ОУНБ ім. К.А. Тімірязєва
  
Наша адреса:
Україна, м. Вінниця,
21100, Соборна, 73
Тел. (0432) 56-27-92
Факс (0432) 67-03-41
 

E-Mail: inform@library.vn.ua

Ми працюємо:

Понеділок - четвер з 10.00 до 19.00,
Субота та неділя з 10.00 до 18.00
П'ятниця - вихідний день
Остання середа кожного місяця - санітарний деньBiblioteka Publiczna im. Zygmunta Jana Rumla w Dzielnicy Praga Południe m.st. Warszawy 
Офiцiйне представництво Президента України
Корпорація Інком
Урядовий портал
Урядова телефонна «гаряча лінія»
Офіційний портал Верховної Ради України
Вінницька ОДА
Вінницька обласна Рада - офіційний інтернет-сайт
Вінницька міська рада
Управління культури і мистецтв Вінницької облдержадміністраціїВіртуальна довідка

Сторінка 2 з 20 < 1234567 > До останньої »

Код: 6026  Доброго дня! Цікавить така тема - Створення та діяльність Всеукраїнського комітету сприяння вчених в УСРР у 20-30-ті рр ХХ ст. Дякую.  Вгору  

1.    Енциклопедія історії України. У 10 т. Т. 1 : А – В. / редкол.: В. А. Смолій (голова) та ін. ; Інститут історії України НАН України. – Київ : Наукова думка, 2003. – 688 с. : іл.

2.    63.3 (2УК) К 78 Касьянов, Г. Українська інтелігенція 1920-х – 30-х років: соціальний портрет та історична доля / Г. Касьянов. – Київ Глобус, 1992. – 176 с.

3.    9(С2)2 Т 48 Ткачова, Л. І. Iнтелігенція радянської України в період побудови основ соціалізму. – Київ : Наук. думка, 1985. – 190 с.

4.    Діденко, К. В. Діяльність всеукраїнського комітету сприяння вченим щодо соціального забезпечення науковців УСРР у 20-х рр. ХХ ст. / К. В. Діденко // Наукові праці історичного факультету Запорізького національного університету. – 2014. – Вип. 40. – С. 125–128. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Npifznu_2014_40_22

5.    Коляструк, О. А. Діяльність Всеукраїнського комітету сприяння вченим у 20-ті рр. XX ст. / О. А. Коляструк // Інтелігенція і влада. – 2008. – Вип. 13. – С. 97–111. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/iiv_2008_13_12

6.    63.3 (4УКР) В 48 Непийвода, В. А. Оздоровлення наукових працівників як один з напрямків діяльності ВУКСУ у 1930-і рр. / В. А. Непийвода // Наукові записки Вінницького державного педагогічного університету ім. Михайла Коцюбинського. Серія: Історія. – Вінниця, 2008. – Вип. 14. – С. 220–223.

Розділ: Історія

Код: 6025  Доброго ранку. Допоможіть, підібрати літературу по археології палеоліту. Мене цікавлять, як монографії так і статті. Дякю за увагу!  Вгору  

1.  63.3(0)+63.3(0)2 В 84 Всемирная история. В 24 т. Т.1 : Каменный век. – Минск : Харвест ; Москва : АСТ, 2000. – 528 с.

2.      9(1) Е 91 Ефименко, П. П. Первобытное общество : очерки по истории палеолитического времени / П. П. Ефименко. – Киев : Изд-во АН УССР, 1953. – 662 с.

3.      63.4(4УКР-6КРМ) Ж 91 Журавлев, О. П. Остеологические материалы из палеолитических памятников Нижнего Поднепровья и Крыма / О. П. Журавлев. – Киев : Вид. Филюк О., 2015. – 238 с.

4.      28.7 З-91 Зубов, А. А. Колумбы каменного века. Как заселялась наша планета / А. А. Зубов. – Москва : АСТ–ПРЕСС КНИГА, 2012. – 288 с.

5.      63.4(4УКР-6КРМ) М 24 Манько, В. О. Фінальний палеоліт – неоліт Криму: культурно-історичний процес / В. О. Манько ; НАН України, Крим. філ. ін-ту археології, Спілка археологів України. – Київ : Вид. Філюк О., 2013. – 249 с. : іл.

6.      63.4(4УКР) Н 88 Нужний, Д. Ю. Верхній палеоліт Західної і Північної України (техніко-типологічна варіабельність та періодизація) : монографія / Д. Ю. Нужний ; НАН України, Ін-т археології. – Київ : Вид. Філюк О., 2015. – 478 с. : іл.

7.      902.6 П 14 Палеоліт і неоліт України. Т. 1 / АН УРСР, Ін-т археології ; відп. ред. А. М. Славін. – Київ : Вид-во АН УРСР, 1941. – 432 с. : іл., карти.

8.      63.4 С 79 Степанчук, В. М. Льодовики, мамонти та первісні люди: Україна мільйон років тому / Вадим Степанчук. – Київ : Наш час, 2007. – 192 с. – (Невідома Україна).

 1. 63.4(2)2 С 79 Степанчук, В. Н. Поздние неандертальцы Крыма. Киик-кобинские памятники (история исследования, локализация, стратиграфия, хронология, фауна, каменный инвентарь, аналогии, происхождение, судьбы) / В. М. Степанчук. – Київ : Стилос, 2002. – 216 с. : іл. – (Bibliotheca Vita Antiqua).
 2. Амирханов, Х. Зарайская палеолитическая стоянка – памятник исключительной значимости / Х. Амирханов // Природа. – 2003. – № 10. – С. 44–47.
 3. Гладилін, В. М. Господарсько-побутовий профіль палеолітичних місцезнаходжень поблизу с. Антонівка : дискусії / В. М. Гладилін // Археологія. – 2008. – № 2. – С. 68.
 4. Гладких, М. І. Мистецтво та світогляд пізньопалеолітичної людини (за матеріалами України) / М. І. Гладких, В. Станко // Археологія. – 1996. – № 3. – С. 39–51.
 5. Горелік, О. Ф. Фауністичні рештки в матеріалах Рогалицько-Передільських стацій фінального палеоліту / О. Ф. Горелік // Археологія. – 2002. – № 2 . – С. 115–122.
 6. Залізняк, Л. Л. Гравет Центральної України та його історичні долі / Л. Л. Залізняк, В. М. Степанчук [та ін.] // Археологія. – 2007. – № 2. – С. 3–9 : іл.
 7. Залізняк, Л. Л. Палеоліт Центральної України / Л. Л. Залізняк // Археологія. – 2014. – № 3. – С. 3–17 : рис.
 8. Залізняк, Л. Л. Польсько-дніпровська катастрофа фінального палеоліту з позиції археології / Л. Л. Залізняк // Археологія. – 2008. – № 3. – С. 5–10 : мал.
 9. Залізняк, Л. Л. Стоянка Вись ранньої пори верхнього палеоліту на Кіровоградщині / Л. Л. Залізняк, М. М. Беленко // Археологія. – 2009. – № 3. – С. 35–44.
 10. Залізняк, Л. Етнокультурні процеси у пізньому палеоліті та проблема епіграветту / Л.Залізняк // Археологія. – 2000. – № 2 . – С. 4–10.
 11. Кротова, О. Граветтоїдні комплекси Північного Причорномор’я / О.Кротова // Археологія. – 2000. – № 2. – С. 30–36.
 12. Матвіїшина, Ж. М. Природне середовище місць проживання людини в палеоліті на території Центральної України / Ж. М. Матвіїшина, С. П. Дорошкевич // Український географічний журнал. – 2013. – № 4. – С. 26–31 : рис.
 13. Мацкевий, Л. Захід України : критерії визначення кінця палеоліту і початку мезоліту / Л. Мацкевий // Археологія. – 2001. – № 3. – С. 17–23.
 14. Мацкевий, Л. Печерні пам’ятки палеоліту та мезоліту у Верхньому Подністров’ї / Л. Мацкевий // Археологія. – 2004. – № 1. – С. 3–17.
 15. Мацкевий, Л. Спосіб життя населення заходу України на межі палеоліт – мезоліт / Л. Мацкевий // Археологія. – 2002. – № 2. – С. 19–24.
 16. 63.3(4УКР)1 П 78 Оленковський, М. П. Пізній палеоліт Нижнього Подніпров’я / М. П. Оленковський // Проблеми історії та археології давнього населення Української РСР : тези доповідей ХХ Республіканської конференції. Одеса, жовтень 1989 р. – Київ, 1989. – С. 157–159.
 17. Оленковський, М. Північноприазовська пізньопалеолітична культура / М. Оленковський // Археологія. – 2001. – № 3 . – С. 3–16.
 18. Початкове заселення і подальше освоєння території України давньою людиною: синтез археологічних і палеографічних даних / В. М. Степанчук [и др.] // Вісник Національної академії наук України. – 2012. – № 8. – С. 34–46.
 19. 63.3(4УКР)1 П 78 Ситник, О. С. Тернопільський палеолітичний регіон / О. С. Ситник // Проблеми історії та археології давнього населення Української РСР : тези доповідей ХХ Республіканської конференції. Одеса, жовтень 1989 р. – Київ, 1989. – С. 208.
 20. Смирнов, С. До питання про історичну оцінку неандертальських поховань / С.Смирнов // Археологія. – 2001. – № 1. – С. 3–9.
 21. Степанчук, В. М. Меджибіж: нижньопалеолітична пам’ятка на схід від Карпат / В. М. Степанчук, С. М. Рижов, О. Г. Погорілець // Археологія : науковий журнал з проблем археології та давньої історії. – 2012. – № 4. – С. 5–13 : рис.
 22. Чабай, В. П. Сучасні дослідження раннього періоду розвитку людства на теренах Східної Європи : Стенограма наукової доповіді на засіданні Президії НАН України 8 лютого 2017 року / Віктор Петрович Чабай // Вісник Національної академії наук України. – 2017. – № 4. – С. 22–30 : фот.
 23. Яковлева, Л. А. Прикраси з мушель верхнього палеоліту України / Л. А. Яковлева // Археологія. – 2012. – № 1. – С. 3–13 : фот.
 24. Яневич, О. Буран-кайська культура граветту Криму / О.Яневич // Археологія. – 2000. – № 2. – С. 11–19.
Розділ: Історія

Код: 6019  Доброго дня! Допоможіть підібрати джерела та літературу на тему "Голлізм. Рух голлістів."  Вгору  

1.      63.3(4ФР)6 А 80 Арзаканян, М. Ц. Де Голль и голлисты на пути к власти / М. Ц. Арзаканян. – Москва : Высш. шк. , 1990. – 240 с.

2.      63.3(4ФРА) К 93 Куртуа, С. Більшовизм a la francaise / Стефан Куртуа. – Київ : Темпора, 2012. – 456 с.

3.      94(44) Л 22 Ландау, А. Де Голль. История Франции, 1940–1969 / Александр Ландау ; ред. В. А. Глушаков ; худож.-оформитель В. Н. Карасик. – Харьков : Фолио, 2017. – 559 с.

4.      63.3(4ФР) Н 34 Наумова, Н. Н. Голлизм в оппозиции: партия Обьединение французского народа в политической жизни IV республики 1947-1955 / Н. Н. Наумова. – Москва : Изд-во МГУ, 1991. – 190 с.

5.      32И С 40 Сироткин, В. Г. Франция на пороге семидесятых годов : (соц.-экон. сдвиги и внутриполит. борьба) / В. Г. Сироткин. – Москва : Знание, 1970. – 48 с.

6.      32И Ч 49 Чернега, В. Н. Политическая борьба во Франции и эволюция голлистской партии в 60-70-е годы ХХ в. / В. Н. Чернега.– Москва : Наука, 1984. – 236 с.

7.      Зуева, К. Великий политик ХХ века: феномен генерала Шарля де Голля / К. Зуева // Мировая экономика и международные отношения. – 2013. – № 1. – С. 109–118.

8.      Лозовицький, О. Голлізм: шок чи терапія : геополітичні імперативи державної ідеології П'ятої республіки Франції / О. Лозовицький // Віче. – 2004. – № 8. – С. 56–61.

9.      Манжола, В. Внешняя политика Франции: изменилась ли доктрина голлизма? / Владимир Манжола, Александра Шаповалова // Современная Европа. – 2014. – № 4. – С. 84–96.

10.  Паламарчук, Г. В. Франція за четвертої та п'ятої республік : всесвітня історія. 11 клас / Г. В. Паламарчук // Історія та правознавство. – 2015. – № 34/36. – С. 54–61.

Розділ: Історія

Код: 6018  Підскажіть будь ласка літературу по темі "Експропріація церковних цінностей на теренах радянської Росії і 1921-1922 рр."  Вгору  

Експропріація церковних цінностей на теренах радянської Росії у 1921–1922 рр.

1. 86.3 А47 Алексеев, В. Иллюзии и догмы. – Москва : Политиздат, 1991. – 400 с.

2. Бабенко, Л. Типологія настроїв у православному середовищі в період кампанії вилучення церковних цінностей в Україні [Електронний ресурс] / Л. Бабенко // Емінак. – 2015. – № 4. – С. 45–52.

3. Бездітько, Б. М. Формування правової політики радянської держави у відносинах з церквою [Електронний ресурс] / Б. М. Бездітько // Гуржіївські історичні читання. – 2014–2015. – Вип. 8/9. – С. 94–98.

4. ВА572447 Верига, В. Конфіскація церковних цінностей в Україні в 1922 р. / В. Верига ; Наук.-дослід. ін-т ім. О.Ольжича. – Нью-Йорк ; Київ ; Торонто : Вид-во ім. Олени Теліги, 1996. – 191 с. – Книга є в Національній бібліотеці України ім. В. І. Вернадського

5. 86.2 Г 72 Государство и церковь в ХХ веке: эволюция взаимоотношений, политический и социокультурный аспекты. Опыт России и Европы / отв. ред. А. И. Филимонова. – Москва : ЛИБРОКОМ, 2011. – 464 с.

6. Євсєєва, Т. Повсякденне життя, побут і соціальна адаптація православного духовенства. 1920–1930-і рр. / Т. Євсєєва // Проблеми історії України: факти, судження, пошуки : : міжвід. зб. наук. пр. / Нац. акад. наук України, Ін-т іст. України. – Київ, 2007. – Вип. 16. – C. 235–251. – Електрон. версія. – Режим доступу: http://history.org.ua/JournALL/pro/16/2/18.pdf (дата звернення: 31.07.2018). – Назва з екрана.

7. Пащенко, В. О. Більшовики і православна церква. Війна замість співпраці / В. О. Пащенко // Наук. пр. іст. ф-ту Запоріз. держ. ун-ту / Запоріз. нац. ун-т, Ін-т укр. археографії та джерелознавства ім. М. С. Грушевського НАН України, Запоріз. від-ня. – Запоріжжя, 2005. – Вип. 19. – С. 228–239. – Електрон. версія. – Режим доступу: http://istznu.org/dc/file.php?host_id=1&path=/page/issues/19/19/paschenko.pdf (дата звернення: 31.07.2018). – Назва з екрана.

8. Пащенко, В. О. Вилучення церковних цінностей у 1922 році : політико-економічні завдання і морально-духовні наслідки / В. Пащенко // Виявлення та дослідження пам’яток національно-визвольних змагань українського народу на Полтавщині (1917–1920 рр.) : матеріали конф., (Полтава, 25 трав. 1995 р.) / ред. О. О. Нестуля ; Полтав. краєзн. музей, Полтав. держ. пед. ін-т ім. В. Г. Короленка. – Полтава, 1995. – С. 85–93. – У бібліотеці немає.

9. Пащенко, В. О. Церковні цінності як порятунок голодуючих: життєва необхідність чи політична авантюра / В. О. Пащенко // Рідний край : наук.-публ., худож.-літ. альм. / Полтав. держ. пед. ун-т ім. В. Г. Короленка. – Полтава, 2000. – № 2 (3). – С. 91–105. – У бібліотеці немає.

10. 63.3(4УКР)6 Р 31 Репресії на Поділлі у період «воєнного комунізму» (1920 – груд. 1922 рр.) : [документи] // Реабілітовані історією. У 27 т. Вінницька область. – Вінниця, 2006. – Кн. 1, розділ 2. – С. 94–95.

11. Рубан, М. (диякон). Експропріація церковних цінностей та ліквідація храмів на теренах Бахмутського краю в 1920-х рр. [Електронний ресурс] / М. Рубан (диякон), С. Татаринов // Волинський благовісник. – 2016. – № 4. – С. 91–96.

12. Сахно, М. Голод 1921–1923 років як передумова наступу на православну церкву / М. Сахно // Треті Череванівські читання : зб. наук. ст. за матеріалами III Всеукр. конф., (м. Полтава, 17–18 берез. 2016 р.) / Полтав. нац. пед. ун-т ім. В. Г. Короленка. – Полтава, 2016. – С. 101–105. – Електрон. версія. – Режим доступу: http://dspace.pnpu.edu.ua/bitstream/123456789/6116/1/Sahno.pdf (дата звернення: 31.07.2018). – Назва з екрана.

13. Татарченко, О. Б. Аґітаційна кампанія за вилучення церковних цінностей у зв’язку із голодом 1921–1923 років на території Херсонської та Одеської єпархій [Електронний ресурс] / О. Б. Татарченко // Наук. пр. Миколаїв. держ. гуманітар. ун-ту ім. Петра Могили комплексу «Києво-Могилянська академія». Серія : Історичні науки. – 2008. – Т. 96, вип. 83. – С. 217–220.

14. Фесенко, А. М. Конфіскація церковних цінностей на Донеччині під час голоду 1921–1923 рр. [Електронний ресурс] / А. М. Фесенко // Вісн. Черкас. ун-ту. Серія : Історичні науки. – 2008. – № 133/134. – С. 120–125.

15. Чучалін, О. П. Вилучення церковних цінностей та церковно-монастирського майна в Україні (1921–1922 рр.) [Електронний ресурс] / О. П. Чучалін //Уманська старовина. – 2016. – Вип. 1. – С. 40–47.

16. Чучалін, О. Конфіскація церковних цінностей Києво-Печерської Лаври 1922 року як антирелігійна кампанія щодо Православної Церкви [Електронний ресурс] / О. Чучалін // Гілея: науковий вісник. – 2013. – № 75. – С. 76–78.

17. Щербань, М. В. Державна кампанія по вилученню церковних цінностей в Україні в 20 рр. ХХ ст.: суть, принципи, наслідки [Електронний ресурс] / М. В. Щербань // Наук. зап. Нац. ун-ту «Острозька академія». Серія : Історичне релігієзнавство. – 2014. – Вип. 10. – С. 213–223.

18. Щербань, М. Специфіка процесу вилучення церковних цінностей в Україні в 20-х роках ХХ ст.: ідеологічна суть здобутків і втрат [Електронний ресурс] / М. Щербань // Релігія та соціум. – 2013. – № 3/4. – С. 270–276.

Розділ: Історія

Код: 6016  Доброго дня. Шановні колеги, маємо прохання допомогти користувачу знайти перші друковані згадки про село Шабельна (раніше Констянтинівка) Іллінецького району Вінницької області. Щиро вдячні З повагою Наталя  Вгору  

Шановна Наталіє!

Пропонуємо бібліографічні джерела, що є в наявності у відділу рідкісних і цінних видань нашої бібліотеки. Але, на жаль, вони не дають вичерпну відповідь на Ваш запит. Проте ми можемо зробити електронні копії цих матеріалів.

1. Обозрение могил, валов и городищ Киевской губернии / изданное по высочайшему соизволению, Киевским гражданским губернатором Иваном Фундуклеем. – Киев : Тип. Феофила Гликсберга, 1848. – 124 с. – Зі змісту: [Про с. Шабельна]. – С. 45.

2. Szabelnа // Słownik geograficzny Królestwa Polskiego i inny chkrajów słowiańskich (Географі́чний словни́к Королі́вства По́льського та інших слов’янських теренів). – Warszawa, 1890. – Т. 11. – С. 753. – URL: http://mbc.malopolska.pl/publication/113 (дата звернення: 21.07.2018).

3. Шабельня (пол. Szabelnа) // Список населенных мест Киевской губернии. – Киев, 1900. – С. 882.

4. Сказания о населённых местностях Киевской губернии или Статистические, исторические и церковные заметки о всех деревнях, селах, местечках и городах, в пределах губернии находящихся / собрал Л. И. Похилевич. – Біла Церква : Вид. О. Пшонківський, 2005. – 642 с. – Зі змісту: [Про с. Шабельна]. – С. 259, 260, 261.

Розділ: Історія

Код: 6015  История Италии в XX столетии. Меня интересуют монографии и мемуары, которые у вас есть. Спасибо за внимание!   Вгору  

Історія Італії в ХХ столітті

1.  9(И)7 А19 Авербух, М. Л. Италия в Первой и Второй мирових войнах / М. Л. Авербух. – Мисква ; Ленинград : АН СССР, 1946. – 151 с.

2.  9(И)7 А45 Алатри, П. Происхождение фашизма / П. Алатри ; пер. с итал. И. Н. Бочарова [и др.]. – Москва : Изд-во иностр. лит., 1961. – 462 с.

3.  9(И)7 Б28 Батталья, Р. История итальянского движения Сопротивления (8 сент. 1943 – 25 апр. 1945 г.) / Р. Батталья ; пер. с итал. Г. Д. Богемского [и др.] ; под ред. Н. А. Ковальского. – Москва : Изд-во иностр. лит., 1954. – 659 с. : ил., 2 л. карт.

4.  История Италии : в 3 т. / редкол.: С. Д. Сказкин [и др.]. – Москва : Наука, 1970–1971. – 3 т.

5.  9(И)7 К12 Кавальеро, У. Записки о войне : дневник нач. итал. ген. штаба / У. Кавальеро ; сокр. пер. с итал., предисл. В. А. Секистова. – Москва : Воениздат, 1968. – 286 с.

6. 63.3(4ИТ) К 41 Кин, Ц. И. Итальянский ребус / Ц. И. Кин. – Москва : Политиздат, 1991. – 414 с. : ил.

7. 63.3(4ІТА) Л 59 Линтнер, В. Италия. История страны / В. Линтнер ; пер. с англ. А. Демина. – Москва : Эксмо ; Санкт-Петербург : Мидгард, 2007. – 384 с. : ил.

8. 63.3(4ИТ) Л 63 Лисовский, Ю. П. Италия от фашизма к демократии: трудные пути послевоенной перестройки / Ю. П. Лисовский. – Москва : Наука, 1990. – 288 с.

9. 9(И)7 Л77 Лопухов, Б. Р. История фашистского режима в Италии / Б. Р. Лопухов. – Москва : Наука, 1977. – 295 с.

10. 63.3(4ІТА) М 91 Муссолини, Б. Моя автобиография / Бенито Муссолини ; с предисл. : Ричарда Уошбурна Чайлда ; пер. : А. А. Сотникова. – Харьков : ДИВ, 2006. – 288 с.

11. 9(И)7 С50 Смирнова, Н. Д. Политика Италии на Балканах : очерк дипломат. истории, 1922–1935 гг. / Н. Д. Смирнова. – Москва : Наука, 1979. – 318 с.

12. 63.3(4ИТ) С50 Смит, Д. Муссолини / Д. Смит : пер. с англ. Л. А. Бабук. – Москва : ИтерДайджест, 1995. – 384 с.

13. 63.3(4ИТ) С 71 Спасти Италию! 1922–1945. Антифашистская борьба и движение Сопротивления в Италии в документах, воспоминаниях участников, письмах, исторических исследованиях / сост. А. А. Крылов. – Москва : Политиздат, 1990. – 542 с. : ил.

14. 63.3(4ИТА)6 Х 42 Хибберт, К. Бенито Муссолини : пер. с англ. / К. Хибберт. – Москва : РОССПЭН, 1996. – 416 с.

Розділ: Історія

Код: 6011  Прошу Вас надати список наявних у Вашій бібліотеці праць історика - д.і.н., професора, Казьмирчука Григорія Дмитровича та список його праць у співавторстві (тандемі): Казьмирчук Г.Д., Казьмирчук М.Г. (як можливі варіанти: Григорій Казьмирчук, Марія Казьмирчук). Щиро дякую.  Вгору  

Список праць історика, доктора історичних наук, професора Казьмирчука Григорія Дмитровича, що є у бібліотеці

 1. 63.3(4УКР)4 К 14 Казьмирчук, Г. Д. Вибрані твори. Т. 1. Декабристи в Україні / Григорій Казьмирчук ; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ : Логос, 2012. – 244 с.
 2. 63.3(4УКР)4 К 14 Казьмирчук, Г. Д. Вибрані твори. Т. 2. Декабристознавство / Григорій Казьмирчук ; наук. ред. О. В. Вербовий ; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – К. : УкрСІЧ, 2012. – 195 с. : портр.
 3. 63.3(4УКР)4 К 14 Казьмирчук, Г. Д. Вибрані твори. Т. 3. Історіографія руху декабристів / Григорій Казьмирчук ; наук. ред. Ю. В. Латиш ; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ : УкрСІЧ, 2013. – 422 с. : портр.
 4. 63.3(4УКР-4ВІН)5 К 14 Казьмирчук, Г. Д. Вибрані твори. Т. 4. Роде наш красний. Село Кальник. Кн. 1. Документи / Григорій Казьмирчук, Марія Казьмирчук ; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченко. – Київ : УкрСІЧ, 2013. – 324 с. : іл., табл.
 5. 63.3(4УКР-4ВІН)5 К 14 Казьмирчук, Г. Д. Вибрані твори. Т. 4. Роде наш красний. Село Кальник. Кн. 2. Дослідження соціальних проблем села Кальник з найдавніших часів до наших днів / Григорій Казьмирчук, Марія Казьмирчук ; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ : УкрСІЧ, 2013. – 333 с.
 6. 63.1(4УКР) К 14 Казьмирчук, Г. Віктор Олександрович Романовський: життя та праця вченого / Григорій Казьмирчук ; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ : Наук. світ, 2000. – 38 с.
 7. 63.3(4УКР-4ВІН)46 К 14 Казьмирчук, Г. Кальницький козацький полк (1648–1711 рр.) / Григорій Казьмирчук, Марія Казьмирчук. – Київ : Вид. Цимбаленко Є. С., 2009. – 98 с.
 8. 63.3(4УКР–4ВІН)46 К 14 Казьмирчук, Г. Д. Кальницький козацький полк (1648–1711 рр.) / Григорій Казьмирчук, Марія Казьмирчук. – 2-ге вид., випр. і допов. – Київ : Логос, 2011. – 108 с.
 9. 74.03(4УКР-4ВІН)5 К 14 Казьмирчук, Г. Д. Освіта в селі Кальнику з 60-х років ХІХ ст. – 20-х років ХХ ст. / Григорій Казьмирчук, Марія Казьмирчук. – Київ : Логос, 2007. – 40 с. : іл.
 10. 63.3(4УКР-4ВІН)5 К 14 Казьмирчук, Г. Д. Роде наш красний: Село Кальник. Документи й дослідження в історії села (кінець XVIII – на початку ХХ ст.). В 2 кн. Кн. 1 : монографія. / Григорій Казьмирчук, Марія Казьмирчук. – Київ : Логос, 2006. – 118 с. : іл.
 11. 63.3(4УКР-4ВІН)5 К 14 Казьмирчук, Г. Д. Роде наш красний: Село Кальник. Документи й дослідження соціальних проблем села Кальника наприкінці XVIII – на початку ХХ ст. В 2 кн. Кн. 2 : монографія / Григорій Казьмирчук, Марія Казьмирчук. – Київ : Логос, 2008. – 249 с. : іл.
 12. 63.3(4УКР-4ВІН)5 К 14 Казьмирчук, Г. Роде наш красний: Село Кальник. Кн. 4. Документи з історії села (кінець XVIII – на початку XX ст.) / Григорій Казьмирчук, Марія Казьмирчук. – Київ : Логос, 2011. – 132 с.
 13. 63.3(4УКР) С 69 Соціальна історія : наук. зб. Вип. 7 / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка ; голов. ред. Г. Д. Казьмирчук. – Київ : Логос, 2011. – 130 с.
 14. 63.3(4УКР) С 69 Соціальна історія : наук. зб. Вип. 8 / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка ; голов. ред. Г. Д. Казьмирчук. – Київ : Логос, 2012. – 118 с.
 15. 91.9:63 Д 23 Движение декабристов : указ. лит. 1977–1987 гг. / Гос. ист. б-ка УССР, Киев. гос. ун-т им. Т. Г. Шевченко ; отв. ред. Г. Д. Казьмирчук. – Киев : [б. и.], 1988. – 196 с.
Розділ: Історія

Код: 6003  Петро Конашевич Сагайдачний - гетьман війська Запорозького.  Вгору  

Петро Конашевич-Сагайдачний – гетьман Війська Запорозького

 1. 63.3(4УКР)  Д 36  Греченко, В. А. Конашевич-Сагайдачний Петро : бл. 1570 – 1620 р. український гетьман, видатний політичний і культурний діяч / В. А. Греченко // Державні, політичні та громадські діячі України: політичні портрети. – Київ, 2002. – С. 80–83.
 2. 63.3(4УКР)46  Г  95  Гуржій, О. І. Гетьман Петро Конашевич-Сагайдачний : монографія / О. І. Гуржій, В. В. Корнієнко. – Київ : Україна, 2004. – 192 с.
 3. 63.3(2УК)46  З 14  Загірня, М. М. Гетьман Петро Сагайдачний : іст. оповідання / М. М. Загірня. – Київ : Дніпро, 1991. – 95 с.
 4. 63.3(4УКР)4  М 58  Мордовець,  Д.  Сагайдачний : іст. роман / Д. Мордовець // Між двох вогнів. Друга половина ХУІ – перша половина ХУІІ ст. – Київ, 1996. – С. 19–201. – (Історія України в прозових творах та документах).
 5. 63.3(4УКР)  П 42  Семена, М. Петро Сагайдачний як найвизначніший ватажок запорозьких козаків у походах Чорним морем / М. Семена // Повернення в Царгород / за заг. ред. Л. Івшиної. – Вид. 2-е, стер. – Київ : Укр. прес-група, 2016. – С. 264–282.
 6. 63.3(4УКР)46  С 65  Сорока, Ю. В. Похід Сагайдачного на Москву, 1618 / Ю. В. Сорока. – Харків : Факт, 2016. – 119 с.
 7. 63.3(4УКР)46  Т 56  Тома, Л. В. Петро Конашевич Сагайдачний / Л. Тома. – Харків : Фоліо, 2015. – 63 с. – (Патріотична бібліотека).
 8. 63.3(2УК)46  Я 22  Яворницький, Д. І. Гетьман Петро Конашевич Сагайдачний / Д. І. Яворницький. – Дніпропетровськ : Січ, 1991. – 70 с.
 9. Васильчук, С. Гроза бусурманів і московитів / С. Васильчук // Військо України. – 2016. – № 9. – С. 54–57 : кол. іл.
 10. Ісаєнко, О. Постать гетьмана Петра Сагайдачного в українській історіографії кінця ХІХ – початку ХХ століття / О. Ісаєнко // Гілея: науковий вісник : збірник наукових праць. – 2016. – № 12. – С. 19– 24.
 11. Мовчан, П. Сліди від щита Сагайдачного на Арбатських воротах Кремля / П. Мовчан // Слово Просвіти. – 2015. – 22–28 жовт. – С. 10.
 12. Пиріг, П. Петро Конашевич-Сагайдачний : іст. нариси життя та діяльності / П. Пиріг // Сіверянський літопис. – 2012. – № 1/2. – С. 18–34.
 13. Сагайдачний, що проміняв жінку на тютюн та люльку... // Гетьман. – 2011. – № 5. – С. 24–28.
 14. Сас, П. М. Коли народився Петро Конашевич-Сагайдачний? / П. М. Сас // Укр. іст. журнал. – 2011. – № 3. – С. 36–50.
 15. Сидоров, Є. Гетьман козацтва / Є. Сидоров // Військо України. – 2015. - № 4. – С. 54–55.
 16. Сидоров, Є. Гетьман козацтва / Є. Сидоров // Військо України. – 2015. – № 4. – С. 54–55.
 17. Слабошпицький, М. Українець з доби відродження / М. Слабошпицький // Чумацький шлях. – 2011. – № 3. – С. 16–18.
 18. Чухліб, Т. Петро Конашевич-Сагайдачний / Т. Чухліб // Гетьман. – 2012. – № 5/6. – С. 62– 66.
Розділ: Історія

Код: 5989  Допоможіть з літературою про Армію Крайову  Вгору  

Армія Крайова

1. А579915 Гайдай, О. Хто пожав «бурю»? : Армія Крайова на Тернопіллі, 1941–1945 рр. / О. Гайдай, Б. Хаварівський, В. Ханас ; [ред. Б. Мельничук]. – Тернопіль : [Б. в.], 1996. –176 с. : іл. – Книга є у Нац. б-ці ім. Ярослава Мудрого.

2. Ермолович, В. Еще раз об Армии Крайовой / В. Ермолович // Неман. – 1994. – № 6. – С. 165–169.

3. Ільницький, В. Українсько-польське протистояння на Дрогобиччині у 1943–1944 рр. / В. Ільницький, М. Галів // Мандрівець. – 2009. – № 1. – С. 46–55.

4. 63.3(4УКР)6 І–48 Ільюшин, І. І. Українська повстанська армія і Армія Крайова. Протистояння в Західній Україні (1939–1945 рр.) / І. І. Ільюшин. – Київ : Києво-Могилян. акад., 2009. – 399 с.

5. Кучеренко, М. Причини, хід та наслідки українсько-польського конфлікту на Волині в роки Другої світової війни / М. Кучеренко // Краєзнавство. – 2013. – № 3. – С. 33–41.

6. Ленартович, О. Ю. Спроби україно-польського порозуміння в роки Другої світової війни / О. Ю. Ленартович // Історичні студії Волин. нац. ун-ту ім. Лесі Українки / М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Волин. нац. ун-т ім. Лесі Українки ; [редкол.: В. К. Баран та ін.]. – Луцьк, 2009. – Вип. 2. – С. 20–27. – Електрон. версія. – Режим доступу: http://esnuir.eenu.edu.ua/bitstream/123456789/1722/3/Lenartovych.pdf (дата звернення: 10.05.2018). – Назва з екрана.

7. 72 А 43 Науменко, В. І. Формування військових збройних сил УПА та АК / В. І. Науменко // Актуальні проблеми сучасної науки та наукових досліджень : зб. наук. пр. / Вінниц. держ. пед. ун-т ім. М. Коцюбинського ; голов. ред. Р. С. Гуревич. – Вінниця, 2012. – Вип. 1. – С. 365–368.

8. 63.3 (4УКР)6 Р 88 Русначенко, А. Українці і поляки в ХХ столітті: з-під імперій – до національних держав / А. Русначенко // Від імперії – до України / А. Русначенко. – Київ, 2009. – С. 127–150.

9. Самборський, Є. Армія Крайова в Західній Білорусі (1944–1946 рр.): історіографія проблеми [Електронний ресурс] / Є. Самборський, Ю. Томин // Галичина. – 2013. – Ч. 24. – С. 293–298.

10.63.3(4УКР-4ВОЛ)62 С 32 Сергійчук, В. І. Поляки на Волині у роки Другої світової війни : док. з укр. архівів і пол. публ. / В. І. Сергійчук. – Київ : Укр. Вид. Спілка, 2003. – 576 с.

11.63.3(4УКР-4ВОЛ)6 С 32 Сергійчук, В. І. Трагедія Волині : причини й перебіг польсько-українського конфлікту в роки Другої світової війни / В. І. Сергійчук. – Київ : Укр. Вид. Спілка, 2003. – 140 с.

12.63.3(4ПОЛ) С 34 Сивіцький, М. Історія польсько-українських конфліктів. / М. Сивіцький ; пер. з пол. Є. Петренка. – Київ : Вид-во ім. Олени Теліги, 2005.

Т. 2. – 360 с.

Т. 3. – 432 с.

13. 63.3(4УКР)6 У 45 Український визвольний рух. Зошит № 2. Українсько-польський конфлікт під час Другої світової війни / ред. В. В’ятрович ; Центр дослідж. визвол. руху. – Львів : Мс, 2003 – 192 с.

14. Шишкін, І. Г. Західна Україна у стратегічних планах Армії Крайової в роки Другої світової війни [Електронний ресурс] / І. Г. Шишкін // Гілея: наук. вісник. – 2018. – Вип. 130. – С. 57–60.
Розділ: Історія

Код: 5976  Доброго дня! Допоможіть з літературою на тему: Рух опору Білорусі та Росії в роки Другої світової війни.  Вгору  

Рух опору Білорусі та Росії в роки Другої світової війни

1.        63.3(2)722 А 94 Афанасьев, А. Н. Предел досягаемости. Хроника партизанской бригады / А. Н. Афанасьев. – Ленинград : Лениздат, 1987. – 300 с.

2.        63.3(2)722.5 Б 43 Белоусов, К. М. Зарево над Друтью / К. М. Белоусов. – Минск : Беларусь, 1990. – 192 с.

3.        63.3(2)722.5 Б 83 Боровский, А. И. Испытание мужества. Записки руководителя Бретской подпольной антифашистской организации советских патриотов / А. И. Боровский. – Минск : Беларусь, 1989. – 141 с.

4.        9(С)27 Г 39 Герои подполья: о подпольной борьбе советских патриотов в тылу немецко-фашистских захватчиков в годы Великой Отечественной войны. Вып. 1. – 3-е изд., испр. и доп. / Сост. В. Е. Быстров. – Москва : Политиздат, 1970. – 559 с.

5.        9(С)27 Г 39 Герои подполья: о подпольной борьбе советских патриотов в тылу немецко-фашистских захватчиков в годы Великой Отечественной войны. Вып. 2. – 2-е изд., испр. и доп.. – Москва : Политиздат, 1970. – 591 с.

6.        63.3(2)722 И 69 Инсафутдинов, Р. И. Неотступная память / Р. И. Инсафутдинов. – Лениград : Лениздат, 1989. – 112 с.

7.        63.3(2)722 К 20 Капустенок, Г. В. Отряд меняет название / Г. В. Капустенок. – Минск : Беларусь, 1990. – 272 с.

8.        63.3(4УКР)6 К 56 Ковальська, Л. А. Джерелознавчий дискурс історії радянського Руху Опору (1941–1945 рр.) / Леся Андріївна Ковальська ; Донец. нац. ун-т. – Донецьк ; Вінниця : Нілан–ЛТД, 2015. – 462 с. : іл., карти, фот.

9.        63.3(2Б) Л 22 Ланевский, Г. А. Начиналось с подполья / Г. А. Ланевский. – Минск : Беларусь, 1991. – 176 с. : фот.

10.    63.3(2)722.5 М 13 Мазуров, К. Т. Незабываемое / К. Т. Мазуров. – Москва : Молодая гвардия, 1988. – 368 с. : фот.

11.    63.3(2)722.5 Н 73 Новиков, И. Иду в партизаны / Иван Новиков. – Москва : Моск. рабочий, 1989. – 224 с. : фот.

12.    63.3(2)62 П 85 Прудников, Михаил. На линии огня / Михаил Прудников. – Москва : Сов. Россия, 1989. – 336 с.

13.    63.3(2)6 С 59 Соколов, Б. В. Фронт за линией фронта. Партизанская война 1939–1945 гг. / Б. В. Соколов. – Москва : Вече, 2008. – 432 с. : ил. – (Военные тайны ХХ века).

14.    Андрианов, В. Организационная структура партизанских формирований в годы войны / В. Андрианов // Военно-исторический журнал. – 1984. – С. 38–46.

15.    Апарович, И. И. Окруженцы / И. И. Апарович, Н. А. Дубовский, В. В. Лещинский  // Неман. – 1988. – № 1. – С. 119–135.

16.    Бабаков, А. А. О содержании и формах всенародной борьбы на оккупированной советской территории в годы Великой Отечественной войны / А. А. Бабаков, Н. И. Макаров // Вопросы истории КПСС. – 1977. – № 1. – С. 60–67.

17.    Воронкова, И. Ю. Гитлеровская оккупация и начало антифашистской борьбы в Белоруссии в 1941 году / И. Ю. Воронкова, В. И. Кузьменко // Новая и новейшая история. – 2011. – № 5. – С. 101–138.

18.    Гарматный, В. П. Тайна смерти Вильгельма Кубе / В. П. Гарматный // Военно-исторический журнал. – 2009. – № 6. – С. 40–45.

19.    Довганич, О. Д. Чехословацькі антифашисти в партизанських формуваннях України і Білорусії / О. Д. Довганич, В. Г. Пашкевич // Український історичний журнал. – 1990. – № 5. – С. 30–39.

20.    Клоков, В. І. Партизанські краї та зони на тимчасово окупованій ворогом території СРСР у 1941–1944 рр. / В. І. Клоков, В. І. Кучер // Український історичний журнал. – 1970. – № 7. – С. 3–10.

21.    Лоханський, Й. В. Співдружність російських, українських та білоруських партизан у зоні Брянських лісів і українсько-білоруського Полісся (1941-1942 рр.) / Й. В. Лоханський // Український історичний журнал. – 1973. – № 6. – С. 59–64.

Розділ: Історія

Код: 5969  Доброго дня. Підскажіть, будь ласка, літературу до теми: Система освіти в Україні друга половина 19 - початку 20 ст.  Вгору  

Система освіти в Україні: друга половина 19 – початку 20 ст.

1.      63.3 (4УКР) В 48 Вороліс, М. Г. Особливості розвитку середньої освіти на Поділлі в другій половині ХІХ на початку ХХ століття / М. Г. Вороліс // Наук. зап. Вінниц. держ. пед. ун-ту ім. Михайла Коцюбинського. Серія: Історія / Вінниц. держ. пед. ун-т ім. Михайла Коцюбинського. – Вінниця, 2000. – Вип. 2. – С. 55–56.

2.      63.3 (0) В 48 Вороліс, М. Г. Розвиток початкової освіти на Поділлі в 1861–1918 рр. / М. Г. Вороліс // Наук. зап. Вінниц. держ. пед. ун-ту ім. Михайла Коцюбинського. Серія: Історія / Вінниц. держ. пед. ун-т ім. Михайла Коцюбинського. – Вінниця, 1999. – Вип. 1. – С. 42–45.

3.      63.3 (4УКР) В 48 Вороліс, М. Г. Стан початкової освіти в деяких регіонах України наприкінці ХІХ – початку ХХ ст. / М. Г. Вороліс, О. М. Вороліс // Наук. зап. Вінниц. держ. пед. ун-ту ім. Михайла Коцюбинського. Серія: Історія / Вінниц. держ. пед. ун-т ім. Михайла Коцюбинського. – Вінниця, 2009. – Вип. 15. – С. 59–61.

4.      74.03(4УКР) Г 50 Гіптерс, З. В. Розвиток економічної освіти дітей та дорослих на західноукраїнських землях (ХІХ – перша половина ХХ століття) : автореф. дис. / З. В. Гіптерс ; Ін-т пед. освіти і освіти дорослих. – Київ : ДКС центр, 2016. – 43 с.

5.      37 Г 95 Гуріч, З. В. Розвиток художньої освіти в початкових та середніх навчальних закладах Херсонської губернії (друга половина ХІХ – початок ХХ ст.) : автореф. дис. / З. В. Гуріч ; НАПН України, Ін-т пед. освіти і освіти дорослих. – Київ : Ін-т пед. освіти і освіти дорослих НАПН України, 2017. – 21 с.

6.      74 В 48 Демченко, Н. М. Тенденції розвитку освіти другої половини ХІХ століття в педагогічних концепціях слов’янознавців Лівобережжя / Н. М. Демченко // Наук. зап. Вінниц. держ. пед. ун-ту ім. Михайла Коцюбинського. Серія: Педагогіка і психологія / Вінниц. держ. пед. ун-т ім. Михайла Коцюбинського. – Вінниця, 2012. – Вип. 38. – С. 306–311.

7.      Демченко, Н. М. Теорія та практика освіти в історіографії славістів лівобережжя другої половини ХІХ – початку ХХ ст. [Електронний ресурс] / Н. М. Демченко // Наук. зап. [Ніжин. держ. ун-ту ім. Миколи Гоголя]. Серія : Психолого-педагогічні науки. – 2012. – № 2. – С. 169–172.

8.      Дем’яненко, Н. Парадигмальний вимір історії вищої освіти України (ХІХ – початок ХХІ ст.) [Електронний ресурс] / Н. Дем’яненко // Педагогічні науки. – 2015. – Вип. 63. – С. 96–107.

9.      Ковальов, А. Становлення національної школи в добу Центральної Ради / А. Ковальов // Вісн. КНУ ім. Тараса Шевченка. Історія. – 2002. – Вип. 63/64. – С. 55–56.

10.  Ковчан, І. Становлення державної середньої жіночої освіти і місті Києві у XIX столітті / І. Ковчан // Українознавство. – 2013. – № 3/4. – С. 147–151.

11.  Купрійчук, В. Становлення національної шкільної освіти як напрям гуманітарної політики в добу української національної революції (1917–1920 рр.) / В. Купрійчук // Зб. наук. пр. Нац. акад. держ. упр. при Президентові України. – 2012. – Вип. 2. – С. 179–188.

12.  74.03(4УКР) М 42 Медвідь, Л. А. Історія національної освіти і педагогічної думки в Україні : навч. посіб. / Л. А. Медвідь. – Київ : Вікар, 2003. – 335 с. – (Вища освіта ХХІ століття).

13.  Миколаєнко, І. Становлення національної системи освіти в Україні за доби Центральної Ради / І. Миколаєнко // Вісн. КНУ ім. Тараса Шевченка. Історія. – 2003. – Вип. 68/70. – С. 33–36.

14.  37 Н 34 Наукові записки Т. VII. Питання історії освіти і школи на Україні / НДІ педагогіки ; відп. ред. М. М. Грищенко. – Київ : Рад. шк., 1958. – 261 с. – (Педагогічна).

15.  74.03(2УКР) Р 64 Розвиток народної освіти і педагогічної думки на Україні : нариси (Х – початку ХХ ст.) / відп. ред. М. Д. Ярмаченко. – Київ ; Львів : Рад. школа, 1991. – 381 с.

16.  74.58 Г 94 Нікітчин, О. Розвиток математичної освіти в Україні (кінець XIX – початок XX ст) / О. Нікітчин // Гуманітар. вісн. ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет ім. Григорія Сковороди». Педагогіка. Психологія. Філософія : зб. наук. пр. / М-во освіти і науки, молоді та спорту України. – Переяслав-Хмельницький, 2013. – Вип. 28., т. 2. – С. 222–227.

17.  74.03(4УКР-4ХМЕ) О-72 Освіта, наука і культура на Поділлі. Т. 11 : Матеріали сьомого круглого столу «Культура, освіта і просвітницький рух на Поділлі. Присвячено 90-річчю Кам’янець-Подільського національного університету» : зб. наук. пр. / голов. ред. П. Т. Тронько. – Кам’янець-Подільський : Оіюм, 2008. – 520 с.

18.  63.3 (4УКР) В 48 Плахотнюк, С. С. Політика українізації освіти в Україні в 20–30-х роках ХХ ст. / С. С. Плахотнюк // Наук. зап. Вінниц. держ. пед. ун-ту ім. Михайла Коцюбинського. Серія: Історія / Вінниц. держ. пед. ун-т ім. Михайла Коцюбинського. – Вінниця, 2001. – Вип. 3. – С. 95–98.

19.  373 П 35 Питання початкової освіти на Україні : матеріали республік. пед. читань / за ред. В. І. Помагайби. – Київ : Рад. шк., 1958. – 164 с. : іл. – (Педагогічні читання).

20.  74.03(4УКР) С 40 Сірополко, С. Історія освіти в Україні : монографія / С. Сірополко. – Київ : Наук. думка, 2001. – 912 с.

21.  Шаравара, Т. О. Освітні реформи в Російській імперії другої половини ХІХ – початку ХХ століття: історіографія [Електронний ресурс] / Т. О. Шаравара // Історична пам’ять. - 2015. - Вип. 32. - С. 128-145.

22.  Шевчук, Г. До історії освіти в Наддніпрянській Україні у ХІХ – на початку ХХ століття [Електронний ресурс] / Г. Шевчук // Вісн. Львів. ун-ту. Серія : Педагогічна. – 2011. – Вип. 27. – С. 228–237.

23.  72 А 43 Щербань, В. І. Земська реформа в розвитку народної освіти в Україні (друга половина ХІХ ст.) / В. І. Щербань // Актуальні проблеми сучасної науки та наукових досліджень : зб. наук. пр. / голов. ред. Р. С. Гуревич. – Вінниця, 2013. – Вип. 1. – С. 260–262.

 

 

 

Розділ: Історія

Код: 5964  Доброго дня! Скажіть, будь ласка, які праці по історіографії війни СССР з Афганістаном (1979-1989 рр) є в бібліотеці. Мене цікавлять більш праці, які написані на основі книг 1980-1990 -хх років. Дякую за увагу!  Вгору  

Історіографія війни СРСР в Афганістані (1979–1989)

Шановний користувачу!

У списку наведені книги відсутні в обласній бібліотеці. Ви їх можете замовити через послугу міжбібліотечного абонемента (відділ попереднього замовлення, МБА та видачі літератури, вул. Соборна, 73, І поверх).

1.  91.9:63 А94 Афганська неоголошена війна: вінницький вимір : бібліограф. покажч. / Вінниц. ОУНБ ім. К. А. Тімірязєва ; уклад.: Г. М. Авраменко, О. І. Кізян. – Вінниця : Вінниц. ОУНБ ім. К. А. Тімірязєва, 2004. – 124 с.

2.  Костиря, А. Українська історіографія про воєнно-політичну спецоперацію СРСР в Афганістані 1979–1989 років / А. Костиря // Політ. менеджмент. – 2008. – № 1. – С. 26–39.

3.  ВА720023 Костыря, А. А. Историография, источниковедение, библиография спецоперации СССР в Афганистане (1979–1989 гг.) : монография / А. А. Костыря. – Изд. 2-е доп. и испр. – Донецк : Промінь, 2009. – 600 с. – Є у Національній бібліотеці України ім. В. І. Вернадського.

4.  Островик, Д. А. Організація побуту радянських військ під час воєнно-політичної спецоперації СРСР в Афганістані 1979–1989 рр. (за матеріалами «Военно-медицинского журнала») [Електронний ресурс] / Д. А. Островик // Переяславський літопис. – 2017. – Вип. 12. – С. 128–134.

5. ВА688036 Червонописький, С. В. Історіографія війни в Афганістані (25 груд. 1979 – 15 лют. 1989 рр.) / С. В. Червонописький, А. А. Костиря. – Київ : Медінформ, 2006. – 92 с. – Є у Національній бібліотеці України ім. В. І. Вернадського.

***

6.  68.35 А15 Аблазов, В. И. Афганистан. Четвертая война / В. И. Аблазов. – Киев : Марко Пак, 2002. – 206 с. : фот.

7.  68.35(2)73 Б83 Боровик, А. Г. Афганистан: еще раз про войну / А. Г. Боровик. – Москва : Междунар. отношения, 1990. – 253 с.

8. 68.4 В65 Война в Афганистане. – Москва : Воениздат, 1991. – 367 с.

9. 68.4 Г14 Гай, Д. И. Вторжение : неизвестн. страницы необъявл. войны / Д. И. Гай, В. Н. Снегирев. – Москва : ИКПА, [1990]. – 380 с.

10. 63.3 (4УКР-4ВІН)6 Г65 Гончар, А. Г. Повірка, або «Афганці» Вінниці :в 2 т. : кн. про воїнів-інтернаціоналістів / А. Г. Гончар. – Вінниця : Книга-Вега, 2000 –  .

Т. 1. – 2000. – 416 с.

Т. 2. – 2002. – 504 с.

11. Ковальков, О. Реакція світової спільноти на радянське вторгнення до Афганістану [Електронний ресурс] / О. Ковальков // Наук. зап. [Кіровоград. держ. пед. ун-ту ім. Володимира Винниченка]. Серія : Історичні науки. – 2013. – Вип. 18. – С. 59–67.

12. 63.3(4УКР–4ВІН)6 Г65 Ковч, Ю. П. Афган / Ю.П. Ковч. – Вінниця : Книга-Вега, 2003. – 168 с. : фот.

13. 68.35(2) К66 Корж, Г. П. Афганское досье. Война СССР в Афганистане / Г. П. Корж ; худож. Б. Ф. Бублик. – Харьков : Фолио, 2002. – 559 с. : ил.

14. Костиря, А. Спецоперація СРСР в Афганістані 1979–1989 років: історіософська інтерпретація [Електронний ресурс] / А. Костиря // Політ. менеджмент. – 2010. – № 1. – С. 180–188.

15. 68.4 Л98 Ляховский, А. А. Тайны афганской войны / А. А. Ляховский. – Москва : Планета, 1991. – 270 с. : ил.

16. Сіропол, В. Повсякдення радянських військовослужбовців під час війни в Афганістані 1979–1989-х рр. (за матеріалами усних свідчень та спогадів) [Електронний ресурс] / В. Сіропол, Д. Островик // Переяславський літопис. – 2016. – Вип. 10. – С. 53–60.

17. 63.3(2)6 С77 Стародымов, Н. Боевой дневник Афганской войны / Н. Стародымов. – Москва : Яуза : Эксмо, 2009. – 384 с. : ил.

 

Розділ: Історія

Код: 5953  Доброго дня! Прошу список англомовних монографій, в тому числі електронна версія, з питань краєзнавства України,бібліотечної справи, історії України, історії науки, географії України. Якщо є, звичайно. Можливо, є двомовні варіанти. Це було б чудово.Дякую!  Вгору  
 1. 26.890(4УКР-4ВІН) В 48 Вінниччина туристична : краєзнав. довід. / Управління культури і туризму Вінниц. ОДА, Вінниц. ОУНБ ім. К. А. Тімірязєва ; упоряд. О. І. Кізян ; ред. М. Г. Спиця ; відп. за вип. Н. І. Морозова. – Вінниця : Державна картографічна фабрика, 2009. – 432 с. – Кн.-"переверт". – В одній обкл. з кн.: Tourist Vinnychyna: ethnography guide.
 2. 28.08 З-33 Заповідні куточки Вінниччини = Protected Areas of Vinnytsya Region / під заг. ред. М. Ткачука. – Вінниця : Нілан ЛТД, 2016. – 100 с.
 3. 63.3(4УКР-4ВІН) Ф 33 Федоришен, О. Вінниця. Історія іншого часу  : історичний хроноскоп = Vinnytsia. The history of olden days : historical chronoscope / О. Федоришен. – Київ : Майстер Книг, 2015. – 112 с.
 4. 85.113(4УКР) С 77 Старовинні маєтки України = The old estates of Ukraine / текст, упоряд. О. І. Родічкіна. – Київ : Мистецтво, 2015. – 384 с. : кол. іл,
 5. 26.890 У 45 Украина. 30 замков и дворцов = Ukraine. The 30 castles and palaces / авт.-сост. О. Беликов. – Харків : Альбатрос, 2011. – 64 с.
 6. 26.890 У 45 Украина. 30 лучших мест = Ukraine. The 30 best places / авт.-сост. О. Беликов. – Харків : Альбатрос, 2011. – 64 с.
 7. 63.3(4УКР-4ВІН)8 D 80 Dragan, A. Vinnytsia: a Fofgotten Holocaust : історична література / A. Dragan. – Jersy City : Svoboda Press, 1986. – 52 с. : фот.
 8. 63.3 (4 Укр) H 86 Hrushevsky, M. A History of Ukraine : історична література / Michael Hrushevsky;  O.J. Frederiksen. – [S. l.] : Yale University Press, 1970. – 629 с. : карти.
 9. 63.3(4УКР)6 Н 86 Hryshko, V. The Ukrainian Holocaust of 1933 : монографія / Vasyl Hryshko; Ред., Пер. M. Carynnyk . – Toronto : Bahriany Foundation, 1983. – 165 с.
 10. 63.3 (4 Укр) Н 92 Hunczak, T. The Ukraine, 1917–1921 : A Study of Revolution / T. Hunczak. – Cambridge : Harvard Ukrainian Research Institute, 1977. – 424 с.
 11. 63.3(4УКР) L 63 Lewytzkyj, B. Politics and Society in Soviet Ukraine, 1953–1980 / B. Lewytzkyj. – Edmonton ; Toronto : Canadian Institute of Ukrainian Studies Press, 1984. – 219 с.
 12. 63.3(4УКР) G 77 The Great Famine In Ukraine: the unknown holocaust : історична література. – Jersey City : Ukrainian National Association for the National Committee to Commemorate Genocide Victims in Ukraine 1932–33, 1983. – 88 p.
 13. 63.3 (4Укр) T 82 The Tragedy of Vinnytsia : Materials of Stalin's Policy of Extermination in Ukraine During the Great Purge, 1936–1938 /  Ihor Kamenetsky. – Toronto–New York : Ukrainian Historical Association, 1989. – 265 с. : photo, maps. – (Window on America).
 14. 63.3(4Укр)62.08 V 30 Vassylenko, V. The Ukrainian Holodomor of 1932–1933 as a Crime of Genocide: A Legal Assessment / V. Vassylenko. – [S. l.] : Olena Teliha Publishing House, 2009. – 48 с.
 15. 72 Y 39 Yegorov I. Ukraine: A Science and Technology Profile / I. Yegorov. – Kiev : British Council, 2000. – 77 p. : табл., граф.
 16. 63.3 (4Укр) T 82 The Tragedy of Vinnytsia : Materials of Stalin's Policy of Extermination in Ukraine During the Great Purge, 1936–1938 /  Ihor Kamenetsky. – Toronto–New York : Ukrainian Historical Association, 1989. – 265 с. : photo, maps. – (Window on America).
 17. 63.3(2)61 W 46 Weiner, A. Making Sense of War : The Second World War And the Fate of the Bolshevik Revolution / Amir Weiner. – Princeton ; Oxford : Princeton University Press, 2001. – 416 p.

За більш детальною інформацією зветайтесь безпосередньо у відділ літератури іноземними мовами (вул. Соборна, 70, ІІ поверх)

Розділ: Історія

Код: 5948  Доброго дня! Допоможіть, будь ласка, підібрати джерела та літературу до теми магістерської роботи: "Українська розвідка" від найдавніших часів і до сьогодні. Як про чоловічу так і про жіночу участь в розвідці.  Вгору  

Українська розвідка

1.      67.9(4УКР)301 В 26 Веденеев, Д. В. Украинский фронт в войнах спецслужб : ист. очерки / Дмитрий Веденеев ; Укр. ин-т военной истории. – Київ : К.И.С., 2008. – 432 с.

2.      63.3(4УКР)6 В 26 Вєдєнєєв, Д. В. Повстанська розвідка діє точно й відважно... : документальна спадщина підрозділів спеціального призначення Організації українських націоналістів та Української повстанської армії. 1940–1950-і роки / Д. В. Вєдєнєєв, Г. С. Биструхін ; Нац. акад. СБУ. – Київ : К.І.С., 2008. – 568 с.

3.      63.3(4УКР-4ВІН)6 В 54 Вітковський, В. М. На вістрі часу. Органи державної безпеки України на Вінниччині (Поділлі) 1917–2007 рр. / В.М. Вітковський. – Вінниця : Континент–ПРИМ, 2007. – 464 с.

4.      9(С2)27 К 35 Кеніна, М. І. Серце кликало до бою : спогади партизанської розвідниці / М. І. Кеніна ; лит. запис. Анатолія Михайленка. – Вид. 2-е. – Київ : Політвидав України, 1985. – 172 с

5.      9(С2)27 К 90 Куманев, Г. А. Чекисты стояли насмерть : [діяльність на території України під час ІІ Світової війни] / Г. А. Куманев, А. С. Чайковский. – Киев : Изд-во полит. лит. Украины, 1989. – 237 с.

6.      67.621.1 М 14 Маймескулов, Л. Н. Всеукраинская чрезвычайная комиссия (1918–1922) / Л. Н. Маймескулов, А. И. Рогожин, В.В. Сташис. – Харьков : Основа, 1990. – 344 с.

7.      67.9(4УКР)301 Р 15 Радянські органи державної безпеки в Україні (1918–1991 рр.): історія, структура, функції : матеріали круглого столу, 19 груд. 2013 р. / упоряд.: О. Г. Бажан, Р. Ю. Подкур. – Київ : Ін-т історії України НАНУ, 2014. – 469 с.

8.      67.9(4УКР)301 Р 15 Радянські органи державної безпеки у 1939 – червні 1941 р. : документи ГДА СБ України / упоряд. : В. Даниленко, С. Кокін. – Київ : Києво-Могилянська академія, 2009. – 1311 с. – (Більше не таємно ; т. 3).

9.      67.9(4УКР)301 Р 15 Радянські органи державної безпеки у 1939 – червні 1941 р. Ч. 1 / Ін-т Укр. археографії та джерелознавства ім. М. С. Грушевського НАН України, Галузевий держ. архів СБУ ; упоряд.: В. Даниленко, С. Кокін. – Вид. 2-е, переробл. – Київ : Києво-Могилянська академія, 2013. – 720 с.

10.  67.9(4УКР)301 Р 15 Радянські органи державної безпеки у 1939 – червні 1941 р. Ч. 2 / упоряд.: В. Даниленко, С. Кокін. – Вид. 2-е, переробл. – Київ : Києво-Могилянська академія, 2013. – 608 с. – (Радянські органи державної безпеки під час Другої світової війни 1939–1945. Документи ГДА СБ України).

11.  67.9(4УКР)301 С 34 Сідак, В. С. Національні спецслужби в період Української революції 1917– 1921 рр. (невідомі сторінки історії) / В. С. Сідак ; Ін-т історії України Нац. акад. наук України, Акад. Служби безпеки України. – Київ : Альтернативи, 1998. – 320 с.

12.  67.9(4УКР)301 С 77 Старжинський, В. С. Розвідка, контррозвідка та фінансова розвідка України : (навч. посіб. – скороч. огляд) / В. С. Старжинський. – Харків : Бурун Книга, 2007. – 112 с.

13.  63.3(4УКР)46 С 79 Степанков, В. С. Розвідка і контррозвідка Богдана Великого (1648-1657 рр.) : монографія / Валерій Степанков. – Вид. 3-є, переробл. та розшир. – Кам'янець-Подільський : Медобори 2006, 2008. – 264 с.

14.  67.9(4УКР)301 У 69 Уривалкін, О. М. Таємниці розвідок. Діяльність таємних служб на території України / О.М. Уривалкін. – Київ : КНТ, 2007. – 352 с.

15.  66.2(4УКР) C 83 Пилипчук, В. Г. Проблеми дослідження новітньої історії органів безпеки та розвідки в контексті розвитку сектору безпеки України / В. Г. Пилипчук // Стратегічні пріоритети : наук.-аналіт. щоквартал. зб. / Нац. ін-т стратег. дослідж. – Київ, 2012. – № 3. – С. 114–119.

16.  Сергійчук, В. Розвідка Богдана Хмельницького / В. Сергійчук // Дніпро. – 1982. – № 8. – С. 119–122.

17.  Скрипник, О. Про це вже можна розповісти : хто керував розвідкою в Україні? / О. Скрипник // День. – 2010. – 17–18 грудня. – С. 8.

18.  Вінцковський, Т. С. Українське самостійницьке підпілля у Трансністрії (1941–1944 рр.) / Т. С. Вінцковський, І. Я. Нікульча // Укр. іст. журн. – 2007. – № 5. – С. 123–134.

19.  Вітковський, В. М. Українська розвідка і контррозвідка на Поділлі в період національно-визвольних змагань (90-ті рр. ХVІ – першій половині ХVІІ ст. та 1917–1919 рр.) [Електронний ресурс] / В. М. Вітковський // Наук. зап. Вінниц. держ. пед. ун-ту ім. Михайла Коцюбинського. Серія : Історія. – 2008. – Вип. 13. – С. 226–230. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nzvdpu_ist_2008_13_53

20.  Вєдєнєєв Д. В. Новітня вітчизняна історіографія діяльності розвідки та контррозвідки руху українських націоналістів і Української повстанської армії у 1920–1950–х рр. [Електронний ресурс] / Д. В. Вєдєнєєв, О. С. Лісов // Військ.-наук. вісн. – 2016. – Вип. 26. – С. 81–94. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/vnv_2016_26_9

21.  Ліщук Д. С. Розвідувальне забезпечення військової діяльності Війська Запорозького у кінці XVI – першій чверті XVII ст. [Електронний ресурс] : автореф. дис. ... канд. іст. наук : 20.02.22 / Д. С. Ліщук; Нац. ун-т оборони України. – Київ, 2010. – 20 c. – Переглянути автореф. дис. – Режим доступу: http://www.irbis–nbuv.gov.ua/cgi–bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe (дата звернення: 26.02.2018).

22.  Тищенко, С. В. Розвідувальна діяльність періодів Нової Запорізької Січі та Української революції: історичний аспект [Електронний ресурс] : автореф. дис. канд. іст. наук : 20.02.22 / С. В. Тищенко; Нац. акад. оборони України. – Київ, 2004. – 18 c. – Переглянути автореф. – Режим доступу: http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe (дата звернення: 26.02.2018).

 

Рекомендуємо Вам також звернутись до Національної бібліотеки України Імені В. Вернадського:

23.  ВА677402 Вєдєнєєв Д. В. Меч і тризуб. Розвідка і контррозвідка руху українських націоналістів та УПА (1920 – 1945) : монографія / Д. В. Вєдєнєєв, Г. С. Биструхін ; Нац. акад. СБУ. – Київ : Генеза, 2006. – 408 c. – (Таємниці війни: історія та сучасність).

24.  Вовк, Н. С. Спеціальні служби секретності Української Галицької Армії як складові системи інформаційного забезпечення війська / Н. С. Вовк // Вісн. Нац. ун-ту "Львів. політехніка". – 2014. – № 809. – С. 57–61.

25.  ВА582493 З історії розвідки та контррозвідки України. 1918–1919 р.р. : зб. документів і матеріалів / Академія Служби безпеки України ; упоряд. Д. В. Вєдєнєєв, О. А. Стаднік ; ред. В. С. Сідак. – Київ : [б.в.], 1996. – 159 с.

26.  ВА589411 З історії спеціальних служб України (1918–1920 р.р.) : зб. док. і матеріалів / Державний архів Служби Безпеки України, Академія Служби безпеки України ; упоряд. Вєдєнєєв. Д, О. Стаднік ; ред. В. Сідак, О. Пшенніков. – Київ : [б.в.], 1999. – 70 с.

27.  Ліщук Д. С. Нариси з історії розвідки і контррозвідки Війська Запорозького (кінець XVI – перша чверть XVII ст.) / Д. С. Ліщук. – Чернівці : Прут, 2011. – 179 c.

28.  ВА582570 Розвідка і контррозвідка України. 1917–1921 рр. : зб. документів і матеріалів / Інститут Служби безпеки України ; упоряд. Д. В. Вєдєнєєв, О. А. Стадник ; ред. В. С. Сідак. – Київ : [б.в.], 1995. – 167 с.

29.  ВА640875 Сідак, В. С. Спецслужба держави без території: люди, події, факти : військова розвідка та контррозвідка ДЦ УНР в екзилі 1926–1936 рр. / В. С. Сідак, Т. В. Вронська. – Київ : Темпора : Вид-во Нац. акад. СБ України, 2003. – 240 с.: іл.

30.  ВА563590 Сідак, В. С. З історії української розвідки та контрозвідки : нариси / В. С. Сідак, В. С. Степанков. – 2. вид. – Київ : Ін-т СБ України, 1995. – 201 с. 

31.  Р82068 Сідак, В. С. Українські землі кінця ХІХ– початку ХХ ст. – арена таємної боротьби провідних європейських держав (історико-правовий аналіз діяльності спецслужб) / В. С. Сідак ; Нац. акад. наук України, Ін-т історії України. – Київ : Вид-во акад. СБ України, 1997. – 39 с.

32.  В356738/2 Спеціальні служби України від найдавніших часів і до сьогодення. У 5 т. Т. 2 : Українські спецслужби доби національно-визвольних змагань 1917–1921 рр. / НАН України, Ін-т історії України, Нац. акад. Служби безпеки України ; В. С. Сідак ; редкол.: Грицак В. С. [та ін.]. – Київ : Прометей, 2017. – 471 с.

Розділ: Історія

Код: 5946    Вгору  

Система освіти в Наддніпрянській Україні кінець 19 початок 20 ст.

1.  Волошенко, В. О. Книжкові склади у просвіті селян: суспільні очікування та практики у Наддніпрянській Україні на зламі ХІХ–ХХ ст. [Електронний ресурс] / В. О. Волошенко // Гуржіївські іст. читання. – 2017. – Вип. 11. – С. 47–56.

2.   63.3 (4УКр–4Дні) Г 20 Гарбузова, І. В. Розвиток кооперативного шкільництва в Наддніпрянській Україні (20–ті рр. XX ст.) / І. В. Гарбузова // Наддніпрянська Україна: історичні процеси, події, постаті. – 2008. – Вип.6. – С. 272–278.

3.  Гарбузова, І. Історіографія розвитку кооперативного шкільництва в Наддніпрянській Україні (друга половина ХІХ – початок ХХ ст.) у радянський період [Електронний ресурс] / І. Гарбузова // Психолого-педагогічні проблеми сільської школи. – 2011. – № 38. – С. 160–165.

4.  Грицик, Л. Ю. Боротьба за відкриття українознавчих кафедр в університетах Наддніпрянщини (1905–1907 рр. ): вітчизняна історіографія [Електронний ресурс] / Л. Ю. Грицик. // Історія науки і біографістика. – 2015. – № 2.

5.   Грицик, Л. Іноземна складова студентського руху в Наддніпрянській Україні у другій половині ХІХ – на початку ХХ ст.: історіографія [Електронний ресурс] / Л. Грицик // Часоп. укр. історії. – 2017. – Вип. 35. – С. 56–63.

6.   Грицик, Л. Київське студентство в суспільно-політичному житті Наддніпрянщини (др. пол. ХІХ – поч. ХХ ст.): сучасна українська історіографія [Електронний ресурс] / Л. Грицик // Часоп. укр. історії. – 2015. – Вип. 31. – С. 86–93.

7.   Грицик, Л. Повсякденність студентства Наддніпрянщини другої половини ХІХ – початку ХХ ст. в українській історіографії [Електронний ресурс] / Л. Грицик // Наук. зап. з укр. історії. – 2015. – Вип. 37. – С. 149–155.

8.   63.3(4УКР) Н 34 Демуз, І. Наддніпрянська «Просвіта» початку XX ст. у висвітленні очевидців, радянських дослідників і представнпиків діаспори / І. Демуз // Наук. зап. з укр. історії / Переяслав-Хмельниц. держ. пед. ун-т ім. Григорія Сковороди. – Переяслав-Хмельницький, 2010. – Вип. 24. – С. 167–175.

9.    Додонова, Г. В. Аудиторна та позааудиторна робота науково-педагогічних працівників університетів Наддніпрянської України другої половини ХІХ – початку ХХ ст. [Електронний ресурс] / Г. В. Додонова // Південний архів. Серія : Історичні науки. – 2008. – Вип. 28–29. – С. 55–60.

10.   Додонова, Г. В. Державна та вузівська політика в сфері формування академічних штатів університетів Наддніпрянської України в другій половині ХІХ – на початку ХХ ст. [Електронний ресурс] / Г. В. Додонова // Наук. пр. іст. ф-ту Запоріз. нац. ун-ту. – 2013. – Вип. 35. – С. 74–80.

11.  Додонова, Г. В. Наукові школи у контексті загального поступу університетської науки Наддніпрянської України другої половини ХІХ – початку ХХ ст. [Електронний ресурс] / Г. В. Додонова // Наук. пр. іст. ф-ту Запоріз. нац. ун-ту. – 2013. – Вип. 37. – С. 73–77.

12.  Дутко, О. М. М. Костомаров в історії розвитку українського підручникотворення у Наддніпрянській Україні ХІХ століття [Електронний ресурс] / О. М. Дутко // Педагогічна освіта: теорія і практика. – 2012. – Вип. 12. – С. 53–61.

13.  63.3 (4УКР-4ДНІ) Н 17 Дяченко, О. В. Освітянська діяльність О.Я. Кониського (початок 1860 рр.) / О. В. Дяченко // Наддніпрянська Україна: історичні процеси, події, постаті. – Дніпропетровськ, 2008. – Вип.6. – С. 120–132.

14.   Жук, В. В. Педагогічна діяльність професорсько-викладацького складу університетів Наддніпрянської України у першій половині ХІХ століття [Електронний ресурс] / В. В. Жук // Гілея. – 2014. – Вип. 84. – С. 41–47.

15.  63.3 (4УКр–4Дні) З–13 Завальнюк, О. М. Наукове товариство Кам'янець-Подільського університету – осередок наукового життя в добу Української революції (1919–1920) / О. М. Завальнюк // Наддніпрянська Україна: історичні процеси, події, постаті. – Дніпропетровськ, 2008. – Вип.6. – С. 316–326.

16.  63.3(49) С 47 Іваненко, О. Зв'язки університетів наддніпрянської України з болгарськими науковими центрами (друга половина ХІХ – початок ХХ ст.) / О. Іваненко // Славістична збірка / НАН України, Інститут української археології та джерелознавства ім. М. С. Грушевського ; за ред. Д. Гордієнка та В. Корнієнка. – Київ, 2015. – Вип. 1: Зб. ст. за матеріалами Перших Міжнародних наукових Соханівських читань (м. Київ, 18 листоп. 2014 р.). – С. 346–353.

17.  Іваненко, О. А. Німці в культурно-освітньому просторі Наддніпрянської України (друга половина ХІХ – початок ХХ ст.) [Електронний ресурс] / О. А. Іваненко // Укр. іст. журн. – 2014. – № 4. – С. 109–127.

18.   94(477) У 45 Кобченко, К. Освіта жінок як форма емансипації: приклад Наддніпрянської України (середина XIX–XX поч. століття) / К. Кобченко // Українські жінки у горнилі модернізації / Укр. асоц. дослідників жіночої історії, НАН України, Ін-т народознавства. – Харків, 2017. – С. 52–78.

19.   Коляда, І. А. Вчительська інтелігенція Наддніпрянської України: порівняльний аналіз матеріального та побутового становища (друга половина ХІХ – початок ХХ сторіччя) [Електронний ресурс] / І. А. Коляда // Зб. наук. пр. Харків. нац. пед. ун-ту ім. Г. С. Сковороди. Серія : Історія та географія. – 2012. – Вип. 43. – С. 104–108.

20.   Коляда, І. Методика вивчення теми: Наддніпрянська Україна в період 1907–1914 рр. (історія України, 10 клас) / І. Коляда, В. Милько // Історія в шк. – 2011. – № 7/8. – С. 27–36.

21.   Коляда, І. Сільський вчитель Наддніпрянської України (друга половина XIX –початок XX ст.): соціально–професіійний портрет / І. Коляда // Історія в шк. – 2010. – № 10. – С. 23–26.

22.  63.3 (4УКР–4ДНІ) К 62 Коляда, Н. М. Іван Панасович Соколянський (1889–1960) – теоретик дитячого руху а Україні (20–ті рр. XX ст.) / Н. М. Коляда // Наддніпрянська Україна: історичні процеси, події, постаті – Дніпропетровськ, 2008. – Вип.6. – С. 278–284.

23.  Коміренко,Ю. А. Моральне виховання в кадетських корпусах Наддніпрянської України другої половини ХІХ – початку ХХ ст. у контексті формування військової педагогіки як нової науково-практичної галузі [Електронний ресурс] / Ю. А. Коміренко // Пед. дискурс. – 2013. – Вип. 15. – С. 349–355.

24.   Крик, Н. В. Навчально-методичне забезпечення загальноосвітніх шкіл Наддніпрянської України (1917–1921 рр.) в історичній літературі [Електронний ресурс] / Н. В. Крик, А. І. Машталір // Освіта, наука і культура на Поділлі. – 2015. – Т. 22. – С. 308–329.

25.   Кругляк, М. Е. Мотивація вступу до вищої школи абітурієнтів з Наддніпрянської України в другій половині ХІХ – на початку ХХ ст. [Електронний ресурс] / М. Е. Кругляк // Гуржіївські іст. читання. – 2014. – Вип. 7. – С. 110–113.

26.   Левицька, Н. М. Аналіз змісту вищої гуманітарної освіти Наддніпрянської України (друга половина ХІХ – початок ХХ ст.) [Електронний ресурс] / Н. М. Левицька // Вісн. Черкас. ун-ту. Серія : Історичні науки. – 2013. – № 29. – С. 44–51.

27.   Левицька, Н. Дозвілля студентів-гуманітаріїв Наддніпрянської України у другій половині ХІХ – на початку ХХ ст. [Електронний ресурс] / Н. Левицька // Гілея. – 2013. – № 77. – С. 28–33.

28.  Левицька, Н. Соціальний склад та чисельність студентів-гуманітаріїв Наддніпрянської України (друга пол. ХІХ – поч. ХХ ст.) [Електронний ресурс] / Н. Левицька // Наук. зап. з укр. історії. – 2012. – Вип. 31. – С. 112–119.

29.  Левицька, Н. Становлення та розвиток вищої гуманітарної освіти Наддніпрянської України: історіографія проблеми (ІІ пол. ХІХ – поч. ХХ ст.) [Електронний ресурс] / Н. Левицька // Наук. зап. з укр. історії. – 2012. – Вип. 32. – С. 237–242.

30.   Левицька, Н. М. Студенти-гуманітарії Наддніпрянської України: чисельність та походження (друга половина ХІХ – початок ХХ ст.) [Електронний ресурс] / Н. М. Левицька // Вісн. Черкас. ун-ту. Серія : Історичні науки. – 2014. – № 19. – С. 55–59.

31.  Левицька, Н. Університетські статути Наддніпрянської України (ХІХ – початок ХХ ст.) / Н. Левицька // Київ. старовина. – 2011. – № 5. – С. 44–55.

32.  63.3 (4УКР–4ДНІ) Н 17 Ляпина, О. В. Інститути народної освіти (1920–ті – початок 1930–х рр.): порівняльний аспект / О. В. Ляпина // Наддніпрянська Україна: історичні процеси, події, постаті. – Дніпропетровськ, 2008. – Вип.6. – С. 263–271.

33.  63.3 (4УКР–4ДНІ) Н 17 Маслюченко, С. П. Сергій Подолинський в культурно–науковому житті України / С. П. Маслюченко // Наддніпрянська Україна: історичні процеси, події, постаті. – Дніпропетровськ, 2008. – Вип.6. – С. 171–181.

34.  63.3 (4УКр–4Дні) Н 17 Милько, В. І. Науково-культурницька і громадська діяльність О.О. Русова у контексті дослідження Наддніпрянської України Південно-Західним відділом імператорського Російського Географічного товариства (70–ті рр. XIX ст.) / В. І. Милько // Наддніпрянська Україна: історичні процеси, події, постаті. – Дніпропетровськ, 2008. – Вип. 6. – С. 133–142.

35.  Морозова, О. С. Боротьба «Просвіт» Наддніпрянської України за освіту рідною мовою [Електронний ресурс] / О. С. Морозова // Наук. пр. Миколаїв. держ. гуманітар. ун-ту ім. Петра Могили комплексу «Києво-Могилянська академія». Серія : Історичні науки. – 2008. – Т. 96, вип. 83. – С. 184–187.

36.  Морозова, О. С. Розбудова національної початкової освіти з рідною мовою викладання в Наддніпрянській Україні наприкінці ХІХ – на початку ХХ століття [Електронний ресурс] / О. С. Морозова // Наук. пр. Чорномор. держ. ун-ту ім. Петра Могили комплексу «Києво-Могилянська академія». Серія : Історичні науки. – 2009. – Т. 100, вип. 87. – С. 39–43.

37. 63.3 (4УКР–4ДНІ) Н 17 Неліпа, Г. С. Культурно-наукова діяльність Олександра Федоровича Кістяківського / Г. С. Неліпа // Наддніпрянська Україна: історичні процеси, події, постаті. – Дніпропетровськ, 2008. – Вип.6. – С. 142–151.

38. Носенко, О. В. Внесок української інтелігенції у національне відродження Наддніпрянської України у другій половині XIX ст. / О. В. Носенко // Гілея. – 2013. – № 4. – С. 80–84.

39.  63.3 (4УКр–4Дні) Н 17 Остропольська, М. В. Формування світогляду Михайла Федоровича Комарова: українські та зарубіжні чинники / М. В. Остропольська // Наддніпрянська Україна: історичні процеси, події, постаті. – Дніпропетровськ, 2009. – Вип.7. – С. 316–322.

40.  Петренко, Н. В. Чинники розвитку системи комерційної освіти в наддніпрянській Україні наприкінці ХІХ – початку XX століття [Електронний ресурс] / Н. В. Петренко // Педагогіка формування творчої особистості у вищій і загальноосвітній школах. – 2013. – Вип. 28. – С. 24-29.

41. 63.3 (4УКР–4ДНІ) Н 17 Посохова, Л. Ю. Європейська університетська культура та православні колегіуми України / Л. Ю. Посохова // Наддніпрянська Україна: історичні процеси, події, постаті. – Дніпропетровськ, 2009. – Вип.7. – С. 131–142.

42. 63.3 (4УКР) В48 Потапенко, М. В. Діяльність польських студентських організацій на території Наддніпрянської України у березні 1917 – квітні 1918 рр. / М. В. Потапенко // Наук. зап. Вінниц. держ. пед. ун–ту ім. Михайла Коцюбинського. Серія : Історія. – Вінниця, 2008. – Вип. 14: За матеріалами Міжнародної наукової конференції «Національна інтелігенція в історії та культурі України». – С. 153–158.

43. 63.3 (4УКР–4ДНІ) Н 17 Радчук, А. Михайло Старицький та Михайло Драгоманов: до історії взаємин / А. Радчук // Наддніпрянська Україна: історичні процеси, події, постаті. – Дніпропетровськ, 2009. – Вип.7. – С. 307–316.

44.  Смоляр, Л. Історія середньої професійної освіти жінок Наддніпрянської України в другій половині ХІХ – початку ХХ століття [Електронний ресурс] / Л. Смоляр // Етнічна історія народів Європи. – 2000. – Вип. 4. – С. 16–22.

45.  Стрілецька, Н. Концептуальні засади шкільної математичної освіти в Наддніпрянській Україні (кінець ХІХ – початок ХХ ст.) [Електронний ресурс] / Н. Стрілецька // Рід. шк. – 2012. – № 8/9. – С. 64–70.

46. Тарасов, А. До питання про зв’язки української молоді Наддніпрянської України з Галичиною: гурток Київських вищих жіночих курсів (80–ті рр. XIX ст.) / А. Тарасов // Мандрівець. – 2013. – № 2. – С. 20–23.

47.  Ховрич, С. М. Актуалізація проблеми інтегрування освітян у міжнародний соціум інтелектуалів (на прикладі вишів Наддніпрянської України наприкінці ХІХ — на початку ХХ ст.) [Електронний ресурс] / С. М. Ховрич // Проблеми історії України XIX – поч. XX ст. – 2013. – Вип. 22. – С. 280–288.

48.  Чортенко, А. М. Політизація студентства Наддніпрянської України наприкінці ХІХ – на початку ХХ ст. (причини, суть, наслідки) [Електронний ресурс] / А. М. Чортенко // Вісн. Луганськ. нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка. Історичні науки. – 2010. – № 19. – С. 23–238.

49.  Шевчук, Г. До історії освіти в Наддніпрянській Україні у ХІХ - на початку ХХ століття [Електронний ресурс]  / Г. Шевчук // Вісн. Львів. ун-ту. Серія : Педагогічна. – 2011. – Вип. 27. – С. 228–237.  – Режим доступу: http://bit.ly/2BOMMAE

50.  Шип, Н. А. Київська духовна академія – центр вищої духовної освіти Наддніпрянської України (XIX – початок XX ст.) / Н. А. Шип // Укр. іст. журн . – 1999. – № 2. – С. 63–76.

51.  63.3 (4УКР–4ДНІ) Н 17 Шляхов, О. Б. Освіта в Україні в умовах становлення раннєіндустріального суспільства (кінець XIX – початок XX ст.) / О. Б. Шляхов // Наддніпрянська Україна: історичні процеси, події, постаті. – Дніпропетровськ, 2008. – Вип.6. – С. 210–217.

52.  Яременко, І. Земська реформа 1864 р. : народні школи та вчительство Наддніпрянської України російської імперії / І. Яременко // Історія в шк. – 2014. – № 8/9. – С. 11–15.

Розділ: Історія

Сторінка 2 з 20 < 1234567 > До останньої »

Розділи:
Інтернет і телекомунікації [39]
Історія [296]
Бібліотеки. Архіви [342]
Біологія. Медицина [39]
Бухгалтерський облік та аудит [135]
Військове справа. ОБЖ [11]
Вінниччина [197]
Географія. Країнознавство [28]
Держава і право [188]
Екологія [24]
Економіка. Управління. Фінанси [1709]
Електронні бібліотеки, сайти [19]
Етнографія [27]
Кіно. Театр [7]
Комп'ютери і програми [29]
Кулінарія [6]
Культура. Мистецтво. ЗМІ [95]
Літературознавство [190]
Математика. Кібернетика [20]
Мовознавство. Іноземні мови [144]
Музика [22]
Не в тему! (offtopics) [10]
Педагогіка. Освіта. Професії [200]
Політика. міжнародні відносини [54]
Психологія. Психіатрія [55]
Сільське господарство [138]
Словники. Довідники. Енциклопедії [9]
Статистика [6]
Тексти книжок [44]
Техніка. Виробництво. Стандарти [60]
Туризм [12]
Фізика. Астрономія [8]
Філософія. Соціологія. Релігія [67]
Физкультура и спорт [11]
Хімія [8]

Rambler's Top100    
Copyright © ОУНБ ім. К.А.Тімірязєва 1998-2020
Дизайн:Березюк Сергій
Програмування:Мачушенко Дмитро
Всі матеріали на цьому сайті розміщені на умовах ліцензії Creative Commons Attribution 4.0 International, якщо не зазначене інше