ОУНБ ім. К.А. Тімірязєва
  
Наша адреса:
Україна, м. Вінниця,
21100, Соборна, 73
Тел. (0432) 56-27-92
Факс (0432) 67-03-41
 

E-Mail: inform@library.vn.ua

Ми працюємо:

Понеділок - четвер з 10.00 до 19.00,
Субота та неділя з 10.00 до 18.00
П'ятниця - вихідний день
Остання середа кожного місяця - санітарний деньBiblioteka Publiczna im. Zygmunta Jana Rumla w Dzielnicy Praga Południe m.st. Warszawy 
Офiцiйне представництво Президента України
Корпорація Інком
Урядовий портал
Урядова телефонна «гаряча лінія»
Офіційний портал Верховної Ради України
Вінницька ОДА
Вінницька обласна Рада - офіційний інтернет-сайт
Вінницька міська рада
Управління культури і мистецтв Вінницької облдержадміністраціїВіртуальна довідка


Код: 6033  Підкажіть, будь ласка, чи є у Вас 5-ти томне видання «Спеціальні служби України від найдавніших часів до сьогодення»?  Вгору  
Доброго дня! На жаль, цього видання у нашій бібліотеці немає.
Розділ: Військове справа. ОБЖ

Код: 5199  Допоможіть, будь ласка, підібрати список літератури для реферату на тему "Бібліотипологія як складова частина науки про книгу".Дуже вдячна.  Вгору  

Бібліотипологія

1. 73 Ш 35 Швецова-Водка, Г. М. Типологія документа : навч. посіб. для ін-тів культури / Г. М. Швецова-Водка. - К. : Кн. палата України, 1998. - 80 с.

2. 78.5 Ш 35 Швецова-Водка, Г. М. Вступ до бібліографознавства : навч. посіб. / Г. М. Швецова-Водка. - К. : Кондор, 2008. - 216 с. - Бібліогр.: с. 204-207.

3. 78.5я73 Ш 35 Швецова-Водка, Г. М. Вступ до бібліографознавства : навч. посіб. / Г. М. Швецова-Водка. - К. : Кондор, 2004. - 216 с.

4. 78.3 Б59 Виноградова, Е. Б. Типилогия и классификация библиотек: термины, признаки, методи / Е. Б. Виноградова // Библиотековедение  . - 2007. - № 6. - С. 41-44.

5. Левин, Г. Л. Библиографические ресурсы библиотеки : на примере РГБ / Г. Л. Левин // Библиография. - 2010. - № 5. - 16-27.

6. 78.34(4Укр) Н 34 Беліна, Л. Інформаційні запити читачів наукової бібліотеки: основні пріоритети та шляхи їх дослідження / Л. Беліна, Юрій Голубєв, Людмила Коновал // Наукові праці Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського. - 2010. - Вип. 28. - С. 7-17.

7. 78.34 Г 96 Гусева, Е. Н. Типология библиотек : науч.-метод. пособие / Е. Н. Гусева. - М. : Либерея-Бибинформ, 2007. - 152 с.

8. 83.3(4УКР)6 У 45 Українська художня література. Розділ типового систематичного каталогу ЦБС України. Вип. V / Національна парламентська бібліотека України. - К. : [б. и.], 1996. - 37 с.

9. 78.3 А 86 Арутюнов, В. В. Типология и особенности современных коммуникаций в работе библиотек: искусство и наука общения : учеб.-метод. пособие / В. В. Арутюнов. - М. : Литера, 2009. - 216 с.

10. Гречихин, А. А. Библиотипология - факт истории или научная перспектива? : [Про формування нової наук. дисципліни - бібліотипології] / А.А.Гречихин // Библиография. - 2000. - № 2. - С. 26-31.

11. Косырева, О. Библиографичекая типология как научное напраление / О. Косырева // Библиография. - 2002. - № 3. - С. 23-30.

12. Гусева, Е. Н. Типология в библиографии: основные направления развития / Е.Н. Гусева // Библиография. - 2007. - № 1. - С. 58-60.

Розділ: Військове справа. ОБЖ

Код: 4965  Допоможіть знайти матеріал до теми: Управління підприємством у надзвичайній ситуації. Дякую  Вгору  

Надзвичайні ситуації

1. 68.9 Ш 96 Шумилин, В. К. Чрезвычайные ситуации: защита населения и предприятий : практ. рекомендации и примеры / В. К. Шумилин. - М. : Альфа-Пресс, 2011. - 176 с.

2. 65.050.9(2) П 60 Порфирьев, Б. Н. Организация управления в чрезвычайных ситуациях : пробл. предотвращения и сокращения масштабов последствий технологических и природных катастроф / Б. Н. Порфирьев. - М. : Знание, 1989. - 64 с. : табл.

3. 68.9 О-72 Осетров, Г. В. Безопасность жизнедеятельности : учеб. пособие для студ. вузов / Г. В. Осетров ; Рос. гос. торг.-экон. ун-т. - М. : Книжный мир, 2011. - 232 с. - (Высшая школа). - Библиогр.

4. 67.9(4УКР)301 Т 15 Тактико-спеціальна підготовка (тактика професійної діяльності) : навч. посіб. / Харк. нац. ун-т внутріш. справ, Кіровогр. юрид. ін-т ; за заг. ред. В. П. Пєткова. - К. : КНТ, 2010. - 344 с. - Бібліогр.: с. 313-336.

5. 68.9 К 17 Калыгин, В. Г. Безопасность жизнедеятельности. Промышленная и экологическая безопасность, безопасность в техногенных чрезвычайных ситуациях. Курс лекций : учеб. пособие / В. Г. Калыгин, В. А. Бондарь, Р. Я. Дедеян. - М. : КолосС, 2008. - 520 с. : рис.

6. 51.1(4УКР) К 75 Кочін, І. В. Медицина катастроф / І. В. Кочін, Г. О. Черняков, П. І. Сидоренко. - К. : Здоров'я, 2008. - 724 с. - Бібліогр.: с. 445-460.

7. 67.9(4РОС)307 С 32 Серов, Г. П. Техногенная и экологическая безопасность в практике деятельности предприятий. Теория и практика / Г. П. Серов, С. Г. Серов. - М. : Ось-89, 2009. - 512 с. - (Секьюрити). - Библиогр.: с. 508-511.

8. 68.9 Р 34 Резчиков, Е. А. Безопасность жизнедеятельности : учеб. пособие / Е. А. Резчиков, Ю. Л. Ткаченко. - М. : МГИУ, 2006. - 468 с. : рис.

9. 67.9(4УКР)301.163.04-32 З-19 Законодавство України про надзвичайні ситуації : закони і законодавчі акти. - К. : Юрінком Інтер, 2002. - 414 с. - (Бюлетень законодавства і юридичної практики України ; №12).

Розділ: Військове справа. ОБЖ

Код: 4902  Добрий день. Допоможіть, будь ласка, з написанням доповіді на тему "Електромагнітний фактор та характер його впливу на організм людини". Дякую  Вгору  

Електромагнітний фактор та характер його впливу на організм людини

 1. Бенцман, Ю. І. Електромагнітне забруднення навколишнього середовища та його вплив на організм людини / Ю.І. Бенцман // Безпека життєдіяльності. - 2011. - № 7. - С. 31-33.
 2. Будянська, Е. Проблема, яку не варто недооцінювати / Е. Будянська // Охорона праці. - 2009. - № 8. - С. 43-45.
 3. Власкін, С. Небезпека електромагнітних випромінювань / С. Власкін // Охорона праці. - 2009. - № 3. - С. 37-38 .
 4. Войтенко, А. Організм у теренах електромагнітного павутиння / А. Войтенко // Вісник Національної академії наук України. - 2007. - № 11. - С. 64-65.
 5. Вплив нелінійності зусилля електромагнітного приводу на динаміку вібраційних машин / В. М. Гурський [и др.] // Вібрації в техніці та технологіях : всеукраїнський науково-технічний журнал. - 2011. - N 1. - С. 25-31
 6. Гвозденко, Л. А. Чи слід боятися комп'ютера? / Л.А. Гвозденко, Артамонова О.В, Чередніченко І.М. // Безпека життєдіяльності. - 2006. - № 4. - С. 40 - 42.
 7. Гоженко, А. Електромагнітне випромінювання на транспорті / А. Гоженко, В. Євстаф'єв, В. Білокриницький, О. Скиба // Вісник Національної академії наук України. - 2007. - № 12. - С. 25-34.
 8. Дорошенко, Р. Заслін впливові електромагнітного випромінювання знайдено / Р. Дорошенко // Охорона праці. - 2003. - № 2. - С. 31.
 9. Маркович, Л. Урок-лекція з теми: "Вплив електромагнітного випромінювання на людину" / Л. Маркович // Фізика та астрономія в школі. - 2005. - № 3. - С. 16-22.
 10. Неведомська, Є. Дослідження впливу на організм випромінювання мобільних телефонів / Євгенія Неведомська, Юрій Бондаренко // Біологія і хімія в сучасній школі. - 2012. - № 1. - С. 20-21.
 11. Сайко В. Г. Методологічні та технічні аспекти визначення впливу електромагнітного випромінювання сучасних мобільних та безпроводових засобів цифрового зв'язку на здоров'я людини / В. Г. Сайко, Д. О. Дьомін, Д. О. Лисенко // Зв'язок. - 2010. - № 1. - С. 12-15.
 12. Сотник В. О. Оцінка еколого-економічного збитку від впливу електромагнітного випромінювання засобів інформаційно-комунікаційних технологій / В. О. Сотник // Вісник Сумського державного університету сер. Економіка. - 2011. - № 1. - С. 83-88.
Розділ: Військове справа. ОБЖ

Код: 4901  Добрий день. Допоможіть, будь ласка, з написанням доповіді на тему "Призначення, види та порядок використання промислових протигазів". Дякую.  Вгору  

Призначення, види та порядок використання промислових противогазів

 1. 68.9 Б 40 Безопасность жизнедеятельности. Производственная безопасность и охрана труда : учеб. пособие для студ. сред. проф. образования / П. П. Кукин [и др.]. - Изд. 2-е, испр. и доп. - М. : Высш. шк., 2003. - 439 с.
 2. 68.9 Б 40 Безпека життєдіяльності : навч. посіб. для студ. вузів / П. С. Атаманчук [та ін.] ; Кам'янець-Подільський нац. ун-т ім. І. Огієнка. - К. : ЦУЛ, 2011. - 276 с.
 3. 68.9 Б 48 Березюк, О. В. Безпека життєдіяльності : навч. посіб. / О. В. Березюк, М. С. Лемешев. - Вінниця : ВНТУ, 2011. - 204 с.
 4. 65.9(4РОС)24 Е 92 Ефремова, О. С. Опасные и вредные производственные факторы и средства защиты работающих от них / О. С. Ефремова. - М. : Альфа-Пресс, 2005. - 296 с.
 5. 65.9(4РОС)24 Е 92 Ефремова, О. С. Опасные и вредные производственные факторы и средства защиты работающих от них : практ. пособие / О. С. Ефремова. - Изд. 2-е, перераб. и доп. - М. : Альфа-Пресс, 2009. - 296 с.
 6. 68.9 К 17 Калыгин, В. Г. Безопасность жизнедеятельности. Промышленная и экологическая безопасность, безопасность в техногенных чрезвычайных ситуациях. Курс лекций : учеб. пособие / В. Г. Калыгин, В. А. Бондарь, Р. Я. Дедеян. - М. : КолосС, 2008. - 520 с.
 7. 68.9 М 32 Мастрюков, Б. С. Опасные ситуации техногенного характера и защита от них : учеб. для студ. вузов / Б. С. Мастрюков. - М. : Академия, 2009. - 320 с.
 8. 68.9 М 99 Мягченко, О. П. Безпека життєдіяльності людини та суспільства : навч. посіб. для студ. вузів / О. П. Мягченко. - К. : ЦУЛ, 2010. - 384 с.
 9. Бармотін, О. О. Засоби індивідуального захисту органів дихання : (витяг з реферату) / О. О. Бармотін  // Безпека життєдіяльності. - 2005. - № 12. - С. 19 - 22.
 10. Демченко, С. Новий вітчизняний фільтруючий протигаз УЗС ВК - універсальний засіб захисту цивільного населення і персоналу промислових підприємств / С. Демченко // Надзвичайна ситуація. - 2009. - № 7. - С. 32-33.
 11. Штонь, І. Секрет - у коробці / І. Штонь // Надзвичайна ситуація. - 2009. - № 8/9. - С. 58-59 ; № 10 . - С. 46-49.
Розділ: Військове справа. ОБЖ

Код: 4022  Чи є у Вас в наявності нормативні акти з охорони праці? ГОСТи, санітарні норми, правила охорони праці на підприємствах різних галузей.  Вгору  

1. 30н6 П 68 Правила будови та безпечної експлуатації посудин, що працюють під тиском (зі змінами та доповненнями) : закони і законодавчі акти / М-во праці та соціальної політики; Комітет по нагляду за охороною праці України. - К. : [б.в.], 1998. - 373 с.  

2. 38.76 П 68 Правила безпеки систем газопостачання України : закони і законодавчі акти / М-во праці та соціальної політики; Комітет по нагляду за охороною праці України. - К. : Основа, 1998. - 367 с.  

3. 65.9(4УКР)24 П 68 Правила охорони праці під час експлуатації електронно-обчислювальних машин : закони і законодавчі акти / М-во праці та соціальної політики; Комітет по нагляду за охороною праці України. - К. : Основа, 1999. - 111 с.  

4. 65.9(4УКР)24 П 68 Правила охорони праці у сільськогосподарському виробництві : закони і законодавчі акти / М-во праці та соціальної політики; Комітет по нагляду за охороною праці України. - К. : Форт, 2001. - 384 с.  

5. 65.9(4УКР)24 П 68 Правила охорони праці на автомобільному  транспорті. ДНАОП  0.00-1.28-97 / ред. Н. Стрілець. - К. : Основа, 1997. - 328 с. 

6. 31.29н6 П 68 Правила безпечної експлуатації  електроустановок споживачів. ДНАОП  0.00-1.21-98 : закони і законодавчі акти / Ред. Н.Стрілець. - К. : Основа, 1998. - 380 с.  

7. 65.9(4УКР)24 П 52 Положення про порядок  розслідування та ведення обліку нещасних випадків, професійних захворювань і аварій на виробництві : закони і законодавчі акти / М-во праці і соц. політики; Департамент з нагляду за охороною пр. України. - Л. : Електрон, 2001. - 80 с.  

8. 65.9(4УКР)24 П 52 Положення про організацію роботи з охорони праці в закладах, установах, на підприємствах і в організаціях культури України : Держ. норм. акт про охорону праці / М-во культури України ; Ред. Л.В.Преварська. - К. : [б.в.], 1994. - 15 с.  

9. 65.24 П 68 Правила охорони праці під час експлуатації ЕОМ (Збірник нормативних актів) : Навч. посіб. / Уклад. В.П. Якубович. - Вінниця : ВДТУ, 2001. - 79 с.  

10. 31.37 П 68 Правила безпечної експлуатації тепломеханічного обладнання електростанцій і теплових мереж : ДНАОП 1.1.10-1.02-01: Затв. ...15.11.2001 №485 / Мін. праці та соц. політики України. - Х. : Форт, 2003. - 336 с.  

11. 31.29 П 68 Правила безпечної експлуатації  електроустановок : ДНАОП 1.1.10-1.01-97: Затв. ... 06.10.1997 №257 / Держ. комітет України по нагляду за охороною праці. - 2-е вид. - Х. : Форт, 2003. - 144 с.  

12. 31.29 П 68 Правила експлуатації  електрозахисних засобів : ДНАОП 1.1.10-1.07-01: Затв. ... 05.06.2001 №253 / Держ. департамент з нагляду за охороною праці М-ва праці та соц. політики України. - Х. : Форт, 2003. - 117 с.  

13. 65.9(4УКР)24 П 68 Правила охорони праці під час технічного обслуговування та ремонту машин і обладнання сільськогосподарського виробництва : ДНАОП 2.2.00-1.01-01: Затв. ... 30.11.2001 № 512 / Держ. департамент з нагляду за охороною праці М-ва праці та соц. політики України . - Х. : Форт, 2002. - 132 с.  

14. 67.9(4УКР)305 О-92 Охорона праці в Україні : Нормат. база / Упоряд. О.М. Роїна. - 2-е вид., випр. і доп. - К. : КНТ, 2006. - 420 с.  

15. 65.9(2)24 О-92 Охрана труда в машиностроении : сб. нормативно-технических документов: В 2 т. - М. : Машиностроение, 1990.  

16. 67.9(4УКР)305 Д 58 Довідник спеціаліста з питань гігієни праці та профілактики професійних захворювань. Вип. 6 : Зб. нормативно-правових документів / Упоряд. В.В. Піддубний,  О.І. Стовбун. - К. : Логос, 2007. - 528 с.  

17. 67.9(4УКР)305 О-92 Охорона праці. Збірник нормативно-правових актів : довід. вид.: усі нормат.-прав. акти наведено станом на 1 верес. 2006 р. / упоряд. : С. О. Борисенко. - Х. : Бурун Книга, 2006. - 384 с. - (Нормативні акти України).  

18. 67.9(4УКР)305 З-19 Законодавство України про охорону праці. У 3 т. : зб. нормат. док. - К. : Основа, 2007.  

19. 65.9(4УКР)24 П 68 Правила охорони праці на автомобільному транспорті. НПАОП 60.2-1.28-97 (ДНАОП 0.00-1.28-97) / ред. : С. А. Полянський. - К. : Основа, 2007. - 335 с.  

20. 67.9(4УКР)301 З-41 Збірник нормативних документів з безпеки життєдіяльності : на допомогу керівникам навч. закл. / упоряд. : М. В. Васильчук, Н. Й. Дуброва. - Вид. 3-є, переробл. і доп. - К. : Основа, 2007. - 944 с.  

21. 67.9(4УКР)301 С 18 Санітарні норми та правила в Україні : закони і законодавчі акти / Ред. О.А. Кривенко. - К. : КНТ, 2004. - 460 с. 

Розділ: Військове справа. ОБЖ

Код: 4020  Удосконалення організації та обслуговування робочих місць  Вгору  

1. Кузнєцова, Р. Стимулювання створення нових робочих місць на територіях пріоритетного розвитку [Текст] / Р.Кузнєцова // Регіональна економіка. - 2000. - № 1. - С.83-87 

2. Савченко, В.  Створення додаткових робочих місць - прикмета часу [Текст] / В.Савченко, Н.Анішина // Україна: аспекти праці. - 2000. - № 5. - С.9-13 

3. Про внесення змін до порядку надання роботодавцю дотації на створення додаткових робочих місць для працевлаштування безробітних [Текст] : наказ М-ва праці та соц. політики України від 10 лип. 2001 р. № 293 // Людина і праця. - 2001. - № 8. - С.55-56 

4. Володина, Н. П. Оценка персонала - ресурс эффективного управления [] / Н.П. Володина // ЭКО. - 2003. - № 6. -  С. 154-165 

5. Яковлєв, А.  Методи оцінки ефективності створення робочих місць [Текст] / А. Яковлєв // Фінанси України. - 2003. - № 9. - С.10-15 

6. Хэрмон, Э. Автоматизация всей страны [Текст] / Э. Хэрмон // Корреспондент. - 2003. - № 47. -  С. 60-61 

7. Верба , Д. Факторний аналіз динаміки обсягів створення робочих місць у 2001 - 2003 рр. [Текст] / Д. Верба  // Україна: аспекти праці. - 2004. - № 8. -  С. 6 - 14. - Табл. 

8. Дієсперов, В. С. Робочі місця в сільськогосподарському виробництві [Текст] / В.С. Дієсперов // Економіка АПК. - 2005. - № 4. - С.112-120. 

9. Нестеренко, П.  Робочі місця: сумський варіант [Текст] / П. Нестеренко // Урядовий кур'єр. - 2005. - 1 липня. -  С. 7 

10. Новак, Е. Нові робочі місця - шлях до економічного зростання [] / Е. Новак // Соціальний захист. - 2005. - № 10. -  С. 14-15 

11. Твердохліб, І. Оцінка ефективності інвестування СЕЗ України в контексті проблеми безробіття  [Текст] / І. Твердохліб // Регіональна економіка. - 2006. - № 2. - С.59-71. - Бібліогр.: 16 назв. 

12. Турський, В. М. Правові аспекти регулювання робочого місця незрячого фахівця в Україні [Текст] / В.М. Турський // Адвокат. - 2006. - № 7. -  С. 7-11. - Бібліогр.: 26 назв 

13. Фісун, А.  Створення наукомістких робочих місць - фундамент зростання економіки України [Текст] / А. Фісун // Економіка України. - 2007. - № 1. -  С. 32-42

14. Горбатов В. Регульваний гідроприврд робочих органів причіпних сільськогосподарських машин  [Текст] / Горбатов В., Афанасьєва С. // Техніка АПК. - 2007. - № 6. -  С. 30-31. - Бібліогр.: 7 назв

15. Гарканова, В.  Надання дотації роботодавцям для створення спеціальних робочих місць для інвалідів [Текст] / В. Гарканова // Довідник кадровика. - 2007. - № 10. -  С. 49-52 

16. Грищенко, С. Г. Атестація робочих місць за умовами праці локомотивних бригад тягового рухомого складу  [Текст] / С.Г. Грищенко, Т.О. Шалаєва // Залізничний транспорт України. - 2007. - № 6. -  С. 56-58. - Библиогр.: с. 58 (9 назв.) 

17. Талан, М.  Робочі місця для сиріт [Текст] / М. Талан, В. Берлінський // Людина і праця. - 2008. - № 3. -  С. 17-18 

18. Корняков, В. О воспроизводстве новых рабочих мест [Текст] / В. Корняков // Экономист. - 2008. - № 7. -  С. 55-62 

19. Жибак, М. М. Організаційно-економічні проблеми зайнятості сільського населення / М. М. Жибак // Економіка АПК. - 2008. - № 11. - С.124-128. - Бібліогр. в підряд. прим.

Розділ: Військове справа. ОБЖ

Код: 3020  Доброго дня, допоможіть знайти в інтернеті інформацію за темою: "Основи безпечної експлуатації вантажопідйомних та траспортних засобів" з предмету "Основи охорони праці"  Вгору  

Державні нормативні акти з охорони праці

1.    65.9(4УКР)24 Д 36 Державний реєстр міжгалузевих і галузевих нормативних актів про охорону праці (Реєстр ДНАОП) (за станом на 1.02.95). -К., 1995. -223 с.

2.    67.9(4УКР)305 С 32 Сердюк В.Р. Збірник законодавчих і нормативних актів з питань охорони праці (державні органи влади) : Навч. посіб./ В.Р. Сердюк. -Вінниця, 1995. -232 с.

Розділ: Військове справа. ОБЖ

Код: 3008  Cценарій з дезпеки життєдіяльності  Вгору  

1.     Лободюк Н.З.Лободюк Н.З. Виховний захід "Вчимося жити у безпеці" // Безпека життєдіяльності. - 2005. - № 3. - C. 47-48.

2.     Цимбал О.М.Цимбал О.М. Загін юних інспекторів дорожнього руху "Крутий віраж" // Безпека життєдіяльності. - 2005. - № 5. - C. 42-44.

3.     Любарська Н.М.Любарська Н.М. Вогонь - і друг, і ворог (розробка заходу для початкових класів) // Безпека життєдіяльності. - 2005. - № 2. - C. 41-43.

4.     Цимбал О.М.Цимбал О.М. "Світ крізь крапельку роси" // Безпека життєдіяльності. - 2005. - № 11. - C. 67-68.

Розділ: Військове справа. ОБЖ

Код: 361  Прапори {емблеми} Сухопутных выйськ, ВМФ, Повітряних військ Фрагменти сучасного бою{відеоролеки} Зразки форм одягу іноземних армій ФРН та США США БМП Бредлі БТР М-113 танк Амбрамс ФРН БМП Мардер танк Леопард  Вгору  

68.4 К-26 Карпов В,В  Табачник Д,В,  Українська військова символіка. - К.: Либідь, 2004. - 272с.; іл.

Рекомендуємо переглянути також журнал "Техника и вооружение", який знаходиться у Відділі літератури та інформації виробничого профілю (Основне приміщення, ІV поверх, телефон: 32-40-54)

Розділ: Військове справа. ОБЖ


Розділи:
Інтернет і телекомунікації [39]
Історія [296]
Бібліотеки. Архіви [342]
Біологія. Медицина [39]
Бухгалтерський облік та аудит [135]
Військове справа. ОБЖ [11]
Вінниччина [197]
Географія. Країнознавство [28]
Держава і право [188]
Екологія [24]
Економіка. Управління. Фінанси [1709]
Електронні бібліотеки, сайти [19]
Етнографія [27]
Кіно. Театр [7]
Комп'ютери і програми [29]
Кулінарія [6]
Культура. Мистецтво. ЗМІ [95]
Літературознавство [190]
Математика. Кібернетика [20]
Мовознавство. Іноземні мови [144]
Музика [22]
Не в тему! (offtopics) [10]
Педагогіка. Освіта. Професії [200]
Політика. міжнародні відносини [54]
Психологія. Психіатрія [55]
Сільське господарство [138]
Словники. Довідники. Енциклопедії [9]
Статистика [6]
Тексти книжок [44]
Техніка. Виробництво. Стандарти [60]
Туризм [12]
Фізика. Астрономія [8]
Філософія. Соціологія. Релігія [67]
Физкультура и спорт [11]
Хімія [8]

Rambler's Top100    
Copyright © ОУНБ ім. К.А.Тімірязєва 1998-2021
Дизайн:Березюк Сергій
Програмування:Мачушенко Дмитро
Всі матеріали на цьому сайті розміщені на умовах ліцензії Creative Commons Attribution 4.0 International, якщо не зазначене інше