ОУНБ ім. К.А. Тімірязєва
  
Наша адреса:
Україна, м. Вінниця,
21100, Соборна, 73
Тел. (0432) 56-27-92
Факс (0432) 67-03-41
 

E-Mail: inform@library.vn.ua

Ми працюємо:

Понеділок - четвер з 10.00 до 19.00,
Субота та неділя з 10.00 до 18.00
П'ятниця - вихідний день
Остання середа кожного місяця - санітарний деньBiblioteka Publiczna im. Zygmunta Jana Rumla w Dzielnicy Praga Południe m.st. Warszawy 
Офiцiйне представництво Президента України
Корпорація Інком
Урядовий портал
Урядова телефонна «гаряча лінія»
Офіційний портал Верховної Ради України
Вінницька ОДА
Вінницька обласна Рада - офіційний інтернет-сайт
Вінницька міська рада
Управління культури і мистецтв Вінницької облдержадміністраціїВіртуальна довідка

Сторінка 9 з 9 « До першої < 456789

Код: 2952  Прошу допомогти у пошуку відповіді на запитання:"Проблеми сучасного управлінського обліку". Заздалегіть дякую  Вгору  

Дєгтяр А. Актуальні проблеми управлінського обліку/ А.Дєгтяр // Збірник наукових праць Української Академії державного управління при Президентові України. -2000. -вып. 2, ч.1. - С.78-82

Задорожний З. Проблеми управлінського обліку витрат на оплату праці в будівництві/ З. Задорожний // Бухгалтерський облік і аудит. -2004. -№ 10. - С.37-43. -Бібліографія: 15 назв.

Белоусова І. Проблеми впровадження управлінського обліку на підприємствах/ І. Белоусова // Бухгалтерський облік і аудит. -2005. -№ 5. - С. 30-34. -Бібліогр.: 16 назв

Зарицька, Олена Проблеми розвитку банківського управлінського обліку/ О. Зарицька // Вісник Національного Банку України. -2005. -№ 8. - С. 40-42. -Схем 4

Нападовська Л.В. Проблеми становлення та розвитку управлінського обліку в Україні Бухгалтерський облік і аудит. – 2001. - №9. – с. 33-38

Розділ: Бухгалтерський облік та аудит

Код: 2938  Добрий день! Допоможіть знайти інформацію з дисципліни "Облік у зарубіжних країнах", на тему: "Основи управління обліку в зарубіжних країнах". ДУЖЕ ВДЯЧНА.  Вгору  

65.052 Б 93 Бутинець, Франц Францович Бухгалтерський облік у зарубіжних країнах/ Ф.Ф.Бутинець, Л.Л.Горецька. -Житомир: Рута, 2002. -544 с.

65.052.9(0) К 75 Кочерга С.В. Бухгалтерський облік у зарубіжних країнах: Навч. посіб./ С.В. Кочерга, К.А. Пилипенко. -К.: Центр навчальної літератури, 2005. -216 с.

65.052.9(0) Є 91 Єфіменко, Василь Іванович Облік у зарубіжних країнах: Навч.-метод. посіб. для самост. вивч. дисципліни/ В.І. Єфіменко, Л.І. Лук'яненко. -К.: КНЕУ, 2005. -211 с

Розділ: Бухгалтерський облік та аудит

Код: 2895  шукаю усе про нормативне регулювання та правове забезпечення бухгалтерського обліку  Вгору  

1.    65.052.9(4УКР) К 40 Кім Г.Кім, Генадій Бухгалтерський облік: первинні документи та порядок їх заповнення : Навч. посіб. для студ. вузів/ Г. Кім, В.В. Сопко, С.Г. Кім. -К.: Центр навчальної літератури, 2004. -440 с.. -(Бухгалтерія)

2.    67.9(4УКР)301 Б 94 Бухгалтерський облік та звітність в Україні : Зб. нормат.-прав. актів: Станом на 1 лип. 2001 р./ Уклад. М.І. Камлик. -К.: Атіка; Літера ЛТД, 2001. -752 с.

3.    67.9(4УКР)301 Б 94 Бухгалтерський облік та звітність в Україні : Зб. нормат.-прав. актів/ Уклад. М.І. Камлик. -2-е вид., доп. і перероб.. -К.: Атіка, 2005. -800 с.

4.    67.9(4УКР)301 Б 94 Бухгалтерський облік. Правове регулювання, стандарти, контроль. -К.: Юрінком Інтер, 2004. -416 с.. -(Бюлетень законодавства і юридичної практики України; № 4)

5.    65.052.2 П 18 Пархоменко Валерій МиколайовичПархоменко Валерій Миколайович Бухгалтерський облік в Україні : Нормативи. Коментарі. Ч. 4/ В.М. Пархоменко. -К.: Лібра, 1998. -368 с.: табл.

6.    65.052.2 П 18 Пархоменко Валерій Миколайович Бухгалтерський облік в Україні : Нормативи. Коментарі. Ч. 2. Організація бухгалтерського обліку/ В.М. Пархоменко. -К.: Лібра, 1996. -368 с.: табл.

7.    65.052.9(4УКР) Б 93 Бутинець Ф.Ф. Бухгалтерський облік: облікова політика і план рахунків, стандарти і кореспонденція рахунків, звітність : Навч. посіб./ Ф. Ф. Бутинець, Н.М.Малюга. -3-є вид., перероб. і доп.. -Житомир: Рута, 2001. -512 с.

8.    65.052.9(4УКР) Б 94 Бухгалтерський облік в Україні :  Навч. посіб. Нормативно-практичні матеріали/ Ред. Р. Хом'як . -Л.: Інтелект-Захід, 2001. -728 с.

9.    65.052 Г 61 Голов С.Ф. Бухгалтерський облік за міжнародними стандартами: приклади та коментарі : Практ. посіб./ С.Ф.Голов, В.М.Костюченко . -К.: Лібра, 2001. -840 с.

10. Синкова О.До проблеми правового регулювання бухгалтерського і податкового обліку/ О. Синкова // Підприємництво, господарство і право. -2003. -№ 8. - С. 27-30. -Бібліограф.: 7 назв.

11. Ігнатенко, Станіслав Правові норми які визначають відомості про створенні резервів у бухгалтерському та податковому обліку банків/ С. Ігнатенко, Л. Когут // Вісник Національного Банку України. -2005. -№ 10. - С. 50-55

Розділ: Бухгалтерський облік та аудит

Код: 2888  Допоможіть знайти щонебудь по консолідованій звітності! А також "Бухгалтерський облік і аудит" журнал в електронном вигляді! Дякую!  Вгору  

"Все про бухгалтерський облік"

1. Річна консолідована фінансова звітність АБ "АЖІО" за 2005 рік // Урядовий кур'єр. - 2006. - 30 травня. - C. 12-14

2. Коршикова  Р. Консолідована  фінансова звітність: призначення  та  методика  складання./ Коршикова  Р. // Бухгалтерський облік і аудит. - 2000. - № 7. - С.28-40

3. Швець В.Г. Актуальні проблеми відображення гудвілу та торгових марок у консолідованій фінансовій звітності/ В.Г. Швець, К.Р. Сосновський // Вісник КНУ Шевченка: Сер. Економіка. - 2005. - № 77-78. - C. 5-7

4. Сук Л. Консолідована фінансова звітність/ Л. Сук // Бухгалтерія в сільському господарстві . - 2004. - № 21. - C. 10-12

5. Костюченко, Валентина Консолідована фінансова звітність при поетапному об'єднанні бізнесу/ Валентина Костюченко // Бухгалтерський облік і аудит. - 2006. - № 6. - C. 12-16. -Бібліогр.: 7 назв.

Анотація: Розлянуто облікові підходи до складання консолідованої фінансової звітності в разі поетапного об'єднання бізнесу відповідно до Мжнародних стандартів фінансової звітності.

Розділ: Бухгалтерський облік та аудит

Код: 2786  Підскажіть будь-ласка яка література з Організації аудиту є у бібліотеці  Вгору  

1.    65.9(4УКР)32  Б 11 Білик М.Д. Організація і методика аудиту сільськогосподарських підприємств : Підручник/ М. Д. Білик. -К.: КНЕУ, 2003. -628 с.

2.    65.053 К 65 Контрольні завдання до практичних занять з курсу "Організація та методика аудиту" для студ. спец. 8.050106 денної форми навчання/ Уклад. Т.В. Мултанівська,  А.О. Гузій. -Х.: ХДЕУ, 2004. -55 с.

3.    65.053 О-64 Організація і методика аудиту підприємницької діяльності : Навч.-метод. посіб. для студ. вузів/ В.Є. Труш, Т.А. Калінська, Т.А. Алексєєва, І.О. Дмитрієнко. -Херсон: ОЛДІ-плюс, 2002. -128 с.

4.    65.053 Д 69 Дорош Н.І. Аудит: методологія і організація/ Н. І.Дорош. -К.: Знання, 2001. -402 с.. -Бібліогр.: с. 390-402

5.    65.053 К 90 Кулаковська Л.П. Організація і методика аудиту : Навч. посіб. для вузів/ Л.П. Кулаковська, Ю.В. Піча. -2-е вид.. -К.: Каравела, 2005. -560 с.. -(Вища освіта в Україні)

6.    65.053 К 90 Кулаковська Л.П. Організація і методика аудиту : Навч. посіб. для вузів/ Л.П. Кулаковська, Ю.В. Піча. -К.: Каравела, 2004. -568 с.. -(Вища освіта в Україні)

7.    65.053 О-64 Організація і методика проведення аудиту : Навч.-практ. посіб./ В.В. Сопко, В.П. Шило, Н.І. Верхоглядова та ін. -2-е вид., перероб. та доп.. -К.: Професіонал, 2006. -576 с.. -Бібліогр.: с. 573-575

8.    65.053 У 74 Усач Б.Ф. Організація і методика аудиту : Підручник/ Б.Ф. Усач, З.О. Душко, М.М. Колос. -К.: Знання, 2006. -295 с.

9.    65.052.2 Г 80 Гресь Н.Л. Організація виробничої практики зі спеціальності "Облік і аудит" : Навч. посіб./ Н.Л. Гресь. -К.: Центр навчальної літератури, 2006. -112 с.

10. 65.052.2 Б 75 Боднар Т.П. Основи бухгалтерського обліку і аудиту в страхових організаціях : Конспект лекцій/ Т.П. Боднар. -Вінниця: ВІРЕУ, 1998. -154 с.

11. 65.052.9(4УКР) Г 18 Гаманкова О.О.Облік і аудит у страхових організаціях : Навч.-метод. посіб. для самост. вивч. дисц./ О.О. Гаманкова, Н.В. Задорожна. -К.: КНЕУ, 2005. -183 с

12. Бодюк А. Принципи й вимоги до організації аудиту // Бухгалтерський облік і аудит. - 2005. - № 12. - C. 46-51

13. Нетикша О. Організація процесу внутрішнього  аудиту // Бухгалтерський облік і аудит. - 2002. - № 8. - С.46-49

14. Кінащук, Ларіса Організація та правове забезпечення аудиторської діяльності в Україні/ Ларіса Кінащук // Підприємництво, господарство і право. - 2004. - № 1. - C. 28-30

15. Давидов Г. Організація і методика проведення управлінського аудиту грошових коштів // Вісник Тернопільської Академії народного господарства. - 2005. - № 2. - C. 213-222

Розділ: Бухгалтерський облік та аудит

Код: 2776  Теоретичний матеріал для написання курсової роботи на тему "Облік заготівельної і збутової діяльності підприємства"  Вгору  

Правдюк Н.Л.  Особливості обліку витрат на збут у сільському господарстві/ Н.Л.Правдюк // Економіка АПК. -2001. -№ 7. - С.85-88

Сук П. Облік адміністративних витрат і витрат на збут/ П. Сук // Бухгалтерія в сільському господарстві . -2005. -№ 24. - С. 48-49

Книги з питаннь Бухгалтерського обліку знаходятся у  у Відділі літератури та інформації з питань економіки та права (ЕП) (філія, І поверх, телефон: 32-16-24)

Розділ: Бухгалтерський облік та аудит

Код: 2092  Контрольна робота "Інформаційні системи і технології в обліку"  Вгору  

Готові роботи ми не розшукуємо

65.052 І-33 Івахненков, Сергій Володимирович Інформаційні технології в організації бухгалтерського обліку та аудиту: Навч. посіб./ С. В. Івахненков. -К.: Знання-Прес, 2003. -349 с.

65.052.2 І-74 Інформаційні системи бухгалтерського обліку: Підручник/ Ф.Ф.Бутинець, С.В.Івахненков, Т.В.Давидюк. -2-е вид., перероб. і доп.. -Житомир: Рута,  2002. -544 с.

65.052 І-33 Івахненков, Сергій Володимирович Інформаційні технології в організації бухгалтерського обліку та аудиту: Навч. посіб./ С. В. Івахненков. -К.: Знання-Прес, 2003. -349 с.

65.052.2 Ш 66 Шквір, Володимир Дмитрович Інформаційні системи і технології в обліку: Навч. посіб./ В.Д. Шквір, А.Г. Загородній, О.С. Височан. -Л.: Львівська політехніка, 2003. -268 с.

65.052.9(4УКР) М 54 Методичні рекомендації до виконання лабораторних робіт з курсу "Інформаційні системи і технології обліку" для студ. спец. 8.050106 денної форми навчання/ Уклад. Г.П. Коц , І.Л. Латишева, Л.М. Письменецька, Г.О. Плеханова. -Х.: ХДЕУ, 2004. -84 с.

Розділ: Бухгалтерський облік та аудит

Код: 1688  "Бух.облік" - Сахарцева "Бух.облік в готелях України" - Король или то что подойдет по теме: Облік витрат у готелі.  Вгору  

Бухгалтерський облік

65.052.9(4УКР) С 22 Сахарцева, Ірина Іванівна Бухгалтерський облік: Навч. посіб. з викон. практ. задач/ І.І. Сахарцева, Г.А. Семенов, Г.М. Бескоста. -К.: Кондор, 2005. -556 с.

Світлана КОРОЛЬ Облік витрат на підприємствах, що надають готельні послуги Дебет-Кредит № 34(19.8.2002) , № 35 (26.8.2002),  № 37 (9.9.2002)

Людмила РУБЛЕВСЬКА  Готельний бізнес. Окремі нюанси Дебет-Кредит № 41 (11.10.2004)

Розділ: Бухгалтерський облік та аудит

Код: 1632  Предмет Управлінський облік. Облік виробничих витрат по заказам  Вгору  

1.    65.052.9(4УКР)2 Д 55  Добикіна Е.К. Управлінський облік в оперативній діяльності підприємства : Навч. посіб. для студ. вузів/ Е.К. Добикіна, В.В. Ровенська, В.С. Рижиков. -К.: Слово, 2005. -272 с.

2.    65.052.9(4УКР) Л 67 Лишиленко О.В. Бухгалтерський управлінський облік : Навч. посіб./ О.В. Лишиленко. -К.: Центр навчальної літератури, 2004. -254 с.

3.    65.052.9(4УКР) Н 27 Нападовська Л.В.Управлінський облік : Підруч. для студ. вузів. -К.: Книга, 2004. -544 с.

4.    65.052 П 91 Пушкар М.С. Управлінський облік : Навч. посіб. -Т.: Карт-бланш, 1997. -163 с.: табл.

5.    65.052.9(4УКР) Г 61 Голов С.Ф. Управлінський облік : Підруч. для студ. вузів. -К.: Лібра, 2003. -704 с.

6.    65.052 Л 46 Лень В.С. Управлінський облік : Навч. посіб. -К.: Знання-Прес, 2003. -287 с.. -(Вища освіта ХХІ століття)

7.    Биховець С.О. Галузеві особливості обліку витрат незавершеного виробництва та удосконалення виробничого процесу// Формування ринкових відносин в Україні. - 2005. - № 12. - C. 97-103

8.    Ярмоленко В.П. Про склад і класифікацію виробничих витрат  // Бухгалтерія в сільському господарстві . - 2000. - № 11. - С.20-24.

Розділ: Бухгалтерський облік та аудит

Код: 1627  Порадьте всі можливі джерела по вивченню Бухгалтерського обліку . Щиро дякую   Вгору  

Літератури за вашим запитом дуже багато. Рекомендуємо звернутись у Відділ літератури та інформації з питань економіки та права (ЕП) (філія, І поверх, телефон: 32-16-24)

Розділ: Бухгалтерський облік та аудит

Код: 63  Податковий облік (налоговый учет) та аналіз валових доходів та видатків  Вгору  

Маємо наступні джерела:  

1. 65.26 Т 48 Ткаченко Н.М. Податкові системи країн світу та України. Облік та звітність : Навч.-метод. посіб./ Н.М. Ткаченко, Т.М. Горова, Н.О. Ільєнко. -К.: Алерта, 2004. -554 с.

2. 65.9(4УКР)26 Ч-49 Чернелевський Л.М. Податковий облік і контроль : Навч. посіб./ Л.М. Чернелевський, Т.Ю. Редзюк. -К.: Пектораль, 2004. -328 с.

3. 65.052.2 П 16 Панасюк В.М. Податковий облік : Навч. посіб./ В.М.Панасюк, Є.К.Ковальчук, С.В.Бобрівець. -Т.: Карт-бланш, 2002. -260 с.

Розділ: Бухгалтерський облік та аудит

Код: 57  Робочі документи аудитора (назви).  Вгору  

Маємо наступні джерела:

1.    65.053 А 93 Аудит і аудиторська діяльність : Навч. посіб./ Л.С. Шатковська. -К.: Урожай, 1996. -255 с. Анотація: Розкрито суть, зміст та мету аудиту і аудиторської діяльності , її організацію з урахуванням зарубіжного і вітчизняного досвіду. Викладено методику одержання аудиторських свідчень, порядок оформлення матеріалів перевірки фінансової звітності. Окремі розділи присвячено фінансовому контролю об'єктів виробничо-фінансової діяльності підприємств та особливостям аудиту підприємницької діяльності окремих структур ринкової економіки.

2.    65.053 А 93 Аудит: теорія і практика : Навч. посіб./ А.Г.Загородній, М.В. Корягін. -2-е вид., доп. і перероб.. -Л.: Львівська політехніка, 2004. -456 с.

3.    65.053 Б 61 Білуха М.Т. Курс аудиту : Підручник/ М.Т. Білуха. -К.: Вища шк., 1998. -574 с.

4.    65.053 Б 81 Бондаренко Н.О. Аудит суб'єктів підприємницької діяльності : Навч. посіб. для вузів/ Н.О. Бондаренко, В.Д. Понікаров, С.М. Попова. -К.: Центр навчальної літератури, 2004. -300 с.

5.    65.053 Б 93 Бутинець Франц Францович Аудит : Підручник/ Ф.Ф. Бутинець. -2-е вид., доп. і перероб.. -Житомир: Рута, 2002. -672 с.. -(Вища освіта ХХІ століття)

6.    65.053 Д 13 Давидов Григорій Миколайович  Аудит : Навч. посіб./ Г.М.Давидов. -2-е вид., перероб. і доп.. -К.: Знання, 2001. -363 с.. -(Вища освіта ХХІ століття)

7.    65.053 Д 69 Дорош Ніна Іванівна Аудит: методологія і організація/ Н. І.Дорош. -К.: Знання, 2001. -402 с.. -Бібліогр.: с. 390-402

8.    65.053 К 13 Кадуріна Л.О. Основи аудиту : Навч. посіб./ Л.О. Кадуріна. -К.: Слово, 2003. -184 с.

9.    65.053 К 43 Кириченко В.В. Аудит: теорія та практика : Навч.-метод. посіб./ В.В. Кириченко, Т.П. Боднар. -Вінниця: ВІРЕУ, 2000. -115 с.

10.    65.053 К 90 Кулаковська Л.П. Організація і методика аудиту : Навч. посіб. для вузів/ Л.П. Кулаковська, Ю.В. Піча. -К.: Каравела, 2004. -568 с.. -(Вища освіта в Україні)

11.    65.053 К 90 Кулаковська Л.П. Основи аудиту : Навч. посіб./ Л.П. Кулаковська, Ю.В. Піча. -2-е вид., перероб. і доп.. -К.: Каравела; Л.: Новий Світ-2000, 2002. -504 с.

12.    65.053 У 74 Усач Богдан Федорович Аудит : Навч. посіб./ Б. Ф. Усач. -2-ге вид., стер. -К.: Знання-Прес, 2003. -223 с.

13.    65.053 У 74 Усач Богдан Федорович Аудит : Навч. посіб./ Б.Ф. Усач. -3-є вид., стереотип.. -К.: Знання-Прес, 2004. -223 с.

Розділ: Бухгалтерський облік та аудит

Код: 30  Організація і методика аудиту.  Вгору  

1.    65.053 О-64 Організація і методика аудиту підприємницької діяльності : Навч.-метод. посіб. для студ. вузів/ В.Є. Труш, Т.А. Калінська, Т.А. Алексєєва, І.О. Дмитрієнко. -Херсон: ОЛДІ-плюс, 2002. -128 с.

2.    65.053 А 93 Аудит: теорія і практика : Навч. посіб./ А.Г.Загородній, М.В. Корягін. -2-е вид., доп. і перероб.. -Л.: Львівська політехніка, 2004. -456 с.

3.    65.053 Б 43 Белуха Николай Тимофеевич Аудит : Учебник/ Н.Т. Белуха. -К.: Знання, 2000. -769 с.. -(Высшее образование XXI века)

4.    65.053 Б 81 Бондаренко Н.О. Аудит суб'єктів підприємницької діяльності : Навч. посіб. для вузів/ Н.О. Бондаренко, В.Д. Понікаров, С.М. Попова. -К.: Центр навчальної літератури, 2004. -300 с.

5.    65.053 Б 93 Бутинець Франц Францович Аудит : Підручник/ Ф.Ф. Бутинець. -2-е вид., доп. і перероб.. -Житомир: Рута, 2002. -672 с.. -(Вища освіта ХХІ століття)

6.    65.053 Д 13 Давидов Григорій Миколайович Аудит : Навч. посіб./ Г.М.Давидов. -2-е вид., перероб. і доп.. -К.: Знання, 2001. -363 с.. -(Вища освіта ХХІ століття)

7.    65.053 Д 69 Дорош Ніна Іванівна Аудит: методологія і організація/ Н. І.Дорош. -К.: Знання, 2001. -402 с.. -Бібліогр.: с. 390-402

8.    65.053 К 13 Кадуріна Л.О. Основи аудиту : Навч. посіб./ Л.О. Кадуріна. -К.: Слово, 2003. -184 с.

9.    65.053 К 43 Кириченко В.В. Аудит: теорія та практика : Навч.-метод. посіб./ В.В. Кириченко, Т.П. Боднар. -Вінниця: ВІРЕУ, 2000. -115 с.

10.    65.053 К 90 Кулаковська Л.П. Організація і методика аудиту : Навч. посіб. для вузів/ Л.П. Кулаковська, Ю.В. Піча. -К.: Каравела, 2004. -568 с.. -(Вища освіта в Україні)

11.    65.053 К 90 Кулаковська Л.П. Основи аудиту : Навч. посіб./ Л.П. Кулаковська, Ю.В. Піча. -2-е вид., перероб. і доп.. -К.: Каравела; Л.: Новий Світ-2000, 2002. -504 с.

12.    65.053 У 74 Усач Б.Ф. Аудит : Навч. посіб./ Б.Ф. Усач. -3-є вид., стереотип.. -К.: Знання-Прес, 2004. -223 с.

Підготувала провідний бібліотекар Н.В. Березюк.

Розділ: Бухгалтерський облік та аудит

Сторінка 9 з 9 « До першої < 456789

Розділи:
Інтернет і телекомунікації [39]
Історія [296]
Бібліотеки. Архіви [342]
Біологія. Медицина [39]
Бухгалтерський облік та аудит [135]
Військове справа. ОБЖ [11]
Вінниччина [197]
Географія. Країнознавство [28]
Держава і право [188]
Екологія [24]
Економіка. Управління. Фінанси [1709]
Електронні бібліотеки, сайти [19]
Етнографія [27]
Кіно. Театр [7]
Комп'ютери і програми [29]
Кулінарія [6]
Культура. Мистецтво. ЗМІ [95]
Літературознавство [190]
Математика. Кібернетика [20]
Мовознавство. Іноземні мови [144]
Музика [22]
Не в тему! (offtopics) [10]
Педагогіка. Освіта. Професії [200]
Політика. міжнародні відносини [54]
Психологія. Психіатрія [55]
Сільське господарство [138]
Словники. Довідники. Енциклопедії [9]
Статистика [6]
Тексти книжок [44]
Техніка. Виробництво. Стандарти [60]
Туризм [12]
Фізика. Астрономія [8]
Філософія. Соціологія. Релігія [67]
Физкультура и спорт [11]
Хімія [8]

Rambler's Top100    
Copyright © ОУНБ ім. К.А.Тімірязєва 1998-2021
Дизайн:Березюк Сергій
Програмування:Мачушенко Дмитро
Всі матеріали на цьому сайті розміщені на умовах ліцензії Creative Commons Attribution 4.0 International, якщо не зазначене інше