Вінницька ОУНБ ім.К.А.Тімірязєва :: Наші видання

Великий Українець

(До 140-ї річниці від дня народження М.С.Грушевського)

1. Із  творчої спадщини  М.С.Грушевського

Твори: У 50 т. Т.1-7. – Л.: Світ, 2002.

Барське староство: Іст. нариси (ХУ-ХУІІІ ст.). – Л.: МІСІОНЕР, 1996.– 624 с.– Репринт. вид.  – (Пам’ятки іст. думки України).

Всесвітня історія в короткім огляді: В 6 ч. Ч.1-3. – К.: Українознавство, 1996.

Духовна Україна: Зб. тв. – К.: Либідь, 1994. – 560 с. – (Пам’ятки  іст. думки України).

З історії релігійної думки на Україні. – К.: Освіта, 1992. – 192 с.

Ілюстрована історія України з додатками та доповненнями. – Вид. нове, доп. – Донецьк: БАО, 2004. – 736 с.: іл.

Історія України. – К.: Освіта, 1992. – 271 с.

Історія України, приладжена до програми вищих початкових шкі і нижчих класів шкіл середніх.– К.: Вид. дім “КМ Асаdemia”, 1994.– 256 с.

Історія України-Руси: [В 11 т., 12 кн. / Редкол.: П.С. Сохань (голова) та ін.]. – К.: Наук. думка, 1996-2000.

Історія української літератури: В 6 т., 9 кн. Т.1-6. / Упоряд. В.В.Яременко. – К.: Либідь, 1993-1995.– (Літ. пам’ятки України).

На порозі нової України: Гадки і мрії. – К.: Наук. думка, 1991. – 128 с.

Нарис історії Київської землі від смерті Ярослава до кінця ХІУ сторіччя. –К.: Наук. думка, 1991. – 560 с. – (Пам’ятки  іст. думки  України).

Новий період історії України за роки від  1914 до 1919 / Упоряд . А.Ф.Трубайч. – К.: Либідь, 1992.– 46 с.

Предок: Із белетристичної спадщини / Худож. І. Гаврилюк. – К.: Веселка, 1990. – 247 с.

Про батька козацького Богдана Хмельницького. – Д.: Січ, 1993.– 56 с.

Про старі часи на Україні: коротка історія України (для першого початку). – К.: Обереги, 1991. – 104 с.

Про українську мову і українську школу / Передм. Я.Гояна. – К.: Веселка, 1991. – 46 с. – (Укр. відродження).

Хто такі українці і чого вони хочуть. – К.: Знання, 1991. – 240 с.

Як жив український народ: Для серед. та ст. шк. віку / Вступ. сл. В.О.Шевчука;  Худож. О.В.Штанько. – К.: Веселка, 1999. – 111 с.

Спомини: [В т.ч. спогади про перебування М.Грушевського в с.Сестринівка Козятин. р-ну] // Київ. – 1988. – №9-12; 1989. – №10-12; 1992.– №2,3.

Біля джерел національно-культурного відродження України: (Етнопсихол. та соц.-традиц. підоснови Куліш. творчості) // Нар. творчість та етногр. – 1997. – № 4. – С. 8-28. – Бібліогр.: в прим., с. 27-28.

Вибрані поезії / Михайло Грушевський // Пам’ять століть. – 1996. – № 3. – С. 54-60. – Зміст: «Пройшов пост великий, пройшов і великдень…»; «О если б вырваться я мог из жизни этой…»; «Дайте свету, дайте жизни…»; «Когда я вижу, как бедняк страдает…»; «Над шумящею водою…»; «Тарасе мій добрий, мій батьку єдиний…»; «Ой горе людське, горе всесвітнє…»; «На лану слав’янськім скрізь чвари та бучи…»; «Була колись Україна…»; «Не весело на Вкраїні…» та ін.

“Передусім признання нашої незалежності”: Невідом. лист М. Грушевського / Передм. Р. Пирога // Літ. Україна. – 1996. – 19 верес.

Береження і дослідження побутового і фольклорного матеріалу як відповідальне державне завдання // Нар. творчість та етногр. – 1996. – № 4. – С. 42-52.

Культура краси і культура життя: [З наук. спадщини вченого] // Подолія. – 1996. – 24 верес.

 Література про  життя і діяльність М.С.Грушевського

2.1.  Загальні питання

Абліцов В. Видатний історик, перший президент //Голос України. – 1996.– 17 верес. – С.6.

Академік Михайло Грушевський: Матеріали до бібліографії (1885-1996) /Уклад. В.Грановський. – К.,1999. – 330 с.

Антощук Л. Сторінками щоденника молодого  генія [історика М.Грушевського] // День. – 2005.– 28 січ. – С.8.

Біленко О. У ньому і доля, й історія України // Сіл. вісті. – 1996. – 27 верес.

Великий українець: Матеріали з життя та діяльності   М.С.Грушевського. – К.: Веселка, 1992. – 549 с.: іл. – Список  основ. пр. М.С. Грушевського: с.548-550.

Верба І. Маловідомі сюжети з життя Михайла Грушевського (квіт. 1918 – квіт. 1919 рр.) // Іст. журн. – 2003. – № 1. – С. 72-76. – Бібліогр.: 31 назв.

Верба І., Кульчицький С. Грушевський Михайло Сергійович:[Біогр. довідка]// Довідник з історії України. – 2-е вид., доопр. і доп. К., 2002.– С.183-186.

Верстюк В. Ф., Пиріг Р.Я. Грушевський М.С.: Коротка хроніка життя та діяльності. – К.: Либідь, 1996. – 143 с.

Винар Л. Михайло Грушевський: Історик і будівничий нації: Статті і матеріали. – К.: Фундація ім.О.Ольжича, 1995. – 304 с.

Грушевський Михайло Сергійович //Провідники духовності в Україні. – К.,2003. – С.30-32.

Дзюба І. Великий трудівник  української культури // Культура і життя. – 1996. – 16 жовт. – С.1-2.

Йолтуховський М. Духовний вождь України. – Вінниччина.– 1996. – 28 верес. – С.3.

Зашкільняк Л. Що писав    гімназист    Грушевський 120 років тому // Дивосвіт. – 2003. – № 4. – C. 28-29.

Калакура Я. Великий українець // Історичний календар’2002. – К., 2002. – С.361-371.

Качкан В.А. "...найбільший творець нової  історії" : (Над раритетами М. Грушевського) // Качкан В.А. Українське народознавство в іменах: У 2 ч.  – К,  1994. – Ч. 1. – C. 196-206. – Бібліогр.: с.205-206.

Копиленко О. Він [М.С.Грушевський] мріяв про Велику Україну // Уряд. кур’єр. – 1996. – 24 серп. – С.14.

Копиленко О. Л. Повернення М.С.Грушевського. – К.: Знання, 1991. – 48 с. –  (Сер.1. “Час і суп-во”, №4).

Кузьмінець О. Михайло Грушевський // Історія України в особах ХІХ-ХХ ст. – К., 1995. – С.188-197.

Кузьмінець О. Пророк Соборної України [М.С. Грушевський] // Подолія. – 1996. – 4 лип.

Михайло Грушевський: (1866 - 1934) перший президент України, історик, літературознавець, письменник // Сто найвідоміших українців. – К.,  2005. – C. 352-362: портр.

Михайло Грушевський. Перший Президент України, академік : Біобібліографія (1885-2000 рр.)/ Укл. Б.Грановський. – К., 2001. – 384 с.: портр.

Михайло Грушевський: Фотоальбом/ Авт. тексту Л.В.Решодько. –  К.: Україна, 1996. – 140 с.: іл, портр.

Педан О. Титан [М.С. Грушевський] // Уряд. кур'єр. – 1996. – 28 верес. – С. 11.

Пиріг Р.  Життя Михайла Грушевського : Останнє десятиліття (1924-1934).  – К., 1993. – 198 с.

Пиріг Р. Заручник мінливої доби // Уряд. кур'єр. – 2004. – 30 листоп. – C. 6.

Рум'янцев В.О. Грушевський Михайло Сергійович : (17(29).09.1866 р. - 24.11.1934 р. ) видатний український історик, визначний організатор української науки, український політичний діяч і публіцист // Державні політичні та громадські діячі України: політичні портрети. – К., 2002. – Кн. 1. – C. 264-268. – Бібліогр.: с. 268.

Стех М. “Світовий пам’ятник” Грушевському: [Про відкриття у Києві пам’ятника першому Президенту України]// Уряд. кур’єр.–1999.–2 лют.–С.4.

Трубайчук А. Вірний син свого народу // Грушевський М. Історія України, приладжена до програми вищих початкових шкіл і нижчих класів шкіл середніх.– К.,1994.– С.3-10.

Шаповал Ю.І., Верба І.Л. Михайло Грушевський.– К.: Альтернативи, 2005. – 352 с.: фото. – (Особистість і доба).

Шаров  І.Ф. Грушевський Михайло Сергійович (1866-1934) : Історик, громадський, державний діяч  // Шаров І. 100 видатних імен України. –К,  1999. – C. 116-120: портр.

Шаров І. Грушевський Михайло Сергійович (1866-1934) // Сто видатних імен України. – К,  1999. – C. 116-120.

Шульгін О. Трагедія та перемога Грушевського // Голос України. – 1996. – 13 черв. – С. 12.

***

Пристайко В. І., Шаповал Ю. І. Сторінки біографії М.С. Грушевського в світлі таємних документів ДПУ-НКВС // Укр. іст. журн. – 1996. – № 5. – С. 83-89. – Бібліогр.: с. 89

Пристайко В., Шаповал Ю. «…Грушевський зброї не склав»: [Невідомі стор. життя вченого у світлі документів ДПУ-НКВС] // Подолія. – 1996. – 28 верес.

Пристайко В., Шаповал Ю. «Політичних поглядів, як і правопису не змінює…»: Невідомі стор. біогр. М. Грушевського у світлі таєм. док. ГПУ-НКВС // Літ. Україна. – 1996. – 16 трав. – С. 7

Пристайко В., Шаповал Ю. Михайло Грушевський і ГПУ-НКВС: трагічне десятиліття 1924-1934. – К.: Україна, 1996. – 335 с.

Чишко В. Відновлення історичної справедливості: [Реабілітація акад. М.Грушевського та М.Є.Слабченка] //Вісн. АН України. – 1993.– №2. – С.54-55.

Шаповал Ю. Михайло Грушевський «під ковпаком» радянських спецслужб: За неопубл. арх. ГПУ-НКВД // Вітчизна – 1997. – № 5/6. – С. 114-121.

Шаповал Ю.І.  Загадка смерті Михайла Грушевського // Історія в шк. України. –  2004. – №3. – С.47-48; №4. – С.50-55.

Шаповал Ю.І. М.С.Грушевський у дзеркалі справи-формуляра //  Шаповал Ю.І. Україна ХХ століття: Особи та події в контексті важкої історії. – К., 2001.– С.283-315; Укр. іст. журн. – 2001. – № 4. – C. 140-160.

2.2. М.С.Грушевський та Вінниччина

Про присвоєння Барському  педагогічному училищу імені Михайла Грушевського: Розпорядж. Кабінету Міністрів України від 25 груд. 2002 р.// Офіц. вісн. України. – 2003. – №1. – С.114.

Василенко В. Повернення Михайла Грушевського: [Відкриття пам’ят. знаку в с. Сестринівка Козятин. р-ну] // Подолія. – 2001.– 25 лип.

Крилова Л. Михайло Грушевський і Козятинщина // РІА(Козятин). – 2001. – 4 жовт. – С.6.

Левківська Ю. Онука не впізнає діда: [З історії коріння М.Грушевського в с.Сестринівка Козятин. р-ну] //Вінниц. відомості.–2001. – 3 жовт. – С.17.

Рекрут Я. Всім миром видамо “Історію України-Руси”: [Дар Між нар. фонду М.Грушевського краєзн. музею Сестринів. шк. Козятин. р-ну]// Робітн. газ. – 1997. – 7 серп.

Скрипник В. Витає дух Грушевського в Сестринівці [де зберігся будинок та могила його діда] //Вінниччина. – 2001.– 31 лип.

Скрипник В. Грушевський постав на майдані: [У Барі відкрито пам’ятник М.Грушевському] // Голос України. – 2001.– 20 верес.–С.16.

Скрипник В. “Я любив Сестринівку незвичайно ...” : [У селі відкрито пам’ят. знак, який засвідчує перебування тут М.Грушевського] //Голос України. – 2001. - 14 серп. – С.7.

Страшний С. Зустрічала Сестринівка гостей: [До 135-річчя від дня народж. М.С.Грушевського] // Вінниччина. – 2001.– 23 жовт.

Страшний С. Не заросте до нього стежка пам’яті: [Про міжрегіон. наук.-практ. конф., присвяч. 139-й річниці від дня народж.  М.С. Грушевського та 20-річчю міськ. гуманіт.-пед. коледжу (м.Бар): За матеріалами бесіди з дир. коледжу М.С.Комісарчуком] // Вінниччина. – 2005. – 18 жовт.

Степаненко А. Любив Сестринівку незвичайно... // Панорама .–1996. –  28 верес.

Шевчук Г. Земля, до якої линув душею Михайло Грушевський: [Про вшанування пам’яті М.Грушевського на землі його предків, зокрема на Вінниччині, пробл. облаштування у Сестринівці Вінниц. обл. мемор. музею-садиби укр. громад.-політ. діяча] // Уряд. кур’єр. – 2001. – 29 верес. – С. 8.

Шевчук Г. Михайло Грушевський називав нашу Сестринівку “одним неустанним святом ...” // Пам’ятки України. – 1995. – №1.–С.105.

Шевчук Г. Тут бував перший президент України [с.Сестринівка] //Літ. Україна. – 1998.– 8 жовт.

3. М.С.Грушевський  – державний діяч, вчений

Бочарников Д. М. Грушевський про історію створення та кримінальне право «Руської Правди» // Право України. – 1996. – № 11. – С. 65-69. – Бібліогр. у підрядк. прим.

Брижицька С. Вплив творчості Тараса Шевченка на Михайла Грушевського // Вісн. КНУ Шевченка. Сер. Українознавство. – 2003. – Вип. 7. – C. 40-44.

Бурлака Г. Про поезію Михайла Грушевського // Київ. старовина. – 1999. – № 5. – С. 47-49.

Верменич Я.В. Роль М.С. Грушевського у становленні системи регіонально-історичних досліджень в Україні // Укр. іст. журн. – 1998. – № 2. – С. 92-101. – Бібліогр.: с.100-101.

Верстюк В. Ф. Грушевський М.С. у перший період діяльності Центральної Ради // Укр. іст. журн. – 1996. – №5. – С. 37-50. – Бібліогр.: с. 49-50.

Винар Л. Грушевськознавство : Генеза й істор. розвиток. – К.: Вид-во ім. Олени Теліги, 1998. – 216 с. – (Грушевськіяна; Т. 5).

“Віднині – незалежна” :[Фрагм. тексту ІУ Універсалу, виголошен. М.С.Грушевським та комент. ред.] // Культура і життя.– 1991. – 23 листоп. – С.3.

Владовська Т. Видавнича діяльність Михайла Грушевського // Дивослово. – 2001. – № 2. – С. 22-23. – Бібліогр.: с. 23.

Власенко О. Традиційна схема початків історії східних слов’ян та погляд на неї М.С. Грушевського // Хроніка-2000. – 1998. – Вип. 27-28. – С. 22-26.

Гошуляк І. Діяльність Михайла Грушевського наприкінці 1918 – початку 1919 рр. // Пам’ять століть. – 2001. – № 5. – С. 3-12.

Гошуляк І. Михайло Грушевський: "Єднатися, концентруватися, а не ділитися" // Віче. – 2004. – № 8. – C. 43-47: портр. – Бібліогр.: с.47.

Дашкевич Я. Найвидатніший український історик [М.С.Грушевський] // Сл. і час. – 1991.– №9. – С.18-24.

Жуковський А. Гетьман Іван Мазепа в оцінці Михайла Грушевського // Укр. іст. журн. – 1998. – № 6. – С. 134-145. – Бібліогр. в підрядк. прим.: с. 142-145.

Жуковський А. Політична і публіцистична діяльність М.С.Грушевського на еміграції 1919-1924 рр. // Укр. іст. журн. – 2002. – № 1. – C. 96-125. –Бібліогр.: 41 назв.

Жулинський М. Фундатор української державності [академік М.С.Грушевський. Інтерв’ю] // Голос України. – 1991.– 22 листоп. – С.3.

Зайцева З.  Роль М.С.Грушевського в академізації НТШ // Іст. журн. – 2004. – №10/11. – С.109-117. – Бібліогр.: с.116-117.

Каменська Є., Трощинський В. Михайло Грушевський: “Я промовляю    від української демократії ...”// Людина і світ. – 1991.– №6.– С.13-19.

Кіржаєв С.М. Спадщина Михайла Грушевського // Архіви України. – 1996. – № 1/3. – С. 79-85.

Ковалів П. Михайло Грушевський про українську мову як важливий чинник етнонаціонального розвитку народу // Нар. творчість та етногр. – 2000. – № 2/3. – С. 43-52. – Бібліогр.: с. 51-52

Копиленко О. Л. "Українська ідея" М. Грушевського : Історія і сучасність. – К.: Либідь, 1991. – 184 с.

Копиленко М. Л., Копиленко О. Л. Грушевський і деякі проблеми розбудови Української держави // Укр. іст. журн. – 1996. – № 5. – С. 28-37. – Бібліогр.: с. 36-37.

Копиленко О., Копиленко М. З невідомих сторінок політико-правової спадщини М. Грушевського // Право України. – 1996. – № 9. – С. 77-81.

Крижанівська О. Сторінка з життєпису Михайла Грушевського // Пам’ять століть. – 1998. – № 5. – С. 143-146. – Бібліогр. в підрядк. прим.

Кульчицький С.  Давньокиївська спадщина у висвітленні Михайла Грушевського // Політика і час. – 1996. – №9. – С.71-80.

Маркітан Л.П. М.С. Грушевський у кінофотодокументах // Укр. іст. журн. – 1997. – № 2. – С. 76-83. – Бібліогр.: с. 83.

Марцинюк І. Концепція всесвітньої історії М. Грушевського і сучасна українська етнографія // Вісн. НАН України. – 1996. – № 1/2. –  С. 82-87. – Бібліогр.: с. 87.

Мацько Л. Українська мова у наукових поглядах Михайла Грушевського // Укр. мова. – 2003. – № 2. – C. 23-34.

Меншій А. У становленні і без ідеалізації: М.Грушевський у романі Ю.Хорунжого “Вірую” // Сл. і час. – 2004.– №11.– С.81-89.

Могилко О. Історіософські ідеї М. Грушевського в контексті сучасних проблем національного відродження // Розбудова держави. – 1996. – № 12. – С. 26-29.

Пиріг Р. Вітчизняне грушевськознавство: Пробл. становлення // Уряд. кур’єр. – 1996.– 28 верес. – С.11.

Пиріг Р. Я. Грушевськознавство: стан та перспективи розвитку: [Про життя і діяльність М. Грушевського] // Укр. іст. журн. – 1996. – № 5. – С. 71-83. – Бібліогр.: с. 80-83

Плохій С. Михайло Грушевський англійською мовою // Культура і життя. – 2006. – 25 січ. – C. 7.

Пріцак О. Михайло Грушевський як історіограф // Хроніка 2000. – 2001. – № 39/40. – С.275-285; Вісн. АН України. – 1992. – №1. – С.51-54.

Решодько Л. Літописець і патріарх української державності [М.С. Грушевський] // Голос України. – 1996. – 27 верес.  – С. 2.

Решодько Л. Четвертий універсал: [Текст промови М.С. Грушевського на засіданні УЦР] // Голос України. – 1992. – 29 серп. – С.12.

Романів О. Михайло Грушевський – організатор української науки // Вісн. АН України. – 1991.– №1. – С.17-22.

Салтовський О.І. Еволюція ідеї української державності в політичних поглядах М.Грушевського під впливом революції 1917-1920 рр. // Вісн. КНУ Шевченка: Сер. Філософія. Політологія. – 2003. – Вип. 59-61. – C. 158-162.

Северинюк В.М. Історія і політика в публіцистиці М.С.Грушевського // Укр. іст. журн. – 2000. –  № 5. – C. 18-31.– Бібліогр.: 71 назв.

Слабошпицький М. Повернув нації наймення // Укр. мова і літ. в шк. –1991. – №9. – С.74-77.

Солдатенко В. Ф. Внесок М. С. Грушевського в концепцію української революції // Укр. іст. журн. – 1996. – № 5. – С. 3-27. – Бібліогр.: 26-27

Солдатенко В. Четвертий універсал: [Подано текст  універсалу. Участь у його створенні М.Грушевського] // Політика і час.– 1992.–№1. – С.67-76.

Сохань П.С. М.С.Грушевський – археограф та джерелознавець //Вісн. АН України.– 1992.–№1. –С.14-17.

Сохань П.С. Творча спадщина М.С.Грушевського і сучасність // Уряд. кур’єр. – 1998. – 12 берез.– С.19.

Стрельський Г., Трубайчук А. Михайло Грушевський, його сподвижники й опоненти. – К.: “Четверта хвиля”, 1996. – 192 с.

Сюндюков І. У пошуках національних першоджерел: М. Грушевський про дав. минуле сх. слов’ян: [З історії] // День. – 2001. – 6 квіт. (№ 63). – С. 8.

Тельвак В. Методологічні основи історичних поглядів М.С.Грушевського (кінець ХІХ - початок ХХ століття) // Київ. старовина. – 2002. – № 2. – C. 3-28.

Толочко П.П. Академік  М.С.Грушевський – видатний український вчений // Вісн. АН України. – 1992. – №1. – С.6-13.

Толочко П.П. Перший історик України-Руси // Київ. старовина. – 1992. – №2. – С.2-9.

Том  П. Будівничий нації// Культура і життя. – 1996. – 2 жовт. – С.1.

Трубайчук А.Совість української державності: нарис політ. Біографії М.С.Грушевського // Відродження. – 1993. – №1. – С.69-71; №2. – С.61-64.

Ульяновський В. Релігійно-церковна візія нової України М.С.Грушевського // Київ. старовина. – 2000. – № 3. – C. 51-68.– Бібліогр.:70 назв.

Усенко П. Чи був Михайло Грушевський президентом України? : (Від історії національних катастроф - до катастрофи національної історії). – К.: Нора-Друк, 2003. – 100 с.

Федоришин П. М. Грушевський – літературознавець і публіцист // Укр. літературознавство. – 1996. – Вип. 63. – С. 43-48.

Хорунжий Ю. Вірую: Іст. роман [про М.Грушевського]. – К.: Б-ка українця, 2001. – 368 с.

Цибенко І. Діяльність М.Грушевського: пошук бібліографічних джерел // Бібл. планета. – 2002. – № 4. – С.34-35. – Бібліогр.: 21 назва.

Цибенко І. "Історія України-Руси" М.Грушевського як зразок бібліографічної культури // Вісн. Кн. палати. – 2003. – № 1. – С.37-39. – Бібліогр.: 15 назв.

Цибенко І. Книга та бібліографія в житті першого президента України/ І.Цибенко, М.Геращенко // Вісн. Кн. палати. – 2002. – № 9. – С.31-33.

Цибенко І. Критико-бібліографічна діяльність Михайла Грушевського на сторінках "Записок НТШ" та "Літературно-наукового вісника" : ( Львівський період життя та творчості. 1894-1914 роки ) // Вісн. Кн. палати. – 2004. – № 3. – C. 30-35. –  Бібліогр.: с.35.

Чишко В. Видатний історик України // Все для вчителя. – 2004. – Серп. (№ 23). – C. 41-42.