ОУНБ ім. К.А. Тімірязєва
  
Наша адреса:
Україна, м. Вінниця,
21100, Соборна, 73
Тел. (0432) 56-27-92
Факс (0432) 67-03-41
 

E-Mail: inform@library.vn.ua

Ми працюємо:

Понеділок - четвер з 10.00 до 19.00,
Субота та неділя з 10.00 до 18.00
П'ятниця - вихідний день
Остання середа кожного місяця - санітарний деньBiblioteka Publiczna im. Zygmunta Jana Rumla w Dzielnicy Praga Południe m.st. Warszawy 
Офiцiйне представництво Президента України
Корпорація Інком
Урядовий портал
Урядова телефонна «гаряча лінія»
Офіційний портал Верховної Ради України
Вінницька ОДА
Вінницька обласна Рада - офіційний інтернет-сайт
Вінницька міська рада
Управління культури і мистецтв Вінницької облдержадміністраціїТисячолітній ювілей подільського Афону 

Бібліографія 

Антоновичъ, В. Б. О скальныхъ пещерахъ на берегу Днестра въ Подольской губерніи  / В. Б. Антоновичъ // Труды VI археолог. съезда въ Одессе (1884 г.). – О. : Тип. А. Шульце, 1886. – Т. 1. – С. 86 -102 : фот.

Господа нашого Іисуса Христа Святе Євангеліє від Матфея: слов'ян. й укр. мовою. – М. : Синод. тип., 1906. – 160 с. : ил.

 К. М. Путевые очерки Подолія // Киевская старина. – 1885. – Мартъ. – С. 465-489.

Зі змісту: [Про печерну церкву]. – С. 480-484.

Лядава // Географ.-стат. сл. Россійской имперіи. – Спб., 1867. – Т. 3. – С. 127.

Лядавскій монастыръ въ скале [Малюнок] // Живописная Россія. – 1897. – Т. 5 (ч. 2). – С. 273.

Сецинский, Е. Лядавскій скальный монастырь // Труды Подольскаго Епархіальн. ист.-статист. комитета. Вып. 5 / подъ ред. Н.И. Яровскаго. – Каменецъ-Подольскъ, 1890  – 1891. – С. 318-320.

Онацкий, Д. Подолія. Краткій историческій очеркъ, съ указаніемъ пунктовъ, важнейшихъ въ историческомъ отношеніи // Циркуляръ по Кіевскому учебн. окр. – Б. м., 1913. – 714, 351 с.

Зі змісту: [Згадка про скельну церкву]. – С. 233.

Отецъ русскаго иночества, преподобный Антоній Печерскій // Русскій паломникъ. – 1888. – №  31. – С. 371-373.

Подолія: историческое описаніе / съ Высочайшаго соизволенія издано при мин-ве внутреннихъ делъ П.Н. Батюшковымъ. – СПб. : Тип. Высочайше утв. Т-ва "Общественная Польза", 1891. – 264 с.

Зі змісту: [Про Лядівський монастир]. – С. 55-57.

Русские святые: 1000 лет русской святости / Жития собрала монахиня Таисия.  –  СПб. : Азбука, 2000. – 816 с. : ил. – (Пушкинская б-ка).

Зі змісту: [Про Антонія Печерського]. – С. 439-442.

Священникъ Всеволодъ Стефановскій. Лядава и Лядавскій Свято-Усекновенскій скальный монастырь [Репринт вид.]. – Каменецъ-Подольскій, 1863. – 6 с.

Труды Подольскаго Епархіальнаго историко-статистическаго комитета: Вып. 9. Приходы и церкви Подольской Епархіи / подъ ред. свящ.  Евфимія Сецинскаго. – Каменецъ-Подольскъ : Тип. С. П. Киржацкаго, 1901. – 1064 с.

Зі змісту: [Про Лядівський монастир]. – С. 740-742.

Усекновеніе главы Іоанна Предтечи [Гравюра] // Русскій паломникъ. – 1900. – № 35. – С. 577.

Ladawa // Slownik geograficzny Krolestwa Polskiego i innych krajow slowianskich [Текст]. – Warszawa,1884. – Т. 5. – S. 60.

Зі змісту: [Згадка про скельну церкву].

 
Rambler's Top100    
Copyright © ОУНБ ім. К.А.Тімірязєва 1998-2021
Дизайн:Березюк Сергій
Програмування:Мачушенко Дмитро
Всі матеріали на цьому сайті розміщені на умовах ліцензії Creative Commons Attribution 4.0 International, якщо не зазначене інше