ОУНБ ім. К.А. Тімірязєва
  
Наша адреса:
Україна, м. Вінниця,
21100, Соборна, 73
Тел. (0432) 56-27-92
Факс (0432) 67-03-41
 

E-Mail: inform@library.vn.ua

Ми працюємо:

Понеділок - четвер з 10.00 до 19.00,
Субота та неділя з 10.00 до 18.00
П'ятниця - вихідний день
Остання середа кожного місяця - санітарний деньBiblioteka Publiczna im. Zygmunta Jana Rumla w Dzielnicy Praga Południe m.st. Warszawy 
Офiцiйне представництво Президента України
Корпорація Інком
Урядовий портал
Урядова телефонна «гаряча лінія»
Офіційний портал Верховної Ради України
Вінницька ОДА
Вінницька обласна Рада - офіційний інтернет-сайт
Вінницька міська рада
Управління культури і мистецтв Вінницької облдержадміністрації«Монастир у піднебессі»

(До 1000-ліття Лядівського Свято-Усікновенського скельного чоловічого монастиря)

Уклін тобі, земле святая,

За добру пораду твою

Хай новий світанок світає

У нашім Подільськім краю.

Хай згине безпам’ятство чорне,

Хай пам’ять нам правду вертає

Про Божі дива неповторні,

Про Божі діла в нашім краї.

 

Олександр Герасименко

Про відзначення 1000-річчя з дня заснування Свято-Усікновенського Лядівського скельного чоловічого монастиря [Електронний ресурс] : постанова Верховної Ради України від 5 лип. 2012 р. № 5115-VI // Верхов. Рада України. : офіц. веб-портал /програм.-техн. підтримка Управління комп’ютеризов. систем, інформ. підтримка Відділ баз даних нормативно-правової інформації. – Електрон. текст. і графіч.дані. – К., [1994-2013]. – URL : http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/5115-17 (дата звернення: 02.07.13). – Назва зтитул. екрана.

 Про заходи щодо збереження пам’ятки археології національного значення : указ Президента Українивід 19 лют. 2013 р. № 80/2013 : [щодо збереження, реставрації та реабілітації Скельного монастиря (с. Лядова Могилів-Поділ. р-ну) та проведення урочистихзаходів з нагоди 1000-річчя Скельного монастиря] // Уряд. кур’єр. – 2013. – 22лют. – С. 4.

 Історичні витоки Лядівського Свято-Усікновенського скельного чоловічого монастиря

Slownik geograficzny Krolestwa Polskiego i innych krajowslowianskich : словарь. T. 5 / red. F. Sulimierski ; ред.: B. Chlebowski, W.Walewski. – Warszawa : Nakladem Wladyslawa Walewskiego (Druk «Wieku»), 1884. –960 s.

Антоновичъ, В.Б. О скальныхъ пещерахъ на берегу Днестра въ Подольской губерніи / В.Б. Антоновичъ // Труды VI Археологическаго съезда въ Одессе: (1884 г.).– О. : Тип. А. Шульце, 1886. – Т. 1. – С. 86-102: фотогр.

[Анонім] Грамота короля Ягайла на Лядаву // Подольские епархиальные ведомости. – 1887. –№ 46. – С. 1073-1078.

Отецъ русскаго иночества, преподобный Антоній Печерскій // Русскій паломникъ. – 1888. – № 31. – С. 371-373.

Подолія : историческое описаніе / съ Высочайшаго соизволенія издано при министерстве внутреннихъ делъ П.Н. Батюшковымъ. – СПб. :Тип. Высочайше утв. Т-ва «Общественная Польза», 1891. – 264 с. : с одной хромолитографіей, 2-мя фототипіями, 46-ю гравюрами и 2-мя картами. Зі змісту : [Про Лядовський монастир]. – С. 55-57.

Стефановский,В. с. Лядава Могилёвского уезда и освящениеЛядавской пещерной церкви / В.С. Стефановский // Подольские епархиальные ведомости. – 1895. – № 5. – С. 148-158 ; Подольские епархиальные ведомости. –1895. – № 6. – С. 182-185.

Лядавскій монастыръ въ скале : [малюнок] // Живописная Россія. – 1897. – Т. 5 (ч. 2). –С. 273.

Труды Подольскаго Епархіальнаго историко-статистическаго комитета : информационное письмо. Вып. 9. Приходы и церкви Подольской Епархіи / подъ ред. свящ. Евфимія Сецинскаго. –Каменецъ-Подольскъ : Тип. С.П. Киржацкаго, 1901. – 1064 с. – Зізмісту : [Про Лядовський монастир]. – С. 740-742.

Пещеры : [скельна печера неподалік Лядави] // Циркуляръ по Кіевскому учебному округу. – 1913. – С. 232-233.

Лядава : [про церкву висічену в скалі] // Циркуляръ по Кіевскому учебному округу. – 1913. – С. 273.

Скельний монастиру Лядові // Лесик, О.В. Замки та монастирі України : наукове видання / О.В. Лесик. – Л. :Світ, 1993. – С. 51 : іл.

Давиденко, В. Стежка до святого місця, або Як починалась історія Лядовської гори / В. Давиденко // Вінниц. край. – 2004. – № 1. – С. 113-121.

Скрипник, В. Храм у скелі : [про відродження скельного монастиря у с. Лядова Могилів-Поділ. р-ну] / В.Скрипник // Голос України. – 2004. – 24 берез.– С. 6. – Зі змісту : Ladawa : [Згадка про скельну церкву]. – С. 60.

Гижко, Н. Тисячолітній скельний монастир / Н. Гижко // Перлини Вінниччини / Н. Гижко. – Вінниця, 2007. – С. 109-111.

Гнатишина, Л. Легенди і перекази про історію заснування Лядівського скельного монастиря / Л. Гнатишина // Вісник студентського наукового товариства інституту історії, етнології і права : до 100-річчя заснування ВДПУ ім. М. Коцюбинського / Вінниц. держ. пед. ун-т ім. М.Коцюбинського. – Вінниця : ВДПУ, 2011. – Вип. Х. – С. 343-348. – Бібліогр. вкінці ст.

Щербань, Л.Б. Лядовский Свято-Усекновенский скальный монастырь: связь с историей и символикой государства / Л.Б. Щербань // Краєзнавство : історичний досвід та перспективи розвитку : матеріали ІІ-ї Міжнар. наук.-практ. конф. 13-15 жовт. 2010 р. – Вінниця, 2011. – С. 36, 37.

 

Особистість Преподобного Антонія та його роль узаснуванні Лядівського монастиря і становленні монашества на Поділлі

 

Давиденко, В. Вибір преподобного Антонія Печерського / В. Давиденко // Вінниц.край. – 2004. – № 2. – С. 101-112.

Сварчевский, А.В. Православное монашество Подолии ІV – 30-е гг. ХХ века (исторические очерки – попытка анализа) / А.В. Сварчевский. – Винница :Винницкий Церковно-Исторический Комитет, 2009. – 56 с. – Библиогр. – Зі змісту : [про Антонія Печерського, Лядовський монастир, с. Лядова]. – С. 6, 14, 19, 20, 21, 24, 26, 36, 45.

Вільчинська,О. На Вінниччині преподобний Антоній Печерський прожив два роки: / О. Вільчинська // Одигитріа. –2011. – Січ. (№ 1). – С. 7 :ил.

 Лядівський скельний монастир як об’єкт сакрального мистецтва краю: минуле і сьогодення

 

Боднар, Г. Пам'ятник архітектури : [у південній частині с. ЛядоваМогилів-Поділ. р-ну зберігаються рештки скельного монастиря – найстарішого на Поділлі пам'ятника архітектури] / Г. Боднар // Наддністрянська правда. – 1975. –19 серп.

Пам’ятки архітектури України // Митці України : енцикл.довід. / Ред. А.В. Кудрицький. – К. : Укр. Енциклопедія, 1992. – С. 693.

Дорош, І. Лядова – перлина Подністров'я (Природнича таісторико-культурологічна пам'ятка) / І. Дорош // Поділ. старовина : наук. зб. –Вінниця, 2003. – С. 103-116.

Теклюк, В. Дорога до скельної казки з монастирської ласки : [Лядів. скельний монастир – пам'ятка історії в Могилів-Поділ. р-ні] / В. Теклюк// Сіл. вісті Вінниччини. – 2003. – 8 лют.

Давиденко В. Найдревніший монастир Вінниччини Свято-Усікновенський Лядовський скельний чоловічий монастир / В. Давиденко // Подол. епархиальные ведом.– 2003. – № 2. – С. 5, 7.

Давиденко, В.В. Монастир : моногр. / В.В. Давиденко. – Вінниця :Власюк О., 2005. – 254 с.

Богодєєв, С. (ієрей). Християнські святині Вінниччини / С.Богодєєв // Релігійне життя Поділля : минуле і сучасне : до 1020-ліття хрещення Русі та 250-річчя Вінницького кафедрального Спасо-Преображенського собору : матер. Всеукраїнської наук.-теорет. конф. 18 верес. 2008 р. – Вінниця, 2008. – С. 239-245. – Бібліогр. в кінці ст.

Лядовський Свято-Усікновенський скельний чоловічий монастир ХІ ст. // Сім чудес Вінниччини : альбом / Він. обл. краєзнав. музей. – Вінниця,, 2008. – С. 42-45 : кол. фотогр.

Вінниччина туристична : краєзнав. довід. / Упр. культури і туризму Вінниц. ОДА, Вінниц. ОУНБ ім.К.А. Тімірязєва ; упоряд. : О.І. Кізян ;ред. : М.Г. Спиця ; відп. за вип. : Н.І. Морозова. – Вінниця : Держ. картограф.ф-ка, 2009. – 432 с. – Кн.-«переверт». – В одній обкл. з кн. : Tourist Vinnychyna : ethnography guide. – Зі змісту : [Лядівський скельний монастир]. –С. 155.

Чотирнадцять мандрівок Вінниччиною : путівник / авт. тексту іфотогр. Д. Антонюк ; літ. ред. І. Магдиш. – К., 2009. – 104 с. : кол. іл.– Зі змісту : Лядова.Чоловічий скельний монастир Усікновіння Голови Івана Предтечі. – С. 72-73 : кол. іл.

Ліпська, А.В. Пам'ятки православної архітектури Вінницької області / А.В. Ліпська // Краєзнавство : історичний досвід та перспективи розвитку : матеріали ІІ-ї Міжнар. наук.-практ. конф. 13-15 жовт. 2010 р. –Вінниця, 2011. – С. 120-122.

Лядовський скельний монастир, ХІ ст. // Визначні пам'ятки Вінниччини : альбом : до 80-річчя утворення Вінницької області / Він. обл. краєзнав. музей. – Вінниця : Вид. Щербатюк, 2011 = Remarkable memorials of Vinnytsya region. – С. 124-130 : кол. іл.

Пам'ятки історії та культури Вінницької області : словникова частина / упоряд. Ю.А. Зінько [та ін.]. – Вінниця : Держ. картограф.ф-ка, 2011. – 400 с. : кол. іл., табл.

 Подільський Афон сьогодні та його роль у формуванні високих духовних цінностей

 

Слободянюк, С. Лядівська домінанта, або Як вінничани паломниками були : [про Лядівський монастир] / С. Слободянюк // Світлиця. – 2010. – № 2. –С. 40.

Лядовський ярмарок – свято на Дністрі // Одигитріа. – 2010. –Серп., № 8. – С. 1, 4.

Тисячолітня обитель : [на телеканалі «Культура» створена програма «Лядавська святиня» про Лядів. Свято-Усікновенський скельний чоловічий монастир Могилів-Поділ. р-ну] // День. – 2010. – № 129-130. – С. 20.

Краевский, С. Москвичи сняли фильм о Винницкой епархии : [знімальна група «Православної енциклопедії», відвідавши у квітні нашу область,зняла кіно про самі відомі святині вінниц. землі] / С. Краевский // Вінниц.реалії. – 2010. – 4 серп. – С. 9.

Богданова, М. Лядовская ярмарка : [перша на Подільській землі православна ярмарка відбудеться 11-12 верес. у Лядов. скального монастиря] / М. Богданова // 20 хвилин. – 2010. – 25-26 серп.– С. 7.

Богданова, М. Лядовская ярмарка возродилась на славу : [Лядів. монастир відроджує багатовікову традицію проведення ярмарочних свят на Усікновення глави Іоанна Предтечі, перервану майже 90 років назад] / М. Богданова // Одигитріа. –2010. – верес. (№ 9). – С. 5.

Бережной, В. В Лядовском монастире возрождена древняя ярмарка : [перша на Поділлі православна ярмарка пройшла в Лядов. скельному монастирі] / В. Бережной //Вінниц. реалії. – 2010. – 15верес. – С. 9.

Знак, Л. Свято на Дністрі : [про перший Подільський православний ярмарок у Лядівському скельному монастирі, 11-12 верес. у Могилів-Поділ. р-ні] / Л. Знак // Слово Придністров'я. – 2010. – 17 верес. – С. 1.

Катеринич, Л. На рубежі тисячоліть: [про Лядов. скельний монастир Могилів-Поділ. р-ну] / Л.Катеринич // Слово Придністров'я. – 2010. – 1 жовт. – С. 6.

Богданова, М. Старовинний дзвін Лядовського монастиря досі незнайдено : [про пошуки святині Лядов. обителі, який впав у р.Дністер у 1938 р.,під час вибуху дзвіниці] / М. Богданова // Одигитріа. – 2010. – Жовт. (№ 10). – С. 4.

Хмельницкий, И. Водолазы пытались отыскать в Днестре старинный колокол Лядовского монастыря / И.Хмельницкий // Вінниц.реалії. – 2010. – 27 жовт. – С. 7.

Богданова, М. В Днестреищут старинный колокол : [дзвони Лядов. скельного монастира уціліли при підриві у 1938 р., але затонули у річці] / М. Богданова //20 хвилин. – 2010. – 29-30 жовт. – С. 5.

Скрипник В. Водолази у Дністрі шукали дзвін : [який упав у річку після того, як у 1938 р. був зруйнований Лядів. скельний монастир Могилів-Поділ. р-ну] / В.Скрипник // Голос України. – 2010. – 10 листоп. – С. 10.

Катеринич, А. Один зі старовинних дзвонів Лядовського монастиря знайшли у Дністрі / А. Катеринич //Вінниччина. – 2010. – 17 листоп. – С. 16.

  

Вільчинська, О. Преподобний Антоній Печерський прожив на Вінниччині два роки : [Лядів. скельний монастир що у с. Лядова Могилів-Поділ. р-ну відбудовують з 1998 р. на чолі з архімандритом Антонієм з каменю, черепиці і дерева] / О. Вільчинська // Поділ. радниця. – 2011. – 1 січ. – С. 4.

В Благовесте зазвучит каждая копеечка : [почато збір коштів на 100-пудовий дзвін для Лядів. Усікновенського скельного чоловічого монастиря] // Одигитріа. – 2011. – лют (№ 2). – С. 8.

Богданова, М. Церковьбудет ближе к людям / М. Богданова // 20 хвилин. – 2011. – 13-14квіт. – С. 1.

Вільчинська, О. Безкоштовні поїздки у Лядову для вінничан організовує депутат облради С. Кудлаєнко / О. Вільчинська // 33 канал. – 2011. – 25 лип. – С. 17.

Богданова, М. На Лядовскую ярмарку паломников из Винницы повезут автобусами / М. Богданова // RIA. – 2011. – 24 серп. – С. 6.

Хмельницкий, И. На монастырскую Лядовскую ярмарку организуют транспорт из Винницы : [Лядів. скальний чоловічий монастир готується до традиційної православної ярмарки] / И.Хмельницкий // Вінниц.реалії. – 2011. – 31 серп. – С. 4.

Вільчинська, О. Лядівський ярмарок зібрав 20 тисяч людей, аскельний монастир готується до свого 1000-річчя, яке припадає на 23 лип. 2013 р. / О. Вільчинська // Поділ. радниця. – 2011. – 21 верес. – С. 4.

Богданова, М. Лядовскую ярмарку сделали всем миром : [пролядів. ярмарок у с. Лядова Могилів-Поділ. р-ну] / М. Богданова // 20 хвилин. – 2011. – 21–22 верес. – С. 15 ; Одигитріа. – 2011. – верес. (№ 9). – С. 5.

Катеринич, А. У Лядовій молились під відкритим небом : [у Лядів. скельному чоловічому монастирі відбувся православний ярмарок] / А. Катеринич // Вінниччина. – 2011. – 23 верес. – С. 13.

Гасюк, В. До ювілею святині : у 2013 році Лядовський скельний монастир відзначатиме своє 1000-річчя / В. Гасюк // Вінниччина. – 2011. – 25 листоп. – С. 3.

Бережной, В. Лядовский скальный монастырь : [про відродження та підготовку до святкування 1000-річного ювілею Лядов. Свято-Усікновенського скельного чоловічого монастира] / В. Бережной // Вінниц. реалії. – 2011. – 7 груд. – С. 7.

 

 Архімандрит, Антоній «Нетребін» Лядовський Свято-Усікновенський скельний чоловічий монастир : до 1000-ліття з часу створення / А. Архімандрит // Знаменні і пам'ятні дати Вінниччини 2013 року : хронол. довід. / ВОУНБ ім.К.А. Тімірязєва. – Вінниця, 2012. – С. 14-21. – Бібліогр. в кінці ст.

Вільчинська, О. На Лядівський монастир виділили один млн. грн. : це друга сума обласних бюджетних коштів на його реконструкцію до 1000-ліття / О. Вільчинська // 33канал. – 2012. – 3 січ. – С. 7.

Кокряцький, С. Твердиня духу подільського : з історії Лядовського скельного монастиря – до його 1000-ліття / С. Кокряцький // Вінниц.край. – 2012. – № 4. – С. 130-139.

Вінничани жертвують на святий дзвін Лядівського монастиря :[у Вінницькому обласному краєзнавчому музеї відкрилась благодійна фотовиставка «Лядовський монастир: грані відродження»] // Независим. курьер. – 2012. – 4 квіт. – С. 2.

Шпаковська, Ю. Вінниччина збирає гроші на 100-пудовий дзвін для Лядовського монастиря: Фотовиставка, присвячена історії відродження Лядовського Усікновенського скельного чоловічого монастиря відкрилась 30 березня в стінах обласного краєзнавчого музею / Ю. Шпаковська // Вінниччина. – 2012. – 4 квіт. – С. 16.

На двін тисячолітнього храму : [про збір коштів на придбання церковного дзвону для найдавнішого на Поділлі храму – Лядів. чоловічого монастиря] // Голос України. – 2012. – 5 квіт. – С. 21.

Владимирський, О. Готуємо свято разом : [до 1000-річчя Лядів.скельного монастиря] / О. Владимирський // Слово Придністров'я. – 2012. – 13квіт. – С. 4.

Винницкая область в Византийской империи : [про Лядов.монастир] // Независим.курьер. – 2012. – 27 черв. – С. 2.

Тисячолітній скельний монастир : [про Лядів. Свято-Усікновенський чоловічий скельний монастир] // Новини Вінниччини. – 2012. – 27 черв. – С. 13.

Безуглий, Ю. Подільський Афон : [про Лядовський Свято-Усікновенський скельний чоловічий монастир] / Ю. Безуглий // Сіл. вісті. – 2012. – 2 лип. – С. 5.

Бесплатные паломнические туры в Лядовский монастыр : [обласна влада разом з єпархією організувала поїздки прихожан в Лядів. монастир з нагоди святкування його 1000-літнього ювілею] // Вінниц. реалії. – 2012. – 25 лип. – С. 7.

У Лядівському монастирі –престольне свято : [у день Усікновенія глави Пророка, Предтечі та Хрестителя Господнього Іоанна. Також відбувся традиційний ярмарок] // Одигитріа. – 2012. –Верес. (№ 9).

Мозговой, В. Лядовский монастырь к тысячелетнему юбилею восстановить не успеют? : [Лядів.монастир готується до святкування 1000-літнього ювілею] / В. Мозговой // Вінниц. реалії. – 2012. – 12 верес. – С. 11.

Горицвіт, С. Чудодійна сила Лядовського монастиря / С.Горицвіт // Укр. слово. –2012. – 12-18 верес. – С. 13.

Владимирський, О. Лядівський монастир –подільська мекка : [Лядів. православний ярмарок 2012 р. у Могилів-Поділ. р-ні] / О. Владимирський // Слово Придністров'я. – 2012. – 14 верес.

Ковальський, Р. У Лядовій Домбровському дякували за врятовану святиню / Р. Ковальський // 33 канал. –2012. – 19 верес. – С. 8.

Медведєва, І. Кликали дзвони на ярмарок... : [про ярмарок,який пройшов у Лядів.Усікновенському скельному монастирі] / І. Медведєва // Вінниччина. – 2012. – 19 верес. – С. 8.

Безуглий, Ю. Подільський Афон: за рік до тисячоліття : [проЛядов. Свято-Усікновенський скельний чоловічий монастир] / Ю. Безуглий // Вінниц.газ. – 2012. – 21 верес. – С.8.

Богданова, М. Православний ярмарок стає традицією : [його мета – популяризувати православний спосіб життя серед широких верств населення та сприяти зміцненню статусу Лядів. монастиря] / М. Богданова // Одигитріа. –2012. – Верес. (№ 9). – С. 8.

Грипась, В. Крізь скелю доБога : [похід по скельних монастирях Хмельниччини та Вінниччини, зокрема в Лядовський монастир та Бушу] / В. Грипась// Україна молода. – 2012. – 22 листоп. – С. 11.

Хоменко, Л. Лядовський монастир готується до свого тисячоліття /Л. Хоменко // Вінничанка. –  2013. – № 2. – С. 12-13.

Бережной, В. 187 кило чистого серебра в звонкой монете выделено на наш Лядовский монастырь : [Нацбанк України випустив пам'ятну монету «1000-річчя Лядівського скального монастиря». Про реставраційні роботи на території Лядів. монастиря – пам'ятки архітектури, історії і археології нац. значення] / В. Бережной // Вінниц. реалії. – 2013. – 9 січ. – С. 10.

Вільчинська, О. Утворена нова Єпархія УПЦ у Могилеві-Подільському: Чи витримає новопризначений владика Агапіт іспит відбудови Лядів. монастирядо його 1000-ліття у 2013 р., який входить до новоутвореної єпархії? / О.Вільчинська // 33 канал. – 2013. – 16 січ. – С. 6.

Бережной, В. 187 кило чистого серебра в звонкой монете выделено на наш Лядовский монастырь : [у квітні 2013-го р. в рамках серії «Духовні скарби України» Нацбанк України випускає пам'ятну монету «1000-річчя Лядовського скельного монастиря», номіналом у 20 грн.] / В. Бережной // Здоров'я. Події. Час.– 2013. – 16-22 січ. – С. 12.

Литвенюк, О. Срібна монета на честь Вінниці коштуватиме 575 гривень, а «1000-ліття Лядівського монастиря» – 1100 гривень: [Нацбанк Українипланує випустити пам'ятні монети «650 років першій писемній згадці про м. Вінницю»та «1000-ліття Лядів. монастиря»] / О. Литвенюк // RIA. – 2013. – 23 січ. – С. 3.

 

Сегеда, Ю. Вінниччина готується до ювілею Хрещення Русі та1000-ліття Лядівського монастиря / Ю. Сегеда // Вінниччина. – 2013. – 8 лют. –С. 3.

Мовчан, І. «Наш обов'язок і справа честі – забезпечити належний рівень відзначення 1000-ліття Лядівського скельного монастиря» /І. Мовчан // Вінниц. газ. –2013. – 1 берез. – С. 9.

До Лядівського монастиря побудують дорогу за 7 млн. грн. : [голова Вінниц. облдержадмін. І. Мовчан прогнозує виділення в 2013 р. з держ.бюджету 6,7 млн. грн. на будівництво дороги до Лядов. монастиря, який святкуватиме 1000-річчя свого заснування] // Новини Вінниччини. – 2013. – 20берез. – С. 2.

Триває підготовка до святкування 1000-ліття Лядівського скельного монастиря: [про нараду в Могилів-Подільській райдержадмін. з питань благоустрою монастиря] // Вінниц. газ. – 2013. – 26 берез. – С. 3.

Новосад, К. Здобутки і плани управління містобудування та архітектури: планування території міжрегіональної університетської клініки, реставрація скельного монастиря у с.Лядова, робота з популяризації архітектурної діяльності... Про це та багато іншого йшлося на пресс-конференції, що стосувалася підсумків роботи упр. містобудування та архітектури Вінниц. облдержадмін.у І кварталі 2013 р. / К. Новосад // Вінниц. газ. – 2013. – 29 берез. – С. 3.

Біля Лядовського скельного монастиря висаджено алею із кримських сосен та ялинок // Вінниччина. – 2013. –19 квіт. – С. 8.

Пам'ятна монета «1000-ліття Лядовського монастиря» //Вінниц. газ. – 2013. – 19 квіт. – С. 10.

К 1000-летию Лядовского скального монастыря : На празднование1000-летнего юбилея Лядовского скального монастыря госбюджет выделит более 20 миллионов гривен. Эти средства пойдут на реставрацию самой обители и на ремонт подьездных путей к ней. Такой информацией поделился губернатор И. Мовчан // Независим. курьер. – 2013. – 24 квіт. – С. 2.

Мовчан, І.М. Ювілей у Лядовій перенесли на осінь? : Святкування тисячоліття з моменту заснування Лядівського монастиря з кінцялипня зміщені на осінь / І.М. Мовчан ; зап. Р Ковальський // 33 канал. – 2013. –24 квіт. – С. 6.

Зотов, М. Губернатор запросив Президента на Вінниччину щераз : наступний візит Віктора Януковича у Вінницьку область може розпочатись із відвідин Лядівського монастиря / М. Зотов // Місто. – 2013. – 24 квіт. – С. 37.

Бондаренко, Ю. До витоків національної ідентичності : [напередодні Дня слов'янської писемності і культури, яке відзначається 24 трав.2013 р., в концертній залі «Райдуга» у Вінниці пройшли урочистості заходи, приурочені 1025-літтю Хрещення Київської Русі, 1150-літтю просвітительської місії святих рівноапостольних Кирила і Мефодія та 1000-літтю Лядов. чоловічого скельного монасиря] / Ю. Бондаренко // Вінниччина. –2013. – 29 трав. – С. 12 : фотогр.

Вільчинська, О. Лядівський монастир – найдавніший у Київській Русі, у вересні йому буде 1000 років / О. Вільчинська // Молодіж. газ.Вінниччини. – 2013. – Черв. (№ 13). – С. 7 : фотогр.

Заиковатый, И. Огромные трещины в скале угрожают Лядовскому монастырю разрушением : [про відновлювальні роботи на території Лядів.Свято-Усікновенського  скельного чоловічого монастиря] / И. Заиковатый // Вінниц. реалії. – 2013. – 12 черв. – С. 4 : фотогр.

Унікальний монастир Вінниччини під загрозою руйнування : Лядовський монастир на Вінниччині – під загрозою руйнації. Скелі, на яких стоїть святиня, початок якій поклав ще Антоній Печерський – почали тріскатися // Новини Вінниччини. – 2013. – 12 черв. – С. 2 : фотогр.

Макогон, В. Неперевершина краса Поділля : [про Лядів.Свято-Усікновенський скельний чоловічий монастир] / В. Макогон // Поділ. зоря. – 2013. – 13 черв. – С. 16: кол. фотогр.

 

Інтернет-ресурси:

 

Антоній Печерський : [Електронний ресурс] [житіє святого] // Від свята до свята : офіц. сайт. – Електрон.текст. дані. – URL : http://www.sviato.in.ua/persons/antoniy.php(дата звернення : 08.07.13), вільний. – Назва з титул. екрана.

Антоній Печерський, преподобний [Електронний ресурс] [житієченця] // Українська Православна церква : офіц. сайт. – Електрон. текст. дані. – URL : http://archiv.orthodox.org.ua/page-1386.html (дата звернення : 08.07.13), вільний. – Назва з титул. екрана.

Борис, Ю. Преподобний Антоній Печерський : [Електронний ресурс] [житіє святих]: //Київська Православна Богословська академія : офіц. сайт. – Електрон. текст. дані. – URL : http://www.kda.org.ua/zgytia/612-prepodobnyi-antonii-pecherskyi.html(дата звернення : 08.07.13), вільний. – Назва з титул. екрана.

Лядівський монастир на Вінниччині – під загрозою руйнації [Електронний ресурс] : Гора, на якій стоїть стародавній Лядівський монастир, вкрилася тріщинами // Моя Вінниця : офіц. сайт. – Електрон. текст. дані.– URL :http://www.myvin.com.ua/ua/news/zmi/21351.html (дата звернення : 08.07.13),вільний. – Назва з титул. екрана.

Лядівський печерний монастир [Електронний ресурс] // Мандруємо Україною разом! : офіц. сайт. – Електрон. текст. дані. – URL : http://www.kardash.kiev.ua/malvin.htm (дата звернення : 08.07.13), вільний. – Назва з титул. екрана.9

Лядівський скельний монастир [Електронний ресурс]// Zhmerynka-info.com.ua : офіц. сайт. –Електрон. текст. дані. – URL: http://zhmerynka-info.com.ua/greenTourism/Ladiv-monastery (дата звернення :08.07.13), вільний. – Назва з титул. екрана.

Лядівський скельний монастир святкуватиме 1000 років [Електронний ресурс] // Місто над Бугом : радіокомпанія : офіц. сайт. –Електрон. текст. дані. – URL: http://radio-mb.com.ua/news/item/11362 (дата звернення : 08.07.13), вільний.– Назва з титул. екрана.

Лядівський скельний чоловічий монастир [Електронний ресурс] // Українська Православна Церква : Могилів-Подільська єпархія : офіц. сайт. – Електрон. текст. дані. – URL :http://mp-eparhia.org.ua/uk/lyadivskiy-skelniy-cholovichiy-monastir (дата звернення : 08.07.13), вільний. – Назва з титул. екрана.

Митрополит Симеон відвідав Лядівський скельний монастир та взяв участь у засіданні комітету з підготовки та проведення заходів святкування 1000-літнього ювілею обителі : [Електронний ресурс] // Вінницька єпархія української православної церкви : офіц. сайт. – Електрон. текст.дані. – URL : http://www.orthodox.vinnica.ua/index.php?l=2&o=7786(дата звернення : 08.07.13), вільний. – Назва з титул. екрана.

На Вінниччині у свій День народження Лядівський монастир отримає землі та відновлені храми [Електронний ресурс] // Вінниця інфо : офіц. сайт. –Електрон. текст. дані. – URL: http://www.vinnitsa.info/news/na-vinnichchini-u-sviy-den-narodzhennya-lyadivskiy-monastir-otrimaye-zemli-ta-vidnovleni-hrami.html (дата звернення : 08.07.13), вільний. – Назва з титул. екрана.

 

Підготувала:

Антонюк О.Ю.

зав. сектору створення

 краєзнавчих

баз даних

відділу краєзнавства.

 
Rambler's Top100    
Copyright © ОУНБ ім. К.А.Тімірязєва 1998-2021
Дизайн:Березюк Сергій
Програмування:Мачушенко Дмитро
Всі матеріали на цьому сайті розміщені на умовах ліцензії Creative Commons Attribution 4.0 International, якщо не зазначене інше