ОУНБ ім. К.А. Тімірязєва
  
Наша адреса:
Україна, м. Вінниця,
21100, Соборна, 73
Тел. (0432) 56-27-92
Факс (0432) 67-03-41
 

E-Mail: inform@library.vn.ua

Ми працюємо:

Понеділок - четвер з 10.00 до 19.00,
Субота та неділя з 10.00 до 18.00
П'ятниця - вихідний день
Остання середа кожного місяця - санітарний деньBiblioteka Publiczna im. Zygmunta Jana Rumla w Dzielnicy Praga Południe m.st. Warszawy 
Офiцiйне представництво Президента України
Корпорація Інком
Урядовий портал
Урядова телефонна «гаряча лінія»
Офіційний портал Верховної Ради України
Вінницька ОДА
Вінницька обласна Рада - офіційний інтернет-сайт
Вінницька міська рада
Управління культури і мистецтв Вінницької облдержадміністраціїВіртуальна довідка

Сторінка 1 з 20 123456 > До останньої »

Код: 6130  Мене цікавить творча біографія французького ботаніка, агронома, хіміка Анрі Луї Дюамеля дю Монсо, який жив у 18 ст.   Вгору  
 1. 665 D 86 Duhamel du Monceau, Henri Louis . (1700-1782). Art du cirier / Henri Louis  Duhamel du Monceau. – [S. l.] : [H. L. Guerin & L. F. Delatour] , 1762. – [2], 113 p.; 2°. – (Переклад назви: Виробництво воску).
 2. 664 D 86 Duhamel du Monceau, Henri-Louis. (1700-1782). Art de rafiner le sucre / H. -L. Duhamel du Monceau. – [s. l.], 1764. – [2], 78 p.; 2. – (Переклад назви: Мистецтво переробки цукру).
 3. 9(4) В76  XVIII векъ : историческій, литературный и художественный сборникъ. Т. 1 /  Н. И. Ламанский. – Санкт-Петербург : [б. и.], 1870. – С. 88–89.
 4. 58(09) Б 17 Базилевская Н. А. Краткая история ботаники / Н. А. Базилевская, И. П. Белоконь, А. А. Щербакова. – Москва: Наука, 1968. – 310 с.
 5. Раскин Н. М. Химическая лаборатория М. В. Ломоносова [Електронний ресурс] / Н. М. Раскин. Москва, 1962. – С.  302. – Режим доступу: http://books.e-heritage.ru/book/10086068 (дата звернення: 14.01 2018). – Назва з екрана.
 6. Вентиляторы [Електронний ресурс] // Морской сборник. – Санкт-Петербург, 1838. – Т. 33, № 2. – С. 425–453. – Режим доступу: https://bit.ly/2VTBXF1(дата звернення: 14.01 2018). – Назва з екрана.
 7. 13. О плодовых деревьях. Анри Луи Дюамель дю Монсо.Traite des Arbres Fruitiers, Henri Louis Duhamel du Monceau. 2 т.т. Париж, 1768 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.raruss.ru/world-top-books/635-duhamel.html (дата звернення: 14.01 2018). – Назва з екрана.
 8. Henri Louis Duhamel du Monceau [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://fr.wikipedia.org/wiki/Henri_Louis_Duhamel_du_Monceau (дата звернення: 14.01 2018). – Назва з екрана.
Розділ: Історія

Код: 6128  Потрібна література на тему: "Літописні джерела історії України". Дякую!  Вгору  
 1. 63.3(4УКР)41 Б 87 Брайчевський, М. Ю. Літопис Аскольда : літературній огляд / М.Ю. Брайчевський. – Київ : Укр. Центр духовної культури, 2001. – 132 с.
 2. 63.3(4УКР)2+63.3(4УКР)4+84.4УКР В 54 Витоки: від найдавніших часів до першої половини ІХ ст. : монографія / упор. О. І. Гуржій. – Київ : Україна, 1995. – 416 с. – (Історія України в прозових творах та документах).
 3. 63.3(4УКР)46,01 З-41 Збірник козацьких літописів: Густинський, Самійла Величка, Грабянки : збірка / упоряд. В. Крекотень, В. Шевчук,  Р. Іванченко. – Київ : Дніпро, 2006. – 976 с.
 4. 63.3(4УКР) І-90 Історія України. Джерельний літопис / за ред. : В. І. Червінського, М. І. Обушного. – Київ : Дирекція ФВД, 2008. – 800 с. : іл.
 5. 63.3 (4УКР)4 К 54 Князі України-Русі : укл. на основі "Історії України-Русі" М. Аркаса та "Літопису Руського" / упоряд.: Я. Мельничук, Б. Карабін. – Львів : Край, 1993. – 120 с.
 6. 63.3(4УКР)4 М 58 Між двох вогнів: друга половина XVI – перша половина XVII cт. / упор. і передм. І. О. Ворончук. – Київ : Україна, 1995. – 413 с.
 7. 63.3(2УК) С 68 Софонович, Ф. Хроніка з літописців стародавнів / Ф. Софонович. – Київ : Наук. думка, 1992. – 336 с.
 8. 84.4РОС 3-49 Л 13 Лаврентьевская летопись. – 2-е изд. – Москва : Языки славянской культуры, 2001. – 496 с.
 9. 84.4РОС3 П 42 Повість минулих літ : літописні оповіді / переказ : В. С. Близнець ; худ. : Г. Якутович. – 3-є вид., зі змінами. – Київ : Веселка, 2002. – 227 с.
 10. Лебедєва, Л. Прадавнє слово українське / Л. Лебедєва // Науковий світ. – 2007. – № 10. – С. 14–16.
 11. Синюк, С. Літописний список книг князя Володимира Васильковича як один з перших в Україні бібліографічних документів / С. Синюк // Вісник Книжкової палати. – 2010. – № 1. – С. 36–38.
 12. Федоренко, О. Велесова книга – літопис античної літератури / О. Федоренко // Рідна школа. – 2004. – № 1. – С. 67–69.
Розділ: Історія

Код: 6126  Які у вас є книги з філософії історії?  Вгору  
 1. 87.6 А 84 Арон, Р. Лекции по философии истории. Курс лекций в Коллеж де Франс / Р. Арон ; пер. с фр. И. А. Гобозова, отв. ред., авт. послесл. И. А. Гобозов. – Изд. 3-е. – Москва : ЛИБРОКОМ, 2012. – 336 с.
 2. 87.6 Б 77 Бойченко, І. В. Філософія історії : підручник / І. В. Бойченко. – Київ : Знання, 2000. – 723 с.
 3. 63.0 Г 85 Гринин, Л. Е. От Конфуция до Конта. Становление теории, методологии и философии истории / Л. Е. Гринин. – Москва : ЛИБРОКОМ, 2012. – 312 с.
 4. 87.3(4УКР) Д 35 Депенчук, Л. П. Історіософія та соціальна філософія Михайла Драгоманова / Лариса Петрівна Депенчук, Микола Іванович Лук. – Київ : Укр. Центр духовної культури, 1999. – 210 с.
 5. 63.0 И 90 Историческая наука сегодня. Теории, методы, перспективы / под ред. Л. П. Репиной. – Изд. 2-е. – Москва : ЛКИ, 2012. – 608 с.
 6. 87.3(0) Л 79 Лосев, А. Ф. Античная философия истории / А. Ф. Лосев. – Санкт–Петербург: Алетейя, 2001. – 256 с.
 7. 63.0 М 58 Мизес, Л. фон. Теория и история. Интерпретация социально-экономической эволюции / Людвиг фон Мизес ; пер. с англ. : А. В. Куряева. – Челябинск : Социум, 2007. – 374 с.
 8. 87.6 П 24 Пелипенко, А. А. Дуалистическая революция и смыслогенез в истории / А. А. Пелипенко ; предисл. А. С. Ахиезера. – Изд. 2-е, испр. – Москва : ЛИБРОКОМ, 2011. – 384 с.
 9. 63.0 Ф 88 Фриман, Э. Методы изучения истории / Э. Фриман ; пер. с англ. П. Николаева. – Изд. 2-е. – Москва : ЛИБРОКОМ, 2011. – 200 с. – (Академия фундаментальных исследований: история).
 10. 63.0 Ш 12 Шабага, А. В. Исторический субьект в поисках своего Я : монография / А. В. Шабага. – Москва : РУДН, 2009. – 524 с.
 11. 87.6 Я 99 Ящук, Т. І. Філософія історії : курс лекцій / Т. І. Ящук. – Київ : Либідь, 2004. – 535 с.
Розділ: Історія

Код: 6106  Чи є у бібліотеці підручники з історії Польщі?  Вгору  

Андрущенко І. В. Historia Polski. Історія Польщі : підручник / І. В. Андрущенко, Б. І. Андрущенко, Н. В. Шумлянська. – Київ : Арій, 2017. – 144 с.

63.3(4ПОЛ) Д 46 Дильонгова, Г. Історія Польщі 1795–1990 / Ганна Дильонгова ; пер. з пол. : Михайла Кірсенка. – Київ : Києво–Могилянська академія, 2007. – 239 с. : іл.

63.3(4ПОЛ) З–39 Зашкільняк, Леонід. Історія Польщі: Від найдавніших часів до наших днів : монографія / Л. Зашкільняк. – Львів : ЛНУ ім. І. Франка, 2002. – 752 с.

63.3(4ПОЛ) К 50 Клочовський, Єжи. Історія Польщі  до кінця XV століття : монографія / Є. Клочовський ; пер. з пол. Н. Яковенко. – Люблін (Польща), 2005. – 240 с.

Розділ: Історія

Код: 6099  Доброго дня! Що у вашій бібілотеці є з теми "Програма державного будівництва гетьмана України Івана Виговського: особливості формування та шляхи реалізації". Дякую.  Вгору  
 1. 63.3(4УКР)46 Х 65 Богдан Хмельницький. Іван Виговський. Петро Дорошенко. Іван Мазепа. – Луцьк : Волин. обл. друк., 2012. – 472 с.
 2. 63.3(4УКР)46-8 Г 44 Гетьмани України : Іван Виговський, Петро Дорошенко, кошовий отаман Іван Сірко / уклад. В. П. Товстий. – Харків : Промінь, 2004. – 64 с. : іл.
 3. 84.4УКР5я43 Г 44 Гетьманська Україна : Іван Виговський та Іван Мазепа. – Донецьк : БАО, 2012. – 480 с. – (Видатні українські твори). – (Історія в романах та повістях).
 4. 63.3(4УКР)46 М 70 Мицик, Ю. Іван Виговський / о. Юрій Мицик. – Київ : Світоч, 2012. – 127 с.
 5. 63.3(4УКР)46-8 С 91 Сушинський, Б. І. Гетьман Виговський: погляд з ХХІ століття : роман-есе / Б. І. Сушинський. – Львів : Добра справа, 2002. – 288 с.
 6. 63.3(4УКР)46 Ч-96 Чухліб, Т. В. Гетьмани і монархи : Укр. держава в міжнар. відносинах 1648-1714 рр. / Т. В. Чухліб. - 2-е вид., доопр. - Київ : Арістей, 2005. - 640 с.
 7. 63.3(4УКР)4 Ш 37 Шевчук, В. О. Козацька держава як ідея в системі суспільно-політичного мислення XVI-XVIII ст. У 2 кн. Кн. 1 / Валерій Шевчук. - Київ : Грамота, 2007. - 720 с.
 8. 63.3(4УКР)46 Ш 37  Шевчук, В. О. Козацька держава. Етюди до історії українського державотворення / Валерій Шевчук. - Київ : Абрис, 1995. - 392 с.
 9. Іржицький, В. Родина Виговських в історії Української козацької держави [Електронний ресурс] / В. Іржицький, Н. Тітаренко // Наукові записки Інституту політичних і етнонаціональних досліджень ім. І. Ф. Кураса НАН України. – 2008. – Вип. 39. – С. 51–58. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nzipiend_2008_39_7
 10. 63.3(4УКР) В 41 Грушевський, М. Виговський і Мазепа / М. Грушевський // Вивід прав України. – 1991. – С. 175–195.
 11. Дзира, Я. Автопортрет нації : Іван Виговський як реформатор українського правопису та основоположник національної діалектології / Ярослав Дзира // Київ. – 1997. – № 11/12. – С. 133–151.
 12. Куташев, І. Політичні погляди гетьманів Б. Хмельницького та І. Виговського: порівняльний аналіз / І. Куташев // Політичний менеджмент. – 2007. – № 1. – С. 173–184.
Розділ: Історія

Код: 6098  Допоможіть зі списком літератури на тему "Дисидент Іван Гель: історичний портрет".  Вгору  
 1. 63.3(4УКР)6 Г 32 Гель, І. Виклик системі: український визвольний рух другої половини ХХ століття / Іван Гель ; ред. та упоряд. Ірина Єзерська ; Нац. музей-меморіал жертв окупаційних режимів «Тюрма на Лонського», Центр досліджень визвольного руху. – Львів : Часопис, 2013. – 392 с. : фот.
 2. Бавзалук, Д. Не любив слово «дисидент» і героєм себе не вважав... : у Львові вдбувся вечір пам'яті Івана Геля : [у музеї-меморіалі жертв окупаційних режимів «Тюрма на Лонцького», відбувся вечір пам'яті до 80-ї річниці від дня народження Івана Геля] / Дар'я Бавзалук // Україна молода. – 2017. – 14 – 15 липня, № 85. – С. 13.
 3. Дем'янчук В. А. Особливості виборчої кампанії Івана Геля до Верховної Ради УРСР та місцевих органів влади (1990 р.) / В. А. Дем'янчук // Гілея: науковий вісник. – 2017. – № 10. – С. 412–416.
 4. Дем'янчук В. А. Репресії та переслідування Івана Геля на початку 60-х – першій половині 80-х рр. ХХ ст. / В. А. Дем'янчук // Гілея: науковий вісник. – 2017. – № 9. – С. 96–100.
 5. Деревінський В. Виклик системі: український визвольний рух другої половини ХХ ст. / В. Деревінський // Мандрівець. – 2015. – № 3. – С. 75–79. – Рец. на кн.:  Виклик системі: український визвольний рух другої половини ХХ ст. / І. Гель. – Львів, 2013.
Розділ: Історія

Код: 6086  Доброго дня, підкажіть, будь ласка, літературу до теми: Діяльність митрополита Андрея Шептицького.  Вгору  

1.      86.37 С 81 150 думок Митрополита Андрея Шептицького : 150 років із дня народження / упоряд. Т. Ференц. – Львів : Свічадо, 2015. – 144 с.

2.      86.29(4УКР) Б 17 Базилевич, А. М. Введення у твори митрополита Андрея Шептицького / Анатоль М. Базилевич. – Репр. відтворення вид. 1965 р. – Львів : Свічадо, 1993. – 238 с. – (Праці Українського Богословського наукового товариства ; т. XV).

3.      29 Б 24 Баран, С. Митрополит Андрій Шептицький: життя і діяльність / С. Баран. – Мюнхен : Вернигора, 1947. – 152 с. : фот.

4.      86.37 Б 28 Батій, Я. О. Андрей Шептицький / Я. О. Батій. – Харків : Фоліо, 2016. – 120 с.

5.      86.37 Г 34 Гентош, Л. Митрополит Шептицький, 1923–1939. Випробування ідеалів / Ліліана Гентош ; Ін–т українознавства ім. І. Крип’якевича НАН України, Ін-т історичних досліджень Львів. нац. ун-та ім. І. Франка, Центр досліджень історії України ім. П. Яцика Канад. ін-ту укр. студій Альбертського ун-ту. – Львів : ВНТЛ–Класика, 2015. – 586 с.

6.      86.3 Д 22 Дванадцять листів о. Андрея Шептицького до матері / упоряд. : Г. Меріам-Лужницький. – Львів : Світ, 1994. – 79 с.

7.      86.375 Л 12 Лаба, Василь (отець). Митрополит Андрій Шептицький: його життя і заслуги / В. Лаба. – Люблин : Свічадо, 1990. – 63 с. : фот.

8.      86.37 М 67 Митрополит Андрій Шептицький у документах радянських органів державної безпеки (1939–1944 рр.) / ред. В. Сергійчук. – Київ : Укр. Вид. Спілка, 2005. – 480 с. : портр.

9.      86.37 П 19 Паскевич, О. Андрей Шептицький: сповнення блаженств / Олена Паскевич, Іван Бура ; пер. з англ. Надії Сойки–Легздинь. – Вид. 2-ге, випр. – Львів : Свічадо, 2016. – 64 с.

10.  86.375 С 31 Сеник, С. Духовний аспект життя і діяльності митрополіта Андрея Шептицького. Латинізація в українській католицькій церкві / Софія Сеник. – Львів, 1991. – 48 с.

11.  86.37 Ш 48 Шептицький від А до Я / тексти: Галина Терещук, Оксана Думанська ; граф. опрацювання: Романа Романишин, Андрій Лесів. – Львів : Вид-во Старого Лева, 2015. – 68 с.

12.  86.37 Ш 48 Шептицький, Андрей. (митрополит). Послання любови / Андрей Шептицький. – Брустури : Дискурсус, 2015. – 224 с.

13.  293.2 Ш 48 Шептицький, Андрей. (митрополит). Твори (аскетично–моральні) = Opera / Андрей Шептицький. – Рим : Укр. Католицький ун-т ім. св. Климента Папи, 1978. – 493 с. – (Праці Греко–Католицької Богословської Академії ; Т. XLV–XLVII).

Розділ: Історія

Код: 6085  Афганська війна. Воїни України, Вінниччини.  Вгору  

Афганська неоголошена війна: воїни з України

1.    68.35  А 15  Аблазов, В. И. Афганистан. Четвертая война / В. И. Аблазов. – Киев : Марко Пак, 2002. – 206 с. : фото.

2.    68.4  А 48  Алексієвич, С. Цинкові хлопчики / С. Алексієвич ; пер. з рос.: Т. Комлик, Д. Торохтушко. – Харків : Віват, 2016. – 368 с.

3.    63.3(4УКР-4ВІН)6  А 94  Афганістан - це і наш біль / упоряд. С. П. Снігур. – Вінниця : Рогальська І. О., 2011. – 216 с. : фото.

4.    68.35  А 47  Алєксєєв, В. «Грачи» летят в Баграм : 25-й річниці виведення радян. військ з Афганістану присвячується / В. Алєксєєв, В. Гедз, О. Тригуб. – Вінниця : Крила України, 2014. – 304 с. : фото.

5.    63.3(4УКР-4ВІН)627-8  Г 65  Гончар, А. Г. Авіатори : книга Пам’яті про загиблих в Афганістані військових авіаторів / А. Г. Гончар, В.В. Гедз. – Вінниця : Книга-Вега, 2004. – 552 с. : фото.

6.    63.3(4УКР-4ВІН)6  Г 65  Гончар, А. Г. Афганська неоголошена війна, або 20 років по тому : книга-фотолітопис про ветеранів афганської війни, військових конфліктів в інших країнах та воїнах-миротворцях / А. Гончар. – Вінниця : Нілан-ЛТД, 2009. – 160 с. : фото.

7.    63.3(4УКР-4ВІН))6  Г 65  Гончар, А. Вінничани – воїни-інтернаціоналісти, воїни-миротворці : кн.-фотолітопис про ветеранів афгані. війни, військових конфліктів в інших країнах та воїнах-миротворцях / А. Гончар. – Вінниця : Книга-Вега, 2008. – 304 с. : фото.

8.    63.3(4УКР-4ВІН)62 Г 65  Гончар, А. Г. Ми пройшли AFGAN : кн. спогадів про воїнів-інтернаціоналістів / А. Г. Гончар. – Вінниця : Віноблдрукарня, 1999. – 488 с. : портр.

9.    63.3(4УКР-4ВІН)6  Г 65  Гончар, А. Г. Повірка, або «Афганці» Вінниці: В 2 т. : кн. про воїнів-інтернаціоналістів / А.Г. Гончар. - Вінниця : Книга-Вега, 2000 – 2002.

Т. 1. – 2000. – 416 с.

Т. 2. – 2002. – 504 с.

10.  63.3(4УКР-4ВІН)6  Г 65  Гончар, А. Г. «Чорний тюльпан-2» : кн. пам’яті про загиблих у Афганістані воїнів-інтернаціоналістів Вінниц. обл. / А. Гончар. – Вид. 2-е, випр. і доп. – Вінниця : Вінниц. обл. друк. : Кн.-Вега, 2012. – 528 с.

11.  68.35(2)  К 43  Кирьязов, В. Афганское эхо: очерки о воинах-интернационалистах / В. Кирьязов. – Одесса : Маяк, 1990. – 187 с.

12.  63.3(4УКР-4ВІН)6  Г 65  Ковч, Ю. П. Афган / Ю.П. Ковч. – Вінниця : Книга-Вега, 2003. – 168 с. : фото.

13.  68.35(2)  К 66 Корж, Г. П. Афганское досье. Война СССР в Афганистане / Г. П. Корж ; худ. Б. Ф. Бублик. – Харків : Фолио, 2002. – 559 с.

14.  68.35(2)63  К 52  Ключник, В. Дні і ночі Кандагара : Афганс. щоденник / В. Ключник. – Київ : Глобус, 1993. – 160 с.

15.  68.35(2)  Л 63  Лисиця, Н. О. Над хребтами Гіндукуша : зб. нарисів / Н. О. Лисиця. – Вінниця : Книга-Вега, 2004. – 95 с. : портр.

16.  63.3(4УКР-4ВІН)627  Н 38  Не вщухає біль афганської війни : про воїнів-«афганців» Немирівщини / уклад. Т. Суркова. – Немирів : [б. и.], 2005. – 22 с. : фото.

17.  63.3(4УКР-4ХМЕ)6  М 91  Муравіцька, М. І. Оце і є моя війна / М.  Муравіцька, О. Романенко, Я. Козельський. – Хмельницький : Друк ПП Мельник А.А., 2005. – 260 с. : фото.

18.  63.3(4УКР-4ВІН)6  Н 44  Незаживаюча рана Афгану: нашим землякам-вінничанам, які пройшли горнило Афганської війни присвячується: до 25-ої річниці виведення радян. військ з Республіки Афганістан : альбом / К. Висоцька [та ін.]. – Вінниця : Консоль, 2013. – 112 с. : фото.

19.  63.3(4УКР-4ВІН)6  О-53  Олещенко, Є. І. Час і досі не загоїв рану – цей одвічний біль Афганістану : нариси історії / Є. І. Олещенко, О. М. Осьмачко. – 2-е вид., змін. і доп. – Вінниця : Рогальська І. О., 2013. – 376 с.

20. 63.3(4УКР-4ВІН)  С 38  Синицький, В. Г. Їх поріднив Афганістан / В. Г. Синицький. – Монастирище : Мрія, 2002. – 75 с. : фот., портр.

21.  63.3(4УКР-4ВІН)6  У 72  Урсов, С. П. «Афганці» Ямпільщини : [нариси, замальовки, репортажі] / С. Урсов. – Київ : Літера, 2010. – 368 с. : фото.

22.  68.4  У 93  Ушанов, В. П. Я вернусь... : кн. худ.-біограф. розповідей про воїнів-інтернаціоналістів, загиблих в Афганістані / В. П. Ушанов. – Черкаси : Відлуння-Плюс, 2000. – 256 с. : фото.

23. 68.4(4УКР)  Ч-75  Чорні тюльпани: Афганський мартиролог України / упоряд. О. Мусїєнко. – Київ : Столиця, 1999. – 560 с.

24. 63.3(4УКР-4ВІН)6  Я 99  Ящук, С. Л. Під палаючим небом Афгана / С. Л. Ящук. – Монастирище : Мрія, 2004. – 122 с. : фото.

Розділ: Історія

Код: 6062  ПІдскажіть, будь ласка, літературу до теми Середня освіта на Поділлі друга половина 19 - поч 20 ст?  Вгору  

Середня освіта на Поділлі друга половина 19 – початок 20 ст.

1. Балабуст, Н. Ю. Місце і роль домашнього навчання в освітній сфері Подільської губернії (ХІХ – поч. ХХ ст.) / Н. Ю. Балабуст // Педагогічна освіта: теорія і практика. – 2013. – Вип. 14. – С. 18–27. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/znppo_2013_14_5. – Назва з екрана.

2. Богатчук, С. С. Розвиток освіти Подільського краю в першій половині ХІХ ст. / С. С. Богатчук // Гілея: науковий вісник : зб. наук. пр. – 2017. – Вип. 127, № 12. – С. 19–22.

3. Вітюк, О. О. Деякі питання щодо розвитку загальноосвітньої школи в діяльності революційних комітетів Поділля у 1918–1920 рр. / О. О. Вітюк // Інтелігенція і влада. – 2008. – Вип. 13. – С. 69–81. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/iiv_2008_13_9. – Назва з екрана.

4. 63.3 (4УКР) В 48 Вороліс, М. Г. Церковнопарафіяльні школи на Поділлі в другій половині XIX ст. / М.Г. Вороліс // Наук. зап. Вінниц. держ. пед. ун-ту ім. М. Коцюбинського. Серія : Історія. – Вінниця, 2003. – Вип. 5. – С. 34–36.

5. 63.3 (4УКР) В48 Вороліс, М. Г. Особливості навчання і виховання учнів у середніх закладах Поділля в XIX ст. / М.Г. Вороліс // Наук. зап. Вінниц. держ. пед. ун-ту ім. М. Коцюбинського. Серія : Історія. – Вінниця, 2005. – Вип. 9. – С. 244–248.

6. 63.3 (4УКР) В 48 Вороліс, М. Г. Особливості розвитку середньої освіти на Поділлі в другій половині ХІХ на початку ХХ століття / М. Г. Вороліс // Наук. зап. Вінниц. держ. пед. ун-ту ім. М. Коцюбинського. Серія: Історія. – Вінниця, 2000. – Вип. 2. – С. 55–56.

7. 63.3(4УКР) В 53 Вороліс, М. Г. Стан середньої освіти на Поділлі у 1891–1901 рр. : [статистичні дані] / М. Г. Вороліс, О. М. Вороліс // Вісн. ін-ту історії, етнології і права : зб. наук. пр. : до 100-річчя заснування Вінниц. держ. пед. ун-ту ім. М. Коцюбинського / Вінниц. держ. пед. ун-т ім. М. Коцюбинського, Ін-т історії, етнології і права. – Вінниця, 2012. – Вип. 10. – С. 63–64.

8. 63.3(4УКР) В 48 Вороліс, О. М. Особливості навчально-виховного процесу в середніх закладах Поділля в ХІХ столітті / О. М. Вороліс // Наук. зап. Вінниц. держ. пед. ун-т ім. М. Коцюбинського. Серія : Історія. – Вінниця, 2013. – Вип. 21. – С. 106–110.

9. 63.3(0) В 48 Вороліс, М. Г. Стан середньої освіти на Поділлі у 1891–1901 рр. / М. Г. Вороліс // Наук. зап. Вінниц. держ. пед. ун-т ім. М. Коцюбинського. Серія : Історія. – Вінниця, 2007. – Вип. 12. – С. 187–189.

10. 63.3(4УКР-4ВІН) В 48 Димніч, О. Соціальне становище вчителів середніх шкіл Поділля кінця ХІХ – поч. ХХ ст. / О. Димніч // Вінниччина: історія і сучасність : до 70-річчя створення Вінниц. обл.: матеріали обл. іст.-краєзнав. конф. «Вінниччина очима молодих істориків» / Вінниц. держ. пед. ун-т ім. М. Коцюбинського, Студ. наук. т-во іст. ф-ту. – Вінниця, 2002. – С. 121–125.

11. 74 С 91 Зузяк, Т. П. Освітньо-виховна діяльність у другокласних церковно-приходських школах Поділля (кінець ХІХ – початок ХХ століття) / Т. П. Зузяк // Сучасні інформаційні технології та інноваційні методики навчання в підготовці фахівців: методологія, теорія, досвід, проблеми : зб. наук. пр. / Нац. акад. пед. наук України, Вінниц. держ. пед. університет ім. М. Коцюбинського, Ін-т магістратури, аспірантури, докторантури, Ін-т математики, фізики і технології освіти, Ін-т пед. освіти і освіти дорослих, Ін-т проф.-техн. освіти, Ін-т інформ. технологій і засобів навчання. – Київ ; Вінниця, 2016. – Вип. 44. – С. 170–174.

12. Капшук, Ю. С. Виховна діяльність середніх навчальних закладів Полтавської губернії у другій половині ХІХ – початку ХХ ст. / Ю. С. Капшук. // Гілея: науковий вісник : зб. наук. пр. – 2016. – Вип. 107, № 4. – С. 32–37.

13. 74 В 48 Кошолап, О. Ф. Польська школа на території Поділля в 1917–1920 рр. / О. Ф. Кошолап // Наук. зап. Вінниц. держ. пед. ун-ту ім. М. Коцюбинського. Серія : Педагогіка і психологія / Вінниц. держ. пед. ун-т ім. М. Коцюбинського. – Вінниця, 2010. – Вип. 33. – С. 420–424.

14. 74.03(4УКР-4ХМЕ) О-72 Калитко, С. Л. Початкова і середня освіта на Поділлі у 1917 - навесні 1918 рр. за спогадами В. Приходька / С. Л. Калитко, О. М. Кравчук // Освіта, наука і культура на Поділлі : зб. наук. пр. / голов. ред. П. Т. Тронько. – Кам'янець-Подільський, 2010. – Т. 1 : Матеріали круглого столу «Освіта, культура і просвітницький рух на Поділлі». 22 жовт. 2010 р. – С. 91–103.

15. Кошель, О. М. Православна церква і освіта на Поділлі (друга половина ХІХ – поч. ХХ ст.) / О. М. Кошель // Наук. зап. Вінниц. держ. пед. ун-ту ім. М. Коцюбинського. – Серія : Історія. – 2004. – Вип. 7. – С. 111–114. – Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nzvdpu_ist_2004_7_24. – Назва з екрана.

16. Опря, Б. О. Діти православного духовенства та їх освіта на Поділлі (60-ті роки ХІХ – поч. ХХ ст.) / Б. О. Опря, І. А. Опря // Освіта, наука і культура на Поділлі : зб. наук. пр. – Кам’янець-Подільський, 2014. – Т. 21. – С. 81–93. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Onkp_2014_21_57 – Назва з екрана.

17. Ящук, І. П. Запровадження загального початкового навчання на Поділлі у другій половині ХІХ століття: проблеми та перспективи / І. П. Ящук // Теорія та методика навчання та виховання : зб. наук. пр. – Харків, 2011. – Вип. 29. – С. 210–217. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/znpkhnpu_ttmniv_2011_29_29. – Назва з екрана.

 

Розділ: Історія

Код: 6060  Доброго вечора, підкажіть, будь ласка, які у вас є радянські газети за 1922-1925 рр. і їхні номери, якщо можливо. Дякую!  Вгору  

Центральні газети

Вісті (Известия) ВУЦВК 1923 – 1925

Комуніст (ЦК КПУ) 1923 – 1925

Красная Армия 1922

Культура і побут 1924 – 1925

Література, наука, мистецтво 1923 – 1924

Правда 1923 – 1925

Украинский экономист 1925

Місцеві газети

Вісти 1922 1.01 – 21.06

Известия (орган Подольського губернського коммитета Ком. Партии) 1922 січень – вересень ; 1923 січень – квітень

Молоде село 1924 січень

Молодий незаможник 1922 лютий ; 1923 січень

Рабоче-крестьянская газета 1923 квітень – грудень ; 1924 січень – березень

Червоне село 1923 січень – грудень ; 1924 січень

Червоний кордон 1924 жовтень – грудень ; 1925 січень – вересень

Розділ: Історія

Код: 6057  Добрий день. Допоможіть знайти літературу з теми:"Організація утримання і трудового використання іноземних військовополонених в СРСР у повоєнний період", конкретно цікавлять 1945 - 1956 рр. Дякую  Вгору  

Організація утримання і трудового використання іноземних військовополонених в СРСР у повоєнний період

1. ВА751071 Алєксєєва-Процюк, Д. О. Використання праці іноземних військовополонених та інтернованих на території України (1939–1953): нормативно-правові та організаційні засади : [монографія] / Д. О. Алєксєєва-Процюк ; Нац. акад. внутріш. справ. – Київ : Посвіт, 2011. – 238 с. : табл. – Є у Національній бібліотеці України ім. В. І. Вернадського

2.  Алєксєєва-Процюк, Д. Документи центральних державних архівів України про утримання та працевикористання іноземних військовополонених й інтернованих в Українській РСР у 1939–1953 рр. [Електронний ресурс] / Д. Алєксєєва-Процюк // Архіви України. – 2006. – № 1/6(259). – С. 184–189.

3. Букин, С. С. Немецкие военнопленные на советских предприятиях / С. С. Букин // ЭКО. – 1999. – № 1. – С. 132–141.

4. Буцько, О. В. Військовополонені в СРСР (1941–1945 рр.) / О. В. Буцько // Укр. іст. журн. – 2000. – № 4. – С. 120–126.

5. Венгерские военнопленные в СССР. Документы 1941–1953 гг. // Хроніка–2000. – 2011. – Вип. 3 (89), ч. 2 : Україна–Угорщина. – С. 282–318.

6. Галицкий, В. П. Японские военнопленные в СССР: правда и домыслы / В. П. Галицкий // Воен.-ист. журн. – 1991. – № 4. – С. 66–78

7. Жангуттин, Б. О. ГУПВИ: военнопленные и интернированные на территории Казахстана (1941–1951 гг.) / Б. О. Жангуттин // Отечественная история. – 2008. – № 2. – С. 107–119.

8. Калкутіна, Н. Санітарно-побутові умови в таборах для іноземних військовополонених Південної України в 1944–1945 рр. (на прикладі Миколаївського табору № 126) // Acta studiosa historica. – 2014. – Ч. 4. – С. 171–181.

9. Калкутіна, Н. В. Становлення системи трудового використання іноземних військовополонених на території УРСР та нормативно-правове регулювання відносин радянської держави з даним контингентом (1939–1948 рр.) [Електронний ресурс] / Н. В. Калкутіна // Наук. вісн. Миколаїв. нац. ун-ту ім. В. О. Сухомлинського. Серія : Історичні науки. – 2012. – Вип. 3.33. – С. 148–153.

10. Калкутіна, Н. В. Трагедія полону: морально-психологічна складова адаптації іноземних військовополонених Другої світової війни до умов перебування в радянських таборах НКВС (на матеріалах південної України) [Електронний ресурс] / Н. В. Калкутіна // Гілея: науковий вісник. – 2014. – Вип. 83. – С. 52–57.

11. 63.3(2)6 К 29 Като, Кюдзо. Сибирь в сердце японца / К. Като ; отв. ред. А. П. Деревянко. – Новосибирск : Наука. Сиб. отд-ние, 1992. – 136 с.

12. Конасов, В. Б. К вопросу о численности / В. Б. Конасов // Вопросы истории. – 1994. – № 11. – С. 187–189.

13. Кузьминых, А. Л. Немецкие военнопленные в СССР: социально-психологический аспект проблемы / А.Л. Кузьминых // Новая и новейшая история. – 2006. – № 1. – С. 168–180.

14. Кузьминых, А. Л. Труд военнопленных в развитии экономики СССР. 1939–1956 гг. / А. Л. Кузьминых // Вопросы истории. – 2010. – № 8. – С. 91–101.

15. 68.4(4УКР) В 42 Курц, Ґ. Спогади про радянський полон / Ґ. Курц // Військово-історичний альманах / ред. : В. Алещенко. – Київ, 2005. – Річник 6, число 1(10). – С. 37–56 : іл.

16. Левикін, В. Кваліфіковані іноземні спеціалісти у радянському полоні : 1940–1950-ті роки / В. Левикін // Київ. старовина. – 2011. – № 3. – С. 49–56 : табл.

17. Левикін, В. Умови побуту в радянських таборах військовополонених / В. Левикін // Київ. старовина. – 2010. – № 2. – С. 36–46.

18. 95.4 Г 47 Мелешко, Н. Б. Проблема публічного судового переслідування іноземних військовополонених Другої світової війни в радянській історіографії 40-х – другої половини 80-х рр. ХХ ст. / Н. Б. Мелешко // Гілея: наук. вісн. – Київ, 2011. – Вип. 45. – С. 134–138.

19. Ми, депортовані : спогади поляків із в’язниць, таборів і заслань в СРСР // Всесвіт. – 1993. – № 2. – С. 190–198.

20. Мотревич, В. П. Учреждения для иностранных военнопленных и интернированных в Днепропетровской области в 1944–1951 гг.: численность и дислокация / В. П. Мотревич // Грані. – 2016. – № 12. – С. 88–92.

21. Потильчак, О. Іноземні військовополонені Другої світової війни у радянських таборах на території України: до проблеми вітчизняної джерельної бази [Електронний ресурс] / О. Потильчак // Студії з архівної справи та документознавства. – 2004. – Т. 11. – С. 219–223.

22. Потильчак, О. Інтерновані японці на території України : після Другої світової війни / О. Потильчак // Історія України. – 2011. – Лютий (№ 7). – С. 3–8.

23. Потильчак, О. Військовополонені італійці в радянських таборах на території України (1946–1954 рр.) / О. Потильчак // Військово-історичний меридіан : електрон. наук. журн. – 2014. – № 1. – С. 28–40. – Режим доступу: https://bit.ly/2DnupV9 (дата звернення: 05.11.18). – Назва з екрана.

24. Потильчак, О. Польські військовослужбовці в радянських таборах для військовополонених (1939–1949 рр.) / О. Потильчак // Історія в школі. – 2002. – № 7. – С. 9–13.

25. Потильчак, О. Табори для військовополоненних та інтернованих в Україні у 1950–1954 рр.: організаційно-структурний аспект / О. Потильчак // Історичний журнал. – 2005. – № 2. – С. 30–38.

26. 63.3(4УКР)6 П 64 Поховання німецьких військовополонених часів Другої світової війни на території України : зб. док. / упоряд. В. Левикін. – Київ : [б. в.], 2002. – 104 с.

27. Руднев, В. Документы о советской каторге японських пленных / В. Руднев // Известия. – 1992. – 27 янв.

28. 63.3(4УКР)62 С 32 Сергійчук, В. І. Новітня каторга : військовополонені та інтерновані Другої світової в УРСР / В. І. Сергійчук. – Київ : Укр. Вид. Спілка, 2001. – 188 с.

29. Чайковський, А. Полон за чужі і свої гріхи / А. Чайковський // Військо України. – 2007. – № 3. – С. 38–41 : іл. ; № 5. – С. 29–31.

 

Розділ: Історія

Код: 6048  Добрий день.Допоможіть підібрати літературу до теми: "Поліетнічність США друга половина XX - початок XXI cт.". Дякую.  Вгору  

Поліетнічність США друга половина XX - початок XXI cт.

1.      63.5 Б73 Богораз, В. Г. USA. Люди и нравы Америки / В. Г. Богораз. – 2-е изд. – Москва : Либроком, 2011. – 216 с.

2.      63.3(7США) Б 91 Бурстин, Д. Американцы: национальный опыт / Д. Бурстин ; пер. с англ. Ю. А. Зарахович ; ред. О. М. Дегтярева. – М. : Прогресс – Литера, 1993. – 624 с.

3.      Домніч, О. В. Періодизація мовних контактів між автохтонними й англосаксонським етносами на території США [Електронний ресурс] / О. В. Домніч // Записки з романно-германської філології. – 2012. – Вип. 2. – С. 49–56.

4.      Гончаренко О. Етнонаціональне розмаїття як суспільна і педагогічна проблема у США / О. Гончаренко // Рідна шк. – 2009. – № 2/3. – С. 77–80.

5.      Євтух, В. Поліетнічність як конструкт modus vivendi / В. Євтух // Соціологія: теорія, методи, маркетинг. – 2014. – № 4. – С. 133–154.

6.      Євтух, В. Б. Рестрикціонізм в імміграційній політиці уряду США і Канади / В. Б. Євтух // Історичні дослідження. Історія зарубіжних країн. – Київ, 1979. – Вип. 5. – С. 84–92.

7.      Живоглядова, І. В. Становлення етнічних і національних стереотипів: американський мистецький досвід / І. В. Живоглядова // Гілея: науковий вісник : зб. наук. пр. – 2017. – № 9. – С. 251–255.

8.      Козачук, О. Соціальні виклики політики США щодо корінних народів на поч. ХХІ ст. [Електронний ресурс] / О. Козачук // Історико-політичні проблеми сучасного світу. – 2015. – Т. 29/30. – С. 136–142.

9.      Корнієнко, О. Мультикультуралізм як модель сучасного полі етнічного суспільства [Електронний ресурс] / О. Корнієнко // Світогляд – Філософія – Релігія. – 2013. – Вип. 4. – С. 150–159.

10.  Попов, О. США і глобалістські концепції єврейського етносу / О. Попов // Персонал. – 2005. – № 12. – С. 38–50.

11.  Приходько, О. В. «Американский интернационализм» и «европейская многосторонность» / О. В. Приходько // США. Канада: экономика, политика, культура – 2008. – № 10. – С. 4–24.

12.  Темиргалеев, Р. Ф. Влияние иммиграции на сдвиги в размещении этнорассовых групп населения США в 2000-е гг. / Р. Ф. Темиргалеев // Вестн. Москов. ун-та. Серия 5, География. – 2014. – № 6. – С. 57–65.

13.  63.5 Ф75 Фол, С. Эти странные американцы / С. Фол ; пер. с англ. А. Глебовская. – Москва : Эгмонт, 2001. – 72 с.

14.  Цапок, С. О. Поліетнічність населення в умовах зростання його трудоміграційної активності [Електронний ресурс] / С. О. Цапок, О. А. Данилишин // Соціально-економічні проблеми сучасного періоду України – 2013. –  Вип. 3. – С. 65–75.

15.  Чернявський, С. В. Американці українського походження: демографічна й соціально-економічна характеристика : за оцінками вчених США / С. В. Чернявський // Український історичний журнал. – 1991. – № 4. – С. 77–85.

Розділ: Історія

Код: 6047  Допоможіть будь ласка підібрати літературу, до теми: "Розвідка України радянського періоду", Від початку існування СРСР. Дякую!  Вгору  

Розвідка України радянського періоду

1.      Бердник, М. О. Маловідомі сторінки історії Великої Вітчизняної війни у документах радянської розвідки [Електронний ресурс] / Мирослава Олександрівна. Бердник // Архіви України. – 2012. – № 1(277). – С. 154–207. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/ay_2012_1_10

2.      Вєдєнєєв Д. В. Новітня вітчизняна історіографія діяльності розвідки та контррозвідки руху українських націоналістів і Української повстанської армії у 1920–1950–х рр. [Електронний ресурс] / Д. В. Вєдєнєєв, О. С. Лісов // Військ.-наук. вісн. – 2016. – Вип. 26. – С. 81–94. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/vnv_2016_26_9

3.      67.9(4УКР)301 В 26 Веденеев, Д. В. Украинский фронт в войнах спецслужб : ист. очерки / Дмитрий Веденеев ; Укр. ин-т военной истории. – Київ : К.И.С., 2008. – 432 с.

4.      63.3(4УКР-4ВІН)6 В 54 Вітковський, В. М. На вістрі часу. Органи державної безпеки України на Вінниччині (Поділлі) 1917–2007 рр. / В.М. Вітковський. – Вінниця : Континент–ПРИМ, 2007. – 464 с.

5.      9(С2)27 К 90 Куманев, Г. А. Чекисты стояли насмерть : [діяльність на території України під час ІІ Світової війни] / Г. А. Куманев, А. С. Чайковский. – Киев : Изд-во полит. лит. Украины, 1989. – 237 с.

6.      67.621.1 М 14 Маймескулов, Л. Н. Всеукраинская чрезвычайная комиссия (1918–1922) / Л. Н. Маймескулов, А. И. Рогожин, В.В. Сташис. – Харьков : Основа, 1990. – 344 с.

7.      66.2(4УКР) C 83 Пилипчук, В. Г. Проблеми дослідження новітньої історії органів безпеки та розвідки в контексті розвитку сектору безпеки України / В. Г. Пилипчук // Стратегічні пріоритети : наук.-аналіт. щоквартал. зб. / Нац. ін-т стратег. дослідж. – Київ, 2012. – № 3. – С. 114–119.

8.      67.9(4УКР)301 Р 15 Радянські органи державної безпеки в Україні (1918–1991 рр.): історія, структура, функції : матеріали круглого столу, 19 груд. 2013 р. / упоряд.: О. Г. Бажан, Р. Ю. Подкур. – Київ : Ін-т історії України НАНУ, 2014. – 469 с.

9.      67.9(4УКР)301 Р 15 Радянські органи державної безпеки у 1939 – червні 1941 р. : документи ГДА СБ України / упоряд. : В. Даниленко, С. Кокін. – Київ : Києво-Могилянська академія, 2009. – 1311 с. – (Більше не таємно ; т. 3).

10.  67.9(4УКР)301 Р 15 Радянські органи державної безпеки у 1939 – червні 1941 р. Ч. 1 / Ін-т Укр. археографії та джерелознавства ім. М. С. Грушевського НАН України, Галузевий держ. архів СБУ ; упоряд.: В. Даниленко, С. Кокін. – Вид. 2-е, переробл. – Київ : Києво-Могилянська академія, 2013. – 720 с.

11.  67.9(4УКР)301 Р 15 Радянські органи державної безпеки у 1939 – червні 1941 р. Ч. 2 / упоряд.: В. Даниленко, С. Кокін. – Вид. 2-е, переробл. – Київ : Києво-Могилянська академія, 2013. – 608 с. – (Радянські органи державної безпеки під час Другої світової війни 1939–1945. Документи ГДА СБ України).

12.  67.9(4УКР)301 С 34 Сідак, В. С. Національні спецслужби в період Української революції 1917– 1921 рр. (невідомі сторінки історії) / В. С. Сідак ; Ін-т історії України Нац. акад. наук України, Акад. Служби безпеки України. – Київ : Альтернативи, 1998. – 320 с.

13.  Скрипник, О. Про це вже можна розповісти : хто керував розвідкою в Україні? / О. Скрипник // День. – 2010. – 17–18 грудня. – С. 8.

14.  67.9(4УКР)301 С 77 Старжинський, В. С. Розвідка, контррозвідка та фінансова розвідка України : (навч. посіб. – скороч. огляд) / В. С. Старжинський. – Харків : Бурун Книга, 2007. – 112 с.

15.  67.9(4УКР)301 У 69 Уривалкін, О. М. Таємниці розвідок. Діяльність таємних служб на території України / О.М. Уривалкін. – Київ : КНТ, 2007. – 352 с.

Розділ: Історія

Код: 6041  Доброго ранку. Мене цікавить література на магістерську роботу "Австро-Угорська імперія в І світовій війні", яка є у вашій бібліотеці. Мене цікавлять монографії, статті, мемуари та збірники документі починаючи з міжнародних відносин ХІХ ст. та про саму Австро-Угорську імперію, її діячів тощо. Дякую за допомогу.  Вгору  

1.      9(И)32 Готлиб, В. В. Тайная дипломатия во время первой мировой войны / пер. с англ. В. А. Альтшулера и В. П. Готовицкой. – Москва : Соцэкгиз, 1960. – 603 с.

2.      63.3(0)5 К 87 Кто развязал Первую мировую. Тайна сараевского убийства / ред.-сост. : В. Л. Гончаров. – М. : Вече, 2010. – 336 с.

3.      63.3(0)5 П 26 Первая мировая война : пролог ХХ века / ред. В. Л. Мальков. – Москва : Наука, 1999. – 698 с.

4.      9(И)32 П 34 Писарев Ю. А. Великие державы и Балканы накануне первой мировой войны / Ю. А. Писарев. – Москва : Наука, 1985. – 289 с.

5.      9(И)32 Р 82 Рубинштейн, Е. И. Крушение австро-венгерской монархии / Е. И. Рубинштейн. – Москва : Изд-во Ан СССР, 1963. – 428 с.

6.      63.3(4АВТ)5 Т 30 Тейлор, А. Дж. П. Габсбурзька монархія 1809–1918 : історія Австрійської імперії та Австро-Угорщини / А. Дж. П. Тейлор. – Львів : ВНТЛ-Класика, 2002. – 260 с.

7.      63.3(0)+63.3(0)532 В 84 Всемирная история. В 24 т. Т. 19 : Первая мировая война. – Минск : Харвест ; Москва : АСТ, 2002. – 512 с.

8.      63.3(4АВТ) Ц 97 Цьольнер, Е. Історія Австрії : монографія / Е. Цьольнер ; Пер. з нім. – Львів : Літопис, 2001. – 712 с.

9.      63.3(4АВТ)5 Ч-49 Черников, И. И. Гибель империи : монографія / Иван Иванович Черников. – Москва : АСТ ; Санкт-Петербург : Terra Fantastica, 2002. – 640 с.

10.  9(И)7 B30 Batowski, H. Rozpad Austro-Wegier 1914–1918 / H. Batowski. – 2-е вид., випр. і доп. – Krakow : Wydawnictwo Literackie, 1982. – 390 с.

11.  83.3 (4Укр) В 53 Бережанска Ю. В. Перша світова війна: криптоісторична концепція Густава Майрінка / Ю. В. Бережанска // Вісник Запорізького національного університету : збірник наукових праць. Філологічні науки. – Запоріжжя, 2010. – № 2. – С. 14–19. – Бібліогр. в кінці ст.

12.  Исламов, Т. М. Австро-Венгрия в первой мировой войне. Крах империи / Т. М. Исламов // Новая и новейшая история. – 2001. – № 5. – С. 14–58.

13.  63.3(0)5 Н 30 Калитко С. Л. Карні експедиції на Поділлі в 1917 – навесні 1918 рр. та участь в них Австро-Угорської армії / С. Л. Калитко // Народи світу і Велика війна. 1914–1918 рр. : матеріали Всеукраїнської наукової конференції. 3–4 квітня 2015 р. / Вінниц. держ. пед. ун-т ім. Михайла Коцюбинського, Інститут історії, етнології і права, Кафедра всесвітньої історії; відп. ред. Ю. А. Зінько. – Вінниця, 2015. – С. 257–266.

14.  63.3(0)5 Н 30 Кирилюк, С. В. Вбивство в Сараєво / С. В. Кирилюк // Народи світу і Велика війна. 1914–1918 рр. : матеріали Всеукраїнської наукової конференції. 3–4 квітня 2015 р. / Вінницький державний педагогічний університет ім. Михайла Коцюбинського, Інститут історії, етнології і права, Кафедра всесвітньої історії; відп. ред. Ю. А. Зінько. – Вінниця, 2015. – С. 37–44.

15.  Кураєв, О. Політика Центральних держав щодо українського чинника у Першій світовій війни / Олексій Кураєв // Київська старовина. – 2006. – № 1. – С. 73–87.

16.  Магурчак, А. Українські таборові бібліотеки на теренах Австро-Угорщини та Німеччини у роки Першої світової війни / А. Магурчак // Сіверянський літопис : Всеукраїнський науковий журнал. – 2013. – № 4/6. – С. 78–81.

17.  Миронов, В. В. Представление о воинском долге в Австро-Венгрии в 1914 – 1918 гг. / В. В. Миронов // Вопросы истории. – 2011. – № 7. – С. 159–162.

18.  Миронов, В. В. Информационная политика в Австро–Венгрии в годы первой мировой войны / В. В. Миронов // Вопросы истории. – 2010. – № 4. – С. 62–77.

19.  Мосієнко, О. В. Аналіз результативності австро-угорської та російської пропаганди на Південно-Західному фронті Першої світової війни / Олександр Вікторович Мосієнко // Грані : наук.-теор. і громад.-політ. альм. – 2017. – № 11. – С. 30–35.

20.  63.3(0)5 Н 30 Яременко, О. І. Австро-угорська окупація Вінниці в 1918 р. / О. І. Яременко // Народи світу і Велика війна. 1914–1918 рр. : матеріали Всеукраїнської наукової конференції. 3–4 квітня 2015 р. / Вінницький державний педагогічний університет ім. Михайла Коцюбинського, Інститут історії, етнології і права, Кафедра всесвітньої історії; відп. ред. Ю. А. Зінько. – Вінниця, 2015. – С. 275–278.

Розділ: Історія

Код: 6039  Доброго дня. Допоможіть будь ласка знайти літературу за темою "Діяльність революційних трибуналів на Поділлі в 1919-1923 рр."  Вгору  

Шановний користувачу, за Вашим запитом надсилаємо Вам  список літератури про діяльність революційних трибуналів на Поділлі в 1919–1923 рр. З більшим обсягом інформації по темі можна ознайомитися у відділі краєзнавства.

1.      Білас, І. Репресивно-каральна система в Україні. 1917–1953 : суспільно-політичний та історико-правовий аналіз : у 2 кн. Кн. 1 / І. Білас. – Київ : Либідь : Військо України, 1994. – 432 с.

2.      Борьба с преступностью в Украинской ССР : в 2 т. – Киев, 1966. – Т. 1 : 1917–1925. – С. 118–121.

3.      Зінченко, А. Л. Нариси історії подільського селянства: 1917–1930 рр. / Арсен Зінченко. – Вінниця : Державна картогр. ф-ка, 2008. – 344 с. : фот.

4.      Павлов, Д. Б. Трибунальный этап советской судебной системы. 1917–1922 гг. / Д. Б. Павлов // Вопросы истории. – 2007. – № 6. – С. 3–16.

5.      Політичні репресії на Поділлі (20–30-ті рр. ХХ ст.) : зб. наук. праць / Вінниц. облдержадмін. ; ред. І. Г. Паламар. – Вінниця : Логос, 1999. – 248 с.

6.      Сергійчук, С. Л. Із історії революційних трибуналів в Україні / С. Л. Сергійчук // Наук. зап. Серія : Історія / Вінниц. ДПУ ім. М. Коцюбинського. – Вінниця, 2000. – Вип. 2. – С. 106–113.

7.      Сергійчук С. Л. Особливості діяльності революційних трибуналів на Поділлі : [про діяльність Поділ. революц. трибуналу. 18 берез. 1919 – 25 квіт. 1920 р., 19 черв. 1920 р. – 1923 р.] / С. Л. Сергійчук // Поділля у контексті української історії : матеріали Всеукр. конф. 29–30 листоп. 2001 р. – Вінниця, 2001. – С. 177–180.

8.      Сергійчук, С. Л. Революційний трибунал як репресивний орган на Поділлі : [про Поділ. губерн. революц. трибунал та його репресив. діяльність] / С. Л. Сергійчук // Політичні репресії на Поділлі в ХХ столітті : матеріали міжнар. наук.–практ. конф. (Вінниця, 23–24 листоп. 2001 р.) / редкол.: А. Т. Давидюк, П. М. Кравченко, В. П. Лациба. – Вінниця, 2002. – С. 121–123.

9.      Сергійчук С. Л. Створення та функціонування революційних трибуналів на Поділлі / С. Л. Сергійчук // Наук. зап. Серія : Історія / Вінниц. ДПУ ім. М. Коцюбинського. – Вінниця, 2001. – Вип. 3. – С. 54–60.

10.  Сергійчук, С. Л. Трагічна сторінка з історії українського та польського народів у період діяльності репресивно-каральної системи Радянської України на Поділлі у 1918–1923 рр. : (за матеріалами архів. справи Держ. архіву Вінниц. обл.) / С. Л. Сергійчук // Україна і Польща: історичне сусідство : матеріали міжнар. наук. конф. 17–18 трав. 2012 р. / відп. ред. Ю. Зінько. – Вінниця, 2012. – С. 376–382.

11.  Сергійчук, С. Л. Функціонування революційного трибуналу на Поділлі у 1920–1923 рр. / С. Л. Сергійчук // Наук. зап. Серія : Історія / Вінниц. ДПУ ім. М. Коцюбинського. – Вінниця, 2002. – Вип. 4. – С. 72–78.

Розділ: Історія

Сторінка 1 з 20 123456 > До останньої »

Розділи:
Інтернет і телекомунікації [39]
Історія [296]
Бібліотеки. Архіви [342]
Біологія. Медицина [39]
Бухгалтерський облік та аудит [135]
Військове справа. ОБЖ [11]
Вінниччина [197]
Географія. Країнознавство [28]
Держава і право [188]
Екологія [24]
Економіка. Управління. Фінанси [1709]
Електронні бібліотеки, сайти [19]
Етнографія [27]
Кіно. Театр [7]
Комп'ютери і програми [29]
Кулінарія [6]
Культура. Мистецтво. ЗМІ [95]
Літературознавство [190]
Математика. Кібернетика [20]
Мовознавство. Іноземні мови [144]
Музика [22]
Не в тему! (offtopics) [10]
Педагогіка. Освіта. Професії [200]
Політика. міжнародні відносини [54]
Психологія. Психіатрія [55]
Сільське господарство [138]
Словники. Довідники. Енциклопедії [9]
Статистика [6]
Тексти книжок [44]
Техніка. Виробництво. Стандарти [60]
Туризм [12]
Фізика. Астрономія [8]
Філософія. Соціологія. Релігія [67]
Физкультура и спорт [11]
Хімія [8]

Rambler's Top100    
Copyright © ОУНБ ім. К.А.Тімірязєва 1998-2021
Дизайн:Березюк Сергій
Програмування:Мачушенко Дмитро
Всі матеріали на цьому сайті розміщені на умовах ліцензії Creative Commons Attribution 4.0 International, якщо не зазначене інше