ОУНБ ім. К.А. Тімірязєва
  
Наша адреса:
Україна, м. Вінниця,
21100, Соборна, 73
Тел. (0432) 56-27-92
Факс (0432) 67-03-41
 

E-Mail: inform@library.vn.ua

Ми працюємо:

Понеділок - четвер з 10.00 до 19.00,
Субота та неділя з 10.00 до 18.00
П'ятниця - вихідний день
Остання середа кожного місяця - санітарний деньBiblioteka Publiczna im. Zygmunta Jana Rumla w Dzielnicy Praga Południe m.st. Warszawy 
Офiцiйне представництво Президента України
Корпорація Інком
Урядовий портал
Урядова телефонна «гаряча лінія»
Офіційний портал Верховної Ради України
Вінницька ОДА
Вінницька обласна Рада - офіційний інтернет-сайт
Вінницька міська рада
Управління культури і мистецтв Вінницької облдержадміністраціїВіртуальна довідка


Код: 6076  Доброго дня. Який останній том "Енциклопедії Сучасної України" є у вашій бібліотеці? Заздалегідь дякую.  Вгору  

030 Е 64 Енциклопедія Сучасної України  / НАН України, Наук. т-во ім. Т. Шевченка, Ін-т енциклопедичних досліджень НАН України; співголова І. М. Дзюба. - Київ : Лагота, 2001 - Т. 18 : Лт - Малицький. - 2017. - 712 с.

Розділ: Словники. Довідники. Енциклопедії

Код: 5947  Доброго дня, допоможіть будь ласка підібрати літературу до теми Міграція. Трудова міграція.  Вгору  

Міграція. Трудова міграція

 1. 60.5 А 40 Акопов, С. В. Идентичности в эпоху глобальных миграций / Сергей Акопов, Марья Розанова. – Санкт-Петербург : ДЕАН, 2010. – 272 с.
 2. 60.7 Д 33 Денисенко, М. Б. Миграциология / М. Б. Денисенко. – Москва : Изд-во Моск. ун-та, 1989. – 96 с.
 3. 67.9(4УКР)301 М 59 Мікула, Н. А. Транскордонне співробітництво України в контексті євроінтеграції : монографія / Н. А. Мікула, В. В. Засадко ; Нац. ін-т стратег. дослідж. – Київ : НІСД, 2014. – 316 с. : табл.
 4. 67.9(4УКР)300 М 19 Малиновська, О. А. Міграційна політика України: стан і перспективи розвитку : аналіт. доп. / О. А. Малиновська ; Нац. ін-т стратег. дослідж. – Київ : НІСД, 2010. – 32 с.
 5. 65.9(4УКР)24 М 19 Малиновська О. А. Трудова міграція: соціальні наслідки та шляхи реагування : аналіт. доп. / О. А. Малиновська ; Нац. ін-т стратег. дослідж. – Київ : НІСД, 2011. – 40 с. : мал., табл.
 6. 60.7 Н 31 Населення України. Демографічні складові людського розвитку : монографія / за ред. О. М. Гладуна. – Умань : Вид. Сочінський, 2015. – 180 с. : карти, граф., табл.
 7. 60.5 Р 58 Ровенчак, О. А. Міжнародна міграція: теорія та практика : монографія / О. А. Ровенчак, В. В. Володько ; М-во освіти і науки України, Львів. нац. ун-т ім. І. Франка. – Львів : ЛНУ ім. І.Франка, 2015. – 412 с.
 8. 88.5 С 49 Слюсаревський, М. М. Психологія міграції : навч. посіб. для студ. вузів / М. М. Слюсаревський, О. Є. Блинова ; Нац. акад. пед. наук України, Ін-т соціал. та політ. психології. – Кіровоград : Імекс-ЛТД, 2013. – 244 с.
 9. 60.5 С 69 Соціально-економічні та етнокультурні наслідки міграції для України : зб. матеріалів наук.-практ. конф. (27 вересня 2011 р., м. Київ) / упоряд. О. А. Малиновська. – Київ : НІСД, 2011. – 344 с. : рис.
 10. Білецька, Т. В. Сучасні міграційні процеси: теоретичні аспекти та емпіричний аналіз / Т. В. Білецька, А. Л. Богуцька // Мультиверсум : філос. альм. – 2014. – № 3. – С. 13–21.
 11. Біль, М. М. Ефективність механізму регулювання міграції населення: теоретико-методичні основи оцінювання / М. М. Біль // Регіональна економіка. – 2017. – № 2. – С. 73–79.
 12. Бараняк, І. Є. Українсько-німецька територіальна міграційна система: сучасний стан і тенденції розвитку / І. Є. Бараняк // Регіональна економіка. – 2016. – № 4. – С. 66–74.
 13. Безтелесна, Л. І. Міграція населення як індикатор інноваційного розвитку регіонів України / Л. І. Безтелесна // Актуальні проблеми економіки. – 2017. – № 2. – С. 169–175 : табл.
 14. Бурак, С. В. Висококваліфіковані спеціалісти як категорія трудових мігрантів у праві Європейського Союзу / Степан Володимирович Бурак // Університетські наукові записки : часопис Хмельницького університету управління та права. – 2016. – Вип. 3. – С. 310–320.
 15. 66.49 Н 34 Веремієнко Т. С. Глобальні тенденції міжнаціональної міграції / Т. С. Веремієнко // Науковий вісник Дипломатичної Академії України. – Київ, 2016. – Вип. 23: Зовнішня політика і дипломатія: традиції, тренди, досвід, ч. 3. – С. 38–45. – (Економічні науки).
 16. Камінська, Н. Теоретико-правові проблеми міграційної політики в умовах глобалізації та євроінтеграції / Наталія Камінська, Галина Васильченко // Публічне право. – 2016. – № 2. – С. 41–47.
 17. Касьянова, М. М. Кількісні характеристики українських мігрантів до країн Східної Європи / М. М. Касьянова // Гілея: наук. вісн. : зб. наук. пр. – 2016. – № 2. – С. 369–374.
 18. Касьянова, М. М. Нелегальна міграція українських громадян в країни Східної Європи (кінець ХХ – початок ХХІ ст.) / М. М. Касьянова // Гілея: наук. вісн. : зб. наук. пр. – 2016. – № 6. – С. 365–369.
 19. Касьянова, М. М. Соціально-політичні передумови міграції українських громадян до країн Східної Європи (кінець ХХ – початок ХХІ ст.) / М. М. Касьянова // Гілея: наук. вісн. : зб. наук. пр. – 2016. – № 5. – С. 261–265.
 20. Касьянова, М. М. Українці в міграційних процесах до Європи: порівняльний аналіз / М. М. Касьянова, А. О. Линник // Гілея: науковий вісник : збірник наукових праць. – 2016. – № 4. – С. 120–125.
 21. Касьянова, М. М. Формування міграційного законодавства щодо українських трудових мігрантів у кінці ХХ – початку ХХІ ст. / М. М. Касьянова // Гілея: наук. вісн. : зб. наук. пр. – 2016. – № 1. – С. 201–206.
 22. Касьянова, М. М. Якісні характеристики українських мігрантів до країн Східної Європи у кінці ХХ – початку ХХІ ст. / М. М. Касьянова // Гілея: наук. вісн. : зб. наук. пр. – 2016. – № 3. – С. 345–348.
 23. Колесник, І. А. Ефективність політики у сфері трудової міграції в контексті євроінтеграційних прагнень України / І. А. Колесник // Економіка та держава. – 2017. – № 1. – С. 25–28.
 24. Малиновська О. А. Українсько–польський міграційний коридор: особливості та значення / О. А. Малиновська // Демографія та соціальна економіка. – 2015. – № 2. – С. 31–40 : табл.
 25. Малиновська, О. Зовнішня міграція громадян України в контексті скасування візового режиму поїздок до ЄС / Олена Малиновська // Вісник пенсійного фонду України. – 2017. – № 8. – С. 44–49.
 26. 26.8 В 48 Маркун В. Р. Сучасні тенденції зовнішньої трудової міграції в Україні, її причини та оцінка наслідків / В. Р. Маркун, Л. В. Атаман // Наукові записки Вінницького державного педагогічного університету ім. Михайла Коцюбинського. Серія: Географія. – Вінниця, 2016. – Вип. 28, № 1/2. – С. 177–186 : рис.
 27. Мостова, І. О. Деякі параметри міграційного руху населення України в 2010–2014 рр.: динаміка змін / І. О. Мостова // Демографія та соціальна економіка. – 2016. – № 2. – С. 195–207 : рис.
 28. Ніколаєць, К. Трудовий потенціал внутрішньо переміщених осіб в Україні / Катерина Ніколаєць // Вісник Київського Національного торговельно-економічного університету. – 2017. – № 4. – С. 42–53.
 29. 63.3(4УКР) В 48 Полек (Момот), Т. В. Фактори міграції сільської молоді до міст в пострадянській України / Т. В. Полек (Момот) // Наукові записки Вінницького державного педагогічного університету ім. Михайла Коцюбинського. Серія: Історія / Вінницький державний педагогічний університет ім. Михайла Коцюбинського. – Вінниця, 2015. – Вип. 23. – С. 228–234.
 30. Романюк, М. Д. Закордонна трудова міграція та рееміграція в контексті національної безпеки України / М. Д. Романюк // Регіональна економіка. – 2016. – № 4. – С. 22–30.
 31. Рощина, Н. В. Особливості міграційних процесів у сучасних економічних умовах / Н. В. Рощина, Л. С. Борданова // Економіка та держава. – 2017. – № 1. – С. 32–36.

 

Розділ: Словники. Довідники. Енциклопедії

Код: 5550  Підскажіть чи є у бібліотеці номери Вісника інституту”УКРзахідпроектреставрація”.  Вгору  
У нашій бібліотеці цього видання немає.
Розділ: Словники. Довідники. Енциклопедії

Код: 5232  Добрий день! Скажіть, будь ласка, чи є у Вашій бібліотеці "Матеріали до словника писемної та книжної української мови XV-XVIII ст." Євгена Тимченка? Дякую.  Вгору  
На жаль, цієї книги у нашій бібліотеці немає.
Розділ: Словники. Довідники. Енциклопедії

Код: 4862  Вивчення новел М.Яцківа  Вгору  

Вивчення новел М. Яціва

1. Кривуляк, О. Поезія в прозі М. Яцківа: розкриття можливостей синкретичного жанру / О.Кривуляк // Слово і час. - 2002. - № 6. - С. 62-65.

2. Науменко, Н. Інтертекстуальність музичного символу в образній структурі тексту / Н.Науменко // Слово і час. - 2002. - № 11. - С. 20-32.

3. Ткачук, О. Наративна стратегія малої прози Михайла Яцківа / О. Ткачук // Слово і час. - 2003. - № 1. - С. 63-70.

4. Слово, мовчання й тиша у комунікативній структурі текстів М.Яцкова / Оксана Мельник // Київська старовина. - 2004. - № 3. - С. 66 - 78.

5. Гудима, Ю. Михайло Яцків : матеріали до біографії забутого українського різьбяра / Ю. Гудима // Пам'ятки України. - 2004. - № 4. - С. 122-129.

6. Медведєва, О. Поетика назви новели Михайла Яцківа "Гермес Праксітеля" / О. Медведєва // Українська література в загальноосвітній школі. - 2007. - № 12. - С. 15-16. - Бібліогр.: 4 назви.

7. Мельник (Єлейко), О. Між кольором та ідеєю,або межа літературності літератури : на матеріалі художньої прози Михайла Яцкова / О. Мельник (Єлейко) // Українська мова й література в середніх школах, гімназіях, ліцеях та колегіумах. - 2007. - № 9-10 . - С. 91-99. - Бібліогр.: 24 назв.

8. Малютіна, Наталія. Інтерпретація доробку Яцкова в рамках модерністської химерності : рецензия / Наталія Малютіна // Слово і час. - 2012. - № 4. - Бібліогр. в кінці ст.

Розділ: Словники. Довідники. Енциклопедії

Код: 3835  Що таке бюджетний унітаризм в Україні, Унітаризм це ???  Вгору  

Бюджетний унітаризм - форма міжбюджетних взаємовідносин у країнах з унітарним державним устроєм, які базуються на засадах, визначених центральною владою у законодавчому порядку.

Розділ: Словники. Довідники. Енциклопедії

Код: 3553  Допоможіть знайти італійсько-український або італійсько-російський словник в електронному варіанті.   Вгору  

81.47    Г 56 Гнатюк, Ірина  Українсько-італійський розмовник/ І. Гнатюк. -К.: Павлім, 2003. -200 с. -(Спілкуємося - бо ми того варті). -ISBN 966-686-078-3
 
2 81.473.1-4     Ч 45 Черданцева Т. З.  Итальянско-русский учебный словарь: 8 500 слов/ Т. З. Черданцева. -Москва: "Русский язык", 1990. -544 с.. -ISBN 5-200-01430-1
 
3 81.473.1     Р 64 Розенталь Д. Э.  Русско-итальянский учебный словарь: 13500 слов/ Д. Э. Розенталь. -Москва: "Русский язык", 1990. -496 с.. -ISBN 5-200-01431-x

4 81.473.1    К 56 Ковалёв В. Ф.  Краткий итальянско-русский и русско-итальянский словарь/ В. Ф. Ковалёв, Г. А. Красова. -Москва: "Русский язык", 1991. -655 с.. -ISBN 5-200-00667-8

Розділ: Словники. Довідники. Енциклопедії

Код: 3491  Допоможіть знайти Політологічний енциклопедичний словник.  Вгору  

66 П 50 Політологічний енциклопедичний словник / Упоряд. В.П. Горбатенко, Ред. Ю.С.  Шемшученко, В.Д. Бабкіна. -2-е вид., доп. і перероб.. -К.: Генеза, 2004. -736 с.

Розділ: Словники. Довідники. Енциклопедії

Код: 1747  біографічна довідка генерала Черняховського І.Д.  Вгору  
Черняхівський І.Д.
Розділ: Словники. Довідники. Енциклопедії


Розділи:
Інтернет і телекомунікації [39]
Історія [296]
Бібліотеки. Архіви [342]
Біологія. Медицина [39]
Бухгалтерський облік та аудит [135]
Військове справа. ОБЖ [11]
Вінниччина [197]
Географія. Країнознавство [28]
Держава і право [188]
Екологія [24]
Економіка. Управління. Фінанси [1709]
Електронні бібліотеки, сайти [19]
Етнографія [27]
Кіно. Театр [7]
Комп'ютери і програми [29]
Кулінарія [6]
Культура. Мистецтво. ЗМІ [95]
Літературознавство [190]
Математика. Кібернетика [20]
Мовознавство. Іноземні мови [144]
Музика [22]
Не в тему! (offtopics) [10]
Педагогіка. Освіта. Професії [200]
Політика. міжнародні відносини [54]
Психологія. Психіатрія [55]
Сільське господарство [138]
Словники. Довідники. Енциклопедії [9]
Статистика [6]
Тексти книжок [44]
Техніка. Виробництво. Стандарти [60]
Туризм [12]
Фізика. Астрономія [8]
Філософія. Соціологія. Релігія [67]
Физкультура и спорт [11]
Хімія [8]

Rambler's Top100    
Copyright © ОУНБ ім. К.А.Тімірязєва 1998-2021
Дизайн:Березюк Сергій
Програмування:Мачушенко Дмитро
Всі матеріали на цьому сайті розміщені на умовах ліцензії Creative Commons Attribution 4.0 International, якщо не зазначене інше