ОУНБ ім. К.А. Тімірязєва
  
Наша адреса:
Україна, м. Вінниця,
21100, Соборна, 73
Тел. (0432) 56-27-92
Факс (0432) 67-03-41
 

E-Mail: inform@library.vn.ua

Ми працюємо:

Понеділок - четвер з 10.00 до 19.00,
Субота та неділя з 10.00 до 18.00
П'ятниця - вихідний день
Остання середа кожного місяця - санітарний деньBiblioteka Publiczna im. Zygmunta Jana Rumla w Dzielnicy Praga Południe m.st. Warszawy 
Офiцiйне представництво Президента України
Корпорація Інком
Урядовий портал
Урядова телефонна «гаряча лінія»
Офіційний портал Верховної Ради України
Вінницька ОДА
Вінницька обласна Рада - офіційний інтернет-сайт
Вінницька міська рада
Управління культури і мистецтв Вінницької облдержадміністраціїВіртуальна довідка

Сторінка 6 з 20 < 1234567891011 > До останньої »

Код: 5737  Доброго дня. Мене цікавить також істрія Соціал-демократичної партії Німеччини, яку літературу ви порадили узяти у вашій бібліотеці. Дякую за приділений час.  Вгору  

Соціал-демократична партія Німеччини

1.      66.6 А 37 Айхлер, В. Етичний реалізм : Вибрані праці з питань соціал-демократичної теорії / В. Айхлер. – Київ : Основні цінності, 2001. - 192 с.

2.      66.69(4НІМ) Г 95 Гур, В. И. Этическая концепция германской социал-демократии. Историко-философский анализ: Бад-Годесберг, 1959 - Берлин, 1989 / В.И. Гур. - К. : Центр социальных исследований им. В. Старосольского, 1997. - 256 с. .

3.      66.61(2) И 73 Интернациональное сотрудничество КПСС и СЕПГ: история и современность / Ин-т марксизма-ленинизма при ЦК КПСС ; под общ. ред.: А. Г. Егорова, Г. Хайдена. - М. : Политиздат, 1987. - 383 с.

4.      К 11 К экономическим теориям социал-демократической партии Германии : пер. с нем. / кол. авт. под рук. Г. Мейснера ; ред. Л. Н. Лебединская. - М. : Изд-во иностр. лит., 1958. - 231 с.

5.      66.69 М. 60 Миллер, С. Кратая история СДПГ. 1848-1990 / С. Миллер, Х. Портхофф. – Київ : Основні цінності, 2000. – 376 с.

6.      32И О-66 Орлов, Б. С. СДПГ: идейная борьба вокруг программных установк. 1945–1975 гг. / Б. С. Орлов. – Москва : Наука, 1980. – 333 с.

7.      37И С 50 Смаль, В. З. Досвід політехнічного навчання і трудового виховання учнів у школах Чехословацької Соціалістичної Республіки, Польської Народної Республіки, Німецької Демократичної Республіки (1950-1960 рр.) / В. З. Смаль ; НДІ педагогіки. - Київ : Рад. шк., 1961. - 88 с.

8.    32И Щ 56 Щепетов, К. П. Идеология и политика западногерманской социал-демократии / К. П. Щепетов. – Москва : Мысль, 1984. – 130 с.

Розділ: Історія

Код: 5736  Доброго дня. Мене історія Стародавнього Риму царського періоду. Підскажіть, яка у вас є література стосонвно цього починаючи з простих посібників аж до спеціальних монографій. Дякую за увагу.  Вгору  

1.      63.3(0)3 А 30 Адкинс, Л. Древний Рим / Лесли Адкинс, Рой А. Адкинс. – Москва : Вече, 2009. – 528 с. : ил. – (Библиотека мировой истории).

2.      63.3(0)3 Б 41 Бейкер, С. Древний Рим. Взлет и падение империи / Саймон Бейкер ; пер. с англ. : А. В. Зорин, Н. А. Вуль. – Санкт-Петербург : Амфора, 2008. – 451 с. : ил.

3.      63.3(0)3 Б 93 Бутромеев, В. П. Древний Рим. От Ромула до Аттилы / Владимир Бутромеев. – Москва : ОЛМА Медиа Групп, 2011. – 304 с. : цв. ил. – (Детский Плутарх. Великие и знаменитые). – (Мир в картинках).

 1. 63.3(0)3 В 51 Властелины мира : биографии римських императоров от Адриона до Диолектиана. – Москва : Наука, 1992. – 384 с.
 2. 63.3(0)3 В 51 Виппер, Р. Ю. Очерки истории Римской империи. В 2 т. Т. 2 / Р. Ю. Виппер. – Ростов-на Дону : Феникс, 1995. – 478 с.
 3. 63.3(0)323 Г 77 Грант, М. Римляне. Цивилизация Древнего Рима : історична література / М. Грант; Пер. с англ. И.Ю. Мартьянов. – Москва : Центрполиграф, 2005. – 397 с. : ил, карты. – (Загадки древних цивилизаций).
 4. 63.3(0)3 Г 84 Грималь, П. Цивилизация Древнего Рима / Пьер Грималь ; пер. с фр. : И. Эльфонд. – Екатеринбург : У–Фактория ; Москва : АСТ, 2008. – 512 с. : карты. – (Великие цивилизации).
 5. 63.3(0) З-49 Зелинский, Ф. Ф. Римская империя / Ф. Ф. Зелинский ; пер. с пол. : Н. А. Папчинская. – Санкт-Петербург : Алетейя, 2000. – 496 с. : ил. – (Пушкинская б-ка).
 6. 63.3(0)3 М 47 Мелани, К. Юлий Цезарь : пер. с итал. / Кьяра Мелани. – Москва : Ниола-Пресс: Вече, 2009. – 128 с. : ил. – (Тайны истории).
 7. 63.3(0)3 Х 72 Холланд, Р. Октавиан Август. Крестный отец Европы / Ричард Холланд ; пер. с англ. Е. Корягина. – Москва : АСТ : Астрель, 2010. – 348 с. – (Историческая библиотека).
Розділ: Історія

Код: 5735  Доброго вечора. Мене цікавить історія таких країн, як Стародавнього Риму та Греції, Індії (від найдавніших часів до сьогодення). Скажіть, яка у вас є наявна літаратура у бібліотеці від загальних книг до спеціалізованих праць. Дякую за приділений час.  Вгору  

1.      63.3(5ІНД Б 81 Бонгард-Левин, Г. М. Древняя Индия : истор. очерк / Г.М. Бонгард-Левин, Г.Ф. Ильин. – Москва : Наука, 1969. – 730 с. : ил.

2.      63.3(0)3я73 И 90 История Древнего мира. Восток, Греция, Рим / И. А. Ладынин [и др.]. – Москва : Слово: Эксмо, 2005. – 576 с.

3.      63.3(5) И 90 История и культура Древней Индии / сост. А.А. Вигасин. – Москва : Изд-во МГУ, 1990. – 352 с.

4.      63.3(0)3 К 64 Коннолли, П. Греция и Рим: эволюция военного искусства на протяжении 12 веков / Питер Коннолли ; пер. с англ. : С. Лопуховой, А. Хромовой. – Москва : Эксмо, 2009. – 312 с. : цв. ил.

5.      63.3(0)3 К 86 Ксенофонт. Анабасис. Греческая история / Ксенофонт. – Москва : АСТ : Астрель, 2011. – 638 с. – (Историческая библиотека).

6.      63.3(0)3 Л 86 Лурье, С. Я. История Греции : курс лекций / С. Я. Лурье ; ред. Э. Д. Фролова. – Санкт-Петербург : Изд-во СПб. ун-та, 1993. – 680 с.

7.      82.3(5ІНД) Н 50 Немировский, А. И. Мифы древности. Индия : науч.-худож. энцикл. / А. И. Немировский. – Москва : Лабиринт, 2001. – 304 с. – (Собрание трудов). – (Труды по мифологии, археологии, истории). – (Пушкинская б-ка).

8.      63.3(0)3321я2 П 26 Перкис, Дж. Греческая цивилизация  / Дж. Перкис; Пер. с англ. А. Озеров . – Москва : ФАИР-ПРЕСС, 2000. – 272 с. : ил.

9.      63.3(0)3 Ф 94 Фукидид. История / Фукидид ; пер. : Г. А. Стратановский. – Москва : Ладомир, 1999. – 736 с. – (Классики исторической мысли).

10.  63.3(5ІНД) Т 17 Таммита-Дельгода, С. Индия. История страны / Синхараджа Таммита-Дельгода. – Москва : Эксмо ; СПб. : Мидгард, 2007. – 352 с. : ил. – (Биографии великих стран).

11.  63.3(0)321.9 Х-12 Хабихт, Х. Афины : история города в эллинистическую эпоху / Х. Хабихт; Пер. с нем. Ю.Г.Виноградов. – Москва : Ладомир, 1999. – 416 с. – (Пушкинская б-ка).

12.  63.3(0)3 Ш 60 Шилюк, Н. Ф. История древнего мира: древний Восток : курс лекций. Ч. 1 / Н. Ф. Шилюк. – Свердловск : Изд-во Урал. ун-та, 1991. – 244 с.

Розділ: Історія

Код: 5734  Дослідження істориків праць французького історика Д. Бовуа щодо польського землеволодіння на Правобережній Україні.  Вгору  

1.      63.3(4УКР)5 Б 72 Бовуа, Д. Битва за землю в Україні 1863-1914. Поляки в соціо-етнічних конфліктах / Даніель Бовуа ; пер. на укр. З. Борисюк ; ред. Н. Яковенко. – Київ : Критика, 1998. – 334 с.

2.      63.3(2)4 Б 72 Бовуа, Д. Гордиев узел Российской империи: власть, шляхта и народ на Правобережной Украине (1973–1914) / Даниэль Бовуа ; авт. пер. с фр. Марии Крисань. – Москва : Новое лит. обозрение, 2011. – 1008 с.

 1. 63.3(4УКР) Б 72 Бовуа, Д. Шляхтич, кріпак і ревізор: польська шляхта між царизмом та українськими масами (1831–1863) / Д. Бовуа ; пер. з фр. З. Борисюк. – Київ : ІНТЕЛ, 1996. – 415 с.
 2. 63.3(4УКР) Д 21 Дашкевич, Я. Даніель Бовуа. Даніель Бовуа та вивчення історії польсько-українських відносин / Я. Дашкевич // Постаті. – 2007. – С. 684–705.
 3. Литвинова, Т. Ф. Роздуми над "малою українською трилогією" Д. Бовуа / Т.Ф. Литвинова // Український історичний журнал. – 2015. – № 6. – С. 154–175.
 4. Луняк, Є. М. Козацька тематика в наукових працях Даніеля Бовуа (історіографічний огляд) / Є. М. Луняк // Гуманітарний журнал. – 2013. – № 4. – С. 111–113. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/gumj_2013_4_14
 5. Фицик, І. Д. Французька візія етносоціальної історії Правобережної України ХІХ століття (Даніель Бовуа в історичному інтелектуальному просторі Центрально-Східної Європи) / І. Д. Фицик // Наукові праці історичного факультету Запорізького національного університету. – 2014. – Вип. 38. – С. 57–61. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Npifznu_2014_38_11
 6. Видатному французькому дослідникові українського пам’яткознавства Даніелю Бовуа – 75 років // Праці Центру пам'яткознавства. – 2013. – Вип. 24. – С. 300–301. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Pcp_2013_24_32
Розділ: Історія

Код: 5731  Доброго вечора. Мені потрібна література на тему: "Діяльність земств Подільської губернії у соціальній та освітній галузях (1904 - 1917)"  Вгору  

Діяльність земств Подільської губернії у соціальній та освітній галузі у 1904-1917 рр.

1. Дровозюк, Л. Земська професійна освіта на Поділлі наприкінці ХІХ – на поч. ХХ ст. / Л. Дровозюк // Тези доп. тринадцятої Вінниц. обл. іст.-краєзнав. конф. 6 верес. 1994 р. – Вінниця. – С. 121–123.

2. Коваль, В. Заходи повітових земств із поліпшення соціально-економічного становища подільських учителів у 1918 р. / В. В. Коваль // Освіта, наука і культура на Поділлі : зб. наук. пр. / голов. ред. П. Т. Тронько. – Кам’янець-Подільський, 2006. – Т. 6 : Культура, освіта і просвітницький рух на Поділлі у XVIII – на початку XXI ст.

3. Коваль, В. Заходи повітових земств із поліпшення соціально-економічного становища подільських учителів у 1918 р. / В. В. Коваль // Освіта, наука і культура на Поділлі : зб. наук. пр. / голов. ред. П. Т. Тронько. – Кам’янець-Подільський : Оіюм, 2006. – Т. 6 : Культура, освіта і просвітницький рух на Поділлі у XVIII – на поч. XXI ст.

4. Лациба, В. Діяльність вінницького повітового земста в галузі народної освіти та культури : збірка наукових праць / В. Лациба // Тези доп. і повідомл. дев’ятнадцятої Вінниц. обл. іст.-краєзнав. конф. 18 лют. – Вінниця, 1999. – С. 34–35.

5. Лациба, В. Земська медицина на Поділлі на початку ХХ ст. / В. Лациба // Тези доп. і повідомл. вісімнадцятої Вінниц. обл. іст.-краєзнав. конф. 3 лют. 1998 р. – Вінниця, 1998. – С. 43–44.

6. Мельник, В. Будівництво Земської школи / В. Ф. Мельник // Історія села Слободи при Шаргороді / В. Ф. Мельник. – Вінниця : Вид. Балюк І.Б., 2008. – С. 31–33.

7. Огієнко, О. Земство та церква Правобережної України на початку ХХ ст.: особливості взаємовідносин у сфері освіти : [про фінансові відносини між земствами та духов. відомствами в сфері освіти] / О. В. Огієнко // Наук. зап. ВДПУ ім. М. Коцюбинського. Серія: Історія : зб. наук. пр. / за заг. ред. П. С. Григорчука. – Вінниця, 2009. – Вип. 15. – С. 51–56.

8. Сесак, І. З історії діяльності земських установ Поділля в галузі народної освіти (1904–1920 рр.) / І. В. Сесак // Поділ. старовина. – Вінниця, 1993. – С. 195–196.

9. Сесак, І. Роль земських установ Правобережної України у поширенні сільськогосподарських знань, нових машин і знарядь виробництва (1904-1917 рр.) / І. В. Сесак // Освіта, наука і культура на Поділлі : зб. наук. пр. / голов. ред. П. Т. Тронько. – Кам’янець-Подільський, 2010. – Т. 16 : Матеріали круглого столу «Освіта, культура і просвітницький рух на Поділлі». 22 жовт. 2010 р. – С. 78–90.

10. Соломонова, Т. Видавнича діяльність Подільського земства 1904–1920 рр. : зб. наук. пр. / Т.Р. Соломонова // Наук. зап. ВДПУ ім. М. Коцюбинського. Серія: Історія. – Вінниця, 2002. – Вип. 4. – С. 51–54.

11. Стецюк, В. Культурно-просвітницька діяльність земств Поділля у 1917–1920 рр. / В. Б. Стецюк // Освіта, наука і культура на Поділлі : зб. наук. пр. / голов. ред. П. Т. Тронько. – Кам’янець-Подільський, 2006. – Т. 6 : Культура, освіта і просвітницький рух на Поділлі у XVIII – на початку XXI ст. – С. 26–39.

12. Ступак, Ф. Земська медицина в Україні : [є про будівництво Жмерин. земської лікарні (1906 р.) на кошти голови Вінниц. повіт. управи Д. Гейдена ] / Ф. Ступак // Іст. журнал. – 2009. – № 5. – С. 61–74.

За більш детальною інформацією звертайтесь у відділ краєзнавства Вінницької ОУНБ ім. К. А. Тімірязєва.

Розділ: Історія

Код: 5728  Доброго дня, чи можливо щось знайти на тему "Українська тематика в агітаційно-пропагандистській роботі нацистської Німеччини"? Дякую.   Вгору  

1. Курилишин, К. Українське життя в умовах німецької окупації (1939–1944 рр.) : за матеріалами україномовної легальної преси / Костянтин Курилишин ; НАН України, Львів. нац. наук. б-ка України ім. В. Стефаника, Ін-т Укр. археографії та джерелознавства ім. М. С. Грушевського НАН України, Львів. від-ня. – Львів : Піраміда, 2010. – 328 с.

2. Михайлюк, М. Нацистська пропаганда в окупованому Києві / М. Михайлюк // Український історичний журнал. – 2006. – № 1. – С. 131–144.

3. Олійник, Ю. В. Засоби та нацистської пропаганди в рейхскомісаріаті «Україна»: (на матеріалах генеральної округи Волинь-Поділля) : [про засоби гітлерівської пропаганди, їх види та вплив на місцеве населення в роки нацистської окупації] / Ю. В. Олійник // Освіта, наука і культура на Поділлі. – 2008. – Т. 11. – С. 286–296.

4. Салата, О. О. Періодичний друк Вінниччини в умовах німецько-фашистської окупації (на прикладі газети «Вінницькі вісті») / О. О. Салата // Вінниц. держ. пед. ун-т ім. М. Коцюбинського. Наукові записки. – Вінниця, 2009. – Вип. 16. – С. 151–156. – (Сер. Історія).

5. Стельникович, С. Житомирсько-Вінницький регіон в умовах нацистської окупації (1941-1944 рр.) = The Zhytomyr and Vinnytsia region in the conditions of the nazi occupation (1941-1944) : монографія / С. Стельникович. – Житомир : Вид. Євенок О. О., 2015. – 592 с.

6. Юденков, А. Ф. Политическая работа среди населения оккупированных советских территорий 1941–1944 / А. Ф. Юденков. – Москва: Мысль, 1971. – 358 с.

7. Яшан, О. О. Основні засоби ведення нацистської пропагнди на території України (1941–1944 рр.) / О. О. Яшан // Гуманітарний вісник. – 2011. – Чис. 17, вип. 3. – С. 22–28.

Розділ: Історія

Код: 5727  Потрібна допомога з літературою на тему" Українські політв'язні в системі ГУЛАГ 1945-1953 рр." Дякую.   Вгору  

Українські політвязні в системі ГУЛАГ 1945-1953 рр.

 1. 63.3(2)6 Г 85 Грицяк, Є. Короткий запис спогадів. Норильське повстання. Після повстання / Є. Грицяк. – Київ : Смолоскип, 2013. – 240 с. : іл.
 2. 63.3(4УКР)6 Г 93 Губка, І. У царстві сваволі (стежка додому). Ч. 2: спогади / І. Губка. – Львів : Укр. технології, 2003. – 576 с. : портр., фот.
 3. 63.3(4УКР)62 Г 93 Губка, І. Дорогою боротьби (етапи і зони). Ч. 3: монографія / І. М. Губка. – Львів : Афіша, 2006. – 640 с. : фот.
 4. 63.3(2)6 Е 68 Епплбом, Е. Історія ГУЛАГу / Е. Епплбом ; пер. з англ. А. Іщенко. – Київ : Києво-Могилян. акад., 2006. – 511 с.
 5. 63.3(2)6 К 54 Княжинський, А. На дні СССР. Спогади в’язня ГУЛАГу / А. Княжинський ; Ін-т українознавства ім. І. Крип’якевича, Укр. іст. т-во. – 2-ге вид. – Львів : Атлас, 2001. – 295 с.
 6. 63.3(4УКР)625 Л 64 Литвин, В. М. Україна у першому повоєнному десятилітті (1946–1955) / В.М. Литвин. – Київ : Лі-Терра, 2004. – 240 с. : фот.
 7. 63.3(2)6 М 26 Маринович, М. Листи з волі : зб. спогадів, інтерв’ю, статей колиш. політв’язнів / М. Маринович, С. Глузман, З. Антонюк. – Київ : Сфера, 1999. – 400 с. – (Бібліотека журналу «Дух і літера»).
 8. 63.3 (4УКР)62 М21 Мироненко, А. Н. Карательный меч в послевоенной Украине / А. Н. Мироненко, А. П. Бенько. – Киев : Днепродзержинск, 1994. – 19 с.
 9. 63.3(2) Н 40 Невідомський, Л. Дивна планета Колима, де вічно плачуть і співають, або К–577 – це я. : (зап. політич. в’язня : спогади про майбутнє) : автобіограф. повість / Л. Невідомський. – Вид. 2-ге, допов. – Київ : Фенікс, 2007. – 840 с. : фот.
 10. 63.3(4УКР)6 О–76 Остання адреса: до 60-річчя соловецької трагедії : в 3 т. / Ін-т Укр. археографії та джерелознавства НАН України ; упоряд.: П. Кулаковський, Г. Смірнов, Ю. Шаповал. – Київ : Сфера, 1997–1999.
 11. Т. 1. – 326 с.
 12. Т. 2. – 286 с.
 13. Т. 3. – 394 с.
 14. 63.3(4УКР–4ВІН)62я43 П 50 Політичні репресії та голодомори на Вінниччині в ХХ столітті у контексті національної пам’яті  : матеріали обл. наук.-практ. конф., м. Вінниця, 24 листоп. 2005 р. – Вінниця : Книга–Вега, 2006. – 200 с.
 15. 63.3(4УКР)622–49 У 17 Убієнним синам України. Сандармох / Карел. респ. громад. т-во «Товариство Української культури «Калина"» ; уклад. Л. Г. Скрипникова. – Петрозаводськ : Скандинавія, 2005. – 112 с. : іл.
 16. 63.3(4УКР)6–49 У 45 Українські політичні в’язні і крах більшовицької імперії : перший (установчий) з’їзд Спілки політичних в’язнів України (20–21 квіт. 1991 р.) : матеріали і коментарі / уклад. І. Губка. – Львів : [б. в.], 2001. – 340 с. : портр.
 17. 63.3(4УКР)6-7 Ц 28 Цвілюк, С. А. Українізація України: Тернистий шлях нац.-культур. відродження доби сталінізму : монографія / С. А. Цвілюк. – Одеса : Маяк, 2004. – 200 с.
 18. 63.3(4УКР)6–49 Ш 96 Шумук, Д. Пережите і передумане : спогади і роздуми укр. дисидента-політв’язня з років блукань і боротьби під трьома окупаціями України (1921–1981 рр.) / Д. Шумук. – Київ : Вид-во ім. Олени Теліги, 1998. – 432 с. : портр.
 19. Бондарук, Л. Повстання політв’язнів у совєтських концтаборах сталінського періоду / Л. Бондарук // Визвол. шлях. – 2003. – № 8. – С. 38–49.
 20. Денисенко, Г. Місця пам’яті і пам’ятники жертвам «Великого терору» / Г. Денисенко // Краєзнавство. – 2012. – N 1. – С. 101–108.
 21. Добромильський, А. Корпорація убивств і рабства : 85 років тому радян. влада запустила в дію систему так званого ГУЛАГу / А. Добромильський // Історія плюс. – 2014. – Квіт. (№ 4). – С. 3.
 22. Кісь, О. Р. Жіночий досвід ГУЛАГу: стан досліджень та джерельні ресурси в українському контексті  / О.Р. Кісь // Укр. іст. журн. – 2016. – № 3. – С. 125–139.
 23. Сигалов, А. Випробування ГУЛАГом / А. Сигалов // Молодь України. – 2011. – 18 жовт. – С. 4–5.

 

Розділ: Історія

Код: 5722  Допоможіть, будь ласка, знайти літературу та джерела з теми: "П’ята Республіка у Франції за президентства Шарля де Голля: внутрішня і зовнішня політика". Дякую.  Вгору  

П’ята Республіка у Франції за президентства Шарля де Голля: внутрішня і зовнішня політика

 1. 63.3. (4 ФРА) А 72 Антюхина-Московченко, В. И. Шарль де Голль и Советский Союз / В. И. Антюхина-Московченко. – Москва : Книга, 1990. – 286, [2] с.
 2. 63.3(4ФР)6 А 86 Арзакаян, М. Ц. Де Голль и голлисты на пути к власти  / М. Ц. Арзакаян. – Москва : Высшая шк., 1990. – 240 с.
 3. 63.3(4ФРА) Г 60 Голль, Шарль де. Мемуары надежд. Обновление 1958–1962. Усилия 1962... / Шарль де Голль. – Москва : Прогресс, 2000. – 340 с. – (Пушкинская библиотека)
 4. 63.3(4ФР)6 Г 60 Шарль де Голль : к 100-летию со дня рождения : франц. ежегодник / ред. В. В. Загладин. – Москва : Наука, 1990. – 212 с.
 5. 32И К 61 Коломийцев, В. Ф. Франция: панорама конца 70-х годов / В. Ф. Коломойцев. – Москва : Знание, 1979. – 64 с.
 6. 63.3(4ФРА)6 М 76 Молчанов, Н. Н. Неизвестный де Голль. Последний великий француз / Н. Молчанов. – Москва : Эксмо : Алгоритм, 2011. – 448 с.
 7. 32И. Р 25 Ратиани, Г. М. Франция: одиннадцатое лето Пятой республики / Г. М. Ратиани. – Москва : Политиздат, 1969. – 46 с.
 8. 32И С40 Сироткин, В. Г. Франция на пороге семидесятых годов : (соц.-экон. сдвиги и внутриполит. борьба) / В. Г. Сироткин. – Москва : Зниние, 1970. – 48 с.
 9. 32И Ч-49 Чернега, В. Н. Политическая борьба во Франции и эволюция голлистской партии в 60–70-е годы ХХ в. / В. Н. Чернега ; отв. ред. Н.Н. Молчанов. – Москва : Наука, 1984. – 236 с.
 10. 63.3 (4ФРА) Ш 59 Шилов, В. С. Внешняя политика и партии во Франции (1969–1981). – Москва, 1994. – 382 с.
 11. Арзаканян, М. Ц. Шарль де Голль / М. Ц. Арзаканян // Вопр. истории. – 1991. – № 2/3. – С. 37–61.
 12. Борисов, Ю. В. Генерал, политик, дипломат : внешнеполит. наследие Шарля де Голля // Междунар. жизнь. – 1990. – № 12. – С. 97–109.
 13. 66.4(4) В 42 Віднянський, С. За європейську Європу. Шарль де Голль / С. Віднянський // Об’єднана Європа: від мрії до реальності : іст. нариси про батьків-засновників Європейського Союзу / С. В. Віднянський, А. Ю. Мартинов. – Вид. 2-ге, допов. і перероб. – Київ : Києво-Могилян. акад., 2011. – С. 129–150.
 14. Дубинин, Ю. В. О Шарле де Голле / Ю. В. Дубинин // Новая и новейшая история. – 2001. – № 1. – С. 70–78.
 15. Лозовицький, О. П’ята республіка Франції : президентство змін / О. Лозовицький // Зовнішні справи. – 2012. – № 5. – С. 6–11.
 16. Новиков, Г. Н. Де Голль, голлисты и голлизм : [о полит. наследии гос. деятеля Франции] / Г. Н. Новиков // Новая и новейшая история. – 1990. – № 3. – С. 37–52.
 17. Паламарчук, Г. В. Франція за четвертої та п’ятої республік  / Г. В. Паламарчук // Історія та правознавство. – 2015. – № 34/36. – С. 54–61.
 18. Розанцев, Н. А. Франция и ООН (1962–1967) / Н. А. Розанцев // Вопр. истории. – 1991. – № 11. – С. 202–208.

 

Розділ: Історія

Код: 5721  Добрий ранок. Мене цікавить інформація про гладіаторські школи та їх соціальний склад. Ви б змогли мені підказати,яка література по даній темі у вас знаходиться. Мене цікавлять монографії, загальні книги та статті. Дякую за розуміння!  Вгору  
 1. 63.3(0)3 Б 41 Бейкер, С. Древний Рим. Взлет и падение империи / Саймон Бейкер ; пер. с англ. : А. В. Зорин, Н. А. Вуль. – Санкт-Петербург : Амфора, 2008. – 451 с. : ил. – (ВВС).
 2. 63.3(0)323 Г 77 Грант, М. Римляне. Цивилизация Древнего Рима : історична література / М. Грант; Пер. с англ. И.Ю. Мартьянов. – Москва : Центрполиграф, 2005. – 397 с. : ил, карты. – (Загадки древних цивилизаций).
 3. 85.03 Д 73 Древний Рим / текст : Дж. де Томмазо ; пер. с итал. : И. А. Волкова, Е. А. Игошина, И. В. Макаров. – Москва : СЛОВО/SLOVO, 2009. – 360 с. : цв. ил. – (Большая история искусства ; т. 3).
 4. 63.3(0)323 Д 73 Древний Рим : История. Быт. Культура: из книг соврем. ученых / сост. Л.С. Ильинская. - Москва : Моск. лицей, 1997. – 432 с. – (Пушкинская б-ка).
 5. 92+63.3(0)323-7 И-44 Иллюстрированная энциклопедическая библиотека. Древний Рим : Гос. устройство. Искусство. Наука. Философия / ред. В. Бутромеев. – Москва : Современник, 1997. – 544 с. – (Пушкинская б-ка). – (Наследие знаменитых энциклопедий).
 6. 63.3(0)3я73 И 90 История Древнего мира. Восток, Греция, Рим / И. А. Ладынин [и др.]. – Москва : Слово: Эксмо, 2005. – 576 с. – (Высшее образование).
 7. 63.3(0)3 И 90 История Древнего мира. Древний Рим / авт.-сост. : А. Н. Бадак [и др.]. – Москва : АСТ ; Мн. : Харвест, 2008. – 864 с. : ил. – (Историческая библиотека).
 8. 63.3(0)3 К 90 Куманецкий, К. История культуры Древней Греции и Рима / К. Куманецкий ; пер. с польского В. К. Ронина. – Москва : Высш. шк., 1990. – 350 с.
 9. 63.3(0)3 С 32 Сергеенко, М. Е. Жизнь в древнем Риме / М. Е. Сергеенко. – Санкт-Петербург : Летний Сад, 2000. – 368 с. – (Пушкинская б-ка).
 10. 63.4(2) К 78 Горончаровский, В. А. Спартаковская война и другие восстания гладиаторов [Текст] / В. А. Горончаровский // Краеугольный камень. Археология, история, искусство, культура России и сопредельных стран. - 2010. - Т. 1. - С. 194-217.
 11. Волошин, Д. А. Гладиаторские бои как политическое массовое зрелище и средство «социальной дрессуры» [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://antik-yar.ru/events/cl-civ-2011/papers/voloshinda (дата обращения: 23.01.17). – Заглавие с экрана.
 12. У гладіаторських школах Риму вільних громадян було більше, ніж рабів [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://gazeta.ua/articles/history/_u-gladiatorskih-shkolah-rimu-vilnih-gromadyan-bulo-bilshe-nizh-rabiv/464781 (дата звернення: 23.01.17). – Назва з екрана.
 13. Гладиаторские школы Римской Империи [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://ciwar.ru/epoxa-rima/gladiatory/gladiatorskie-shkoly-rimskoj-imperii/ (дата обращения: 23.01.17). – Заглавие с экрана.
Розділ: Історія

Код: 5717  Веймарська республіка  Вгору  

Веймарська республіка в Німеччині (1919-1933)

1.    (И)7 Д 72 Драбкин, Я. С. Становление Вемарской республики / Я. С. Драбкин. – Москва : Наука, 1978. – 374 с.

2.    63.3(4НІМ)6 Д 69 Дорпален, А. Германия на заре фашизма / Андреас Дорпален ; пер. с англ. : Л. А. Игоревского. – Москва : Центрполиграф, 2008. – 479 с.

3.    66.1 М 47 Мёллер, Х. Веймарская республика. Опыт одной незавершенной  демократии / Хорст Мёллер ; пер. с нем. А. В. Доронина. – Москва : РОССПЭН, 2010. – 311 с. : табл. – (История соседей).

4.    (И)7 О-35 Овчинникова, Л. В. Крах Вемарской республики в буржуазной историографии ФРГ/ Л. В. Овчинникова. – Москва : Изд-во МГУ, 1983. – 216 с.

5.    (И)7 Р 82 Руге, В. Германия в 1917–1933 гг. / В. Руге ; пер. с нем. А. С. Варшавского и Н. С. Широкова ; под. ред. и с предисл. А. А. Галкина. – Москва : Прогресс, 1974. – 320 с.

6.    Каспрук-Варивода, І. Я. Відносини держав Веймарського трикутника та України в контексті розширення Європейського Союзу на Схід / І. Я. Каспрук-Варивода // Держава і право : збірник наук. праць. – 2014. – Вип. 63. – С. 412–420.

7.    Мазарчук, Д. В. Консервативные революционеры Веймарской Германии о государственности и праве / Д.В. Мазарчук // Право и политика. – 2005. – № 6. – С. 121–132.

8.    Троян, С. Політичні перехрестя Німеччини: від Веймарської республіки до «Третього рейху» / С.  Троян // Зовнішні справи. – 2015. – № 4. – С. 58–59.

9.    Черкас, Т. В. «Веймарський трикутник» та Україна / Т. В. Черкас // Гілея: науковий вісник. – 2014. – № 10. – С. 65–67.

10.     Давлетов, О. Веймарська республіка в Німеччині (1919-1933) у пострадянській історіографії СНД: спроба нового баченя / О. Давлетов // Історія України. – 2003. – Листоп. (№ 43). – С. 13–14.

 

Розділ: Історія

Код: 5716  Доброго ранку!!! Допоможіть будь ласка підібрати літературу та джерела до теми: Польське землеволодіння на Правобережній Україні у друг. пол. ХVII – поч. ХХ ст.  Вгору  

Польське землеволодіння на Правобережній Україні у друг. пол. ХVII – поч. ХХ ст.

 1. 9(С2)1 Б 24 Баранович, А. И. Магнатское хозяйство на юге Волыни в XVIII / А. И. Баранович. – Москва : Академия наук СССР, 1955. – 184 с.
 2. 63.3(4УКР)5 Б 72 Бовуа, Д. Битва за землю в Україні 18631914. Поляки в соціо-етнічних конфліктах / Даніель Бовуа ; пер. на укр. З. Борисюк ; ред. Н. Яковенко. – Київ : Критика, 1998. – 334 с.
 3. 63.3(2)4 Б 72 Бовуа, Д. Гордиев узел Российской империи: власть, шляхта и народ на Правобережной Украине (1973-1914) / Даниэль Бовуа ; авт. пер. с фр. Марии Крисань. – Москва : Новое лит. обозрение, 2011. – 1008 с. – (HISTORIA ROSSICA).
 4. 63.3(4УКР) Б 72 Бовуа, Д. Шляхтич, кріпак і ревізор: польська шляхта між царизмом та українськими масами (1831-1863) / Д. Бовуа ; пер. з фр. З. Борисюк. – Київ : ІНТЕЛ, 1996. – 415 с.
 5. 63.3(4ПОЛ) З-39 Зашкільняк, Л. Історія Польщі: Від найдавніших часів до наших днів : монографія / Л. Зашкільняк. – Львів : ЛНУ ім. І. Франка, 2002. – 752 с.
 6. 63.3(4УКР) У 45 Україна і Польща: історичне сусідство : матеріали міжнар. наук. конф. 17–18 трав. 2012 р. / відп. ред. Ю. Зінько. – Вінниця : Нілан–ЛТД, 2012. – 636 с.
 7. 63.3 (4УКР) В 48 Брославський В. Землеволодіння та землекористування на Правобережній Україні в кінці ХVІІІ ст. / В. Брославський // Наукові записки Вінницького державного педагогічного університету ім. Михайла Коцюбинського. Серія: Історія : збірник наукових праць. – Вінниця, 2007. – Вип. 12. – С. 19–23.
 8. 63.3(4УКР-4ВІН) К 60 Колесник, В. Відомі поляки в історії Вінниччини : біограф. словник / В. Колесник ; Вінниц. обл. краєзнав. музей, Вінниц. обл. універ. наук. б-ка ім. К. А.Тімірязєва, Краєзнавче т-во «Поділля». – Вінниця : Розвиток, 2007. – 1008 с.
 9. Мальченко, О. Шляхетські наїзди у світлі маєткових актів кінця XVI – першої половини XVII ст. (військовий аспект) / О. Мальченко // Київська старовина. – 1997. – № 3/4. – С. 94–113.
 10. 79.14 П 44 Дорош, І. Землеволодіння української шляхти на Брацлавщині з кінця ХIV до середини ХVII cт. / І. Дорош // Подільська старовина. – Вінниця, 2003. – С. 65–82.
 11. 63.3(4УКР-4ВІН) Г 70 Кому ж належала наша земля : [подається список землевласників Ямпільського повіту Подольської губернії, датований 1914 роком] // Родинна колиска – Джурин / Олександр Горобець, Ігор Нечіпайло. – Харків : Атос, 2008. – С. 34–40.
 12. Коломієць, В. Приватне землеволодіння на Правобережній Київщині у середині ХІХ ст. / В. Коломієць // Університет : Науковий історико-філософський журнал. – 2011. – № 3. – С. 107–117.
 13. 63.3(4Укр) В 48 Кримська, О. М. Землеволодіння Вінниці – повітового міста Подільської губернії кінця XVIII – початку XX ст. : [характеристика землеволодіння повітового міста Вінниця Подільської губернії через призму його економічного життя] / О. М. Кримська // Вінниц. держ. пед. ун-т ім. М. Коцюбинського. Наукові записки. – Вінниця, 2009. – Вип. 16. – С. 103–108. – (Сер. Історія).
 14. 63.3(4Укр) В 48 Кримська, О. М. Землеволодіння містечок Вінницького повіту Подільської губернії кінця XVIII – початку  XX ст. / О. М. Кримська // Вінниччина: минуле та сьогодення. Краєзнавчі дослідження. Матеріали XXІI Всеукраїнської історико-краєзнавчої конференції 22 жовтня 2009 р. – Вінниця, 2009. – С. 216–224.
 15. 63.3(4УКР) В 48 Кримська, О. М. Землеволодіння Вінниці - повітового міста Подільської губернії кінця ХVІІІ – початку ХХ ст. / О. М. Кримська // Наукові записки : зб. наук. пр. Сер. Історія / за заг. ред. П. С. Григорчука. – Вінниця, 2009. – Вип. XVI. – С. 103–108.
 16. 63.3(4УКР-48) С 88 Лобко, О. А. До історії родинних ціностей Потоцьких, Строганових, Щербатових : [магнатські родини які мали землеволодіння на Поділлі] / О.А. Лобко // Студії Кам'янець-Подільського Центру дослідження історії Поділля. – Кам'янець-Подільський : Оіюм, 2005. – Т. 1: Десятиріччю утворення і діяльності Центру дослідження історії Поділля присвячується. – С. 326–334.
 17. Таирова-Яковлева, Т. Г. К вопросу о формировании крупного частного землевладения в украинском гетманстве : (середина XVII – начало XVIII века) / Т. Г. Таирова-Яковлева // Славяноведение. – 2012. – № 2. – С. 27–33.
 18. Чорноіваненко, І. Господарські ініціативи представників роду Скадовських в контексті економічного розвитку Південноукраїнського регіону / Інна Чорноіваненко // Краєзнавство : науковий журнал. – 2014. – № 1. – С. 157–162.
Розділ: Історія

Код: 5714  П. Скоропадський: внутрішня і зовнішня політика.  Вгору  

Внутрішня і зовнішня політика П. Скоропадського

 1. 63.3(4УКР)6 Г 44 Гетьманат П. Скоропадського: історія, постаті, контроверсії : всеукр. наук. конф. 19–20 трав. 2008 р. / Ін-т історії НАН України ; відп. ред. : В. Ф. Верстюк. - Київ : Вид-во ім. Олени Теліги, 2008. – 320 с.
 2. 63.3(4УКР)46–8 Г 95 Гуржій, О. І. Іван Скоропадський : монографія / О.І. Гуржій. – Київ : Альтернативи, 2004. – 312 с. : іл. – (Особистість і доба).
 3. 74.03(4УКР) О–72 Освіта на Поділлі: минуле та сьогодення : матеріали ХХІІІ Всеукр. наук. іст.-краєзн. конф. 20–21 жовт. 2011 р.: до 100-річчя заснування ВДПУ ім. М. Коцюбинського  / Він. краєзнав. тов-во "Поділля" ; відп. ред. Ю. А. Зінько. – Вінниця : Вид. Корзун Д. Ю., 2011. – 416 с.
 4. 63.3(4УКР)6-8 Р 33 Реєнт О. П. Павло Скоропадський : біографія окремої особи / О. П. Реєнт. – Київ : Альтернативи, 2003. – 304 с. : портр. – (Особистість і доба).
 5. 63.3(4УКР)6 С 13 Савченко, В. А. Павло Скоропадський / Віктор Анатолійович Савченко. – Харків : ПЕТ, 2013. – 128 с.
 6. 63.3(4УКР)6 С 13 Савченко, В. А. Павло Скоропадський – останній гетьман України / В. А. Савченко. – Харків : Фоліо, 2008. – 380 с. – (Історичне досьє).
 7. 63.3(4УКР)6 Я 60 Яневський, Д. Б. Проект "Україна", або Спроба Павла Скоропадського / Данило Яневський. – Харків : Фоліо, 2010. – 284 с.
 8. 95.4 Г 47 Булгакова, Н. В. Громадсько-політична діяльність Володимира Вернадського в період Гетьманату П. Скоропадського / Н. В. Булгакова // Гілея: науковий вісник : зб. наук. пр. / Національний педагогічний університет ім. М. П. Драгоманова, УАН. – Київ : ВІР УАН, 2011. – Вип. 51 (№ 9). – С. 53–57.
 9. Гай-Нижник, П. П. Грошова (емісійна) політика уряду української держави 1918 року / П. П. Гай–Нижник // Фінанси України. – 2007. – № 4. – С. 136–145.
 10. 63.3 (4УКР)5 П 78 Еткіна, І. І. Реалізація аграрної політики гетьманату П.Скоропадського в Чернігівській губернії / І. І. Еткіна // Проблеми історії України XIX – початку XX ст.. – С. 256–264.
 11. Лозовий, В. Аграрна політика уряду Павла Скоропадського і селянство / Віталій Лозовий // Київська старовина. – 2005. – № 3. – С. 94 – 106.
 12. Любовець, О. М. Всеукраїнський союз земельних власників у політичній системі гетьманату П. Скоропадського / О.М. Любовець // Український історичний журнал. – 2008. – № 4. – С. 60–72.
 13. Любовець, О. М. Політична опора гетьманату П.Скоропадського / О. М. Любовець // Український історичний журнал. – 2013. – № 3. – С. 31–45.
 14. 63.3(4УКР) І–90 Машевський, О. Культурна політика Павла Скоропадського / О. Машевський // Історичний календар'2003. – 2003. – С. 165–171.
 15. Пиріг Р. Я. Проблема виборів до сейму у внутрішній політиці гетьманату П. Скоропадського (квітень  – грудень 1918 р.) / Р.Я. Пиріг // Український історичний журнал. – 2012. – № 3. – С. 28–36.
 16. Потульницький, В. Підготовка гетьманом Павлом Скоропадським у 1926–1931 рр. підґрунтя до започаткування політичних стосунків з королівством Великобританії / Володимир Потульницький // Краєзнавство : науковий журнал. – 2013. – № 4. – С. 215–223.
 17. Солдатенко, В. Зовнішньополітичний курс гетьманської держави Павла Скоропадського : науково–популярна література / В. Солдатенко; ред. А. Денисенко // Україна дипломатична. – Київ, 2004. – Вип. 4. – С. 336–354.
 18. 63.2 С 71 Тараненко, О. М. Новітні українська історіографія аграрної політики П. Скоропадського (1990-ті рр.) / О. М. Тараненко // Спеціальні історичні дисципліни: питання теорії та методики : зб. наук. пр. / Нац. акад. наук України, Ін-т історії України, Кіровогр. нац. техн. ун-т. – К. : НАНУ, 2011. – Число 18: Актуальні проблеми нумізматики у системі спеціальних галузей історичної науки: матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. «Перші (міжнар.) Ястребовські читання», 20–22 жовт. 2011 р. – С. 187–196.
Розділ: Історія

Код: 5712  Підкажіть, будь ласка, видання у бібліотеці, що відповідатимуть темі - Музеєфікація памяток археології, архітектури і.т.д  Вгору  
Музеєфікація памяток археології, архітектури
 1. 63.4(4УКР-4ЗАП) А 87 Археологічні пам'ятки Хортиці та їх музеєфікація : зб. наук. пр. Вип. 1 / НАН України, Ін-т археології ; уклад., відп. та наук. ред. Н. О. Гаврилюк. – Запоріжжя : Дике Поле, 2006. – 136 с. : кол. іл. – (Історія та археологія Хортиці).
 2. 75.81 Б 12 Бабарицька, В. К. Екскурсознавство і музеєзнавство : навч. посіб. / В. Бабарицька, А. Короткова, О. Малиновська. – 2-ге вид., переробл. та допов. – Київ : Альтерпрес, 2012. – 444 с.
 3. 79.1 В 49 Виноградова, О. В. Основи музеєзнавства : навч. посіб. для студ. ВНЗ / О. В. Виноградова, В. Г. Дарчук ; за ред. О. В. Виноградової. – Львів : Магнолія 2006, 2016. – 185 с.
 4. 79.1 Р 90 Рутинський, М. Й. Музеєзнавство : навч. посіб. / М. Й. Рутинський, О. В. Стецюк. – Київ : Знання, 2008. – 428 с.
 5. 79.1 С 16 Салата, О. О. Основи музеєзнавства : навч.-метод. посіб. для студ. ВНЗ / О. О. Салата. – Вінниця : Нілан-ЛТД, 2015. –164 с.
 6. 79.1 Ш 37 Шевченко, В. В. Музеєзнавство : навч. посіб. для дистанц. навчання / В. В. Шевченко, І. М. Ломачинська. – Київ : Університет «Україна», 2007. – 288 с. – (Мережа дистанційного навчання).
 7. 79.1 Ш 70 Шляхтина, Л. М. Основы музейного дела: теория и практика : учеб. пособие для студ. вузов / Л. М. Шляхтина. – Изд. 2-е, стер. – Москва : Высш. шк., 2009. – 183 с. : ил. – (Образование через искусство).
 8. Андрущенко, М. Реставрація і відтворення Бастіону Дорошенка – перший крок у музеєфікації Чигиринської фортеці / М. Андрущенко // Пам'ятки України: історія та культура. – 2008. – № 1. – С. 51–55.
 9. Дудка, Л. Антирелігієзація музеїв та музеєфікація культових споруд: дві паралелі насадження радянської моделі державно-церковних відносин в Україні в кінці 1920-х – 1930-х роках / Л. Дудка // Краєзнавство. – 2010. – № 4. – С. 64–68.
 10. Ліховий, І. Неювілейні проблеми музеєфікації / Ігор Ліховий // Слово Просвіти. – 2013. – 3–9 жовтня. – С. 8.
 11. Мамона, О. Десятинная церковь: воссоздание первого каменного собора или музеефикация ? / О. Мамона // Мир. – 2011. – 7 июля. – С. 6.
 12. Самойленко, Л. Чи бути музейному комплексу на Старокиївській горі? : до питання про долю фундаментів церкви Богородиці Десятинної Х ст. у Києві в контексті європейського досвіду музеєфікації археологічних об'єктів / Л. Самойленко // Музейний простір. – 2011. – № 1. – С. 11–15.
 13. Сердюк, О. Програма музеєфікації пам'яток Національного заповідника "Хортиця": зміст і перші кроки реалізації / О. Сердюк // Пам'ятки України: історія та культура. – 2007. – № 2. – С. 5–13.
 14. Соколов, В. Створення, організація та функціонування бібліотек-музеїв : проблеми і досягнення / В. Соколов // Вісник Книжкової палати. – 2015. – № 5. – С. 21–26.
Розділ: Історія

Код: 5704  Допоможіть, будь ласка, підібрати літературу до статті на тему: Зовнішня політика фашистської Італії.  Вгору  

63.3(0)6 С 21 Сафронов, В. Г. Итальянские войска на советско-германском фронте. 1941-1943 [Текст] / В. Г. Сафронов ; отв. ред. Г. А. Куманев. - М. : Наука, 1990. - 240 с.
63.3(4ІТА)6я73 Г 83 Григорьева, И. В. Италия в XX веке : учеб. пособие для студ. вузов / И.В. Григорьева. - М. : Дрофа, 2006. - 256 с.
9(И)7 А 19 Авербух, Р.А. Италия в первой и второй мировых войнах / Р. А. Авербух. – Москва ; Ленинград, 1946. – 151 с.
9(И)7 И 90 История Италии : в 3 т. – Москва : Наука, 1970-1971. – 3 т.
63.3(4ІТА) Л 59 Линтнер, В. Италия. История страны / Валерио Линтнер ; пер. с англ. : А. Демина. – Москва : Эксмо ; Санкт-Петербург : Мидгард, 2007. – 384 с.
9(И)7 Л 77 Лопухов, Б. Р. История фашистского режима в Италии / Б. Р. Лопухов. – Москва : Наука, 1977. – 295 с.
9(С)2 С 76 СССР – Италия : страницы истории, 1917-1984. Документы и материалы. – Москва : Политиздат, 1985. – 293 с.
9(И)7 Ф 51 Филатов, Г. С. Крах итальянского фашизма / Г. С. Филатов. – Москва : Наука, 1973. – 492 с.

Розділ: Історія

Код: 5701  Допоможіть, будь ласка, з літературою на тему: Хроніки в розвитку історіографії.  Вгору  
 1. 63.1(2) В 35 Вернадский, Г. В. Русская историография : монографія / Георгий Владимирович Вернадский. – Москва : Аграф, 1998. – 448 с. – (Пушкинская б-ка). – (Новая история).
 2. 63.1 В 40 Вжосек, В. Історія – Культура – Метафора. Повстання некласичної історіографії / Войцех Вжосек. – Київ : Ніка–Центр, 2014. – 296 с. – (Ідеї та історії ; Вип. 7).
 3. 63.1(4УКР) Д 69 Дорошенко, Д. І. Огляд української історіографії : Державна школа: Історія. Політологія. Право / Дмитро Іванович Дорошенко ; НАН України Ін-т укр. археографії та джерелознавства. – Київ : Українознавство, 1996. – 255 с.
 4. 63.1 З-17 Зайцева, Т. И. Зарубежная историография ХХ – начало ХХІ века : учеб. пособие / Т. И. Зайцева. - 2-е изд., испр. – Москва : Академия, 2013. – 144 с. – (Высшее профессиональное образование. Педагогическое образование). – (Бакалавриат).
 5. 63.1 И 90 Историография и источниковедение истории стран Азии и Африки / под ред. проф. : Г. Я. Смолина. – Ленинград : Изд-во Ленингр. ун-та, 1988. – 203 с.
 6. 63.1(2УКР) И 90 Историография истории Украинской ССР / отв. ред. : И.С. Хмель. – Київ : Наук. думка, 1987. – 555 с.
 7. 9(С2) К 56     Коваленко, Л. А. Історіографія історії Української РСР від найдавніших часів до Великої Жовтневої соціалістичної революції : навч. посіб. для студ вузів / Л. К. Коваленко. – Київ : Вища шк., 1983. – 116 с.
 8. 63.1(4УКР)я73 К 60 Колесник, І. І. Українська історіографія (ХVІІІ – поч. ХХ ст.) : Навч. посіб. / І.І. Колесник. – Київ : Генеза, 2000. – 256 с.
 9. 63.0 К 83 Кроче, Б. Теория и история историографии / Б. Кроче ; пер. с итал. И. М. Заславская. – М. : Языки рус. культуры , 1998. – 192 с. – (Studia Historica). – (Пушкинская б-ка).
 10. 63.1(4УКР)6 П 60 Портнов, А. Історії істориків. Обличчя й образи української історіографії ХХ століття / Андрій Портнов ; Укр. наук. ін-т Гарвардського ун-ту, Ін-т Критики. – Київ : Критика, 2011. – 240 с.
 11. 72 С 77 Старостин, Б. А. Становление историографии науки (от возникновения до ХVІІІ в.) / Б. А. Старостин ; ред. : Л. Ф. Пирожкова. – Москва : Наука, 1990. – 288 с.
Розділ: Історія

Сторінка 6 з 20 < 1234567891011 > До останньої »

Розділи:
Інтернет і телекомунікації [39]
Історія [296]
Бібліотеки. Архіви [342]
Біологія. Медицина [39]
Бухгалтерський облік та аудит [135]
Військове справа. ОБЖ [11]
Вінниччина [197]
Географія. Країнознавство [28]
Держава і право [188]
Екологія [24]
Економіка. Управління. Фінанси [1709]
Електронні бібліотеки, сайти [19]
Етнографія [27]
Кіно. Театр [7]
Комп'ютери і програми [29]
Кулінарія [6]
Культура. Мистецтво. ЗМІ [95]
Літературознавство [190]
Математика. Кібернетика [20]
Мовознавство. Іноземні мови [144]
Музика [22]
Не в тему! (offtopics) [10]
Педагогіка. Освіта. Професії [200]
Політика. міжнародні відносини [54]
Психологія. Психіатрія [55]
Сільське господарство [138]
Словники. Довідники. Енциклопедії [9]
Статистика [6]
Тексти книжок [44]
Техніка. Виробництво. Стандарти [60]
Туризм [12]
Фізика. Астрономія [8]
Філософія. Соціологія. Релігія [67]
Физкультура и спорт [11]
Хімія [8]

Rambler's Top100    
Copyright © ОУНБ ім. К.А.Тімірязєва 1998-2020
Дизайн:Березюк Сергій
Програмування:Мачушенко Дмитро
Всі матеріали на цьому сайті розміщені на умовах ліцензії Creative Commons Attribution 4.0 International, якщо не зазначене інше