ОУНБ ім. К.А. Тімірязєва
  
Наша адреса:
Україна, м. Вінниця,
21100, Соборна, 73
Тел. (0432) 56-27-92
Факс (0432) 67-03-41
 

E-Mail: inform@library.vn.ua

Ми працюємо:

Понеділок - четвер з 10.00 до 19.00,
Субота та неділя з 10.00 до 18.00
П'ятниця - вихідний день
Остання середа кожного місяця - санітарний деньBiblioteka Publiczna im. Zygmunta Jana Rumla w Dzielnicy Praga Południe m.st. Warszawy 
Офiцiйне представництво Президента України
Корпорація Інком
Урядовий портал
Урядова телефонна «гаряча лінія»
Офіційний портал Верховної Ради України
Вінницька ОДА
Вінницька обласна Рада - офіційний інтернет-сайт
Вінницька міська рада
Управління культури і мистецтв Вінницької облдержадміністраціїВіртуальна довідка

Сторінка 1 з 114 123456 > До останньої »

Код: 6142  Добрий день. Допоможіть, будь ласка, підібрати літературу по темі "Сутність і природа конфліктів в управлінні".  Вгору  

1.88.54 Б 20 Балабанова, Л. В. Конфліктологія : навч. посіб. для студ. вузів / Л. В. Балабанова, К. В. Савельєва. – Київ : Професіонал, 2009. – 280 с.

2.88.5 Д 64 Долинська, Л. В. Психологія конфлікту : навч. посіб. для студ ВНЗ / Л. В. Долинська, Л. П. Матяш–Заяц. – Київ : Каравела, 2016. – 304 с.

3.88.54 К 65 Конфліктологія : навч. посіб. для студ. ВНЗ / за ред. Г. В. Гребенькова. – Львів : Магнолія 2006, 2015. – 229 с. – (Вища освіта в Україні).

4.88.59 К 90 Кулініч, І. О. Психологія управління : навч. посіб. / І. О. Кулініч. – Київ : Знання, 2008. – 292 с.

5.88.59 Л 72 Лозниця, В. С. Психологія менеджменту: теорія і практика : навч. посіб. / В. С. Лозниця. – Київ : ЕксОб, 2001. – 512 с.

6.88.59 С 48 Слободянюк, А. В. Психологія управління та конфліктологія : навч. посіб. для практ. та семінар. занять / А. В. Слободянюк, Н. О. Андрущенко. – Вінниця : ВНТУ, 2010. – 120 с.

7.65.050.214 С 72 Спивак, В. А. Организационное поведение и управление персоналом : учеб. пособие / В. А. Спивак. – Санкт–Петербург : Питер, 2000. – 416 с.

8. 65.9(4УКР) М 54 Баліцький І. М. Управління конфліктами на підприємствах в сучасних умовах господарювання / І. М. Баліцький, В. В. Боковець // Методологічні та управлінські аспекти соціально-економічної : матеріали наук.-практ. конф., 24-25 квіт. / Вінниц. фін.-екон. ун-т. – Вінниця : Нілан–ЛТД, 2014. – С. 15–16.

9. Борисова В. Психологія конфліктів та шляхи їх вирішення у системі управління / В. Борисова // Вісник Київського інституту бізнесу та технологій : науковий журнал. – 2016. – № 2. – С. 70–71.

10. Кайрюкштіс, О. Роль керівника у формуванні сприятливого психологічного клімату / Олена Кайрюкштіс // Управління освітою. – 2015. – Березень, № 6. – С. 35–41.

11. Лавренюк А. Управління конфліктами в організації / А. Лавренюк // Вісник Київського інституту бізнесу та технологій : науковий журнал. – 2016. – № 2. – С. 49–51.

12. Образцова В. В. Аналіз світових теоретичних підходів до врегулювання конфліктів у публічно-управлінських відносинах / В. В. Образцова // Інвестиції: практика та досвід. – 2017. – № 24. – С. 143–146.

Розділ: Економіка. Управління. Фінанси

Код: 6140  Доброго дня! Підкажіть будь ласка, чи є у Вас книжки по Факторингу?  Вгору  

Ринок факторингових послуг в Україні

1.    65.262.22 В 60 Внукова, Н. М. Основи факторингу : навч. посіб. / Н. М. Внукова. – Київ : Знання, 1998. – 174 с.

2.    336 Е 96 Еш, С. М. Ринок фінансових послуг : підруч. для студ. ВНЗ / С. М. Еш ; Нац. ун-т харчових технологій. – Київ : ЦУЛ, 2018.– 400 с.

3.    65.26 И 23 Ивасенко, А. Г. Факторинг: учеб. пособие для студ. вузов / А. Г. Ивасенко, Я. И. Никонова. – Москва : КноРус, 2009. – 224 с.

4.    65.9(4УКР)26 П 85 Прямухіна, Н. В. Ринок фінансових послуг : навч. посіб. / Н. В. Прямухіна ; Черкас. держ. технологічний ун-т. – Київ : Кондор, 2016. – 304 с.

5.    65.9(4УКР)26 Р 51 Ринок фінансових послуг: рейтингування суб’єктів господарювання : метод. рек. для склад. рейтингів суб'єктів господарювання / авт.-уклад. І. П. Мігус. – Київ : Вид-во Європ. Ун-ту, 2005. –118 с.

6.    65.9(4УКР)26 Х 69 Ходаківська, В. П. Ринок фінансових послуг: теорія і практика: навч. посіб. / В. П. Ходаківська, В. В. Бєляєв. – Київ : Центр навч. літ., 2002. – 616 с.

7.    Биконя, С. Інститут факторингу в умовах переходу до економічного зростання / Биконя С. // Персонал. – 2006. – № 2. – С. 60–64.                                          

8.    Біла, О. Ю. Факторингові послуги в Україні: стан і розвиток / О. Ю. Біла // Формування ринкових відносин в Україні. – 2014. – № 11. – С. 163–168.

9.    Внукова, Н.  Можливості та ризики факторингу в ракурсі SWOT-аналізу / Н. Внукова // Фінансовий ринок України. – 2007. – № 2. – С. 6–11.

10.    Внукова, Н. М. Удосконалення організації факторингу в банку за логістичним підходом / Н. М. Внукова, Н. С. Опешко, С. О. Колодізєва // Фінанси України. – 2012. – № 5. – С. 68–77.

11.    Внукова, Н. Ризики факторингу та способи їх страхування / Н. Внукова, Н. Опешко // Фінансовий ринок України. – 2010. – № 3.– С. 15–18.

12.    Гутко, Л. М. Механізм здійснення факторингових операцій та страхування ризику невиконання зобов‘язань за договором факторингу / Л.М. Гутко // Економіка. Фінанси. Право. – 2006. – № 9. – С. 6–8.

13.    Еш, С. М. Роль і місце фаторингу на ринку фінансових послуг України / С. М. Еш // Формування ринкових відносин в Україні. – 2015. – № 7/8. – С. 37–42.

14.    Єрешко, Ю. О. Факторинг як економічний інструмент оптимізації грошових потоків підприємства / Ю. О. Єрешко // Формування ринкових відносин в Україні. – 2013. – № 11. – С. 151–155.

15.    Ігнатенко, С. Правові та облікові особливості окремих різновидів факторингових операцій / С. Ігнатенко, Л. Барановська // Вісник Нац. Банку України. – 2007. – № 7. – С. 34–39.

16.    Клименко, В. В. Шляхи активізації факторингової діяльності фінансових компаній в Україні / В. В. Клименко // Фінанси України. – 2013. – № 7. – С. 91–104.

17.    Конторщикова, О. Факторингові послуги як інструмент управління дебіторською заборгованісю / О. Конторщикова // Економіка. Фінанси. Право. – 2002. – № 9. – С. 11–12.

18.    Криховецька, З. М. Факторинг як перспективний механізм фінансування бізнесу / З. М. Криховецька // Держава та регіони. Серія: Економіка та підприємництво. – 2012. – № 2. – С. 123–130.

19.    Куліш, Г. Перспективи розвитку ринку факторингових послуг в Україні / Ганна Куліш, Олексій Жабуровський // Ринок цінних паперів України – 2012. – № 12. – С. 67–73.

20.    Левченко, О. М. Факторинг: методика облікового процесу / О. М. Левченко // Актуальні проблеми економіки. – 2010. – № 11. – С. 219–233.

21.    Левченко, Ю. Г. Управління дебіторською заборгованістю за рахунок факторингу / Ю. Г. Левченко // Формування ринкових відносин в Україні. – 2014. – № 5. – С. 129–135.

22.    Малютяк, С. Факторинг: особливості обліку та правовового регулювання. або як прискорити обіговість обороних активів за допомогою факторингових схем / Сергій Малютяк // Аудитор України – 2016. – № 7/8. – С. 48–53.

23.    Масловська, Л. Ц. Операції факторингу в управлінні дебіторською заборгованістю сільськогосподарських підприємств / Л. Ц. Масловська // Фінанси України. – 2010. – № 6. – С. 100–107.

24.    Матросова, Л. М. Факторингові послуги в сучасних економічних умовах / Л. М. Матросова, В. М. Ларін // Вісник економічної науки України. – 2007. – № 2. – С. 108–110.

25.    Омеляненко, Т. Особливості обліку операцій факторингу з правом регресу / Т. Омеляненко // Бух.облік і аудит. – 2010. – № 3. – С. 19–23.

26.    Прохорова, В. В. Оптимізація руху грошових коштів підприємства на основі факторингу / В. В. Прохорова, Ю. Є.  Безугла // Актуальні проблеми економіки. – 2015. – № 10. – С. 452–457

27.    Сисоєв, О. В. Факторинг: функціональний аналіз / О. В. Сисоєв // Зовнішня торгівля: економіка, фінанси, право. – 2013. – № 5/6. – С. 146–150.

28.    Смачило, В. Сутність та роль факторингу в сучасних умовах / Смачило В., Дубровська Є. // Персонал. – 2007. – № 4. – С. 75– 78.

29.    Смачило, В. В. Сутність факторингу та його використання при управлінні дебіторською заборгованістю в Україні / В. В. Смачило, Є. В. Дубровська // Фінанси України. – 2007. – № 7. – С. 35–45.

30.    Шерстюк, В. Порядок створення та особливості діяльності факторингової компанії / Вікторія Шерстюк // Аудитор України. – 2015. – № 7/8. – С. 106–109.

Розділ: Економіка. Управління. Фінанси

Код: 6131  Доброго дня! Підкажіть будь ласка літературу на тему: Екологічний менеджмент". Дякую.  Вгору  

Екологічний менеджмент

 1. 65.28 Е 45 Екологічний менеджмент : навч. посіб. / ред.: В. Ф. Семенов, О. Л. Михайлюк.– Київ : Центр навч. літ., 2004. – 516 с.
 2. 65.9(4УКР)28 К 58 Кожушко, Л. Ф. Екологічний менеджмент : підручник / Л. Ф. Кожушко, П. М. Скрипчук. – Київ : Академія, 2007. – 430 с.
 3. 65.28 Б 72 Бобровський, А. Л. Екологічний менеджмент : підруч. для студ. вузів / Анатолій Л. Бобровський. – Суми : Універ. кн., 2009. – 586 с.
 4. Зинькович, Н. Ю. Теоретические аспекты системы взаимодействия общего и эко-менеджмента / Н. Ю. Зинькович // Экономические науки. – 2007. – № 10. – С. 105–107
 5. Марова, С. Ф. Развитие экономических механизмов управления безопасностью жизнедеятельности в экологической сфере / С. Ф. Марова // Економіка та держава. – 2008. – № 8. – С. 75–78.
 6. Притужалова, О. А. Инструменты экологического менеджмента / О. А. Притужалова // Энергия: экономика, техника, экология. – 2013. – № 2. – С. 50–54 ; № 3. – С. 38–43.
 7. Савкин, В. Экологический менеджмент: задачи и функции / В. Савкин // Проблемы теории и практики управления. – 2010. – № 2. – С. 95–100.
 8. Стоян, О. Духовно-екологічний менеджмент у соціальній та економічній сферах сталого розвитку / О. Стоян // Економіка України. – 2004. – № 10. – С. 77–83.
 9. Федоренко, О. І. Екоменеджмент – важлива компонента сталого та екологобезпечного розвитку в Україні / О. І. Федоренко // Екологічний вісник. – 2004. – № 1. – С. 26–28.
 10. Фостолович, В. А. Система екологічного менеджменту в підприємстві / В. А. Фостолович // Економіка АПК. – 2007. – № 7. – С. 81–83.
 11. Янковский, Н. Экологическая ситуация в Донецком регионе и конкурентоспособность продукции на внешних рынках / Н. Янковский // Економіст. – 2003. – № 9. – С. 26–27.
Розділ: Економіка. Управління. Фінанси

Код: 6121  Соціальні інновації на підприємстві.  Вгору  

Соціальні інновації на підприємтсві

1.      65.9(4УКР)29 З-99 Зянько, В. В. Інноваційна діяльність підприємств та її фінансове забезпечення в умовах трансформаційних змін економіки України : монографія / В. В. Зянько, І. Ю. Єпіфанова, В. В. Зянько. – Вінниця : ВНТУ, 2015. – 172 с.

2.      65.30 К 12 Кавецький, В. В. Економічне обгрунтування інноваційних рішень : практикум / В. В. Кавецький, В. О. Козловський, І. В. Причепа ; Вінниц. нац. техн. ун-т. – Вінниця : ВНТУ, 2016. – 113 с.

3.      65.9(4УКР)301 К 59 Козловський, В. О. Управління інноваційним потенціалом промислових підприємств : монографія / В. О. Козловський, І. В. Причепа. – Вінниця : ВНТУ, 2013. – 184 с.

4.      65.9(4УКР)29 Л 38 Левченко, Ю. Г. Економіка та організація інноваційної діяльності : навч. посіб. / Ю. Г. Левченко. – Київ : Кондор, 2014. – 448 с.

 1. Бояринова, К. О. Особливості соціально-економічного розвитку підприємств на засадах еко-інновацій / К. О. Бояринова, А. І. Омельченко // Економіка та держава. – 2015. – № 2. – С. 95–98.
 2. Водянка, Л. Д. Чинники забезпечення підвищення інноваційного розвитку підприємств / Л. Д. Водянка // Інвестиції: практика та досвід. – 2010. – № 13. – С. 40–41.
 3. Дунська, А. Р. Соціальні методи забезпечення функціонування інноваційного механізму розвитку промислових підприємств / А. Р. Дунська, Г. П. Жалдак // Актуальні проблеми економіки. – 2015. – № 3. – С. 232–239.
 4. Жалдак, Г. П. Формування соціально-економічного механізму забезпечення інноваційного розвитку на основі параметричного моделювання / Г. П. Жалдак // Економіка та держава. – 2014. – № 12. – С. 133–137.
 5. Смоляр, Л. Г. Роль соціального капіталу у стратегічному управлінні інноваційним розвитком підприємства / Л. Г. Смоляр, А. А. Халімон // Актуальні проблеми економіки. – 2010. – № 2. – С. 201–209.
 6. Тельнов, А. С. Соціально-економічна сутність поняття «інноваційний потенціал» / А. С. Тельнов, С. А. Попель // Формування ринкових відносин в Україні. – 2012. – № 7/8. – С. 69–76.
 7. Федулова, Л. І. Корпоративні структури в стратегії соціально-економічного розвитку регіонів / Л. І. Федулова // Регіональна економіка. – 2007. – № 3. – С. 7–17.
 8. Шишова, О. Б. Кластерізація в інноваційному розвитку сільськогосподарських підприємсв / О. Б. Шишова // Інвестиції: практика та досвід. – 2014. – № 9. – С. 59–61.
Розділ: Економіка. Управління. Фінанси

Код: 6118  "Обґрунтування стратегії розвитку підприємства"  Вгору  

Обґрунтування стратегії розвитку підприємства

1.        65.29 А 94 Афанасьєв, М. В. Стратегія підприємства : навч.-метод посіб. / М. В. Афанасьєв, Г.О. Селезньова. – Харьків : ІНЖЕК, 2007. – 272 с.

2.        65. 9 (4РОС)30Г 15 Галицкая, Ю. Н. Оценка стратегической устойчивости и обоснование стратегии развития предприятия: монография / Ю. Н. Галицкая, Т. А. Мартынова. – Краснодар : Раритеты Кубани, 2010. – 113 с.

3.        65.29 К 56 Ковтун, О. І. Стратегія підприємства: практикум : навч. посіб. / О. І. Ковтун. – Львів. : Новий Світ – 2000, 2009. – 308 с.

4.        Козик, В. В. Методичні підходи до оцінювання інноваційного потенціалу підприємства / В. В. Козик, Х. Я. Водянко // Проблеми науки. – 2011. – № 11. – С. 30–35.

5.        65.9 (4УКР)29 Н 23 Наливайко, А. П. Теорія стратегії підприємства: сучасний стан та напрямки розвитку: монографія / А. П. Наливайко. – Київ : КНЕУ, 2001. – 227 с.

6.        65.9 (4УКР)29 П 17 Папаіка, О. О. Розвиток середовища підприємства: господарський механізм стабілізації: монографія / О.О. Папаіка, В.М. Пристюк. – Луганськ : Альма-матер, 2004. – 248 с.

7.        Паршина, О. А. Стратегія розвитку промислового підприємства в умовах обмежених виробничих ресурсів / О. А. Паршина // Економіка розвитку. – 2011. – № 2. – С. 100–102.

8.        Печериця, Ю. В. Обмеження впливу невизначеності на стратегічні рішення / Ю.В. Печериця // Формування ринкових відносин в Україні. – 2007. – № 1. – С. 7–10.

9.        65.9(4УКР)29 П 48 Покропивний, С. Ф. Підприємництво: стратегія, організація, ефективність : навч. посіб. / С. Ф. Покропивний, В. М. Колот. – Київ : КНЕУ, 1998. – 352 с.

10.    65.29 П 99 П'ятницька, Г. Т. Стратегія підприємства: опорний конспект лекцій / Г. Т. П'ятницька, Н. В. Ракша ; Київ. нац. торг.-екон. Ун-т, Каф.менеджменту. – Київ : КНТЕУ, 2016. – 152 с.

11.    65.9 (4УКР)32 Р 45 Реформування та розвиток підприємств агропромислового виробництва : посіб. у питаннях і відповідях / Ін-т аграр. економіки ; ред. П.Т. Саблук. – Київ : ІАЕ, 1999. – 532 с.

12.    65.9 (4УКР)09 Р 64 Розвиток підприємництва в Україні / гол. авт. колективу П. Гайдуцький. – Київ : Нора-Друк, 2003. – 248 с.

13.    65.9 (4УКР)32 С 22 Сахневич, Л. В. Стратегія енергоефективності підприємств АПК: теоретико-методичні та прикладні аспекти: монографія / Л. В. Сахневич. – Київ : Кондор, 2016. – 280 с.

14.    65.9 (4УКР)321 С 65 Сорока, М. П. Економічна стратегія екологічного розвитку підприємницьких структур : наук. видання / М.П. Сорока. – Луцьк :Волинська обл. друк., 2000. – 34 с.

15.    65.9 (4УКР) 30 С 83 Стратегія розвитку регіональних підприємств електроенергетики: аспекти формування: монографія / за заг. ред. : О. М. Тищенка. – Харьків : ІНЖЕК, 2008. – 344 с.

16.    65.9 (4УКР)29 С 89 Сумець, О. М. Стратегія підприємства: теорія, ситуації, приклади  : навч. посіб. / О. М. Сумець. – Київ : Професіонал, 2005. – 320 с.

17.    65.9(4УКР)09 С 91 Сучасна стратегія підприємницької діяльності в контексті проблем інтеграції та інформатизації: зб. матеріалів 17–ї Всеукр. наук.-практ. конф., 19 берез. / Європейський ун-т, Уманська філія ; голова редкол. В. М. Дякон. – Умань ;Вінниця : Едельвейс і К, 2015. – 280 с.

18.    Школа, І. Стратегія розвитку підприємництва в регіоні / І. Школа // Упр. сучасним містом. – 2003. – № 1/3. – С. 63–66.

19.    Щурик, М. В. Стратегія розвитку підприємства та її вплив на відтворення земельних ресурсів Карпатського макрорегіону / М. В. Щурик // Статистика України. – 2007. – № 1. –С. 58–62.

Розділ: Економіка. Управління. Фінанси

Код: 6092  Добрий ранок! Прошу допомогти з літературою на тему : Економічна безпека держави та суб'єктів підприємницької діяльності.Дуже дякую!  Вгору  

Економічна безпека держави та суб’єктів підприємницької діяльності в Україні

1.      66.2(4УКР) Д 17 Данільян, О. Г. Національна безпека України: сутність, структура та напрямки реалізації: навч. посіб. / О.Г. Данільян, О.П. Дзьобань, М.І. Панов. – Харьків : Фоліо, 2002. – 285 с.

2.      65.58 Д 21 Дацків, Р. М. Економічна безпека держави в умовах глобальної конкуренції / Р.М. Дацків. – Львів. : Центр Європи, 2006. – 160 с.

3.      65.9(4УКР)Т 33 Дворніков, М. Є. Формування оптимальної організаційної структури підприємства як чинник його економічної безпеки / М. Є. Дворніков // Теорія та практика сучасного підприємства в контексті парадигми економічної безпеки : матеріали VI Регіональної наук-практ.  конф., 27–28 травня 2010, Вінниця. – 2010. – С. 410–415

4.      65.9(4УКР) Т 33 Довгунь, О. С. Партнерські відносини у формуванні економічної безпеки підприємства  / О. С. Довгунь // Теорія та практика сучасного підприємства в контексті парадигми економічної безпеки : матеріали VI Регіональної наук–практ.  конф., 27–28 травня 2010, Вінниця. – 2010. – С. 302–308.

5.      65.9(4УКР)29 Д 67 Донець, Л. І. Економічна безпека підприємства: навч. посіб. для студ. вузів / Л. І. Донець, Н. В. Ващенко. – Київ : ЦУЛ, 2008. – 240 с.

6.      65.9(4УКР) Е 45 Економічна безпека  : навч. посіб. / за ред. О. М. Джужі. – Київ Правова єдність, 2010. – 368 с.

7.      65.9(4УКР) Е 45 Економічна безпека держави та суб'єктів підприємницької діяльності в Україні: проблеми та шляхи їх вирішення: матеріали ІІІ Всеукр. наук.–практ. конф., 18–20 трав. / упоряд. А. М. Штангрет. – Львів : Укр. акад. друкарства, 2016. –124 с.

8.      65.9(4УКР)29 Е 45 Економічна безпека підприємств, організацій та установ: навч. посіб. / В. Л. Ортинський [та ін.]. – Київ. : Правова єдність, 2009. – 544 с.

9.      65.9(4УКР)29 І–23 Іванюта, Т. М. Економічна безпека підприємства : навч. посіб. для студ. вузів / Т. М. Іванюта, А. О. Заїчковський. – Київ: ЦУЛ, 2009. – 256 с.

10.  65.050.2я73 І–44 Ілляшенко, С. М. Економічний ризик : Навч. посіб. для вузів / С.М. Ілляшенко. – 2–е вид., доп. перероб. – Київ: Центр навч. літ., 2004. – 219 с.

11.  67.9(4УКР)303 К 18 Камлик, М. І. Економічна безпека підприємницької діяльності: економіко-правовий аспект: навч. посіб. / М.І. Камлик. – Київ. : Атіка, 2005. – 432 с.

12.  65.9(4УКР) К 56 Ковальчук, Т.Т. Економічна безпека і політика : із досвіду професійного аналітика / Т.Т. Ковальчук. – Київ. : Знання, 2004. – 638 с.

13.  65.9(4УКР)C91Мойсеєнко, І. П. Антикризове управління в системі економічної безпеки підприємства / І. П. Мойсеєнко // Сучасні тенденції розвитку фінансових та інноваційно-інвестиційних процесів в Україні : матеріали ІІ міжнар. Наук–практ. конф. 1 березня, Вінниця. – 2013. – С.298-301

14.  65.5-98 П 19 Пастернак-Таранушенко, Г. Економічна безпека держави: статика процесу забезпечення: підручник / Г.Пастернак-Таранушенко; Ред. Богдан Кравченко. – Київ. : Кондор, 2002. – 301 с.

15.  65.9(4УКР) П 71 Предборський, В. А. Економічна безпека держави : монографія / В.А. Предборський.– Київ. : Кондор, 2005. – 391 с.

16.  Білошкурська , Н. В. Особливості формування рівнів економічної безпеки / Н. В. Білошкурська  // Економіка. Фінанси. Право. – 2011. – № 5. – С. 7–10.

17.  Квач, Я. П. Оцінка нематеріальних активів у контексті діагностики економічної безпеки підприємства / Я. П. Квач // Зовнішня торгівля: економіка, фінанси, право  : Наук. журн. – 2014. – № 5/6. – С. 218–225.

Розділ: Економіка. Управління. Фінанси

Код: 6090  Доброго дня! Мені потрібні книжки по "Регіональній економіці". Чи є у Вас у відділах такі?  Вгору  

Регіональна економіка України

1.        65.049(4УКР) Б 93 Бутко, М. П. Регіональні особливості економічних трансформацій в перехідній економіці: монографія / М. П. Бутко. – Київ : Знання України, 2005. – 476 с.

2.        65.049(4УКР)Е 45 Економічний простір регіону в інтеграційній стратегії розвитку: кол. монографія / Чернігів. нац. технолог. Ун-т ; під заг. ред. М. П. Бутка. – Київ : Кондор, 2016. – 432 с.

3.        65.9(4УКР) З-33 Запоточний, І. В. Державне регулювання регіональної економіки: навч. посіб. / І. В. Запоточний, В. І. Захарченко; ред. В. І. Захарченко. – Харків : Одіссей, 2003. – 592 с.

4.        65.049(4УКР) Ж 85 Жук, М. В. Регіональна економіка: підручник / М. В. Жук. – Київ : Академія, 2008. – 416 с.

5.        65.9(4УКР) І-66 Інноваційні підходи до регіонального розвитку в Україні: аналіт. доп. / Нац. Ін-т стратег. дослідж. ; за ред. С. О. Білої. – Київ : НІСД, 2011. – 80 с.

6.        65.049(4УКР) Л 67 Лишиленко, В. І. Розміщення продуктивних сил і регіональна економіка: навч. посіб. для студ. вузів / В.І. Лишиленко. – Київ : Центр навч. літ., 2006. – 325 с.

7.        65.9(4УКР) М 13 Мазур, С. А. Стратегічні напрями реструктуризації економіки регіону в умовах регіоналізації та глобалізації : монографія / С. М. Мазур. – Вінниця : Планер, 2014. – 186 с

8.        65.049(4УКР) М 23 Маниліч, М. І. Трансформація регіонального економічного механізму: монографія / М.І. Маниліч. – Чернівці : Книги-ХХІ, 2004. – 164 с.

9.        65.9(4УКР) П 44 Подсолонко, Е. А. Реструктуризация региональной экономики (системный подход) / Е.А. Подсолонко. – Київ. : ЦУЛ, 2003. – 424 с.

10.    65.9(4УКР) П 85 Прямухіна, Н. В. Проблеми та особливості ринкової трансформації регіональної економіки: монографія / Н. В. Прямухіна ; Черкас. держ. технологічний ун-т. – Київ : Ліра–К, 2015. – 332 с.

11.    65.9(4УКР) С 69 Соціально-економічні аспекти реструктуризації регіональної економіки – 2011 : матеріали міжнар. наук.-практ. конф., 1–2 груд. В 2 т. Т 1 / Вінниц. фін.-екон. Ун-т, Таврійський нац. Ун-т ім. В. І. Вернадського ; упоряд. С. Л. Яблочніков. – Вінниця : Планер, 2011. – 294 с.

12.    65.9(4УКР) С 80 Стимулювання економічного зростання на місцевому рівні: аналіт. доп. / С. О. Біла [та ін.]. – Київ : НІСД, 2013. – 88 с.

13.    65.9(4УКР) С 91 Суховірський, Б. І. Регіональна стратегія економічного розвитку України (теоретичні та прикладні основи геоекономіки): монографія / Б.І. Суховірський. – Київ : КНЕУ, 2000. – 154 с

14.    65.9(4УКР-4ІВА) Т 48 Ткачук, І. Г. Економічна самостійність регіону / І. Г. Ткачук. – Київ : Наук. думка, 1994. – 227 с.

15.    65.9(4УКР) Т 65 Трансформаційні перетворення регіональної економіки: монографія / Черкас. держ. технологічний ун-т ; за заг. ред. С. А. Назаренка. – Київ : Кондор, 2016. – 290 с.

16.    Долішній, М. Соціоекологічна функція регіональної економіки / М.Долішній, Л.Гринів // Вісник Нац. академії наук України. - 2000. – № 3. – С. 25–35.

17.    Мещерякова, Н. М. Теоретичні аспекти розвитку інвестиційного процесу на регіональному рівні / Н. М. Мещерякова // Зовнішня торгівля: економіка, фінанси, право : наук. журн. – 2015. – № 2. – С. 75–82

18.    Франів, І. А. Розміщення продуктивних сил як основа успішного управління бізнесом / Ігор Андрійович Франів, Олександра Володимирівна Фарат // Регіональна бізнес-економіка та управління. – 2013. – № 1. – С. 88–92.

Розділ: Економіка. Управління. Фінанси

Код: 6083  Здравствуйте! У Вас есть книги Стивена Р. Кови?  Вгору  

65.050.214 К 56 Кови, Стивен Р. Восьмой навык. От эффективности к величию / Стивен Р. Кови ; пер. с англ. : Ю. Сундстрем. – 2-е изд. – Москва : Альпина Бизнес Букс, 2008. – 408 с. – (Библиотека МТІ).

65.050.214 К 56 Кови, Стивен Р. Семь навыков высокоэффективных людей. Мощные инструменты развития личности : пер. с англ. / Стивен Р. Кови. – 3-е изд. – Москва : Альпина Бизнес Букс, 2008. – 374 с. : ил. – (Библиотека МТІ).

65.050.214 К 56 Кови, Стивен Р. Главное внимание – главным вещам. Жить, любить, учиться, оставить наследие / Стивен Кови, Роджер Меррилл, Ребекка Меррилл ; пер. с англ. : П. Самсонов. – 2-е изд. – Москва : Альпина Бизнес Букс, 2008. – 324 с. – (Библиотека МТІ).

88.5 К 56 Кови, Стивен. 7 навыков лидера. Nonfiction (Деловой бестселлер) : пер. с англ. / С. Кови. – Минск : Парадокс, 1996. – 448 с. – (Поле чудес: бизнес).

65.050.214 К 56 Кови, Стивен. Скорость доверия. То, что меняет все : пер. с англ. / Стивен Кови, Ребекка Меррилл. – Москва : Альпина Паблишерз, 2010. – 425 с. – (Библиотека МТІ).

65.050.214 К 56 Кови, Стивен. Скорость доверия. То, что меняет все : пер. с англ. / С. Кови, Р. Меррилл. – 2-е изд. – Москва : Альпина Паблишерз, 2011. – 425 с.

Розділ: Економіка. Управління. Фінанси

Код: 6080  Доброго дня! Підкажіть які у Вас є книжки по сучасному документуванні у менеджменті. Дякую.  Вгору  

Сучасне документування у менеджменті

1. 65.050.2 А 35Азарова, Л. Є. Документи та особливості їх оформлення : навч. посіб. / Л.Є. Азарова, З.П. Корженко, Л.В. Горчинська . – Вінниця : ВДТУ, 2002.– 64 с.

2. 65.050.2 Б 69 Близнюк, Л. М. Документація управлінської сфери: навч.-практ. посіб. / Л.М. Близнюк. – Харьків : ХДЕУ, 2004. – 126 с.

3. 65.050.2 Г 65 Гончарова, Н. І. Документаційне забезпечення менеджменту: навч. посіб. для студ. вузів / Н.І. Гончарова. – Київ. : Центр навч. літ., 2006. – 260 с.

4 65.050.2Д 63 Документування у менеджменті: підруч. для студ. вузів / О. Г. Кірічок [та ін.]. – Київ : Центр навч. літ., 2003. – 216 с.

5. 65.050.2З-91Зубенко, Л. Г. Ділові папери в менеджменті: навч. посіб. / Л.Г.Зубенко, В.Д.Нємцов, М.О.Чупріна. – Київ: ЕксОб, 2002. – 272 с.

6. 65.050.2 С 47 Слиньков, В. Н. Свод документов административного делопроизводства в менеджменте бизнеса: практ. рек. / В.Н. Слиньков. – 3–е изд., перераб. и доп. – Київ : КНТ, 2005. – 1248 с.

7. 65.050.2 С 47 Слиньков, В. Н. Должностная инструкция и менеджмент  : довідникове видання / В.Н. Слиньков. – Київ : КНТ, 2006. – 332 с.

8. 65.050.2 С 48 Слободянюк, Н. Ю. Діловодство та управлінська документація  : навч. посіб. для студ. вузів / Н.Ю. Слободянюк. – Вінниця : ВНТУ, 2004. – 80 с.

9. 005 С 91 Сучасне діловодство в Україні: практичні поради: практ. посіб. / Н. В. Кузьменко [та ін.]. – Київ : ЦУЛ, 2017. – 260 с.

10.Палеха, Ю. І. Документально-інформаційні комунікації як основа комунікативного менеджменту / Ю. І. Палеха // Бібліотекознавство. Документознавство. Інформологія. : Наук. журн. – 2016. – № 1. – С. 56–61.

11. Спрінсян, В. Г. Управління документообігом як складовою документаційного менеджменту / В. Г. Спрінсян // Бібліотекознавство. Документознавство. Інформологія. : Наук. журн.– 2014. – № 1.– С. 52–58.

Розділ: Економіка. Управління. Фінанси

Код: 6075  Здравствуйте! Есть ли у вас литература для курсовой работы на тему "World Econimics. General Issues". Нужны книги на английском после 2000 года выпуска.  Вгору  

World Economics.General Issues

1.      81.432.1-9 К 56 Ковалик, Н.В. Англійська мова з основ міжнародної економіки = Englishfor International Economics : підруч. для студ. ВНЗ / Наталя Ковалик, Наталя Зайшла, Леся Тимочко ; Львів. комерц. акад. – Київ : ЦУЛ, 2014. – 480 p. : іл. – Бібліогр.: с. 475-478.

2.      81.432.1-9 М 23 Мансі, Є. О. Mathematic and Economics (Математика і економіка) : тексти до підруч. з англ. мови для студ. і аспірантів немовних фак. та студ. мовних фак., які вивчають англ. як другу іноземну мову у вузах / С. О. Мансі. – Київ : Арій, 2008. – 80 p.

3.      330 М 48 Мельник, Л. Г. Экономика развития = Economics of Development : учеб. для студ. вузов / Л. Г. Мельник. – Сумы : Университет. кн., 2017. – 784 с.

4.      81.432.1-9 Х 17 Халилова, Л. А. English for Students of Economics : учеб. английского языка для студ. эконом. специальностей / Л. А. Халилова. – 2-е изд. – Москва : Форум, 2009. – 384 p.

5.      65.01A 19Actual Problems of Economic and Law : materials Digest of the XVIII International Scientific and Practical Conference and the I Stage of Research Analytics Championships in Economical and Juridical Sciences (London, February 02 - February 06, 2012) / уклад.: B. Zhytnigor, S. Godvint, L. Kupreichyk. – Odessa : In Press, 2012. – 149 с.

6.      65.24 B 78 Borjas, G. Labor Economics / G. J. Borjas. – Boston : Irwin, Mcgraw-Hill, 2000. – 521 p.

7.      65.012 C 69 Colander, D. C.  Economics : учбовий посібник / David C. Colander. – 4-е вид. – Boston : Irwin, Mcgraw-Hill, 2001. – 787 p. : graph.

8.      67.0F 92 Feidman, D. D.  Law's Order: what Economics has to de With Law and Why ii Matters / David D. Feidman. – Princeton ; NewJersey : Princeton University Press, 2000. - 329 p.

9.      65.050 F 85 Frank, R. H. Principles of Economics / Robert H. Frank, Ben S. Bernanke. – Boston : A DivisionofThe McGraw-Hill Companies, 2001. – 834 p. : photo.

10.  339 I-54 Ilarionova, N. M. International Economics. Microeconomics = Міжнародна економіка. Мікроекономіка : manual / N. M. Ilarionova. – Київ : Ліра-К, 2017. – 316 p. : рис., табл.

11.  65.02(4УКР)K 75Koropeckyj, I. S. DevelopmentintheShadow: StudiesinUkrainianEconomics / I. S. Koropeckyj. –Edmonton : CanadianInstituteofUkrainianStudiesPressUniversityofAlberta, 1990. – 291 p.

12.  65.051я73 L 75 Lind, D. A. Basic Statistics for Business and Economics : учбовий посібник / Douglas A. Lind, Robert D. Mason, William G. Marchal. – Boston : Irwin, Mcgraw-Hill, 2000. – 564 p. CD-ROM.

13.  65. 051 L 75 Lind, D. A. Statistical Techniquesin Business and Economics / Douglas A. Lind. – Boston : Irwin, Mcgraw-Hill, 2002. – 830 p.

14.  65.28 S 91O'Sullivan, A. Urban Economics : fourth Edition / Arthur O'Sullivan. – Boston : McGraw-Hill/Irwin, 2000. – 740 p.

15.  65.01P 21Panchyshyn, S. At Home with Economics : course book / S. Panchyshyn, A. Kotlovskyi, O. Olenyuk ; Ivan Franko National University of Lviv. – Львів : ЛНУ ім. І. Франка ; Дрогобич : Коло, 2014. – 452 p.

16.  65.5S 19 Samuelson, P. A. Economics / Paul A. Samuelson. – 18th. ed. –Boston : McGraw-Hill/ Irwin, 2005. – 776 p.

17.  66.4(0) F 50 The Fifth Year as European Union Member States: Topical Problems ii Management of Economics and Law. – Riga : Apgads Mantojums, 2009. – 416 p.

18.  65.58 W 83 World Economy : trainingmanual / University of Economics ii Katowice ; ed.: Y. Kozak, T. Sporek. – 3rd ed., revised and enlarged. – Kyiv ; Katowice : CUL, 2016. – 185 p.

19.  811.111К 56 Ковалик, Н. В. Англійська мова з основ міжнародної економіки = English for International Economics : підруч. для студ. ВНЗ / Наталя Ковалик, Наталя Зайшла, Леся Тимочко ; Львів. комерц. акад. – Київ : ЦУЛ, 2018. – 480 p. : іл.

Розділ: Економіка. Управління. Фінанси

Код: 6072  Сучасне документознавство.  Вгору  

Сучасне документознавство

1.      811.161.2 Г 85 Гриценко, Т. Б. Українська мова за професійним спрямуванням : навч. посіб. для студ. ВНЗ / Т. Б. Гриценко. – Київ : ЦУЛ, 2017. –624 с.

2.      65.050.2 К 36 Керування документацією : підручник / за заг. ред. Ю. І. Палехи. – Київ :Ліра-К, 2016. – 296 с. – (Діловодство в інформаційно-консультаційній діяльності).

3.      73К 63 Комова, М. В. Документознавство : навч. посіб. / М. В. Комова ; Нац. ун-т «Львів.політехніка», Ін-т гуманітар. і соціаль. наук. – Львів : Тріада плюс, 2007. – 296 с.

4.      81.411.1 К 63  Комова, М. Українська документознавча термінологія: шляхи творення та функцій ні : монографія / М. Комова. – Львів : Львів. політехніка, 2011. – 316 с.

5.      73 К 96 Кушнаренко, Н. Н. Документоведение : учебник / Н.Н. Кушнаренко. – 7-е изд., стер. – Київ :Знання, 2006. – 459 с. : ил.

6.      60.5 П 14 Палеха, Ю. І. Документально-інформаційні комунікації : навч. посіб. для студ. ВНЗ / Ю. І. Палеха, Н. В. Мурейко, О. Г. Оксіюк. – Київ :Ліра-К, 2014. – 386 с.

7.      005 П 14 Палеха, Ю. І. Загальне діловодство (теорія та практика керування документацією із загальних питань : навч. посіб. / Ю. Палеха. – Вид. 4-те випр., допов. – Київ :Ліра-К, 2017. – 624 с. – (Культура діловодства).

8.      73 П 14 Палеха, Ю. І. Загальне документознавство : навч. посіб. для студ. ВНЗ / Ю. І. Палеха, Н. О. Леміш. – Вид. 3-тє. – Київ : Ліра-К, 2015. – 432 с.

9.      81.411.1-7 П 32 Пізнюк, Л. В. Лінгвістичні основи документознавства : навч. посіб. для дистанц. навчання / Л.В. Пізнюк. – Київ :Ун-т «Україна», 2007. – 355 с.

10.  81.411.1-7 С 14 Садовнича, В. В. Сучасні ділові документи та папери. Як правильно оформити і підготувати : зразки та приклади / В. В. Садовнича. – Харків : КлубСімейногоДозвілля, 2014. – 608 с.

11.  65.050.2 С 91 Сучасне діловодство: зразки документів, діловий етикет, інформація для ділової людини / за ред. В. М. Бріцина. – Київ :Довіра, 2007. – 687 с.

12.  005 С 91 Сучасне діловодство вУкраїні: практичні поради : практ. посіб. / Н. В. Кузьменко [та ін.]. – Київ : ЦУЛ, 2017. – 260 с.

13.  81.411.1-7 У 45 Українська мова за професійним спрямуванням:  практикум : навч. посіб. / за ред. Т. В. Симоненко. – Київ :Академія, 2010. – 272 с. – (Альма-матер).

14.  65.050.2У 67 Управлінське документування : підручник / за заг. ред. Ю. І. Палехи. –Київ :Ліра-К, 2015. – 368 с.

15.  73 Ш 35 Швецова-Водка, Г. М. Загальна теорія документа і книги : навч. посіб. / Г. М. Швецова-Водка. – Київ : Знання, 2014. – 405 с. : табл. – (Вища освіта ХХІ століття).

Розділ: Економіка. Управління. Фінанси

Код: 6069  Доброго дня! Чи є у Вас література що до управління фінансовою санацією підприємств?  Вгору  

Управління фінансовою санацією підприємств

1.      658 К 26 Карпунь, І. Н. Управління фінансовою санацією підприємства: навч. посіб. / І. Н. Карпунь. – Львів : Магнолія 2006, 2017. – 418 с.

2.      65.29 Т 35 Терещенко, О.О.Управління фінансовою санацією підприємства: підручник / Олег Терещенко. – вид. 2–е, без змін. – Київ : КНЕУ, 2009. –552 с.

3.      658 Т 98 Тюріна, Н. М.Управління фінансовою санацією підприємства: підручник / Н. М. Тюріна, Н. С. Карвацка. – Львів : Новий Світ–2000, 2017. – 396 с.

4.      65.9(4УКР)29 У 67 Управління фінансовою санацією підприємства: навч. посіб. для студ. вузів / М. Данилюк, В. Савич, В. Орлова. – Київ : Центр навч. літ., 2006. – 320 с.

5.      658 У 67 Управління фінансовою санацією підприємства: підруч. для студ. ВНЗ / Нац. ун–т харчових технологій ; за заг. ред. Т. А. Говорушко. – Київ : ЦУЛ, 2017. – 400 с.

6.      Івженко, А. С. Основні напрямки удосконалення механізму санації підприємств за сучасних економічних умов / А. С. Івженко // Актуальні проблеми економіки. – 2008. – № 4.– С. 142– 148.

7.      Клебанова Т.С. Моделі оцінки ефективності санації підприємств на основі нечітких множин / Клебанова Т.С., Панасенко О.В. // Актуальні проблеми економіки. – 2007. – № 7. –С. 158– 165.

8.      Костецький, В. Санація підприємства як дієвий механізм фінансової стабілізації його діяльності /  Костецький // Світ фінансів : науковий журнал. – 2016. – № 4. – С. 108-119.

9.      Крикун, В. Б. Політика санації та ліквідації підприємств у механізмі реалізації інституту банкрутства / В. Б. Крикун // Економіка та держава. – 2005. – № 10. – С. 56–58.

10.  Мар’яненко, Л. В. Особливості та передумови провадження санаційних процесів на підприємствах України / Л. В. Мар’яненко // Економіка. Фінанси. Право. – 2007. – № 10. – С. 14–21

11.  Терещенко, О. Санація підприємств у світлі нового законодавства  про фінансову неспроможність  / О.Терещенко // Економіка України. – 2000. – № 11. – С. 31–36.

12.  Терещенко, О. Санаційний аудит – необхідна передумова   фінансової санації підприємств / О.Терещенко // Вісник Нац. Банку України. – 2000. – № 5. – С. 57–61.

13.  Швиданенко, Г. Санація балансу в системі антикризового управління підприємством / Г. Швиданенко // Актуальні проблеми економіки. – 2003. – № 4. – С. 33–36.

Розділ: Економіка. Управління. Фінанси

Код: 6066  Доброго дня! Мені потрібна інформація про наявність у Вас літератури по темі: "Тайм-менеджмент" Дякую.  Вгору  

Тайм-менеджмент

1. 05 А 50 Аллен, Д. Как привести дела в порядок: искусство продуктивности без стресса / Дэвид Аллен ; пер. с англ. С. В. Каденко. – 6-е изд. – Киев : Сварог, 2017. – 346 с.

2. 65.050.214 А 87 Архангельский, Г. А. Тайм–драйв. Как успевать жить и работать / Глеб Архангельский. – 8-е изд. – Москва : Манн, Иванов и Фербер, 2008. – 256 с.

3. 65.050.214 А 87 Архангельский, Г. А. Организация времени: от личной эффективности к развитию фирмы / Г.А. Архангельский. – 2-е изд. – Санкт-Петербург : Питер, 2005. – 448 с.

4. 65.050.214 Г 65 Гончарова, С. Онлайн-карьера для мам / Света Гончарова, Ицхак Пинтосевич. - Киев : Айпио, 2016. – 256 с.

5. 65.050.214 Д 83 Дункан, Т. М. 8 Ловушек времени. Как вырваться из порочного круга постоянно увеличивающейся загрузки на работе / Тодд М. Дункан ; пер. с англ. : В. И. Кузина. – Москва : Эксмо, 2008. – 224 с.

6. 65.050.214 Е 30 Егоршин, А. П. Организация труда персонала: учеб. для студ. вузов / А. П. Егоршин, А. К. Зайцев. – Москва : ИНФРА–М, 2008. – 320 с.

7. 65.050.214 Е 70 Еремич, Н. Г. Тайм-менеджмент для женщин. Как все успевать / Наталья Еремич. – Санкт-Петербург : Питер, 2008. – 176 с.

8. 65.050.214 К 53 Кноблаух, Й. Управление временем : учбовий посібник / Й. Кноблаух, Х. Вельте; Пер. с нем. Д.В. Ковалева. – 2-е изд., стер. – Москва : ОМЕГА–Л, 2006. – 144 с.

9. 65.050.214 Л 58 Лимончелли, Т.Тайм–менеджмент для системных администраторов / Томас Лимончелли ; пер. с англ. С. Иноземцева. – Санкт-Петербург ; Москва : Символ–Плюс, 2013. – 240 с.

10. 65.050.214 Л 91 Льюис, Д. Управление стрессом. Как найти дополнительные 10 часов в неделю / Дэвид Льюис ; пер. с англ. А. П. Хомик. – Москва : Альпина Паблишер, 2012. – 238 с.

11. 65.050.214 К 64 О'Коннелл, Ф. Успевай все вовремя: самоучитель по тайм-менеджменту: пер. с англ. / Ф. О'Коннелл. – Москва : Дело и Сервис, 2007. – 176 с.

12. 65.050.214 Р 93 Рыженкова, И. К. Профессиональные навыки менеджера. Повышение личной и командной эффективности / И. К. Рыженкова. – Москва : Эксмо, 2008. – 272 с.

13. 65.050.214 С 34 Сидорова, Н. А. Тайм-менеджмент. Создание оптимального расписания дня и эффективная организация рабочего процесса / Н. А. Сидорова, Е. Б. Анисинкова. – Москва : Дашков и К., 2008. – 220 с.

14. 65.050.214 С 34 Сидорова, Н. А. Тайм-менеджмент. Создание оптимального расписания дня и эффективная организация рабочего процесса / Н. А. Сидорова, Е. Б. Анисинкова. – Москва : Дашков и К., 2008. – 220 с.

15.  15.65.050.214 14 Тайм-менеджмент : учеб. пособие / под ред. : Г. А. Архангельского. – Москва : Маркет ДС, 2010. – 288 с.

16.  65.050.214 Т 66 Трейси, Б. Управляй своим временем и удвой результаты / Б. Трейси; Пер. с англ., ред. А.В. Орлов. – Москва : Вильямс, 2006. – 64 с.

17.  Гріньова, О. Тайм–менеджмент і охорона праці / Ольга Гріньова, Сергій Горобинський // Охорона праці. – 2017. – № 11. – С. 26–28.

18.  Иголкина, И. Воры времени и способы борьбы с ними / Инна Иголкина // Довідник секретаря та офіс–менеджера : спец. журн. – 2014. – № 2. - С. 58–67.

19.  Золотарь, А. Основное правило тайм-менеджмента – скорость, не качество? / А. Золотарь // Секретарь-референт : Все о работе и для работы секретаря. – 2012. – № 2. – С. 54–56.

20.   Клюй, Е. Тайм-менеджмент: определите личные приоритеты / Е. Клюй // Секретарь-референт. – 2004. – № 12. – С. 34–36.

21.   Лисак, У. Наш час – у наших руках. Основні поняття й принципи тайм-менеджменту / У. Лисак // Довідник кадровика : спец. журн. – 2012. – № 5. – С. 82–85.

22.  Майсюра, О. М. Про ефективність використання особистого часу (до питання тайм-менеджменту) / О. М. Майсюра // Актуальні проблеми економіки. – 2010. – № 2. – С. 196–200.

23.  Мартиненко, О. Секрети тайм-менеджменту в аудиті й не тільки, або як усе встигати / Ольга Мартиненко // Аудитор України – 2017. – № 9. – С. 74–76.

24.  Стрельнікова, Л. Нотування справ – основа тайм–менеджменту / Л. Стрельнікова // Секретарь-референт. – 2009. – № 6. – С. 80–85.

25.  Харук, К. Б. Діагностика тайм-менеджменту підприємств на засадах бізнес-індикаторів: ефективність та продуктивність / К. Б. Харук, Р. М. Скриньковський, Н. М. Крукевич // Економіка та держава. – 2015. – № 1. – С. 56–59.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Розділ: Економіка. Управління. Фінанси

Код: 6058  Івентивний менеджмент в туризмі.  Вгору  

Івентивний менеджмент в туризмі

 1. 005 Ж 72 Жилінська, О. І. Організація та управління нововведеннями : навч. посіб. / О. І. Жилінська, Л. А. Оліх, І. М. Корнілова ; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Вінниця : Нілан-ЛТД, 2018. – 238 с. : рис., табл.
 2. 338 М 50 Менеджмент туристичної галузі : підручник / О. М. Білоусов [та ін.] ; Міжнар. ун-т бізнесу і права. – Херсон : Гельветика, 2017. – 580 с.
 3. 005 І-44 Ілляшенко, С. М. Інноваційний менеджмент : підруч. для студ. ВНЗ / С. М. Ілляшенко. – Суми : Університ. кн., 2017. – 334 с.
 4. 005 H 86 HR-менеджмент у публічному управлінні : навч. посіб. / О. М. Руденко [та ін.] ; Чернігів. нац. технолог. ун-т. – Київ : Кондор, 2017. – 124 с.
 5. 65.43 М 50 Менеджмент і маркетинг туризму : навч. посіб. для студ. ВНЗ / під заг. ред. О. Є. Лугініна. – Київ : Ліра-К, 2016. – 364 с. : рис., табл.
 6. 65.050.214 І-26 Ігнатьєва, І. А. Стратегічний менеджмент : підруч. для студ. ВНЗ / І. А. Ігнатьєва. – Київ : Каравела, 2016. – 480 с.
 7. 65.050.214 Т 82 Туленков, М. В. Сучасні теорії менеджменту : навч. посіб. для студ. ВНЗ / М. В. Туленков. – Київ : Каравела, 2016. – 304 с. : рис., табл. – (Вища освіта в Україні).
 8. 005 М 58 Мізюк, Б. М. Стратегічний менеджмент : навч. посіб. / Б. М. Мізюк, І. І. Тучковська, І. В. Артищук. – Львів : Магнолія 2006, 2017. – 376 с.
 9. 338 Ж 15 Жадан, О. В. Управління надійністю технологічних систем : підручник / О. В. Жадан, А. В. Кретова ; Донец. держ. ун-т управління. – Львів : Магнолія 2006, 2017. – 142 с.
 10. 005 М 58 Мізюк, Б. М. Основи стратегічного управління : підручник / Б. М. Мізюк ; УКООПСПІЛКА, Львів. комерц. акад. – Львів : Магнолія 2006, 2017. – 544 с. : рис., табл. – (Вища освіта в Україні).
 11. 75.81 Т 87 Туризмологія: концептуальні засади теорії туризму : монографія / кер. проекту: В. С. Пазенок, В. К. Федорченко. – Київ : Академія, 2013. – 368 с.
 12. 004 І-74 Інформаційні технології моделювання процесів розвитку туристичних та інфокомунікаційних комплексів на основі фізичних аналогій : монографія / О. І. Артеменко [та ін.] ; за наук. ред. В. В. Пасічника ; М-во освіти і науки України. – Львів : Новий Світ-2000, 2017. – 334 с. : рис., табл.
Розділ: Економіка. Управління. Фінанси

Код: 6055  Доброго дня! Допоможіть знайти літературу за темою: Івент-маркетинг. Окремий синтетичний засіб маркетингових комунікацій.  Вгору  

Івент-маркетинг – окремий синтетичний засіб маркетингових комунікацій

 1. Васильева, О. Ивент-маркетинг – эффективная замена прямой рекламе / О. Васильева // Маркетинг и реклама. – 2018. – № 9. – С. 22–26
 2. Ивент-маркетинг трансформируется вместе с рынком // Маркетинг и реклама. – 2018. – № 9. – С. 8–14
 3. Касьяненко, С. Ивент-маркетинг: невероятный всплеск интереса / С. Касьяненко // Маркетинг и реклама. – 2018. – № 9. – С. 32–33.
 4. Максимович, Я. О нетворкинге на ивентах / Я. Максимович // Маркетинг и реклама. – 2018. – № 9. – С. 27–31
 5. Пирогова, Т. Ивент-маркетинг как инструмент бренд-коммуникаций (классика жанра от Red Bull) / Т. Пирогова // Маркетинг и реклама. – 2016. – № 5. – С. 60–65.
 6. Ромат, Е. Ивент маркетинг в системе маркетинговых коммуникаций / Е. Ромат // Маркетинг и реклама. – 2016. –№ 6. – С. 48–56.
 7. Пятыгина, К. Ивент-маркетинг переживает возрождение / К. Пятыгина // Маркетинг и реклама. – 2018.– № 9. – С. 34–35.
 8. Садыков, А. Ивент – это в первую очередь инструмент / А. Садыков // Маркетинг и реклама. – 2018. – № 9. – С. 18–19.
 9. Сотник, В. Современный ивент-маркетинг: есть проблемы. даже у ивент-агенств / В. Сотник // Маркетинг и реклама. – 2018. – № 9. – С. 20–21.
 10. Ткачук, О. В. EVENT – важлива складова сучасного PR / О.В. Ткачук // Маркетинг в Україні. – 2010. – № 1. – С. 34–39.
Розділ: Економіка. Управління. Фінанси

Сторінка 1 з 114 123456 > До останньої »

Розділи:
Інтернет і телекомунікації [39]
Історія [296]
Бібліотеки. Архіви [342]
Біологія. Медицина [39]
Бухгалтерський облік та аудит [135]
Військове справа. ОБЖ [11]
Вінниччина [197]
Географія. Країнознавство [28]
Держава і право [188]
Екологія [24]
Економіка. Управління. Фінанси [1709]
Електронні бібліотеки, сайти [19]
Етнографія [27]
Кіно. Театр [7]
Комп'ютери і програми [29]
Кулінарія [6]
Культура. Мистецтво. ЗМІ [95]
Літературознавство [190]
Математика. Кібернетика [20]
Мовознавство. Іноземні мови [144]
Музика [22]
Не в тему! (offtopics) [10]
Педагогіка. Освіта. Професії [200]
Політика. міжнародні відносини [54]
Психологія. Психіатрія [55]
Сільське господарство [138]
Словники. Довідники. Енциклопедії [9]
Статистика [6]
Тексти книжок [44]
Техніка. Виробництво. Стандарти [60]
Туризм [12]
Фізика. Астрономія [8]
Філософія. Соціологія. Релігія [67]
Физкультура и спорт [11]
Хімія [8]

Rambler's Top100    
Copyright © ОУНБ ім. К.А.Тімірязєва 1998-2021
Дизайн:Березюк Сергій
Програмування:Мачушенко Дмитро
Всі матеріали на цьому сайті розміщені на умовах ліцензії Creative Commons Attribution 4.0 International, якщо не зазначене інше