ОУНБ ім. К.А. Тімірязєва
  
Наша адреса:
Україна, м. Вінниця,
21100, Соборна, 73
Тел. (0432) 56-27-92
Факс (0432) 67-03-41
 

E-Mail: inform@library.vn.ua

Ми працюємо:

Понеділок - четвер з 10.00 до 19.00,
Субота та неділя з 10.00 до 18.00
П'ятниця - вихідний день
Остання середа кожного місяця - санітарний деньBiblioteka Publiczna im. Zygmunta Jana Rumla w Dzielnicy Praga Południe m.st. Warszawy 
Офiцiйне представництво Президента України
Корпорація Інком
Урядовий портал
Урядова телефонна «гаряча лінія»
Офіційний портал Верховної Ради України
Вінницька ОДА
Вінницька обласна Рада - офіційний інтернет-сайт
Вінницька міська рада
Управління культури і мистецтв Вінницької облдержадміністраціїВіртуальна довідка


Код: 5237  Допоможіть, будь ласка, підібрати літературу по темі "Професійна етика та етикет бібліотекаря". Дякую!  Вгору  

Професійна етика та етикет бібліотекаря

 1. 78.3 А 52 Алтухова, Г. А. Основы библиотечного имиджа : учеб.-метод. пособие / Г. А. Алтухова. – М. : Литера, 2008. – 224 с. : портр. – (Современная библиотека ; вып. 33).
 2. 78.3 І-52 Імідж сучасної бібліотеки : зб. ст.: до 135-річчя НПБУ / Нац. парлам. б-ка України ; уклад.: Л. І. Бейліс, О. І. Пилипченко, І. А. Полякова ; відповід. ред. С. О. Басенко ; наук. ред. Н. Я. Маслова ; ред. Н. І. Нагаєвська. – К. : НПБУ, 2001. – 190 с.
 3. 87.7 Т 80 Трушина, И. А. Этика библиотекаря: моральный закон внутри нас. Опыт разных стран / И. А. Трушина. – М. : ФАИР, 2008. – 272 с. – (Специальный издательский проект для библиотек).
 4. Бейліс, Л. І. Організаційна культура бібліотечної діяльності: горизонтальні зв'язки / Л. І. Бейліс // Бібл. планета. – 2013. – № 3. – С. 6–9.
 5. Езова, С. А. Найти общий язык : о культуре взаимопонимания и коммуникационной компетенции библиотекаря / С. А. Езова // Библиотека. – 2006. – № 7. – С. 53–54.
 6. Езова, С. А. Библиотекари о своей корпоративной этике / С. А. Езова // Науч. и техн. б-ки. – 2005. – № 6. – С. 75–80.
 7. Паус, И. И. Повышение социальной ответственности института библиотеки в современных условиях / И. И. Паус // Науч. и техн. б-ки. – 2010. – № 10. – С. 35–39.
 8. Пашин, А. Основные черты профессии / А. Пашин // Науч. и техн. б-ки. – 2007. – № 7. – С. 41–54.
 9. Новіцька, Н. В. До питання культури спілкування в бібліотеці / Н. В. Новіцька // Бібл. планета. – 2013. – № 3. – С. 19–22.
 10. Пашкова, В. С. Міжнародний кодекс етики / В. С. Пашкова // Бібл. планета. – 2012. – № 3. – С. 8–9.
 11. Столяров, Ю. Н. Размышление о библиотечной этике / Ю.Н. Столяров // Науч. и техн. б-ки. – 2003. – № 4. – С. 123–141.
 12. Столяров, Ю. Н. Как найти золотую середину между свободой чтения и библиотечной цензурой / Ю. Н.Столяров // Науч. и техн. б-ки. – 2007. – № 5. – С. 68–74.
 13. Сукиасян, Э. Слушать, чтобы услышать : об этике библиотекаря / Э. Сукиасян // Библиотека. – 2007. – № 3. – С. 60–61.
Розділ: Бібліотеки. Архіви

Код: 5233  Допоможіть, будь ласка, знайти 5-6 самих кращих сайтів з "Історії України", та з "Української літератури(класики та сучасної)","Всесвітньої художньої літератури(повні тексти) та підготуйте вебліограію відібраних ресурсів. Буду дуже Вам вдячна.  Вгору  
Радимо вам скористатися віртуальним бібліографічним списком "Інформаційні ресурси Інтернет для вчителів", розміщеним на нашому сайті за адресою: http://old.library.vn.ua/includes/vchiteli2013
Розділ: Бібліотеки. Архіви

Код: 5227  Допоможіть, будь ласка, підібрати літературу по темі "Методика аналізу капіталу підприємства на основі застосування сучасних інформаційних технологій". Дякую.  Вгору  

Методика аналізу капіталу підприємства на основі застосування сучасних інформаційних технологій

 1. Бобяк, А. П. Формування інформаційної системи економічного аналізу власного капіталу / А. П. Бобяк // Статистика України. – 2011. – № 3. – С. 34–37.
 2. Боримський, Ю. С. Алгоритми формування інвестаційного портфеля та визначення часток активів в інвестаційному капіталі / Ю. С. Боримський, П. І. Бідюк, А. В. Федоров // Наукові вісті. – 2009. – № 3. – С. 5–10.
 3. Гайдуцький, А. П. Методичні та інформаційні підходи до обчислення обсягів міграційного капіталу / А. П. Гайдуцький // Інвестиції: практика та досвід. – 2011. – № 20. – С. 11–14.
 4. Зеленков, А. В. Аналіз ефективності використання інформаційних технологій у галузі управління землекористуванням / А.В. Зеленков, І.М. Кадикова // Землевпорядний вісник. – 2005. – № 3. – С. 14–16.
 5. Кириллова, А. А. Совершенствование информационного обеспечения управления основным капиталом организации / А. А. Кириллова  // Экономические науки. – 2008. – № 6. – С. 361–364.
 6. Маргасова, В. Г. Організаційно-інформаційне забезпечення фінансового контролінгу системи управління оборотним капіталом / В. Г. Маргасова, А. В. Роговий, В. В. Виговська // Актуальні проблеми економіки. – 2009. – № 2. – С. 167– 175.
 7. Цюцяк, І. Л. Удосконалення порядку відображення інформації про складові власного капіталу у фінансовій звітності / І. Л. Цюцяк // Економіка АПК. – 2013. – № 9. – С. 60–66.
 8. Якимов, Ю. О. Сучасні інформаційні системи в обліку власного капіталу підприємств з іноземними інвестиціями: аналіз основних функціональних аспектів / Ю. О. Якимов // Економіка та держава. – 2011. – № 12. – С. 104–108.
 9. Яремчук, Н. Ф. Інформаційне забезпечення обліку та контролю нерухомості / Н. Ф. Яремчук // Економіка АПК. – 2013. – № 8. – С. 84–89.
Розділ: Бібліотеки. Архіви

Код: 5224  Доброго вечора. Допоможіть знайти літературу, матеріали до теми дипломної "Пневматичний поворотний розподільник".  Вгору  
 1. 30.12 Б 44 Беляев, Н. М. Пневмогидравлические системы. Расчет и проектирование : учеб. пособие для вузов / Н. М. Беляев, Е. И. Уваров, Ю. М. Степанчук ; ред. Н. М. Беляев. – М. : Высш. шк., 1988. – 271 с.
 2. 30.123 Г 46 Гидравлика, пневматика и термодинамика : курс лекций / под ред. В. М. Филина. – М. : Форум : ИНФРА–М, 2008. – 320 с. – (Профессиональное образование).
 3. 30.8 К 61 Колчинский, Ю. Л. Устройство и монтаж смазочных, гидравлических и пневматических систем общепромышленного назначения : учеб. пособие для рабочих / Ю. Л. Колчинский, Г. Д. Дудко. – 2–е изд., перераб. и доп. – М. : Высш. шк., 1988. – 239 с.
 4. 34.44 Л 48 Лепешкин, А. В. Гидравлические и пневматические системы : учеб. для студ. сред. проф. образования / А. В. Лепешкин, А. А. Михайлин ; под ред. Ю. А. Беленкова. – 5–е изд., стер. – М. : Академия, 2008. – 336 с. – (Среднее профессиональное образование. Машиностроение).
 5. 32.965 Р 27 Рачков, М. Ю. Пневматические средства автоматизации : учеб. пособие для студ. вузов / М. Ю. Рачков. – М. : МГИУ, 2005. – 288 с.
 6. 34.44 Р 69 Романович, Ж. А. Надежность функционирования гидравлических и пневматических систем в машинах и аппаратах бытового назначения : учеб. для студ. вузов / Ж. А. Романович, В. А. Высоцкий ; под общ. ред. Ж. А. Романовича. – М. : Дашков и К., 2012. – 272 с.
Розділ: Бібліотеки. Архіви

Код: 5221  Доброго дня, допоможіть мені будь-ласка підібрати літературу по темі "Організаційно-інформаційна модель аналізу капіталу підприємства". Дякую.  Вгору  

Організаційно-інформаційна модель аналізу капіталу підприємництва

1.     65.26 В 19 Васильева, Людмила Сидоровна. Финансовый анализ : учеб. для студ. вузов / Л. С. Васильева, М. В. Петровская. - 2-е изд., перераб. и доп. - М. : КноРус, 2007. - 816 с.

2.     65.26 Д 26  Дєєва, Надія Миколаївна. Фінансовий аналіз : Навч. посіб. для студ. вузів / Н.М. Дєєва, О.І. Дедіков. - К. : ЦУЛ, 2007. - 328 с.

3.     65.053  Е 45 Економічний аналіз і діагностика стану сучасного підприємства : навч. посіб. для студ. вузів. - К. : Центр навчальної літератури, 2005. - 400 с.

4.     65.29 К 20 Капітал, основні та оборотні засоби підприємства : навч. посіб. для студ. вузів / П. В. Круш [та ін.]. - 2-е вид., доп. і переробл. - К. : ЦУЛ, 2008. - 328 с.

5.     65.053 К 92 Купалова, Галина Іванівна. Теорія економічного аналізу : навч. посіб. / Г. І. Купалова. - К. : Знання, 2008. - 639 с.

6.     65.29-57 К 84 Круш, Петро Васильович. Капітал та основні засоби підприємства : навч. посіб. / П.В. Круш, В.І. Подвігіна, О.В. Клименко. - К. : Центр навчальної літератури, 2005. - 168 с.

7.     65.053 П 27 Пересада, Анатолій Анатолійович. Інвестиційний аналіз : підручник / А. А. Пересада, Ю. М. Коваленко, С. В. Онікієнко. - К. : КНЕУ, 2003. - 485 с.

8.     65.26 П 44  Подольська, Валентина Олексіївна. Фінансовий аналіз : Навч. посіб. для студ. вузів / В.О. Подольська, О.В. Яріш. - К. : Центр навчальної літератури, 2007. - 488 с.

9.     65.011.15 П 58  Попова, Тамара Владимировна. Формирование и использование интеллектуального капитала организации (предприятия): экономический аспект : монография / Т. В. Попова. - Владимир : ВЮИ ФСИН России, 2010. - 144 с.

10. 65.053я73 П 80 Прокопенко, Іван Федорович. Методика і методологія економічного аналізу : навч. посіб. для студ. вузів / І. Ф. Прокопенко, В. І. Ганін. - К. : ЦУЛ, 2008. - 430 с.

11. 65.053 П 90 Пухтаєвич, Галина Олексіївна. Аналіз національної економіки : навч. посіб. / Г.О. Пухтаєвич. - К. : КНЕУ, 2005. - 254 с.

12. 65.053 С 13 Савицька, Глафіра Вікентіївна. Економічний аналіз діяльності підприємства : навч. посіб. / Г.В. Савицька. - 2-е вид., випр. і доп. - К. : Знання, 2005. - 662 с

13.  65.26 Ф 59  Фінансовий аналіз  : навч. посіб. / М. Д. Білик [та ін.]. - К. : КНЕУ, 2005. - 592 с.

14. 65.053 Ф 59 Фінансово-економічний аналіз  : підруч. для студ. вузів / ред. П.Ю. Буряк, М.В. Римар. - К. : Професіонал, 2004. - 528 с.

15. 65.26 Х 76  Хома, Ірина Борисівна. Фінансовий аналіз : навч. посіб. для студ. вузів / І. Б. Хома, Н. І. Андрушко, К. М. Слюсарчик. - Л. : Вид-во Нац. ун-ту "Львівська політехніка", 2009. - 344 с.

16.  65.053 Ч-49  Чернелевський, Леонід Миколайович. Аналіз діяльності підприємств та банківських установ: економічний, фінансово-інвестиційний, стратегічний : підруч. для студ. вузів / Л. М. Чернелевський, Н. Г. Слободян, О. В. Михайленко. - К. : Хай-Тек Прес, 2009. - 640 с.

17. 65.261.9 Ш 35 Швиданенко, Генефа Олександрівна. Управління капіталом підприємства : навч. посіб. / Г. О. Швиданенко, Н. В. Шевчук. - К. : КНЕУ, 2007. - 440 с.

18. Бойко, Л. М. Бюджетування витрат і доходів промислового підприємства / Л. М. Бойко, В. В. Дубовая // Економіка і регіон : науковий вісник Полтавського НТУ. - 2012. - N 6. - С. 90-96.

19. Гєллєр, Є. В. Аналіз основних методів процесу бюджетування на підприємстві / Є. В. Гєллєр // АгроСвіт : Науково-практичний журнал. - 2013. - № 19. - С. 60-64.

20. Жук, Н. Л. Комплексний економічний аналіз власного капіталу: методика проведення / Н. Л. Жук, А. В. Боднарчук // Економіка АПК. - 2012. - № 12. - С. 75-79.

21. Журавльова, І. В. Емпіричний аналіз впливу процесів функціонування інтелектуального капіталу на результати діяльності підприємств / І. В. Журавльова // Актуальні проблеми економіки. - 2013. - № 4. - С. 119-127.

22. Журавльова, І. В. Факторний аналіз функціонування інтелектуального капіталу підприємств машинобудування / І. В. Журавльова // Актуальні проблеми економіки. - 2013. - № 5. - С. 116-124.

23. Мезенцева, Н . М. Фінансово-економічний аналіз в управлінні власного капіталу / Н . М. Мезенцева, Т. Г. Нікульникова // АгроСвіт : Науково-практичний журнал. - 2012. - № 24. - С. 20-23.

24. Склярук, І. П. Аналіз прибутку та рентабельності діяльності підприємства / І. П. Склярук // Формування ринкових відносин в Україні. - 2013. - № 2. - С. 174-180.

25. Якимов, Ю.О. Сучасні інформаційні системи в обліку власного капіталу підприємств з іноземними інвестиціями: аналіз основних функціональних аспектів / Ю. О. Якимов // Економіка та держава. - 2011. - № 12. - С. 104-108.

Розділ: Бібліотеки. Архіви

Код: 5217  Доброго дня, домоможіть будь ласка підібрати літературу до теми "Антлантида". Дякую.  Вгору  

Атлантида

 1. 83.3(2Р)7 Б 43 Белая, Г. А. Затонувшая Атлантида / Г. А. Белая. – [б. м.], 1991. – 48 с.
 2. 20.3 Б 82 Бореев, Г. А. История гуманоидных цивилизаций Земли / Георгий Борев. – М. : Гиперборея, 2012. – 424 с.
 3. 82.3 В 42 Видаль-Наке, П. Атлантида: краткая история платоновского мифа / Пьер Видаль–Наке ; пер. с англ. А. Лазарев. – М. : Высш. шк. экономики, 2012. – 208 с. – (Исследования культуры).
 4. 26.3 Д 17 Данелек, Дж. А. Атлантида. Уроки исчезнувшего континента : пер. с англ. / Джеффри Аллан Данелек. – СПб. : Весь, 2011. – 224 с. – (Альтернативное знание).
 5. 26.3 Д 75 Дроздова, Т. Н. В поисках образа Атлантиды. Атлантида в Атлантическом океане. Средиземноморский адрес Атлантиды / Т. Н. Дроздова, Э. Т. Юркина. – М. : Стройиздат, 1992. – 311 с.
 6. 20.1 З–71 Знак вопроса : подпис. науч.–попул. сер. / ред. О. В. Калабухова. – М. : Знание. – 1989. – № 2. – 1998. – 144 с.
 7. 20.1 З–71 Знак вопроса : подпис. науч.–попул. сер. / ред. О. В. Калабухова. – М. : Знание. – 1989 – 2000. – .№ 3.
 8. 26.323+63.3(0)3 К 94 Кусто Ж. И. В поисках Атлантиды / Жак Ив Кусто, Ив Паккале. Золотой чертог Посейдона : пер. с фр. / Владимир Щербаков; В. Щербаков. – М. : Мысль, 1986. – 318 с.
 9. 86.4 П 44 Подолян-Межибовская, В. Сотворение мира. Гибель Атлантиды / Валентина Подолян–Межибовская. – [К.] : [Майстерня книги], [2008]. – 163 с.
 10. 84.4РОС6 Р 65 Рой, О. Ю. Хранители. Загадка Атлантиды : повесть / Олег Рой. – М. : Эксмо, 2011. – 352 с. – (Хранители ; кн. 2).
Розділ: Бібліотеки. Архіви

Код: 5216  Допоможіть знайти літературу на реферат "Сучасний читач: інформаційні потреби та шляхи їх задоволення". Дякую!  Вгору  

Сучасний читач : інформаційні потреби та шляхи їх задоволення

 1. 78.38 І-85 Ісаєнко, О. Інноваційні бібліотечні технології інформаційного обслуговування : монографія / Олександр Ісаєнко. - К. : НБУВ, 2011. - 158 с.
 2. 78.34 Г 70 Горовий, В. Соціальні інформаційні комунікації, їх наповнення і ресурс : монографія / В. Горовий. - К. : НБУВ, 2010. - 360 с.
 3. 78.34 Е 50 Електронні інформаційні ресурси бібліотек у піднесенні інтелектуального і духовного потенціалу українського суспільства : монографія / О. С. Онищенко [та ін.] ; НАН України, НБУ ім. В.І. Вернадського. - К. : НБУВ, 2011. - 248 с.
 4. 78.3 Л 68 Лобузіна, К. Технології організації знаннєвих ресурсів у бібліотечно-інформаційній діяльності : монографія / Катерина Лобузіна ; відп. ред. О. С. Онищенко ; НАН України, Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського. - К. : НБУВ, 2012. - 252 с.
 5. 78.3 О-58 Онисько, Г. Д. Основи інформаційних знань : навч. посіб. / Г. Д. Онисько. - Луцьк : Волин. нац. ун-т ім. Лесі Українки, 2010. - 128 с.
 6. 78.3 П 64 Потреби і запити користувачів УНБ України на документально-інформаційні ресурси з техніки та ступінь іх задоволення (За матеріалами загальнодержавного дослідження) : видання тимчасового зберігання (меньше 2-х років) / Харк. держ. наук. б-ка ім. В. Г. Короленка ; авт.-уклад. Г. М. Єрофеєва ; ред. Л. П. Суворова. - Х. : [б. и.], 2001. - 44 с.
 7. 78.34 Р 64 Розвиток ресурсної бази вітчизняного інформаційного середовища / О. С. Онищенко, В. М. Горовий, Л. А. Дубровіна та ін. ; НАН України, Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського. - К. : НБУВ, 2012. - 246 с.
 8. Бабічева, О. Сучасне обслуговування користувачів у бібліотеці вищого навчального закладу / О. Бабічева // Бібліотечний вісник. - 2013. - № 3. - С. 13-15.
 9. 78.34(4Укр) Н 34 Ворошилов, О. Діяльність інформаційно-аналітичних підрозділів бібліотечних установ із забезпечення запитів користувачів / Олег Ворошилов // Наукові праці Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського. - Киiв, 2009. - Вип. 23. - С. 156-163.
 10. 78.34(4Укр) Н 34 Добко, Т. Забезпечення інформаційних запитів користувачів довідково-бібліографічними ресурсами / Тетяна Добко // Наукові праці Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського. - 2009. - Вип. 25. - С. 67-75.
 11. 78.34(4Укр) Н 34 Зоріна, Н. Задоволення інформаційних потреб користувачів шляхом змістового опрацювання / Наталія Зоріна // Наукові праці Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського. - 2010. - Вип. 28. - С. 7-17.
 12. Ісаєнко, О. Дослідження інформаційних потреб і запитів користувачів електронних науково-інформаційних ресурсів Національної бібліотеки України імені В. Вернадського / Ісаєнко О. // Вісник Книжкової палати. - 2007. - № 8. - С. 22 - 25.
 13. 78.34(4Укр) Н 34 Лазоренко, Ю. Сучасний стан та шляхи підвищення інформаційної культури користувачів : (на прикладі діяльності бібліотек аграрних ВНЗ І-IV рівнів акредитації) / Юлія Лазоренко // Наукові праці Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського. - 2010. - Вип. 28. - С. 79-84.
 14. 78.34(4Укр) Н 34 Медведєва, В. Перспективи організації обслуговування користувачів у бібліотеках - інформаційних центрах / Валентина Медведєва // Наукові праці Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського. - 2011. - Вип. 30. - С. 251-261.
 15. 78.34(4Укр) Н 34 Яковенко, О. Становлення та розвиток системи інформаційного забезпечення користувачів Національної бібліотеки України ім. В. В. Вернадського / Олена Яковенко // Наукові праці Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського. - 2009. - Вип. 24. - С. 56-83.
Розділ: Бібліотеки. Архіви

Код: 5215  Доброго дня, допоможіть мені підібрати літературу по темі: "Підвищення конкурентоспроможності підприємства". Дякую.  Вгору  

Підвищення конкурентоспроможності підприємства

1. 65.9(4УКР)29 Б 20 Балабанова, Л. В. Управління конкурентоспроможністю підприємств : навч. посіб. для студ. вузів / Л. В. Балабанова, Г. В. Кривенко, І. В. Балабанова. – К. : Професіонал, 2009. – 256 с.

2. 65.9(4УКР) В 12 Гнатик, О. Сучасні маркетингові інформаційні системи і технології як засіб підвищення конкурентоспроможності підприємства / О. Гнатик, А. Козоріз // Важелі і механізми формування сталого розвитку економіки в умовах світової глобалізації : матеріали міжнар. наук.-практ. Інтернет-конф., 9-10 груд. / відп. за вип. А. П. Сава. – Т., 2010. – Ч. 1. – С. 156-157.

3. 65.9(4УКР) В 12 Ільїн, В. Стратегічні напрямки підвищення конкурентоздатності аграрних підприємств в умовах членства України у СОТ / В. Ільїн // Важелі і механізми формування сталого розвитку економіки в умовах світової глобалізації : матеріали міжнар. наук.-практ. Інтернет-конф., 9-10 груд. / відп. за вип. А. П. Сава. – Т., 2010. – Ч. 1. – С. 269-270.

4. 65.9(4УКР) В 12 Липова, К. Сучасні маркетингові інформаційні системи як засіб підвищення конкурентоспроможності підприємства на сучасному ринку / К. Липова, О. Єсіна // Важелі і механізми формування сталого розвитку економіки в умовах світової глобалізації : матеріали міжнар. наук.-практ. Інтернет-конф., 9-10 груд. / відп. за вип. А. П. Сава. – Т., 2010. – Ч. 1. – С. 347-348.

5. 65.9(4УКР)30 З-38 Захарчин, Г. М. Забезпечення конкурентоспроможності та розвиток організаційної культури підприємства: сучасна парадигма і прикладний аспект / Г. М. Захарчин, Л. С. Лісовська, А. А. Теребух. – Л. : Львівська політехніка, 2009. – 440 с.

6. 67.9(4УКР)301 З-41 Костіна, Л. М. Управління гудвілом як основа підвищення конкурентоспроможності підприємств / Л. М. Костіна, О. Гашутіна // Збірник наукових праць Донецького державного університету управління. – Донецьк, 2011. – Т. 12 : Проблеми сучасного державного управління. – С. 103-113.

7. 65.9(4УКР)30 М 13 Мазур, А. Г. Конкурентоспроможність підприємств хлібопекарського виробництва / А. Г. Мазур, О. М. Дзюба ; Вінниц. нац. аграр. ун-т. – Вінниця : Планер, 2012. – 248 с.

8. 65.9(4УКР)29 О-57 Омельяненко, Т. В. Управління конкурентоспроможністю підприємства : навч.-метод. посіб. для самост. вивч. дисципліни / Т. В. Омельяненко, Д. О. Барабась, А. В. Вакуленко. – Вид. 2-е, без змін. – К. : КНЕУ, 2009. – 272 с.

9. 65.29 П 64 Конкурентоспроможність потенціалу підприємства // Потенціал підприємства: формування та оцінка : навч. посіб. для студ. вузів / Е. К. Добикіна [та ін.]. – К. , 2007. – С. 40-59.

10. 65.9(4УКР)29 П 78 Проблеми формування конкурентоспроможності підприємств за умов нестабільності світової економіки  : матеріали доп. Всеукр. наук.-практ. конф., м. Вінниця, 27 квіт. 2009 р. / відп. ред. : М. І. Небава. – Вінниця : УНІВЕРСУМ-Вінниця, 2009. – 341 с.

11. 65.050.24 Р 18 Райко, Д. В. Підприємство, партнер, споживач: теорія та практика взаємодії : монографія / Д. В. Райко ; Нац. техн. ун-т "Харк. політехн. ін-т". – Х. : ІНЖЕК, 2010. – 320 с.

65.9(4УКР)С 83 Стратегічне управління конкурентоспроможністю: епістомологічні підходи та практична проблематика : монографія / В. П. Мікловда [та ін.] ; Полтав. ун-т економіки і торгівлі. – Полтава : ПУЕТ, 2013. – 307 с.

12. 65.9(4УКР)29 У 67 Управління конкурентоспроможністю підприємства : навч. посіб. / С. М. Клименко [та ін.]. – К. : КНЕУ, 2008. – 520 с.

13. Демченко, Д. О. Роль держави щодо підвищення конкурентоспроможності вітчизняних підприємств у сфері вантажних авіаційних перевезень / Д. О. Демченко // Інвестиції: практика та досвід – 2013. – № 3. – С. 123-126.

14. Запорожець, Т. С. Управління стратегіями підвищення рівня конкурентоспроможності господарського потенціалу підприємств машинобудівної галузі / Т. С. Запорожець // Інвестиції: практика та досвід – 2011. – № 22. – С. 106-108.

15. Клюквіна, М. С. Відповідальне управління ланцюгами постачань як фактор підвищення конкурентоспроможності підприємств / М. С. Клюквіна // Екон. часопис – ХХІ – 2011. – № 9/10. – С. 31-33.

16. Масляєва, О. О. Напрями формування економічного підвищення конкурентоспроможності молокопереробного підприємства / О. О. Масляєва // Інвестиції: практика та досвід – 2012. – № 7. – С. 60-63.

17. Яцкевич, І. В. Інтеграція як шлях підвищення ефективності підприємст / І. В. Яцкевич // Унів. наук. записки : часопис Хмельниц. ун-ту упр. та права. – 2013. – Вип. 2. – С. 228-232.

Розділ: Бібліотеки. Архіви

Код: 5212  Допоможіть будь-ласка підібрати літературу за останні 3 роки (2011-2014) по темі "Історія медичних бібліотек України". Дякую!  Вгору  
Шановний користувачу! На жаль, з вашої тематики література за останні три роки у нашій бібліотеці відсутня. Звертайтесь безпосередньо до медичних бібліотек.
Розділ: Бібліотеки. Архіви

Код: 5211  Допоможіть, будь ласка, знайти літературу на тему "Організаційні документи в роботі бібліотеки"... Дуже дякую.  Вгору  

1.      65.050.286 Б 59 Бибик, С. П. Ділові документи та правові папери : довідникове видання / С.П. Бибик, Г.М. Сюта. - Х. : Фоліо, 2006. - 493 с. - (Бібліотека державної мови).

2.      78.34(4УКР)б Б 59 Бібліотека в правовому полі / М-во культури і туризму України, Нац. парлам. б-ка України ; уклад. С. Онищенко. - Довід. вид. - К. : НПБУ, 2010. - 164 с.

3.      65.9(4УКР)24 К 47 Класифікатор професій (ДК 003:2005) / відп. за вип. : Є. К. Пашутинський. - К. : КНТ, 2008. - 512 с. - (Кадри підприємства).

4.      67.9(4УКР)305 П 61 Посадові інструкції (керівники). Ч. 2 : з можливістю копіювання / відп. за вип. : Є. К. Пашутинський. - 3-є вид., стер. - К. : КНТ, 2007. - 92 с.

5.      Інструкція про організацію та порядок обміну, перерозподілу і розповсюдження документів серед бібліотек України через систему обмінних фондів : Затверджено наказом Міністерства культури і мистецтв України 23.03.2005 р. №152. Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 30.03.2005 р. за №347/10627 // Інформаційний бюлетень (додаток до журналу "Бібліотечна планета"). - 2005. - № 2. - С. 6-12.

6.      Щербак, В. Документація у шкільній бібліотеці / В. Щербак // Шкільна бібліотека. - 2005. - № 5. - С. 33-43.

Розділ: Бібліотеки. Архіви

Код: 5210  Доброго дня.Допоможіть будь-ласка підібрати літературу по темі "Аналіз фомування і розміщення капіталу підприємства". Завчасно дякую.  Вгору  

Аналіз формування і розміщення капіталу підприємств

 1. 65.9(4УКР)29 Е 45 Економіка інноваційного підприємства : навч. посіб. для студ. вузів / О. Є. Кузьмін [та ін.]. – Л. : Львівська політехніка, 2009. – 456 с.
 2. 65.40 З–41 Зборовська, О. М. Логістичні аспекти управління оборотним капіталом промислових підприємств : монографія / О. М. Зборовська. – Д. : Дніпропетр. ун-т економіки та права, 2008. – 200 с.
 3. 65.29 К 20 Капітал, основні та оборотні засоби підприємства : навч. посіб. для студ. вузів / П. В. Круш [та ін.]. – 2–е вид., доп. і переробл. – К. : ЦУЛ, 2008. – 328 с.
 4. 65.29 К 84 Круш, П. В. Капітал та основні засоби підприємства : навч. посіб. / П.В. Круш, В.І. Подвігіна, О.В. Клименко. – К. : Центр навчальної літератури, 2005. – 168 с.
 5. 65.052.9(4УКР) П 37 План рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов'язань і господарських операцій підприємств і організацій : інстр. про застосування / відп. за вип. : Є. К. Пашутинський. – К. : КНТ, 2008. – 136 с.
 6. 65.052.9(4УКР)229я73 С 64 Сопко, В. В. Бухгалтерський облік капіталу підприємства (власності, пасивів) : Навч. посіб. для студ. вузів / В.В. Сопко. – К. : Центр навчальної літератури, 2006. – 312 с.
 7. 65.9(4УКР)26 Ф 53 Філіна, Г. І. Фінансова діяльність суб'єктів господарювання : навч. посіб. для студ. вузів / Г. І. Філіна. – 2–е вид., переробл. та доп. – К. : ЦУЛ, 2009. – 320 с.
 8. 65.26 Ш 35 Швиданенко, Г. О. Управління капіталом підприємства : навч. посіб. / Г. О. Швиданенко, Н. В. Шевчук. – К. : КНЕУ, 2007. – 440 с.
 9. 65.9(4УКР)29–571.16 Я 72 Яремко, І. Й. Знос і амортизація необоротних активів – інструмент оцінки капіталу підприємства : монографія / І.Й. Яремко. – Л. : Новий Світ–2000, 2005. – 148 с.
 10. Баліцька В. Капітал суб'єктів господарювання України: формування та розміщення / В. Баліцька // Вісник КНТЕУ. – 2007. – № 5. – С. 38–47.
 11. Барилюк, І.В. Діагностика впливу факторів економічного середовища на формування фінансового капіталу компаній / І. В. Барилюк, М. В. Рубаха // Фінанси України. – 2013. – № 9. – С. 104–117.
 12. Варналій, З. С. Взаємозв'язок капіталізації та фінансової безпеки підприємств / З. С. Варналій, М. Я. Лотоцький // Формування ринкових відносин в Україні. – 2013. – № 5. – С. 96–101.
 13. Гринь, Т. Первинне розміщення цінних паперів українських емітентів на міжнародних ринках капіталу / Т. Гринь // Ринок цінних паперів України. – 2007. – № 3/4. – С. 39–44.
 14. Карпенко, Г.В. Проблеми та перспективи залучення інвестиційного капіталу українськими підприємcтвами на світових фондових ринках шляхом ІРО / Г. В. Карпенко // Фінанси України. – 2008. – № 10. – С. 89–94.
 15. Пірс, Т. Залучення капіталу шляхом розміщення акцій на фондових біржах / Т. Пірс, В. Бондарчук // Фінансовий ринок України : Інформаційно–аналітичний бюлетень. – 2011. – № 12. – С. 9–11.
 16. Ушеренко, С. В. Управління капіталом підприємства: напрями оптимізації структури / С. В. Ушеренко, М. В. Ляшенко // Формування ринкових відносин в Україні. – 2013. – № 5. – С. 127–131.
 17. Фищук, І. М. Процеси інтернаціоналізації  операцій  ІРО в умовах трансформаційної  економіки / І. М. Фищук // Економіка. Фінанси. Право. – 2010. – № 12. – С. 28–31.
 18. Фищук, І.М. Структура фондового ринку в контексті ІРО / І. М. Фищук // Інвестиції: практика та досвід. – 2011. – № 14. – С. 54–57.
 19. Череп, А. В. Венчурні фонди як засіб акумулювання та розміщення венчурного капіталу: досвід України / А. В. Череп, В. О. Лігузова // Формування ринкових відносин в Україні. – 2010. – № 6. – С. 92–96 : мал.
 20. Школьник, І. О. Визначення впливу операцій ІРО на капіталізацію економіки України як одне з пріоритетних джерел її економічного зростання / І. О. Школьник, С. В. Червякова // Актуальні проблеми економіки. – 2012. – № 5. – С. 287–297.
Розділ: Бібліотеки. Архіви

Код: 5209  Доброго дня! Допоможіть підібрати літературу за темою "Методика аудиту витрат на виробництво в умовах застосування комп'ютерних інформаційних систем".  Вгору  

Методика аудиту витрат на виробництво в умовах застосування комп'ютерних інформаційних систем

1.     65.053І-23 Іванюта, П. В. Управлінські інформаційні системи в аналізі та аудиті : навч. посіб. / П. В. Іванюта. – К. : ЦУЛ, 2007. – 180 с.

2.     65.053 І-23 Івахненков, С. В. Комп'ютерний аудит: контрольні методики і технології : монографія / С. В. Івахненков. – К. : Знання, 2005. – 286 с.

3.     65.053с51я73 П 80 Прокопенко, И Ф. Анализ финансово-хозяйственной деятельности предприятий с применением ПК : учеб. пособие для студ. вузов / И. Ф. Прокопенко, В. И. Ганин , В. В. Москаленко. – К. : ЦУЛ, 2006. – 336 с.

4.     65.053 С 91 Суха, О. Р. // Регулювання аудиторської діяльності та її інформаційне забезпечення /Аудит : навч. посіб. / О. Р. Суха. – Л. , 2009. – С. 25-65.

5.     Івахненков, С. Аудиторське програмне забезпечення для аналізу даних: перший український досвід / С. Івахненков // Бух. облік і аудит. –   2009. – № 10. – С. 38-44.

6.     Качалай, В. В. Нормативно-правове забезпечення обліку витрат виробництва та промислового костінгу на молокопереробних підприємствах / В. В. Качалай // Економіка. Фінанси. Право. – 2013.  – № 3. – С. 51-54.

7.     Семенко, Т. Автоматизація аудиту розрахунків з ПДВ і шляхи її вдосконалення / Т. Семенко // Бух. облік і аудит. – 2012. – № 4. – С. 50-53.

8.     Ус, Р. Л. Аудит інформаційних технологій – новий вид аудиту організацій / Р. Л. Ус // Формув.ринк. відносин в Україні. – 2013. – № 1. – С. 81-86.

9.     Ус, Р. Л. Узагальнена класифікація видів аудиту інформаційних технологій / Р. Л. Ус // Формув. ринк. відносин в Україні. – 2013. – № 2. – С. 143-148.

10. Чайка, В. Методика розрахунку ризику, що виникає при здійсненні аудиту підприємства торгівлі із використанням комп'ютерних систем / В. Чайка // Економіст. – 2010. – № 6. – С. 58-60.

Розділ: Бібліотеки. Архіви

Код: 5208  Доброго дня! Допоможіть, будь ласка, підібрати літературу на тему:"Управління розвитком людського капіталу в системі функціонування інституту охорони здоров'я". Буду дуже вдячна.  Вгору  

Управління розвитком людського капіталу в системі функціонування інституту охорони здоровя

1.      51.1(4УКР) Б 15 Баєва, О. В. Менеджмент організацій. Медичний та фармацевтичний менеджмент : навч. посіб. / О. В. Баєва ; МАУП. - К. : Персонал, 2009. - 336 с.

2.      51.1(4УКР) Б 15 Баєва, О. В. Менеджмент у галузі охорони здоров'я : навч. посіб. для студ. вузів / О. В. Баєва. - К. : ЦУЛ, 2008. - 640 с.

3.      51.1(4УКР) В 54 Вітенко, І. С. Психологічна адаптація сімейного лікаря до професійної діяльності : монографія / І. С. Вітенко. - Вінниця : Нова Книга, 2013. - 132 с.

4.      67.9(4УКР)301 Г 52 Гладун, З. С. Заклад охорони здоров'я: основи правового статусу : навч. посіб. / З. С. Гладун. - К. : Вид-во Європ. ун-ту, 2006. - 223 с.

5.      67.9(4УКР)304-3 З-19 Законодавство України про охорону здоров'я : закони і законодавчі акти. - К. : Юрінком Інтер, 2000. - 526 с. - (Бюлетень законодавства і юридичної практики України ; №7).

6.      65.9(4УКР)24 П 61 Посадові інструкції : керівники; професіонали в галузі лікувальної справи / ред. Є.К. Пашутинський. - К. : КНТ, 2005. - 356 с.

7.      91.9:5 Р 45 Реформування системи охорони здоров'я на Вінниччині: проблеми та перспективи : реком. список л-ри / Вінниц. нац. мед. ун-т ім. М.І. Пирогова ; уклад. О. А. Юрчишина. - Вінниця, 2012. - 34 с.

8.      51.1 С 69 Соціальна медицина та організація охорони здоров'я : посіб. до практ. занять / ред.: Ю. В. Вороненко, В. В. Рудень. - Л. : Новий Світ-2000, 2004. - 376 с. - (Вища освіта в Україні).

9.      51.1(4УКР) Ч-46 Черешнюк, Г. С. Організаційні основи загальної практики - сімейної медицини : посібник / Г. С. Черешнюк, Л. В. Черешнюк ; Вінниц. нац. мед. ун-т ім. М. І. Пирогова. - Вінниця : Вид. Данилюк В. Г., 2013. - 2013 с.

10.  65.9(4УКР) Я 30 Ягодка, А. Г. Соціальна інфраструктура і політика : навч. посіб. / А.Г.Ягодка. - К. : КНЕУ, 2000. - 210 с.

Розділ: Бібліотеки. Архіви

Код: 5205  Добрий день. Допоможіть підібрати літературу на тему: Аналіз доходів від операційної діяльності.  Вгору  

Аналіз доходів від операційної діяльності

 1. Білобловський, С. Елементи апробації моделі операційної діяльності в умовах АТП / С. Білобловський // Економіка. Фінанси. Право. - 2007. - № 2. - С. 24-30.
 2. Вахнюк, С. Застосування продукції моделі організації експертних знань в оцінці операційно-технологічного ризику банку / С. Вахнюк // Вісник Національного Банку України. - 2010. - № 11. - С. 38-40.
 3. Виклюк, М. І. Вплив структур операційних витрат на вибір оптимальної системи оподаткування суб’єктами малого бізнесу: галузевий аспект / М. І. Виклюк, Н. П. Бакеренко // Економіка. Фінанси. Право. - 2013. - № 4. - С. 51-56.
 4. Воротіна, Л. І. Раціональні управлінські рішення як ресурс підвищення ефективності операційної діяльності підприємства / Л. І. Воротіна, А. С. Пятигін // Актуальні проблеми економіки. - 2012. - № 10. - С. 90-94
 5. Кашубіна, Ю. Б. Система показників оцінювання ритмічності операційної діяльності підприємства / Ю. Б. Кашубіна // Актуальні проблеми економіки. - 2011. - № 8. - С. 196-201.
 6. Ніколаєва, В. П. Класифікація доходів з операційної діяльності підприємства / В. П. Ніколаєва // Економіка АПК. - 2009. - № 10. - С. 91-95.
 7. Назаренко, Р. В. Про практичне застосування моделі економічного розміру замовлення / Р. В. Назаренко // Економіка України. - 2013. - № 7. - С. 59-65.
 8. Писарюк, С. Н. Основы управления экономической эффективностью операционной деятельности / С. Н. Писарюк // Актуальні проблеми економіки. - 2010. - № 8. - С. 145-149.
 9. Теравська, Г. Як правильно визначати доходи від операційної діяльності /   Г. Теравська // Податкове планування. - 2012. - № 1. - С. 52-55.
 10. Ткачова, С. С. Еволюція процесного підходу до операційної та управлінської діяльності підприємств / С. С. Ткачова // Вісник Сумського державного університету сер. Економіка. - 2012. - № 2. - С. 68-75.
 11. Цилюрик Г. І. Теоретичні основи організації обліку доходів від операційної діяльності сільськогосподарських підприємств: історичний аспект / Г.І. Цилюрик // Економіка АПК. - 2007. - № 3. - С. 93-98.
 12. Шипилов, М. Залежність операційного прибутку від обсягу діяльності в умовах невизначеності інформації про ціни на продукцію, величину попиту і витрати / М. Шипилов // Бухгалтерський облік і аудит. - 2011. - № 1. - С. 53-55.
 13. Юрченко, О. А. Особливості відображення інших витрат операційної діяльності у фінансовій та внутрішній звітності / О. А. Юрченко // Економіка. Фінанси. Право. - 2013. - № 2. - С. 62-67.
Розділ: Бібліотеки. Архіви

Код: 5203  Доброго дня! Допоможіть будь ласка підібрати літературу до теми "Організація та методика аудиту витрат на виробництво". Буду дуже вдячна.  Вгору  

Організація та методика аудиту витрат на виробництво.

 1.  65.26 Б 61 Білуха, М. Т. Аудит у бізнесі : посібник для бізнесменів / М. Т. Білуха. - Д. : Преском, 1994. - 240 с65.053 С 91 Суха, О. Р.  Аудит : навч. посіб. / О. Р. Суха. - Л. : Новий Світ-2000, 2009. - 284 с. : табл. - (Вища освіта в Україні).
 2. 65.053 У 84 Утенкова, К. О. Аудит : навч. посіб. для студ. вузів / К. О. Утенкова. - К. : Алерта, 2011. - 408 с.
 3. Білуха, М. Контроль витрат виробництва на основі впровадження комплексної активізації ПЕОМ (на прикладі гуматехнічної галузі) / М. Білуха, С. Іваніна // Бухгалтерський облік і аудит. - 2005. - № 5. - С. 59-62.
 4. Гнилицька, Л. Облік і розподіл витрат допоміжних виробництв / Л. Гнилицька // Бухгалтерський облік і аудит. - 2009. - № 4. - С. 11-19.
 5. Качалай, В. В. Нормативно-правове забезпечення обліку витрат виробництва та промислового костінгу на молокопереробних підприємствах / В. В. Качалай // Економіка. Фінанси. Право. - 2013. - № 3. - С. 51-54.
 6. Макаренко А. П. Методика аудиту виробничих витрат / А. П. Макаренко, А. В. Кас'яненко // Держава та регіони. Серія: Економіка та підприємництво : науково-виробничий журнал. - 2012. - № 1. - С. 138-142.
 7. Моссаковський, В. Б. Система контролю витрат виробництва за сучасних умов / В.Б.Моссаковський  // Бухгалтерський облік і аудит. - 2002. - № 9. - С. 29-34.
 8. Мурашко В. М. Контроль операцій, пов'язаних з нормативними витратами продукції під час її приймання, зберігання та транспортування / В. М. Мурашко // Облік і фінанси АПК. - 2010. - № 2. - С. 96-101.
 9. Озеран В. Організаційно-методичні аспекти аудиту витрат і виконаних робіт підрядних будівельних організацій / В.Озеран // Бухгалтерський облік і аудит. - 2000. - № 11. - С. 63-67.
 10. Оспіщев, В. Удосконалення обліку витрат виробництва в підприємствах ресторанного господарства / Віктор Оспіщев // Бухгалтерський облік і аудит. - 2006. - № 3. - С. 16-19.
 11. Положение о представительских расходах // Аудитор України. - 2013. - № 5. - С. 74-81.
 12. Тринька, Л. Виробництво без витрат: реалії вітчизняного обліку або яку собівартість ми визначаємо / Л. Тринька // Бухгалтерський облік і аудит. - 2004. - № 11. - С. 32-38.
 13. Чумаченко, М. Дослідження передумов і припущень при аналізі графіка беззбитковості / М. Чумаченко, І. Бєлоусова // Бухгалтерський облік і аудит. - 2006. - № 5. - С. 3-10.
 14. Юрченко, О. А. Особливості відображення інших витрат операційної діяльності у фінансовій та внутрішній звітності / О. А. Юрченко // Економіка. Фінанси. Право. - 2013. - № 2. - С. 62-67.
 15. Яценко, Л. В. Організаційні аспекти аудиту витрат на підприємствах поліграфічної галузі / Л. В. Яценко // Формування ринкових відносин в Україні. - 2010. - № 2. - С. 141-145 .
Розділ: Бібліотеки. Архіви


Розділи:
Інтернет і телекомунікації [39]
Історія [296]
Бібліотеки. Архіви [342]
Біологія. Медицина [39]
Бухгалтерський облік та аудит [135]
Військове справа. ОБЖ [11]
Вінниччина [197]
Географія. Країнознавство [28]
Держава і право [188]
Екологія [24]
Економіка. Управління. Фінанси [1709]
Електронні бібліотеки, сайти [19]
Етнографія [27]
Кіно. Театр [7]
Комп'ютери і програми [29]
Кулінарія [6]
Культура. Мистецтво. ЗМІ [95]
Літературознавство [190]
Математика. Кібернетика [20]
Мовознавство. Іноземні мови [144]
Музика [22]
Не в тему! (offtopics) [10]
Педагогіка. Освіта. Професії [200]
Політика. міжнародні відносини [54]
Психологія. Психіатрія [55]
Сільське господарство [138]
Словники. Довідники. Енциклопедії [9]
Статистика [6]
Тексти книжок [44]
Техніка. Виробництво. Стандарти [60]
Туризм [12]
Фізика. Астрономія [8]
Філософія. Соціологія. Релігія [67]
Физкультура и спорт [11]
Хімія [8]

Rambler's Top100    
Copyright © ОУНБ ім. К.А.Тімірязєва 1998-2020
Дизайн:Березюк Сергій
Програмування:Мачушенко Дмитро
Всі матеріали на цьому сайті розміщені на умовах ліцензії Creative Commons Attribution 4.0 International, якщо не зазначене інше