ОУНБ ім. К.А. Тімірязєва
  
Наша адреса:
Україна, м. Вінниця,
21100, Соборна, 73
Тел. (0432) 56-27-92
Факс (0432) 67-03-41
 

E-Mail: inform@library.vn.ua

Ми працюємо:

Понеділок - четвер з 10.00 до 19.00,
Субота та неділя з 10.00 до 18.00
П'ятниця - вихідний день
Остання середа кожного місяця - санітарний деньBiblioteka Publiczna im. Zygmunta Jana Rumla w Dzielnicy Praga Południe m.st. Warszawy 
Офiцiйне представництво Президента України
Корпорація Інком
Урядовий портал
Урядова телефонна «гаряча лінія»
Офіційний портал Верховної Ради України
Вінницька ОДА
Вінницька обласна Рада - офіційний інтернет-сайт
Вінницька міська рада
Управління культури і мистецтв Вінницької облдержадміністраціїВіртуальна довідка

Сторінка 1 з 279 123456 > До останньої »

Код: 6143  Допоможіть в підборі джерел до курсової з теми: "Nonverbale Komponenten der Internetkommunikation".  Вгору  

Список літератури на тему: Nonverbale Internet Kommunikation

1.    811.111 D 80 Drab, N. Business Letters  = Geschaftsbriefe = Ділове листування / N. Drab. – Vinnytsia : Nova Knyha, 2018. – 232 p.

2.    81.432.4-9 L 19 Lalajan, N. S. Geschaftliche Korrespondenz  = Ділове листування : навч. посіб. для студ. вузів / N. Lalajan, O. Podvoiska. – Vinnytsia : Nova Knyha, 2013. – 128 s.

3.    81.432.4-9 С 30 Семотюк, О. Л. Ділова німецька мова = Gesch@Ftskommunikation : навч. посіб. / О. Л. Семотюк, Л. З. Черниш. – Львів : Львівська політехніка, 2014. – 228 s. : іл.

4.    81.0 В 48 Данилюк, С. Використання графічних засобів у текстах електронної пошти / С. Данилюк // Наукові записки Вінницького державного педагогічного університету ім. Михайла Коцюбинського. Серія: Філологія. – Вінниця, 2009. – Вип. 11. – С. 216–219.

5.    Білогорка, Л. Використання відеоресурсів Інтернету у формуванні комунікативних навичок студентів міжнародних економічних спеціальностей  / Л. Білогорка // Мандрівець. – 2015. – № 4. – С. 103–107.

Розділ: Мовознавство. Іноземні мови

Код: 6142  Добрий день. Допоможіть, будь ласка, підібрати літературу по темі "Сутність і природа конфліктів в управлінні".  Вгору  

1.88.54 Б 20 Балабанова, Л. В. Конфліктологія : навч. посіб. для студ. вузів / Л. В. Балабанова, К. В. Савельєва. – Київ : Професіонал, 2009. – 280 с.

2.88.5 Д 64 Долинська, Л. В. Психологія конфлікту : навч. посіб. для студ ВНЗ / Л. В. Долинська, Л. П. Матяш–Заяц. – Київ : Каравела, 2016. – 304 с.

3.88.54 К 65 Конфліктологія : навч. посіб. для студ. ВНЗ / за ред. Г. В. Гребенькова. – Львів : Магнолія 2006, 2015. – 229 с. – (Вища освіта в Україні).

4.88.59 К 90 Кулініч, І. О. Психологія управління : навч. посіб. / І. О. Кулініч. – Київ : Знання, 2008. – 292 с.

5.88.59 Л 72 Лозниця, В. С. Психологія менеджменту: теорія і практика : навч. посіб. / В. С. Лозниця. – Київ : ЕксОб, 2001. – 512 с.

6.88.59 С 48 Слободянюк, А. В. Психологія управління та конфліктологія : навч. посіб. для практ. та семінар. занять / А. В. Слободянюк, Н. О. Андрущенко. – Вінниця : ВНТУ, 2010. – 120 с.

7.65.050.214 С 72 Спивак, В. А. Организационное поведение и управление персоналом : учеб. пособие / В. А. Спивак. – Санкт–Петербург : Питер, 2000. – 416 с.

8. 65.9(4УКР) М 54 Баліцький І. М. Управління конфліктами на підприємствах в сучасних умовах господарювання / І. М. Баліцький, В. В. Боковець // Методологічні та управлінські аспекти соціально-економічної : матеріали наук.-практ. конф., 24-25 квіт. / Вінниц. фін.-екон. ун-т. – Вінниця : Нілан–ЛТД, 2014. – С. 15–16.

9. Борисова В. Психологія конфліктів та шляхи їх вирішення у системі управління / В. Борисова // Вісник Київського інституту бізнесу та технологій : науковий журнал. – 2016. – № 2. – С. 70–71.

10. Кайрюкштіс, О. Роль керівника у формуванні сприятливого психологічного клімату / Олена Кайрюкштіс // Управління освітою. – 2015. – Березень, № 6. – С. 35–41.

11. Лавренюк А. Управління конфліктами в організації / А. Лавренюк // Вісник Київського інституту бізнесу та технологій : науковий журнал. – 2016. – № 2. – С. 49–51.

12. Образцова В. В. Аналіз світових теоретичних підходів до врегулювання конфліктів у публічно-управлінських відносинах / В. В. Образцова // Інвестиції: практика та досвід. – 2017. – № 24. – С. 143–146.

Розділ: Економіка. Управління. Фінанси

Код: 6141  Допоможіть будь ласка підібрати літературу до теми : Організація медичної допомоги в Україні в УНР(повністю про медицину в період визвольних змагань 1917-1921рр). Дякую  Вгору  

Медицина періоду УНР

 1. 5 В 36 Верхратський, С. А. Історія медицини / С. А. Верхратський. – Київ : Здоров'я, 2011. – 352 с. : іл.
 2. 5д(4УКР) Г 19 Ганіткевич, Я. Історія української медицини в датах та іменах / Я. Ганіткевич. – Львів : [б. в.], 2004. – 368 с.
 3. 5г(4УКР) М 29 Мартиненко, О. В. Медична галузь в Україні (історичний період 1917–2007 рр.) / О.В. Мартиненко. – Київ : [б. в.], 2007. – 37 с. : фот.
 4. Демочко, Г. Охорона здоров’я в Українській Державі [Електронний ресурс] / Г. Демочко // Вісник Київського національного лінгвістичного університету. Сер. : Історія, економіка, філософія. – 2012. – Вип. 17. – С. 140–144. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Vknlu_Ief_2012_17_22
 5. іняжко, Р. О. З історії організації медико-санітарної служби Української Народної Республіки / Р. О. Піняжко, О. В. Любінець // Україна. Здоров'я нації. – 2013. – № 1. – С. 125–13. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Uzn_2013_1_22
 6. Осташко, Т. С. Лукасевич Євмен // Енциклопедія історії України : у 10 т. / редкол.: В. А. Смолій (голова) та ін. ; Інститут історії України НАН України. – Київ : Наук. думка, 2009. – Т. 6 : Ла – Мі. – С. 291.
 7. Осташко, Т. С. Матюшенко Борис Павлович // Енциклопедія історії України : у 10 т. / редкол.: В. А. Смолій (голова) та ін. ; Інститут історії України НАН України. – Київ : Наук. думка, 2009. – Т. 6 : Ла – Мі. – С. 557.
 8. Поворознюк, Р. В. Соціокультурні передумови розвитку медичного перекладу в Україні на початку ХХ століття / Р. В. Поворознюк // Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія : Перекладознавство та міжкультурна комунікація. – 2016. – Вип. 2. – С. 42–46. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/nvxdupmk_2016_2_10
 9. Романюк, Р. Українська медична періодика Києва доби Української Народної Республіки та Гетьманату (квітень 1917 р. – грудень 1918 р.) / Р. Романюк // Збірник праць Науково-дослідного інститу пресознавства. – 2013. – Вип. 3. – С. 56–67. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/ZPNDZP_2013_3_6
 10. Сорока, О. Я. Державне регулювання медичної діяльності на Прикарпатті в період правління Західно-Української народної республіки (1918–1919 роки) / О. Я. Сорока // Інвестиції: практика та досвід. – 2012. – № 23. – С. 111–113.
Розділ: Біологія. Медицина

Код: 6140  Доброго дня! Підкажіть будь ласка, чи є у Вас книжки по Факторингу?  Вгору  

Ринок факторингових послуг в Україні

1.    65.262.22 В 60 Внукова, Н. М. Основи факторингу : навч. посіб. / Н. М. Внукова. – Київ : Знання, 1998. – 174 с.

2.    336 Е 96 Еш, С. М. Ринок фінансових послуг : підруч. для студ. ВНЗ / С. М. Еш ; Нац. ун-т харчових технологій. – Київ : ЦУЛ, 2018.– 400 с.

3.    65.26 И 23 Ивасенко, А. Г. Факторинг: учеб. пособие для студ. вузов / А. Г. Ивасенко, Я. И. Никонова. – Москва : КноРус, 2009. – 224 с.

4.    65.9(4УКР)26 П 85 Прямухіна, Н. В. Ринок фінансових послуг : навч. посіб. / Н. В. Прямухіна ; Черкас. держ. технологічний ун-т. – Київ : Кондор, 2016. – 304 с.

5.    65.9(4УКР)26 Р 51 Ринок фінансових послуг: рейтингування суб’єктів господарювання : метод. рек. для склад. рейтингів суб'єктів господарювання / авт.-уклад. І. П. Мігус. – Київ : Вид-во Європ. Ун-ту, 2005. –118 с.

6.    65.9(4УКР)26 Х 69 Ходаківська, В. П. Ринок фінансових послуг: теорія і практика: навч. посіб. / В. П. Ходаківська, В. В. Бєляєв. – Київ : Центр навч. літ., 2002. – 616 с.

7.    Биконя, С. Інститут факторингу в умовах переходу до економічного зростання / Биконя С. // Персонал. – 2006. – № 2. – С. 60–64.                                          

8.    Біла, О. Ю. Факторингові послуги в Україні: стан і розвиток / О. Ю. Біла // Формування ринкових відносин в Україні. – 2014. – № 11. – С. 163–168.

9.    Внукова, Н.  Можливості та ризики факторингу в ракурсі SWOT-аналізу / Н. Внукова // Фінансовий ринок України. – 2007. – № 2. – С. 6–11.

10.    Внукова, Н. М. Удосконалення організації факторингу в банку за логістичним підходом / Н. М. Внукова, Н. С. Опешко, С. О. Колодізєва // Фінанси України. – 2012. – № 5. – С. 68–77.

11.    Внукова, Н. Ризики факторингу та способи їх страхування / Н. Внукова, Н. Опешко // Фінансовий ринок України. – 2010. – № 3.– С. 15–18.

12.    Гутко, Л. М. Механізм здійснення факторингових операцій та страхування ризику невиконання зобов‘язань за договором факторингу / Л.М. Гутко // Економіка. Фінанси. Право. – 2006. – № 9. – С. 6–8.

13.    Еш, С. М. Роль і місце фаторингу на ринку фінансових послуг України / С. М. Еш // Формування ринкових відносин в Україні. – 2015. – № 7/8. – С. 37–42.

14.    Єрешко, Ю. О. Факторинг як економічний інструмент оптимізації грошових потоків підприємства / Ю. О. Єрешко // Формування ринкових відносин в Україні. – 2013. – № 11. – С. 151–155.

15.    Ігнатенко, С. Правові та облікові особливості окремих різновидів факторингових операцій / С. Ігнатенко, Л. Барановська // Вісник Нац. Банку України. – 2007. – № 7. – С. 34–39.

16.    Клименко, В. В. Шляхи активізації факторингової діяльності фінансових компаній в Україні / В. В. Клименко // Фінанси України. – 2013. – № 7. – С. 91–104.

17.    Конторщикова, О. Факторингові послуги як інструмент управління дебіторською заборгованісю / О. Конторщикова // Економіка. Фінанси. Право. – 2002. – № 9. – С. 11–12.

18.    Криховецька, З. М. Факторинг як перспективний механізм фінансування бізнесу / З. М. Криховецька // Держава та регіони. Серія: Економіка та підприємництво. – 2012. – № 2. – С. 123–130.

19.    Куліш, Г. Перспективи розвитку ринку факторингових послуг в Україні / Ганна Куліш, Олексій Жабуровський // Ринок цінних паперів України – 2012. – № 12. – С. 67–73.

20.    Левченко, О. М. Факторинг: методика облікового процесу / О. М. Левченко // Актуальні проблеми економіки. – 2010. – № 11. – С. 219–233.

21.    Левченко, Ю. Г. Управління дебіторською заборгованістю за рахунок факторингу / Ю. Г. Левченко // Формування ринкових відносин в Україні. – 2014. – № 5. – С. 129–135.

22.    Малютяк, С. Факторинг: особливості обліку та правовового регулювання. або як прискорити обіговість обороних активів за допомогою факторингових схем / Сергій Малютяк // Аудитор України – 2016. – № 7/8. – С. 48–53.

23.    Масловська, Л. Ц. Операції факторингу в управлінні дебіторською заборгованістю сільськогосподарських підприємств / Л. Ц. Масловська // Фінанси України. – 2010. – № 6. – С. 100–107.

24.    Матросова, Л. М. Факторингові послуги в сучасних економічних умовах / Л. М. Матросова, В. М. Ларін // Вісник економічної науки України. – 2007. – № 2. – С. 108–110.

25.    Омеляненко, Т. Особливості обліку операцій факторингу з правом регресу / Т. Омеляненко // Бух.облік і аудит. – 2010. – № 3. – С. 19–23.

26.    Прохорова, В. В. Оптимізація руху грошових коштів підприємства на основі факторингу / В. В. Прохорова, Ю. Є.  Безугла // Актуальні проблеми економіки. – 2015. – № 10. – С. 452–457

27.    Сисоєв, О. В. Факторинг: функціональний аналіз / О. В. Сисоєв // Зовнішня торгівля: економіка, фінанси, право. – 2013. – № 5/6. – С. 146–150.

28.    Смачило, В. Сутність та роль факторингу в сучасних умовах / Смачило В., Дубровська Є. // Персонал. – 2007. – № 4. – С. 75– 78.

29.    Смачило, В. В. Сутність факторингу та його використання при управлінні дебіторською заборгованістю в Україні / В. В. Смачило, Є. В. Дубровська // Фінанси України. – 2007. – № 7. – С. 35–45.

30.    Шерстюк, В. Порядок створення та особливості діяльності факторингової компанії / Вікторія Шерстюк // Аудитор України. – 2015. – № 7/8. – С. 106–109.

Розділ: Економіка. Управління. Фінанси

Код: 6139  Людвіг Станіславський і його внесок у розбудову Вінниці  Вгору  
Доброго дня! Просимо Вас уточнити запит. Інформації про Людвига Станіславського не виявлено. Є інформація про Людвига Малиновського - лікаря, організатора охорони здоров'я у Вінниці.
Розділ: Бібліотеки. Архіви

Код: 6137  Медицина кінця 19-20 століття   Вгору  

Медицина кінця 19–20 століття

 1. 61(09) Б 46 Бенюмов, Р. Я. З історії розвитку громадської медичної думки на Україні. Н. А. Хржонщевський (1836–1906) / Р. Я. Бенюмов, І. М. Макаренко. – Київ : Держмедвидав УРСР, 1963. – 163 с. : іл.
 2. 614 Б 79 Болюх, Б. А. Історія Вінницького обласного клінічного онкологічного диспансеру / Б. А. Болюх. – Київ : Центр ДЗК ; Вінниця : Державна картографічна фабрика, 2017. – 224 с. : фот.
 3. 54.5 Б 87 Брежнев, А. П. Пирогов / А. П. Брежнев. – Москва : Молодая гвардия, 1990. – 478 с. : ил. – (Жизнь замечательных людей. Серия биографий).
 4. 5 Б 88 Бронницький, В. Хранитель історії / В. Бронницький. – Вінниця : Вид. Балюк І. Б., 2014. – 160 с. : фот.
 5. 5 В 36 Верхратський, С. А. Історія медицини / С. А. Верхратський. – Київ : Здоров'я, 2011. – 352 с. : іл.
 6. 5 В 36 Верхратський, С. А. Історія медицини : навч. посіб. / С. А. Верхратський, П. Ю. Заблудовський. – 4-те вид., випр. і допов. – Київ : Вища шк., 1991. – 431 с. : іл.
 7. 5 В 48 Вінницький державний медичний університет ім. М. І. Пирогова : матеріали з наук. роботи співробітників ун-ту / Вінниц. держ. мед. ун-т ім. М. І. Пирогова ; ред. В.М. Мороз. – Вінниця : [б. и.], 1994. – 218 с.
 8. 5 В 48 Вінницький обласний клінічний онкологічний диспансер: 70 років. – Вінниця : Едельвейс і К, 2015. – 47 с. : кольор. фот.
 9. 5 В 48 Вінницькій обласній клінічній лікарні ім. М. І. Пирогова – 90 років : матеріали з історії лікарні / голов. ред. П. М. Гунько. – Вінниця : Консоль, 2007. – 114 с. : іл.
 10. 61(09) В 54 Вітте, М. К. Розвиток медичної науки на Україні / М. К. Вітте. – Київ : Здоров’я, 1965. – 52 с.
 11. 5д(4УКР) Г 19 Ганіткевич, Я. Історія української медицини в датах та іменах / Я. Ганіткевич. – Львів : [б. в.], 2004. – 368 с.
 12. 51.1(4УКР–4ВІН)п Г 63 Голяченко, О. М. Лікарі Вінниччини : збірник біографічної інформації. . Ч. 1. / О.М. Голяченко. – Вінниця : [б. в.], 1994. – 31 с.
 13. 51.1(4УКР–4ВІН)п Г 63 Голяченко, О. М. Лікарі Вінниччини : збірник біографічної інформації. . Ч. 2. / О.М. Голяченко. – Вінниця : [б. в.], 1995. – 27 с.
 14. 5 Г 77 Грандо, О. А. Подорож у минуле медицини / О. А. Грандо. – Київ : Тріумф, 1995. – 176 с. : іл.
 15. 5 Ж 77 Жмеринській центральній районній лікарні 100 років / відп. за вип. Р. В. Боровський ; під ред. та упоряд. : С. І. Паначишина. – Жмеринка : Прес-Реал, 2005. – 81 с. : фот.
 16. 617 К 47 Кланца, П. А. Чудесний лікар = The Wonderful Doctor : путівник по музею М. І. Пирогова / П. А. Кланца. – Одеса : Маяк, 1967. – 87 с. : іл.
 17. 5 К 95 Кучер, В. А. Н. И. Пирогов: уроки истории (врач, хирург, учёный, педагог, общественный деятель) / В. А. Кучер, Ю. М. Мостовой, Э. М. Ходош ; под ред. Э. М. Ходош ; Винниц. нац. мед. ун-т им. Н. И. Пирогова. – Харьков ; Винница : [б. и.], 2012. – 56 с. : портр.
 18. 5г(4УКР) М 29 Мартиненко, О. В. Медична галузь в Україні (історичний період 1917–2007 рр.) / О.В. Мартиненко. – Київ : [б. в.], 2007. – 37 с. : фот.
 19. 5г М 34 Матеріяли до історії української медицини. Т. 2 / ред.-упоряд. М. Семчишин. – Чікаго : [б. в.], 1988. – 298 с.
 20. 5 М 42 Медицина в Україні : біобібліогр. слов. Вип. 2. Друга половина ХІХ – початок ХХ ст. Літери Л – С / Нац. наук. мед. б-ка України ; авт.-упоряд. С. М. Булах [та ін.]. – Київ : Вид. Коляда О. П., 2012. – 520 с. – (Медична біографістика).
 21. 5 М 64 Мирский, М. Б. Обязаны жизнью : [мед. працівники в роки ІІ Світ. війни] / М. Б. Мирский ; ред.: Л. С. Макарова, Е. В. Печкурова. – Москва : Политиздат, 1991. – 239 с.
 22. 5г Н 16 На рубежі сторіччя : матеріали з історії Вінниц. обл. клініч. лікарні ім. М. І. Пирогова. – Вінниця : Віноблдрукарня, 1997. – 108 с.
 23. 61(09) О-95 Очерки истории медицинской науки и здравоохранения на Украине / ред.: Б. Д. Петров, В. Д. Братусь, К. Ф. Дупленко. – Киев : Гос. мед. изд-во УССР, 1954. – 437 с. : фот.
 24. 5 П 33 Пирогов, Н. И. Вопросы жизни. Дневник старого врача / Н. И. Пирогов. – Санкт-Петербург : Военно-Медицинская Академия, 2008. – 392 с. : портр.
 25. 5 П 33 Пироговський альманах : наук. зб. / Нац. музей-садиба М. І. Пирогова ; ред. Г. С. Собчук. – Вінниця : [б. в.], 2007. – 154 с. : іл.
 26. 61 П 33 Пироговський альманах : до 70-річчя відкриття Нац. музею-садиби М. І. Пирогова: наук. зб. / Вінниц. нац. мед. ун-т ім. М. І. Пирогова, Нац. музей-садиба М. І. Пирогова ; ред. В. І. Нагайчук. – Вінниця : Консоль, 2017. – 288 с. : іл.
 27. 95.3 П 44 Подільські джерела : альманах. № 5. Вінниччина медична. Під знаком Червоного Хреста / гол. ред. Л. М. Загородня. – Вінниця : ПРАДА АРТ, 2013. – 216 с. : кольор. фот. – Зміст:
 28. Іванашко, В.С. Доземська медицина Вінниці та околиць / В.С. Іванашко, Н. М. Древа. – С. 5–43 : фот.
 29. Ліпська, А. В. «У неділю рано зілля копала», або З історії народної медицини Поділля : (за матеріалами Вінницького обласного краєзнавчого музею) / А. В. Ліпська. – С. 44–52.
 30. Шувалов, С. М. «Я чтил человеческое достоинство и личность...» : [про М. І. Пирогова] / С. М. Шувалов, Н. Н. Древа. – С. 53–72 : фот.
 31. Гунько, П. М. Національний музей-садиба М.І. Пирогова як центр науково-просвітницької роботи / П. М. Гунько. – С. 73–85 : фот.
 32. Древа, Н. М. На вулиці Маліновського : [про Л. І. Маліновського] / Н. М. Древа. – С. 86–89 : фот.
 33. Пащенко, М. Академік з Чоботарки : [про Д. К. Заболотний] / М. Пащенко. – С. 90–100 : фот.
 34. Юрчишина, О. А. Подолянин Степан Руданський – фундатор системи охорони здоров'я, предтеча соціальної медицини Південного берега Криму / О. А. Юрчишина. – С. 101–112 : фот.
 35. Лесневская, В. В. Воспоминания об отце (как в Виннице создавалась психиатрическая больница) : [про В.П. Кузнецова] / В. В. Лесневская. – С. 113–130 : фот.
 36. Мостовий, Ю. Перо в объятиях стетоскопа / [Клинико-литературный экспромт]. – С. 143–154.
 37. Древа, Н. М. Сторінки історії Вінницької обласної клінічної лікарні ім. М. І. Пирогова / Н. М. Древа. – С. 155–160.
 38. Даценко, В. Г. Винницкий областной специализированный клинический диспансер противорадиационной защиты населения : [интервью с главврачом] / В. Г. Даценко. – С. 161–166 : фот.
 39. Солейко, О. Міський голова лікар Оводов / О. Солейко, Л. Солейко, С. Царенко. – С. 167–175 : фот.
 40. Царенко, С. Сестри милосердя Артинови / С. Царенко, О. Солейко. – С. 176–180 : фот.
 41. Червінчук, І. П’ять складових успіху Вікторії Петрушенко / І. Червінчук. – С. 181–187 : фот.
 42. Килівник, В. С. До історії створення санаторію «Авангард» у м. Немирові : біля витоків / В. С. Килівник. – С. 188–195 : фот.
 43. Плясовица, Ю. История одного практически здорового организма (из книги «Как жить, чтобыжить»?!) / Ю. Плясовица. – С. 196–205.
 44. 5 С 50 Смирнов, Е. И. Медицина и организация здравоохранения (1947–1953) / Е. И. Смирнов ; ред. Е. Л. Андрианова. – Москва : Медицина, 1989. – 432 с.
 45. 5 С 55 Собчук, Г. С. Золотая осень Н. И. Пирогова : жизнь и деятельность Н.И. Пирогова в усадьбе Вишня / Г. С. Собчук, П. А. Кланца, О. П. Кланца. – Винница : Консоль, 2009. – 160 с. : цв. ил., портр.
 46. 5 С 55 Собчук, Г. С. Національний музей-садиба М. І. Пирогова : путівник / Г. С. Собчук, П. А. Кланца, О. П. Кланца. – Вінниця : Антекс-УЛТД, 2004. – 60 с. : кол. іл.
 47. 614 С 81 100 років з іменем М. І. Пирогова : до сторічного ювілею Вінниц. обл. клінічної лікарні ім. М. І. Пирогова / голов. ред. О. Б. Жупанов. – Вінниця : Едельвейс і К, 2017. – 368 с. : іл., фот.
 48. 5 Ф 76 Фомин, Н. Ф. Анатомия Пирогова / Н. Ф. Фомин. – Санкт-Петербург : Военно-Медицинская Академия, 2009. – 88 с. : ил.
 49. 5г(4УКР–4ВІН) Ц 18 Царенко, С. О. Лікарня на Замості : нарис з історії медицини Вінниччини / С.О. Царенко, О.В. Солейко, Л.П. Солейко. – Київ ; Вінниця : ВДМУ, 1998. – 35 с. : іл.

 

Розділ: Вінниччина

Код: 6135  Доброго дня. Я є читачкою вашої бібліотеки. Допоможіть, будь ласка, знайти пісні (народні та авторські) про Т.Г. Шевченка. Дякую.  Вгору  

Авторські та народні пісні про Т. Г. Шевченка

1. 85.984.1 Л 48 Молитва за Тарасів заповіт [Ноти] / музика В. Лепешка; слова О. Патронникова // Шевченка славимо в піснях: пісні для учнів початк. кл. / В. Ф. Лепешко. – Тернопіль, 2009. – С. 46-47.

2. 78С Н 30 Перепелюк В. Слава, слава Кобзареві [Ноти] / В. Перепелюк // Народні пісні на слова Тараса Шевченка. – Київ : Муз. Україна, 1961. – С. 214-215.

3. 85.941.1(4УКР) С 79 Стеценко, К. Г. Шевченкові [Ноти] : кантата для міш. хору в супроводі ф-но / К. Г. Стеценко ; слова К. Малицької // Кантати i хори / К. Стеценко. – Київ, 2008. – С. 53-67.

4. 85.94-041 Ш 37 Волощук, М. Безсмертний Шевченків день [Ноти] / М. Волощук // Шевченко в піснях. – Сучава : Лідана, 2014. – С. 163.

5. 85.94-041 Ш 37 Волощук, М. Тарасове свято [Ноти] / М. Волощук // Шевченко в піснях. – Сучава : Лідана, 2014. – С. 164-165.

6.85.94-041 Ш 37 Волощук М. Хай Тарас вічно живе [Ноти] / М. Волощук // Шевченко в піснях. – Сучава : Лідана, 2014. – С. 176-177.

7. 85.94-041 Ш 37 Спи, Тарасе, батьку рідний [Ноти] / музика народна ; слова О. Коніського // Шевченко в піснях. – Сучава : Лідана, 2014. – С. 155-156.

8. 85.94-041 Ш 37 Слово Шевченка [Ноти] / музика А. Плішки ; слова С. Блудного // Шевченко в піснях. – Сучава : Лідана, 2014. – С. 158-160.

9. 85.94-041 Ш 37 Поховала Україна [Ноти] / музика народна ; слова В. Кулика // Шевченко в піснях. – Сучава : Лідана, 2014. – С. 158-160.

10. 4НА Ш 92 Штогаренко А. Пам’яті Кобзаря [Ноти] : вок.-симф. поема для баритона, міш. хору та симф. оркестру. – Київ: Муз.Україна, 1961. – 31с.

Розділ: Музика

Код: 6134  Доброго дня. Допоможіть підібрати літературу на тему "Виховання інформаційної культури користувачів". Дякую.  Вгору  

Виховання інформаційної культури користувачів

1.      027 Г 85 Грипич С.Н. Інформаційна культура: теоретичні засади та досвід : навч. посіб. / С. Н. Грипич, Л. М. Буравкова. – 2-ге вид., допов. – Київ : Кондор, 2018. – 344 с.

2.      316 Р 64 Розвиток інформаційної культури як умова єдності українського суспільства / Нац. акад. наук України, Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського ; кер. проекту О. Онищенко. – Київ : НБУВ, 2017. – 252 с.

3.      027 С 24 Свістельник, І. Інформаційна культура студента : навч. посіб. / Ірина Свістельник. – Київ : Кондор, 2018. – 182 с.

4.      377 С 79 Степаненко, А. І. Формування інформаційної культури студентів політехнічних коледжів : автореф. дис. / Анастасія Ігорівна Степаненко ; НАПН України, Ін-т пед. освіти і освіти дорослих. – Київ ; Миколаїв : Миколаївська обласна друкарня, 2017. – 20 с.

5.      73 Х 65 Хмельницький, О. О. Інформаційна культура: підготовка кадрів до інформаційної роботи : навч. посіб. / О. О. Хмельницький. – Київ : КНТ, 2007. – 200 с.

 1. Коханова, І. Інформаційна культура як засіб корегування асоціальної  поведінки користувачів та бібліотечних працівників / І. Коханова // Бібліотечний форум України. - 2013. - № 1. - С. 2-3.
 2. 78.34(4Укр) Н 34 Лазоренко, Ю. Сучасний стан та шляхи підвищення інформаційної культури користувачів : (на прикладі діяльності бібліотек аграрних ВНЗ І-IV рівнів акредитації) / Юлія Лазоренко // Наукові праці Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського. – 2010. – Вип. 28. – С. 79–84.
 3. 66.2(4УКр) С91 Маліс, О. Молодь як користувачі й творці інформаційного суспільства / О. Маліс // Сучасна українська політика. Політики і політологи про неї. – Київ ; Миколаїв, 2008. – Вип. 14, розд. 1. – С. 125–129.
 4. Мельник, М. Популяризація книги в контексті інформаційних потреб сучасного студента / Майя Мельник // Бібліотечний форум: історія, теорія і практика. – 2018. – № 4. – С. 36–38.
 5. Проценко, Т. Формування інформаційної культури користувачів / Т. Проценко // Вісник Книжкової палати. – 2014. – № 3. – С. 34–38.
 6. 78.3 М 34 Шилюк О. І. Інформаційна грамотність користувачів та вузівська бібліотека / О. І. Шилюк // Матеріали міжнародного форуму «Проблеми розвитку інформаційного суспільства». 7–9 жовтня 2009 р. м. Львів. – Київ, 2009. – С. 124–130.
 7. 78.34(4Укр) Н 34 Шлапак, Ю. Формування інформаційної культури: особистість як користувач сучасної бібліотеки / Юлія Шлапак // Наукові праці Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського. – Київ, 2012. – Вип. 33. – С. 148–158.
 8. 78.34(4Укр) Н 34 Яковенко, О. Підвищення інформаційної культури користувачів у процесі бібліотечно–інформаційного обслуговування / О. Яковенко // Наукові праці Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського. – Київ, 2003. – Вип. 11. – С. 36–43.
Розділ: Бібліотеки. Архіви

Код: 6133  Т. Шевченко і музика. Допоможіть знайти літературу. Дякую.  Вгору  

1. 78.3 Б 59 Мартинюк, М. В. Ціннісні аспекти музичної інтерпретації творів Т. Г. Шевченка / М. В. Мартинюк // Бібліотечне краєзнавство у культурному просторі України : зб. матеріалів Всеукр. наук-практ. конф. м. Київ, 20 листоп. 2013р. – С. 127-130.

2. 85.954.2 З 17 Зайко, М. Тарас Шевченко і музика [Ноти] : альбом вибр. матеріалів / М. Зайко. – Партитуpа. – Тернопіль : Навч. кн.-Богдан, 2014. – 60 с.

3. 85.313(4УКР) К 68 Королюк, Н. Полум’яне слово Шевченка в музиці: зорова творчість укр. композиторів / Н. Королюк ; ред. І. Коханик. – Київ: Вид-воім. Олени Теліги, 1995. – 198 с.

4. 78 С Н 30 Народні пісні на слова Тараса Шевченка. – Київ : АН УРСР, 1961. – 239 с.

5. 83.3(4УКР) П 12 Павлович, П. Шевченкові думи в піснях Степана Руданського / П. Павлович. – Київ : [б. в.] ; Торонто : [б. в.], б/р. – 12 с.

6. 78 С Ш 37 Шевченко і музика : зб. ст. / упоряд. Л. Б. Архімович. – Київ : Мистецтво, 1966. – 194 с.

7. 85.971 Ш 37 Шевченкіана Олександра Білаша [Ноти] : муз. твір, сценічний. – Пов. парт. – Київ : Музична Україна, 2007. – 360 с.

8. Горбенко, Н. Чи був Шевченко кобзарем? / Н. Горбенко // Муз. керівник.– 2014. –№ 3. – С. 42-44.

9. Дзюба, Г. А. Використання фольклору в творчості Г. М. Давидовського : про музику на тексти Т. Шевченка / Г. А. Горбенко // Нар. творчість та етногр. – 1986. – № 4. – С. 4041.

10. Захарчук, О. Шевченко музикант / О. Захарчук // Дзвін. – 2012.–№ 3. – С. 114117.

11. Іванов, В. Поезія Т. Шевченка в творчості М. Леонтовича // Тези доп. наук.-практ. конф., присвяч. 175-річчю від дня народж. Т. Г. Шевченка : в 2 ч. – Камянець-Подільський, 1989. – Ч. 2. – С. 161162.

12. Кузик, В. В. Поезія Тараса Шевченка у творчості братів Дмитра та Левка Ревуцьких / В. В. Кузик // Нар.творчість та етногр. – 2011. – № 4. – С. 2226.

13. Лисенко, М. Музика до «Кобзаря Тараса Шевченка» / М. Лисенко // Муз. школа. – 2014. – № 10. – С. 1516.

14. Степовий, Я. Прелюд пам’яті Т. Г. Шевченка для струнного оркестру [Ноти] / Я. Степовий. – Київ : Музична Україна, 1989. – 7 с.

15. Федотов, Є. Поезія Кобзаря в творчості Стеценка / Є. Федотов // Музика. – 1974. – № 6. – С. 22.

Розділ: Музика

Код: 6132  Допоможіть підібрати літературу на тему "Демографічні проблеми сучасного світу.".Дякую.  Вгору  

1.      60.7 Д 33 Денисенко, М. Б. Демография : учеб. пособие для студ. вузов / М. Б. Денисенко, Н. М. Калмыкова. – Москва : ИНФРА-М, 2010. – 424 с. – (Учебники экономического факультета МГУ им. М.В. Ломоносова).

2.      63.0 К 68 Коротаев, А. В. Законы истории. Вековые циклы и тысячелетние тренды. Демография, экономика, войны / А. В. Коротаев, Д. А. Халтурина, Ю. В. Божевольнов. – Изд. 3-е, испр. и доп. – Москва : ЛКИ, 2010. – 256 с.

3.      60.7 М 19 Малиновська, О. А. Урізноманітнення складу населення України під впливом міжнародної міграції: виклики та шляхи реагування : аналіт. доп. / О. А. Малиновська. – Київ : НІСД, 2012. – 56 с.

4.      60.7 П 78 Прогнозування розвитку територій. Демографічне прогнозування : навч. посіб. / Нац. акад. державного управління при Президентові України ; за заг. наук. ред. М. М. Білинської. – Київ : К.І.С., 2013. – 120 с.

 1. Абрамова, И. О. Развивающиеся страны в мировой экономике XXI века: новые демографические детерминанты / И. О. Абрамова // Азия и Африка сегодня. – 2011. – № 6. – С. 23–29.
 2. Акимов, А. В. Долгосрочный прогноз численности народонаселения и перспективы цивилизационного взаимодействия / А. В. Акимов // Восток. Афро-азиатские общества: история и современность. – 2009. – № 4. – С. 95–110.
 3. Бідак, В. Етнодемографічна картина сучасного світу / Володимир Бідак // Дзвін. – 2018. – № 7. – С. 207–214. – Рец. на кн. : Цапок С. Поліетнічна експозиція світу у фокусі сучасних демовідтворювальних та міграційних процесів : монографія / С. Цапок. – Львів : Апріорі, 2017. – 576 с. : іл.
 4. Барановський, М. О. Народонаселення світу: динаміка, регіональні відмінності, прогнози / М. О. Барановський // Географія та економіка в сучасній школі. – 2012. – № 5. – С. 42–47.
 5. Канзинг, Р. Население Земли скоро достигнет семи миллиардов / Р. Канзинг // National Geographig Россия. – 2011. – № 3. – С. 124–145.
 6. Колісніченко, Р. М. Глобалістична свідомість в умовах світового демографічного зростання / Р. М. Колісніченко // Гілея: науковий вісник : збірник наукових праць. – 2016. – № 8. – С. 321–326.
 7. Орлова, Т. Генерації і революції сучасного світу / Т. Орлова // Зовнішні справи. – 2017. – № 1. – С. 31–33.
 8. Рылов, А. Непредсказуемые угрозы демографического взрыва / А. Рылов // Энергия: экономика, техника, экология. – 2009. – № 4. – С. 70–74.
 9. Сардак, С. Е. Перспективи соціально-економічного розвитку людських ресурсів в умовах глобалізації / С.Е. Сардак // Актуальні проблеми економіки. – 2011. – № 9. – С. 217–225.
Розділ: Географія. Країнознавство

Код: 6131  Доброго дня! Підкажіть будь ласка літературу на тему: Екологічний менеджмент". Дякую.  Вгору  

Екологічний менеджмент

 1. 65.28 Е 45 Екологічний менеджмент : навч. посіб. / ред.: В. Ф. Семенов, О. Л. Михайлюк.– Київ : Центр навч. літ., 2004. – 516 с.
 2. 65.9(4УКР)28 К 58 Кожушко, Л. Ф. Екологічний менеджмент : підручник / Л. Ф. Кожушко, П. М. Скрипчук. – Київ : Академія, 2007. – 430 с.
 3. 65.28 Б 72 Бобровський, А. Л. Екологічний менеджмент : підруч. для студ. вузів / Анатолій Л. Бобровський. – Суми : Універ. кн., 2009. – 586 с.
 4. Зинькович, Н. Ю. Теоретические аспекты системы взаимодействия общего и эко-менеджмента / Н. Ю. Зинькович // Экономические науки. – 2007. – № 10. – С. 105–107
 5. Марова, С. Ф. Развитие экономических механизмов управления безопасностью жизнедеятельности в экологической сфере / С. Ф. Марова // Економіка та держава. – 2008. – № 8. – С. 75–78.
 6. Притужалова, О. А. Инструменты экологического менеджмента / О. А. Притужалова // Энергия: экономика, техника, экология. – 2013. – № 2. – С. 50–54 ; № 3. – С. 38–43.
 7. Савкин, В. Экологический менеджмент: задачи и функции / В. Савкин // Проблемы теории и практики управления. – 2010. – № 2. – С. 95–100.
 8. Стоян, О. Духовно-екологічний менеджмент у соціальній та економічній сферах сталого розвитку / О. Стоян // Економіка України. – 2004. – № 10. – С. 77–83.
 9. Федоренко, О. І. Екоменеджмент – важлива компонента сталого та екологобезпечного розвитку в Україні / О. І. Федоренко // Екологічний вісник. – 2004. – № 1. – С. 26–28.
 10. Фостолович, В. А. Система екологічного менеджменту в підприємстві / В. А. Фостолович // Економіка АПК. – 2007. – № 7. – С. 81–83.
 11. Янковский, Н. Экологическая ситуация в Донецком регионе и конкурентоспособность продукции на внешних рынках / Н. Янковский // Економіст. – 2003. – № 9. – С. 26–27.
Розділ: Економіка. Управління. Фінанси

Код: 6130  Мене цікавить творча біографія французького ботаніка, агронома, хіміка Анрі Луї Дюамеля дю Монсо, який жив у 18 ст.   Вгору  
 1. 665 D 86 Duhamel du Monceau, Henri Louis . (1700-1782). Art du cirier / Henri Louis  Duhamel du Monceau. – [S. l.] : [H. L. Guerin & L. F. Delatour] , 1762. – [2], 113 p.; 2°. – (Переклад назви: Виробництво воску).
 2. 664 D 86 Duhamel du Monceau, Henri-Louis. (1700-1782). Art de rafiner le sucre / H. -L. Duhamel du Monceau. – [s. l.], 1764. – [2], 78 p.; 2. – (Переклад назви: Мистецтво переробки цукру).
 3. 9(4) В76  XVIII векъ : историческій, литературный и художественный сборникъ. Т. 1 /  Н. И. Ламанский. – Санкт-Петербург : [б. и.], 1870. – С. 88–89.
 4. 58(09) Б 17 Базилевская Н. А. Краткая история ботаники / Н. А. Базилевская, И. П. Белоконь, А. А. Щербакова. – Москва: Наука, 1968. – 310 с.
 5. Раскин Н. М. Химическая лаборатория М. В. Ломоносова [Електронний ресурс] / Н. М. Раскин. Москва, 1962. – С.  302. – Режим доступу: http://books.e-heritage.ru/book/10086068 (дата звернення: 14.01 2018). – Назва з екрана.
 6. Вентиляторы [Електронний ресурс] // Морской сборник. – Санкт-Петербург, 1838. – Т. 33, № 2. – С. 425–453. – Режим доступу: https://bit.ly/2VTBXF1(дата звернення: 14.01 2018). – Назва з екрана.
 7. 13. О плодовых деревьях. Анри Луи Дюамель дю Монсо.Traite des Arbres Fruitiers, Henri Louis Duhamel du Monceau. 2 т.т. Париж, 1768 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.raruss.ru/world-top-books/635-duhamel.html (дата звернення: 14.01 2018). – Назва з екрана.
 8. Henri Louis Duhamel du Monceau [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://fr.wikipedia.org/wiki/Henri_Louis_Duhamel_du_Monceau (дата звернення: 14.01 2018). – Назва з екрана.
Розділ: Історія

Код: 6129  Доброго дня! Підберіть, будь ласка, матеріали на тему: "Роль вчителя початкових класів у соціалізації молодшого школяра". Дякую!  Вгору  

Роль вчителя початкових класів у соціалізації молодшого школяра

 1. 88.8 Д 49 Дитина – педагог: сучасний погляд. Психолого-педагогічні та соціальні аспекти сучасної дошкільної та початкової освіти : кол. моногр. / за заг. ред. В. В. Докучаєвої. – Луганськ : ЛНУ ім. Тараса Шевченка, 2010. – 492 с.
 2. Громнадзька, Н. Формування життєвих компетенцій молодших школярів : педагогічний проект / Наталія Громнадзька // Початкова освіта. – 2009. – Серпень, № 32. – С. 12–18.
 3. Дубовик, С. Культура професійного діалогічного мовлення сучасного вчителя початкової школи / Світлана Дубовик // Початкова школа. – 2018. – № 5. – С. 15–18.
 4. Желанова, В. В. Формування готовності до педагогічного спілкування в технології контекстного навчання майбутнього вчителя початкових класів / В. В. Желанова // Соціальна педагогіка: теорія та практика. – 2012. – № 1. – С. 91–98.
 5. Мисюра, Л. А. Формування життєвих компетентностей учнів початкових класів шляхом організації пошукової діяльності / Любов Андріївна Мисюра // Початкова освіта. – 2009. – Лютий, № 5/7. – С. 70–73.
 6. 72 А 43 Степанюк, С. В. Проблема формування соціально-комунікативної компетентності дошкільників та молодших школярів: контекст наступності / С. В. Степанюк // Актуальні проблеми сучасної науки та наукових досліджень : зб. наук. пр. / голов. ред. Р. С. Гуревич. – Вінниця, 2013. – Вип. 1. – С. 234–238.
 7. Тернопільська, В. Шляхи виховання соціально-комунікативної культури молодших школярів / В. Тернопільська // Початкова школа. – 2009. – № 1. – С. 9–12.
 8. Шрамко, О. Формування у молодших школярів соціокультурної компетентності на уроках української мови / Ольга Шрамко // Українська мова і література в школі. – 2013. – № 3. – С. 15–19.
 9. Дермельова, К. О. Педагогічні умови формування готовності майбутніх учителів початкових класів до соціалізації молодших школярів [Електронний ресурс] / К. О. Дермельова // Педагогіка формування творчої особистості у вищій і загальноосвітній школах. – 2013. – Вип. 30. – С. 421–424. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Pfto_2013_30_69
 10. Дудик, Н. Особливості соціалізації молодших школярів [Електронний ресурс] / Н. Дудик // Психолого-педагогічні проблеми сільської школи. – 2008. – Вип. 24. – С. 90–94. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Ppps_2008_24_15
 11. Жуковський, В. М. Роль учителя у процесі формуванні комунікативної компетентності молодших школярів на основі структурного підходу до особистості[Електронний ресурс] / В. М. Жуковський // ScienceRise. Pedagogical Education. – 2017. – № 12. – С. 48–54. – Режим доступу:http://nbuv.gov.ua/UJRN/texcped_2017_12_12
 12. Кобаль, В. І. Вплив освітнього процесу на соціалізацію молодшого школяра [Електронний ресурс] / В. І. Кобаль, Н. П. Лукач // Збірник наукових праць [Херсонського державного університету]. Педагогічні науки. – 2018. – Вип. 81(3). – С. 64–70. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/znppn_2018_81(3)__14
 13. Коберник, Г. Соціалізація особистості молодшого школяра в умовах навчального середовища [Електронний ресурс] / Г. Коберник // Психолого-педагогічні проблеми сільської школи. – 2011. – № 39(2). – С. 123–128. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Ppps_2011_39(2)__20
 14. Микитюк, О. Роль учителя у формуванні соціальної компетентності школярів в умовах сільських шкіл [Електронний ресурс] / О. Микитюк // Педагогіка і психологія професійної освіти. – 2013. – № 6. – С. 200–207. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Pippo_2013_6_22
 15. Мороз, О. Концептуальні умови реалізації принципів наступності в соціалізації дошкільників і молодших школярів [Електронний ресурс] / О. Мороз // Нова педагогічна думка. – 2013. – № 2. – С. 112–116. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Npd_2013_2_30
 16. Сич, Ю. І. Педагогічне спрямування соціалізації молодшого школяра як інноваційний підхід до професійної підготовки вчителя  [Електронний ресурс] / Ю. І. Сич // Науковий вісник Кременецького обласного гуманітарно-педагогічного інституту ім. Тараса Шевченка. Сер. : Педагогіка. – 2013. – Вип. 1. – С. 82–87. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/nvkogpth_2013_1_17
 17. Тафінцева, С. Педагогічні умови підготовки майбутніх учителів початкової школи до соціалізації учнів на засадах гендерного підходу [Електронний ресурс] / С. Тафінцева // Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія : Гендерні дослідження. – 2016. – Вип. 2. – С. 88–97. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/nznuoagend_2016_2_11
 18. Хващевська, О. О. Організаційно-педагогічні умови соціалізації молодших школярів [Електронний ресурс] / О. О. Хващевська // Духовність особистості: методологія, теорія і практика. – 2017. – Вип. 2. – С. 266–272. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/domtp_2017_2_33
Розділ: Педагогіка. Освіта. Професії

Код: 6128  Потрібна література на тему: "Літописні джерела історії України". Дякую!  Вгору  
 1. 63.3(4УКР)41 Б 87 Брайчевський, М. Ю. Літопис Аскольда : літературній огляд / М.Ю. Брайчевський. – Київ : Укр. Центр духовної культури, 2001. – 132 с.
 2. 63.3(4УКР)2+63.3(4УКР)4+84.4УКР В 54 Витоки: від найдавніших часів до першої половини ІХ ст. : монографія / упор. О. І. Гуржій. – Київ : Україна, 1995. – 416 с. – (Історія України в прозових творах та документах).
 3. 63.3(4УКР)46,01 З-41 Збірник козацьких літописів: Густинський, Самійла Величка, Грабянки : збірка / упоряд. В. Крекотень, В. Шевчук,  Р. Іванченко. – Київ : Дніпро, 2006. – 976 с.
 4. 63.3(4УКР) І-90 Історія України. Джерельний літопис / за ред. : В. І. Червінського, М. І. Обушного. – Київ : Дирекція ФВД, 2008. – 800 с. : іл.
 5. 63.3 (4УКР)4 К 54 Князі України-Русі : укл. на основі "Історії України-Русі" М. Аркаса та "Літопису Руського" / упоряд.: Я. Мельничук, Б. Карабін. – Львів : Край, 1993. – 120 с.
 6. 63.3(4УКР)4 М 58 Між двох вогнів: друга половина XVI – перша половина XVII cт. / упор. і передм. І. О. Ворончук. – Київ : Україна, 1995. – 413 с.
 7. 63.3(2УК) С 68 Софонович, Ф. Хроніка з літописців стародавнів / Ф. Софонович. – Київ : Наук. думка, 1992. – 336 с.
 8. 84.4РОС 3-49 Л 13 Лаврентьевская летопись. – 2-е изд. – Москва : Языки славянской культуры, 2001. – 496 с.
 9. 84.4РОС3 П 42 Повість минулих літ : літописні оповіді / переказ : В. С. Близнець ; худ. : Г. Якутович. – 3-є вид., зі змінами. – Київ : Веселка, 2002. – 227 с.
 10. Лебедєва, Л. Прадавнє слово українське / Л. Лебедєва // Науковий світ. – 2007. – № 10. – С. 14–16.
 11. Синюк, С. Літописний список книг князя Володимира Васильковича як один з перших в Україні бібліографічних документів / С. Синюк // Вісник Книжкової палати. – 2010. – № 1. – С. 36–38.
 12. Федоренко, О. Велесова книга – літопис античної літератури / О. Федоренко // Рідна школа. – 2004. – № 1. – С. 67–69.
Розділ: Історія

Код: 6127  Доброго дня! Мені потрібна література про історію кримських татар. Дякую!  Вгору  

Історія кримських татар

1. 9(47)7 Б17 Базилевич, В. М. Из истории московско-крымских отношений в первой половине XVII века] / В. М. Базилевич. – Киев : Тип. 2-й Артели, 1914. – 23 с.

2. 94(477.75) Б 42 Бекірова, Ґ. Пів століття опору. Кримські татари від вигнання до повернення (1941–1991 роки) = A Half Century of Resistance. Crimean Tatars from Deportation to Return (1941–1991) : нарис політ. історії / Ґ. Бекірова ; передм. М. Джемілєва ; післямова Р. Чубарова ; Укр. наук. ін-т Гарвард. ун-ту, Ін-т Критики. – Київ : Критика, 2017. – 488 с. : фот.

3.  Возгрин, В. Е. История крымских татар: очерки этнической истории коренного народа Крыма. Т. 1 : в 4 т. - 3-е изд., стер. - Симферополь : Тезис, 2013. – 872 с. – Електрон. версія. – Режим доступу: https://bit.ly/2GCKVDa (дата звернення: 23.12.2018). – Назва з екрана.

4.  Войтович, Л. Формування кримськотатарського народу : вступ до етногенезу / Ін-т українознавства ім. І. Крип'якевича НАН України, Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка / Л. Войтович. – Біла Церква, 2009. – 214 с. – Електрон. версія. – Режим доступу: https://bit.ly/2ENMRan (дата звернення: 23.12.2018). – Назва з екрана.

5. Гайворонский, О. Повелители двух материков. Т. 1. Крымские ханы XV–XVI столетий и борьба за наследство Великой Орды. – Киев ; Бахчисарай : Оранта : Майстерня книги, 2007 – 368 с. – Електрон. версія. – Режим доступу: https://bit.ly/2LveCVq (дата звернення: 23.12.2018). – Назва з екрана.

6. Івангородський, К. Етногенез кримських татар та етносоціальний вимір становлення Кримського ханства (XIII – XV ст.) [Електронний ресурс] / К. Івангородський // Наук. зап. [Кіровоград. держ. пед. ун-ту ім. Володимира Винниченка]. Серія : Історичні науки. – 2014. – Вип. 20. – С. 97–107.

7. 63.3(4УКР-6КРМ) К 82 Крим в умовах суспільно-політичних трансформацій (1940–2015) : зб. док. та матеріалів / НАН України, Ін-т історії України, Центр. держ. архів громадських об'єднань України, Центр. держ. архів вищ. органів влади та упр. України, Галузевий держ. архів СБУ ; упоряд. О. Г. Бажан [та ін.]. – 2-ге вид. – Київ : Кліо, 2016. – 1092 с.

8. 63.3(4УКР-6КРМ) К 82 Кримські татари: історія і сучасність (до 50-річчя депортації кримськотатарського народу) : матеріали міжнар. наук. конф., 13–14 трав. 1994 р. / Ін-т нац. відносин і політології НАН України ; ред. Г. М. Аксельруд. – Київ : [б. в.], 1995. – 231 с.

9. 63.3(4УКР-6КРМ) К 82 Кримські татари 1944–1994 рр. Статті. Документи. Свідчення очевидці. – Київ : Рідний край, 1995. – 362 с.

10. Пилипчук, Я. Кримські татари та князівства Центрально-Східної Європи, 1538–1713 [Електронний ресурс] / Я. Пилипчук // Scriptorium nostrum. – 2016. – № 1. – С. 188–229.

11. 63.3(4УКР-6КРМ) П 78 Проблеми інтеграції кримських репатріантів в українське суспільство / Ін-т Кеннана. – Київ : Стилос, 2004. – 88 с.

12. 60.7 П 78 Проблеми міграції та повернення депортованих в Україну : матеріали міжнар. симпозіуму 14–15 берез. 1997 р. / ред. М. Шульга. – Київ : [б. в.], 1997. – 199 с.

13. Смирнов, В. Д. Крымское ханство под верховенством Отоманской Порты до начала XVIII века / В. Д. Смирнов. – Санкт-Петербург: [в Унив. тип. в Казани], 1887. – V, XXXV, 772 c. – Електрон. версія. – Режим доступу: https://bit.ly/2AdgtK1 (дата звернення: 23.12.2018). – Назва з екрана.

14. 63.3(4УКР-6КРМ) Ч-45 Червонная, С. Черная весна 2014 года (этапы аннексии и задачи освобождения Крыма в контексте прав и чаяний его коренных народов и национальных меньшинств) / С. Червонная. – [Б. м. : б. в.], 2014. – 72 с.

 

Розділ: Етнографія

Сторінка 1 з 279 123456 > До останньої »

Розділи:
Інтернет і телекомунікації [39]
Історія [296]
Бібліотеки. Архіви [342]
Біологія. Медицина [39]
Бухгалтерський облік та аудит [135]
Військове справа. ОБЖ [11]
Вінниччина [197]
Географія. Країнознавство [28]
Держава і право [188]
Екологія [24]
Економіка. Управління. Фінанси [1709]
Електронні бібліотеки, сайти [19]
Етнографія [27]
Кіно. Театр [7]
Комп'ютери і програми [29]
Кулінарія [6]
Культура. Мистецтво. ЗМІ [95]
Літературознавство [190]
Математика. Кібернетика [20]
Мовознавство. Іноземні мови [144]
Музика [22]
Не в тему! (offtopics) [10]
Педагогіка. Освіта. Професії [200]
Політика. міжнародні відносини [54]
Психологія. Психіатрія [55]
Сільське господарство [138]
Словники. Довідники. Енциклопедії [9]
Статистика [6]
Тексти книжок [44]
Техніка. Виробництво. Стандарти [60]
Туризм [12]
Фізика. Астрономія [8]
Філософія. Соціологія. Релігія [67]
Физкультура и спорт [11]
Хімія [8]

Rambler's Top100    
Copyright © ОУНБ ім. К.А.Тімірязєва 1998-2021
Дизайн:Березюк Сергій
Програмування:Мачушенко Дмитро
Всі матеріали на цьому сайті розміщені на умовах ліцензії Creative Commons Attribution 4.0 International, якщо не зазначене інше