ОУНБ ім. К.А. Тімірязєва
  
Наша адреса:
Україна, м. Вінниця,
21100, Соборна, 73
Тел. (0432) 56-27-92
Факс (0432) 67-03-41
 

E-Mail: inform@library.vn.ua

Ми працюємо:

Понеділок - четвер з 10.00 до 19.00,
Субота та неділя з 10.00 до 18.00
П'ятниця - вихідний день
Остання середа кожного місяця - санітарний деньBiblioteka Publiczna im. Zygmunta Jana Rumla w Dzielnicy Praga Południe m.st. Warszawy 
Офiцiйне представництво Президента України
Корпорація Інком
Урядовий портал
Урядова телефонна «гаряча лінія»
Офіційний портал Верховної Ради України
Вінницька ОДА
Вінницька обласна Рада - офіційний інтернет-сайт
Вінницька міська рада
Управління культури і мистецтв Вінницької облдержадміністраціїВіртуальна довідка

Сторінка 1 з 4 1234 >

Код: 6067  Доброго дня, які у вас є підручники з теми : "Європа та її територіальний устрій"?  Вгору  
 1. 63.3(0)6я73 Г 13 Газін, В. П. Новітня історія країн Європи та Америки 1945–2002 рр. : підруч. для студ. вузів / В.П. Газін, С.А. Копилов. – Київ : Либідь, 2004. – 624 с.
 2. 26.829(4)я73 Г 93 Гудзевич, А. В. Регіональна фізична географія (Європа та Азія) : навч. посіб. для студ. вузів / А.В. Гудзевич. – Вінниця : Віндрук, 2005. – 464 с.
 3. 65.9(4) К 17 Калитчак, Р. Г. Регіоналізм у європейських інтеграційних процесах / Роман Калитчак. – Київ : Знання, 2007. – 303 с.
 4. 66.4(4) К 65 Копійка, В. В. Європейський Союз: історія і засади функціонування : навч. посіб. / В. В. Копійка, Т. І. Шинкаренко. – 2-е вид., випр. і доп. – Київ : Знання, 2012. – 759 с.
 5. 65.04 Л 5 Лимарев, П. В. Экономическая и социальная география зарубежного мира: Европа / П. В. Лимарев, Ю. А. Лимарева. – Москва : Дело и Сервис, 2011. – 192 с.
 6. 66.4(4ПОЛ) П 53 Польський рефендум і новий устрій Європейського дому: уроки для України. – Київ : Ін-т громадян. сусп–ва, 2004. – 179 с.
 7. 66.4(4УКР) Р 65 Розширення Європейського Союзу : вплив на відносини України з центральноєвропейськими сусідами : монографія / Ін-т регіональних та євроінтегральних досліджень"ЄвроРегіо Україна". – Київ : К.І.С., 2004. – 360 с.
 8. 66.0 С 78 Стафійчук, В. І. Політична географія світу : навч. посіб. / В. І. Стафійчук. – Херсон : ОЛДІ-плюс, 2016. – 306 с.
 9. 66.0 Т 76 Трохимчук, С. В. Політична географія світу : навч. посіб. / С. В. Трохимчук, О. В. Федунь ; Львів. нац. ун-т ім. І. Франка, Ф-т міжнародних відносин. - 2-е вид., переробл. і доп. – Київ : Знання, 2007. – 422 с.
 10. 66.4(4) Ш 19 Шамборовський, Г. О. Регіональна політика Європейського Союзу : навч. посіб. / Г. О. Шамборовський ; Львів. нац. ун-т ім. І. Франка, Ф-т міжнар. відносин. – Київ : Знання, 2011. – 187 с.
Розділ: Політика. міжнародні відносини

Код: 6028  Добрий день. З якими документами можна ознайомитися у бібліотеці на тему: "Проблема кризи Вестфальської системи міжнародних відносин в контексті збройної агресії Росії проти України". Дякую  Вгору  
 1. 327 В 58 Власюк, О. С. Кремлівська агресія проти України: роздуми в контексті війни [Текст] : монографія / Олександр Власюк, Сергій Кононенко ; Нац. ін-т стратег. дослідж. – Київ : НІСД, 2017. – 304 с.
 2. 327 Г 67 Горбулін, В. П. Хроніки передбачень: 2006–2017 / Володимир Горбулін. – Харків : Фоліо, 2017. – 255 с.
 3. 67.51 З-15 Задорожній, О. В. Порушення агресивною війною Російської Федерації проти України основних принципів міжнародного права : монографія / Олександр Вікторович Задорожній ; Укр. асоц. міжнародного права, Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ін-т міжнародних відносин, Каф. міжнародного права. – Київ : К.І.С., 2015. – 712 с. – (Бібліотека кафедри міжнародного права).
 4. 66.4(0) М 58 Міжнародні відносини: історія, теорія, економіка, право : навч. посіб. / за ред.: М. З. Мальського, Ю. М. Мороза. – Київ : Знання, 2010. – 463 с.
 5. Баришнікова, Н. С. Глобальні структури за умов ерозії Вестфальської системи / Н. С. Баришнікова // Науковий вісник Дипломатичної академії України. – 2016. – Вип. 23(2). – С. 107–112.
 6. Вестфальська система: Випробування ХХІ століттям // Дзеркало тижня. – 2015. – 27 лют.
 7. Вєтринський, І. М. Геополітичні передумови російської агресії проти України / І. М. Вєтринський // Гілея: науковий вісник. – 2015. – Вип. 99. – С. 316–320.
 8. Горбулін, В. П. Хитромудра невизначеність нового світопорядку / Володимир Павлович Горбулін // Вісник Національної академії наук України. – 2016. – № 9. – С. 56–64.
 9. Грищенко, А. А. Міжнародні економічні санкції як фактор зупинення Російської експансії щодо України / Андрій Анатолійович Грищенко // Економіка України. – 2017. – № 2. – С. 74–85.
 10. Задорожній, О. Агресія Російської Федерації проти України й основні принципи міжнародного права [Електронний ресурс] / О. Задорожній // Юридичний вісник. – 2015. – № 2. – С. 233–241. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/urid_2015_2_37
 11. Караваєв, В. С. Можливості протидії російській агресії на рівні ООН [Електронний ресурс] / В. С. Караваєв // Наукові записки Інституту законодавства Верховної Ради України. - 2017. - № 5. - С. 28-32. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nzizvru_2017_5_7
 12. Примуш, М. Концептуалізація сучасних політичних конфліктів на прикладі російської агресії на Сході України [Електронний ресурс] / М. Примуш // Studia politologica Ucraino-Polona. – 2016. – Вип. 6. – С. 292–298. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Spup_2016_6_30
 13. Семчинський, К. В. Підвищення ефективності функціонування Ради Безпеки ООН в контексті російської агресії проти України [Електронний ресурс] / К. В. Семчинський // Гілея: науковий вісник. – 2017. – Вип. 118. – С. 315–319. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/gileya_2017_118_78
 14. Таукач, О. Новий світовий порядок будуватиметься за рахунок Росії та на руїнах Росії / О. Таукач // Зовнішні справи. – 2014. – № 9. – С. 16–19.
 15. Трофимович, В. Російська агресія проти України як загроза світовій системі безпеки [Електронний ресурс] / В. Трофимович // Наукові записки Національного університету "Острозька академія". Серія : Історичні науки. – 2017. – Вип. 26. – С. 135–142. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nznuoai_2017_26_21
 16. Фесенко, М. В. Концептуальна інтерпретація міжнародного та світового порядку / М. В. Фесенко // Науковий вісник Дипломатичної Академії України. – Київ, 2014. – Вип. 21: Зовнішня політика і дипломатія: традиції, тренди, досвід, ч. 2. – С. 105–110. – (Політичні науки).
 17. Хижняк, І. Вестфальська система міжнародних відносин / І. Хижняк // Історія в школі. – 2015. – № 1/2. – С. 32–39.
Розділ: Політика. міжнародні відносини

Код: 6000  НАТО і Україна.  Вгору  

НАТО і Україна

 1. 66.2(4УКР) С 83 Александров, О. С. Нова стратегія національної безпеки Польщі– відповідь на європейські виклики та загрози сьогодення / О. С. Александров // Стратегічні пріоритети : наук.-аналіт. щокв. зб. / Нац. ін.-т стратег. дослідж. – Київ, 2015. – № 1. – С. 131– 138.
 2. 66.2(4УКР) С 83 Баровська, А. В. Стратегічні комунікації: досвід НАТО / А. В. Баровська // Стратегічні пріоритети : наук.-аналіт. щокв. зб. / Нац. ін.-т стратег. дослідж. – Київ, 2015. – № 1. – С. 147– 152.
 3. 63.3(4УКР) В 48 Захарчук, В. О. Співпраця з НАТО та прагнення регіонального лідерства Польщі на початку ХХІ ст. / В. О. Захарчук // Наукові записки Вінницького державного педагогічного університету ім. Михайла Коцюбинського. Серія: Історія / Вінниц. держ. педагог. ун-т ім. Михайла Коцюбинського. – Вінниця, 2015. – Вип. 23. – С. 174– 178.
 4. 355 A 43 Клюшніков, І. М. Використання стандартів НАТО при обгрунтуванні вимог до безпілотних авіаційних комплексів / І. М. Клюшніков, А. А. Шалигін, Р. М. Джус // Актуальні проблеми проектування, виготовлення і експлуатації озброєння та військової техніки : матеріали Всеукр. Наук.-техн. конф., 17–19 травня 2017 р. / М-во освіти і науки України, Вінниц. нац. техн. ун-т; редкол.: В. Ф. Анісімов, В. В. Біліченко. – Вінниця, 2017. – С. 160– 162.
 5. 94(477) У 45 Лапшин, С. Перспективи вступу України до НАТО: використання досвіду Польщі / С. Лапшин, І. Зінько // Україна – Польща: історичне сусідство : матеріали Міжна. Наук. конф., 19-20 травня 2017 р. / редкол. Ю. Зінько [и др.]. – Вінниця, 2017. – С. 398– 401.
 6. 66.49 Н 34 Мітрофанова, О. О. Національна держава і глобальний ресурс військової дипломатії / О. О. Мітрофанова // Науковий вісник Дипломатичної Академії України. – Київ, 2015. – Вип. 22: Зовнішня політика і дипломатія : традиції, тренди, досвід, ч. 2. – С. 50– 60. – (Політичні науки).
 7. Андріянова, Н. М. Трансформація НАТО: мета, етапи, напрями / Н. М. Андріянова // Гілея. – 2017. – № 9. – С. 342– 345.
 8. Біленчук, П. Стратегія розвитку України в умовах геополітичних викликів: правове і наукове забезпечення / П. Біленчук, Тетяна Обіход // Юрид. вісник України. – 2017. – 21 – 27 липня, № 29. –С. 13.
 9. Вишня, І. Співробітництво України та Молдови з НАТО / І. Вишня // Зовнішні справи. – 2017. – № 6. – С. 22– 25.
 10. Гастинщиков, В. Україна і НАТО: проблеми євроатлантичної інтеграції України крізь призму діяльності вітчизняних ЗМІ : (аналітичний огляд) / В. Гастинщиков, М. Онищук // Вісник Кн. палати. – 2017. – № 9. – С. 28– 31.
 11. Коліжак, В. В. Реформування сектору безпеки й оборони України в оцінках експертів НАТО та ЄС / В. В. Коліжак // Держава та регіони. Серія: Державне управління. – 2016. – № 3. – С. 33– 37. 
 12. Комаров, В. НАТО і Україна: співпраця у сфері захисту інтелектуальної власності / В. Комаров // Інтелектуальна власність в Україні – 2018. – № 4. – С. 59– 61.
 13. Комаров, В. НАТО і Україна: співпраця у сфері захисту інтелектуальної власності / В. Комаров // Інтелектуальна власність в Україні : науково-практичний журнал. – 2018. – № 4. – С. 59– 61.
 14. Манзя, А. «Дорожня карта» членства в Альянсі : [наприкінці березня Президент України Петро Порошенко підписав Указ «Про затвердження Річної національної програми під егідою Комісії Україна – НАТО на 2018 рік». У цьому документі детально прописані всі напрямки підготовки країни до набуття членства в НАТО] / А. Манзя // Військо України. – 2018. – № 4. – С. 34–38 : кол. фот.
 15. Потєхін, О. НАТО і європейська стабільність : частина 1. Геополітика і стабільність / О. Потєхін // Зовнішні справи. – 2017. – № 1. – С. 16–20.
 16. Потєхін, О. США, НАТО і загрози сучасному світовому порядку / О. Потєхін // Зовнішні справи. – 2017. – № 11. – С. 6– 9.
 17. У Києві відкрили новий офіс представництва НАТО // Зовнішні справи. – 2017. – № 7. – С. 59.
Розділ: Політика. міжнародні відносини

Код: 5994  Доброго дня! Допоможіть, будь ласка, знайти книги для курсової по темі "PEDIATRICS" англійською мовою, бажано іноземного видання. Дякую  Вгору  

Pediatrics

Педіатрія

1. 57.3 А 20 Advancesin Pediatrics : volume 38. – St. Louis ; Baltimore ; Boston : Mosby Year Book, 1991. – 425 p. – (Windowon America).

2. 54.5 C 29 Case Studiesin Pediatric Surgery / ed. R. L. Moss. – New York : McGraw-Hill, 2000. – 411 p. : фот., фот. кольор. – (Windowon America).

3. 57.3 B 4520 Common Problemsin Pediatrics / ed. : Abraham B. Bergman. – NewYork : McGraw-Hill Medical Publishing Division, 2001. – 355 p. – (Windowon America).

4. 57.3 G 78 Green, Th. P. Pediatrics : Justin Facts / Thomas P. Green. – New York : McGraw-Hill Medical Publishing Division, 2005. – 636 p. – (Windowon America).

5. 51.20 H 57 Hertle, R. W. Pediatric Eye Disease : coloratlasand Synopsis / Richard W. Hertle. – New York : McCraw-Hill , 2002. – 247 p. – (Windowon America).

6. 57.3 M 31 Markel, H. The Portable Pediatrician / H. Markel. – Philadelphia : Hanley&Belfus, INC, 1999. – 478 p. : tabl., pict., graph. – (Windowon America).

7. 57.3 P 36 Pediatrics = Педіатрія / ed. O. V. Tiazhka. – Vinnytsia : Nova Knyha Publishers, 2011. – 584 p. : il.

8. 57.3 P 36P ediatrics = Педіатрія / ed. O. V. Tiazhka. – 2nd ed., reprint. – Vinnytsia : Nova Knyha, 2016. – 544 p. : il.

Розділ: Політика. міжнародні відносини

Код: 5955  Доброго дня! Мене цікавить література з теми "Political Sciences with the Focus on the USA". Дякую!  Вгору  

Political Sciences with the Focus on the USA

Політичні науки з акцентом на США

1.  66.3(7СПО) А 39 The Almanac of American Politics 1994. – NewYork : Vacmillan Publishing, 1994. –1538 p.

2.  66.0 С 95 Curtis, M. Comparative Government And Politics : AnIntroductory Essay In Political Science / M. Curtis. – NewYork : Harperand Row, 1968. – 266 p.

3.  92.2 C 74 CQ's Politicsin America 2004 : the 108 the Congress. Congressional Profiles. Contact Information. District Data. Key Votes / Ed. David Hawkings, Ed. Brian Nutting. – Washington, D.C. : Congressional Quarterly INC., 2003. – 1196 p.

4.  66.3(7СПО) D 71 Domhoff, G. W. Who Rules America (Power, Politics, and Social Change) / G. W. Domhoff. – 5th ed. –Boston : McGraw HillIrwin, 2006. – 265 p. : il.

5.  76.0(7СПО) G 71 Graber, D. Mass Mediaand American Politics / Doris Graber. – Washington, D.C. : A Divisionof Congressional Quarterly Inc., 2002. – 441 p.

6.  67.9 (7СПО) К 28 Keefe, W. J. Parties, Politics, and Publicy in America / William J. Keefe, Marcb J. Hetherington. – 9 th. ed. – Washington, D. C. : A Division of Congressional Quarterly Inc., 2003. – 269 с.

7.  67.9(7СПО) Р 32 Patterson, Th. E.  We The People : a Concise Introduction To American Politics / Thomas E. Patterson. –3th. ed. – Boston : The McGraw-Hill Companies, 2000. –525 p. : photo, geneologic. tabl.

8.  67.9(7СПО)D 53 Points of View : readingsin American Government and Politics / Allan S. Hammock. –11 th. ed. –NewYork : McGraw Hill, 2009. – 324 p.

9.  92.2 Р 80 Politicsin America 2002 : The 107th Congress / ред. B. Nutting, ред. H. A. Stern. – Washington : Congressional Quarterly INC., 2001. – 1188 p. : портр, карти.

10.  66.4(0) R 83 Rourke , J. T. International Politics on the World Stage / John T. Rourke . – 7th. ed.  – NewYork : Dushkin/McGraw-Hill, Inc., 1999. –5 62 p. : photo, pict.

11.  66.0S 70 Sodaro, M. J.  Comparative Politics : A Global Introduction / Michael J. Sodaro. – Boston : McGraw-Hill , 2001. – 870 p.

12.  66.01S 53 Shapiro, I. The Moral Foundations of Politics / I and Shapiro. – New Haven ; London : Yale University Press, 2003. – 289 p.

13.  81.432.1-9Д 41Джиоева, А. А. Insightsin to Politics and the Language of Politics: a Course of  English / А. А. Джиоева. – Москва : КноРус, 2010. – 384 с. : ил.

14. American Government // English language&culture. Weekly. – 2002. – № 25/28. – P. 60–62.

15. PoliticsandPoliticians // English Learner's Digest. –2006. –№ 24. – P. 3.

16. Thepolitics of despair: wallStreet's meltd own read justs ther ace inunexpected ways // The Economist . – 2008. –№ 38. –P. 45–46.

17. Thompson, M. Pentagon Warlord / M. Thompson, M. Duffy // Time. – 2003. – № 4. – P. 16–23.

Розділ: Політика. міжнародні відносини

Код: 5949  Доброго дня. Допоможіть будь ласка підібрати літературу на тему "Загальнодержавна виконавча еліта. Теоретичний аспект."  Вгору  

Загальнодержавна виконавча, законодавча, судова еліти. Теоретичний аспект

Шановний користувачу!

Окремо по кожній із зазначених Вами тем  інформації не виявлено. Вам необхідно безпосередньо ознайомитися з матеріалами, включеними до довідки, і самостійно здійснити пошук про виконавчу, законодавчу і судову еліти.

 1. 63.3(4УКР) Н 34 Войтенко, Ю. Еліта як суспільне явище: політико-історичний вимір / Ю. Войтенко // Наук. зап. з укр. історії : зб. наук. ст. / Переяслав-Хмельниц. держ. пед. ун-т ім. Григорія Сковороди. – Переяслав-Хмельницький, 2009. – Вип. 23. – С. 164–168.
 2. 66.3(4УКР) К 67 Корнієнко, В. О. Формування політичної культури сучасної владної еліти в Україні : монографія / В. О. Корнієнко, В. В. Добіжа. – Вінниця : ВНТУ, 2009. – 160 с.
 3. 66.2(4УКР) С 83 Корнієвський, О. А. Громадянське суспільство та правляча еліта: проблеми взаємовідносин у сучасній Україні / О. А. Корнієвський // Стратегічні пріоритети : наук.-аналіт. щоквартал. зб. / Нац. ін-т стратег. дослідж.. – Київ, 2014. – № 3. – С. 115–120.
 4. 66.2(4УКр) С 91 Коротков, Д. С. Становлення політичної еліти України в контексті переходу від тоталітаризму до демократії / Д. С. Коротков // Сучасна українська політика. Політика і політологи про неї. – Київ, 2010. – Вип. 19. – С. 85–95.
 5. 66.2(4УКр) С91 Кочубей, Л. Теорія еліт: зарубіжний досвід для України / Л. Кочубей // Сучасна українська політика. Політики і політологи про неї. – Київ ; Миколаїв, 2008. – Вип. 14. – С. 10–18.
 6. 60.5 К 85 Крюков, О. І. Політико-управлінська еліта України: особливості становлення та розвитку в умовах суспільної трансформації : автореф. дис. ... д-ра наук з держ. упр. : 25. 00. 01 / О. І. Крюков. – Київ : [б. в.], 2007. – 36 с.
 7. 66.49 Н 34 Куліш, В. В. Про концепцію підготовки національної еліти в Україні / В. В. Куліш, Л. С. Тупчієнко // Наук. вісн. Дипломат. акад. України. – Київ, 2003. – Вип. 8. – С. 4–25.
 8. 66.01 К 95 Кухта, Б. Політична еліта (кратократичний аспект) / Б. Кухта. – Вид. 3-тє, переробл. й доп. – Львів : ЦПД, 2011. – 420 с.
 9. 65.9(4УКР) П 41 Малоголовчук, Д. В. Значення громадського суспільства в формуванні сучасної української еліти / Д. В. Малоголовчук, Н. Р. Самойленко, Д. Г. Тимофєєв // Побудова нової моделі взаємовідносин влади і громадянського суспільства: участь молоді : тези учасників IX Міжнар. наук.-практ. конф. студентів, магістрантів, аспірантів та молодих науковців / Вінниц. кооперативний ін-т. – Вінниця, 2015. – С. 44–45.
 10. 67.9(4Укр)300 A43 Наконечна, К. Історія виникнення теорії еліт та її значення в сучасному світі / К. Наконечна // Актуальні проблеми правотворення в сучасній Україні : зб. матеріалів ІV Всеукр. наук.-практ. конф. 19 квіт. 2013 р. – Київ, 2013. – Вип. 4. – С. 95–98.
 11. 95.4 Г 47 Равлик, І. О. Характер та форми екскорпорації політичної еліти України / І. О. Равлик // Гілея: науковий вісник : зб. наук. пр. – 2011. – Вип. 47, № 5. – С. 556–562.
 12. 66.2(4УКр) С 91 Рудич, Ф. Політичний клас в сучасній Україні: методологічний контекст / Ф. Рудич // Сучасна українська політика. Політики і політологи про неї. – Київ, 2009. – Вип. 16. – С. 5–14.
 13. (4УКр-4Дні) Н 17 Суздалєва, Ю. І. Генеза та сутність поняття політичної еліти у потрактуванні В. Винниченка / Ю. І. Суздалєва // Наддніпрянська Україна: історичні процеси, події, постаті: зб. наук. праць. – Дніпропетровськ, 2008. – Вип.6. – С. 195–202.
 14. Афонін, Е. Проблеми становлення політико-управлінської еліти в попередніх суспільствах (деякі підсумки 2007 р.) / Е. Афонін // Сучасна українська політика. Політики і політологи про неї. – Київ, 2008. – Вип. 12. – С. 25 – 33.
 15. Ашин, Г. К. Понятие «элита» и его роль в политических исследованиях / Г.К. Ашин // Филос. науки. – 2005. – № 7. – С. 23–44.
 16. Баранцева, К. Трансісторичні підстави буття еліти: соціально-філософський аспект : (ст. перша) / К. Баранцева // Філос. думка. – 2005. – № 1. – С. 23–43.
 17. Баранцева, К. Трансісторичні підстави буття еліти: соціально-філософський аспект : (ст. друга) / К. Баранцева // Філос. думка. – 2005. – № 2. – С. 13–29.
 18. Барна, О. С. Професійна компетентність та національна ідентифікація політико-владної еліти – базова цінність суспільно-політичних змін у сучасній Україні / О. С. Барна // Вісн. Нац. акад. держ. упр. при Президентові України. – 2016. – № 3. – С. 63–68.
 19. Білошицький, С. Відчуження національних еліт від цінностей та інтересів суспільства / С. Білошицький // Політ. менеджмент. – Спец. вип. – 2008. – С. 183–192.
 20. Бойко, Н. Соціально-психологічні особливості владної еліти у вимірі суспільної життєтворчості / Н. Бойко // Соціологія: теорія, методи, маркетинг. – 2015. – № 1. – С. 192–195.
 21. Вовканич, С. Пріоритет еліт – служіння правдою розвиткові людини, нації й людства / С. Вовканич // Світогляд. – 2016. – № 4. – С. 14–18.
 22. Гарань, О. Еліти в історії України ХХ століття / О. Гарань // Сучасність. – 1993. – № 12. – С. 78–82.
 23. Гетьманчук, П. М. Проблеми ефективності політичних управлінських еліт в умовах демократичного транзиту / П. М. Гетьманчук // Гілея: науковий вісник :зб. наук. пр. – 2013. – № 3. – С. 705–711.
 24. Гетьманчук, П. М. Шляхи трансформації системи політичного управління на сучасному етапі розвитку України / П. М. Гетьманчук // Університет. наук. зап. : часоп. Хмельниц. ун-ту управління та права. – 2013. – Вип. 1. – С. 514–518.
 25. Гончарук, Н. Портрет керівника в державному управлінні: соціально-психологічний аспект / Н. Гончарук, І. Сурай // Вісн. Нац. акад. держ. упр. при Президентові України. – 2010. – № 2. – С. 57–65.
 26. Гошовська, В. Методичне забезпечення формування і функціонування Президентського кадрового резерву «Нова еліта нації» / В. Гошовська, М. Орлів // Вісн. Нац. акад. держ. упр. при Президентові України. – 2012. – № 2. – С. 54–60.
 27. Гошовська, В. Роздуми про нову еліту нації / В. Гошовська // Віче. – 2013. – № 21. – С. 16–18.
 28. Грабіна, Г. В. Політична еліта України як уособлення субкультури влади / Г. В. Грабіна // Грані : наук.-теорет. і громад.-політ. альм. – 2016. – № 3. – С. 55–61.
 29. Грибовська, М. В. Еліта як суб'єкт державотворення в доктрині В’ячеслава Липинського / М. В. Грибовська // Гілея: науковий вісник : зб. наук. пр. – 2017. – № 9. – С. 131–134.
 30. Григорчак, І. Еліта як суспільний феномен / І. Григорчак // Вісн. Нац. акад. держ. упр. при Президентові України. – 2010. – № 4. – С. 41–48.
 31. Грінівецька, Н. М. Проблема формування сучасного типу державного службовця в Україні : автореф. дис. ... канд. наук з держ. упр. : 25.00.01 / Н. М. Грінівецька ; Укр. акад. держ. упр. при Президентові України. – Київ, 1998. – 18 c. – Перегляд автореф. дис. – Режим доступу: http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe (дата звернення: 27.02.2018).
 32. Дмитренко Г. Стратегія формування управлінської еліти в Україні в сучасних умовах / Г. Дмитренко, Т. Ріктор // Персонал. – 2007. – № 6. – С. 64–9.
 33. Дмитренко, Г. А. Управлінська еліта: можливості формування в сучасній Україні / Г. А. Дмитренко // Економіка та держава. – 2007. – № 5. – С. 74–76.
 34. Добіжа, В. В. Етико-моральні та правові чинники формування політичної культури владної еліти / В. В. Добіжа // Держава і право. – 2013. – Вип. 60. – С. 478–484.
 35. Залізняк, Л. Державна еліта України. Постколоніяльний синдром / Л. Залізняк // Визвол. шлях. – 2003. – № 8. – С. 14–22.
 36. Кальянов, А. Ера лідерства: нові виклики для соціальної політики України / А. Кальянов // Персонал. – 2010. – № 2. – С. 71–75.
 37. Камінський, А. Національна еліта й політична культура / А. Камінський // Наук. світ. – 2007. – № 6. – С. 8–9.
 38. Козаков, В. Ціннісний імператив державного управління в сучасній Україні / В. Козаков // Упр. сучас. містом. – 2006. – № 3–4/7–12. – С. 22–28.
 39. Козловець Л. Національна еліта як фактор державотворення: уроки минулого й реалії сьогодення / Л. Козловець // Персонал. – 2007. – № 10. – С. 21–29.
 40. Козловець, М. А. Політична еліта як суб’єкт державотворення в умовах трансформації українського суспільства [Електронний ресурс] / М. А. Козловець // Вісн. Нац. ун-ту «Юридична академія України імені Ярослава Мудрого». Серія : Політологія. – 2017. – № 2. – С. 74–87.
 41. Козловская, О. Н. Формирование юридической элиты в Украине / О. Н. Козловская  // Юрид. вісн. – 2012. – № 1. – С. 67–71.
 42. Комар, Ю. М. Атрибутивна концепція формування повноцінної державно-управлінської еліти [Електронний ресурс] / Ю. М. Комар // Менеджер. – 2017. – № 3. – С. 26–37.
 43. Костенок, І. В. Державні службовці та посадові особи органів місцевого самоврядування: основні соціально-демографічні параметри / І. В. Костенок // Університет. наук. зап. : часоп. Хмельниц. ун-ту упр. та права. – 2013. – Вип. 2. – С. 60–68.
 44. Кочубей, Л. «Політична еліта» і «політичний клас»: класичні та сучасні підходи до визначення понять / Л. Кочубей // Політ. менеджмент. – 2008. – Спец. вип. – С. 24–32.
 45. Кривицька, О. Інтелектуальна еліта у державотворчому процесі / О. Кривицька // Учитель. – 1999. – № 7/8. – С. 8–17.
 46. Крюков, О. Про визначення поняття політико-управлінська еліта / О. Крюков // Вісн. Нац. акад. держ. упр. при Президентові України. – 2005. – № 1. – С. 374–378.
 47. Крюков, О. Процес політичної елітаризаціії та соціальні умови становлення політико-управлінської еліти України / О. Крюков // Зб. наук. пр. Нац. акад. держ. упр. при Президентові України. – 2005. – Вип. 1. – С. 270–276.
 48. Крюков, О. Розвиток політико-управлінської еліти згідно з концепцією «універсального епохального циклу» / О. Крюков // Зб. наук. пр. Нац. акад. держ. упр. при Президентові України. – 2006. – Вип. 2. – С. 194–206.
 49. Кузь, В. Г. Плекаймо сучасну інтелектуальну еліту / В. Г. Кузь // Педагогіка і психологія. – 2013. – № 3. – С. 31–36.
 50. Лазоренко, О. Модернізаторська еліта і розбудова громадянського суспільства в Україні / О. Лазоренко // Сучасність. – 2004. – № 2. – С. 54–58.
 51. Мадрига, Т. Б. Імідж політичного лідера: теоретичні і практичні аспекти / Т. Б. Мадрига // Гілея: науковий вісник : зб. наук. пр. – 2016. – № 6. – С. 316–321.
 52. Маслак, О. Пристрасті за елітою / О. Маслак // Сучасність. – 2009. – № 10. – С. 182–189.
 53. Мацієвський, Ю. Еліти в Україні до і після «помаранчевої революції» / Ю. Мацієвський // Політ. менеджмент. – 2010. – № 2. – С. 38–55.
 54. Митко, А. Специфіка формування нових політичних еліт в інформаційну епоху [Електронний ресурс] / А. Митко, Н. Шуляк // Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії. – 2017. – № 1. – С. 80–89.
 55. Михненко, А. А. Інститут Президента України як елемент управлінської еліти: стан та перспективи розвитку / А. А. Михненко // Економіка та держава. – 2011. – № 5. – С. 136–139.
 56. Можновладці та громадянське суспільство: виклики для України : [круглий стіл «Філософської думки» / А. Лой [та ін.] // Філос. думка. – 2016. – № 1. – С. 6–55.
 57. Монастирський, В. Обов’язок еліти перед нацією / В. Монастирський // Дзвін. – 2016. – № 5. – С. 129–135.
 58. Морарь, М. В. Політичний портрет сучасного партійного лідера: теоретико-методологічний аспект / М. В. Морарь // Грані : наук.-теорет. і громад.-політ. альм. – 2016. – № 6. – С. 12–19.
 59. Новакова, О. «Помаранчева революція» як криза легітимності владної еліти / О. Новакова // Політ. менеджмент. – 2005. – № 4. – С. 29–37.
 60. Новакова, О. Політична еліта України: проблеми демократичної консолідації / О. Новакова // Політ. менеджмент. – 2007. – Спец. вип. – С. 72–78.
 61. Олещенко, В. М. Вплив політичної еліти на державну політику в Україні [Електронний ресурс] / В. М. Олещенко // Актуальні проблеми держ. упр. – 2012. – № 1. – С. 326–334.
 62. Олещенко, В. Політичні еліти: особливості формування у період незалежності України / В. Олещенко // Вісн. Нац. акад. держ. упр. при Президентові України. – 2012. – № 3. – С. 175–182.
 63. Олійник, В. В. Феномен формування управлінської еліти у парадигмі неперервної освіти : про управлінську еліту взагалі та про формування управлінської еліти зокрема / В. В. Олійник // Теорія і практика управління соціальними системами: філософія, психологія, педагогіка, соціологія. – 2013. – № 2. – С. 114–119.
 64. Олійник, О. Традиції врядування у національному державотворенні: міфи й реальність / О. Олійник // Вісн. Нац. акад. держ. упр. при Президентові України. – 2012. – № 1. – С. 49–56.
 65. Опрятний, С. М. Культура влади представників еліти, зокрема тих, хто претендує на право вважати себе історичною особистістю / С. М. Опрятний // Держава та регіони. Серія : Державне управління. – 2011. – № 1. – С. 92–96.
 66. Орлов, О. В. Проблеми формування та розвитку управлінської еліти / О.В. Орлов // Вісн. Нац. акад. держ. упр. при Президентові України. – 2014. – № 2. – С. 75–79.
 67. Осельська, О. С. Проблеми та перспективи формування української державності в контексті структурування глобального політичного простору / О. С. Осельська // Історичні та політологічні дослідж. – 2014. – № 3/4. – С. 276–285.
 68. Петрук, Н. Українська національна еліта як носій національної ідеї  / Н. Петрук // Освіта і упр. – 2009. – № 2. – С. 56–62.
 69. Піддубчак, О. Суспільна трансформація і проблема омолодження політикуму / О. Піддубчак // Політ. менеджмент. – 2009. – № 1. – С. 55–63.
 70. Пірен, М. І. Перезавантаження мислення владної еліти України в процесі реалізації демократичного врядування / М. І. Пірен // Вісн. Нац. акад. держ. упр. при Президентові України. – 2016. – № 1. – С. 126–131.
 71. Пірен, М. Подолання бюрократизму як чинник перезавантаження управлінської діяльності політико-владної еліти України в кризовий період / М. Пірен // Психологія і сусп-во. – 2009. – № 4. – С. 153–159.
 72. Пірен, М. Політико-управлінська еліта України – носій національної ідеї / М. Пірен // Психологія і сусп-во. – 2012. – № 1. – С. 21–26.
 73. Пірен, М. Проблеми духовності в системі управлінської культури політико-владної еліти в сучасній Україні / М. Пірен // Вісн. Нац. акад. держ. упр. при Президентові України. – 2006. – № 4. – С. 157–167.
 74. Пірен, М. Проблеми професійної відповідальності політико-владної еліти в Україні / М. Пірен // Соціальна психологія. – 2007. – № 3. – С. 29–35.
 75. Політична еліта України: проблеми трансформації // Політ. менеджмент. – 2007. – № 4. – С. 168–172.
 76. Пономарьов, О. С. Морально-ціннісні аспекти підготовки еліти / О. С. Пономарьов // Теорія і практика управління соціальними системами: філософія, психологія, педагогіка, соціологія. – 2010. – № 1. – С. 223–229.
 77. Попадюк, Н. Імплементація сучасних механізмів формування державно–управлінської еліти в українську практику / Н. Попадюк // Вісн. Нац. акад. держ. упр. при Президентові України. – 2011. – № 4. – С. 84–92.
 78. Предборський, В. А. Ефективна еліта як ключова складова стратегії вітчизняної трансформації  / В. А. Предборський // Формування ринкових відносин в Україні. – 2011. – № 3. – С. 52–56 : табл.
 79. Предборський, В. Формування ефективної еліти Українського суспільства / Валентин Предборський // Підприємництво, господарство і право. – 2005. – № 9. – С. 15–20.
 80. Пухкал, О. Політична еліта і громадянське суспільство в Україні: становлення і взаємодія / О. Пухкал // Вісн. Нац. акад. держ. упр. при Президентові України. – 2009. – № 4. – С. 193–201.
 81. Рибалка, С. В. Особливості формування і функціонування регіональних політичних еліт в сучасній Україні / С. В. Рибалка // Грані : наук.-теорет. і громад.-політ. альм. – 2015. – № 10. – С. 63–68.
 82. Ріктор, Т. А. Управлінська еліта як стратегічний ресурс побудови держави: проблеми та перспективи / Т. А. Ріктор // Економіка та держава. – 2009. – № 2. – С. 76–78.
 83. Росенко, М. І. Щодо питання дослідження феномена політичної еліти: теоретико-методологічні засади, основні риси та класифікація / М. І. Росенко // Економіка та держава. – 2010. – № 10. – С. 139–143.
 84. Ротар, Н. Партія влади як модель функціонування політичної еліти України у трансформаційний період / Н. Ротар // Історичний журнал. – 2009. – № 4. – С. 95–101.
 85. Рудич, Ф. Правляча еліта: її місце і роль в утвердженні української держави [Електронний ресурс] / Ф. Рудич // Політ. менеджмент. – 2008. – № 2. – С. 3–14.
 86. Ручка, А. Владні еліти як головні рушійні сили сучасного суспільства [Електронний ресурс] / А. Ручка. // Вісн. Нац. акад. наук України. – 2011. – № 6. – С. 65–67.
 87. Сенченко, М. Національна еліта в умовах глобалізації / М. Сенченко // Освіта і упр. – 2004. – Т. 7, число 2. – С. 18–24.
 88. Ситник, О. Проблеми формування нової української національної еліти / О. Ситник // Визвол. шлях. – 2007. – № 10. – С. 3–10.
 89. Скакальська, І. Еліта: методологія дослідження [Електронний ресурс] / І. Скакальська // Україна-Європа-Світ : міжнар. зб. наук. пр. Серія: : Історія, міжнародні відносини. – 2012. – Вип. 9. – С. 256–260.
 90. Сурай, І. Еліти в державному управлінні: феномен лідерства [Електронний ресурс] / І. Сурай // Вісн. Нац. акад. держ. упр. при Президентові України. – 2011. – № 4. – С. 70–76.
 91. Сурай, І. Сутність професіоналізму еліт у державному управлінні / І. Сурай // Зб. наук. пр. Нац. акад. держ. упр. при Президентові України. – 2010. – Вип. 1. – С. 40–49.
 92. Токовенко, В. Взаємодія корпоративного й особистісного вимірів політичного керівництва / В. Токовенко // Зб. наук. пр. Нац. акад. держ. упр. при Президентові України. – 2004. – Вип. 2. – С. 471–480.
 93. Томашевська, Т. В. Теоретичні засади поняття політико-управлінська еліта / Т. В. Томашевська // Інвестиції: практика та досвід. – 2015. – № 1. – С. 153–156.
 94. Управлінська еліта для президентського кадрового резерву // Людина і праця. – 2013. – № 3. – С. 16–18.
 95. Харченко, Л. Консолідація політичної еліти як фактор розвитку політичної системи України / Л. Харченко // Вибори та демократія. – 2010. – № 4. – С. 82–89.
 96. Циба, В. М. «Декомунізація» і легітимація правлячої еліти в Україні [Електронний ресурс] / В. М. Циба // Вісн. Дніпропетров. ун-ту. Серія : Філософія. Соціологія. Політологія. – 2017. – № 1. – С. 152–171.
 97. Черленяк, І. І. Державне управління та державницька еліта [Електронний ресурс] / І. І. Черленяк // Аналітика і влада. – 2012. – № 6. – С. 186–193.
 98. Шерстобаєв, А. Регіональні еліти як чинник формування політичної складової регіонального управління / А. Шерстобаєв // Упр. сучас. містом. – 2007. – № 1/12. – С. 66–74.
 99. Шульга, М. Етапи становлення політичної еліти в Україні в роки незалежності / М. Шульга // Соціологія: теорія, методи, маркетинг. – 2006. – № 4. – С. 24–37.
 100. Ярова, Є. Політична культура владної еліти в Україні: регіональний аспект / Є. Ярова // Персонал. – 2008. – № 2. – С. 30–38.
Розділ: Політика. міжнародні відносини

Код: 5919  Доброго дня, підскажіть будь ласка періодичні видання на тему: "Мозкові центри" США в америко-українських відносинах. Дякую!  Вгору  

«Мозкові центри» США в америко-українських відносинах

1.      Білецький, В.С. Аналітичні центри в сучасному світі / Білецький, В. С.// Науково-технічна інформація. – 2002. – № 2. – С. 60– 63.

2.      Білецький, В. «Мозкові центри» в США / Білецький, В. // Схід. – 2000. – №. 6. – С. 32– 33.

3.      Габро, І. «Мозкові центри» і процес прийняття зовнішньополітичних рішень адміністрацією президента США Дж. Буша-молодшого [Електронний ресурс] / І. Габро // Американська історія та політика. – 2016. – № 2. – С. 9–14. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/ahp_2016_2_3

4.      Клименко, О. А. Мозкові центри як фактор впливу на політику держави в країнах Заходу / О. А. Клименко // Проблеми міжнародних відносин. – 2013. – Вип. 6.– С. 67–80.

5.      Клименко, О. «Фабрики думок»: вплив неурядових організацій на політику демократичних держав [Електронний ресурс] / О. Клименко // Політичний менеджмент. – 2007. – № 2. – С. 90–99. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/PoMe_2007_2_10

6.      Коломієць, Є. В. Аналіз світової практики використання «фабрик думок» в інформаційно-аналітичному забезпеченні державної влади [Електронний ресурс] / Є. В. Коломієць // Ефективність державного управління. – 2014. – Вип. 40. – С. 356–361. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/efdu_2014_40_47

7.      Кравцов, Г. Ю. Українсько-американське стратегічне партнерство 1995-1999 рр. у періодиці США / Г. Ю. Кравцов // Гілея. – 2012. – № 5. – С.164–168.

8.      Лашко, А. О. Деліберативний аналіз політики в рамках реалізації концепції мозкових центрів [Електронний ресурс] / А. О. Лашко. // Державне будівництво. – 2015. – № 2. Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/DeBu_2015_2_6

9.      Лендьєл, М.О. Участь американських українців у функціонуванні органів державної влади та політичних структур США: (1945-1991рр.) //Українськ. історичн. журн. – 1998. – № 4. – C. 81–90.

10.  Лисак, В. Ф. Сучасні українські «мозкові центри» як суб’єкти суспільно-політичного процесу в державі [Електронний ресурс] / В. Ф. Лисак, О. Л. Агєєва // Гілея – 2015. – С. 377–382.

11.  Лучик, А. О. Аналітичні центри в умовах демократичної трансформації України [Електронний ресурс] / А. О. Лучик // Держава і право. Юридичні і політичні науки. – 2013. – Вип. 61. – С. 514–520. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/dip_2013_61_84

12.  Маєвська, О. М. Сучасні тенденції діяльності провідних «мозкових центрів» США [Електронний ресурс] / О. М. Маєвська // Політикус. – 2016. – Вип. 1. – С. 215–217. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/polit_2016_1_46

13.  Макаренко, Є. А. Аналітичні розробки дослідницьких центрів США у сфері забезпечення національних інтересів держави [Електронний ресурс] / Є. А. Макаренко // Актуальні проблеми міжнародних відносин. – 2012. – Вип. 107(1). – С. 54–65. – Режим доступу: http: nbuv.gov.ua/UJRN/apmv_2012_107(1)__11

14.  Манчуленко, О. Г. Україна в зовнішній політиці США: аспекти фінансово-технічної допомоги/ О. Г. Манчуленко // Гілея. – 2016. – № 6. – С.369–373.

15.  Маркова, В. Трансформація інформації в знання / В. Маркова // Вісн. Книжкової палати. – 2016. – № 11. – С. 8–9.

16.  Моісеєва, М. Посол Олександр Моцик : Сполучені Штати Америки й Україна – за поглиблення стратегічного партнерства / М. Моісеєва // Пропозиція. – 2011. – № 11. – С. 16–19.

17.  Остап'як, В. І. Парадигма партнерства у викликах глобальних загроз / В. І. Остап'як // Гілея. – 2016. – № 5. – С.250–253.

18.  Пайфер, С. Американо - українські відносини та Росія на початку ХХІ сторіччя/ С. Пайфер // Політика і культура. – 2001. – № 46. – C. 20–23.

19.  Привроцький, В. П. Становлення та функціонування американських «фабрик думок» [Електронний ресурс] / В. П. Привроцький // Молодий вчений. – 2016. – № 5. – С. 460–464. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/molv_2016_5_117

20.  Ржевська, Н. Ф. Американські аналітичні центри як суб’єкти прогнозування зовнішньої політики [Електронний ресурс] / Н. Ф. Ржевська // Проблеми міжнародних відносин. – 2015. – Вип. 10–11. – С. 316–332. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Pmv_2015_10-11_25

21.  Ржевська, Н. Ф. Аналітичні центри на Заході та в Україні: порівняльний аналіз [Електронний ресурс] / Н. Ф. Ржевська. – Режим доступу: http://ena.lp.edu.ua:8080/bitstream/ntb/19146/1/5-Rzhevska-27-33.pdf

22.  Ржевська, Н. Ф. «Мозкові центри» як суб’єкти експертного середовища: функціональний аналіз [Електронний ресурс] / Н. Ржевська // Політичний менеджмент. – 2012. – № 1–2. – С. 161–169. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/PoMe_2012_1-2_22.

23.  Ржевська, Н. Ф. Рейтингова модель діяльності незалежних «мозкових центрів» США [Електронний ресурс] / Н. Ф. Ржевська // Наукові праці [Чорноморського державного університету імені Петра Могили комплексу «Києво-Могилянська академія»]. Серія : Політологія. – 2014. – Т. 248, Вип. 236. – С. 79–86. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Npchdupol_2014_248_236_14.

24.  Ржевська, Н. Ф. Способи прямого впливу аналітичних центрів США на суб’єктів прийняття політичних рішень [Електронний ресурс] / Н. Ржевська // Гілея – 2013. – № 76. – С. 243–247. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/gileya_2013_76_86

25.  Ржевська, Н. Ф. Функції й напрями діяльності «мозкових центрів» [Електронний ресурс] / Н. Ф. Ржевська // Актуальні проблеми міжнародних відносин. – 2012. – Вип. 107(1). – С. 171–178. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/apmv_2012_107(1)__27.

26.  Романенко, О. C. Проблеми й особливості класифікації «мозкових центрів» США [Електронний ресурс] / О. C. Романенко // Аналітика. Прогнози. Інформаційний менеджмент. – 2011. – Вип. 1. – С. 175–192. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/mfapim_2011_1_12.

27.  Сенченко О. Мозкові центри та їхня роль в інтелектуальному забезпеченні світової політики / О. Сенченко // Вісн. Книжкової палати. – 2016. – № 8. – С. 33–39.

28.  Телешун, С. Україна в системі глобальних викликів і загроз: управлінський вимір / С. Телешун // Віче. –2016. – № 9/10. – С.42–46.

29.  Тейлор, В. Процес реформ в Україні через призму українсько-американських відносин //Євроатлантикінформ. – 2008. – № 3. – C. 23–24.

30.  Тітар, О. І. Імідж України в контексті асоціації з Європейським Союзом / О. І. Тітар // Економіка України. – 2016. – №6. – С. 76–86.

31.  Тітар, І. О. Україна у віддзеркаленні іноземних аналітичних центрів [Електронний ресурс] / І. О. Тітар, В. І. Шаповал // Вісн. Харків. нац. ун-ту ім. В. Н. Каразіна. Серія : Міжнародні відносини. Економіка. Країнознавство. Туризм. – 2016. – Вип. 5. – С. 79–84. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/VKhMv_2016_5_17

32.  Федорчук, О. Недержавні аналітичні центри України як сегмент політичної науки [Електронний ресурс] / О. Федорчук // Вісн. Львів. ун-ту. Серія філософсько-політологічні студії. – 2017. – Вип. 10. – С. 182–187. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Vlu_fps_2017_10_29

33.  Харламова, Г. Американо-українське інвестиційне співробітництво в умовах глобалізації // Економіст. – 2009. – № 2. – C. 41–43.

34.  Храбан, І. США – Україна.Зигзаги партнерства / І. Храбан // Віче. – 2004. – № 4. – С. 41–45.

35.  Чалий, В. Україна – США: актуальні питання стратегічного партнерства / В. Чалий // Зовнішні справи. – 2017. – № 12. – С. 46–47.

36.  Чекаленко, Л. Україна – США : дилеми стратегічного партнерства / Л. Чекаленко // Зовнішні справи. – 2016. – № 6. – С. 19–21.

37.  Шамраєва, В. Становлення українсько-американських відносин: шлях до стратегічного партнерства / В. Шамраєва // Історич. журн. – 2008. – № 3 – С. 80–86.

Розділ: Політика. міжнародні відносини

Код: 5844  Пишу дипломну роботу з політології. Допоможіть будь ласка підібрати літературу до теми: "Ефективність уряду як основа діяльності виконавчої влади". Дуже дякую!  Вгору  

Ефективність уряду як основа діяльності виконавчої влади

 1. 67.9(4УКР)300 К 64 Конончук, С. Г. Уряд і "тіньовий кабінет": як можлива вестмінстерська модель у політичному полі України? : дослідж. пробл. / С. Г. Конончук, О. А. Ярош. – Київ : УНЦПД, 2007. – 44 с.
 2. 67.9(4УКР)300 К 65 Конституційна автономія уряду: шляхи вирішення проблеми / Школа політичної аналітики при НАУКМА, Укр. незалеж. центр політ. дослідж. ; за заг. ред. : С. Конончук, С. Балана. – Київ : Лікей, 2010. – 36 с.
 3. 67.300 П 12 Павленко, Р. М. Парламентська відповідальність уряду: світовий та український досвід / Р. М. Павленко. – Київ : Києво-Могилянська академія, 2002. – 253 с. – (Праці викладачів НаУКМА).
 4. 67.9(4Укр) М 74 Артемюк, С. М. Проблемні питання правового статусу Кабінету Міністрів України / С. М. Артемюк // Модернізація Конституції України та вдосконалення правоохоронної діяльності : матеріали підсумкової науково-практичної конференції (Київ, 25 квіт. 2014 рік) : до 55-го випуску слухачів і 15-го випуску студентів навчально-наукового інституту заочного навчання / Національна академія внутрішніх справ, Навчально-науковий інститут заочного навчання, Національна академія правових наук України. – Київ, 2014. – С. 125–128.
 5. Бейко, О. Зміцнення зв'язків уряду з громадськістю як умова ефективного державного управління в демократичних країнах / О. Бейко // Вісник академії державного управління при Президентові України. – 2005. – № 4. – С. 334–339.
 6. 67.9(4Укр) П 68 Муртіщева А. О. Питання організаційно-правових форм здійснення парламентського контролю за діяльністю Кабінету Міністрів України / А. О. Муртіщева // Правова доктрина – основа формування правової системи держави : матеріали Міжнародної науково-практичної конференції, присвяченої 20-річчю Національної академії правових наук України та обговорення п'ятитомної монографії "Правова доктрина України". Харків, 20–21 листопада 2013 р. / Національна академія правових наук. – Харків, 2013. – С. 894–897.
 7. Васюк, М. М. Європейські стандарти належного урядування в діяльності органів публічної адміністрації / Микола Миколайович Васюк // Часопис Київського університету права. – 2015. – № 1. – С. 336–339.
 8. Громадська оцінка Звіту Уряду про хід і результати виконання Програми діяльності Кабінету Міністрів України у 2016 році в екологічній сфері // Екологічний вісник. – 2017. – № 2. – С. 6–7.
 9. Громадська оцінка Звіту Уряду про хід і результати виконання Програми діяльності Кабінету Міністрів України у 2016 році в екологічній сфері // Екологічний вісник. – 2017. – № 2. – С. 6–7.
 10. Дмитрук, Б.П. Антикорупційна діяльність уряду України як важлива передумова проведення економічних реформ / Б. П. Дмитрук, О. Ю. Мельник // Економіка та держава. – 2015. – № 1. – С. 63–67 : табл.
 11. Задихайло, Д. Законодавче забезпечення діяльності Уряду України в умовах інноваційності суспільного розвитку / Д. Задихайло // Вісник Академії правових наук України. – 2011. – № 1. – С. 208–216.
 12. Кабінет Міністрів України прийняв Постанову «Про ефективне використання державних коштів» // Радник в сфері державних закупівель. – 2016. – № 11. – С. 36–37.
 13. Коваленко, А. Уряд та урядова діяльність як базовий елемент функціонування виконавчої влади / А.Коваленко // Нова політика. – 2001. – № 1. – С. 34–38.
 14. Коровайко А, Адміністративно-правові засади організації та діяльності Кабінету Міністрів України в галузі закордонних справ / А, Коровайко // Юридичний вісник. – 2014. – № 3. – С. 73–79.
 15. Крейденко, В. Розподіл управлінських функцій між Президентом України та Кабінетом Міністрів України в контексті адміністративної реформи / В. Крейденко // Вісник Національної академії державного управління при Президентові України. – 2012. – № 1. – С. 235–241.
 16. Мартинюк, Р. Конституційно-правовий статус Президента України та Кабінету Міністрів України: пошук оптимальної моделі компетенційних взаємозв'язків / Роман Мартинюк // Публічне право. - 2016. - № 4. – С. 66–75.
 17. Марчук, Т. Результати перевірок найбільших об'єктів господарювання оборонно-промислового сектору економіки відповідно до доручень кабінету міністрів України (підприємства ТОП-20) / Тетяна Марчук // Фінансовий контроль. – 2016. – № 2. – С. 28–39 : іл.
 18. Совгиря О. В. Парламентська відповідальність Кабінету Міністрів України: теоретичні та практичні аспекти / О. В. Совгиря // Адвокат : Загальнодержавний професійний журнал. – 2012. – № 12. – С. 28–35.
 19. Совгиря, О. Організація та діяльність уряду за парламентсько-президентської форми правління: переваги і недоліки / Ольга Совгиря // Юридична Україна. – 2014. – № 3. – С. 26–32.
 20. Совгиря, О. Правова природа Програми діяльності Уряду / О. Совгиря // Юридична Україна. – 2010. – № 9. – С. 25–31.
 21. Тищишина, А. Результат боротьби працівників апаратів судової системи, або коли Кабінет Міністрів України почне виконувати закони / Альона Тищишина // Держслужбовець. – 2015. – Листопад, № 11. – С. 19–20.
 22. Войтко, С. В. Індекси політичної стабільності та ефективності роботи уряду у передбаченні загроз країні [Електронний ресурс] / С. В. Войтко, Я. Ю. Цимбаленко // Економічний вісник Національного технічного університету України "Київський політехнічний інститут". – 2016. – № 13. – С. 73–78. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/evntukpi_2016_13_13
 23. Жданов, І. Вплив типу парламентської виборчої системи на ефективність функціонування парламенту та уряду [Електронний ресурс] / І. Жданов // Наукові записки Інституту політичних і етнонаціональних досліджень ім. І. Ф. Кураса. – 2010. – Вип. 6. – С. 318–332. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nzipiend_2010_6_37
 24. Пеньковська, Н. К. Інституціоналізація парламентської опозиції як складова підвищення ефективності урядування [Електронний ресурс] / Н. К. Пеньковська // Актуальні проблеми політики. – 2014. – Вип. 53. – С. 259–267. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/appol_2015_53_33
 25. Парно, Л. Д. Ефективність уряду як проблема сучасної політики [Електронний ресурс] / Л. Д. Парно // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Філософія. Політологія. – 2014. – Вип. 1. – С. 68–71. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/VKNU_FP_2014_1_22
 26. Бялоблоцький, З. Ефективність урядування у політичних системах країн Східної Європи [Електронний ресурс] / З. Бялоблоцький. // Політологічні записки. – 2013. – № 7. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Polzap_2013_7_3
Розділ: Політика. міжнародні відносини

Код: 5707  Які статті за темою "Ідеологія в системі політичної свідомості: місце і роль" є у бібліотеці? Дякую.  Вгору  

Ідеологія в системі політичної свідомості: місце і роль

 1. 66.05 К 43 Кирилюк, Ф. М. Філософія політичної ідеології : навч. посіб. / Ф. М. Кирилюк. – Київ : ЦУЛ, 2009. – 520 с.
 2. 66.69(4УКР) К 64 Конончук, С. Г. Ідеологічне позиціонування політичних партій в Україні / С. Г. Конончук, О. А. Ярош ; Укр. незалеж. центр політ. дослідж. – Київ : Україна, 2013. – 52 с.
 3. 66.5(4УКР) К 80 Кресіна, І. О. Українська національна свідомість і сучасні політичні процеси : етнополітолог. аналіз / І.О. Кресіна. – Київ : Вища шк., 1998. – 392 с.
 4. 88.51 П 78 Проблеми політичної психології та її роль у становленні громадянина української держави : зб. наук. пр. Вип.10 / Асоц. політ. психологів України, Ін-т соц. та політ. психології НАПН України ; за заг. ред. М. М. Слюсаревського ; упоряд.: Л. А. Найдьонова, Г. В. Мироненко. – Київ : Міленіум, 2010. – 320 с.
 5. 66.2(4УКр) С 91 Шайгородський, Ю. Ідеологія і міфологія у символічному світі політики / Ю. Шайгородський // Сучасна українська політика: політики і політологи про неї. Спецвипуск: Політичні технології. – 2008. – С. 46–55.
 6. 60.5 У45 Бекешкіна, І. Політична диференціація українського суспільства / І. Бекешкіна // Українське суспільство–2003. Соціологічний моніторинг/ За ред. д.е.н. В.Ворони, д.с.н. М.Шульги. – Київ: Інститут соціології НАН України, 2003. – С. 179–190.
 7. 95.4 Г 47 Семенченко, Ф. Г. Політичний ідеал та національна ідея: проблеми формування державної ідеології в українському суспільстві / Ф. Г. Семенченко // Гілея: науковий вісник. – 2011. – Вип. 48 (№ 6). – С. 622–629.
 8. Арабаджиєв, Д. Ю. Проблема методології дослідження політичної міфології / Д. Ю. Арабаджиєв // Практична філософія : науковий журнал. – 2004. – № 3. – С. 54–60.
 9. Дьоміна, О. С. Політична ідеологія як духовний регулятив суспільно-політичного розвитку / Оксана Сергіївна Дьоміна // Грані. – 2015. – № 12. – С. 18–24.
 10. Максимець, Б. Політична ідеологія сучасного українського суспільства та системні чинники її формування / Б. Максимець // Вісник Національної академії державного управління при Президентові України. – 2005. – № 1. – С. 319–326.
 11. Михальченко, М. Політична наука і політична освіта: міра теоретизації та ідеологізації / М. Михальченко // Вища освіта України. – 2003. – № 1. – С. 50–58.
 12. Панчук, Н. В. Політичні ідеологеми в духовному світі сучасного студента / Н. В. Панчук // Вища освіта України. – 2009. – № 2. – С. 99–104.
 13. Череватий, С. Політична ідеологія як складова суспільної свідомості / С. Череватий // Політичний менеджмент. – 2010. – № 3. – С. 51–57.
Розділ: Політика. міжнародні відносини

Код: 5706  Допоможіть зі списком джерел до теми "Неформальні інститути як суб’єкти політики".  Вгору  

Неформальні інститути як суб’єкти політики

1.      66.1 Г 46 Гивишвили, Г. В. От тирании к демократии. Эволюция политических институтов / Г. В. Гивишвили. – Москва : ЛИБРОКОМ, 2012. – 400 с.

2.      66.2(4УКР) Д 53 Дмитренко, М. А. Політична система України: розвиток в умовах глобалізації та інформаційної революції / М. А. Дмитренко. – Київ : Знання України, 2008. – 544 с.

3.      66.4(0) М 91 Мутагиров, Д. З. Международные политические институты: актуальные проблемы истории и теории : учеб. пособие / Д. З. Мутагиров. – Москва : Логос, 2009. – 384 с.

4.      66.02 П 16 Панов, П. В. Институты, идентичности, практики: теоретическая модель политического порядка / П. В. Панов. – Москва : РОССПЭН, 2011. – 230 с.

5.      66.2(4УКР) П 50 Політична система та інститути громадянського суспільства в сучасній Україні : навч. посіб. для студ. вузів / Ф. М. Рудич [та ін.]. – Київ : Либідь, 2008. – 440 с.

 1. 95.2 П 78 Хелмке, Г. Неформальные институты и сравнительная политика: основные направления исследований / Гретхен Хелмке, Стивен Левитски // Прогнозис. Журнал о будущем. № 1(9) / гл. ред. : Александр Погорельский. – Москва : Территория будущего, 2007. – С. 188–211.
 2. Іщенко, І. В. Особливості мотиваційного напряму стабілізації політичних інститутів і суспільного середовища в умовах консолідованих демократій / Ігор Васильович Іщенко // Грані. – 2015. – № 4. – С. 180–185.
 3. Крисенко, О. В. Вплив неформальних інститутів на український політичний процес / О. В. Крисенко // Стратегічні пріоритети. – 2012. – № 4. – С. 58–62.
 4. Мазур, О. Інститути громадянського суспільства як чинник модернізації виборчої системи / О. Мазур // Політичний менеджмент. – 2006. – № 5. – С. 53–66.
 5. Михальченко, М. Трансформація політичних інститутів України: новітні проблеми й тенденції / Микола Михальченко // Віче. – 2013. – № 6. – С. 22–24.
 6. Притуленко, В. В. Про розвиток неоінституціоналізму в контексті дослідження політичних інститутів / В. В. Притуленко // Держава і право : зб. наук. пр. – 2014. – Вип. 63. – С. 380–386.
 7. Рибій, О. Специфіка підходів до вивчення політичних інститутів та їхньої динаміки у суспільних науках / О. Рибій // Вибори та демократія. – 2011. – № 1. – С. 46–51.
 8. Ситник, М. Г. Процеси глобалізації в контексті модернізації національних політичних інститутів / М.Г. Ситник // Статистика України. – 2005. – № 3. – С. 81–84.
 9. Тімашова, В. М. Архітектоніка та соціологічний зміст політичної сфери: політичні інститути / В. М. Тімашова // Гілея: наук. вісн. – 2016. – № 1. – С. 186–189.
 10. Шуліка, А. А. Політика  соціального партнерства як фактор модернізації соціальних інститутів у процесі демократизації політичного режиму / Андрій Андрійович Шуліка // Грані. – 2015. – № 10. – С. 16–19.
Розділ: Політика. міжнародні відносини

Код: 5599  Допоможіть будь ласка підібрати літературу до теми: Україно-польське протистояння: стеоретипи, конфлікти. Дякую  Вгору  

Україно-польське протистояння: стеоретипи, конфлікти

 1. 63.3(4УКР)6 І-48 Ільюшин, І. І. Українська повстанська армія і Армія Крайова. Протистояння в Західній Україні (1939-1945 рр.) / Ігор Ільюшин. – Київ : Києво-Могилянська академія, 2009. – 399 с.
 2. 63.3(4УКР)62 В 91 В'ятрович, В. Друга польсько-українська війна 1942–1947 / Володимир В'ятрович. – Вид. 2-е, доп. – Київ : Києво-Могилянська академія, 2012. – 368 с.
 3. 63.3(4УКР)6 К 78 Красівський, О. Українсько-польські взаємини в 1917–1923 рр. / Орест Красівський. – Київ : ІПіЕНД ім. І. Ф. Кураса, 2008. – 544 с.
 4. 63.3(4УКР)6 К 83 Кров українська, кров польська... Трагедія Холмщини та Підляшшя в роках 1938–1948 у спогадах / упоряд. Мирослав Іваник. – Торонто ; Львів : Львівська політехніка, 2014. – 392 с. : карти, фотогр. – (Бібліотека Закерзоння. Спогади ; Т. 2).
 5. 63.3(4УКР)6 М 85 Мотика, Г. Від Волинської різанини до операції "Вісла". Польсько-країнський конфлікт 1943–1947 рр. = Od Rzezi Wolynskiej do Akcji "Wisla". Konflikt polsko-ukrainski 1943–1945 / Гжегож Мотика ; пер. з пол. А. Павлишина. – Київ : Дух і Літера, 2013. – 360 с.
 6. 63.3(4ПОЛ)6-8 П 32 Пілсудський і Україна = Pilsudski i Ukraina : матеріали наук.-попул. конф. / ред. Т. Дуткєвіч. – Тернопіль : Підручники і посібники, 2002. – 80 с.
 7. 63.3(4ПОЛ)6 П 53 Польща та Україна в боротьбі за незалежність 1918–1920 : наук. конф. в Луцьку, 14–15 лист. 2008 р. / під ред. Тадеуша Кшонстка. – Варшава : Віпарт, 2010. – 521 с. : іл.
 8. 63.3(4ПОЛ) С 34 Сивіцький, М. Історія польсько-українських конфліктів : в 3 т. / Микола Сивіцький ; пер. з пол. Є. Петренка. – Київ : Вид-во ім. Олени Теліги, 2005. – 344 с.
 9. 63.3(4УКР) С 37 Симоненко, Р. Г. Українсько-польські відносини та боротьба за єдність України ХІХ – початок ХХ ст. : нариси / Р. Г. Симоненко, Д. В. Табачник. – Київ : Либідь, 2007. – 704 с.
 10. 63.3(4УКР–4ВОЛ)6 Ц 19 Царук, Я. Трагедія волинських сіл 1943–1944 рр. Українські та польські жертви збройного протистояння. Володимир-Волинський район / Ярослав Царук ; вступ. ст. Я. Ісаєвича. – Львів : Ін-т українозн. ім. І. Крип'якевича НАН України, 2003. – 189 с.
 11. Герасименко, Л. С. До питання про історичні витоки українсько-польського конфлікту / Л. С. Герасименко // Гілея: науковий вісник : зб. наук. пр. – 2012. – № 2. – С. 64–72.
 12. Каліщук, О. Українсько-польське протистояння у роки Другої світової війни: психоментальні складники / Оксана Каліщук // Мандрівець. – 2013. – № 3. – С. 45–48.
 13. Олексюк, Б. Примирення не означає забуття : [про українсько-польський конфлікт на Волині 1943–1944 рр.] / Б. Олексюк // Сучасність. – 2008. – № 7. – С. 30–37.
 14. Русначенко, А. Українсько-польське протистояння в роки другої світової війни / А.Русначенко // Сучасність. – 2001. – № 10. – С. 89–112.
 15. Тимченко, А. Вплив радянського чинника на українсько-польські взаємини в Західній Україні в роки другої світової війни / А. Тимченко // Університет. – 2012. – № 2. – С. 117–121.
Розділ: Політика. міжнародні відносини

Код: 5547  Готую реферат "Політична свідомість як політична культура", яка література на цю тему є у вашій бібліотеці? Дякую.  Вгору  

Політична свідомість як політична культура

 1. 66.2(4УКР) Д 53 Дмитренко, М. А. Політична система України: розвиток в умовах глобалізації та інформаційної революції / М. А. Дмитренко. – Київ : Знання України, 2008. – 544 с.
 2. 60.5 І–73 Інтеграційні процеси в суспільстві та політичний вибір особистості : монографія / Ін-т соц. та політ. психології АПН України ; за ред. : В. П. Казміренка. – Київ : Міленіум, 2008. – 360 с.
 3. 88.51 Л 87 Лученкова, Е. С. Политическая психология : учеб. пособие для студ. вузов / Е. С. Лученкова. – Минск : Вышэйшая шк., 2010. – 160 с.
 4. 66.05 П 50 Політична культура: теорія, проблеми, перспективи. – Київ: ПАРАПАН, 2004. – 224 с.
 5. 66.01 Р 83 Рудич, Ф. М. Політологія : підруч. для студ. вузів / Ф. М. Рудич. – Вид. 2-е, стер. – Київ : Либідь, 2006. – 480 с
 6. Держко, І. З. Політична культура громадянського суспільства в контексті синергетичної парадигми / І. З. Держко // Грані. – 2015. – № 1. – С. 11–16.
 7. Єловський У. О. Політична свідомість і політичний дискурс / У. О. Єловський // Гілея: науковий вісник. – 2014. – № 4. – С. 342–344.
 8. Жадько, П. Система політичної комунікації як чинник формування іміджу сучасної України / Павло Жадько // Українознавство. – 2013. № 1. – С. 258–261.
 9. Минькович-Слободяник, О. В. Ціннісні основи політичної та правової культури / О. В. Минькович-Слободяник // Держава і право. – 2015. – Вип. 68. – С. 28–42.
 10. Пікула, М. М. Параметри вимірювання європейської політичної свідомості / Микола Миколайович Пікула // Грані : науково-теоретичний і громадсько-політичний альманах. – 2015. – № 10. – С. 20–26.
 11. 74.58 Г 94 Рубан, А. Філософсько-політична інтерпретація української політичної культури / А. Рубан // Гуманітарний вісник ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет ім. Григорія Сковороди». Педагогіка. Психологія. Філософія : зб. наук. пр.. – Переяслав-Хмельницький, 2013. – Вип. 28, т. 2. – С. 591–595.
 12. Рудакевич, О. Національна політична культура: випробування державністю / О. Рудакевич // Психологія і суспільство : укр. теорет.-метод. соціогуманіт. часоп. – 2013. – № 3. – С. 91–96.
 13. Слободян, О. Т. Політико-культурологічні перспективи України в аспекті теології історії й традиційного права / О. Т. Слободян // Держава і право : збірник наук. праць. – 2014. – Вип. 66. – С. 322–330.
 14. 74.58 Г 94 Харченко, Л. Формування і розвиток політичної свідомості у контексті політичної культури України / Харченко Л.  // Гуманітарний вісник ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет ім. Григорія Сковороди». Педагогіка. Психологія. Філософія : зб. наук. пр. / М-во освіти і науки, молоді та спорту України. – Переяслав-Хмельницький, 2013. – Вип. 28, т. 2. – С. 595–599.
 15. Штука, І. А. Взаємозалежність політичної культури із стратегічними пріоритетами держави / Ірина Анатоліївна Штука // Грані. – 2015. – № 10. – С. 11–15.
Розділ: Політика. міжнародні відносини

Код: 5538  Потрібен список статей на тему "Національно-політична доктрина М. Грушевського."  Вгору  
 1. Ковальчук, М. Центральна Рада і розгортання українського національного руху / М. Ковальчук // Пам'ять століть. – 2007. – № 6. – С. 77–96.
 2. Дмітрієв, А. Історія, соціологія та пошуки "національної науки" / Алєксандр Дмітрієв  // Критика. – 2013. – Вересень – жовтень, №9/10. – С. 21–25.
 3. Жуковський, А. Політична і публіцистична діяльність М. С. Грушевського на еміграції 1919–1924рр. / А. Жуковський // Український історичний журнал. – 2002. – № 1 . – С. 96–125.
 4. 63.3(4УКР) У 45 Оглоблин, О. Вчення М. Грушевськог про мову – мовну політику – спільноту – народ – расу / О. Оглоблин // Український історик. – 2006. – Т. XLIII–XLIV. – С. 206–235.
 5. Пиріг, Р. Я. Ідейно-політичні підстави компромісу Михайла Грушевського з більшовицькою владою : до 140-річчя з дня народження М.С. Грушевського / Р. Я. Пиріг // Український історичний журнал. – 2006. – № 5. – С. 4–19.
 6. Салтовський, О. І. Еволюція ідеї української державності в політичних поглядах М. Грушевського під впливом революції 1917–1920 рр. / О. І. Салтовський // Вісник КНУ Шевченка: Сер. Філософія. Політологія. – 2003. – Вип. 59/61. – С. 158–162.
 7. Северинюк, В. М. Історія і політика в публіцистиці М. С.Грушевського / В.М.Северинюк // Український історичний журнал. – 2000. – № 5. – С. 18–31.
 8. Тельвак, В. Національний міф в рецепції Михайла Грушевського / В. Тельвак // Київська старовина. – 2010. – № 5. – С. 126–139.
 9. Турченко, Ф. Г. Михайло Грушевський vs Микола Міхновський (дискусія сучасників: погляд через сторіччя) / Ф.Г. Турченко // Український історичний журнал. – 2013. – № 2. – С. 74–95.
 10. Цапко, О. М. Ідея народовладдя в теоретичній спадщині діячів Української Центральної Ради (М. Грушевського та В. Винниченка) / О. М. Цапко, Ю. О. Богаліка // Науковий вісник Національної академії внутрішніх справ. – 2013. – № 1. – С. 269–276.
 11. 95 М 75 Чорновол, І. Політичні аспекти народницької історіографії: від М. Костомарова до М. Грушевського / І. Чорновол // Молода нація. – 2000. – № 3. – С. 132–159.
 12. 95.4 Г 47 Яремчук, В. Д. Еволюція стратегії українських партійно-політичних сил Галичини на початку XX ст. в оцінці М. Грушевського / В. Д. Яремчук // Гілея: науковий вісник : зб. наук. пр. / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова, УАН; голов. ред. В. М. Вашкевич. – Київ, 2011. – Вип. 43. – С. 576–585.
Розділ: Політика. міжнародні відносини

Код: 5531  Добрий день. Допоможіть, будь ласка, знайти літературу на тему : "Зовнішня політика кабінету Гордона Брауна (2007-2010)". Цікавлять також матеріали мовою оригіналу. Заздалегідь дякую.  Вгору  
 1. Соколов, В.  Зовнішня політика лейбористів: власний курс чи продовження політики торі? / В. Соколов // Політичний менеджмент. – 2007. – № 2. – С. 137–143.
 2. Терентьев, А. Россия и Великобритания: от сближения к "холодной войне" / А. Терентьев // Мировая экономика и международные отношения. – 2009. – № 7. – С. 64–72.
 3. Черінько, І. Європейський Союз у зовнішній політиці лейбористського уряду Великої Британії: уроки для України / І. Черінько // Віче. – 2009. – № 12. – С. 27–29 : портр.
 4. 66.2(4УКр) С 91 Черінько, І. Розширення замість поглиблення: політика уряду нових лейбористів Великої Британії щодо Європейського Союзу / І. Черінько // Сучасна українська політика. Політики і політологи про неї. – 2009. – Вип. 16. – С. 400–404.
 5. http://naub.oa.edu.ua/2015/американський-вектор-зовнішньої-пол/
Розділ: Політика. міжнародні відносини

Код: 5484  Допоможіть знайти літературу на тему "Основні віхи світової літератури про політику".  Вгору  
 1. 63.1(4УКР) Г 51 Гирич, І. Б. Між наукою і політикою. Історичні студії про вчених-концептуалістів / І. Б. Гирич. – Тернопіль : Навч. кн.-Богдан, 2012. – 488 с.
 2. 67.1 И 90 История политических и правовых учений : учеб. для студ. вузов / ред. В.С. Нерсесянц. – 4-е изд., перераб. и доп. – Москва : Норма, 2004. – 944 с. – (Учебник для вузов).
 3. 60.51(0) К 12 Кагарлицкий, Б. Ю. Марксизм. Введение в социальную и политическую теорию / Б. Ю. Кагарлицкий. – Изд. 2-е, испр. и доп. – Москва : ЛИБРОКОМ, 2012. – 320 с. – (Размышляя о марксизме).
 4. 66.1 Л 55 Либерализм Запада. ХVІІ-ХХ века / РАН. – Москва : Ин-т всеобщей истории, 1995. – 228 с.
 5. 67.1(0)5 П 50 Политическая мысль Европы конца ХIХ – начала ХХ века : Хрестоматия / сост. В.Н. Штинов. – Екатеринбург : Изд-во Урал. ун-та, 1991. – 244 с.
 6. 67.1(4УКР) П 64 Потульницький, В. А. Історія української політології : (концепції державності в українськії зарубіжній історико-політичній науці) / В. А. Потульницький. – Київ : Либідь, 1992. – 232 с.
 7. 66.1 Р 69 Романюк, А. С. Історія західних політичних вчень. Політичні доктрини ХХ – початку ХХI ст. : навч. посіб. / А. С. Романюк ; Львів. нац. ун-т ім. І. Франка. – Київ : Знання, 2011. – 255 с.
 8. 66.0 С 42 Скиба, В. Й. Вступ до політології : екскурс в історію правничо-політичної думки / В. Й. Скиба, В. П. Горбатенко, В. В. Туренко ; за загальн. ред. : В. Й. Скиби ; Міжнар. Фонд «Відродження». – Київ : Основи, 1996. – 717 с.
 9. 67.011+67.1(4УКР)5 Т 41 Тимошенко, В. І. Розвиток теорії держави в політико-правовій думці України і Росії (кінець ХІХ – початок ХХ ст.) : монографія / В.І. Тимошенко. – Київ : Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького, 2004. – 358 с.
 10. 63.3(4УКР),013+63.3(4УКР)4,013 Т 44 Тисяча років української суспільно-політичної думки : у 9 т. / Ред. Т. Гунчак. – Київ : Дніпро, 2001. – 9 т.
 11. 67.1 Т 46 Тихомиров, Л. А. Монархическая государственность / Л.А. Тихомиров. – Москва : АЙРИС-пресс, 2006. – 624 с. – (Библиотека истории и культуры).
 12. 1Ф7 Ч-51 Чесноков, Г. Д. От концепций исторического круговорота к теориям "постиндустриального общества" / Г. Д. Чесноков. – Москва : Высш. шк., 1978. – 128 с.
 13. Баранівський, В. Вчення Карла Маркса та наслідки спроб його реалізації / В. Баранівський // Політичний менеджмент. – 2008. – № 2. – С. 161–166.
 14. Вільчинський, Ю. Комунізм як теорія і практика / Ю. Вільчинський // Філософська думка. – 2007. – № 2. – С. 125–141.
 15. Грабовський, С. Від культурництва – до незалежництва : розвиток політичної думки на Галичині в другій половині ХІХ століття / С. Грабовський // Народний депутат. – 2008. – № 6. – С. 90–91.
 16. Гужва О.П. Лібералізація та неолібералізм у якості провідних парадигм державного та соціального устрою / О. П. Гужва // Практична філософія : науковий журнал. – 2011. – № 4. – С. 27–32.
 17. Ідзьо, В. М.С. Грушевський про українське питання в Росії в період І Російської буржуазно- демократичної революції 1905 – 1907 років / Ідзьо В. // Персонал. – 2006. – № 11. – С. 12–17.
 18. Петрінко, В. "Політика" Арістотеля та розвиток політичної думки італійського Відродження / В. Петрінко // Людина і політика. – 2001. – № 5 . – С. 96–104.
 19. Эрлихсон, И. М. Английская консервативно-абсолютистская утопия второй половины XVII века / И. М. Эрлихсон // Новая и новейшая история. – 2008. – № 5. – С. 99–110.
Розділ: Політика. міжнародні відносини

Сторінка 1 з 4 1234 >

Розділи:
Інтернет і телекомунікації [39]
Історія [296]
Бібліотеки. Архіви [342]
Біологія. Медицина [39]
Бухгалтерський облік та аудит [135]
Військове справа. ОБЖ [11]
Вінниччина [197]
Географія. Країнознавство [28]
Держава і право [188]
Екологія [24]
Економіка. Управління. Фінанси [1709]
Електронні бібліотеки, сайти [19]
Етнографія [27]
Кіно. Театр [7]
Комп'ютери і програми [29]
Кулінарія [6]
Культура. Мистецтво. ЗМІ [95]
Літературознавство [190]
Математика. Кібернетика [20]
Мовознавство. Іноземні мови [144]
Музика [22]
Не в тему! (offtopics) [10]
Педагогіка. Освіта. Професії [200]
Політика. міжнародні відносини [54]
Психологія. Психіатрія [55]
Сільське господарство [138]
Словники. Довідники. Енциклопедії [9]
Статистика [6]
Тексти книжок [44]
Техніка. Виробництво. Стандарти [60]
Туризм [12]
Фізика. Астрономія [8]
Філософія. Соціологія. Релігія [67]
Физкультура и спорт [11]
Хімія [8]

Rambler's Top100    
Copyright © ОУНБ ім. К.А.Тімірязєва 1998-2021
Дизайн:Березюк Сергій
Програмування:Мачушенко Дмитро
Всі матеріали на цьому сайті розміщені на умовах ліцензії Creative Commons Attribution 4.0 International, якщо не зазначене інше