ОУНБ ім. К.А. Тімірязєва
  
Наша адреса:
Україна, м. Вінниця,
21100, Соборна, 73
Тел. (0432) 56-27-92
Факс (0432) 67-03-41
 

E-Mail: inform@library.vn.ua

Ми працюємо:

Понеділок - четвер з 10.00 до 19.00,
Субота та неділя з 10.00 до 18.00
П'ятниця - вихідний день
Остання середа кожного місяця - санітарний деньBiblioteka Publiczna im. Zygmunta Jana Rumla w Dzielnicy Praga Południe m.st. Warszawy 
Офiцiйне представництво Президента України
Корпорація Інком
Урядовий портал
Урядова телефонна «гаряча лінія»
Офіційний портал Верховної Ради України
Вінницька ОДА
Вінницька обласна Рада - офіційний інтернет-сайт
Вінницька міська рада
Управління культури і мистецтв Вінницької облдержадміністраціїВіртуальна довідка

Сторінка 1 з 2 12 >

Код: 6132  Допоможіть підібрати літературу на тему "Демографічні проблеми сучасного світу.".Дякую.  Вгору  

1.      60.7 Д 33 Денисенко, М. Б. Демография : учеб. пособие для студ. вузов / М. Б. Денисенко, Н. М. Калмыкова. – Москва : ИНФРА-М, 2010. – 424 с. – (Учебники экономического факультета МГУ им. М.В. Ломоносова).

2.      63.0 К 68 Коротаев, А. В. Законы истории. Вековые циклы и тысячелетние тренды. Демография, экономика, войны / А. В. Коротаев, Д. А. Халтурина, Ю. В. Божевольнов. – Изд. 3-е, испр. и доп. – Москва : ЛКИ, 2010. – 256 с.

3.      60.7 М 19 Малиновська, О. А. Урізноманітнення складу населення України під впливом міжнародної міграції: виклики та шляхи реагування : аналіт. доп. / О. А. Малиновська. – Київ : НІСД, 2012. – 56 с.

4.      60.7 П 78 Прогнозування розвитку територій. Демографічне прогнозування : навч. посіб. / Нац. акад. державного управління при Президентові України ; за заг. наук. ред. М. М. Білинської. – Київ : К.І.С., 2013. – 120 с.

 1. Абрамова, И. О. Развивающиеся страны в мировой экономике XXI века: новые демографические детерминанты / И. О. Абрамова // Азия и Африка сегодня. – 2011. – № 6. – С. 23–29.
 2. Акимов, А. В. Долгосрочный прогноз численности народонаселения и перспективы цивилизационного взаимодействия / А. В. Акимов // Восток. Афро-азиатские общества: история и современность. – 2009. – № 4. – С. 95–110.
 3. Бідак, В. Етнодемографічна картина сучасного світу / Володимир Бідак // Дзвін. – 2018. – № 7. – С. 207–214. – Рец. на кн. : Цапок С. Поліетнічна експозиція світу у фокусі сучасних демовідтворювальних та міграційних процесів : монографія / С. Цапок. – Львів : Апріорі, 2017. – 576 с. : іл.
 4. Барановський, М. О. Народонаселення світу: динаміка, регіональні відмінності, прогнози / М. О. Барановський // Географія та економіка в сучасній школі. – 2012. – № 5. – С. 42–47.
 5. Канзинг, Р. Население Земли скоро достигнет семи миллиардов / Р. Канзинг // National Geographig Россия. – 2011. – № 3. – С. 124–145.
 6. Колісніченко, Р. М. Глобалістична свідомість в умовах світового демографічного зростання / Р. М. Колісніченко // Гілея: науковий вісник : збірник наукових праць. – 2016. – № 8. – С. 321–326.
 7. Орлова, Т. Генерації і революції сучасного світу / Т. Орлова // Зовнішні справи. – 2017. – № 1. – С. 31–33.
 8. Рылов, А. Непредсказуемые угрозы демографического взрыва / А. Рылов // Энергия: экономика, техника, экология. – 2009. – № 4. – С. 70–74.
 9. Сардак, С. Е. Перспективи соціально-економічного розвитку людських ресурсів в умовах глобалізації / С.Е. Сардак // Актуальні проблеми економіки. – 2011. – № 9. – С. 217–225.
Розділ: Географія. Країнознавство

Код: 6108  Доброго дня, які статті з теми "Сценарії кліматичних змін на території України" є у вашій бібліотеці?  Вгору  
 1. 40.2 Б 12 Бабич, А. О. Засуха, суховій і пилова буря в період глобальних змін клімату : в 2 т. / А. О. Бабич, А. А. Бабич-Побережна. – Вінниця : Діло, 2014.
 2. 26.2 Н 31 Наслідки зміни клімату – Україна / Нац. метеоролог. служба Великої Британії ; уклад. Р. МакКарті. – [б. м.], 2010. – 19 с.
 3. 65.9(4УКР)28 О–64             Организационно-экономические механизмы реализации Киотского протокола в Украине / Д. В. Волошин [и др.] ; ИПРЭЭИ НАН Украины. – Одеса : Фенікс, 2006. – 132 с.
 4. 20.1(4УКР) П 83 Протидія глобальній зміні клімату в контексті Кіотських домовленостей: український вимір : аналіт. доп. / С. Л. Орленко [та ін.]. – Київ : Фенікс, 2010. – 44 с.
 5. 330 Ф 79 Формування та реалізація національної екологічної політики України : монографія / за наук. ред. С. О. Лизуна. – Суми : Університетська книга, 2017. – 336 с.
 6. 26.8 В 48 Барабаш, М. Б. Конструктивний підхід до регіоналізації глобальної зміни клімату на території України / М. Б. Барабаш, Л. О. Ткач // Наукові записки Вінницького державного педагогічного університету ім. Михайла Коцюбинського. Серія: Географія. – Вінниця, 2005. – Вип. 9. – С. 23–40 : табл.
 7. 20.1 П 99 Бойченко С. Г. Особливості сучасних змін кліматичних умов на території України в XX ст. та сценарії можливих змін для першої половини XXI ст. / С. Г. Бойченко, В. М. Волощук, Н. М. Сердюченко // V–й Всеукраїнський з'їзд екологів з міжнародною участю (Екологія/Ecology – 2015), 23–26 вересня = V All–Ukrainian Congress of Ecologists with International Participation : зб. наук. пр. – Вінниця, 2015. – С. 150.
 8. Ткаченко В. С. Структурний дрейф степових фітосистем України під впливом кліматичних змін та прогностичні сценарії для першої половини ХХІ століття / В. С. Ткаченко, С. Г. Бойченко // Доповіді Національної академії наук України. – 2014. – № 4. – С. 172–180.
Розділ: Географія. Країнознавство

Код: 6068  Доброго вечора, які у вас є книги про моря і гори Європи, бажано з анотаціями? Дякую.  Вгору  

 1. 26.890 В 68 Волошин, І. І. Географія Світового океану : навч. посіб. для вчителів серед. загальноосвіт. шк. / І. І. Волошин, В.Г. Чирка. – Київ : Перун, 1996. – 224 с.
 2. 26.8 Г 93 Губарев, В. К. Географія світу : довідник школяра і студента / В.К. Губарев. – Донецьк : БАО, 2008. – 576 с.
 3. 26.829(4)я73+26.829(5)я73 Г 93 Гудзевич, А. В. Регіональна фізична географія (Європа та Азія) : навч. посіб. для студ. вузів / А. В. Гудзевич. Вінниця : Віндрук, 2005. 464 с.
 4. 26.8 П 16 Панасенко, Б. Д. Фізична географія материків та океанів. Ч. 2. Євразія : навч. посіб. для студ. вузів / Б. Д. Панасенко. – Вид. 2-е, переробл. і доп. – Вінниця, 2010. – 481 с. : іл.
 5. 26.82(4)я73 П 52 Половина, І. П. Фізична географія Європи : навч. посіб. для студ. географ. спец. вищ. навч. закл. / І. П. Половина. – Київ : АртЕк, 1998. – 272 с.

За більш детальною інформацією звертайтеся безпосередньо до бібліотеки.

Розділ: Географія. Країнознавство

Код: 5914  Доброго дня! Потрібні копії публікацій(статей) українських вчених 20-30-х років ХХст.в періодиці вказаного періоду: Кость Дубняк, Іринарх Щоголів. Це може бути в журналах Червоний шлях, Вісник сільськогосподарської науки та ін.  Вгору  

Шановний користувачу!

Фонд відділу рідкісних і цінних видань лише у 2017 р. поповнився українськими журналами початку XX ст. Вони ще не пройшли аналітико-синтетичної обробки і не представлені в БД «Аналітика РіЦ». Дослідивши деякі з них de visu, не виявлено наукових праць Іринарха Щоголіва. Для отримання більш повної інформації, що Вас цікавить, пропонуємо відвідати відділ рідкісних і цінних видань і самостійно переглянути сільськогосподарські журнали зазначених років, що зберігаються у відділі. Зазначаємо, що ксерокопіювати матеріали з фонду відділу заборонено правилами користування бібліотекою, до того ж це платна послуга.

Повнотекстові версії журналу «Червоний шлях» представлені в електронній бібліотеці «Культура України» за адресою: http://elib.nplu.org/object.html?id=7255 та в електронному архіві eScriptorium: http://escriptorium.univer.kharkov.ua/handle/1237075002/3882

Подаємо бібліографічний список праць та рецензій К. Дубняка, які ви можете знайти за зазначеними вище адресами, або ж переглянути у відділі рідкісних і цінних видань.

1.      [Рецензія] // Червоний шлях. – 1923. – № 4/5. – С. 268–269. – Рец. на кн.: Естественные районы Украины : (классификация районов на основе их генезиса) / Б. Л. Личков. – Київ : Изд. Киев. губерн. стат. бюро, 1922. – 61 с.

2.      [Рецензія] // Червоний шлях. – 1923. – № 4/5. – С. 270–271. – Рец. на кн.: Украина. Экономическая характеристика / П. И. Фомин. – Харьков : Науч. мысль, 1923. – 178 с.

3.      [Рецензія] // Червоний шлях. – 1923. – № 4/5. – С. 271–272. – Рец. на кн.: Экономическая география Украины / А. А. Сухов. – 2-е изд., перераб. и доп. – Одесса : Госиздат Украины, 1923. – 200 с.

4.      [Рецензія] // Червоний шлях. – 1923. – № 9. – С. 248–249. – Рец. на кн.: Современная география / М. Ньюбигин ; пер. с англ. под ред. и с прим. Г. Н. Танфильева. – Одесса : Матезис, 1923. – 224с.

5.      [Рецензія] // Червоний шлях. – 1924. – № 1/2. – С. 243. – Рец. на кн.: Материалы по районированию Украины.– Харьков : Вид-во Держплану УСРР, 1923. – 202 с.

6.      [Рецензія] // Червоний шлях. – 1924. – № 4/5. – С. 303. – Рец. на кн.: Географічні етюди : читанка з початк. географії / А. М. Покровський. – Київ : Держвидав України, 1924. – 149 с.

7.      [Рецензія] // Червоний шлях. – 1924. – № 6. – С. 280. – Рец. на кн.: Первая сельскохозяйственная выставка СССР в Москве 1923 г. Сельское хозяйство Украины. – Харьков : НКЗ УСРР, 1923. – 232с.

8.      [Рецензія] // Червоний шлях. – 1924. – № 6. – С. 280–281. – Рец. на кн.: Основи землезнання України. Ч. 1–2 / С. Рудницький. – Прага, 1923. – 326 с.

9.      [Рецензія] // Червоний шлях. – 1924. – № 8/9. – С. 338–339. – Рец. на кн.: Экономическая география России в сравнении с важнейшими странами / П. Г. Тимофеев. – Москва ; Ленинград, 1923. – 348 с.

10.  [Рецензія] // Червоний шлях. – 1924. – № 10. – С. 287–288. – Рец. на кн.: Учебник экономической географии СССР / Л. Д. Синицкий. – Москва : Новая Москва, 1924. – 270 с.

11.  Краєзнавство на Україні, його минуле й сьогочасні завдання, коли будується нове життя // Культура і Побут. – 1925. – № 5. – С. 2–3.

12.  [Рецензія] // Червоний шлях. – 1925. – № 3. – С. 273–275. – Рец. на кн.: Курс экономической географии / В. Э. Ден. – Ленинград : ГИЗ, 1924. – 652 с.

13.  Що таке краєзнавство / К. Дубняк // Червоний шлях. – 1925. – № 6/7. – С. 224–237.

14.  [Рецензія] // Червоний шлях. – 1925. – № 8. – С. 239–240. – Рец. на кн.: Чтение, съемка, исправление планов и производство военных рекогносцировок : популяр. руководство для красноармейцев, курсантов и комсостава всех родов оружия / С. Ляликов. – Харьков : ДВУ, 1925. – 98 с.

15.  [Рецензія] // Червоний шлях. – 1925. – № 9. – С. 222. – Рец. на кн.: Первое совещание по краеведению / Отд-ние изучения природы СССР, Гос. Тимирязев. НИИ. – Вологда, 1925.

16.  [Рецензія] // Червоний шлях. – 1925. – № 10. – С. 211–213. – Рец. на кн.: Економічна географія України / К. Воблий. – Київ : ДВУ, 1925.

17.  [Рецензія] // Червоний шлях. – 1925. – № 10. – С. 223. – Рец. на кн.: Учебник экономической географии СССР / Л. Д. Синицкий. – 2-е изд. – Москва : Новая Москва, 1925. – 384 с. : карты.

18.  [Рецензія] // Червоний шлях. –1925. – № 11/12. – С. 352. – Рец. на кн.: Водные богатства Украины / Е. В. Оппоков. – [Харьков] : ДВУ, 1925. – 161 с.

19.  [Рецензія] // Червоний шлях. – 1926. – № 7/8. – С. 296–297. – Рец. на кн.: Ґрунтознавство / Г. Махов. – Харків : ДВУ, 1925. – 159 с.

20.  [Рецензія] // Червоний шлях. – 1926. – № 7/8. – С. 300–301. – Рец. на кн.: Переселение за пределы Украины / А. П. Яхонтов. – Харьков, 1926.

21.  Лист до редакції : [протест авт. щодо легковаж. відношення у поряд. зб. «Краєзнавство в трудовій школі»] // Червоний шлях. – 1926. – № 7/8. – С. 310.

22.  [Рецензія] // Червоний шлях. – 1926. – № 9. – С. 256. – Рец. на: Вісник Одеської Комісії Краєзнавства при УАН. – Одеса, 1925. – № 2/3.

23.  [Рецензія] // Червоний шлях. – 1926. – № 9. – С. 256–257. – Рец. на кн.: Бібліотечний збірник. Ч. 1. – Київ, 1926. – 176 с.

24.  [Рецензія] // Червоний шлях. – 1926. – № 9. – С. 257–259. – Рец. на кн.: Предмет и метод экономической географи / О. Константинова. – Ленинград, 1926. –136 с.

25.  Вивчення продукційних сил і краєзнавство // Краєзнавство. – 1927. – № 1. – С. 5–9. – Електрон. версія. – Режим доступу: http://bit.ly/2DccIIF (дата звернення: 14.01.18). – Назва з екрана.

26.  [Рецензія] // Червоний шлях. – 1927. – № 7/8. – С. 349–350. – Рец. на кн.: Полтавщина : зб. Т. 2. – Полтава : Вид-во Полтав. держ. музею ім. В. Г. Короленка, 1927.

27.  [Рецензія] // Червоний шлях. – 1927. – № 7/8. – С. 353. – Рец. на кн.: Миколаївщина : краєзн. зб. – Миколаїв, 1926.

28.  Оборона країни і краєзнавство // Культура і Побут. – 1927. – № 25. – С. 1. – Електрон. версія. – Режим доступу: http://bit.ly/2mtskw0 (дата звернення: 14.01.2018). – Назва з екрана.

29.  С.-г. бібліографія на Україні // Культура і Побут. – 1927. – № 34. – С. 6–7. – Електрон. версія. – Режим доступу: http://bit.ly/2Dh8Jtz (дата звернення: 14.01.2018). – Назва з екрана.

30.  На шляху розвитку краєзнавства // Культура і Побут. – 1927. – № 35. – С. 1–2. – Електрон. версія. – Режим доступу: http://bit.ly/2D8T9AK (дата звернення: 14.01.2018). – Назва з екрана.

31.  Підвищення врожайності і краєзнавство // Краєзнавство. – 1928. – № 6/10. – С. 1–4. – Електрон. версія. – Режим доступу: http://bit.ly/2Db0b8j (дата звернення: 14.01.2018). – Назва з екрана.

32.  Гоголь як географ // Червоний шлях. – 1930. – № 4. – С. 116–119.

33.  Матеріали до методології географії : (бібліогр. покажч. головнішої літ. укр. та рос. мовами) // Записки Українського науково-дослідного інституту географії та картографії. – Харків, 1930. – Вип. 2. – С. 242–253.

Розділ: Географія. Країнознавство

Код: 5593  Доброго дня! Скажіть, будь ласка, чи є у наявності книга: Мільков Ф.М. Опілле-Поліський ландшафтний край. (Або російською - Мильков Ф.Н. Ополье-Полесский ландшафтный край). В еклектронних каталогах і віртуальній довідці книгу не шукає, моя думка, з цього приводу, можливо не занесена в базу даних. Щиро дякую за відповідь.  Вгору  

Шановний користувач!

Такої книги ні українською, ні російською мовами у бібліотеці не виявлено. Переглянуто також імідж каталог Національної бібліотеки України ім. В. І. Вернадського, там також дане видання відсутнє. Можливо це не книга, а стаття з книги: Мильков, Ф. Н. Ополье – Полесский ландшафтный пояс Русской равнины // Физическая география: современное состояние, закономерности, проблемы. – Воронеж : Изд-во ВГУ, 1981. – С. 284–300. Однак саме цієї книги у бібліотеці немає.

Розділ: Географія. Країнознавство

Код: 5490  Допоможіть знайти матеріали на тему: «Географічні умови, як чинник в розвитку історичних процесів на України».  Вгору  

Географічні умови, як чинник в розвитку історичних процесів України

 1. 63.2(4УКР)+63.3(4УКР) І-90 Історико-географічні дослідження в Україні : зб. наук. пр. : (до 65 літнього ювілею Ін-ту історії України НАНУ 1936-2001 рр.). Число 5 / Ін-т історії України ; ред. М.Ф. Дмитрієнко. – К., 2001. – 344 с.
 2. 63.2(4УКР) І 90 Історико-географічні дослідження на Україні : зб. наук. пр. / АН УРСР, Ін-т історії. – К. : Наук. думка, 1992. – 122 с.
 3. 63.2 І-90 Історична географія: початок ХХІ сторіччя / Вінниц. держ. пед. ун-т ім. М. Коцюбинського. – Вінниця : Теза, 2007. – 292 с.
 4. 26.18(4УКР) В 12 Вавричин, М. Г. Україна на стародавніх картах : кінець ХV– перша половина ХVІІ ст. / М.Г. Вавричин, Я.Р. Дашкевич, У.Р. Кришталович. – К. : Картографія, 2006. – 208 с. : іл. – (Пам'ятки картографії України).
 5. 63.2 Г 35 Географічний фактор в історичному процесі : зб. наук. праць / відп. ред. Ф. П. Шевченко. – К. : Наук. думка, 1990. – 180 с.
 6. 26.82(4УКР) Г 35 Географія українських і сумежних земель. Т. 1 : Загальна географія / ред. В. Кубійович. – Факс. перевид. – К. : Обереги. – 2005. – (Бібліотека українського раритету).
 7. 63.218(4УКР)+63.3(4УКР)2 П 31 Петрук, В. І. Велика Скіфія Оукраїна : монографія / В. Петрук. – К. : Спалах, 2001. – 432 с.
 8. 63.2 Т 77 Трубчанінов, С. В. Історична географія України : Курс лекцій / С.В. Трубчанінов. – Кам’янець-Подільський : Оіюм, 2005. – 192 с.
 9. 63.3(4УКР)46+63.218(4УКР) Я 22 Яворницький, Д. І. Вольності запорозьких козаків : історична література / Д.І. Яворницький. – Д. : Січ, 2002. – 405 с.
 10. Бездрабко, Н. Вивчення Слобожанщини та гетьманщини : матеріали експедиції / Наталія Бездрабко, Валентин Сталинський // Краєзнавство. Географія. Туризм. – 2015. – Березень, № 6. – С. 1–16 [вкл.].
 11. Верменич, Я. Територіальна структура України в історичній ретроспективі / Я. Верменич // Історія в школах України. – 2005. – № 8. – С. 29–33.
 12. Кушнір, А. С. Природні обстановки проживання людини на території сучасного Лівобережнодніпровського лісостепу в пізньому плейстоцені – голоцені (за палеопедологічними даними) / А. С. Кушнір  // Український географічний журнал. – 2014. – № 4. – С. 30–37.
 13. Орешкова, С. Ф. Турецкое озеро: Чёрное море в XV–XVII вв. / С. Ф. Орешкова // Восток. – 2005. – № 3. – С. 18–35.
 14. Серебрій, В. Історичний аспект розвитку туризму в Україні / Василь Серебрій // Краєзнавство. Географія. Туризм. – 2015. – Червень, № 12. – С. 8–11.
 15. Фаріон, Ю. Об'єктні проблеми історичного ландшафтознавства / Ю.Фаріон // Український географічний журнал. – 2002. – № 3. – С. 11–17.
 16. Шкіря, Н. Перлини Виноградівщини : матеріал з вивчення географії рідного краю / Наталка Шкіря // Краєзнавство. Географія. Туризм. – 2014. – Грудень, № 24. – С. 22–28.
Розділ: Географія. Країнознавство

Код: 5345  Література щодо смт Чернівці  Вгору  

Література щодо смт Чернівці

1. Археологічні знахідки [на території Чернівців] // Чернівец. зоря. – 2006. – 7 груд.

2. Кізка, В. Друга на карті Москва, а третій – не бувати... : [з історії та сьогодення Чернівців] / В. Кізка // Поділ. порадниця. – 2004. – 18 серп. – С. 3.

3. Красєєва, О. Моє село : [про смт. Чернівці] / О. Красєєва // Чернівец. зоря. – 2002. – 21 груд.

4. Кротна, О. Мій край – моя історія : [до 620-ї річниці з появи першої письм. згадки про с-ще Чернівці] / О. Кротна // Чернівец. зоря. – 2012. – 10 лют.

5. Пасічник, А. Чернівцям – 610 / А. Пасічник // Чернівец. зоря. – 2002. – 7 груд.

6. Чернівці // Історія міст і сіл УРСР. Вінницька область. – К., 1972. – С. 438-446.

7. Якубовська, С. Вона написала історію села : [про історію смт Чернівці] / С. Якубовські // Чернівец. зоря. – 2002. – 2 лют.

За більш детальною інформацією звертайтеся, будь ласка, до відділу краєзнавства Вінницької ОУНБ ім. К.А. Тімірязєва.

Розділ: Географія. Країнознавство

Код: 4982  Доброго дня.Допоможіть, бідь ласка знайти літературу з теми "Соціально - економічний і політичний розвиток Ізраїлю наприкінці ХХ - початку ХХІ століття". Дякую  Вгору  

Соціально-економічний і політичний розвиток Ізраїлю наприкінці

ХХ - початку ХХІ ст.

1. 65.9(5ІЗР) С 31 Сенор, Д. Нация умных людей. История израильского экономического чуда / Дэн Сенор, Сол Сингер ; пер. с англ. Д. Стороженко. – М. : Карьера Пресс, 2011. – 336 с.

2. 66.3(5ІЗР) В 58  Власть и политика в Государстве Израиль. Исторические корни и конституционное устройство. – Тель–Авив : Изд–во Открытого ун–та, 1997.

Ч. 1 : От ишува к государству. – 176 с.

3. 65.9(5ІЗР)271 Н 35 Национальное страхование / ред. В. Фридман. – Иерусалим : [б. и.], 1992. – 48 с.

4. 65.9(5ІЗР) Э 40 Экономика / авт. текста М. Фельбер. – 2-е изд. – Иерусалим : Израильский центр информации, 1993. – 20 с.

5. 66.2(4УКР) С 83 Авдєєва, С. О. Палестино-ізраїльське врегулювання в контексті нової Близькосхідної політики США / С. О. Авдєєва // Стратегічні пріоритети : наук.-аналіт. щокварт. зб. / Нац. ін-т стратег. дослідж. – К., 2010. – № 3: Нові світові тенденції та зовнішня політика України. – С. 137-143.

6. Арабо-израильский конфликт, состояние и перспективы его урегулирования // Зарубежное военное обозрение. – 2011. – № 6. – С. 3-12.

7. Белоусов, С. ВПК Израиля: роль экспорта вооружений / С. Белоусов // Мировая экономика и международные отношения. – 2010. – № 2. – С. 57-63.

8. Ворона, П. В. Державна підтримка малого і середнього бізнесу як стимулювання розвитку регіонів (зарубіжний досвід) / П. В. Ворона // Економіка та держава. – 2010. – № 6. – С. 80-82.

9. Зубков, В. Торгово-экономическое партнерство России и Израиля / В. Зубков // Экономист. – 2010. – № 4. – С. 6-8.

10. Ворона, П. В. Особливості програми технологічних інкубаторів Ізраїлю як державної підтримки бізнесових проектів та ініціатив на сучасному етапі / П. В. Ворона, А. М. Мучник // Економіка та держава. – 2009. – № 5. – С. 75-77.

11. Гельмах, З. Окажется ли Израиль «меж трёх огней»? / З. Гельмах // Эхо планеты. – 2011. – № 6. – С. 12-14.

12. Головченко, В. Збройні сили в політичній системі держави Ізраїль / В. Головченко // Політика і час. – 2006. – № 4. – С. 76-86.

13. Дубсон, Б. И. Израильские ультраортодоксы и современное общество / Б. И. Дубсон // Политические исследования. – 2012. – № 1. – С. 43-52.

14. Ильинский, М. Сегодня в Израиле / М. Ильинский // Азия и Африка сегодня. – 2004. – № 7. – С. 37-40.

15. Карасова, Т. А. Демократия по-израильски / Т. А. Карасова // Азия и Африка сегодня. – 2009. – № 6. – С. 31-33.

16. Карасова, Т. А. Израиль и арабские революции / Т. А. Карасова // Азия и Африка сегодня. – 2011. – № 6. – С. 17-22.

17. Карасова, Т. А. Эволюция основных идейно-политических установок сионизма в Израиле / Т. А. Карасова // Восток. Афро-азиатские общества: история и современность. – 2010. – № 6. – С. 70-79.

18. Карлов, А. Особенности комплектования ВС Израиля и Великобритании / А. Карлов // Зарубежное военное обозрение. – 2003. – № 12. – С. 11-19.

19. Касаткин, Д. Россия – Израиль: не останавливаться на достигнутом... / Д. Касаткин // Азия и Африка сегодня. – 2007. – № 1. – С. 55-56.

20.    Кожеуров, С. А. Израиль: кризис доверия в военно-политическом руководстве страны / С. А. Кожеуров // Азия и Африка сегодня. – 2011. – № 7. – С. 52-57.

21.    Королёв, А. Стратегия Израиля на палестинском направлении / А. Королёв // Азия и Африка сегодня. – 2008. – № 3. – С. 25-29.

22.    Костенко, Ю. Новий крок в українсько-ізраїльських відносинах / Ю. Костенко // Пам'ять століть. – 2008. – № 3. – С. 16-27.

23.    Мирский, Г. Израиль и палестинцы: самый длительный конфликт / Г. Мирский // Мировая экономика и международные отношения. – 2001. – № 3. – С. 96-103.

24.    Михайлов, Ю. Сільське господарство Ізраїлю: є чому повчитися / Ю. Михайлов // Агробизнес Украина. – 2005. – № 6. – С. 18-20.

25.    Полупан, Ю. Інтенсивне молочне скотарство Ізраїлю / Ю. Полупан, М. Гавриленко // Пропозиція. – 2009. – № 5. – С. 122-124.

26.    Птицеводство Израиля // Ефективне птахівництво. – 2008. – № 5. – С. 14-15.

27.    Сергеев, В. М. Ближний Восток в поисках нового регионального центра / В. М. Сергеев, С. Н. Саруханян // Политические исследования. – 2012. – № 2. – С. 47-61.

28.    Тельцов, А. Военная промышленность Израиля / А. Тельцов // Зарубежное военное обозрение. – 2004. – № 3. – С. 9-14.

29.    Терехов, М. А. Израиль: проблема водных ресурсов в региональном контексте / М. А. Терехов // Восток. Афро-азиатские общества: история и современность. – 2009. – № 5. – С. 63-100.

30.    Фальвишевский, М. Л. Производство и использование свинины в Израиле / М.Л. Фальвишевский // Мясная индустрия. – 2006. – № 10. – С. 59-61.

Розділ: Географія. Країнознавство

Код: 4854  Доброго дня. Я хотів би у Вас ознайомитися з книгами про Україну (міста, природа, архітектура, визначні иісця). Цікавлять фотокниги та фотоальбоми. Також хотів би ознайомитись з чимось подібним про Європу. Що можете запропонувати. Дякую.   Вгору  
 1. 85.16 К 21 Karnasiewicz, Malgorzata. Portret mojego mjasta. Swiecie : Fotografie / Margorzata Karnasiewicz, Jerzy Aleksander Karnasiewicz. - Krakow : NOVUM, 2006. - 214 с. : il.
 2. 26.890(4ПОЛ) P 80 Polska. Tradycja i nowoczesnosc = Poland. Tradition and Modernity / zdjecia: Agnieszka i Wlodek Bilinscy ; tekst Ryszard Bryzek. - Chorzow : DKT, 2010. - 320 с. : кол. фотогр.
 3. 26.2 Г 55 Глущенко, Сергей. Здравствуй, море! : фотоальбом [о подводном мире Черного моря] / С. Глущенко, В. Кушнир, В. Мадиевский. - К. : Мыстэцтво, 1990. - 180 с. : цв. ил.
 4. 85.16(4УКР-4ВІН) Г 67 Гораш, Віктор Савич. Вінниччина = Vinnychyna : фотоальбом / В. С. Гораш. - Подарункове вид. - Вінниця : Консоль, 2011. - 256 с. : кол. фотогр.
 5. 85.118 Д 36 Дерлеменко, Євген Анатолійович. Парки Києва = Parks of Kyiv : фотоальбом / Євген Дерлеменко. - К. : Урожай, [2011]. - 256 с. : кол. іл.
 6. 26.890 К 18 Кам'янець-Подільський : місто над Смотричем: фотоальбом. - К. : Мистецтво, 1988. - 112 с. : кол. фотогр.
 7. 26.890 К 24 Карнасевич, Малгожата. Польша и поляки на рубеже веков. Фотографии 1979 - 2007 / Малгожата Карнасевич, Ежи Карнасевич. - Краков : [Общество словаков в Польше], 2008. - 63 с. : фот.
 8. 85.16(4УКР-4ВІН) К 59 Козюк, Володимир Євгенійович. Вінниччина - серце України. Краса твоя, Вінничино! = Vinnychyna - the Heart of Ukraine : світлини / Володимир Козюк. - Вінниця : Консоль, 2011. - 240 с. : кол. фотогр.
 9. 85.16 К 82 Крим : фотоальбом. - Симф. : Світ-Крымсоюзпечать, 2008. - 96 с. : кол. фотогр.
 10. 26.890(4УКР) М 18 Малаков Д.В. Мальовнича Україна : альбом: до 20-річчя незалежності України / Д. В. Малаков ; вступ. сл. В. М. Кузьменка ; фото А. Л. Прибєги. - К. : Мистецтво, 2011. - 336 с. : кол. фотогр.
 11. 26.890 П 14 Паланга : фотоальбом: пер. с лит. / сост. Ф. И. Ужпялькис. - М. : Планета, 1989. - 217 с. : цв. ил. - (Курорты СССР).
 12. 85.113(4УКР) П 32 Пилип'юк, Василь.  Золота підкова України : фотоальбом / В. Пилип'юк. - Л. : Світло і тінь. – 2001. – Кн.1 : Львівщина. - 144 с. : кол. фотогр.
 13. 26.890(4УКР) П 32 Пилип'юк, Василь.  Це моя Україна = My Ukraine : в 3 т. Т. 1 : 7 природних чудес України / Василь Пилип'юк ; текст : О. Теленчі. - Л. : Світло й тінь. - 2008. - (Національні парки України). - 272 с. : фото. кол.
 14. 85.16 У 45 Україна : фотоальбом / концепція, текст, фото С. Л. Удовік. - К. : Ваклер, 2009. - 304 с. : кол. фотогр.
Розділ: Географія. Країнознавство

Код: 4703  Добрий день! Прошу допомогти знайти історію с. Соколова Хмільницького р-ну. Зазделегіть дякую!  Вгору  

Історія с. Соколова Хмільницького р-ну

1. Гребінський, С. Храм для католиків : [відкрили у с. Соколова Хмільницького району] // Подолія. – 2002. – 31 липня.

2. Дасевич, С. Оновлене село // Червоний прапор. – 1969. – 15 листоп.

3. Косань, М. Любіть Україну, як вірні сини : [про масовий захід у Соколовській сільській бібліотеці, присвячений вшануванню Героїв Крут] / М. Косань // Життєві обрії. - 2011. - 11 лют. - С. 3.

4. Околодько, О. В нагороду – комп'ютерне обладнання : [переможцями конкурсу "Організація нових бібліотечних послуг з використанням вільного доступу до Інтернету" стали Вишенківська, Лознянська, Скаржинецька і Соколівська сільські бібліотеки Хмільницького району] / О. Околодько // Життєві обрії. - 2011. - 11 берез. - С. 2.

За більш детальною інформацією звертайтеся, будь ласка, до відділу літератури та інформації з питань краєзнавства Вінницької ОУНБ ім. К.А.Тімірязєва.

Розділ: Географія. Країнознавство

Код: 4700  Прошу допомогти знайти літературу, яка розкриває історію бібліотеки с. Вишенька Хмільницького району Вінницької області.  Вгору  

Історія бібліотеки с. Вишенька Хмільницького району Вінницької області

1. Полін Олексій Володимирович: [Герой Радянського Союзу] // Хмільницькі світовиди. Бібліографічний словник. - Вінниця : ВЕЛЕС, 2002. - С. 58-59.

2. Криворучко, М. Вогник культури в селі : [про роботу зав. бібліотекою села Вишенька Н.Гуменюк] / М. Криворучко // Життєві обрії. - 2008. - 26 вересня. - С. 4.

3. Козюк, Є. Історія болю і правди : [про книгу М. Криворучка "Вишенька на перехресті віків" ( про історію села)] / Є. Козюк // Життєві обрії. - 2009. - 13 березня. - С. 3.

4. Гуменюк, Н. Славний син російського народу : [про Героя Радянського Союзу О.Поліна, який загинув при звільненні села Вишенька Хмільницького району] / Н. Гуменюк // Життєві обрії. - 2010. - 26 лютого. - С. 3.

За більш детальною інформацією звертайтеся, будь ласка, до відділу літератури та інформації з питань краєзнавства Вінницької ОУНБ ім. К.А.Тімірязєва.

Розділ: Географія. Країнознавство

Код: 4699  Добрий день. будь ласка допоможіть знайти мені історію мого села Томашпільський район с.Комаргород.  Вгору  

Історію с. Комаргород Томашпільського району

1. Рекрут, Я. Побільше б таких молодіжних вулиць : [про село Кормагород Томашпільського району] / Я. Рекрут // Робітнича газета. - 2004. - 26 лют. - С. 1.

2. Страшнюк, Л. Зелена перлина Поділля : [про відновлення Гірки кохання в Комаргородському парку ,заснованому в 19 ст.] / Л. Страшнюк // Томашпільський вісник. - 2007. - 14 квіт.

3. Дбаючи про людей : [про проблеми і перспективи територіальної громади села Комаргород] // Томашпільський вісник. - 2007. - 14 липня.

4. Комаргород // Лукин, В. 100 еврейских местечек Украины. Исторический путеводитель. Вып. 2. Подолия. - Санкт-Петербург, 2000. - С. 532-536.

5. Таран, Л. Таємниця дерева, півня та оленя : [з історії Тульчина, Антополя, Комаргорода, Мурованих Куриловець, Буші] / Л. Таран // Дзеркало тижня. - 2008. - 12 липня. - С. 23.

6. Кривко, В. Комаргородський парк : [про історію парку] / В. Кривко // Томашпільський вісник. - 2010. - 16 квіт.

За більш детальною інформацією звертайтеся, будь ласка, до відділу літератури та інформації з питань краєзнавства Вінницької ОУНБ ім. К.А.Тімірязєва.

Розділ: Географія. Країнознавство

Код: 4683  Доброго дня! Чи є в фондах бібліотеки інформація (книги або періодика) про вузькоколійну залізницю Гайворон-Рудниця?   Вгору  

1.   Вербецький В. «Дорога життя» на Вінниччині : [про вузьколійну залізницю сполученням Гайворон-Рудниця через Бершадський, Піщанський райони] / В. Вербецький // Молодь України. – 2005. – 1 вересня. – С. 4.

2.   Кушпела П. Бути чи не бути вузькоколійці? / П. Кушпела // Бершадський край. – 2009. – 23 вересня.

3.   Шевчук Ф. Вузькоколійка – не просто екзотика : [цього року виповнюється 110 років з часу прокладання вузькоколійної залізниці від Гайворона до Рудниці (Піщанський район). Є фото] / Ф. Шевчук // Вінниччина. – 2008. – 27 листопада. – С. 4.

4.   Таранець С. Вузькоколійка Гайворон – Рудниця: чи знову «кінець»? / С. Таранець // Дзеркало тижня. – 2010. – 29 травня.

 За більш детальною інформацією звертайтесь у відділ літератури та інформації з питань краєзнавства.

 

Розділ: Географія. Країнознавство

Код: 4616  Визначні місця Вінниччини   Вгору  

Визначні місця Вінниччини

1. 26.890(4УКР–4ВІН) В 48 Вінниччина туристична : краєзнав. довід. / Управління культури і туризму Вінниц. ОДА, Вінниц. ОУНБ ім.К.А. Тімірязєва ; упоряд. : О.І. Кізян ; ред. : М.Г. Спиця ; відп. за вип. : Н. І. Морозова. – Вінниця : Державна картографічна фабрика, 2009. – 432 с.

2. 92 С 37 Сім чудес Вінниччини–2009. Перлини Вінниччини– 2010 / упр. культури і туризму Вінниц. облдержадмін. – Вінниця : [Вид. Хомин Л.П.], 2009. – 14 с. : фото. кол.

3. 26.890(4УКР–4ВІН) Г 93 Гудзевич, А.В. Заповідні куточки Вінниці / А.В. Гудзевич. – Вінниця : Данилюк В.Г., 2008. – 84 с. : карти, табл., фото. кол.

4. 63.3(4УКР–4ВІН) Г 46 Гижко, Н. Перлини Вінниччини / Наталія Гижко. – Вінниця : Фенікс: Інфракон–Інфракон–І, 2007. – 212 с. : фото.кол. + 2 CD–ROM.

5. 79.14 (4УКР–4ВІН)7 В 48 Вінниччина музейна : довідник / вінниц. обл. краєзн. музей. – Вінниця, 2008. – 96 с.

6. Щербацька, М. Екскурсія містом, не сходячи з місця : [про оглядову екскурсію містом з Староміського та Київського мостів] / М. Щербацька // 20 хвилин. – 2008. – 3 квітня. – С. 13.

Розділ: Географія. Країнознавство

Код: 4571  Прошу допомогти знайти відомості про походження назви Смакогузова гора с.Горишківка Томашпільського району Вінницької обл.  Вгору  

Шановний користувач! Єдина інформація про цю місцевість, яку нам вдалось розшукати, міститься в книзі

Сіцінський, Ю.Й. Археологічна карта Подільської губернії: факсимільне перевидання / Ю.Й. Сіцінський ; упоряд. і видавець О.Л. Баженов, передм. І.С. Винокур. - Кам'янець-Подільський: Центр Поділлєзнавства, 2001.

"Горышковка, м. вблизи верховьевъ рч. Русавы... За селомъ на Смакогузовой горе группа могилъ; это, по преданію, чумное кладбище 1812-1813 гг."

Повний текст книги див. за адресою http://www.tovtry.km.ua/en/history/secinski/11.html

Розділ: Географія. Країнознавство

Сторінка 1 з 2 12 >

Розділи:
Інтернет і телекомунікації [39]
Історія [296]
Бібліотеки. Архіви [342]
Біологія. Медицина [39]
Бухгалтерський облік та аудит [135]
Військове справа. ОБЖ [11]
Вінниччина [197]
Географія. Країнознавство [28]
Держава і право [188]
Екологія [24]
Економіка. Управління. Фінанси [1709]
Електронні бібліотеки, сайти [19]
Етнографія [27]
Кіно. Театр [7]
Комп'ютери і програми [29]
Кулінарія [6]
Культура. Мистецтво. ЗМІ [95]
Літературознавство [190]
Математика. Кібернетика [20]
Мовознавство. Іноземні мови [144]
Музика [22]
Не в тему! (offtopics) [10]
Педагогіка. Освіта. Професії [200]
Політика. міжнародні відносини [54]
Психологія. Психіатрія [55]
Сільське господарство [138]
Словники. Довідники. Енциклопедії [9]
Статистика [6]
Тексти книжок [44]
Техніка. Виробництво. Стандарти [60]
Туризм [12]
Фізика. Астрономія [8]
Філософія. Соціологія. Релігія [67]
Физкультура и спорт [11]
Хімія [8]

Rambler's Top100    
Copyright © ОУНБ ім. К.А.Тімірязєва 1998-2021
Дизайн:Березюк Сергій
Програмування:Мачушенко Дмитро
Всі матеріали на цьому сайті розміщені на умовах ліцензії Creative Commons Attribution 4.0 International, якщо не зазначене інше