ОУНБ ім. К.А. Тімірязєва
  
Наша адреса:
Україна, м. Вінниця,
21100, Соборна, 73
Тел. (0432) 56-27-92
Факс (0432) 67-03-41
 

E-Mail: inform@library.vn.ua

Ми працюємо:

Понеділок - четвер з 10.00 до 19.00,
Субота та неділя з 10.00 до 18.00
П'ятниця - вихідний день
Остання середа кожного місяця - санітарний деньBiblioteka Publiczna im. Zygmunta Jana Rumla w Dzielnicy Praga Południe m.st. Warszawy 
Офiцiйне представництво Президента України
Корпорація Інком
Урядовий портал
Урядова телефонна «гаряча лінія»
Офіційний портал Верховної Ради України
Вінницька ОДА
Вінницька обласна Рада - офіційний інтернет-сайт
Вінницька міська рада
Управління культури і мистецтв Вінницької облдержадміністраціїВіртуальна довідка

Сторінка 1 з 5 12345 >

Код: 6087  Доброго дня! Підкажіть, будь ласка, літературу на тему: "Діяльність братств та їх роль в історії православної церкви".  Вгору  

Діяльність братств та їх роль в історії православної церкви

1. 94(477) В 48 Альошина, О. Організаційні засади та культурно-освітня діяльність Луцького православного братства у другій половині ХІХ ст. – початку ХХ ст. / О. Альошина // Наук. зап. Вінниц. держ. пед. ун-ту ім. Михайла Коцюбинського. Серія: Історія. – Вінниця, 2018. – Вип. 26. – С. 17–21.

2. Бєрьозкіна, Н. Просвітницька діяльність західноруських православних братств у ХVI–ХVII ст. [Електронний ресурс] / Н. Бєрьозкіна // Вісн. Львів. ун-ту. Серія : Книгознавство, бібліотекознавство та інформаційні технології. – 2014. – Вип. 8. – С. 76–85.

3. Ворончук, І. Українські православні братства: історіографічна традиція, проблеми і перспективи [Електронний ресурс] / І. Ворончук // Українознавство. – 2016. – № 4. – С. 15–29.

4. 63.3(4УКР)4 М58 Грінченко, Б. Братства і просвіта в Україні / Б.Грінченко // Між двох вогнів. Друга половина ХУІ – перша половина ХУІІ ст. – Київ, 1996. – С. 242–264.

5. Гургула, І. «Кріпость духа» : Львівському Ставропігійському Успенському братству – 555 років / І. Гургула // Дзвін. – 2009. – № 2. – С. 123–126.

6. Гурська, Л. Вплив православних братств на формування духовної культури в Україні [Електронний ресурс] / Л. Гурська // Українське релігієзнавство. – 1999. – № 10. – С. 68–73.

7. Денисенко, В. Педагогічні засади давніх братських шкіл / В. Денисенко // Пам’ять століть. – 2006. – № 1. – С. 42–51.

8. Діанова, Н. М. Діяльність православних братств на Півдні України (кінець ХІХ – початок ХХ ст.) [Електронний ресурс] / Н. М. Діанова // Наук. пр. іст. ф-ту Запоріз. нац. ун-ту. – 2014. – Вип. 38. – С. 53–57.

9. Заболотна, Н. Діяльність церковних братств в Україні середини XVIII – першої половини ХІХ ст. за матеріалами покрайніх записів на кириличних стародруках / Н. Заболотна // Бібл. вісн. – 2011. – № 3. – С. 42–51.

10. 86.372 З-91 Зубрицький, Д. І. Хроніка Ставропігійського братства / Д. Зубрицький ; пер. І. Сварник. – Львів : Апріорі, 2011. – 404 с. : іл., портр.

11. Казаков, М. «Братська» реформа в Київській єпархії 1914 року – завершення розвитку православних братств Російської імперії Електронний ресурс] / М. Казаков // Етнічна історія народів Європи. – 2015. – Вип. 45. – С. 48–55.

12. Казаков, М. Православні братства Київської губернії на початку 1860-х років: причини занепаду [Електронний ресурс] / М. Казаков // Етнічна історія народів Європи. – 2016. – Вип. 49. – С. 56–61.

13. Коба, Л. Братські школи в Україні / Л. Коба // Початкова школа. – 1994. – № 11. – С. 45–47.

14. Кузовенков, Д. І. «Автономія в автокефалії»: причини виникнення Українського православного церковного Братства «Діяльно–Христова Церква» [Електронний ресурс] / Д. І. Кузовенков // Наук. зап. [Нац. ун-ту «Острозька академія»]. Серія : Історичне релігієзнавство. – 2010. – Вип. 3. – С. 100–108.

15. Левчук (Тимочко), І. Б. Теоретичний аналіз проблеми просвітницько-громадської діяльності православних братств Волині (2 пол. XIX – початку XX ст.) [Електронний ресурс] / І. Б. Левчук (Тимочко) // Оновлення змісту, форм та методів навчання і виховання в закладах освіти. – 2014. – Вип. 8. – С. 54–58.

16. 86.37 Л 84 Лукашова, С. С. Миряне и церковь: религиозные братства Киевской митрополии в конце ХVI века / С. С. Лукашова. – Москва : Ин-т славяноведения РАН, 2006. – 316 с.

17. 63.3(4УКР)4 М 34 Матковська, О. Львівське братство : культура і традиції: кінець XVI – перша половина XVII ст. / О. Матковська. – Львів : Каменяр, 1996. – 76 с.

18. Мишкарьова, С. В. Методологічні засади дослідження освітньо-виховної діяльності православних братств у Західній Україні у міжвоєнний період 1921–1939 рр. [Електронний ресурс] / С. В. Мишкарьова // Педагогіка вищої та середньої школи. – 2012. – Вип. 36. – С. 331–338.

19. Назарко, І. Братства і їх роль в історії української церкви та освіти / І. Назарко // Хроніка 2000. – 2007. – Вип. 71. – С. 152–164.

20. Опря, І. А. Місіонерська робота православних братств у Правобережній Україні у 60–ті роки XIX на початку XX ст. / І. А. Опря // Гілея: науковий вісник : зб. наук. пр. – 2012. – № 10. – С. 44–47.

21. Паламарчук, Н. Освітні ідеї православних братств та Кирило-Методіївського товариства [Електронний ресурс] / Н. Паламарчук // Українознавство. – 2016. – № 4. – С. 44–52.

22. Петренко, І. М. Роль братств у розвитку церковнопарафіяльних шкіл у Лівобережній Україні в другій половині XIX – на початку XX ст. / І. М. Петренко // Гілея: науковий вісник : зб. наук. пр. – 2013. – № 10. – С. 25–28.

23. Потапова, О. Православні братства періоду Української держави гетьмана П. Скоропадського [Електронний ресурс] / О. Потапова // Наук. часоп. НПУ імені М. П. Драгоманова. Серія, 6 : Історичні науки. – 2012. – Вип. 9. – С. 214–218.

24. Романова, О. Історичні передумови заснування Луцького Хрестовоздвиженського братства як осередку консолідації православ’я на теренах Західної України [Електронний ресурс] / О. Романова // Волинський благовісник. – 2016. – № 4. – С. 85–90.

25. Сергієнко, В. Г. Благодійність православних церковних братств Лівобережної України (1864–1917) [Електронний ресурс] / В. Сергієнко // Вісн. Київ. нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка. Історія. – 2012. – Вип. 113. – С. 48–51.

26. Сергієнко, В. Г. Внесок православних церковних братств Лівобережної України у розвиток початкової релігійної освіти (1864–1917 рр.) [Електронний ресурс] / В. Г. Сергієнко // Наук. пр. іст. ф-ту Запоріз. нац. ун-ту. – 2013. – Вип. 35. – С. 50–55.

27. Сергієнко, В. Г. Становлення мережі православних церковних братств Лівобережної України в другій половині XIX – на початку XX ст. [Електронний ресурс] / В. Г. Сергієнко // Гуржіївські історичні читання. – 2013. – Вип. 6. – С. 219–222.

28. Тимочко, І. Б. Роль провідних діячів православних братств Волинської губернії у збереженні духовно-моральних традицій виховання [Електронний ресурс] / І. Б. Тимочко // Наук. зап. Нац. ун-ту «Острозька академія». Серія : Психологія і педагогіка. – 2012. – Вип. 21. – С. 160–170.

29. Хмельницька, Л. Становлення системи православних братств на Волині в першій половині ХІХ – на початку ХХ ст. [Електронний ресурс] / Л. Хмельницька // Переяславський літопис. – 2016. – Вип. 9. – С. 3–7.

30. Худояр, Л. В. Принцип рівності у правовій ідеології українських православних братств XVI–XVIII ст. [Електронний ресурс] / Л. В. Худояр // Часоп. Київ. ун-ту права. – 2011. – № 1. – С. 66–70.

31. Шеретюк, Р. Антиунійний дискурс діяльності православних братств у Російській імперії в другій половині ХІХ– на початку ХХ ст. / Р. Шеретюк // Мандрівець. – 2010. – № 1. – С. 28–35.

Розділ: Філософія. Соціологія. Релігія

Код: 6071  Доброго дня! Потрібні статті на тему: "Феноменологія Карла Ясперса".  Вгору  
 1. Єсипенко, Д. Соціофілософський досвід К. Ясперса / Д.Єсипенко // Філософська думка. – 2000. – № 1. – С. 79–93.
 2. Власова, О. А. Феноменология Карла Ясперса: гистология и рентгеноскопия души / О. А. Власова // Вопросы философии. – 2013. – № 2. – С. 89–100.
 3. Култаєва, М. Ідеально-типові конструкти філософського мислення / М. Култаєва // Філософська думка. – 2005. – № 2. – С. 83–94.
 4. Култаєва, М. Демократія і філософія: політичний заповіт К. Ясперса і виклики сьогодення / Марія Култаєва // Філософська думка. – 2016. – № 5. – С. 94–104.
 5. Мандрищук, Л. Поняття Dasein у філософії Карла Ясперса / Лариса Мандрищук // Філософська думка. – 2015. – № 4. – С. 87–103.
 6. Новичкова, Г. А. Проблемы воспитания и образования в трактовке Карла Ясперса / Г. А. Новичкова // Философские науки. – 2011. – № 3. – С. 65–78.
 7. Томашкевич, В. А. Рівні буття людини у філософії Карла Ясперса / В. А. Томашкевич // Гілея: науковий вісник : збірник наукових праць. – 2017. – № 8. – С. 166–171.
 8. Ясперс, К. Мала школа філософського мислення: фрагмент з твору / Карл Ясперс ; пер. з нім. М. Культаєва // Філософська думка. – 2016. – № 5. – С. 105–122.
 9. Ясперс, К. Техніки мислення / К. Ясперс // Філософська думка. – 2005. – № 2. – С. 95–103.
Розділ: Філософія. Соціологія. Релігія

Код: 6027  Доброго дня! Підберіть, будь ласка, перелік нових документів з античної філософії. Дякую  Вгору  
 1. 87.3(0) А 72 Античная мудрость / сост. В. В. Лавский. – Ростов н/Д : Феникс : МарТ, 2010. – 416 с. – (Мудрость человечества).
 2. 87.3(0) Д 42 Джохадзе, Д. В. История диалектики. Эпоха античности / Д. В. Джохадзе, Н. И. Джохадзе. – Изд. 2-е. – Москва : КомКнига, 2010. – 328 с.
 3. 87.3(0) К 14 Казанский, А. П. Учение Аристотеля о значении опыта при познании / А. П. Казанский. - Изд. 2-е, испр. – Москва : ЛИБРОКОМ, 2011. – 432 с. – (Из наследия мировой философской мысли: философия античности).
 4. 87.3(0) Л 79 Лосев, А. Ф. Критика платонизма у Аристотеля : перевод и комментарий ХІІІ-й и ХІV-й книги "Метафизики" Аристотеля / А. Ф. Лосев ; вступ. ст. В. П. Троицкий. – Москва : Академ. Проект, 2011. – 251 с. – (Философские технологии: философия).
 5. 87.3(0) Т 77 Трубецкой, С. Н. Исследования в области античной философии и религии / С. Н. Трубецкой. – Москва : ЛИБРОКОМ, 2011. – 136 с.
 6. 87.3(0) Ф 79 Форлендер, К. История философии. Античность. Средние века / К. Форлендер ; пер. с нем. под ред. В. А. Савальского. – Изд. 2-е, испр. – Москва : ЛИБРОКОМ, 2011. – 280 с.
 7. 87 С 31 Sententiae. Філософська думка. Вип. І (2010) : Антична і середньовічна філософія / Ін-т філософії ім. Г. С. Сковороди НАН України; гол. ред.: М. Попович, С. Пролеєв, О. Хома. – Вінниця : ВНТУ, 2010. – 229 с.
 8. Баумейстер, А. Теорія субстанції у Аристотеля / Андрій Баумейстер // Sententiae : наукові праці Спілки дослідників модерної філософії (Паскалівського товариства). – Вінниця, 2011. – Вип. 22, № 1. – С. 3–62.
 9. Вевюрко, И. С. Философия религии у Аристотеля / И. С. Вевюрко // Вестник Московского университета. Сер. 7, Философия : Научный журнал. – 2014. – № 6. – С. 86–99.
 10. Гетьман, І. Герменевтичні засади в «Апології  Сократа» та античних діалогах / І. Гетьман // Вісник Національної академії правових наук України. – 2013. – № 3. – С. 95–100.
 11. Гобечия, Л. О форме и содержании диалога «Пир» Платона : (эссе) / Л. Гобечия, Н. Мудрагей // Вопросы философии : Научно–теоретический журнал. – 2013. – № 5. – С. 168–172.
 12. Гусев, Д. А. Античный скептицизм в перспективе эволюции философии науки и становления морали современного общества / Д. А. Гусев // Вестник Московского университета. Сер. 7, Философия : Научный журнал. – 2011. – № 5. – С. 83–97.
 13. Ільїна Г. В. Методологічний вимір концепції «теорія» в системі філософського мислення / Г. В. Ільїна // Гілея. – 2017. – № 8. – С. 142–145.
 14. Меленко, С. Г. Критика приватно-власницьких та соціально-правових поглядів Платона у творчій спадщині Арістотеля / С. Г. Меленко // Держава і право. – 2012. – Вип. 57. – С. 33–38.
 15. Орлов, Е. Аристотелевское решение апории Менона / Евгений Орлов // Sententiae : наукові праці Спілки дослідників модерної філософії (Паскалівського товариства). – 2012. – Вип. 26, № 1. – С. 5–27.
 16. Ощепков, И. В. "Дар богов" в диалоге Платона "Филеб". К вопросу о природе генад / И. В. Ощепков // Вопросы философии. – 2013. – № 5. – С. 115–126.
 17. Пінчук, Є. А. Ідея людини в філософських традиціях античної доби / Є. А. Пінчук // Офіційний вісник України. – 2013. – № 9. – С. 98–105.
 18. Павлов, В. Л. Учение Аристотеля о справедливости / В. Л. Павлов // Практична філософія : науковий журнал. – 2012. – № 2. – С. 139–148.
 19. Содомора, П. А. Поняття знака у контексті переходу від античної до середньовічної філософії (на матеріалі творів Томи з Аквіну) / Павло Андрійович Содомора // Грані : наук.-теор. і громад.-політ. альм. – 2016. – № 1. – С. 84–87.
 20. Христокін, Г. В. Оцінка античної філософії в теології Григорія Назіанзіна / Г. В. Христокін // Гілея: науковий вісник. – 2016. – № 9. – С. 143–147.
 21. Чудовець, В. Антична міфологія та її вираження в ранній античній філософії / В. Чудовець // Вісник Київського інституту бізнесу та технологій : науковий журнал. – 2017. – N 2. – С. 151–152.
 22. Яковенко, А. І. Своєрідність екзистенції фундаментальних форм мислення в контексті діалектики грецької філософії і середньовічної християнської думки / А. І. Яковенко // Мультиверсум : філософський альманах. – 2014. – № 6/7. – С. 3–12.
Розділ: Філософія. Соціологія. Релігія

Код: 5945  Доброго дня! Прошу переліки літератури з тем: 1.Особливості зародження філософії.Філософія і міфологія. 2. Роль філософії в індивідуальному розвитку людини. Дякую!  Вгору  

Особливості зародження філософії. Філософія і міфологія

1.    Адаменко, Н. Світові практики методики викладання філософії: історія та сучасний стан [Електронний ресурс] / Н. Адаменко // Вісн. Ін-ту розвитку дитини. Серія : Філософія, педагогіка, психологія. – 2013. – Вип. 28. – С. 5–11.

2.   Арабаджиєв, Д. Ю. Проблема методології дослідження політичної міфології / Д. Ю. Арабаджиєв // Практ. філософія. – 2004. – № 3. – С. 54–60. 

3.   Бевзенко, Л. Д. Регіон як явище соціальної самоорганізації / Л. Д. Бевзенко // Практ. філософія. – 2006. – № 2. – С. 166–173.

4.   Білик, С. Міф, міфологія, містерії – ключ до розуміння Античності / С. Білик // Психологія і сусп-во. – 2013. – № 3. – С. 65–71.

5.   Бобков, І. Історія вітчизняної філософії сьогодні: опитування часописів «Гуманитарные науки» та «Філософська думка» [Електронний ресурс] / І. Бобков, М. Р. Вабалайте, Д. Вілюнас, М. Громов, І. Захара, Г. Кабелка // Філос. думка. – 2013. – № 1. – С. 5–14.

6.  Бойченко, О. І. Держава заради держави: зародження філософії легізму [Електронний ресурс] / О. І. Бойченко // Вісн. Нац. техн. ун-ту України «Київський політехнічний інститут». Філософія. Психологія. Педагогіка. – 2011. – № 1. – С. 21–25.

7.  Веремьев, А. Культурно-исторические формы познания / А. Веремьев // Искусство и образование. – 2005. – № 5. – С. 4–16.

8.  Гриненко, М. А. Історія української філософії як предмет "історико-філософського українознавства" (на основі робіт Вілена Горського) [Електронний ресурс] / М. А. Гриненко // International scientific journal. – 2016. – № 3. – С. 114–117.

9.  Йосипенко, С. Історія філософії України у ХХ сторіччі: віднайдення предмета чи винайдення дисципліни? [Електронний ресурс] / С. Йосипенко // Філос. думка. – 2013. – № 1. – С. 26–36.

10.  Йосипенко, С. Історія філософії України як галузь наукового дослідження і академічна дисципліна в 1950–2000 роках [Електронний ресурс] / С. Йосипенко, О. Вдовина, М. Симчич // Sententiae. – 2011. – № 2. – С. 108–119.

11.  Кітов, М. Г. Сутність основного питання філософії / М. Г. Кітов // Практ. філософія. – 2012. – № 2. – С. 38–44.

12.  Кравченко, П. Історія, філософія, історія філософії — ретроспективна актуалізація ідей та рефлексій [Електронний ресурс] / П. Кравченко, В. Петрушов // Філос. обрії. – 2010. – Вип. 24. – С. 236–247.

13.  Куликова, Л. Міфологія і класична література у школах античної доби / Л. Куликова // Вісн. Нац. акад. наук України. – 2007. – № 8. – С. 30–35.

14.  Лаврова, Л. В. Категоріальна репрезентація духовного в людині / Л. В. Лаврова // Гілея. – 2016. – № 12. – С. 192–194.

15.  Лисий, І. Міфоборство як міфотворчість? / І Лисий // Філос. думка. – 2000. – № 4. – С. 57–70.

16.  Манойло, Н. Г. Визначеність правосвідомості мотиваційними чинниками міфологічного світогляду / Н. Г. Манойло // Практ. філософія. – 2008. – № 1. – С. 87–92.

17.   Прокопов, Д. Історія філософії і проблеми визначення історико-філософського дискурсу [Електронний ресурс] / Д. Прокопов // Філос. думка. – 2013. – № 5. – С. 81–93.

18.   Руденко, С. В. Історія української філософії: методологічні стратегії дослідження [Електронний ресурс] / С. В. Руденко // Вісн. Київ. нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка. Філософія. Політологія. – 2013. – Вип. 1. – С. 25–29.

19.   Руденко, С. Історія української філософії: недескриптивна методологія дослідження [Електронний ресурс] / С. Руденко // Філос. думка. – 2013. – № 5. – С. 94–102.

20.    Рушанян А. Соціальна міфологія як феномен культури та його пропаганда засобами масової інформації / Рушанян А. // Вісн. Книжкової палати. – 2006. – № 12. – С. 40–42.

21.   Хаддад, К. Філософія міфу / К. Хаддад // Вивчаємо укр. мову та літ. – 2009. – № 29. – С. 6 – 9.

22.   Чудовець, В. Антична міфологія та її вираження в ранній античній філософії / В. Чудовець // Вісн. Київ. ін-ту бізнесу та технологій. – 2017. – № 2. – С. 151–152.

23.   Шоріна, Т. Г. Сучасна міфологія: алогізм традиції / Т. Г. Шоріна // Практ. філософія. – 2004. – № 3. – С. 48–53.

24.  Ярошовець, В. Філософія як історія філософії / В. Ярошовець // Психологія і суспільство. – 2012. – № 1. – С. 36–46.

 

Розділ: Філософія. Соціологія. Релігія

Код: 5902  Підкажіть, які книги з античної філософії є у бібліотеці?  Вгору  
 1. 87.3 M 34 Mathesis. Из истории античной науки и философии / отв. ред. И. Д. Рожанский. – Москва : Наука, 1991. – 256 с. – Библиогр. в конце ст.
 2. А 72 Античные философы : свидетельства, фрагменты и тексты / сост. и общ. ред. А. А. Аветисьян. – Киев : Изд-во Киев. ун-та, 1955. – 313 с.
 3. 87.3(0)32 А 72 Антология античной философии : збірка / сост. С. В. Перевезенцев. – Москва : ОЛМА–ПРЕСС, 2001. – 415 с. : ил. – (Мировая философия).
 4. 87.3(0) А 72 Антология мировой философии: античность. – Минск : Харвест ; Москва : АСТ, 2001. – 960 с. – (Пушкинская б-ка).
 5. 87.3(0) А 84 Арним Г. История античной философии / Г. Арним ; пер. с нем. и предисл. : С. И. Поварнин. – 2–е изд. – Москва : ЛКИ, 2007. – 264 с. – (Из наследия мировой философской мысли : философия античности).
 6. 87.3(0) А 90 Асмус, В. Ф. Античная философия / В. Ф. Асмус. – 3-е изд. – Москва : Высш. шк., 1998. – 400 с.
 7. Б 74 Богомолов, А. С. Античная философия / А. С. Богомолов. – Москва : Изд-во Моск. Ун-та, 1985. – 368 с.
 8. 87.3(0)32 Б 74           Богомолов, А. С. Античная философия : учебник / А. С. Богомолов. – 2-е изд. – Москва : Высш. шк., 2006. – 390 с. – (История философии).
 9. И 90 История античной диалектики / авт. кол. В. В. Соколов [и др.]. – Москва : Мысль, 1972. – 335 с.
 10. Л 79 Лосев, А. Ф. Античная философия истории / А. Ф. Лосев. – Москва : Наука, 1977. – 207 с. – (Из истории мировой культуры).
 11. 87.3 Л 79 Лосев, А. Ф. Словарь античной философии : избр. ст. / А. Ф. Лосев. – Москва : МИР ИДЕЙ : АКРОН, 1995. – 232 с.
 12. 87.3(0) Л 91 Льюис, Дж. Г. Античная философия: от Евклида до Прокла / Дж. Г. Льюис. – Минск : Галаксиас, 1998. – 224 с. – (История философии в биографиях).
 13. 87.3(0) Н 17 Надточаев, А. С. Философия и наука в эпоху античности / А. С. Надточаев. – Москва : Изд–во Моск. Ун–та, 1990. – 286 с.
 14. 293 О–64 Оргиш, В. П. Античная философия и происхождение христианства / В. П. Оргиш. – Минск. : Наука и техника, 1986. – 182 с.
 15. 63.3(0)4 У 44 Уколова, В. И. Античное наследие и культура раннего средневековья (конец V–середина VII века) / В. И. Уколова ; отв. ред. Л. С. Чиколини. – Москва : Наука, 1989. – 320 с.
 16. 87.3(0) Ф 79 Форлендер, К. История философии. Античность. Средние века / К. Форлендер ; пер. с нем. под ред. В. А. Савальского. – Изд. 2–е, испр. – Москва : ЛИБРОКОМ, 2011. – 280 с. – (Из наследия мировой философской мысли : история философии).
Розділ: Філософія. Соціологія. Релігія

Код: 5840  Доброго дня!Підкажіть, які твори філософа Ніколло Макіавеллі є у фондах вашої бібліотеки?  Вгору  

87.3(4ІТА) М 15 Макиавелли, Н. Избранное : пер. с ит. / Николо Макиавелли. – Москва : РИПОЛ классик, 1999. – 800 с.

87.3(4ІТА) М 15 Макиавелли, Н. Государь : пер. с итал. / Н. Макиавелли ; вступ. ст., прим. Р. И. Хлодовского. – Москва : РИПОЛ классик, 2010. – 512 с. : ил. – (Книги мудрости).

87.3(4ІТА) М 15 Макиавелли, Н. Государь ; Рассуждения о первой декаде Тита Ливия ; О военном искусстве : сборник : пер. с ит. / Н. Макиавелли. – Минск : Попурри, 1998. – 672 с.

87.3 М 15 Макіавеллі, Н. Державотворець / Нікколо Макіавеллі. – Київ : Арій, 2015. – 224 с. – (Антологія мудрості).

Розділ: Філософія. Соціологія. Релігія

Код: 5777  Доброго дня! Допоможіть віднайти літературу з філософії польською мовою. Дякую!  Вгору  

1.      87.3(0) А 70 Arystoteles. Fizyka / Arystoteles. - Warszawa : Panstwowe Wydawnictwo Naukowe, 1968. – 356 с.

2.      87.3(0) Р 72 Platon. Panstwo : w 3 t. / Platon. – Warszawa : Panstwowe Wydawnictwo Naukowe. – 1958. – 3 t. – (Window on America).

3.      87.3 Т 23 Tatarkiewicz, W. Historia Filozofii : Filozofia Starozytna i Sredniowieczna : w 3 t. / W. Tatarkiewicz ; Platona. – 7th. ed. – Warszawa : Panstwowe Wydawnictwo Naukowe. – 1931. – 3 t. – (Window on America).

4.      83.3(4ПОЛ) Ш 95 Бруно Шульц як філософ і теоретик літератури : матеріали V Міжнар. Фестивалю Бруно Шульца в Дрогобичі: пер. з польс. / за ред. Віри Меньок. – Дрогобич, 2014. – 782 с. – (Мова пол., укр., англ.).

5.      1М Я 77 Ярошевский, Т. М. Размышления о практике. По поводу интерпретации философии К. Маркса : пер. с пол. / Тадеуш М. Ярошевский ; ред. и послесл. Т. И. Ойзермана. – Москва : Прогресс, 1976. – 310 с. – (Мова пол., рос.).

Розділ: Філософія. Соціологія. Релігія

Код: 5762  Доброго вечора. Допоможіть знайти літературу до теми "Лінійні та циклічні теорії розвитку людства". Дякую!  Вгору  
Перегляньте, будь ласка, архів виконаних довідок. Така довідка вже виконана. http://old.library.vn.ua/spravka/index.php#up
Розділ: Філософія. Соціологія. Релігія

Код: 5711  Церковне життя в 20-30 роках   Вгору  

Церковне життя в 20–30 роках

 1. 86.372.27-3 Б 61 Біланич, І. Еволюція Української Православної Церкви в 1917–1942 роках: автономія чи автокефалія / І. Біланич ; пер. з лат. Н. Царьова ; авт. післям. І. Паславська. – Львів : Астролябія, 2004. – 392 с. : іл.
 2. 86.372(4УКР) Б 68 Блажейовський, Д. Ієрархія Київської церкви (861–1995) / Д. Блажейовський. – Львів : Каменяр, 1996. – 567 с. : іл.
 3. 86.29(4УКР–4ВІН) З-63 Зінченко, А. Л. Благовістя національного духу. Українська церква на Поділлі в першій третині ХХ ст. / А. Л. Зінченко. – Київ : Освіта , 1993. – 256 с.
 4. 86.37 Г 34 Гентош, Л. Митрополит Шептицький, 1923-1939. Випробування ідеалів / Ліліана Гентош ; Ін-т українознавства ім. І. Крип'якевича НАН України, Ін-т історичних досліджень Львів. нац. ун-та ім. І. Франка, Центр досліджень історії України ім. П. Яцика Канад. ін-ту укр. студій Альбертського ун-ту. – Львів : ВНТЛ-Класика, 2015. – 586 с.
 5. 86.377 П 20 Патріарх Йосип Сліпий у документах радянських органів державної безпеки 1939–1987 : в 2 т. Київ : Вид. Сергійчук М.І., 2012.

Т. 1. – 656 с.

Т. 2. – 480 с.

 1. 86.37(4УКР) У 51 Ульяновський, В. І. Церква в українській державі 1917–1920 рр. (доба Гетьманату Павла Скоропадського) : навч. посіб. / В. І. Ульяновський. – Київ : Либідь, 1997. – 319 с.
 2. 29 Ц 44 Церква і релігія в Україні. 50 літ після жовтневої революції (1917–1967) : на пошану Преосвященного Владики Єпископа Платона Корниляка Апостольського Екзарха українців-католиків у Німеччини і Скандінавії у 25-ліття Єпископських свячень та покликання на Екзарха: зб. доп. Наук. Конф. Укр. Вільного Ун-ту в Мюнхені (5–7 лип. 1968 р.) / за ред. В. Янева. – Мюнхен : [б. и.], 1984. – 253 с. : портр. – (Наукові записки Українського Вільного Університету ; т. 11–12). – Колекція.
 3. 86.372 Я 72 Ярема, Р. (священик). Розкольницькі рухи в українському православ’ї у ХХ–ХХI століттях / священик Ростислав Ярема ; Українська Православна Церква; Київська Митрополія. – Київ: [б. в.], 2008. – 140 с.
 4. Андрущак, Р. І. Антирелігійна діяльність Спілки войовничих безвірників відносно Римо-католицької церкви на Поділлі наприкінці 20-х рр. ХХ століття / Р. І. Андрущак // Гілея: науковий вісник : зб. наук. пр. – 2016. – № 2. – С. 43–45.
 5. Бистрицька, Е. Питання ліквідації греко-католицької церкви у контексті радянсько-ватиканського протистояння / Е. Бистрицька // Мандрівець. – 2009. – № 4. – С. 26–36.
 6. Буравський, О. Римо-католицька церква в контексті міжконфесійних відносин на Правобережній Україні на початку ХХ ст. / О. Буравський // Мандрівець. – 2011. – № 1. – С. 43–46.
 7. Бурега, В. Церковне життя української еміграції в Чехії в 1920–1930–ті роки / В. Бурега // Київська старовина. – 2012. – № 1. – С. 97–107.
 8. Вітвіцький, О. Участь духовенства Української Греко-Католицької Церкви в державотворчих процесах на Західноукраїнських землях у 1918–1921 роках / О. Вітвіцький // Визвольний шлях. – 2004. – № 11. – С. 74–88.
 9. 63.3 (4УКР) В 48 Галамай, О. М. Реалізація політики відокремлення церкви від держави у 20-х роках ХХ століття на Поділлі / О. М. Галамай // Наукові записки Вінницького державного педагогічного університету ім. Михайла Коцюбинського. Серія: Історія. – Вінниця, 2001. – Вип. 3. – С. 81–84.
 10. Жилюк, С. «Нова церква» : обновленські ідеї і програми церковного реформування 20-х років ХХ ст. / С. Жилюк // Людина і світ. – 2004. – № 6. – С. 44–48.
 11. Зінченко, А. Український церковний рух на Переяславщині у 1920–1925 рр.: перебіг та учасники / А. Зінченко // Українознавство. – 2015. – № 4. – С. 94–103.
 12. Киридон, А. Постання української автокефальної православної церкви в постреволюційно-радянських умовах існування (1917–1920 рр.) / А. Киридон // Київська старовина. – 2011. – № 4. – С. 118–131.
 13. Киридон, А. Українська автокефальна православна церква в умовах більшовицької влади (1920–1922 рр.) : зміна акцентів / А. Киридон // Київська старовина. – 2011. – № 5. – С. 73–85.
 14. Киридон, А. М. Українська православна церква (1930–1936 рр.) / А. М. Киридон // Український історичний журнал. – 2005. – № 3. – С. 143–159.
 15. Киридон, А. «Щоб вороги топили один одного...» : про причини церковних розколів у Радянській Україні 1920-х років / А. Киридон // Людина і світ. – 2004. – № 6. – С. 23–30.
 16. Лаврик, Г. В. Відокремлення церкви від держави як конституційно-правовий принцип свободи совісті, релігійних віросповідань і антирелігійної пропаганди у Радянській Україні 1919–1929 рр. / Г. В. Лаврик // Науковий вісник Київського національного університету внутрішніх справ. – 2006. – № 6. – С. 150–159.
 17. Луцький, І. Декларування християнських засад при спробах відновити українську державність на Західній Україні / І. Луцький // Юридична Україна. – 2011. – № 7. – С. 111–117.
 18. Надтока, Г. М. Римо-католицизм в Україні наприкінці XVIII – початку XXI століть: державно-церковний, міжконфесійний та етнонаціональний аспекти / Г. М. Надтока // Гілея: науковий вісник : зб. наук. пр. – 2012. – № 10. – С. 30–38.
 19. Пилипів, І. Українська греко-католицька церква і Ватикан в 20–30-х рр. ХХ ст. / І. Пилипів // Мандрівець. – 2011. –№ 2. – С. 50–54. –
 20. Пунько, Л. Християнські церкви в етноконфесійних взаєминах у Галичині (1919–1930 рр.) / Л. Пунько // Мандрівець. – 2008. – № 3. – С. 39–46.
 21. 63.3(4УКР)62 П 50 Стойчев, В. М. Переслідування православного духовенства в роки «Великого терору» : (за матеріалами архівно-кримінальних справ Державного архіву Запорізької області) / В. М. Стойчев // Політичні репресії в Українській РСР 1937–1938 рр.: дослідницькі рефлексії та інтерпретації : до 75-річчя «Великого терору» в СРСР: матеріали Всеукр. наук. конф., 15 берез. 2012 р. / упоряд.: О. Г. Бажан, Р. Ю. Подкур. – Київ, 2013. – С. 264–280.
 22. 63.3(4УКР) Н 34 Тарапон, О. Вплив економічної політики держави щодо церкви на життя та побут духовенства у 20-ті рр. XX ст. / О. Тарапон // Наукові записки з української історії : зб. наук. ст. / Переяслав-Хмельницький держ. пед. ун-т ім. Григорія Сковороди. – Переяслав-Хмельницький, 2009. – Вип. 23. – С. 87–93.
 23. Фесенко, А. Державно-церковні відносини у 1920–х рр. : на матеріалах Донецького регіону / А. Фесенко // Київська старовина. – 2010. – № 5. – С. 73–83.

 

 

Розділ: Філософія. Соціологія. Релігія

Код: 5710  Доброго дня, підкажіть, що є у бібліотеці на тему "Філософія життя Г.Зіммеля"  Вгору  

Філософія життя Г. Зіммеля

1. 87.3(4ІТА) А 13 Аббаньяно, Н. Мудрость философии и проблемы нашей жизни / Н. Аббаньяно ; пер. с итал. : А. Л. Зорин. – Санкт-Петербург : Алетейя, 1998. – 312 с.

2. 87.3(4) Б 17 Базалук, О. А. Философия жизни: от волюнтаризма к экзистенциализму (компаративистский анализ) : монография / О. А. Базалук. – Вінниця : Власюк О., 2006. – 292 с.

3. 60 Б 90 Бугле, С. Социальная наука в современной Германии : пер. нем. / С. Бугле. – Изд. 2-е. – Москва : ЛИБРОКОМ, 2012. – 176 с. – (Из наследия мировой социологии)

4. 87.6 З-62 Зиммель, Г. Проблемы философии истории. Этюд по теории познания : пер. с нем. / Г. Зиммель ; под ред. В. Н. Линда. – Изд. 2-е. – Москва : ЛИБРОКОМ, 2011. – 176 с. – (Из наследия мировой философской мысли: теория познания)

5. 71.1 И 42 Иконникова, С. Н. История культурологических теорий / С. Н. Иконникова. – 2-е изд., перераб. и доп. – Санкт-Петербург : Питер, 2005. – 474 с. : ил.

6.  87я73 К 79 Кремень, В. Г. Філософія: мислителі, ідеї, концепції : підручник / В. Г. Кремень, В. В. Ільїн. – Київ : Книга, 2005. – 528 с.

7. 87.3(4НІМ)6-63 Р 50 Риккерт, Г. Философия жизни / Г. Риккерт ; пер. с нем. – Киев : Ника-Центр, 1998. – 506 с.

8. 87.7 С 16 Сало, І. В. Філософія життя / І. В. Сало, Т. І. Соколенко. – Суми : Університет. книга, 2006. – 240 с.

9. 87.3 Х 18 Хамітов, Н. В. Історія філософії. Проблема людини та її меж. Вступ до філософської антропології як метаантропології : навч. посіб. зі слов. / Н. Хамітов, Л. Гармаш, С. Крилова ; НАН України, Ін-т філософії ім. Г. С. Сковороди, Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова. – 4-те вид., перероб. та доп. – Київ : КНТ, 2016. – 396 с.

10. 60.51я7 И 90 Социология Георга Зиммеля // История социологии : учебник для вузов. – Москва, 2009. – С. 279–307.

11. Карпова, С. Г. Інтерпретації проблеми «декадансу» та «кризи» представниками філософії життя [Електронний ресурс] / С. Г. Карпова // Гілея: науковий вісник. – 2014. – Вип. 84. – С. 270–274.

12. Кушерець, Т. Перехід від трансцендентального до реального суб'єкта історії у «філософії життя» Електронний ресурс] / Т. Кушерець // Наукові записки [Національного університету «Острозька академія»]. Філософія. – 2013. – Вип. 14. – С. 115–119.

13. Мартіросян, О. «Філософія життя» як історичний вимір сучасності: соціокультурний і освітній аспекти [Електронний ресурс] / О. Мартіросян // Гілея: науковий вісник. – 2013. – № 75. – С. 375–377.

14. Томас, К. Георг Зиммель об общественных силах / К.Томас // Вестник МГУ. Серия, 18 Социология и политология. – 2002. – № 3. – С. 87–95.

 

Розділ: Філософія. Соціологія. Релігія

Код: 5635  Допоможіть підібрати літературу на тему "Види та прояви релігійного фанатизму".  Вгору  

Види та прояви релігійного фанатизму

 1. 88.57 Д 24 Двойнин, А. М. Психология верующего. Ценностно-смысловые ориентации и религиозная вера личности / Алексей Двойнин. – Санкт-Петербург : Речь, 2011. - 224 с.
 2. 86.2 Л 82 Лубський, В. І. Релігієзнавство : підручник / В.І. Лубський, В.І. Теремко, М.В. Лубська. – 2-е вид., доп. – Київ : Академвидав, 2008. – 464 с. – (Альма-матер).
 3. 88.57 П 38 Пленники религиозного экстаза : психология религиозных сект / авт.-сост. О.В. Тимченко, В.Б. Шапар. – Харьков : Прапор, 1998. – 477 с.
 4. 86.2я73 Р 36 Релігієзнавство : навч. посіб. / ред. В.Л. Петрушенко. – Львів : Новий Світ–2000, 2004. – 328 с. – (Вища освіта в Україні).
 5. 88.57 С 21 Сафронов, А. Г. Психопрактики в мистических традициях от архаики до современности : монография / А. Г. Сафронов. – Харьков : Коваленко А.В., 2008. – 288 с.
 6. 86.2 Ч-75 Чорненький, Я. Я. Релігієзнавство: теоретико-практичний курс : навч. посіб. / Я. Я. Чорненький. – Київ : Професіонал, 2005. – 544 с.
 7. 86.2 Я 77 Яртись, А. В. Релігієзнавство : навч. посіб. / А. В. Яртись, А. Ю. Васьків. – 2-е вид., стер. – Київ : Знання, 2011. – 423 с.
 8. Бурлак, С. М. Природа та сутність релігійного фанатизму / С. М. Бурлак // Вісник КНУ Шевченка: Сер. Філософія. Політологія. – 2002. – Вип. 42/45. – С. 59–60.
 9. Инина, Н. В. Опыт классификации форм веры / Н. В. Инина // Вопросы психологии. – 2010. – № 2. – С. 120–128.
 10. Леоненко, Т. Є. "Нові релігійні групи" (тоталітарні секти) як структурна основа поширення релігійного кримінального фанатизму / Т. Є. Леоненко // Держава та регіони. Серія: Право. – 2014. – № 2. – С. 88–92.
 11. Омельчук, Р. К. Рациональность фанатизма в контексте исследования веры как механизма преемственности ценностей / Р. К. Омельчук // Философские науки. – 2012. – № 4. – С. 40–55.
 12. Омельчук, Р. К. Фанатизм в свете онтологического подхода к вере / Р. К. Омельчук // Вопросы философии. – 2012. – № 4. – С. 25–32.
Розділ: Філософія. Соціологія. Релігія

Код: 5611  Філософські та гуманістичні погляди Ф. Бекона.  Вгору  

Філософські та гуманістичні погляди Ф. Бекона

 1. 1Ф Б 97 Бэкон, Ф. Сочинения : в 2 т. / Фрэнсис Бэкон ; сост., общ. ред. и вступ. ст., пер. с англ. А. Субботина. – Москва : Мысль, 1977-1978. – (Философское наследие).
 2. 87.3 Г 85 Гриненко, Г. Фрэнсис Бэкон / Г. Гриненко // История философии : учебник / Г. Гриненко. – Москва, 2006. – С. 294–298.
 3. 1Ф М 48 Мельвиль, М. Френсис Бэкон / М. Мельвиль. – Москва : Знание, 1961. – 48 с.
 4. 1Ф М 69 Михайленко, Ю. Ф. Бэкон и его учение / Ю. Михайленко. – Москва, 1975. – 264 с. – С. 255–260.
 5. 1Ф С 89 Субботин, А. Фрэнсис Бэкон / А. Субботин. – Москва : Мысль, 1974. – 175 с. – (Мыслители прошлого).
 6. 72.3 Б 89 Литвинова, Е. Фрэнсис Бэкон его жизнь, научные труды и общественная деятельность : биограф. очерк / Е. Литвинова // Бруно. Бэкон. Локк. Лейбниц. Монтескье : биограф. повествования / ред. Н. Болдырев. – Челябинск : Урал, 1996. – С. 83–158. – (Жизнь замечательных людей. Биографическая библиотека Ф. Павленкова ; т. 24).
 7. 1Ф Б 97 Субботин, А. Фрэнсис Бэкон и принципы его философиии / А. Субботин // Сочинения : в 3 т. Т. 1 / Ф. Бэкон ; сост., общ. ред. и вступ. ст., пер. с англ. А. Субботина. - Москва, 1977. – С. 5–53.
 8. 63.3(0) И 90 Френсис Бэкон, барон Веруламский, виконт Сент-Альбан // Историки и история. – 1997. – Т. 1. – С. 650–667.
 9. Картунов, О. Ідеї прийдешнього інформаційного суспільства та суспільства знань у творчій спадщині Френсіса Бекона / О. Картунов // Політичний менеджмент. – 2007. – № 1. – С. 48–56.
 10. Черников, М. Роджер Бэкон - гений средневекового естествознания / М. Черников // Биология в школе. – 2002. – № 5. – С. 15–18.
 11. Черников, М. Роджер Бэкон – гений средневекового естествознания / М.Черников // Биология в школе. – 2002. – № 5. – С. 15–18.
 12. Ливанова, М. Френсис Бэкон : знания и сила / М. Ливанова // Личности. – 2012. – № 5. – С. 106–121 : фот.
Розділ: Філософія. Соціологія. Релігія

Код: 5609  Доброго дня! Я займаюся дослідженням на тему: "Висвітлення проблеми жебрацтва у ЗМІ: соціальний аспект." Допоможіть підібрати матеріал. Дякую!  Вгору  
 1. Ахметова, М. В. Тексты московских нищих / М. В. Ахметова // Этнографическое обозрение. – 2007. – № 3. – С. 39–51.
 2. Бутовская, М. Л. Введение: попрошайничество как универсальный феномен человеческой культуры / М. Л. Бутовская // Этнографическое обозрение. – 2007. – № 3. – С. 3–11.
 3. Бутовская, М. Л. Нищие как городская субкультура: устойчивость взаимоотношений нищих и общества в исторической перспективе / М. Л. Бутовская, М. А. Ванчатова // Этнографическое обозрение. – 2007. – № 3. – С. 12–25.
 4. Дашинська, А. Жебрацтво: соціальна хвороба чи професія / А. Дашинська // Вінниччина (Спец.випуск «Хочу все знати»). – 2004. – 24 квітня. – С. 7.
 5. Дьяконов, И. Ю. Нищенство в дореволюционной России / И. Ю. Дьяконов // Этнографическое обозрение. – 2007. – № 3. – С. 26–38.
 6. Кузнецов, В. В. Експлуатація дитини у вигляді жебракування / В. В. Кузнецов // Науковий вісник Київського національного університету внутрішніх справ. – 2009. – № 6. – С. 191–199.
 7. Кулеха І. "Золоті" прохачі або чи можна вирішити проблему дитячого жебрацтва / І. Кулеха // Юридичний вісник України. – 2011. – 15–21 січня, № 3. – С. 14.
 8. Максимів, І. І. Психологічна характеристика об’єктивних причин втягнення дитини у жебрацтво [Електронний ресурс] / І. І. Максимів // Право і суспільство. – 2015. – № 2. – С. 229–235. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Pis_2015_2_40
 9. Погорелова, О. Горечи нуждающихся / О. Погорелова // Екологічна газета . – 2008. – 10 жовтня. – С. 8–9.
 10. Семчук, Н. О. Суб’єкт та суб’єктивна сторона залучення неповнолітніх до заняття жебрацтвом за законодавством України та деяких зарубіжних країн [Електронний ресурс] / Н. О. Семчук // Вісник Академії адвокатури України. – 2011. – Число 2. – С. 113–118. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/vaau_2011_2_18
 11. Фетхелисламова, А. Феноменология детского нищенства / А.Фетхелисламова // Социс. – 2001. – № 2. – С. 127–129.
 12. Чернова, Н. Історико-правовий аналіз кримінального законодавства України про відповідальність за використання малолітньої дитини для заняття жебрацтвом / Н. Чернова // Підприємництво, господарство і право. – 2010. – № 9. – С. 156–158.
 13. Швидкий, В. П. Бродяжництво й жебрацтво як елемент соціального життя в Україні у першій половині 1950-х рр. / В.П. Швидкий // Український історичний журнал. – 2007. – № 1. – С. 149–169.
Розділ: Філософія. Соціологія. Релігія

Код: 5607  Доброго дня.Чи залишились у бібліотеці Тімірязева видання творів К.Маркса, Ф.Енгельса,В.Леніна перекладені українською мовою?  Вгору  

У фондах нашої бібліотеки є в наявності різні видання творів К. Маркса, Ф. Енгельса, В. Леніна українською мовою.

Розділ: Філософія. Соціологія. Релігія

Код: 5551  Допоможіть підібрати книги і статті до теми "Соціологія міжнародних відносин". Дякую  Вгору  

Соціологія міжнародних відносин

1.     66.4 Б 58 Бжезинский, З. Великая шахматная доска / З. Бжезинский. – Москва : Междунар. отношения, 1999. – 256 с.

2.     66.4(0) В 19 Василенко, И. Политический партнер как представитель цивилизации / И. Василенко // Политическая глобалистика : учеб. пособие / И. Василенко. – Москва, 2000. – С. 216–224.

3.     66.4(4Укр) Д 31 Демчук, П. Міжнародні відносини та проблеми євроатлантичної інтеграції / П. Демчук. – Київ : ППП, 2004. – 264 с.

4.     60.5 Л 33 Лебедева, М. Основные проблемы и аспекты мировой политики // Мировая политика : учебник / М. Лебедева. – Москва, 2011. – С. 116–249.

5.     60.5 Л 84 Лукашевич, В. Глобалістика : навч. посіб. / В. Лукашевич. – Вид. 2-ге, допов. та випр. – Львів : Новий Світ-2000. – 2005. – 440 с.

6.     Международные отношения: социологические подходы / под ред. П.А. Цыганкова. – Москва : Гардарики, 1998. – 352 с. – (В бібліотеці немає).

7.     66.4я73 С 56 Современные международные отношения : учебник / Ред. А. В. Торкунов. – Москва : РОССПЭН, 2000. – 584 с. – (Пушкинская библиотека).

8.     Троян, С. Міжнародні відносини в постбілярному світі: основні закономірності та тенденції еволюції / С. Троян // Зовнішні справи. – 2013. – С. 40–45.

9.     60.51 Ц 94 Цыганков, А. Социология международных отношений : анализ российских и западных теорий : учебник / А. Цыганков. – Москва : Аспект-Пресс, 2008. – 238 с.

10. 60.5 Ш 92 Штомпка, П. Современное общество // Социология / П. Штомпка. – Москва, 2008. – С. 577–619.

Розділ: Філософія. Соціологія. Релігія

Сторінка 1 з 5 12345 >

Розділи:
Інтернет і телекомунікації [39]
Історія [296]
Бібліотеки. Архіви [342]
Біологія. Медицина [39]
Бухгалтерський облік та аудит [135]
Військове справа. ОБЖ [11]
Вінниччина [197]
Географія. Країнознавство [28]
Держава і право [188]
Екологія [24]
Економіка. Управління. Фінанси [1709]
Електронні бібліотеки, сайти [19]
Етнографія [27]
Кіно. Театр [7]
Комп'ютери і програми [29]
Кулінарія [6]
Культура. Мистецтво. ЗМІ [95]
Літературознавство [190]
Математика. Кібернетика [20]
Мовознавство. Іноземні мови [144]
Музика [22]
Не в тему! (offtopics) [10]
Педагогіка. Освіта. Професії [200]
Політика. міжнародні відносини [54]
Психологія. Психіатрія [55]
Сільське господарство [138]
Словники. Довідники. Енциклопедії [9]
Статистика [6]
Тексти книжок [44]
Техніка. Виробництво. Стандарти [60]
Туризм [12]
Фізика. Астрономія [8]
Філософія. Соціологія. Релігія [67]
Физкультура и спорт [11]
Хімія [8]

Rambler's Top100    
Copyright © ОУНБ ім. К.А.Тімірязєва 1998-2021
Дизайн:Березюк Сергій
Програмування:Мачушенко Дмитро
Всі матеріали на цьому сайті розміщені на умовах ліцензії Creative Commons Attribution 4.0 International, якщо не зазначене інше