ОУНБ ім. К.А. Тімірязєва
  
Наша адреса:
Україна, м. Вінниця,
21100, Соборна, 73
Тел. (0432) 56-27-92
Факс (0432) 67-03-41
 

E-Mail: inform@library.vn.ua

Ми працюємо:

Понеділок - четвер з 10.00 до 19.00,
Субота та неділя з 10.00 до 18.00
П'ятниця - вихідний день
Остання середа кожного місяця - санітарний деньBiblioteka Publiczna im. Zygmunta Jana Rumla w Dzielnicy Praga Południe m.st. Warszawy 
Офiцiйне представництво Президента України
Корпорація Інком
Урядовий портал
Урядова телефонна «гаряча лінія»
Офіційний портал Верховної Ради України
Вінницька ОДА
Вінницька обласна Рада - офіційний інтернет-сайт
Вінницька міська рада
Управління культури і мистецтв Вінницької облдержадміністраціїВіртуальна довідка

Сторінка 1 з 3 123 >

Код: 6100  Доброго дня, підкажіть що я зможу знайти у вашій бібілотеці з теми "Особливості мови науково-технічної літератури".   Вгору  

Особливості мови науково-технічної літератури

1.      81.411.1–7 А 35 Азарова, Л. Є. Професійне спілкування науково-технічних працівників і студентів інженерних спеціальностей : навч. посіб. / Л. Є. Азарова, Н. Й. П'яст, Т. Ю. Іванець. – Вінниця : ВНТУ, 2008. – 189 с.

2.      81.411.1-72 Б 86 Ботвина, Н. В. Офіційно-діловий та науковий стилі української мови : навч. посіб. / Н. В. Ботвина. – Київ : АртЕк, 1999. – 264 с.

3.      81.411.1 З–13 Завдання з навчальної дисципліни «Культура наукової мови» для студентів усіх напрямів підготовки денної форми навчання / Харк. нац. екон. ун-т ; уклад. І. М. Ходарєва. – Харків : ХНЕУ, 2011. – 92 с.

4.      87.2 К 32 Квіт, С. Герменевтика стилю / Сергій Квіт. – Київ : Києво-Могилянська академія, 2011. – 143 с.

5.      37.8 Н 83 Норми української науково-технічної мови. Тлумачний словник термінів у видавничої, поліграфічної та пакувальної справи : навч. посіб. для студ. ВНЗ / П. М. Таланчук [та ін.]. – Київ ; Львів : Університет "Україна", 2006. – 664 с.

6.      811.161.2 О–59 Онуфрієнко, Г. С. Науковий стиль української мови : навч. посіб. з алгоритмічними приписами / Г. С. Онуфрієнко ; Запоріз. нац. техн. ун-т. – 3-тє вид., перероб. та доп. – Київ : ЦУЛ, 2017. – 426 с.

7.      81.0 С 29 Селігей, П. О. Світло і тіні наукового стилю : монографія / Пилип Селігей ; Ін-т мовознавства ім. О. О. Потебні. – Київ : Києво-Могилянська академія, 2016. – 627 с. : іл.

8.      81.411.1–7 С 30 Семеног, О. М. Культура наукової української мови : навч. посіб. / О. М. Семеног. – Київ : Академія, 2010. – 216 с. – (Альма-матер).

Розділ: Інтернет і телекомунікації

Код: 6079  Добрий день. Мене цікавлять твори Верфеля Франца, які отримувала бібліотека протягом 2017-18 рр. Дякую.  Вгору  

Доброго дня! До нас надійшла за 2017-2018 роки лише одна  книга цього автора

84.4АВТ В 35 Верфель, Ф. 40 днів Муса-Дага : роман / Франц Верфель ; пер. Є. Тарнавського. - Харків : Фоліо, 2017. - 890 с.

Розділ: Інтернет і телекомунікації

Код: 6070  Доброго дня! Мені потрібна література про сучасні мови програмування. Дякую.  Вгору  

Сучасні мови програмування

1.      32.973.26 А 28 Адамс, М. Maya 5. Для профессионалов  / М. Адамс, Э. Миллер, М. Симс ; пер. с англ. : И. Рузмайкина. – СПб. : Питер, 2004. – 832 с.

2.      004 А 36 Айзексон, В.Інноватори. Як група хакерів, геніїв та гіків здійснила цифрову революцію / ВолтерАйзексон ; пер. з англ. Дмитро Гломозда. – Київ : Наш формат, 2017. – 488 с.

3.      32.973.26-018.1 А 56 Альберт, Д. И.ActionScript 2.0 / Д. И. Альберт, Е. Э. Альберт. – СПб. : БХВ–Петербург, 2005. – 1136 с.

4.      32.973.26 Г 62 Голубь, Н. Г.Искусствопрограммирования на Ассемблере: лекции и упражнения / Н. Г. Голубь. – 3–е изд., перераб. и доп. – Москва ; Санкт–Петербург ; Киев : ДиаСофтЮП, 2005. – 832 с.

5.      32.973.26-018.1 Г 74 Гоше, Х. Д. HTML5. Для профессионалов / Хуан ДиегоГоше ; пер. с англ.: Е. Шикарева, А. Крупник. – 2–е изд. – Санкт–Петербург : Питер, 2015. – 560 с.

6.      32.973.26-018.1 Д 27 Дейтел, Х. М.Какпрограммировать на C : пер. с англ. / ХарвиДейтел, Пол Дейтел ; под ред. В. В. Тимофеева. – 4–е изд. – Москва : Бином–Пресс, 2009. – 912 с.

7.      004.43 З-18 Закас, Н.JavaScript для профессиональных веб-разработчиков / НиколасЗакас ; пер. с англ. А. Лютич. - Санкт-Петербург : Питер, 2017. - 960 с.

8.      32.973.26 К 59 Козак, Л. І. Основи програмування: навч. посіб. / Л. В. Козак, І. В. Костюк, С. П. Стасевич. – Ленинград : ЛДІНТУ ім. В. Чорновола : Новий Світ–2000, 2011. – 328 с.

9.      32.973.26 К 89 Кузнецов, М. В.MySQL 5 / Максим Кузнецов, ИгорьСимдянов. – Санкт–Петербург : БХВ-Петербург, 2006. – 1024 с.

10.  32.973.26-018.1 М 50 Мена, А. С.Изучаем HASKELL / АлехандроСераноМена. – Санкт–Петербург : Питер, 2015. – 464 с.

11.  32.973.26-018.2я7 Н 50 Немнюгин, С. А.TurboPascal : учбовийпосібник / С.А. Немнюгин  . – СПб. : Питер, 2002. –496 с.

12.  32.973.2 О-75 Основиалгоритмізації та програмування: середовищеVBA: навч. посіб. для студ. економ. спец. вузів / під ред. Р. Б. Чаповської. –Чернівці : Книги–ХХІ, 2006. – 430 с.

13.  004 П 88 Пупена, О. М.Програмуванняпромисловихконтролерів у середовищіUNITYPRO: навч. посіб. / О. М. Пупена, І. В. Ельперін ; М-во освіти і науки України, Нац. ун-т харчовихтехнологій. –Київ :Ліра–К, 2017. – 376 с.

14.  32.973.26-018.1 У 69 Урман, С. Oracle 9i. Программирование на языке РL/SQL: [разработкаэффективных приложений с помощью PL/SQL] / Скотт Урман. – Москва : Лори ; Санкт–Петербург : Питер Пресс, 2006. – 528 с.

15.  32.973.26-018.1 Ф 24 Фаронов, В. В.Delphi. Программирование на языке высокого уровня  : учеб.для студ. вузов / В. В. Фаронов. – Санкт–Петербург : Питер, 2004. –640 с.

16.  32.973.26-018.1 Х 20 Харбисон, С. П.Язык C с примерами: пер. с англ. / Сэмюел П. Харбисон, Гай Л. Стил ; под ред. С. Молявко. – Москва : БИНОМ, 2011. – 528 с.

17.  32.973.26-018.1 Х 68 Хогенсон, Г. C++/CLI: язык Visual C++ для среды .NET: пер. с англ. / Гордон Хогенсон. –Москва ; СПб. ; К. : Вильямс, 2007. – 464 с.

18.  32.973.26-018.1 Х 75 Хольцшлаг, М.Языки HTML и CSS: Для созданияWeb–сайтов: учеб. пособие / М. Е. Хольцшлаг ; пер. c англ. А. Климович. – Москва : ТРИУМФ, 2006. – 304 с.

19.  32.973.26-018.1 Х 82 Хорстманн, К. С.Java 2 Т. 1. Основы / Кей Хорстманн, Гари Корнелл ; пер. с англ. Н. А. Мухина. – 8–е изд. – Москва ; Санкт–Петербург ; Киев : Вильямс, 2013. – 816 с.

Розділ: Інтернет і телекомунікації

Код: 6013  Допоможіть знайти інформацію про оцінку землі: Призначення і функції оцінки землі. Види оцінки земельних ділянок і сфери їх застосування.  Вгору  

1.      67.9(4УКР)307 Н 83 Нормативна та експертна грошова оцінка землі: нормативно-правові акти, коментар і роз’яснення / під заг. ред. : М. С. Головатюка. – Київ : Вид. Паливода А. В., 2007. – 332 с.

2.      65.9(4УКР)32 О-93 Оцінка земель : навч. посіб. / ред. М. Г. Ступень. – Львів : Новий Світ–2000, 2005. – 308 с. – (Вища освіта в Україні).

3.      65.9(4УКР)32 О-93 Оцінка земель : навч. посіб. для студ. ВНЗ / за заг. ред. М. Г. Ступеня. – Львів : Новий Світ–2000, 2016. – 308 с. : табл. – (Вища освіта в Україні).

4.      332 Т 33 Теоретичні основи державного земельного кадастру : навч. посіб. для студ. ВНЗ / за заг. ред. М. Г. Ступеня. – Львів : Новий Світ–2000, 2017. – 334 с.

 1. Дагуль, В. Всеукраїнська нормативна грошова оцінка: використання її результатів / В. Дагуль // Місцеве самоврядування. – 2018. – № 4. – С. 2–3.
 2. Кірічек, Ю. На чому базується податкова оцінка земель / Юрій Кірічек // Землевпорядний вісник. – 2016. – № 12. – С. 21–26.
 3. Кірічек, Ю. Як зароджувалася і розвивалася оцінка земель / Юрій Кірічек // Землевпорядний вісник. – 2016. – № 10. – С. 28–33.
 4. Камінецька О. В. Оцінка ефективності управління та використання земельно-ресурсного потенціалу територій / О. В. Камінецька // АгроСвіт. – 2017. – № 13. – С. 39–42.
 5. Кобилянський, В. Хто має затверджувати оцінку земель за межами населеного пункту? / Віктор Кобилянський // Землевпорядний вісник. – 2018. – № 4. – С. 14–15.
 6. Козюк, З. Як зменшити оцінку землі / Зінаїда Козюк // Баланс–Агро. – 2017. – Грудень, № 45. – С. 19–22.
 7. Козюк, З. Як отримати витяг про нормативну грошову оцінку земельної ділянки / Зінаїда Козюк // Баланс–Агро. – 2018. – Січень, № 3. – С. 15–17.
 8. Коробська, А. О. Еколого–економічна оцінка використання земель сільськогосподарського призначення / А. О. Коробська // Формування ринкових відносин в Україні. – 2017. – № 11. – С. 93–97.
 9. Котова, О. Яку грошову оцінку використовувати: нормативну чи експертну? / Ольга Котова // Баланс–Агро. – 2016. – Березень, № 11. – С. 32.
 10. Кошель А. О. Використання нейромережевих технологій для проведення масової оцінки земель / А. О. Кошель // Формування ринкових відносин в Україні. – 2016. – № 12. – С. 77–81.
 11. Кошель А. О Формування організаційного механізму функціонування інституту масової оцінки земель в Україні / А.О Кошель // Формування ринкових відносин в Україні. – 2016. – № 9. – С. 14–16.
 12. Лященко, А. Методика та практичні питання геоінформаційного моделювання, врахування впливу локальних факторів на нормативно-грошову оцінку земельних ділянок / Анатолій Лященко, Юлія Кравченко, Денис Горковчук // Землевпорядний вісник. – 2015. – № 11. – С. 28–33 .
 13. Мартин, А. Експертна грошова оцінка земельної ділянки: для чого і як вона проводиться? / Андрій Мартин // Землевпорядний вісник. – 2018. – № 1. – С. 35–38.
 14. Мединська, Н. В. Еколого-економічна оцінка використання земель населених пунктів / Н. В. Мединська, І. Г. Колганова, Н. М. Задорожня // АгроСвіт. – 2017. – № 21. – С. 26–29.
 15. Мединська, Н. В. Кадастр як інструмент планування розвитку територій / Н. В. Мединська // АгроСвіт. – 2017. – № 19/20. – С. 37–41.
 16. Могилат, М. Г. Оцінка інтенсивності використання земельних ресурсів сільськогосподарських підприємств України / М. Г. Могилат // Інвестиції: практика та досвід. – 2015. – № 24. – С. 128–133.
 17. Палеха, Ю. М. Методологічні підходи до проведення грошової оцінки земель в Україні – географічний аспект / Ю. М. Палеха // Наукові записки Вінницького державного педагогічного університету ім. Михайла Коцюбинського. Серія: Географія. – Вінниця, 2006. – Вип. 11. – С. 96–101.
 18. Поднєбес, О. В. Про обов’язковість проведення нормативної грошової оцінки земельних ділянок при визначенні розміру орендної плати за земельні ділянки державної та комунальної форми власності. Співвідшошення видів платежів орендної плати і земельного податку / О. В. Поднєбес // Вісник господарського судочинства. – 2015. – № 6. – С. 147–150.
 19. Рідей, Н. М. Агроекологічна оцінка земель для вирощування сільськогосподарських культур / Н. М. Рідей, В. П. Строкаль, К. В. Гусак // IV Всеукраїнський з’їзд екологів з міжнародною участю (Екологія / Ekology –2013), Вінниця, 25–27 вересня 2013 р. : збірник наукових статей / відповідальний за випуск В. Г. Петрук. – Вінниця, 2013. – С. 407–409.
 20. Роз’яснення щодо застосування органами місцевого самоврядування вимог Закону України "Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності" при прийнятті рішень про затвердження нормативної грошової оцінки земель // Місцеве Самоврядування. – 2018. – № 3 (99). – С. 47–48.
 21. Солов’яненко, Н. Грошова оцінка деградованих і малопродуктивних земель та їх екологобезпечне використання / Ніна Солов’яненко // Землевпорядний вісник. – 2016. – № 1. – С. 28–31.
 22. Солов’яненко, Н. Нормативна грошова оцінка земель сільськогосподарського землекористування / Ніна Солов’яненко // Землевпорядний вісник. – 2016. – № 11. – С. 27–31.
 23. Солов’яненко, Н. Особливості оцінки земель у складі земельного кадастру зарубіжних країн / Ніна Солов’яненко // Землевпорядний вісник. – 2017. – № 8. – С. 28–33.
 24. Солов’яненко, Н. Оцінка земель: теорія, методологія, практика / Ніна Солов’яненко // Землевпорядний вісник. – 2016. – № 7. – С. 36–41.
 25. Солов’яненко, Н. Оцінка земель: теорія, методологія, практика / Ніна Солов’яненко // Землевпорядний вісник. – 2016. – № 8. – С. 26–30.
 26. Соловяненко, Н. Особливості інформаційного забезпечення проведення нормативної грошової оцінки сільськогосподарських угідь в умовах ринкових відносин / Ніна Соловяненко // Землевпорядний вісник. – 2016. – № 3. – С. 27–30.
 27. Удосконалення методики оцінки земель сільськогосподарського призначення в Україні / Антон Третяк [и др.] // Економіст. – 2016. – № 5. – С. 38–40.
 28. Ходаківська, О. В. Вплив деградаційних процесів на нормативну грошову оцінку орних земель / О. В. Ходаківська, Н. А. Солов’яненко, А. П. Матвієнко // Вісник аграрної науки. – 2016. – № 7. – С. 60–64.
 29. Ходаківська, О. Нормативна грошова оцінка земель сільськогосподарського призначення: рентоутворюючі чинники / Ольга Ходаківська, Ігор Юрченко // Землевпорядний вісник . – 2017. – № 7. – С. 14–19.
 30. Шевченко, Я. Правове регулювання оцінки земель при впровадженні ринку сільськогосподарських земель на сучасному етапі / Яна Шевченко // Підприємництво, господарство і право. – 2016. – № 3. – С. 93–97.
 31. Як обліковувати землю постійним землекористувачам // Бюджетна бухгалтерія. – 2018. – Лютий, № 7. – С. 13–15.
Розділ: Інтернет і телекомунікації

Код: 5991  Добрий день! Я вивчаю історію с. Янева, м. Калинівки і с. Калинівки (біля Могилів.-Подільська). Я ознаймлена з багатьма книгами по темі. Можливо існує інформація про них в іноземних книгах. Дякую!  Вгору  

Про потрібні вам населені пункти ми знайшли інформацію в таких джерелах:

 1. M. V. Dwory, zamki I palace.Zamek w Janowe / V. M. // Ziemia. – 1911. – T . II. – S. 244-245.
 2. PobogGorski W. Kalinowka / PobogGorski W. //PowiatMohylowski w guberniiPodolsniey / PobogGorski W. // Krakow : Czas. – 1902. – S. 133.
 3. Aftanazy, R. Dzieje rezydencji na dawnych kresach Rzeczypospolitej. Wojewodztwo braclawskie, T. 10ю / R.Aftanazyю – Wyd. 2 przejrzane i uzupelnione. – Wroclaw ; Warszawa: Zaklad Narodowy im. Ossolinskich, 1996. – S. 135–148.
 4. Slownik geograficzny Krolestwa Polskiego i innych krajow slowianskich. T. 3 / red.: F. Sulimierski, B. Chlebowski, W. Walewski. – Warszawa : Nakladem Filipa Sulimierskiego i Wladyslawa Walewskiego (Druk "Wieku"), 1880. URL: http://dir.icm.edu.pl/pl/Slownik_geograficzny/Tom_III/682
 5. http://dir.icm.edu.pl/pl/Slownik_geograficzny/Tom_III/423

За більш детальною інформацією звертайтесь у відділ краєзнавства Вінницької ОУНБ ім. К. А. Тімірязєва за адресою вул. Соборна, 73, ІV поверх.

Розділ: Інтернет і телекомунікації

Код: 5970  Доброго дня! Мене цікавить, чи є у Вашій бібліотеці книги по темі:"Інформаційно-пошукові системи мережі Інтернет". Дякую.  Вгору  

Інформаційно-пошукові системи мережі Інтернет

1. 32.973.26 А 16 Абрамзон, М. Г. Яндекс для всех / Михаил Абрамзон. – Санкт–Петербург. : БХВ–Петербург, 2007. – 544 с.

2. 32.973.2 Б 87 Брикайло, Л. Ф. Інформаційні технології пошуку, підготовки та обробки документів у юриспруденції: СИСТЕМА «ЛІГА:ЗАКОН» : навч. посіб. / Л. Ф. Брикайло. – Киев : Вид. Паливода А. В., 2008. – 102 с.

3. 65.9(7СПО) В 14 Вайз, Д. А. Google. Прорыв в духе времени / Дэвид А. Вайз, Марк Малсид ; пер. с англ. : О. В. Мацак. – Москва. : Эксмо, 2007. – 368 с.

4. 32.973.26Г 61 Голощапов, А. Л. Google Android. Создание приложений для смартфонов и планшетных ПК : наиболее полн. рук. / Алексей Голощапов. – Санкт–Петербург : БХВ–Петербург, 2013. – 832 с.

5. 32.973.26 Д 94 Дэрси, Л. Android за 24 часа. Программирование приложений под операционную систему Google / Лорен Дэрси, Шейн Кондер. – Москва : Рид Групп, 2011. – 464 с.

6. 65.39 Е 74 Ермолова, Н. Продвижение бизнеса в социальных сетях Facebook, Twitter, Google+ / Н. Ермолова. – 2-е изд., испр. и доп. – Москва : Альпина Паблишер, 2014. – 403 с.

7. 65.42 Ж 66 Живенков, К. М. Эффективная реклама в Яндекс.Директ: практ. рук. для тех, кто хочет получить максимальную прибыль от контекстной рекламы / Константин Живенков. – Москва : Манн, Иванов и Фербер, 2015. – 272 с.

8. 32.973.202 З-93 Зуев, М. Б. Продвижение сайтов в поисковых системах: Спасательный круг для малого бизнеса / М. Б. Зуев, П. А. Маурус, А. Г. Прокофьев. – 2-е изд. – Москва : БИНОМ. Лаборатория знаний, 2007. – 299 с

9. 32.973.26 М 38 Машнин, Т. С. Google App Engine Java и Google Web Toolkit: разработка Web-приложений  / Тимур Машнин. – Санкт–Петербург : БХВ-Петербур, 2014. – 352 с.

10. 32.973.202 М 53 Месюра, В. І. Інформаційно-пошукові системи мережі Інтернет: навч. посіб. / В. І. Месюра, І. Р. Арсенюк, О. М. Роїк. – Вінниця : ВДТУ, 2002. – 86 с.

11. 32.973.202 М 54 Методичні вказівки і завдання до контрольної роботи та лабораторного практикуму з дисципліни «Інформаційно–пошукові системи мережі Інтернет» для студентів заочної форми навчання напряму підготовки "Комп'ютерні науки" / уклад. : І. Р. Арсенюк, В. І. Месюра, А. А. Яровий. – Вінниця : ВНТУ, 2009. – 46 с.  

12. 65.24 П 21 Паундстоун, У. Достаточно ли вы умны, чтобы работать в Google? / Уильям Паундстоун ; пер. с англ. В. Егоров. – Москва : Карьера Пресс, 2013. – 400 с.

13. 32.973.202 П 27 Перевозчикова, О. Л. Інформаційні системи і структури даних: навч. посіб. для студ. ВНЗ / О. Л. Перевозчикова. – Київ : Києво-Могилян. акад., 2007. – 287 с.

14. 32. 32.973.26 П 29 Петин, В. А. API Яндекс, Google и других популярных веб-сервисов. Готовые решения для вашего сайта / Виктор Петин. – Санкт-Петербург : БХВ–Петербург, 2012. – 480 с.

15. 32.973.202 Р 51 Римша, Т. Бесплатно качаем из Интернета: программы, игры, музыка, фильмы, книги / Т. Римша. – Санкт–Петербург. : Лидер, 2007. – 176 с.

16. 32.973.202 С 28 Севостьянов, И. О.Поисковая оптимизация. Практическое руководство по продвижению сайта в Интернете / И. Севостьянов. – 2-е изд. – Санкт–Петербург : Питер : ВебПроекты, 2015. – 272 с.

17. 74.202 С 34 Сидорова, Е. В. Используем сервисы Google: электронный кабинет преподавателя / Е. В. Сидорова. – Санкт–Петербург : БХВ-Петербург, 2010. – 288 с.

18. 973.2 Х 72 Холмогоров, В. Поиск в Интернете и сервисы Яндекс / В. Холмогоров. – Санкт–Петербург. : Питер, 2006. – 123 с.           

19. 32.973.202 Ш 73 Шмидт, Э. Как работает Google / Эрик Шмидт, Джонатан Розенберг, Алан Игл ; пер. с англ. Д. Барретт. – Москва : Изд-во «Э», 2016.– 384 с.

20. 32.973.202 Ш 73 Шмідт, Е. Новий цифровий світ. Як технології змінюють державу, бізнес і наше життя] / Е. Шмідт, Дж. Коен ; пер. з англ. Г. Лелів. – Львів : Літопис, 2015.– 368 с.

Розділ: Інтернет і телекомунікації

Код: 5893  Чиє у вас новий роман В. Шкляра "Троща"?  Вгору  
На жаль, цієї книги в бібліотеці поки що немає.
Розділ: Інтернет і телекомунікації

Код: 5867  Доброго дня, допоможіть будь ласка знайти літературу по темі «Формування бібліотечних фондів як основа бібліотечно-інформаційного забезпечення користувачів».  Вгору  
 1. 78.34(4Укр) Б 59 Березкина, Н. Ю. Изменение стратегии формирования фондов научных библиотек : (на примере ЦНБ НАН Беларуси) / Н. Ю. Березкина, Л. А. Авгуль, О. Н. Сикорская // Библиотеки национальных академий наук: проблемы функционирования, тенденции развития : научно-практический и теоретический сборник / Международная ассоциация Академий наук. – Киев, 2007. – Вып. 5. – С. 234–243.
 2. 78.34(4Укр) Б 59 Вихрева Г. М. Теория библиотечного отбора: эволюция взглядов / Г. М. Вихрева // Библиотеки национальных академий наук: проблемы функционирования, тенденции развития : науч.-практ. и теор. сб. / Международная ассоциация Академий наук. – Киев, 2009. – Вып. 7. – С. 7–20.
 3. 78.34(4Укр) Н 34 Чернуха, Н. Особливості формування фонду іноземної літератури в сучасних умовах / Ніна Чернуха // Наукові праці Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського. – Київ, 2013. – Вип. 37. – С. 123–128.
 4. 78.34(4Укр) Н 34 Шульга, І. Використання мережевих ресурсів відкритого достуру для формування фондів наукових бібліотек : (на прикладі проекту OARE) / Ірина Шульга // Наукові праці Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського. – Київ, 2008. – Вип. 20. – С. 64–72.
 5. 78.36 П 30 Петрова, Т. А. Библиотечный фонд : учеб.-метод. пособие  / Т. А. Петрова. – Москва : Либерея-Бибинформ, 2007. – 192 с. – (Библиотекарь и время. ХХІ век ; Вып. № 58).
 6. 78.36 Т 35 Терешин, В. И. Библиотечный фонд : учеб. пособие / В. И. Терешин. – 2-е изд., испр., доп. – Москва : Профиздат, 2001. – 176 с. – (Современная библиотека).
 7. 78.36 Ф 79 Формування бібліотечного фонду. Маркетинговий підхід / матеріал підгот.: Н. Гудимова, І. Цуріна ; ред. С. Басенко ; комп. набір О. Зозуля ; відп. за вип. Т. Вилегжаніна. – Київ : НПБУ, 2006. – 32 с. – (Примірна тематика семінарів працівників районних і міських бібліотек ; вип. 1).
 8. Артемов, Ю. Формирование электронных фондов документов в библиотеках : Про цілі і задачі створення електроних копій документів / Ю. Артемов // Бібліотечний форум України. – 2007. – № 4. – С. 13–16.
 9. Артемов, Ю. Формирование электронных фондов документов в библиотеках / Ю. Артемов // Бібліотечний форум. – 2007. – № 4. – С. 13–16.
 10. Ашаренкова, Н. Г. Комплектування фондів публічних бібліотек України в нових економічних умовах (90–і рр. ХХ ст. – поч. ХХІ ст.) / Н. Г. Ашаренкова // Бібліотекознавство. Документознавство. Інформологія.. – 2012. – № 2. – С. 47–57.
 11. Болдырев, П. А. Функциональная модель управления процесом формирования фонда библиотеки вуза / П. А. Болдырев // Научные и технические библиотеки. – 2012. – № 4. – С. 22–29.
 12. Буллах, Т. Основні види бібліотечної селекції / Булах Т. // Вісник Книжкової палати. – 2005. № 8. – С. 18 – 20.
 13. Державне казначейство України. Лист про надання роз'яснень // Бібліотечний форум України. – 2008. – № 1. – С. 78–79.
 14. Зуб, В. Бібліотечні втрати та шляхи їх мінімізації: документознавчий аспект / В. Зуб // Бібліотечний вісник. – 2013. – № 1. – С. 36–45.
 15. Корнійчук, Н. Формування фонду обласної бібліотеки: альтернативне розв'язання проблеми / Н.Корнійчук // Бібліотечна планета. – 2002. – № 3. – С. 36.
 16. Муха, Л. Документні ресурси спеціалізованих фондів бібліотек у сучасному інформаційному просторі : Міжнародна наукова конференція "Проблеми гармонізації традиційних і новітніх бібліотечно-інформаційних ресурсів" / Л. Муха, Т. Міцан // Бібліотечний вісник. – 2008. – № 6. – С. 21–25.
 17. Муха, Л. Збереження бібліотечно-інформаційних фондів: традиційні та нові підходи : міжнародна наукова конференція "Інтернет/екстранет – ресурси в наукових бібліотеках" / Л. Муха, С. Добрусіна, Л. Затока // Бібліотечний вісник. – 2007. – № 6. – С. 39–41.
 18. Про тлумачення поняття "бібліотечні фонди" // Бібліотечний форум України. – 2008. – № 1. – С. 79.
 19. Рассохіна, Н. Бібліотечний фонд: проблеми поповнення, збереження та вивчення / Н. Рассохіна // Бібліотечна планета. – 2004. – № 3. – С. 17–19.
 20. Столяров, Ю. Н. Селективность – общий принцип функционирования библиотечного фонда / Ю. Н. Столяров // Научные и технические библиотеки. – 2011. – № 2. –С. 74–78.
 21. Стрішенець, Н. Відбір при комплектуванні: мистецтво чи наука? / Н. Стрішенець // Бібліотечний вісник. – 2009. – № 1. – С. 7–15.
 22. Ушакова, О. Б. Опыт раскрытия фонда научно–технической библиотеки предприятия / О. Б. Ушакова // Научные и технические библиотеки. – 2010. – № 11. –С. 35–40.
 23. Шевченко, І. Кадрове забезпечення процесів організації роботи з бібліотечними фондами в публічних бібліотеках України / І. Шевченко // Бібліотечний форум України : інформаційний щоквартальний журнал. – 2008. – N 2. – С. 33.
 24. Юхновец Т.С. Состояние и перспективы взаимодействия национальной республиканских библиотек Беларуси в области формирования фондов / Т. С. Юхновец // Научные и технические библиотеки. – 2011. № 5. – С. 70–73.
 25. Якобсон, І. Як поєднати несумісне: тендер на закупівлю книг в бібліотеці / І. Якобсон, С. Дзус // Бібліотечний форум України. – 2005. – № 2. – С. 2–4.
Розділ: Інтернет і телекомунікації

Код: 5862  Підскажіть, будь ласка, у яких номерах Подільських єпархіальних відомостей надруковано статтю «Римское католичество и его иерархия в Подолии»  Вгору  

Римское католичество и его иерархия в Подолии

Подольские епархиальные  ведомости . – 1871. – № 4. – С. 161-178; № 5. – С. 206-223; № 6. – С. 237–251; № 7. – С. 302–319; № 9. – С. 406–421; № 15. – С. 654–677
Розділ: Інтернет і телекомунікації

Код: 5851  Підскажіть, будь ласка, у яких томах «Архива Южной и Западной России» є інформація про місто Ладижин.   Вгору  

Містечко Ладижин згадується: а) Ч. 3, т. 2 на с. 619, 620, 627, 628. б) Ч. 3, т. 3 на с. 207, 208, 210, 289, 290.

Розділ: Інтернет і телекомунікації

Код: 5830  Вітаю! Допоможіть підібрати літературу на тему: Підсистема вправ для вироблення навичок говоріння і читання англійською мовою. Дякую!  Вгору  

Підсистема вправ для вироблення навичок говоріння і читання англійською мовою

1. 81.432.1-9 Б 59 Бігич, О. Б. Вправи з навчання техніки читання та письма англійською мовою на початковому ступені  / О. Б. Бігич. – Київ : Ленвіт, 2000. – 64 p. : іл. 

2. 74.261.7 В 55 Вишневський, О. І. Методика вивчення іноземних мов: навч. посіб. / О. І. Вишневський. - 2-е вид., перероб. і доп. – Київ : Знання, 2011. – 206 p.

3.74.261.7 Г 17 Гальскова, Н. Д. Теория обучения иностранным языкам. Лингводидактика и методика: учеб. пособие для студ. / Н. Д. Гальскова, Н. И. Гез. - 6-е изд., стер. – Москва: Академия, 2009. – 336 с.

4. 81.432.1-923.3 К 32 Квеселевич, Д. І. Практикум з лексикології сучасної англійської мови: навч. посіб. / Д.І. Квеселевич, В.П. Сасіна. – Вінниця : Нова Книга, 2003. – 128 p.

5. 74.261.7АНГЛ  К 65 Конышева, А. В. Современные методы обучения английскому языку / А. В. Конышева. – Мінськ. : Тетра Системс, 2011. – 304 с. – Библиогр.: с. 222-234.

6. 81.432.1-9 К 82 Крівчикова, Г. Ф. Навчаємо писемного англійського мовлення: учбовий посібник / Г.Ф. Крівчикова. – Харків: Основа, 2003. – 96 с.

7. 81.432.1-33 Л 64 Литвинов, П. П. Фразеология: повышаем речевую готовность на английском / П.П. Литвинов. – Москва: ВАКО, 2003. – 175 p.

8. 74.261.7 М 54 Методика навчання іноземнх мов у середніх навчальних закладах: підруч. для студ. вищих закладів освіти / укл. : С. Ю. Ніколаєва, О. Б. Бігич, Н. О. Бражник. – Київ : Ленвіт, 1999. – 320 с.

9. 74.261.7 Н 63 Ніколаєва, С. Ю. Основи сучасної методики викладання іноземних мов: навч. посіб. для студ. вузів / С. Ю. Ніколаєва. – Київ : Ленвіт, 2008. – 285 с.

10. 74.261.7АНГЛ Х 93 Хрістоєва, Л. П. Англійська для початківців: ігри, п'єси, дидактичні матеріали / Л. П. Хрістоєва. – Харків : Основа: Тріада+, 2007. – 176 p.

Розділ: Інтернет і телекомунікації

Код: 5802  Добрий день! Допоможіть, будь ласка, мені знайти інформацію по створенню Web-сайтів.  Вгору  
 1. 32.973 В 26 Веб-сайт: десять кроків до успіху / авт. матер. : І. Цуріна, Н. Цуріна. – Київ : НПБУ, 2004. – 31 с.
 2. 32.973 В 29 Венедюхин, А. А. Создание сайтов / А. А. Венедюхин, А. А. Воробьев. – Москва : Эксмо, 2009. – 416 с.
 3. 32.97 Д 76 Drupal. Создание и управление сайтом / Анжела Байрон [и др.] ; пер. с англ. А. Киселева. – Санкт-Петербург : Москва : Символ-Плюс, 2015. – 576 с.
 4. 32.973 Ж 41 Жвалевский, А. В. Создание и раскрутка сайта без напряга / Андрей Жвалевский. – Санкт-Петербург : Питер, 2012. – 288 с.
 5. 32.973 К 83 Кроудер, Д. Создание веб-сайта для чайников / Дэвид Кроудер ; гл. ред. С. Н. Тригуб ; пер. с англ. и ред. В. С. Гусева. – 4-е изд. – Москва ; СПб. ; Киев : Диалектика, 2014. – 272 с.
 6. 32.973 Л 67 Ллойд, Й. Создай свой веб-сайт с помощью NTML и CSS / Йен Ллойд.– Санкт-Петербург : Питер, 2013. – 416 с.
 7. 32.973 М 29 Мартинес, А. Секреты создания недорогого Weв-сайта: как создать и поддерживать удачный Web-сайт, не потратив ни копейки / А. Мартинес. – Москва : ДМК Пресс, 2006. – 416 с.
 8. 32.973 М 80 Морозова, О. М. Построй свой супер-сайт за 21 день! / О. М. Морозова. – Санкт-Петербург : БХВ-Петербург, 2006. – 224 с.
 9. 32.973 М 92 Мухутдинов, Е. Как сделать свой сайт и заработать на нём : практ. пособие для начинающих по заработку в Интернете / Евгений Мухутдинов. – Санкт-Петербург : Питер, 2013. – 272 с.
 10. 32.973 Н 64 Никсон, Р. Создаем динамические веб-сайты с помощью PHP, MySQL и JavaScript / Робин Никсон ; пер. с англ. Н. Вильчинский. – Санкт-Петербург : Питер, 2012. – 496 с.
 11. 32.973 Р 24 Раскрутка : секреты эффективного продвижения сайтов / Анар Бабаев [и др.]. – Санкт-Петербург : Питер, 2014. – 272 с.
 12. 32.973 С 58 Создание Web-страниц и Web-сайтов : самоучитель / ред. В. Н. Печников. – Москва : ТРИУМФ, 2006. – 464 с.
 13. 32.973 Ф 91 Фролов, И. К. Разработка, дизайн, программирование и раскрутка web-сайта / И. К. Фролов, В. А. Перелыгин, Е. Э. Самойлов. – Москва : ТРИУМФ, 2009. – 304 с.
 14. 32.973 Х 40 Хестер, Н. Создание Web-сайтов в Microsoft Expression Web / Н. Хестер. – Москва : ДМК Пресс, 2008. – 252 с.
Розділ: Інтернет і телекомунікації

Код: 5801  Допоможіть підібрати літературу з мови програмування Delphi.  Вгору  
 1. 32.973 А 87 Архангельский, А. Я. Программирование в Delphi. Учебник по классическим версиям Delphi : учебник / А. Я. Архангельский. – Москва : Бином–Пресс, 2008. – 816 с.
 2. 32.973 Б 53 Бескоровайный, И. В. Азбука Delphi: программирование с нуля / Илья Бескоровайный. – Новосибирск : Сибирское университет. изд-во, 2008. – 112 с.
 3. 32.973 К 90 Культин, Н. Б. Основы программирования в Delphi 2010 / Никита Культин. – Санкт-Петербург : БХВ-Петербург, 2010. – 448 с.
 4. 32.973 Р 82 Рубанцев, В. Delphi в примерах, играх и программах. От простых приложений, решения задач и до программирования интеллектуальных игр / Валерий Рубанцев. – Санкт-Петербург : Наука и Техника, 2011. – 672 с.
 5. 32.973 С 91 Сухарев, М. В. Delphi. Полное руководство / Михаил Сухарев.– Санкт-Петербург : Наука и Техника, 2008. – 1040 с.
 6. 32.973 Ф 24 Фаронов, В. В. Delphi. Программирование на языке высокого уровня : учеб. для студ. вузов / В. В. Фаронов. – Санкт-Петербург : Питер, 2009. – 640 с.
 7. 32.973 Ф 71 Флёнов, М. DirectX и Delphi. Искусство программирования / Михаил Флёнов. – Санкт-Петербург : БХВ-Петербург, 2006. – 384 с.
 8. 32.973 Ш 83 Шпак, Ю. А. Разработка приложений в Delphi 2005/2006 / Ю. А. Шпак. – Киев : МК-Пресс, 2007. – 544 с.
Розділ: Інтернет і телекомунікації

Код: 5800  Чи є у бібліотеці книга Дж. Толкіна "Гобіт"?  Вгору  

Така книга є у нашій бібліотеці

84.4Вел Т 52 Толкін, Дж. Р. Р. Гобіт, або Туди і звідти / Дж. Р. Р. Толкін ; пер. з англ. Олена О'Лір. - 3-є, доопрац. вид. - Львів : Астролябія, 2014. - 384 с.

Розділ: Інтернет і телекомунікації

Код: 5792  Потрібні книги з вирощування лікарських рослин.  Вгору  

Вирощування лікарських рослин

1. 42.14 Б 61 Біленко, В. Г. Вирощування лікарських рослин та використання їх у медичній і ветеринарній практиці / В. Г. Біленко. – Київ : Арістей, 2004. – 304 с.

2. 42.14 К 49 Климчук, О. В. Лікарські рослини. Технологія вирощування : навч. посіб. для студ. вузів / О. Климчук, І. Поліщук, В. Мазур ; Вінниц. нац. аграр. ун-т. – Вінниця : Вид. Рогальська І. О., 2012. – 188 с.

3. 42.14 К 72 Костина-Кассанелли, Н. Н. Выращиваем лекарственные и пряные травы на участке, балконе, подоконнике / Н. Костина-Кассанелли. – Харьков ; Белгород : Клуб Семейного Досуга, 2016. – 287 с.

4. 42.14 Л 56 Лікарське рослинництво : навч. посіб. для студ. вузів / М. І. Бахман [та ін.] ; М-во агарарної політики і продовольства України. – Кам'янець-Подільський : Медобори-2006, 2011. – 256 с.

5. 42.14 Т 38 Технологія вирощування лікарських рослин і використання їх у медичній та ветеринарній практиці : навч. посіб. для студ. вузів / В. Г. Біленко [та ін.] ; за ред. : М. М. Городнього, В. П. Каленського. – Київ : Арістей, 2007. – 656 с.

Розділ: Інтернет і телекомунікації

Сторінка 1 з 3 123 >

Розділи:
Інтернет і телекомунікації [39]
Історія [296]
Бібліотеки. Архіви [342]
Біологія. Медицина [39]
Бухгалтерський облік та аудит [135]
Військове справа. ОБЖ [11]
Вінниччина [197]
Географія. Країнознавство [28]
Держава і право [188]
Екологія [24]
Економіка. Управління. Фінанси [1709]
Електронні бібліотеки, сайти [19]
Етнографія [27]
Кіно. Театр [7]
Комп'ютери і програми [29]
Кулінарія [6]
Культура. Мистецтво. ЗМІ [95]
Літературознавство [190]
Математика. Кібернетика [20]
Мовознавство. Іноземні мови [144]
Музика [22]
Не в тему! (offtopics) [10]
Педагогіка. Освіта. Професії [200]
Політика. міжнародні відносини [54]
Психологія. Психіатрія [55]
Сільське господарство [138]
Словники. Довідники. Енциклопедії [9]
Статистика [6]
Тексти книжок [44]
Техніка. Виробництво. Стандарти [60]
Туризм [12]
Фізика. Астрономія [8]
Філософія. Соціологія. Релігія [67]
Физкультура и спорт [11]
Хімія [8]

Rambler's Top100    
Copyright © ОУНБ ім. К.А.Тімірязєва 1998-2021
Дизайн:Березюк Сергій
Програмування:Мачушенко Дмитро
Всі матеріали на цьому сайті розміщені на умовах ліцензії Creative Commons Attribution 4.0 International, якщо не зазначене інше