Вінницька ОУНБ ім.К.А.Тімірязєва :: Наші видання

@@START_COMMENT AddThis Button END @@END_COMMENT

Управління культури і туризму  Вінницької обласної державної адміністрації

Вінницька обласна універсальна наукова бібліотека ім.К.А.Тімірязєва

 

Подільський книжник

Альманах

 

Випуск 5

(2012 р.)

 

Вінниця

2013


ББК 76.11 (4УКР-4ВІН)я54

П44

УДК 002.2(477.43/44)93/94

 

Автор проекту та відповідальна за випуск Н.І.Морозова, директор Вінницької ОУНБ ім.К.А.Тімірязєва

Укладач Т.Р.Кароєва (Соломонова)

П 44 Подільський книжник: альманах. Вип. 5 (2012 р.) / уклад. Т.Р.Кароєва (Соломонова), ред. М.Г.Спиця, відп. за вип. Н.І.Морозова; Управління культури і туризму Вінниц. облдержадмін., Вінниц. ОУНБ ім.К.А.Тімірязєва. – Вінниця, 2013. – 164 с.: іл.

У п'ятому випуску альманаху традиційно подаються відомості про фонди відділу рідкісних і цінних видань Вінниць-кої ОУНБ ім. К.А. Тімірязєва, висвітлюється розмаїття книжкового життя регіону початку ХХ ст. і сьогодення, розкривається особистий внесок наших земляків у розвиток книжкової культури краю. Готуючись до 200-річного ювілею від дня народження Т.Г. Шевченка, презентуються оригінальні матеріали.

Видання призначено науковцям, краєзнавцям, бібліотека-рям, бібліофілам, студентам, а також всім зацікавленим особам.

© Вінницька ОУНБ ім.К.А.Тімірязєва, 2013


Від укладача

Увазі читачів ми представляємо п’ятий випуск нашого альманаху. Традиційно він починається з розмови із гостем рубрики «Про Книгу і про себе». Цього року ним стала Т.М.Яворська, завідувач бібліотеки Вінницького торговельно-економічного інституту Київського національного торговельно-економічного університету.

Завдяки книжковим фондам Вінницької обласної універсальної наукової бібліотеки або «Тімірязєвки», як її називають у місті, у цьому випуску з’явилося чимало розвідок, які презентовано кількома рубриками. Стаття І.М.Валігури описує україніку на сторінках унікального видання Д.О.Ровинського «Материалы для русской иконографии» (1884-1891). Огляд Т.О.Марчук присвячений прижиттєвим виданням польських істориків XVIII – першої половини XIX ст. Молодий польський дослідник А.Свйонтек, вивчаючи бібліотечну збірку газетної періодики революційних років, спробував розповісти про перебування Ю.Пілсудського у Вінниці.

Бібліотечне та бібліофільське життя продовжує хвилювати нас. У цьому випуску ми надали слово директору Вінницької обласної наукової медичної бібліотеки Г.В.Берладин, яка розповіла про історію очолюваного нею закладу. Важливі для українського книгознавства уточнення щодо долі бібліотек Сергія Федоровича та Михайла Сергійовича Грушевських містить праця Ю.О.Шиліна.

У рубриці «Екологія книжкової культури» зібрався матеріал про державне втручання у книжкове життя попередніх поколінь. У статті Т.Р. Кароєвої (Соломонової) висвітлюється організація державного контролю за книжковим простором (друкарнями, книгарнями, бібліотеками) підросійських українських теренів другої половини ХІХ – початку ХХ ст., а Г.А.Біловус описала організацію роботи відділу спецхрану Вінницької ОУНБ ім.К.А.Тімірязєва у другій половині ХХ ст. Цінні краєзнавчі відомості містять публікації О.І.Кізян про відомого дослідника і бібліографа Поділля Олександра Миколайовича Прусевича (1878-1944) та П.І.Цимбалюк – про нашого земляка, відомого українського письменника М.П.Стельмаха (1912-1983), а також Т.Р.Кароєвої (Соломонової) – вінницьку книготорговельну мережу початку ХХ ст.

Готуючись до 200-річного ювілею від дня народження Т.Г.Шевченка, на сторінках альманаху поданий архівний документ – циркуляр попечителя Київського навчального округу про заборону святкування ювілею поета у 1914 році. А в рубриці «Книжкова полиця» Т.В.Яковенко інформує про новий біографічний словник А.М.Подолинного «Тарас Шевченко і Вінниччина».

І закінчує збірку інформація про книги наших земляків, які отримали літературні премії останнього року, твори місцевих авторів, що отримали фінансову підтримку Вінницької облдержадміністрації та обласної Ради 2012 року та відомості про головні книжкові події, що відбулися минулого року у стінах Бібліотеки.

Отже, нам вже 5 років – маленький ювілей. Ми уже маємо стабільну структуру та коло авторів, що дозволяє нам варіювати зміст видання. Сподіваємось, що й у читачів виникне бажання приєднатися до нас зі своїми думками, пропозиціями і публікаціями.

Т.Р. Кароєва (Соломонова)


Подільський книжник