ОУНБ ім. К.А. Тімірязєва
  
Наша адреса:
Україна, м. Вінниця,
21100, Соборна, 73
Тел. (0432) 56-27-92
Факс (0432) 67-03-41
 

E-Mail: inform@library.vn.ua

Ми працюємо:

Понеділок - четвер з 10.00 до 19.00,
Субота та неділя з 10.00 до 18.00
П'ятниця - вихідний день
Остання середа кожного місяця - санітарний деньBiblioteka Publiczna im. Zygmunta Jana Rumla w Dzielnicy Praga Południe m.st. Warszawy 
Офiцiйне представництво Президента України
Корпорація Інком
Урядовий портал
Урядова телефонна «гаряча лінія»
Офіційний портал Верховної Ради України
Вінницька ОДА
Вінницька обласна Рада - офіційний інтернет-сайт
Вінницька міська рада
Управління культури і мистецтв Вінницької облдержадміністраціїВіртуальна довідка

Сторінка 1 з 22 123456 > До останньої »

Код: 6139  Людвіг Станіславський і його внесок у розбудову Вінниці  Вгору  
Доброго дня! Просимо Вас уточнити запит. Інформації про Людвига Станіславського не виявлено. Є інформація про Людвига Малиновського - лікаря, організатора охорони здоров'я у Вінниці.
Розділ: Бібліотеки. Архіви

Код: 6134  Доброго дня. Допоможіть підібрати літературу на тему "Виховання інформаційної культури користувачів". Дякую.  Вгору  

Виховання інформаційної культури користувачів

1.      027 Г 85 Грипич С.Н. Інформаційна культура: теоретичні засади та досвід : навч. посіб. / С. Н. Грипич, Л. М. Буравкова. – 2-ге вид., допов. – Київ : Кондор, 2018. – 344 с.

2.      316 Р 64 Розвиток інформаційної культури як умова єдності українського суспільства / Нац. акад. наук України, Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського ; кер. проекту О. Онищенко. – Київ : НБУВ, 2017. – 252 с.

3.      027 С 24 Свістельник, І. Інформаційна культура студента : навч. посіб. / Ірина Свістельник. – Київ : Кондор, 2018. – 182 с.

4.      377 С 79 Степаненко, А. І. Формування інформаційної культури студентів політехнічних коледжів : автореф. дис. / Анастасія Ігорівна Степаненко ; НАПН України, Ін-т пед. освіти і освіти дорослих. – Київ ; Миколаїв : Миколаївська обласна друкарня, 2017. – 20 с.

5.      73 Х 65 Хмельницький, О. О. Інформаційна культура: підготовка кадрів до інформаційної роботи : навч. посіб. / О. О. Хмельницький. – Київ : КНТ, 2007. – 200 с.

 1. Коханова, І. Інформаційна культура як засіб корегування асоціальної  поведінки користувачів та бібліотечних працівників / І. Коханова // Бібліотечний форум України. - 2013. - № 1. - С. 2-3.
 2. 78.34(4Укр) Н 34 Лазоренко, Ю. Сучасний стан та шляхи підвищення інформаційної культури користувачів : (на прикладі діяльності бібліотек аграрних ВНЗ І-IV рівнів акредитації) / Юлія Лазоренко // Наукові праці Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського. – 2010. – Вип. 28. – С. 79–84.
 3. 66.2(4УКр) С91 Маліс, О. Молодь як користувачі й творці інформаційного суспільства / О. Маліс // Сучасна українська політика. Політики і політологи про неї. – Київ ; Миколаїв, 2008. – Вип. 14, розд. 1. – С. 125–129.
 4. Мельник, М. Популяризація книги в контексті інформаційних потреб сучасного студента / Майя Мельник // Бібліотечний форум: історія, теорія і практика. – 2018. – № 4. – С. 36–38.
 5. Проценко, Т. Формування інформаційної культури користувачів / Т. Проценко // Вісник Книжкової палати. – 2014. – № 3. – С. 34–38.
 6. 78.3 М 34 Шилюк О. І. Інформаційна грамотність користувачів та вузівська бібліотека / О. І. Шилюк // Матеріали міжнародного форуму «Проблеми розвитку інформаційного суспільства». 7–9 жовтня 2009 р. м. Львів. – Київ, 2009. – С. 124–130.
 7. 78.34(4Укр) Н 34 Шлапак, Ю. Формування інформаційної культури: особистість як користувач сучасної бібліотеки / Юлія Шлапак // Наукові праці Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського. – Київ, 2012. – Вип. 33. – С. 148–158.
 8. 78.34(4Укр) Н 34 Яковенко, О. Підвищення інформаційної культури користувачів у процесі бібліотечно–інформаційного обслуговування / О. Яковенко // Наукові праці Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського. – Київ, 2003. – Вип. 11. – С. 36–43.
Розділ: Бібліотеки. Архіви

Код: 6091  Потрібна література про інформаційну безпеку бібліотек. Дякую!  Вгору  

Інформаційна безпека бібліотечної сфери

 1. Адаптація завдань і функцій наукової бібліотеки до вимог розвитку цифрових інформаційних ресурсів : матеріали міжнар. наук. конф. (Київ, 8–10 жовт. 2013 р.) / відп. за вип. О. М. Василенко ; ред.: З. А. Болкотун, І. М. Сарікова. – Київ : НБУВ, 2013. – 411 с.
 2. Бобришева, О. В. Бібліотека як суб’єкт забезпечення інформаційної безпеки / О. В. Бобришева // Бібліотекознавство. Документознавство. Інформологія : Науковий журнал. – 2011. – № 3. – С. 24–28.
 3. Бобришева, О. Інформаційна безпека бібліотеки: проблеми та шляхи формування / О. Бобришева // Вісник Книжкової палати. – 2010. – № 12. – С. 18–20.
 4. Вилегжаніна, Т. І. Кібербезпека в бібліотеках України / Т. І. Вилегжаніна // Бібліотечна планета. – 2017. – № 3. – С. 5.
 5. Вітушко, А. Проблема використання в бібліотечному інформаційному виробництві соціальних мереж з точки зору інформаційної безпеки / А. Вітушко // Наукові праці Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського. – Київ, 2013. – Вип. 36. – С. 181–191.
 6. Голодрига, Є. О. Роль бібліотек України у формуванні національного інформаційного простору: безпековий аспект / Є. О. Голодрига // Місце і роль бібліотек у формуванні національного інформаційного простору : матеріали міжнар. наук. конф., Київ, 21–23 жовт. 2014 р. / НАН України, Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського, Асоц. б-к України, Рада директорів наук. б-к та інформ. центрів – членів МААН. – Київ, 2014. – С. 260–262.
 7. Гранчак, Т. Бібліотека в інформаційному супроводі управління суспільними процесами: політико-комунікаційний аспект : монографія / Т. Гранчак ; НАН України, Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського. – Київ : НБУВ, 2014. – 184 с.
 8. Кикавец, В. В. Обеспечение библиотеками мер по защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию / В. В. Кикавец // Библиотечное дело. – 2013. – № 11. – С. 24–28.
 9. Коваль, Т. Сучасні підходи щодо забезпечення інформаційної безпеки бібліотечно-інформаційної діяльності / Тетяна Коваль, Олена Лопата // Бібліотечний форум: історія, теорія і практика. – 2018. – № 1. – С. 43–44.
 10. Ковальчук, Г. І. Про безпеку фондів книжкових пам’яток / Г. І. Ковальчук  // Бібліотекознавство. Документознавство. Інформологія. – 2006. – № 2. – С. 19–25.
 11. Самохіна, Н. Архівування інформаційних ресурсів у системі формування електронної бібліотеки / Н. Самохіна // Бібліотечний вісник. – 2012. – № 5. – С. 27–31.
 12. Челак, О. Роль і місце бібліотечних систем у забезпеченні національної безпеки / О. Челак // Наукові праці Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського. – 2009. – Вип. 25. – С. 7–10.
Розділ: Бібліотеки. Архіви

Код: 6054  Доброго дня. Допоможіть знайти матеріали на тему "Документні класифікаційні системи зарубіжних країн"(історія, теорія, практика, використання, перспективи на майбутнє.) Це можуть бути як книги так і періодичні видання. Дякую.  Вгору  
 1. 025.3 В 43 Викери, Б. Фасетная классификация : руководство по составлению и использованию отраслевых схем / Б. Викери. – Москва : ГПНТБ, 1970. – 74 с.
 2. 78.37 Д 37 Десятичная классификация Дьюи и Относительный указатель : в 4 т.: пер. с англ. / ред. Е. М. Зайцев. – 21-е изд. – Москва : ГПНТБ России, 2000. – 4 т. – (Пушкинская б-ка).
 3. 78.37 Л 68 Лобузіна, К. В. Бібліотечні класифікації в сучасних інформаційних сервісах : монографія / К. В. Лобузіна ; НАН України, НБУ ім. В. І. Вернадського. – Київ : НБУВ, 2010. – 132 с.
 4. 78.37 С 89 Сукиасян, Э. Р. Каталогизация и классификация. Электронные каталоги и автоматизированные библиотечные системы : избр. ст. / Э. Р. Сукиасян. – Санкт-Петербург : Профессия, 2012. – 536 с. – (Библиотека).
 5. Бібліотечно-бібліографічні класифікації та інформаційно-пошукові системи : між нар. наук. конф. Київ, 10–12 жовт. 1995 р. – Київ : [б. в.], 1995. –107 с.
 6. 78.37 С 32 Сербін, О. О. Бібліотечно-бібліографічні класифікації: історична еволюція та сучасні тенденції розвитку : монографія / Олег Сербін ; НАН України, Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського. - Київ : НБУВ, 2009. – 139 с.
 7. 025 Э 30 Эйдельман, Б. Ю. Библиотечная классификация и систематический каталог : учеб. пособие / Б. Ю. Эйдельман. – Москва : Книга, 1977. – 311 с.
 8. Алешин Л. И. Классификация информационных ресурсов электронных библиотек / Л. И. Алешин // Библиография. – 2003. – № 4. – С. 3–7.
 9. Климчук Л. В. Класифікація документів: досвід, історіографічний аналіз / Л. В. Климчук // Бібліотекознавство. Документознавство. Інформологія. – 2014. – № 2. – С. 35–38.
 10. 78.34(4Укр) Н 34 Леонов, В. Наглядная классификация для электронных библиотек / В. Леонов // Наукові праці Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського. – 2009. – Вип. 24. – С. 7–16.
 11. 71 Х 21 Леонов В. П. Основи наочної бібліотечної класифікації (НБК) / В. П. Леонов // Вісник Харківської державної академії культури. – 2007. – Вип. 21. – С. 138–147.
 12. Лобузіна, К. Роль бібліотечних класифікацій в організації знань / К. Лобузіна // Бібліотечний вісник. – 2012. – № 2. – С. 10–15.
 13. Лукачи, А. Д. Классификационные системы в государственной библиографии / А. Д. Лукачи // Библиография. – 2010. – № 5. – С. 3–6.
 14. Муравйова, В. Методичне забезпечення діяльності публічних бібліотек з упровадження Універсальної десяткової класифікації (до 100-річчя Книжкової палати України) / В. Муравйова // Бібліотечна планета. – 2018. – № 3. – С. 19–22.
 15. 78.34(4Укр) Н 34 Сербін, О. Еволюція схоластичної класифікації наук у рамках еманації теологічного вчення / Олег Сербін // Наукові праці Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського. – 2009. – Вип. 24. – С. 27–34.
 16. 78.34(4Укр) Н 34 Сербін, О. Історія розвитку класифікаційної думки як свідчення ефолюції систематизаційних підходів до управління інформацією : (аналітичний огляд) / Олег Сербін // Наукові праці Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського. – 2010. – Вип. 28. – С. 639–649.
 17. Сербін, О. Класифікаційна система наук Арістотеля: аналіз дуалістичного генезису старогрецького мислителя / О. Сербін // Вісник Книжкової палати. – 2009. – № 3. – С. 39–43.
 18. Сербін, О. Класифікація двокрапкою та її автор – взаємозв’язок в еволюційності епохи / О. Сербін, І. Перенесієнко // Вісник Книжкової палати. – 2014. – № 9. – С. 13–16.
 19. Сербін, О. Основні десяткові класифікації українською мовою радянського періоду: історія та структурний аналіз / О. Сербін // Вісник Книжкової палати. – 2007. – № 9. – С. 18–21.
 20. Сербін, О. Система десяткової класифікації українською мовою: історія та структурний аналіз / Сербін О. // Вісник Книжкової палати. – 2007. – № 10. – С. 19–22.
 21. Сербін, О. Систематизація читання як наслідок формування класифікаційної системи (на прикладі класифікації наук Гуго Сен-Вікторського) / О. Сербін // Вісник Книжкової палати. – 2009. – № 8. – С. 33–37.
 22. Сербін, О. Структурний огляд та аналіз класифікаційної системи Йоана Еріугени [Електронний ресурс] / О. Сербін // Вісник Книжкової палати. – 2010. – № 3. – С. 45–48.
 23. Сербін О. "Таблиці..." Каллімаха: бібліотечна систематизація крізь призму класифікації наук / О. Сербін // Бібліотечний вісник. – 2009. – № 5. – С. 30–34.
 24. Сербін, О. УДК українською мовою: історичні аспекти створення та аналітичний огляд структури / Олег Сербін // Бібліотечний вісник. – 2008. – № 5. – С. 10–16.
 25. Стрішенець, Н. Класифікація в електронному середовищі / Н. Стрішенець // Бібліотечний вісник. – 2010. – № 5. – С. 34–43.
 26. Стрішенець, Н. Традиційні класифікаційні системи у бібліотеках США / Н. Стрішенець // Вісник Книжкової палати. – 2010. – № 7. – С. 45–49 ; № 8. – С. 48–52.
 27. Сукиасян, Э. ББК: общая концепция и программа развития / Э. Сукиасян // Библиография. – 2005. – № 1. – С. 18–25.
 28. Сукиасян, Э. Классификационная практика в России на современном этапе / Э. Сукиасян // Бібліотечний вісник. – 2013. – № 2. – С. 25–30.
 29. Сукиасян, Э. Р. Корифеи нашей профессии – М. Дьюи и Ш. Р. Ранганатан / Э. Р. Сукиасян // Научные и технические библиотеки. – 2012. – № 4. – С. 67–73.
 30. Сукиасян, Э. Структура библитечных классификационных систем. Проблемы общей теории / Э. Р. Сукиасян // Библиотековедение. – 2012. – № 3. – С. 25–29.
Розділ: Бібліотеки. Архіви

Код: 6046  Доброго дня! Мені потрібна література про діяльність обласних наукових бібліотек за останніх три роки. Дякую!  Вгору  
 1. Бібліографічний опис документів. Бібліографічні посилання : метод. рек. / авт.-уклад. О. М. Збанацька. – Київ : Ризоград, 2012. – 197 с. : табл., дод.
 2. Блажкевич, А. Видавнича діяльність провідних та обласних наукових бібліотек України / Андрій Блажкевич // Наукові праці Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського / відп. ред. В. Горовий. – Київ, 2016. – Вип. 43: Бібліотека в структурі сучасних інформаційних комунікацій. – С. 476–487.
 3. Вилегжаніна, Т. І. Публічні бібліотеки України на зламі століть : вибр. ст. / Т. Вилегжаніна ; Нац. парлам. б-ка України. – Київ : НПБУ, 2015. – 272 с.
 4. Вінницька ОУНБ ім. К. А.Тімірязєва: нові грані розвитку (2007–2016) : до 110-ї річниці з часу заснування: бібліогр. покажчик / Упр. культури і мистецтв Вінниц. ОДА, Вінниц. ОУНБ ім. К. А. Тімірязєва ; уклад.: Г. М. Авраменко, О. Ю. Антонюк, Г. А. Біловус ; ред. С. В. Лавренюк ; відп. за вип. Н. І. Морозова. – Вінниця : Вид. Балюк І. Б., 2017. – 288 с.
 5. Кириленко, О. Електронні каталоги обласних універсальних наукових бібліотек України: аналіз структури та лінгвістичного забезпечення / О. Кириленко, О. Яценко // Бібліотечна планета. – 2018. – № 2. – С. 12.
 6. Малиш, О. М. Система краєзнавчих бібліографічних посібників: основні тенденції розвитку / О. М. Малиш // Бібліотечне краєзнавство у культурному просторі України : зб. матеріалів Всеукр. наук.-практ. Конф. м. Київ, 20 листоп. 2013 р. II Краєзнавчі читання пам'яті Петра Тронька / М-во культури України, Нац. іст. б-ка України, Нац. спілка краєзнавців України, Київ. нац. ун-т культури і мистецтв. – С. 110–114.
 7. Матвієнко, О. В. Концепція професійного спрямування за спеціальністю "Інформаційна, бібліотечна та архівна справа" : метод. посіб. / О. В. Матвієнко, М. Н. Цивін. – Київ : ЦУЛ, 2018. – 101 с.
 8. Міщук, С. Інформаційні ресурси регіональної біографіки обласних універсальних наукових бібліотек України / С. Міщук, Г. Міщук  // Українська біографістика : зб. наук. пр. Ін-ту біограф. дослідж. / НАН України, Нац. Б-ка України ім. В. І. Вернадського. – Київ : НБУВ, 2016 = Biographistica Ukrainica. – Вип. 14. – С. 263–276.
 9. Постельжук, О. Виставкова робота в діяльності обласних універсальних наукових бібліотек України / Олена Постельжук // Наукові праці Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського : зб. наук. пр. / НАН України, Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського, Асоц. б-к України. – Київ, 2014. – Вип. 39. – С. 475–486.
 10. Прокопенко, Л. І. Інформаційні потреби користувачів обласних універсальних наукових бібліотек України : монографія / Л. І. Прокопенко ; Київ. нац. ун-т культури і мистецтв. – Київ : Ліра-К, 2015. – 220 с.
 11. Чеховська, І. Динаміка змін у краєзнавчому контексті на сайтах обласних універсальних наукових бібліотек України / І. Чеховська // Бібліотечний форум: історія, теорія і практика. – 2016. – № 2. – С. 13–16.
Розділ: Бібліотеки. Архіви

Код: 5998  Автоматизовані інформаційні технології в бібліотеці.  Вгору  

Автоматизовані інформаційні технології в бібліотеці

 1. Айвазян, О. Б. Сучасні інформаційні технології в науковій бібліотеці Хмельницького національного університету [Електронний ресурс] / О.Б. Айвазян, В.О. Глухенька, В.М. Петрицька // Наукова бібліотека Хмельницького національного університету : [веб сайт]. – Режим доступу: http://lib.khnu.km.ua/about_library/naukova_robota/2007/aiv_suc.htm (дата звернення: 05.06.2018). – Назва з екрана.
 2. Арсірій, О. Автоматизація спеціалізованого інформаційного обслуговування класів читачів публічної бібліотеки / О. Арсірій, Л. Саєнко, А. Саєнко // Вісн. Кн. палати. – 2011. – № 10. – С. 24–28.
 3. 78.34(4Укр) Н 34 Беліна, Л. Комплексна автоматизована система обслуговування користувачів: перспективи та здобутки / Л. Беліна // Наук. пр. Нац. б-ки України ім. В. І. Вернадського. – 2007. – Вип. 19. – С. 39–48.
 4. 78.34 Г 20 Гарбор, Робін Т. Управління автоматизацією бібліотеки / Робін Т. Гарбор. – Київ : [б. в.], 1997. – 56 с. – (Aslib. The association for information management = Асоціація інформаційного менеджменту. Асоціація по інформаційному управлінню).
 5. Дурєєва, Т. Застосування інформаційних технологій у бібліотечній сфері / Т. Дурєєва // Вісн. Кн. палати. – 2009. – № 1. – С. 23–25.
 6. Ігнатюк, М. Упровадження АІБІС «ІРБІС 64» у практику роботи бібліотек : (з досвіду Житомир. обл. універс. наук. б-ки ім .О. Ольжича) / М. Ігнатюк // Бібл. вісн. – 2010. – № 6. – С. 18–26 : рис.
 7. Костенко, Л. Й. Бібліотека інформаційного суспільства / Л. Й. Костенко, М. Б. Сорока // Бібл. вісн. – 2002. – № 3. – С. 33–38.
 8. Кунанець, Н. Е. Особливості впровадження автоматизованої бібліотечної системи «Аleph» у Львівській національній науковій бібліотеці України імені В. Стефаника / Н. Е. Кунанець // Вісн. Нац. ун-ту «Львівська політехніка». – 2008. – № 631 : Інформаційні системи та мережі. – С. 189–199. – Електрон. версія. – Режим доступу: http://vlp.com.ua/files/19_1.pdf (дата звернення: 05.06.2018). – Назва з екрана.
 9. Лобузіна, К. Електронний каталог НБУВ: проблеми адаптації до умов сучасного інформаційного середовища / К. Лобузіна // Бібл. вісн. – 2011. – № 4. – С. 3–10 : іл.
 10. Мамонтова, Е. Г. Управление библиотечными процессами и ресурсами на основе технологий ИРБИС64 / Е. Г. Мамонтова, Е. В. Терскова // Науч. и техн. б-ки. – 2012. – № 11. – С. 82–89.
 11. Медведєва, В. Інноваційні технології – майбутнє бібліотеки / В. Медведєва // Вісн. Кн. палати. – 2015. – № 8. – С. 28–32.
 12. Медведєва, В. Становлення інформаційно-комунікаційних технологій у діяльності інформаційно-аналітичних служб бібліотек (на прикладі Служби інформ.-аналіт. забезпечення органів державної влади НБУВ) : монографія / В. Медведєва ; НАН України, Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського. – Київ, 2013. – 180 с. – Електрон. версія. – Режим доступу: http://nbuviap.gov.ua/images/nauk–mon/mon–medved.pdf (дата звернення: 05.06.2018). – Назва з екрана.
 13. Організація роботи інформаційно-технологічних систем бібліотеки вищого навчального закладу : метод. рек. / Бруй О.М., Гаріна Н.В., Карпенко Т.В. [та ін] ; М-во охорони здоров’я України, Нац. наук. мед. б-ка України, Запоріз. нац. мед. ун-т, Одес. нац. мед. ун-т, Харків. нац. мед. ун-т. – Одеса, 2013. – 22 с. – Електрон. версія вид. – Режим доступу: http://repo.knmu.edu.ua/bitstream/123456789/5738/4/IT–system_18_12_2013.pdf (дата звернення: 05.06.2018). – Назва з екрана.
 14. 78.34(4Укр) Н 34 Сербін, О. Ефективність бібліотечної систематизації в контексті автоматизації традиційних процесів аналітико-синтетичного опрацювання документів / О. Сербін, С. Галицька // Наук. пр. Нац. б-ки України ім. В. І. Вернадського. – 2013. – Вип. 38. – С. 154–169.
 15. Сучасні інформаційні технології для бібліотек та менеджмент науково-освітніх мереж  : матеріали I-V Міжнар. шкіл-семінарів : проект Tempus-Tacis CP-20552-99 / Нац. техн. ун-т України «Київський політехнічний інститут». – Київ, 2002. – 135 с. – Електрон. версія. – Режим доступу: http://www.uran.net.ua/archives/2002feb-lib5/tt2002lib-proceeding.pdf (дата звернення: 05.06.2018). – Назва з екрана.
 16. Фісенко, Л. Автоматизована бібліотечно-інформаційна система Національної бібліотеки Білорусі / Л. Фісенко // Бібл. вісн. – 2008. – № 2. – С. 24–26.
 17. 78.34(4Укр) Н 34 Чабан, І. Сучасний бібліотекар в умовах автоматизації технологій обслуговування читачів : (з досвіду роботи пункту запису читачів Нац. б-ки України ім. В. І. Вернадського) / І. Чабан // Наук. пр. Нац. б-ки України ім. В. І. Вернадського. – 2003. – Вип. 11. – С. 26–35.
 18. 78.3 Н 34 Чабан, І. Автоматизація бібліотечних процесів з використанням штрихкодових технологій / І. Чабан, Є. Усовська // Наук. пр. Нац. б-ки України ім. В. І. Вернадського. – 2004. – Вип. 12. – С. 193–209.
 19. 78.3 Я 77 Ярошенко, Т. О. Електронні журнали в системі інформаційних ресурсів бібліотеки : монографія / Т. О. Ярошенко. – Київ : Знання, 2010. – 215 с. : портр.
Розділ: Бібліотеки. Архіви

Код: 5997  Управління інформаційними системами  Вгору  

Управління інформаційними системами

1.      Анісімова, О. М. Рівень використання інформаційних систем як важлива складова потенціалу у корпоративному управлінні [Електронний ресурс] / О. М. Анісімова, Д. О. Анісімов // Вісн. Хмельниц. нац. ун-ту. Економічні науки. – 2017. – № 4. – С. 146–149.

2.      Асєєв, Г. Методологія корпоративного документообігу : побудова CАSE–моделей офісних інформаційних систем / Г. Асєєв // Вісн. Книжкової палати. – 2008. – № 1. – С. 29 – 32.

3.      Безбородова, Т. Передумови та етапи формування корпоративних інформаційних систем управління / Т. Безбородова // Економіка та держава. – 2007. – № 10. – С. 41–45.

4.      32.973.26 Б 48 Берко, А. Ю. Інформаційні системи та інформаційні технології / А. Ю. Берко, О. М. Верес, В. В. Пасічник // Системи баз даних та знань : навч. посіб. для студ. ВНЗ / А. Ю. Берко, О. М. Верес, В. В. Пасічник. – Львів, 2015. – Кн. 1: Організація баз даних та знань. – С. 20–21 : фот.

5.      Васильєв, А. Інформаційно-бібліотечна система сучасного ВНЗ: досвід роботи Сумського державного університету / А. Васильєв, Т. Слабко // Вища шк.. – 2008. – № 1. – С. 82–85.

6.      Вовчук, Н. І. Обґрунтування складу інформаційної системи, що забезпечує менеджмент фірми / Н. І. Вовчук, С. В. Устенко // Формування ринк. відносин в Україні. – 2003. – № 2. – С. 71–73.

7.      Воскобойнікова-Гузєва, О. Інформаційні технології в системі інноваційної діяльності наукової бібліотеки : міжнародна наукова конференція «Інтелектуальні інформаційні технології у бібліотечній справі» / О. Воскобойнікова-Гузєва, А. Бровкін // Бібл. вісн. – 2005. – № 6. – С. 9–15.

8.      Гарбарчук, В. І. Інтернет як новий клас інформатичних систем і перспективи їх розвитку / В. І. Гарбарчук // Актуальні проблеми економіки. – 2008. – № 12. – С. 192–203.

9.      Голубнича, Г. П. Облікові інформаційні системи в управлінні / Г. П. Голубнича // Вісн. КНУ Шевченка. Серія : Економіка. – 2005. – № 77/78. – С. 18–22.

10.  Давидова, І. Погляд на бібліотеку як систему виробництва інформаційних продуктів та послуг / Давидова І. // Вісн. Книжкової палати. – 2005. – № 4. – С. 18–20.

11.  Добко, Т. Бібліотекар і користувач у системі інформаційних комунікацій / Т. Добко // Бібл. вісн. – 2002. – № 6. – С. 21–25.

12.  Дудник, О. Огляд сучасних автоматизованих інформаційно-бібліотечних систем / О. Дудник // Інформатика та інформ. технології в навч. закл. – 2015. – № 5/6. – С. 91–95.

13.  Иванченко, В. Информационные технологии и система управления / В. Иванченко // Экономист. – 2004. – № 4. – С. 37–41.

14.  Карташова, Л. Об’єкти та інформаційні системи / Л. Карташова // Інформатика. – 2012. – Серп. (№ 16). – С. 6–11. – [Вкладка].

15.  Кіслов, Д. В. Інформаційні ризики управлінських систем [Електронний ресурс] / Д. В. Кіслов // Молодий вчений. – 2015. – № 7(2). – С. 144–147.

16.  Кобєлєв, О. М. Інформаційно-аналітична діяльність бібліотек у системі соціального управління [Електронний ресурс] / О. М. Кобєлєв // Вісн. Харків. держ. акад. культури. – 2012. – Вип. 35. – С. 83–92.

17.  Кузнецова, М. О. Інформаційні системи підтримки прийняття управлінських рішень / М. О. Кузнецова, Г. Ю. Коблянська // Формування ринк. відносин в Україні. – 2012. – № 9. – С. 154–157 : табл.

18.  Кузьміна, О. М. Планування розвитку управлінських інформаційних систем [Електронний ресурс] / О. М. Кузьміна, О. О. Горовенко // Молодий вчений. – 2014. – № 12(1). – С. 175–178.

19.  Ломачинська, І. М. Лідерство як засіб управління соціальними системами в інформаційну епоху [Електронний ресурс] / І. М. Ломачинська, В. Гайдаш // Гілея: науковий вісник. – 2016. – Вип. 107. – С. 247–252.

20.  Макарчук, О. М. Інформація,інформаційні процеси,системи,технології / О. М. Макарчук, О. В. Погрібний // Комп’ютер у школі та сім’ї. – 2013. – № 2. – С. 13–16 ; № 3. – С. 18–21.

21.  Маслянко, П. П. Основні положення методологій системного проектування інформаційно-комунікаційних систем / П. П. Маслянко // Наук. вісті. – 2007. – № 6. – С. 54–60.

22.  Матвійчук, О. Сучасні інформаційні технології у бібліотеці / О. Матвійчук // Шк. б-ка. – 2005. – № 4. – С. 103–106.

23.  Медведєва, В. Інноваційні технології – майбутнє бібліотеки / В. Медведєва // Вісн. Книжкової палати. – 2015. – № 8. – С. 28–32.

24.  Мілош, М. Інтеграція інформаційних систем управління: проблеми, методи, засоби / М. Мілош, Е. Мілош // Актуальні проблеми економіки. – 2004. – № 9. – С. 104 –107.

25.  Нетреба, І. О. Системний підхід до оцінки ефективності впровадження інформаційної системи управління / І.О. Нетреба // Науково-технічна інформація. – 2007. – № 4. – С. 36–39.

26.  Нетреба, І. Формування витрат на впровадження та розвиток інформаційних систем управління [Електронний ресурс] / І. Нетреба // Вісн. Київ. нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка. Економіка. – 2008. – Вип. 99/100. – С. 81–82.

27.  Осаула, В. Бібліотечна картково-каталожна ера: класика інформаційно-пошукових систем в електронному середовищі сучасних бібліотек / В. Осаула // Вісн. Книжкової палати. – 2009. – № 3. – С. 19–22.

28.   Петрова, М. Інформаційна система управління: бібліотекознавчий аспект [Електронний ресурс] / М. Петрова // Наук. пр. Нац. б-ки України ім. В. І. Вернадського. – 2011. – Вип. 29. – С. 74–80.

29.  Петрова, М. Роль інформаційно-комунікаційної системи управління у моделюванні пріоритетних напрямів діяльності сучасної бібліотеки [Електронний ресурс] / М. Петрова // Бібл. вісн. – 2012. – № 3. – С. 16–20.

30.  Писарчук, О. О. Моделювання процесів ситуаційного управління та ідентифікації в ергатичних інформаційно-керуючих системах [Електронний ресурс] / О. О. Писарчук // Вісн. Житомир. держ. технолог. ун-ту. Серія : Технічні науки. – 2014. – № 4. – С. 98–105.

31.  78.34(4УКР) Н 34 Петращук, О. Інформаційна функція бібліотек у системі сутнісних та прикладних бібліотечних функцій [Текст] / О. Петращук // Наук. пр. Нац. б-ки України ім. В. І. Вернадського : зб. наук. пр. / НАН України, Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського, Асоц. б-к України. – Київ, 2007. – Вип. 18. – С. 94–103.

32.  78.34(4УКР) Н 34 Порхун, О. Систематизація і структуризація первинної інформації як засіб забезпечення ефективного управління інформаційними потоками / О. Порхун // Наук. пр. Нац. бібліотеки України імені В. І. Вернадського : зб. наук. пр. / НАН України, Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського, Асоц. б-к України. – Київ, 2007. – Вип. 18. – С. 119–124.

33.  Риженко, А. А. Про структурування інформації в інформаційно-аналітичних системах / А. А. Риженко // Науково-технічна інформація. – 2008. – № 1. – С. 35–38.

34.  Слуцька, І. А. Інформаційна система / І. А. Слуцька // Все для вчителя. – 2006. – Груд. (№ 23/24). – С. 78–81.

35.  78.34(4Укр) Н 34 Танатар, Н. Загальні принципи побудови інформаційно-аналітичної системи «Імідж бібліотечної справи та бібліотек України в газетній періодиці» / Н. Танатар // Наук. пр. Нац. б-ки України ім. В. І. Вернадського. – 2003. – Вип. 11. – С. 223–234.

36.  Терещенко, Л. О. Інформаційні технології в управлінні / Л. О. Терещенко, О. С. Сніжко // Інвестиції: практика та досвід. – 2011. – № 12. – С. 28–31.

37.  Філіпова, Л. Структура інформаційної системи: загальні методологічні підходи до наукових досліджень / Л. Філіпова // Вісн. Книжкової палати. – 2007. – № 12. – С. 39–41.

38.  Філіпова, Л. Інформаційні системи в комп’ютерно-документній сфері: загальні методологічні підходи до наукових досліджень / Філіпова Л. // Вісн. Книжкової палати. – 2007. – № 10. – С. 36–38.

39.  78.34(4Укр) Н 34 Хлань, В. Формування моделі користувача в інтелектуальній інформаційній системі / В. Хлань, А. Вітушко // Наук. пр. Нац. б-ки України ім. В. І. Вернадського. – 2009. – Вип. 25. – С. 161–172.

40.  Шимкович, І. Впровадження інформаційних систем менеджменту / І. Шимкович // Вісн. Київ. ін-ту бізнесу та технологій. – 2010. – № 2. – С. 105–107.

41.  Шинкарук, А. Нові соціально-інформаційні системи Франції / А. Шинкарук // Політ. менеджмент. – 2004. – № 3. – С. 143–151.

Розділ: Бібліотеки. Архіви

Код: 5996  Кадрове діловодство в бібліотеці  Вгору  

Кадрове діловодство в бібліотеці

1. Гончар, О. Складання наказів на підприємстві: про що варто знати кадровику / О. Гончар // Консультант кадровика. – 2016. – Жовт. (№ 19). – С. 6–14.

2. 65.050.2 Д 21 Данюк, В. М. Кадрове діловодство : навч. посіб. для студ. ВНЗ / В. М. Данюк, Л. П. Кулаковська. – Київ : Каравела, 2016. – 240 с. : табл. – (Українська книга).

3. Домбругова, А. Нестандартні помилки у трудових книжках / А. Домбругова // Консультант кадровика. – 2014. – Черв. (№ 11). – С. 12–15.

4. Домбругова, А. Як виправити помилки в записах у трудових книжках / А. Домбругова // Консультант кадровика. – 2014. – Січ. (№ 2). – С. 35–42.

5. Герасимов, О. Режим праці та відпочинку / О. Герасимов // Консультант кадровика. – 2014. – Січ. (№ 1). – С. 35–41.

6. Клименко, О. Штатний розпис: споріднені документи / О. Клименко // Консультант кадровика. – 2015. – Верес. (№ 17). – С. 9–14.

7. Клименко, О. Посадові інструкції: різновиди та порядок складання / Олександр Клименко // Кадровик України. – 2017. – № 7. – С. 66–73.

8. 78.34 К 68 Ковальчук, Г. Д. Управління професійно-кваліфікаційним зростанням кадрів ХДНБ ім. В. Г. Короленка: пошук рішень / Г. Д. Ковальчук // Бібліотеки, архіви, музеї: інноваційні моделі розвитку : Короленківські читання 2015 : у 2 ч. : матеріали XVIII Міжнар. наук.-практ. конф. (м. Харків, 8 жовт. 2015 р.) / М-во культури України, Харків. держ. наук. б-ка ім. В. Г. Короленка, Харків. держ. акад. культури, Харків. обл. від-ня (філія ВГО) «Укр. бібл. асоц.» ; ред. В. Д. Ракитянська ; уклад. О. П. Куніч. – Харків, 2016. – Ч. 1. – С. 139–144.

9. Лаба, О. В. Основні етапи розвитку електронного діловодства / О. В. Лаба // Бібліотекознавство. Документознавство. Інформологія. – 2011. – № 3. – С. 16–19.

10. Лебедюк, О. О. Організаційно-документаційне забезпечення діяльності бібліотеки ВНЗ / О. О. Лебедюк // Сучасні проблеми діяльності бібліотеки в умовах інформаційного суспільства : матеріали п’ятої Міжнар. наук.-практ. конф., 11–12 верес. 2013 р., Львів / М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Нац. ун-т «Львівська політехніка», Наук.-техн. б-ка ; [редкол. : О. В. Шишка, Н. Е. Кунанець, Д. О. Тарасов, І. О. Бєлоус, Р. С. Самотий, А. І. Андрухів]. – Львів, 2013. – С. 536–547. – Електрон. версія. – Режим доступу: http://ena.lp.edu.ua/bitstream/ntb/21393/1/55-536-547.pdf (дата звернення: 31.05.2018). – Назва з екрана.

11. 65.050.2 П 14 Палеха, Ю. І. Кадрове діловодство (зі зразками сучасних ділових паперів) : навч. посіб. для студ. вузів / Ю. Палеха. – Вид. 5-те, переробл. і допов. – Київ : Ліра-К, 2009. – 476 с. – (Культура діловодства).

12. Паньків, Я. Посадові інструкції: складання, затвердження, внесення змін та застосування / Ярослава Паньків // Кадровик України. – 2016. – № 11. – С. 62–71.

13. 65.050.2 П 22 Пашутинський, Є. К. Діловодство кадрової служби : практ. посіб. / Є. К. Пашутинський. – 4-те вид., змінене та допов. – Київ : КНТ, 2009. – 332 с. – (Кадри підприємства).

14. Татарінов, І. Особова картка: рекомендації щодо її заповнення / І. Татарінов // Консультант кадровика. – 2013. – Верес. (№ 17). – С. 35–39 ; Верес. (№ 18). – С. 35–40.

Розділ: Бібліотеки. Архіви

Код: 5995  Проектна діяльність бібліотеки.  Вгору  

Проектна діяльність бібліотеки

 1. 65.050.2 К 78 Краплич, Р. Проекти й управління ними : практ. посіб. для неприбутк. орг. / Руслан Краплич. – Рівне : Фундація ім. князів-благодійників Острозьких, 2004. – 140 с.
 2. 78.3 Б 59 Смілянець, С. І. Проектна діяльність національної історичної бібліотеки України (2009–2013 роки) / С. І. Смілянець // Бібл. краєзнавство у культ. просторі України : зб. матеріалів Всеукр. наук.-практ. конф. м. Київ, 20 листоп. 2013 р. II Краєзн. читання пам'яті Петра Тронька / М-во культури України, Нац. істор. б-ка України, Нац. спілка краєзнавців України, Київс. Нац. ун-т культури і мистецтв. – С. 201–206.
 3. 78.34 К 68 Колоскова, Г. В. Класифікація проектів публічних бібліотек / Г. В. Колоскова // Короленківські читання 2015. Бібліотеки, архіви, музеї: інноваційні моделі розвитку. У 2 ч. : матеріали XVIII Міжнар. наук.-практ. конф. (м. Харків, 8 жовтня 2015 р.) / М-во культури України, Харків. держ. наук. б-ка ім. В. Г. Короленка, Харк. держ. акад. культури, Харк. обл. від-ня (філія ВГО) «Укр. бібл. асоц.»; ред. В. Д. Ракитянська ; уклад. О. П. Куніч. – Харків : ХДНБ, 2016. – Ч. 1. – С. 157–162.

***

 1. Волян, Н. Нове обличчя бібліотек – нові послуги громаді / Н. Волинян // Бібл. форум України . – 2017. – № 1. – С. 35–37.
 2. Волкова, Г. Проектна діяльність як передумова інноваційного розвитку бібліотеки Полтавського університету економіки і торгівлі : Управління бібліотекою. Бібліотечний менеджмент / Ганна Волкова // Бібл. форум України. – 2015. – № 1. – С. 19–22. – Бібліогр. в кінці ст.
 3. Ковальчук, Ю. Досвід реалізації PR-проекту в бібліотеках Рівненщини : бібліотечна журналістика / Ю. Ковальчук // Бібл. форум України. – 2014. – № 4. – С. 53–54.
 4. Кударенко, Т. Л. Метод проектів у формуванні компетентного користувача бібліотеки / Т. Л. Кударенко // Шкіл. бібліотекар. – 2016. – № 7. – С. 2–4.
 5. Лобановська, І. Корпоративні бібліотечні проекти як засіб формування інформаційних ресурсів / І. Лобановська // Бібл. форум України. – 2017. – № 1. – С 38–41.
 6. Циганкова, Л. Рорзвиток проектної діяльності бібліотек у вирішенні соціальних потреб місцевої громади // Роль методичної служби в забезпеченні ефективної та якісної роботи публічної бібліотеки : матеріали ІІІ Всеукр. шк. методиста, 7-11 листоп. 2011 р. / М-во культури України, Нац. парлам. б-ка України ; уклад. О. Зозуля. – Київ : НПБУ, 2011. – 138 с.
 7. Шемаєва, Г. В. Проектний менеджмент в галузі інформаційно-бібліотечної діяльності / Г. В. Шемаєва // Бібл. вісн. – 2006. – № 9. – С. 17–20.
Розділ: Бібліотеки. Архіви

Код: 5974  Добого дня! Хотіла б прочитати книги по дослідженню подій 1917-1920рр. Це Бондаренко О.Г.,Бондаренко І.Г. - "Повернення з небуття", та Коваль Роман "Отаман Зелений". Знаю що перша книга точно є в Білоцерківській бібліотечній системі. А у Вашій бібліотеці на жаль не знайшла. Чи є в бібліотеці послуга, скоиставшись якою можна отримати ці книги? Дякую. З повагою.  Вгору  

Добрий день! У нашій бібліотеці є книги, які вас цікавлять

63.3(4УКР)5 Б 81 Бондаренко, О. Г. Повернення із забуття / Олександр Бондаренко, Іван Бондаренко. – Київ : Укр. пріоритет, 2012. – 511 с.

63.3(4УКР)6 К 56 Коваль, Р. М. Отаман Зелений : іст. нарис / Роман Миколайович Коваль ; Іст. клуб «Холодний Яр». – Вінниця : Державна картографічна фабрика ; Київ : Діокор, 2008. – 200 с. : фот.

Розділ: Бібліотеки. Архіви

Код: 5933  Вітаю! Зверталася до Вас з питанням за Кодом: 5932 Також, зверталася до районної бібліотеки - сказали, що потрібно мати 500 читачів та 10 00 видачі. Опалення є, бібліотека переможець проекту "Бібліотека - громада: відкритий простір". Що ще потрібно? Які законні методи, дії та документи для оформлення потрібні? Дякую!   Вгору  

Шановна пані Олено!

З цими питаннями звертайтеся, будь ласка, безпосередньо до зав. науково-методичним відділом Вінницької ОУНБ ім. К. А. Тімірязєва Тетяни Миколаївни Марченко за телефоном 0432 67–29–76, або ж пишіть на E-mail: metod@library.vn.ua

Розділ: Бібліотеки. Архіви

Код: 5932  Вітаю!Чи може бібліотекар сільської бібліотеки вимагати від сільської ради ставку. Бібліотекар працює 30 год. на тиждень на 0,75 ставки при населенні села 690 осіб в тому числі школярі з інших сіл, обслуговує 375 осіб, також веде дитячий гурток та блог бібліотеки. Має двоє неповнолітніх дітей. Дякую!  Вгору  

Може претендувати. Потрібні опалюване приміщення ( взимку не менше 18–20),  пронормований план роботи затверджений  гол. сільської ради,  у який входить об'єм роботи  у відповідності до «Типових норм часу на основні процеси бібліотечної роботи» режим доступу: http://consultant.parus.ua/?doc=05G46727E7 на річний робочий час на повну ставку. Також з врахуванням Постанови КМУ «Про мінімальні соціальні нормативи забезпечення населення публічними бібліотеками в Україні» режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/510-97-%D0%BF. Окрім того, варто враховувати, що бібліотекар надає бібліотечно-інформаційні послуги жителям села за використання новітніх технологій і процент охоплення складає 54%. Вибачте, сімейний стан у посадових вимагах не враховується.

Розділ: Бібліотеки. Архіви

Код: 5920  Доброго дня! Підкажіть, будь ласка, як правильно заповнювати формуляр. Відвідувач прийшов, користувався лише інтернетом, - запис у формулярі (у графу відділ) що писати? У щоденник - як записати це відвідування, а видача що писати? Також, ще питання, - відвідування блогу бібліотеки у річний план додавати у загальну цифру відвідувань? Дякую, допоможіть розібратися!  Вгору  

У формулярі фіксується дата відвідування, час користування точкою доступу до мережі, № місця чи комп'ютера, що використовувався і підпис користувача, що засвідчує ці дані. В умовах невеликих бібліотек, що мають по 1-2 точці доступу до Мережі, організованих у читальних залах, формулярам читачів, що користуються Інтернетом у бібліотеці, доцільно присвоювати загальний порядковий номер користувача читальної зали із позначкою "І". Відповідно, у щоденник роботи читальної зали добавляються графи для обліку  користувачів Інтернетом та їх відвідувань. Якщо Інтернет-центр надає у користування документи з фонду бібліотеки: періодичні видання, книги, локальні електронні видання то враховується і видача документів.

Кількість відвідувань бібліотеки протягом року (усього), у тому числі кількість звернень на веб-сайт бібліотеки (див. форм звітності № 6-НК).

Джерела:

1.   Бібліотечна статистика. Міждержавний стандарт ГОСТ 7.20-2000. Система стандартів з Інформації, бібліотечної та видавничої справи. Дата введення 2002.01.01. – Режим доступу: http://vsegost.com/Catalog/68/6883.shtml

2.   Про затвердження форм звітності № 6-НК «Звіт про діяльність державних, публічних бібліотек, централізованих бібліотечних систем (ЦБС), що віднесені до сфери управління Міністерства культури і туризму України», № 80-а-рвк «Зведена звітність державних, публічних та інших бібліотек» та Інструкцій щодо їх заповнення : наказ Міністерства культури і туризму України від 5 грудня 2007 року № 75. – Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/z1385-07.

Розділ: Бібліотеки. Архіви

Код: 5905  Добридень! Допоможіть зі списком літератури на тему "Соціальні медіа в бібліотеках". Дякую!  Вгору  

Соціальні медіа в бібліотеці

1.      Гранчак, Т. Використання національними бібліотеками соцмереж для представлення бібліотечних продуктів і послуг / Т. Гранчак // Бібл. вісн. – 2016. – № 1. – С. 18–29 :

2.      Жабін, А. Соціальні медіа в бібліотеках США / А. Жабін // Вісн. Книжкової палати. – 2015. – № 6. – С. 20–23.

3.      Жабін, А. Соціальні мережеві сервіси в бібліотеках / А. Жабін // Бібліотечний вісник. – 2017. – № 4. – С. 13–19.

4.      Cтрунгар, В. В. Бібліотечні Інтернет-сервіси соціальних медіа в контексті розвитку мережевих інформаційних технологій (термінологічний аспект) / В. В. Cтрунгар // Місце і роль бібліотек у формуванні національного інформаційного простору: матеріали міжнар. наук. конф., Київ, 21–23 жовт. 2014 р. / НАН України, Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського, Асоц. України, Рада директорів наук. б-к та інформ. центрів - членів МААН. – К., 2014. – С. 290–293.

5.      Вітушко, Н. С. Організація підготовки джерельної бази бібліотечного аналітичного продукту в умовах інформаційного протистояння: перевірка інформації на достовірність / Н. С. Вітушко // Місце і роль бібліотек у формуванні національного інформаційного простору : матеріали міжнар. наук. конф., Київ, 21–23 жовт. 2014 р. – 2014. – С. 205–208.

6.      Мар’їна, О. Бібліотеки та соціальні медіа: технологія взаємодії / О. Мар’їна // Вісн. Книжкової палати. – 2012. – № 8. – С. 19–21.

7.      Карпюк, Д. Мережеві документи соціальних медіа як об'єкт депонування / Д. Карпюк // Наукові праці Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського. – Київ, 2015. – Вип. 42. – С. 42–51.

8.      Терещенко, І. Бібліотека і мобільні технології: тенденції та можливості / І. Терещенко // Наукові праці Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського. – Київ, 2015. – Вип. 41. – С. 560–572.

9.      Струнгар, В. Бібліотека і соціальні медіа: термінологічно-понятійний аспект / В. Струнгар // Бібл. вісн. – 2014. – № 6. – С. 23–27.

10.  Струнгар, В. Методологія дослідження контекту бібліотечних сторінок у соціальних медіа / В. Струнгар // Наукові праці Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського / відп. ред. В. Горовий. – Київ, 2016. – Вип. 43: Бібліотека в структурі сучасних інформаційних комунікацій. – С. 488–500.

Розділ: Бібліотеки. Архіви

Код: 5903  Доброго дня, допоможіть, будь ласка, підібрати джерела для написання дипломної роботи на тему: "Конференція директорів національних бібліотек: історія та сучасний стан". Дякую!  Вгору  

1.      78.3 Б 59 Бібліотека і розвиток доступу до правової та соціально значущої інформації : зб. матеріалів міжнар. наук. конференції «Інноваційна модель наукової бібліотеки ХХІ століття»: дод. до зб. наук. пр. «Наукові праці Національної бібліотеки України ім. В. І. Вернадського. Вип. 33» / НАН України, Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського, Асоц. б-к України ; наук. ред. Т. Гранчак. – Київ : НБУВ, 2012. – 184 с.

2.      78.34(4УКР) Б 59 Бібліотека. Наука. Комунікація: формування національного інформаційного простору : матеріали Міжнар. наук. конф. (Київ, 4–6 жовт.2016 р.) / НАН України [та ін.] ; ред. О. З. Клименко. – Київ : НБУВ, 2016. – 640 с.

3.      78.34(4УКР) З-41 Збірник матеріалів Всеукраїнської науково-практичної конференції до 75-річчя заснування Національої історичної бібліотеки України : (м. Київ, 2–3 жовтня 2014 року) / М-во культури України, Нац. іст. б-ка України ; голова редкол. А. В. Скорохватова. – Київ, 2014. – 188 с.

4.      63.3(4УКР-4ВІН) 78 Краєзнавство: історичний досвід та перспективи розвитку : матеріали ІІ-ї Міжнар. наук.-практ. конф. 13-15 жовт. 2010 р. / Вінниц. ОУНБ ім. К. А. Тімірязєва ; ред. кол. О. І. Кізян [та ін.] ; відп. за вип. Н. І. Морозова. – Вінниця : Вид. Балюк І. Б., 2011. – 127 с.

5.      78.34(4УКР) М 65 Місце і роль бібліотек у формуванні національного інформаційного простору : матеріали міжнар. наук. конф., Київ, 21-23 жовт. 2014 р.: збірник / НАН України, Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського, Асоц. б-к України, Рада директорів наук. б-к та інформ. центрів – членів МААН. – Київ : НБУВ, 2014. – 544 с.

 1. 78.36 П 78 Проблеми формування та використання бібліотечних фондів публічних бібліотек України : зб. наук. ст. Всеукр. наук.-практ. конф. директорів держ. та обл. УНБ, м. Севастополь, Автономна Республіка Крим 3-7 верес. 2007 р. / укл. : С. Басенко. – Київ : НПБУ, 2007. – 104 с.
 2. Бакуменко, О. Бібліотека і книга в контексті часу : [для директорів національних, державних та обласних універсальних бібліотек, керівників відділів культури обласних державних адміністрацій відбувся «круглий стіл» «Життєдіяльність бібліотечних інновацій: пошук шляхів забезпечення». Проте головною подією у бібліотечній галузі стала VII всеукраїнська науково-практична конференція "Бібліотека і книга в контексті часу", яку організували й провели Міністерство культури України та Національна парламентська бібліотека України у партнерстві з Програмою "Бібліоміст"] / Олександр Бакуменко // Українська літературна газета. – 2013. – 14 червня. – С. 9.
 3. Бібліотеки у формуванні національного інформаційного простору : Міжнародна наукова конференція «Роль бібліотек у формуванні єдиного науково - інформаційного простору України» // Бібліотечний вісник. – 2006. – № 6. – С. 4 – 5.
 4. Міжнародна наукова конференція «Бібліотека. Наука. Комунікація: формування національного інформаційного простору» // Бібліотечний вісник. – 2016. – № 6. – С. 29–54.
 5. Поперечна, Л. Місце і роль бібліотек у формуванні національного інформаційного простору / Л. Поперечна // Бібліотечний вісник. – 2014. – № 6. – С. 41–42.
 6. Савіна, З. І. Діяльність бібліотек зі збереження національної культурної спадщини : IV Міжнародна науково-практична конференція «Бібліотека і книга в контексті часу» / З. І. Савіна, О. В. Баркова // Бібліотечна планета. – 2010. – № 2. – С. 7–11.
 7. Тітова, Н. Вплив Національної парламентської бібліотеки України на розвиток бібліотек регіонів / Н. Тітова // Бібліотечна планета. – 2006. – № 3. – С. 22–26.
 8. Ювілейна конференція / підгот. текст С. Ковальчук // Бібліотечна планета. – 2016. – № 2. – С. 7–9.
Розділ: Бібліотеки. Архіви

Сторінка 1 з 22 123456 > До останньої »

Розділи:
Інтернет і телекомунікації [39]
Історія [296]
Бібліотеки. Архіви [342]
Біологія. Медицина [39]
Бухгалтерський облік та аудит [135]
Військове справа. ОБЖ [11]
Вінниччина [197]
Географія. Країнознавство [28]
Держава і право [188]
Екологія [24]
Економіка. Управління. Фінанси [1709]
Електронні бібліотеки, сайти [19]
Етнографія [27]
Кіно. Театр [7]
Комп'ютери і програми [29]
Кулінарія [6]
Культура. Мистецтво. ЗМІ [95]
Літературознавство [190]
Математика. Кібернетика [20]
Мовознавство. Іноземні мови [144]
Музика [22]
Не в тему! (offtopics) [10]
Педагогіка. Освіта. Професії [200]
Політика. міжнародні відносини [54]
Психологія. Психіатрія [55]
Сільське господарство [138]
Словники. Довідники. Енциклопедії [9]
Статистика [6]
Тексти книжок [44]
Техніка. Виробництво. Стандарти [60]
Туризм [12]
Фізика. Астрономія [8]
Філософія. Соціологія. Релігія [67]
Физкультура и спорт [11]
Хімія [8]

Rambler's Top100    
Copyright © ОУНБ ім. К.А.Тімірязєва 1998-2021
Дизайн:Березюк Сергій
Програмування:Мачушенко Дмитро
Всі матеріали на цьому сайті розміщені на умовах ліцензії Creative Commons Attribution 4.0 International, якщо не зазначене інше