ОУНБ ім. К.А. Тімірязєва
  
Наша адреса:
Україна, м. Вінниця,
21100, Соборна, 73
Тел. (0432) 56-27-92
Факс (0432) 67-03-41
 

E-Mail: inform@library.vn.ua

Ми працюємо:

Понеділок - четвер з 10.00 до 19.00,
Субота та неділя з 10.00 до 18.00
П'ятниця - вихідний день
Остання середа кожного місяця - санітарний деньBiblioteka Publiczna im. Zygmunta Jana Rumla w Dzielnicy Praga Południe m.st. Warszawy 
Офiцiйне представництво Президента України
Корпорація Інком
Урядовий портал
Урядова телефонна «гаряча лінія»
Офіційний портал Верховної Ради України
Вінницька ОДА
Вінницька обласна Рада - офіційний інтернет-сайт
Вінницька міська рада
Управління культури і мистецтв Вінницької облдержадміністраціїВіртуальна довідка


Код: 5202  Чи є якісь відомості про с. Межирів Жмеринського району, його будівлі?  Вгору  

Відомості про с. Межирів Жмеринсього району

1.      Антонюк, О. Підземні ходи та тунелі Жмеринського краю / О. Антонюк // Без минулого немає майбутнього : із історії м. Жмеринка / О. Антонюк. – Вінниця, 2013. – С. 129-134.

2.      Гамарник, А. Від козацтва до сьогодення : [про історію с. Межирів Жмерин. р-ну] / А. Гамарник // Жмерин. меридіан. – 2010. – 10 лип. – С. 4.

3.      Гусак, О. Жмеринський трикутник : [утворюють три волосних містечка Поділ. губернії Браїлів, Станіславчик, Межирів, нині Жмерин. р-н] / О. Гусак // Краєзнавство. Географія. Туризм. – 2009. – Жовт. (№ 40). – С. 20.

4.      Райчук, М. Межирів : [історія села] / М. Райчук // Колорит. – 2005. – 13 серп.

5.      Татарин, М. Сюди заходили турецькі галери... : [з історії с. Межирів Жмерин. р-ну] / М. Татарин // Вінниччина. – 2005. – 11 лют.

6.      Татарин, М. Межирів : [про минуле та сьогодення села Жмерин. р-ну] / М. Татарин // Подолія. – 2003. – 12 лют.

7.      Люби, вивчай свій рідний край : [історія с. Межирів Жмерин. р-ну] // Нові горизонти. – 1993. – 14 лип.

8.      Від давнини до сучасності : іст. ракурс : [с. Межирів Жмерин. р-ну] // Нові горизонти. – 1991. – 7 трав.

9.      Солоненко, М. На побачення з історією : [історія с. Межирів Жмерин. р-ну] // Вінниц. правда. – 1987. – 29 листоп.

За більш детальною інформацією звертайтеся, будь ласка, до відділу  краєзнавства Вінницької ОУНБ ім. К.А. Тімірязєва.

Розділ: Бібліотеки. Архіви

Код: 5200  Доброго дня!Прошу допомогти мені з підбором джерел по темі:Розвиток теорії і практики бібліографічного опису хх ст.  Вгору  

Практика бібліографічного опису

1. 78.37 С 76 Стандартизация библиографического описания как средство повышения эффективности справочно-библиографического аппарата : сб. науч. трудов / ред. Л. К. Кощенко. - М. : [б. и.], 1989. - 133 с.

2. 78.37 Г 67 Горбаченко, Т. Г. Аналітико-синтетична переробка документної інформації : навч. посіб. для дистанц. навч. / Т. Г. Горбаченко. - 2-е вид., переробл. і доп. - К. : Університет "Україна", 2008. - 312 с.

3. 78.37 С 13 Савина, И. А. Методика библиографического описания : практ. пособие / И. А. Савина. - М. : Либерея-Бибинформ, 2007. - 144 с.

4. 78.36 К 96 Кушнаренко, Н. М. Наукова обробка документів : підручник / Н. М. Кушнаренко, В. К. Удалова. - 4-е вид., переробл. і доп. - К. : Знання, 2006. - 334 с.

5. 78.37 С 13 Савина, И. А. Библиографическое описание документа : учеб.-метод. пособие / И. А. Савина. - М. : Либерея-Бибинформ, 2004. - 88 с.

6. 78.36 К 96 Кушнаренко, Н. М. Наукова обробка документів : підручник / Н. М. Кушнаренко, В. К. Удалова. - К. : Вікар, 2003. - 328 с.

7. 78.371я7 Б 59 Библиографическое описание электронных ресурсов : метод. рек. / ред. Н.Н. Каспарова. - М. : Пашков дом, 2002. - 56 с.

8. 78.34(4Укр) Н 34 Стрішенець, Н. Функціональні вимоги до бібліографічних записів / Н. Стрішенець // Наукові праці Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського. - 2010. - Вип. 28. - С. 158-175.

9. 63.3(4Укр-4Чер) Н 60 Рева, Л. Сергій Іванович Маслов - основоположник теорії наукового опису українських стародруків та рукописних раритетів / Л. Рева // Ніжинська старовина: зб. регіональної історії та пам'яткознавства. - К., 2010. - Вип.13. - С. 165-173.

10. Кулыгина, Н. Ю. Описание электронных ресурсов / Н. Ю.Кулыгина // Библиография. - 2001. - № 3 . - С. 13-14

11.Кулыгина, Н. Ю. Библиографическое описание электронных ресурсов / Н. Ю. Кулыгина // Библиография. - 2004. - № 3. - С. 110-112.

12. Ермолаева, М. А. Особенности внедрения ГОСТа 7.1-2003 в библиотечно-библиографическую практику / М. А. Ермолаева // Библиография. - 2004. - № 3. - С. 112-113.

13. Юдашева, С. Введення в дію нового стандарту з бібллографічного опису ДСТУ ГОСТ 7.1: 2006. Основні відмінності від ГОСТ 7.1-84 / С. Юдашева // Вісник Книжкової палати. - 2007. - № 6. - С. 12- 13.

14. Исаева, О. Трансформация традиционных каталогизационных правил в библиографический формат : краткий исторический экскурс / О. Исаева // Бібліотечний форум України. - 2008. - № 1. - С. 19-20.

15. Мартовицкая, Л. Библиографическое описание: методика формирования в АБИС "ИРБИС" / Л. Мартовицкая // Бібліотечний форум України. - 2009. - № 3. - С. 16-20.

16. Ніколайчук, Н. Довідковий апарат - основа бібліотеки / Н. Ніколайчук // Пам'ять століть. - 2010. - № 1/2. - С. 42-45.

17. Протопопова, Е. Э. Описание рекламного продукта : практические советы / Е. Э. Протопопова // Мир библиографии. - 2011. - N 3. - С. 38-45.

18. Збанацька, О. Управлінські документи: методика описування організаційних документів / О. Збанацька // Вісник Книжкової палати. - 2012. - № 8. - С. 30-36.

19. Тур, О. Здобутки і перспективи досліджень у сфері уніфікації та гармонізації бібліографічного опису другої половини ХХ - початку ХХІ століття / О. Тур // Вісник Книжкової палати. - 2012. - № 9. - С. 14-16.

20. Бахтурина, Т. А. Новый интелектуальный продукт в сфере каталогизации: Правила RDA "Описание ресурса и доступ" / Т. А. Бахтурина // Научные и технические библиотеки : Ежемесячный научно-практический журнал для специалистов библиотечно-информационной и смежных отраслей. - 2011. - № 7. - С. 35-45.

21.Ганзикова, Г. С. Картинки как объект библиографического отражения / Г. С. Ганзикова // Мир библиографии. - 2012. - № 1. - С. 38-46.

Розділ: Бібліотеки. Архіви

Код: 5197  Надайте, будь ласка, список джерел на тему: "Бібліографічна діяльність Книжкової палати України: історія і сучасний стан". Дуже вдячна.  Вгору  
Бібліографічна діяльність Книжкової палати України: історія і сучасний стан
 1. 01 У 45 Українська радянська бібліографія : навч. посіб для бібліотеч. ф-тів ін-тів культури / кер. авт. кол. Д. Д. Тараманов. - К. : Вища шк.., 1980.
 2. 78.54(4УКР)761 С 31 Сенченко, М. І.. Книжкова палата України : історія і сьогодення / М.І. Сенченко. - К. : Кн. палата України, 2004. - 164 с. : іл.
 3. 78.5 Ф 34 Федотова, О. О. Науково-методичні рекомендації з питань підготовки ретроспективних бібліографічних покажчиків спецфонду книжкової палати України : бібліографія / О. О. Федотова, П. М. Сенько. - К. : Кн. палата України, 2000. - 29 с.
 4. Волох, В. Відділ наукового редагування бібліографічної інформації / Волох В. // Вісник Книжкової палати. - 2004. - № 1. - С. 19 - 20.
 5. Кириченко, Л. Відділ наукової підготовки державних бібліографічних покажчиків / Кириченко Л. // Вісник Книжкової палати. - 2004. - № 1. - С. 15 - 16. - (До 85-річчя з дня заснування Книжкової палати України).
 6. Лиханова, І Національна бібліографія України на сучасному етапі / І Лиханова  // Київська старовина. - 2003. - № 3. - С. 84-99.
 7. Слободяник, А. Не зупинятися на півдорозі : До 85- річчя заснування Книжкової палати України / А. Слободяник // Друкарство. - 2004. - № 1. - С. 64-67.
 8. Сорокопуд, В. Від книжкової полиці до Палати: державна бібліографія України : [про стан державної бібліографії в Україні та діяльність Книжкової палати] / В. Сорокопуд // Дзеркало тижня. - 2007. - 27 жовтня (№40). - С. 19.
 9. Устіннікова, О. Відділ науково - допоміжної бібліографії / Устіннікова О. // Вісник Книжкової палати. - 2004. - № 1. - С. 16 - 17. - (До 85-річчя з дня заснування Книжкової палати України).
 10. Устіннікова, О. Державні поточні бібліографічні покажчики як безоплатна реклама видавничої продукції / Устіннікова О., Красій Р. // Вісник Книжкової палати. - 2007. - № 7. - С. 12 - 13.
 11. Устіннікова, О. Персональні посібники, підготовлені Книжковою палатою України (1921-2000) / Устіннікова О. // Вісник Книжкової палати. - 2005. - № 3. - С. 16 - 19. - Бібліогр. с. 18-19 (28 назв).
 12. Устіннікова, Т. Методичне забезпечення підготовки державних бібліографічних покажчиків: досвід Книжкової палати України / Устіннікова Т. // Вісник Книжкової палати. - 2007. - № 10. - С. 17 - 19.
 13. Щеглова, О. Відділ наукового опрацювання обов"язкових примірників / Щеглова О. // Вісник Книжкової палати. - 2004. - № 1. - С. 14 - 15. - (До 85-річчя з дня заснування Книжкової палати палати України).
Розділ: Бібліотеки. Архіви

Код: 5196  Допоможіть, будь ласка, підібрати список літератури для курсової роботи на тему "Суб’єкт бібліографії: характерні риси, особливості та професійні вимоги до бібліографа".  Вгору  
 1. Бейліс, Л. І. Формування творчої спрямованості діяльності бібліотечного колективу / Л. І. Бейліс // Бібліотечна планета. – 2012. – № 3. – С. 9–13.
 2. Кононенко, В. О. Національна парламентська бібліотека України як центр професійної бібліографії / В. О. Кононенко // Бібліотечна планета. – 2011. – № 1. – С. 15–17.
 3. Паспорт нашей специальности : [краткий паспорт специальности 05.25.03 «Библиотековедение, библиографоведение и книговедение»] / Ю.Н.Столяров // Мир библиографии. – 2002. – № 5. – С. 62–64.
 4. Рева, Г. Професія бібліограф / Григорій Рева // Бібліотечна планета. – 2004. – № 3. – С. 33–34.
 5. Фокеев, В. А. Человек и человечество как объекты и субъекты библиографии / В.А. Фокеев // Мир библиографии. – 2004. – № 4. – С. 9–13.
Розділ: Бібліотеки. Архіви

Код: 5189  Спиридон Черкасенко.  Вгору  
 1. Барабан, Л. Спиридон Черкасенко : [творч. портр. укр. драматурга] / Л.Барабан // Український театр. – 2001. – № 1/2. – С. 18–21.
 2. Баранчук, О. Краса і незахищеність людської душі : за оповіданням Спиридона Черкасенка «Маленький горбань» : українська література : 7 клас / Оксана Баранчук // Українська мова й література в сучасній школі. – 2013. – № 1. – С. 27–29.
 3. Вишневський,  В. А. Проблеми початкової освіти у творчій спадщині Спиридона Черкасенка / В. А. Вишневський  // Гуманітарні науки. – 2011. – № 2. – С. 120–124.
 4. Вишневський,  В. «Початок» – відправна точка педагогічного подвижництва Спиридона Черкасенка / В. Вишневський  // Шлях освіти. – 2009. – № 2. – С. 41–43
 5. Дяченко, С. Краса природи – поезія душі людської : пейзаж у творах С. Черкасенка / С. Дяченко // Українська мова й література в середніх школах, гімназіях, ліцеях та колегіумах. – 2004. – № 2. – С. 191–194.
 6. Жицька, Т. Листи С.Черкасенка до М. Шаповала (1924 р.) / Т. Жицька // Історичний журнал. – 2006. – № 4. – С. 96–107.
 7. Захарчук, Є. Яка краса врятує світ? : урок вивчення нового матеріалу в 6 класі : [за твором С. Черкасенко «Маленький горбань»] / Є. Захарчук // Українська мова й література в середніх школах, гімназіях, ліцеях та колегіумах. – 2010. – № 3. – С. 20–21.
 8. Котяш, І. Епістолярій Спиридона Черкасенка: автобіографічний та літературний контексти / Іванна Котяш // Слово і час. – 2012. – № 4. – С. 87–93.
 9. Марченко С. В. Творчість Спиридона Черкасенка на уроках літератури. 6 клас / С. В. Марченко // Вивчаємо українську мову та літературу. – 2010. – № 9. – С. 21–22.
 10. Миронець, Н. Євген Чикаленко та Спиридон Черкасенко: земляки й співробітники / Н. Миронець // Кур'єр Кривбасу. – 2008. – № 224/225. – С. 197–199.
 11. Ситченко, А. Л. «Як фенікс,встане рідний край – країна вільних господарів!» / А. Л. Ситченко // Ми є. Були. І будем ми! – 2003. – С. 170–185.
 12. Стебновська Н. Доброта врятує світ : урок-роздум за оповіданням С. Черкасенка «Маленький горбань», 6 клас / Н. Стебновська // Українська мова й література в середніх школах, гімназіях, ліцеях та колегіумах. – 2004. – № 4. – С. 28–31.
 13. Хроменко І. Пообразний аналіз художнього твору  : заняття № 2 / Ірина Хроменко // Всесвітня література та культура в навчальних закладах України. – 2013. – № 7/8. – С. 14–21.
 14. Черкасенко, С. Скептик : кілька згадок про Є.Х. Чикаленка / С. Черкасенко // Кур'єр Кривбасу. – 2008. – № 224/225 . – С. 199–219.
Розділ: Бібліотеки. Архіви

Код: 5183  Все про книжковий фонд бібліотеки  Вгору  

Все про книжковий фонд бібліотеки

 1. 76.11 К 56 Ковальчук, Г. І. Книжкові пам'ятки (рідкісні та цінні книжки) в бібліотечних фондах : монографія / Г. І. Ковальчук. – К. : НБУВ, 2004. – 644 с.
 2. 78.3 А 58 Альтернативные источники формирования библиотечного фонда / Гос. публ. ист. б-ка России, Центр. науч. с/х б-ка Рос. акадм. с/х наук. – М. : Изд. Н. В. Бугакова, 2011. – 60 с. – (Библиотеки учебных заведений : науч.-метод. журн. для б-к учеб. заведений системы проф. образования ; № 38).
 3. Артемов, Ю. Формирование электронных фондов документов в библиотеках : Про цілі і задачі створення електроних копій документів / Ю. Артемов // Бібл. форум України. – 2007. – № 4. – С. 13–16.
 4. Артемов, Ю. Формирование электронных фондов документов в библиотеках / Ю. Артемов // Бібл. форум. – 2007. – № 4. – С. 13–16 : іл.
 5. Ашаренкова, Н. Г. Комплектування фондів публічних бібліотек України в нових економічних умовах (90–і рр. ХХ ст. – поч. ХХІ ст.) / Н. Г. Ашаренкова // Бібліотекознавство. Документознавство. Інформологія. – 2012. – № 2. – С. 47–57.
 6. Башун, О. Моніторинг повноти надходження місцевого обов'язкового примірника / О. Башун // Бібл. форум України. – 2006. № 2. – С. 24–25.
 7. Вергунов, В. Проблеми збереження фондів наукових бібліотек / В. Вергунов // Бібл. вісн. – 2007. – № 1. – С. 25–31.
 8. Добрусина, С. Обеспечение сохранности документов в век цифровых технологий / С. Добрусина // Бібл. вісн. – 2008. – № 3. – С. 11–15.
 9. Зуб, В. Бібліотечні втрати та шляхи їх мінімізації: документознавчий аспект / В. Зуб // Бібл. вісн. – 2013. – № 1. – С. 36–45.
 10. Ковальчук, Г. Рідкісні українські книги в бібліотечних фондах: пам’яткознавчий аспект / Г. Ковальчук // Бібл. вісн. – 2007. – № 5. – С. 29–36.
 11. Марущак, А. Доступ до бібліотечно – інформаційних ресурсів країни як складник системи доступу громадян до інформації: правове регулювання : Виступ на міжнародній науковій конференції / А Марущак // Бібл. вісн. – 2006. – № 6. – С. 48–52.
 12. Муха, Л Технології збереження бібліотечно – інформаційних ресурсів / Л Муха , З Савіна, Л Затока // Бібл. вісн. – 2006. № 6. – С. 28–30.
 13. Муха, Л. Збереження бібліотечно-інформаційних фондів: традиційні та нові підходи : Міжнародна наукова конференція «Інтернет/екстранет – ресурси в наукових бібліотеках» / Л. Муха, С. Добрусіна, Л. Затока // Бібл. вісн. – 2007. – № 6. – С. 39–41.
 14. Муха, Л. Інноваційні технології збереження бібліотечних фондів / Л. Муха // Бібл. вісн.. – 2010. – № 6. – С. 67–69.
 15. Омельченко, М. Інноваційні проекти збереження і консервації бібліотечних фондів у російській державній бібліотеці / М. Омельченко, Л. Затока // Бібл. вісн. – 2006. – № 2. – С. 45–47.
 16. Рассохіна, Н. Бібліотечний фонд: проблеми поповнення, збереження та вивчення / Н. Рассохіна // Бібл. планета. – 2004. – № 3. – С. 17–19.
 17. Сокур, О. Формування фонду наукових журналів на електронних носіях інформації: проблеми та перспективи / О. Сокур // Бібл. вісн. – 2006. – № 2. – С. 8–13.
 18. Стрішенець, Н. Від управління фондом до управління знаннями / Н. Стрішенець // Бібл. вісн. – 2009. – № 2. – С. 19–25.
 19. Стрішенець, Н. Розвиток бібліотечного фонду в часи змін / Н. Стрішенець // Вісн. Кн. палати. – 2009. – № 5. – С. 21–26.
 20. Черепанова, Микрофильмирование: сохранность фондов и создание страхового фонда : виступ на Міжнар. наук. конф. / Л Черепанова // Бібл. вісн. – 2006. – № 6. – С. 52–54.
 21. Шевченко, І. Кадрове забезпечення процесів організації роботи з бібліотечними фондами в публічних бібліотеках України / І. Шевченко // Бібл. форум України. – 2008. – № 2. – С. 33.
 22. Шилов, В. Как списать литературу : о новой инструкции по бюджетному учету / В. Шилов // Библиотека. – 2010. – № 7. – С. 18–20.
 23. Якобсон, І. Як поєднати несумісне: тендер на закупівлю книг в бібліотеці / І. Якобсон, С. Дзус // Бібл. форум України. – 2005. – № 2. – С. 2–4.
Розділ: Бібліотеки. Архіви

Код: 5182  Доброго дня,знайдіть мені літературу на тему:Бібліотечна освіта в Україні.  Вгору  

Бібліотечна освіта в Україні

1.      78.34 Г 61 Головко, С. И. Специалист: образование, компетентность, новаторство : науч.-практ. пособие / С. И. Головко. – М. : Либерея, 2005. – 144 с.

2.      65.9(4УКР)24 П 22 Пашутинський, Є. К. Посадові інструкції. Освіта. Культура. Мистецтво / Є. К. Пашутинський. – К. : КНТ, 2006. – 240 с.

3.      78р+74.58 П 30 Петрова, Л. Г. Сучасні технології вищої бібліотечно-інформаційної освіти / Л. Г. Петрова. – К. : НПБУ, 2005. – 67 с.

4.      71 Х 21 Демчина Л. Системний підхід до документознавчої підготовки фахівців в умовах ступеневої бібліотечно-інформаційної освіти / Л. Демчина // Вісник Харківської державної академії культури. – 2006. – Вип. 17. – С. 131–137.

5.      71 Х 21 Дурєєва Т. Розвиток навчального середовища в умовах трансформації педагогічних технологій у системі бібліотечно-інформаційної освіти / Т. Дурєєва // Вісник Харківської державної академії культури. – 2006. – Вип. 17. – С. 145–153.

6.      71 Х 21 Платонова Т. Є. Змістовна компонента підготовки бібліотекарів-технологів автоматизованих бібліотечно-інформаційних систем / Т. Є. Платонова // Вісник Харківської державної академії культури. – 2006. – Вип. 17. – С. 137–145.

7.      Баніна, М. Початкова ланка вищої бібліотечної освіти / М.Баніна // Вісник книжкової палати. – 2002. – № 3. – С. 19–22.

8.      Гірсберг, Д. Шляхи освіти бібліотекарів / Д. Гірсберг // Бібліотечна планета. – 2008. – № 3. – С. 29.

9.      Демчук Н. Парадигми бібліопсихології в системі реформування вищої бібліотечно-інформаційної освіти / Н. Демчук // Вісник Книжкової палати. – 2009. – № 4. – С. 15 – 20.

10.  Єрмолаєва, Г. Формування сучасних вимог до менеджера бібліотечних систем відповідно до процесів в українській освітній практиці / Г.Єрмолаєва // Рідна школа. – 2002. – № 5. – С. 54–56.

11.  Кушнаренко Н. Н. Научные школы книговедческого и библиотечно-информационного профиля: признаки идентификации / Н. Н. Кушнаренко, А. А. Соляник // Научные и технические библиотеки. – 2011. – № 12. – С. 45–54.

12.  Матвієнко, О. В. Інформаційна професія та інформаційна освіта: сутність, зміст, проблеми / О. В. Матвієнко // Бібліотекознавство. Документознавство. Інформологія. – 2007. – № 1. – С. 70–77.

13.  Матвієнко, О. Нові інформаційні технології в системі безперервної освіти бібліотечних спеціалістів / О. Матвієнко // Бібліотечний вісник. – 2001. – № 2. – С. 21–23.

14.  Павлуша, Т. Бібліотечна освіта: відповідь на виклик інформаційного суспільства / Т. Павлуша // Бібліотечний вісник. – 2002. – № 6 . – С. 25–30.

15.  Смаглова, Н. Безперервна бібліотечна освіта: НБУВ – бібліотекам науково-дослідних установ НАН України / Н. Смаглова // Бібліотечний вісник. – 2005. – № 5. – С. 66–67.

16.  Черевко, Г. Г. Професія, що має майбутнє : Ужгородському коледжу культури і мистецтв – 65 / Г. Г. Черевко // Бібліотечна планета. – 2012. – № 1. – С. 27–30.

17.  Шейко, В. Ідентифікація наукових шкіл культурологічно-мистецького та бібліотечно-інформаційного профілю: постановка проблеми / Василь Шейко, Микола Каністратенко, Наталя Кушнаренко // Вісник Книжкової палати. – 2011. – № 8. – С. 41–43.

Розділ: Бібліотеки. Архіви

Код: 5180  Доброго дня,надайте мені літературу із на тему: Бібліотечна справа в Україні. Дякую  Вгору  

Бібліотечна справа в Україні

 1. 78.34(4УКР)б Б 59 Бібліотека в правовому полі / М-во культури і туризму України, Нац. парлам. б-ка України ; уклад. С. Онищенко. – Довід. вид. – К. : НПБУ, 2010. – 170 с.
 2. 78.3 Б 59 Бібліотечна справа і бібліотекознавство України (2001–2005) : наук.-допоміж. бібліограф. покажч. – К. : НПБУ, 2008. – 236 с.
 3. 78.34 Б 59 Бібліотечна Україна : довідник. – К. : Абрис, 1996. – 384 с.
 4. 78.34(0) И 74 Информационно-библиотечная сфера: международные акты и рекомендации : сб. справ.-норм. и рекомендат. материалов / сост.: Е. И. Кузьмин, В. Р. Фирсов. – М. : Либерея, 2001. – 272 с.
 5. 78.3(4РОС) К 89 Кузьмин, Е. И. Библиотечная Россия на рубеже тысячелетий : гос. политика и упр. библ. делом: смена парадигмы / Е.И. Кузьмин. – М. : Либерея, 1999. – 224 с. – (Пушкинская б-ка).
 6. 78.3 П 76 Пріоритетні напрямки розвитку бібліотечної справи в Україні : міжрегіон. наук.-практ. конф. (24–25 берез. 1993 р.) Тези доп. та повідом. / ред.: В. Д. Ясьма, Л. О. Лобаса, Л. Г. Сахнюк. – Рівне, 1993. – 113 с.
 7. 78.34(4УКР) П 88 Публічні бібліотеки України як місце доступу громадян до інформаційних технологій та Інтернету : матеріали дослідж. / Українська бібліотечна асоціація ; авт.-упоряд. : В. С. Пашкова, І. О. Шевченко, Я. О. Хіміч. – К. : Міленіум, 2008. – 122 с.
 8. 78.3 С 91 Сучасний і бібліотека : зб. матеріалів круглого столу 15–18 верес. 2008 р., м. Сімферополь / Державний заклад «Національна парламентська бібліотека України» ; голова редкол. : Т. Вилегжаніна ; укл. : С. Басенко. – К. : ДЗ «Нац. парлам. б-ка України», 2008. – 109 с.
 9. Ашаренкова, Н. Тенденції у фінансуванні публічних бібліотек України (кінець ХХ – початок ХХІ століття) / Н. Г. Ашаренкова // Бібліотекознавство. Документознавство. Інформологія. : Науковий журнал. – 2011. – № 4. – С. 23–29.
 10. Бібліотекарі зможуть створювати громадські об'єднання // Голос України. – 2012. – 28 лип., № 137. – С. 1,2.
 11. Василенко, О. Бібліотечна статистична інформація: досвід і новації / Ольга Василенко // Наукові праці Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського. – 2010. – Вип. 28. – С. 55–63.
 12. Вилегжаніна, Т. І. Публічні бібліотеки в культурно-освітньому просторі України / Т. І. Вилегжаніна // Бібліотечна планета. – 2013. – № 3. – С. 4–6.
 13. Вилегжаніна, Т. І. Українські публічні бібліотеки: партнерство – запорука успіху розвитку бібліотечної справи / Т. І. Вилегжаніна // Бібліотечна планета. – 2012. – № 4. – С. 4–5.
 14. Горовий, В. Соціальні інформаційні комунікації і розвиток бібліотечної діяльності / Валерій Горовий // Наукові праці Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського. – К., 2009. – Вип. 23. – С. 7–25.
 15. Зуб, В. Окремі аспекти системи управління бібліотеками України / В. Зуб // Вісник Книжкової палати. – 2012. – № 2. – С. 25–28.
 16. Про бібліотеки і бібліотечну справу : витяг // Бібліотечна планета. – 2013. – № 1. – Ст. 37.
 17. Стрілець, Н. Проблеми збереження документів в українських бібліотеках / Н. Стрілець // Вісник Книжкової палати. – 2012. – № 12. – С. 29–31.
Розділ: Бібліотеки. Архіви

Код: 5179  Доброго дня. Допоможіть, будь ласка, підібрати літературу для написання курсової роботи на тему "Організація бібліотечної справи в країнах світу". Дуже вдячна.  Вгору  

Організація бібліотечної справи в країнах світу

 1. 78.584 І-74 Інформаційні послуги : зарубіж. досвід : дайджест / авт. матер. О. Шимон. – К. : НПБУ, 2004. – 43 с. – (Публічні бібліотеки).
 2. Бельковец, Е. М. В библиотеках Польщи и Чехии: расширяя границы / Е. М. Бельковец // Библиотековедение : научно-практический журнал. – 2013. – № 1. – С. 85–91.
 3. Британська бібліотека : добірка статей, присвячених бібліотечно-інформаційному сектору Сполученого Королівства // Бібліотечний вісник. – 2001. – № 4. – С. 3–63.
 4. Дем'янюк, Л. Сучасний стан та основні тенденції розвитку бібліотечної справи в Ісламській Республіці Іран / Людмила Дем'янюк // Наукові праці Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського. – 2009. – Вип. 24. – С. 84–95.
 5. Загуменна, В. За тисячі миль від рідної землі (до 200-річчя Бібліотеки Конгресу США – рік по тому) / В.Загуменна // Вісник книжкової палати. – 2001. № 4. – С. 39–40.
 6. Ковальчук, С. Нормативне забезпечення діяльності публічних бібліотек зарубіжних країн / С. Ковальчук // Бібліотечна планета. – 2013. – № 2. – С. 16–21.
 7. Лебедева, М. В. Библиотеки России и Тайваня – развитие сотрудничества / М. В. Лебедева // Библиотековедение : научно–практический журнал. – 2012. – № 1. – С. 95–97.
 8. Олійник , О. Основні тенденції розвитку інформатизації американських бібліотек / Ольга Олійник  // Вісник Книжкової палати. – 2013. – № 2. – С. 48–51.
 9. Пашкова, В. Визнаний бібліотечно-інформаційний центр бізнесу в Манчестері / В.Пашкова // Вісник книжкової палати. – 2001. – № 6. – С. 17–18.
 10. Петрова, Л. Міжнародний досвід формування бібліотечної політики і підтримки бібліотек / Л. Петрова // Бібліотечна планета. – 2003. – № 1. – С. 5–8.
 11. Попова, Н. Міська бібліотека Шпандау в Берліні: досвід реконструкції / Н. Попова // Бібліотечна планета. – 2004. – № 1. – С. 27–30.
 12. Прокопенко, Л. Стан національних бібліографій світу на межі тисячоліть / Л. Прокопенко // Вісник Книжкової палати. – 2003. – № 9. – С. 16–21.
 13. Удовик, В. Президентська політика сприяння розвитку бібліотечної справи в країнах світу / Володимир Удовик // Наукові праці Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського. – 2009. – Вип. 25. – С. 94–100.
 14. Хаттар, М. Библиотека ХХІ века в маленьком калифорнийском городке / Мари Хаттар // Библиотечное дело. – 2012. – № 6. – С. 16–17.
 15. Чепуренко, Я. Структура , формування та збереження документних фондів президентських бібліотек США / Я.Чепуренко // Бібліотечний вісник. – 2002. – № 2. – С. 22–37.
Розділ: Бібліотеки. Архіви

Код: 5177  Доброго дня,знайдіть мені будь ласка літературу на тему" Бібліографічне обслуговування юнацтва" ДЯКУЮ....  Вгору  

Бібліографічне обслуговування юнацтва

1.  Андреева, Н. Е. Виртуальное справочное обслуживание читателей / Н.Е. Андреева // Мир библиографии. – 2006. – № 2. – С. 18-20.

2. 78.5 Г 15 Галицька, О. З досвіду організації ВРІ (вибіркового розповсюдження інформації) в автоматизованому режимі / О. Галицька, Л. Лисенко // Бібл. форум України. – 2008. – № 4 (Жовт.-груд.). – С. 16.

3. Головацька, І. Бібліотечно-бібліографічне та інформаційне обслуговування у вищій школі: забезпечення якості й оперативності / І. Головацька // Вісн. Кн. палати. – 2009. – № 10. – С. 19-21.

4. Горшкова, Т. Р. Подходы к оценке качества справочно-библиографического обслуживания / Т.Р. Горшкова // Мир библиографии. – 2003. – № 3. – С. 51-52.

5. Грибков, Д. Н. Виртуальное обслуживание как средство совершенствования библиотечного обслуживания / Д. Н. Грибков // Науч. и техн. библиотеки. – 2011. – № 12. – С. 41-44.

6. Добко, Т. В. ДБО в электронную эру: доминирование навигаторской функции / Т.В. Добко // Библиография. – 2004. – № 1. – С. 11-16.

7.  Добко, Т. Використання електронних інформаційних ресурсів у довідково-бібліографічному обслуговуванні / Т. Добко // Вісн. Кн. палати. – 2003. – № 6. – С. 25-28.

8. Добко, Т. Довідково-бібліографічне обслуговування в електронному середовищі: віртуальне чи реальне / Т. Добко // Бібл. вісн. – 2011. – № 4. – С. 11-23.

9. 78.34(4Укр) Н 34 Добко, Т. Забезпечення інформаційних запитів користувачів довідково-бібліографічними ресурсами / Т. Добко // Наук. пр. Нац. б-ки України ім. В. І. Вернадського. – 2009. – Вип. 25. – С. 67-75.

10. Довгань, О. Функціонування інформації в контексті діяльності служби «Віртуальна бібліографічна довідка» – об'єднаного проекту освітянських бібліотек / Олексій Довгань // Вісн. Кн. палати. – 2013. – № 2. – С. 21-24.

11. Ефимова, Е. А. Грани виртуальности: формы и способы справочно-информационного обслуживания / Е. А. Ефимова // Библ. дело. – 2008. – № 6. – С. 28-31.

12. 78.34(4Укр) Н 34 Желай, О. Інформаційні запити як орієнтир удосконалення бібліотечної діяльності / Оксана Желай // Наук. пр. Нац. б-ки України ім. В. І. Вернадського. – 2011. – Вип. 30. – С. 262-269.

13. Инягина, А. Л. Рекомендательная библиография как фактор влияния на чтение юношества / А.Л. Инягина // Библиография. – 2007. – № 4. – С. 46-49.

14. Ісаєнко, О. О. Технологічна модель інформаційного обслуговування читачів сучасної бібліотеки / О.О. Ісаєнко // Бібліотекознавство. Документознавство. Інформологія. – 2008. – № 2. – С. 38-44.

15. 71 Х 21 Колупаєва, О. В. Використання електронних ресурсів у бібліографічному обслуговуванні / О. В. Колупаєва // Вісн. Харків. держ. акад. культури. – 2007. – Вип. 20. – С. 149-156.

16. 78.34(4Укр) Н 34 Комарова, Н. Мобильное справочно-информационное обслуживание как способ максимального приближения информационных ресурсов к пользователям библиотеки / Н. Комарова // Наукові праці Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського. – 2008. – Вип. 22. – С. 108-117.

17. 74.58 A43 Кравченко, Н. В. Электронный каталог как фактор эффективной организации инновационно-образовательной среды / Н. В. Кравченко // Актуальные проблемы педагогической инноватики : материалы Междунар. науч.-практ. конф. 22-23 апр. 2009 г. / под ред. В.П. Делия. – Балашиха, 2009. – С. 215-220.

18. Кузьмина, И. А. Библиографическое обслуживание глазами пользователей / И. А. Кузьмина // Науч. и техн. библиотеки. – 2009. – № 2. – С. 55-59.

19. Могилевець, В. І. Сучасний аспект розвитку бібліотечного обслуговування юнацтва / В.І. Могилевець // Бібліотекознавство. Документознавство. Інформологія. – 2005. – № 4. – С. 62-66.

20. Монченко, Н. В. Молодой человек в информационном пространстве / Н.В. Монченко // Новая б-ка. – 2005. – № 10. – С. 26-27.

21. Протопопова, Е. Э. Информационные виджеты на службе у библиотек / Е. Э. Протопопова // Мир библиографии. – 2012. – № 6. – С. 45-50.

22. Романуха, З. Віртуальне довідково-бібліографічне обслуговування у провідних університетських бібліотеках західного регіону України / З. Романуха // Вісн. Кн. палати. – 2013. – № 7. – С. 30-33.

23. Рудницька, Л. Працюємо для молоді / Л. Рудницька // Бібл. планета. – 2004. – № 1. – С. 32-33.

24. Свирюкова, В. Г. Удаленный пользователь становится ближе благодаря современным технологиям / В. Г. Свирюкова // Мир библиографии. – 2013. – № 5. – С. 49-50.

25. Свіркова, Л. Інформаційно-бібліографічне обслуговування користувачів: нові тенденції і проблеми / Л. Свіркова // Бібл. форум України. – 2008. – № 1. – С. 22-25.

26. Степанов, В. К. Библиографическое обслуживание в эпоху цифровых коммуникаций / В.К. Степанов // Библиография. – 2007. – № 2. – С. 22-41.

27. Трачук Л. Віртуальне довідково-бібліографічне обслуговування в українських бібліотеках / Трачук Л. // Вісн. Кн. палати. – 2006. – № 8. – С. 16-18.

28. Трачук, Л. Вебліографічні посібники бібліотек як джерела електронного довідково-бібліографічного обслуговування / Л. Трачук // Бібл. вісн. – 2011. – № 5. – С. 29-32.

29. 78.34(4Укр) Н 34 Трачук, Л. Форми масового електронного бібліографічного інформування споживачів / Людмила Трачук // Наук. пр. Нац. б-ки України ім. В. І. Вернадського. – 2010. – Вип. 28. – С. 149-157.

30. Худокормова, В. Информационно-библиотечный центр: новая структура или требование времени? / В. Худокормова // Бібл. форум. – 2007. – № 4. – С. 30-32 : іл.

31. Шкаріна, В. Нові шляхи до розширення інформативності довідково-бібліографічного фонду / В. Шкаріна // Бібл. планета. – 2005. – № 2. – С. 18-20.

Розділ: Бібліотеки. Архіви

Код: 5158  Підкажіть, будь ласка, з якого року у бібліотеці заморожена систематична картотека статей?  Вгору  
СКС у бібліотеці перестала поповнюватися новими матеріалами з 2000 р. після створення БД "Аналітика".
Розділ: Бібліотеки. Архіви

Код: 5149  Надішліть, будь ласка, літературу з теми:"Зберігання документів у бібліотечному фонді".  Вгору  

Зберігання документів в бібліотечному фонді

 1. 78.3 Г 61 Головко, С. И. Библиотека и культурно-историческое наследие : монография / С. И. Головко. - М. : Либерея-Бибинформ, 2009. - 136 с. : портр. - (Библиотекарь и время. ХХІ век ; вып. № 112).
 2. 78.36 Д 70 Дослідження впливу біоцидних препаратів на старіння реставраційних паперів : метод. рек. - К. : УНДІАСД, 2005. - 33 с.
 3. 78.36 З-41 Збереження бібліотечних і архівних фондів у несприятливих екологічних умовах : інструкт.-метод. рек. / ред. О. С. Онищенко. - К. : НБУВ, 2005. - 33 с.
 4. 78.36 З-41 Збереження документів у публічних бібліотеках Східної України : огляд діяльності / уклад.: М. М. Задорожнюк, О. Б. Стогній. - Х. : ХДНБ, 2006. - 18 с.
 5. 73.8 К 90 Кулаков, С. А. Репрографічне відтворення бібліотечних і архівних документів : метод. рек. / С. А. Кулаков. - К. : ННДРЦУ, 2004. - 118 с.
 6. 78.34(4УКР) Н 34 Наукові праці Національної бібліотеки України ім. В. І. Вернадського. Вип. 17 : зб. наук. пр. / НАН України, Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського; голов. ред. І. Єрмілова. - К. : НБУВ, 2007. - 169 с. – Зміст: Зберігання документів в бібліотечному фонді.
 7. 78.3 Н 73 Новікова, Г. М. Збереження документів у бібліотеках і архівах : метод. реком. / Г. М. Новікова. - К. : НПБУ, 2006. - 56 с.
 8. 78.36 П 27 Періодичні видання: комплектування, зберігання, використання : примірна тематика семінарів працівників районних і міських бібліотек. Вип. 2 / матеріали підготувала Н. Гудимова ; відп. за вип. І. Цуріна. - К. : НПБУ, 2009. - 32 с.
 9. 78.36 П 71 Предотвращение краж книг в библиотеках : рек. по выбору оборудования контроля несанкционированного выноса документов / сост. : Л. И. Душкина, В. Л. Никольская, Л. С. Песковская. - М. : Центр безопасности культурных ценностей ГМВЦ "РОСИЗО", 2006. - 22 с.
 10. 78.36(4УКР) С 18 Санітарно-гігієнічна обробка документів, каталогів та засобів їх зберігання в Національній бібліотеці України імені В.І. Вернадського : інструкт.-метод. рек. / НАН України, НБУ ім. В.І.Вернадського. - К., 1997. - 19 с.
 11. 78.3 С 81 Столяров, Ю. Н. Как сохранить библиотечные фонды / Ю. Н. Столяров. - М. : Либерея, 1995. - 127 с. - (Приложение к журналу "Библиотека" ; Ч. 7).
 12. 78.36 У 68 Ураження документів плісеневими грибами та заходи з охорони праці під час роботи з ушкодженими документами : метод. рек. для працівників б-к. - К. : УНДІАСД, 2005. - 32 с.
Розділ: Бібліотеки. Архіви

Код: 5148  Допоможіть підібрати літературу на тему "Історія медичних бібліотек України". Дякую!  Вгору  

Історія медичних бібліотек України

 1. 78.33(4УКР) Д 79 Дубровіна, Л. Бібліотечна справа в Україні в ХХ ст. / Л. А. Дубровіна, О. С. Онищенко ; НАН України, Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського. - К. : НБУВ, 2009. - 530 с.
 2. 92.5 З-72 Берладин, Г.В Вінницька обласна наукова медична бібліотека : до 80-річчя з часу заснування /  Г.В Берладин // Знаменні і пам'ятні дати Вінниччини 2013 року : хронологічний довід. / ВОУНБ ім. К.А.Тімірязєва. - Вінниця, 2012. - С. 37-40.
 3. 76.11 П 44 Шпукал, Л. І. Нова "стара" бібліотека : [про будівництво наукової біблотеки Вінницького національного медичного університету] / Л. І. Шпукал // Подільський книжник : альманах / уклад. Т. Р. Соломонова. - Вінниця, 2011. - Вип. 3 (2010 р.). - С. 8-12.
 4. Ананьєв М. Державнїй науковій медичній бібліотеці - 75 / Ананьєв М. // Вісник Книжкової палати. - 2005. - № 11. - С. 51 - 52.
 5. Білоус, Б. Формула успішності : [про роботу бібліотеки Бершадського медичного коледжу, де завідуюча Ніна Сергіївна Обуховська] / Б. Білоус // Бершадський край. - 2013. - 27 вересня.
 6. Дікалова Л. Запорізькій обласній науковій медичній бібліотеці - 60! / Л. Дікалова, А. Кляцька // Бібліотечна планета. - 2005. - № 4. - С. 40.
 7. Історик, книгознавець, бібліотекознавець Володимир Ляхоцький : д 50-річчя з дня народження // Бібліотечний вісник. - 2007. - № 2. - С. 50-51.
 8. Козлюк Н. Основні етапи становлення медичних бібліотек Академії медичних наук України / Н. Козлюк // Вісник Книжкової палати. - 2003. - № 5. - С. 32-37.
 9. Лавріненко, Л. Чернігівська обласна медична бібліотека : бібліографічний аспект діяльності (1930 - 2000 роки) / Л. Лавріненко // Сіверянський літопис. -2009. - № 5. С. 109-114.
 10. Остапенко Т. Державна наукова медична бібліотека України - 75 років діяльності на ниві охорони здоров'я / Т. Остапенко // Бібліотечна планета. - 2005. - № 4. - С. 39.
 11. Павленко,Р. Достойне місце в інформаційному просторі держави : [75 років державній науковій медичній бібліотеці] / Р. Павленко // Культура і життя. - 2005. - 30 листопада. - С. 2.
 12. Павленко, Р. Золотий фонд медичної думки - невичерпне джерело знань / Раїса Павленко, Лілія Правовєрова, Надія Харченко  // Вісник Книжкової палати. - 2006. - № 10. - С. 17 - 19.
 13. Раїса Іванівна Павленко : вітаємо // Бібліотечний вісник. - 2006. - № 6. - С. 65.
Розділ: Бібліотеки. Архіви

Код: 5144  Хто є автором твору "Танго Смерті"? Дякую  Вгору  
Роман з такою назвою є у письменника Юрія Винничука.
Розділ: Бібліотеки. Архіви

Код: 5143  Хто є автором оповідання "Людина в білому"? Дякую.  Вгору  

Людина в білому / Хосі Сініті ; пер. з яп. І дубинський // Всесвіт. - 1989. - № 3. - С. 185-192.

Розділ: Бібліотеки. Архіви


Розділи:
Інтернет і телекомунікації [39]
Історія [296]
Бібліотеки. Архіви [342]
Біологія. Медицина [39]
Бухгалтерський облік та аудит [135]
Військове справа. ОБЖ [11]
Вінниччина [197]
Географія. Країнознавство [28]
Держава і право [188]
Екологія [24]
Економіка. Управління. Фінанси [1709]
Електронні бібліотеки, сайти [19]
Етнографія [27]
Кіно. Театр [7]
Комп'ютери і програми [29]
Кулінарія [6]
Культура. Мистецтво. ЗМІ [95]
Літературознавство [190]
Математика. Кібернетика [20]
Мовознавство. Іноземні мови [144]
Музика [22]
Не в тему! (offtopics) [10]
Педагогіка. Освіта. Професії [200]
Політика. міжнародні відносини [54]
Психологія. Психіатрія [55]
Сільське господарство [138]
Словники. Довідники. Енциклопедії [9]
Статистика [6]
Тексти книжок [44]
Техніка. Виробництво. Стандарти [60]
Туризм [12]
Фізика. Астрономія [8]
Філософія. Соціологія. Релігія [67]
Физкультура и спорт [11]
Хімія [8]

Rambler's Top100    
Copyright © ОУНБ ім. К.А.Тімірязєва 1998-2020
Дизайн:Березюк Сергій
Програмування:Мачушенко Дмитро
Всі матеріали на цьому сайті розміщені на умовах ліцензії Creative Commons Attribution 4.0 International, якщо не зазначене інше