ОУНБ ім. К.А. Тімірязєва
  
Наша адреса:
Україна, м. Вінниця,
21100, Соборна, 73
Тел. (0432) 56-27-92
Факс (0432) 67-03-41
 

E-Mail: inform@library.vn.ua

Ми працюємо:

Понеділок - четвер з 10.00 до 19.00,
Субота та неділя з 10.00 до 18.00
П'ятниця - вихідний день
Остання середа кожного місяця - санітарний деньBiblioteka Publiczna im. Zygmunta Jana Rumla w Dzielnicy Praga Południe m.st. Warszawy 
Офiцiйне представництво Президента України
Корпорація Інком
Урядовий портал
Урядова телефонна «гаряча лінія»
Офіційний портал Верховної Ради України
Вінницька ОДА
Вінницька обласна Рада - офіційний інтернет-сайт
Вінницька міська рада
Управління культури і мистецтв Вінницької облдержадміністраціїВіртуальна довідка

Сторінка 1 з 9 123456 > До останньої »

Код: 6034   Підкажіть, яка література є у бібліотеці на тему "Структура основних засобів підприємства та їх оптимізація".  Вгору  

1.    67.9(4УКР)301 А 43 Актуально про основні фонди / авт.-уклад. О. Водоп'янова. – Вид. 2-е, доп. та переробл. – Київ : Книги для бізнесу, 2011. – 160 с. – (Дебет–кредит рекомендує).

2.    65.9(4УКР)30 А 47 Алєксєєв, І. В. Формування структури основних засобів науково-технічної підготовки виробництва : монографія / І. В. Алєксєєв, А. С. Мороз, А. В. Мазур ; Нац. Ун-т "Львівська політехніка". – Львів : Львівська політехніка, 2015. – 172 с.

3.    65.29 К 20 Капітал, основні та оборотні засоби підприємства : навч. посіб. для студ. вузів / П. В. Круш [та ін.]. – 2-е вид., доп. і переробл. – Київ : ЦУЛ, 2008. – 328 с.

  1. Алєксєєв, І. В. Планування оновлення структури основних засобів на стадії науково–технічної підготовки виробництва [Електронний ресурс] / І. В. Алєксєєв, Р. В. Фещур, А. В. Мазур // Економіка та держава. – 2013. – № 5. – С. 37–40. – Режим доступу:http://nbuv.gov.ua/UJRN/ecde_2013_5_11
  2. Васільцова, О. В. Уточнення структури основних засобів хлібопекарських підприємств в контексті особливостей галузі / Олена Володимирівна Васільцова // Економіка. Фінанси. Право. – 2014. – № 5. – С. 13–18.
  3. Деркач, О. Зміст і структура текстів різних стилів, їх характерні мовні засоби, основні жанри  : українська мова : 11 клас / Олена Деркач // Українська мова і література в школах України. – 2016. – № 1. – С. 33–37.
  4. Ксьонжик, I. В. Облік і структура основних засобів: МСБО та світовий досвід [Електронний ресурс] / I. В. Ксьонжик, О. С. Дяченко // Економічний форум. – 2013. – № 3. – С. 207–211. – Режим доступу:http://nbuv.gov.ua/UJRN/ecfor_2013_3_37
  5. Мазуркевич, І.О. Особливості формування складу та структури основних засобів на прикладі підприємств автомобільного транспорту / І. О. Мазуркевич // Формування ринкових відносин в Україні. – 2008. – № 1. – С. 93–97.
Розділ: Бухгалтерський облік та аудит

Код: 5408  Доброго дня! Допоможіть,будь ласка,знайти інформацію про визначення поняття "операційні витрати" різними науковцями.  Вгору  

Визначення поняття «операційні витрати»

1. 65.26 Б 23 Витрати на операції // Банківська енциклопедія / С. Г. Арбузов [та ін.]. –  Київ, 2011. –  С. 103.

2. 65.26я2 З-14 Загородній, А. Г. Витрати, пов'язані з операційною діяльністю, що їх не включають до собівартості реалізованої продукції (робіт, послуг) // Загородній, А. Г. Фінансовий словник : словник / А. Г. Загородній, Г. Л. Вознюк, Т. С. Смовженко. –  4-е вид., випр. та доп. –  Київ, 2002. –  С. 82-83.

3. 65.26 З-14 Загородній, А. Г. Витрати, пов'язані з операційною діяльністю, що їх не включають до собівартості реалізованої продукції (робіт, послуг) // Фінансово-економічний словник/ А. Г. Загородній, Г. Л. Вознюк. - Львів, 2005. –  С. 101.

4. 65.9(4УКР)290-862-21 П 16 Панасюк, В. М. Витрати виробництва: управлінський аспект : монографія / В. М. Панасюк. –  Тернопіль, 2005. –  288 с.

5. 65.012.1+65.290-862 Ф 21 Фандель, Гюнтер. Теорія виробництва і витрат : учбовий посібник / Гюнтер Фандель; пер. М. Г. Грещак. –  Київ, 2000. –  520 с.

6. 65.9(4УКР)290-862 Ц 14 Цал-Цалко, Ю. С. 1.9. Операційні витрати, не пов'язані з виробничою діяльністю // Витрати підприємства : навч. посіб. для студ. вузів / Ю. С. Цал-Цалко. –  Київ, 2002. –  С. 100.

7. Виклюк, М. І. Вплив структур операційних витрат на вибір оптимальної системи оподаткування суб’єктами малого бізнесу: галузевий аспект / М. І. Виклюк, Н. П. Бакеренко // Економіка. Фінанси. Право. –  2013. –  № 4. –  С. 51-56.

8. Литвин, Н. Операційні витрати банків: розкриття інформації у фінансовій звітності / Н. Литвин // Бухгалтерський облік і аудит. –  2014. –  № 1. –  С. 24-30.

9. Сук, Л. К. Склад і характеристика витрат / Л. К. Сук, П. Л. Сук // Бухгалтерія в сільському госп-ві. –  2014. –  № 10. –  С. 36-40.

Розділ: Бухгалтерський облік та аудит

Код: 5383  Допоможіть з літературою для дипломної роботи на тему: "Організація внутрішнього аудиту в системі управління підприємством" за 2010-2014 рр.  Вгору  

Організація внутрішнього аудиту в системі управління підприємством за 2010-2014 рр.

1. 65.053 А 93 Аудит (основи державного, незалежного професійного та внутрішнього аудиту) : підручник / за наук. ред.: В. В. Немченко, О. Ю. Редько. – К. : ЦУЛ, 2012. – 540 с.

2. 65.053 Б 75 Бодюк, А. В. Методологічні та нормативно-правові аспекти аудиту підприємницької діяльності / А.В. Бодюк. – К. : Кондор, 2009. – 356 с.

3. 65.053 Е 15 Евдокимова, А. В. Внутренний аудит и контроль финансово-хозяйственной деятельности организации : практ. пособие / А. В. Евдокимова, И. Н. Пашкина. – М. : Дашков и К., 2012. – 208 с.

4. 65.9(4УКР)29 К 26 Карпунь, І. Н. Управління фінансовою санацією підприємства : навч. посіб. / І. Н. Карпунь. – Л. : Магнолія 2006, 2007. – 418 с.

5. 65.053 К 90 Кулаковська, Л. П. Організація і методика аудиту : підруч. для студ. вузів / Л.П. Кулаковська, Ю.В. Піча. – К. : Каравела, 2009. – 544 с.

6. 65.053Л 72 Лозовицький, С.П. Аудит : навч. посіб. для студ. вузів / С. П. Лозовицький ; Львів. комерц. акад. – Л. : Магнолія 2006, 2011. – 466 с.

7. 65.053 О-36 Огійчук, М. Ф. Аудит: організація і методика : навч. посіб. / М. Ф. Огійчук, І. Т. Новіков, І. І. Рагуліна. – К. : Алерта, 2010. – 584 с.

8. 65.053 О-64 Організація і методика аудиту підприємницької діяльності : навч.-метод. посіб. для студ. вузів / В. Є. Труш [та ін.]. – Херсон : ОЛДІ-плюс, 2002. – 128 с.

9. 65.053 П 30 Петрик, О. А. Організація та методика аудиту підприємницької діяльності : навч. посіб. для студ. вузів / О. А. Петрик, В. Я. Савченко, Д. Є. Свідерський. – К. : КНЕУ, 2008. – 472 с.

10. 65.053 Р 98 Рядська, В. В. Аудит : навч. посіб. для студ. вузів / В. В. Рядська, Я. В. Петраков. – К. : ЦУЛ, 2008. – 416 с.

11. 65.053 С 59 Соколов, Б. Н. Внутренний контроль коммерческой организации (организация, методика, практика) : самост. разработка нормат. и метод. базы внутреннего контроля / Б. Н. Соколов. – М. : Альянс Пресс, 2006. – 250 с.

12. 65.053 У 84 Утенкова, К. О.Аудит : навч. посіб. для студ. вузів / К. О. Утенкова. – К. : Алерта, 2011. – 408 с.

13. 65.053 Ш 66 Шкіря, Н. Л. Аудит : навч. посіб. / Н.Л. Шкіря, Т. Г. Нікульникова, Н.В. Залізняк. – Л. : Магнолія 2006, 2007. – 224 с.

14. Вуйців, М. М. Розвиток функції контролю при впровадженні інтегрованих інформаційних систем / М. М. Вуйців // Актуал. пробл. економіки. – 2012. – № 4. – С. 266-276.

15. Карпенко, І. О. Внутрішній аудит: визначення та необхідність створення / І. О. Карпенко // Аудитор України. – 2013. – № 6. – С. 41-47.

16. Костирко, Р. С. Внутрішній контроль в управлінні стійким розвитком підприємств / Р. С. Костирко // Аудитор України . – 2014. – № 4. – С. 64-69.

17. Крот, Ю. М. Моделювання схеми внутрішнього аудиту на прикладі операцій з об'єктами довготривалого використання / Ю. М. Крот // Пробл. науки. – 2011. – № 8. – С. 17-21.

18. Ніконович, М. О. Документування аудиту витрат промислового підприємства / М. О. Ніконович // АгроСвіт. – 2014. – № 11. – С. 16-20.

19. Петренко, С. М. Удосконалення організаційно-методичних засад внутрішнього аудиту / С. М. Петренко // Вісн. Донец. Нац. ун-ту економіки і торгівлі ім. М. Туган-Барановського . – 2011. – № 4. – С. 341-347.

20. Рябокучка, Л. Регулятивні документи внутрішнього аудиту / Лариса Рябокучка // Незалежний аудитор . – 2012. – № 8. – С. 27-30.

21. Скорба, О. А. Внутрішній контроль та внутрішній аудит такі подібні, але такі різні / О. А. Скорба // Аудитор України . – 2014. – № 4. – С. 60-63.

Розділ: Бухгалтерський облік та аудит

Код: 5330  Доброго вечора! Мені потрібна допомога підібрати літературу статті, монографії на тему "Особливості обліку виробництва і реалізації готової продукції на цегельному заводі" Буду вдячна.  Вгору  

Особливості обліку виробництва і реалізації готової продукції на цегельному заводі

1. 65.052.9(4УКР) А 92 Атамас, П. Й Бухгалтерський облік у галузях економіки : навч. посіб. для студ. вузів / П. Й. Атамас. – К. : ЦУЛ, 2008. – 392 с.

2. 65.052.9(4УКР) Б 12 Бабур, Л. Г. Бухгалтерський облік діяльності будівельних підприємств. Ч. 1 : навч. посіб. для студ. вузів / Л. Г. Бабур, Т. В. Сердюк. – Вінниця : ВНТУ, 2007. – 152 с.

3. 65.052.9(4УКР) Б 12 Бабур, Л. Г. Бухгалтерський облік діяльності будівельних підприємств. Ч. 2 : навч. посіб. для студ. вузів / Л. Г. Бабур, Т. В. Сердюк. – Вінниця : ВНТУ, 2007. – 151 с.

4. 65.29 В 27 Великий, Ю. М. Управління витратами підприємства : монографія / Ю. М. Великий, В. В. Прохорова, Н. В. Сабліна. – Х. : ІНЖЕК, 2009. – 192 с.

5. Гладчук, Г. Г. Облік та аналіз витрат виробництва (на прикладі цегельних заводів Чернівецької області) : автореф. дис. ... канд. екон. наук : 08.00.09 / Г. Г. Гладчук ; Київ. нац. ун-т ім. Т. Г. Шевченка. – К. : [б. в.], 2009. – 21 с. Переглянути текст автореферату: http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?C21COM=S&I21DBN=ARD&P21DBN=ARD&S21FMT=fullw&S21ALL=%28%3C.%3EK%3D%D1%86%D0%B5%D0%B3%D0%B5%D0%BB$%3C.%3E%29%2A%28%3C.%3EK%3D%D0%B7%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B4$%3C.%3E%29&FT_REQUEST=&FT_PREFIX=&Z21ID=&S21STN=1&S21REF=10&S21CNR=20.

6. 65.052.9(4УКР) Г 95 Гура, Н. О. Облік видів економічної діяльності : навч. посіб. / Н.О. Гура. – К. : Знання, 2004. – 541 с.

7. 65.052.9(4УКР)О-17 Облік у галузях виробництва і послуг : навч. посіб. для студ. вузів / Ю. Д. Маляревський [та ін.]. – Х. : ІНЖЕК, 2008. – 616 с. : табл.

8. 65.052.9(4УКР) К 84 Крупка, Я. Д. Облік у будівництві : підручник / Я. Д. Крупка, З. В. Задорожний, Р. О. Мельник. – К. : Знання, 2008. – 631 с.

9. Коваленко, О. В. Економіко-енергетична оцінка ефективності використання виробничого потенціалу підприємств / О. В. Коваленко // Економіка АПК. – 2010. – № 8. – С. 20-25.

10. Коваленко, О. В. Інформаційне забезпечення ресурсозберігаючих технологій у виробництві будівельних матеріалів для сільського будівництва / О. В. Коваленко // Актуал. пробл. економіки. – 2006. – № 10. – С. 83-90.

Розділ: Бухгалтерський облік та аудит

Код: 5116  Доброго дня. У вас не має такої книги: Сметанко, Олександр Васильович. Теорія та практика внутрішнього аудиту в акціонерних товариствах України [Текст] : монографія / О. В. Сметанко ; Держ. вищ. навч. закл. "Київ. нац. екон. ун-т ім. В. Гетьмана". - Київ : КНЕУ, 2013.  Вгору  
На жаль, цієї книги у нашій бібліотеці немає.
Розділ: Бухгалтерський облік та аудит

Код: 5107  Допоможіть будь ласка знайти інформацію по темі "вплив операцій з нарахування оплати праці на собівартість продукції та послуг". Буду вдячна.  Вгору  

Вплив операцій з нарахування оплати праці на собівартість продукції та послуг

 

1. 65.052.9(4УКР) Л 46 Лень, В. С. Бухгалтерський облік в Україні: основи та практика : навч. посіб. для студ. вузів / В. С. Лень, В. В. Гливенко. – Вид. 4-е. – Т. : Навч. кн.-Богдан, 2012. –  752 с.

 

2. 65.052.9(4УКР) Л 67 Лишиленко, О. В. Бухгалтерський облік : підруч. для студ. вузів / О. В. Лишиленко. – К. : ЦУЛ, 2009. – 670 с.

 

3. 65.9(4УКР)24 Г 13 Гадзевич, О. І. Оплата праці в умовах ринку: теорія, практика : навч. посіб. для студ. вузів / О. І. Гадзевич. – К. : Кондор, 2008. – 400 с.

 

4. 65.24 П 22 Пашуто, В. П. Организация, нормирование и оплата труда на предприятии : учеб.-практ. пособие для студ. вузов / В.П. Пашуто. – М. : КноРус, 2008. – 320 с.

 

5. 65.053 С 13 Савицька, Г. В Аналіз собівартості продукції (робіт, послуг) // Економічний аналіз діяльності підприємства / Г.В. Савицька. - 2-е вид., випр. і доп. - К. : Знання, 2005. – С. 228-272.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Розділ: Бухгалтерський облік та аудит

Код: 5006  Буду дуже вдячна за допомогу підібрати літературу до курсової із фінансового обліку, на тему "Теоретичні засади та практика фінансового обліку виробничих запасів". Дякую.  Вгору  

Теоретичні засади та практика фінансового обліку виробничих запасів

1. 65.052.9(4УКР) Ф 59 Фінансовий облік – 2  : навч. посіб. для студ. вузів / Є. Ю. Шара [та ін.] ; Нац. ун–т ДПС України. – К. : ЦУЛ, 2012. – 398 с.

2. 65.052.9(4УКР) Ф 59 Фінансовий облік – 1  : навч. посіб. для студ. вузів / Є. Ю. Шара [та ін.] ; Нац. ун–т ДПС України. – К. : ЦУЛ, 2012. – 408 с. – Бібліогр.: с. 361–369.

3. 65.052.9(4УКР) В 32 Верига, Юстина Андріївна. Фінансовий облік  : навч. посіб. для студ. вузів / Ю. А. Верига, Т. В. Гладких, М. М. Орищенко ; Полтав. ун–т економіки і торгівлі. – К. : ЦУЛ, 2012. – 438 с.

4. 65.052.9(4УКР) Ф 59 Фінансовий облік  : підруч. для студ. вузів / Я. Д. Крупка [та ін.] ; Терноп. нац. екон. ун–т. – К. : Хай–Тек Прес, 2011. – 544 с.

5. 65.052.9(4УКР) Л 46 Лень, Василь Степанович. Фінансовий облік  : навч. посіб. / В. С. Лень. – К. : Академія, 2011. – 608 с.

6. 65.052.9(4УКР) Б 94 Бухгалтерський фінансовий облік: теорія та практика  : навч.–практ. посіб. / Н. І. Верхоглядова [та ін.]. – К. : ЦУЛ, 2010. – 536 с. : табл. – Бібліогр.: с. 528–530.

7. Мельянкова, Л. В. Організація обліку виробничих запасів на підприємствах агропромислового виробництва  / Л. В. Мельянкова // Бухгалтерія в сільському господарстві. – 2012. – № 18. – С. 28–32. – Бібліогр.  назв 7.

8. Михалевич, С.  Класифікація виробничих запасів для ефективної організації обліку (на прикладі швейних підприємств)  / С. Михалевич // Бухгалтерський облік і аудит. – 2010. – № 4. – С. 35–40. – Бібліогр. с. 40 (9 назв).

9. Скуміна, А. В. Проблеми обліку виробничих запасів на сільськогосподарських підприємствах та напрями їх вирішення  / А. В. Скуміна,  К. В. Ломака, О. С. Ангелова // АгроСвіт. – 2011. – № 24. – С. 84–86.

10. Сук, Л. Облік запасів  / Л. Сук // Бухгалтерія в сільському господарстві. – 2007. – № 5. – С. 22–24.

11. Тичук, З. Облік виробничих запасів з допомогою програми "1С": Бухгалтерія  / З. Тичук // Бухгалтерія в сільському господарстві. – 2008. – № 6. – С. 30–33.

12. Шатило, Н. В. Облік і контроль використання виробничих запасів в деревообробних виробництвах  / Н.В. Шатило // Вісник Київського інституту бізнесу та технологій. – 2005. – № 1. – С. 36–38.

Розділ: Бухгалтерський облік та аудит

Код: 4837  Потрібна скачати електронну книгу,чи вона є у вашій б-ці? Чижевська Л.В. Методика викладання облікових дисциплін: Навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів. / За ред. проф. Ф.Ф. Бутинця. – Житомир: ПП “Рута”, 2003. – 504 с.   Вгору  
Книга у бібліотеці відсутня.
Розділ: Бухгалтерський облік та аудит

Код: 4823  Допоможіть знайти посібники,статті на тему:"Автоматизація аналізу і аудиту фінансових результатів. Методика аналізу і аудиту фінансових результатів і їх використання в управлінні підприємством". Дякую!  Вгору  

Автоматизація аналізу і аудиту фінансових результатів. Методика аналізу і аудиту фінансових результатів і їх використання в управлінні підприємством

1.     65.5 Т65 Дубінін, О. А. Фінансові результати діяльності підприємства і рух грошових коштів у торгівлі // Трансформаційні реформи та антикризовий потенціал економіки в постсоціалістичних країнах. – Вінниця, 2009. – С. 227–232.

2.     65.26 М 25 Мардаровская, Ю. В. Долгосрочная и краткосрочная финансовая политика предприятия: учеб. пособие для студ. вузов / Ю. В. Мардаровская. – М. : Элит, 2007. – 272 с.

3.     65.26 Ф 59 Фінансове планування і управління на підприємствах : навч. посіб. для студ. вузів / Г. А. Семенов [та ін.]. – К. : ЦУЛ, 2007. – 432 с.

4.     65.9(4УКР–4ВІН)26 Ф 59 Фінансові результати діяльності підприємств Вінницької області за січень – березень 2010 року (за результатами проведеного додаткового статистичного спостереження) : стат. бюл. / відп. за вип. : C. Ю. Коржавіна. – Вінниця : Голов. упр. статистики у Вінниц. обл., 2010. – 44 с.

5.     65.9(4УКР) С 69 Соціально–економічний розвиток України та її регіонів: проблеми науки та практики : тези доп. Міжнар. наук.–практ. конф., 21–23 трав. 2009 р.; м. Харків. – Х. : ІНЖЕК, 2009. – 376 с.

6.     Греськів, Т. С. Гармонізація національної форми звіту про фінансові результати до міжнародних стандартів // Держава та регіони. – 2011. – № 3. – С.125–130.

7.     Маргасова, В. Г. Аналіз фінансових результатів зовнішньоекономічної діяльності суб’єктів господарювання / В. Г. Маргасова, А. В. Роговий, В. В. Виговська // Актуальні проблеми економіки. – 2009. – № 3. – С. 207– 213.

8.     Мервенецька, В. Ф. Принципи формування управлінської звітності / В. Ф. Мервенецька // Економіка АПК. – 2008. – № 10. – С. 89–91.

9.     Пасенко, В. В. Формування системи показників для проведення маржинального аналізу фінансових результатів аграрних підприємств // Облік і фінанси АПК. – 2007. – № 1/2. – С. 94–99.

10. Понеділко, О. В. Фінансовий результат як узагальнюючий показник фінансово-господарської діяльності підприємства // Інвестиції: практика та досвід. – 2011. –  № 20. – С.59–62.

11. Червінська, С. Л. Удосконалення аналізу фінансового результату сільськогосподарських підприємств // Агроінком. – 2005. – № 3/4. – С. 90–92.

Розділ: Бухгалтерський облік та аудит

Код: 4822  Здравствуйте! Скажіть, будь-ласка у Вас є Савчук, В. Внутрішній аудит в системі корпоративного управління підприємством [Текст] / В. Савчук // Економіка України. - 2004. - № 5. - С. 50-55   Вгору  

Шановний користувачу!

Журнал ЕкономікаУкраїни.- 2004. - № 5  наявний у бібліотеці. Звертайтеся до відділу літератури та інформації з питань економіки та права за адресою вул. Соборна 70 (філія, 1 поверх).

Розділ: Бухгалтерський облік та аудит

Код: 4799  Визначення процесу постачання, класифікація та характеристика його об'єктів, завдання обліку. Сучасні тенденції процесу постачання - традиційна і логістична практика його організації. Дякую  Вгору  

Визначення процесу постачання, класифікація та характеристика його об'єктів, завдання обліку

Сучасні тенденції процесу постачання традиційна і логістична практика його організації

1.     65 Е 45 Економіка від А до Я : понятійно–термінолог. слов. / О. В. Куроченко [та ін.]. – К. : Персонал, 2008. – 368 с.

2.     65 Е 45 Економічний енциклопедичний словник : у 2 т. / С. В. Мочерний [та ін.] ; за ред. С. В. Мочерного. – Л. : Світ, 2005 – 2006. Т. 2 : О–Я. – 2006. – 568 с.

3.     65.40 Л 69 Логістика: теорія і практика : навч. посіб. для студ. вузів / В. М. Кислий [та ін.]. – К. : ЦУЛ, 2010. – 360 с.

4.     65.9(2)40 Н 24 Намазалиев, Г. И. Экономический анализ хозяйственной деятельности в материально–техническом обеспечении : учеб. пособие для студ. вузов / Г. И. Намазалиев. – М. : Финансы и статистика, 1990. – 320 с.

5.     65.9(4УКР–4ВІН)40 М 80 Мороз, О. В. Системні фактори ефективності логістичної концепції постачання на підприємствах : монографія / О.В. Мороз, О.В. Музика. – Вінниця : УНІВЕРСУМ–Вінниця, 2007. – 165 с.

6.     Білоконний, П. Г. Формування плану СПКЯП при постачанні продукції споживачу великими партіями / П. Г. Білоконний , І. В. Федун, А. В. Драбаніч // Регіональна бізнес–економіка та управління. – 2009. – № 4. – С. 45–51.

7.     Бодряков, Р. Откаты в практике снабжения // Менеджмент и менеджер. – 2007. – № 2. – С. 50–55.

8.     Зарудна, Н. Використання облікової інформації в ході економічного аналізу процесу постачання // Журнал європейської економіки. – 2010. – Т. 9 (№ 2). – С. 232 – 245.

9.     Киреева, Н. Оптимизация внутренних процессов компании в цепи поставок товаров как первый этап проектного управления в логистической цепи // РИСК. – 2009. – № 1. – С. 102–105.

10. Ковальський, Д. В. Про обрахування перебігу строків позовної давності з моменту пред'явлення вимоги кредитора до боржника за договорами, в яких не визначено строк виконання відповідачем зобов'язання з оплати поставленого товару // Вісник господарського судочинства. – 2011. – № 3. – С. 44–46.

11. Коряжнова, М. В. М. В. Коряжнова: "Логистика должна охватывать не одно предприятие, а всю цепь поставок" / М. В. Коряжнова // Логистика: проблемы и решения. – 2011. – № 3. – С. 74–75.

12. Крещенко, О. В. Управління ризиками процесу постачання / О. В. Крещенко // Стратегія розвитку України. – 2006. – № 2/4. – С. 334–340.

13. Ланина, И. Б. Документальное оформление приемки товара / И. Б. Ланина // Мерчендайзер. – 2011. – № 11. – С. 15–29.

14. Лиса, С. М. Проблеми і переваги управління ланцюгами торговельних мереж на ринку України / С. М. Лиса // Актуальні проблеми економіки. – 2010. – № 9. – С. 137–142.

15. Мулик, К. А. Правові засади проведення оперативної закупівлі та  контрольованого постачання // Юриспруденція: теорія і практика. – 2010. – № 4. – С. 38–42.

16. Окландер, М. Парадигма материально–технического снабжения в XXI веке: модель электронного снабжения предприятий Украины / М. Окландер, Н. Меджибовська // Економіст. – 2011. – № 3. – С. 23–25.

17. Окландер, М. Трансформація системи поставок промислових підприємств / М. Окландер, Н. Меджибовська // Економіка України. – 2011. – № 11. – С. 20–29.

18. Рожок, В. Д. Комплексна задача оптимізації запасів продукції та термінів поставок її споживачам / В. Д. Рожок, Г. В. Євсєєва // Актуальні проблеми економіки. – 2007. – № 1. – С. 182–185.

19. Селіверстов, С. Концептуальная модель целеполагания развития цепи поставок // Економіст. – 2010. – № 11. – С. 47–49.

20. Ситниченко, В. Системи управління безпекою ланцюга постачання за ISO 28000. Практичні аспекти / В. Ситниченко, Г. Кісельова, Є. Стоякін // Стандартизація. Сертифікація. Якість. – 2010. – № 1. – С. 53–56.

21. Токунова, А. Факторинг та система матеріально–технічного постачання // Підприємництво, господарство і право. – 2011. – № 3. – С. 148–151.

 

Розділ: Бухгалтерський облік та аудит

Код: 4790  Допоможіть мені будь-ласка зайти літературу за темою: "Порядок визначення та оцінки основних засобів в системі бухгалтерського обліку". Щиро дякую та надіюсь на Вашу допомогу!  Вгору  

Порядок визначення та оцінки основних засобів в системі бухгалтерського обліку

Значення і завдання обліку та аналізу в управлінні основними засобами підприємства

1.     65.9(4УКР) Г 70 Городянська, Л. В. Відтворення основних засобів на підприємствах України: теорія і практика обліку та аналізу : моногр. / Л. В. Городянська ; Київ. нац. екон. ун–т ім. В. Гетьмана. – К. : КНЕУ, 2008. – 224 с.

2.     65.052 О–17 Облік основних засобів в ринкових умовах : навч. посіб. / за ред. : Ю. Я. Лузана, В. М. Жука. – К. : Юр–Агро–Веста, 2007. – 256 с.

3.     65.052 П 12 Павлюк, І. М. Бухгалтерський облік основних засобів та інших необоротних матеріальних і нематеріальних активів : навч. посіб. для студ. вузів / І.М. Павлюк. – 2–е вид., уточ. та доп. – К. : Центр навчальної літератури, 2004. – 159 с.

4.     Боярова, О. А. Особливості обліку основних засобів бюджетними агропромисловими підприємствами капіталу в сільському господарстві / О. А. Боярова, Н. П. Кузик // Економіка АПК. – 2010. – № 11. – С. 80–83.

5.     Губарик, О. М. Особливості нарахування зносу основних засобів в обліку бюджетних установ // Інвестиції: практика та досвід. – 2010. – № 24. – С. 47–49.

6.     Гура, Н. Проблеми і порядок обліку державних трансферів на підприємствах / Н. Гура // Бухгалтерський облік і аудит. – 2010. – № 9. – С. 5–11.

7.     Данилевська-Жугунісова, О. Є. Оцінка джерел формування кредитного забезпечення відтворення основних засобів // Формування ринкових відносин в Україні. – 2011. – № 3. – С. 100–104.

8.     Довгалюк, Н. В. Економічна суть основних виробничих засобів та їх класифікація // Вісник. – 2011. – N 2. – С. 17–21.

9.     Довгопол, Н. Амортизація: предметна сутність і ступінь впливу на відтворення основних засобів / Н. Довгопол, М. Нестеренко // Бухгалтерський облік і аудит. – 2010. – № 12. – С. 3–13.

10. Замлинський, В. А. Облік основних засобів: переосмислення принципів та завдань // Облік і фінанси АПК. – 2010. – № 1. – С. 46–50.

11. Канєва, Т. Облік основних засобів державного сектора України: стан і перспективи / Т. Канєва, С. Шевченко // Казна України. – 2011. – № 1. – С. 3–7.

12. Кириченко, В. Актуальні питання обліку і контролю витрат на ремонт основних засобів // Економіка Вінниччини. – 2010. – № 2. – С. 16–18.

13. Кіпчинська, С. Облік основних засобів у сучасних умовах господарювання: основні аспекти вдосконалення // Персонал. – 2011. – № 2. – С. 50–55.

14. Мазуркевич, І. О. Оцінка ефективності використання основних засобів на підприємстві // Формування ринкових відносин в Україні. – 2006. – № 2. – С. 91–93.

15. Мац, Т. П. Класифікація основних засобів в обліково-управлінському аспекті // Економіка АПК. – 2010. – № 10. – С. 95–102.

16. Метелиця, В. М. Облік основних засобів в державному секторі України / Облік і фінанси АПК. – 2010. – С. 44–49.

17. Олійник, Т. І. Аналітична оцінка процесу відтворення основних засобів аграрних підприємств на основі економічної моделі // Інвестиції: практика та досвід. – 2010. – № 3. – С. 71–74.

18. Підлісецький, Г. М. Удосконалення переоцінки основних засобів аграрного сектору в системі їх відтворення / Г. М. Підлісецький, М. М. Могилова // Економіка АПК. – 2010. – № 12. – С. 41–47.

19. Рибалко, О. М. Визначення та первинна оцінка основних засобів // Економіка та держава. – 2005. – № 8. – С. 10–12.

20. Старицький, Т. М. Комплексна оцінка процесу відтворення основних засобів // Агроінком. – 2004. – № 7/8. – С. 53–56.

21. Сук, Л. Облік основних засобів / Л. Сук, П. Сук // Бухгалтерія в сільському господарстві. – 2008. – № 3. – С. 40–50 ; № 4. – С. 35–44 ; № 6. – С. 34–44.

22. Ткаченко, Л. Особливості оцінки основних засобів: історія і сучасність // Бухгалтерський облік і аудит. – 2006. – № 10. – С. 11–18.

23. Шевченко, Н. О. Облік основних засобів в аграрних підприємствах // Вісник Київського інституту бізнесу та технологій. – 2010. – № 2. – С. 46–47.

24. Яценко, В. Практичний досвід організації обліку основних засобів у бюджетній установі, яка має структурні підрозділи (на прикладі Херсонської обласної державної насіннєвої інспекції) // Бухгалтерський облік і аудит. – 2011. – № 7. – С. 10–20.

Розділ: Бухгалтерський облік та аудит

Код: 4789  Доброго дня! Допоможіть будь-ласка знайти статті періодичних видань по темі "Сучасні тенденції оптимізації процесів формування виробничих запасів іх переваги і перспективи розвитку". Дякую за допомогу.  Вгору  

Тенденції оптимізації процесів формування виробничих запасів їх переваги і перспективи розвитку

1.     Войнаренко, М. Методика вибору ефективної системи управління виробничими запасами на підприємствах харчової промисловості // Економіст. – 2009. – № 4. – С. 48–51.

2.     Герасимова, Л. Н. Нормирование производственных запасов на перерабатывающих предприятиях // Аграрная наука. – 2005. – № 7. – С. 17.

3.     Гриценко, О. М. Проблемні питання обліку запасів у торговельно–виробничій діяльності підприємств ресторанного господарства // Формування ринкових відносин в Україні. – 2011. – № 5. – С. 162–165.

4.     Дранко, О. Цели и системы управления запасами // Менеджмент и менеджер. – 2009. – № 5/6. – С. 54–57.

5.     Зотько, Н. Ю. Економічна ефективність використання основних виробничих засобів сільськогосподарських підприємств // Агроінком. – 2005. – № 7. – С. 69–72.

6.     Іващенко, О. В. Нормування виробничих запасів на підприємстві / О.В. Іващенко, Ю.Є. Студенікіна // Вісник економічної науки України. – 2008. – № 1. – С. 43–46.

7.     Киба, Л. М. Передумови створення методики з розрахунку нормативів виробничих запасів матеріально–технічних ресурсів // Актуальні проблеми економіки. – 2006. – № 9. – С. 159–168.

8.     Михалевич, С. Класифікація виробничих запасів для ефективної організації обліку (на прикладі швейних підприємств) // Бухгалтерський облік і аудит. – 2010. – № 4. – С. 35–40.

9.     Михалевич, С. Проблеми обліку транспортно-заготівельних витрат та шляхи їх вирішення // Бухгалтерський облік і аудит. – 2006. № 3. – С. 20–22.

10. Скригун, Н. Оптимізація виробничих запасів як один із напрямів управління витратами // Економіст. – 2003. – № 2. – С. 39–41.

11. Скуміна, А. В. Проблеми обліку виробничих запасів на сільськогосподарських підприємствах та напрями їх вирішення / А. В. Скуміна, К. В. Ломака, О. С. Ангелова // АгроСвіт. – 2011. – № 24. – С. 84–86.

12. Структура размещения запасов на складе // Мерчендайзер. – 2011. – № 9. – С. 14–20.

13. Сук, Л. Облік виробничих запасів, готової прордукції і товарів // Бухгалтерія в сільському господарстві. – 2002. – № 3. – С. 2–18.

14. Сук, Л. Організація обліку матеріальних запасів / Л. Сук, П. Сук // Бухгалтерія в сільському господарстві. – 2009. – № 18. – С. 27–40.

15. Шваб, П. В. Шляхи стабілізації споживчих цін на продукти харчування // Економіка АПК. – 2011. – № 10. – С. 73–77.

16. Юрчишева, Л. В. Аналіз виробничих запасів та необхідность його проведення на підприємствах харчової промисловості // Регіональна бізнес-економіка та управління. – 2009. – № 1. – С. 129–137.

Розділ: Бухгалтерський облік та аудит

Код: 4787  Допоможіть будь ласка знайти літературу на тему "Фінансовий облік і аудит надходження і використання виробничих запасів".  Вгору  

Фінансовий облік і аудит надходження і використання

виробничих запасів

1.     65.052 Б 94 Бухгалтерський фінансовий облік : підруч. для студ. вузів / за ред. : Ф. Ф. Бутинця. – 7-е вид., доп. і переробл. – Житомир : Рута, 2006. – 832 с.

2.     65.052 Б 94 Бухгалтерський фінансовий облік: теорія та практика : навч.–практ. посіб. / Н. І. Верхоглядова [та ін.]. – К. : ЦУЛ, 2010. – 536 с.

3.     65.052 Л 46 Лень, В. С. Фінансовий облік : навч. посіб. / В. С. Лень. – К. : Академія, 2011. – 608 с.

4.     65.052 Ф 59 Фінансовий облік : підруч. для студ. вузів / Я. Д. Крупка [та ін.] ; Терноп. нац. екон. ун-т. – К. : Хай–Тек Прес, 2011. – 544 с.

5.     Войнаренко, М. Методика вибору ефективної системи управління виробничими запасами на підприємствах харчової промисловості // Економіст. – 2009. – № 4. – С. 48–51.

6.     Дранко, О. Цели и системы управления запасами // Менеджмент и менеджер. – 2009. – № 5/6. – С. 54–57.

7.     Зотько, Н. Ю. Економічна ефективність використання основних виробничих засобів сільськогосподарських підприємств // Агроінком. – 2005. – № 7. – С. 69–72.

8.     Іващенко, О. В. Нормування виробничих запасів на підприємстві / О.В. Іващенко, Ю.Є. Студенікіна // Вісник економічної науки України. – 2008. – № 1. – С. 43–46.

9.     Киба, Л. М. Передумови створення методики з розрахунку нормативів виробничих запасів матеріально–технічних ресурсів // Актуальні проблеми економіки. – 2006. – № 9. – С. 159 – 168.

10.                       Михалевич, С. Класифікація виробничих запасів для ефективної організації обліку (на прикладі швейних підприємств) // Бухгалтерський облік і аудит. – 2010. – № 4. – С. 35–40.

11. Скригун, Н. Оптимізація виробничих запасів як один із напрямів управління витратами // Економіст. – 2003. – № 2. – С. 39–41.

12. Скуміна, А. В. Проблеми обліку виробничих запасів на сільськогосподарських підприємствах та напрями їх вирішення  / А. В. Скуміна, К. В. Ломака, О. С. Ангелова // АгроСвіт : Науково–практичний журнал. – 2011. – № 24. – С. 84–86.

13. Сук, Л. Облік виробничих запасів, готової прордукції і товарів // Бухгалтерія в сільському господарстві. – 2002. – № 3. – С. 2–18.

14. Сук, Л. Організація обліку матеріальних запасів / Л. Сук, П. Сук // Бухгалтерія в сільському господарстві. – 2009. – № 18. – С. 27–40.

15. Шатило, Н. В. Облік і контроль використання виробничих запасів в деревообробних виробництвах // Вісник Київського інституту бізнесу та технологій. – 2005. – № 1. – С. 36–38.

16. Юрчишева, Л. В. Аналіз виробничих запасів та необхідность його проведення на підприємствах харчової промисловості // Регіональна бізнес–економіка та управління. – 2009. – № 1. – С. 129–137.

Розділ: Бухгалтерський облік та аудит

Код: 4777  Доброго дня. Мене цікавлять статі з періодичних видань по темі "Виробничі запаси в агроформуванням загалом" та "Облік виробничих запасів в умовах автоматизованих систем обліку" зокрема. Дякую за допомогу.  Вгору  

Виробничі запаси в агроформуваннях

1. Зотько, Н. Ю. Економічна ефективність використання основних виробничих засобів сільськогосподарських підприємств / Н. Ю. Зотько // Агроінком. - 2005. - № 7. - С. 69-72.

2. Китайчук, Т. Г. Проблеми синтетичного та аналітичного обліку запасів в аграрних формуваннях / Т. Г. Китайчук // Облік і фінанси АПК. - 2010. - № 4. - С. 79-82

3.Ковальчук, І. В. Управління запасами у забезпеченні конкурентоспроможності підприємств / І. В. Ковальчук, Т. В. Косарева // Економіка АПК. - 2005. - № 7.- С.86-94.

4. Кухарський, М. До питання обліку виробничих запасів і продукції сільськогосподарського виробництва в сільськогосподарських підприємствах/ М. Кухарський // Бухгалтерія в сільському господарстві. - 2005. - № 8. - С. 6-8.

5. Пеняк, Ю. С. Управління виробничими запасами у сільськогосподарських підприємствах / Ю. С. Пеняк // Економіка АПК. - 2008. - № 10.- С.107-110.

6. Стецюк, Л. С. Оподаткування та облік господарської діяльності філій / Л. С. Стецюк // Облік і фінанси АПК. - 2006. - № 11. - С. 45-50.

7. Сук, Л. Облік виробничих запасів, готової прордукції і товарів / Л.Сук // Бухгалтерія в сільському господарстві. - 2002. - № 3.- С.2-18.

8.Сук, Л. Організація обліку матеріальних запасів / Л. Сук, П. Сук // Бухгалтерія в сільському господарстві. - 2009. - № 18. - С. 27-40.

9. Тичук, З. Облік виробничих запасів з допомогою програми "1С": Бухгалтерія / З. Тичук // Бухгалтерія в сільському господарстві. - 2008. - № 6. - С. 30-33.

Облік виробничих запасів в умовах автоматизованих систем обліку

1.     65.052 К 49 Клименко, О. В. Інформаційні системи і технології в обліку : навч. посіб. для студ. вузів – К. : ЦУЛ, 2008. – 320 с.

2.     65.052 П 91 Пушкар, М. С. Створення інтелектуальної системи обліку : моног. / М. С. Пушкар. – Т. : Карт–бланш, 2007. – 152 с.

3.     65.052 Ш 66 Шквір, В. Д. Інформаційні системи і технології в обліку : навч. посіб. / В.Д. Шквір, А.Г. Загородній, О.С. Височан. – 3–є вид., переробл. і доп. – К. : Знання, 2007. – 439 с.

4.     Войнаренко, М. Методика вибору ефективної системи управління виробничими запасами на підприємствах харчової промисловості // Економіст. – 2009. – № 4. – С. 48–51.

5.     Герасимова, Л. Н. Нормирование производственных запасов на перерабатывающих предприятиях // Аграрная наука. – 2005. – № 7. – С. 17.

6.     Дранко, О. Цели и системы управления запасами // Менеджмент и менеджер. – 2009. – № 5/6. – С. 54–57.

7.     Іващенко, О. В. Нормування виробничих запасів на підприємстві / О.В. Іващенко, Ю.Є. Студенікіна // Вісник економічної науки України. – 2008. – № 1. – С. 43–46.

8.     Киба, Л. М. Передумови створення методики з розрахунку нормативів виробничих запасів матеріально–технічних ресурсів // Актуальні проблеми економіки. – 2006. – № 9. – С. 159 – 168.

9.     Михалевич, С. Класифікація виробничих запасів для ефективної організації обліку (на прикладі швейних підприємств) // Бухгалтерський облік і аудит. – 2010. – № 4. – С. 35–40.

10. Скригун, Н. Оптимізація виробничих запасів як один із напрямів управління витратами // Економіст. – 2003. – № 2. – С. 39–41.

11. Сук, Л. Облік виробничих запасів, готової прордукції і товарів // Бухгалтерія в сільському господарстві. – 2002. – № 3. – С. 2–18.

 

Розділ: Бухгалтерський облік та аудит

Сторінка 1 з 9 123456 > До останньої »

Розділи:
Інтернет і телекомунікації [39]
Історія [296]
Бібліотеки. Архіви [342]
Біологія. Медицина [39]
Бухгалтерський облік та аудит [135]
Військове справа. ОБЖ [11]
Вінниччина [197]
Географія. Країнознавство [28]
Держава і право [188]
Екологія [24]
Економіка. Управління. Фінанси [1709]
Електронні бібліотеки, сайти [19]
Етнографія [27]
Кіно. Театр [7]
Комп'ютери і програми [29]
Кулінарія [6]
Культура. Мистецтво. ЗМІ [95]
Літературознавство [190]
Математика. Кібернетика [20]
Мовознавство. Іноземні мови [144]
Музика [22]
Не в тему! (offtopics) [10]
Педагогіка. Освіта. Професії [200]
Політика. міжнародні відносини [54]
Психологія. Психіатрія [55]
Сільське господарство [138]
Словники. Довідники. Енциклопедії [9]
Статистика [6]
Тексти книжок [44]
Техніка. Виробництво. Стандарти [60]
Туризм [12]
Фізика. Астрономія [8]
Філософія. Соціологія. Релігія [67]
Физкультура и спорт [11]
Хімія [8]

Rambler's Top100    
Copyright © ОУНБ ім. К.А.Тімірязєва 1998-2021
Дизайн:Березюк Сергій
Програмування:Мачушенко Дмитро
Всі матеріали на цьому сайті розміщені на умовах ліцензії Creative Commons Attribution 4.0 International, якщо не зазначене інше