ОУНБ ім. К.А. Тімірязєва
  
Наша адреса:
Україна, м. Вінниця,
21100, Соборна, 73
Тел. (0432) 56-27-92
Факс (0432) 67-03-41
 

E-Mail: inform@library.vn.ua

Ми працюємо:

Понеділок - четвер з 10.00 до 19.00,
Субота та неділя з 10.00 до 18.00
П'ятниця - вихідний день
Остання середа кожного місяця - санітарний деньBiblioteka Publiczna im. Zygmunta Jana Rumla w Dzielnicy Praga Południe m.st. Warszawy 
Офiцiйне представництво Президента України
Корпорація Інком
Урядовий портал
Урядова телефонна «гаряча лінія»
Офіційний портал Верховної Ради України
Вінницька ОДА
Вінницька обласна Рада - офіційний інтернет-сайт
Вінницька міська рада
Управління культури і мистецтв Вінницької облдержадміністраціїВіртуальна довідка

Сторінка 1 з 2 12 >

Код: 6124  Допоможіть зі списком літератури з теми "Адаптивні системи організму людини. Особливості їх функціонування при дії негативних факторів навколишнього середовища". Дякую  Вгору  

Адаптивні системи організму людини. Особливості їх функціонування при дії негативних факторів навколишнього середовища

1. 612 А23 Агаджанян, Н. А. Адаптация и резервы организма / Н. А. Агаджанян. – Москва : Физкультура и спорт, 1983. – 176 с.

2. 28.903 А23 Агаджанян Н. А. Резервы нашего организма / Н. А. Агаджанян, А. Ю. Катков – 3-е изд., перераб. и доп. – Москва : Знание, 1990. – 240 с.

3. 28.9 А 37 Айдаралиев, А. А. Адаптация человека к экстремальным условиям: опыт прогнозирования / А. А. Айдаралиев, А. Л. Максимов. – Ленинград : Наука. Ленингр. отд-ние, 1988. – 126 с. : граф.

4.  28.9 Б 48 Березин, Ф. Б. Психическая и психофизиологическая адаптация человека / Ф. Б. Березин ; АН СССР. – Ленинград : Наука. Ленингр. отд-ние, 1988. – 270 с.

5.  Воскобойнікова, Г. Л. Концепція комплексної оцінки адаптаційних можливостей у формуванні і збереженні індивідуального здоров’я людини [Електронний ресурс] / Г. Л. Воскобойнікова // Наука і освіта. – 2014. – № 8. – С. 35–39.

6.   Іванова, Є. Ресурсні системи та адаптаційні резерви людини [Електронний ресурс] / Є. Іванова // Філософія та гуманізм. – 2017. – Вип. 2. – С. 56–61.

7.  28.081 И 46 Ильичев, В. Г. Устойчивость, адаптация и управление в экологических системах / В. Г. Ильичев. – Москва : ФИЗМАТЛИТ, 2009. – 192 с. : ил., портр.

8.  Кашуба, М. О. Нові методи відбору токсичних наночастинок із навколишнього середовища для подальшого вивчення їх впливу на організм людини [Електронний ресурс] / М. О. Кашуба, О. Є. Федорів // Медична хімія. – 2011. – Т. 13, № 4. – С. 227.

9.  Кокун, О. М. Оптимізація адаптаційних можливостей людини: психофізіологічний аспект забезпечення діяльності : монографія / О. М. Кокун. – Київ : Міленіум, 2004. – 265 с. – Електрон. версія. – Режим доступу: b.iitta.gov.ua/1513/1/Кокун_Моногр_04.pdf (дата звернення: 23.12.2018). – Назва з екрана.

10.  Кузьменко, Ю. В. Індивідуально-психологічні особливості людини як чинник адаптації в умовах потенційних та реальних загроз її життєдіяльності з боку небезпечних природних явищ [Електронний ресурс] / Ю. В. Кузьменко // Зб. наук. пр. Нац. акад. Держ. прикордон. служби України. Серія : Педагогічні та психологічні науки. – 2014. – № 1. – С. 250–260.

11.  Лазуренко, С. І. Адаптація та адаптаційні можливості людини [Електронний ресурс] / С. І. Лазуренко, С. В. Білошицький, А. М. Семенов // Актуальні проблеми навчання та виховання людей з особливими потребами. – 2014. – № 11. – С. 194–207.

12.  612 Л 84 Лук’янцева, Г. В. Фізіологія людини : навч. посіб. / Г. В. Лук’янцева. – 2-ге вид., без змін. – Київ : Нац. ун-т фізичного виховання і спорту України : Олімпійська літ., 2017. – 184 с. : рис.

13.  20.1 Ч–52 Сергета, І. В. Характеристики донозологічних станів та адаптаційних ресурсів організму як критеріальні показники оцінки особливостей впливу довкілля на здоров'я людини / І. В. Сергета, О. П. Мостова [и др.] // IV Всеукраїнський з'їзд екологів з міжнародною участю (Екологія / Ekology –2013), Вінниця, 25–27 верес. 2013 р. : зб. наук. ст. / відп. за вип. В. Г. Петрук. – Вінниця, 2013. – С. 416–418.

14.  Стефурак, В. П. Навколишнє середовище і здоров’я людини. Медико-екологічна освіта [Електронний ресурс] / В. П. Стефурак, О. С. Ястребова //Галицький лікарський вісник. – 2012. – Т. 19, число 1. – С. 126–128.

15.  20.1 Т 66 ІІІ–й Всеукраїнський з’їзд екологів з міжнародною участю (Екологія/Ecology– 2011), 21–24 верес. = III All–Ukrainian Congress of Ecologists with International Participation : зб. наук. ст. Т. 1 (секції 1–3) / голов. ред. В. В. Грабко. – Вінниця : ВНТУ, 2011. – 357 с. : табл., рис.

16.  51.20 Т 51 Токин, И. Б. Окружающая среда и здоровье человека. Некоторые биотические факторы и антропогенные загрязнители : учеб. пособие / И. Б. Токин. – Санкт-Петербург : Соло, 2009. – 262 с.

17.  Філіпович, В. М. Інтелект як форма адаптації людини до середовища [Електронний ресурс] / В. М. Філіпович // Вісн. Нац. ун-ту оборони України. – 2014. – Вип. 5. – С. 344–347.

18.  Христич, Т. М. Електромагнітні поля, біоритми і адаптація в організмі людини [Електронний ресурс] / Т. М. Христич, О. В. Горбачевький // Фітотерапія. – 2009. – № 3. – С. 67–71.

19.  51.20 Э 98 Эшкрофт, Ф. На грани возможного. Наука выживания : пер. с англ. / Ф. Эшкрофт. – Москва : Альпина нон-фикшн, 2012. – 434 с. : ил.

20.  Яковенко, М. Г. Людина та забруднення навколишнього середовища [Електронний ресурс] / М. Г. Яковенко, О. І. Зазимко, В. В. Россіхін, І. А. Кривицька // Наук. пр. [Чорномор. держ. ун-ту ім. Петра Могили]. Серія : Техногенна безпека. – 2013. – Т. 210, вип. 198. – С. 66–69.

Розділ: Екологія

Код: 6107  Скажіть. будь ласка, які книги є у бібліотеці з теми "Сучасний стан, проблеми та перспективи розвитку екологічного маркетингу в Україні".   Вгору  

Екологічний маркетинг

1. 65.9(4УКР)28 П 80 Прокопенко, О. В. Екологічний маркетинг : навч. посіб. / О. В. Прокопенко. – Київ : Знання, 2012. – 319 с.

2. Воронецька, І. С. Формування ринку екологобезпечної продукції на основі екологічного маркетингу / І. С. Воронецька // АгроСвіт. – 2013. – № 5. – С. 23–26.

3.  Воронецька, І. Особливості формування екологічного маркетингу в аграрному секторі економіки / І. Воронецька // Економіст. – 2011. – № 10. – С. 26–28.

4. Дубель, М. Екологічний маркетинг як концепція сталого екологічного та економічного розвитку / М. Дубель, О. Боєнко // Economic and Law paradigm of modern society. – 2016. – № 1. – P. 22–27.

5.  Кучмійов, А. В. Механізм управління екологічною безпекою економічних систем на засадах маркетингу [Електронний ресурс] / А. В. Кучмійов // Маркетингі менеджмент інновацій. – 2013. – № 2. – С. 251–259.

6.  Кучмійов, А. В. Використання інструментів екологічного маркетингу для підвищення рівня екологічної безпеки регіону [Електронний ресурс] / А. В. Кучмійов // Держава та регіони. Серія : Економіка та підприємництво. – 2013. – № 2. – С. 60–65.

7. Лазаренко, В. І. Методичне забезпечення маркетингових досліджень у системі екологічного маркетингу / В. І. Лазаренко // АгроСвіт. – 2017. – № 15/16. – С. 57–61.

8. Марова, С. Ф. Развитие экономических механизмов управления безопасностью жизнедеятельности в экологической сфере / С. Ф. Марова // Економіка та держава. – 2008. – № 8. – С. 75–78.

9. Рожен, О. Котиться вал «зелених» інвестицій. Впіймати б!. / О. Рожен // Екологічний вісник. – 2007. – № 4. – С. 7–9.

10. Сокур, М. І. Економічні аспекти екологічного маркетингу [Електронний ресурс] / М. І. Сокур, І. В. Самойленко // Вісн. Кременчуц. нац. ун-ту ім. Михайла Остроградського. Серія : Економічні науки. – 2013. – Вип. 4. – С. 27–34.

11. Шило, С. Оцінювання управлінських рішень / інноваційно-інвестиційних проектів у системі еколого-економічного управління / С. Шило // Економіст. – 2011. – № 10. – С. 29–30.

Розділ: Екологія

Код: 5786  Альтернативна енергія (сонячні батареї).  Вгору  

Альтернативна енергетика (сонячна)

1.     31.6(4УКР) А 58 Альтернативна енергетика України: особливості функціонування і перспективи розвитку : колект. моногр.: присвяч. 30-річчю Вінниц. нац. аграр. ун-ту / Г. М. Калетнік [та ін.] ; за ред. Г. М. Калетніка. – Вінниця : Едельвейс і К, 2012. – 250 с. : кол. іл., портр., табл.

2.     31.15 Г 38 Германович, В. Альтернативные источники энергии. Практические конструкции по использованию энергии ветра, солнца, воды, земли, биомассы / В. Германович, А. Турилин. – Санкт-Петербург : Наука и Техника, 2011. – 320 с. : рис.

3.     Горкина, Т. И. Альтернативная энергетика / Т. И. Горкина // География в школе. – 2013. – № 9. – С. 18–33.

4.     Горлов, А. А. Возобновляемая энергетика Мирового океана / А. А. Горлов // Энергия: экономика, техника, экология. – 2013. – № 12. – С. 2–10 : ил.

5.     38.113 К 14 Казаков, Г. В. Архітектура енергоощадних сонячних будинків : навч. посіб. для студ. ВНЗ / Г. В. Казаков. – Львів : Львівська політехніка, 2009. – 84 с.

6.     38.76 К 64  Коновалов, С. В. Альтернативні види енергії : навч. підруч. для студ. ВНЗ I-III рівнів акредит. / Станіслав Васильович Коновалов, Петро Матвійович Єнін, Олександр Олександрович Галаченко. – Вінниця : Вид. Балюк І. Б., 2010. – 135 с.

7.    Макаренко, М. Сонячна альтернатива газу / М. Макаренко // Аграрна техніка та обладнання. – 2015. – № 2. – С. 80–83.

8.    Михальчук, В. Солнечная энергия доступна каждому / В. Михальчук // Компьютер : компьютерное издание. – 2016. – № 3/4. – С. 28–33

9.    Нефедов, В. В. Альтернативные источники для обособленных потребителей / В. В. Нефедов, А. Н. Четвериков, А. П. Филатов // Сельский механизатор. – 2011. – № 9. – С. 32–33 : рис.

10.  Никитин, Б. Солнечная водогрейная установка / Б. Никитин, С. Мустафаев // Сельский механизатор. – 2006. – № 8. – С. 36.

11.  Осадчий, Г. Б. Система электроснабжения от солнечной энергии / Г.Б.Осадчий // Техника и оборудование для села. – 2000. – № 5. – С. 32–34.

12.  Осмонов, О. М. Результаты исследований солнечной системы энергоснабжения биоэнергетической установки / О. М. Осмонов // Промышленная энергетика. – 2011. – № 9. – С. 50–53.

13.  31.6 С 60 Солнечная энергетика : учеб. пособие для студ. вузов / В. И. Виссарионов [и др.] ; под ред. В. И. Виссарионова. – Москва : Изд. дом МЭИ, 2008. – 276 с.

14.  Титар, С. С. Сонячні колектори різних конструкцій в системах теплопостачання / С. С. Титар, С. Ф. Крижна // Вісник Вінниц. політехн. ін-ту. – 2010. – № 3. – С. 55–59.

Розділ: Екологія

Код: 5703  Швидкість танення льодовиків у Антарктиді.  Вгору  
Клещенко, Е. Кто живет в озере Восток / Е. Клещенко // Химия и жизнь – ХХI век. – 2012. – № 5. – С. 2–4
Фокс, Д. Свидетельство таяния льдов Антарктики / Дуглас Фокс // В мире науки. – 2012. – № 9. – С. 60–68.
Розділ: Екологія

Код: 5533  Доброго дня! Допоможіть зі списком літератури на тему "Стан екологічної безпеки на Вінниччині". Дякую.  Вгору  

Стан екологічної безпеки на Вінниччині

 1. Екологічна безпека. – Київ : Аспект-Поліграф, 2015. – 28 с.
 2. Екологічна безпека Вінниччини : монографія / за заг. ред. Олександра Мудрака. – Вінниця : Балюк І.Б., 2008. – 456 с. : іл., карти, табл. – Бібліогр.: с. 330-340.
 3. Мудрак, О.В. Стратегія збалансованого розвитку Вінницької області: екологічна складова: навч.-метод. посіб. / О.В. Мудрак, Г.В. Мудрак. – Вінниця : Корзун Д.Ю., 2013. – 84 с.
 4. Основи екології: навколишнє середовище і техногенний вплив : підручник / Я.П. Скоробогатий [та ін.]. – Львів : Новий Світ-2000, 2008. – 222 с.
 5. Перший Всеукраїнський з'їзд екологів (ECOLOGY-2006) : зб. матеріалів Міжнарод. наук.-практ. конф. м. Вінниця, 4-7 жовт. 2006 р. / ред. Б.І. Мокін. – Вінниця : УНІВЕРСУМ-Вінниця, 2006. – 186 с.
 6. ІІІ-й Всеукраїнський з'їзд екологів з міжнародною участю (Екологія/Ecology- 2011), 21-24 вересня = III All-Ukrainian Congress of Ecologists with International Participation : зб. наук. ст. Т. 1 (секції 1-3) / голов. ред. В.В. Грабко. – Вінниця : ВНТУ, 2011. – 357 с. : табл., рис.
 7. IV Всеукраїнський з'їзд екологів з міжнародною участю (Екологія/Ecology - 2013), 25-27 вересня = IV All-Ukrainian Congress of Ecologists with International Participation : зб. наук. ст. / відп. за вип. В.Г. Петрук. – Вінниця : Діло : ВНТУ, 2013. – 552 с.
 8. V-й Всеукраїнський з'їзд екологів з міжнародною участю (Екологія/Ecology - 2015), 23-26 вересня = V All-Ukrainian Congress of Ecologists with International Participation : зб. наук. пр. / відп. за вип. В.Г. Петрук. – Вінниця : Нілан-ЛТД, 2015. – 280 с. : мал., табл.

***

 1. Вербецький, В. Охорона довкілля – пріоритетне завдання : [про заходи щодо підвищ. еколог. безпеки на території Бершад. р-ну] / В. Вербецький // Бершад. край. – 2006. – 28 січ.
 2. Вовченко, Н. Природа потребує нашої уваги та захисту / Н. Вовченко // Безпека життєдіяльності. – 2014. – № 5. – С. 34.
 3. Мороз, П.М. Про дотримання вимог екологічної безпеки та запобігання негативним змінам стану довкілля : [стан довкілля з огляду на використання пестицидів на сільгосппідприємствах Бар. р-ну] / П.М. Мороз // Поділ. край. – 2008. – 13 черв.
 4. Про виробництво біопалива йшлося на міжнародній конференції в аграрному університеті : [тема обговорення – потенціал енергет. та еколог. безпеки держави] // Новини Вінниччини. – 2010. – 31 берез. – С. 2.
 5. Стан екологічної безпеки області : [Вінниц. обл.] // Поділ. край. – 2012. – 30 листоп. – С. 4.

За більш детальною інформацією звертайтеся, будь ласка, до відділу краєзнавства Вінницької ОУНБ ім. К.А. Тімірязєва.

Розділ: Екологія

Код: 5424  Доброго дня!!! Допоможіть підібрати л-ру за темою "Оцінка впливу на навколишнє середовище виробок сірководневих джерел". Дякую.  Вгору  

Навколишнє середовище

1. 20.1 Ц 81 Царенко, О. М. Навколишнє середовище та економіка природокористування : навч. посіб. / О. М. Царенко, Ю.А. Злобін. - Київ : Вища шк., 1999. - 176 с.

2. 20.1 О-75 Основи екології: навколишнє середовище і техногенний вплив : підручник / Я. П. Скоробогатий [та ін.]. - Львів : Новий Світ-2000, 2008. - 222 с.

3. 28.08 К 66 Кормышев, В. В. Лицом к природе / В. В. Кормышев, А. Д. Коган. - Донецк : Донбас, 0990. - 142 с. : ил.

4. 20.1 Р 49 Рижков, М. М. Навколишнє середовище і мир на планеті / М. М. Рижков. - Київ : Знання України, 1991. - 48 с.

5. Малькова, Н. Из опыта изучения серы и ее соединений / Н. Малькова // Химия в школе. - 2011. - № 2. - С. 33-38.

6. Гусар, М. Г. Розробка заходів та техніко-економічних оцінок зниження викидів оксидів сірки на ТЕС України в рамках виконання Директиви 2001 /80/ ЄС з урахуванням мінімізації впливу на навколишнє середовище / М. Г. Гусар // Енергетика та електрифікація. - 2011. - № 12. - С. 18-19.

7. Варламов, Г. Б. Екологічна таксікація як основа тарифікації енерговиробництва і джерело фінансування реабілітації теплоенергетики / Г. Б. Варламов // Энергетика и электрификация. - 2003. - № 11/12.

8. Шейко, В. Формування глобальних принципів охорони навколишнього середовища / В. Шейко // Вісник Харківської державної академії культури. - 2007. - Вип. 21. - С. 4-12.

9. Мельник, Н. В. Біоенергетика і навколишнє природне середовище / Н. В. Мельник // Економіка АПК. - 2011. - № 1. - С. 70-73.

10. Гацан, Е. А. Экономическая эффективность рационального природопользования при глубоководной добыче сероводорода из морской воды / Е. А. Гацан // АгроСвіт. - 2010. - № 7. - С. 61-62.

11. Буката, Д. С. Экологически безопасный метод очистки воды от сероводорода в черном море / Д. С. Буката, К. А. Добросол // Винахідник і раціоналізатор : науково-популярний журнал. - 2013. - № 4. - С. 20-21.

12. Мешалкина, В. А. Сероводород Чёрного моря / В. А. Мешалкина // Природа и человек. XXI век. - 2010. - № 6. - С. 34-35.

13. Поликарпов, Г. Г. Концептуальная модель экстремального биогеоценоза восстановительной зоны Черного моря / Г. Г. Поликарпов // Доповіді Національної академії наук України. - 2012. - № 11. - С. 197-203.

Розділ: Екологія

Код: 5225  Добрий день. Допоможіть знайти літературу для написання курсової про електронні відходи.  Вгору  

Електронні відходи

 1. 30.69 К 31 Кашкаров, А. П. Отходы – в доходы. Правила и проекты безубыточного хозяйствования / А. П. Кашкаров. – М. : ДМК Пресс, 2012. – 152 с.
 2. 30.69 М 80 Мороз, О. В. Економічні аспекти вирішення екологічних проблем утилізації твердих побутових відходів : монографія / О. В. Мороз, А. О. Свентух, О. Т. Свентух. – Вінниця : УНІВЕРСУМ–Вінниця, 2003. – 110 с.
 3. 30.6 Р 15 Радовенчик, В. М. Тверді відходи: збір, переробка, складування : навч. посіб. для студ. вузів / В. М. Радовенчик, М. Д. Гомеля. – К. : Кондор, 2010. – 552 с.
 4. 30.6 С 30 Семенова, И. В. Промышленная экология : учеб. пособие для студ. вузов / И. В. Семенова. – М. : Академия, 2009. – 528 с. – (Высшее профессиональное образование).
 5. 30.69 Ш 95 Шубов, Л. Я. Технология твердых бытовых отходов : учеб. для студ. вузов / Л. Я. Шубов, М. Е. Ставровский, А. В. Олейник ; под ред. Л. Я. Шубова. – М. : Альфа–М : Уником Сервис : ИНФРА–М, 2011. – 400 с. : ил. – (Технологический сервис).
 6. Зенайшвілі, В. Проблеми утилізації електронного обладнання / В. Зенайшвілі // Вісник Київського інституту бізнесу та технологій. – 2010. – № 2 . – С. 72–74.
 7. Койнова, І. Б. Проблеми поводження з побутовими електричними та електронними відходами у м. Львові / І. Б. Койнова, І. М. Рожко // Екологічний вісник. – 2013. – № 5. – С. 7–9.
 8. Люббаде, Й. Вторая жизнь электромусора : каждый год по всему миру выбрасывается 40 миллионов тонн бытовых электроприборов. Старые компьютеры и мобильные телефоны превращаются в горы ядовитых отходов / Йенс Люббаде // GEO. – 2013. – № 12. – С. 107–114.
Розділ: Екологія

Код: 4702  Який радіаційний фон сьогодні в Вінниці ?  Вгору  

Радіаційний фон 27.10.2011 складає  -  0,15 мкЗв/год.

За більш детальною інформацією звертайтеся, будь ласка, до відділу літератури та інформації з питань краєзнавства Вінницької ОУНБ ім. К.А.Тімірязєва.

Розділ: Екологія

Код: 4422  Сучасна концепція охорони природного середовища  Вгору  

Сучасна концепція охорони природного середовища

 1. 65.9(4УКР)28 Е 45 Екосередовище і сучасність [Текст] : в 8 т. Т. 6 / С.І. Дорогунцов [та ін.]. - К. : Кондор, 2007. - 622 с.
 2. 28.081 К 69 Корсак, К. В. Основи сучасної екології [Текст] : навч. посіб. / К. В. Корсак, О. В. Плахотнік ; МАУП. - 6-е вид., доп. - К. : Персонал, 2009. - 408 с. : іл.
 3. Балюк, С.А. Концепція охорони грунтів від ерозії в Україні/ С. А. Балюк, Д. О. Тімченко, М. М. Гічка // Вісник аграрної науки. - 2009. - № 2. - С.5-10.
 4. Концепція охорони вод України //Вода і водоочисні технології. - 2007. - № 1. - C. 11-19.
 5. Супруненко, С. Економічні аспекти сталого розвитку та роль концепції чистішого виробництва в екологізації економіки / С. Супруненко // Екологічний вісник. - 2005. - № 6. - C. 29-31.
 6. Ємельянов, В.О. Урбогеоекосистема та ії місце в організації біосфери/ В. О. Ємельянов, Л. А. Прохорова // Екологія довкілля та безпека життєдіяльності. - 2007. - № 6. - C. 12-18.
 7. Вітер, А.В. Концептуальні схеми розподілу енергії та масоперенесення на суходолі й у водоймах для оптимізації використання відновних природних ресурсів / А.В. Вітер, Л.Т. Міщенко, Л.В. Войтенко // Екологія довкілля та безпека життєдіяльності. - 2007. - № 4. - C. 34-39.
 8. Полікарпов, Г. Міднародна спілка екологічної етики: перший ювілей і підсумки діяльності / Г. Полікарпов, Н. Терещенко // Вісник НАН України. - 2008. - № 5. - С.52-53. 
Розділ: Екологія

Код: 4379  Допоможіть будь-ласка знайти інформацію по даній темі: Медико-екологічні проблеми сучасності пов'язані з транспортом. Дякую.  Вгору  

Медико-екологічні проблеми

1. 39.1н63я73 П 12 Павлова, Е.И. Экология транспорта [Текст] : учеб. для студ. вузов / Е.И. Павлова. - М. : Высш. шк., 2006. - 344 с. : ил.

2. 30 Н 63 Николайкина, Н.Е. Промышленная экология. Инженерная защита биосферы от воздействия воздушного транспорта [Текст] : учеб. пособие для студ. вузов / Н. Е. Николайкина, Н. И. Николайкин, А. М. Матягина. - М. : Академкнига, 2006. - 239 с. : ил.

3. 39.33 Е 45 Екологія та атомобільний транспорт [Текст] : навч. посіб. для студ. вузів / Ю. Ф. Гутаревич [та ін.]. - 2-е вид., переробл. та доп. - К. : Арістей, 2008. - 296 с. : іл.

4. 39.33 Г 78 Графкина, М.В. Экология и экологическая безопасность автомобиля [Текст] : учеб. для студ. вузов / М. В. Графкина, В. А. Михайлов, К. С. Иванов ; под общ. ред. : М. В. Графкиной. - М. : Форум, 2009. - 320 с. - (Высшее образование).

5. Хортов, В. Чем больше и мощнее ДВС мы будем производить, тем быстрее задохнемся без кислорода [] / В.Хортов // Автомобильный транспорт. - 2000. - № 5. - С.3-6.

6. Ивлева, И. "Зеленые" автомобили [Текст] / И.Ивлева // Автомобильный транспорт. - 2001. - № 4. - С.49-52

7. Колесник, С. Статистичне визначення обсягів забруднення атмосферного повітря автомобільним транспортом [Текст] / С.Колесник // Статистика України. - 2002. - № 3. - С. 22-24

8. Толстоногов, Э. Ю. Экология и лесной транспорт [Текст] / Э.Ю. Толстоногов // Лесная промышленность. - 2004. - № 3. - С. 17-18

9. Степанчук , О. В. Автомобільний транспорт і екологічні проблеми міст [Текст] / О.В. Степанчук  // Екологія довкілля та безпека життєдіяльності. - 2004. - № 6. - С. 88-93.

10. Сапронов, О. Автомобільний транспорт як складова міського пасажирського транспорту у контексті енергетичної, соціальної, економічної та екологічної безпеки  [Текст] / О. Сапронов // Освіта і управління. - 2007. - № 2. - С. 152-158.

11. Коротков, М. В. Моделирование экологии города как единой дорожно-транспортной системы [Текст] / М. В. Коротков // Автомобильная промышленность. - 2007. - № 12. - С. 30-31

12. Шейкина, О. Ю. Екологічна оцінка забруднення міських ґрунтів важкими металами вздовж основних транспортних магістралей міста Черкаси [Текст] / О. Ю. Шейкина, О. О. Мислюк // Екологія довкілля та безпека життєдіяльності. - 2008. - № 1 . - С. 61-65 : табл.

13. Кузнецов, И. Экология и автомобиль, или Чистый воздух нам пока не грозит [Текст] / И. Кузнецов // Экология и жизнь. - 2007. - № 12 . - С. 27-29

Розділ: Екологія

Код: 4278  допоможіть будь ласка знайти інформацію на тему "Екологічні проблеми в м.Мехіко  Вгору  

1. 20.1 Э 40  Экология города [Текст] : учеб. пособие для студ. вузов / под ред. : В. В. Денисова. – М. ; Ростов н/Д : МарТ, 2008. – 832 с. : ил., табл. – (Учебный курс).  

2. 20.1 Т 37 Тетиор, А.Н. Архитектурно–строительная экология [Текст] : учеб. пособие / А.Н. Тетиор. – М. : Академия, 2008. – 368 с. : ил.        

3 . 20.1 Р 92 Ручин, АБ. Урбоэкология для биологов [Текст] : учеб. пособие / А. Б. Ручин, В. В. Мещеряков, С. Н. Спиридонов. – М. : КолосС, 2009. – 195 с. : ил. – (Учебники и учебные пособия для студентов высших учебных заведений) 

4. 20.1 Ч–15 Чайка, В.Є. Урбоекологія [Текст] : підруч. для студ. / В.Є. Чайка. – Вінниця : Віноблдрукарня, 1999. – 368 с. – Бібліогр.: с. 360–363 .         

5. 20.1 Т 37 Тетиор, А.Н. Городская экология [Текст] : учеб. пособие / А.Н. Тетиор. – М. : Академия, 2006. – 336 с. : ил. – (Высшее профессиональное образование. Строительство).         

6. 20.1 Р 92 Ручин, А.Б. Урбоэкология для биологов [Текст] : учеб. пособие / А. Б. Ручин, В. В. Мещеряков, С. Н. Спиридонов. – М. : КолосС, 2009. – 195 с. : ил. – (Учебники и учебные пособия для студентов высших учебных заведений). –  

7. Ставицька, О.  Проблеми екології енергетичних об'єктів міст як головного техногенного чинника впливу на біосферу [Текст] / О. Ставицька // Управління сучасним містом. – 2003. – № 10/12. – С. 183–191 

8. Харькина, М. А. Природные процессы в городах [Текст] / М.А. Харькина // Энергия: экономика, техника, экология. – 2004. – № 2. – С.44–50 

9. Єременко, А.  Чисте місто – чиста совість! [Текст] / А. Єременко // Дзеркало тижня. – 2004. – 16 жовтня. –  С. 15 

10. Байбиков, А.  Город и гармония [Текст] / А. Байбиков  // Экология и жизнь. – 2004. – № 6. –  С. 11–13 

11. Степанчук , О. В. Автомобільний транспорт і екологічні проблеми міст [Текст] / О.В. Степанчук  // Екологія довкілля та безпека життєдіяльності. – 2004. – № 6. –  С. 88–93. – Бібліографія: 9 назв 

12. Воробьева , Т.А. Изучение и картографирование физического загразнения городской среды [] / Т.А.  Воробьева , А.В. Краснушкин, А.А. Потапов // Вестник МГУ: Сер. 5 География. – 2005. – № 4. –  С. 35–39. – Бібліогр.: 14 назв 

13. Шкуро, В. В. Еколого–гігієнічні проблеми сучасного урбанізованого міського середовища [Текст] / В.В. Шкуро // Екологічний вісник. – 2005. – № 4. – С.8–10 

14. Мороз, П.  Екологія промислового міста та стан нинішньої атмосфери [Текст] / П. Мороз // Наука і суспільство. – 2006. – № 1/2. – С.26–31 

15. Суматохіна І. М. Оцінка та картографування техногенного впливу на природне середовище міських екосистем  [Текст] / Суматохіна І. М., Дук Н. М. // Український географічний журнал. – 2006. – № 2. –  С. 40 – 45: табл. – Бібліогр. с. 45 ( 11 назв ) 

16.Семенченко, П. М. Оценка экологически устойчивого развития современного города [Текст] / П.М. Семенченко // Менеджер. Вісник Донецького державного університету управління. – 2006. – № 4. –  С. 155–159

17. Єремєєв, І. С. Екологія мегаполісів [Карти, рукопис] / І.С. Єремєєв // Міське господарство України. – 2007. – № 1 – С. 35-40. 

18. Из-за нерационального использования воды Мехико грозит обезвоживание. – Режим доступу: http://www.new-garbage.com/?id=12540&page=5&part=16– Назва з екрану.

19. Экология городов. – Режим доступа: www.hizone.info/index.html?di..- Назва з екрану.

20. Жители Мехико утрачивают обоняние из-за загрязненной атмосферы. – Режим доступу: http://ecoportal.ru/news.php?id=30783 – Назва з екрану.

21. Самые  грязные  города мира. -  Режим доступа: http://www.priroda.su/item/152 - Назва з екрану.

Розділ: Екологія

Код: 4277  Допоможіть знайти літературу на тему "Екологічні проблеми м. Торонто".  Вгору  

1. 20.1 Э 40  Экология города [Текст] : учеб. пособие для студ. вузов / под ред. : В. В. Денисова. – М. ; Ростов н/Д : МарТ, 2008. – 832 с. : ил., табл. – (Учебный курс).  

2. 20.1 Т 37 Тетиор, А.Н. Архитектурно–строительная экология [Текст] : учеб. пособие / А.Н. Тетиор. – М. : Академия, 2008. – 368 с. : ил.        

3 . 20.1 Р 92 Ручин, АБ. Урбоэкология для биологов [Текст] : учеб. пособие / А. Б. Ручин, В. В. Мещеряков, С. Н. Спиридонов. – М. : КолосС, 2009. – 195 с. : ил. – (Учебники и учебные пособия для студентов высших учебных заведений) 

4. 20.1 Ч–15 Чайка, В.Є. Урбоекологія [Текст] : підруч. для студ. / В.Є. Чайка. – Вінниця : Віноблдрукарня, 1999. – 368 с. – Бібліогр.: с. 360–363 .         

5. 20.1 Т 37 Тетиор, А.Н. Городская экология [Текст] : учеб. пособие / А.Н. Тетиор. – М. : Академия, 2006. – 336 с. : ил. – (Высшее профессиональное образование. Строительство).         

6. 20.1 Р 92 Ручин, А.Б. Урбоэкология для биологов [Текст] : учеб. пособие / А. Б. Ручин, В. В. Мещеряков, С. Н. Спиридонов. – М. : КолосС, 2009. – 195 с. : ил. – (Учебники и учебные пособия для студентов высших учебных заведений). –  

7. Ставицька, О.  Проблеми екології енергетичних об'єктів міст як головного техногенного чинника впливу на біосферу [Текст] / О. Ставицька // Управління сучасним містом. – 2003. – № 10/12. – С. 183–191 

8. Харькина, М. А. Природные процессы в городах [Текст] / М.А. Харькина // Энергия: экономика, техника, экология. – 2004. – № 2. – С.44–50 

9. Єременко, А.  Чисте місто – чиста совість! [Текст] / А. Єременко // Дзеркало тижня. – 2004. – 16 жовтня. –  С. 15 

10. Байбиков, А.  Город и гармония [Текст] / А. Байбиков  // Экология и жизнь. – 2004. – № 6. –  С. 11–13 

11. Степанчук , О. В. Автомобільний транспорт і екологічні проблеми міст [Текст] / О.В. Степанчук  // Екологія довкілля та безпека життєдіяльності. – 2004. – № 6. –  С. 88–93. – Бібліографія: 9 назв 

12. Воробьева , Т.А. Изучение и картографирование физического загразнения городской среды [] / Т.А.  Воробьева , А.В. Краснушкин, А.А. Потапов // Вестник МГУ: Сер. 5 География. – 2005. – № 4. –  С. 35–39. – Бібліогр.: 14 назв 

13. Шкуро, В. В. Еколого–гігієнічні проблеми сучасного урбанізованого міського середовища [Текст] / В.В. Шкуро // Екологічний вісник. – 2005. – № 4. – С.8–10 

14. Мороз, П.  Екологія промислового міста та стан нинішньої атмосфери [Текст] / П. Мороз // Наука і суспільство. – 2006. – № 1/2. – С.26–31 

15. Суматохіна І. М. Оцінка та картографування техногенного впливу на природне середовище міських екосистем  / Суматохіна І. М., Дук Н. М. // Український географічний журнал. – 2006. – № 2. –  С. 40 – 45: табл. – Бібліогр. с. 45 ( 11 назв ) 

16.Семенченко, П. М. Оценка экологически устойчивого развития современного города [Текст] / П.М. Семенченко // Менеджер. Вісник Донецького державного університету управління. – 2006. – № 4. –  С. 155–159 

17. Єремєєв, І. С. Екологія мегаполісів [Карти, рукопис] / І.С. Єремєєв // Міське господарство України. – 2007. – № 1 – С. 35-40. 

18. Торонто и Ванкувер – одни из лучших городов мира. – Режим доступу: http://immi.com.ua/news.php?news=1036. – Назва з екрану.

19. Торонто - город будущего. – Режим доступу: www.cnimmigration.com/ru/toronto-city-of-the-future.html – Назва з екрану 

 20. Новые номерные знаки и привилегии для «зеленых» автомобилей. – Режим доступу: http://www.ecogeek.ru/category/gorod/ - Назва з екрану. 

21. Экология Канады. – Режим доступу: http://intoronto.ru/ekologiya-kanady.html - Назва з екрану 

22. Самые удобные города для жизни находятся в Канаде. – Режим доступу: http://ecoportal.ru/news.php?id=24689- Назва з екрану.

Розділ: Екологія

Код: 4276  Допоможіть знайти літературу на тему "Екологічні проблеми м. Париж".  Вгору  

1. 20.1 Э 40  Экология города [Текст] : учеб. пособие для студ. вузов / под ред. : В. В. Денисова. – М. ; Ростов н/Д : МарТ, 2008. – 832 с. : ил., табл. – (Учебный курс).  

2. 20.1 Т 37 Тетиор, А.Н. Архитектурно–строительная экология [Текст] : учеб. пособие / А.Н. Тетиор. – М. : Академия, 2008. – 368 с. : ил.        

         3 . 20.1 Р 92 Ручин, АБ. Урбоэкология для биологов [Текст] : учеб. пособие / А. Б. Ручин, В. В. Мещеряков, С. Н. Спиридонов. – М. : КолосС, 2009. – 195 с. : ил. – (Учебники и учебные пособия для студентов высших учебных заведений) 

4. 20.1 Ч–15 Чайка, В.Є. Урбоекологія [Текст] : підруч. для студ. / В.Є. Чайка. – Вінниця : Віноблдрукарня, 1999. – 368 с. – Бібліогр.: с. 360–363 .         

5. 20.1 Т 37 Тетиор, А.Н. Городская экология [Текст] : учеб. пособие / А.Н. Тетиор. – М. : Академия, 2006. – 336 с. : ил. – (Высшее профессиональное образование. Строительство).         

6. 20.1 Р 92 Ручин, А.Б. Урбоэкология для биологов [Текст] : учеб. пособие / А. Б. Ручин, В. В. Мещеряков, С. Н. Спиридонов. – М. : КолосС, 2009. – 195 с. : ил. – (Учебники и учебные пособия для студентов высших учебных заведений). –  

7. Ставицька, О.  Проблеми екології енергетичних об'єктів міст як головного техногенного чинника впливу на біосферу [Текст] / О. Ставицька // Управління сучасним містом. – 2003. – № 10/12. – С. 183–191 

8. Харькина, М. А. Природные процессы в городах [Текст] / М.А. Харькина // Энергия: экономика, техника, экология. – 2004. – № 2. – С.44–50 

9. Єременко, А.  Чисте місто – чиста совість! [Текст] / А. Єременко // Дзеркало тижня. – 2004. – 16 жовтня. –  С. 15 

10. Байбиков, А.  Город и гармония [Текст] / А. Байбиков  // Экология и жизнь. – 2004. – № 6. –  С. 11–13 

11. Степанчук , О. В. Автомобільний транспорт і екологічні проблеми міст [Текст] / О.В. Степанчук  // Екологія довкілля та безпека життєдіяльності. – 2004. – № 6. –  С. 88–93. – Бібліографія: 9 назв 

12. Воробьева , Т.А. Изучение и картографирование физического загразнения городской среды [] / Т.А.  Воробьева , А.В. Краснушкин, А.А. Потапов // Вестник МГУ: Сер. 5 География. – 2005. – № 4. –  С. 35–39. – Бібліогр.: 14 назв 

13. Шкуро, В. В. Еколого–гігієнічні проблеми сучасного урбанізованого міського середовища [Текст] / В.В. Шкуро // Екологічний вісник. – 2005. – № 4. – С.8–10 

14. Мороз, П.  Екологія промислового міста та стан нинішньої атмосфери [Текст] / П. Мороз // Наука і суспільство. – 2006. – № 1/2. – С.26–31 

15. Суматохіна І. М. Оцінка та картографування техногенного впливу на природне середовище міських екосистем  [Текст] / Суматохіна І. М., Дук Н. М. // Український географічний журнал. – 2006. – № 2. –  С. 40 – 45: табл. – Бібліогр. с. 45 ( 11 назв ) 

16.Семенченко, П. М. Оценка экологически устойчивого развития современного города [Текст] / П.М. Семенченко // Менеджер. Вісник Донецького державного університету управління. – 2006. – № 4. –  С. 155–159 

17. Єремєєв, І. С. Екологія мегаполісів [Карти, рукопис] / І.С. Єремєєв // Міське господарство України. – 2007. – № 1 – С. 35-40. 

18. Экология Парижа оказалась непригодной для воробьев. – Режим доступу: http://www.travel.ru/news/2006/10/18/95118.html – Назва з екрану.

19. Город – пространство экологической культуры. – Режим доступу http://www.philosof.onu.edu.ua/elb/articles/tihomirova/city_dnk.htm:– Назва з екранку.

20. Экологические последствия деятельности человека. – Режим доступу: http://www.rae.ru/ru/publishing/mono05_22.html - Назва з екрану.

Розділ: Екологія

Код: 3974  Доброго дня! Будь ласка підкажіть де можна знайти електронні книги Вернадський В.І. Біосфера.-М.:Наука,1967 Вернадський В.І. нерозривний зв'язок живого і мертвого.-М.:Наука,1978 Ковальський В.В.Геохімічна екологія.-М.:Наука, 1974  Вгору  

Електронні книги Вернадський В.І. Біосфера, 1967, Вернадський В.І Нерозривний зв’язок живого і мертвого, 1978, Ковальський В.В. Геохімічна екологія, 1974.

Відповідь:

Вказаних книг – як електронних вверсій, так рекламних пропозицій продажу – у мережі Інтернет, на жаль, не виявлено.

Розділ: Екологія

Код: 3847  Допоможіть, будь-ласка, знайти інформацію (бажано в електронному вигляді) на тему: Нормативна база планування природокористування і охорони довкілля. Система екологічних показників планування охорони довкілля. Дякую!  Вгору  

http://www.menr.gov.ua/cgi-bin/go?node=Poloz%20GR

http://buklib.net/component/option,com_jbook/task,view/Itemid,99999999/catid,127/id,3628/

http://www.univer.km.ua/visnyk/161.pdf.

http://uazakon.com/big/text1340/pg4.htm

http://www.rusnauka.com/NPM_2006/Pravo/7_cibul_s_kiy.doc.htm

http://www.netherlands-embassy.com.ua/environment_ua.html

http://www.waste.com.ua/law/postanova050398-188-98BPv.html

Верховна Рада України http://portal.rada.gov.ua/

Розділ: Екологія

Сторінка 1 з 2 12 >

Розділи:
Інтернет і телекомунікації [39]
Історія [296]
Бібліотеки. Архіви [342]
Біологія. Медицина [39]
Бухгалтерський облік та аудит [135]
Військове справа. ОБЖ [11]
Вінниччина [197]
Географія. Країнознавство [28]
Держава і право [188]
Екологія [24]
Економіка. Управління. Фінанси [1709]
Електронні бібліотеки, сайти [19]
Етнографія [27]
Кіно. Театр [7]
Комп'ютери і програми [29]
Кулінарія [6]
Культура. Мистецтво. ЗМІ [95]
Літературознавство [190]
Математика. Кібернетика [20]
Мовознавство. Іноземні мови [144]
Музика [22]
Не в тему! (offtopics) [10]
Педагогіка. Освіта. Професії [200]
Політика. міжнародні відносини [54]
Психологія. Психіатрія [55]
Сільське господарство [138]
Словники. Довідники. Енциклопедії [9]
Статистика [6]
Тексти книжок [44]
Техніка. Виробництво. Стандарти [60]
Туризм [12]
Фізика. Астрономія [8]
Філософія. Соціологія. Релігія [67]
Физкультура и спорт [11]
Хімія [8]

Rambler's Top100    
Copyright © ОУНБ ім. К.А.Тімірязєва 1998-2021
Дизайн:Березюк Сергій
Програмування:Мачушенко Дмитро
Всі матеріали на цьому сайті розміщені на умовах ліцензії Creative Commons Attribution 4.0 International, якщо не зазначене інше