ОУНБ ім. К.А. Тімірязєва
  
Наша адреса:
Україна, м. Вінниця,
21100, Соборна, 73
Тел. (0432) 56-27-92
Факс (0432) 67-03-41
 

E-Mail: inform@library.vn.ua

Ми працюємо:

Понеділок - четвер з 10.00 до 19.00,
Субота та неділя з 10.00 до 18.00
П'ятниця - вихідний день
Остання середа кожного місяця - санітарний деньBiblioteka Publiczna im. Zygmunta Jana Rumla w Dzielnicy Praga Południe m.st. Warszawy 
Офiцiйне представництво Президента України
Корпорація Інком
Урядовий портал
Урядова телефонна «гаряча лінія»
Офіційний портал Верховної Ради України
Вінницька ОДА
Вінницька обласна Рада - офіційний інтернет-сайт
Вінницька міська рада
Управління культури і мистецтв Вінницької облдержадміністраціїВасиль Стус – велетень духу і таланту

Версія для друку

2013 

288. Гладишев, В. В. Василь Стус про Генріха Белля: стаття «Очима гуманіста» : премія 1972 р. / В. В. Гладишев // Всесвіт. літ. та культура в навч. закл. України. – 2013. – № 12. – С. 10–11. 

289. Іщенко, Є. Концепти й екзистенціонали в семантичному полі лірики Василя Стуса : [дослідж. творчості В. Стуса] / Євген Іщенко // Слово і час. – 2013. – № 1. – С. 31–41. 

290.   Марко, В. П. Екзистенції Василя Стуса / В. П. Марко // Аналіз художнього твору : навч. посіб. / В. П. Марко. – Київ : Академвидав, 2013. – С. 130–134. – (Альма-матер).  

291. Пуніна, О. Компенсація як рівновага : до кількох експресіоністичних поезій Осипа Мандельштама, Володимира Свідзинського, Василя Стуса й Олега Солов’я / Ольга Пуніна // Дивослово. – 2013. – № 4. – С. 51–54. 

292. Романько, В. Андрій Малишко і Василь Стус: діалог так і не відбувся : [про творчі стосунки відомих особистостей] / Віталій Романько // Дивослово. – 2013. – № 6. – С. 58–59. 

293. Сташевська, О. Екзистенційно-духовні домінанти лірики Василя Стуса / Олена Сташевська // Літературознавчі студії : зб. наук. ст. / Вінниц. держ. пед. ун-т ім. М. Коцюбинського ; голов. ред. І. Є. Руснак. – Вінниця, 2013. – Вип. 8. – С. 371–379. 

294. Яструбецька, Г. За читанням Стуса : цикл / Галина Яструбецька // Укр. літ. газ. – 2013. – 22 лют. – С. 12–13. 

2014 

295. Грабовський, С. «Трагічний стоїцизм» Василя Стуса у контексті його доби / Сергій Грабовський // Мандрівець. – 2014. – № 3. – С. 75–79. 

296. Донченко, Л. Модуси наближень: Василь Стус і Валерій Шевчук / Лариса Донченко // Художні моделі національної ідентичності / Лариса Донченко. – Київ, 2014. – С. 130–137. 

297. Яструбецька, Г. Творчість Василя Стуса і сучасна свідомість / Галина Яструбецька // Дивослово. – 2014. – № 7/8. – С. 64–67. 

2015 

298. Антонюк, О. Поетика візуального у збірці Василя Стуса «Зимові дерева» / Олена Антонюк // Художнє слово Василя Стуса в контексті української та світової літератури : матеріали V Міжнар. наук.-теорет. конф., присвяч. вшануванню пам’яті письменника, літературознавця, мислителя і громадянина (Донецьк, 28 листоп. 2013 р.) / М-во освіти і науки України [та ін.]. – Донецьк ; Вінниця, 2015. – С. 281–290. 

299. Бердник, О. Інтратекстуальна поетологія «Листів у вічність...» В. Стуса / Олена Бердник // Актуальні проблеми української літератури і фольклору : наук. зб. / М-во освіти і науки України, Донец. нац. ун-т, Каф. історії укр. літ. і фольклористики ; відп. ред. В. А. Просалова. – Вінниця, 2015. – Вип. 23. – С. 158–171. 

300. Бондаренко, Г. Сила духовності українського народу в поетичних пошуках Василя Стуса / Галина Бондаренко, Зоя Клименко, Оксана Сушко // Художнє слово Василя Стуса в контексті української та світової літератури : матеріали V Міжнар. наук.-теорет. конф., присвяч. вшануванню пам’яті письменника, літературознавця, мислителя і громадянина (Донецьк, 28 листоп. 2013 р.) / М-во освіти і науки України [та ін.]. – Донецьк ; Вінниця, 2015. – С. 246–255. 

301. Бузов, А. Екфрасис у поетичному досвіді Василя Стуса / Антон Бузов // Художнє слово Василя Стуса в контексті української та світової літератури : матеріали V Міжнар. наук.-теорет. конф., присвяч. вшануванню пам’яті письменника, літературознавця, мислителя і громадянина (Донецьк, 28 листоп. 2013 р.) / М-во освіти і науки України [та ін.]. – Донецьк ; Вінниця, 2015. – С. 119–131. 

302. Винник, Т. Ліричний сюжет ідилії (на матеріалі поезій Василя Стуса) / Тетяна Винник // Художнє слово Василя Стуса в контексті української та світової літератури : матеріали V Міжнар. наук.-теорет. конф., присвяч. вшануванню пам’яті письменника, літературознавця, мислителя і громадянина (Донецьк, 28 листоп. 2013 р.) / М-во освіти і науки України [та ін.]. – Донецьк ; Вінниця, 2015. – С. 274–281. 

303. Вокальчук, Г. Основні тенденції словотворчої практики українських поетів-шістдесятників : [згадується В. Стус, його лексикон, охарактеризовано найбільш уживані слова-образи] / Галина Вокальчук // Художнє слово Василя Стуса в контексті української та світової літератури : матеріали V Міжнар. наук.-теорет. конф., присвяч. вшануванню пам’яті письменника, літературознавця, мислителя і громадянина (Донецьк, 28 листоп. 2013 р.) / М-во освіти і науки України [та ін.]. – Донецьк ; Вінниця, 2015. – С. 341–354. 

304. Грабовський, С. Україна: еліта без нації : «трагічний стоїцизм» Василя Стуса у контексті його доби / Сергій Грабовський // День. – 2015. – 17–18 квіт. – С. 8. 

305. Єщенко, Т. Діалогічний зв’язок текстів Василя Стуса із семіотичним універсумом української культури (на прикладі діалектної лексики) / Тетяна Єщенко // Художнє слово Василя Стуса в контексті української та світової літератури : матеріали V Міжнар. наук.-теорет. конф., присвяч. вшануванню пам’яті письменника, літературознавця, мислителя і громадянина (Донецьк, 28 листоп. 2013 р.) / М-во освіти і науки України [та ін.]. – Донецьк ; Вінниця, 2015. – С. 355–366. 

306. Жигалкіна, С. Стилістичне навантаження моно- та поліпредикативних речень у поетичному мовленні В. Стуса / Світлана Жигалкіна // Художнє слово Василя Стуса в контексті української та світової літератури : матеріали V Міжнар. наук.-теорет. конф., присвяч. вшануванню пам’яті письменника, літературознавця, мислителя і громадянина (Донецьк, 28 листоп. 2013 р.) / М-во освіти і науки України [та ін.]. – Донецьк ; Вінниця, 2015. – С. 366–375. 

307. Загнітко, А. Мовна екзистенційність Василя Стуса: художньо-мовленнєвий простір / Анатолій Загнітко // Художнє слово Василя Стуса в контексті української та світової літератури : матеріали V Міжнар. наук.-теорет. конф., присвяч. вшануванню пам’яті письменника, літературознавця, мислителя і громадянина (Донецьк, 28 листоп. 2013 р.) / М-во освіти і науки України [та ін.]. – Донецьк ; Вінниця, 2015. – С. 316–340. 

308. Зелененька, І. Особливості поезії Ред’ярда Кіплінга «If» у перекладі Василя Стуса / Ірина Зелененька // Мова твору в контексті проблем вивчення художньої літератури : матеріали ІІ Всеукр. конф. / Бар. гуманітар.-пед. коледж ім. Михайла Грушевського, Глухів. нац. пед. ун-т ім. Олександра Довженка, Вінниц. соц.-екон. ін-т Ун-ту «Україна». – Бар, 2015. – С. 22–23.

309.   Зелененька, І. Традиції Василя Стуса у сучасній подільській поезії / Ірина Зелененька // Художня творчість у контексті проблем її вивчення : матеріали ІІІ Всеукр. конф. з актуал. проблем белетристики, худож. практики: до 200-ліття Тараса Шевченка ; матеріали І Міжнар. конф., присвяч. 150-літтю Михайла Коцюбинського / Бар. гуманітар.-пед. коледж ім. Михайла Грушевського, Глухів. нац. пед. ун-т ім. О. Довженка, Вінниц. соц.-екон. ін-т Ун-ту «Україна» ; голов. ред. І. А. Зелененька. – Бар, 2015. – С. 27–34.

310. Івасюк, Л. Проблематика рецепції Василя Стуса в німецькомовному просторі / Леся Івасюк // Художнє слово Василя Стуса в контексті української та світової літератури : матеріали V Міжнар. наук.-теорет. конф., присвяч. вшануванню пам’яті письменника, літературознавця, мислителя і громадянина (Донецьк, 28 листоп. 2013 р.) / М-во освіти і науки України [та ін.]. – Донецьк ; Вінниця, 2015. – С. 41–60. 

311. Кодак, М. П. Поет – орудна іпостась життя : читаючи «Час творчості» Василя Стуса / Микола Пилипович Кодак // Вибране : [в 2 т.] : ст., рец., питання/проблеми теорет. / Микола Пилипович Кодак. – Луцьк, 2015. – Т. 2. – С. 158–176. 

312. Колтакова, Н. Абстрактний дискурс поезії Василя Стуса / Наталя Колтакова // Художнє слово Василя Стуса в контексті української та світової літератури : матеріали V Міжнар. наук.-теорет. конф., присвяч. вшануванню пам’яті письменника, літературознавця, мислителя і громадянина (Донецьк, 28 листоп. 2013 р.) / М-во освіти і науки України [та ін.]. – Донецьк ; Вінниця, 2015. – С. 182–190. 

313. Кравченко, Є. Експресія розмовності в індивідуальному словотворенні В. Стуса / Євдокія Кравченко // Художнє слово Василя Стуса в контексті української та світової літератури : матеріали V Міжнар. наук.-теорет. конф., присвяч. вшануванню пам’яті письменника, літературознавця, мислителя і громадянина (Донецьк, 28 листоп. 2013 р.) / М-во освіти і науки України [та ін.]. – Донецьк ; Вінниця, 2015. – С. 375–384. 

314. Лебідь-Гребенюк, Є. Щоденники Тараса Шевченка і Василя Стуса: перегук мотивів / Євгенія Лебідь-Гребенюк // Доля Тараса Шевченка на засланні : зб. наук. пр. Четвертих Міжнар. Шевченк. читань, присвяч. 165-річчю від часу переведення Т. Г. Шевченка на службу в Новопетровс. укріплення, 16 квіт. 2015 р. / Шевченк. нац. заповідник, Укр. центр науки і культури, Громад. наук.-просвіт. «Інститут Тараса Шевченка» ; відп. ред. С. А. Брижицька. – Канів ; Черкаси, 2015. – С. 251–260. 

315. Лисенко, Н. Художнє моделювання образу митця у творчості В. Стуса та Р. М. Рільке / Наталія Лисенко, Вікторія Щербатюк // Художнє слово Василя Стуса в контексті української та світової літератури : матеріали V Міжнар. наук.-теорет. конф., присвяч. вшануванню пам’яті письменника, літературознавця, мислителя і громадянина (Донецьк, 28 листоп. 2013 р.) / М-во освіти і науки України [та ін.]. – Донецьк ; Вінниця, 2015. – С. 229–238. 

316. Лукаш, Г. Текстова стратегія інтертекстуальності поезій збірки В. Стуса «Палімпсести» у семіотичному аспекті / Галина Лукаш // Художнє слово Василя Стуса в контексті української та світової літератури : матеріали V Міжнар. наук.-теорет. конф., присвяч. вшануванню пам’яті письменника, літературознавця, мислителя і громадянина (Донецьк, 28 листоп. 2013 р.) / М-во освіти і науки України [та ін.]. – Донецьк ; Вінниця, 2015. – С. 108–119. 

317. Мацько, В. Філософська лінія, громадянська позиція Василя Стуса в рецепції літературних критиків / Віталій Мацько // Художнє слово Василя Стуса в контексті української та світової літератури : матеріали V Міжнар. наук.-теорет. конф., присвяч. вшануванню пам’яті письменника, літературознавця, мислителя і громадянина (Донецьк, 28 листоп. 2013 р.) / М-во освіти і науки України [та ін.]. – Донецьк ; Вінниця, 2015. – С. 60–69. 

318. Межов, О. Функційне навантаження вокативів у поетичних творах Василя Стуса / Олександр Межов // Художнє слово Василя Стуса в контексті української та світової літератури : матеріали V Міжнар. наук.-теорет. конф., присвяч. вшануванню пам’яті письменника, літературознавця, мислителя і громадянина (Донецьк, 28 листоп. 2013 р.) / М-во освіти і науки України [та ін.]. – Донецьк ; Вінниця, 2015. – С. 385–394. 

319. Намакштанська, І. Співзвуччя теми Бога та ситуативних значень концептів «дорога», «душа» у творчості Василя Стуса і Володимира Висоцького / Інна Намакштанська, Олена Романова, Наталя Огурецька // Художнє слово Василя Стуса в контексті української та світової літератури : матеріали V Міжнар. наук.-теорет. конф., присвяч. вшануванню пам’яті письменника, літературознавця, мислителя і громадянина (Донецьк, 28 листоп. 2013 р.) / М-во освіти і науки України [та ін.]. – Донецьк ; Вінниця, 2015. – С. 136–152. 

320. Нестелєєв, М. Архетип «Бога-Матері» в ліриці В. Стуса / Максим Нестелєєв // Актуальні проблеми української літератури і фольклору : наук. зб. / М-во освіти і науки України, Донец. нац. ун-т, Каф. історії укр. літ. і фольклористики ; відп. ред. В. А. Просалова. – Вінниця, 2015. – Вип. 23. – С. 137–145. 

321. Оліфіренко, Л. Символіка зоонімів та фітонімів у ліричних творах Василя Стуса / Леся Оліфіренко // Художнє слово Василя Стуса в контексті української та світової літератури : матеріали V Міжнар. наук.-теорет. конф., присвяч. вшануванню пам’яті письменника, літературознавця, мислителя і громадянина (Донецьк, 28 листоп. 2013 р.) / М-во освіти і науки України [та ін.]. – Донецьк ; Вінниця, 2015. – С. 394–414. 

322. Островська, Л. Ядерні форми атрибутивності (на прикладі поезії Василя Стуса) / Людмила Островська // Художнє слово Василя Стуса в контексті української та світової літератури : матеріали V Міжнар. наук.-теорет. конф., присвяч. вшануванню пам’яті письменника, літературознавця, мислителя і громадянина (Донецьк, 28 листоп. 2013 р.) / М-во освіти і науки України [та ін.]. – Донецьк ; Вінниця, 2015. – С. 414–424. 

323. Павлова, І. Поетика числівника в ліриці Василя Стуса / Інна Павлова // Художнє слово Василя Стуса в контексті української та світової літератури : матеріали V Міжнар. наук.-теорет. конф., присвяч. вшануванню пам’яті письменника, літературознавця, мислителя і громадянина (Донецьк, 28 листоп. 2013 р.) / М-во освіти і науки України [та ін.]. – Донецьк ; Вінниця, 2015. – С. 424–435. 

324. Просалова, В. Діалог у поетичному мисленні Василя Стуса / Віра Просалова // Художнє слово Василя Стуса в контексті української та світової літератури : матеріали V Міжнар. наук.-теорет. конф., присвяч. вшануванню пам’яті письменника, літературознавця, мислителя і громадянина (Донецьк, 28 листоп. 2013 р.) / М-во освіти і науки України [та ін.]. – Донецьк ; Вінниця, 2015. – С. 70–79. 

325. Просалова, В. Микола Костомаров у поетичній рефлексії Василя Стуса / Віра Просалова // Актуальні проблеми української літератури і фольклору : наук. зб. / М-во освіти і науки України, Донец. нац. ун-т, Каф. історії укр. літ. і фольклористики ; відп. ред. В. А. Просалова. – Вінниця, 2015. – Вип. 23. – С. 146–157. 

326. Пуніна, О. Конотативні смисли денотату алкоголю в поетичному тексті «Часу творчості» Василя Стуса / Ольга Пуніна // Художнє слово Василя Стуса в контексті української та світової літератури : матеріали V Міжнар. наук.-теорет. конф., присвяч. вшануванню пам’яті письменника, літературознавця, мислителя і громадянина (Донецьк, 28 листоп. 2013 р.) / М-во освіти і науки України [та ін.]. – Донецьк ; Вінниця, 2015. – С. 190–210. 

327. Ромащенко, Л. Стус єднає: кілька нотаток з приводу… / Людмила Ромащенко // Художнє слово Василя Стуса в контексті української та світової літератури : матеріали V Міжнар. наук.-теорет. конф., присвяч. вшануванню пам’яті письменника, літературознавця, мислителя і громадянина (Донецьк, 28 листоп. 2013 р.) / М-во освіти і науки України [та ін.]. – Донецьк ; Вінниця, 2015. – С. 131–136. 

328. Росінська, О. Топос дороги як означення екзистенційного руху до самовизначення в поезії В. Стуса та його сучасників / Олена Росінська // Художнє слово Василя Стуса в контексті української та світової літератури : матеріали V Міжнар. наук.-теорет. конф., присвяч. вшануванню пам’яті письменника, літературознавця, мислителя і громадянина (Донецьк, 28 листоп. 2013 р.) / М-во освіти і науки України [та ін.]. – Донецьк ; Вінниця, 2015. – С. 219–229. 

329. Руда, О. Духовний простір художнього світу збірки Василя Стуса «Веселий цвинтар»: спроба християнського прочитання поезії «В мені уже народжується Бог» / Олена Руда // Художнє слово Василя Стуса в контексті української та світової літератури : матеріали V Міжнар. наук.-теорет. конф., присвяч. вшануванню пам’яті письменника, літературознавця, мислителя і громадянина (Донецьк, 28 листоп. 2013 р.) / М-во освіти і науки України [та ін.]. – Донецьк ; Вінниця, 2015. – С. 168–182. 

330. Сабельникова, Т. Знаки національної етнокультури у творчості Василя Стуса (на матеріалі збірки «Зимові дерева») / Тамара Сабельникова // Художнє слово Василя Стуса в контексті української та світової літератури : матеріали V Міжнар. наук.-теорет. конф., присвяч. вшануванню пам’яті письменника, літературознавця, мислителя і громадянина (Донецьк, 28 листоп. 2013 р.) / М-во освіти і науки України [та ін.]. – Донецьк ; Вінниця, 2015. – С. 307–315. 

331. Саприкіна, А. Танатологічні візії в ліриці В. Стуса / Аліна Саприкіна // Художнє слово Василя Стуса в контексті української та світової літератури : матеріали V Міжнар. наук.-теорет. конф., присвяч. вшануванню пам’яті письменника, літературознавця, мислителя і громадянина (Донецьк, 28 листоп. 2013 р.) / М-во освіти і науки України [та ін.]. – Донецьк ; Вінниця, 2015. – С. 210–219. 

332. Сиротенко, В. Таборові мотиви у творчості поетів-донбасівців Василя Стуса, Миколи Руденка та Івана Світличного / Валерій Сиротенко // Дивослово. – 2015. – № 9. – С. 56–60. 

333. Сиротенко, В. Таборові мотиви у творчості поетів-донбасівців В. Стуса, М. Руденка та І. Світличного / Валерій Сиротенко // Художнє слово Василя Стуса в контексті української та світової літератури : матеріали V Міжнар. наук.-теорет. конф., присвяч. вшануванню пам’яті письменника, літературознавця, мислителя і громадянина (Донецьк, 28 листоп. 2013 р.) / М-во освіти і науки України [та ін.]. – Донецьк ; Вінниця, 2015. – С. 80–93. 

334. Соловей, О. Поезія зупиненого руху (до розуміння базової концептології модернізму в ліриці В. Свідзінського й В. Стуса) / Олег Соловей // Художнє слово Василя Стуса в контексті української та світової літератури : матеріали V Міжнар. наук.-теорет. конф., присвяч. вшануванню пам’яті письменника, літературознавця, мислителя і громадянина (Донецьк, 28 листоп. 2013 р.) / М-во освіти і науки України [та ін.]. – Донецьк ; Вінниця, 2015. – С. 93–108. 

335. Тарнашинська, Л. Шевченкіана Василя Стуса / Людмила Тарнашинська // Актуальні проблеми української літератури і фольклору : наук. зб. / М-во освіти і науки України, Донец. нац. ун-т, Каф. історії укр. літ. і фольклористики. – Вінниця, 2015. – Вип. 23. – С. 125–136. 

336. Ткачук, М. Типологія героя-екзистенціала в ліриці Василя Стуса / Микола Ткачук // Художнє слово Василя Стуса в контексті української та світової літератури : матеріали V Міжнар. наук.-теорет. конф., присвяч. вшануванню пам’яті письменника, літературознавця, мислителя і громадянина (Донецьк, 28 листоп. 2013 р.) / М-во освіти і науки України [та ін.]. – Донецьк ; Вінниця, 2015. – С. 153–168. 

337. Урсані, Н. Художнє осмислення смерті в ліриці Василя Стуса (на матеріалі «Таборового зошита») / Ніна Урсані // Актуальні проблеми української літератури і фольклору : наук. зб. / М-во освіти і науки України, Донец. нац. ун-т, Каф. історії укр. літ. і фольклористики. – Вінниця, 2015. – Вип. 23. – С. 181–189. 

338. Ходаківська, Я. Рецепція ідеї театральності соціуму в літературно-критичних працях та листах Василя Стуса (крізь призму творчості Бертольда Брехта) / Ярина Ходаківська // Художнє слово Василя Стуса в контексті української та світової літератури : матеріали V Міжнар. наук.-теорет. конф., присвяч. вшануванню пам’яті письменника, літературознавця, мислителя і громадянина (Донецьк, 28 листоп. 2013 р.) / М-во освіти і науки України [та ін.]. – Донецьк ; Вінниця, 2015. – С. 265–274.

339. Цікавий, С. Структура урбаністичного топосу в повісті В. Стуса «[Так бувало уже не раз]» / Сергій Цікавий // Актуальні проблеми української літератури і фольклору : наук. зб. / М-во освіти і науки України, Донец. нац. ун-т, Каф. історії укр. літ. і фольклористики. – Вінниця, 2015. – Вип. 23. – С. 172–180. 

340. Цікавий, С. Топос умовного міста в повісті Василя Стуса «Подорож до Щастівська» / Сергій Цікавий // Художнє слово Василя Стуса в контексті української та світової літератури : матеріали V Міжнар. наук.-теорет. конф., присвяч. вшануванню пам’яті письменника, літературознавця, мислителя і громадянина (Донецьк, 28 листоп. 2013 р.) / М-во освіти і науки України [та ін.]. – Донецьк ; Вінниця, 2015. – С. 290–298. 

341. Юрова, І. Музичні мотиви в текстах поетів-шістдесятників (на матеріалі творчості В. Стуса, І. Драча, Л. Костенко) / Інна Юрова // Художнє слово Василя Стуса в контексті української та світової літератури : матеріали V Міжнар. наук.-теорет. конф., присвяч. вшануванню пам’яті письменника, літературознавця, мислителя і громадянина (Донецьк, 28 листоп. 2013 р.) / М-во освіти і науки України [та ін.]. – Донецьк ; Вінниця, 2015. – С. 298–306. 

342. Ягушкіна, В. Поетика діалогу з М. Костомаровим у ліриці В. Стуса / Віта Ягушкіна // Художнє слово Василя Стуса в контексті української та світової літератури : матеріали V Міжнар. наук.-теорет. конф., присвяч. вшануванню пам’яті письменника, літературознавця, мислителя і громадянина (Донецьк, 28 листоп. 2013 р.) / М-во освіти і науки України [та ін.]. – Донецьк ; Вінниця, 2015. – С. 238–246. 

2016 

343. Стусознавчі зошити. Зошит перший : наук. альм. / за ред.: Олега Солов’я, Ольги Пуніної. – Вінниця : Простір Літератури, 2016. – 120 с. 

344. Стусознавчі зошити. Зошит другий : наук. альм. / за ред.: Олега Солов’я, Ольги Пуніної. – Вінниця : Простір Літератури, 2016. – 98 с. 

345. Баняс, В. Знаємо не знаючи : майже 45 років тому Василь Стус почав створювати знамениту збірку «Палімпсести» / Володимир Баняс // Молодь України. – 2016. – 18 берез. – С. 4. 

346. Білоус, Ю. «Листи до сина» послання у майбутнє : (Максима епістолярію Василя Стуса як норма гармонійної особистості) / Ю. Білоус // Літературознавчі студії : зб. наук. пр. / Вінниц. держ. пед. ун-т ім. М. Коцюбинського, Ін-т філології й журналістики, Каф. укр. літ. ; голов. ред. Н. С. Поляруш. – Вінниця, 2016. – Вип. 10. – С. 226–233. 

347. Божко, О. Василь Стус – вірменською : нещодавно в єреван. вид-ві «Антарес» стараннями упоряд., авт. передм. Разміка Маркосяна і пер. Єразіка Ґриґоряна побачили світ два ошатних томи вибр. поезій Василя Стуса під назвою «О Боже, тиші дай!» / Олександр Божко // Літ. Україна. – 2016. – 23 черв. – С. 5. 

348. Жилін, М. Природа філософічності лірики Василя Стуса / Михайло Жилін // Стусознавчі зошити. Зошит другий : наук. альм. / за ред. Олега Солов’я, Ольги Пуніної. – Вінниця, 2016. – С. 79–95. 

349. Зелененька, І. А. Анатолій Подолинний і літературна школа Східного Поділля, Барської землі зокрема (у спектрі традицій Михайла Коцюбинського та Василя Стуса) / І. А. Зелененька // Барська земля Поділля: європейська спадщина та перспективи сталого розвитку : матеріали IV Міжнар. наук.-практ. конф. : до 615-ї річниці першої док. згадки про м. Ров, 475-ї річниці з часу надання м. Бару магдебурз. права та 150-річчя з дня народж. М. С. Грушевського, 9–10 верес. 2016 р. / голова редкол. М. Ф. Дмитрієнко. – Київ ; Бар, 2016. – С. 230–237. 

350. Пуніна, О. Конотативні смисли денотату алкоголю в поетичному тексті «Часу творчості» В. Стуса / Ольга Пуніна // Стусознавчі зошити. Зошит другий : наук. альм. / за ред. Олега Солов’я, Ольги Пуніної. – Вінниця, 2016. – С. 20–37. 

351. Пуніна, О. Художній потенціал сценарного тексту Василя Стуса / Ольга Пуніна // Стусознавчі зошити. Зошит другий : наук. альм. / за ред. Олега Солов’я, Ольги Пуніної. – Вінниця, 2016. – С. 52–65. 

352. Соловей, О. Поезія зупиненого руху : (до розуміння базової концептології модернізму в ліриці В. Свідзінського й В. Стуса) / Олег Соловей // Стусознавчі зошити. Зошит другий : наук. альм. / за ред. Олега Солов’я, Ольги Пуніної. – Вінниця, 2016. – С. 38–51. 

353. Соловей, О. Павло Тичина і Володимир Свідзінський у науковій рецепції Василя Стуса / Олег Соловей // Стусознавчі зошити. Зошит другий : наук. альм. / за ред. Олега Солов’я, Ольги Пуніної. – Вінниця, 2016. – С. 66–78. 

354. Тарнашинська, Л. Василь Стус: художньо-екзистенційний вимір межової свідомості / Людмила Тарнашинська // Слово і час. – 2016. – № 3. – С. 44–52. 

355. Тарнашинська, Л. Між етиком і естетиком: Постать Василя Стуса у відсвіті філософських ідей / Людмила Тарнашинська // Стусознавчі зошити. Зошит другий : наук. альм. / за ред. Олега Солов’я, Ольги Пуніної. – Вінниця, 2016. – С. 5–19. 

356. Художні переклади Василя Стуса вийшли в австрійському літературному журналі // Вісн. Кн. палати. – 2016. – № 5. – С. 49. 

357. Яворський, І. Два місяці з життя Василя Стуса: ...і були в житті Василя Стуса два місяці 1959 року, обійдені дослідниками його творчості, а відтак маловідомі для широкого загалу... / Ігор Яворський, Тетяна Яворська // Слово Просвіти. – 2016. – 29–31 груд. – С. 5. 

2017 

358. Шаф, О. «Здрастуй же, здрастуй же, смерте моя!» : гендерно-психологічний модус інтерпретації концепту смерті в ліриці Василя Стуса / Ольга Шаф // Слово і час. – 2017. –№ 8. – С. 20–33.


Василь Стус – велетень духу і таланту

 1. Від укладачів
 2. Василь Стус: право бути собою
 3. 1.Твори В. Стуса
 4. 2. Література про життя і творчість Василя Стуса
  2.1. Життєвий шлях поета
 5. 2.2. Творчість Василя Стуса (2008-2012 рр.)
 6. 2.2. Творчість Василя Стуса (2013-2017 рр.)
 7. 3. Вшанування пам’яті поета (2008-2012 рр.)
 8. 3. Вшанування пам’яті поета (2013-2017 рр.)
 9. 3.1. Стусівські читання на Вінниччині
 10. 3.2. Художнє слово про Василя Стуса
 11. 4. Представлення життя і творчості В. Стуса в Інтернеті
  4.1. Твори Василя Стуса
 12. 4.2. Життєвий і творчий шлях
 13. 4.3. Аудіо- й відеодокументи за творчістю В. Стуса
  4.3.1. Авторське виконання віршів
 14. 4.3.2. Виконання віршів В. Стуса
 15. 4.3.3. Пісні на слова В. Стуса та пісні, присвячені В. Стусу
 16. 4.3.4. Фільми, вистави про В. Стуса та за його творами
 17. 4.4. Вшанування пам’яті
 18. 4.4.1. Стусівські читання на Вінниччині
 19. Іменний покажчик
 20. ЗМІСТ

Ви можете переглянути наші видання за такі роки:

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

Rambler's Top100    
Copyright © ОУНБ ім. К.А.Тімірязєва 1998-2021
Дизайн:Березюк Сергій
Програмування:Мачушенко Дмитро
Всі матеріали на цьому сайті розміщені на умовах ліцензії Creative Commons Attribution 4.0 International, якщо не зазначене інше