ОУНБ ім. К.А. Тімірязєва
  
Наша адреса:
Україна, м. Вінниця,
21100, Соборна, 73
Тел. (0432) 56-27-92
Факс (0432) 67-03-41
 

E-Mail: inform@library.vn.ua

Ми працюємо:

Понеділок - четвер з 10.00 до 19.00,
Субота та неділя з 10.00 до 18.00
П'ятниця - вихідний день
Остання середа кожного місяця - санітарний деньBiblioteka Publiczna im. Zygmunta Jana Rumla w Dzielnicy Praga Południe m.st. Warszawy 
Офiцiйне представництво Президента України
Корпорація Інком
Урядовий портал
Урядова телефонна «гаряча лінія»
Офіційний портал Верховної Ради України
Вінницька ОДА
Вінницька обласна Рада - офіційний інтернет-сайт
Вінницька міська рада
Управління культури і мистецтв Вінницької облдержадміністраціїВіртуальна довідка

Сторінка 4 з 9 < 123456789 >

Код: 4409  Доброго дня, допоможіть будь ласка знайти літературу на тему контрольної роботи:"Контролінг інвестицій в основні засоби". Дякую.  Вгору  

Контролінг інвестицій в основні засоби

 1. 65.052.9(4УКР) Б 81 Бондар, М. І. Інвестиційна діяльність: методика та організація обліку і контролю : монографія / М. І. Бондар. - К. : КНЕУ, 2008. - 256 с.
 2. 65.9(4УКР) П 78 Провайдинг інновацій : підруч. для студ. вузів / КНУ технологій та дизайну ; за ред. : М. П. Денисенка. - К. : Професіонал, 2008. - 448 с.
 3. Басюк, Т. Інвестиційний контролінг: проблеми і перспективи / Т. Басюк // Економіка України. - 2004. - № 6. - C. 32-37.
 4. Басюк, Т. Система моніторингу як складова інвестиційного контролінгу / Т. Басюк //Економіка. Фінанси. Право. - 2004. - № 2. - C. 7-12.
 5. Самофалов, П.П. Управління інвестиційною діяльністю суб'єктів господарювання на основі контролінгу / П.П. Самофалов // Формування ринкових відносин в Україні. - 2005. - № 1. - С. 13-16.

Шановний користувач! Згідно з п. 3.3. «Правил користування он-лайн (віртуальною) довідкою» Вінницької ОУНБ ім. Тімірязєва від одного користувача на добу приймається лише один запит. Всі інші запити відхиляються.

Розділ: Бухгалтерський облік та аудит

Код: 4407  Допоможіть знайти в журналах: Уніфікація управлінського обліку та внутрішньої звітності в аграрних підприємствах.  Вгору  
 1. 65.052.9(4УКР) І-23 Іванюта, П.В. Внутрішньогосподарський  (управлінський) облік у виробничих підрозділах сідьськогосподарських господарюючих суб'єктів : навч посіб. для студ. вузів / П.В. Іванюта, З.М. Левченко. - К. : Центр навчальної літератури, 2006. - 368 с.
 2. 65.052.9(4УКР) Ф 59 Фінансовий та управлінський облік на сільськогосподарських підприємствах  : підручник / за ред. : М.Ф. Огійчука. - Вид. 5-е, переробл. і доп. - К. : Алерта, 2009. - 1056 с.
 3. Іщенко, Я.П. Особливості обліку витрат сільськогосподарських підрприємств і їх вплив на формування показників фінансової звітності / Я.П. Іщенко // Збірник наукових праць Вінницького державного аграрного університету. - Вінниця, 2004. - Вип. 18. - C. 127-134.
 4. Пономаренко, О.Г. Ризики в аудиторській діяльності в аграрній сфері: сутність і класифікація  / О.Г. Пономаренко // Економіка АПК. - 2005. - № 8. - С.106-111.
 5. Сахно, Л.А. Стратегічний облік у системі управління витратами аграрних підприємств / Л.А. Сахно // АгроСвіт. - 2009. - № 24. - C. 19-24.
 6. Сахно, Л.А. Формування інформаційних потоків обліку та контролінгу в системі управління аграрними підприємствами / Л.А. Сахно // Облік і фінанси АПК. - 2008. - № 4. - C. 115 - 117.
 7. Севастьянов, А. Контроллинг – инструмент повышения качества управления предприятиями АПК / А. Севастьянов // Международный сельскохозяйственный журнал. - 2004. - № 5. -  С. 42-43.
Розділ: Бухгалтерський облік та аудит

Код: 4405  Допоможіть найти в періодичній літературі статті про: Кредитні ризики при кредитуванні сільськогосподарських підприємств. Дякую  Вгору  

Кредитні ризики при кредитуванні сільськогосподарських підприємств.

1. Баріда, Н. П. Оцінка вартості застави як складова системи управління кредитним ризиком банку / Н. П. Баріда // Інвестиції: практика та досвід. - 2010. - № 9 . - С. 52-55.

2. Горіславська, І.  Специфіка договору страхування у сільському господарстві / І. Горіславська // Підприємництво, господарство і право. - 2009. - № 10. - С. 136-137. - Бібліогр. в кінці ст.

3. Грошева, В.  Оптимізація правового забезпечення обліку й оцінки кредитних ризиків / В. Грошева // Підприємництво, господарство і право. - 2009. - № 4. - С. 30-32.

4. Гудзь, О. Є. Сучасний вимір банківського кредитування суб`єктів аграрної сфери в умовах кризових деформацій економічного простору / О. Є. Гудзь // Економіка та держава. - 2009. - № 11. - С. 22-24. - Бібліогр. с. 24 (26 назв).

5. Гудзь, О. Є. Фінансово-кредитна інфраструктура аграрної сфери України / О. Є. Гудзь // Економіка АПК. - 2009. - № 6. - С.59-63. - Бібліогр. в прим.

6. Дем'яненко, М. Я. Організаційно-економічні механізми кредитування аграрних підприємств / М.Я. Дем'яненко // Економіка АПК. - 2008. - № 3. - С. 156.

7. Кириченко, О. А. Економічна безпека суб’єктів господарювання в умовах довгострокового кредитування / О. А. Кириченко, М. В. Коніжай // Актуальні проблеми економіки. - 2009. - № 11. - С. 83-99 : форм., табл., рис. - Бібліогр.: 24 назви.

8. Кириченко, О. А. Кредитна безпека аграрного сектору України / О. А. Кириченко // АгроСвіт. - 2009. - № 8. - С. 23 - 26

9. Кириченко, О. А. Кредитування аграрного сектору економіки в умовах глобальної фінансової кризи / О. А. Кириченко, В. Д. Кудрицький // Актуальні проблеми економіки. - 2009. - № 5. - С. 207-222. - Бібліогр.: 29 назв.

10. Кириченко, О. А. Управління ризиками при кредитуванні малих та середніх підприємств аграрного сектору економіки / О. А. Кириченко, І. В. Кудря // Економіка та держава. - 2009. - № 8. - С. 20-24. - Бібліогр. с. 24 (14 назв.)

11. Кльоба, В. Л. Управління проблемою заборгованістю за кредитними операціями банку / В. Л. Кльоба // Інвестиції: практика та досвід. - 2010. - № 6. - С. 45-48 : табл.

12. Коваленко, В. В. Управління операційними ризиками в банківській системі / В. В. Коваленко // Актуальні проблеми економіки. - 2010. - № 5. - С. 189-196 : форм., табл., рис. - Бібліогр.: 20 назв.

13. Коваленко, І. Проблеми та перспективи банківського кредитування аграрної галузі регіону / І. Коваленко // Банківська справа. - 2009. - № 5. - С. 73-86 : граф.

14. Колотуха, С. Кредитне забезпечення аграрної галузі: проблеми та шляхи їх вирішення / Сергій Колотуха, Іван Коваленко // Банківська справа. - 2007. - № 4. - С. 82-88.

15. Кривцун, І. М. Управління ризиками комерційного банку / І. М. Кривцун, О. І. Кутник // Регіональна економіка. - 2008. - № 4. - С.104-108. - Бібліогр.: 4 назви.

16. Лузан, Ю. Я. Удосконалення ринку фінансових послуг як передумова розвитку аграрного виробництва / Ю. Я. Лузан // Економіка АПК. - 2009. - № 8. - С. 69-74. - Бібліогр. в підрядк. прим.

17. Марцишевська, Ю. Л. Роль фінансово-кредитного забезпечення підприємств аграрного сектору / Ю. Л. Марцишевська // Економіка АПК. - 2009. - № 5. - С.98-100. - Бібліогр. в прим.

18. Михайлов, Ю. Українські банкіри — аграріям: " Грошей для вас нема і не буде !" / Ю. Михайлов // Пропозиція. - 2008. - № 12. - С. 12 - 14, 17.

19. Мовчанюк, О. А. Ризики банківської системи України / О. А. Мовчанюк // Формування ринкових відносин в Україні. - 2010. - № 4. - С. 111-117. - Бібліогр. с. 116-117 (16 назв).

20. Оконська, О.  Кількісна оцінка кредитного ризику / О. Оконська, Н. Дехтяр // Вісник Тернопільського національного економічного університету. - 2008. - № 3. - С. 118-122

21. Петровська, Н. В. Методи підвищення ефективності антикризового управління кредитними ризиками банків / Н. В. Петровська // Економіка та держава. - 2009. - № 11. - С. 53-55 : мал. - Бібліогр. с. 55 (12 назв)

22. Прийдун, Л.  Бюро кредитних історій у системі заходів щодо оптимізації роботи банків з управління кредитними ризиками / Л. Прийдун // Вісник Тернопільського національного економічного університету. - 2009. - № 1. - С. 117-125 : табл. - Бібліогр. с. 125

23. Тіней, А. В. Суть іпотечного кредитування в сільському господарстві / А.В. Тіней // Економіка АПК. - 2008. - № 3. - С. 91-98. - Бібліогр. в підрядк. прим.

24. Фастовець, М. Проблемні аспекти ризиковості кредитування малого бізнесу в Україні / М. Фастовець // Вісник НБУ. - 2007. - № 2. - С. 38-45 : Табл.: 2; Схем.: 3. - Бібіліогр.: 7 назв.

Розділ: Бухгалтерський облік та аудит

Код: 4400  Здраствуйте! Допоможіть найти інформацію про внутршій аудит на підприємстві та проблеми його впровадження. Дякую  Вгору  
Внутршій аудит на підприємстві та проблеми його впровадження
 1. 65.053 А 93 Аудит : навч.-метод. посіб. для самост. вивч. дисципліни / Л. В. Дікань [та ін.]. – Х. : ІНЖЕК, 2009. – 276 с. – Бібліогр.: с. 247-254.
 2. Богомазов, М. Зовнішній та внутрішній аудит : взаємозв'язок і розподіл функцій. / М.Богомазов // Вісник НБУ. – 2001. – № 7. – С.60–62.
 3. Бондар, В.П. Особливості зовнішнього та внутрішнього аудиту в системі економічного контролю / В. П. Бондар // Формування ринкових відносин в Україні. – 2008. – № 4. – С. 73–76 : табл.
 4. Бурцев, В. Внутренний аудит как форма контроля коммерческой организации / В. Бурцев // Проблемы теории и практики управления. – 2007. – № 1. – С.41–48.
 5. Бурцев, В. Організація внутрішнього аудиту в компанії / В. Бурцев // Фінансовий ринок України. – 2007. – № 2. – С. 25–30.
 6. Васильева, Н. Внутренний аудит. Некоторые пути его развития / Н. Васильева // Контроль. – 2009. – № 8. – С. 50–56.
 7. Грицак, Н. Організація внутрішнього аудиту витрат автотранспортних пдприємств  / Неля Грицак // Бухгалтерський облік і аудит. – 2007. – № 2. – С. 37–40. – Бібліогр.: 4 назв.
 8. Дяченко, Л.Е. Впровадження внутрішнього аудиту на підприємствах м'ясопереробної галузі / Л. Е. Дяченко // Облік і фінанси АПК. – 2010. – № 2. – С. 91–93
 9. Зайцев, В.М. Шляхи удосконалення внутрішнього контролю в акціонерних товариствах / В. М. Зайцев // Економіка та держава. – 2008. – № 1. – С. 69–73. – Бібліогр. с. 73 (17 назв.)
 10. Кабанец, О.В. Сущность внутреннего аудита на предприятии и его стандарты / О.В. Кабанец // Менеджер. Вісник Донецького державного університету управління. – 2006. – № 3. – С. 91–94. – Бібліогр.: 4 назви
 11. Костюченко, В. Внутрішній аудит у системі управління холдингом / В. Костюченко // Бухгалтерський облік і аудит. – 2007. – № 2. – С. 19–25. – Бібліогр.: 8 назв
 12. Кульпина, Ю.В. Организация внутреннего маркетинг–аудита на предприятиях санаторно–курортной сферы / Ю. В. Кульпина // Экономические науки. – 2008. – № 2. – С. 286–289 : рис.
 13. Назарова, Г.Б. Методика внутрішнього аудиту доходів підприємства / Г.Б. Назарова // Формування ринкових відносин в Україні. – 2006. – № 11. – С. 99–104.
 14. Пастушенко, В. І. Організація внутрішнього аудиту на підприємствах молокопереробної промисловості / В.І. Пастушенко // Формування ринкових відносин в Україні. – 2006. – № 11. – С. 56–60. – Бібліогр.: 6 назв
 15. Плішка, М. Г. Внутрішній аудит промислової безпеки як система контролю за виробничим та навколишнім середовищем підприємства [Карти, рукопис] : з досвіду ДК "Укргазвидобування" / М. Г. Плішка // Нафтова і газова промисловість. – 2007. – № 1. – С. 54–55.
 16. Савчук, В. Внутрішній аудит в системі корпоративного управління підприємством  / В.  Савчук // Економіка України. – 2004. – № 5. – С. 50–55.
 17. Семенченко, С. Внутрішній аудит у кооперативних формуваннях / С.Семенченко // Економіка АПК. – 2003. – № 6. – С.107–110.
 18. Семенченко, С. Якість інформації як критерій і чинник внутрішнього аудиту / С. Семенченко // Економіка АПК. – 2003. – № 2. – С.117–120.
 19. Смирнов, А.А. Внутренний контроль и внутренний аудит в кредитных организациях / А.А. Смирнов // Экономические науки. – 2007. – № 12. – С. 292–295
 20. Сонин, А. Зачем компании внутренний аудит? / А. Сонин // Менеджмент и менеджер. – 2006. – № 7/8. – С. 21–26.
 21. Сонін, А. Навіщо компанії  внутрішній аудит? / А. Сонін // Податкове планування. – 2006. – № 8. – С.29–33.
 22. Стефанюк, І. Система внутрішнього контролю: склад та підходи до модифікації / І. Стефанюк, С. Бардаш // Ринок цінних паперів України. – 2009. – № 9/10. – С. 11–21. – Бiблiогр. в пiдрядк. прим.
 23. Утенкова, К. О. Внутрішній аудит в аграрних підприємствах: проблеми і перспективи розвитку / К. О. Утенкова // Облік і фінанси АПК. – 2010. – № 2. – С. 101–103.
Розділ: Бухгалтерський облік та аудит

Код: 4399  Дорого вечора, допоможіть знайти інформацію в періодичних виданнях про Екологічний аудит.Дякую  Вгору  
Екологічний аудит

1. Андрєєва, Н.М. Розвиток процедури екологічного аудиту територій при обгрунтуванні залучення інвестицій в Україну: міжнародний контекст / Н.М. Андрєєва // Регіональна бізнес–економіка та управління. – 2007. № 2. – С. 80–88.

2. Аніщенко, В.О. До питання організації екологічного аудиту територій / В.О. Аніщенко, Т. А. Гоголь // Формування ринкових відносин в Україні. – 2008. – № 1. – С. 18–21.

3. Иутин, И.Г. Экологический  аудит: роль, сущность и проблемы правового регулирования  / И. Г. Иутин // Государство и право. – 2008. – № 4. – С. 108–112. – Библиогр. в подстроч. прим.

4. Бычкова, С.М. Роль и значение экологического учета и аудита в рыночной экономике / С.М.Бычкова, М.Ю.Егоров // Экономика сельскохозяйственных и перерабатывающих предприятий. – 2001. № 9. – С.20–22.

5. Геращенко, В. Екологічний аудит  : допоможе розв’язати чимало невідкладних проблем спиртової галузі / В. Геращенко // Харчова і переробна промисловість. – 2005. № 7. – С. 10–11.

6. Гурська, Г. Правове регулювання екологічного аудиту в Україні / Г. Гурська // Підприємництво, господарство і право. – 2009. – № 2. – С. 51–53.

7. Гурська, Г.А. Екологічне аудитування як один із видів підприємницької діяльності / Г.А. Гурська // Держава і право. – 2009. – Вип. 44. – С. 452–456. – Бібліогр. наприкінці ст.

8. Гурська, Г.А. Інститут екологічного аудиту в країнах СНД / Г. А. Гурська // Держава і право. – 2009. – Вип. 43. – С. 432–436. – Бібліогр. наприкінці ст.

9. Гурська, Л. Форми та методи здійснення екологічного аудиту в Україні / Л. Гурська // Підприємництво, господарство і право. – 2009. – № 10. – С. 133–135. – Бібліогр. в кінці ст.

10 Дячук, П.В. Щодо впровадження екологічного аудиту в Україні / П.В. Дячук, М. В. Перфільєва, Л. П. Перфільєва // Вісник Київського інституту бізнесу та технологій. – 2008. – № 1. – С. 51–52.

11. Кудрявцева, О. Основы экологического аудита  / О.Кудрявцева // Вестник МГУ: Сер. 6 Экономика. – 2000. – № 4. – С.79–101.

12. Максимів, Л. Тенденції розвитку екологічно орієнтованого бухгалтерського обліку / Л. Максимів // Бухгалтерський облік і аудит. – 2005. – № 5. – С. 18–23. – Бібліогр.: 12 назв

13. Мамалига, В.М. Екологічний та енергетичний аудит в Україні: проблеми та перспективи  : (матеріали конференції) / В.М. Мамалига // Энергетика и электрификация. – 2004. – № 3. – С.26–38.

14. Мех, Я. Екологічний аудит: сутність і проблеми становлення / Я. Мех, Р. Кулик // Бухгалтерський облік і аудит. – 2010. – № 2. – С. 45–48. – Бібліогр. с. 48 (13 назв)

15. Петрик, О. Екологічний аудит в Україні: проблеми методики та організації  / О. Петрик   // Бухгалтерський облік і аудит. – 2004. – № 8. – С.51–57.

16. Рибалко, Л.В. Екологічний аспект внутрішньогосподарського контролю в аграрних підприємствах / Л. В. Рибалко // Облік і фінанси АПК. – 2010. – № 1. – С. 93–99. – Бібліогр. в кінці ст. 16джерел

17. Сахно, Л.А. Екологічний облік і аудит в реформуванні традиційної системи обліку на підприємстві / Л. А. Сахно // Облік і фінанси АПК. – 2009. – № 1. – С. 89–92.

18. Скрипчук, П. Екологічний аудит територіально–господарських систем  / П. Скрипчук // Економіка України. – 2009. – № 11. – С. 76–91.

19. Смоленський, І. Системний підхід до первинного екологічного аудиту як інструменту екоменеджменту магнієвого виробництва   / І. Смоленський, Г. Степанюк  // Регіональна економіка. – 2005. – № 4. – С.157–166. – Бібліогр.:9 назв.

20. Сытник, С. Экологический аудит / С. Сытник // Финансовый директор. – 2005. – № 3. – С. 66–67.

21. Фостолович, В.А. Екологічний аудит та підвищення інвестиційної привабливості підприємств / В.А. Фостолович // Економіка АПК. – 2007. – № 8. – С.94–97. – Бібліогр. у прим.

22. Шафоростова, М.М. Розвиток функцій екологічного аудиту в системі забезпечення принципу екологічної відповідальності / М.М. Шафоростова // Менеджер. Вісник Донецького державного університету управління. – 2005. – № 3. – С. 144–147.

23. Юсупов, Т.З. Становление и тенденции развития экологического аудита за рубежом и в России / Т.З. Юсупов // Международное публичное и частное право. – 2004. – № 2. – С.48–50.

Розділ: Бухгалтерський облік та аудит

Код: 4394  Організація договірної роботи на підприємстві. Порядок та форми розрахунків з постачальниками і підрядниками. Організація первинного обліку розрахунків з постачальниками.  Вгору  

Організація договірної роботи на підприємстві.

Порядок та форми розрахунків з постачальниками і підрядниками.

Організація первинного обліку розрахунків з постачальниками

1.     67.9(4УКР)303 Л 86 Луць, В. В. Контракти в підприємницькій діяльності : навч. посіб. / В.В. Луць. - 2-е вид., переробл. і доп. - К. : Юрінком Інтер, 2008. - 576 с.

2.     67.9(4УКР)305 А 43 Актуально про прийом і звільнення / авт.-укл. : В. Марченко, О. Згурський. - Вид. 2-е, доп. та переробл. - К. : Книги для бізнесу, 2008. - 144 с.

3.     67.9(4УКР)304 Д 59 Договірне право України. Особлива частина : навч. посіб. / за ред. : О. В. Дзери. - К. : Юрінком Інтер, 2009. - 1200 с.

4.     67.9(4УКР)304 Т 43 Типові та примірні документи у сфері господарювання: договори, угоди, контракти, статути, положення / уклад. : М. Д. Бойко. - К. : Атіка, 2009. - 760 с.

5.     67.9(4УКР)305 Б 77 Бойко, М. Д. Трудовий договір: теорія і практика : навч.-практ. посіб. / М. Д. Бойко. - К. : Атіка, 2009. - 308 с.

6.     67.9(4УКР)305 К 63 Комберянов, С. Прийняття та звільнення з роботи / С. Комберянов ; Комітет виборців України. - К. : Факт, 2002. - 48 с.

7.     Горевий, В. Участь юридичної служби суб'єктів господарювання в організації та веденні договірної роботи : (практичний аспект) / В. Горевий, О. Кононенко // Підприємництво, господарство і право. - 2009. - № 10. -  С. 168-170.

***

8.     65.052.9(4УКР) П 37 План рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов'язань і господарських операцій підприємств і організацій : інстр. про застосування / відп. за вип. : Є. К. Пашутинський. - К. : КНТ, 2008. - 136 с.

9.     65.052.9(4УКР) Б 94 Бухгалтерський облік в Україні : навч. посіб. / за ред.  Р. Л. Хом'яка, В. І. Лемішовського. - Вид. 7-е, доп. і переробл. - Л. : Інтелект-Захід: Львівська політехніка, 2008. - 1224 с. - Бібліогр.: с. 1211-1213.

10. 65.052.9(4УКР) К 71 Косміна, Р. М. Бухгалтерський (фінансовий) облік : навч. посіб. для студ. вузів / Р. М. Косміна ; за ред. : Ю. Д. Чацкіса. - К. : Вища шк., 2008. - 255 с. - Бібліогр.

11. 65.052.9(4УКР) Ж 91 Журавель, Г. П. Облікова політика підприємства в ринкових умовах : навч. посіб. для студ. вузів / Г. П. Журавель, В. Б. Клевець, П. Я. Хомин. - К. : Професіонал, 2009. - 320 с. - Бібліогр.

12. 65.052.9(4УКР) Б 81 Бондаренко, О. М. Організація обліку : навч. посіб. / О. М. Бондаренко, А. С. Нельга. - К. : НАУ-друк, 2009. - 216 с. - Бібліогр.: с. 212-215.

13. Хомин, П.  Особливості обліку розрахунків з постачальниками (підрядниками) за новими регістрами журнальної  форми / П. Хомин // Бухгалтерський облік і аудит. - 2002. - № 1. - С. 59-62.

14. Коблянська, Г. Ю. Методика проведення обліку і аудиту розрахункових операцій з постачальниками та підрядниками / Г.Ю. Коблянська // Вісник КНУ Шевченка: Сер. Економіка. - 2005. - № 77/78. -  С. 88-91.

15. Сук, Л.  Облік розрахунків з постачальниками і підрядчиками  / Л. Сук // Бухгалтерія в сільському господарстві. - 2001. - № 17. - С. 2-7.

16. Зарудна, Н. Використання облікової інформації в ході економічного аналізу процесу постачання / Н. Зарудна // Журнал європейської економіки. - 2010. - Т. 9, № 2. -  С. 232 - 245.

Розділ: Бухгалтерський облік та аудит

Код: 4381  Добрий день, допоможіть будьласка знайти інформацію по темі "Організація обліку розрахунків з постачальниками і підрядниками". 2.Організація документообігу при автоматизованій формі обліку Дякую!  Вгору  

Організація обліку розрахунків з постачальниками і підрядниками

1. 65.052.9(4УКР) П 37 План рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов'язань і господарських операцій підприємств і організацій : інстр. про застосування / відп. за вип. : Є. К. Пашутинський. - К. : КНТ, 2008. - 136 с.

2. 65.052.9(4УКР) Б 94 Бухгалтерський облік в Україні : навч. посіб. / за ред. : Р. Л. Хом'яка, В. І. Лемішовського. - Вид. 7-е, доп. і переробл. - Л. : Інтелект-Захід: Львівська політехніка, 2008. - 1224 с. - Бібліогр.: с. 1211-1213.

3. 65.052.9(4УКР) С 49 Сльозко, Тетяна Михайлівна. Організація обліку : навч. посіб. для студ. вузів / Т. М. Сльозко. - К. : ЦУЛ, 2008. - 224 с. - Бібліогр.

4. 65.052.9(4УКР) Б 94 Бухгалтерський облік : навч. посіб. для студ. вузів / за заг. ред. : Ю. А. Вериги. - К. : ЦУЛ, 2008. - 396 с. : табл. - Бібліогр.

5. 65.052.2 З-14 Загородній, Анатолій Григорович. Бухгалтерський облік. Основи теорії та практики : підручник / А. Г. Загородній, Г. О. Партин, Л. М. Пилипенко. - 2-е вид., переробл. і доп. - К. : Знання, 2009. - 422 с. : табл. - Бібліогр.

6. 65.052.9(4УКР) Л 67 Лишиленко, Олександр Васильович. Бухгалтерський облік : підруч. для студ. вузів / О. В. Лишиленко. - 3-є вид., переробл. і доп. - К. : ЦУЛ, 2009. - 670 с. : табл.

7. 65.052.9(4УКР) С 22 Сахарцева, Ірина Іванівна. Бухгалтерський облік : навч. посіб. з викон. практ. задач / І. І. Сахарцева, Г. А. Семенов, Г. М. Бескоста ; за ред. : І. І. Сахарцевої. - 2-е вид., доп. і переробл. - К. : Кондор, 2009. - 556 с. : табл. - Бібліогр.

8. 65.052.9(4УКР) О-17 Облік, аналіз та аудит : навч. посіб. для студ. вузів / М. С. Білик [та ін.]. - К. : Кондор, 2008. - 618 с. - Бібліогр.: с. 611-616.

9. 65.052.9(4УКР) С 89 Сук, Леонід Кіндратович. Організація бухгалтерського обліку : підруч. для студ. вузів / Л. К. Сук, П. Л. Сук. - К. : Каравела, 2009. - 624 с. - (Українська книга). - Бібліогр.

10. 65.052.9(4УКР) К 71 Косміна, Римма Михайлівна. Бухгалтерський (фінансовий) облік : навч. посіб. для студ. вузів / Р. М. Косміна ; за ред. : Ю. Д. Чацкіса. - К. : Вища шк., 2008. - 255 с. - Бібліогр.

11. 65.052.9(4УКР) Ж 91 Журавель, Г. П. Облікова політика підприємства в ринкових умовах : навч. посіб. для студ. вузів / Г. П. Журавель, В. Б. Клевець, П. Я. Хомин. - К. : Професіонал, 2009. - 320 с. - Бібліогр.

12. 65.052.9(4УКР) Б 81 Бондаренко, Ольга Михайлівна. Організація обліку : навч. посіб. / О. М. Бондаренко, А. С. Нельга. - К. : НАУ-друк, 2009. - 216 с. - Бібліогр.: с. 212-215.

13. Хомин, П.  Особливості обліку розрахунків з постачальниками (підрядниками) за новими регістрами журнальної  форми / П.Хомин // Бухгалтерський облік і аудит. - 2002. - № 1. - С.59-62.

14. Коблянська, Г. Ю. Методика проведення обліку і аудиту розрахункових операцій з постачальниками та підрядниками / Г.Ю. Коблянська // Вісник КНУ Шевченка: Сер. Економіка. - 2005. - № 77/78. - С. 88-91

15. Сук, Л.  Облік розрахунків з постачальниками і підрядчиками  / Л.Сук // Бухгалтерія в сільському господарстві. - 2001. - № 17. - С.2-7

16. Зарудна, Наталя. Використання облікової інформації в ході економічного аналізу процесу постачання / Н. Зарудна // Журнал європейської економіки. - 2010. - Т. 9 (№ 2). - С. 232 - 245. - Бібліогр. наприкінці ст.

Організація документообігу при автоматизованій формі обліку

1. 65.052.9(4УКР) А 43 Актуально про документообіг] / авт.-укл. : О. Згурський. - К. : Книги для бізнесу, 2008. - 96 с.

2. 67.9(4УКР)302 А 43 Актуально про електронну звітність / авт.-укл. : К. Єрохін. - К. : Книги для бізнесу, 2007. - 112 с.

3. 65.050.2 А 69 Анодина, Н. Н. Документооборот в организации : практ. пособие / М. : ОМЕГА-Л, 2006. - 172 с.

4. 65.050.285я73 А 90 Асеев, Г. Г. Электронный документооборот : учеб. для студ. вузов / К. : Кондор, 2007. - 500 с.

5. 65.050.2 Б 18 Байкова, И. Ю. Документооборот и делопроизводство. Как организовать работу с документами / М. : Эксмо, 2010. - 288 с.

6. 65.050.2 Б 24 Барихин, А. Б. Делопроизводство и документооборот / 2-е изд., перераб. и доп. - М. : Книжный мир, 2008. - 416 с.

7. 65.050.2 М 33 Матвієнко, О. В. Основи організації електронного документообігу : навч. посіб. для студ. вузів / М. Н. Цивін. - К. : ЦУЛ, 2008. - 112 с.

8. 65.39 П 27 Перелетова, И. В. Интернет-магазин от А до Я : полн. пошаг. рук. по созданию, упр., ведению документооборота, учету и налогообложению / Е. К. Петрова, И. П. Комиссарова. - М. : Эксмо, 2008. - 128 с.

9. 65.050.285 С 79 Степанова, Я. М. Основи електронного документообігу  : навч. посіб. / В.Я. Рассамакін. - К. : КНТЕУ, 2004. - 155 с.

Аналітика

10. Асєєв, Г. Методи добування та знаходження знань у сховищах даних електронного документообігу // Вісник Книжкової палати. - 2008. - № 9. - С. 29 - 31.

11. Асєєв, Г. Методологія корпоративного документообігу : побудова CАSE-моделей офісних інформаційних систем // Вісник Книжкової палати. - 2008. - № 1. - С. 29 - 32.

12. Двойленко, І. Вирішення типових проблем впровадження системи елоктронного документообігу із застосуванням електронного цифрового підпису в органах державної влади // Управління сучасним містом. - 2007. - № 1/12. - С. 53-58.

13. Загорецька, О. Форма організації діловодства на підприємстві // Секретарь-референт. - 2010. - № 3. - С. 44-47

14. Клепець, Е. Електронний документообіг в органах виконавчої влади України: етапи розвитку та перспективи впровадження // Вісник державної служби України. - 2009. - № 2. - С. 72-82.

15. Кучеров, М. Запровадження електронного документообігу в органах влади: досвід Головдержслужби України] / А. Вишневський  // Вісник державної служби України. - № 4 . - С. 54-59

16. Мельник, Т. Електронний документообіг та електронний підпис // Бухгалтерський облік і аудит. - 2008. - № 7. - С. 47-53.

17. Ніколашин, А. О. Проблеми електронного документообігу та шляхи їх вирішення // Облік і фінанси АПК. - 2009. - № 3. - С. 171-175

18. Олійченко, І. М. Дослідження системи документообігу в головному управлінні статистики // Економіка та держава. - 2009. - № 11. - С. 198-199

19. Олійченко, І. М. Особливості функціонування системи автоматизованого документообігу в обласній державній адміністрації // Інвестиції: практика та досвід. - 2009. - № 21. - С. 51-53

20. Олійченко, І. М. Удосконалення системи документообігу в головному управлінні економіки обласної державної адміністріції // Інвестиції: практика та досвід. - 2009. - № 22. - С. 66-72

21. Писаренко, В. Система документообігу та контролю в обласній державній адміністрації // Вісник державної служби України. - 2009. - № 2. - С. 51-55

22. Сельченко, С. Етапи документообігу: реєстрація документів // Довідник секретаря та офіс-менеджера. - 2007. - № 11. - С. 13-22

23. В 72 Н34 Чернігель, Н. С. Особливості сучасних систем документообігу [Текст] ; Н. С. Чернігель // Наука і навчальний процес : наук.-метод. зб. : матеріали VIII звітної наук.-практ. конф. Вінниц. соц.-екон. ін-ту ун-ту "Україна" фак. економ. і підприємництва 9-10 квітня 2008 р. / відп. за вип. : О.М. Мельников. - Вінниця : ВСЕІ Ун-ту "Україна", 2009. - С. 171-173

24. Юхименко, Ю. П. Проблеми інформатизації документообігу у вищих навчальних закладах України  // Бібліотекознавство. Документознавство. Інформологія. - 2008. - № 3. - С. 50-53

 

Розділ: Бухгалтерський облік та аудит

Код: 4356  Добрго дня. Дуже потрібна книжка Соколов Я.В.Бухгалтерский учет. От истоков до наших дней ... Чи можна отримати її на декілька днів? Дякую за допомогу  Вгору  
Шановний користувач!
Книга : Соколов, Я.В. Бухгалтерский учет. От истоков до наших дней ... у бібліотеці відсутня. Її повний варіант можна переглянути через Інтернет за адресою : http://freebooks.net.ua/46817-bukhgalterskijj-uchet.-ot-istokov-do-nashikh-dnejj.html

Пропонуємо Вам подібні книги даного автора, які є у фонді нашої бібліотеки:

65.052.9(2)2 С 59 Соколов, Я.В. Очерки по истории бухгалтерского учета [Текст] : монографія / Я.В. Соколов. - М. : Финансы и статистика, 1991. – 400 с.

65.052.2-03я73 С 59 Соколов, Я. В. История бухгалтерского учета [Текст] : учеб. для студ. вузов / Я.В. Соколов, В.Я. Соколов. - 2-е изд., перераб. и доп. - М. : Финансы и статистика, 2006. - 288 с.

65.052.9(0) Б 94 Бухгалтерский учет в зарубежных странах [Текст] / Я. В. Соколов [и др.] ; отв. ред. : Ф.Ф. Бутынец. - М. : Проспект: Велби, 2007. - 672 с. - Библиогр.: с. 629-633.

Розділ: Бухгалтерський облік та аудит

Код: 4344  Добрго дня. Прошу Вашої допомоги у пошуку джерел по написанню курсової роботи на тему: "Виробничі запаси". Дякую за допомогу  Вгору  

65.9(4УКР)29 Ц 58 Цигилик, І. І. Економіка й організація виробництва : Навч. посіб. у схемах, формулах і табл. / І.І. Цигилик, О.І. Мозіль, Н.В. Кірдякіна. - К. : Центр навчальної літератури, 2006. - 176 с.

65.9(4УКР)29 Т 87 Турило, А. М. Управління витратами підприємства : навч. посіб. для студ. вузів / А.М. Турило, Ю.Б. Кравчук, А.А. Турило. - К. : Центр навчальної літератури, 2006. - 120 с. - Бібліогр.

65.29 Е 45 Економіка та організація виробництва : Підручник / Ред. В.Г. Герасимчук,  А.Е. Розенплентер. - К. : Знання, 2007. - 678 с.

65.30 П 30 Петрович, Йосиф Михайлович. Організація виробництва : Підруч. для студ. вузів / Й.М. Петрович, Г.М. Захарчин. - Л. : Магнолія плюс, 2005. - 400 с.

65.29 Б 95 Бык, Владимир Федорович. Организация производства : практикум / В. Ф. Бык, Л. М. Синица, Т. В. Бондарева. - Мн. : ИВЦ Минфина, 2007. - 270 с. - Библиогр.: с. 266-268.

65.9(4УКР)30 В 19 Васильков, Володимир Георгійович. Організація виробництва : навч. посіб. / В.Г. Васильков. - Вид. 2-е, без змін. - К. : КНЕУ, 2008. - 524 с.

65.30 С 17 Самойлович, Вячеслав Григорьевич. Организация производства и менеджмент : учеб. для студ. вузов / В. Г. Самойлович. - М. : Академия, 2008. - 336 с.

65.29 В 27 Великий, Юрій Михайлович. Управління витратами підприємства: монографія / Ю. М. Великий, В. В. Прохорова, Н. В. Сабліна. - Х. : ІНЖЕК, 2009. - 192 с. - Бібліогр.: с. 179-188.

65.9(4УКР)29 Л 61 Ліпич, Любов Григорівна. Прогнозування виробництва на засадах визначення обсягів попиту на продукцію підприємств : монографія / Л. Г. Ліпич, В. Л. Загоруйко. - Луцьк : Волин. нац. ун-т ім. Лесі Українки, 2009. - 192 с.

65.40 Б 88 Бродецкий, Геннадий Леонидович. Управление запасами : учеб. пособие / Г. Л. Бродецкий. - М. : Эксмо, 2007. - 400 с.

Скригун, Н. Оптимізація виробничих запасів як один із напрямів управління витратами / Н. Скригун // Економіст. - 2003. - № 2. - С.39-41

Герасимова, Л. Н. Нормирование производственных запасов на перерабатывающих предприятиях / Л.Н. Герасимова // Аграрная наука. - 2005. - № 7. -  С. 17

Киба, Л. М. Передумови створення методики з розрахунку нормативів виробничих запасів матеріально-технічних ресурсів / Л. М. Киба // Актуальні проблеми економіки. - 2006. - № 9. -  С. 159 - 168. - Бібліогр.: 19 назв.

Іващенко, О. В. Нормування виробничих запасів на підприємстві / О.В. Іващенко, Ю.Є. Студенікіна // Вісник економічної науки України. - 2008. - № 1. -  С. 43-46. - Библиогр. в конце ст.: 10 назв.

Войнаренко, М.  Методика вибору ефективної системи управління виробничими запасами на підприємствах харчової промисловості / М. Войнаренко // Економіст. - 2009. - № 4. -  С. 48-51

Юрчишева, Л. В. Аналіз виробничих запасів та необхідность його проведення на підприємствах харчової промисловості / Л. В. Юрчишева // Регіональна бізнес-економіка та управління. - 2009. - № 1. -  С. 129-137 : табл.

Розділ: Бухгалтерський облік та аудит

Код: 4336  Доброго дня. Буду дуже вдячний в допомозі пошуку джерел періодичної літератури для написання дипломної роботи на тему "Обік, аналіз і аудит розрахунків за соцыальним страхуванням та обов'язковими платежами". Ще раз дякую за допомогу. Не знаю вже до кого звернутись.  Вгору  

1. 65.9(4УКР)27 Б 17 Базилевич, В. Д. Страхова справа / К.С. Базилевич. - 6-е вид., стер. - К. : Знання, 2008. - 351 с.

2. 65.9(4УКР)26 Б 61 Білик, М. С. Грошові розрахунки підприємства : навч. посіб. для студ. вузів / Л. : Вид-во Нац. ун-ту "Львівська політехніка", 2009. - 284 с.

3. 65.58 В 42 Віднійчук-Вірван, Л. А. Міжнародні розрахунки і валютні операції: навч. посіб. для студ. вузів / Л. : Магнолія 2006, 2010. - 214 с.

4. 65.9(4УКР)24 Д 20 Дарманська, Г. О. Облік розрахунків з оплати праці: навч. посіб. / Т. В. Рижа. - К. : КНТ, 2009. - 336 с.

5. 65.9(4УКР)26 К 56 Ковтун, І. О. Основи актуарних розрахунків : навч. посіб. для студ. вузів / М. П. Денисенко, В. Г. Кабанов. - К. : Професіонал, 2008. - 480 с.

6. 65.9(4УКР)8 К 89 Кузьмін, О. Є. Планування, організування та мотивування зовнішньоекономічної діяльності: навч. посіб. для студ. вузів / А. О. Босак, Р. З. Дарміць. - Л. : Львівська політехніка, 2009. - 324 с.

7. 65.58 Р 83 Руденко, Л.В. Міжнародні кредитно-розрахункові та валютні операції : підруч. для студ. вузів / Вид. 2-е, переробл. і доп. - К. : ЦУЛ, 2007. - 632 с.

8. 65.27 С 83 Страхування : підручники / за ред. : В. Д. Базилевича. - К. : Знання, 2008. - 1019 с.

9. 65.58 Ш 46 Шемет, Т. С. Міжнародні розрахунки та валютні операції : навч. посіб. / А. М. Коряк, О. М. Диба. - К. : КНЕУ, 2009. - 348 с.  

10. Івашова, Н. В. Методика розрахунку комунікативного впливу бренда промислового підприємства на споживачів  // Проблеми науки. - 2009. - № 10. -  С. 35-40.

11. Іщук, С. О. Модель розрахунку операційного прибутку промислових підприємств // Економіка і прогнозування. - 2009. - № 3. - С.134-143.

12. Коментар до змін у Порядку обчислення середньої заробітної плати для розрахунку виплат за соціальним страхуванням // Кадровик України. - 2010. - № 1. -  С. 38-42

13. Лапко, Н. Система електронних платежів НБУ у 2009 році // Вісник НБУ. - 2010. - № 2. -  С. 29-31

14. Локтіонов, В. Урок на тему "Ціноутворення на продукцію фірми. Алгоритм маркетингового  розрахунку цін" // Географія та основи економіки в школі. - 2010. - № 2. -  С. 13-17.

15. Максименко , О.  Акредитив як платіжний інструмент та спосіб фінансування // Фінансовий ринок України. - 2010. - № 1. -  С. 6-8

16. Пилипишин, С. С.  Правове регулювання зарахування зустрічних однорідних вимог як форми безготівкових розрахунків // Держава і право. - 2009. - Вип. 45. -  С. 389-392.

17. Попович, І. І. Криміналістична характеристика банківських розрахункових документів  // Часопис Київського університету права. - 2005. - № 1. -  С. 126-130

18. Самойленко, О. Характеристика технологій вчинення викрадення безготівкових коштів службовою особою банку або іншої фінансової установи // Юридична Україна. - 2010. - № 3. -  С. 99-104.

19. Сук, Л. Організація обліку розрахункових операцій // Бухгалтерія в сільському господарстві. - 2009. - № 23. -  С. 29-44 ; № 24. -  С. 35-48

Розділ: Бухгалтерський облік та аудит

Код: 4295  Допоможіть, будь ласка, підібрати літературу щодо обліку, аналізу і контролю напівфабрикатів, і якщо можливо конференції, монографії, та періодичні видання в електронному вигляді з даної теми. Дякую.  Вгору  

65.052 З-86 Зоріна, В. Н. Формування та калькулювання собівартості продукції (робіт, послуг) в галузях народного господарства : Навч. посіб. для вузів / В.Н. Зоріна, Г.В. Сеніна. - К. : Центр навчальної літератури, 2005. - 240 с.

65.052 С 24 Свідерський, Євгеній Іванович. Бухгалтерський облік у галузях економіки : Навч. посіб. / Є.І. Свідерський. - К. : КНЕУ, 2005. - 233 с.

65.052 Л 26 Ластовецький, Василь Омелянович. Галузевий бухгалтерський облік: проблеми теорії і практики : Монографія / В.О. Ластовецький. - Чернівці : Прут, 2005. - 200 с. - Бібліогр.: с.188-194.

65.052 Д 19 Даньків, Йосип Якимович. Бухгалтерський облік у галузях економіки : навч. посіб. / Й.Я. Даньків, М.Р. Лучко, М.Я. Остап'юк. - 3-є вид., переробл. і доп. - К. : Знання, 2007. - 243 с. - Бібліогр.: с. 213-228.

65.052 С 89 Сук, Леонід Кіндратович. Бухгалтерський облік у галузях економіки : навч. посіб. для студ. вузів / Л. К. Сук, П. Л. Сук, М. С. Стасишен. - К. : Каравела, 2008. - 208 с.

65.052 О-17 Облік у галузях виробництва і послуг : навч. посіб. для студ. вузів / Ю. Д. Маляревський [та ін.]. - Х. : ІНЖЕК, 2008. - 616 с. : табл. - Бібліогр.: с. 500-527.

65.052 А 92 Атамас, Петро Йосипович. Бухгалтерський облік у галузях економіки : навч. посіб. для студ. вузів / П. Й. Атамас. - К. : ЦУЛ, 2008. - 392 с. : табл.

65.052 М 54 Методичні вказівки до виконання курсової роботи з дисципліни "Бухгалтерський облік" для студ. спец. 7.050201 " Менеджмент організацій харчового та переробного виробництва" : методичний матеріал / Уклад. Л.Г. Бабур,  Т.В. Сердюк. - Вінниця : ВДТУ, 2003. - 56 с.

65.052 Ч-49 Чернелевський, Леонід Миколайович. Управлінський облік на підприємствах харчової промисловості : Навч. посіб. для студ. вузів / Л.М. Чернелевський, Г.Г. Осадча. - К. : Пектораль, 2005. - 364 с.

65.052 Л 26 Ластовецький, Василь Омелянович. Бухгалтерський облік виробництва і калькулювання собівартості продукції : Практ. посіб. / В.О. Ластовецький. - Чернівці : [б.в.], 2005. - 64 с.

65.052 О-17 Облік у галузях виробництва і послуг : навч. посіб. для студ. вузів / Ю. Д. Маляревський [та ін.]. - Х. : ІНЖЕК, 2008. - 616 с. : табл. - Бібліогр.: с. 500-527.

Стецюк, Л. С. Актуальні питання оподаткування та обліку операціії з давальницькою сировиною / Л.С. Стецюк // Облік і фінанси АПК. - 2006. - № 3. -  С. 84-88

Кузьмінський, Ю.  Бухгалтерська інформація в управлінських рішеннях підприємств харчової промисловості / Ю. Кузьмінський; Ю. Кузьмінсский, Р. Мачуга // Бухгалтерський облік і аудит. - 2009. - № 3. -  С. 13-21. - Бібліогр. с. 21 (17 назв.)

http://buklib.net/component/option,com_jbook/task,view/Itemid,99999999/catid,70/id,506/ 

http://polka-knig.com.ua/article.php?book=50&article=4855 

http://apelyacia.org.ua/node/5721 

http://referats.allbest.ru/cookery/3440941.html 

http://www.prodiplom.com.ua/content/view/9202 

http://ukrreferat.110mb.com/econ/buh_oblik/oblik_vyrob.html 

http://www.qz.com.ua/content/view/326/

Розділ: Бухгалтерський облік та аудит

Код: 4292  Доброго дня! Допоможіть, будь-ласка, знайти латературу для написання реферату на тему "Методи нарахування амортизації нематеріальни активів". Дякую!  Вгору  

65.052 П 12 Павлюк, І. М. Бухгалтерський облік основних засобів та інших необоротних матеріальних і нематеріальних активів : Навч. посіб. для вузів / І.М. Павлюк. - 2-е вид., уточ. та доп. - К. : Центр навчальної літератури, 2004. - 159 с.

65.9(4УКР)29 Я 72 Яремко, Ігор Йосифович. Знос і амортизація необоротних активів - інструмент оцінки капіталу підприємства : Монографія / І.Й. Яремко. - Л. : Новий Світ-2000, 2005. - 148 с. - Бібліогр.: с. 139-146.

65.9(4УКР)30 Б 32 Бачевський, Борис Євстафійович. Відшкодування зносу основних виробничих фондів : навч. посіб. для студ. вузів / Б.Є. Бачевський, О.О. Решетняк, І.В. Заблодська. - К. : ЦУЛ, 2007. - 176 с. - Бібліогр.: с. 164-175.

Губачова, О.  Обираємо метод нарахування амортизації основних засобів / О.Губачова // Бухгалтерський облік і аудит. - 2000. - № 11. -  С. 42-48

Економічний і податковий аспект нарахування амортизації / С.Євтушенко // Економіка АПК. - 2002. - № 8. - С.96-99

Забєліна, І.  Особливості нарахування амортизації основних засобів У ФРН / І. Забєліна // Фінанси України. - 2003. - № 11. - С.47-50

Городянська, Л. В. Особливості нарахування і використання амортизації в обліково-аналітичній та податковій системах / Л. В. Городянська // Актуальні проблеми економіки. - 2006. - № 2. -  С. 101 - 112. - Бібліогр.: с. 112 ( 10 назв).

Городянська, Лариса. Нарахування амортизації в єдиній системі / Л. Городянська // Бухгалтерський облік і аудит. - 2006. - № 7. -  С. 37-40. - Бібліогр.: 5 назв.

Мосейчук, В Підприємці змушені обходитися без амортизації / В Мосейчук // Податкове планування. - 2006. - № 9. - С.23-25

Вінцевич, Олександра. Нарахування амортизації: виправляємо помилки / О. Вінцевич // Вестник бухгалтера и аудитора Украины. - 2006. - № 23-24. -  С. 14-15.

Надворняк, Я. М. Порівняльний аналіз методів нарахування амортизації як джерела відтворення основних засобів  / Я. М. Надворняк // Економіка АПК. - 2008. - № 11. - С84-89. - Бібліогр. в підряд. прим.

Розділ: Бухгалтерський облік та аудит

Код: 4222  Допоможіть, будь-ласка, знайти літературу для написання дипломної роботи "Облік,аналіз та контроль реалізації продукції". Дякую!  Вгору  

1. 37.2 Б 90 Бузов, Б. А. Управление качеством продукции. Технический регламент, стандартизация и сертификация : учеб. пособие для студ.вузов / - М. : Академия, 2007. - 176 с.

2. 65.29 В 26 Векслер, Е. М. Менеджмент якості : навч. посіб. для студ. вузів / В. М. Рифа, Л. Ф. Василевич. - К. : Професіонал, 2008. - 320 с.

3. 65.29 Е 91 Ефимов, В. В. Улучшение качества продукции, процессов, ресурсов : Учеб. пособие для студ. вузов / - М. : КноРус, 2007. - 240 с.

4. 65.9(4УКР-4ВІН)32 Р 31 Реалізація продукції сільськогосподарськими підприємствами області за 2008 рік (уточнені дані) : стат. бюл. - Вінниця : Голов. упр. статистики у Вінниц. обл., 2009. - 113 с.

5. 37.2 С 76 Стандартизація і сертифікація продукції легкої промисловості : підруч. для студ. вузів / О. Ф. Богданова [та ін.] ; під заг. ред. : Л. А. Чурсіної. - К. : Кондор, 2007. - 482 с.

6. 30 С 88 Студеняк, І. П. Основи стандартизації та сертифікації товарів і послуг. Опорний конспект : для студ. вузів / Ю. М. Ажнюк, І. М. Чучка. - К. : Кондор, 2007. - 152 с.

7. 36.99 Т 38 Технологія продукції ресторанного господарства. Полтавська кухня: навч. посіб. для студ. вузів / Т. В. Капліна [та ін.]. - К. : ЦУЛ, 2008. - 280 с.

8. 30.10 Т 58 Топольник, В. Г. Метрологія, стандартизація, сертифікація і управління якістю : навч. посіб. / В. Г. Топольник, М. А. Котляр. - Л. : Магнолія 2006, 2009. - 212 с.     

9. Бєлінська, Н. С. Обгрунтування застосування системи знижок з цін і їх вплив на оптимізацію програми виробництва та реалізації продукції за допомогою економіко-математичних моделей // Регіональна бізнес-економіка та управління. - 2009. - № 1. -  С. 33-40.

10. Береговий, В.  Реалізація плодоовочевої продукції через оптові ринки (досвід Франції) // Бухгалтерія в сільському господарстві. - 2009. - № 5. -  С. 26-27.

11. Вітлінський, В. В. Планування обсягу реалізації продукції та дебіторської заборгованості підприємства в умовах невизначеності // Фінанси України. - 2006. - № 5. - С.127-133.

12. Дзебих, І.  АВС-метод у корпоративних системах реалізації продукції // Ринок цінних паперів України. - 2009. - № 5-6. -  С. 33-35.

13. Макрчук, І. Оцінка факторів, що впливають на об'єкти виручки від реалізації продукції сільськогосподарських підприємств [// Підприємництво, господарство і право. - 2007. - № 9. -  С. 171-176.

14. Павлик , В. П. Собівартість і реалізація продукції у формуванні аграрного ринку // Економіка АПК. - 2007. - № 5. - С.147-152.

15. Розрахунок питомої ваги доходу від реалізації сільськогосподарської продукції : Наказ від 22.11.2007р. № 818 // Бухгалтерія в сільському господарстві. - 2008. - № 2. -  С. 34-38.

16. Свиноус, І. В. Реалізація продукції великої рогатої худоби господарствами приватного сектору через систему торгово-посередницьких структур / В.А. Туржанський // Економіка АПК. - 2006. - № 10. - С.82-86.

17. Свиноус, І. В. Реалізація продукції свинарства господарствами приватного сектору через систему торгово-посередницьких структур / В.А. Туржанський // Економіка АПК. - 2006. - № 8. - С.135-138.

18. Чорна, Л. О. Місце системи реалізації продукції в маркетинговій діяльності підприємств // Економіка та держава. - 2009. - № 1. -  С. 38-40. 

Розділ: Бухгалтерський облік та аудит

Код: 4127  Добрий день. Допоможіть, будь-ласка, знайти літературу для написання дипломної роботи на тему: "Облік довгострокових фінансових інвестицій." Буду дуже вдячна!  Вгору  

65.052.9(4УКР) Б 12 Бабіч, Віталій Васильович. Фінансовий облік (облік активів) : Навч. посіб. / В.В. Бабіч, С.В. Сагова. - 2-е вид., без змін . - К. : КНЕУ, 2007. - 288 с.   

65.052.9(4УКР) Б 17 Базась, Микола Федорович. Основи бухгалтерського (фінансового) та внутрішньогосподарського (управлінського) обліку : навч. посіб. для студ. вузів  / М.Ф. Базась, Є.Ф. Базась, М.М. Матюха. - К. : МАУП, 2006. - 182 с. : іл. - Бібліогр.: с. 178-179.

65.052.9(4УКР)226я7 Б 94 Бухгалтерський фінансовий облік: Конспект лекцій / ЖІТІ ; Ред. Ф.Ф.Бутинець. - Житомир : Рута, 2001. - 288 с. - (Навчальний посібник з бухгалтерського обліку).

65.052.9(4УКР) В 67 Волкова, Ірина Анатоліївна. Фінансовий облік - 2 : навч. посіб. для студ. вузів / І. А. Волкова. - К. : ЦУЛ, 2009. - 224 с. - Бібліогр.: с. 209-222.

65.052.9(4УКР)226я73 Г 20 Гарасим, Петро Миколайович. Курс фінансового обліку : Навч. посіб. / П.М. Гарасим, Г.П. Журавель, П.Я. Хомин. - К. : Знання, 2007. - 566 с

65.052.9(4УКР)226я73 Г 52 Гладких, Тетяна Веніамінівна. Фінансовий облік  : Навч. посіб. для студ. вузів / Т.В. Гладких . - К. : Центр навчальної літератури, 2007. - 480 с. : табл. - Бібліогр.: с. 409-414.

65.052.9(4УКР) К 55 Коблянська, Олена Іванівна. Фінансовий облік : навч. посіб. / О. І. Коблянська. - 2-е вид., випр. і доп. - К. : Знання, 2007. - 471 с.  

65.052.9(4УКР) К 71 Косміна, Римма Михайлівна. Бухгалтерський (фінансовий) облік : навч. посіб. для студ. вузів / Р. М. Косміна ; за ред. : Ю. Д. Чацкіса. - К. : Вища шк., 2008. - 255 с

65.052.9(4УКР)226я73 Л 67 Лишиленко, Олександр Васильович. Бухгалтерський фінансовий облік: Підруч. для студ. вузів / О.В. Лишиленко. - К. : Центр навчальної літератури, 2005. - 528с.

65.052.9(4УКР) Л 67 Лишиленко, Олександр Васильович. Фінансовий облік: підруч. для студ. вузів / О. В. Лишиленко. - 2-е вид., переробл. і доп. - К. : Центр навчальної літератури, 2008. - 556 с.

65.052.9(4УКР) Н 37 Нашкерська, Галина Володимирівна. Фінансовий облік : навч. посіб. для студ. вузів / Г.В. Нашкерська. - К. : Кондор, 2009. - 503 с.

65.052.230я73 Т 48 Ткаченко, Надія Марківна. Бухгалтерський фінансовий облік на підприємствах України  : Підруч. для студ. екон. спец. вузів / Н.М. Ткаченко. - К. : А.С.К., 2002. - 784 с.

65.052.230я7 Т 48 Ткаченко, Надія Марківна. Бухгалтерський фінансовий облік на підприємствах України [Текст] : Підручник / Н.М. Ткаченко. - 5-е вид., доп. і перероб. - К. : А.С.К., 2000. - 784 с

 65.052.9(4УКР) Т 48 Ткаченко, Надія Марківна. Бухгалтерський фінансовий облік, оподаткування і звітність : підручник / Н. М. Ткаченко. - 3-є вид., доп. і переробл. - К. : Алерта, 2008. - 926 с.

65.052.9(4УКР)226я73  Ч-34 Чебанова, Наталія Володимирівна. Фінансовий облік [Текст] : Підручник / Н.В. Чебанова, Т.І. Єфіменко. - К. : Академія, 2007. - 704 с.  

Бондар, М. І. Сутність інвестицій у бухгалтерському обліку // Інвестиції: практика та досвід. - 2008. - № 4. -  С. 7-9. - Бібліогр.:17 назв 

Голубка, Я.  Актуальні питання обліку фінансових інвестицій // Вісник Тернопільської Академії народного господарства. - 2005. - № 1. -  С. 109-115 

Задорожний, З.  Проблема обліку основних засобів і капітальних інвестицій // Бухгалтерський облік і аудит. - 2002. - № 7. - С.18-22

Орлова, В.  Оцінка фінансових інвестицій та її вплив на достовірність балансу  // Бухгалтерський облік і аудит. - 2008. - № 3. -  С. 40-42. - Бібліогр. с. 42 (4 назв.)

 Пархоменко  В. Організація  бухгалтерського  обліку  основних  засобів  і  фінансових  інвестицій.// Бухгалтерський облік і аудит. - 2000. - № 5. - С.3-7 

Пархоменко, В.  Організація бухгалтерського обліку основних засобів і фінансових інвестицій // Бухгалтерський облік і аудит. - 2000. - № 5. -  С. 3-6 

Петрик  О. Облік,аналіз  і  аудит  капітальних  інвестицій  відповідно  до  міжнародних  і  національних  стандартів. // Бухгалтерський облік і аудит. - 2000. - № 9. - С.24-34 

Петрик, О.  Облік, аналіз і аудит капітальних інвестицій відповідно до міжнародних і національних стандартів / О.Петрик, І.Чумакова // Бухгалтерський облік і аудит. - 2000. - № 9. -  С. 24-34 

Уманців, Г.  Облік фінансових інвестицій [Текст] / Г.Уманців, О.Лисенко // Галицькі контракти. - 2001. - № 23, 4-10 черв. . - С.32-42 

Розділ: Бухгалтерський облік та аудит

Код: 4029  Доброго дня! Мене цікавить наукова інформація (підручники, статті, монографії) таких авторів: 1. Чумаченко Н.Г. 2. Бородкин А.С. 3. Соколов Я.В. 4. Палий В.Ф. 5. Хендріксен Е.С. 6. Малюга Н.М. Буду дуже вдячний за вичерпну відповідь!   Вгору  

Бородкин, А. С. Нормативный учет и себестоимость промышленной продукции : виробничо-практичне видання . - К. : Тэхника, 1990. - 147 с. 

Бутинець, Ф. Ф.  Бухгалтерський облік: облікова політика і план рахунків, стандарти і кореспонденція рахунків, звітність : Навч. посіб. / Ф. Ф. Бутинець, Н.М.Малюга. - 3-є вид., перероб. і доп. - Житомир : Рута, 2001. - 512 с. 

Бухгалтерський управлінський облік : Зб. задач і вправ / Н.М. Малюга, І.А. Белоусова, Н.В. Герасимчук; Ред. Ф.Ф. Бутинець. - 2-е вид., перероб., доп. - Житомир : Рута, 2001. - 256 с 

Малюга, Н. М. Розвиток теорії бухгалтерського обліку : Монографія / Н.М. Малюга; Ред. Ф.Ф. Бутинець. - Житомир : Рута, 2005. - 388 с.

Палий, В. Ф. Финансовый учет: Учеб. пособие. В 2 ч. Ч. 1,  / В.Ф. Палий. - М. : ФБК-ПРЕСС, 1998. - 304 с. 

Палий, В. Ф. Финансовый учет : Учеб. пособие. В 2 ч. Ч. 2 / В. Ф. Палий. - М. : ФБК-ПРЕСС, 1998. - 352 с. - (Академия бухгалтера и менеджера). 

Повышение эффективности производства : в 3 т. / Ред. Н.Г.Чумаченко. - К. : Наук. думка, 1990 -       Т. 1 : Совершенствование хозрасчетных методов управления предприятиями. - 216 с.  

Повышение эффективности производства [Текст] : в 3 т. / Ред. Н.Г.Чумаченко. - К. : Наук. думка, 1990 -    Т. 2 :. - 216 с.  

Повышение эффективности производства: В 3 т.  / Ред. Н.Г. Чумаченко. - К. : Наук. думка, 1990 -   Т. 3 : Использование производственных ресурсов предприятия. - 248 с. 

Яругова, А. Управленческий учет: опыт экономики развитых стран: Пер. с пол. / А. Яругова; Ред. Я.В. Соколов . - М. : Финансы и статистика, 1991. - 240 с.

Розділ: Бухгалтерський облік та аудит

Сторінка 4 з 9 < 123456789 >

Розділи:
Інтернет і телекомунікації [39]
Історія [296]
Бібліотеки. Архіви [342]
Біологія. Медицина [39]
Бухгалтерський облік та аудит [135]
Військове справа. ОБЖ [11]
Вінниччина [197]
Географія. Країнознавство [28]
Держава і право [188]
Екологія [24]
Економіка. Управління. Фінанси [1709]
Електронні бібліотеки, сайти [19]
Етнографія [27]
Кіно. Театр [7]
Комп'ютери і програми [29]
Кулінарія [6]
Культура. Мистецтво. ЗМІ [95]
Літературознавство [190]
Математика. Кібернетика [20]
Мовознавство. Іноземні мови [144]
Музика [22]
Не в тему! (offtopics) [10]
Педагогіка. Освіта. Професії [200]
Політика. міжнародні відносини [54]
Психологія. Психіатрія [55]
Сільське господарство [138]
Словники. Довідники. Енциклопедії [9]
Статистика [6]
Тексти книжок [44]
Техніка. Виробництво. Стандарти [60]
Туризм [12]
Фізика. Астрономія [8]
Філософія. Соціологія. Релігія [67]
Физкультура и спорт [11]
Хімія [8]

Rambler's Top100    
Copyright © ОУНБ ім. К.А.Тімірязєва 1998-2021
Дизайн:Березюк Сергій
Програмування:Мачушенко Дмитро
Всі матеріали на цьому сайті розміщені на умовах ліцензії Creative Commons Attribution 4.0 International, якщо не зазначене інше