ОУНБ ім. К.А. Тімірязєва
  
Наша адреса:
Україна, м. Вінниця,
21100, Соборна, 73
Тел. (0432) 56-27-92
Факс (0432) 67-03-41
 

E-Mail: inform@library.vn.ua

Ми працюємо:

Понеділок - четвер з 10.00 до 19.00,
Субота та неділя з 10.00 до 18.00
П'ятниця - вихідний день
Остання середа кожного місяця - санітарний деньBiblioteka Publiczna im. Zygmunta Jana Rumla w Dzielnicy Praga Południe m.st. Warszawy 
Офiцiйне представництво Президента України
Корпорація Інком
Урядовий портал
Урядова телефонна «гаряча лінія»
Офіційний портал Верховної Ради України
Вінницька ОДА
Вінницька обласна Рада - офіційний інтернет-сайт
Вінницька міська рада
Управління культури і мистецтв Вінницької облдержадміністраціїВіртуальна довідка

Сторінка 2 з 3 < 123 >

Код: 4611  Історія виникнення аптек в Україні і у м.Вінниці  Вгору  

Аптечна справа в Україні та в м.Вінниці

 1. 67.9(4УКР)301.154.2-3 А 77 Аптечна справа в Україні : Нормат.-прав. регулювання / упоряд. О.М. Роїна. - К. : КНТ, 2007. - 404 с.

2. 51.1(4УКР) Б 15 Баєва, О.В. Менеджмент у галузі охорони здоров'я : навч. посіб. для студ. вузів / О. В. Баєва. - К. : ЦУЛ, 2008. - 640 с. - Бібліогр. в кінці розд.

3. 51.1(4УКР) Г 87 Громовик, Б.П. Організація роботи аптек : навч. посіб. для студ. вузів / Б.П. Громовик. - 3-е вид., доопр. і доп. - Вінниця : Нова Книга, 2007. - 288 с.

4. 51.1(4УКР)26я73 Г 87 Громовик, Б.П. Організація роботи аптек : Навч. посіб. для студ. вузів / Б.П. Громовик. - Вінниця : Нова Книга, 2003. - 240 с.

5. 51.1(4УКР) Г 87 Громовик, Б.П. Організація та економіка фармації : підруч. для студ. вузів / Б. П. Громовик, С. І. Терещук, І. Л. Чухрай. - Вінниця : Нова Книга, 2009. - 816 с. : табл. - Бібліогр.: с. 744-756.

6. 51.1(4УКР)26я73 П 69 Практикум з організації та економіки фармації : практикум / ред. Б.П. Громовик, С.І. Терещук. - Вінниця : Нова Книга, 2004. - 448 с. : іл.

7. 63.3 (4 Укр) В 53 Вітюк, І. Аптечна справа та діяльність товариства Червоного Хреста на Вінниччині / І. Вітюк // Вісник студентського наукового товариства інституту історії, етнології і права. – Вінниця : ВДПУ, 2008. – Вип.9. – С. 278-282.

8. Отамановський, В. До історії медицини та аптечної справи у Вінниці й Вінницькому повіті 2-ї пол. ХVІІІ ст. / В.Отамановський // Збірник пам’яті академіка Теофіла Гавриловича Яновського. – К., 1930. – С. 322-338.

9. Шершун, В.П. Аптечна служба Вінниччини / В.П.Шершун // Фармац.журн. – 1982. – № 6. – С. 22-24.

10. Шершун, В.П. [Про роботу аптечної служби Вінниц.обл.] / В.П.Шершун // Фармац.журн. – 1985. – № 1. – С. 9, 18-19.

11. Жученко, О.П. Аптечна справа на Вінниччині / О.Н. Жученко // Фармац.журн. – 1967. – № 5. – С. 65-68

Електронні ресурси

http://ru.wikipedia.org/wiki/История_Винницы

http://arkona.vn.ua/forum/showthread.php?

За більш детальною інформацією звертайтеся, будь ласка, до відділу літератури та інформації з питань краєзнавства Вінницької ОУНБ ім. К.А.Тімірязєва.

Розділ: Біологія. Медицина

Код: 4559  Доброго дня! Надіюсб на Вашу допомогу в пошуку матеріалу на тему "Мікрофлора грошей". Дякую.  Вгору  

Мікрофлора грошей

1. 51.2я73 Д 21 Даценко, І.І. Гігієна і екологія людини : навч. посіб. / І.І. Даценко. – Л. : Афіша, 2000. – 248 с.

2. 20.1я73 Е 45 Екологія людини : підручник / О.М. Микитюк, О.З. Злотін, В.М. Бровдій. – 2–е вид., випр., допов. – Х. : ХДПУ, 2000. – 208 с.

3. 51.2я73 З–14 Загальна гігієна та екологія людини : навч. посіб. для студ. мед. вузів / ред. В.Г. Бардов, І.В. Сергета. – Вінниця : Нова Книга, 2002. – 216 с. : табл.

4. 20.1 Б 61 Білявський, Г.О. Основи екології : підруч. для студ. вузів / Г.О. Білявський, Р.С. Фурдуй, І.Ю. Костіков. – К. : Либідь, 2004. – 408 с. : іл.

5. 20.1я73 З–23 Залеський, І.І. Екологія людини : підручник / І.І. Залеський, М.О. Клименко. – К. : Академія, 2005. – 432 с. – (Альма–матер). – Бібліогр.

6. 20.1 Х 24 Хаскин, В.В. Экология человека : учеб. пособие для студ. вузов / В.В. Хаскин, Т.А. Акимова, Т.А. Трифонова. – М. : Экономика, 2008. – 367 с. : ил. – (Высшее образование). – Библиогр.: с. 364–367.

7. 20.1 Г 67 Гора, Е.П. Экология человека : учеб. пособие для студ. вузов / Е.П. Гора. – 2–е изд., перераб. и доп. – М. : Дрофа, 2007. – 540 с. – (Высшее образование). – Библиогр.: с. 534–537.

8. 28.0 М 42 Медична біологія : підруч. для студ. мед. вузів / ред. В.П. Пішак, Ю.І. Бажора. – Вид. 2–е, переробл. та доп. – Вінниця : Нова Книга, 2009. – 608 с. : іл, фото. кол. – Бібліогр.

9. 20.1 Д 46 Димань, Т.М. Екологія людини : підручник / Т.М. Димань. – К. : Академія, 2009. – 376 с. : табл. – (Альма–матер). – Бібліогр. в кінці розд.

10. 28.0 Н 28 Нарійчук, М.Д. Медична біологія : підруч. для студ. мед. вузів І–ІІІ рівнів акредитації / М.Д. Нарійчук, Т.А. Решетняк ; за ред. : А.Д. Тимченка. – К. : Медицина, 2009. – 264 с. : іл. – Бібліогр.

11. 51.204.0 Б 90 Булич, Э.Г. Здоровье человека : биолог. основа жизнедеятельности и двигательная активность в ее стимуляции / Э.Г. Булич, И.В. Муравов. – К. : Олимпийская лит., 2003. – 424 с. : ил. – Библиогр. в конце разд.

12. 51.204.0я723 Г 82 Грибан, В.Г. Валеологія : навч. посіб. / В.Г. Грибан. – К. : Центр навчальної літератури, 2005. – 256 с.

13. 74.100.5 В 15 Валеологія : методичні рекомендації. – К. : Розкажіть онуку, 1998. – 32 с.

14. 51.20 Р 65 Ройзен, М. YOU. Твое тело. Инструкция для пользователя : пер. с англ. / М. Ройзен, М. Оз. – М. : Мир книги, 2007. – 320 с. : ил.

15. 51.28 П 37 Плахтій, П.Д. Основи шкільної гігієни і валеології : теорія, практикум, тести: навч. посіб. / П.Д. Плахтій, В.К. Підгорний, Л.С. Соколенко. – Кам'янець–Подільський : Буйницький О.А., 2009. – 332 с. : іл. – Бібліогр.: с. 324–327.

16. 51.20 М 69 Міхеєнко, О.І. Валеологія: основи індивідуального здоров'я людини : навч. посіб. для студ. вузів / О.І. Міхеєнко. – Суми : Університетська книга, 2009. – 400 с. – Бібліогр.: с. 393–399.

17. 51.20 Ч–90 Чумаков, Б.Н. Основы здорового образа жизни : курс лекций / Б.Н. Чумаков. – М. : Педагогическое общество России, 2009. – 416 с. – Библиогр.: с. 410–413.

18. 51.20 Т 83 Туманян, Г.С. Здоровый образ жизни и физическое совершенствование : учеб. пособие для студ. вузов / Г.С. Туманян. – 2–е изд., стер. – М. : Академия, 2009. – 336 с. : ил.

19. 51.204 Є 41 Єжова, О.О. Здоровий спосіб життя : навч. посіб. для уч. проф.–тех. навч. закладів / О.О. Єжова. – Суми : Університетська книга, 2010. – 127 с. : іл.

Розділ: Біологія. Медицина

Код: 4442  Чому відсутність у харчовому раціоні людини білків твариного походження негативно впливає на життєдіяльність її організму?  Вгору  
Чому відсутність у харчовому раціоні людини білків твариного походження негативно впливає на життєдіяльність її організму?

1. 74.200.5 С 62 Сонькин, В.Д. Рациональное питание / В. Сонькин. – М. : Чистые пруды, 2008. – 32 с. – (Библиотечка "Первого сентября" : сер. "Здоровье детей" ; вып. 24).

2. 51.23 А 35 Азбука харчування. Раціональне харчування / за ред. : Г.І. Столмакової. – Л. : Світ, 1991. – 195 с.

3. 68.9 М 99 Мягченко, О.П. Безпека життєдіяльності людини та суспільства : навч. посіб. для студ. вузів / О.П. Мягченко. – К. : ЦУЛ, 2010. – 384 с.

4. 68.9 Б 40 Безпека життєдіяльності : навч. посіб. для студ. вузів / С. М. Мохняк [та ін.]. – Л.: Львівська політехніка, 2009. – 264 с.

5. Цибульская, С. Здорове харчування / С. Цибульская // Мясное дело. – 2005. № 1. С. 6–8.

6. Бабич–Побережна, А.А. Споживання білка населенням світу / А.А. Бабич–Побережна // Економіка АПК. – 2006. – № 1. – С.140–142.

 За додатковою інформацією звертайтеся будь ласка до бібліотеки.

 

 

Розділ: Біологія. Медицина

Код: 4439  Доведіть, що всі раси належать до одного виду - Людина розумна  Вгору  

Людина розумна

1. 21 Г 83 Григорий Н. Об устроении человека : монографія / Григорий Нисский; пер. В.М. Лурье. – СПб. : Axioma, 2000. – 220 с. – (Пушкинская б–ка).

2. 216 С 50 Смирнов, И.П. Человек человеку – философ : монографія / И.П. Смирнов. – СПб. : Алетейя, 1999. – 284 с. – (Пушкинская б–ка).

3. 216 К 46 Клакхон, К. М. Зеркало для человека : введение в антропологию / К.М. Клакхон . – СПб. : Евразия, 1998. – 352 с.

4. 58я4 Л 66 Личность, культура, этнос : совр. психолог. антропология / ред. А.А.Белик. – М. : Смысл, 2001. – 555 с. – (Пушкинская б–ка).

5. Э 68 Энциклопедия для детей : в 21 т. – М. : Аванта+, 2001 – 2002. –Т. 18 : Человек, Ч. 1. Происхождение и природа человека. Как работает тело. Искусство быть здоровым / гл. ред. : В. А. Володин. – 2002. – 464 с.

6. 7 Л 36 Леві–Строс, К. Структурна антропологія : монографія / К. Леві–Строс; пер. з фр. З. Борисюк. – 2–е вид. – К. : Основи, 2000. – 387 с.

7. 216 Л 36 Леві–Строс, К. Первісне мислення : монографія / К. Леві–Строс; Пер. з фр., вступ. сл. та прим. С. Йосипенко. – К. : Укр. Центр духовної культури, 2000. – 324 с.

8. Лерман, С. От рас к ДНК : каждый человек – продукт эволюции / С. Лерман // В мире науки. – 2008. – № 5. – С. 12–13.

9. Назаров, В. Старая и новая модель биологической эволюции / В. Назаров // Наука в России. – 2007. – № 1. – С. 58––63.

10. Наугольный, С.В. Люди и окаменелости / С.В. Наугольный // Природа. – 2007. – № 5. – С. 55–59 : ил.

11. Лерман, С.От рас к ДНК : каждый человек – продукт эволюции / С. Лерман // В мире науки. – 2008. № 5. – С. 12–13.

Шановний користувач!

Просимо Вас познайомитися з «Правилами користування он–лайн (віртуальною) довідкою», які представлені на сайті Бібліотеки за адресою: http://old.library.vn.ua/spravka_rules.php Відповідно до пункту 3.3 від одного користувача приймається один запит на добу. Прохання врахувати, що бібліотека не працює у п’ятницю.

Розділ: Біологія. Медицина

Код: 4355  Добрий день.Допоможіть будь-ласка знайти літературу на тему:"Права та обов'язки медичного працівника, за спеціальністю "Сестринська справа". Дякую.  Вгору  
Права та обовязки медичного працівника,
за спеціальністю «Сестринська справа»

1. 51.1(4УКР) Д 24 Двойников, С. И. Менеджмент и лидерство в сестринском деле [Текст] : учеб. пособие / С.И. Двойников, С.В. Лапик, Ю.И. Павлов; ред. И.Н. Денисов. - М. : ГОУ ВУНМЦ, 2005. - 464 с.

         2. 51.932я723 Т 19 Тарасюк, В.С.        Медична сестра в інфекційному контролі лікарні (санітарно-протиепідемічний режим у діючих наказах) [Текст] : Навч. посіб. / В.С. Тарасюк, Ж.М. Сметаніна, Н.І. Назаренко. - Вінниця : Нова Книга, 2002. - 160 с.

         3. 53.5,8я72 О-26 Обуховец, Т.П. Основы сестринского дела [Текст] : учеб. пособие / Т.П. Обуховец, Т.А. Склярова, О.В. Чернова. - 3-е изд., доп. и перераб. - Ростов н/Д : Феникс, 2003. - 512 с.

4. 51.1(2) В 26 Веденко, Б.Г. Старшая медицинская сестра [Текст] / Б. Г. Веденко, В. С. Тарасюк, П. М. Гунько. - 2-е изд., перераб. и доп. - Черновцы : [б.в.], 1992. - 160 с.

         5. 53.5 С 33 Сестринська справа [Текст] : підручник / за ред. : М. Г. Шевчука. - К. : Здоров'я, 1992. - 496 с.

6. Козловцева, Е. Н.   Социальная деятельность московских общин сестер милосердия [] / Е.Н. Козловцева // Вестник МГУ: Сер. 8 История. - 2005. - № 5. - С. 66-83.

7. Павлюк, Т. М. Психологія обходження з хворими : діагностика професійного типу медичних сестер [Текст] / Т.М. Павлюк // Практична психологія та соціальна робота. - 2007. - № 5. - С. 38-41.

8. Скрипник, О. Сестри милосердя: у Лондоні пам'ятник, в Україні - безпам'ятство [Текст] / О. Скрипник // Дзеркало тижня. - 2007. - 12 травня (№ 18). - С. 1,14.

9. Кваліфікаційні характеристики сестер медичних [Текст] // Кадровик України. - 2009. - № 1. - С. 90-100.

10. Мінцер, О. Медичний електронний паспорт в Україні: загальний погляд на проблему [Текст] / О.Мінцер // Віче. - 2000. - № 10. - С. 113-118.

11. Петросян, М. Е. Врач и пациент: этико-правовой аспект [Текст] / М.Е.Петросян // США. Канада: экономика политика культура. - 2001. - № 4. - С.91-101.

12. Митряков, А. Анализ работы медицинской службы в школах, содействующих здоровью, Юго-Западного округа г.Москвы [Текст] / А. Митряков // Школа здоровья. - 2003. - № 2. - С. 17-21.

13. Тапилина, В. С. Социально-экономический статус и здоровье населения [Текст] / В.С. Тапилина // Социс. - 2004. - № 3. - С. 126-137.

14. Маловичко, П. Особливості правового регулювання робочого часу медичних працівників [Текст] / П. Маловичко // Право України. - 2005. - № 11. - С.76-78.

15. Павлюк, Т. М. Психологія обходження з хворими : діагностика професійного типу медичних сестер [Текст] / Т.М. Павлюк // Практична психологія та соціальна робота. - 2006. - № 2. - С. 75-78.

16. Алексунин, В. А. Социальные аспекты платных медицинских услуг [Текст] / В.А. Алексунин // Социс. - 2006. - № 5. - С. 72-75.

17. Павлюк, Т. М. Психологія обходження з хворими : діагностика професійного типу медичних сестер [Текст] / Т.М. Павлюк // Практична психологія та соціальна робота. - 2007. - № 5. - С. 38-41 : табл.

18. Кваліфікаційні характеристики сестер медичних [Текст] // Кадровик України. - 2009. - № 1. - С. 90-100.

Розділ: Біологія. Медицина

Код: 4346  Доброї ночі! Допоможіть будь-ласка потрібні курсові роботи по фізичній реабілітації! А також ЛФК, фізіотерапія! Дякую  Вгору  

1. 75.116.06 Ш 23 Шапкова, Л.В. Средства адаптивной физической культуры : метод. рек. по физкульт.-оздоровит. и развивающим занятиям детей с отклонениями в интеллектуальном развитии / Л.В. Шапкова. - М. : Сов. спорт, 2001. - 152 с. : табл.       

2. 75.116.06я73 Е 25 Евсеев, С.П. Адаптивная физическая культура : учеб. пособие / С.П. Евсеев, Л.В. Шапкова. - М. : Сов. спорт, 2000. - 240 с.        

3. 51.204.0я73 К 63 Комплексная профилактика заболеваний и реабилитация больных и инвалидов : рекомендовано галузевим мін-вом / В.А. Лисовский, С.П. Евсеев, В.Ю. Голофеевский, А.Н. Мироненко; Ред. С.П. Евсеев. - М. : Сов. спорт, 2001. - 320 с.         

4. 75.116.06я73 Е 25 Евсеев, С.П. Материально-техническое обеспечение адаптивной физической культуры : учеб. пособие / С.П. Евсеев, С.Ф. Курдыбайло, В.Г. Сусляев. - М. : Сов. спорт, 2000. - 152 с. : ил.        

5. 75.116.06я73 Т 33 Теория и организация адаптивной физической культуры: В 2 т. : учебник / Ред. С.П. Евсеев. - М. : Сов. спорт, 2002        

6. 53.541 В 36 Верхало, Ю.Н. Тренажеры и устройства для восстановления здоровья и рекреации инвалидов : монографія / Ю.Н. Верхало. - М. : Сов. спорт, 2004. - 536 с. : ил.         

7. 75.116.06я73 Т 38 Технологии физкультурно-спортивной деятельности в адаптивной физической культуре : учеб. пособие / Авт.- сост. О.Э. Аксенова,  С.П. Евсеев, Ред. С.П. Евсеев. - М. : Сов. спорт, 2004. - 296 с. : ил.         

8. 74.900.54 С 60 Соловьёва, Н.Л. Начинаем тренировку, или Лекарство от беды : кн. для родителей детей-инвалидов / Н.Л. Соловьёва. - М. : Сов. спорт, 2004. - 160 с.         

9. 51.1(4УКР)2 М 29 Марунич, В.В. Методичний посібник з питань реабілітації інвалідів : посібник / В.В. Марунич, В.І. Шевчук, О.Б. Яворовенко. - Вінниця : О. Власюк, 2006. - 212 с.         

10. 75.1 Б 37 Бегидова, Т.П. Основы адаптивной физической культуры : учеб. пособие для студ. вузов / Т. П. Бегидова. - М. : Физкультура и спорт, 2007. - 192 с.        

11. 53.54 Ф 50 Физические методы в лечении и медицинской реабилитации больных и инвалидов : наукове видання / Ред. И.З. Самосюк. - К. : Здоров'я, 2004. - 624 с. : ил.  

12. 51.230 Р 97 Рюкерт, У. Природная медицина / У. Рюкерт. Возвращаемся к природе / М. Требен. Все о вегетарианстве / М. Гродеска ; пер. с польск. : Н. Н. Ходькова. - Мн. : Белфакс, 1994. - 592 с. : ил.         

13. 53.592 Б 79 Болтарович, З.Є. Українська народна медицина : історія і практика / З. Є. Болтарович. - К. : Абрис, 1994. - 320 с.         

14. 53.541 Э 17 Эгоскью, П. К здоровью через движение : науково-популярна література / П. Эгоскью, Р. Джиттинс; Пер. с англ. М.И. Антипина. - М. : КРОН-ПРЕСС, 1995. - 256 с.        

15. 53.541 И 20 Иванов, В.И. Управление самочувствием. Применение общего, точечного массажа и акупрессуры в лечебной практике : науково-популярна література / В.И. Иванов. - М. : Аграф, 1996. - 335 с. : ил.         

16. 53.54я2 К 49 Клиническая физиотерапия : справочное пособие для практического врача / Ред. И.Н. Сосин. - К. : Здоров'я, 1996. - 624 с.         

17. 53.544 Д 72 Драгомирецкий, Ю.А.Акватерапия - целебная сила воды  : науково-популярна література / Ю.А. Драгомирецкий. - Донецк : Сталкер, 1996. - 352 с.         

18. 53.54 К 93 Курик, М. Людина й ультрафіолет  / Михайло Курик. - К. : Рада, 2003. - 128 с.         

19. 53.54 Л 84 Лукомский, И.В. Физиотерапия. Лечебная физкультура. Массаж  : учеб. для учащихся сред. спец. образования / И. В. Лукомский, И. С. Сикорская, В. С. Улащик ; под ред. : В. С. Улащика. - 2-е изд., испр. - Мн. : Вышэйшая шк., 2008. - 384 с. : ил.        

20. 53.541 М 91 Мурза, В.П. Фізичні вправи і здоров'я  / В. П. Мурза. - К. : Здоров'я, 1991. - 256 с.         

21. 53.5 Т 65 Транквиллитати, А.Н. Востановить здоровье / А. Н. Транквиллитати. - М. : Физкультура и спорт, 1992. - 304 с.         

22. 53.5 И 85 Исаев, Ю.А. Лечение микроэлементами, металлами и минералами  / Ю. А. Исаев. - К. : Здоров'я, 1992. - 120 с. : ил. 

23. Єфименко, М. Сколіозу - ні! : Основні напрямки профілактики та корекції сколіотичної постави у дітей засобами фізичного виховання і ЛФК / М. Єфименко // Дошкільне виховання. - 2008. - № 11. -  С. 24-26. 

Розділ: Біологія. Медицина

Код: 3915  Підшукайте мені будь-ласка літературу по ВІЛ/СНІД, але бажано новішу. дуже дякую   Вгору  

1. 60.550.81+66.79(4УКР) Д 50 Діяльність громадських організацій з профілактики ВІЛ/СНІДу серед жінок сек-бізнесу [Текст] : за результатами проекту "Створення мережі неурядових організацій, які працюють із жінками секс-бізнесу в Україні" / Укр. ін-т соц. дослід ; Укр. ін-т соц. дослідж. - К. : [б.в.], 2000. - 176 с.            

2. 55.148 С 73  Споживачі ін'єкційних наркотиків та епідемія ВІЛ-інфекції в Україні [Текст] : аналіт. огляд. - К. : Міжнар. Альянс з ВІЛ/СНІД в Україні, 2003. – 31с.           

3. 55.148в81+60.550.54+51.1(4УКР)0  С 69 Соціально-економічні наслідки епідеміїї ВІЛ/СНІДу в Україні [Текст] : нові прогнози / Укр. ін-т соц. дослідж. ; Укр. ін-т соц. дослідж., Британська Рада в Україні. - К. : [б.в.], 2003. - 147 с

4. 55.148в81+60.550.54+51.1(4УКР)0  М 77  Моніторинг та оцінка ефективності проекту "Профілактика ВІЛ/СНІДу серед молодих людей, які вживають наркотики ін'єкційним шляхом" [Текст] : матеріали тимчасових колективів / Держ. ін-т проблем сім'ї та молоді ; Ред. М.М. Ілляш. - К. : [б.в.], 2002. - 73 с.            

5. 55.148в81+51.1(4УКР)1+60.550.54 Е 90 Ефективні форми роботи з попередження епідемії ВІЛ/СНІДу серед дітей та молоді в Україні [Текст] : статистичний матеріал / Держ. ін-т проблем сім'ї та молоді, Укр. ін-т соц. дослідж. ; Держ. ін-т проблем сім'ї та молоді, Укр. ін-т соц. дослідж. - К. : [б.в.], 2002. - 149 с.            

6. 60.550.54+51.1(4УКР)0 М 42 Медіа-іміджі ВІЛ/СНІДу в Україні [Текст] : аналіт. дослідження / Ред. Т. Семигіна. - К. : Києво-Могилянська академія, 2005. - 124 с.            

7. 60.5 В 44 ВІЛ/СНІД: політика, профілактика, догляд [Текст] : метод. посіб. до курсу / Ред. Т. Семигіна. - К. : Києво-Могилянська академія, 2006. - 140 с.           

8. Перешкоди для лікуваннянаркозалежності сприяють поширеннюСНІДу в Україні [Текст] // Вісник центру. Інформаційний бюлетень Міжнародного центру перспективних досліджень. - 2005. - № 7: 28 лютого 

9. Відбулося засідання Національної координаційної ради з питань запобігання поширенню ВІЛ-інфекції/СНІДу [Текст] // Безпека життєдіяльності. - 2006. - № 5. -  С. 9.

10. Правова база з питань ВІЛ/СНІДУ у сфері праці [Текст] // Безпека життєдіяльності. - 2006. - № 5. -  С. 2 - 5.  

11. Варивончик, Д. В. Пандемія ВІЛ - інфекції/ СНІДу: реалії сьогодення [Текст] / Д.В. Варивончик // Безпека життєдіяльності. - 2006. - № 11. -  С. 34 - 37. : рис. - Бібліогр.: 3назви

Розділ: Біологія. Медицина

Код: 3883  Допоможіть знайти інформацію про компресійні переломи хребта!!!!!!  Вгору  

1. 54.581.95 М 16 Макогончук, А. В. Переломи хребта у хворих на системний остеопороз: (клініко-рентгенологічна характеристика, діагностика, прогнозування, принципи лікування): автореф. дис. / А.В. Макогончук. - Вінниця, 2001. - 20 с.

2. Компресійні переломи тіл грудних хребців у дітей за даними  ретроспективного аналізу http://www.imr.kharkov.ua/journal/1_05u/p14_17.pdf

3.http://rpt.health-ua.com/article/65.html  

4. http://med.zp.ua/fm/index.php?option=content&task=view&id=264 

 Зверніться також до Вінницької обласної наукової медичної бібліотеки http://vinmedlib.org.ua/ 

Вінниця, вул. Л.Толстого,11, тел.: 32-25-25; 32-26-56.

Розділ: Біологія. Медицина

Код: 3816  допоможіть знайти практичне дослідження на тему "Снід" в Україні або на Віниччині, а також програми діяльності організацій які займаються проблемою сніду. сподіваюсь на допомогу. дякую   Вгору  

66.79(4УКР)  О-64 Организации, работающие в области ВИЧ/СПИД в Украине [Текст] : справочник. Вып. 1. - К. : Междунар. Альянс по ВИЧ/СПИД в Украине, 2001. - 292 с           

66.79(4УКР)я2  О-64  Организации, работающие в области ВИЧ/СПИД в Украине [] : справочник: Вып. 1(2). - К. : Междунар. Альянс по ВИЧ/СПИД в Украине, 2002. - 491 с.            

60.550.81  Д 50  Діяльність громадських організацій з профілактики ВІЛ/СНІДу серед жінок сек-бізнесу [Текст] : за результатами проекту "Створення мережі неурядових організацій, які працюють із жінками секс-бізнесу в Україні" / Укр. ін-т соц. дослід ; Укр. ін-т соц. дослідж. - К. : [б.в.], 2000. - 176 с.            

66.79(4УКР)  Р 17 Разработка проекта [Текст] : метод. рекомендации. - К. : Междунар. Альянс по ВИЧ/СПИД в Украине, 2002. - 94 с.            

55.148  П 63  Построение партнерства [Текст] : метод. рек. / Ред. Т. Дешко. - К. : Междунар. Альянс по ВИЧ/СПИД в Украине, 2002. - 212 с.            

55.148  К 43  Кириленко В.А. ВИЧ/СПИД у детей [Текст] : науково-популярна література / В.А. Кириленко. - 3-е изд., уточн. и доп. - Винница : Тезис, 2002. - 48 с.           

55.148  С 73  Споживачі ін'єкційних наркотиків та епідемія ВІЛ-інфекції в Україні [Текст] : аналіт. огляд. - К. : Міжнар. Альянс з ВІЛ/СНІД в Україні, 2003. - 31 с.            

55.148в81  С 69  Соціально-економічні наслідки епідеміїї ВІЛ/СНІДу в Україні [Текст] : нові прогнози / Укр. ін-т соц. дослідж. ; Укр. ін-т соц. дослідж., Британська Рада в Україні. - К. : [б.в.], 2003. - 147 с. 

55.148в81 А 64  Аналіз економічної ефективності проектів з профілактики ВІЛ/СНІДУ в Україні  [Текст] : методичні рекомендації / Укр. ін-т соц. дослідж. - К. : [б.в.], 2003. - 99 с.            

55.148в8  М 77  Моніторинг та оцінка ефективності проекту "Профілактика ВІЛ/СНІДу серед молодих людей, які вживають наркотики ін'єкційним шляхом" [Текст] : матеріали тимчасових колективів / Держ. ін-т проблем сім'ї та молоді ; Ред. М.М. Ілляш. - К. : [б.в.], 2002. - 73 с.           

55.148в81  Е 90  Ефективні форми роботи з попередження епідемії ВІЛ/СНІДу серед дітей та молоді в Україні [Текст] : статистичний матеріал / Держ. ін-т проблем сім'ї та молоді, Укр. ін-т соц. дослідж. ; Держ. ін-т проблем сім'ї та молоді, Укр. ін-т соц. дослідж. - К. : [б.в.], 2002. - 149 с.            

60.550.54  О 93  Оценка возможностей развития программ профилактики ВИЧ в среде потребителей инъекционных наркотиков [Ноти] : статистичний матеріал / Центр "Соц. мониторинг" ; Центр "Соц. мониторинг". - К. : [б.в.], 2003. - 160 с.       

60.550.54  Ш 15  Шаг за шагом: проблемы сообщества потребителей инъекционных наркотиков и пути  их решения [Текст] : метод. рек. / Ред. Т. Дешко. - К. : Междунар. Альянс по ВИЧ/СПИД в Украине, 2004. - 195 с.            

55.148  З-16  Заєць В.А.  Азбука СНІДу [Текст] : науково-популярна література / В.А. Заєць. - К. : Молодь, 1998. - 95 с.            

60.550.54  М 42  Медіа-іміджі ВІЛ/СНІДу в Україні [Текст] : аналіт. дослідження / Ред. Т. Семигіна. - К. : Києво-Могилянська академія, 2005. - 124 с.            

74.200.545.3  П 84  Профилактика ВИЧ/СПИДа в школе [Текст] : методичний матеріал. - М. : Чистые пруды, 2006. - 32 с. : табл. - (Библиотечка "Первого сентября" : сер. "Здоровье детей". Вып. 3).            

55.148+51.1(4УКР)0  В 44  ВІЛ/СНІД: політика, профілактика, догляд [Текст] : метод. посіб. до курсу / Ред. Т. Семигіна. - К. : Києво-Могилянська академія, 2006. - 140 с.           

91.9:5+51.1(4УКР)1я1  М 75  Молодь і СНІД: серйозний погляд [Текст] : бібліограф. покаж. / Уклад. Є. Кулик,  Н. Мельник,  О. Сьомка. - К. : Міжнар. Альянс з ВІЛ/СНІД в Україні, 2005. - 48 с.            

55.148  П 59  Порохницкий В.Г.  Что мы знаем о СПИДе [Текст] : науково-популярна література / В.Г. Порохницкий, В.Н. Гирин. - 3-е изд., перераб. и доп. - К. : Здоров'я, 1994. - 80 с.            

Аннан К.  Борьба со СПИДом - наша приоритетная задача [Текст] / Кофи Аннан, // земля и вселенная. - 2000. - № 1. - С.24-25 

Слепчук Е. Станет ли СПИД "чумой ХХІ века" [Текст] / Е.Слепчук // Эхо планеты. - 2000. - № 41. - С.44-47 

Носова Е.  Репродуктивное здоровье подростков [Текст] / Е. Носова // Воспитание школьников. - 2007. - № 4. -  С. 54-58. 

Розділ: Біологія. Медицина

Код: 3722  Помогите найти информацию (статью) на тему ИЗМЕНЧИВОСТЬ мтДНК ЧАБАНСКИХ СОБАК АЗИИ. Данный материал возможно есть в журнале "генетика" (том 42, № 7, Июль 2006) Спасибо за помощь.   Вгору  
Рябинина, О. М. Изменчивость мтДНК чабанских собак Азии / О. М. Рябинина ; М. В. Холодова, В. И. Приходько // Генетика. - 2006. - том. 42. - № 7. -С.917-920. ( У нас цього журналу немає, електронна адреса
http://www.maikonline.com/maik/showIssueContent.do?puid=VIEP26ZYVV&lang=ru)
Розділ: Біологія. Медицина

Код: 3702  Добрий день! Мені дуже потрібна інформація на тему: "Еволюція Дарвіна" бажано в електронному вигляді.Дякую  Вгору  

28.02я 73 И 75  Иорданский, Н.Н. Эволюция жизни [Текст] : учеб. пособие для студ. вузов / Н.Н. Иорданский. - М. : Академия, 2001.

28.02  М 34  Матурана, УДрево познания [Текст] : биолог. корни человеческого понимания / У. Матурана, Ф. Варела. - М. : Прогресс-Традиция, 2001.

20+28.0  Р 83  Рудий, Б. Криза еволюціонізму [Текст] : монографія / Б. Рудий. - К. : Четверта хвиля, 2003.

28.02я73  А 69  Аносов, И. П. Основы эволюционной теории [Текст] : учеб. пособие / И.П. Аносов, Л.Я. Кулинич. - К. : Твім інтер, 1999.

28.02я73  С 28  Северцов, А.С. Теория эволюции [Текст] : учеб. для студ. вузов / А.С. Северцов. - М. : Владос, 2005.

28.02я73  К 66  Корж, О. ПОснови еволюції [Текст] : навч. посіб. / О.П. Корж. - Суми : Університетська книга, 2006.

20  К 52  Клягин, Н. В. Современная научная картина мира [Текст] : учеб. пособие / Н.В. Клягин. - М. : Логос, 2007.

72.2(0)-8  Л 13  Лавуазье. Фарадей. Лайель. Чарлз Дарвин. Карл Бэр [Текст] : биограф. повествования / Ред. Н.Ф.Болдырев. - Челябинск : Урал LTD, 1998.

Юфалова, И.  Плоды дарвинизм / И.Юфалова // Инженер. - 2001. - № 3 . - С.22-23

Лабас, Ю.  Неразгаданная Дарвином биолюминесценция / Ю. Лабас // Природа. - 2003. - № 2. -  С. 25-31

Любищев, А.  Дарвин: неуклонное разветвление / А. Любищев // Экология и жизнь. - 2003. - № 4. -  С.  44-50

Нудельман, Р.  Споры вокруг Дарвина / Р. Нудельман // Знание - сила. - 2004. - № 1. -  С. 42-49

Аронова, Е. А.  Дарвинизм, ламаркизм или что-то между? [Текст] / Е.А. Аронова // Природа. - 2005. - № 4. - С.75-77

Бондарев, А.  Прощай, Дарвин [Текст] / А. Бондарев // Корреспондент. - 2005. - № 46. -  С. 60-62

Вагин, Ю. В.  Доказательства действия дарвиновского отбора на пренатальной стадии онтогенеза [Текст] / Ю.В. Вагин // Физиология и биохимия культурных растений. - 2006. - № 2. -  С. 134-143.

Варян , А.  Цена вопроса [Текст] / А. Варян  // Караван историй. - 2006. - № 5. -  С. 172-186

Борзенков, В. Г.  Был ли Дарвин телеологистом? [Текст] / В.Г. Борзенков // Человек . - 2006. - № 2. -  С. 5-20.

Назаров, В.  Старая и новая модель  биологической эволюции [Текст] / В. Назаров // Наука в России. - 2007. - № 1. -  С. 58--63

Підлісний, Є.  Мавпячий процес [Текст] : іноді наукові концепції доводоться розбирати не фаховим вченим, а суддям та адвокатам / Є. Підлісний // Український юрист. - 2007. - № 4 

Розділ: Біологія. Медицина

Код: 3620  Добрий день! Допоможіть будь-ласка знайти матеріали на тему: "Філософія і медицина, функції медсестринства".  Вгору  

1.    51.1(4УКР-4ВІН) М 42 Медсестринство на Вінниччині  : Нарада - симпозіум з участю канад. фахівців 16 вер. 1995 р. Тези доп./ Ред. О.О. Приходський. -Вінниця, 1995. -39 с.

Частину лікарських функцій передано середнім медичним працівникам, що, ... Київ. Міжнародна конференція з питань розвитку медсестринства в Україні. ... http://uamed.forca.ru/statti/rozvitok.html   - 51k –

www.br.com.ua/referats/Medicina/1495.htm - 20k

Радимо Вам звернутися до обласної медичної бібліотеки та бібліотеки Вінницького медичного університету, які більш повно комплектуються документами з питань медсестринства. Можливо у них є книга Попова М.В.»Філософія і медицина (К., 2001).

Розділ: Біологія. Медицина

Код: 3570  Доброго дня. Допоможіть, будь-ласка, знайти інформацію на курсову роботу з біології "Подразливість у організмів які не мають нервової системи". В усіх підручниках з біології по цій темі не більше сторінки інформації. Можливо є якась стаття або підручник де це питання висвітлено більш ретельно. Буду особливо вдячна за матеріал в електронному вигляді. Дякую.  Вгору  

591.7 С 32 Сергеев Б.Ф. Занимательная физиология. – 2-е изд. – М.: «Мол. гвардия», 1977. – 303 с.

612 С 33 Сеченов И.М. Лекции по физиологии. – М.: «Медицина», 1974. – 233 с.

591.7 С 75 Сравнительная физиология животных. В 3 т. Т.1. Под ред. Л. Проссера. – М.: «Мир», 1977. – 608 с.

28.903 Ш 73 Шмидт-Ниельсен К. Размеры животных: почему они так важны?. – М.: «Мир», 1987. – 259 с.

591.7 Ш 73 Шмидт-Ниельсен К. Физиология животных: Приспособление и среда. В 2-х кн. – М.: Мир, 1982. – 414 с.

28.9 Ч 15 Чайченко Г.М. Фізіологія людини і тварини: Підруч. для студ. біолог. спец. вузів. – К.: Вища шк., 2003. – 463 с.

57.029 А 72 Антипчук Ю.П. Гістологія з основами ембріології. – К.: «Вища шк.», Головне вид-во, 1976. – 142 с.

591.7 В 28 Вельш У. Введение в цитологию и гистологию животных. – М.: «Мир», 1976. – 260 с.

591.7 З 13 Заварзин А.А. Основы сравнительной гистологии: Учебное пособие. – Л.: Изд-во ун-та, 1985. – 400 с.

591 К 20 Каплан Л.Л. Практикум з гістології з основами ембріології. – К.: «Рад. школа», 1965. – 143 с.

Розділ: Біологія. Медицина

Код: 3468  Доброго дня. Допоможіть будь ласка. Де можна знайти інформацію для реферата на тему: "Підтримання водносольового балансу в організмі". Буду дуже вдячна.  Вгору  

Асатиани В.С. Химия нашего организма.–М.:Наука, 1969.–303 с.

Березов Т.Т. Биологическая химия /Под ред С.С. Дебова.–2-е изд., перераб. И доп.– М.: Медицина, 1990.–542 с.

Біологічна хімія: Тести та ситуаційні задачі: Навч. Посібник /Ред.. О.Я. Скляров.–Л.: Світ, 2006.– 272 с.

Биохимия. /Под общ ред. Проф. д-ра биол.наук Н.Н. Яковлева.– М.: Физкультура и спорт, 1969.– 320 с.

Мак-Мюррей, У. Обмен веществ у человека: Основы учения о взаимосвязи биохимии с физиологией и патологией /Перевод с англ. В.З. Горкина.– М.: Мир, 1980.– 368 с.

Тараканов Е.И. Обмен веществ и питание. 2-е изд., доп и переработ.– М.: Медгиз, 1960.– 60 с.

Холум, Дж. Молекулярные основы жизни. /Пер.с англ. Т.А. Москвитиной /Под ред. Г.А.Кочетова.– М.: Мир, 1965.– 484 с.

Войнар А.О. Значение микроэлементов в организме человека и животных.– М: Знание, 1955.– 24 с.

Микроэлементы в жизни растений, животных и человека: [ред.коллегия: акад АН УССР, П.А. Власюк].–К.: Наук.думка, 1964,– 323 с.

Поляков М.Г. Роль хімічних елементів у життєдіяльності людини.– К., [т-во Знання УРСР], 1977.– 46 с.

Бондарев Л.Г. Микроэлементы – благо и зло.– М.: Знание, 1984.– 144 с.

Бурдыкин Б.Е. Космическая тайна воды / Б.Е. Бурдыкин.– СПб.: Питер, 2007.– 240 с.

Войнар А.О. Биологическая роль микроэлементов в организме животных и человека.– М.: Сов.наука, 1953.– 495 с.

Розділ: Біологія. Медицина

Код: 3382  Добрий день. Допоможіть, будь ласка, знайти інформацію для написання дипломної роботи на тему: "Розробка шляхів впровадження і поліпшення національної державної програми: "Цукровий діабет"". Буду дуже Вам вдячна.  Вгору  

Герасимчук П.О. Синдром стопи діабетика: клініка, діагностика, лікування : Автореф. дис./ П.О. Герасимчук. -Вінниця: ВДМУ, 2004. -37 с.

Гордон Н.Ф.Диабет и двигательная активность/ Н.Ф. Гордон. -К.: Олимпийская лит., 1999. -144 с.. -(Физическая реабилитация)

Зелинский Б.А. Сахарный диабет : 160 вопросов и 160 ответов/ Б.А. Зелинский, Н.Б. Зелинская . -2-е вид., перероб. і доп.. -Винница: Тезис, 2002. -140 с.

Никберг И.И. Сахарный диабет: советы больному/ И.И. Никберг; Ред. А.С. Ефимов. -К.: Здоров'я, 1996. -208 с.

Остапова В.В. Сахарный диабет/ В.В. Остапова. -М.: Шрайк, 1994. -96 с.. -Библиогр.: с. 76

Николайчук Лидия Владимировна Лечебное питание при сахарном диабете/ Л.В. Николайчук. -Мн.: Соврем. слово, 1998. -288 с.

Маслов Є.П. Цукровий діабет - соціальна проблема/ Є.П. Маслов; Ю.В. Михеєв // Безпека життєдіяльності. - 2007. - № 7. - C. 39 - 41: фото

Єфімов  А.С. Активно лікувати ускладнення діабету/ А.С. Єфімов ; Бесіду вела  І.Четверикова // Будьмо здорові. - 2000. - № 5. - С.8

Мандрика А. Діабет: система самоконтролю над хворобою/ А. Мандрика // Будьмо здорові. - 2000. - № 9. - С.16-17

Жебровська    Ф. "Пацієнтам з цукровим діабетом - українські високотехнологічні інсуліни/  Ф. Жебровська  ; Розмову вів В.Петренко // Голос України. - 2004. - 30 березня. - C. 11

Четверикова І. Новий підхід до лікування ускладнень цукрового діабету/ І. Четверикова // Будьмо здорові. - 2000. - № 6. - С.7

Очеретенко В. Життя з діабетом : Просто про складне для хворих на цукровий діабет II типу/ В. Очеретенко // Будьмо здорові. - 2000. - № 7. - С.10.

Штандл Э. Большой справочник по диабету/ Э. Штандл, М. Хельмут; Пер. с нем.. -М.: Интерэксперт, 2000. -400 с.: ил

Розділ: Біологія. Медицина

Сторінка 2 з 3 < 123 >

Розділи:
Інтернет і телекомунікації [39]
Історія [296]
Бібліотеки. Архіви [342]
Біологія. Медицина [39]
Бухгалтерський облік та аудит [135]
Військове справа. ОБЖ [11]
Вінниччина [197]
Географія. Країнознавство [28]
Держава і право [188]
Екологія [24]
Економіка. Управління. Фінанси [1709]
Електронні бібліотеки, сайти [19]
Етнографія [27]
Кіно. Театр [7]
Комп'ютери і програми [29]
Кулінарія [6]
Культура. Мистецтво. ЗМІ [95]
Літературознавство [190]
Математика. Кібернетика [20]
Мовознавство. Іноземні мови [144]
Музика [22]
Не в тему! (offtopics) [10]
Педагогіка. Освіта. Професії [200]
Політика. міжнародні відносини [54]
Психологія. Психіатрія [55]
Сільське господарство [138]
Словники. Довідники. Енциклопедії [9]
Статистика [6]
Тексти книжок [44]
Техніка. Виробництво. Стандарти [60]
Туризм [12]
Фізика. Астрономія [8]
Філософія. Соціологія. Релігія [67]
Физкультура и спорт [11]
Хімія [8]

Rambler's Top100    
Copyright © ОУНБ ім. К.А.Тімірязєва 1998-2020
Дизайн:Березюк Сергій
Програмування:Мачушенко Дмитро
Всі матеріали на цьому сайті розміщені на умовах ліцензії Creative Commons Attribution 4.0 International, якщо не зазначене інше