ОУНБ ім. К.А. Тімірязєва
  
Наша адреса:
Україна, м. Вінниця,
21100, Соборна, 73
Тел. (0432) 56-27-92
Факс (0432) 67-03-41
 

E-Mail: inform@library.vn.ua

Ми працюємо:

Понеділок - четвер з 10.00 до 19.00,
Субота та неділя з 10.00 до 18.00
П'ятниця - вихідний день
Остання середа кожного місяця - санітарний деньBiblioteka Publiczna im. Zygmunta Jana Rumla w Dzielnicy Praga Południe m.st. Warszawy 
Офiцiйне представництво Президента України
Корпорація Інком
Урядовий портал
Урядова телефонна «гаряча лінія»
Офіційний портал Верховної Ради України
Вінницька ОДА
Вінницька обласна Рада - офіційний інтернет-сайт
Вінницька міська рада
Управління культури і мистецтв Вінницької облдержадміністраціїВіртуальна довідка

Сторінка 1 з 3 123 >

Код: 6141  Допоможіть будь ласка підібрати літературу до теми : Організація медичної допомоги в Україні в УНР(повністю про медицину в період визвольних змагань 1917-1921рр). Дякую  Вгору  

Медицина періоду УНР

 1. 5 В 36 Верхратський, С. А. Історія медицини / С. А. Верхратський. – Київ : Здоров'я, 2011. – 352 с. : іл.
 2. 5д(4УКР) Г 19 Ганіткевич, Я. Історія української медицини в датах та іменах / Я. Ганіткевич. – Львів : [б. в.], 2004. – 368 с.
 3. 5г(4УКР) М 29 Мартиненко, О. В. Медична галузь в Україні (історичний період 1917–2007 рр.) / О.В. Мартиненко. – Київ : [б. в.], 2007. – 37 с. : фот.
 4. Демочко, Г. Охорона здоров’я в Українській Державі [Електронний ресурс] / Г. Демочко // Вісник Київського національного лінгвістичного університету. Сер. : Історія, економіка, філософія. – 2012. – Вип. 17. – С. 140–144. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Vknlu_Ief_2012_17_22
 5. іняжко, Р. О. З історії організації медико-санітарної служби Української Народної Республіки / Р. О. Піняжко, О. В. Любінець // Україна. Здоров'я нації. – 2013. – № 1. – С. 125–13. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Uzn_2013_1_22
 6. Осташко, Т. С. Лукасевич Євмен // Енциклопедія історії України : у 10 т. / редкол.: В. А. Смолій (голова) та ін. ; Інститут історії України НАН України. – Київ : Наук. думка, 2009. – Т. 6 : Ла – Мі. – С. 291.
 7. Осташко, Т. С. Матюшенко Борис Павлович // Енциклопедія історії України : у 10 т. / редкол.: В. А. Смолій (голова) та ін. ; Інститут історії України НАН України. – Київ : Наук. думка, 2009. – Т. 6 : Ла – Мі. – С. 557.
 8. Поворознюк, Р. В. Соціокультурні передумови розвитку медичного перекладу в Україні на початку ХХ століття / Р. В. Поворознюк // Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія : Перекладознавство та міжкультурна комунікація. – 2016. – Вип. 2. – С. 42–46. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/nvxdupmk_2016_2_10
 9. Романюк, Р. Українська медична періодика Києва доби Української Народної Республіки та Гетьманату (квітень 1917 р. – грудень 1918 р.) / Р. Романюк // Збірник праць Науково-дослідного інститу пресознавства. – 2013. – Вип. 3. – С. 56–67. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/ZPNDZP_2013_3_6
 10. Сорока, О. Я. Державне регулювання медичної діяльності на Прикарпатті в період правління Західно-Української народної республіки (1918–1919 роки) / О. Я. Сорока // Інвестиції: практика та досвід. – 2012. – № 23. – С. 111–113.
Розділ: Біологія. Медицина

Код: 6111  Підготовка кадрів системи охорони здоров'я Україні.  Вгору  
 1. Вавренюк, С.А. Проблеми та напрями досягнення якості освіти на етапі реформування вищої освіти України / С. А. Вавренюк // Інвестиції: практика та досвід. – 2018. – № 14. – С. 79–82.
 2. Гиря, М. П. Моніторингова оцінка якості в післядипломній медичній освіті / М. П. Гиря // Особливості новітніх наукових досліджень : матеріали міжнар. наук.–практ. конф., м. Ужгород, 7 черв. 2016 р. / Громадська організація «Європейська наукова платформа», (за підтримки Торговельно-промислової палати України та Iraqi–Ukrainian Business Council). – Вінниця, 2016. – С. 86–87. – (ΛΌΓΟΣ : зб. наук. пр.).
 3. Дудікова, Л. Освітня інтенаціоналізація як стратегічний вектор розвитку вищої освіти Вінницького національного медичного університету імені М. І. Пирогова / Л. Дудікова, А. Марлова // Інтернаціоналізація вищої освіти України: концептуальні засади, здобутки, проблеми, перспектики розвитку : матеріали Міжнар. наук.–практ. конф. (15–16 груд. 2017 р., м. Київ) / Міжнар. наук.–техн. ун–т ім. Ю. Бугая, Кафедра ЮНЕСКО "Інформ.-комунікаційні технології в освіті". – Вінниця : Вид. Корзун Д. Ю., 2018. – С. 98–100.
 4. Кірик, Т. Етос вищої медичної освіти в епохи стагнацій і суспільних змін / Тамара Кірик // Вища освіта України : Теоретичний та науково–методичний часопис. – 2016. – № 2. – С. 12–17.
 5. Кісілюк, Е. Корупційна складова в освітньому процесі: проблемні питання та шляхи подолання / Е. Кісілюк // Інтернаціоналізація вищої освіти України: концептуальні засади, здобутки, проблеми, перспектики розвитку : матеріали Міжнар. наук.–практ. конф. (15–16 груд. 2017 р., м. Київ). – Вінниця : Вид. Корзун Д. Ю., 2018. – С. 133–136.
 6. Крисак, Л. В. Сучасний стан та проблеми іншомовної професійно орієнтованої підготовки у медичних вищих навчальних закладах / Л. В. Крисак // Теоретичні засади формування професійного іміджу майбутніх учителів технологій / В. Бондаренко // Наукові записки Вінницького державного педагогічного університету ім. Михайла Коцюбинського. Серія: Педагогіка і психологія : зб. наук. пр. / Вінниц. держ. пед. ун–т ім. М. Коцюбинського; голов. ред. В. І. Шахов. – Вінниця : Нілан–ЛТД, 2015. – Вип. 43. – С. 235–238.
 7. Кульбашна, Я. Інтернаціоналізація вищої медичної освіти: проблеми і перспективи / Ярослава Кульбашна // Вища освіта України : Теоретичний та науково–методичний часопис. – 2015. – № 3. – С. 59–64.
 8. Попадюха, Ю. Особливості підготовки фізичних терапевтів та ерготерапевтів в технічних університетах / Ю. Попадюха // Інтернаціоналізація вищої освіти України: концептуальні засади, здобутки, проблеми, перспектики розвитку : матеріали Міжнар. наук.–практ. конф. (15–16 груд. 2017 р., м. Київ) . – Вінниця : Вид. Корзун Д. Ю., 2018. – С. 210–214.
 9. Радченко, О. Значення ліцензійних медичних іспитів для інтернаціоналізації української університецької освіти / Олена Радченко, Л.  Стрільчук, Тетяна Макаренко // Інтернаціоналізація вищої освіти України: концептуальні засади, здобутки, проблеми, перспектики розвитку : матеріали Міжнар. наук.–практ. конф. (15–16 груд. 2017 р., м. Київ). – Вінниця : Вид. Корзун Д. Ю., 2018. – С. 222–223.
 10. Снісар, О. А. Зарубіжний досвід впровадження проблемного навчання в медичну освіту / О. А. Снісар // Наукові записки Вінницького державного педагогічного університету ім. Михайла Коцюбинського. Серія: Педагогіка і психологія. – 2014. – Вип. 42, ч. 1. – С. 363–366.
 11. Стрільчук, Л. Сучасні особливості парадигми медичної освіти / Л.  Стрільчук, Л. Ільницька // Інтернаціоналізація вищої освіти України: концептуальні засади, здобутки, проблеми, перспектики розвитку : матеріали Міжнар. наук.–практ. конф. (15–16 груд. 2017 р., м. Київ). – Вінниця : Вид. Корзун Д. Ю., 2018. – С. 238–240.
Розділ: Біологія. Медицина

Код: 6031  Добрый день. Я занимаюсь исследованием жизни и деятельности невролога Владимира Лихтенштейна. Возможно, сотрудники библиотеки смогут подсказать какие-то издания по истории Винницкого медицинского института второй половины 1930-х годов, истории кафедры и клиники нервных болезней этого института или же какие-то материалы о заведующим этой клиникой профессоре В.Л. Бедер.  Вгору  

Шановний користувачу!

У фондах бібліотеки ім. К. А. Тімірязєва відсутня будь-яка інформація по Вашому питанню. Але деякі матеріали по цій темі є у секторі краєзнавчих видань бібліотеки Вінницького національного медичного університету ім. М. Пирогова. Рекомендуємо Вам звернутися до завідувачки сектором – Ольги Анатоліївни Юрчишиної.

тел. (0432)55-39-43,

e-mail: elbibinfo@gmail.com

Розділ: Біологія. Медицина

Код: 5963  Здорова людина - здорова нація.  Вгору  

Здорова людина – здорова нація

1.51.20 А 76 Апанасенко, Г. Л. Путь к планете здоровья / Г. Л. Апанасенко. – Киев :Медкнига, 2015. – 152 с. : табл., ил. – (Здоровья Вашему дому).

2.51.23 В 80 Вплив харчування на здоров’я людини : підручник / за ред. М. М. Радька. – Чернівці : Книги-ХХІ, 2006. – 500 с.

3. 87.6Г 34 Геник, С. М. Скарби здоров’я навколо нас / С. М. Геник. – Івано-Франківськ : Нова Зоря, 2002. – 680 с.

4.20.1Г 65 Гончаренко, М. С. Екологіялюдини : навч. посіб. для студ. ВНЗ / М. С. Гончаренко, Ю. Д. Бойчук ; за ред. Н. В. Кочубей. – 2-ге вид., випр. і доп. – Суми : Унів.кн., 2016. – 391 с. : рис., табл.

5. 56.1Г 68 Гордон, Н. Хроническое утомление и двигательная активность / Н. Гордон. – Київ : Олимп. лит., 1999. – 128 с. : ил.

6.28.9Е 62 Ендерс, Д. Внутрішня історія. Кишечник – найцікавіший орган нашого тіла / Д. Ендерс ;іл. Джилл Ендерс. – Харків : Клуб Сімейного Дозвілля, 2015. – 288 с. : портр., іл.

7.51.20М 69 Міхеєнко, О. І. Валеологія: основи індивідуального здоров’я людини : навч. посіб. для студ. ВНЗ / О. І. Міхеєнко. – 2-ге вид., перероб. і доп. –Суми : Унів.кн., 2016. – 448 с.

8.614О-92 Охорона здоров’я вУкраїні : навч. посіб. / підзаг. ред. В. П. Пєткова. – Київ :Скіф, 2017. – 288 с.

9.51.23  П 12 Павлоцька, Л. Ф. Основи фізіології, гігієни харчування та проблеми безпеки харчових продуктів : навч. посіб. для студ. вузів / Л. Ф. Павлоцька, Н. В. Дуденко, Л. Р. Димитрієвич. – Суми : Унів. кн., 2007. – 441 с. : табл

10.51.20я73 П 34 Пістун, І. П. Працездатність та здоров’я людини : навч. посіб. / І. П. Пістун, М. К. Хобзей, Г. В. Сілін. – Львів : Афіша, 2003. – 280 с.

11.51.20 Т 51 Токман, А. А. Психологія способу життя : навч. посіб. Ч. 1 / А. А. Токман, Н. В. Немченко ; МАУП. –Київ : Персонал, 2015. – 344 с.

12.56.14 Ч-83 Чугунов, С. П. Перемагаємо депресію / С. Чугунов. – Тернопіль : навч. кн.-Богдан, 2012. –136 с. – (Живіть сто літ!).

13.51.1(4УКР)59Ю 49Юнак, В. Ю. Наркоманія– дорога в безодню/ В.Ю. Юнак. – Київ : Здоров’я, 2001. – 160 с.

14.74.100.5  Х 25  Хаткіна, М. О. Веселі уроки здоров'я : для розумних хлопчиків та дівчаток / М. О. Хаткіна. – Донецьк : БАО, 2014. – 80 с.

Розділ: Біологія. Медицина

Код: 5911  Алкоголь та його вплив на життя людини.  Вгору  
 1. 63.52(4УКР) М 23 Мандзяк, О. С. Бойові традиції аріїв. На шляху до реалій українських бойових мистецтв / О. С. Мандзяк ; Ін-т метафізичних досліджень. Перехід-IV. – Тернопіль : Мандрівець, 2006. – 272 с.
 2. 36.87П 58Попов, А. А. Секреты сомелье / А. А. Попов. – Ростов на Дону : Феникс, 2009. – 344 с. : ил. – (Все обо всем).
 3. 36.99Р 78 Ростовський, В. С. Барна справа : підруч. для студ. вузів спец. 6.140101. «Готельно-ресторанна справа» / В. С. Ростовський, С. М. Шамаян. – Київ : ЦУЛ, 2009. – 398 с.
 4. 36.99 Д 66 Домашний винодел / сост. И. Г. Пышнов. – 4-е изд. – Минск : Современная школа, 2009. – 320 с.
 5. 36.87 Д 44 ДиДио, Т. Винный этикет : рек. по идеальному сочетанию вин и блюд / Т. Ди Дио, Эми Заватто. – Москва : АСТ :Астрель, 2008. – 382 с. : ил.
 6. 63.52(4УКР) М 23 Мандзяк, О. С. Алкоголь в українських бойових мистецтвах / О. С. Мандзяк // Бойовіт радиції аріїв. На шляху до реалійукраїнськихбойовихмистецтв / О. С. Мандзяк ; Ін-т метафізичних досліджень. Перехід-IV. – Тернопіль, 2006. – С. 242–257.
 7. 63.5Г 24 Гачев, Г. Д. Лекция 11 : [Философияеды, алкоголь] / Г. Д. Гачев // Ментальности народов мира / Г. Д. Гачев. – Москва, 2008. –С. 66–68.
 8. 63.5Б 87 Браш, Р. Алкоголь / Р. и Л. Браш// Откуда что пошло: суеверия, обычаи, приметы / Р. и Л.Браш. – Москва, 2009. – С. 106–120.
 9. 63.5Е 72 Ермаков, С. Э. Священное опьянение. Языческие таинства Хмеля / Станислав Ермаков, Дмитрий Гаврилов. – Москва : Яуза  : Эксмо, 2012. – 288 с. – (Языческая Русь).
 10. 63.5 Ш 55 Шивельбуш, В. Озираючись назад: значення алкоголю до ХVIIстоліття / В. Шивельбуш Смаки раю. Соціальна історія прянощів, збудників та дурманів = Das Paradies, der Geschmackunddie Vernunft. Eine Geschichteder Genußmittel / В.Шивельбуш ; пер. з нім. Ю.Прохаська .– Київ; Львів, 2016. – С. 39–51.
Розділ: Біологія. Медицина

Код: 5873  Доброго дня, допоможіть, будь ласка, знайти літературу по темі "Структура сучасного ринку медичного обладнання" та "Огляд державних видатків на мед. обладнання в Україні". Дякую!  Вгору  
 1. Бердник, Т. Слухові апарати, які вони? / Т. Бердник // Будьмо здорові. – 2001. – № 8. – С. 18–19.
 2. Бондаренко, Н. Придбання медзакладом медичних інстументів та пристроїв / Наталія Бондаренко  Н. // Держзакупівлі. – 2016. – № 12. – С. 28–29.
 3. Вагнер, О. Як працюють закупівлі в проектах глобального фонду / О. Вагнер // Державні закупівлі України. – 2011. – № 1/3. – С. 42–43.
 4. Войтович, І. Д. Інтелектуальні сенсори для медико-біологічних потреб : виступ академіка НАН України / І. Д. Войтович // Вісник Національної академії наук України. – 2012. – № 5. – С. 57–58.
 5. Ганчак, О. Проблеми організації та проведення тендерів у медицині / О. Ганчак // Державні закупівлі України. – 2011. – № 1/3. – С. 36–37.
 6. Гриценко, В. І. Персоніфіковані засоби цифрової медицини – крок до здоров'я / В. І. Гриценко, Л. С. Файнзільберг // Вісник Національної академії наук України. – 2012. – № 8. – С. 62–70.
 7. Громський, О. Бізнес на здоров'ї / О. Громський // Державні закупівлі України. – 2011. – № 1/3. – С. 40–41.
 8. Долина, Н. Чому виробничтво медтехніки кульгає : вітчизняна промисловість може задовольнити потреби галузі лише на третину / Н. Долина // Урядовий кур'єр. – 2011. – 21 червня. – С. 10.
 9. Кардецька, О. Регіональні особливості закупівель для медицини / О. Кардецька // Державні закупівлі України. – 2011. – № 1/3. – С. 33–35.
 10. Кирей, В. Хто вилікує томограф? : сучас. радіолог. устаткування для багатьох лікув. закл. залишається мрією / Владислав Кирей // Урядовий кур'єр. – 2013. – 13 червня. – С. 18.
 11. Мацюк, В. Новини української медичної техніки / В. Мацюк // Будьмо здорові. – 2003. – № 10. – С. 24–25.
 12. Попов, А. Як харкі'яни із львів'янами судилися, або типова справа для типових помилок / А. Попов // Інформаційний бюлетень Редукціон. – 2015. – № 8/10. – С. 90–93.
 13. Славинський, М. Кіберніж: здобутки, проблеми, перспективи : П’ять років тому, 29 серпня 2009–го, вперше в Україні було зроблено операцію з допомогою новітньої роботизованої радіохірургічної системи / Микола Славинський // Віче. – 2014. – № 15/16. – С. 60–61.
 14. Таршинова, Л. «Нове в медицині» : на жаль, нас більше знають за кордоном / Людмила Таршинова // Віче. – 2012. – № 23. – С. 58–59.
 15. Таршинова, Л. Час дбати про майбутнє / Людмила Таршинова // Віче. – 2014. – № 17. – С. 64–65.
 16. Тищук, Д. Чому в Україні не працює нове медичне обладнання? / Дмитро Тищук // Фінансовий контроль. – 2014. – № 11. – С. 26–29.
Розділ: Біологія. Медицина

Код: 5835  Імунітет та його значення.  Вгору  

Імунітет та його значення

 1. 52.52 В  37  Вершигора, А. Е. Общая иммунология : учеб. пособие для студ. вузов / А. Е. Вершигора. – Киев : Выща шк., 1990. – 735 с.
 2. Галактионов, В. Г. Происхождение специфических иммуноглобулинов / В. Г. Галактионов // Природа. – 2004. - № 7. – С. 40-46.
 3. 28.07 Г  15  Галактионов, В. Г. Эволюционная иммунология : учеб. пособ. для студ. вузов / В. Г. Галактионов. – Москва : Академкнига, 2005. – 408 с.
 4. 52.523.25  М 39  Маянский, А. Н. Антигенраспознающие молекулы иммунной системы: антитела / А.Н. Маянский // Лекции по иммунологии : підручник / А.Н. Маянский. – 2-е изд. – Новгород, 2005. – С. 26-44.
 5. 52.52  П 27  Передерий, В. Г. Иммуноглобулин – основа защитных функций / В. Г. Передерий // Популярная иммунология / В. Г. Передерий, Н. Г. Бычкова. – Київ, 1990. – С. 69-85.
 6. Сакагучи, Ш. Стражи иммунной системы / Ш. Сакагучи, З. Фегервари // В мире науки. – 2006. - № 12. – С. 28-35.
 7. 52.52  С 32  Сероклинов, В. Н. 36 и 6 правил крепкого иммунитета / В. Н. Сероклинов. – Москва : Эксмо, 2012. – 192 с. : ил. – (Библиотека здорового человека. 36 и 6 правил здоровья).
 8. Хаитов, Р. М. Предмет исследования – иммунная система / Р. М. Хаитов // Наука в России. – 2004. – № 4. – С. 25-29.
Розділ: Біологія. Медицина

Код: 5790  Доброго дня! Скажіть, будь ласка, чи є у вас старовинна література по народній медицині, знахарству? Дуже дякую!  Вгору  

Білозір, М. П. Рослини Мало-Кутишанського лісу Вінницької округи. Т. 1, вип. 3 / М. П. Білозір // Труди сільсько-господарської ботаніки. – Харків, 1927. –  Вип. 3. – С. 152–164.

Ветуховъ, А. Заговоры, заклинанія, обереги и другіе виды народнаговрачеванія, основанные на вере въ силу слова : в 4-х кн. / А. Ветуховъ ; Оттискъизъ "Русск. филолог.вестника". –  Варшава : Тип. Варшав. учеб.окр., 1907.

Довнар-Запольский, М.  Современноедело о знахарстве / М. Довнар-Запольский // Киевская старина. – 1892. – Т. 36, № 3. – С. 498–499.

Знахарское лечение животных и вред его для населения// Вестник Хорольского общества сельского хозяйства. – 1915. – № 11. – С. 14–21.

Иванов, И.  Знахарство, шептанье и заговоры (вСтаробельском и Купянском уездах Харьковской губернии) / И. Иванов // Киевская старина. – 1885. – Т. 13, № 12. – С. 730–744.

Куренков, П. М. Русский народный лечебник / П. М. Куренков. – 153 с. (друкована копія)

Л. С. Оспопрививание до Дженнера и лечение ртутью в Старой Малороссии / Л. С. // Киевская старина. – 1895. – Т. 51, № 10. – С. 3–5.

Мердер, А.  Из архивов Юго-Западного края: лечение укушенных бешеными животными (способ Кабанца) / А. Мердер // Киевская старина. – – 1904. – Т. 84, № 1. – С. 4–6.         

Пекен, Христиан.  Домашний лечебник или простый способ лечения  / Х. Пекен ; пер. А. Протасов. –  СПб. : Импер. Акад. наук, 1765. – 342 с.

Потебня, А. Малорусские домашние лечебники 18 в. / А. Потебня // Киевская старина. – 1890. – Т. 28, № 1. – С. 91–94.

Розділ: Біологія. Медицина

Код: 5452  Доброго дня! Мені потрібна література за темами: "Техніка пересадки внут.орг. тваринам (баж. холоднокровним)", "Історія та техніка пересадки внут. орг. людини". Можна щось наближено до цих тем. Дякую  Вгору  
 1. 612.6 Д 30 Демихов, В. П. Пересадка жизненно важных органов в эксперименте. Опыты по пересадке сердца, легких, головы почек и других органов / В. П. Демихов. – Москва : Медгиз, 1960. – 259 с.
 2. 51.1(4УКР) З-33 Запорожан, В. М. Біоетика : підручник / В. М. Запорожан, М. Л. Аряєв. – Київ : Здоров'я ; Вінниця, 2005. – 288 с.
 3. 54.5 К 56 Ковальчук, О. Л. Можливості відновлення втраченого шкірного покриву в обпечених хворих : автореф. на здоб. наук. ступ. канд. мед. наук / О.Л. Ковальчук. – Вінниця : ВДМУ, 2000. – 20 с.
 4. 45.31 К 32 Красницкий, А. В. Трансплантация эмбрионов и генетическая инженерия в животноводстве / А. В. Красницкий, Н. А. Мартыненко, А. Г. Близнюченко. – Київ : Урожай, 1988. – 264 с.
 5. Гусарук, Н. Дещо про трансплантологію / Н. Гусарук // Біологія і хімія в школі. – 2005. – № 3. – С. 51–52.
 6. Крисько, З. О. Історично-правові аспекти зародження та етапи розвитку трансплантології / З. О. Крисько // Наше право. – 2011. – № 1, ч. 2. – С. 21–26.
 7. Лищишин, О. І. Пересадка ока людині / О. І. Лищишин // Винахідник і раціоналізатор : науково-популярний журнал. – 2012. – N 1. – С. 14–18.
 8. Славин, С. Если организм нуждается в «ремонте» / С.Славин // Техника – молодежи. – 2002. – № 3. – С. 4–5.
 9. Славин, С. Современные Франкенштейны готовы создать Голема ХХI века ?! / С.Славин // Техника – молодежи. – 2000. – № 4. – С. 19–21.
 10. Шульга, В. Становлення та розвиток державного регулювання трансплантації в Україні / В. Шульга // Вісник Національної академії державного управління при Президентові України. – 2012. – № 1. – С. 153–160.
 11. Що обіцяють стовбурові клітини? / підгот. В. Нечерда // Науковий світ. – 2007. – № 11. – С. 15.
 12. Юдин, Б. Г. Человек как объект технологических воздействий / Б. Г. Юдин // Человек. – 2011. – № 3. – С. 5–20.
Розділ: Біологія. Медицина

Код: 5193  Чи є у фондах бібліотеки книга "Как вырастить ребёнка здоровым вопреки врачам", автора не пам'ятаю. Дякую!  Вгору  

На жаль, цієї книги у бібліотеці немає, але її можна почитати у електронному вигляді за адресою

http://www.litmir.net/br/?b=134613

Розділ: Біологія. Медицина

Код: 5131  Доброго дня, чи не могли б ви мені допомогти в пошуку літератури на тему "Перші жінки професори в медицині".  Вгору  
 1. 5 В 36 Верхратський, С. А. Історія медицини / С. А. Верхратський. – К. : Здоров'я, 2011. – 352 с. : іл.
 2. 5 В 36 Верхратський, С. А. Історія медицини : навч. посіб. / С. А. Верхратський, П. Ю. Заблудовський. – 4–е вид., випр. і доп. – К. : Вища шк., 1991. – 431 с. : іл.
 3. В 42 Визначні імена у світовій медицині / ред. : О. А. Грандо. – К. : Тріумф, 2001. – 320 с. : портр.
 4. 5д(4УКР)+5г(4УКР) Г 19 Ганіткевич, Я. Історія української медицини в датах та іменах : довідникове видання / Я. Ганіткевич. – Л., 2004. – 368 с.
 5. 5д(4УКР) Г 19 Ганіткевич, Я. Українські лікарі-вчені першої половини ХХ століття та їхні наукові школи : Біограф. нариси та бібліографія / Я. Ганіткевич. – Л., 2002. – 544 с. : 172 іл.
 6. 396 Д 40 Джекс-Блэк. Женщины-медики. – СПб, 1873. – 90 с.
 7. 5 З–92 Зудгоф, К. Медицина Средних веков и эпохи Возрождения / К. Зудгоф. – 2–е изд., испр. – М. : Вузовская книга, 2007. – 152 с. : ил.
 8. 396 И 43 Илинский, п. а. русская женщина в войну 1877-1878 гг. – СПб, 1879. – 277 с.
 9. 5 М 45 Мейер-Штейнег, Т. Древняя медицина (Медицина Древнего Востока и классической древности) / Т. Мейер–Штейнег. – 2-е изд., испр. – М. : Вузовская книга, 2007. – 120 с. : ил.
 10. 5 П 88 Пундій П. Українські лікарі : біобіблоігр. довідн. / голов. ред. Я. Ганіткевич. – Л. ; Чикаго, 1994. – 327 с.
 11. 5гя73 С 65 Сорокина, Т. С. История медицины : Учеб. для студ. вузов / Т.С. Сорокина. – 4–е изд., стереотип. – М. : Академия, 2005. – 560 с. : ил, портр.
 12. 5 Ш 78 Шойфет, М.С. Сто великих врачей / М. С. Шойфет. - М. : Вече, 2008. - 528 с. : ил.

http://www.day.kiev.ua/uk/article/cuspilstvo/nezvichayne-zhittya-viri-gedroyc

http://for.lib.kherson.ua/ancienthealers.htm

http://archive.nbuv.gov.ua/portal/soc_gum/pedalm/slyusarenko3.pdf

http://z-l.com.ua/ua/article/314

Розділ: Біологія. Медицина

Код: 5087  Доброго Вам здоров'я! Чи э у Вас книга, яка називаэться: ПОПОВА Т. Д. Гомеопатические препараты. 1991. Дякую!  Вгору  

Доброго дня! На жаль, саме цієї книги у нашій бібліотеці немає, проте є інші видання цього ж автора:

Попова Т. Д. Гомеопатический лечебник : рецепты здоровья / Т. Д. Попова. – М. : ТОО КСП, 1995. – 192 с.

Попова Т. Д. Materia medica: гомеопатические лекарства / Т. Д. Попова. – К., 1991. – 192 с.

 

Розділ: Біологія. Медицина

Код: 5037  Підскажіть будь-ласка, де я міг би ознайомитися з книгою: Гинекология (Е.Т. Михайленко)  Вгору  

Шановний користувачу! Книга наявна у фондах нашої бібліотеки:

618.1 М 69 Михайленко Е. Т. Гинекология: пособие по программир. обучению. / Е. Т. Михайленко. - К.: Вища школа, Головное изд-во, 1979. - 432 с., ил.

Розділ: Біологія. Медицина

Код: 4948  Доброго дня!У мене дипломна робота на тему: "Троплення звірів Вінниччини". Напишіть, будь ласка,яка у вас є література по цій темі.  Вгору  

Троплення звірів Вінниччини

1.     Большая энциклопедия рыбалки и охоты  / сост. А. Т. Шершунов, 2011. – 624 с.

2.     Элман, Р. Охота (для всех охотников)  : энциклопедия / Роберт Элман ; пер. с англ. И. С. Бициев, 2009. – 280 с.

3.     Виноградов, А. Н. Большая энциклопедия охоты  / А. Н. Виноградов, В. В. Ликсо, В. Н. Шунков, 2011. – 480 с.

4.     Лучков, Г. Б. Энциклопедия бывалого охотника  / Г. Б. Лучков, 2011. – 384 с.

5.     Савченко, И. В. Ваша первая энциклопедия охоты  / И. В. Савченко, 2012. – 480 с.

6.     Охотничья библиотечка  : очерки, статьи, рекомендации. Июль / ред. И. В. Зарезин, 1997. – 128 с.

7.     Охотничья библиотечка  : практика охоты. Ноябрь / ред. И. В. Зарезин, 1997. – 128 с.

8.     Охотничья библиотечка  : рекомендации, рассказы. / ред. И. В. Зарезин, 1997. – 128 с.

9.     Савченко, И. В. Энциклопедия удачной охоты на зверя и птицу  / И. В. Савченко, 2012. – 480 с.

10. Драпалюк, С. Як стати гарним мисливцем? Про це знає автор книжки "Стань хорошим охотником" вінничанин Георгій Синкевич  : [Про презентацію нової книги] / С. Драпалюк // 33 канал. – 2008. – 19 берез. – С. 6.

11. Краевский, С. Охотники затягивают пояса – слишком уж дорого обходятся зайцы...  : [про мисливство у Вінницькій області] / С. Краевский // Здоров'я. Події. Час. – 2008. – 12 листоп. – С. 27.

12. Кривоніс, О. Хай живуть звірі, птиці і рослини  : На Вінниччині стало більше двома об'єктами природо–заповідного фонду місцевого значення. Такі рішення затвердила Барська та Жмеринська міські ради / О. Кривоніс // Вінниччина. – 2011. – 2 листоп. – С. 4.

За більш детальною інформацією звертайтеся, будь ласка, до відділу літератури та інформації з питань краєзнавства Вінницької ОУНБ ім. К.А.Тімірязєва.

Розділ: Біологія. Медицина

Код: 4913  Книги по біології  Вгору  

Книги по біології

1. 28.0 Т 30 Тейлор, Деннис. Биология : пер. с англ. В 3 т. / Д. Тейлор, Н. Грин, У. Стаут ; под ред. Р. Сопера. - 3-е изд. - М. : Мир, 2010. - 454 с. : ил. - (Лучший зарубежный учебник).

2. 28.05 М 75 Молекулярная биология клетки : пер. с англ. В 5 т. / Б. Альбертс [и др.] ; под ред. Г. П. Георгиева. - М. : Мир, 1986. - 223 с. : рис. - Библиогр. в конце гл.

3. 28 К 53 Книга природы / Н. Пожарицкая [и др.]. - М. : Дет. лит., 1990. - 399 с. : цв. ил. - (Библиотечная серия).

4. 28.0 К 35 Кемп, Памела. Введение в биологию : пер. с англ. / П. Кемп, К. Армс. - М. : Мир, 1988. - 671 с. : ил. - Библиогр.

5. 28.0 З-34 Заренков, Николай Алексеевич. Теоретическая биология / Н. А. Заренков. - М. : Изд-во Моск. Ун-та, 1988. - 216 с. : рис. - Библиогр.: с. 187-212.

6. 28 Б 63 Биология : учеб. пособие / под ред. В. А. Глумовой. - Ижевск : Изд-во Удм. ун-та, 1995. - 381 с. : табл.

7. 28.0 Б 24 Барабой, В. А. Популярная радиобиология / В. А. Барабой. - К. : Наук. думка, 1988. - 190 с. : рис.

8. 28.081 К 14 Казначеев, В. П. Учение В.И.Вернадского о биосфере и ноосфере / В. П. Казначеев ; отв. ред. В. К. Шумный. - Изд. 2-е. - М. : ЛИБРОКОМ, 2010. - 248 с. : ил. - Библиогр.: с. 239-246.

9. 28 Б 63 Біологія. Комплексний довідник / уклад.: Т. І. Волкова, А. Ю. Іонцева. - 2-е вид., зі змін. - Х. : Весна : Співак В.Л., 2010. - 288 с. - (Крок до ВНЗ). - Бібліогр.: с. 285-256.

10. 28.07 М 12 Магид, И. Б. Квантовая биология / И. Б. Магид. - Х. : Бурун Книга, 2010. - 544 с. : ил. - Библиогр.

11. 28.06 З-34 Заренков, Н. А. Биосимметрика / Н. А. Заренков. - М. : ЛИБРОКОМ, 2009. - 320 с. : ил. - Библиогр.: с. 309-318.

12. 28.0 С 12 Сабадишин, Р. О. Медична біологія : підруч. для студ. мед. вузів І-ІІ рівнів акредит. / Р. О. Сабадишин, С. Є. Бухальська. - Вид. 2-е. - Вінниця : Нова Книга, 2009. - 368 с. : іл., фото. кол..

Розділ: Біологія. Медицина

Сторінка 1 з 3 123 >

Розділи:
Інтернет і телекомунікації [39]
Історія [296]
Бібліотеки. Архіви [342]
Біологія. Медицина [39]
Бухгалтерський облік та аудит [135]
Військове справа. ОБЖ [11]
Вінниччина [197]
Географія. Країнознавство [28]
Держава і право [188]
Екологія [24]
Економіка. Управління. Фінанси [1709]
Електронні бібліотеки, сайти [19]
Етнографія [27]
Кіно. Театр [7]
Комп'ютери і програми [29]
Кулінарія [6]
Культура. Мистецтво. ЗМІ [95]
Літературознавство [190]
Математика. Кібернетика [20]
Мовознавство. Іноземні мови [144]
Музика [22]
Не в тему! (offtopics) [10]
Педагогіка. Освіта. Професії [200]
Політика. міжнародні відносини [54]
Психологія. Психіатрія [55]
Сільське господарство [138]
Словники. Довідники. Енциклопедії [9]
Статистика [6]
Тексти книжок [44]
Техніка. Виробництво. Стандарти [60]
Туризм [12]
Фізика. Астрономія [8]
Філософія. Соціологія. Релігія [67]
Физкультура и спорт [11]
Хімія [8]

Rambler's Top100    
Copyright © ОУНБ ім. К.А.Тімірязєва 1998-2021
Дизайн:Березюк Сергій
Програмування:Мачушенко Дмитро
Всі матеріали на цьому сайті розміщені на умовах ліцензії Creative Commons Attribution 4.0 International, якщо не зазначене інше