ОУНБ ім. К.А. Тімірязєва
  
Наша адреса:
Україна, м. Вінниця,
21100, Соборна, 73
Тел. (0432) 56-27-92
Факс (0432) 67-03-41
 

E-Mail: inform@library.vn.ua

Ми працюємо:

Понеділок - четвер з 10.00 до 19.00,
Субота та неділя з 10.00 до 18.00
П'ятниця - вихідний день
Остання середа кожного місяця - санітарний деньBiblioteka Publiczna im. Zygmunta Jana Rumla w Dzielnicy Praga Południe m.st. Warszawy 
Офiцiйне представництво Президента України
Корпорація Інком
Урядовий портал
Урядова телефонна «гаряча лінія»
Офіційний портал Верховної Ради України
Вінницька ОДА
Вінницька обласна Рада - офіційний інтернет-сайт
Вінницька міська рада
Управління культури і мистецтв Вінницької облдержадміністраціїВіртуальна довідка

Сторінка 1 з 10 123456 > До останньої »

Код: 6143  Допоможіть в підборі джерел до курсової з теми: "Nonverbale Komponenten der Internetkommunikation".  Вгору  

Список літератури на тему: Nonverbale Internet Kommunikation

1.    811.111 D 80 Drab, N. Business Letters  = Geschaftsbriefe = Ділове листування / N. Drab. – Vinnytsia : Nova Knyha, 2018. – 232 p.

2.    81.432.4-9 L 19 Lalajan, N. S. Geschaftliche Korrespondenz  = Ділове листування : навч. посіб. для студ. вузів / N. Lalajan, O. Podvoiska. – Vinnytsia : Nova Knyha, 2013. – 128 s.

3.    81.432.4-9 С 30 Семотюк, О. Л. Ділова німецька мова = Gesch@Ftskommunikation : навч. посіб. / О. Л. Семотюк, Л. З. Черниш. – Львів : Львівська політехніка, 2014. – 228 s. : іл.

4.    81.0 В 48 Данилюк, С. Використання графічних засобів у текстах електронної пошти / С. Данилюк // Наукові записки Вінницького державного педагогічного університету ім. Михайла Коцюбинського. Серія: Філологія. – Вінниця, 2009. – Вип. 11. – С. 216–219.

5.    Білогорка, Л. Використання відеоресурсів Інтернету у формуванні комунікативних навичок студентів міжнародних економічних спеціальностей  / Л. Білогорка // Мандрівець. – 2015. – № 4. – С. 103–107.

Розділ: Мовознавство. Іноземні мови

Код: 6093  Вітаю! Чи не допоможите знайти таку книгу в фондах вашої бібліотеки : A Dictionary of the Second World war. Дякую!  Вгору  
Доброго дня! У нас є таке видання:

63 W 62 Wheal, E.-A. A Dictionary of the Second World War : словник / Elizabeth-Anne Wheal, Stephen Pope, James Taylor. - New York : Peter Bedrick Books, 1989. - 534 p. : maps. - (Window on America).

Розділ: Мовознавство. Іноземні мови

Код: 6082  Доброго дня! Підкажіть, будь ласка, чи є в бібліотеці така книга: Macmillian English dictionary. Дякую!  Вгору  
81.432.1-4 M 12 Macmillan English Dictionary for Advanced Learners / ed. M. Rundell. – Second Ed. – Oxford : Macmillan Publishers Limited, 2007. – 1748 p.
Розділ: Мовознавство. Іноземні мови

Код: 6073  Доброго дня! Підкажіть літературу по темі :"Поема як особливий вид тексту в англійській мові". Дякую!  Вгору  

Поема як особливий вид тексту в англійській мові

1.      83.P78. Best Poems. – Lincolnwood ; Illinois : Jamestown Publishers, 1998.  –246 p.

2.      84.4ВЕЛ. W 83. Wordsworth, W.  Selected Poems / W. Wordsworth ; ред., авт. передм. D.  W. Davies.  –  London : Everyman Publishers plc, 1994.  –  523 p.

3.      И(Англ)(075) А 84. Арнольд, И. В. Стилистика современного английского языка / И. В. Арнольд.  –  2-е изд., испр. и доп.  –  Ленинград : Просвещение, 1981.  – 295 с.

4.      81.432.1 Г 95 Гуревич, В. В. Стилистика английского языка . English Stylistics : учеб. пособие / В. В. Гуревич.  – 4-е изд.  – Москва : Флинта : Наука, 2009.  – 72 p.

5.      81.432.1 З-72 Знаменская, Т. А. Стилистика английского языка. Основы курса . Stylistics of English Language: Fundamentals of the Course : учеб. пособие / Т. А. Знаменская.  –  3-е изд., испр.  – Москва : Едиториал УРСС, 2004.  – 208 p.

6.      81.432.1 К 76 Кошевая, И. Г. Стилистика современного английского языка : учеб. пособие для студ. вузов / И. Г. Кошевая.  – Москва : Академия, 2011.  – 352 p.

7.      81.432.1 К 95 Кухаренко, В. А. Практикум зі стилістики англійської мови : (англійською мовою): підруч. для студ. вузів / В.А. Кухаренко.  – 3-є вид., стер.  –  Вінниця : Нова Книга, 2003.  – 160 p.

8.      81.432.1-923 Л 33 Лебенок, В. М. Навчальний посібник з англійської мови для розвитку навичок читання та усного реферування текстів суспільно-політичного характеру : учбовий посібник / В.М. Лебенок; І.С. Степанова; Н.П. Хоменко. - Вінниця : ВДТУ, 2002.  –  109 с.

9.      81.432.1 Н 49 Нелюбин, Л. Л. Лингвостилистика современного английского языка: учеб. пособие / Л. Л. Нелюбин.  – 4-е изд., перераб. и доп.  –  Москва : Флинта : Наука, 2007.  –  128 p

10.   81.432.1-923 Р 17 Разинкина, Н. М. Функциональная стилистика английского языка / Н. М. Разинкина.  – Москва : Высш. шк., 1989.  –  180 p.

11.   81.432.1-923 С 80 Стилистика английского языка.  – Киев : Высш. шк., 1991.  – 270 p

12.   83.3(4ВЕЛ) У 41 Улюблені англійські вірші та навколо них / ред. : М. Стріха.  – Київ : Факт, 2003.  – 456 p.

13.   81.432.1-2 Ф 95 Фурсенко, С. В. Грамматика в стихах: Веселые грамматичские рифмовки английского языка = Poems for Kids : Пособие / С.В. Фурсенко. – Санкт- Петербург. : КАРО, 2005.  –  160 p. : ил.

Розділ: Мовознавство. Іноземні мови

Код: 6061  Підкажіть, будь ласка, чи не має у Вас наступного видання: рапорт : альманах. - Вінниця, 1934.  Вгору  

У відділі рідкісних і ціннних видань є таке видання:

Сб А56 Альманах-рапорт. – Вінниця : [б. в.], 1934. – 118 с.

Розділ: Мовознавство. Іноземні мови

Код: 6051  Доброго дня! Допоможіть знайти літературу про допоміжні дієслова в Італійській мові. Дякую!  Вгору  
 1. 81.473.1-9 Б 94 Буэно, Т. Говорим по-итальянски. Средний уровень : учеб. пособие / Т. Буэно. – Москва : АСТ : Астрель, 2011. – 318 с.
 2. 4И(Итал)(075) Г 79 Грейзбард, Л. И. Основы итальянского языка / Л. И. Грейзбард. – Москва : Междунар. отношения, 1974. – 399 с.
 3. 4И(Итал)(075) К 27 Карулин Ю. А. Учебник итальянского языка : для 1 курса ин-тов и фак. иностр. яз. / Ю. А. Карулин, Т. З. Черданцева. – Москва : Высш. шк., 1981. – 271 с.
 4. 4И(Ит)(075) Л 55 Лидина, Л. И. Курс итальянского языка : второй этап обучения / Л. И. Лидина. – Москва : Междунар. отношения, 1980. – 287 с.
 5. 4И(Ит)(075) П 36 Пигучина, Р. Н. Учебник итальянского языка для старших курсов вузов искусств / Р. Н. Пигучина. – Москва : Высш. шк., 1984. – 276 с.
 6. 81.473.1 У 91 Учебник итальянского языка / ред. А. Л. Кноп. – Санкт-Петербург : Лань, 1996. – 662 с.
 7. 81.473.1 Ч-41 Челышева, И. И. Формирование романских литературных языков. Итальянский язык / И. И. Челышева. – Москва : Наука, 1990. – 213 с.
 8. 81 П 78 Шевлякова, М. В. До проблеми аналітизму італійського дієслова : на матеріалі "Божественної комедії" Данте / М. В. Шевлякова // Проблеми семантики, прагматики та когнітивної лінгвістики : зб. наук. пр. / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ : Логос, 2009. – Вип.16. – С. 542–549.
Розділ: Мовознавство. Іноземні мови

Код: 6036  Доброго дня! Я вчитель англійської мови. Мене цікавить наявна література на дві теми:1. Соціокультурна компетенція у вивченні іноземних мов (і зокрема англійської), 2. Використання сучасних технологій і гаджетів на уроках англійської мови. Буду вдячна! Особливо за статті в періодичних виданнях.  Вгору  

1. Соціокультурна компетенція у вивченні іноземних мов (і зокрема англійської)

74 В 48 Бірецька, Л. С. Формування соціокультурної та комунікаційної компетенції як засіб підвищення рівня оволодіння іноземною мовою / Л. С. Бірецька // Наук. зап. Вінниц. держ. пед. ун-ту ім. Михайла Коцюбинського. Серія: Педагогіка і психологія. – Вінниця, 2010. – Вип. 33. – С. 185–189.

74.58 Г 94 Добрянська, Т. Формування мовленевої культури майбутніх фахівців / Т. Добрянська // Гуманітарний вісник ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет ім. Григорія Сковороди». Педагогіка. Психологія. Філософія : зб. наук. пр. / М-во освіти і науки, молоді та спорту України. – Переяслав-Хмельницький, 2013. – Вип. 28, т. 2. – С. 68–73.

Калінін, В. О. Навчання мови і культури в умовах продуктивної освіти / В. О. Калінін // Креативна педагогіка. – 2012. – Вип. 5. – С. 29–31.

Ляшенко, С. Соціокультурна компетенція як важлива складова іншомовної комунікативної компетенції / С. Ляшенко, С. Микитюк // Deutsch = Шкільний світ. – 2018. – № 8. – S. 4–16.

Марчук, О. Соціокультурна компетенція підвищує мотивацію / О. Марчук // English language & culture. Weekly. – 2013. – November (№ 22). – Р. 4–6.

06 В48 Фролова, Т. М. Критерії відбору текстів соціокультурного змісту для читання старшокласниками / Т.М. Фролова // Наук. зап. Вінниц. держ. пед. ун-ту ім. Михайла Коцюбинського. Серія: Педагогіка і психологія. – Вінниця, 2006. – Вип. 17. – С. 52.

Marchuk, O. Socio-cultural competence in the globalised world / O. Marchuk // English language & culture. Weekly. – 2013. – November (№ 21). – Р. 4–5.

2. Використання сучасних технологій і гаджетів на уроках англійської мови

Баніт, О. Використання сучасних інформаційних технологій у процесі самостійного вивчення дорослими іноземних мов [Електронний ресурс] / О. Баніт // Освіта дорослих: теорія, досвід, перспективи. – 2013. – Вип. 6. – С. 225–234.

74 В 48 Білоус, В. І. Упровадження інноваційно-комунікативних процесів за методом активізації можливостей особистості та колективу під час вивчення іноземної мови / В. І. Білоус // Наук. зап. Вінниц. нац. аграр. ун-ту. Серія : Соціально-гуманітарні науки / Каф. укр. та інозем. мов; голов. ред. Г. М. Калетнік. – Вінниця, 2013. – Вип. 1. – С. 15–25.

Гресь, А. А. Особливості застосування інформаційно-комунікаційних технологій у процесі вивченні іноземної мови [Електронний ресурс] / А. А. Гресь, В. Г. Фатєєва // Наук. пр. [Чорномор. держ. ун-ту ім. Петра Могили комплексу «Києво-Могилянська академія»]. Серія : Педагогіка. – 2016. – Т. 270, вип. 258. – С. 108–111.

Денщикова, А. В. Modern Gadgest. Prosand Cons Интегрированный урок в 9-м классе / А. В. Денщикова // English. ИД «Первое сентября». – 2014. – Ноябрь (№ 10). – Р. 22–23.

Диков, А. В. Образовательное пространство Интернета и возможности встраиваемых мини-приложений / А. В. Диков // Школьные технологии. –2012. – № 1. –С. 153–156.

74 В 48 Кадемія, М. Ю. Використання високотехнологічного інформаційного середовища у вивченні іноземних мов / М. Ю. Кадемія, О. В. Шестопал // Наук. зап. Вінниц. держ. пед. ун-ту ім. Михайла Коцюбинського. Серія: Педагогіка і психологія. – 2010. – Вип. 31. – С. 279–284.

Канівець, O. M. Mетоди викладання практичного курсу іноземної мови з використанням новітніх інформаційних технологій [Електронний ресурс] / O. M. Канівець // Наук. вісн. Нац. ун-ту біоресурсів і природокористування України. Серія : Філологічні науки. – 2016. – Вип. 257. – С. 188–192.

Конік, Г. В. Інформаційні технології у викладанні іноземної мови у початковій школі [Електронний ресурс] / Г. В. Конік // Мовні і концептуал. картини світу. – 2014. – Вип. 50 (1). – С. 395–399.

Крамаренко, Т. В. Використання інформаційних технологій у процесі вивчення іноземної мови [Електронний ресурс] / Т. В. Крамаренко. // Наук. вісн. Донбасу. – 2010. – № 2.

Лазаренко, С. В. Використання сучасних засобів інформаційно-комунікативних технологій у процесі викладання іноземних мов у вищих навчальних закладах [Електронний ресурс] / С. В. Лазаренко, А. Шамсітдінов // Наук. зап. Нац. ун-ту «Острозька академія». Серія : Філологічна. – 2015. – Вип. 52. – С. 157–159.

Loboiko, M. Gadgetsin the Classroom / M. Loboiko // English language &c ulture. Weekly. –2012. – June (№ 12). – Р. 18–20. – Best Lessonsof Panorama 2012.

Мавріді, Т. Ю. Використання інформаційно-комунікаційних технологій навчання на уроках іноземних мов [Електронний ресурс] / Т. Ю. Мавріді // Таврійський вісник освіти. – 2013. – № 3. – С. 202–205.

Ольхович-Новосадюк, М. Можливості інформаційних технологій у навчанні іноземних мов [Електронний ресурс] / М. Ольхович-Новосадюк // Вісн. Львів. ун-ту. Серія : Міжнародні відносини. – 2013. – Вип. 32. – С. 240–245.

Пахомов, С. Kindston Wi-Drive – гаджет для гаджета / С. Пахомов // КомпьютерПресс. –2012. – № 3. – С. 54–55 : ил.

Побережна, Н. О. Удосконалення педагогічної майстерності викладачів іноземної мови щодо організації навчального процесу на основі інноваційних інформаційних технологій [Електронний ресурс] / Н. О. Побережна // Педагогіка вищ. та серед. шк. – 2013. – Вип. 37. – С. 116–121.

Радзієвська, О. В. Формування професійної компетентності майбутніх викладачів іноземної мови засобами сучасних інформаційних технологій [Електронний ресурс] / О. В. Радзієвська // Наук. зап. [Нац. ун-ту «Острозька академія»]. Серія : Філологічна. – 2011. – Вип. 19. – С. 404–408.

Рожкова, Н. Використання інформаційно-комп’ютерних технологій як інноваційного методу в навчанні іноземних мов [Електронний ресурс] / Н. Рожкова // Наук. зап. [Кіровоград. держ. пед. ун-ту ім. Володимира Винниченка]. Серія : Педагогічні науки. – 2014. – Вип. 132. – С. 121–125.

Чабала, Т. М. Демонстрація результатів або використання гаджетів на уроці / Т. М. Чабала // Інформатика в школі. – 2016. – № 1. – С. 7–8.

Чувальська, Ю. П. Electronic Devices (Level Intermediate) / Ю. П. Чувальська // Англійська мова та література. – 2015. – № 34/36. – С. 70–71.

Янцева, Н. Gadgets. HouseholdAppliances (11 form) / Н. Янцева // Англійська мова та література. – 2016. – № 22/23. – С. 26–30.

Розділ: Мовознавство. Іноземні мови

Код: 6020  Доброго дня! Допоможіть, будь ласка,знайти літературу для написання магістерської з теми: Формування лексичної компетенції студентів до вивчення німецької мови на початковому етапі засобами інформаційно-комунікаційних технологій.  Вгору  

1. 4И(НЕМ)(075) Л 37 Lewkowskaja K. Lexikologie der Deutschen Gegenwartssprache = Лексикология современного немецкого языка / K. Lewkowskaja. – Москва : Высш. шк., 1968. – 320 с.

2. 81.432.4-4 Б 83 Бородулина М. К. Немецкая разговорная лексика / М. К. Бородулина, Г. С. Тюпаева. – Москва : Высш. шк., 1987. – 191 с.

3. 81.432.4 Л 37 Левицький, В. В. Лексикологія німецької мови / В. В. Левицький. – Вінниця : Нова Книга, 2014. – 392 с.

4. 81.432.4-2 Л 37 Левковская, К. А. Немецкий язык: Фонетика. Грамматика. Лексика : учебник / К.А. Левковская. – 2-е изд. – Москва : Изд-во МГУ: Академия, 2004. – 368 с.

5. 81.432.4 О-39 Огуй, О. Д. Лексикологія німецької мови : навч. посіб. / О. Д. Огуй. – Вінниця : Нова Книга, 2003. – 416 с.

6. 81.432.4 П 16 Панкратова, С. М. Валентность единиц лексико-фразеологического уровня / С. М. Панкратова. – Ленинград : Изд-во Ленинград, 1987. – 158 с.

7. 81.432.4-9 Р 64 Розен Е. В. Немецкая лексика: история и современность : учеб. пособие / Е. В. Розен. – Москва : Высш. шк., 1991. – 96 с. – (Библиотека преподавателя).

8. 81.432.4 С 79 Степанова, М. Д. Лексикология современного немецкого языка = Lexikologie der Deutschen Gegenwartssprache : учеб. пособие / М. Д. Степанова, И. И. Чернышева. – 2-е изд., испр. – Москва : Академия, 2005. – 256 с. – (Высшее профессиональное образование. Иностранные языки).

9. 74.261.7НІМ Ч-90 Чумак, Е. Л. Работа над лексикой / Е.Л. Чумак = Wortschatzarbeit / E.Tschumak. – Москва : Чистые пруды, 2006. – 32 с. : ил. – (Библиотечка "Первого сентября" : Сер. "Немецкий язык" ; Вып. 1(7)).

10.  Батшеєва, А. С. Фрагмент практичного заняття німецької мови з формування у студентів четвертого курсу лінгвосоціокультурної компетентності в аудіюванні з використанням подкастів / А. С. Батшеєва // Іноземні мови. – 2017. – № 3. – С. 52–54.

11.  Дікал, І. В. Компетентнісно орієнтований підхід у системі навчання німецької мови у ЗНЗ / Інна Вікторівна Дікал // Освіта та розвиток обдарованої особистості. – 2016. – № 2. – С. 61–66. – Бібліогр. 11 назв.

12.  Ємельянова, Т. С. Фрагмент практичного заняття німецької мови з формування у студентів другого курсу компетентності в говорінні з використанням автентичних відеоматеріалів та колажу на гостру соціально-політичну тему / Т. С. Ємельянова // Іноземні мови. – 2017. – № 3. – С. 62–64.

13.  Кажан, Ю. М Вправи для формування у майбутніх учителів рецептивної лексичної компетенції в німецькій мові як другій іноземній / Ю.М Кажан // Іноземні мови. – 2007. – № 3. - С. 39–44.

14.  Коваленко, О. Формування компетентнісного підходу до вивчення іноземних мов / ОленаКоваленко // Deutsch – Шкільний світ. – 2008. – № 22. – С. 1–7.

15.  Матвійчук, Т. А. Фрагмент практичного заняття німецької мови з формування у студентів другого курсу компетентності в діалогічному мовленні з використанням соціокультурног колажу / Т. А. Матвійчук // Іноземні мови. – 2017. – № 3. – С. 47–51.

16.  Мелехина, Е. В. Инициирование общения на занятии по немецкому языку посредством работы с иноязычным текстом / Е. В. Мелехина // Иностранные языки в школе. – 2013. – № 1. – С. 44–46.

17.  Смоліна, С. В. Методика формування іншомовної лексичної компетенції / С. В. Смоліна // Іноземні мови. – 2010. – № 4. – С. 16–23.

18.  Соломко, З. К. Формування німецькомовної лексичної компетенції майбутніх юристів у процесі самостійної роботи з використанням інформаційних технологій : автореф. дис. ... канд. пед. наук : 13.00.02 / Соломко Зорина Костянтинівна ; Київ. нац. лінгвіст. ун-т. – Київ, 2014. – 23 с.

19.  Суркова, Т. Розвиваючі мовленнєві компетентності : з досвіду викладання другої іноземної мови / Т. Суркова // Іноземні мови в навчальних закладах. – 2011. – № 1. – С. 54–56.

Розділ: Мовознавство. Іноземні мови

Код: 6002  Доброго дня! Чи є у Вас книги мовою Хінді.Дякую!  Вгору  

Мова хінді

1.      81.522 У 51 Ульциферов, О. Язык хинди. Самоучитель для начинающих / О. Ульциферов. – Москва : АСТ–ПРЕСС КНИГА, 2008. – 320 с. : ил. + 1 CD-ROM.

2.      4И(Инд) Х 47 Хинди-русский словарь. Том 1. / А. С. Бархударов, Г. А. Зограф. В. М. Бескровный, В. П. Липеровский. – Москва : Советская энциклопедия,1972. – 907 с.

3.      Sandhu, Priti. The Interactional and Narrative Construction of Normative and Resistant Discourses about Hindi and English / P. Sandhu // Applied linguistics : Гуманитарные науки: языкознание. филология. – 2014. – Том 35, № 1. – P. 29–47.

Розділ: Мовознавство. Іноземні мови

Код: 6001  Здравствуйте! Меня интересует все, что касается неологизмов в английском языке, желательно литература последних лет. Спасибо  Вгору  

English Neologisms

Неологізми в англійській мові

Книги

Books

1. 81.432.1 Б 12 Бабич, Г. Н. Лексикология английского языка : учеб. пособие / Г. Н. Бабич. – 3-е изд., испр. – Москва : Флинта: Наука, 2008. – 200 p.

2. 81.432.1 И 21 Иванова, Е. В. Лексикология и фразеология современного английского языка = LexicologyandPhraseologyofModernEnglish : учеб. пособие для студ. вузов / Е. В. Иванова. – Москва : Академия ; Санкт-Петербург : СПбГУ, 2011. – 352 p. – (Высшее профессиональное образование. Филология) (Бакалавриат).

3. 81.432.1 К 90 Кульгавова, Л. В.  Лексикологияанглийскогоязыка : учебно-практ. материалы / Л. В. Кульгавова. – Изд. 2-е, перераб. – М. : АСТ : Восток-Запад, 2008. – 511 с. : ил.

4. 81.432.1-923 М 84 Мостовий, М. І. Лексикологія англійської мови / М. І. Мостовий. – Харків : Основа, 1993. – 254 p.

5. 81.432.1 Н 63 Ніколенко, А. Г. Лексикологія англійської мови – теорія і практика : навч. посіб. для студентів вузів / А. Г. Ніколенко. – Вінниця : Нова Книга, 2007. – 528 с.

6. 81.432.1 Я 81 Ясінська, О. В. Концептуалізація синонімічно-антонімічних зв’язків у сфері комп’ютерних неологізмів сучасної англійської мови : автореф. дис. / О. В. Ясінська. – Львів : Львів. нац. ун-т ім. І. Франка, 2014. – 20 с.

7. 74.261.7АНГЛ N 27 Nattinger, J. R. LexicalPhrasesandLanguageTeaching : методичний матеріал / JamesR.Nattinger, J.S.DeCarrico. – Bristol : OxfordUniversityPress, 1997. – 218 p. – (OxfordAppliedLinguistics).

Періодичні видання

Periodicals

1.  81 П 78 Бортничук, О. М. Неологізми сучасної англійської мови: шляхи та способи творення / О. М. Бортничук, Л. П. Пастушенко // Проблеми семантики, прагматики та когнітивної лінгвістики : зб. наук. пр. / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ, 2010. – Вип. 17. – С. 64–70.

2. 81.0 В 48 Дзюбіна, О. Концептуальна основа англомовних неологізмів / О. Дзюбіна // Наук. зап. Вінниц. держ. пед. ун-ту ім. Михайла Коцюбинського. Серія : Філологія (мовознавство). – Вінниця, 2014. – Вип. 20. – С. 90–94.

3. Локетт, Б. Фразеологизмы и неологизмы / Брайан Локетт // Иностранные языки в школе. – 2004. – № 4. – с. 87–90 ; № 6. – С. 82–87 ; № 7. – С. 87–91.

4. 94.3 А 43 Мільчук, І. О. Структурно-семантичні особливості англійських неологізмів останнього десятиріччя у сфері «релігія» / І. О. Мільчук // Актуальні проблеми слов’янознавства. – 2004. – Ч. 1. – С. 311–318.

5. 81.0 В 48 Рабійчук, Л. Особливості перекладу англійських неологізмів на українську мову / Л. Рабійчук, О. Лемешко // Наук. зап. Вінниц. держ. пед. ун-ту ім. Михайла Коцюбинського. Серія : Філологія (мовознавство). – Вінниця, 2014. – Вип. 20. – С. 277–282.

6. 81.0 В 48 Ткачик, О. Номінативні процеси в англомовному політичному дискурсі (словоскладання, афіксація) / О. Ткачик // Наук. зап. Вінниц. держ. пед. ун-ту ім. Михайла Коцюбинського. Серія : Філологія (мовознавство). – Вінниця, 2014. – Вип. 19. – С. 181–185.

7. Evtishenkov, I. Delightfuland Devious Definitions Expressions Which Have Recently Appearedin English / I. Evtishenkov // English. ИД «Первое сентября». – 2011. – 16–28 February (№ 4). – P. 11 ; 1–15, March (№ 5). – P. 11.

8. Evtishenkov, I. Knock Out Knowledge / I. Evtishenkov // English. ИД «Первое сентября». – 2011. – 1–15 June (№ 11). – P. 11.

9.  Evtishenkov, I. Modern Mutations : expressions which have recently appearedin English / I. Evtishenkov // English. ИД «Первоесентября». – 2011. – Авг. (№ 13). – P. 11.

10. Evtishenkov, I. Noteworthy Novations : expressions which have recently appearedin English / I. Evtishenkov // English. ИД «Первое сентября». – 2011. – Сент. (№ 14). – P. 11.

11. Evtishenkov, I. Postmodernisms : expressions which have recently appearedin English / I. Evtishenkov // English. ИД «Первое сентября». – 2011. – № 16. – P. 13.

12.  Evtishenkov, I. Quirks : expressions which have recently appearedin English / I. Evtishenkov // English. ИД «Первое сентября». – 2011. – № 17. – P. 13.

13. Evtishenkov, I. Rewordings : expressions which have recently appearedin English / I. Evtishenkov // English. ИД «Первое сентября». – 2012. – Янв. (№ 1). – P. 13.

14. Evtishenkov, I. Suitablefor Selected : expressions which haver ecently appearedin English / I. Evtishenkov // English. ИД «Первое сентября». – 2012. – Февр. (№: 2). – Р. 13.

15. Evtishenkov, I. Words, Words, Words : expressions which have recently appearedin English / I. Evtishenkov // English. ИД «Первое сентября». – 2012. – Июнь (№ 6). – Р. 13.

Розділ: Мовознавство. Іноземні мови

Код: 5990  Доброго дня! Допоможіть підібрати літературу для магістерської роботи з мовознавства на тему: "Система порівняльних конструкцій в тексті роману Ірен Роздобудько "Гудзик". Дякую.  Вгору  

Система порівняльних конструкцій в тексті роману Ірен Роздобудько («Ґудзик»)

 1. 821.161.2.09 І-90 Бітківська, Г. В. Ірен Роздобудько / Г. В. Бітківська // Історія української літератури: XX – поч. XXI ст. : у 3 т.: навч. посіб. / за ред. В. І. Кузьменка. – Київ : Академія, 2017. – Т. 3. – С. 336–349. – Бібліогр. в кінці ст.
 2. Бутурлим, Т. Формування відповідального ставлення до створення майбутньої сім'ї : за романом Ірен Роздобудько «Ґудзик». Система уроків за творами сучасних письменників / Т. Бутурлим // Укр. мова і літ. в шк. України. – 2016. – № 11. – С. 46–52.
 3. Вегеш, А. Вплив моди на літературно-художній антропонімікон романів Ірен Роздобудько [Електронний ресурс] / А. Вегеш // Сучасні проблеми мовознавства та літературознавства : зб. наук. пр. / М-во освіти і науки України, Держ. вищ. навч. заклад «Ужгород. нац. ун-т». – 2010. – Вип. 14. – С. 11–14.
 4. Галич, А. О. Асоціоніми у творчості Ірен Роздобудько / А. О. Галич // Актуальні проблеми слов’янської філології : міжвуз. зб. наук. ст. / М-во освіти і науки України, Нац. акад. наук України, Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка НАН України, Ін-т філології Київського нац. ун-ту ім. Т. Шевченка, Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова, Ін-т філології Бердянського держ. пед. ун-ту, Дніпропетр. нац. ун-т, Харківський держ. пед. ун-т ім. Г.С. Сковороди, Донецький нац. ун-т. – Київ, 2008. – Вип. 19 : Лінгвістика і літературознавство. – С. 503–511. – У бібліотеці немає.
 5. Галушка, Н. В. Літературознавча рецепція творчості Ірен Роздобудько [Електронний ресурс] / Н. В. Галушка // Література в контексті культури. – 2013. – Вип. 23(1). – С. 22–28.
 6. Галушка, Н. Проблематика і поетика роману «Ґудзик» Ірен Роздобудько [Електронний ресурс] / Н. Галушка // Літературознавчі обрії. Праці молодих учених. – 2014. – Вип. 19. – С. 242–245.
 7. Герасименко, Н. Ґудзики – долі / Ніна Герасименко // Літ. Україна. – 2016. – 29 груд. – С. 12.
 8. Герасименко, Н. Особливості творчої манери Ірен Роздобутько / Н. Герасименко // Слово і час. – 2005. – № 11. – С. 36–39.
 9. Голобородько, Я. Художнє IQ Ірен Роздобудько [Електронний ресурс] / Я. Голобородько // Укр. літ. в загальноосвіт. шк. – 2011. – № 6. – С. 5–8.
 10. Голобородько, Я. Українська fashion-література : тексти і цінності Ірен Роздобудько [Електронний ресурс] / Я. Голобородько // Вісн. Нац. акад. наук України. – 2010. – № 1. – С. 44–50.
 11. Дуденко, О. В. Кольоративи у художньому дискурсі Ірен Роздобудько [Електронний ресурс] / О. В. Дуденко, О. А. Молодичук // Актуальні проблеми філології та перекладознавства. – 2015. – Вип. 9. – С. 62–71.
 12. Євтушина, Т. О. Прагматичний аспект фразеологізмів релігійного змісту в романах Ірен Роздобудько [Електронний ресурс] / Т. О. Євтушина // Наук. часоп. Нац. пед. ун-ту ім. М. П. Драгоманова. Серія 10 : Проблеми граматики і лексикології української мови. – 2011. – Вип. 7. – С. 303–306.
 13. Коваленко, Д. Процеси жанрової дифузії та диференціації в сучасному українському романі (на матеріалі романів Ірен Роздобудько) [Електронний ресурс] / Д. Коваленко // Наук. вісн. Ужгород. ун-ту. Серія : Філологія. – 2016. – Вип. 2. – С. 142–147.
 14. Козак, Р. В. Прагматичний аспект експресивності порівняльних конструкцій в художньому мовленні Ірен Роздобудько (психологічна драма «Ґудзик»: мова оригіналу та переклад російською мовою) [Електронний ресурс] / Р. В. Козак // Наук. пр. Кам’янець-Поділ. нац. ун-ту ім. Івана Огієнка. Філологічні науки. – 2010. – Вип. 23. – С. 72–76.
 15. Лукьяненко, Д. В. Роман «Ґудзик» Ірен Роздобудько: спроба філософсько-психологічного потрактування життєвої драми [Електронний ресурс] / Д. В. Лукьяненко // Наук. вісн. Миколаїв. держ. ун-ту ім. В. О. Сухомлинського. Серія : Філологічні науки. – 2013. – Вип. 4.12. – С. 135–140.
 16. Михайлюк, Ю. Філософські мотиви у прозі Ірен Роздобудько [Електронний ресурс] / Ю. Михайлюк // Наук. вісн. Чернівец. нац. ун-ту. Слов’янська філологія. – 2012. – Вип. 648–649. – С. 103–108.
 17. Мінчак, Г. В. Лексико-семантичні інновації в романах Ірен Роздобудько / Г. В. Мінчак // Наук. вісн. каф. ЮНЕСКО Київ. нац. лінгвіст. ун-ту. Серія : Філологія – Педагогіка – Психологія. – 2008. – Вип. 16. – С. 78–84.У бібліотеці немає.
 18. Моштаг, Є. С. Метафора як засіб репрезентації знань про світ у мандрівній прозі Ірен Роздобудько [Електронний ресурс] / Є. С. Моштаг // Вісн. Харків. нац. ун-ту ім. В. Н. Каразіна. Серія : Філологія. – 2016. – Вип. 74. – С. 89–92.
 19. Соколовська, Ю. С. Експресивно-виражальна рецепція кольору в прозовому дискурсі Ірен Роздобудько [Електронний ресурс] / Ю. С. Соколовська // Вісн. Чернігів. нац. пед. ун-ту. Серія : Педагогічні науки. – 2014. – Вип. 119. – С. 230–232.
 20. Соколовська, Ю. С. Особливості гостросюжетної прози Ірен Роздобудько [Електронний ресурс] / Ю. С. Соколовська // Наук. зап. Бердян. держ. пед. ун-ту. Серія : Філологічні науки. – 2015. – Вип. 8. – С. 214–221.
 21. Соколовська, Ю. С. Особливості жанрових трансформацій прози Ірен Роздобудько [Електронний ресурс] / Ю. С. Соколовська // Вісн. Харків. нац. ун-ту ім. В. Н. Каразіна. Серія : Філологія. – 2014. – № 1107, вип. 70. – С. 176–180.
 22. Соколовська, Ю. В. Пейзаж як засіб увиразнення філософсько-психологічної проблематики у прозі Ірен Роздобудько [Електронний ресурс] / Ю. В. Соколовська // Гуманітарна освіта у технічних вищих навчальних закладах. – 2014. – Вип. 29. – С. 250–260.
 23. Форманова, С. В. Одоративна лексика: класифікація, структура, семантика (на матеріалі творчості Ірен Роздобудько) [Електронний ресурс] / С. В. Форманова // Зап. з укр. мовознавства. – 2016. – Вип. 23. – С. 181–188.
 24. Шевчук, Д. О. Екзистенційні пошуки homo excapans у сучасному українському романі (на матеріалі творчості І. Роздобудько та Любка Дереша) [Електронний ресурс] / Д. О. Шевчук // Наук. пр. [Чорномор. держ. ун-ту ім. Петра Могили комплексу «Києво-Могилянська академія»]. Серія : Філологія. Літературознавство. – 2015. – Т. 259, Вип. 247. – С. 84–89.
 25. 83.3(4УКР)6-8 Я 78 Яручик, В. П. Розмова з літератором : сучасна укр. худож. творчість в іменах / Віктор Яручик. – Луцьк : Твердиня, 2015. – 232 с. : портр.
 26. Яценко, О. Специфіка використання художніх засобів у мовотворчості Ірен Роздобудько [Електронний ресурс] / О. Яценко // Сучасні проблеми мовознавства та літературознавства. : зб. наук. пр. / М-во освіти і науки України, Держ. вищ. навч. заклад «Ужгород. нац. ун-т». – 2011. – Вип. 15. – С. 397–399.
Розділ: Мовознавство. Іноземні мови

Код: 5954  Доброго дня! Допоможіть знайти тему: Розвиток компетентності в аудіюванні в учнів старшої школи англійська та німецька мова. Дякую!   Вгору  

Розвиток компетентності в аудіюванні учнів старшої школи

1. 81.432.1-9 А 93 Аудіювання. Тексти та завдання для 5-11 класів : рекомендовано галузевим мін-вом / ред. Т.Н. Ушаньова. – Харків : Основа, 2003. – 141 с.

2. 74.261.7 В 55 Вишневський, О. І. Методика вивчення іноземних мов : навч. посіб. / О. І. Вишневський. – 2-ге вид., перероб. і доп. – Київ : Знання, 2011. – 206 с.

3. 74.58 Г 34 Геніч, Л. В. Формування комунікативних стратегій у процесі навчання англомовного аудіювання / Л. В. Геніч // Гуманізм та освіта : зб. матеріалів VIII міжнар. наук.-практ. конф., м. Вінниця, 19–21 верес. 2006 р. – Вінниця, 2006. – С. 345–346.

4. 74.261.7НІМ Г 67 Горбач, Л. Тексти для аудіювання з тестовими завданнями / Л. Горбач. – Київ : Шкільний світ, 2006. – 128 с.

5. 74.261.7ВЕЛ Г 74 Готуємося до тестування з англійської. Аудіювання / упоряд. : Тернопіль. Михайленко. – Київ : Шк. світ, 2008. – 112 с.

6. 74.261.7АНГЛ З-89 Зразки тестів з англійської - читання і аудіювання / упоряд. : Л. Кулакова, Н. Реуцька. – Київ : Шк. світ, 2009. – 128 с.

7. 81.2 К 55 Кохтарева, Н. Я. Пособие по развитию навыков аудирования для иностранных студентов-филологов : (на материале науч., общественно-публицист. и нейтрал. стилей речи) / Н. Я. Кохтарева. – Москва : Изд-во Москов. ун-та, 1989. – 83 с.

8. 74.261.7 М 54 Методика обучения иностранным языкам в начальной и основной общеобразовательной школе : учеб. пособие для студ. пед. колледжей / В. М. Филатов ; ред. В. М. Филатов. – Ростов-на-Дону : Феникс, 2004. – 416 с.

9. 74.261.7Анг Н 33 Натальїн, В. П. Тексти для аудіювання англійською мовою в 5–8 класах : посіб. для вчителів / В. П. Натальїн, С. А. Натальїна. – Київ: Рад. шк., 1989. – 158 с.

10. Бєляєва, А. І. «Aудіювання – це цікаво» : метод. матеріал / А. І. Бєляєва // Англ. мова та літ. – 2008. – № 30. – С. 20–21.

11. Григорьева, Е. Я. Особенности обучения аудированию по УМК «OBJECTIF» : метод. матеріал / Е. Я. Григорьева // Иностр. языки в шк. – 2007. – № 4. – С. 15–18

12. Заворицька, А. П. Створення сприятливих умов для розвитку навичок аудіювання і вільного усного мовлення та впевненості учнів : метод. матеріал / А. П. Заворицька // Англ. мова та літ. – 2008. – № 28. – С. 2–5.

13. Карпій, О. Б. Розвиток особистості старшокласника у процесі аудіювання : метод. матеріал / О. Б. Карпій // Англ. мова та літ. – 2008. – № 19/21. – С. 10–11.

14. Косенко, О. І. Упровадження стратегій критичного мислення для розвитку навичок аудіювання та створення ситуації успіху на уроках англійської мови : метод. матеріал / О. І. Косенко // Англ. мова та літ. – 2009. – № 5. – С. 2–10.

15. Максименко, Л. М. Система вправ, спрямованих на розвиток навичок аудіювання / Л. М. Максименко // Англ. мова та літ. – 2011. – № 9. – С. 2–4.

16. Москаленко, Ю. А. Розвиток навичок аудіювання на уроках іноземної мови у школі другого ступеня / Ю.А. Москаленко // Англ. мова та літ. – 2006. – № 22/23. – С. 15–16.

17. Онопко, Т. В. Навчання аудіювання / Т. В. Онопко // Англ. мова та літ. – 2011. – № 26. – С. 4–9.

18. Соломатина, А. Г. Развитие умений говорения и аудирования учащихся посредством учебных подкастов  / А. Г. Соломатина // Иностр. языки в шк. – 2012. – № 9. – С. 71–74.

Розділ: Мовознавство. Іноземні мови

Код: 5901  Порошу Вас знайти мені статті та підручники, в яких є інформація про "Бахурвихи в немецком языке" для написання курсової роботи. Дякую.  Вгору  

Бахурвіхи в німецькій мові

1. 4И(Нім) И 86 Iskos, A.  Deutsche lexikologie Лексикология немецкого языка. Для студентов педагогических институтов и факультетов иностранных языков : für pädagogische Hochschulen und Fremdsprachenfakultäten / A. Iskos, A. Lenkowa. - 2-е изд. –  Ленинград : Учпедиз, 1963. – 275 s.

2. 4И(НЕМ) (075)Л 37 Lewkowskaja, K. Lexikologie der Deutschen Gegenwartssprache Лексикология современного немецкого языка / K. Lewkowskaja. – Москва : Высшая школа, 1968. – 320 с.

3. 81.43 Д 56 Добровольский, Д. О. Сопоставительная фразеология: курс лекций: (на материале германских языков) / Д. О. Добровольский, В. Т. Малыгин, Л. Б. Коканина. – Владимир : Владимирский государственный педагогический институт им. П. И. Лебедева-Полянского, 1990. – 80 p.

4. 81.432.4 Л 37 Левицький, В. В. Лексикологія німецької мови / В. В. Левицький. – Вінниця : Нова Книга, 2014. – 392 s.

5. 81.432.4 О-39 Огуй, О. Д. Лексикологія німецької мови : навч. посіб. / О. Д. Огуй. –  Вінниця : Нова Книга, 2003. – 416 s.

6. 81.432.4 С 79 Степанова, М. Д. Лексикология современного немецкого языка Lexikologie der Deutschen Gegenwartssprache : учеб. пособие / М. Д. Степанова, И. И. Чернышева. - 2-е изд., испр. – Москва : Академия, 2005. – 256 s.

7. 4И(Нем) Ч-49 Чернышева, И. И. Фразеология современного немецкого языка / И. И. Чернышева. – Москва : Высшая школа, 1970. – 200 с.

Розділ: Мовознавство. Іноземні мови

Код: 5894  Добрий день! Мені потрібен словник староукраїнської мови. Чи є він у бібліотеці?  Вгору  

У бібліотеці є такий словник:

Словник староукраїнської мови XIV–XV ст. : у 2 т. / ред. кол.: Д. Г. Гринчишин, Л. Л. Гумецька (голова), І. М. Керницький. – Київ : Наук. думка, 1977. – 2 т.

Розділ: Мовознавство. Іноземні мови

Код: 5890  Доброго дня,яка література з теми "лексико-синтаксичний повтор" є у бібліотеці? Дякую  Вгору  

81.411.4 Б 11 Білоноженко, Віра Максимівна. Функціонування та лексикографічна розробка українських фразеологізмів / В. М. Білоноженко, І. С. Гнатюк. – Київ : Наук. думка, 1989. – 156 с.

81.411.1 П 99 П'яст, Н. Й. Системна організація лексики на позначення матеріальної культури / Н. Й. П'яст, Л. Є. Азарова. – Вінниця : УНІВЕРСУМ–Вінниця, 2006. – 111 с.

81.411.4 Р 88 Русанівський, В. М. Структура лексичної і граматичної семантики / В. М. Русанівський ; ред. І. І. Мельничук. – Київ : Наук. думка, 1988. – 240 с.

81.411.1 С 91 Сучасна українська мова. Лексикологія. Фонетика : підручник / Київ. нац. ун–т ім. Т. Шевченка ; за ред. А. К. Мойсієнка. – Київ : Знання, 2013. – 340 с. – (Університетський підручник).

Алисова, Т. Б. Ономасиологический подход при сопоставительном изучении лексико–синтаксических структур двух языков / Т.Б. Алисова // Вестник МГУ: Сер. 9 Филология. – 2005. – № 3. – С. 46–51.

81.0 В48 Попко, Е. Лексические и синтаксические особенности аффективной речи : (на материале англоязычного художественного дискурса) / Е. Попко // Наукові записки Вінницького державного педагогічного університету ім. Михайла Коцюбинського. Серія: Філологія (мовознавство) / Вінницький державний педагогічний університет ім. Михайла Коцюбинського. – Вінниця, 2013. – Вип. 18. – С. 366–370.

81 Л 68 Таукчі О. Про необхідність детального вивчення взаємодії слів / О. Таукчі // Лінгвістичні студії: збірник наукових праць. – Дніпропетровськ, 2011. – С. 322–326.

Чуглов В. Повтор словоформы с последующим распространением как синтаксическое явление / В. Чуглов // Филологические науки. – 2004. – № 5. – С. 85–92.

Розділ: Мовознавство. Іноземні мови

Сторінка 1 з 10 123456 > До останньої »

Розділи:
Інтернет і телекомунікації [39]
Історія [296]
Бібліотеки. Архіви [342]
Біологія. Медицина [39]
Бухгалтерський облік та аудит [135]
Військове справа. ОБЖ [11]
Вінниччина [197]
Географія. Країнознавство [28]
Держава і право [188]
Екологія [24]
Економіка. Управління. Фінанси [1709]
Електронні бібліотеки, сайти [19]
Етнографія [27]
Кіно. Театр [7]
Комп'ютери і програми [29]
Кулінарія [6]
Культура. Мистецтво. ЗМІ [95]
Літературознавство [190]
Математика. Кібернетика [20]
Мовознавство. Іноземні мови [144]
Музика [22]
Не в тему! (offtopics) [10]
Педагогіка. Освіта. Професії [200]
Політика. міжнародні відносини [54]
Психологія. Психіатрія [55]
Сільське господарство [138]
Словники. Довідники. Енциклопедії [9]
Статистика [6]
Тексти книжок [44]
Техніка. Виробництво. Стандарти [60]
Туризм [12]
Фізика. Астрономія [8]
Філософія. Соціологія. Релігія [67]
Физкультура и спорт [11]
Хімія [8]

Rambler's Top100    
Copyright © ОУНБ ім. К.А.Тімірязєва 1998-2021
Дизайн:Березюк Сергій
Програмування:Мачушенко Дмитро
Всі матеріали на цьому сайті розміщені на умовах ліцензії Creative Commons Attribution 4.0 International, якщо не зазначене інше