ОУНБ ім. К.А. Тімірязєва
  
Наша адреса:
Україна, м. Вінниця,
21100, Соборна, 73
Тел. (0432) 56-27-92
Факс (0432) 67-03-41
 

E-Mail: inform@library.vn.ua

Ми працюємо:

Понеділок - четвер з 10.00 до 19.00,
Субота та неділя з 10.00 до 18.00
П'ятниця - вихідний день
Остання середа кожного місяця - санітарний деньBiblioteka Publiczna im. Zygmunta Jana Rumla w Dzielnicy Praga Południe m.st. Warszawy 
Офiцiйне представництво Президента України
Корпорація Інком
Урядовий портал
Урядова телефонна «гаряча лінія»
Офіційний портал Верховної Ради України
Вінницька ОДА
Вінницька обласна Рада - офіційний інтернет-сайт
Вінницька міська рада
Управління культури і мистецтв Вінницької облдержадміністраціїВіртуальна довідка

Сторінка 4 з 5 < 12345 >

Код: 3908  Підскажіть будь-ласка джерела до дипломної : "Біблійна притча, як структурно-семантичне ціле"  Вгору  

Шановний користувач!

Щоб підібрати тему до дипломної роботи, Вам необхідно завітати до відділу довідково-бібліографічного обслуговування обласної бібліотеки і переглянути карткові каталоги і картотеки. 

1.86.37-2 Г 61Головащенко, С. І. Біблієзнавство [Текст] : вступ. курс / С.І. Головащенко. - К. : Либідь, 2001. - 496 с. - ISBN 966-06-0200-6 : 20.86 р.        

2.86.37-2 Б 59 Біблійна мудрість у латинських афоризмах українською та англійською мовами [Текст] : наук.-навч. посіб. - Вінниця : Нова Книга, 2003. - 410 с. - ISBN 966-7890-32-5 (в опр.) : 26.00 р.          

3.86.2 Ч-75 Чорненький, Я. Я. Релігієзнавство: теоретико-практичний курс [Текст] : навч. посіб. / Я.Я. Чорненький. - К. : Професіонал, 2005. - 544 с. - Бібліогр. - ISBN 966-8556-98-4 (в опр.).           

4.86.37-20 Т 64 Тошкова, С. З джерела вічної книги: Спроба економічного прочитання Біблії [Текст] : монографія / С. Тошкова; Пер. з болг. М. Ярмолюк,  Т. Ярмолюк. - Л. : Кальварія, 2005. - 168 с. : портр авт. - (Public management). - Бібліогр.: с. 162-164. - ISBN 966-663-186-5 (в опр.).  

5.86.37 Ц 97 Цьолух, С. Літо Господнє: власний погляд на Біблійну історію [Текст] / С. Цьолух. - 2-е вид., випр. - Вінниця : Континент-ПРИМ, 2002. - 336 с. : іл. - ISBN 966-516-09-8 (в опр.).           

6.86.2 К 19 Канигін, Ю. М Людина і цивілізація в контексті Біблії та інших Першокниг [Текст] / Ю. М. Канигін, В. І. Кушерець. - К. : Знання України, 2007. - 84 с. - Бібліогр. - ISBN 978-966-316-181-5 

7.Александра, М. Гуманістичні ідеї у старозаповітних догмах [Текст] / М.Александра // Історія в школі. - 2000. - № 3. -  С. 39-44 

8.Савельєва, М.      Sacrum [Текст] : до питання про вивчення біблійних текстів / М.Савельєва // Людина і світ. - 2001. - № 6 . -  С. 18-20 

9.Абрамович, С. Специфика Библии как сакральной книги [Текст] / С.Абрамович // Зарубіжна література в навчальних закладах. - 2001. - № 9. - С.48-50 

10.Десницкий, А. Поэзия и проза в Ветхом Завете [Текст] / А. Десницкий // Вестник древней истории. - 2002. - № 1. -  С. 68-87 

11.Невгод, В. Такий незбагненний Пілат [Текст] / В. Невгод // Людина і світ. - 2003. - № 1. -  С. 59-64 

12.Назаркіна, О. Гріхопадіння: вселюдська трагедія чи крок до осмислення буття? [Текст] : роздуми на тему біблійних сюжетів / О. Назаркіна // Людина і світ. - 2003. - № 6. -  С. 13-17 

12.Виноградова, М.  Воды расступились. Реальность библейского мифа. [Текст] / М. Виноградова  // Эхо планеты. - 2004. - № 3. -  С. 26-29 

13.Мамцева, І.   Сторінками біблійних історій [Текст] : система уроків / І. Мамцева // Зарубіжна література в навчальних закладах. - 2004. - № 5. -  С. 43-47 : кол.іл 

14.Басюк, Ж. А. "У Тобі моя надія, віра і буття" [Текст] : система уроків за темою "Біблійні перекази" / Ж.А. Басюк // Зарубіжна література в школах України. - 2005. - № 6. -  С. 61-64 

15.Рада, І. "Пренепорочная, благая..." [Текст] : як вивчати біблійні образи на уроках літератури / І. Рада // Українська мова й література в середніх школах, гімназіях, ліцеях та колегіумах. - 2005. - № 3. -  С. 91-94. 

16.Мовчун , А.  Вивчення біблійних легенд на уроках читання в 4 класі [Текст] / А. Мовчун  // Початкова школа. - 2005. - № 10. -  С. 33-38. 

17.Фурсова, Л.   Знайомство з Книгою Книг має бути цікавим. Два уроки за темою "З біблійних переказів" [Текст] / Л. Фурсова // Всесвітня література в середніх навчальних закладах України. - 2006. - № 8. -  С. 43-46 

18.Яковенко, Е. Б. Поэтика и проза Библии Мартина Лютера [Текст] / Е.Б. Яковенко // Филологические науки. - 2006. - № 6. -  С. 43-49 

19.Москаленко, А. "Праведний врятується від біди". Матеріали до уроку з вивчення біблійної історії Йосипа : 9 клас / А. Москаленко // Зарубіжна література в школах України. - 2007. - № 8. -  С. 55 

20.Коломинский, Г., священник Особый метод, укрепляющий память ученика при изучении Священной истории [Текст] / Г., священник Коломинский  // Духовно-нравственное воспитание . - 2007. - № 4. -  С. 23-27 

21.Крылатов, Ю. Знакомьтесь: Адам и Ева, или что же такое первородный грех? [Текст] / Ю. Крылатов // Наука и религия. - 2008. - № 3 . -  С. 21-23 : мал. 

22.Десницкий, А. С. Сыны Божьи - люди или духи? История толкований на Бытие 6:2 [Текст] / А. С. Десницкий // Вестник древней истории. - 2007. - № 3. -  С. 184-199 

Розділ: Філософія. Соціологія. Релігія

Код: 3894  Допоможіть підібрати літературу по соціології молоді. дякую.  Вгору  

1.60.5 О–75  Особливості соціальної молодіжної політики в Україні та ФРН на сучасному етапі [Текст] / Ред. А.І. Кудряченко. – К. : МАУП, 2004. – 336 с. – Бібліогр. в кінці ст.

2.60.550 М 75 Молодь України в дзеркалі соціології [Текст] : збірка / Укр. ін–т соц. дослід. ; Ред. О.Балакірєва О.Яременко. – К. : [б.в.], 2001. – 210 с.  

3.60.550 Р 34      Результати моніторингового опитування населення України стосовно соціального становища молоді [Текст] : статистичний матеріал / Ред. Т.М. Тележенко. – К. : Укр. ін–т соц. дослідж., 2000. – 33 с. – 2.00 р.        

4.60.550 Г 61 Головатий, М. Ф. Соціологія молоді [Текст] : курс лекцій / М.Ф. Головатий. – 2–е вид., перероб. і доп. – К. : МАУП, 2006. – 304 с. – Бібліогр. в кінці розд.  

5.60.5 С 69 Социальная работа с молодежью. – К. : Академпрес, 1994. – 104 с. – Библиогр. с. 97–98. – (в пер.)  : 3.50  р.        

6.60.5 С 69 Социология молодежи [Текст] : учебник / под ред. : В. Н. Кузнецова. – М. : Гардарики, 2007. – 335 с. – (Disciplinae). – Библиогр. в конце глав.  

7.Паніна, Н. Молодь України [Текст] : структура цінностей, соціальне самопочуття та морально–психологічний стан за умов тотальної аномії / Н.Паніна // Соціологія : теорія, методи, маркетинг. – 2001. – № 1 . – С.5–26. – Бібліографія : 9 назв 

8.Плотников, П. Соціалізація та ціннісні проблеми молоді України [Текст] / П. Плотников // Вісник КНУ Шевченка: Сер. Військово–спеціальні науки. – 2003. – Вип. 6 (5–7). –  С. 106–109 

9.Дробышев, Т. В. Социальное самоопределение молодежи [Текст] : (научная конференция "Психология образования: проблемы и перспективы") / Т.В. Дробышев; 16–18 декабря 2004 г., г.Москва // Психологический журнал. – 2005. – Том 26, №3. – С.128 

10.Карнаух, А.  Проблеми молодіжної політики в сучасній Україні [Текст] : каталог / А. Карнаух // Політичний менеджмент. – 2005. – № 4. –  С. 63–69. – Бібліогр.: 10 назв 

11.Зубок, Ю. А. Становление и развитие отечественной социологии молодёжи [Текст] / Ю. А. Зубок // Социс. – 2008. – № 7 . –  С. 108–117. – Библиогр.: 32 назв.

Розділ: Філософія. Соціологія. Релігія

Код: 3845  Підкажіть, будь ласка, чи є в ваших фондах література з астрології.   Вгору  

63.3(0)310+88.6 Н 84 Носовский, Глеб Владимирович.  Новая хронология Египта [Текст] : Исследования 2000-2002 годов / Г.В. Носовский, А. Т. Фоменко. - М. : Вече, 2002. - 464 с. : ил. - ISBN 5-7838-1089-4 : 63-00 р.

86.411.418 Б 91 Бурау, Инна Яковлевна. Загадки мира цифр и чисел [Текст] : науково-популярна література / И.Я. Бурау. - Донецк : Сталкер, 1996. - 448 с. : ил. - ISBN 966-7104-01-Х (в пер.) : 5.00 р.

22.6г  П 87 Птолемей, Клавдий  Тетрабиблос [Текст] : монографія / К. Птолемей; Пер. с англ. Г.П. Хлуновская, Ред. А.А. Капралова. - М. : Центр астрологических исследований, [2000]. - 170 с. - (Библиотека астролога). - 50.00 р.

86.422  К 32 Кваша, Григорий Семёнович. История России и мира глазами астролога [Текст] : монографія / Г.С. Кваша. - М. : АСТОЛ: АСТ: Астрель, 2003. - 496 с. - ISBN 5-17-012953-Х (в пер.) : 21.00 р.

86.422.3 В 23 Ваш личный гороскоп [Текст] / Авт.-сост. Б. Парий,  В. Парий. - Кишинёв : CONKORDIA, 1990. - 112 с. - ISBN 5-85748-001-9 : 2.00 р.

86.4+88.52+88.372 Ф 88 Фрид, Дженнифер.  Язык личности [Текст] : Всестороннее исследование личности с помощью самых достоверных методик / Дж. Фрид, Д. Бирнбаум. - М. : Эксмо, 2004. - 255 с. - ISBN 5-699-07580-1 (в пер.) : 12.50 р.

63.3(0) Р 62   Рождение и гибель цивилизаций: Ключи к разгадкам тайн мировой истории [Текст]. Принципы истории / Г. Кваша.  ткровение исследователя, или Холистический энциклопедический универсализм невольного каменщика / В.В. Курляндский. - М. : РИПОЛ классик, 2004. - 512 с. - (Все загадки Земли). - ISBN 5-7905-2063-4 (в пер.)

86.391.2 Б 48 Берзин, Эдуард Оскарович.  Нострадамус и его предсказания [Текст] : біографія колективна / Э.О. Берзин; Сост., ред. и послесл. Н.Ф. Болдырев. - М. : Республика, 1992. - 329 с. - ISBN 5-350-01651-0 (в пер.) : 19.25 р.

86.411.4 П 81 Пророчества магистра Мишеля Нострадамуса [Текст] : науково-популярна література / Пер., авт. вступ. ст. и коммент. А. Пензенский. - М. : Эксмо, 2004. - 560 с. : ил. - ISBN 5-699-07071-0 (в пер.) : 33.00 р.

86.422 Г 76 Граматчикова, Лариса.  Астрология для мам [Текст] : науково-популярна література / Л. Граматчикова. - СПб. : Питер, 2005. - 256 с. : ил. - (Звезды, характер, судьба). - ISBN 5-469-00063-Х : 11.80 р.

86.422 К 76 Кош, Ирина.  Звёзды и судьбы. 2005 год [Текст] : Самый полный гороскоп / И. Кош, М. Кош. - М. : РИПОЛ классик, 2004. - 800 с. : ил. - (Ваша тайна). - ISBN 5-7905-2955-0 (в пер.)

86.411.4 П 25 Пензенский, Алексей Александрович.  Нострадамус: миф и реальность [Текст] : монографія / А.А. Пензенский. - М. : Эксмо, 2004. - 448 с. : ил. - (500 лет тайн и загадок). - ISBN 5-699-02652-5 (в пер.) : 21.30 р.

86.411.4 К 90 Кумар, Виджая.  Пророчества Нострадамуса. Начало конца [Текст] : Пер. с англ. / В. Кумар. - М. ; СПб. : ДИЛЯ, 2004. - 128 с. - (Всё, что вы хотели бы знать о...). - ISBN 5-88503-147-9

86.422 С 24 Световид, Валентина.  Звезды и магия [Текст] : Тайны ваших зодиакальных возможностей / В. Световид, О. Световид. - М. : РИПОЛ классик, 2003. - 352 с. : ил. - (Ваша тайна). - ISBN 5-7905-1542-8 (в пер.)

86.4 Т 81 Ту, Лилиан.  Китайская мудрость [Текст] : Предсказания судьбы. Формулы успеха / Л. Ту; Пер. с англ. У. Сапцина. - М. : Контэнт, 2005. - 160 с. : цв. ил. - ISBN 5-98150-041-7 (в пер.) : 74.80 р.

86.411.4 П 25  Пензенский, Алексей Александрович.  Нострадамус: Вся правда о великом пророке и его пророчествах [Текст] : науково-популярна література / А.А. Пензенский. - М. : Эксмо, 2005. - 416 с. : ил. - (Тайны судьбы). - ISBN 5-699-12605-8 (в пер.) : 16.70 р.

86.422 З-62 Зима, Надежда.  Тайный язык имени [Текст] : Психоэнергетический портрет вашего имени / Д. Зима, Н. Зима. - М. : РИПОЛ классик, 2004. - 576 с. : ил. - ISBN 5-7905-2286-6 (в пер.)

88.52 Б 87 Бриз, Лана.  12 стилей для 12 знаков зодиака, или Астростиль диктует моду [Текст] : Рек. психолога-стилиста / Л. Бриз. - СПб. : ВЕСЬ, 2005. - 240 с. : ил. - (Библиотека красоты). - ISBN 5-9573-0066-7 (в пер.) : 87.20 р.

86.422 К 76 Кош, Ирина.  Звёзды и судьбы. 2006 год [Текст] : Самый полный гороскоп / И. Кош, М. Кош. - М. : РИПОЛ классик, 2005. - 640 с. : ил. - (Ваша тайна). - ISBN 5-7905-3786-3 (в пер.)

86.422 К 32 Кваша, Григорий Семёнович.  Найди себя по знаку рождения. Карьера [Текст] / Г.С. Кваша. - М. : Центрполиграф, 2004. - 494 с. - ISBN 5-9524-1357-9 (в пер.) : 19.40 р.

 88.37+88.422 З-28 Заннос, Сюзан.  Человеческие типы. Строение тела и психология [Текст] : Как воспринимают мир люди разных типов тела / С. Заннос; Пер. с англ. А.И. Флотский. - СПб. : ВЕСЬ, 2004. - 352 с. : ил. - Библиогр.: С. 348-350. - ISBN 5-9573-0320-8 : 22.50 р.

86.422 Г 54 Глоба, Тамара Михайловна.  Любовь и знаки Зодиака [Текст] : науково-популярна література / Т.М. Глоба. - Екатеринбург : У-Фактория, 2005. - 496 с. - ISBN 5-9709-0096-6 (в пер.) : 16.30 р.

86.422 Г 60 Голдшнайдер, Гэри.  Тайный язык дня рождения [Текст] : Астролого-психолог. портрет каждого дня года / Г. Голдшнайдер; Пер. с англ. И.А. Литвинова. - М. : РИПОЛ классик, 2004. - 815 с. : ил. - ISBN 5-7905-0490-6 (в пер.)

86.422+42.3я2 П 51   Полная лунная энциклопедия [Текст] : Впервые! Уникальный лунный календарь на 80 лет (1940-2019) / Ред. Т.Н. Зюрняева. - СПб. : ВЕСЬ, 2005. - 896 с. : ил. - (Лунные ритмы). - ISBN 5-9573-0672-Х (в пер.) : 64.80 р.

86.391.2 Х 18 Хамон, Луис.  Вы и ваша звезда [Текст] : Пер. с англ. / Л. Хамон. - М. : ФАИР, 1997. - 464 с. - (Черный ворон). - ISBN 5-88641-058-9 : 4.00 р.

81.391.2 Х 85 Хоуг, Джон. Нострадамус. Новые откровения [Текст] : науково-популярна література / Дж. Хоуг; Пер. с англ. А.И. Блейз. - М. : КРОН-ПРЕСС, 1997. - 352 с. - ISBN 5-232-00548-0 (в пер.) : 5.79 р.

86.422 Р 28 Рашмэн, Кэрол. Искусство предсказательной астрологии [Текст] : Как предсказать свое будущее: Пер. с англ. / К. Рашмэн. - М. ; СПб. : ДИЛЯ, 2004. - 256 с. - ISBN 5-88503-252-1

86.422 Ф 79 Форд, Дж. Т.  Астрология для успешного бизнеса [Текст] / Дж.Т. Форд; Пер. с англ. К. Юрина. - Ростов н/Д : Феникс, 2005. - 352 с. - (Золотой фонд). - ISBN 5-222-06620-7 (в пер.) : 22.79 р.

53.59 З-46 Здравушка [Текст] : Науч.-попул. альманах для детей. - К. : Нонпарель, 1995. - 431 с. - (Рецепты здоровья и долголетия ; №1). - (в пер.)  : 255000 крб.

86.4 А 65 Андреева, Татьяна Юрьевна.  Практическая астрология [Текст] / Т. Ю. Андреева. - Донецк : БАО, 2004. - 336 с. : ил. - ISBN 966-548-799-Х (в пер.)

86.422 Д 18 Данилова, Елизавета. Прогноз событий вашей жизни [Текст] : науково-популярна література / Е. Данилова. - М. : РИПОЛ классик, 2003. - 192 с. - (Ваша тайна). - ISBN 5-7905-1842-7 (в пер.)

86.422 Д 18 Данилова, Елизавета. Ежедневный путеводитель по вашим звездам [Текст] : науково-популярна література / Е. Данилова. - М. : РИПОЛ классик, 2003. - 192 с. - (Ваша тайна). - ISBN 5-7905-1840-0 (в пер.)

88.54 Щ 38 Щекин, Георгий Васильевич. Визуальная психодиагностика: познание людей по их внешности и поведению [Текст] : учеб.-метод. пособие / Георгий Щекин. - 3-е изд., стер. - К. : МАУП, 2007. - 616 с. : ил. - Библиогр.: с. 608-612. - ISBN 966-608-381-7 (в пер.)

 

Статті по даній тематиці дивіться у http://opac.library.vn.ua/?base=AN

Розділ: Філософія. Соціологія. Релігія

Код: 3817  допоможіть знайти літерату на тему "Роль соціальних служб та громадськиих організацій у у подоланні проблеми Сніду", їх робота, можливі їх дослідження з даної проблеми, а також "проблема сніду у світлі соціальної роботи" дякую   Вгору  

60.550.325+66.75(4УКР)  П 27  Перепелиця М.П.  Державна молодіжна політика в Україні [Текст] : регіональний аспект / М.П. Перепелиця. - К. : Укр. ін-т соц. дослідж., 2001. - 242 с.

           

60.550.81+51.1(4УКР)08  М 75  Молоді люди, які вживають ін'єкційні наркотики [Текст] : проінформованість, усвідомлення ризику ВІЛ-інфікування, поведінка / О.М. Балакірєва, М.Ю. Варбан, О.Р. Артюх ; Представництво ЮНІСЕФ в Україні; Держ. центр. соц. служб для молоді; Укр. ін-т соц. дослідж. - К. : [б.в.], 2001. - 64 с.

 

Бобров , Б.  Ми всі у групі ризику... [Текст] / Б.Бобров  // Політика і культура. - 2001. - № 29. -  С. 40-41

 

Некипелов, Д.  ВИЧ/СПИД и сфера труда : деятельность МОТ , направленная против распространения болезни [Текст] / Д. Некипелов // Труд за рубежом. - 2003. - № 4. -  С. 57-78

 

Петрович, В. С. Тренінг з впровадження програм профілактики віл/сніду та пропаганди здорового способу життя [Текст] / В.С. Петрович // Практична психологія та соціальна робота. - 2004. - № 10. -  С. 30-46 : табл.

 

Петрович, В. С. Тренінг з впровадження програм профілактики віл/сніду та пропаганди здорового способу життя [Текст] / В.С. Петрович // Практична психологія та соціальна робота. - 2004. - № 10. -  С. 30-46 : табл. ; № 11. -  С. 7-36

 

Ілляш, В.  СНІД: лабіринт страху чи шлях до життя? [Текст] / В. Ілляш // Дзеркало тижня. - 2005. - 30 липня. -  С. 20

 

Баранова Н.П. Використання соціальних технологій в механізмі реалізації завдань соціальної держави [Текст] / Баранова Н.П. // Актуальні проблеми економіки. - 2005. - № 8. -  С. 161 - 166.

 

Давиденко, Е.  Не питай, по кому подзвін, або "Немасштабна" подія у райцентрі як частина світової проблеми [Текст] / Е. Давиденко // Голос України. - 2005. - 5 листопада. -  С. 12-13

Розділ: Філософія. Соціологія. Релігія

Код: 3525  Здравствуйте, помогите найти информацию в электронном виде на вопрос "В чем состоит идея счастья в западноевропейской цивилизации?" Спасибо.  Вгору  

63.3(4) І-90 Історія європейської ментальності / Ред. П. Дінцельбахер, Пер. з нім. В. Кам'янець. -Л.: Літопис, 2004. -720 с.

Джидарьян И.А. Счастье   в  представлениях   обыденного  сознания // Педагогіка толерантності. - 2000. - № 2. - С.40-48

Наука про щастя / За матер. ВВС підгот. О. Данилова // Науковий світ. - 2007. - № 8. - C. 10 - 11.

Рабин Том МайєрРабин Том Майєр Що таке щастя? // Людина і світ. - 2003. - № 10. - C. 21-24

http://www.readbookz.com/book/159/4567.html

 

Розділ: Філософія. Соціологія. Релігія

Код: 3478  Допоможіть, будьласка, знайти матеріал за темою "Глобальні проблеми людства ХХ століття та роль моральності в їх рішенні". Дякую  Вгору  

1.     60.5 Б 42 Бек УльрихБек Ульрих Общество риска : На пути к другому модерну/ Ульрих Бек; Пер. с нем. В. Седельник. -М.: Прогресс-Традиция, 2000. -384 с.. -(СEU). -(Пушкинская б-ка).

2.     60.5 С 76 Стан світу 2000  : Доп. Ін-ту Всесвітнього Спостереження про прогрес до сталого сусп-ва/ Лестер Р. Браун. -К.: Інтелсфера, 2000. -285 с.. -Пер.вид.: State of the World 2000/ Lester R. Brown.

3.     60.5 У 31 Удовик С.Л. Глобализация: семиотические подходы/ С.Л. Удовик. -М.: Рефл-бук; К.: Ваклер, 2002. -480 с.: ил.

4.     60.5 У 84 Уткин А.И.Глобализация: процесс и осмысление/ А. И. Уткин. -М.: Логос, 2002. -254 с.. -(Пушкинская б-ка).

5.     65.28 С 66 Состояние мира 1999  : Доклад ин-та Worldwatch о развитии по пути к устойчивому обществу/ Пер. с англ.; Ред.Старк Линда. -М.: Весь Мир, 2000. -384 с.. -(Пушкинская б-ка).

6.     66.0 К 67 Корнієнко Валерій Олександрович Основні політико-ідеологічні доктрини та глобальні проблеми сучасності : Навч. посіб. для студ. вузів/ В.О. Корнієнко, Г.Я. Буртяк. -Вінниця: ВДТУ, 2003. -92 с.

7.     Алексеева Н.Н.Глобальное потепление: если оно происходит, то каковы будут его проявления на востоке Евразии // География. - 2001. - № 40. - С.3-8.

8.     Арсеєнко  А. Глобалізація чи поляризація: що чекає світ? // Наука і суспільство. - 2000. - № 5-6. - C. 5-7.

9.     Владимиров В. Экологический кризис углубляется : (глобальные угрозы человечеству) // Основы безопасности  жизнедеятельности. - 2006. - № 10. - C. 2-5.

10. Гальчинський А. Глобальна криза чи криза глобалізації // Віче. - 2002. - № 1. - C. 44-50.

11. Зуев В. Десять поводов для гибели человечества // Нева. - 2000. - № 1. - С.147-149.

12. Костенко Л. Україна як жертва і чинник глобалізації катастроф // Урок української. - 2003. - № 8-9. - C. 2-7.

13. Локтінов В. Урок на тему "Глобальні проблеми людства" в 10 класі // Географія та основи економіки в школі. - 2005. - № 2. - C. 31-34.

14. Лушников И. Возвращаясь к глобальным проблемам человека // Воспитание школьников. - 2001. - № 5. - С.34-35.

15. Ляшенко Д. Глобальні проблеми сучасності та їх можливий прояв в Україні // Український географічний журнал. - 2002. - № 3. - C. 63-68.

16. Максаковский В.П. Социально-экономические диспропорции как глобальная проблема // География. - 2002. - № 33. - C. 27-28.

17. .Самсонов А. Истоки войнн/ А. Самсонов // Экология и жизнь. - 2003. - № 5. - C. 3-11.

18. Сиротенко А. Глобальні проблеми людства // Географія та основи економіки в школі. - 2002. - № 1. - C. 11-16.

19. Усольцев В.А. "Русский космизм" и современные глобальные проблемы // Экология и жизнь. - 2003. - № 4. - C.  10-15.

20. Фролов В.Не потонуть бы в этих волнах (электромагнитная грязь страшнее радиации) // Основы безопасности  жизнедеятельности. - 2006. - № 5. - C. 18-20.

Розділ: Філософія. Соціологія. Релігія

Код: 3454  Міра всіх речей. (цінність, моральність, краса, ідеал людини. Дякую!  Вгору  

1.     87.7 А 31 Адорно Т.В. Проблемы философии морали/ Т.В. Адорно; Пер. с нем. М.Л. Харьков. -М.: Республика, 2000. -239 с.. -(Библиотечка этической мысли). -(Пушкинская б-ка)

2.     87.7 К 78 Кравец  С.Л. О красоте духовной. (П.А. Флоренский: религ.-нравств. воззрения). (Из цикла "История этических учений"/ С.Л. Кравец . -М.: Знание, 1990. -64 с.. -(Новое в жизни, науке, технике; № 6). -Библиогр.: с. 62-64

3.     87.7 К 95 Кучинский С.А. Человек моральный/ С.А. Кучинский. -М.: Политиздат, 1987. -271 с.. -(Личность. Мораль. Воспитание)

4.     Ващенко Григорій Євангельський ідеал людини // Практична психологія та соціальна робота. - 2003. - № 2-3. - C. 150-154.

5.     Гнатієнко Г. Феномен доброти // Сучасність. - 2000. - № 11. - С.158 - 160.

6.     Горболіс Л. Ідеал людини у світі народнорелігійної моралі в оповіданнях Т.Бордуляка // Українська література в загальноосвітній школі. - 2001. - № 3. - С.45-50.

7.     Ємельяненко Т. Моральний ідеал та його місце в житті людини // Позакласний час. - 2006. - № 7-8. - C. 80-83.

8.     Кононко О. Духовність, душевність, моральність... // Дошкільне виховання. - 2004. - № 4. - C. 4-5.

9.     Кострюков С. Історична генеза поняття "цінність" у філософії // Вища освіта України. - 2002. - № 4. - C. 24-32.

10. Лавриченко Н. Категорії " соціальність " , " духовність" і "моральність " в сучасній педагогічній науці // Шлях освіти. - 2003. - № 1. - C. 7-11.

11. Лисенковська Г. Вчись бачити внутрішню красу людини // Українська мова й література в середніх школах, гімназіях, ліцеях та колегіумах. - 2003. - № 5. - C. 81-83.

12. Панченко Л. Цінність як філософська інтенція буття людини // Вища освіта України. - 2002. - № 4. - C. 33-37.

13. Розова Т. Ідеальне та реальне в уявленнях про громадянське суспільство // Людина і політика. - 2003. - № 6. - C. 44-50.

14. Тихий В. Людина - найвища цінність // Віче. - 2006. - № 15-16. - C. 27-28: портр.

15. Уроки 2-3. Внутрішня й зовнішня краса людини. Любов до матері - одна з визначальних цінностей життя // Все для вчителя. - 2005. - Листопад (№ 21-22). - C. 71-73.

16. Фаров М. Про християнську моральність // Хроніка 2000. - 2001. - № 39-40 . - С.505-513.

Розділ: Філософія. Соціологія. Релігія

Код: 3446  Типи філософування та їх специфіка 1.Релігійно-містичний тип філософування 2. Есеїсько-афористичний тип філософування 3. Художньо-образний тип філософування 4. Теоретичний тип філософування  Вгору  

Єрмоленко А.М. Комунікативна практична філософія : Підручник/ А.М. Єрмоленко. -К.: Лібра, 1999. -488 с.

Гьосле В.Практична філософія в сучасному світі/ В. Гьосле; Пер. з нім. А. Єрмоленко. -К.: Лібра, 2003. -248 с.

Антична культура і вітчизняна філософська думка. -К.: Знання, 1990. -48 с.

Философия: Учебник для высш. учеб. заведений.- Ростов н/Д., 1995.

Баткин Л.М. Европейский человек наедине с собой : Очерки о культурно-историч. основаниях и пределах личного самосознания/ Л.М. Баткин. -М.: Рос. гос. гуманит. ун-т, 2000. -1005 с.

Тульчинский Г.Л. К живому философствованию // Филос. и социол. мысль. – 1991. - № 3. – С. 123-128.

Малахов В.С. К характеристике герменевтики как способа философствования // Филос. И социол. Мысль. – 1991. - № 6. – С. 65-76.

Єрмоленко  А.М.Філософувати дискурсом. Практична філософія Дитриха Бьолера та берлінська етика дискурсу : До 65-річчя від дня народження Д. Бьолера/ А.М. Єрмоленко  // Філософська думка. - 2007. - № 1. - С.107-116.

Лисий  І. Специфіка: пообіцяна, та не з'ясована, або не вір заголовкові!/ І Лисий  // Філософська думка. - 2006. - № 6. - С.146-150

Рачков П.А. Философия  и  философствование :  синонимы  или  омонимы/ П.А.Рачков // Вестник МГУ: Сер. 7 Философия. - 2000. - № 1. - С.3-18.

Попович М. Поняття "Дискурсу" у метафоричному та логіко-лінгвістичному розумінні/ М. Попович; Пер. с рос. В.Недашківського // Філософська думка. - 2003. - № 1. - C. 27-36.

Квіт С. Виміри філософської герменевтики/ С. Квіт // Слово і час. - 2007. - № 5. - С.17-27.

Шабанова Ю. Метафізичні обрії містичного вчення Майстра Екхарта/ Ю. Шабанова; Пер.с нім. Ю.Шабанової // Філософська думка. - 2003. - № 2. - C. 73-91

Розділ: Філософія. Соціологія. Релігія

Код: 3428  Допоможіть у написанні контрольної по філософії у ВУЗ на тему: Історичні форми античної діалектики 1)Наївна, стихійна діалектика(Геракліт, Кратіл); 2)Логічна форма античної діалектики(Парменід, Зенон, Софісти, Арістотель); 3)Художні образи форм діалектики(Сократ, Платон); 4)Логіка розвитку античної діалектики. Вибачте за помилки (якщо вони присутні). Я вже використував: 1.Богомолов А. С. "Диалектический логос: Становление антч. диалекта" 1982р 2.Первезенцев С. В. "Аналогыя античной философии" 2001р. Дынник М. А. "История диалектики" 1972р. але цього мало бажано більше по темі та питанням контрольної роботи. Дякую!  Вгору  

1.     87.3 Д 42 Джохадзе Д.В. Діалектика Аристотеля. – М.: Наука, 1971. – 267 с.

2.     Джохадзе Д.В. Діалектика Аристотеля // Вопр. философии. – 1971. – № 7. – С. 103-113.

3.     ІФ А 90 Асмус В.Ф. История античной философии: Учебн. пособие для студентов и аспирантов гуманитарных вузов и фак. – М.: Высш. Школа, 1965. – 320 с.

4.     ІФ Д 42 Джохадзе Д.В. Діалектика эллинистического периода. – М.: Высш. школа, 1979. – 127 с.

5.     ІФ Д 42 Джохадзе Д.В. Основне этапы развития античной философии: К аналізу діалектики ист.-филос. Процесса. – М.: Наука, 1977. – 295 с.

6.     Кессиди Ф.Х. Метафізика и діалектика Парменида // Вопр. философии. – 1972. – № 7. – С. 46-56.

7.     Кирпач Н.В. До питання методу маєвтичного діалогу Сократа // Педагогіка і психологія. – 1996. – № 2. – С. 167-170.

8.     Лапшин И.И. Миф и диалектика в философии Платона // Филос. науки. – 1991. – № 4. – С. 131-134.

9.     Литвиненко И.Ю. Основные законы диалектики: критика и альтернатива // Соционика, ментология и психология личности. - 2005. - № 2. - C. 51-54.

10. Нарский И.С. Диалектические результаты диалога Платона «Парменид» // Филос. науки. – 1987. – № 9. – С. 78-88.

11. Рабінович С. З історії філософсько- правової думки; діалектика "природи" та "установлення" у політико- правових поглядів софістів // Вісник Академії правових наук України. - 2007. - № 1. - C. 216-227. -Бiблiогр.: в прим.

12. http://www.readbookz.com/book/179/6262.html

Розділ: Філософія. Соціологія. Релігія

Код: 3406  Сучасна ситуація зайнятості в Україні та тенденції її розвитку  Вгору  

1.     60.5 З-17 Зайнятість молоді з функціональними обмеженнями/ Державний ін-т проблем сім'ї та молоді; Державний  ін-т проблем сім'ї та молоді. -К., 2003. -138 с. 

2.     65.9(4УКР)24  П 31 Петюх В.М.Ринок праці та зайнятість: Навч. посіб./ В.М. Петюх. -К.: Україна, 1997. -120 с.

3.     67.9(4УКР)305  У-45 Україна. Закон.  Закон України про зайнятість населення (за станом на 1 берез. 1999 р.). -К.: Парламентське вид-во, 1999. -31 с.. -(Закони України)

4.     Бондарчук К. Сприяння зайнятості інвалідів // Економіка України. - 2002. - № 9. - C. 37-44

5.     Гуць М. Проблеми безробіття та рівня життя населення України // Україна: аспекти праці. - 2003. - № 2. - C. 13-17

6.     Євсєєнко О. Деякі аспекти статистичного аналізу зайнятості та безробіття на ринку праці України // Економіст. - 2005. - № 9. - С.37-39

7.     Запара С. Шляхи забезпечення продуктивної зайнятості в Україні // Право України. - 2005. - № 11. - С.72-75. -Бібліогр.: 9 назв

8.     Іващенко О. Статус зайнятості: динаміка й нові тенденції 1994-2003 // Українське суспільство-2003. Соціологічний моніторинг/ За ред. д.е.н. В.Ворони, д.с.н. М.Шульги.- К.: Інститут соціології НАН України, 2003.. - C. 40-50

9.   Краснов Ю. Структурні зрушення зайнятості населення  України в умовах // Україна: аспекти праці. - 2000. - № 5. - С.14-19

10. Лібанова Е. Незареєстрована зайнятість в Україні : формування й можливості державного регулювання // Україна: аспекти праці. - 2000. - № 4. - С.3-8

11. Мазурок П.П. Зайнятість населення в сільському господарстві // Економіка АПК. - 2004. - № 2. - С.130-134

12. Мімандусова Г. Зайнятість населення України в неформальному секторі економіки // Соціологія : теорія, методи, маркетинг. - 2000. - № 2. - С.152-163

13. Мортіков В. Стабільність зайнятості громадян України // Україна: аспекти праці. - 2001. - № 4 . - С.14-17

14. Павловська Н. Удосконалення політики зайнятості населення на основі реальної оцінки вартості робочої сили // Україна: аспекти праці. - 2000. - № 4. - С.9-14

15. Петрова І. Економіко-правові засади забезпечення зайнятості населення України // Україна: аспекти праці. - 2002. - № 6. - C. 8-11

16. Позняк О. Теоретико - методичні основи дослідження самозайнятості в Україні // Україна: аспекти праці. - 2000. - № 8. - С.3-7

17. Покрищук В. Підвищення економічної активності безробітного населення України // Україна: аспекти праці. - 2005. - № 4. - C. 17-24: рис., 2 табл.. -Бібліогр. 6 назв.

18. Ткаченко Л. Методологічні засади визначення зайнятості населення України у неформальному секторі економіки // Україна: аспекти праці. - 2000. - № 3. - С.17-22

19. Ушенко Н.В. Напрямки реалізації механізму державного регулювання зайнятості населення України // Формування ринкових відносин в Україні. - 2004. - № 11. - С. 72-76

20. Ярошенко О. Проблеми та перспективи правового регулювання зайнятості та праці молоді // Вісник Академії правових наук України. - 2004. - № 4. - C. 205-213

Державне регулювання зайнятості населення в крупних містах України

[PDF] Сучасна демографічна ситуація в Україні і основні

Регулювання зайнятості населення

Державна служба зайнятості України

Розділ: Філософія. Соціологія. Релігія

Код: 3296  Знайдіть будь ласка інформацію в електронному вигляді на тему: моральний смисл обмеження людського розуму і розширення меж віри у філософії Канта.Зазадалегідь вдячна.  Вгору  

87.3 С 81 100 этюдов о Канте/ Общ. ред. В.В. Васильев. -М.: Университет, 2005. -272 с.

87.3 К 28 Кассирер Э. Жизнь и учение Канта/ Э. Кассирер. -СПб.:  Университетская книга, 1997. -447 с.. -(Книга света). -(Пушкинская б-ка)

87.3 К 96 Кушаков Ю.В. Нариси з історії німецької філософії Нового часу : Навч. посіб./ Ю.В. Кушаков. -К.: Центр навчальної літератури, 2006. -572 с.. -Бібліогр. в кінці глав

87.3 М 62 Мінаков М.А. Вчення Канта про віру розуму/ М.А. Мінаков. -К.: Центр практичної філософії, 2001. -140 с.

87.3(4РОС) Н 60 Нижников С.А.  Философия И. Канта в отечественной мысли : Монография/ С.А. Нижников. -М., 2005РУДН. -234 с.. -Библиогр.: с. 220-23

87.3  Ю 41 Дэвид Юм. Кант. Гегель. Шопенгауэр. Огюст Конт.. -СПб.: Глория: Кристалл, 1998. -496 с.. -(Жизнь замечательных людей. Биографическая библиотека Ф. Павленкова)

Зязюн І.А. Філософія "Школи свободи": розвиток творчих засад особистості/ І.А. Зязюн // Рідна школа. - 2007. - № 5. - C. 25-29.

Шалагінов Б.Б. І. Кант: мислитель, естетик, мораліст/ Б.Б. Шалагінов // Наукові записки НаУКМА. Серія: Філологічні науки. - 2005. - Том 48. - C. 82-90

Михайлов К.А. Логика и философия в кантовской критике онтологического доказательства/ К.А. Михайлов // Вопросы философии. - 2003. - № 4. - C.  163-174

Васильева Е.К. Иммануил Кант : (1724 г. - 1804 г.)/ ; Васильева Е.К. Пернатьев Ю.С. // 100 знаменитых мудрецов. -Х.,  2002. - C. 280-287                                    

Бродецький О. Сотеріологічний смисл Кантової етикотеології/ О. Бродецький // Людина і світ. - 2004. - № 4. - C. 21-24

Лобастов Г.В. К логическим определениям сознания: Э.В.Ильенков и И.Кант : К 80-летию Э.В.Ильенкова/ Г.В. Лобастов // Вопросы философии. - 2004. - № 3. - C. 56-65

Розділ: Філософія. Соціологія. Релігія

Код: 3067  Мене цікавить, що можна знайти за темою "Релігійні недільні школи в Україні в умовах незалежності України": як друковані видання так і періодика. Надішліть, будь-ласка, відповідь на мою електрону адресу. Дякую.   Вгору  

1.  Карамаш С. Наш славний українець // Пам'ять століть. – 2006. – № 2. – C. 197-199.

2.  Коляда Н. Микола Іванович Пирогов і недільні школи // Рідна школа. – 2002. – № 11. – C. 75-77. – Бібліогр.: 15 назв.

3. Собчук Г. Микола Пирогов і недільні школи: (До 145-річчя з дня відкриття недільної школи в Україні) // Рідна школа. – 2005. – № 1. – C. 58-60. – Бібліогр.: 13 назв.

4.   Херсонець Н. Організація недільних шкіл на півдні України у другій половині XIX ст. // Пам'ять століть. – 2006. – № 2. – C. 44-51.

Християнська етика - важливе стратегічне завдання української школи

ЗАКОН БОЖИЙ — У ХРАМ ЗНАНЬ

Розділ: Філософія. Соціологія. Релігія

Код: 2979  Допоможіть будь-ласка знайти інформацію по темі "Давньоіндійська філософія і сучасність" в електронному вигляді на українських сайтах! Дуже Вам вдячна  Вгору  

1.     Ваврушек П. Философия древней и средневековой Индии // История философии в кратком изложении. – М., 1995. – С. 17-42.

2.     Древнеиндийская философия. Начальный период. – М.: Соцэкгиз, 1963. – 276 с.

3.     Исаева Н.В. История древней и средневековой индийской философии: проблемы методологии (1986-1987 гг.) // Философия стран Азии и Африки: Пробл. новейшей историографии. – М., 1988. – С. 151-168.

4.     Литман А.Д. Современная индийская философия. – М.: Мысль, 1985. – 399 с.

5.     Радхакришнан Сарвепалли Радхакришнан СарвепаллиИндийская философия: В 2 т.: Пер. с англ./ Радхакришнан Сарвепалли; Сарвепалли Радхакришнан; . -СПб. : Стикс. –1994

6.     Рой М. История индийской философии. Греческая и индийская философия. Ред. Ф.Н. Грецкий. – М.: Изд. иностр. лит., 1958. – 548 с.

7.     Шохин В.К. С чего началась индийская философия? // Вестн. древ. истории. –  1996. – № 2. – С. 3-20.

ПЕРІОДИЗАЦІЯ ІСТОРІЇ СТАРОДАВНЬОЇ ІНДІЇ

Віртуальна бібліографічна довідка. Об'єднана довідкова служба публічних бібліотек України Запитання: 8057

Розділ: Філософія. Соціологія. Релігія

Код: 2966  Знайдіть будь ласка інформацію в електронному вигляді на тему: соціоекологія і релігія. дякую.  Вгору  

20.1 Б 61 Білявський Г.О. Основи екології : Підруч. для студ. вузів/ Г.О. Білявський, Р.С. Фурдуй, І.Ю. Костіков. -К.: Либідь, 2004.

28.081 Н 19 Назарук М.М. Основи екології та соціоекології : Навч. посіб./ М.М. Назарук. -2-е   вид., доп. -Л.: Афіша, 2000.

60.5 С 16 Салтовський О.І. Основи соціальної екології : Навч. посіб. для студ. вузів/ О.І. Салтовський. -К.: Центр навчальної літератури, 2004.

60.5 С 16 Салтовський О.І. Основи соціальної екології :  Курс лекцій/ О.І. Салтовський. -К.: МАУП, 1997.

Безносюк  О.О. Соціальна екологія як сфера соціологічного значення/ О.О. Безносюк  // Вісник КНУ Шевченка: Сер. Військово-спеціальні науки. - 2003. - Вип. 6 (5-7). - C. 96-99

Краснов Е.В. Социальная экология: от науки к реальности/ Е.В. Краснов // Социс. - 2006. - № 7. - С.93-96.

Чарушников В. Об экологии духовной культуры/ В.Чарушников // Молодая гвардия. - 2000. - № 1-2. - С.179-186.

Стоян О. Духовно-екологічні аспекти формування соціальної й економічної сфери громадянського суспільства/ Стоян О. // Персонал. - 2006. - № 1. - C. 72-76.

Куцевич В.В. Екологічні напрямки проектування об'єктів культури і духовності/ В.В.Куцевич // Будівництво України. - 2001. - № 5. - С.13-19

Стоян О. Екологія духу в соціальній та економічній сфері: паралель проблем безпеки життєдіяльності та теології (богослов'я)/ О.Стоян // Підприємництво, господарство і право. - 2002. - № 8. - С.125-128

Стоян А.В. "Экология духа" - духовно-экологический менеджмент в социальной и экономической сфере/ А.В. Стоян // Менеджер. Вісник Донецького державного університету управління. - 2005. - № 1. - С. 216-225

Селиванов Ю.Р. Текст как капитал/ Ю.Р. Селиванов // Вопросы экономики. - 2004. - № 12. - C. 29-40

Стоян, Александр "Экология духа" в социальной и экономической сфере в контексте экономической безопасности как проблема переходной экономики/ Александр Стоян // Підприємництво, господарство і право. - 2004. - № 12. - C. 120-123

Волченко В.Н. Духовная экоэтика в мире сознания и в Интернете/ В.Н.Волченко // Педагогіка толерантності. - 2000. - № 3. - С.90-102.

Чарушников В. Об экологии духовной культуры/ В.Чарушников // Молодая гвардия. - 2000. - № 1-2. - С.179-186.

Стоян А.В. Духовно-экологический менеджмент в социальной и экономической сфере: эколого-экономическая оптимизация природопользования/ А.В. Стоян // Економіка промисловості. - 2003. - № 2. - С. 55-66

Лисогор, Василь Духовно-етична та соціальна відповідальність підприємництва/ Василь Лисогор // Підприємництво, господарство і право. - 2004. - № 5. - C. 133-137.

Панкратов А.В. Духовное воспитание в свете современного естествознания/ А.В.Панкратов // Педагогіка. - 2000. - № 7. - С.23-29

Стоян О. Духовно-екологічний менеджмент у соціальній та економічній сферах сталого розвитку/ О. Стоян // Економіка України. - 2004. - № 10. - С.77-83

Батуев А.С. Экология духа  ( К 125-летию со дня рождения А.А. Ухтомского )/ А.С.Батуев, Л.В.Соколова // Человек. - 2000. - № 5. - С.148-152

КНИГА-1.Розділ V. Здоров'я та екологія

Соціальна екологія як наука

Міністерство охорони навколишнього природного середовища України

Релігія й духовність

Релігія

Розділ: Філософія. Соціологія. Релігія

Код: 2920  етнична думка в Україні.Тарас Шевченко  Вгору  

66.1 Н 35 Націоналізм  : Антологія/ Упор. О.Проценко; Упор. В.Лісовий. -К.: Смолоскип, 2000

63.3(4УКР)6  С 32  Сергійчук В.І. Етнічні межі і державний кордон України/ В. Сергійчук. -2-е вид., доп.. -К.: Укр. Вид. Спілка, 2000.

63.5 Е 91 Етнос і соціум / Ред. Б.В. Попов. -К.: Наук. думка, 1993

63.51(4) Е 88  Етнічна історія народів Європи : Зб. наук. пр.. -К. : Унісерв. -1999-

Вип. 11 : Духовна культура українців на етнічних західних землях впродовж віків. –2001

63.51(4) Е 88 Етнічна історія народів Європи : Зб. наук. пр./ Ред.  А.Г.Слюсаренко. -К. : Унісерв. -1999-. -ISBN 966-95788-3-3

Вип. 9 : Історико-етнологічні дослідження і національна ідея. -2001

63.52(4УКР)  С 79 Степико М.Т. Буття етносу : Витоки, сучасність, перспективи (Філос.-метод. аналіз)/ М.Т. Степико. -К.: Знання, 1998.

63.52(4УКР) У 45 Украинцы / Ред. Н.С.Полищук А.П.Пономарев. -М.: Наука, 2000. -535 с.: ил

91.9:63 У 45  Україна в етнонаціональному вимірі : Бібліогр. покажч./ Нац. парлам. б-ка України. -К., 2001.

63.51(4УКР) Б 82  Борисенко В.К. Нариси з історії української етнології 1920-1930-х років/ В.К. Борисенко. -К.: Унісерв, 2002.

63.51(4УКР) Л 72  Лозко Г.С. Етнологія України: Філософсько-теоретичний та етнорелігієзнавчий аспект/ Г.С. Лозко. -К.: АртЕк, 2001.

63.52(4УКР) Е 88 Етнонаціональні процеси в Україні : Історія та сучасність/ Ред. В.І.Наулко. -К.: Голов. спеціаліз. ред. літ. мовами нац. меншин України, 2001.

63.52(4УКР) Е 88 Етнонаціональна структура українського суспільства : Довідник. -К.: Наук. думка, 2004. -344 с

63.3(4УКР) Н 35Національні процеси в Україні: історія і сучасність. Документи і матеріали : Довідник. У 2 ч. Ч. І/ Ред. В.С. Панібудьласка. -К.: Вища шк., 1997.

63.3(4УКР) Н 35 Національні процеси в Україні: історія і сучасність. Документи і матеріали : Довідник. У 2 ч. Ч. 2/ Ред. В.С. Панібудьласка. -К.: Вища шк., 1997. -704 с.

63.3(4УКР) В 41 Вівчарик М.М.Вівчарик, Михайло Миколайович Україна: від етносу до нації : Навч. посіб./ М.М. Вівчарик. -К.: Вища шк., 2004. -239 с

65.9(4УКР)27 С 69 Соціальний захист в національних громадах України : Матеріали  Всеукр. конф. 12-14 черв. 1998 р./ Гол. ред. Н.Єфиміщ. -К., 1998. -116 с.

92 Е 64 Енциклопедія українознавства  : Загальна частина. Т. 2/ Ін-т Української археографії АН України. -Репринтне відтворення вид. 1949 р. Надруковано в Україні. -К.: Віпол, 1995. -800 с.

87.6 П 20 Патей-Братасюк М.Г. Етно-національне відчуження: філософсько-соціологічний аналіз/ М.Г. Патей-Братасюк. -Т. : ПМП  РОМС-К0. -1998 Кн. 2 : Відчуження "невідчужуваного". -252 с.

63.3(4УКР) С 36 Силин О.П.  Народ мій є! Народ мій завжди буде!/ О.П. Силин; Упоряд. С.А. Бакута. -К.: Кобза, 2003. –560

87.3(4УКР) Г 93 Гузар І. Україна в орбіті європейської мислі : Від Г. Сковороди до Т. Шевченка/ І. Гузар; Наук. т-во ім. Шевченка в Канаді. -Торонто; Л., 1995. -174 с.

83.3(4УКР)5-8 Шевченко Б 24 Барабаш Ю.Я.  Тарас Шевченко: імператив України : Історіо- і націософська парадигма/ Ю.Я. Барабаш. -К.: КМ Академія, 2004. -181 с.

83.3(4УКР)5-8 Шевченко З-12 Забужко О. С. Шевченків міф України : Спроба філософ. аналізу/ О.С. Забужко. -К.: Абрис, 1997. -142 с

83.3(4УКР)5-8 Шевченко Л 48 Лепкий Б.С. Життєпис Тараса Шевченка : 190-річчю від народж. Т. Шевченка присвяч./ Б.С. Лепкий. -Івано-Франківськ: Нова Зоря, 2004. -216 с

 83.3(4УКР)5-8 Шевченко С 50 Смілянська В.Л. Структура і смисл: спроба наукової інтерпретації  поетичної текстів Тараса Шевченко/ В.Л. Смілянська, Н.П. Чамата. -К.: Вища шк., 2000. -207 с.

83.3(4УКР)5-8 Шевченко Ш 37 Шевченкіана на початку ХХI століття : Матеріали наук.-практ. конф. присвяч. 190-річчю від дня народ. Т.Г. Шевченка (26 берез. 2004 р.)/ Уклад. В.О. Ярошин. -Х.: ХДНБ, 2004

Розділ: Філософія. Соціологія. Релігія

Сторінка 4 з 5 < 12345 >

Розділи:
Інтернет і телекомунікації [39]
Історія [296]
Бібліотеки. Архіви [342]
Біологія. Медицина [39]
Бухгалтерський облік та аудит [135]
Військове справа. ОБЖ [11]
Вінниччина [197]
Географія. Країнознавство [28]
Держава і право [188]
Екологія [24]
Економіка. Управління. Фінанси [1709]
Електронні бібліотеки, сайти [19]
Етнографія [27]
Кіно. Театр [7]
Комп'ютери і програми [29]
Кулінарія [6]
Культура. Мистецтво. ЗМІ [95]
Літературознавство [190]
Математика. Кібернетика [20]
Мовознавство. Іноземні мови [144]
Музика [22]
Не в тему! (offtopics) [10]
Педагогіка. Освіта. Професії [200]
Політика. міжнародні відносини [54]
Психологія. Психіатрія [55]
Сільське господарство [138]
Словники. Довідники. Енциклопедії [9]
Статистика [6]
Тексти книжок [44]
Техніка. Виробництво. Стандарти [60]
Туризм [12]
Фізика. Астрономія [8]
Філософія. Соціологія. Релігія [67]
Физкультура и спорт [11]
Хімія [8]

Rambler's Top100    
Copyright © ОУНБ ім. К.А.Тімірязєва 1998-2021
Дизайн:Березюк Сергій
Програмування:Мачушенко Дмитро
Всі матеріали на цьому сайті розміщені на умовах ліцензії Creative Commons Attribution 4.0 International, якщо не зазначене інше