ОУНБ ім. К.А. Тімірязєва
  
Наша адреса:
Україна, м. Вінниця,
21100, Соборна, 73
Тел. (0432) 56-27-92
Факс (0432) 67-03-41
 

E-Mail: inform@library.vn.ua

Ми працюємо:

Понеділок - четвер з 10.00 до 19.00,
Субота та неділя з 10.00 до 18.00
П'ятниця - вихідний день
Остання середа кожного місяця - санітарний деньBiblioteka Publiczna im. Zygmunta Jana Rumla w Dzielnicy Praga Południe m.st. Warszawy 
Офiцiйне представництво Президента України
Корпорація Інком
Урядовий портал
Урядова телефонна «гаряча лінія»
Офіційний портал Верховної Ради України
Вінницька ОДА
Вінницька обласна Рада - офіційний інтернет-сайт
Вінницька міська рада
Управління культури і мистецтв Вінницької облдержадміністраціїВіртуальна довідка

Сторінка 1 з 14 123456 > До останньої »

Код: 6129  Доброго дня! Підберіть, будь ласка, матеріали на тему: "Роль вчителя початкових класів у соціалізації молодшого школяра". Дякую!  Вгору  

Роль вчителя початкових класів у соціалізації молодшого школяра

 1. 88.8 Д 49 Дитина – педагог: сучасний погляд. Психолого-педагогічні та соціальні аспекти сучасної дошкільної та початкової освіти : кол. моногр. / за заг. ред. В. В. Докучаєвої. – Луганськ : ЛНУ ім. Тараса Шевченка, 2010. – 492 с.
 2. Громнадзька, Н. Формування життєвих компетенцій молодших школярів : педагогічний проект / Наталія Громнадзька // Початкова освіта. – 2009. – Серпень, № 32. – С. 12–18.
 3. Дубовик, С. Культура професійного діалогічного мовлення сучасного вчителя початкової школи / Світлана Дубовик // Початкова школа. – 2018. – № 5. – С. 15–18.
 4. Желанова, В. В. Формування готовності до педагогічного спілкування в технології контекстного навчання майбутнього вчителя початкових класів / В. В. Желанова // Соціальна педагогіка: теорія та практика. – 2012. – № 1. – С. 91–98.
 5. Мисюра, Л. А. Формування життєвих компетентностей учнів початкових класів шляхом організації пошукової діяльності / Любов Андріївна Мисюра // Початкова освіта. – 2009. – Лютий, № 5/7. – С. 70–73.
 6. 72 А 43 Степанюк, С. В. Проблема формування соціально-комунікативної компетентності дошкільників та молодших школярів: контекст наступності / С. В. Степанюк // Актуальні проблеми сучасної науки та наукових досліджень : зб. наук. пр. / голов. ред. Р. С. Гуревич. – Вінниця, 2013. – Вип. 1. – С. 234–238.
 7. Тернопільська, В. Шляхи виховання соціально-комунікативної культури молодших школярів / В. Тернопільська // Початкова школа. – 2009. – № 1. – С. 9–12.
 8. Шрамко, О. Формування у молодших школярів соціокультурної компетентності на уроках української мови / Ольга Шрамко // Українська мова і література в школі. – 2013. – № 3. – С. 15–19.
 9. Дермельова, К. О. Педагогічні умови формування готовності майбутніх учителів початкових класів до соціалізації молодших школярів [Електронний ресурс] / К. О. Дермельова // Педагогіка формування творчої особистості у вищій і загальноосвітній школах. – 2013. – Вип. 30. – С. 421–424. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Pfto_2013_30_69
 10. Дудик, Н. Особливості соціалізації молодших школярів [Електронний ресурс] / Н. Дудик // Психолого-педагогічні проблеми сільської школи. – 2008. – Вип. 24. – С. 90–94. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Ppps_2008_24_15
 11. Жуковський, В. М. Роль учителя у процесі формуванні комунікативної компетентності молодших школярів на основі структурного підходу до особистості[Електронний ресурс] / В. М. Жуковський // ScienceRise. Pedagogical Education. – 2017. – № 12. – С. 48–54. – Режим доступу:http://nbuv.gov.ua/UJRN/texcped_2017_12_12
 12. Кобаль, В. І. Вплив освітнього процесу на соціалізацію молодшого школяра [Електронний ресурс] / В. І. Кобаль, Н. П. Лукач // Збірник наукових праць [Херсонського державного університету]. Педагогічні науки. – 2018. – Вип. 81(3). – С. 64–70. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/znppn_2018_81(3)__14
 13. Коберник, Г. Соціалізація особистості молодшого школяра в умовах навчального середовища [Електронний ресурс] / Г. Коберник // Психолого-педагогічні проблеми сільської школи. – 2011. – № 39(2). – С. 123–128. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Ppps_2011_39(2)__20
 14. Микитюк, О. Роль учителя у формуванні соціальної компетентності школярів в умовах сільських шкіл [Електронний ресурс] / О. Микитюк // Педагогіка і психологія професійної освіти. – 2013. – № 6. – С. 200–207. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Pippo_2013_6_22
 15. Мороз, О. Концептуальні умови реалізації принципів наступності в соціалізації дошкільників і молодших школярів [Електронний ресурс] / О. Мороз // Нова педагогічна думка. – 2013. – № 2. – С. 112–116. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Npd_2013_2_30
 16. Сич, Ю. І. Педагогічне спрямування соціалізації молодшого школяра як інноваційний підхід до професійної підготовки вчителя  [Електронний ресурс] / Ю. І. Сич // Науковий вісник Кременецького обласного гуманітарно-педагогічного інституту ім. Тараса Шевченка. Сер. : Педагогіка. – 2013. – Вип. 1. – С. 82–87. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/nvkogpth_2013_1_17
 17. Тафінцева, С. Педагогічні умови підготовки майбутніх учителів початкової школи до соціалізації учнів на засадах гендерного підходу [Електронний ресурс] / С. Тафінцева // Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія : Гендерні дослідження. – 2016. – Вип. 2. – С. 88–97. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/nznuoagend_2016_2_11
 18. Хващевська, О. О. Організаційно-педагогічні умови соціалізації молодших школярів [Електронний ресурс] / О. О. Хващевська // Духовність особистості: методологія, теорія і практика. – 2017. – Вип. 2. – С. 266–272. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/domtp_2017_2_33
Розділ: Педагогіка. Освіта. Професії

Код: 6123  Стандарти вищої освіти в Україні.  Вгору  

Стандарти вищої освіти в Україні

 1. 74.58 В 55 Бабіна, Т. Культура забезпечення якості і прозорості вищої освіти: європейські стандарти для України / Тетяна Бабіна // Вища освіта України : теорет. та наук.-метод. часопис / гол. ред. В. Андрущенко. – Київ : Ін-т вищ. освіти НАПН України, 2015. – № 3 (додаток 1): Тематичний випуск «Інтеграція вищої освіти і науки». – С. 9–15.
 2. Вітченко, А. Стандартизація вищої освіти в Україні: стан, проблеми, перспективи вдосконалення / А. Вітченко // Вища школа : наук.-практ. вид. – 2016. – № 9. – С. 36–56.
 3. Гальонкіна, І. С. Інтеоріоризація вітчизняної юридичної освіти як відповідь на виклик сьогодення / Ірина Сергіївна Гальонкіна // Часопис Київського університету права. – 2016. – № 1. – С. 352–355.
 4. Десятов, Т. Концепції впровадження сучасних стандартів професійної освіти у навчальний процес вищої школи: зарубіжний досвід / Т. Десятов // Вища школа. – 2016. – № 4. – С. 107–115.
 5. Красильникова, Г. Стандартизація вищої освіти України як механізм забезпечення її якості / Г. Красильникова // Вища школа. – 2016. – № 9. – С. 67–76.
 6. Некряч, А. Реалізація освітніх стандартів ЮНЕСКО – запорука входження України в європейський цивілізаційний простір / А. Некряч // Вища школа. – 2016. – № 3. – С. 11–22.
 7. Присенко, М. Стандартизація вищої освіти: реформи та їх наслідки / М. Присенко // Вища школа. – 2016. – № 9. – С. 9–26.
 8. Салов, В. Особливості проектування вищої освіти згідно з чинною нормативною базою / В. Салов // Вища школа. – 2016. – № 9. – С. 27–35.
 9. Стандарт вищої освіти України [бакалавр] : [перший (бакалаврський) рівень вищої освіти, галузь знань 07 Управління та адміністрування", спеціальність 075 «Маркетинг»] : проект // Маркетинг и реклама. – 2016. – № 6. – С. 32–39.
 10. Стандарт вищої освіти України [магістр] : [другий (магістерський) рівень вищої освіти, галузь знань «07 Управління та адміністрування», спеціальність 075 «Маркетинг»] : проект // Маркетинг и реклама : міжнародний професійний журнал. – 2016. № 6. – С. 40–47.
Розділ: Педагогіка. Освіта. Професії

Код: 6096    Вгору  

1.             Баранюк, А. Нетрадиційні диктанти на уроках української мови в початкових класах / А. Баранюк // Сучасна лінгводидактика в початковій школі: проблеми, пошуки, здобутки : зб. матеріалів II Міжколедж. студ. наук.-практ. конф. (18 трав. 2016 р.) / упоряд. та відп. за вип.: О. М. Похилюк, Л. І. Федчук. – Вінниця : Вінницька міська друкарня, 2016. – С. 7–12.

2.             Бартошик, Т. Реалізація компетентнісного підходу в сучасній освіті / Т. Бартошик // Управління освітою. – 2015. – Лют., № 3. – 1–16.

3.             Бебко, Г. М. Пошуково-краєзнавчий підхід як метод поглиблення практичного спрямування навчально-виховного процесу / Г. М. Бебко // Виховна робота в шк. – 2015. – № 9. – С. 54–55; 2017. – № 10. – С. 8–10.

4.             Борисенко, В. Інтеграція медіатехнологій у сучасний урок української мови / В. Борисенко, К. Сова // Укр. мова і л-ра в шк. України. – 2018. – № 9. – С. 31–37.

5.             Ващенко, Л. Ф. Традиційні та інноваційні проблеми сучасного уроку / Л. Ф. Ващенко // Наук. зап. Вінниц. держ. пед. ун-ту ім. М. Коцюбинського. Серія: Педагогіка і психологія. – 2010. – Вип. 30. – С. 44–49.

6.             Гоєнко, Л. Педагогічна творчість у використанні інформаційно-комунікаційних технологій / Л. Гоєнко // Професійно-технічна освіта – 2016. – № 4. – С. 22–25.

7.             Голубенко, А. Групова робота в структурі інтерактивного уроку укранської мови / А. Голубенко // Сучасна лінгводидактика в початковій школі: проблеми, пошуки, здобутки : зб. матеріалів II Міжколедж. студ. наук.-практ. конф. (18 трав. 2016 р.) / упоряд. та відп. за вип.: О. М. Похилюк, Л. І. Федчук. – Вінниця : Вінницька міська друкарня, 2016. – С. 19–25.

8.             Жук, І. О. Інноваційні технології у формуванні ключових компетентностей учнів на уроках української словесності / І. О. Жук // Вивчаємо укр. мову та л-ру. – 2018. – № 19/21. – С. 3–9.

9.             Інструктивно-методичні рекомендації щодо вивчення в закладах загальної середньої освіти навчальних предметів та організації освітнього процесу в 2018/2019 навчальному році : додаток до листа МОН України № 1/9–415 від 03. 07. 2018 р. / Україна. М-во освіти і науки // Поч. шк. – 2018. – № 8. – С. 1–15.

10.         Ковганич, Г. Яким має бути заняття в сучасному ПНЗ / Г. Ковганич, О. Щербакова // Позашкілля. – 2015. – Жовт., № 10. – С. 37–42.

11.         Колосунова, Т. Квест – сучасний і цікавий засіб навчання : урок-квест на тему «Технологія виготовлення зачіски». 8-й клас / Т. Колосунова // Трудове навч. – 2017. – Листоп., № 11. – С. 10–19.

12.         Кравчук, О. В. Організаційно-педагогічні передумови до новаторських пошуків удосконалення уроку в першій половині ХХ ст. / О. В. Кравчук // Наук. зап. [Центральноукраїнського держ. пед. ун-ту ім. В. Винниченка]. Сер. : Педагогічні науки. - 2017. – Вип. 159. – С. 93–97.

13.         Кравчук, О. В. Удосконалення уроку як основний напрям педагогічних новаторських пошуків у другій половині ХХ ст. / О. В. Кравчук // Зб. наук. пр. [Херсон. держ. ун-ту]. Педагогічні науки. – 2017. – Вип. 78(2). – С. 22–26.

14.         Крупа, О. Ціна енергетичної незалежності : кейс-урок для учнів 9–11-х класів / О. Крупа // Математика. – 2017. – Груд., № 23. – С. 8–14.

15.         Лавренова, М. В. Робота над словами за допомогою сучасних методичних підходів на уроках в початковій школі / М. В. Лавренова // Наук. вісн. Мукачів. держ. ун-ту. Серія : Педагогіка та психологія. – 2017. – Вип. 1. – С. 123–126.

16.         Мазур, О. Модульна організація навчально-виховного процесу / О. Мазур // Директор шк. – 2016. – Берез., № 5/6. – С. 68–73.

17.         Маленко, О. В. Дидактичний лексикон. Брейнстормінг / О. В. Маленко, О. В. Муслієнко // Вивчаємо укр. мову та л-ру. – 2018. – № 28/29. – С. 58–59.

18.         Масловська, Л. Роль нестандартних уроків української мови та літератури у формуванні предметної й ключових компетентностей / Л. Масловська // Укр. мова і л-ра в шк. – 2018. – № 3. – С. 44–49.

19.         Міськова, Н. М. Удосконалення підготовки студентів до впровадження інтерактивних технологій на уроках математики в початковій школі / Н. М. Міськова // Психолого-педагогічні основи гуманізації навчально-виховного процесу в школі та ВНЗ. – 2015. – Вип. 1. – С. 131–136.

20.         Паладко, О. В. Сучасний урок: інтерактивні технології навчання / О. В. Паладко // Завучу. Усе для роботи . – 2015. – № 7/8. – С. 14.

21.         Пашковська, Н. На шляху до інновацій: організація експериментальної роботи в навчальному процесі / Н. Пашковська // Управління освітою. – 2015. – Верес., № 18. – С. 36–39.

22.         Перцева, Т. О. Інтерактивні технології навчально-пізнавальної діяльності–інноваційні методики змішаного навчання / Т. О. Перцева, Л. І. Конопкіна, Т. В. Кіреєва, та ін. // Медична освіта. – 2018. – № 4. – С. 73–76.

23.         Пономарьова, К. Сучасний урок української мови : компетентнісно орієнтовані цілі та структура / К. Пономарьова // Початк. шк. – 2015. – № 1. – С. 21–26.

24.         Пустовіт, Г. П. Метод як дидактична категорія // Позашкільна освіта і виховання: дидактичні основи методів навчально-виховної роботи : монографія / Г. П. Пустовіт, Л. В. Тихенко. – Суми, 2016. – Кн. 2, розд. 1. 2. – С. 19–21.

25.         Радченя, І. В. Здоров’язбереження як аспект удосконалення уроку в початковій школі / І. В. Радченя // Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології. – 2014. – № 9. – С. 117–123.

26.         Сгадова, В. В. Професійно-педагогічна комунікація як умова ефективної організації навчального процесу у вищих закладах освіти / В. В. Сгадова // Гуманітарний корпус : зб. наук. ст. з актуальних проблем філософії, культурології, психології, педагогіки та історії / Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова, Акад. розвитку психологічної науки і практики. – Вінниця, 2018. – Вип. 15. – С. 197–200.

27.         Скрипка, О. І. Використання інноваційних технологій на уроках української мови та літератури : з досвіду роботи / О. І. Скрипка // Вивчаємо укр. мову та л-ру. – 2017. – № 19/21. – С. 3–9.

28.         Сольвар, О. Інноваційні технології навчання на уроках української мови: розвиток творчих здібностей / О. Сольвар // Методичний пошук учителя-словесника : зб. наук.-метод. ст. студ. і магістр. / заг. ред. О. М. Куцевол ; упоряд. В. В. Богатько. – Вінниця : Нілан-ЛТД, 2016. – Вип. 5. – С. 170–174.

29.         Тіхомірова, О. Ігрове навчання на уроках зарубіжної літератури / О. Тіхомірова // Всесвітня л-ра в сучас. шк. – 2018. – № 3. – С. 22–30.

30.         Усова, В. В. Інноваційні методи і технології навчання / В. В. Усова //Оновлення змісту, форм та методів навчання і виховання в закладах освіти. – 2013. – Вип. 7. – С. 190–191.

31.         Филипська, В. І. Організація моніторингу навчальних досягнень учнів / В. І. Филипська // Завучу. Усе для роботи . – 2016. – № 21/22. – С. 43–45.

32.         Чорна, О. Інноваційні форми роботи в межах діяльності опорного закладу освіти / О. Чорна, Н. Гізьо-Колісник // Виховна робота в шк. – 2018. – № 10. – С. 8–21.

33.         Шимон, Ю. Розвиток критичного мислення на уроках правознавства / Ю. Шимон // Історія та правознавство – 2018. – № 12. – С. 2–10.

34.         Щербанюк, Г. Інноваційні методи та прийоми навчання на уроках української мови та літератури / Г. Щербанюк // Дефектолог. – 2016. – Квіт., № 4. – Ст. 6–8.

Розділ: Педагогіка. Освіта. Професії

Код: 6056  Доброго дня! Допоможіть будь ласка знайти літературу для магістерської роботи на тему " Дослідження шляхів реалізації діяльнісного підходу до навчання іноземних мов". Дуже вдячна  Вгору  

Дослідження шляхів реалізації діяльнісного підходу до навчання іноземних мов

1.      74.58 А 92 Атанов, Г. О. Теорія діяльнісного навчання : навч. посіб. для студ. ВНЗ / Г. О. Атанов. – Київ : Кондор, 2007. – 186 с.

2.      Бєляк, О. М. Діяльнісний підхід до розвитку комунікативних якостей мовлення [Електронний ресурс] / О. М. Бєляк // Наук. вісн. Південноукр. нац. пед. ун-ту ім. К. Д. Ушинського. – 2011. – № 11–12. – С. 76–81.

3.      Биконя, О. П. Особистісно-діяльнісний підхід до самостійного позааудиторного навчання англомовного ділового говоріння та письма [Електронний ресурс] / О. П. Биконя // Теоретичні питання культури, освіти та виховання. – 2016. – № 53. – С. 45–49.

4.      Брославська, Л. Особистісно-діяльнісний підхід у викладанні англійської граматики [Електронний ресурс] / Л. Брославська, С. Мащенко // Педагогіка і психологія професійної освіти. – 2013. – № 3. – С. 105–110.

5.      Верченко, Н. В. Особистісно-діяльнісний підхід як головна передумова сучасної освіти [Електронний ресурс] / Н. В. Верченко // Вісник післядипломної освіти. – 2011. – Вип. 4. – С. 20–27.

6.      Вострікова, В. В. Реалізація комунікативно-діяльнісного підходу на уроках іноземної мови в умовах профільного навчання [Електронний ресурс] / В. В. Вострікова // Зб. наук. пр. [Херсон. держ. ун-ту]. Педагогічні науки. – 2013. – Вип. 63. – С. 119–123.

7.      Гнатюк, Д. О. Системно-діяльнісний підхід як основа організації ефективного навчання [Електронний ресурс] / Д. О. Гнатюк // Педагогічний пошук. – 2013. – № 4. – С. 33–37.

8.      Гораш, К. Прогнозування інноваційного розвитку загальної середньої освіти: діяльнісний аспект / К. Гораш // Рідна школа. – 2016. – № 7. – С. 21–25.

9.      74.261.7АНГЛ Д 13 Давыдова, М. А. Деятельностная методика обучения иностранным языкам / М.А. Давыдова. – Москва : Высш. шк., 1990. – 175 с.

10.  Давыдова, М. Деятельностная методика в свете перестройки преподавания иностранных языков / М. Давыдова // Иностранные языки в школе. – 1989. – № 3. – С. 10–14.

11.  Кушніров, М. О. Сучасні підходи до навчання іноземної мови: орієнтація на цінності особистісного розвитку й гуманізму [Електронний ресурс] / М. О. Кушніров // Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології. –  2014. – № 8. – С. 348–356.

12.  Лабенко, О. А. Діяльнісно-орієнтований підхід до вивчення іноземної мови у контексті євроінтеграційних процесів [Електронний ресурс] / О. А. Лабенко // Проблеми семантики, прагматики та когнітивної лінгвістики. – 2010. – Вип. 18. – С. 233–240.

13.  Лазебник, Н. Не носити знання за плечима : діяльнісний підхід до викладання іноземних мов / Н. Лазебник // English language & culture. Fortnightly. – 2017. – № 17. – P. 4–6.

14.  Мокіна, А. Г. Старший дошкільник як суб’єкт навчання іноземної мови в контексті особистісно-діяльнісного підходу [Електронний ресурс] / А. Г. Мокіна // Вісн. Київ. нац. лінгвіст. ун-ту. Серія : Педагогіка та психологія. – 2013. – Вип. 22. – С. 113–122.

15.  Момон, Л. Діяльнісний компонент змісту освіти / Л. Момон // Освіта і управління. – 2004. – Т. 7 число 2. – С. 88–92.

16.  Онкович, Г. В. Комунікативно-діяльнісний підхід у компетентнісно-орієнтованому навчанні / Г. В. Онкович // Креативна педагогіка. – 2011. – Вип. 4. – С. 98–104.

17.  Паращенко, Л. Акмеологія та діяльнісний підхід як філософсько-методологічні засади модернізації шкільної освіти / Л. Паращенко // Освіта і управління. – 2010. – № 2/3. – С. 22–28.

18.  Редько, В. Компетентнісно-діяльнісна технологія визначення змісту навчання іноземних мов [Електронний ресурс] / В. Редько // Рідна школа. – 2013. – № 4/5. – С. 41–52.

19.  Решетников, О. В. Формирование позитивного социального опыта воспитанника как основа организации личностно-развивающей среды / О. В. Решетников // Школьные технологии. – 2013. – № 6. – С. 129–142.

20.  Садовий, М. Діяльнісний та системний підхід у педагогічній спадщині В. О. Сухомлинського [Електронний ресурс] / М. Садовий // Наукові записки [Кіровоград. держ. пед. ун-ту ім. Володимира Винниченка]. Серія : Педагогічні науки. – 2013. – Вип. 123(2). – С. 304–308.

21.  Синекоп, О. Особистісно-діяльнісний підхід у англомовному диференційованому навчанні майбутніх ІТ-фахівців [Електронний ресурс] / О. Синекоп // Педагогічний процес: теорія і практика. – 2017. – Вип. 3. – С. 71–77.

22.  Степанова, М. А. Деятельностная теория учения: прошлое, настоящее, будущее / М. А. Степанова // Вопросы психологии. – 2013. – № 6. – С. 77–87.

23.  Талалай, Ю. Принципи діяльнісного підходу та самостійного навчання іноземних мов крізь призму поглядів чеських педагогів [Електронний ресурс] / Ю. Талалай // Педагогічний дискурс. – 2016. – Вип. 21. – С. 165–169.

24.  Шеремет, М. Критичне мислення : діяльнісний підхід / М. Шеремет // Шлях освіти. – 2004. – № 4. – С. 28–31.

 

Розділ: Педагогіка. Освіта. Професії

Код: 6032  Українські педагоги  Вгору  

Українські педагоги

1.       74.03 С 91 Василь Сухомлинський: життєвий шлях та педагогічні погляди / В. В. Кузьменко [та ін.]. – Херсон : Херсон. акад. не перерв. освіти, 2013. – 112 с. : іл., портр.

2.       83.3(2УК)1-8 Грінченко В 32 Веркалець, М. М. Педагогічні ідеї Б. Д. Грінченка / М. М. Веркалець ; ред. В. Й. Верба. – Київ : Знання, 1990. – 48 с.

3.       74.03(4УКР)В 42 Видатний національний педагог Григорій Ващенко : зб. матеріялів: до 125-річчя від дня народж. / авт.-упоряд. А. Погрібний. – Київ : [б. и.], 2003. – 64 с.

4.       74.03(4УКР)  З-17  Зайченко, І. В. Педагогічна концепція С. Ф. Русової : монографія / І. В. Зайченко. – Київ : Ліра-К, 2016. – 216 с. : портр.

5.       373З-38 Захаренко, О. А. Школа над Россю / О. А. Захаренко, С. М. Мазурик. – Київ : Рад.шк., 1979. – 150 с.

6.       74.03  К 17  Калуська, Л. В. Видатні українські педагоги : інформ. довід. / Л. Калуська. – Тернопіль : Мандрівець, 2008. – 224 с.

7.       74.03(4УКР) М 19 Маловідомі першоджерела української педагогіки (др. пол. ХІХ–ХХ ст.) : хрестоматія / ред. О. В. Сухомлинська. – Київ : Наук.світ, 2003. – 418 с. : портр.

8.       74.03(4УКР)6 М 29 Марушкевич, А. А. Невтомний працівник українського ренесансу Іван Огієнко. Педагогічний аспект / А. А. Марушкевич. – Київ : Четверта хвиля, 1996. – 128 с.

9.       83.3(4УКР)5-8 Н 43 Неживий, О. І. Борис Грінченко: вартовий рідного слова. Педагогічна спадщина та проблеми сучасноїо світи : монографія / О. Неживий. – Луганськ : Знання, 2007. – 188 с.

10.  37(09) Р 69 Романовский, А. К. Жизнь во имя будущего. Очерк научно-педагогической и литературно-публицистической деятельности К. Д. Ушинского / А. К. Романовский, И. Я. Барсук ; под ред. В. И. Войтко. – Киев : Рад. шк, 1974. – 120 с.

11.  74.03 Р 88 Русова, С. Ф. Вибрані педагогічні твори / С. Ф. Русова. –Київ : Освіта, 1996. – 303 с.

12.  74.03 У 94 Ушинский, К. Д. Педагогические сочинения. В 4 т. Т. 5 / К. Д. Ушинский ; сост. С. Ф. Егоров. – Москва : Педагогика, 1990. – 528 с.

13.  74.03 Я 45 Якименко, С. І. Педагогічні ідеї Софії Русової та Марії Монтессорі: порівняльний аналіз : монографія / С. І. Якименко, Г. С. Міленіна. – Київ : Слово, 2015. – 296 с.

14.  74.03(2)7 Я 75 Ярмаченко, М. Д. Сучасність педагогічної спадщини А.С. Макаренка : до 100-річчя з дня народження / М. Д. Ярмаченко. – Київ : Знання УРСР, 1988. – 48 с.

Розділ: Педагогіка. Освіта. Професії

Код: 6022  Доброго дня! Допоможіть, будь ласка, знайти матеріали для курсової роботи на тему "Інтерактивні методи навчання на уроках природознавства".  Вгору  
 1. Вербицька, О. Інтерактивні методи навчання предметів природничого циклу / О. Вербицька // Початкова школа. – 2007. – № 6. – С. 25–27.
 2. Ефективний урок природознавства // Початкова освіта. – 2010. – Лютий, № 8. – С. 1–32. – Зміст: Інтерактивні уроки природознавства / Наталія Сєдова. Проектна технологія / Ірина Андрусенко. Уроки природознавства. 3-й клас / Лариса Черней. Тварини у природі / Наталія Салій. Уроки природознавства. 4-й клас / Алля Левандовська. Природні зони України. Мішані ліси / Тетяна Шумбар. Природне угрупування. Ліс – природне угрупування рідного краю / Алла Зенько. Гори. Карпатські гори. Кримські гори / Надія Голикова. Корисні копалини в рідному краї. Пісок і глина / Олена Макаренко. Корисні копалини Тернопільщини / Надія Куртяк.
 3. Казачанська, О. П. Рослинність України : інтегрований урок з географії та природознавства з використанням інтерактивних вправ / О. П. Казачанська // Дитина з особливими потребами. Інклюзивна освіта. Дефектологія. Корекційна робота. – 2016. – N 12. – С. 13–16.
 4. Ковальова, В. Урок Доброти і Милосердя : урок-телепередача з курсу "Я і Україна" в 2 класі з елементами інтерактивних технологій / Вікторія Ковальова // Початкова школа. – 2012. – № 5. – С. 23–27.
 5. Кокарєва, І. Інтерактивні технології у навчанні: Курс «Я і Україна», 4 клас / І. Кокарєва // Початкова школа. – 2006. – № 2. – С. 19–21.
 6. Компанієць, М. Інтерактивні методи навчання на уроках природознавства у 3 класі / Марина Компанієць // Початкова школа. – 2012. – № 12. – С. 26–28.
 7. Лопатюк, Т. Екологія – наука  про довкілля : з досвіду роботи / Т. Лопатюк // Початкова школа. – 2011. – № 2. – С. 29–32. – Бібліогр.: 13 назв.
 8. Лук’яненко, Ж. Екологічна компетентність учнів / Ж. Лук’яненко // Відкритий урок: розробки, технології, досвід. – 2014. – № 10. – С. 8–10.
 9. Марієнко, Л. Виховуємо дбайливе ставлення до тварин : [урок] / Л. Марієнко // Початкова школа. – 2010. – № 2. – С. 41–44.
 10. Прокопець, Л. Використання інтерактивних технологій під час проведення виховних заходів на природничу тематику / Любов Прокопець // Початкова школа. – 2017. – № 5. – С. 23–26.
 11. Смола, Л. Інтерактивні прийоми роботи на уроках природознавства / Лілія Смола // Початкова школа. – 2016. № 9. – С. 25–28.
 12. Тиждень природознавства // Розкажіть онуку. – 2007. – Грудень, № 12. – С. 1–56. – Зміст: Природа – дім, у якому ми живемо ; Галявина чудес ; Повітря. Вітер ; Весняна симфонія ; Погода у рідному краї ; Найрозумніший ; Світ природи ; Різноманітність тварин ; У колі друзів природи ; Природа рідна наша втіха, тож хай вона не знає лиха ; Материки Землі ; Виступ ради природоохоронців.
 13. Чорна, Н. Космічна подорож "Таємниця зоряного неба" (Інтегрований урок трудового навчання та природознавства з елементами інтерактивних технологій у 3 класі) / Наталія Чорна // Початкова школа. – 2013. – № 4. – С. 28–31.
Розділ: Педагогіка. Освіта. Професії

Код: 6009  Можна підібрати літературу на тему: Розвиток зв'язного мовлення у дошкільників за допомогою ілюстрованого матеріалу  Вгору  

Розвиток зв’язного мовлення у дошкільників за допомогою ілюстрованого матеріалу

1. 81.411.1 А 87 Архипова, О. Д. Звукарик / О. Д. Архипова. – Харків : Юнісофт, 2015. – 80 с. : кольор. іл. – (Завтра в школу).

2. 74.1 Б 61 Білан, О. І. Заняття з розвитку зв’язного мовлення з дітьми старшого дошкільного віку / О. І. Білан. – Вінниця : Тезис, 2005. – 136 с.

3. 74.102 З-13 Зав’язун, Т. В. Мовленнєвий розвиток дошкільників : тематичні проекти / Т. Зав’язун. – Київ : Ред. газ. з дошк. та почат. освіти, 2013. – 120 с. – (Бібліотека «Шкільного світу») (Дитячий садок. Бібліотека).

4. 74.1 Л 24 Лапшина, І. М. Інтегрований курс розвитку мовлення і навчання грамоти дошкільників : метод. рек до «Букварика-дошколярика» / І. М. Лапшина, В. М. Литовченко, Г. І. Сухар. – Вінниця : Артекс, 1994. – 112 с.

5. 74.3 М 30 Марченко, І. С. Спеціальна методика розвитку мовлення (логопедична робота з корекції порушень мовлення у дошкільників) : навч. посіб. для студ. пед. ВНЗ / І. С. Марченко. – 3-тє вид., перероб. та доп. – Київ : Слово, 2015. – 312 с.

6. 373.3 С 91 Підлубна, М. Використання ілюстративного матеріалу на уроках мови в початковій школі / М. Підлубна // Сучасна лінгводидактика в початковій школі: проблеми, пошуки, здобутки : зб. матеріалів III Міжколеджної студент. наук.-практ. конф. (23 трав. 2017 р.) / Вінниц. обл. комунал. гуманіт.-пед. коледж. – Вінниця, 2017. – С. 94–101.

7. 74.102 Х 98 Художньо-мовленнєва діяльність дошкільників. Верлібр / авт.-упоряд.: А. Краснощок, Г. Сундук. – Київ : Ред. газ. з дошк. та почат. освіти, 2013. – 88 с. – (Бібліотека «Шкільного світу») (Дитячий садок. Бібліотека).

8. Білан, О. Художня ілюстрація та зв’язна розповідь / О. Білан // Палітра педагога. – 2008. – № 4. – С. 23–26 : рис.

9. Вороненко, Л. Вчимося читати картину : урок розвитку зв'язного мовлення в 4 класі / Л. Вороненко // Початк. шк. – 2005. – № 3. – С. 25–27.

10. Гончаренко, О. Р. Розвиток мовленнєво-творчих здібностей дітей дошкільного віку / О. Р. Гончаренко // Обдарована дитина. – 2013. – № 8. – С. 25–30 ; № 9. – С. 33–36.

11. Ніколайчук, А. Мовленнєво-ситуативні вправи як засіб формування комунікативної компетентності : уроки розвитку зв’язного мовлення. 2-й клас / А. Ніколайчук // Початк. освіта. – 2014. – Серп. (№ 15). – С. 23–55.

Зміст:

Урок 1. Складання розповіді за серією малюнків «Втрачений час». – С. 33–35.

Урок 2. Складання розповіді за серією малюнків «Лисиця і ворона». – С. 36–37.

Урок 3. Складання розповіді за серією малюнків «Грибне свято». – С. 38–40.

Урок 4. Складання розповіді за серією малюнків «Пташина їдальня». – С. 40–41.

Урок 5. Складання розповіді за серією малюнків «Мандри каштанчика». – С. 41–43.

Урок 6. Складання розповіді за серією малюнків «У зимовому лісі». – С. 43–44.

Урок 7. Складання розповіді за серією малюнків «Пригоди реп’яшка». – С. 44–46.

Урок 8. Складання розповіді за серією малюнків «Дві білочки». – С. 46–48.

Урок 9. Складання розповіді за серією малюнків «Де поділося сонечко?». – С. 48–50.

Урок 10. Складання розповіді за серією малюнків «Дивна історія». – С. 50–52.

Урок 11. Складання розповіді за серією малюнків «Кому дістався бублик?». – С. 52–53.

Урок 12. Складання розповіді за серією малюнків «Мої літні канікули». – С. 53–55.

12. Онищенко, О. Робота за ілюстрацією як засіб зв'язного мовлення першокласників / О.Онищенко // Початк. шк. – 2000. – № 2. – С. 7–9.

13.Пахомова, Л. Весна панує – життя вирує : заняття для середньої групи з використанням наочного моделювання / Л. Пахомова // Дошк. виховання. – 2012. – № 5. – С. 32–34.

Розділ: Педагогіка. Освіта. Професії

Код: 6008  Допоможіть із джерелами для теми "Значення сім'ї у сучасному суспільстві".  Вгору  

1.             88.56 Б 81 Бондаровська, В. М. Діти як психологічне дзеркало сім’ї та суспільства / Валентина Бондаровська. – Київ : Редакції загальнопедагогічних газет, 2012. – 120 с.

2.             60.5 В 54 Виховний потенціал сім’ї в сучасних умовах : темат. держ. доп. про становище сімей в Україні за підсумками 2001 р. / Держ. ін-т проблем сім’ї та молоді ; ред.: М. М. Ілляш, Т. М. Тележенко. – Київ : [б. в.], 2002. – 144 с.

3.             88.4 С 34 Сидоркіна, М. Ю. Творча взаємодія як засіб гармонізації сімейних стосунків : метод. рек. / М. Ю. Сидоркіна ; Нац. акад. пед. наук України, Ін-т соціальної та політичної психології. – Київ ; Кіровоград : Імекс-ЛТД, 2013. – 86 с.

4.             74.200.5 С 40 Система патріотичного виховання дітей та учнівської молоді в умовах модернізаційних суспільних змін : навч.-метод. посіб. / І. Д. Бех [та ін.]. – Київ : Педагогічна думка, 2011. – 240 с.

5.             Акулов-Муратов, В.  Культура і політика сімейних стосунків, виховання та захисту неповнолітніх як механізми стейкхолдерських відносин у суспільстві / В. Акулов-Муратов, О. Будько // Зовнішні справи. – 2017. – № 6. – С. 52–57 ; № 7. – С. 54–58 ; № 8. – С. 48–51.

6.             Бабаніна, І. Сімейне виховання як гарант морального становлення особистості (досвід, пошук, міркування) / Ірина Бабаніна // Початкова школа. – 2013. – № 4. – С. 60–62.

7.             Виговська, О. Суспільство починається з родини! / Ольга Виговська // Директор школи, ліцею, гімназії. – 2012. – № 2. – С. 51–54.

8.             Качур, К. Л. Актуалізація ролі сім’ї у сучасному нестабільному світі / К. Л. Качур // Гілея: науковий вісник : збірник наукових праць. – 2016. – № 1. – С. 129–131.

9.             Савельєва, Ю. М.  Соціально-філософське осмислення сімейних зв’язків в епоху мережевого суспільства: Cхід проти Заходу / Ю. М. Савельєва // Теорія і практика управління соціальними системами: філософія, психологія, педагогіка, соціологія. – 2015. – № 1. – С. 29–35.

10.         Слюсар, Л. І. Батьківство у системі відносин інституту сім’ї: сучасні трансформації, їх причини та наслідки  / Л. І. Слюсар // Демографія та соціальна економіка. – 2016. – № 2. – С. 26–38.

11.         Слюсар, Л. І. Модернізація шлюбу і сім’ї в Україні: особливості радянського періоду / Л. І. Слюсар // Демографія та соціальна економіка. – 2013. – № 1. – С. 17–27.

12.         Тишковський, Т. Л. Аксіологічний аспект ефективної підготовки молоді щодо створення щасливої сім’ї в умовах сучасного інформаційного простору / Т. Л. Тишковський // Вісник професійно-технічної освіти Вінниччини : зб. наук.-метод. пр. / Навч.-метод. центр проф.-техн. освіти у Вінниц. обл. – Вінниця, 2012. – Вип. 1. – С. 221–225.

Розділ: Педагогіка. Освіта. Професії

Код: 6006  Допоможіть, будь ласка, дібрати матеріал на тему "Професії майбутнього через 20 років".  Вгору  

Професії майбутнього через 20 років

 1. 72 К 15 Кайку, М. Фізика майбутнього. Як наука вплине на долю людства і змінить наше повсякденне життя у XXI сторіччі / Мічіо Кайку ; пер. з англ. А. Кам'янець. – Львів : Літопис, 2013. – 432 с. : іл. – (Світовий бестселер).
 2. 60.5 К 91 Кунстлер, Дж. Г. Что нас ждет, когда закончится нефть, изменится климат и разразятся другие катастрофы XXI века / Джеймс Г. Кунстлер. – Санкт-Петербург : Питер, 2011. – 304 с.
 3. 60.5 С 91 Сухонос, С. И. Логика эволюции человечества / С. И. Сухонос. – Москва : Экономика, 2008. – 224 с. : цв. ил. – (Человечество. Из прошлого в будущее).
 4. 60.550 Т 89 Турчин, А. В. Футурология. XXI век: бессмертие или глобальная катастрофа? / Алексей Турчин, Михаил Батин. – Москва : БИНОМ. Лаборатория знаний, 2013. – 263 с. : ил.
 5. 32.81 Ф 79 Форд, М. Пришестя роботів. Техніка і загроза майбутнього безробіття / Мартін Форд ; пер. з англ. Володимир Горбатько. – Київ : Наш формат, 2016. – 400 с.
 6. Вачедін, Д. "Четверта революція" і професії майбутнього / Дмитро Вачедін // Сучасна освіта. – 2018. – № 4. – С. 15 :
 7. 66.2(4УКР) С 83 Карпенко, М. М. Світовий досвід планування підготовки спеціалістів відповідно до прогнозованих потреб суспільства / Микола Миколайович Карпенко // Стратегічні пріоритети : науково-аналітичний щоквартальний збірник / Національний інститут стратегічних досліджень. – Київ, 2014. – № 1. – С. 129–134.
 8. Кузнецова, С. 8 професій майбутнього / С. Кузнецова // Сучасна освіта. – 2018. – № 3. – С. 18 : іл.
 9. Мичковская, Н. Какой будет работа через 15 лет / Наталья Мичковская // Комсомольская правда. – 2015. – 26 августа. – С. 9.
 10. Професії майбутнього: погляд сьогодні : атлас нових професій для України // Управління освітою. – 2017. – Вересень, № 9. – С. 18–20.
Розділ: Педагогіка. Освіта. Професії

Код: 5956  Доброго дня! Я шукаю статті - англійською та укр. мовами - на тему "Гаджети при вивченні іноземних мов". Заздалегідь вдячна.  Вгору  

Гаджети при вивченні іноземних мов

1.      Баніт, О. Використання сучасних інформаційних технологій у процесі самостійного вивчення дорослими іноземних мов [Електронний ресурс] / О. Баніт // Освіта дорослих: теорія, досвід, перспективи. – 2013. – Вип. 6. – С. 225–234.

2.      74 В 48 Білоус, В. І. Упровадження інноваційно-комунікативних процесів за методом активізації можливостей особистості та колективу під час вивчення іноземної мови / В. І. Білоус // Наук. зап. Вінниц. нац. аграр. ун-ту. Серія : Соціально-гуманітарні науки / Каф. укр. та інозем. мов; голов. ред. Г. М. Калетнік. – Вінниця, 2013. – Вип. 1. – С. 15–25.

3.      Гресь, А. А. Особливості застосування інформаційно-комунікаційних технологій у процесі вивченні іноземної мови [Електронний ресурс] / А. А. Гресь, В. Г. Фатєєва // Наук. пр. [Чорномор. держ. ун-ту ім. Петра Могили комплексу «Києво-Могилянська академія»]. Серія : Педагогіка. – 2016. – Т. 270, вип. 258. – С. 108–111.

4.      74 В 48 Кадемія, М. Ю. Використання високотехнологічного інформаційного середовища у вивченні іноземних мов / М. Ю. Кадемія, О. В. Шестопал // Наук. зап. Вінниц. держ. пед. ун-ту ім. Михайла Коцюбинського. Серія: Педагогіка і психологія. – 2010. – Вип. 31. – С. 279–284.

5.      Канівець, O. M. Mетоди викладання практичного курсу іноземної мови з використанням новітніх інформаційних технологій [Електронний ресурс] / O. M. Канівець // Наук. вісн. Нац. ун-ту біоресурсів і природокористування України. Серія : Філологічні науки. – 2016. – Вип. 257. – С. 188–192.

6.      Конік, Г. В. Інформаційні технології у викладанні іноземної мови у початковій школі [Електронний ресурс] / Г. В. Конік // Мовні і концептуал. картини світу. – 2014. – Вип. 50(1). – С. 395–399.

7.      Крамаренко, Т. В. Використання інформаційних технологій у процесі вивчення іноземної мови [Електронний ресурс] / Т. В. Крамаренко. // Наук. вісн. Донбасу. – 2010. – № 2.

8.      Лазаренко, С. В. Використання сучасних засобів інформаційно-комунікативних технологій у процесі викладання іноземних мов у вищих навчальних закладах [Електронний ресурс] / С. В. Лазаренко, А. Шамсітдінов // Наук. зап. Нац. ун-ту «Острозька академія». Серія : Філологічна. – 2015. – Вип. 52. – С. 157–159.

9.      Мавріді, Т. Ю. Використання інформаційно-комунікаційних технологій навчання на уроках іноземних мов [Електронний ресурс] / Т. Ю. Мавріді // Таврійський вісник освіти. – 2013. – № 3. – С. 202–205.

10.  Ольхович-Новосадюк, М. Можливості інформаційних технологій у навчанні іноземних мов [Електронний ресурс] / М. Ольхович-Новосадюк // Вісн. Львів. ун-ту. Серія : Міжнародні відносини. – 2013. – Вип. 32. – С. 240–245.

11.  Побережна, Н. О. Удосконалення педагогічної майстерності викладачів іноземної мови щодо організації навчального процесу на основі інноваційних інформаційних технологій [Електронний ресурс] / Н. О. Побережна // Педагогіка вищ. та серед. шк. – 2013. – Вип. 37. – С. 116–121.

12.  Радзієвська, О. В. Формування професійної компетентності майбутніх викладачів іноземної мови засобами сучасних інформаційних технологій [Електронний ресурс] / О. В. Радзієвська // Наук. зап. [Нац. ун-ту «Острозька академія»]. Серія : Філологічна. – 2011. – Вип. 19. – С. 404–408.

13.  Рожкова, Н. Використання інформаційно-комп’ютерних технологій як інноваційного методу в навчанні іноземних мов [Електронний ресурс] / Н. Рожкова // Наук. зап. [Кіровоград. держ. пед. ун-ту ім. Володимира Винниченка]. Серія : Педагогічні науки. – 2014. – Вип. 132. – С. 121–125.

Розділ: Педагогіка. Освіта. Професії

Код: 5922  Добрий вечір! Допоможіть знайти літературу до теми "Філософські підходи до обгрунтування нових парадигм вітчизняної освіти".  Вгору  

   

Філософські підходи до обгрунтування нових парадигм вітчизняної освіти

1.        87.3 І-90 Історія філософії в її зв'язку з освітою : підруч. для студ. вузів / ред. : Г. І. Волинка. – Київ : Каравела, 2006. – 480 с. – (Вища освіта в Україні).

2.        74 Б 17 Базалук, О. О. Філософія освіти : навч.-метод. посіб. / О. О. Базалук, Н. Ф. Юхименко. – Київ : Кондор, 2010. – 164 с.

3.        87.6 К 79 Кремень, В. Г. Філософія національної ідеї. Людина. Освіта. Соціум / В. Г. Кремень. – Вид. перероб. – Київ : Грамота, 2010. – 576 с. : портр.

4.        74 Ф 56 Філософські абриси сучасної освіти : монографія / за заг. ред. І. Предборської. – Суми : Університетська книга, 2016. – 225 с.

5.        Бех, І. Д. Виховна гуманістична парадигма в освітній інновації / І. Д. Бех // Педагогіка і психологія. – 2016. – № 2. – С. 14–21.

6.        74.58 П 78 Вознюк, А. В. Новая холицестическая парадигма образования: содержание, цели, средства / А. В. Вознюк // Проблеми освіти : зб. наук. пр. / М-во освіти і науки України. – Київ ; Вінниця, 2015. – Спецвип. – С. 22–32.

7.        Дем’яненко, Н. Парадигмальний вимір розвитку вищої школи України (IX – початок XXI ст.) / Н. Дем’яненко // Рідна школа. – 2017. – № 9/10. – С. 56–62.

8.        Кірик, Т. У пошуках нових освітніх парадигм для України XXI століття / Тамара Кірик // Вища освіта України. – 2016. – № 3. – С. 30–36.

9.        Книш, І. Класична освітня парадигма: суб'єкт-суб'єктні відносини / Інна Книш // Вища освіта України. – 2017. – № 3. – С. 35–42.

10.    Книш, І. Нова освітня парадигма в контексті сучасних технологій / І. Книш, Н. Кочубей // Вища школа. – 2017. – № 9. – С. 100–115.

11.    Книш, І. Становлення нової вітчизняної парадигми освіти: off-line освіта як система vs on-line освіта як мережа / Інна Книш // Вища освіта України. – 2016. – № 3. – С. 42–49.

12.    74 В 48 Прищак, М. Д. Комунікативність як методологічна основа розвитку освіти / М. Д. Прищак // Наукові записки Вінницького державного педагогічного університету ім. Михайла Коцюбинського. Серія: Педагогіка і психологія. – 2010. – Вип. 30. – С. 23–26.

13.    74.58 Г 94 Рузакова, Г. Г. Реструктуризація вищої школи з позиції гуманістичної парадигми освіти / Г. Г. Рузакова // Гуманізм та освіта : збірник матеріалів Х міжнародної науково-практичної конференції м. Вінниця, 14–16 вересня 2010 року. – Вінниця, 2010. – С. 491–493.

14.    Стрижак, О. Є. Управління знаннями – головна парадигма сучасної освіти / Олександр Євгенійович Стрижак // Комп'ютер у школі та сім'ї. – 2016. – № 5. – С. 9–11.

15.    74.58 Н 73 Ткаченко, Л. І. Парадигма синергетичного підходу в педагогіці / Л. І. Ткаченко // Нові технології навчання. – 2013. – № 78. – С. 184–188.

16.    65.9(4УКР) В 53 Уманська, М. В.  Нова парадигма вищої освіти / М. В. Уманська // Вісник студентського наукового товариства «Ватра» Вінницького торговельно-економічного інституту Київського національного торговельно-економічного університету : за матеріалами Всеукр. студент. наук. конференції «Інтелект. потенціал молоді в реалізації стратегії інноваційного розвитку України» 10 квіт. 2008 р. – Вінниця : Центр підготовки навчально-методичних видань ВТЕІ КНТЕУ, 2008. – Вип. 3. – С. 261–263.

17.    Шиндаулова, Р. Б. Ноогуманистическое мировоззрение как проблема современной философии образования / Р. Б. Шиндаулова // Грані : науково-теоретичний і громадсько-політичний альманах. – 2016. – № 8. – С. 40–44.

Розділ: Педагогіка. Освіта. Професії

Код: 5921  Добрий день! Доподожiть з лiтературою з теми "Принцип оптимізації управлінської діяльності в навчальному закладi (з урахуванням специфiки професiноi дiяльностi студента)".  Вгору  

Принципи оптимізації управлінської діяльності ВНЗ

 1. Бережний, А. І. Державна влада як можливість прийняття рішень, що регулюють розподіл благ у конфліктних ситуаціях в інноваційному розвитку ВНЗ / А. І. Бережний // Держава та регіони. Серія: Державне управління. – 2013. – № 1. – С. 5–10.
 2. Биков, В. Ю. Хмарна комп'ютерно-технологічна платформа відкритої освіти та відповідний розвиток організаційно-технологічної будови ІТ-підрозділів навчальних закладів / В. Ю. Биков // Теорія і практика управління соціальними системами: філософія, психологія, педагогіка, соціологія. – 2013. – № 1. – С. 81–98.
 3. Дмитриев, В. Ю. Качество обучения в вузе в концепции образовательного маркетинга / В. Ю. Дмитриев // Теорія і практика управління соціальними системами: філософія, психологія, педагогіка, соціологія. – 2014. – № 4. – С. 105–111.
 4. Комар, В. Ю. Аналіз стану самоуправління навчанням студентів вищих навчальних закладів економічного і управлінського профілю / В. Ю. Комар // Інвестиції: практика та досвід. – 2010. – № 18. – С. 80–82.
 5. Медведєв, І. А. Ідея класичного університету: динаміка ціннісних орієтацій в контексті державного управління / І. А. Медведєв // Економіка та держава. – 2010. – № 9. – С. 77–83.
 6. Парсяк, В. П. Системний підхід до впровадження корпоративного управління вищими навчальними закладами / В. П. Парсяк, І. М. Драгомирова // Економіка та держава. – 2007. – № 12. – С. 21–24.
 7. Парсяк, К. Побудова системи управління якістю освітніх послуг у структурному підрозділі ВНЗ / К. Парсяк // Вісник економічної науки України. – 2013. – № 2. – С. 124–127.
 8. Ромін, А. В. Державне регулювання в системі управління вищими навчальними закладами: регіональний аспект / А. В. Ромін // Інвестиції: практика та досвід. – 2014. – № 18. – С. 167–169.
 9. Смик, Л. Моніторинг в управлінні якістю освіти навчального закладу / Людмила Смик // Директор школи. – 2012. – Вересень, № 15. – С. 25–38.
 10. Степашко, В. Методи та форми управління науково-дослідницькою діяльністю студентів вищих навчальних закладів / В. Степашко // Рідна школа. – 2008. – № 12. – С. 3–6.
 11. Федорченко, Ю. Про оптимізацію мережі ВНЗ / Юрій Федорченко // Управління освітою. – 2016. – Березень, № 3. – С. 27–33.
 12. Холод, Б. І. Сучасний інструментарій вибору операційних стратегій розвитку ВНЗ / Б. І. Холод, О. В. Дашевська // Академічний огляд. – 2012. – № 1. – С. 5–12.
 13. Яковенко, М. Проблеми управління освітніми системами вищої школи / М. Яковенко // Вища школа. – 2014. – № 3/4. – С. 51–58.
Розділ: Педагогіка. Освіта. Професії

Код: 5899  Порадьте? будь ласка авторів,книги,статті для магістерської роботи на тему : "Особливості уваги у дітей дошкільного віку з затримкою психічного розвитку".  Вгору  

Особливості уваги у дітей дошкільного віку з затримкою психічного розвитку

 1. 74.3 А 66 Андрущенко, Н. В. Монтессори-педагогика и Монтессори-терапия / Н. В. Андрущенко. – Санкт-Петербург : Речь, 2010. – 316 с. : ил.
 2. Баташева, Н. Особливості перцептивного та когнітивного компонентів емоційної сфери дошкільників із затримкою психічного розвитку / Н. Баташева // Особлива дитина: навчання і виховання. – 2017. – № 2. – С. 48–55.
 3. Баташева, Н. Особливості формування емоційної сфери соціально депривованих дошкільників із затримкою психічного розвитку / Н. Баташева // Особлива дитина: навчання і виховання. – 2016. – № 4. – С. 59–66.
 4. 74 В 48 Волошина, О. В Корекційна робота з дітьми з синдромом дефіциту уваги як нагальна потреба сучасної школи / О. В Волошина // Наук. зап. Вінниц. держ. пед. ун-ту ім. Михайла Коцюбинського. Серія: Педагогіка і психологія. – 2010. – Вип. 32. – С. 257–261.
 5. Горбунова, Н. В. Кореляція порушення психомоторики з порушенням мовлення дітей старшого дошкільного віку / Н. В. Горбунова // Гуманітарні науки. – 2009. – № 2. –С.29–31.
 6. Гусєва, Н. Корекційна допомога дітям із ЗРП : специфіка організації в умовах інклюзії / Н. Гусєва // Психолог дошкілля. – 2016. – № 9. – С. 4–6.
 7. Добриніна, С. М. Особливості корекції мовлення дітей із затримкою психічного розвитку / С. М. Добриніна // Дитина з особливими потребами. Інклюзивна освіта. Дефектологія. Корекційна робота. – 2016. – № 2. – С. 13–15.
 8. 88.8 Д 84 Дуткевич, Т. В. Дитяча розвивально-корекційна психологія : навч. посіб. для студ. ВНЗ / Т. В. Дуткевич. – Київ : КНТ, 2017. – 265 с.
 9. Закрепина, А. Изучение особенностей социального развития детей дошкольного возраста с отклонениями в умственном развитии / А. Закрепина // Дошкольное воспитание. – 2010. – № 1. – С. 86–101.
 10. 88.8 З-36 Засєкіна, Л. В. Гіперактивний розлад із дефіцитом уваги: теорія та практика : монографія / Л. В. Засєкіна, О. А. Соловей. – Луцьк : Волин. нац. ун-т ім. Лесі Українки, 2011. – 228 с.
 11. Зимніна, В. В. Як зробити цей звук слухняним? : конспект індивідуального заняття з дитиною з загальним недорозвитком мовлення та затримкою психічного розвитку сьомого року життя / В. В. Зимніна // Розкажіть онуку. – 2007. – Серп. (№ 8). – С. 30–31.
 12. 74.3 І-44 Ілляшенко, Т. Д. Допоможіть дитині розвиватися / Т. Д. Ілляшенко, М. В. Рождественська ; Нац. Асамблея інвалідів України. – Вид. 2-ге, переробл. і доп. – Київ : [б. в.], 2008. – 96 с.
 13. Косогорова, Л. В стране чувств : организация коррекционных игротерапевтических занятий / Л. Косогорова // Здоровье детей. – 2012. – Січ. (№ 1). – С. 40–44.
 14. 88.4 К 82 Кричковська, Т. Д. Психологія аномального розвитку : навч. посіб. / Т. Д. Кричковська ; Ніжин. держ. ун-т ім. М. Гоголя. – Київ : КНТ, 2016. – 165 с.
 15. Кузава, І. Формування художньо-естетичних інтересів молодших школярів із затримкою психічного розвитку / І.Кузава // Початкова школа. – 2002. – № 6. – С. 16–18.
 16. Куцолапська А. М. Психокоригувальні вправи з дітьми із затримкою психічного розвитку / А. М.Куцолапська // Дитина з особливими потребами. Інклюзивна освіта. Дефектологія. Корекційна робота. – 2016. – № 1. – С. 10–15.
 17. Куцолапська, А. Психокорегувальні вправи / А. Куцолапська // Дефектолог. – 2015. – Листоп. (№ 11). – С. 4–8.
 18. 88.8 Л 28 Лаут, Герхард В. Нарушение внимания у детей: тренинг и развивающие игры : пер. с нем. / Г. В. Лаут, П. Ф. Шлоттке. – 5-е изд., перераб. – Москва : Академия, 2008. – 368 с. : ил. табл.
 19. 88.8 М 22 Мамайчук, И. И. Психокоррекционные технологии для детей с проблемами в развитии : учеб. пособие для студ. вузов / И. И. Мамайчук. – Санкт-Петербург : Речь, 2010. – 400 с.
 20. 88.35 М 43 Меженко, Ю. С. Быстрое и эффективное развитие памяти, внимания и умственных способностей / Ю. С. Меженко. – Донецк : БАО, 2011. – 224 с. : табл.
 21. 88.4 Н 60 Нижник, Л. І. Допомога дітям з особливими потребами / Л. Нижник, О. Сагірова. – Київ : Ред. загальнопед. газет, 2004. – 120 с. : іл.
 22. Нижник, Г. Граючись розвиваємося : корекційно-розвивальна програма для дошкільників із затримкою психічного та мовного розвитку / Г. Нижник, Н. Шлемкевич, Л. Мироник , Л. Гнатишин // Психолог дошкілля. – 2014. – Лют. (№ 2). – С. 1–13 [вкл.].
 23. Омельченко, І. Технологія формування хронотопу комунікативної діяльності у дітей із затримкою психічного розвитку / І. Омельченко // Особлива дитина: навчання і виховання. – 2015. – № 2. – С. 59–66.
 24. Панюшкіна, О. Молодші школярі з порушенням психологічного розвитку : формування навчальної мотивації / О. Панюшкіна // Психолог. – 2012. – Жовт. (№ 19). – С. 18–22.
 25. 88.4 П 86 Психология детей с нарушениями интеллектуального развития : учеб. для студ. учреждений высш. проф. образования / под ред. Л. М. Шипицыной. – Москва : Академия, 2012. – 224 с.
 26. Пугачова, В. В. Казкотерапія в соціальній адаптації дітей з розумовою відсталістю / В. В. Пугачова // Дитина з особливими потребами. Інклюзивна освіта. Дефектологія. Корекційна робота. – 2016. – № 8. – С. 8–14.
 27. Романюк, Н. Горе від розуму : Діти,які відстають у психічному розвитку,можуть бути корисні суспільству. Та чи готове воно їх приняти? / Н. Романюк // Україна молода. – 2010. – 31 берез. – С. 10.
 28. Тростинська, В. Особливий підхід, особлива увага / В. Тростинська // Дошкільне виховання. – 2002. – № 6. – С. 12–13.
 29. Цибуля, Н. Використання конструктора для розвитку психічних процесів : майстер-клас для психологів / Н. Цибуля // Психолог дошкілля. – 2016. – Лют. (№ 2). – С. 4–8.
 30. Шмаргун, В. М. Функцій когнітивної диференціації та інтелекту дітей з затримками психічного розвитку в процесі корекційного начання / В.М. Шмаргун // Практична психологія та соціальна робота. – 2004. – № 3. – С. 73–80 : табл.
 31. Шмаргун, В. Сенсомоторна увага та інтелектуальний розвиток школярів / В. Шмаргун // Початкова школа. – 2013. – № 1. – С. 57–60.
 32. Янкевич, Т. Розвиток уміння розрізняти правий і лівий напрямок у дітей з ЗПР дошкільного віку / Т. Янкевич // Дефектолог. – 2016. – Черв. (№ 6). – С. 34–37.
Розділ: Педагогіка. Освіта. Професії

Код: 5897  Взаємодія ДНЗ і сім'ї як умова формування здорового способу життя.  Вгору  

Взаємодія ДНЗ і сім’ї як умова формування здорового способу життя

1.      Адамчук, А. Харчування і здоров'я : пізнавально-розважальна гра для 1–4-х класів / А. Адамчук // Здоров'я та фізична культура. – 2016. – Берез., (№ 3). –1–5.

2.      Акопян, Л. Співробітництво, партнерство, довіра : сучасний погляд на взаємодію педагогів і батьків / Л. Акопян, Л. Погорєлова // Дошкільне виховання. – 2013. – № 1. – С. 26–28.

3.      Анісімова, І. Здоров'я – найцінніший дар : семінар-тренінг для батьків / І. Анісімова // Дитячий садок. – 2016. – Трав., (№ 9). – С. 31–36.

4.      Бєлєнька, Г. Відкриваємо горизонти життя разом : співпраця педагогів і батьків / Г. Бєлєнька // Дошкільне виховання. – 2016. – № 6. – С. 2–4.

5.      Бурова, А. Фізвиховання дошкільнят: сучасний стан і вимоги / А. Бурова // Дошкільне виховання. – 2007. – № 7. – С. 11–14.

6.      Васильева, Н. Л. Психолого-социальное сопровождение личностного развития детей дошкольного возраста / Н. Л. Васильева, В. Ю. Иванова // Детский сад: теория и практика. – Москва. – 2011. – № 10. – С.97–105.

7.      Ващенко, О. Здоров'язберігаюче навчання і виховання / О. Ващенко // Початкова освіта. – 2009. – Берез., (№ 11). – С. 17–18.

8.      Голобородько, М. К. Батькам про дітей / М. Голобородько, О. Сітенко. – Харків : Ексклюзив, 2013. – 28 с.

9.      Даневич, С. М. Здоров'я нації – основа культури суспільства : батьківський всеобуч / С. М. Даневич // Класному керівнику усе для роботи – 2012. – № 6. – С. 37–42.

10.  Даниленко, Г. Взаємодія навчального закладу і батьків щодо формування в академічно здібних учнів здоров’язбережувальної компетентності / Г. Даниленко, О. Щербакова, О. Щербаков // Рідна школа. – 2016. – № 4. – С. 55–59.

11.  Деркунская, В. А. Воспитание ценностного отношения к здоровью и здоровому образу жизни у детей младшего дошкольного возраста / В. А. Деркунская, М. Г. Коршунова // Детский сад: теория и практика. – Москва. – 2011. – № 10. – С.6–11.

12.  Деркунская, В. А. Формирование основ здорового образа жизни у старших дошкольников / В. А. Деркунская, И. И. Никонец, Т. Л. Шитикова // Детский сад: теория и практика. – Москва. – 2011. – № 10. – С.12–18.

13.  Долинна, О. Батьки в дошкільному закладі: споживачі та гості чи партнери–однодумці? / О. Долинна, О. Низковська // Дошкільне виховання. – 2007. – № 1. – С. 6–8.

14.  Емченко, С. А. Как сохранить здоровое зрение у дошкольников / С. А. Емченко // Детский сад: теория и практика. – Москва. – 2011. – № 10. – С.36–41.

15.  Змановский, Ю. Ф. С аттестатом здоровья / Ю. Ф. Змановский, Ю. Е. Лукьянов. – Москва : Педагогика, 1981. – 128 с.

16.  Карабаева, С. И. Формирование осознанного отношения к здоровью и здоровому образу жизни у дошкольников / С. И. Карабаева // Детский сад: теория и практика. – Москва. – 2011. – № 10. – С.20–25.

17.  Козак, Н. Робота з батьками: нові підходи : [В дитячому садку] / Н.Козак // Дошкільне виховання. – 2000. – № 7. – С. 14–15.

18.  Коломоєць, Г. Оздоровлювальний хортинг у ДНЗ / Г. Коломоєць // Дитячий садок. – 2015. – № 5. – С. 22–27.

19.  Костюк, Н. К. Спільна робота дитячого закладу і сім'ї у збереженні та зміцненні здоров'я дитини / Н. К. Костюк, Л. Г. Подуфалова // Наукові записки Вінницького державного педагогічного університету ім. Михайла Коцюбинського. Серія: Педагогіка і психологія. – 2010. – Вип. 30. – С. 357–362.

20.  Крупська, Н. М. Вечір знайомства «Здоров'я наших дітей» / Н. М. Крупська // Виховна робота в школі – 2012. – № 10. – С. 9–11.

21.  Кузь, Ю. С. Роль здоров'язберігаючої поведінки та її вплив на організм людини / Ю. С. Кузь // Сучасні інформаційні технології та інноваційні методики навчання в підготовці фахівців: методологія, теорія, досвід, проблеми : збірник наукових праць / Інститут педагогічної освіти і освіти дорослих, Інститут професійно-технічної освіти, Вінницький державний педагогічний університет ім. Михайла Коцюбинського. – Київ ; Вінниця, 2015. – Вип. 42. – С. 112–116.     

22.  Лагутина, Н. Ф. Культурологическая модель здоровьесберегающей деятельности в дошкольном учреждении / Н. Ф. Лагутина, Н. В. Голованова // Детский сад: теория и практика. – Москва. – 2011. – № 10. – С.51–57.

23.  Литвиненко, І. Відповідальність за власне здоров'я формуємо разом з батьками / І. Литвиненко // Дошкільне виховання. – 2005. – № 1. – С. 6–7.

24.  Лохвицька, Л. В. Фундамент безпеки життєдіяльності дітей – здоров'язберігальне середовище дошкільного навчального закладу / Л. В. Лохвицька // Безпека життєдіяльності. – 2015. – № 7. – С. 8–12.

25.  Мазій, А. І. Колективна творча справа «Азбука здоров'я» / А. І. Мазій, Л. М. Роженко, Л. М. Гага // Виховна робота в школі. – 2009. – № 1. – С. 39–42.

26.  Малинина, Н. Ю. Спортивный досуг как форма физкультурно-оздоровительной работы в детском саду / Н. Ю. Малинина, С. А. Попова, Е. А. Ахмерова // Детский сад: теория и практика. – Москва. – 2011. – № 10. – С.76–83.

27.  Настольная книга родителей. – Минск : Вышейшая шк., 1991. – 301 с.

28.  Обідченко, О. О. Подорож Планетою Здоров'я / О. О. Обідченко // Все для вчителя. – 2014. – Серп., (№ 8). – С. 70–73.

29.  Правдов, М. А. Формирование валеологической культуры дошкольников в здоровьесберегающем пространстве детского сада / М. А. Правдов, С. Ю. Федорова. Детский сад: теория и практика. – Москва. – 2011. – № 10. – С.42–50.

30.  П'ятницька, Д. Процес формування свідомого ставлення дітей до занять фізичною культурою / Д. П'ятницька, Л. Грищенко // Фізична культура, спорт та здоров'я нації : збірник наукових праць / Вінницький державний педагогічний університет ім. Михайла Коцюбинського, Інститут фізичного виховання і спорту. – Вінниця, 2015. – Вип. 19, т. 1. – С. 361–365.

31.  Рожкова, С. Б. Сім'я та здоров'я / С. Б. Рожкова // Класному керівнику усе для роботи . – 2012. – № 9. – С. 44–45.

32.  Рыбак, Е. В. Модели сотрудничества детского сада с родителями по формированию основ здорового образа жизни дошкольника / Е. В. Рыбак // Детский сад: теория и практика. – Москва. – 2011. – № 10. – С.92–96.

33.  Савчук, Л. О. Природні чинники здоров'я / Л. О. Савчук // Все для вчителя. – 2016. – Лют., (№ 2). – С. 42–43.

34.  Свириденко, С. Навчаємо дітей здорового способу життя / С.Свириденко // Учитель. – 2000. – № 4/6. – С. 27–31.

35.  Собко, К. Л. Валеологічне виховання дошкільників / К. Л. Собко // Психологія розвитку особистості: теорія і практика : матеріали науково–практичної конференції, м. Вінниця, 19 травня 2016 р. / Відкритий міжнародний університет розвитку людини "Україна", Вінницький соціально-економічний інститут, Студентське наукове товариство Вінницького інституту університету «Україна». – Вінниця, 2016. – С. 92–96.

36.  Спичак, М. Курс– на співпрацю з батьками / М. Спичак // Дошкільне виховання. – 2007. – № 3. – С. 14.

37.  Стожарова, М. Ю. Формирование здоровьесберегающего поведения детей пятого года жизни / М. Ю. Стожарова, Р. С. Краснова, И. А. Гаврилова // Детский сад: теория и практика. – Москва. – 2011. – № 10. – С.26–35.

38.  Тимофеева, Т. Н. Черлидинг для дошкольников / Т. Н. Тимофеева, О. О. Татаринова, М. В. Соколова // Детский сад: теория и практика. – Москва. – 2011. – № 10. – С.68–75.

39.  Тоцька, Т. Виховувати серцем / Т. Тоцька // Дошкільне виховання. – 2007. – № 3. – С. 14–17.

40.  Тупичкина, Е. А. Проект реализации здоровьесберегающих технологий в процессе олимпийского образования дошкольников / Е. А. Тупичкина // Детский сад: теория и практика. – Москва. – 2011. – № 10. – С.58–67.

41.  Удова, О. В. Пректирование взаимодействия дошкольного образовательного учреждения с родителями воспитанников / О. В. Удова // Детский сад: теория и практика. – 2012. – N 4. – С. 64–71.

42.  Флярковська, О. Взаємодія позашкільного навчального закладу і сім'ї як основа розвитку особистості / О. Флярковська // Позашкілля. – 2016. – Листоп., (№ 11). – С. 64–70.

43.  Хаткіна, М. О.Веселі уроки здоров'я : для розумних хлопчиків та дівчаток / М. О. Хаткіна. – Донецьк : БАО, 2014. – 80 с.

44.  Цветкова, П. В. Сотрудничество детского сада с семьей – путь к здоровому образу жизни ребенка / П. В. Цветкова, Н. А. Егорова, З. С. Варфоломеева // Детский сад: теория и практика. – Москва. – 2011. – № 10. – С.84–91.

45.  Шевченко, Л. О. Здорова сім'я – здорові діти / Л. О. Шевченко, Л. В. Шаповалова // Розкажіть онуку. – 2014. – Жовт., (№ 10). – С. 75–76.

46.  Щур, Л. З. Тато, мама і я – спортивна сім'я : родинне світо / Л. З. Щур // Класному керівнику усе для роботи . – 2014. – № 3.

Розділ: Педагогіка. Освіта. Професії

Код: 5874  Доброго ранку, підберіть, будь ласка, літературу на тему: "Розвиток пам'яті у навчальній діяльності дітей молодшого шкільного віку". Дякую!  Вгору  

Розвиток пам’яті у навчальній діяльності дітей молодшого шкільного віку

1.      Возрастные и индивидуальные различия памяти / АПН РСФСР, Ин–т психологии ; под ред. А. А. Смирнова. – Москва : Просвещение, 1967. – 300 с.

2.      Глова, Б. Прийоми використання радіантного конспектування при вивченні словесності в школі  / Б. Глова // Укр. мова та л-ра. – 2013. – Квіт., (№ 7). – С. 33–41.

3.      Зинц, Р. Обучение и память : пер. с нем. / Р. Зинц ; под ред. Б. А. Бенедиктова. – Мн. : Вышэйшая шк., 1984. – 238 с.

4.      Забава, Л. Ейдетика як метод розвитку пам'яті / Л. Забава // Початкова освіта. – 2015. – Січ., (№ 1). – С. 13–14.

5.      Ипполитов, Ф. В. Память школьника / Ф. В. Ипполитов. – Москва : Знание, 1978. – 48 с. – (Новое в жизни, науке и технике. Педагогика и психология ; № 9).

6.      Корсаков, И. А. Наедине с памятью / И. А. Корсаков, Н. К. Корсакова. – Москва: Знание, 1984. – 80 с.

7.      Лісовецька, М. І. Програма розвитку пізнавальних процесів молодших школярів із затримкою психічного розвитку «крок за кроком» / М. І. Лісовецька // Дитина з особливими потребами. Інклюзивна освіта. Дефектологія. Корекційна робота. – 2016. – № 5. – С. 26–31.

8.      Мальцева, К. П. Развития памяти школьника : лекция для учителей / К. П. Мальцева ; Акад. педагогических наук РСФСР, Ин–т психологии. – Москва : Изд–во Акад. педагогических наук РСФСР, 1956. – 32 с.

9.      Мюллер, С.  Игры в память / С. Мюллер // Обдарована дитина – 2012. – № 6. – С. 49–56.

10.  Пасічник, А. В. Особливості розумового виховання молодших школярів у процесі навчання матеріалу / А. В. Пасічник // Початк. освіта. – 2009. – Лют., (№ 5/7). – С. 28–30.

11.  Развитие логической памяти у детей / Акад. педагогических наук СССР, НИИ общей и педагогической психологии ; под ред. А. А. Смирнова. – Москва : Педагогика, 1976. – 256 с.: с. 249–254.

12.  Роговин, М. С. Проблемы теории памяти : науч.–метод. пособие для преподавателей вузов / М. С. Роговин. – Москва : Высш. шк., 1977. – 183 с.

13.  Розов, А. И. Память  / А. И. Розов. – Москва : Знание, 1970. – 62 с.

14.  Рожко, І. Мнемотехніки в розвитку музичної пам'яті молодших школярів / І. Рожко // Мистецтво та освіта. – 2016. – № 3. – С. 13–16.

15.  Розвивальні завдання для дітей старшого дошкільного та молодшого шкільного віку // Обдарована дитина . – 2012. – № 6. – С. 57–65.

16.  Цуркан, Н.  Ейдетика як метод розвитку пам'яті в учнів початкової школи / Н. Цуркан // Початк. шк. – 2016. – № 7. – С. 44–46.

17.  Чижова, О.  Игровые занятия – средство развития памяти: для детей подготовительной к школе группы / О. Чижова // Дошкольное воспитание – 2013. – № 4. – С. 8–12.

18.  Швидка педагогічна допомога від «Школи ейдетики» : уривки з книжки Є. Антощука «8 уроків з техніки ефективного запам'ятовування»  // Психолог. – 2015. – Листоп., (№ 21/22). – С. 31–47.

Розділ: Педагогіка. Освіта. Професії

Сторінка 1 з 14 123456 > До останньої »

Розділи:
Інтернет і телекомунікації [39]
Історія [296]
Бібліотеки. Архіви [342]
Біологія. Медицина [39]
Бухгалтерський облік та аудит [135]
Військове справа. ОБЖ [11]
Вінниччина [197]
Географія. Країнознавство [28]
Держава і право [188]
Екологія [24]
Економіка. Управління. Фінанси [1709]
Електронні бібліотеки, сайти [19]
Етнографія [27]
Кіно. Театр [7]
Комп'ютери і програми [29]
Кулінарія [6]
Культура. Мистецтво. ЗМІ [95]
Літературознавство [190]
Математика. Кібернетика [20]
Мовознавство. Іноземні мови [144]
Музика [22]
Не в тему! (offtopics) [10]
Педагогіка. Освіта. Професії [200]
Політика. міжнародні відносини [54]
Психологія. Психіатрія [55]
Сільське господарство [138]
Словники. Довідники. Енциклопедії [9]
Статистика [6]
Тексти книжок [44]
Техніка. Виробництво. Стандарти [60]
Туризм [12]
Фізика. Астрономія [8]
Філософія. Соціологія. Релігія [67]
Физкультура и спорт [11]
Хімія [8]

Rambler's Top100    
Copyright © ОУНБ ім. К.А.Тімірязєва 1998-2021
Дизайн:Березюк Сергій
Програмування:Мачушенко Дмитро
Всі матеріали на цьому сайті розміщені на умовах ліцензії Creative Commons Attribution 4.0 International, якщо не зазначене інше