ОУНБ ім. К.А. Тімірязєва
  
Наша адреса:
Україна, м. Вінниця,
21100, Соборна, 73
Тел. (0432) 56-27-92
Факс (0432) 67-03-41
 

E-Mail: inform@library.vn.ua

Ми працюємо:

Понеділок - четвер з 10.00 до 19.00,
Субота та неділя з 10.00 до 18.00
П'ятниця - вихідний день
Остання середа кожного місяця - санітарний деньBiblioteka Publiczna im. Zygmunta Jana Rumla w Dzielnicy Praga Południe m.st. Warszawy 
Офiцiйне представництво Президента України
Корпорація Інком
Урядовий портал
Урядова телефонна «гаряча лінія»
Офіційний портал Верховної Ради України
Вінницька ОДА
Вінницька обласна Рада - офіційний інтернет-сайт
Вінницька міська рада
Управління культури і мистецтв Вінницької облдержадміністраціїВіртуальна довідка

Сторінка 4 з 20 < 123456789 > До останньої »

Код: 5849  Доброго вечора, допоможіть будь ласка підібрати літературу на тему: повсякденне життя радянського студентства у 60-70-ті рр. ХХ ст.  Вгору  
 1. 63.3(4УКР)6 І90 Історія радянської повсякденності: на перехресті джерел : матеріали Всеукр. науково-теоретичного семінару / Вінниц. держ. пед. ун-т ім. М. Коцюбинського, Ін-т історії, етнології і права, Ін-т історії НАН України, Ін-т мистецтвознавства, фольклористики та етнології ім. М. Т. Рильського НАН України, Держ. архів Вінниц. обл. ; відп. ред. О. А. Коляструк. – Вінниця : Нілан–ЛТД, 2015. – 154 с.
 2. 63.3(4УКР)6 Р 15 Радянськість: спроба діагностики крізь призму повсякденності : матеріали наук.-теорет. семінару, 7–8 квіт. 2016 р., м. Вінниця / Вінниц. держ. пед. ун-т ім. М. Коцюбинського, Ін-т історії, етнології і права, НАН України, Ін-т історії України, НАН України, Ін-т мистецтвознавства, фольклористики та етнології ім. М. Т. Рильського, Держ. архів Вінниц. обл. ; відп. ред. О. А. Коляструк. – Вінниця : Нілан–ЛТД, 2017. – 152 с. – (Повсякдення: візії та смисли).
 3. 95.4 Г 47 Бадер, А. В. Повсякденне життя студентства УРСР в середині 1950-х – середині 1980-х рр. у радянській та сучасній українській історіографії / А. В. Бадер // Гілея: науковий вісник : зб. наук. пр. / Національний педагогічний університет ім. М. П. Драгоманова, УАН. – Київ : ВІР УАН, 2011. – Вип. 50 (№ 8). – С. 271–277.
 4. Жорнова, О. Суб'єктна активність студентів у подієвому вимірі повсякдення / О. Жорнова // Вища школа. – 2008. – № 9. – С. 90–98.
 5. Кропивко, О. Повсякденне життя київського студентства у 1960–1970-х рр.: соціально-побутові аспекти [Електронний ресурс] / О. Кропивко // Київські історичні студії. – 2016. – № 1. – С. 141–145. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Khs_2016_1_20
 6. Кузьменко, Ю. В. Повсякденне життя студентів УРСР у роки перебудови [Електронний ресурс] / Ю. В. Кузьменко, Л. М. Семененко // Література та культура Полісся. Сер. : Історичні науки. – 2014. – Вип. 76. – С. 398–409. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Ltkpist_2014_76_34
 7. Хоменко, Н. Повсякденне життя студентської молоді повоєнної України [Електронний ресурс] / Н. Хоменко // Україна XX століття: культура, ідеологія, політика. – 2009. – Вип. 15(2). – С. 305–321. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Uxxs_2009_15(2)__26
Розділ: Історія

Код: 5847  Добрий день, допоможіть підібрати літературу до курсової, з історії словянських народів на тему: "Рух опору в СРСР в роки Другої світової війни".  Вгору  

1.      А завтра була війна... Історія 14-го підпільного партизанського загону ім. Леніна (серп. 1941 – січ. 1943 рр.) : док., публ., свідчення учасників Немирів. партизан. підпілля / упоряд. І. О. Назаренко. – Вінниця, 2013. – 232 с.

2.      Білоус, О. До питання бойової діяльності загонів месників під командуванням О. Сабурова в листопаді 1941 – серпні 1942 років / О. Білоус // Сіверян. літопис. – 2013. – № 4/6. – С. 71–77.

3.      Вєдєнєєв, Д. В. Розвіяні міфи : іст. нариси і ст. / Д. Вєдєнєєв, С. Шевченко. – Київ : Фенікс, 2010. – 576 с.

4.      Вінцковський, Т. С. Українське самостійницьке підпілля у Трансністрії (1941-1944 рр.) / Т. С. Вінцковський, І. Я. Нікульча // Укр. іст. журн. – 2007. – № 5. – С. 123-134.

5.      Вітковський, В. Таємниці підпільного обкому. Документальна розвідка. Ч. 1 / В. Вітковський, Г. Ковальчук. – Вінниця : Едельвейс і К, 2013. – 120 с.

6.      Гогун, А. Сталинские коммандос. Украинские партизанские формирования 1941–1944 / А. Гогун. – 2-е изд., испр. и доп. – Москва : РОССПЭН, 2012. – 526 с. – (История сталинизма).

7.      Головко, М. Л. Соціально-політичні рухи України в період Другої світової війни. 1939–1945 рр. / М. Л. Головко. – Київ : Олан, 2004. – 704 с.

8.      Гончаренко, О. М. До питання про участь місцевого населення у порятунку євреїв на території райхскомісаріату України (1941–1944рр.) / О. М. Гончаренко // Укр. іст. журн. – 2010. – № 1. – С. 128–142.

9.      Гурнак, Л. Окупаційний режим й розгортання Руху Опору в Україні / Л. Гурнак // Історія в шк. – 2005. – №11/12. – С. 44–48.

10.  Жилюк, В. Оунівське підпілля на Житомирщині в роки фашистської окупації / В. Жилюк // Пам’ять століть. – 2005. – № 3/4. – С. 208–223.

11.  Іваненко, В. В. ОУН і УПА у Другій світовій війні: проблеми історіографії та методології : монографія / В. В. Іваненко, В. К. Якунін. – Дніпропетровськ : АРТ–ПРЕС, 2006. – 424 с.

12.  Кентій, А. В. Війна без пощади і милосердя. Партизанський фронт у тилу вермахту в Україні (1941–1944) / А. Кентій, В. Лозицький. – Київ : Генеза, 2005. – 408 с.

13.  Ковальська, Л. А. Кількісні методи дослідження Руху Опору в Україні (1941-1944 рр.) / Л. А. Ковальська, Г. Є. Ковальський // Гілея: науковий вісник : зб. наук. пр. / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова, УАН; голов. ред. В. М. Вашкевич. – Київ, 2011. – Вип. 46. – С. 115–119.

14.  Коломієць, І. М. ОУН–УПА на Вінниччині в роки боротьби за Українську Самостійну Соборну Державу / І. Коломієць. – Літин : Літин. райдрук., 2010. – 247 с.

15.  Коньков, В. Народний генерал : до 120-річчя від дня народж. видат. партизан. полководця С. А. Ковпака / В. Коньков // Голос України. – 2007. – 28 квіт. – С. 13.

16.  Коньков, В. Партизанська війна в Україні (1941-1944 рр.) : погляд через роки / В. Коньков ; А. Чайковський // Голос України. – 2006. – 13 квіт. – С. 13.

17.  Ленартович, О. Ю. Український національно-визвольний рух на Волині в роки Другої світової війни : монографія / О. Ю. Ленартович. – Луцьк : Волин. нац. ун-т ім. Лесі Українки, 2011. – 412 с.

18.  ОУН на Донеччині. Т. 1: зб. док. та матеріалів / Сх.-укр. дослідн. центр «Спадщина» ; упоряд. О. Б. Добровольський. – Донецьк, 2014. – 352 с.

19.  Пагіря, О. Між війною та миром: відносини між ОУН і УПА та збройними силами Угорщини (1939–1945) / О. Пагіря. – Торонто ; Львів : Літопис УПА, 2014. – 584 с.

20.  Партизанская война на Украине. Дневники командиров партизанских отрядов и соединений. 1941–1944 / Мемориал. комплекс «Нац. музей истории Великой Отечественной войны 1941–1945 годов» ; рук. колектива сост. В. С. Лозицкий. – Москва : Центрполиграф, 2010. – 670 с. : фот. – (На линии фронта. Правда о войне).

21.  Партизанська і підпільна боротьба в Україні (1941–1944 рр.): історія, люди, пам’ять / Коміс. у справах колиш. партизанів Велик. Вітчизн. війни 1941–1945 рр. при Верхов. Раді України, Укр. ін-т нац. пам’яті. – Київ : Парлам. вид-во, 2011. – 496 с.

22.  Перепічка, Є. В. Феномен Степана Бандери / Є. Перепічка. – Вид. 2-ге, доп. – Львів : СПОЛОМ, 2008. – 736 с.

23.  Пірогова, М. Їх не злякав «Вервольф»... Про героїв та звитягу Другої партизанської бригади / М. Пірогова, Ю. Нагорний. – Вінниця : Діло, 2014. – 220 с.

24.  Свідзинський, А. Про національно-визвольну боротьбу українського народу в роки ІІ Світової війни / А. Свідзинський // Розбудова держави. – 2001. – № 1/6 . – С. 27–44.

25.  Сергійчук, В. Тавруючи визвольний прапор : діяльність агентури та спецбоївок НКВС–НКДБ під виглядом ОУН–УПА / В. Сергійчук. – Вид. 2-ге, доп. – Київ : Вид. Сергійчук М. І., 2006. – 184 с.

26.  Стельникович, С. В. Український національний рух опору Тараса Бульби-Боровця: історичний нарис / С. В. Стельникович. – Вид. 2-ге, випр. і доп. – Житомир : Полісся, 2010. – 392 с.

27.  Яневський, Д. Проект «Україна». Жертва УПА, місія Романа Шухевича / Д. Яневський. – Харків : Факт, 2013. – 283 с.

Розділ: Історія

Код: 5841  Мене цікавлять книги про те, як у минулому складалися офіційні листи, як писалися об'яви, запрошення, заповіти, росписки і т. д.  Вгору  

Історія ділових паперів на території України

 1. 65.050.2 П 14 Палеха, Ю. І. Історія діловодства (документознавчий аспект) : навч. посіб. для ВНЗ / Юрій Палеха, Наталія Леміш. – Вид. 2-е. – Київ : Ліра-К, 2015. – 328 с. : іл.
 2. 4 П 51 Полный русский письмовник. Сборник образцовых писем, деловых бумаг и коммерческой переписки : в 5-ти ч. / сост. : Сазонов, Бельский. – 2-е изд. доп. – С.-Петербург [Санкт-Петербург] : Тип. и литогр. В. А. Тиханова, 1891. – 3-496 с. ; 8°. – (Настольная книга для всех).
 3. Вялова Ю. Министерское делопроизводство ХІХ – начала ХХ века / Ю. Вялова // Секретарь-референт. – 2004. – № 8. – С. 84–88.
 4. Леміш, Н. Історія реєстраційних форм документів / Н. Леміш // Секретарь-референт. – 2011. – № 7. – С. 91–94.
 5. Леміш, Н. З історії гербового паперу / Наталія Леміш // Діловодство та документообіг. – 2014. – № 10. – С. 76–79 : мал.
 6. Леміш, Н. Організація діловодства в генерал–губернаторствах України / Наталія Леміш // Діловодство та документообіг. – 2015. – № 8. – С. 73–78.
 7. Леміш, Н. Рапорт як основний вид вихідної документації ХІХ століття / Н. Леміш // Секретарь-референт. – 2011. – № 12. – С. 74–77.
 8. Фірова Н. Діловодство початку ХХ століття мовою архівних документів / Н. Фірова // Казна України. – 2010. – № 6. – С. 42–44.
Розділ: Історія

Код: 5838  Скажіть, будь ласка, чи є у вас інформація про міста та села, що належали раніше Київській губернії? Мене цікавлять село Черемуха та село Чернявка. Бажано указати старі джерела. Дякую  Вгору  
 1. Похилевич, Л. Село Чернявка / Л. Похилевич // Сказание о населенных местностях Киевской губернии или статистические, исторические и церковные заметки о всех деревнях, селах, местечках и городах в пределах губернии находящиеся / Л. Похилевич. – Київ, 1864. – С. 305, 733.
 2. Огороднік В. Неначе дівчина – Чернявка : [з історії с. Чернявка] / В. Огороднік // Обрії Оратівщини. – 2004. – 26 черв.
 3. Słownik geograficzny Królestwa Polskiego i innych krajów słowiańskich. T. 1 / red.: F. Sulimierski, B. Chlebowski, W. Walewski. – Warszawa : Nakładem Filipa Sulimierskiego i Władysława Walewskiego (Druk "Wieku"), 1880. – 960 s.
 4. Черемуха // Список населенных мест Киевской губернии : изд. Киев. губерн. стат коммитета. – Киев, 1900. – С. 289. – Електрон. версія: http://bit.ly/2yRl71p
Розділ: Історія

Код: 5837  Доброго дня! Допоможіть будь ласка підібрати літературу до теми магістерської: "Жінки на службі розвідок".  Вгору  

1.      63.3(2)6 А 72 Антонов, В. С. Тайные информаторы Кремля. Нелегалы / В. С. Антонов, В. Н. Карпов. – Москва : ОЛМА–ПРЕСС, 2002. – 351 с. : портр. – (Досье).

2.      63.3(2)6–499+67.9(4РОС)301.162.01–7 Б 86 Бочкарев, В. В. Суперфрау из ГРУ / В. В. Бочкарев, А. И. Колпакиди. – Москва : ОЛМА–ПРЕСС, 2002. – 383 с. : портр. – (Досье).

3.      63.3(0) Д 16 Дамаскин, И. А. Разведчицы и шпионки / Игорь Дамаскин. – Москва : ОЛМА–ПРЕСС, 1999. – 432 с. : фот. – (Досье).

4.      67.301 П 12 Павлов, В. Г. Женское лицо разведки / В.Г. Павлов. – Москва : ОЛМА–ПРЕСС Образование, 2003. – 383 с. : ил. – (Досье).

5.      67.3(4УКР) С 34 Сідак, В. С. Спецслужба держави без території: люди, події, факти. Військова розвідка та контррозвідка ДЦ УНР в екзилі 1926–1936 рр. / В.С. Сідак, Т.В. Вронська. – Киев : Темпора, 2003. – 240 с. : іл.

6.      63.3(0)62–8 Т 21 Тартаковский, Б. Русская королева III Рейха : любимая женщина фюрера и Берии / Б. Тартаковский. – Москва : Яуза : Эксмо, 2004. – 288 с. : ил.

 1. Адаменко, Н. Семь покрывал Мата Хари / Н. Адаменко // Личности. – 2013. – № 7(59). – С. 42–60. : фот.
 2. Мокрієнко, О. Амелія Ергарт – відважна льотчиця чи шпигунка Рузвельта? : вона ввійшла в історію як перша жінка, що перелетіла Атлантику, притім зробила це двічі / Оксана Мокрієнко // Історія+. – 2016. – Травень, № 5. – С. 14–15.
Розділ: Історія

Код: 5836  Вітаю! Допоможіть підібрати літературу на тему: Діяльність ОУН-УПА на Вінниччині. Дякую!  Вгору  

Діяльність ОУН-УПА на Вінниччині

1. Денисенко, В. Правдиве слово із села Тараса Шевченка : [про документ, який був підготовлений за вказівкою Сталіна, в якому сказано, що за активну діяльність проти Червоної Армії з боку ОУН-УПА, за вороже ставлення до російського народу Сталін наказав виселити всіх українців до Сибіру] / Василь Денисенко // Вінницький край. – 2016. – № 1. – С. 114–117.

2. 63.3(0) В48 Калитко, С. Л. Діяльність ОУН-УПА на Східному Поділлі в історико-краєзнавчих публікаціях : збірка наукових праць / С.Л. Калитко, Т.А. Мазило // Наукові записки Вінницького державного педагогічного університету  імені Михайла Коцюбинського. Серія: Історія. – 2003. – Вип. 5. – С. 258–262.

3. Кононенко, В. Діяльність ОУН–УПА на території Поділля у повоєнний період (1945–1953 рр.) / В. Кононенко // Вінниччина: минуле та сьогодення. Краєзнавчі дослідження: Матеріали XXI Вінницької історико-краєзнавчої конференції 25–26 жовтня 2007 р. – Вінниця, 2007. – С. 319–326.

4. 63.3(4УКР–4ВІН) В 48 Кравець, М. М. ОУН–УПА в мемуарах Є. Алетіняна-Попівського : [який був одним з керівників руху на Вінниччині] / М. М. Кравець  // Вінниччина: минуле і сьогодення. Краєзнавчі дослідження. – Вінниця, 2005. – С. 269–272.

5. 63.3 (4 укр-4 Він) В48 Малигін, А. ОУН-УПА на Вінниччині / А. Малигін // Тези доповідей тринадцятої Вінницької обласної історико-краєзнавчої конференції. 6 вересня 1994 р. – Вінниця, 1994. – С. 76–77.

6. 63.3(4УКР)6 М 58 Мизак, Н. С. За тебе, свята Україно. Кам’янець-Подільська область у визвольній боротьбі ОУН, УПА. Кн. 5 / Нестор Мизак, Василь Горбатюк ; Дослід. ін-т «Студіюм». – Чернівці : Букрек, 2006. – 352 с. : іл. – Бібліогр.: с. 342–347. – Зміст:

Ніхто пощади не просив : [поданий реєстр патріотів Поділля – учасників Другого зимового походу армії УНР, розстріляних московсько-більшовицькими окупантами під м. Базар 22–23 листопада 1921 р.]. – С. 18–21;

Впали на полі слави у боротьбі з німецьким нацизмом : неповний реєстр учасників антигітлерівського підпілля ОУН та їх симпатиків, які діяли на території Кам’янець-Подільської і Вінницької областей у 1941–1944 рр. – С. 143–149;

Йосип Демчук, пс. «Луговий». Надрайонний провідник ОУН на території Кам’янець-Подільської та Вінницької областей. – С. 178, 179;

Петро Колісник, пс. «Ігор», «Черник». Надрайонний провідник ОУН у Вінницькій (Жмеринський, Літинський, Калинівський р-ни) та Київській областях (Уманський, Христинівський, Ладижинський р-ни). Підпільник-революціонер. – С. 184;

Григорій Триндяк, пс. «Мирон». Підпільник-революціонер ОУН. Бойовик групи «Лугового» та «Черника» у Вінницькій області. – С. 184;

Арешт «Нечая» і «Степана» : [про підпільників В. Паюка, пс. «Нечай» та М. Гупала, пс. «Степан». Населені пункти, які входили в зону їх діяльності були Комарівці Барського р-ну, Стодульці, Пултівці та Головчинці Жмеринського р-ну, Почапинці, Борки і Багринівці Літинського р-ну, Медвеже Вушко Вінницького р-ну]. – С. 209, 210;

Конспіративні квартири : [згадується про конспіративні квартири на Вінниччині та Кам’янеччині]. – С. 255–261;

«Улас» згуртовував кадри : [крайовий провідник ОУН «Поділля» Василь Бей, пс. «Улас»]. – С. 280;

«Я борець за самостійну українську державу!» : [про арешт у Вінниці члена збройного підпілля ОУН, окружного провідника Вінниччини Йосипа Демчука]. – С. 282;

«...І винним себе не визнаю» : [про допити та смерть підпільника Йосипа Демчука]. – С. 301–303;

Хроніка втрат провідних кадрів ОУН Кам’янець-Подільської і Вінницької областей у 1949–1953 рр. – С. 309–311.

7. Патриляк, І. К. До питання про внесок ОУН та УПА у боротьбі проти нацистських окупантів на території України : [в тому числі на Поділлі в період Великої Вітчизняної війни] / І. К. Патриляк // Укр. іст. журн. – 2004. – № 5. – С. 81–93.

8. Патриляк, І. Внесок ОУН і УПА у справу визволення України від нацистів : [в тому числі на Вінниччині] / І. Патриляк // Визвол. шлях. – 2004. – Кн. 10 (679) жовт. – С. 80–96.

9. Пачос, Ю. Рух ОУН-УПА в місті Вінниці в 1941–1944 рр. / Ю. Пачос // Вісник студентського наукового товариства інституту історії, етнології і права. – Вінниця : ВДПУ, 2008. – Вип.9. – С. 301–305.

10. 63.3(4УКР–4ВІН) Р 68 Прокопчук, В. С. ОУН і УПА на Поділлі у працях дослідників, спогадах учасників і свідків подій / В. С. Прокопчук // Роль краєзнавства у соціально-економічному і культурному розвитку регіону : матеріали ІІІ Міжнар. наук.-практ. конф., 10–12 жовт. 2012 р. – Вінниця, 2013. – С. 33–38.

11. Таранюк, Є. Факти переконують : [про націоналістичний рух в нашому краї] / Є. Таранюк // Вінниччина. – 2010. – 28 лип. – С. 12.

12. Філін, О. Тернисті шляхи «зрадника» : [із спогадів М. В. Климчука – «Хмара», члена ОУН з 1941 року, зв’язкового групи «Південь», жителя Вінниці. Є фото] / Олександр Філін // Погляд. – 2006. – 16–22 листоп. – С. 5.

За більш детальною інформацією звертайтесь у відділ краєзнавства Вінницької ОУНБ ім. К. А. Тімірязєва за адресою: вул. Соборна, 73 (ІV поверх.).

Розділ: Історія

Код: 5822  Доброго дня, чи є у вас книга "Барбара Такман "Первый блицкриг"?   Вгору  

Доброго дня! У бібліотеці є потрібне Вам видання

63.3(0)5 Т15 Такман, Б. Первый блицкриг : август 1914 / Барбара Такман ; сост. С. Переслегин. – Москва : АСТ, 1999. – 640 с. – (Военно-историческая библиотека) (Пушкинская б-ка).

Розділ: Історія

Код: 5821  Доброго дня. Мені потрібна література на курсову по темі: "Виникнення самурайства:історія і традиції". Дякую  Вгору  
 1. 63.3(5ЯПО) Ж 91 Журавлев, Денис Владимирович. Загадки истории. Страна восходящего солнца / Д. В. Журавлев. – Харьков : Фолио, 2009. – 380 с. – (Загадки истории)
 2. 63.3(5ЯПО) К 56 Коваленко, Олександр. Самурайські хроніки: Ода Нобунага / Олександр Коваленко. – Київ : Дух і Літера, 2013. – 960 с. : кол. іл.
 3. 87.731+75.715.8 М 31 Маслов А. А. Бусидо: кодекс чести самурая / А.А. Маслов . – Ростов-на-Дону : Феникс, 2006. – 288 с. : ил. – (Путь мастера).
 4. 63.3(5ЯПО)5 Р 25 Ратти, Оскар. Самураи : История, традиции, воинское искусство / О. Ратти, А. Уэстбрук. – Москва : Эксмо, 2004. – 640 с.
 5. 63.3(5ЯПО)4 Т 35 Тернбулл, Стивен. Кодекс самурая. Воспитание воина / Стивен Тернбулл ; пер. с англ. : П. И. Маркова. – Москва : Эксмо, 2009. – 224 с. : ил. – (Военная история человечества).
 6. 87.3 Ц 86 Цунетомо, Ямамото. Хагакуре. Приховане в листі. Книга  самурая / Ямамото Цунетомо ; пер. В. Гудзь. – Київ : Арій, 2015. – 224 с.

За більш детальною інформацією звертайтесь безпосередньо до бібліотеки.

Розділ: Історія

Код: 5819  Чи є у бібліотеці книга "Україна крізь віки"? Дякую!  Вгору  

Шановний користувачу! Потрібна Вам книга є нашому фонді:

63.3(4УКР) У-45 Україна крізь віки : навч. посіб. з історії України для серед. шк.: зб. ст. - Київ : Ярославів Вал, 2000. - 232 с.

 

Розділ: Історія

Код: 5818  Доброго дня. Підскажіть, будь ласка, літературу по історії Вінничини 19 ст. Дякую за увагу!  Вгору  
Добрий день! Ваша довідка вже була виконана, перегляньте її в архіві виконаних довідок http://old.library.vn.ua/spravka/index.php#up  за номером 5806 аба через пошук за посиланням http://old.library.vn.ua/spravka_search.php
Розділ: Історія

Код: 5806  Доброго дня. Підкажіть, будь ласка, яка у вас є література про Подільский край у першій половині 19 ст. Дякую.  Вгору  

Шановний користувачу !

За Вашим запитом надсилаємо список літератури  про Поділля в ХІХ ст.

Вороліс, М. Г. Освітній та культурний розвиток Поділля в ХІХ ст. / М. Г. Вороліс, О. М. Вороліс // Наукові записки. Серія : Історія. / ВДПУ ім. Михайла Коцюбинського. – Вінниця, 2002. – Вип. 4. – С. 40–42.

Вороліс, М. Г. Освіта Поділля у XVIII-XIX ст. / М. Г. Вороліс // Вінниччина: минуле та сьогодення. Краєзнавчі дослідження : матеріали XXIІ Всеукр. наук. історико-краєзнав. конф. 22 жовт. 2009 р. – Вінниця, 2009. – С. 205–209.

63.3(4УКР-48) Г 87 Громова Л. П.  Нариси історії Поділля : навч. посіб. / Л. П. Громова, А. Б. Пономаренко. – Вінниця : ВДТУ, 2002. – Ч. 1. – 127 с.

63.3(4УКР-4ВІН) З-63 Зінченко, А. Л. Поділля : навч. посіб. з історії рідного краю для 5-9 кл. / А. Л. Зінченко. – Київ : Проза, 1998. – 208 с.

Казьмирчук, Г. Д. Декабристи і Поділля : Вітчизняна історіографія / Г. Д. Казьмирчук, А. В. Сілкін // Подільська старовина. – Вінниця, 1993. – С. 167–175.

63.3(4УКР-4ВІН) К 90 Культура Поділля: історія і сучасність : матеріали другої наук.-практ. конф., присвяч. 550-річчю м. Хмельницького, 27-29 серп. 1993 р. – Хмельницький : Поділля, 1993. – 336 с.

Мазурик, В. С. Типологія селянських виступів на Поділлі в першій половині ХІХ – 20-30 рр. ХХ ст. / В. С. Мазурик , В. Ю. Васильєв // Подільська старовина. – Вінниця, 1993. – С. 191–195.

63.3(2УК-4ВІН) Н 28 Нариси історії Поділля : на допомогу вчителю / Л. В. Баженов [та ін.]. – Хмельницький : Облполіграфвидав, 1990. – 328 с.

63.52(4УКР) П 44 Поділля : іст.-етногр. дослідж. / ред. А. П. Пономарьов. – Київ : Доля, 1994. – 504 с. : іл.

За більш детальною інформацією звертайтеся до відділу краєзнавства  Вінницької ОУНБ ім. К. А. Тімірязєва.

 

Розділ: Історія

Код: 5805  Мене цікавлять книги з історії польських родів не сучасні, а такі, що виходили у минулому.  Вгору  

1.      Архивъ Юго-Западной Россіи… Т. 4 : акты о происхожденіи шляхетскихъ родовъвъ Юго-Западной Россіи. – Киев : Тип. Е. Я. Федорова, 1867. – 460 с.

2.      Модзалевский, В. Л. [Малороссийский родословник] [Т. 3] : [Л.–О.] / В. Л. Модзалевский. – [Киев] : [Типо-литогр. С. В. Кульженко], [1912]. – 3–824, 24 с. :портр.  – Алф. указ.: с. 1–24.

3.      Модзалевский, В. Л. Малороссийский родословник. Т. 4 : П.–С. / В. Л. Модзалевский. – Киев. : Типо-литогр. С. В. Кульженко, 1914. – IV, 306 с. : фот., портр.

4.      Kuropatnicki, Ewaryst Andrzei. Wiadomosc o Kleynocie Szlacheckim, oraz Herbach domow Szlacheckich w KoroniePolskiey, i Wielkim Xiestwie Litewskim... : сборник биографической информации. Cz. 1–4 / Zapozwoleniem Zwierzchnosci dodrukupodana. – W Warszawie : Nakladem i DrukiemMichalaGrolla, 1789. – XIII, 82, 128, 60, 12, 45 s.

5.      Pulaski Kazimier. Kronika polskich rodow szlacheckich Podola, Wolynia i Ukrainy : monografie i wzmianki.  T. 1 / Kazimier Pulaski. – W Brodach : Nakladem Ksiegarni Feliksa Westa ; Warszawa : Glowny skladna Krolestwo. E. Wende i Spolka, 1911. – VIII, 261 s. :portr.

6.           Pulaski Kazimier. Kronika polskich rodow szlacheckich Podola, Wolynia i Ukrainy : monografie i wzmianki.  T. 2/  oprac. nauk.: T. Epsztein, S. Gorzynski. –Warszawa : "Blitz-Print", 1991. – XIII, 269, XVII s.

7.           Колесник, Вікторія. Відомі поляки в історії Вінниччини : біограф. словник / Вікторія Колесник ; Вінниц. обл. краєзнав. музей, Вінниц. ОУНБ ім. К.А.Тімірязєва, Краєзнавче т-во "Поділля". – Вінниця : Розвиток, 2007. – 1008 с.: іл.

Розділ: Історія

Код: 5804  Потрібна літіерату на тему: Вірмени. Історія та сучасність народу. Дякую!  Вгору  

Вірмени: Історія і сучасність народу

1.      63.3(4УКР)-6 Д 21  Дашкевич, Я. Р. Вірменія і Україна : монографія / Я. Р. Дашкевич. – Львів ; Нью-Йорк : М. П. Коць, 2001. – 760 с.

2.      82.3(5ВІР) Д 13Давит Сасунці: вірменський народ. епос / пер. з вірм. В. Кочевський, худ. А. Токарєв. – Київ : Дніпро, 2003. – 176 с. : кол.іл.

3.      63.3(5ВІР) Т 35Тер-Нерсесян, С. Армения. Быт, религия, культура / С. Тер-Нерсесян ; пер. с англ. : Л. А. Игоревского. – Москва :Центрполиграф, 2008. – 188 с. : ил.

4.      63.3(5ТУР) К 43Киракосян, Дж. С. Младотурки перед судом истории / Дж. С. Киракосян. – Ереван :Айастан, 1989. – 495 с.

5.      66.3(2)6 Т 12Тараканов, Н. Две трагедии ХХ века : документальные повести / Н. Тараканов. – Москва : Советский писатель, 1992. – 432 с.

6.      66.3(2)11Д 64  Долганов, В. А. Ночь наступила в полдень:арм. репортаж / В. А. Долганов. – Харків : Прапор, 1989. – 159 с.

7.      1Ч-16 Чалоян, В. К.  Философия Давида Непобедимого / В. К. Чалоян ; АН Армянской ССР, Ин-т истории. –Ереван : Изд-во АН Армянской ССР, 1946. – 239 с.

8.      1ФД 13  Давид Анахт.  Сочинения / Давид Анахт ; АН СССР, Ин-т философии. – Москва : Мысль, 1975. – 262 с. – (Философское наследие).

9.      63.3(4УКР) А 43 Актуальніпитаннявірменознавства.: [матеріалиВсеукр. науково-практичноїконф. «Вірмениукраїни на зламістоліть» (Київ, 11 груд. 2015 р.)].Вип. ІІІ-ІV / СпілкавірменУкраїни, Комітет з питаньісторико-культурноїспадщини ; голова редкол. Д. А. Давтян. –Вінниця : Вид. Балюк І. Б., 2016. – 272 с. :іл.

10.  63.3(4УКР)-6 Д 21 Дашкевич, Я. Р.Вірменія і Україна : монографія / Я.Р. Дашкевич. – Львів ; Нью-Йорк : М.П. Коць, 2001. – 760 с.

11.  66.3(2)6 Т 12 Тараканов, Н. Две трагедии ХХ века : документальные повести / Н. Тараканов. –Москва : Советский писатель, 1992. – 432 с.

12.  66.3(2)11 Д 64 Долганов, В. А. Ночь наступила в полдень:арм. репортаж / В. А. Долганов. – Харків : Прапор, 1989. – 159 с.

Розділ: Історія

Код: 5803  Я хочу знати минуле свого роду, чи є у вашій бібліотеці такі книги ?  Вгору  

63.2 В 75 Ворончук, І. О. Родоводи волинської шляхти XVI – першої половини XVII ст. (реконструкція родинних структур: методологія, методика, джерела) / Ірина Ворончук. – Київ : Вища шк., 2009. – 511 с.

91.9:63 Г 34 Генеалогія : бібліографічний покажчик / авт.-уклад. М. В. Бривко. – Київ : Вид. Філюк О., 2016. – 112 с.

63.2 Д 17 Дан, О. Составь свою родословную : [практ. рук.] / Ольга Дан. – Санкт–Петербург : Питер, 2011. – 128 с.

63.2 Д 24 Дворянский календарь. Тетрадь 11 : справ. родословная кн. рос. дворянства.– Санкт-Петрбург : ВИРД, 2003. – 167 с.

63.3(4УКР)46 К 82 Кривошея, В. В. Генеалогія українського козацтва : Білоцерківський полк / В. Кривошея. – Київ : Стилос, 2002. – 184 с.

63.3(4УКР)46–8 К 82 Кривошея, В. В. Генеалогія українського козацтва : нариси історії козацьких полків / В. В. Кривошея. – Київ : Стилос, 2002. – 396 с.

63.3(4УКР–4ВІН)5,01–283 Л 38 Легун, Ю. В. Генеалогія селян Подільської губернії: джерела : монографія / Ю. В. Легун. – Вінниця : Власюк О., 2005. – 516 с.

63.214 П 30 Петриченко, М. Б. Практические рекомендации по составлению крестьянских родословных : (на примере докум., использовавшихся при сост. генеалогии Абросимовых и Петриченко) / М. Б. Петриченко. – Санкт-Петербург : ВИРД, 2001. – 44 с. : ил.

63.3(4УКР) Ч–90 Чумарна, М. І. Мій родовід / М. І. Чумарна. – Львів : Апріорі, 2015. – 96 с. : іл.

Розділ: Історія

Код: 5788  Чи є у Вас книги, які видані до 1917 року з історії Поділля?  Вгору  

По історії Поділля у бібліотеці є наступні видання (всі книги оцифровані, Ви їх можете передивитись он-лайн на сайті бібліотеки, в розділі «Цифрова бібліотека» за адресою http://old.library.vn.ua/includes/starodruki )

 1. Александрович, Г. Каменотесы-кустари и ремесленники Подольской губернии / Г. Александрович. – Киев : Лито-Тип. С. Кульженко, 1916. – 149 с. : табл., фото.
 2. Викул П. О. (свящ.). Столетие учреждения православной епархии в  Подолии : 1795-1895 / П. О. Викул. – Вильна : Тип. А. Г. Сыркина, 1895. – 48 с.
 3. Грушевский, М. Барское староство : историческіе очерки (15-18 в.) / [вступ. статья] М. Грушевский. – Киев : Тип. Императ. Ун-та Св. Владимира, 1894. – VI. 397 с.
 4. Гульдман, В. Населенные места Подольской губернии : алфавитный перечень населенных пунктов губерний, с указанием некоторых справочных о них сведений / В. Гульдман. – Каменец-Подол. : Изд. Подол. губерн. стат. Комитета. (Тип. Подол. губерн. правления), 1893. – 636 с.
 5. Гульдман, В. К. Подольская губерния: опыт географическо-статистического описания / [вступ. статья] В. К. Гульдмана. – Каменец-Подольский : Изд. Подольск. губ. стат. комитета. (Тип. Подольск. губ. правл.), 1889. – 414 с.
 6. Подолия : ист. описание / издано при МВД П. Н. Батюшковым ; сост. Н. И. Петров. – Санкт-Петербург : Тип. Высочайше утв. Т-ва «Общественная Польза», 1891. – 264 с. : ил. – Алф. указ.: С. 89–99.
 7. Сицинский, Е. Древнейшиея православные церкви в Подолии [Ч.] 3. Каменецкая Св.-Іоанно-Предтеченская церковь (Старый Собор) / Е. Сицинский. – Каменец-Подольск : Печатано в Тип. Под. Губ. Правл., 1890. – 50 с.
 8. Труды комитета для историко-статистического описания Подольской епархии. Вып. 8. – Каменец-Подольск : Тип. Под. Губ. Правл., 1878–1917. – 1896. – 497 с. : портр.
 9. Труды Подольского Епархиального историко-статистического комитета. Вып. 5 / под ред. Н. И. Яровского. – Каменец-Подольск : Тип. Под. Губ. Правл., 1890–1891. – 444 с.
 10. Яворовский, Н. История гражданской и церковной жизни Подолии / Н. Яворовский. – Каменец-Подольск : Тип. Св.-Троиц. Братства, 1912. – 88 с.
 11. Якубович, В. Мещане и селяне Брацлавского староства в борьбе с польской старостинскою властью за свободу и земельную собственность в XVI-XIX вв. (На основании архивных документов Каменецкого окружного суда) / В. Якубович. – Каменец-Подольск : [б. и.], 1912. – 262 с.
 12. Ярошевич, А. И. Очерки экономической жизни Юго-Западного. [Вып. 6]. Общий очерк экономической жизни Ю.-З. края / А. И. Ярошевич. – Kиев : [б. и.], [1913]. – 21 с. – (Статистико-экономический отдел).
Розділ: Історія

Сторінка 4 з 20 < 123456789 > До останньої »

Розділи:
Інтернет і телекомунікації [39]
Історія [296]
Бібліотеки. Архіви [342]
Біологія. Медицина [39]
Бухгалтерський облік та аудит [135]
Військове справа. ОБЖ [11]
Вінниччина [197]
Географія. Країнознавство [28]
Держава і право [188]
Екологія [24]
Економіка. Управління. Фінанси [1709]
Електронні бібліотеки, сайти [19]
Етнографія [27]
Кіно. Театр [7]
Комп'ютери і програми [29]
Кулінарія [6]
Культура. Мистецтво. ЗМІ [95]
Літературознавство [190]
Математика. Кібернетика [20]
Мовознавство. Іноземні мови [144]
Музика [22]
Не в тему! (offtopics) [10]
Педагогіка. Освіта. Професії [200]
Політика. міжнародні відносини [54]
Психологія. Психіатрія [55]
Сільське господарство [138]
Словники. Довідники. Енциклопедії [9]
Статистика [6]
Тексти книжок [44]
Техніка. Виробництво. Стандарти [60]
Туризм [12]
Фізика. Астрономія [8]
Філософія. Соціологія. Релігія [67]
Физкультура и спорт [11]
Хімія [8]

Rambler's Top100    
Copyright © ОУНБ ім. К.А.Тімірязєва 1998-2020
Дизайн:Березюк Сергій
Програмування:Мачушенко Дмитро
Всі матеріали на цьому сайті розміщені на умовах ліцензії Creative Commons Attribution 4.0 International, якщо не зазначене інше