ОУНБ ім. К.А. Тімірязєва
  
Наша адреса:
Україна, м. Вінниця,
21100, Соборна, 73
Тел. (0432) 56-27-92
Факс (0432) 67-03-41
 

E-Mail: inform@library.vn.ua

Ми працюємо:

Понеділок - четвер з 10.00 до 19.00,
Субота та неділя з 10.00 до 18.00
П'ятниця - вихідний день
Остання середа кожного місяця - санітарний деньBiblioteka Publiczna im. Zygmunta Jana Rumla w Dzielnicy Praga Południe m.st. Warszawy 
Офiцiйне представництво Президента України
Корпорація Інком
Урядовий портал
Урядова телефонна «гаряча лінія»
Офіційний портал Верховної Ради України
Вінницька ОДА
Вінницька обласна Рада - офіційний інтернет-сайт
Вінницька міська рада
Управління культури і мистецтв Вінницької облдержадміністраціїВіртуальна довідка

Сторінка 2 з 9 < 1234567 > До останньої »

Код: 4696  Допоможіть будь-ласка знайти періодичну літературу на тему Облік і аудит процесу постачання та його вплив на ефективність діяльністі підприємства   Вгору  

Облік і аудит процесу постачання

1. 65.052.9(2) Н 24 Намазалиев, Г. И. чет в материально-техническом снабжении и его совершенствование / Г. И. Намазалиев. - М. : Финансы и статистика, 1986. - 168 с. : табл.

2. 65.052.9(2) Л 25 Ларионов, А. Д. ухгалтерский учет в условиях перестройки управления экономикой / А. Д. Ларионов, М. П. Орлов. - Л. : ЛДНТП, 1989. - 24 с.

 3. 65.052.9(4УКР) Л 46 Лень, В. С. інансовий облік : навч. посіб. / В. С. Лень. - К. : Академія, 2011. - 608 с. : табл. - (Альма-матер). - Бібліогр.

4. 65.26 Б 61 Білуха, М. Т. Аудит у бізнесі : посібник для бізнесменів / М. Т. Білуха. - Д. : Преском, 1994. - 240 с. : табл.

5. 65.053 С 60 Солодов, А. К. ынок: контроль и аудит : вопр. теории и техники. Ч. 2. Приложения / А. К. Солодов. - Воронеж : Редакционно-издательский отдел, 1993. - 160 с. : табл. - Библиогр.: с. 156-159.

6. 65.053 О-36 Огійчук, М. Ф. Аудит: організація і методика : навч. посіб. / М. Ф. Огійчук, І. Т. Новіков, І. І. Рагуліна. - К. : Алерта, 2010. - 584 с. - Бібліогр.

7. 65.9(4УКР-4ВІН)40 М 80 Мороз, О. В. Системні фактори ефективності логістичної концепції постачання на підприємствах : монографія / О. В. Мороз, О. В. Музика. - Вінниця : УНІВЕРСУМ-Вінниця, 2007. - 165 с. - Бібліогр.: с. 138-154

8. Мосейчук, Р. Особливості відшкодування збитків при порушенні умов договору постачання / Р. Мосейчук // Право України. - 2005. - № 5. - С. 52-56. - Бібліогр.: 9 назв.

9. Меджибовська, Н. Матеріально-технічне постачання промислових підприємств з використанням Інтернет-технологій / Н. Меджибовська // Економіка України. - 2006. - № 10. - С. 59-65.

10. Крещенко, О. В. Управління ризиками процесу постачання / О. В. Крещенко // Стратегія розвитку України. - 2006. - № 2/4. - С. 334-340 : табл. - Бібліогр.: 5 назв.

11. Мулик, К. А. Правові засади проведення оперативної закупівлі та контрольованого постачання / К. А. Мулик // Юриспруденція: теорія і практика. - 2010. - № 4. - С. 38-42. - Бібліогр. в кінці ст. (9 назв).

12. Токунова, Анастасія Факторинг та система матеріально-технічного постачання / А. Токунова // Підприємництво, господарство і право. - 2011. - № 3. - С. 148-151 : табл. - Бібліогр. в кінці ст.

Розділ: Бухгалтерський облік та аудит

Код: 4679  Доброго дня! Допоможіть , будь ласка, підібрати літературу на тему : \"Аудиторський контроль необоротних активів підприємства\". Дякую!  Вгору  

Аудиторський контроль необоротних активів підприємства

  1. 65.053 Л 17 Лазуренко, В. И. Аудит и экспертная диагностика финансово-хозяйственного положения предприятия : монография / В. И. Лазуренко. - Донецк : Норд-Пресс, 2008. - 382 с.
  2. 65.053 П 30 Петрик, О. А. Організація та методика аудиту підприємницької діяльності : навч. посіб. для студ. вузів / О. А. Петрик, В. Я. Савченко, Д. Є. Свідерський. - К. : КНЕУ, 2008. - 472 с.
  3. 65.053 Р 57 Ришар Ж. Аудит и анализ хозяйственной деятельности предприятия : учбовий посібник / Ж. Ришар; ред. Л.П. Белых ; пер. с фр. - М. : ЮНИТИ: Аудит, 1997. - 375 с.
  4. 65.053 Б 93 Бутинець, Ф. Ф. Аудит : підручник / Ф.Ф. Бутинець. - 3-є вид., доп. і переробл. - Житомир : Рута, 2005. - 512 с.
  5. 65.052.9(4УКР) О-17 Облік, аналіз та аудит : навч. посіб. для студ. вузів / М. С. Білик [та ін.]. - К. : Кондор, 2008. - 618 с.
  6. Городянська, Л. Відтворення необоротних матеріальних ресурсів у вітчизняній обліково-аналітичній системі / Л. Городянська // Бухгалтерський облік і аудит. - 2008. - № 9. - С. 4-5.
  7. Жарікова, О. Облік необоротних активів: деякі питання вдосконалення законодавчого регулювання / О. Жарікова, О. Кравченко // Бухгалтерський облік і аудит. - 2011. - № 4. - С. 14-20.
  8. Задорожний, З. Проблемні питання обліку руху матеріальних необоротних активів / В. Задорожний // Бухгалтерський облік і аудит. - 2009. - № 10. - С. 12-16.
Розділ: Бухгалтерський облік та аудит

Код: 4678  Доброго дня. Допоможіть будь-ласка підібрати періодичні видання починаючи з 2000 року по темі" Міжнародний рух капіталу та його форми". Заздалегіть дякую!!!  Вгору  

Міжнародний рух капіталу

1. Вахненко, Т. Регулювання  потоків іноземного капіталу : уроки світової практики. / Т.Вахненко // Вісник Національного Банку України. - 2002. - № 2. - С. 49-54.

2. Камінська, Т. Г. Концепції амортизаційної політики в бухгалтерському обліку / Т. Г. Камінська // Економіка АПК. - 2011. - № 2. - С. 51-57 : табл.

3. Фитуни, Л. Л. Роль теневого международного движения капитала в условиях глобализации / Л.Л.Фитуни // Восток. - 2000. - № 3. - С. 88-100.

4. Зуева, О. І. Звітність про рух  фінансових ресурсів в агропромисловому виробництві / О.І.Зуева // Економіка АПК. - 2000. - № 4. - С. 61-64.

5. Голов, С. Звіт про рух грошових коштів / С.Голов // Бухгалтерський облік і аудит. - 2000. - № 2. - С. 27-36 ; Бухгалтерський облік і аудит. - 2000. - № 4. - С. 3-15.

6. Вахненко, Т. Теоретичні засади регулювання міждержавного руху капіталів / Т.Вахненко // Економіка України. - 2001. - № 8. - С. 12-21.

7. Вахненко, Т. Регулювання  потоків іноземного капіталу :  уроки світової практики. / Т.Вахненко // Вісник Національного Банку України. - 2002. - № 2. - С. 49-54.

8. Панфілова, Т. Сучасні тенденції розвитку світової економіки та руху капіталу / Т. Панфілова // Актуальні проблеми економіки. - 2003. - № 2. - С. 88-92.

9. Вахненко, Т. Міждержавний рух приватних капіталів: світові тенденції та закономірності / Т. Вахненко // Економіст. - 2006. - № 9. - С. 47-52.

10 Либман, А. Общее пространство движения капитала и интеграция на постсоветском пространстве / А. Либман, Б. Хейфец // Общество и экономика. - 2008. - № 1. - С. 150-165 : табл., рис.

11. Саблук, П. Процеси міжнародного руху капіталів та участь у них України / П. Саблук, К. Пріб // Економіка України. - 2008. - № 8. - С. 56-68.

12. Саблук, П. Т. Міжнародний рух капіталів і залучення в Україну прямих іноземних інвестицій / П. Т. Саблук, В. І. Власов, М. І. Кісіль, К. А. Пріб // Економіка АПК. - 2008. - № 9 . - С. 3-14. - Бібліогр. в прим.

13. Гура, Надія. Порядок заповнення звіту про рух грошових коштів прямим методом / Н. Гура, О. Кащенко // Бухгалтерський облік і аудит. - 2011. - № 1. - С. 25-30. - Бібліогр. с. 30.

Розділ: Бухгалтерський облік та аудит

Код: 4668  ІНВЕНТЕРИЗАЦІЯ, ЯК ОБ'ЄКТ АУДИТУ  Вгору  

Інвентарізація, як об’єкт аудиту

1. 65.052.9(4УКР) К 90 Кулинич, М.Б. Інвентаризація в системі управління : монографія / М.Б. Кулинич. - Луцьк : Волин. нац. ун-т ім. Лесі Українки, 2009. - 124 с.

2. Костіна, Ольга. Порядок проведення інвентаризації та оформлення документів / О. Костіна // Діловодство та документообіг. - 2011. - № 4. - С. 46-55.

3. Грущинська, Наталія. Права й обов'язки сторін за договором купівлі-продажу підприємства як єдиного майнового комплексу / Н. Грущинська // Підприємництво, господарство і право. - 2011. - № 3. - С. 28-31. - Бібліогр. в кінці ст.

4. Реутова, Н. Материальная ответственность работников по итогам ежегодной инвентаризации / Н. Реутова // Кадровик України. - 2009. - № 12. - С. 43-50.

5. Бычков, И.Д. Технический учет в эксплуатационном управлении сетями / И.Д. Бычков, Б.С. Гольдштейн // Вестник связи. - 2008. - № 1. - С. 91-96.

6. Крисенко, Т. Підготовка до інвентаризації на підприємстві / Т. Крисенко // Довідник секретаря та офіс-менеджера. - 2007. - № 11. - С. 82-89.

7. Чудовець, Віталій. Науково-практичний підхід до визначення етапів проведення інвентаризації / В. Чудовець // Бухгалтерський облік і аудит. - 2007. - № 8. - С. 12-19. - Бібліогр.: 16 назв.

8. Бєлоусов, Анатолій. Облік надлишків і нестач основних засобів / А. Бєлоусов // Бухгалтерський облік і аудит. - 2006. - № 5. - С. 27-31.

9. Чудовець, В. В. Виділення етапів інвентаризаційного процесу як важлива передумова створення ефективної методики проведення інвентаризації / В.В. Чудовець // Формування ринкових відносин в Україні. - 2005. - № 11. - С. 92-97.

10. Сук, П. Облік результатів інвентаризації / П. Сук // Бухгалтерія в сільському господарстві. - 2005. - № 11. - С. 2-4.

11. Сук, П. Інвентарізація та облік її результатів / П. Сук // Бухгалтерія в сільському господарстві. - 2005. - № 5. - С. 2-5.

12. Пархоменко, В. Інвентаризація як інсрумент достовірності фінансової звітності / В. Пархоменко // Бухгалтерський облік і аудит. - 2005. - № 1. - С. 32-36.

13. Мельничук, О. Інвентаризація як методичний прийом внутрішнього аудиту / О. Мельничук // Економіка АПК. - 2003. - № 11. - С. 86-91.

14. Пантелійчук, Л. Проводимо інвентаризацію перед складанням фінансової звітності / Л. Пантелійчук, Н. Хрустальова // Бухгалтерський облік і аудит. - 2003. - № 11. - С. 22-30.

15. Сук, Л. Інвентаризація в системі бухгалтерського обліку / Л. Сук // Бухгалтерія в сільському господарстві. - 2003. - № 3. - С. 2-8.

16. Сук, Л. К. Інвентаризація матеріальних запасів та облік її результатів / Л.К.Сук // Бухгалтерія в сільському господарстві. - 2000. - № 10 . - С. 46-49.

Розділ: Бухгалтерський облік та аудит

Код: 4666  Організація і методика аудиту розрахунків з підзвітними особами  Вгору  

Аудит розрахунків

1. 65.053 Ч-46 Череп, А.В. Моделі та методи прийняття рішень в аналізі і аудиті : навч.-метод. посіб. для самост. вивч. дисципліни / А.В. Череп, Н.М. Шмиголь, О.М. Бутник ; Запоріз. нац. ун-т. - К. : Кондор, 2011. - 328 с. - Бібліогр.: с. 317-320.

2. 65.26 Б 61 Білуха, М.Т. Аудит у бізнесі : посібник для бізнесменів / М.Т. Білуха. - Д. : Преском, 1994. - 240 с. : табл.

3. 65.053 Л 82 Лбенець, С.В. Моделі і методи прийняття рішень в аналізі та аудиті : навч. посіб. / С.В. Лубенець. - Л. : Магнолія 2006, 2010. - 261 с. : мал., табл. - Бібліогр.

4. 65.053 О-36 Огійчук, М.Ф. Аудит: організація і методика : навч. посіб. / М.Ф. Огійчук, І.Т. Новіков, І.І. Рагуліна. - К. : Алерта, 2010. - 584 с. – Бібліогр.

5. 65.29 Т 35 Терещенко, О.О. Управління фінансовою санацією підприємства : підручник / Олег Терещенко. - Вид. 2-е, без змін. - К. : КНЕУ, 2009. - 552 с. - Бібліогр.

6. 65.9(4УКР)29 Т 98 Тюріна, Н.М. Управління фінансовою санацією підприємства : підручник / Н.М. Тюріна, Н.С. Карвацка. - Л. : Новий Світ-2000, 2008. - 396 с. - (Вища освіта в Україні). - Бібліогр.

7. 65.053 К 90 Кулаковська, Л.П. Організація і методика аудиту : підруч. для студ. вузів / Л.П. Кулаковська, Ю.В. Піча. - К. : Каравела, 2009. - 544 с. - (Українська книга). - Бібліогр.: с. 538-543.

8. 65.052.9(4УКР) В 65 Войнаренко, М.П. Податковий облік і аудит : підручник / М.П. Войнаренко, Г.В. Пухальська . - К. : Академія, 2009. - 376 с. - (Альма-матер). - Бібліогр.

9. 65.052.9(4УКР) Л 46 Лень, В.С. Облік і аудит у страхових організаціях : навч. посіб. для студ. вузів / В.С. Лень. - К. : ЦУЛ, 2009. - 408 с. : табл. - Бібліогр.

10. 65.052.9(4УКР) Л 46 Лень, В.С. Облік і аудит. Вступ до фаху : навч. посіб. для студ. вузів / В.С. Лень, В. А. Нехай ; Чернігів. держ. технолог. ун-т. - К. : ЦУЛ, 2009. - 256 с.

11. 65.9(4УКР)29 У 67 Управління фінансовою санацією підприємств : навч. посіб. для студ. вузів / Т.В. Пепа [та ін.]. - К. : ЦУЛ, 2008. - 440 с. - Бібліогр.: с. 436-439.

12. 65.053 Ч-49 Чернелевський, Л.М. Аудит: теорія і практика : навч. посіб. для студ. вузів / Л.М. Чернелевський, Н.І. Беренда. - К. : Хай-Тек Прес, 2008. - 560 с. - Бібліогр.: с. 198-203.

 

Розділ: Бухгалтерський облік та аудит

Код: 4662  Підкажіть будь-ласка як у вас є книги (українською, англійською) про історію виникнення аудиту  Вгору  

 

Історія виникнення аудиту

1. 65.053 К 43 Кириченко, В. В. Аудит: теорія та практика : навч.–метод. посіб. / В.В. Кириченко, Т.П. Боднар. – Вінниця : ВІРЕУ, 2000. – 115 с.

2. 65.052я73 А 93 Аудит і аудиторська діяльність : навч. посіб. / Л.С. Шатковська. – К. : Урожай, 1996. – 255 с.

3. 65.053 Б 93 Бутинець, Ф.Ф. Аудит : підручник / Ф.Ф. Бутинець. – 2–е вид., доп. і переробл. – Житомир : Рута, 2002. – 672 с. – (Вища освіта ХХІ століття).

4. 65.053 А 93 Аудит: теорія і практика : навч. посіб. / А.Г. Загородній, М.В. Корягін. – 2–е вид., доп. і переробл. – Л. : Львівська політехніка, 2004. – 456 с.

5. 65.053 Ш 49 Шеремет, А.Д.     Аудит : учеб. пособие / А.Д. Шеремет, В.П. Суйц. – М. : ИНФРА–М, 1995. – 240 с.

6. 65.053 Д 13 Давидов, Г. Аудит : підручник / Г.М. Давидов. – К. : Знання, 2004. – 511 с. – (Вища освіта ХХІ століття).

7. 65.053 Б 93 Бутинець, Ф.Ф. Аудит : підручник / Ф.Ф. Бутинець. – 3–є вид., доп. і переробл. – Житомир : Рута, 2005. – 512 с. – (Навчальні посібники з бухгалтерського обліку).

8. 65.053 П 30 Петрик, О.А. Аудит у зарубіжних країнах : навч.–метод. посіб. для самост. вивч. дисц. / О.А. Петрик, М.Т. Фенченко. – К. : КНЕУ, 2005. – 168 с

9. 65.052.2я73 Г 16 Галузина, С.М. Международный учет и аудит : учбовий посібник / С.М. Галузина, Т.Ф. Пупшис. – СПб. : Питер, 2006. – 272 с. : ил.

10. 65.052.9(4УКР) Л 46 Лень, В.С. Облік і аудит. Вступ до фаху : навч. посіб. для студ. вузів / В. С. Лень, В. А. Нехай ; Чернігів. держ. технолог. ун-т. – К. : ЦУЛ, 2009. – 256 с.

11. 65. 050 А 92 Auditing and Assurance Services / Timothy J. Louwers, Robert J. Ramsay, David H. Sinason. – Boston : McGraw–Hill/ Irwin, 2005. – 764 p. – (Window on America).

12. 65.050 W 63 Whitting, Ray O. Principles of Auditing and Other Assurance Services / Ray O. Whitting. – Boston : McGraw–Hill/ Irwin, 2004. – 763 p. – (Window on America).

 

 

 

 

Розділ: Бухгалтерський облік та аудит

Код: 4658  Організація і методика аудиту малоцінних швидкозношуваних предметів  Вгору  

Організація і методика аудиту малоцінних швидкозношуваних предметів

1. 65.053 А 93 Аудит : навч.–метод. посіб. для самост. вивч. дисципліни / Л. В. Дікань [та ін.]. – Х. : ІНЖЕК, 2009. – 276 с.

2. 65.052.9(4УКР) В 65 Войнаренко, М.П. Податковий облік і аудит : підручник / М. П. Войнаренко, Г. В. Пухальська . – К. : Академія, 2009. – 376 с.

3. 65.053 І–21 Іванова, Н.А. Організація і методика аудиту : навч. посіб. для студ. вузів / Н. А. Іванова, О. В. Ролінський. – К. : ЦУЛ, 2008. – 216 с.

4. 65.053 К 90 Кулаковська, Л.П. Організація і методика аудиту : підруч. для студ. вузів / Л.П. Кулаковська, Ю.В. Піча. – К. : Каравела, 2009. – 544 с.

5. 65.053 К 90 Куленко, С.В. Аудит. Ч. 1 : навч. посіб. для студ. вузів / С. В. Куленко, О. Й. Лесько. – Вінниця : ВНТУ, 2007. – 98 с.

6. 65.053 К 90 Куленко, С.В. Аудит. Ч. 2 : навч. посіб. для студ. вузів / С. В. Куленко, О. Й. Лесько. – Вінниця : ВНТУ, 2007. – 89 с.

7. 65.053 Н 50 Немченко, В.В. Практичний курс внутрішнього аудиту : підруч. для студ. вузів / В. В. Немченко, В. П. Хомутенко, А. В. Хомутенко. – К. : ЦУЛ, 2008. – 240 с.

8. 65.053 О–36 Огійчук, М.Ф. Аудит: організація і методика : навч. посіб. / М. Ф. Огійчук, І. Т. Новіков, І. І. Рагуліна. – К. : Алерта, 2010. – 584 с.

9. 65.052.9(4УКР) О–17 Облік, аналіз та аудит : навч. посіб. для студ. вузів / М. С. Білик [та ін.]. – К. : Кондор, 2008. – 618 с.

10. 65.053 О–75 Основи аудиту : навч. посіб. для студ. вузів / С. І. Дерев'янко [та ін.]. – К. : ЦУЛ, 2008. – 328 с.

11. 65.053 П 93 Пшенична, А.Ж. Аудит : навч. посіб. для студ. вузів / А. Ж. Пшенична. – К. : ЦУЛ, 2008. – 320 с.

12. 65.053 Р 98 Рядська, В.В. Аудит : навч. посіб. для студ. вузів / В. В. Рядська, Я. В. Петраков. – К. : ЦУЛ, 2008. – 416 с.

13. 65.053 Ч–49 Чернелевський, Л.М. Аудит: теорія і практика : навч. посіб. для студ. вузів / Л. М. Чернелевський, Н. І. Беренда. – К. : Хай–Тек Прес, 2008. – 560 с.

Розділ: Бухгалтерський облік та аудит

Код: 4657  Доброго дня! Допоможіть, буль ласка, знайти аналітику на тему: "Відображення в обліку витрат на оплату праці та відрахування на соціальні заходи".  Вгору  

Відображення в обліку витрат на оплату праці та відрахування на соціальні заходи

1. 67.9(4УКР)301 А 43 Актуально про облікову політику / авт.–уклад. : О. Згурський, М. Коцупатрий. – Вид. 2–е, переробл. та доп. – К. : Книги для бізнесу, 2009. – 144 с.

2. 65.052.9(4УКР) А 92 Атамас, П.Й. Облік у бюджетних установах : навч. посіб. для студ. вузів / П. Й. Атамас. – Вид. 3–є, переробл. та доп. – К. : ЦУЛ, 2009. – 288 с.

3. 65.052.9(4УКР) Б 81 Бондаренко, О.М. Організація обліку : навч. посіб. / О. М. Бондаренко, А. С. Нельга. – К. : НАУ–друк, 2009. – 216 с.

4. 65.052.9(4УКР) Б 94 Бухгалтерський фінансовий облік: теорія та практика : навч.–практ. посіб. / Н. І. Верхоглядова [та ін.]. – К. : ЦУЛ, 2010. – 536 с.

5. 65.052.9(4УКР) Ж 91 Журавель, Г.П. Облікова політика підприємства в ринкових умовах : навч. посіб. для студ. вузів / Г. П. Журавель, В. Б. Клевець, П. Я. Хомин. – К. : Професіонал, 2009. – 320 с.

6. 65.052.9(4УКР) К 71 Косміна, Р.М. Бухгалтерський (фінансовий) облік : навч. посіб. для студ. вузів / Р. М. Косміна ; за ред. : Ю. Д. Чацкіса. – К. : Вища шк., 2008. – 255 с.

7. 65.052.9(4УКР) О–17 Облік у бюджетних установах : навч. посіб. для студ. вузів / І. Д. Ватуля [та ін.]. – К. : ЦУЛ, 2009. – 368 с.

8. 65.052.9(4УКР) О–17 Облік, аналіз та аудит : навч. посіб. для студ. вузів / М. С. Білик [та ін.]. – К. : Кондор, 2008. – 618 с.

9. 65.052.9(4УКР) П 38 Плиса, В.Й. Бухгалтерський облік : навч. посіб. для студ. вузів / В. Й. Плиса, З. П. Плиса. – К. : Каравела, 2010. – 480 с.

10. 65.052.9(4УКР) П 52 Положення (стандарти) бухгалтерського обліку: нормативні акти та роз'яснення / під заг. ред. : М. С. Головатюка. – К. : Вид. Паливода А.В., 2009. – 408 с.

11. 65.052.9(4УКР) С 89 Сук, Л.К. Організація бухгалтерського обліку : підруч. для студ. вузів / Л. К. Сук, П. Л. Сук. – К. : Каравела, 2009. – 624 с.

12. 65.052.9(4УКР) Х 76 Хом'як, Р.Л. Облік на підприємствах малого бізнесу : навч. посіб. / Р. Л. Хом'як, З. М. Скибінська. – Л. : Магнолія 2006, 2008. – 205 с.

13. 65.9(4УКР)24 Б 91 Бурденко, І.М. Виплати працівникам: облік, аудит і автоматизація : навч. посіб. для студ. вузів / І. М. Бурденко, О. В. Кравченко, О. В. Шипунова. – Суми : Університетська книга, 2009. – 283 с.

14. 65.9(4УКР)24 Г 13 Гадзевич, О.І. Оплата праці в умовах ринку: теорія, практика : навч. посіб. для студ. вузів / О. І. Гадзевич. – К. : Кондор, 2008. – 400 с.

15. 65.9(4УКР)24 Д 20 Дарманська, Г.О. Облік розрахунків з оплати праці : навч. посіб. / Г. О. Дарманська, Т. В. Рижа. – К. : КНТ, 2009. – 336 с.

16. «Про затвердження положення (стандарту) бухгалтерського обліку 26 «Виплата працівникам» : наказ Міністерства фінансів України від 28.10.2003 р. № 601 // Бухгалтерський облік і аудит. – 2003. – № 11. – С. 3–8.

17. Габрук, О. Особливості відображення в податковому обліку витрат на оплату відпусток і придбання путівок на лікування та відпочинок для працівників підприємства / О.Габрук  // Бухгалтерський облік і аудит. – 2002. – № 5. – С. 30–35.

18. Задорожний, З. Проблеми управлінського обліку витрат на оплату праці в будівництві / З. Задорожний // Бухгалтерський облік і аудит. – 2004. – № 10. – С. 37–43. – Бібліографія: 15 назв.

19. Сук, Л. Облік праці та її оплата / Л. Сук, П. Сук // Бухгалтерія в сільському господарстві. – 2004. – № 17. – С. 2–8.

20. Сук, Л. Облік праці та її оплата / Л. Сук, П. Сук // Бухгалтерія в сільському господарстві. – 2004. – № 16. – С. 2–9.

 

 

 

 

 

Розділ: Бухгалтерський облік та аудит

Код: 4656  Доброго дня! Допоможіть, будь ласка, знайти статті на тему: "Аудит виробництва продукції та її собівартості". Наперед дякую!  Вгору  

Аудит виробництва продукції та її собівартості

1. 65.053 А 93 Аудит : навч.–метод. посіб. для самост. вивч. дисципліни / Л. В. Дікань [та ін.]. – Х. : ІНЖЕК, 2009. – 276 с.

2. 65.053 А 93 Аудит : навч.–метод. посіб. для самост. вивч. дисципліни / Л. В. Дікань [та ін.]. – Х. : ІНЖЕК, 2009. – 276 с.

3. 65.053 К 90 Кулаковська, Л.П. Організація і методика аудиту : підруч. для студ. вузів / Л.П. Кулаковська, Ю.В. Піча. – К. : Каравела, 2009. – 544 с.

4. 65.053 К 90 Куленко, С.В. Аудит. Ч. 1 : навч. посіб. для студ. вузів / С. В. Куленко, О. Й. Лесько. – Вінниця : ВНТУ, 2007. – 98 с.

5. 65.053 К 90 Куленко, С.В. Аудит. Ч. 2 : навч. посіб. для студ. вузів / С. В. Куленко, О. Й. Лесько. – Вінниця : ВНТУ, 2007. – 89 с.

6. 65.053 Н 50 Немченко, В.В. Практичний курс внутрішнього аудиту : підруч. для студ. вузів / В. В. Немченко, В. П. Хомутенко, А. В. Хомутенко. – К. : ЦУЛ, 2008. – 240 с.

7. 65.052.9(4УКР) О–17 Облік, аналіз та аудит : навч. посіб. для студ. вузів / М. С. Білик [та ін.]. – К. : Кондор, 2008. – 618 с.

8. 65.053 О–36 Огійчук, М.Ф. Аудит: організація і методика : навч. посіб. / М. Ф. Огійчук, І. Т. Новіков, І. І. Рагуліна. – К. : Алерта, 2010. – 584 с.

9. 65.29 С 51 Сморжанюк, Т.П. Внутрішній контроль в процесі управління виробництвом. Ч. 1 / Т. П. Сморжанюк, Т. В. Шрам, В. Є. Труш. – К. : Кондор, 2009. – 284 с.

10. Білуха, М. Контроль витрат виробництва на основі впровадження комплексної активізації ПЕОМ (на прикладі гуматехнічної галузі) / М. Білуха, С. Іваніна // Бухгалтерський облік і аудит. – 2005. – № 5. – С. 59–62.

11. Бодюк, А. В. Об'єкти аудиторського контролю підприємств плодоовочевого виробництва / А.В. Бодюк // Економіка АПК. – 2004. – № 9. – С. 114–116.

12. Бородкін, О. Про формування і облік собівартості продукції за ринкових умов / О.Бородкін // Бухгалтерський облік і аудит. – 2002. – № 3. – С. 32–41.

13. Гнилицька, Л. Удосконалення обліку витрат на освоєння і розробку нової продукції в приладобудуванні / Л.Гнилицька // Бухгалтерський облік і аудит. – 2000. – № 10. – С. 45–48.

14. Кац, М. Оптимальный режим : технологический аудит производства / М. Кац // ММ. Деньги и Технологии. – 2002. – № 10. – С. 34–41.

15. Моссаковський, В.Б. Система контролю витрат виробництва за сучасних умов / В.Б.Моссаковський  // Бухгалтерський облік і аудит. – 2002. – № 9. – С. 29–34.

16. Сук, П. Л. Групування витрат виробництва в умовах ринку / П.Л.Сук // Економіка АПК. – 2000. – № 1. – С. 53–61.

17. Тринька, Л. Виробництво без витрат: реалії вітчизняного обліку або яку собівартість ми визначаємо / Л. Тринька // Бухгалтерський облік і аудит. – 2004. – № 11. – С. 32–38. – Бібліогр.: 22 назв.

 

Розділ: Бухгалтерський облік та аудит

Код: 4655  Аудит операцій по надходженню основних засобів та їх оцінки  Вгору  

Відображення в обліку витрат на оплату праці та відрахування на соціальні заходи

1. 67.9(4УКР)301 А 43 Актуально про облікову політику / авт.–уклад. : О. Згурський, М. Коцупатрий. – Вид. 2–е, переробл. та доп. – К. : Книги для бізнесу, 2009. – 144 с.

2. 65.052.9(4УКР) А 92 Атамас, П.Й. Облік у бюджетних установах : навч. посіб. для студ. вузів / П. Й. Атамас. – Вид. 3–є, переробл. та доп. – К. : ЦУЛ, 2009. – 288 с.

3. 65.052.9(4УКР) Б 81 Бондаренко, О.М. Організація обліку : навч. посіб. / О. М. Бондаренко, А. С. Нельга. – К. : НАУ–друк, 2009. – 216 с.

4. 65.052.9(4УКР) Б 94 Бухгалтерський фінансовий облік: теорія та практика : навч.–практ. посіб. / Н. І. Верхоглядова [та ін.]. – К. : ЦУЛ, 2010. – 536 с.

5. 65.052.9(4УКР) Ж 91 Журавель, Г.П. Облікова політика підприємства в ринкових умовах : навч. посіб. для студ. вузів / Г. П. Журавель, В. Б. Клевець, П. Я. Хомин. – К. : Професіонал, 2009. – 320 с.

6. 65.052.9(4УКР) К 71 Косміна, Р.М. Бухгалтерський (фінансовий) облік : навч. посіб. для студ. вузів / Р. М. Косміна ; за ред. : Ю. Д. Чацкіса. – К. : Вища шк., 2008. – 255 с.

7. 65.052.9(4УКР) О–17 Облік у бюджетних установах : навч. посіб. для студ. вузів / І. Д. Ватуля [та ін.]. – К. : ЦУЛ, 2009. – 368 с.

8. 65.052.9(4УКР) О–17 Облік, аналіз та аудит : навч. посіб. для студ. вузів / М. С. Білик [та ін.]. – К. : Кондор, 2008. – 618 с.

9. 65.052.9(4УКР) П 38 Плиса, В.Й. Бухгалтерський облік : навч. посіб. для студ. вузів / В. Й. Плиса, З. П. Плиса. – К. : Каравела, 2010. – 480 с.

10. 65.052.9(4УКР) П 52 Положення (стандарти) бухгалтерського обліку: нормативні акти та роз'яснення / під заг. ред. : М. С. Головатюка. – К. : Вид. Паливода А.В., 2009. – 408 с.

11. 65.052.9(4УКР) С 89 Сук, Л.К. Організація бухгалтерського обліку : підруч. для студ. вузів / Л. К. Сук, П. Л. Сук. – К. : Каравела, 2009. – 624 с.

12. 65.052.9(4УКР) Х 76 Хом'як, Р.Л. Облік на підприємствах малого бізнесу : навч. посіб. / Р. Л. Хом'як, З. М. Скибінська. – Л. : Магнолія 2006, 2008. – 205 с.

13. 65.9(4УКР)24 Б 91 Бурденко, І.М. Виплати працівникам: облік, аудит і автоматизація : навч. посіб. для студ. вузів / І. М. Бурденко, О. В. Кравченко, О. В. Шипунова. – Суми : Університетська книга, 2009. – 283 с.

 14. 65.9(4УКР)24 Г 13 Гадзевич, О.І. Оплата праці в умовах ринку: теорія, практика : навч. посіб. для студ. вузів / О. І. Гадзевич. – К. : Кондор, 2008. – 400 с.

 15. 65.9(4УКР)24 Д 20 Дарманська, Г.О. Облік розрахунків з оплати праці : навч. посіб. / Г. О. Дарманська, Т. В. Рижа. – К. : КНТ, 2009. – 336 с.

16. «Про затвердження положення (стандарту) бухгалтерського обліку 26 «Виплата працівникам» : наказ Міністерства фінансів України від 28.10.2003 р. № 601 // Бухгалтерський облік і аудит. – 2003. – № 11. – С. 3–8.

17. Габрук, О. Особливості відображення в податковому обліку витрат на оплату відпусток і придбання путівок на лікування та відпочинок для працівників підприємства / О.Габрук  // Бухгалтерський облік і аудит. – 2002. – № 5. – С. 30–35.

18. Задорожний, З. Проблеми управлінського обліку витрат на оплату праці в будівництві / З. Задорожний // Бухгалтерський облік і аудит. – 2004. – № 10. – С. 37–43. – Бібліографія: 15 назв.

19. Сук, Л. Облік праці та її оплата / Л. Сук, П. Сук // Бухгалтерія в сільському господарстві. – 2004. – № 17. – С. 2–8.

20. Сук, Л. Облік праці та її оплата / Л. Сук, П. Сук // Бухгалтерія в сільському господарстві. – 2004. – № 16. – С. 2–9.

 

 

 

 

 

Розділ: Бухгалтерський облік та аудит

Код: 4654  Доброго дня! Допоможіть будь ласка знайти матеріал на тему: "Облік витрат основної діяльності".  Вгору  

Облік витрат основної діяльності

1.     65.052.2 В 65 Войнаренко, Михайло Петрович. Міжнародні стандарти фінансової звітності та аудиту : навч. посіб. для студ. вузів / М. П. Войнаренко, Н. А. Пономарьова, О. В. Замазій. – К. : ЦУЛ, 2010. – 488 с.

2.     65.052.9(4УКР) В 65 Войнаренко, Михайло Петрович. Податковий облік і аудит : підручник / М. П. Войнаренко, Г. В. Пухальська . – К. : Академія, 2009. – 376 с.

3.     65.26 К 14 Казуева, Татьяна Сергеевна. Управление доходами и расходами предприятия : учеб. пособие / Т. С. Казуева. – М. : Дашков и К., 2008. – 192 с.

4.     65.052.9(4УКР) Л 26 Ластовецький, Василь Омелянович. Виробничо–комерційний облік і внутрішньогосподарська (управлінська) звітність за центрами витрат і відповідальності : наук.–практ. посіб. / В.О. Ластовецький. – Чернівці : Місто, 2003. – 156 с.

5.     65.052.9(4УКР) Л 46 Лень, Василь Степанович. Облік і аудит. Вступ до фаху : навч. посіб. для студ. вузів / В. С. Лень, В. А. Нехай ; Чернігів. держ. технолог. ун–т. – К. : ЦУЛ, 2009. – 256 с.

6.     65.052.9(4УКР) М 48 Мельник, Тетяна Григорівна. Облік та аудит діяльності бюджетних установ : навч. посіб. для студ вузів / Т. Г. Мельник. – К. : Кондор, 2009. – 412 с.

7.     65.052.9(4УКР) О–17 Облік, аналіз та аудит : навч. посіб. для студ. вузів / М. С. Білик [та ін.]. – К. : Кондор, 2008. – 618 с.

8.     65.052.9(4УКР) С 24 Свідерський, Євген Іванович. Облік діяльності суб'єктів малого підприємництва : навч. посіб. для студ. вузів / Є. І. Свідерський, Д. Є. Свідерський ; за заг. ред. : Є. І. Свідерського. – К. : КНЕУ, 2008. – 472 с.

9.     65.052.9(4УКР) Т 65 Трансформація фінансової звітності українських підприємств у фінансову звітність за міжнародними стандартами : метод. рек. / Федер. проф. бухгалтерів і аудиторів України ; за ред. С. Ф. Голова. – Вид. 3–є, переробл. та доп. – Вінниця : Консоль, 2010. – 308 с.

***

10. Безверхий, Костянтин. Непрямі витрати в контексті податкової та фінансової звітності: обліковий аспект узгодження показників / К. Безверхий // Бухгалтерський облік і аудит. – 2011. – № 6. – С. 23–33. – Бібліогр. с. 33 (17 назв).

11. Бережняк, В. А. Наукові аспекти обліку витрат на м'ясопереробних підприємствах / В. А. Бережняк // Економіка АПК. – 2011. – № 3. – С. 63–69 : табл. – Бібліогр. в прим.

12. Валуєв, Борис. Деякі питання обліку інноваційних витрат і джерела їх покриття: концептуальний аспект / Б. Валуєв, О. Кантаєва // Бухгалтерський облік і аудит. – 2009. – № 12. – С. 28–35 : мал. – Бібліогр. с. 35 (5 назв).

13. Дем'яненко, М. Я. Теоретичні та методологічні аспекти управлінського обліку в сільському господарстві / М. Я. Дем'яненко // Економіка АПК. – 2010. – № 12. – С. 164–165. – Бібліогр. в підрядк. прим.

14. Довгопол, Ніна. П(С)БО 16 "Витрати" між фінансовим і управлінським обліком / Н. Довгопол, М. Нестеренко // Бухгалтерський облік і аудит. – 2011. – № 6. – С. 3–15. – Бібліогр. с. 15 (19 назв).

15. Доценко, О. В. Удосконалення обліку капітального ремонту основних засобів / О. В. Доценко // Актуальні проблеми економіки. – 2010. – № 8. – С. 270–276. – Бібліогр.: 19 назв.

16. Дяків, В. В. Оцінка відхилень витрат виробництва на основі їх оперативного аналізу в управлінському обліку / В. В. Дяків // Актуальні проблеми економіки. – 2010. – № 2. – С. 229–233. – Бібліогр.: 12 назв.

17. Зборовська, О. М. Облік логістичних витрат при виробництві продукції / О. М. Зборовська // Економіка та держава. – 2010. – № 12. – С. 24–26. – Бібліогр. с. 26 (7 назв).

18. Кириченко, Валентина. Актуальні питання обліку і контролю витрат на ремонт основних засобів / В. Кириченко // Економіка Вінниччини. – 2010. – № 2. – С. 16–18.

19. Коблянська, О. І. Процес розподілу загальновиробничих витрат і його вплив на податковий облік / О. І. Коблянська // Зовнішня торгівля: право та економіка. – 2009. – № 1. – С. 65–69.

20. Кушмід, Тетяна. Удосконалення фінансової звітності на малих підприємствах : (деякі аспекти обліку, аналізу та аудиту) / Т. Кушмід // Персонал. – 2010. – № 3/4. – С. 142–146 : мал.; граф. – Бібліогр. в кінці ст.

21. Левера, І. О. Облік за центрами відповідальності в сільськогосподарських підприємствах / І. О. Левера // Облік і фінанси АПК. – 2010. – № 3. – С. 73–76.

22. Левицька, Світлана. Практичні аспекти впровадження управлінського обліку (на прикладі центрів відповідальності "Витрати") / С. Левицька // Бухгалтерський облік і аудит. – 2011. – № 6. – С. 34–44. – Бібліогр. с. 44 (13 назв).

23. М’яка, С. І. Особливості обліку витрат діяльності фермерського господарства / С. І. М'яка // Облік і фінанси АПК. – 2010. – № 4. – С. 83–85.

24. Мельник, Е. Удосконалення бухгалтерського обліку витрат майбутніх періодів в умовах комп'ютерних технологій / Е. Мельник  // Економіст. – 2010. – № 5. – С. 42–45.

25. Мельничук, Б. В. Удосконалення обліку витрат у рослинництві / Б. В. Мельничук // Облік і фінанси АПК. – 2010. – № 1. – С. 20–24.

26. Озеран, А. Проблема узгодження стандартів (правил) бухгалтерського обліку і норм Податкового кодексу в частині загальновиробничих витрат та їх відображення у фінансовій звітності / А. Озеран // Бухгалтерський облік і аудит. – 2011. – № 3. – С. 13–17.

27. Пархоменко, В. Яким буде бухгалтерський облік фінансових витрат? / В. Пархоменко // Бухгалтерський облік і аудит. – 2010. – № 11. – С. 3–5.

28. Проскура, К. П. Податкові аспекти управління витратами підприємства / К. П. Проскура, Г. О. Зінов’єв // Актуальні проблеми економіки. – 2009. – № 6. – С. 255–262 : табл., рис. – Бібліогр.: 14 назв.

29. Сокіл, О. Г. Удосконалення аналітичного обліку витрат сільськогосподарського виробництва / О. Г. Сокіл // АгроСвіт. – 2011. – № 1. – С. 41–44. – Бібліогр. в кінці ст. 4 джерела.

30. Сук, П. Організація обліку витрат / П. Сук // Бухгалтерія в сільському господарстві. – 2009. – № 22. – С. 29–41.

31. Фірсова, Н. В. Удосконалення фінансового обліку витрат в підприємствах торгівлі споживчої кооперації / Н. В. Фірсова // Облік і фінанси АПК. – 2010. – № 1. – С. 33–37.

32. Ценклер, Н. І. Облік витрат у системі управління операційною діяльністю підприємства / Н. І. Ценклер // Формування ринкових відносин в Україні. – 2011. – № 1. – С. 94–98 : табл. – Бібліогр. в кінці ст.

33. Чернецька, О. В. Концептуальні підходи до управлінського обліку в сільському господарстві / О. В. Чернецька // АгроСвіт. – 2010. – № 20. – С. 29–33. – Бібліогр. в кінці ст. 19 джерел.

34. Юрченко, О. В. Методологічні підходи до удосконалення обліку витрат виробництва і формування собівартості продукції в лісовому господарстві / О. В. Юрченко // Актуальні проблеми економіки. – 2010. – № 5. – С. 236–242. – Бібліогр.: 18 назв.

Розділ: Бухгалтерський облік та аудит

Код: 4652  Добрий день! Допоможіть будь ласка знайти статті на тему: "Аудит розрахунків по страхуванню".  Вгору  

Аудит розрахунків по страхуванню

1.     65.052.9(4УКР) В 65 Войнаренко, Михайло Петрович. Податковий облік і аудит : підручник / М. П. Войнаренко, Г. В. Пухальська . – К. : Академія, 2009. – 376 с.

2.     65.052.9(4УКР) Г 18 Гаманкова, Ольга Олексіївна. Облік і аудит у страхових організаціях : навч.–метод. посіб. для самост. вивч. дисципліни / О. О. Гаманкова, Н. В. Задорожна. – К. : КНЕУ, 2005. – 183 с.

3.     65.052.9(4УКР) Л 46 Лень, Василь Степанович. Облік і аудит у страхових організаціях : навч. посіб. для студ. вузів / В. С. Лень. – К. : ЦУЛ, 2009. – 408 с.

4.     65.052.9(4УКР) О–17 Облік, аналіз та аудит : навч. посіб. для студ. вузів / М. С. Білик [та ін.]. – К. : Кондор, 2008. – 618 с.

5.     65.053 А 93 Аудит : навч.–метод. посіб. для самост. вивч. дисципліни / Л. В. Дікань [та ін.]. – Х. : ІНЖЕК, 2009. – 276 с.

6.     65.053 І–21 Іванова, Наталія Анатоліївна. Організація і методика аудиту : навч. посіб. для студ. вузів / Н. А. Іванова, О. В. Ролінський. – К. : ЦУЛ, 2008. – 216 с.

7.     65.053 К 90 Кулаковська, Людмила Петрівна. Організація і методика аудиту : підруч. для студ. вузів / Л.П. Кулаковська, Ю.В. Піча. – К. : Каравела, 2009. – 544 с.

8.     65.053 К 90 Куленко, Світлана Вікторівна. Аудит. Ч. 1 : навч. посіб. для студ. вузів / С. В. Куленко, О. Й. Лесько. – Вінниця : ВНТУ, 2007. – 98 с.

9.     65.053 К 90 Куленко, Світлана Вікторівна. Аудит. Ч. 2 : навч. посіб. для студ. вузів / С. В. Куленко, О. Й. Лесько. – Вінниця : ВНТУ, 2007. – 89 с.

10. 65.053 О–36 Огійчук, Микола Феодосійович. Аудит: організація і методика : навч. посіб. / М. Ф. Огійчук, І. Т. Новіков, І. І. Рагуліна. – К. : Алерта, 2010. – 584 с.

11. 65.053 О–75 Основи аудиту : навч. посіб. для студ. вузів / С. І. Дерев'янко [та ін.]. – К. : ЦУЛ, 2008. – 328 с.

12. 65.053 П 93 Пшенична, Антоніна Жанівна. Аудит : навч. посіб. для студ. вузів / А. Ж. Пшенична. – К. : ЦУЛ, 2008. – 320 с.

13. 65.053 Р 98 Рядська, Валентина Володимирівна. Аудит : навч. посіб. для студ. вузів / В. В. Рядська, Я. В. Петраков. – К. : ЦУЛ, 2008. – 416 с.

14. 65.053 Ч–49 Чернелевський, Л. М. Аудит: теорія і практика : навч. посіб. для студ. вузів / Л. М. Чернелевський, Н. І. Беренда. – К. : Хай–Тек Прес, 2008. – 560 с.

15. 65.27 Н 65 Никулина, Надежда Николаевна. Страхование: теория и практика : учеб. пособие для студ. вузов / Н. Н. Никулина, С. В. Березина. – 2–е изд., перераб. и доп. – М. : ЮНИТИ–ДАНА, 2007. – 511 с.

***

16. Вінцевич, Олександра. Наявність заборгованності з страхових внесків до пенсійного фонду не є перешкодою для переходу приватного підприємця на єдиний податок / О. Вінцевич // Вестник бухгалтера и аудитора Украины. – 2006. – № 17/18. – С. 37.

17. Голов, В. Застосування Міжнародних стандартів фінансової звітності в страховому секторі / В. Голов // Бухгалтерський облік і аудит. – 2010. – № 4. – С. 10–19. – Бібліогр. с. 19 (14 назв).

18. Демченко, Сергій. Перевірки, що здіснюються фондами соціального страхування / С. Демченко // Вестник бухгалтера и аудитора Украины. – 2007. – № 9/10. – С. 32–38.

19. Заремба, О. Облік страхових платежів і його вдосконалення у страховиків / О. Заремба // Бухгалтерський облік і аудит. – 2004. – № 6. – С. 3–9.

20. Кисельова, О. Внески до фондів загальнообов'язкового державного соціального страхування та їх відображення в податковому обліку / О. Кисельова // Бухгалтерський облік і аудит. – 2004. – № 3. – С. 45–54.

21. Кисельова, Ольга. Чинний порядок оподаткування доходів, отриманих страховиками від здійснення операцій з технічними резервами / Ольга Кисельова // Бухгалтерський облік і аудит. – 2006. – № 9. – С. 36–49.

22. Русак, Ольга. Проблеми обліку доходів страхових організацій і шляхи їх вирішення: погляд з Білорусі / О. Русак // Бухгалтерський облік і аудит. – 2010. – № 2. – С. 49–54 : мал. – Бібліогр. с. 54 (8 назв).

23. Теременко, Н. Нарахування і сплата страхових внесків, порядок визначення страхових виплат у новій системі державного пенсійного страхування / Н. Теременко // Бухгалтерський облік і аудит. – 2003. – № 10. – С. 59–64.

24. Файєр, О. Правові засади здійснення страхування професійної відповідальності аудиторів / О. Файєр // Підприємництво, господарство і право. – 2010. – № 5. – С. 49–52. – Бібліогр. в кінці ст.

25. Хомин, П. Звітність про відрахування до фондів на соціальні заходи має відповідати критеріям доречності та економічності інформації / П. Хомин // Бухгалтерський облік і аудит. – 2004. – № 2. – С. 10–20. – Бібліографія: 5 назв.

26. Юріс, Л. Зміни до законодавчих актів України, що стосуються діяльності Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності / Л. Юріс // Бухгалтерський облік і аудит. – 2008. – № 3. – С. 60–62.

27. Юріс, Ліля. Звітність по коштах фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань України / Л. Юріс // Бухгалтерський облік і аудит. – 2007. – № 4. – С. 57–63.

 

Розділ: Бухгалтерський облік та аудит

Код: 4651  Здравствуйте! Цікавить інформація(як аналітика так і підручники) по курсовій роботі на тему аудит розрахунків з підзвітними особами. 2. Аудит розрахунків з постачальниками та підрядниками. 3. Аудит процесу реалізації. Дякую  Вгору  

1. Аудит розрахунків з підзвітними особами

2. Аудит розрахунків з постачальниками та підрядниками

3. Аудит процесу реалізації

 

1.     65.052.9(4УКР) В 65 Войнаренко, Михайло Петрович. Податковий облік і аудит : підручник / М. П. Войнаренко, Г. В. Пухальська. – К. : Академія, 2009. – 376 с.

2.     65.052.9(4УКР) М 48 Мельник, Тетяна Григорівна. Облік та аудит діяльності бюджетних установ : навч. посіб. для студ вузів / Т. Г. Мельник. – К. : Кондор, 2009. – 412 с.

3.     65.053 А 93 Аудит : навч.–метод. посіб. для самост. вивч. дисципліни / Л. В. Дікань [та ін.]. – Х. : ІНЖЕК, 2009. – 276 с.

4.     65.053 З–14 Загородній, Анатолій Григорович. Управління ризиками аудиторської діяльності : навч. посіб. для студ. вузів / А. Г. Загородній, Л. М. Пилипенко. – Л. : Вид–во Нац. ун–ту "Львівська політехніка", 2008. – 128 с.

5.     65.053 І–21 Іванова, Наталія Анатоліївна. Організація і методика аудиту : навч. посіб. для студ. вузів / Н. А. Іванова, О. В. Ролінський. – К. : ЦУЛ, 2008. – 216 с.

6.     65.053 К 90 Кулаковська, Людмила Петрівна. Організація і методика аудиту : підруч. для студ. вузів / Л.П. Кулаковська, Ю.В. Піча. – К. : Каравела, 2009. – 544 с.

7.     65.053 О–36 Огійчук, Микола Феодосійович. Аудит: організація і методика : навч. посіб. / М. Ф. Огійчук, І. Т. Новіков, І. І. Рагуліна. – К. : Алерта, 2010. – 584 с.

8.     65.053 О–75 Основи аудиту : навч. посіб. для студ. вузів / С. І. Дерев'янко [та ін.]. – К. : ЦУЛ, 2008. – 328 с.

9.     65.053 С 91 Суха, Олена Ростиславівна. Аудит : навч. посіб. / О. Р. Суха. – Л. : Новий Світ–2000, 2009. – 284 с.

10. 65.29 Т 35 Терещенко, Олег Олександрович. Управління фінансовою санацією підприємства : підручник / Олег Терещенко. – Вид. 2–е, без змін. – К. : КНЕУ, 2009. – 552 с.

11. 65.9(4УКР)29 К 26 Карпунь, Іван Назарович. Управління фінансовою санацією підприємства : навч. посіб. / І. Н. Карпунь. – Л. : Магнолія 2006, 2007. – 418 с.

12. 65.9(4УКР)29 Т 98 Тюріна, Ніла Марковна. Управління фінансовою санацією підприємства : підручник / Н. М. Тюріна, Н. С. Карвацка. – Л. : Новий Світ–2000, 2008. – 396 с.

***

13. Гресь, Наталія. Звіт підзвітної особи: аналіз нововведень / Н. Гресь // Бухгалтерський облік і аудит. – 2011. – № 5. – С. 32–37. – Бібліогр. с. 37 (10 назв).

14. Гресь, Наталія. Щодо змісту звіту підзвітної особи / Н. Гресь // Бухгалтерський облік і аудит. – 2011. – № 2. – С. 25–28. – Бібліогр. с. 28 (18 назв).

15. Коблянська, Г. Ю. Методика проведення обліку і аудиту розрахункових операцій з постачальниками та підрядниками / Г.Ю. Коблянська // Вісник КНУ Шевченка: Сер. Економіка. – 2005. – № 77/78. – С. 88–91.

16. Синкова, О. Правове забезпечення організації внутрішнього аудиту та підзвітності в органах виконавчої влади / О. Синкова // Підприємництво, господарство і право. – 2009. – № 4. – С. 44–47. – Бібліогр. в кінці ст.

17. Слюсарчук, Л. І. Методика та організація аудиту реалізації продукції / Л. І. Слюсарчук // Вісник Київського інституту бізнесу та технологій. – 2010. – № 3. – С. 22–25.

18. Сук, Л. Облік розрахунків з підзвітними особами / Л. Сук, П. Сук // Бухгалтерія в сільському господарстві. – 2010. – № 20. – С. 27–38.

19. Сук, Л. Організація обліку розрахунків з підзвітними особами / Л. Сук // Бухгалтерія в сільському господарстві. – 2009. – № 11. – С. 33–40.

20. Сук, П. Облік розрахунків з підзвітними особами / П. Сук // Бухгалтерія в сільському господарстві. – 2007. – № 10. – С. 7–10.

21. Хомин, П. Особливості обліку розрахунків з постачальниками (підрядниками) за новими регістрами журнальної форми / П. Хомин // Бухгалтерський облік і аудит. – 2002. – № 1. – С. 59–62.

22. Чайка, В. Методика розрахунку ризику, що виникає при здійсненні аудиту підприємства торгівлі із використанням комп'ютерних систем / В. Чайка // Економіст. – 2010. – № 6. – С. 58–60.

Розділ: Бухгалтерський облік та аудит

Код: 4650  Доброго дня! допоможіть будь-ласка знайти аналітику і книги для дипломної роботи з аудиту "Аудит грошових коштів підприємства"  Вгору  

Аудит грошових коштів підприємства

 65.052.9(4УКР) М 48 Мельник, Т.Г. Облік та аудит діяльності бюджетних установ : навч. посіб. для студ вузів / Т. Г. Мельник. – К. : Кондор, 2009. – 412 с.

65.052.9(4УКР) О–17 Облік, аналіз та аудит : навч. посіб. для студ. вузів / М. С. Білик [та ін.]. – К. : Кондор, 2008. – 618 с.

65.053 А 93 Аудит : навч.–метод. посіб. для самост. вивч. дисципліни / Л. В. Дікань [та ін.]. – Х. : ІНЖЕК, 2009. – 276 с.

65.053 Б 75 Бодюк, А.В. Методологічні та нормативно–правові аспекти аудиту підприємницької діяльності / А.В. Бодюк. – К. : Кондор, 2009. – 356 с.

65.053 І–21 Іванова, Н.А. Організація і методика аудиту : навч. посіб. для студ. вузів / Н. А. Іванова, О. В. Ролінський. – К. : ЦУЛ, 2008. – 216 с.

65.053 К 90 Кулаковська, Л.П. Організація і методика аудиту : підруч. для студ. вузів / Л.П. Кулаковська, Ю.В. Піча. – К. : Каравела, 2009. – 544 с.

65.053 К 90 Куленко, С.В. Аудит. Ч. 1 : навч. посіб. для студ. вузів / С. В. Куленко, О. Й. Лесько. – Вінниця : ВНТУ, 2007. – 98 с.

65.053 К 90 Куленко, С. В. Аудит. Ч. 2 : навч. посіб. для студ. вузів / С. В. Куленко, О. Й. Лесько. – Вінниця : ВНТУ, 2007. – 89 с.

65.053 Н 50 Немченко, В.В. Практичний курс внутрішнього аудиту : підруч. для студ. вузів / В. В. Немченко, В. П. Хомутенко, А. В. Хомутенко. – К. : ЦУЛ, 2008. – 240 с.

65.053 О–36 Огійчук, М.Ф. Аудит: організація і методика  : навч. посіб. / М. Ф. Огійчук, І. Т. Новіков, І. І. Рагуліна. – К. : Алерта, 2010. – 584 с.

65.053 О–75 Основи аудиту : навч. посіб. для студ. вузів / С. І. Дерев'янко [та ін.]. – К. : ЦУЛ, 2008. – 328 с.

65.053 П 30 Петрик, О.А. Організація та методика аудиту підприємницької діяльності : навч. посіб. для студ. вузів / О. А. Петрик, В. Я. Савченко, Д. Є. Свідерський. – К. : КНЕУ, 2008. – 472 с.

65.053 П 93 Пшенична, А.Ж. Аудит : навч. посіб. для студ. вузів / А. Ж. Пшенична. – К. : ЦУЛ, 2008. – 320 с.

65.053 Р 98 Рядська, В.В. Аудит : навч. посіб. для студ. вузів / В. В. Рядська, Я. В. Петраков. – К. : ЦУЛ, 2008. – 416 с.

65.053 С 91 Суха, О.Р. Аудит : навч. посіб. / О. Р. Суха. – Л. : Новий Світ–2000, 2009. – 284 с. : табл.

65.053 Ч–49 Чернелевський, Л. М. Аудит: теорія і практика : навч. посіб. для студ. вузів / Л. М. Чернелевський, Н. І. Беренда. – К. : Хай–Тек Прес, 2008. – 560 с.

65.29 Т 35 Терещенко, О.О. Управління фінансовою санацією підприємства : підручник / Олег Терещенко. – Вид. 2–е, без змін. – К. : КНЕУ, 2009. – 552 с.

65.9(4УКР)29 У 67 Управління фінансовою санацією підприємств : навч. посіб. для студ. вузів / Т. В. Пепа [та ін.]. – К. : ЦУЛ, 2008. – 440 с.

Варічева, Р. Система обліку як складова інформаційного забезпечення економічного механізму внутрішньовиробничого управління: етапи розвитку, цілі та показники / Р. Варічева // Економіст. – 2010. – № 6. – С. 61–64 : табл. – Бібліогр.: 11 назв.

Височан, О. Формування моделі активного контролю та її реалізація на ділянці обліку грошових коштів та їх еквівалентів / О. Височан // Бухгалтерський облік і аудит. – 2008. – № 2. – С. 50–56.

Гура, Н. Порядок заповнення звіту про рух грошових коштів прямим методом / Н. Гура, О. Кащенко // Бухгалтерський облік і аудит. – 2011. – № 1. – С. 25–30.

Давидов, Г. Організація і методика проведення управлінського аудиту грошових коштів / Г. Давидов // Вісник Тернопільської Академії народного господарства. – 2005. – № 2. – С. 213–222.

Корягін, М. Актуальні питання визнання та обліку еквівалентів грошових коштів в Україні / М. Корягін // Бухгалтерський облік і аудит. – 2006. – № 2. – С. 27–34. 

Кот, О. С. Економіко–правове регулювання аудиту грошового обігу банків / О. С. Кот // Актуальні проблеми економіки. – 2009. – № 12. – С. 182–187.

Кучеренко, Т. Відображення операційної діяльності у звіті про рух грошових коштів / Тамара Кучеренко // Бухгалтерський облік і аудит. – 2006. – № 12. – С. 3–8. 

Мейш, А. Зв'язок показників звітності про фінансові результати та рух грошових коштів / А. Мейш // Бухгалтерський облік і аудит. – 2008. – № 10. – С. 19–22.

Пархоменко, В. Подання інформації про рух грошових коштів / В. Пархоменко // Бухгалтерський облік і аудит. – 2010. – № 8. – С. 20–22.

 

Розділ: Бухгалтерський облік та аудит

Код: 4640  Доброго дня. Допоможіть, будь ласка, знайти нормативно -правову базу і літературу (періодичні видання, конференції) для написання дипломної роботи на тему: "Організація і методика проведення ревізії". Буду дуже Вам вдячна.  Вгору  

Організація і методика проведення ревізії

1. 65.052.9(2)2 К 78 Крамаровский, Л.М. Ревизия и контроль : учеб. для студ. вузов / Л.М. Крамаровский. - 4-е изд., перераб. и доп. - М. : Финансы и статистика, 1988. - 300 с. : табл.

2. 67.9(4УКР)302 К 65 Контроль і перевірки у сфері господарської діяльності. - К. : Юрінком Інтер, 2011. - 296 с. - (Бюлетень законодавства і юридичної практики України ; № 2).

3. 65.052.9(4УКР) У 74 Усач, Б.Ф. Контроль і ревізія : підручник / Б.Ф. Усач. - 7-е вид., переробл. і доп. - К. : Знання-Прес, 2008. - 263 с.

4. 65.052.9(4УКР) Я 77 Ярошенко, С.П. Теоретичні і методологічні основи контролю : монографія / С.П. Ярошенко, Г.І. Пінькас, О.С. Кобичева. - Суми : Університетська книга, 2007. - 251 с. - Бібліогр.

5. 65.9(4УКР)26 Г 96 Гусак, Н.Б. Контроль податкових органів за діяльністю підприємств : навч. посіб. для студ. вузів / Н.Б. Гусак, Ю.Д. Гусак. - К. : ЦУЛ, 2007. - 320 с. - Бібліогр.

6. Добровольська, В. Контроль та ревізія у сфері господарювання: поняття та види / В. Добровольська // Юридичний журнал. - 2010. - № 8. - С. 34-37.

7. Стендер, С.В. Економічна сутність складових господарського контролю / С.В. Стендер // Облік і фінанси АПК. - 2009. - № 1. - С. 106-110.

8. Амбарцумов, М.О. Аналітичні методи контролю фінансово-господарської діяльності підприємств / М.О. Амбарцумов // Економіка АПК. - 2007. - № 11. - С. 114-117. - Бібліогр. у прим.

9. Дерій, В. Контроль за витратами і доходами фізичних осіб : зарубіжний досвід та українські перспективи / В. Дерій // Бухгалтерія в сільському господарстві. - 2007. - № 20. - С. 17-18.

10. Гордієнко, М.І. Економічна сутність складових господарського контролю / М.І. Гордієнко, О.В. Назаренко // Економіка АПК. - 2007. - № 9. - С. 78-83. - Бібліогр. у прим.

11. Кіндряков, А.О. Аудит і ревізія в системі методів господарського контролю / А.О. Кіндряков // Формування ринкових відносин в Україні. - 2007. - № 9. - С. 5-12.

12. Метелиця, В.М. Контроль за надходженням і використанням бюджетних коштів фінансової підтримки сільського господарства / В.М. Метелиця // Облік і фінанси АПК. - 2007. - № 3/5. - С. 123-128.

13. Користін, О. Ревізія як форма фінансового контролю / О. Користін, А. Клименко // Право України. - 2007. - № 2. - С. 62-65. - Бібліогр.: 9 назв.

14. Дерій, В. Ревізія та інвентаризація - найважливіші елементи методу економічного контролю / В. Дерій // Бухгалтерія в сільському господарстві. - 2006. - № 20. - С. 7-9.

15. Кінащук, Л. Ревізія і перевірка як основні методи фінансового контролю в Україні / Лариса Кінащук // Підприємництво, господарство і право. - 2006. - № 7. - С. 128-130. - Бібліогр.: 3 назв.

Розділ: Бухгалтерський облік та аудит

Сторінка 2 з 9 < 1234567 > До останньої »

Розділи:
Інтернет і телекомунікації [39]
Історія [296]
Бібліотеки. Архіви [342]
Біологія. Медицина [39]
Бухгалтерський облік та аудит [135]
Військове справа. ОБЖ [11]
Вінниччина [197]
Географія. Країнознавство [28]
Держава і право [188]
Екологія [24]
Економіка. Управління. Фінанси [1709]
Електронні бібліотеки, сайти [19]
Етнографія [27]
Кіно. Театр [7]
Комп'ютери і програми [29]
Кулінарія [6]
Культура. Мистецтво. ЗМІ [95]
Літературознавство [190]
Математика. Кібернетика [20]
Мовознавство. Іноземні мови [144]
Музика [22]
Не в тему! (offtopics) [10]
Педагогіка. Освіта. Професії [200]
Політика. міжнародні відносини [54]
Психологія. Психіатрія [55]
Сільське господарство [138]
Словники. Довідники. Енциклопедії [9]
Статистика [6]
Тексти книжок [44]
Техніка. Виробництво. Стандарти [60]
Туризм [12]
Фізика. Астрономія [8]
Філософія. Соціологія. Релігія [67]
Физкультура и спорт [11]
Хімія [8]

Rambler's Top100    
Copyright © ОУНБ ім. К.А.Тімірязєва 1998-2021
Дизайн:Березюк Сергій
Програмування:Мачушенко Дмитро
Всі матеріали на цьому сайті розміщені на умовах ліцензії Creative Commons Attribution 4.0 International, якщо не зазначене інше