ОУНБ ім. К.А. Тімірязєва
  
Наша адреса:
Україна, м. Вінниця,
21100, Соборна, 73
Тел. (0432) 56-27-92
Факс (0432) 67-03-41
 

E-Mail: inform@library.vn.ua

Ми працюємо:

Понеділок - четвер з 10.00 до 19.00,
Субота та неділя з 10.00 до 18.00
П'ятниця - вихідний день
Остання середа кожного місяця - санітарний деньBiblioteka Publiczna im. Zygmunta Jana Rumla w Dzielnicy Praga Południe m.st. Warszawy 
Офiцiйне представництво Президента України
Корпорація Інком
Урядовий портал
Урядова телефонна «гаряча лінія»
Офіційний портал Верховної Ради України
Вінницька ОДА
Вінницька обласна Рада - офіційний інтернет-сайт
Вінницька міська рада
Управління культури і мистецтв Вінницької облдержадміністраціїВіртуальна довідка

Сторінка 1 з 4 1234 >

Код: 6120  Костюк Г.С.- український психолог.  Вгору  

Костюк ГеоргійСилович

1.     371.015 В 43 Вікова психологія / за ред. Г. С. Костюка. – Київ : Рад. шк., 1976. – 266 с.

2.     371.015 К 72 Костюк, Г. С. Здібності та їхрозвиток у дітей / Г. С. Костюк. – Київ : Знання УРСР, 1963. – 80 с.

3.     88 К 72 Костюк, Г. С. Избранные психологические труды / Г. С. Костюк ; под ред. Л. Н. Проколиенко ; АПН СССР. – Москва. : Педагогика, 1988. – 304 с. :портр.

4.     88.5 К 72 Костюк, Г. С. Навчально-виховний процес і психічний розвиток собистості / Г. С. Костюк ; за ред. Л. М. Проколієнко. – Київ : Рад. шк., 1989. – 608 с. : портр.

5.     15 Н 34 Костюк, Г. С. Про генезис поняття числа у дітей / Г. С. Костюк // Наукові записки. Т. I / М-во освіти УРСР, НДІ психології ; за ред. Г. С. Костюка. – Київ, 1949. – С. 10–32.

6.     15 Н 34 Костюк, Г. С. Про предмет і завдання психології / Г. С. Костюк // Наукові записки. Т. IV. Питання загальної психології / М-во освіти УРСР, НДІ психології ; за ред.: Г. С. Костюка, О. М. Раєвського. – Київ, 1956. – С. 5–41.

7.     15 Н 34 Костюк, Г. С. Про стан науково-дослідної роботи в галузі психології / Г. С. Костюк // Наукові записки. Т. XI. Питання психології / М-во освіти УРСР, НДІ психології ; відп. ред. Г. С. Костюк. – Київ, 1959. – С. 5–12.

8.     15 К 72 Костюк, Г. Психологічна наука служить практиці (радянська психологія за 50 років) / Г. Костюк. – Київ :Знання, 1967. – 63 с.

9.     15 К 72 Костюк, Г. С. Психологічні погляди В. Г. Бєлінського / Г. С. Костюк ; М-во освітиУкраїни. – Київ : Рад.шк., 1949. – 71 с.

10.    371.01 П 78 Програмоване навчання вшколі : зб. ст. / за ред.: Г. С. Костюка, М. А. Хлоп'ячого. – Київ : Рад.шк., 1966. – 248 с. : іл.

11.    371.01 П 86 Психологія програмованого навчання / НДІ психології УРСР ; за ред.: Г. Костюка, Г. Балла. – Київ : Рад.шк., 1973. – 128 с.

12.   74.03(4УКР) П 27  Григорій Силович Костюк: (1899 – 1982) // Персоналії в історії національної педагогіки. 22 видатних українських педагоги. – Київ, 2004. – С. 530–541.

13.   Балл, Г. А. Научная школа Г.С. Костюка : метод. уроки / Г.А. Балл // Практ. психологія та соціал. робота. – 2007. –№ 4. – С. 1–4.

14.    Григорій Силович Костюк – корифей української психологічної школи // Психолог. – 2008. – Січ. (№ 3). – С. 12–15.

15.   Дічек, Н. П. Питання здібностей школярів як галузь в українській педагогічній психології 1960-х рр. / Н. П. Дічек // Педагогіка і психологія. – 2014. – № 3. – С. 79–91. – Бібліогр. в кінці ст.

16.    Дьяконов, Г. В. Діяльнісно – генетичні передумови і засади розвитку діалогічного підходу в роботах видатних українських психологів Г. С. Костюка і С. Д. Максименка / Г. В. Дьяконов // Практ. психологія та соціал. робота. – 2011. – № 12. – С. 1–4. – Бібліогр. :15 назв.

17.    Пєтухова, І. О. Внесок українських педагогів в розвиток методу тестів в 20-30 рр. ХХ ст. / І. О. Пєтухова // Практ. психологія та соціал. робота. – 2010. – № 3. – С. 67–75. – Бібліогр. : 17 назв.

18.    Рожнятовська, О. А. Фундатор вітчизняної психологічної науки :до 110-річчя від дня народж. Г. С. Костюка (1899–1982) / О. А. Рожнятовська // Календар знаменних і пам'ятних дат. – 2009. –№ 4. – С. 75–84 : портр.

Розділ: Психологія. Психіатрія

Код: 6097    Вгору  

1.             Аспекти соціального здоров'я дитини // Початкова освіта. – 2009. – Квіт., № 16. – С. 3–9.

2.             Безкоровайна, О. В. Роль вчителя в реалізації технології виховання культури особистісного самоствердження школярів раннього юнацького віку в умовах соціально-ціннісної діяльності / О. В. Безкоровайна // Наук. часоп. НПУ ім. М. П. Драгоманова. Серія 16 : Творча особистість учителя: проблеми теорії і практики. – 2012. – Вип. 17. – С. 147–153.

3.             Бовть, О. Б. Психокоррекционная работа по предупреждению агрессивности детей младшего школьного возраста / О. Б. Бовть // Практична психологія та соц. робота :. – 1998. – № 9. – С. 15–19.

4.             Бондаренко, В. Специфіка педагогічної стратегії вчителя початкової школи у процесі формування соціально-комунікативної активності молодшого школяра в урочній діяльності / В. Бондаренко // Психолого-педагогічні проблеми сільської шк. – 2012. – № 43(1). – С. 143–147.

5.             Валентій, Л. І. Превентивна освіта й соціальна політика / Л. І. Валентій // Виховна робота в шк. – 2017. – № 1. – С. 2–6.

6.             Гавриш, І. І. Становлення соціальної активності молодших школярів під час включення у добродійну діяльність / І. І. Гавриш // Наук. часоп. НПУ ім. М. П. Драгоманова. Серія 16 : Творча особистість учителя: проблеми теорії і практики. – 2016. – Вип. 27. – С. 96–99.

7.             Громнадзька, Н. Формування життєвих компетенцій молодших школярів : педагогічний проект / Н. Громнадзька // Початкова освіта. – 2009. – Серп., № 32. – С. 12–18.

8.             Грошева, О. Створення сприятливого середовища для розвитку соціальної компетентності молодших школярів / Оксана Грошева // Початкова шк. – 2018. – № 2. – С. 47–49.

9.             Грунська, О. В. Соціально-педагогічний портрет молодшого школяра як орієнтовна діяльність соціального педагога у формуванні соціально-адекватної поведінки / О. В. Грунська //Наук. вісн. Миколаїв. нац. ун-ту ім. В. О. Сухомлинського. Серія : Педагогічні науки. – 2015. – № 1. – С. 96–100.

10.         Кікінеджі, О. Чи підвладна психологія молодшого школяра гендерним (статевим) стереотипам / О. Кікінеджі // Початкова шк. – 2005. – № 11. – С. 57–61.

11.         Колесникова, О. Організаційно-педагогічні умови діяльності соціальної психолого-педагогічної служби в загальноосвітній школі / О. Колесникова // Зб. наук. пр. Уман. держ. пед. ун-ту. – 2009. – Ч. 2. – С. 169–176.

12.         Колупаєва, А. Інклюзія – соціальна модель суспільства / А. Колупаєва, О. Таранченко // Початкова. шк. – 2017. – № 2. – С. 47–50.

13.         Литвиненко, О. Г. Технологія формування соціальної активності молодших школярів у позаурочній виховній діяльності / О. Г. Литвиненко // Наук. зап. Бердянськ. держ. пед. ун-ту. Серія : Педагогічні науки. – 2018. – Вип. 1. – С. 86–91.

14.         Логвінова, Є. В. Соціально-педагогічна діяльність з формування готовності школярів до безпечної життєдіяльності в умовах загальноосвітнього навчального закладу / Є. В. Логвінова // Педагогіка формування творчої особистості у вищій і загальноосвітній школах. – 2013. – Вип. 30. – С. 458–462.

15.         Мар’яненко, Л. Формування операційного компоненту пізнавальної діяльності в учнів молодшого шкільного віку / Л. Мар’яненко // Практична психологія та соц. робота. – 2013. – № 10. – С. 70–76

16.         Мельник, Ю. Б. Моделювання соціально-педагогічної діяльності з формування культури здоров’я школярів / Ю. Б. Мельник // Вісн. Харків. держ. акад. культури. – 2011. – Вип. 33. – С. 233–242.

17.         Мельник, Ю. Теоретичне обгрунтування соціально-педагогічної технології формування культури здоров'я в початковій школі / Ю. Мельник  // Вісн. Харків. держ. акад. культури. – 2007. – Вип. 21. – Ст. 234–241.

18.         Мисюра, Л. А. Формування життєвих компетентностей учнів початкових класів шляхом організації пошукової діяльності / Л. А. Мисюра // Початкова освіта. – 2009. – Лют., № 5/7. – С. 70–73.

19.         Омелаєнко, І. Б. Невротична поведінка: психолого-конфліктологічна характеристика / І. Б. Омелаєнко // Практична психологія та соц. робота. – 1998. – № 9. – С. 8–11.

20.         Підлипська, С. Д. Дитячі літні школи розвитку як інноваційна форма діяльності соціального педагога / С. Д. Підлипська // Вісн. Чернігів. нац. пед. ун-ту. Серія : Педагогічні науки. – 2016. – Вип. 133. – С. 167–169.

21.         Поліщук, В. А. Діяльність загальноосвітніх навчальних закладів із формування здорового способу життя у школярів: соціально-педагогічний аспект / В. А. Поліщук // Зб. наук. пр. Хмельниц. інституту соціальних технологій Ун-ту «Україна» – 2013. – № 2. – С. 194–197.

22.         Степанюк, С. В. Проблема формування соціально-комунікативної компетентності дошкільників та молодших школярів: контекст наступності / С. В. Степанюк // Актуальні проблеми сучасної науки та наукових досліджень : зб. наук. пр. / голов. ред. Р. С. Гуревич. – Вінниця, 2013. – Вип. 1. – С. 234–238.

23.         Сушко, В. В. Психологічна програма для учнів початкової школи «Формування довільності та зосередженості» / В.В. Сушко // Практична психологія та соц. робота. – 2007. – № 11. – С. 46–52.

24.         Твердохлєб, М. Соціальна активність – засіб сучасного виховання учнів початкових класів / М. Твердохлєб // Рідна шк. – 2007. – № 9. – С. 41–43.

25.         Тернопільська, В. Обґрунтування системи виховання соціально-комунікативної культури учнів загальноосвітньої школи в позаурочній діяльності / В. Тернопільська // Психолого-педагогічні проблеми сільської шк. – 2012. – № 40. – С. 197–203.

26.         Токарева, І. В. Ласкаво просимо у школу ввічливості / І.В. Токарева // Практична психологія та соц. робота. – 2006. – № 1. – С. 63–70 ; № 2. – С. 47–53.

27.         Удовенко, М. В. Программа курса «Введение в школьную жизнь для родителей будущих первоклассников» / М.В. Удовенко // Практична психологія та соц. робота. – 2005. – № 1. – С. 13–31.

28.         Фархутдінова, Ю. Спільна діяльність як чинник розвитку особистості / Ю. Фархутдінова // Соціальна психологія. – 2008. – № 4. – С. 111–121.

29.         Шрамко, О. Формування у молодших школярів соціокультурної компетентності на уроках української мови / О. Шрамко // Укр. мова і л-ра в шк. – 2013. – № 3. – С. 15–19. –

30.         Штефан, Л. Особливості організації соціально-педагогічної діяльності в школах України / Л. Штефан // Витоки педагогічної майстерності. Серія : Педагогічні науки. – 2016. – Вип. 17. – С. 201–208.

Розділ: Психологія. Психіатрія

Код: 6094  Стрес в житті людини.  Вгору  

Стрес в житті людини

1. 159.9 А 43 Антонюк, О. Л. Психологічні особливості переживання стресу у студентському віці / О. Л. Антонюк // Актуальні проблеми психологічної теорії та практики : матеріали VІ Міжнар. наук.-практ. конф. студ., аспірантів і молодих вчених 29 берез. 2018 р. / Донец. нац. ун-т ім. В. Стуса, Філолог. ф-т, Каф. психології, Вроцлав. ун-т, Ін-т психології. – Вінниця, 2018. – С. 12–15.

2. 88.35 Б 75 Бодров, В. А. Психологический стресс : развитие и преодоление / В. А. Бодров. – М. : ПЕР СЭ, 2006. – 528 с.

3. Веленко, А. І знову про стрес... / А. Веленко // Психолог. – 2015. – Трав. № 9/10. – С. 70–72.

4. Гончарук, А. Стресс под контролем / А. Гончарук // Управление персоналом. – Украина. – 2015. – № 2 –С. 18–21.

5. 53.57  З-13  Завязкин, О. В. Как избежать стресса / О. В. Завязкин. – Донецк : Сталкер, 1999. – 320 с.

6. Заюков, І. Вплив професійного стресу на умови прачі та здоров’я зайнятого населення України / І. Заюков // Україна: аспекти праці. – 2018. – № 3. –С. 44–51.

7. Маслова, В. А. Синдром «професійного вигорання» як результат хронічного стресу / В. А. Маслова // Фіз. виховання в шк. України. – 2017. – № 10. – С. 34–39.

8. 373  Р 28  Рашковська, І. В. ЗНО та ДПА: як допомогти дитині впоратися зі стресом [Текст] / Ілона Рашковська. – Київ : Шкільний світ, 2018. – 112 с. : рис., табл. – (Бібліотека «Шкільного світу») (Психолог. Бібліотека).

9.  88.4  Р 65  Розов, В. І. Адаптивні антистресові психотехнології : навч. посіб. для студентів вузів / В. І. Розов. – Київ : Кондор, 2005. – 278 с.

10.88.3  С 89  Субботина, Л. Ю. Психологическая защита и стресс / Л. Ю. Субботина. – Харьков : Гуманитар. центр, 2013. – 300 с.

11.88.35  С 91  Сучасні методи і засоби для визначення і діагностування емоційного стресу : монографія / за заг. ред. О. П. Мінцера. – Вінниця : ВНТУ, 2011. – 228 с.

12. Усик, С. Сигнали стресу. Як їх розпізнати заздалегідь? / С. Усик // Безпека життєдіяльності. – 2016. – № 11. – С. 3–4.

Розділ: Психологія. Психіатрія

Код: 6043  Домашнє насильство  Вгору  

Домашнє насильство

1.    88.56 Б 81 Бондаровська, В. М. Що ми можемо зробити, щоб запобігти домашньому насильству : роздуми та поради психолога / В. Бондаровська. – Київ : СДМ-Студіо, 1999.

2.    60.5 В 58 Власов, П. О. Насильство в сім’ї та соціальна робота із сім’ями, в яких чиниться насильство : інформ.-практ. посіб. / П. О. Власов. – Київ : Жін. інформ.-координ. центр, 2006. – 138 с.

3.    88.5 Г 38 Герман, Д. Психологічна травма та шлях до видужання. Наслідки насильства – від знущань у сім’ї до політичного терору / Д. Герман ; з англ. пер.: О. Лизак, О. Наконечна, О. Шлапак. – Львів : Старого Лева, 2015. – 416 с.

4.    60.5 Г 65 Гончаров, В. Домашнє насильство: як захистити дитину / В. Гончаров, О. Мурашкевич. – Київ : Шк. світ, 2009. – 120 с. – (Бібліотека «Шкільного світу»).

5.    67.308 Д 66 Домашнє насильство. Як захистити себе : зб. наук. пр. / уклад. : М. Шкарлат, Р. Суслов. – Київ : Інтерграфік, 2001. – 72 с. – (Знати не зайво).

6.    88.4 Е 60 Емельянова, Е. В. Женщины в беде. Программа работы с жертвами домашнего насилия «Достоинство любви» / Е. В. Емельянова. – Санкт-Петербург : Речь, 2008. – 212 с.

7.    67.9(4УКР)308 Л 17 Лазаренко, О. Запобігти і зупинити. Як впливає на особистість домашне насильство / О. Лазаренко. – Київ : Розрада, 2008. – 9 с.

8.    88.4 Н 31 Насилие в семье: особенности психологической реабилитации : учеб. пособие / ред.: Н. М. Платонова, Ю. П. Платонов. – Санкт-Петербург : Речь, 2004. – 154 с.

Розділ: Психологія. Психіатрія

Код: 5879  Доброго дня. Надайте, будь ласка, літературу на тему "Дитячий суїцид". Дякую  Вгору  
 1. 88.8 П 58 Попова, О. Б. Підлітковий суїцид. Види профілактики / О. Б. Попова, С. Є. Фесун. – Київ : Редакції загальнопедагогічних газет, 2014. – 104 с. – (Бібліотека «Шкільного світу»). – (Психолог. Бібліотека).
 2. 88.8 Р 49 Рибалка, В. В. Психологічна профілактика суїцидальних тенденцій проблемної особистості / Валентин Рибалка. – Київ : Шкільний світ, 2009. – 128 с. – (Бібліотека «Шкільного світу»). – (Психолог. Бібліотека).
 3. 88.4 С 15 Сакович, Н. А. Диалоги на Аидовом пороге. Сказкотерапия в профилактике и коррекции суицидального поведения подростков / Н. А. Сакович. – Москва : Генезис, 2012. – 288 с. – (Сказкотерапия: теория и практика).
 4. 88.8 С 38 Синягин, Ю. В. Детский суицид: психологический взгляд / Ю. В. Синягин, Н. Ю. Синягина. – Санкт-Петербург  : Каро, 2006. – 176 с.
 5. Дубик Г.В. Суїцид у підлітковому середовищі : заходи профілактики й запобігання підлітковому суїциду / Г. В. Дубик // Педагогічна майстерня. – 2014. – № 10. – С. 25–36.
 6. Кіслова В. М. Дитячий та підлітковий суїцид / В. М. Кіслова // Безпека життєдіяльності. – 2015. – № 11. – С. 33–35.
 7. Науменко, А. Дитячий суїцид – ганьба дорослим! / А. Науменко // Віче. – 2008. – № 18. – С. 58–63 : портр.
 8. Палтишев, М. Педагогіка розуміння. Навчити – означає зрозуміти / Микола Палтишев // Директор школи, ліцею, гімназії. – 2013. – № 2. – С. 52–56.
 9. Попова, О. Профілактика суїцидальної поведінки підлітків / Олена Попова // Психолог. – 2016. – Квітень, № 7/8. – С. 1–36.
 10. Пузиревич, К. Загроза суїциду в дитячому середовищі : аналітичні роздуми та психолого–педагогічні поради / К. Пузиревич // День. – 2009. – Серпень, № 31–32. – С. 17–23.
 11. Сорокопуд, В. Від карооких ведмежат до темних тіней дитячого суїциду / В. Сорокопуд // Дзеркало тижня. – 2006. – 21 січня (№2). – С. 22.
 12. Андрєєва, О. Профілактика суїцидальної поведінки неповнолітніх / Олена Андрєєва // Психолог. – 2013. – Лютий, № 4. – С. 14–29.
 13. Воликова, С. В. Школьное насилие и суицидальное поведение детей и подростков / С. В. Воликова, А. В. Нифонтова, А. Б. Холмогорова // Вопросы психологии. – 2013. – № 2. – С. 24–30.
 14. Кузьменко, Л. Робота з дітьми, схильними до суїциду : запобігання суїцидальній поведінці серед учнів / Лілія Кузьменко // Психолог. – 2014. – Травень, № 10. – С. 45–50.
 15. Паламарчук, Х. Особливості суїцидальної поведінки особистості / Х. Паламарчук // Вісник Київського інституту бізнесу та технологій. – 2017. – N 2. – С. 97–98.
 16. Панаскевич, Г. Життя є! Допоможіть повірити у це своїй дитині : інформація для батьків / Г. Панаскевич // Психолог. – 2010. – Жовтень, № 37. – С. 14–15.
 17. Терещенко, Л. Психологічна просвіта як засіб профілактики суїциду серед дітей / Людмила Терещенко // Практичний психолог: школа. – 2015. – № 3/4. – С. 36–39.
 18. Черепаха, В. М. Не будьмо байдужими – врятуймо наших дітей ! / В. М. Черепаха // Безпека життєдіяльності. – 2011. – № 6. – С. 10–13.
Розділ: Психологія. Психіатрія

Код: 5782  Будь-ласка, чи можна дізнатись перелік літератури з теми мотиваційно-смислова сфера особистості?  Вгору  

1.      88.37 М 31 Маслоу, А. Г. Мотивация и личность / А. Г. Маслоу ; пер. с англ. А. М. Татлыбаева, вступ. ст. Н. Н. Чубарь. – Санкт-Петербург : Евразия, 2001. – 478 с.

2.      88.35 П 86 Психология мотивации и эмоций. Хрестоматия / под ред.: Ю. Б. Гиппенрейтер, М. В. Фаликман. – Москва : АСТ : Астрель, 2009. – 704 с.

3.      88.52 Э 66 Энкельманн, Н. Власть мотивации. Харизма, личность, успех : пер. с нем. / Николаус Б. Энкельман. – 5-е изд. – Москва : Интерэксперт, 2012. – 272 с.

 1. Вірна, Ж. Життєво-стильовий концепт мотиваційно-смислової регуляції: професійна методологія і практика / Ж. Вірна // Психологія і суспільство. – 2009. – № 4. – С. 191–201.
 2. Вірна Ж. П. Актуально–потенційні закономірності прояву стилів мотиваційно-смислової регуляції професійної реалізації педагогів / Ж.П. Вірна; С.Н. Зинченко // Практична психологія та соціальна робота. – 2004. – № 8. – С. 74–78.
 3. 75 Ф 50 Гарієвський, Ю. Цінності – джерело мотивації майбутньої професійної діяльності / Юрій Гарієвський // Фізична культура, спорт та здоров'я нації : збірник наукових праць / Вінницький державний педагогічний університет ім. Михайла Коцюбинського, Інститут фізичного виховання і спорту. – Вінниця, 2015. – Вип. 19, т. 2. – С. 541–545.
 4. Євсюков, О.Ф. Проблеми у визначенні методу стилів мотиваційно-смислової регуляції професійної реалізації особистості / О. Ф. Євсюков // Теорія і практика управління соціальними системами: філософія, психологія, педагогіка, соціологія. – 2010. – № 4. – С. 70–76.
 5. 88.53 Р 64 Ігнатович, О. М. Ініціативність, цілеспрямованість, планомірність, рішучість як складові мотиваційно-смислової культури особистості професіонала / О. М. Ігнатович // Розвиток психологічної культури учнівської молоді в системі неперервної професійної освіти. – 2005. – С. 127 – 131.
 6. 88.53 Р 64 Ігнатович, О. М. Мотиваційно-смислова культура особистості / О. М. Ігнатович // Розвиток психологічної культури учнівської молоді в системі неперервної професійної освіти. – 2005. – С. 54–60.
 7. Сепетий, Д. П. Самореалізація як самотрансценденція / Д. П. Сепетий // Практична філософія : науковий журнал. – 2012. – № 2. – С. 23–33.
 8. Солонько Л. А. Відтворення буттєвого досвіду засобами діяльнісного моделювання / Л. А. Солонько // Мультиверсум : філософський альманах. – 2014. – № 4/5. – С. 50–59.
 9. 74 П 78 Федух, І. С. Ціннісно-смисловий аспект оволодіння іноземною мовою студентами ВНЗ / І. С. Федух // Проблеми сучасної педагогічної освіти: збірник статей. – Ялта, 2010. – Вип.29, ч.1. – С. 228–233.
 10. Чудакова, В. П. Інформаційно-смисловий компонент дослідження мотиваційного профілю – показника сформованості інноваційності та конкурентоздатності особистості / Віра Петрівна Чудакова // Освіта та розвиток обдарованої особистості. – 2015. – № 6. – С. 41–47 ; № 10. – С. 43–47
 11. Щербина, Л. Ф. Експериментальне дослідження мотиваційно-смислової сфери осіб, залежних від наркотичних речовин, в умовах реабілітації на основі програми "12 кроків" / Л.Ф. Щербина // Практична психологія та соціальна робота. – 2003. – № 9. – С. 69–76.
Розділ: Психологія. Психіатрія

Код: 5743  Допоможіть з літературою (книги) на тему: Діяльність практичних психологів. Спасибі за допомогу  Вгору  
 1. 88.4 К 63  Комінко, С. Б. Кращі методи психодіагностики : навч. посіб. для студ. вузів / С.Б. Комінко, Г.В. Кучер. - Тернопіль : Карт-бланш, 2005. - 406 с.
 2. 88 К 68  Корольчук, М. С. Психологія: схеми, опорні конспекти, методики : навч. посіб. для студ. ВНЗ / М. С. Корольчук, В. М. Крайнюк, В. М. Марченко. - Київ : Ельга : Ніка-Центр, 2015. - 320 с.
 3. 88.4 М 19 Малкина-Пых, И. Психологическая помощь в кризисных ситуациях / И. Малкина-Пых. - Москва : Эксмо, 2008. - 928 с. - (Новейший справочник психолога).
 4. 88.4 М 19  Малкина-Пых, И. Г. Семейная терапия : справ. практ. психолога / И. Г. Малкина-Пых. - Москва : Эксмо, 2008. - 992 с.
 5. М 19  Малкина-Пых, И. Г. Справочник практического психолога / И. Г. Малкина-Пых. - Москва : Эксмо, 2005. - 783 с.
 6. 88.4 М 19 Малкина-Пых, И. Г. Техники транзактного анализа и психосинтеза : справ. практ. психолога / И. Г. Малкина-Пых. - Москва : Эксмо, 2004. - 352 с.
 7. 88.4 О-79  Осухова, Н. Г. Психологическая помощь в трудных и экстремальных ситуациях : учеб. пособие для студ. вузов / Н. Г. Осухова. - 3-е изд., стер. - Москва : Академия, 2008. - 288 с. - (Высшее профессиональное образование. Психология).
 8. 88.4 Р 70 Ромек, В. Г. Психологическая помощь в кризисных ситуациях / В. Г. Ромек, В. А. Конторович, Е. И. Крукович. - Санкт-Петербург : Речь, 2005. - 254 с. : ил. - (Психологический практикум).
 9. 88.4 С 74 Справочник практического психолога: психотерапия / сост. : С. Л. Соловьева. - Москва : АСТ ; Санкт Петербург : Сова, 2007. - 575 с.
 10. 88.5 Т 23  Таунсенд, Дж. Будуємо стосунки зі складними людьми  : пер. з англ. / Дж. Таунсенд. - Львів : Свічадо, 2014. - 200 с.
Розділ: Психологія. Психіатрія

Код: 5742  Потрібна література затемою: Психологія девіантної поведінки. Дякую!  Вгору  

Психологія девіантної поведінки

 1. 88.36 Б 81  Бондарчук, О. І. Психологія девіантної поведінки : курс лекцій / О. І. Бондарчук. - Київ : МАУП, 2006. - 88 с.
 2. 88.36 З-69 Змановская, Е. В. Девиантное поведение личности и группы : учеб. пособие / Е. В. Змановская, В. Ю. Рыбников. – Санкт Петербург : Питер, 2010. - 352 с. - (Учебное пособие).
 3. 88.36 Е 30  Егоров, А. Ю. Клиника и психология девиантного поведения / А. Ю. Егоров, С. А. Игумнов. – Санкт Петербург : Речь, 2010. - 398 с.
 4. Каримова, З. Х. Жизненные ценности одиноких матерей / З. Х. Каримова //Социс. – 2007. - № 6. – С. 131-134.
 5. 88.4 К 63  Комінко, С. Б. Кращі методи психодіагностики : навч. посіб. для студ. вузів / С.Б. Комінко, Г.В. Кучер. - Тернопіль : Карт-бланш, 2005. - 406 с.
 6. 88 К 68  Корольчук, М. С. Психологія: схеми, опорні конспекти, методики : навч. посіб. для студ. ВНЗ / М. С. Корольчук, В. М. Крайнюк, В. М. Марченко. - Київ : Ельга : Ніка-Центр, 2015. - 320 с.
 7. 88.36 М 19  Малкина-Пых, И. Г. Виктимология. Психология поведения жертвы / И. Г. Малкина-Пых. - Москва : Эксмо, 2010. - 864 с. - (Новейший справочник психолога).
 8. 88.4 Р 70  Ромек, В. Г. Психологическая помощь в кризисных ситуациях / В. Г. Ромек, В. А. Конторович, Е. И. Крукович. - Санкт-Петербург : Речь, 2005. - 254 с. : ил. - (Психологический практикум).
 9. 88.8 С 28  Седих, К. В. Делінквентний підліток : навч. посіб. з психопрофілактики, діагностики та корекції протиправ. поведінки підлітків для студ. психолог., педагог., соц., юрид. спец. та інтернів-психіатрів / К. В. Седих, В. Ф. Моргун ; Полтав. нац. пед. ун-т ім. В. Г. Короленка. - 2-ге вид., доп. - Київ : Слово, 2015. - 272 с.
 10. 88.4 С 74  Справочник практического психолога: психотерапия / сост. : С. Л. Соловьева. - Москва : АСТ ; Санкт Петербург : Сова, 2007. - 575 с.
 11. 88.5 Т 23  Таунсенд, Дж. Будуємо стосунки зі складними людьми  : пер. з англ. / Дж. Таунсенд. - Львів : Свічадо, 2014. - 200 с.
Розділ: Психологія. Психіатрія

Код: 5705  1. Aгресiя. Проблемнi пiдлiтки. 2. Професiя. Шкiльний практичний психолог.  Вгору  

Агресія. Проблемні підлітки

1.      88.8 А 25Агрессия у детей и подростков: учеб.пособие / ред. Н.М. Платонова. –СанкПетербург : Речь, 2006. – 336 с. – (Психологический практикум).

2.      88.8 А 25Агресивнадитина: якїйдопомогти? / упоряд. О. А. Атемасова. - Харків : Ранок, 2010. – 176 с. : іл. – (Бібліотекашкільного психолога).

3.      88.8А 19Авдулова, Т. П. Агрессивный подросток / Т. П. Авдулова. – Москва : Академия, 2008. – 128 с. : ил. – (Психолог родителям).

4.      88.8А 25 Атемасова, О. А. Агресивна дитина: як їй допомогти? / О. А. Атемасова. – Харків : Ранок, 2010. – 176 с. – (Бібліотека шкільного психолога).

5.      51.1(4РОС)88.8 Г 95  Гурлєва, Т. С. Підліток : становлення відповідальності / Т. Гурлєва. – Київ : Шк. світ, 2010. – 128 с. : іл. – (Бібліотека «Шкільного світу») (Психолог. Бібліотека).

6.      88.8К 67 Корнилова, Т. В. Подростки групп риска / Т.В. Корнилова, Е.Л. Григоренко, С.Д. Смирнов. – Санкт-Петербург : Питер, 2005. – 336 с. : ил. – (Практическая психология).

7.      88.8К 78 Кравцова, М. Дети – изгой / М. Кравцова. – Москва : Генезис, 2005. – 111 с.

8.      88.8Я 51 Яланська, С. Ю. Підлітки: заняття з психології / С. Яланська. – Київ : Редакції загальнопедагогічних газет, 2012. – 128 с. : табл. – (Бібліотека «Шкільного світу») (Психолог. Бібліотека).

Професія – шкільний практичний психолог

1.     88.8 В 64 Вознесенська, О. Арт-терапіявроботі практичного психолога. Використання арт-технологій в освіті / О.Вознесенська, Л.Мова. – Київ : Шк.світ, 2007. – 120 с. – (Бібліотека«Шкільногосвіту») (Психолог. Бібліотека).

2.     88.8 Г 74 Готуємосьдо школи.Заняття психолога з дітьми / Л. В. Стреж [та ін.]. –Київ : Шк.світ, 2015. – 106 с. : іл. – (Бібліотека«Шкільногосвіту») (Психолог. Бібліотека).

3.     88.8И 46 Ильина, М. Н. Психологическая оценка интеллекта у детей / М.Н. Ильина. – Санкт-Петербург : Питер, 2006. – 368 с. : ил., табл. – (Практическая психология).

4.     88.3 К 17 Калошин, В. Ф. Помилки мислення в анфас і профіль / В. Калошин. – Київ : Ред. загальнопедагог. газет, 2012. – 128 с. – (Бібліотека «Шкільного світу») (Психолог. Бібліотека).

5.     88.8К 64 Кондратенко, Л.Зновудвійка. Шкільнанеуспішність як психологічнеявище / Л. Кондратенко. – Київ : Ред.загальнопедагог. газет, 2012. – 120 с. – (Бібліотека«Шкільногосвіту») (Психолог. Бібліотека).

6.     88.8П 84 Професійнадіагностика / упоряд. Т. Гончаренко. – Київ : Ред. загальнопедагог. газет, 2004. – 120 с. – (Бібліотека«Шкільногосвіту») (Психолог. Бібліотека).

7.     88.8Р 49 Рибалка, В. Психологічна профілактика суїцидальних тенденцій проблемної особистості / В. Рибалка. – Київ : Шк. світ, 2009. – 128 с. – (Бібліотека «Шкільного світу») (Психолог. Бібліотека).

8.     88.8Р 49 Рибалка, В. Честь і гідність особистості як предмет діяльності практичного психолога / В. Рибалка. – Київ : Шк. світ, 2010. – 128 с. – (Бібліотека «Шкільного світу») (Психолог. Бібліотека).

9.     88.5Ш 23 Шапарь, В. Б. Практическая психология. Инструментарий: учеб.пособие / В.Б. Шапарь. – 3-е изд., доп. и перераб. – Ростов на Дону : Феникс, 2005. – 768 с. – (Высшее образование).

 

Розділ: Психологія. Психіатрія

Код: 5576  Доброго дня! Яку літературу ви запропонуєте на тему "Гендерні особливості вибору стратегій поведінки у конфлікті". Дякую.  Вгору  

Гендерні особливості вибору стратегій поведінки у конфлікті

1.     88.3 Б 51 Берн, Ш. Гендерная психология / Ш. Берн. – Санкт-Петербург : Прайм-Еврознак, 2002. – 320 с. – (Секреты психологии).

2.     88.5 Ж 56 Биллен, Б. Женщина и конфликты на работе : стратегия разрешения и преодоления конфликтов / Б. Биллен, Э. Шепп-Винтер // Женщина на работе. – Ростов-на-Дону, 1996. – С. 5–178.

3.     88.37 И 46 Ильин, Е. Пол и гендер / Е. Ильин. – Санкт-Петербург : Питер, 2010. – 688 с. – (Мастера психологии).

4.     60.5 З-25 Зальцман, М. Новый мужчина : маркетинг глазами женщин / М. Зальцман, А. Мататиа, Э. О'Райли. – Москва : Коммерсант, 2007. – 352 с.

5.     60.5 К 68 Коростылева, Н. Женщина и мужчина: от конфликта к согласию. (Исследование гендерного конфликтогенеза) : моногр. / Н. Коростылева. – Москва : Библионика, 2005. – 240 с.

6.     88.37 Г 34 Ожигова, Л. Исследование гендерных установок в ситуации конфликта / Л. Ожигова // Гендерная психология / под ред. И. Клециной. – Санкт-Петербург, 2009. – С. 283–293. – (Практикум по психологии).

7.     88.5 К 65 Розв'язення конфліктів // Конфліктологія : навч. посіб. / за заг. ред. В. Птюха, Л. Торгової. – Київ, 2005. – С. 187–206.

Розділ: Психологія. Психіатрія

Код: 5557  Допоможіть підібрати список книг і статей з теми "Посттравматичний синдром". Дякую  Вгору  

Посттравматичний сидром

 1. 88.37 Б 91 Бурбо, Л. Пять травм, которые мешают быть самим собой : пер. с англ. / Лиз Бурбо. – Москва : София, 2007. – 192 с. : ил. – (Слушай свое тело).
 2. 88.4 В 19 Васьківська, С. В. Основи психологічного консультування : підруч. для студ. вузів / С. В. Васьківська. – 2-е вид. – Київ : Ніка-Центр, 2011. – 424 с.
 3. 88.8 Д 62 Дозорцева, Е. Г. Психологическая травма у подростков с проблемами в поведении. Диагностика и коррекция / Е. Г. Дозорцева ; Фонд «Женщины и дети прежде всего». – Москва : Генезис, 2007. – 128 с. : ил.
 4. 88.4 М 19 Малкина-Пых, И. Г. Психологическая помощь в кризисных ситуациях / И. Г. Малкина-Пых. – Москва : Эксмо, 2008. – 928 с. – (Новейший справочник психолога).
 5. 88.4 М 50 Меновщиков, В. Ю. Психологическое консультирование. Работа с кризисными и проблемными ситуациями / В. Ю. Меновщиков. – Москва : Смысл, 2011. – 191 с. – (Теория и практика психологической помощи).
 6. 88.36 О-74 Осипова, А. А. Справочник психолога по работе в кризисных ситуациях / А.А. Осипова. – 2-е изд. – Ростов н/Д : Феникс, 2006. – 316 с. – (Справочник).
 7. 88.37 Р 47 Решетников, М. М. Психическая травма / М. М. Решетников. – Санкт-Петербург : Восточно-Европ. Ин-т Психоанализа, 2006. – 322 с.
 8. 88.37 Т 77 Трубицына, Л. В. Процесс травмы / Л. В. Трубицына. – Москва : Смысл : ЧеРо, 2005. – 218 с. – (Теория и практика психологической помощи).
 9. 88.37 Х 72 Холлис, Дж. Под тенью Сатурна. Мужские психические травмы и их исцеление : пер. с англ. / Джеймс Холлис. – Москва : Когито–Центр, 2012. – 184 с. – (Юнгианская психология).
 10. Ахмедова, Х. Б. Посттравматические личностные изменения у гражданских лиц, переживших угрозу жизни / Х. Б. Ахмедова // Вопросы психологии. – 2004. – № 3. – С. 93–102.
 11. Балла, О. Метаморфозы стресса / О. Балла // Знание–сила. – 2004. – № 4. – С. 34–38.
 12. Гаташ, В. Довге-довге відлуння біди / В. Гаташ // Дзеркало тижня. – 2005. – 20 серпня (№32). – С. 6.
 13. Доббс, Д. Ловушка посттравматического стресса / Д. Доббс // В мире науки. – 2009. – № 9. – С. 68–73.
 14. Карандашев, В. І. Посттравматичні стресові розлади та методи психологічної допомоги населенню, яке постраждало в надзвичайних ситуаціях / В.І. Карандашев // Безпека життєдіяльності. – 2014. – № 7. – С. 5–6.
 15. Католик, Г. Особливості реагування дітей на психотравматичні події / Галина Католик // Практичний психолог: школа. – 2015. – № 3/4. – С. 4–9.
 16. Крутолевич,А. Н. Факторы вторичной травматизации у работников экстремальных служб / А. Н. Крутолевич // Вопросы психологии. – 2013. – № 5. – С. 54–63.
 17. Кузнецов, Ю. Психологи для учасників АТО / Юрій Кузнецов // Військо України. – 2014. – № 9. – С. 30–33 : кол. фотогр.
 18. Максименко, С. Д. Проблеми діагностики посттравматичних станів особистості / С.Д. Максименко // Практична психологія та соціальна робота. – 2003. – № 8. – С. 1–3.
 19. Миско, Е. А. Особенности жизненной перспективы у ветеранов войны в Афганистане и ликвидаторов аварии на ЧАЭС / Е. А. Миско // Психологический журнал. – 2004. – № 3. – С. 44–52.
 20. Паркінсон, Ф. Посттравматичний стрес: рятувальні команди і добровольці / Ф. Паркінсон // Практична психологія та соціальна робота. – 2014. – № 7. – С. 64–67.
 21. Полянцев, Н. И. Вагосепт при посттравматическом воспалении родополовых путей у коров / Н. И. Полянцев, Е. В. Ярошенко // Ветеринария. – 2012. – № 4. – С. 37–40.
 22. Романюк, М. Застереження у роботі практичного психолога під час надання допомоги в ускладнених умовах / Марина Романюк // Практичний психолог: школа. – 2015. – № 3/4. – С. 10–17.
 23. Романюк, М. Подолання страхів війни / Марина Романюк // Практичний психолог: школа. – 2015. – № 3/4. – С. 56.
 24. Сеньков, О. Как стереть память о страшном / О. Сеньков // GEO. – 2009. – № 9. – С. 162–166.
 25. Сердюков, О. Хорошо сидим! / О. Сердюков // Изобретатель и рационализатор. – 2002. – № 7. – С. 13.
 26. Соколова, Г. Н. Социально-экономическая ситуация в Беларуси с позиции «культурной травмы» / Г. Н. Соколова // Социс. – 2010. – № 4. – С. 33–41.
 27. Соснин, В. А. Последствия террористических актов: проблема оценки и психологического реагирования / В. А. Соснин // Психологический журнал. – 2010. – Т. 31, № 1. – С. 100–112.
 28. Тарабрина, Н. В. Теоретико-эмпирические исследования посттравматического стресса / Н. В. Тарабрина // Психологический журнал. – 2007. – Т. 28, № 4. – С. 5–14.
 29. Чайка, Е. Посттравматический сидром / Е. Чайка // Воспитание школьников. – 2003. – № 2. – С. 56–58.
 30. Шаллан, І. В. Діагностика посттравматичного стресового розладу як ускладнення після перенесеної хвороби та пологів / І. В. Шаллан // Практична психологія та соціальна робота. – 2000. – № 4. – С. 5–9.
Розділ: Психологія. Психіатрія

Код: 5535  Допоможіть будь-ласка знайти літературу з теми: "Професійне вигорання", дякую.  Вгору  

Професійне вигорання

 1. 88.35 В 62 Водопьянова, Н. Е. Синдром выгорания: диагностика и профилактика / Н. Е. Водопьянова, Е. С. Старченкова. – 2-е изд., перераб. – Санкт-Петербург : Питер, 2009. – 36 с. : ил. – (Практическая психология).
 2. 88.4 К 76 Кошелев, А. Н.  Синдром «белого воротничка», или Профилактика «профессионального выгорания» / А. Н. Кошелев. – Москва : ГроссМедиа: РОСБУХ, 2008. – 240 с.
 3. 88.4 К 89 Кузнєцов, М. А. Емоційне вигорання вчителів: основні закономірності динаміки / М. А. Кузнєцов, О. В. Грицук ; Харків. нац. пед. ун-т ім. Г.С. Сковороди. – Харків : ХНПУ, 2011. – 206 с. : табл.88.35 С 84 Стресс, выгорание, совладание в современном контексте / под ред.: А. Л. Журавлева, Е. А. Сергиенко. – Москва : Ин-т психологии РАН, 2011. – 512 с. – (Психология социальных явлений).
 4. 88.35 Ч-95 Чутко, Л. С. Синдром менеджера. Эмоциональное выгорание и управление стрессом / Л. Чутко. – Санкт-Петербург: Речь, 2010. – 96 с.
 5. Велічко, А. Основні детермінанти емоційного вигорання особистості / А. Велічко // Вісник Київського інституту бізнесу та технологій. – 2012. – № 1. – С. 87-89.
 6. Дзюба, К. Профілактика професійного вигорання : комплекс вправ на емоційну стійкість / К. Дзюба // Психолог. – 2013. – Квіт. (№ 8). – С. 24-25.
 7. Карачина, Н. П. Синдром «професійного вигорання»: сучасне трактування, особливості прояву та причини виникнення [Електронний ресурс] / Н. П. Карачина, Л. І. Орищук, В. С. Зайкова // Економічний простір. – 2013. – № 72. – С. 148-157. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/j-pdf/ecpros_2013_72_18.pdf
 8. Кухта, С. О. Проблема захопленості та вигорання в професійній діяльності особистості [Електронний ресурс] / С. О. Кухта // Наука і освіта. – 2013. – № 7. – С. 247-250. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/j-pdf/NiO_2013_7_57.pdf
 9. Мащак, С. О. Професійне вигорання особистості як соціально-психологічна проблема [Електронний ресурс] / С. О. Мащак // Науковий вісник Львівського державного університету внутрішніх справ. серія психологічна. – 2012. – Вип. 2 (1). – С. 444-452. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/j-pdf/Nvldu_2012_2(1)__54.pdf
 10. Піговська, С. Профілактика синдрому професійного вигорання / С. Піговська // Психолог. – 2011. – Квіт. (№ 14/15). – С. 49-54.
 11. Саламатіна, Є.Профілактика професійного вигорання : семінар-тренінг / Євгенія Саламатіна // Психолог. – 2013. – Квіт. (№ 8). – С. 26-28.
 12. Святка, О. Професійне вигорання в контексті психологічного опору / О. Святка // Психологія і суспільство. – 2008. – № 2. – С. 179-182.

 

Розділ: Психологія. Психіатрія

Код: 5509  Доброго дня, допоможіть, будь ласка знайти літературу на тему: Індивідуальні та соціально-психологічні складові культури спілкування. Дякую  Вгору  

Індивідуальні та соціально-психологічні складові культури спілкування

1.88.5 Б 75 Бодалев, А. Личность и общение : избр. психол. тр. / А. Бодалев. – 2-е изд., перераб. – Москва : Междунар. пед. акад., 1995. – 328 с.

2.88.5 З-34 Зарецкая, Е. Деловое общение : в 2 т. / Е. Зарецкая. – Москва : Дело, 2002.

3.88.53 З-36 Засади когнітивної психології спілкування : моногр. / за наук.ред. В. Казміренка. – Кіровоград : Імекс-ЛТД, 2013. – 390 с.

4.81.411.2 К 90 Культура устной и письменной речи делового человека : справочник-практикум. – 13-е изд. – Москва : Наука, 2006. – 315 с.

5.88.5 Л 47 Леонтьев, А. Психология общения : учеб. пособие / А. Леонтьев. – Москва : Академия, 2005. – 368 с.

6.87.7 С 14 Сайтарли, І. Культура міжособистісних стосунків : навч. посіб. / І. Сайтарли. – Київ : Академвидав, 2007. – 240 с. – (Альма–матер). – Бібліогр. : с. 235–239.

7.74.261 С 59 Соколова, В. Культура речи и культура общения / В. Соколова. – Москва : Просвещение, 1995. – 192 с. – Библиогр. с. 190–191.

8.88.53 Ф 55 Філоненко, М. Психологія спілкування : підруч. для студ. вузів / М. Філоненко. – Київ : ЦУЛ, 2008. – 224 с.

9.88.53 Ц 61 Цимбалюк, І. Психологія спілкування : навч. посіб. / І. Цимбалюк. – 2-е вид., випр. і доп. – К. : Професіонал, 2007. – 464 с. – Бібліогр. : с. 307–311.

10.  88.5 Ш 73 Шмидт, Р. Искусство общения / Р. Шмидт ; пер с нем. А. Иконников. – Москва : Интерэксперт, 1992. – 79 с.

Розділ: Психологія. Психіатрія

Код: 5415  Підкажіть, будь ласка, літературу на тему: "Психологічні особливості особистісної зрілості". Дякую!  Вгору  

Психологічні особливості особистісної зрілості

 1. 88.52 О-35 Овчаров, А. О. Соціально-психологічні технології: особистісно зорієнтований підхід / А. О. Овчаров ; Нац. акад. пед. наук України, Ін-т соціальної та політичної психології. – Кіровоград : Імекс-ЛТД, 2013. – 138 с.
 2. 88.52 П 86 Психологічні чинники самодетермінації особистості в освітньому просторі : монографія / Нац. акад. пед. наук України, Ін-т психології ім. Г. С. Костюка ; за ред. С. Д. Максименка. – К. ; Кіровоград : Імекс-ЛТД, 2013. – 400 с.
 3. 88.37 Р 65 Розуміння та інтерпретація життєвого досвіду як чинник розвитку особистості : монографія / Нац. акад. пед. наук України, Ін-т психології ім. Г. С. Костюка ; за ред. Н. В. Чепелєвої. – К. ; Кіровоград : Імекс-ЛТД, 2013. – 276 с.
 4. 88.37 С 81 Столяренко, О. Б. Психологія особистості : навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / О. Б. Столяренко. – К. : ЦУЛ, 2012. – 280 с.
 5. 88.52 Я 44 Як будувати власне майбутнє: життєві завдання особистості : монографія / Ін-т соц. та політ. психології НАПН України ; за наук. ред. Т. М. Титаренко. – Кіровоград : Імекс-ЛТД, 2012. – 512 с.
 6. Бех, І. Поступ особистості до відданосі чеснотам / І. Бех // Початкова школа. – 2007. – № 4. – С. 7–11.
 7. Гридковець, Л. М. Шлях до зрілості людини / Л. М. Гридковець // Вісник Київського інституту бізнесу та технологій. – 2008. – № 2. – С. 57–61.
 8. Дідик, Н. М. Результати емпіричного дослідження професійно значущих характеристик особистої зрілості майбутніх психологів / Н. М. Дідик // Практична психологія та соціальна робота. – 2014. – № 4. – С. 12–19.
 9. Завгородня, О. В. Особистість : шляхи досягнення зрілості / О. В. Завгородня // Практична психологія та соціальна робота. – 2010. – № 12. – С. 11–17.
 10. Пальчевський, С. С. Формування особистісної зрілості вихованців гімназії в процесі їх соціального  розвитку / С. С. Пальчевський // Практична психологія та соціальна робота. – 2009. – № 3. – С. 64–67.
 11. Панченко, В. М. Психокорекційна програма підвищення ефективності використання активних копінг – стратегій як чинників соціальної зрілості студентів – випускників / В. М. Панченко // Практична психологія та соціальна робота. – 2012. – № 10. – 22–31.
 12. Рєпнова, Т. П. Тренінг емоційної зрілості / Т.П. Рєпнова  // Практична психологія та соціальна робота. – 2006. – № 3. – С. 19–31 ; № 4. – С. 46–59 ; № 5. – С. 77–79.
 13. Струннікова, Д. І. Етнокультурна варіативність соціалізації особистості:теоретичний аспект : збірка наукових праць / Д.І. Струннікова // Актуальні проблеми соціології, психології та педагогіки. – 2006. – С. 124–131.
 14. Уніат, Н. Феномен соціально-психологічної зрілості особистості в психологічній науці / Н. Уніат // Соціальна психологія. – 2010. – № 2. – С. 67–77.
 15. Штепа, О. С. Особистісна зрілість як динамічна особистісна структура / О.С. Штепа // Практична психологія та соціальна робота. – 2005. – № 8. – С. 10–12 ; № 9. – С. 4–8.
 16. Штепа, О. С. Психологічні особливості формування та активізації особистісної зрілості / О.С. Штепа // Практична психологія та соціальна робота. – 2006. – № 5. – С. 24–31.
Розділ: Психологія. Психіатрія

Код: 5407  Доброго дня! Порекомендуйте, що почитати з психології підліткового віку. Дякую.  Вгору  

Психологія підліткового віку

 1. 88.8 А 18 Авдулова, Т. П. Психология подросткового возраста : учеб. пособие для студ. вузов / Т. П. Авдулова. – Москва : Академия, 2012. – 240 с. – (Высшее профессиональное образование. Психолого-педагогическое образование). – (Бакалавриат).
 2. 60.5 А 47 Алєксєєнко, Т. Ф. Ризикована поведінка : посібник / Т. Ф. Алєксєєнко, С. В. Кушнарьов. – Вінниця : Планер, 2013. – 172 с.
 3. 88.8 Б 18 Байярд, Р. Т. Ваш беспокойный подросток. Практическое руководство для отчаявшихся родителей : пер. с англ. / Роберт Т. Байярд, Джин Байярд. – Изд. 6-е. – Москва : Академ. Проект : Фонд «МИР», 2011. – 208 с. – (Психологические технологии).
 4. 88.8 Л 66 Личко, А. Е. Психопатии и акцентуации характера у подростков. Патохарактерологический диагностический опросник для подростков (ПДО) / А. Е. Личко. – СПб. : Речь, 2013. – 256 с.
 5. 88.8 П 12 Павлик, Н. В. Гармонізація характеру старшокласників : спецкурс / Н. В. Павлик. – Київ : Редакції загальнопедагогічних газет, 2014. – 128 с. – (Бібліотека «Шкільного світу»). – (Класний керівник. Бібліотека).
 6. 88.8 П 30 Петрова, А. Б. Психологическая коррекция и профилактика агрессивных форм поведения несовершеннолетних с девиантным поведением : практ. рук. / А. Б. Петрова. – 2-е изд. – Москва : Флинта : МПСИ, 2011. – 152 с. – (Библиотека психолога).
 7. 88.4 П 33 Пирожков, В. Ф. Криминальная психология / В. Ф. Пирожков. – Москва : Ось-89, 2012. – 704 с. – (Юридическая психология).
 8. 88.8 П 58 Попова, О. Б. Підлітковий суїцид. Види профілактики / О. Б. Попова, С. Є. Фесун. – Київ : Редакції загальнопедагогічних газет, 2014. – 104 с. – (Бібліотека «Шкільного світу»). – (Психолог. Бібліотека).
 9. 88.8 Т 67 Три главные проблемы подростка с девиантным поведением. Почему возникают? Как помочь? / В. Київ Зарецкий [и др.]. – Москва : Форум, 2011. – 208 с.
 10. 88.8 Ф 61 Фиофанова, О. А. Психология взросления и воспитательные практики нового поколения : учеб. пособие / О. А. Фиофанова. – Москва : Флинта : МПСИ, 2012. – 120 с.
 11. 88.8 Ц 66 Ціось, А. Дізнайся більше про себе. Психологічний гурток для підлітків / Алла Ціось. – Київ : Шкільний світ, 2011. – 120 с. : іл. – (Бібліотека «Шкільного світу»). – (Психолог. Бібліотека).
 12. 88.8 Ч-75 Чорна, Л. Г. Рольова ідентичність старшокласників : посібник / Лідія Чорна. – Київ : Міленіум, 2014. – 128 с.
Розділ: Психологія. Психіатрія

Сторінка 1 з 4 1234 >

Розділи:
Інтернет і телекомунікації [39]
Історія [296]
Бібліотеки. Архіви [342]
Біологія. Медицина [39]
Бухгалтерський облік та аудит [135]
Військове справа. ОБЖ [11]
Вінниччина [197]
Географія. Країнознавство [28]
Держава і право [188]
Екологія [24]
Економіка. Управління. Фінанси [1709]
Електронні бібліотеки, сайти [19]
Етнографія [27]
Кіно. Театр [7]
Комп'ютери і програми [29]
Кулінарія [6]
Культура. Мистецтво. ЗМІ [95]
Літературознавство [190]
Математика. Кібернетика [20]
Мовознавство. Іноземні мови [144]
Музика [22]
Не в тему! (offtopics) [10]
Педагогіка. Освіта. Професії [200]
Політика. міжнародні відносини [54]
Психологія. Психіатрія [55]
Сільське господарство [138]
Словники. Довідники. Енциклопедії [9]
Статистика [6]
Тексти книжок [44]
Техніка. Виробництво. Стандарти [60]
Туризм [12]
Фізика. Астрономія [8]
Філософія. Соціологія. Релігія [67]
Физкультура и спорт [11]
Хімія [8]

Rambler's Top100    
Copyright © ОУНБ ім. К.А.Тімірязєва 1998-2021
Дизайн:Березюк Сергій
Програмування:Мачушенко Дмитро
Всі матеріали на цьому сайті розміщені на умовах ліцензії Creative Commons Attribution 4.0 International, якщо не зазначене інше