ОУНБ ім. К.А. Тімірязєва
  
Наша адреса:
Україна, м. Вінниця,
21100, Соборна, 73
Тел. (0432) 56-27-92
Факс (0432) 67-03-41
 

E-Mail: inform@library.vn.ua

Ми працюємо:

Понеділок - четвер з 10.00 до 19.00,
Субота та неділя з 10.00 до 18.00
П'ятниця - вихідний день
Остання середа кожного місяця - санітарний деньBiblioteka Publiczna im. Zygmunta Jana Rumla w Dzielnicy Praga Południe m.st. Warszawy 
Офiцiйне представництво Президента України
Корпорація Інком
Урядовий портал
Урядова телефонна «гаряча лінія»
Офіційний портал Верховної Ради України
Вінницька ОДА
Вінницька обласна Рада - офіційний інтернет-сайт
Вінницька міська рада
Управління культури і мистецтв Вінницької облдержадміністраціїВіртуальна довідка

Сторінка 3 з 5 < 12345 >

Код: 4815  Доброго дня!Допоможіть підібрати літературу на тему "Соціально-психологічні осоливості сільського та міського населення". Щиро дякую!  Вгору  

Соціально-психологічні особливості населення

1. 60.5 А 47 Алексеев, А. И. Многоликая деревня : (население и территория) / А. И. Алексеев. - М. : Мысль, 1990. - 266 с. : ил.

2. 06 В48 Гуревич, Р. С. Професійне навчання незайнятого населення в галузі інформаційних технологій / Р. С. Гуревич, М. Ю. Кадемія // ВДПУ ім. М. Коцюбинського. Наукові записки. Серія: Педагогіка і психологія. - 2003. - № 9. - С. 104-109.

3. Коваліско, Н. Сучасні типи соціальної мобільності населення / Н. Коваліско // Соціальна психологія. - 2007. - № 2. - С. 48-60 : табл. - Бібліогр.: 11 назв.

4. Жовтянська, Валерія. Уявлення українського населення про соціальну ситуацію / Валерія Жовтянська // Соціальна психологія. - 2008. - № 4. - С. 38-48 : табл. - Бібліогр. :7 назв.

5. Бабак, І. Регіональна нерівність життя українського населення: соціологічний вимір / І. Бабак // Психологія і суспільство. - 2009. - № 3. - С. 116-122. - Бібліогр.: 11 назв.

6. Скульська, В. Є. Соціально-економічні чинники розвитку професійного навчання незайнятого населення в сучасних умовах / В. Є. Скульська // Педагогіка і психологія. - 2010. - № 2. - С. 62-68. - Библиогр.: с. 68 (2 назви).

7. Єлейко, Маріанна. Деприваційний підхід до соціального самопочуття населення [Текст] / М. Єлейко // Соціологія: теорія, методи, маркетинг. - 2011. - № 1. - С. 127-146. - Бібліогр. в кінці ст.

Розділ: Філософія. Соціологія. Релігія

Код: 4770  Доброго дня! Допоможіть будь-ласка знайти інформацію на тему: Організація буддійської общини.  Вгору  

Організація буддійської общини

1.     86.35 Б 90 Буддизм, дзэн-буддизм от А до Я / сост. : О. Н. Бунин. - М. : АСТ ; М. : Восток-Запад, 2007. - 288 с. - (Мировая культура).

2.     86.35 И 44 Иллюстрированная энциклопедия буддизма / авт.-сост. : Е. Авадяева. - М. : Эксмо, 2009. - 576 с. : ил., фото. - (Религии мира)

3.     86.35 П 27 Перельструз, Людмила Владимировна. Буддизм / Л.В. Перельструз. - М. : Мир книги, 2006. - 192 с. : ил, фото. цв. - (Религии мира).

4.     86.35+86.33 Ф 95 Фусу, Лариса Ивановна. Индуизм и буддизм [Текст] : альманах / Л.И. Фусу ; Межрегиональная общественная организация целителей космоэнергетов. - М. : Золотой теленок, 2004. - 560 с.

5.     86.35 Э 81 Эррикер, Клайв. Буддизм : монографія / К. Эррикер; пер. с англ. Л. Бескова. - М. : ФАИР-ПРЕСС, 2005. - 304 с. : ил. - (Грандиозный мир).

6.     Морев Л. Религиозные объединения: от буддистов до анимистов / Л. Морев // Азия и Африка сегодня. - 2000. - № 11. - С. 20-25.

7.     Сартикова Е.В. Религиозное образование в Калмыкии: вчера и сегодня / Е. В. Сартикова // Азия и Африка сегодня. - 2009. - № 10. - С. 70-73.

8.     Уланов М.С. "Глобализированный" буддизм в социокультурном простанстве современной России / М. С. Уланов // Обсерватория культуры. - 2011. - № 2. - С. 42-45.

9.     Тянь Ци. Распорядок монашеской общины и жизнь монахов [Текст] / Тянь Ци // Цигун и жизнь. - 2003. - № 2. - С. 46-49.  

 

Розділ: Філософія. Соціологія. Релігія

Код: 4758  Помогите найти литературу о русских православных националистах и фундаменталистах. Спасибо.  Вгору  

Російські православні націоналісти і фундаменталісти

1. 66.1(0) Н 35 Націоналізм : антологія / упор. О.Проценко; В.Лісовий. - К. : Смолоскип, 2000. - 872 с.

2. 66.011.6К 28 Касьянов, Г. В.Теорії нації та націоналізму : монографія / Г.В. Касьянов. - К. : Либідь, 1999. - 352 с.

3. 66.5(4УКР) Р 59 Рог, Віктор Молодь і націоналізм : монографія / Віктор Рог. - К. : Діокор, 2002. - 96 с.

4. 66.1(4ВЕЛ) Г 31 Гелнер, Ернест. Нації та націоналізм; Націоналізм : пер. з англ. / Ернест Гелнер . - К. : Таксон, 2003. - 300 с. - (EX PROFESSO). - Бібліогр.: С. 191-192.

5. 60.5 И 75 Ионин, Л. Г. Социология культуры : учеб. пособие для студ. вузов / Л. Г. Ионин. - М. : Логос, 1996. - 280 с.

6. 60.550.56я73 И 84 Ирхин, Ю. В.. Социология культуры : учеб. для студ. вузов / Ю.В. Ирхин. - М. : Экзамен, 2006. - 528 с.

7. 86.372 Б 90 Булгаков, С. Н. Православие : монографія / С.Н. Булгаков. - М. : АСТ, 2001. - 14-40 с.

8. 86.3 Р 36 Религии мира. Православие / авт.-сост. Ю.Н. Иванов. - Мн. : Книжный дом, 2006. - 384 с.

9. 86.372 Ч-90 Чумакова, Т. В. Православие / Т.В. Чумакова. - СПб. : Питер, 2006. - 208 с.

10. 86.372 К 43 Кириков, О. И. Русское православие. Духовно-догматические ориентации / О. И. Кириков. - Воронеж : Изд-во Воронеж. ун-та, 1996. - 217 с. - Библиогр.: с. 197-215.

11. 86.372 Б 73 Богданов, А. П. Мятежное православие / Андрей Богданов. - М. : Вече, 2008. - 480 с. : ил. - (Тайны земли Русской).

12. 86.372 К 65 Копаница, М. М. Современные социальные концепции русского православия / М. М. Копаница. - Х. : Выща шк., 1988. - 148 с.

13. 86.372 Б 53 Бессонов, М. Н. Православие в наши дни / М. Н. Бессонов. - М. : Политиздат, 1990. - 303 с. : ил.

14. Соловей, Т. Д. Исторические смыслы русского национализма в досоветскую эпоху / Т. Д. Соловей // Вестник МГУ: Сер. 8 История. - 2009. - № 4. - С. 3-37. - Бібліогр. 12 назв.

15. Кузьмин, А. Г. Современный русский национализм: общее состояние, тенденции и перспективы / А. Г. Кузьмин // Право и политика. - 2009. - № 2. - С. 319-328.

16. Васильчук, Є. Особливості соціально-економічної доктрини російської націоналістичної ідеології / Є. Васильчук // Політичний менеджмент. - 2008. - № 5 . - С. 44-52. - Бібліогр.: 20 назв.

17. Калинин, К. О. Русский национализм (Сравнительній анализ 1995 - 2003 годов) / К. О. Калинин // Общественные науки и cовременность. - 2008. - № 3. - С. 64-76.

18. Бабурин, С. Современный русский консерватизм - это национальная власть и социальная справедливость / С. Бабурин // Наш современник. - 2002. - № 7 . - С. 209-214.

19. Севастьянов, А. Всё, что вы хотели знать о русском национализме / А. Севастьянов // Наш современник. - 2007. - № 12 . - С. 188-201.

20. Осипов Г.В. Современный мир и религия / Г. В. Осипов // Вопросы философии. - 2007. - № 6. - С. 3-16. - Бібліографія: 37 назв.

21. Панарин, А. Христианский фундаментализм против "рыночного терроризма" / А. Панарин // Наш современник. - 2003. - № 1 . - С. 166-178 ; № 2 . - С. 218-233. - Библиогр.: 4 назв.; 7 назв.

Розділ: Філософія. Соціологія. Релігія

Код: 4757  Доброго дня, допоможіть знайти літературу за темою "Сучасний етнодетермінізм і шляхи його філософської критики".Дякую  Вгору  

Етнодетермінізс

1. 88.52 Б 23 Бандура, Альберт. Теория социального научения : пер. с англ. / А.Бандура. - СПб. : Евразия, 2000. - 320 с.

2. 87.216 Л 25 Ларцев, В. С. Социальные и культурные детерминанты формирования личности : монографія / В. С. Ларцев. - К. : Принт-Экспрес, 2002. - 430 с. : портр. - Библиогр.: с.389-429.

 3. 60.550.56 М 69 Михайлова, Л. И. Народная художественная культура: детерминанты, тенденции, закономерности социодинамики : монографія / Л.И. Михайлова. - 3-е изд. - М. : Вузовская книга, 2006. - 264 с. - Библиогр.: с. 244-262.

4. 87.6 Г 57 Гобозов, И. А. Социальная философия : учеб. для вузов / И. А. Гобозов. - 2-е изд. - М. : Академ. Проект, 2010. - 352 с. - (Gaudeamus).

5. 66.01 Л 57 Лиллекер, Д. Дж. Политическая коммуникация. Ключевые концепты / Даррен Дж. Лиллекер ; пер. с англ. : С. И. Остнек. - Х. : Гуманитарный центр, 2010. - 300 с. - Библиогр.

6. 32.81 К 14 Казаринов, М. Ю. Детерминизм в сложных системах управления и самоорганизации / М. Ю. Казаринов. - Л. : Изд-во Ленингр. ун-та, 1990. - 168 с.

7. 65.02 П 49 Поланьи, Карл. Избранные работы / Карл Поланьи. - М. : Территория будущего, 2010. - 200 с.

8. 87.2 А43 Панафідіна, О. П. Категорія історичного закону і проблема соціального детермінізму : збірка наукових праць / відп. ред. Я.В. Шрамко // Актуальні проблеми духовності. - Кривий Ріг, 2006. - Вип. 7. - С. 379-388. - Бібліогр.: 15 назв.

9. 95.4 Г 47 Гальона, Є. О. "Подія без свідків": мова та насильство після Шоа / Є. О. Гальона // Гілея: науковий вісник : зб. наук. пр. - 2011. - Вип. 45. - С. 379-386. - Бібліогр. в кінці ст.

10. 95.4 Г 47 Чернова, Л. П. Наука як спосіб теоретичного освоєння дійсності: перші наукові картини світу / Л. П. Чернова // Гілея: науковий вісник : зб. наук. пр. / Національний педагогічний університет ім. М. П. Драгоманова, УАН. - К., 2011. - Вип. 47 (№ 5). - С. 440-446. - Бібліогр. в кінці ст.

11. Шевченко, Г. Демократизація суспільства крізь призму синергетики / Г. Шевченко  // Вісник Національної академії наук України. - 2007. - № 4. - С. 53-55.

12. Микитенко, В. Політика економічного зростання: природа, цілі, проблеми та перспективи / В. Микитенко // Вісник Національної академії наук України. - 2008. - № 8. - С. 42-53. - Бібліогр. : с. 53.

13. Кізіма, Володимир Вікторович. Причинна та метапричинна раціональності: необхідність синтезу / В. В. Кізіма // Філософська думка. - 2005. - № 3. - C. 18-41. - Бібліогр. в підрядк. прим.

Розділ: Філософія. Соціологія. Релігія

Код: 4747  Допоможіть будь- ласка знайти літературу по темі:"Фемінізм в США", дякую!  Вгору  

Фемінізм в США

1. 60.5 П 30 Петрова, Р. Г. Гендерология и феминология : учеб. пособие для студ. вузов / Р. Г. Петрова. - 4-е изд. - М. : Дашков и К., 2008. - 232 с.

2. 60.5 Н 15 Навчальна програма курсу "Основи теорії гендеру" / укл. : Н. Д. Чухим. - К. : Факт, 2003. - 84 с.

3. 60.5 Н 64 Никонов, А. П. Конец феминизма. Чем женщина отличается от человека / Александр Никонов. - М. : ЭНАС ; СПб. : Питер, 2009. - 368 с. : портр. - (Точка зрения).

4. 60.5 З-93 Зуйкова, Е. М. Феминология и гендерная политика : учеб. для студ. вузов / Е. М. Зуйкова, Р. И. Ерусланова. - 3-е изд., перераб. и доп. - М. : Дашков и К., 2009. - 308 с. - Библиогр.: с. 282-289.

5. 85.103(7СПО) S 91 Suleiman, S. R. Risking Who One Is : encounter With Contemporary Art and Literature / S. R. Suleiman. - Cambridge ; London : Harvard University Press, 1994. - 271 p. : photo. - (Window on America).

6. 60.550.325.14 С 84 Cott, Nancy F. The Bonds of Womanhood : "Woman`s Sphere" in New England, 1780-1835 / Nancy F. Cott. - 2th. ed. . - New Haven : Yale University Press, 1997. - 225 p. - (Window on America).

7. 66.74 F 83 Fox-Genovese, Elizabeth Feminism is Not the Story of My Life / Elizabeth Fox-Genovese. - New York ; London ; Toronto : Nan A. Talese Doubleday, 1996. - 275 p.

8. Ушакин, С. А. Политическая теория феминизма / С. А.Ушакин // Вопросы философии. - 2000. - № 11. - С. 27-52.

9. Ярош, О. Жіноче обличчя політики : міжнародне жіноцтво у політичній системі суспільства / О. Ярош // Політика і час. - 2001. - № 2 . - С. 58-64.

10. Антонов, А. И. Социально-конвенциальные истоки теории семьи в американском феминизме / А. И.Антонов // Вестник МГУ: Сер. 18 Социология и политология. - 2002. - № 1. - С. 117-128.

11. Шалаєва, К. Феміністична парадигма у формулюванні категорії "стиль життя" / К. Шалаєва // Вісник КНУ Шевченка: Сер. Соціологія. Психологія. Педагогіка. - 2003. -Вип. 15/16. - С. 20-22.

12. Цирфа, Ю. Хліба й троянд! Хліба й миру! : 8 Березня - Міжнародний день боротьби за права жінок і міжнародний мир ООН / Ю. Цирфа // Віче. - 2008. - № 5/6. - С. 35.

13. 95.4 Г 47 Скиба, Э. К. Истоки философии феминизма / Э. К. Скиба // Гілея: науковий вісник : зб. наук. пр. / Національний педагогічний університет ім. М. П. Драгоманова, УАН. - К., 2011. - Вип. 48 (№ 6). - С. 400-404. - Бібліогр. в кінці ст.

14. Denfeld, Rene. Feminism 2000: What Does it Really Mean (to You)? / R.  Denfeld // English Learner's Digest. - 1996. - № 21. - P. 4.

Розділ: Філософія. Соціологія. Релігія

Код: 4675  Моє ставлення до філософії Тараса Григоровича Шевченка та значення його ідей для сучасності  Вгору  

Філософія Т.Г. Шевченка

 1. 87.3(4УКР) Г 93 Гузар, І. Україна в орбіті європейської мислі [Текст] : від Г. Сковороди до Т. Шевченка / І. Гузар ; Наук. т-во ім. Шевченка в Канаді. - Торонто ; Л. : [б. и.], 1995. - 174 с.
 2. 83.3(4УКР)5-8 Шевченко З-12 Забужко, О. С. Шевченків міф України. Спроба філософського аналізу [Текст] : монографія / О.С. Забужко. - 3-є вид. - К. : Факт, 2006. - 148 с. 
 3. 87.2 А 43 Дроздова Т.О. Персоналістські мотиви у творчості Т.Г.Шевченка / Т. О. Дроздова // Актуальні проблеми духовності. - 2008. - Вип. 9. - С. 255-262.
 4. 87.2 А43 Дроздова Т.О. Своєрідність Шевченкового розуміння свободи : збірка наукових праць / відп. ред. Я.В. Шрамко // Актуальні проблеми духовності. - Кривий Ріг, 2006. - Вип. 7. - С. 337-348. 
 5. 81 Ф 54 Хоменко Б.В. Образ світового дерева в поезії Т.Шевченка : збірка наукових праць / Б.В. Хоменко // Філологічні студії. – Вінниця, 2003. - Вип.1. - С. 169-174.
 6. Гончарук, Т. Постать Тараса Шевченка у філософських інтенціях Олександра Кульчицького / Т. Гончарук // Мандрівець. - 2008. - № 5. - С. 80-83.
 7. Мовчанюк, В. Вірш Шевченка "Росли укупочці, зросли..." в контексті філософії екзистенції / В. Мовчанюк // Слово і час. - 2009. - № 8. - С. 3-11.
 8. Момот, Н. Щоденниковість та автобіографізм у повісті Т. Шевченка "Близнецы" (філософська інтерпретація) / Неля Момот // Слово і час. - 2009. - № 8. - С. 24-32.
 9. Орлюк Я. Філософія "світла" і "тіні" у творчості Т. Г. Шевченка / Я. Орлюк // Українська література в загальноосвітній школі. - 2005. - № 9. - С. 2-4.
 10. Пахаренко В. Незбагненний апостол (нарис світобачення Шевченка) / В. Пахаренко // Неопалима купина: народознавство, історія, архіви. - 1995. - № 1/2. - С. 5 - 64 ; № 3/4. - С. 5 - 24 ; № 5/6. - С. 5-28.
 11. Погребенник В. Історичні й філософські акорди поезії Тараса Шевченка / В. Погребенник // Українська література в загальноосвітній школі. - 2008. - № 2. - С. 2-5.
 12. Ушкалов, Л. "Естетика" Лібельта як дзеркало філософії Шевченка / Леонід Ушкалов // Слово і час. - 2011. - № 3. - С. 20-32.

 

Розділ: Філософія. Соціологія. Релігія

Код: 4489  Книги з філософії  Вгору  

1.     87 П 31 Петрушенко, В. Л. Філософія  : підруч. для студ. вузів / В. Л. Петрушенко. - 4-е вид., випр. і доп. - Л. : Магнолія 2006, 2009. - 506 с.

2.     87я73 П 77 Причепій, Є. М. Філософія  : підруч. для студ. вузів / Є.М. Причепій, А.М. Черній, Л.А. Чекаль. - 2-е вид., випр., доп. - К. : Академвидав, 2006. - 592 с.

3.     87 С 51 Смольков, О. А. Філософія  : навч. посіб. для студ. вузів / О.А. Смольков, Ю.Л. Дещинський. - 2-е вид., стер. - Л. : Магнолія плюс, 2006. - 461 с.

4.     87я73 С 51 Сморж, Л. О. Філософія  : навч. посіб. для студ. вузів / Л.О. Сморж. - К. : Кондор, 2006. - 416 с.

5.     87 Ф 56 Філософія  : курс лекцій / І. В. Бичко, В. Г. Табачковський, Г. І. Горак. - 2-е вид. - К. : Либідь, 1994. - 576 с.

 

Розділ: Філософія. Соціологія. Релігія

Код: 4390  Допоможіть найти інформацію з соціології на тему:Соціальні регулятори поведінки людини.  Вгору  
 1. 88.5я73 Б 43 Белинская, Е.П. Социальная психология личности : учеб. пособие для студ. вузов / Е. П. Белинская, О. А. Тихомандрицкая. - М.: Академия, 2009. - 304 с.
 2. 60.550.325.11 Е 45 Економічна соціалізація молоді : соціально-психологічний аспект / заг. ред. : В. В. Москаленко. -К.: Укр. центр політ. менеджменту, 2008. - 336 с.
 3. 88.5я73 К 18 Каменская, Е.Н. Социальная психология : конспект лекций / Е.Н. Каменская. - 5-е изд., доп. и перераб. -Ростов н/Д: Феникс, 2009. - 186 с.
 4. 88.5я723 С 66 Соснин, В.А. Социальная психология : учеб. для студ. сред. проф. образования / В. А. Соснин, Е. А. Красникова. - 2-е изд. - М.: Форум: Инфра-М, 2009. - 336 с.
 5. 88.5я73 Т 45 Титова, Н.М. Социальная психология : учеб. пособие / Н.М. Титова. -4-е изд. -М.: Флинта : МПСИ, 2010. - 248 с.
 6. 60.550.35 В 17 Ваньє, Ж. Бути людиною / Жан Ваньє ; літ. ред. : Леся Антонів. - Л. : Свічадо; К. : Кайрос, 2000. - 156 с.
 7. 60.550.35 П 43 Погрібна, В.Л. Соціологія професіоналізму : монографія / В. Л. Погрібна. - К. : Алерта : КНТ: ЦУЛ, 2008. - 336 с.
 8. Андріїв, В. Соціальна сутність права як регулятора суспільних відносин / В. Андріїв // Підприємництво, господарство і право. - 2007. - № 10. - C. 44-47.
 9. Костюк, Я.Ю. Соціальний захист як регулятор трудової поведінки працівників / Я.Ю. Костюк // Формування ринкових відносин в Україні. - 2004. - № 1. - С. 93-97.
 10. Левченко, Л. Конформна поведінка особистості як реакція на груповий тиск / Л. Левченко // Сучасна українська політика : політики і політологи про неї. - 2009. - Вип. 16. - C. 200-206.
 11. Овчаров, А.О. Чинники соціально-психологічного впливу на громадську думку в освітній галузі / А.О. Овчаров // Педагогіка і психологія. - 2010. - № 1. - С.96-104.
 12. Хотинец, В.Ю. Согласованность социальных и культурных ценностей в регуляции межличностного взаимодействия / В. Ю. Хотинец // Психологический журнал. - 2009. - Том 30, № 6. - C. 17-29.
 13. Чолій, С. Громадська діяльність в структурі соціальної активності особистості / С. Чолій // Соціальна психологія. - 2010. - № 1. - C. 51-63.
 14. Шаюк, О. Науково-психологічне осмислення толерантності як загальнолюдської проблеми / О. Шаюк // Психологія і суспільство. - 2010. - № 1. - C. 100-111.
Розділ: Філософія. Соціологія. Релігія

Код: 4273  Допоможіть будь-ласка знайти.Теорія оптимуму В.Паретто.  Вгору  

1. 60.51(0) А 84 Арон, Р. Етапи розвитку соціологічної думки [Текст] : монтеск'є. Конт. Маркс. Токвіль. Дюркгайм. Парето. Вебер / Р. Арон; Пер. з фр. Г. Філіпчук. - К. : Юніверс, 2004. - 688 с.         

2. 66.01 Ж 52 Желтов, В.В.   Теория власти [Текст] : учеб. пособие для студ. вузов / В. В. Желтов. - 2-е изд., перераб. - М. : Флинта: МПСИ, 2008. - 584 с.                           

3. 60.5в Г 46 Гіденс, Е. Соціологія [Текст] : монографія / Е. Гіденс; Пер.з англ. В. Шовкун, А. Олійник. - К. : Основи, 1999. - 726 с.         

4. 66.01 Ш 17 Шайхутдинов, Р. Современный политик: охота на власть [Текст] / Рифат Шайхутдинов. - М. : Европа, 2006. - 616 с. - (Идеологии).         

5. 66.01 Ж 52 Желтов, В.В Теория власти [Текст] : учеб. пособие для студ. вузов / В. В. Желтов. - 2-е изд., перераб. - М. : Флинта: МПСИ, 2008. - 584 с.  

6. Добреньков, В.  Система теоретической социологии Вильфредо Парето [Текст] / В.Добреньков // Вестник МГУ: Сер. 18 Социология и политология. - 2002. - № 3. -  С. 40-75 

7. Осадчий, В.  Нелинейный бизнес [] : принцип Парето и современный менеджмент / В. Осадчий // Менеджмент і менеджер. - 2002. - № 11. -  С. 5-9 

8. Павко, А.  Вільфредо Парето - теоретик фашизму чи елітаризму? [Текст] / А. Павко // Віче. - 2007. - № 17. -  С. 29-30. - Библиогр. в конце ст. 

9. Павко, А. І. Біля витоків формування політичних концепцій елітаризму: В. Парето, Г. Моска, Р. Міхельс / А.І. Павко // Український історичний журнал. - 2008. - № 2. -  С. 91-100 

10. Добреньков, В.  Система теоретической социологии Вильфредо Парето [Текст] / В.Добреньков // Вестник МГУ: Сер. 18 Социология и политология. - 2002. - № 3. -  С. 40-75

Розділ: Філософія. Соціологія. Релігія

Код: 4214  Основні сфери духовного життя суспільства у соціально - філософському аспекті  Вгору  

1. 87.662  А 16 Абрамов, В.І. Духовність суспільства: методологія системного вивчення [Текст] : монографія / В.І. Абрамов. - К. : КНЕУ, 2004. - 236 с.         

2. 86.21+86.37 В 54 Виховання молодого покоління на принципах християнської моралі в процесі духовного відродження України [Текст] : зб. наук. пр. / НАНУ. - Острог : Острозька Академія, 1998. - 444 с.         

3. 60.550.56 Б 20 Балабанова, Н.В. Суспільство знань та інновацій: шлях до майбутнього України [Текст] : монографія / Н.В. Балабанова. - К. : Арістей, 2005. - 104 с.         

4. 60.0 Т 64 Тощенко, Ж.Т. Парадоксальный человек [Текст] : монография / Ж. Т. Тощенко. - 2-е изд., перераб. и доп. - М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2008. - 543 с.         

5. 71.4 П 27 Перехід до ринку і проблеми розвитку духовності [Текст] : матеріали наук.- метод. конференції працівників культури, представників держ. органів, громад. організацій, що впливають на формування культурного середовища. / Вінницька обласна державна адміністрація. - Вінниця : [б.в.], 1993. - 63 с. - (в пер.)         

6. 66.4(0) С 59 Соколов, К.Н. Духовные основания геополитической борьбы [Текст] / Константин Соколов. - М. : Поколение, 2009. - 192 с.         

7. 60.5 У 45 Духовно-культурні виміри українського соціуму [Текст] : монографія // Український соціум. - 2005. -  С. 432-527.         

8. 71(4УКР) К90 Даніл'ян, В. О. Соціокультурні аспекти інформаційного суспільства [Текст] : збірка наукових праць / відп. ред. В.М. Шейко // Культура України. - Х., 2008. - Вип. 22. -  С. 55-64. - Біблоігр.: 12 назв.        

9. 87.2 А 43 Кулєшов, О. В. Буття як проблема соціальної філософії [Текст] / О. В. Кулєшов // Актуальні проблеми духовності. - 2007. - Вип. 8. -  С. 329-341.                          

10. Танюк, Лесь. Духовна криза суспільства [Текст] / Лесь Танюк // Березіль. - 2004. - № 1. -  С. 3-7 

11. Пірен, Марія. Єдність тілесного і духовного в процесі соціалізації особистості / Марія Пірен // Соціальна психологія. - 2008. - № 4. -  С. 94-102. - Бібліогр. :16 назв. 

12. Поликовська, О.  Громадянське суспільство та духовна культура [Текст] / О. Поликовська // Шлях освіти. - 2008. - № 3. -  С. 2-5 

13. Михайлова, С.  Духовні виміри людини [Текст] : 11 клас / С. Михайлова // Зарубіжна література. - 2008. - 14-15 (№ 558-559) квітень. -  С. 6-10. - газ.

Розділ: Філософія. Соціологія. Релігія

Код: 4142  Доброго дня! Допоможіть знайти літературу для курсової роботи з філософії на тему "Філософські погляди Л.Фейербаха "Сутність християнства". Дуже Вам вдячна за допомогу.   Вгору  

Л.Фейербах

 87.3 В19 Васильева, Е. К. Людвиг Фейербах [Текст] : (1804 г. - 1872 г.) / ; Васильева Е.К. Пернатьев Ю.С. // 100 знаменитых мудрецов. - 2002

86.37 Г 20 Гарнак, А. Сущность христианства: 16 лекций/ А. Гарнак. - М. : Интрада, 2001. - 190 с. 

87.3(0) Р 24 Рассел, Б. Мудрость Запада: Ист. исслед. западной  философии в связи  общест.  и  полит. обстоятельствами/ Б. Рассел; Ред. англ. изд. П. Фулкес. - М. : Греко-латинский кабинет Ю.А. Шичалина, 1998. - 479 с. 

86.37-3 К 99 Кюнг, Г. Великие христианские мыслители: Пер. с нем./ Г. Кюнг. - СПб. : Алетейя, 2000. - 442 с.

87.3(4РОС)6-63+63.3(0) Б 48 Бердяев, Н. Смысл истории: монографія/ Н.А.Бердяев. - М. : Мысль, 1990. - 174 с.

86.37 Я 60 Янг, Д. Христианство: науково-популярна література/ Д. Янг; Пер. с англ. К. Савельев. - М. : ФАИР, 1998. - 384 с. : ил.

86.3 П 78 Проблемы христианской философии: материалы Первой конференции Общества христианских филисофов. - М. : Прогресс-Академия, 1994. - 208 с.

Новиков, Д.В. Учение о личности в християнском богословии ІV-VІІІ веков.: [К 2000-летию Християнства]/ Д.В.Новиков // Человек. - 2000. - № 3. - С.64-72 

Сабиров, В.Ш. Жизнь. Смерть. Бессмертие ( обзор основных религиозно-философских парадигм )/ В.Ш.Сабиров  // Человек. - 2000. - № 5. - С.36-53

Новиков, В.Д. Христианское учение о человеке/ В.Д.Новиков // Человек. - 2000. - № 5. - С.112-126

Плеханов, Е. Христианство и жизнь: метафизический синтез "нового богословия"/ Е. Плеханов // Философские науки. - 2004. - № 5. -  С. 113-124

Папаян, Р. От библейских истин к современным принципам конституционализма/ Р. Папаян // Философские науки. - 2005. - № 2. -  С. 72-82

Логвінов, С.М. Цивілізація "в законі"/ С.М. Логвінов; Пер. з рос. В. Недашківський // Філософська думка. - 2005. - № 4. - С.118-132.

Патриарх Алексий ІІ "Судьба Европы неразрывно связана с христианством"/ Патриарх Алексий ІІ // Наука и религия. - 2006. - № 6. -  С. 5 

Даренський, В.Гносеологічна парадигма християнської філософії/ В.Ю. Даренський // Філософська думка. - 2007. - № 3. - С.100-118.

Розділ: Філософія. Соціологія. Релігія

Код: 4135  Доброго дня шановні колеги! Допоможіть будь-ласка знайти літературу для дипломної роботи по темі:"Проблема свободи у соціально-філософських концепціях М.Драгоманова і Д.Донцова"  Вгору  

 1. 87.3(4УКР)5 Д 35 Депенчук, Л. П. Історіософія та соціальна філософія Михайла Драгоманова [Текст] : науково-популярна література / Лариса Петрівна Депенчук, Лук Микола Іванович. - К. : Укр. Центр духовної культури, 1999. - 210 с.  

2. 60.5я73 С 69 Соціологія [Текст] : навч. посіб. / Ред. С.О. Макеєв. - 2-е вид., випр. і доп. - К. : Знання, 2003. - 455 с. - (Вища освіта ХХІ століття).  

3. 87.3(4УКР) К 44 Кістяківський, Б. Вибране [Текст] / Б. Кістяківський. - К. : Абрис, 1996. - 512 с. - (Бібліотека часопису "Філософська і соціологічна думка" : українські мислителі). 

4. 87.6 Т 19 Таран, В. О.     Соціальна філософія [Текст] : навч. посіб. для студ. вузів / В. О. Таран, В. М. Зотов, Н. О. Рєзанова. - К. : ЦУЛ, 2009. - 272 с. 

5. Бичко, І. Філософія свободи [Текст] / І.Бичко  // Філософсько-антропологічні читання'98:  До 70-річчя засновника Київ. світоглядно- антропологіч. шк. В.Шинкарука . - К, 1999. - С.65-76. 

6. Ідзьо, В. Дмитро Донцов - феномен національного усвідомлення [Текст] : (історико-філософське дослідження націоналізму) / В. Ідзьо // Мандрівець. - 2004. - № 2. -  С. 3-8 

7. Квіт, С.  Дмитро Донцов. Ідеологічний портрет [Текст] / С. Квіт // Визвольний шлях. - 2003. - № 4. - С.51-63. - Бібліогр.: 53 назви ; Визвольний шлях. - 2004. - № 1. - С.77-85 

8. Грабовський, В.  Сумління інтеліґента (Інші фрагменти) [Текст] / В. Грабовський // Сучасність. - 2006. - № 2. - С.120-132 

9. Шліхта, І.  До проблеми наукового опрацювання ідеології "чинного націоналізму" Дмитра Донцова (1926-1939) [Текст] / І. Шліхта // Вісник КНУ Шевченка: Сер. Історія. - 2004. - Вип. 71-72. -  С. 91-94

Розділ: Філософія. Соціологія. Релігія

Код: 4087  Допоможіть знайти інформацю (книги,статті,підручники в ел.вигляді)по темі: Філософські погляди Л.Фейербаха"Сутність християнства". Дякую.  Вгору  

87.3 В19 Васильева, Е. К. Людвиг Фейербах [Текст] : (1804 г. - 1872 г.) / ; Васильева Е.К. Пернатьев Ю.С. // 100 знаменитых мудрецов. - 2002

Фейербах, Людвиг Андреас — Википедия

Философия Фейербаха :: VuzLib.net

ФЕЙЕРБАХ, ЛЮДВИГ

Фейербах Людвиг - Философия - Пути к истине от RIN.RU

Розділ: Філософія. Соціологія. Релігія

Код: 3911  допоможіть знайти літературу по темі: "Діти-сироти"   Вгору  

1. 60.55.325.12+88.56  О-74  Ослон, В.Н. Жизнеустройство детей-сирот: профессиональная  замещающая семья [Текст] : монография / В.Н. Ослон. - М. : Генезис, 2006. - 368 с. - (Библиотека "Профилактика социального сиротства") (Ребенок-сирота: семейное жизнеустройство и социализация). - Библиогр.: с. 264 

2. 88.8 П 77 Прихожан, А. М. Психология сиротства [Текст] : науково-популярна література / А.М. Прихожан, Н.Н. Толстых. - 2-е изд. - СПб. : Питер, 2005. - 400 с 

3 .88.5я7+88.8я7 К 64 Кондратьев, М.Ю. Социальная психология закрытых образовательных учреждений [Текст] : монографія / М.Ю. Кондратьев. - СПб. : Питер, 2005. - 304 с 

4. 60.550.325.12+88.56  А 47  Алексеева, И. А. Жестокое обращение с ребенком [Текст] : причины. Последствия. Помощь / И.Г. Алексеева, И.Г. Новосельский. - М. : Генезис, 2005. - 256 с.  

5. 74.6  Н 65  Никушкина, Н.В. Социализация детей-сирот [Текст] : развивающие занятия для дошк. и млад. шк. возраста / Н.В. Никушкина. - М. : Чистые пруды, 2007. - 32 с.  

6. 88.8  П 77  Прихожан, А. М. Психология сиротства [Текст] : монографія / А.М. Прихожан, Н.Н. Толстых. - 3-е изд. - СПб. : Питер, 2007. - 416 с.  

7. 88  А 43  Назарук, О. М. Вивчення здатності до інтеграції особистого досвіду підлітками - "соціальними сиротами" [Текст] : збірка наукових праць / О.М. Назарук // Актуальні проблеми соціології,психологіїта педагогіки. - 2006. -  С. 281-286. - Бібліогр.:12 назв 

8. Танасійчук, О. Психічне здоров'я дітей-сиріт [Текст] : особистісно орієнтована модель навчання і виховання / О. Танасійчук // Психолог. - 2006. - Березень (№ 12). -  С. 10-14 

9. Нужна, Н. Ніхто не віда, як сирота обіда [] / Н. Нужна // Соціальний захист. - 2006. - № 3. -  С. 48-49 

10. Гарецький, О. І знову діти-сироти .. [Текст] / О. Гарецький // Вісник прокуратури. - 2006. - № 4. -  С. 46-51 

11. Астоянц, М. С. Дети-сироты: анализ жизненных практик в условиях интернатного учреждения [Текст] : опыт включенного наблюдения / М.С. Астоянц // Социс. - 2006. - № 3. - С.54-63. - Библиогр.: 16 назв.

12. Семенюк, М. Десь і вас сирота виглядає [Текст] / М. Семенюк // Соціальний захист. - 2006. - № 5. -  С. 16-19 

13. Кокіна, В. Соціальні гуртожитки - прихисток для сиріт [Текст] / В. Кокіна // Урядовий кур'єр. - 2006. - 18 травня. -  С. 17 

14. Чумаченко, А. Права дитини очима прокурора, або чи є у сироти шанс знайти родину [Текст] / А. Чумаченко // Вісник прокуратури. - 2006. - № 6. -  С. 34-40 

15. Николаева, Л. Через книгу - к добру и свету [Текст] / Л. Николаева // Библиотека. - 2005. - № 8. -  С. 27-28 

16. Макаренко, С. Скрытое социальное сиротство [Текст] / С. Макаренко // Воспитание школьников. - 2006. - № 7. -  С. 22-25 

17. Новикова, Н. Нагляд за додерженням прав дітей-сиріт та дітей , позбавлених батківського піклування [Текст] / Н. Новикова // Вісник прокуратури. - 2006. - № 10. -  С. 69-72 

18. Косенко, О. Зігрійте сироту теплом свого серця [Текст] / О. Косенко // Соціальний захист. - 2006. - № 9. -  С. 12-13 

19. Лавров, Ю. "Душу - богові, серце - дамі, життя - державі, честь - никому!" [Текст] / Ю. Лавров // Військо України. - 2006. - № 11. -  С. 46-47         

20. Косянчук , І. Хто усиновить сироту? [Текст] / І. Косянчук  // Урядовий кур'єр. - 2007. - 2 червня. -  С. 7 

21. Литвиненко, І. Якщо батьки розлучилися... : Криза втрати [Текст] / І. Литвиненко // Дошкільне виховання. - 2007. - № 6. -  С. 13-15. 

22. Талан, М. Робочі місця для сиріт [Текст] / М. Талан, В. Берлінський // Людина і праця. - 2008. - № 3. -  С. 17-18 

23. Присяжная, Н. В. Дети-сироты: постинтернатное жизнеустройство [Текст] / Н. В. Присяжная // Социс. - 2007. - № 11 . -  С. 54-63. - Библиогр.: 5 назв.

24.  Чупрова, М. Дети-сироты [Текст] : Психологические особенности развития / М. Чупрова // Дошкольное воспитание. - 2007. - № 10 . -  С. 11-15

25.  Краснова, Н. П. Технології роботи соціального педагога з прийомними сім'ями, які виховують дітей-сиріт з функціональними обмеженнями / Н. П. Краснова // Соціальна педагогіка: теорія та практика. - 2008. - № 2. -  С. 80-87. - бібліогр.: 11 назв

26.  Волкова, В. В. Формування готовності до сімейного життя у дітей-сиріт у діяльності практичного психолога / В.В. Волкова // Практична психологія та соціальна робота. - 2008. - № 6. -  С. 40-48. - Бібліогр. : 17 назв.

Розділ: Філософія. Соціологія. Релігія

Код: 3909  Література на тему: "Технологічні аспекти розв'язання проблеми соціального сирітства"  Вгору  

60.55.325.12  О-74  Ослон, В.НЖизнеустройство детей-сирот: профессиональная  замещающая семья [Текст] : монография / В.Н. Ослон. - М. : Генезис, 2006. - 368 с 

60.550.325.12 С 69       Соціальне сирітство в Україні: експертна оцінка та аналіз існуючої в Україні системи утримання та виховання дітей, позбавлених батьківського піклування [Текст] : збірка / Л.С. Волинець, Н.М. Комарова, О.Г. Антонова-Турченко, І.Б. Іванова ; Укр. ін-т соц. дослідж. - К. : [б.в.], 1998. - 120 с. 

Качан, Л.  Центр матері і дитини як форма запобігання соціальному сирітству [] / Л. Качан // Соціальний захист. - 2005. - № 3. -  С. 43-44 

Коваленко, В.  Психолого-педагогічна реабілітація дітей з девіантною поведінкою в умовах загальноосвітнього навчального закладу соціально-педагогічної реабілітації [Текст] : (проблеми, пошуки, результати) / В. Коваленко // Рідна школа. - 2007. - № 12. -  С. 36-40. - Бібліогр.:8 назв.

Артюшкіна, Л. М. Специфіка професійної діяльності соціального педагога загальноосвітньої школи-інтернату для дітей-сиріт, позбавлених батьківського піклування [Текст] / Л.М. Артюшкіна // Практична психологія та соціальна робота. - 2004. - № 2. - С.42-47. - Бібліографія 6 назв

Кравчук, Л.  Від стратегічного планування - до інтерактивних справ і розваг [Текст] : педагогічна концепція "Смарагдового міста" / Л. Кравчук // Початкова освіта. - 2004. - Червень (№ 21). -  С. 2-4

Кулаков, В.  У держави сиріт не повинно бути [Текст] / В. Кулаков // Вісник прокуратури. - 2004. - № 6. - С.28-34 

Волинець, Л.  Економіка сирітства, або Як уникнути дискримінації дітей [Текст] / Л. Волинець; Розмову вела Т.Хлєбнікова // Дзеркало тижня. - 2004. - 17 липня (№28). - С.2004 

Україна. М-во освіти і науки. Про освіту дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування [Текст] : рішення колегії МОН України від 01.12.05 № 12/2-2 / Україна. М-во освіти і науки // Інформаційний збірник Міністерства освіти і науки України. - 2006. - № 2-3. -  С. 56-58.

Танасійчук, О.  Психічне здоров'я дітей-сиріт [Текст] : особистісно орієнтована модель навчання і виховання / О. Танасійчук // Психолог. - 2006. - Березень (№ 12). -  С. 10-14 

Кокіна, В.  Соціальні гуртожитки - прихисток для сиріт [Текст] / В. Кокіна // Урядовий кур'єр. - 2006. - 18 травня. -  С. 17

Новикова, Н.  Нагляд за додерженням прав дітей-сиріт та дітей , позбавлених батківського піклування [Текст] / Н. Новикова // Вісник прокуратури. - 2006. - № 10. -  С. 69-72

Система соціальної адаптації та реабілітації дітей-сиріт з обмеженими можливостями [Текст] // Освіта України. - 2007. - 12 січня. -  С. 4-5

Чернишова , Є.  Дитячі будинки сімейного типу як перспективна форма утримання та виховання дітей-сиріт, позбавлених батьківського піклування [Текст] / Є. Чернишова  // Рідна школа. - 2007. - № 7-8. -  С. 16-18. - Бібліогр.: 11 назв.

Коваленко, В.  Психолого-педагогічна реабілітація дітей з девіантною поведінкою в умовах загальноосвітнього навчального закладу соціально-педагогічної реабілітації [Текст] : (проблеми, пошуки, результати) / В. Коваленко // Рідна школа. - 2007. - № 12. -  С. 36-40. - Бібліогр.:8 назв.

Краснова, Н. П. Технології роботи соціального педагога з прийомними сім'ями, які виховують дітей-сиріт з функціональними обмеженнями / Н. П. Краснова // Соціальна педагогіка: теорія та практика. - 2008. - № 2. -  С. 80-87. - бібліогр.: 11 назв

Пантюхина, Е. Н. Социально - педагогическая защита детей - сирот в России. [Текст] / Е. Н. Пантюхина // Педагогика. - 20081013. - № 6. -  С. 93 - 99. - Бібліогр. в кінці ст.

Овчиннікова, М. М. Концепція соціальної адаптації дітей-сиріт в умовах школи-інтернату / М. М. Овчиннікова // Соціальна педагогіка: теорія та практика. - 2008. - № 3. -  С. 33-38 : табл. - Бібліогр.: 5 назв

Розділ: Філософія. Соціологія. Релігія

Сторінка 3 з 5 < 12345 >

Розділи:
Інтернет і телекомунікації [39]
Історія [296]
Бібліотеки. Архіви [342]
Біологія. Медицина [39]
Бухгалтерський облік та аудит [135]
Військове справа. ОБЖ [11]
Вінниччина [197]
Географія. Країнознавство [28]
Держава і право [188]
Екологія [24]
Економіка. Управління. Фінанси [1709]
Електронні бібліотеки, сайти [19]
Етнографія [27]
Кіно. Театр [7]
Комп'ютери і програми [29]
Кулінарія [6]
Культура. Мистецтво. ЗМІ [95]
Літературознавство [190]
Математика. Кібернетика [20]
Мовознавство. Іноземні мови [144]
Музика [22]
Не в тему! (offtopics) [10]
Педагогіка. Освіта. Професії [200]
Політика. міжнародні відносини [54]
Психологія. Психіатрія [55]
Сільське господарство [138]
Словники. Довідники. Енциклопедії [9]
Статистика [6]
Тексти книжок [44]
Техніка. Виробництво. Стандарти [60]
Туризм [12]
Фізика. Астрономія [8]
Філософія. Соціологія. Релігія [67]
Физкультура и спорт [11]
Хімія [8]

Rambler's Top100    
Copyright © ОУНБ ім. К.А.Тімірязєва 1998-2021
Дизайн:Березюк Сергій
Програмування:Мачушенко Дмитро
Всі матеріали на цьому сайті розміщені на умовах ліцензії Creative Commons Attribution 4.0 International, якщо не зазначене інше