ОУНБ ім. К.А. Тімірязєва
  
Наша адреса:
Україна, м. Вінниця,
21100, Соборна, 73
Тел. (0432) 56-27-92
Факс (0432) 67-03-41
 

E-Mail: inform@library.vn.ua

Ми працюємо:

Понеділок - четвер з 10.00 до 19.00,
Субота та неділя з 10.00 до 18.00
П'ятниця - вихідний день
Остання середа кожного місяця - санітарний деньBiblioteka Publiczna im. Zygmunta Jana Rumla w Dzielnicy Praga Południe m.st. Warszawy 
Офiцiйне представництво Президента України
Корпорація Інком
Урядовий портал
Урядова телефонна «гаряча лінія»
Офіційний портал Верховної Ради України
Вінницька ОДА
Вінницька обласна Рада - офіційний інтернет-сайт
Вінницька міська рада
Управління культури і мистецтв Вінницької облдержадміністраціїВіртуальна довідка


Код: 5298  Доброго вечора. Допоможіть підібрати літературу за темою "Партизанська бригада імені Сталіна". Щиро дякую.   Вгору  

Партизанська бригада імені Сталіна

1.     Бабій, М.Л. Партизанськими стежками Вінниччини / М.Л. Бабій, В.І. Кравчук. – О. : Маяк, 1975. – 44 с.

2.     Вінниччина в роки Великої Вітчизняної війни: біль втрат і велич подвигів : альбом / Вінниц. обл. краєзнав. музей ; голова редкол. С. Нешик. – Кіровоград : Імекс-ЛТД, 2013. – 112 с. : іл., фотогр. – Бібліогр.

***

1.     Антонюк, О. Загони народних месників : [про партизан. рух у Вінниц. обл. під час ВВВ] / О. Антонюк // Колорит. – 2005. – 14 трав.

2.     З історії Другої партизанської бригади ім. Сталіна / М.М. Пирогова // Невловимий Саша Жалов: розповідь доньки партизана : до 100-річчя від дня народж. партизана-героя М.С. Корнійчука / авт. тексту М.М. Пирогова ; упорядкув. Ю.П. Нагорний. – Вінниця, 2011. – С. 40-42.

3.     Кондратюк, А. Із щоденника бойових операцій [на Вінниччині. Нотатки командира 1-го партизан. полку ім. Леніна] / А. Кондратюк // Вісті Тепличчини. – 1994. – 7 жовт.

4.     Лисенко, В. З партизанського записника : [партизан. рух на Вінниччині в 1943 р.] / В. Лисенко // Комс. плем'я. – 1984. – 21 лют. – С. 2.

5.     Партизанський ватажок : [про А.Г. Кондратюка і діяльн. партизан. загону на Вінниччині] // Панорама. – 2001. – 25 лип.

6.     Правду не можна поховати... : [із спогадів командира 2-ї партизан. бригади А.Г. Кондратюка] // Невловимий Саша Жалов : розповідь доньки партизана: до 100-річчя від дня народж. партизана-героя М.С. Корнійчука / авт. тексту М.М. Пирогова ; упорядкув. Ю.П. Нагорний. – Вінниця, 2011. – С. 47-56.

7.     Пшук, І. Йшли у похід партизани : [про партизан. рух на Вінниччині] / І. Пшук, Ю. Жугін // Вінниц. правда. – 1991 – 12 лип.

8.     Слободянюк, П.Я. Партизансько-підпільна боротьба на Поділлі в роки Другої світової війни / П.Я. Слободянюк // Краєзнавство. – 2005. – № 1-4. – С. 102-106.

9.     Список партизанів Другої Української партизанської бригади ім. Сталіна // Невловимий Саша Жалов: розповідь доньки партизана : до 100-річчя від дня народж. партизана-героя М.С. Корнійчука / авт. тексту М.М. Пирогова ; упорядкув. Ю.П. Нагорний. – Вінниця, 2011. – С. 136-139.

За більш детальною інформацією звертайтеся, будь ласка, до відділу краєзнавства Вінницької ОУНБ ім. К.А. Тімірязєва.

Розділ: Бібліотеки. Архіви

Код: 5296  Доброго дня. Допоможіть, будь ласка, знайти відповідь на таке питання: "Путівник по довідниках" К.М. Уінчелл - перший бібліографічний путівник універсального змісту.Дякую  Вгору  
 1. Книговедение : энцикл. сл. / ред. кол.: Н. М. Сикорский (гл. ред.) и др. – М.: Сов. энциклопедия, 1982. – 664 с.
 2. Симон, К. Р. История иностранной библиографии / К. Р. Симон ; под ред. С. А. Фейгиной. – Изд. 2-е, испр. – М. : ЛКИ, 2010. – 736 с.
 3. Гудовщикова, И. В. Общая иностранная библиография / И. В. Гудовщикова, К. В. Лютова. – М.: «Книга», 1978. – 224 с.
 4. http://en.wikipedia.org/wiki/Constance_Mabel_Winchell
 5. http://en.wikipedia.org/wiki/Guide_to_Reference
Розділ: Бібліотеки. Архіви

Код: 5295  Доброго дня!!! Допоможіть знайти літературу за темою "Система обслуговування віддалених користувачів у бібліотек". Дякую.  Вгору  

Обслуговування віддалених користувачів бібліотек

1.        Библиотечное обслуживание в информационном веке : ежегод. межведомств. сб. науч. тр. – М. : ГПНТБ России, 2009. – 68 с. – Библиогр. в конце ст.

2.        Бородина, В. А. Библиотечное обслуживание : учеб.-метод. пособие / В. А. Бородина. – М. : Либерея-Бибинформ, 2006. – 168 с. – (Библиотекарь и время. ХХІ век ; вып. № 7).

3.        Справочник информационного работника / под общ. ред. : Р. С. Гиляревского, В. А. Минкиной. – Изд. 2-е, перераб. и доп. – СПб. : Профессия, 2007. – 584 с. – (Библиотека).

4.        Василенко, О. Сучасні аспекти обліку і реєстрації віддалених користувачів бібліотек / О. Василенко // Наукові праці Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського. – 2011. – Вип. 29: Управління бібліотечно-інформаційною діяльністю наукової бібліотеки. – С. 156–163. – Бібліогр. в кінці ст.

5.        Лаврик О. ГПНТБ СО РАН: актуальные проблемы библиотечного строительства / О. Лаврик // Бібліотечний вісник. – 2013. – № 6. – С. 3–8.

6.        Лисенко, Л. В.  Сайт бібліотеки ВНЗ Укоопспілки  «Полтавський університет економіки і торгівлі» як інструмент обслуговування віддалених користувачів / Л. В.  Лисенко // Бібліотекознавство. Документознавство. Інформологія. – 2012. – № 1. – С. 40–46.

7.        Трачук, Л. Електронні бібліографічні ресурси віддаленого доступу на сайтах українських бібліотек / Л. Трачук // Вісник Книжкової палати. – 2008. – № 12. – С. 10 – 13. – Бібліогр. с.13 (7 назв).

Розділ: Бібліотеки. Архіви

Код: 5294  Доброго дня. Допоможіть, будь ласка, підібрати літературу по темі "Управління та вдосконалення системи збутової діяльності підприємства галузі рослинництва". Дуже дякую.  Вгору  

Управління та вдосконалення системи збутової діяльності підприємства галузі рослинництва

1. 65.29 Б 20 Балабанова, Л. В. Управління збутовою політикою : навч. посіб. для студ. вузів / Л.В. Балабанова, Ю.П. Митрохіна ; Донец. нац. ун-т економіки і торгівлі ім. М. Туган-Барановського, Ін-т економіки і упр. – К. : ЦУЛ, 2011. – 240 с.

2. 65.29 Н34 Наумов, В. Н. Управление взаимодействием в системе сбыта: теория, методология, стратегии / В.Н. Наумов. – СПб. : Политехника-сервис, 2011. – 289 с.

3. 65.32 О-77 Островський, П.І. Аграрний маркетинг : навч. посіб. для студ. вузів / П.І. Островський. – К., 2006. – 224 с.

4. Бычков, М. Ф. Учетно-контрольные системы управления производством и сбытом на перерабатывающих предприятиях АПК / М.Ф. Бычков, В.А. Мелихов // Экономика с.-х. и перераб. предприятий. – 2013. – № 3. – С. 25-28.

5. Волощук, Ю. О. Формування та функціонування регіонального ринку плодоовочевої продукції / Ю.О. Волощук // Економіка АПК. – 2011. – № 11. – С. 40-44.

6. Кучер, О.В. Збутова діяльність аграрних підприємств на основі маркетингових стратегій / О.В. Кучер // Економіка АПК. – 2012. – № 4. – С. 49-53.

7. Москалюк, Г. О. Напрями вдосконалення інформаційних функцій управління збутом на сільськогосподарських підприємствах / Г.О. Москалюк // АгроСвіт. – 2012. – № 18. – С. 2-5.
8. Пшенична, М. В. Удосконалення логістичних технологій збутової діяльності підприємств переробної галузі АПК / М.В. Пшенична // АгроСвіт – 2011. – № 21. – С. 60-64.

9. Суховій, А. І. Теоретико-методичні аспекти формування і регулювання плодоовочевого ринку / АІ. Суховій // Економіка АПК. – 2013. – № 9. – С. 127-131.

10. Царук, О. О. Особливості управління збутовою діяльністю підприємства в системі маркетингу / О.О. Царук // Регіон. бізнес-економіка та упр. – 2012. – № 2. – С. 56-60.

Розділ: Бібліотеки. Архіви

Код: 5293  Доброго дня, шановні співробітники Вінницької обласної універсальної наукової бібліотеки імені К. А. Тімірязєва. Красно дякуємо Вам за надану інформацію щодо наявності газети "Свободный Голосъ" (Винница, 1917) у фондах Вашої бібліотеки:) Чи могли б Ви допомогти нам знову, будь ласка? Нас цікавить наявність таких подільських видань у фондах Вінницької обласної універсальної наукової бібліотеки імені К.Л. Тімірязєва: 1. Тульчинские Думские Известия: Орган Городской Управы. - Тульчин, 1917. 2. Свободная Мысль. - Проскуровъ, 1917. 3. Винницкая Мысль. - Винница, 1917. Якщо ці видання наявні у Ваших фондах, то, БУДЬ ЛАСКА, надайте точні дані (бібліографічний запис відповідно до даних у каталожній картці) про кількість наявних номерів (1917 - № ???????). Зазделегідь красно дякую за Вашу оперативну відповідь та допомогу. З повагою, Сергій Блавацький, канд. н. із соц. комун. науковий співробітник Львівської національної наукової бібліотеки ім. В. Стефаника НАН України  Вгору  
Доброго дня! На жаль, потрібних Вам газет у фондах нашої бібліотеки немає. Радимо Вам звернутись за допомогою до Державного архіву Вінницької області та Вінницього обласного краєзнавчого музею.
Розділ: Бібліотеки. Архіви

Код: 5290  Доброго дня, шановні співробітники Вінницької обласної універсальної наукової бібліотеки імені К. А. Тімірязєва. Чи могли б Ви допомогти нам, будь ласка? Справа в тому, що наразі я здійснюю історико-бібліографічне дослідження газети "Свободный Голос" (Винница, 1917 № 1-176). Наскільки я володію інформацією, декілька номерів цього щоденного видання наявні у фондах Вінницького обласного краєзнавчого музею. Питання-прохання: чи наявна ця газета у фондах Вашої бібліотеки? Якщо так, то, БУДЬ ЛАСКА, надайте точні дані (бібліографічний запис відповідно до даних у каталожній картці) про кількість наявних номерів (1917 - № ???????). Зазделегідь красно дякую за Вашу оперативну відповідь та допомогу. З повагою, Сергій Блавацький канд. н. із соц. комун. науковий співробітник Львівської національної наукової бібліотеки ім. В. Стефаника НАН України   Вгору  

Доброго дня! У фондах нашої бібліотеки наявні наступні номери газети «Свободный голос»

 

Свободный голос : ежедн. газ

1917    1, 2, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 (март)

15, 19, 21, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 33, 35 (апр.)

40, 48, 52, 60, 63 (май)

65, 67, 86 (июнь)

119, 120 ,127 ,128, 129, 130, 131, 139 (авг.)

140, 141, 142, 152, 156, 157 (сент.)

163, 164, 165, 169, 170, 171, 172, 173 (окт.)

Розділ: Бібліотеки. Архіви

Код: 5287  Доброго дня. Допоможіть, будь ласка, підібрати літературу по темі " Міжнародні програми ЮНЕСКО в галузі інформаційно-бібліотечної діяльності". Дуже дякую.  Вгору  

Бібліотеки

1. 78.34(4Укр) Н 34 Кравцова, О. Інформаційні бібліотечні та бібліографічні ресурси ЮНЕСКО у сучасному культурному діалозі / О. Кравцова // Наукові праці Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського. - Киiв, 2008. - Вип. 22. - С. 132-137

2. Кравцова О. Бібліотечні ресурси ЮНЕСКО: структура та специфіка інформаційного доступу / О. Кравцова. - // Бібліотечна планета. - 2009. - № 1. - С. 35.

3. Фирсов, В. «Модельный стандарт» и «Руководство для публичных библиотек ИФЛА/ ЮНЕСКО» готовились паралельно / В.Фирсов // Библиотека. - 2002. - № 1. - С. 78-80.

4. Участь у Проекті Асоційованих шкіл ЮНЕСКО / пер. М. Глоба // Відкритий урок: розробки, технології, досвід. - 2003. - № 21/22. - С. 5-16.

5. Про затверження орієнтовного положення про Асоційовані школи ЮНЕСКО в Україні : Наказ Міністерства освіти і науки України № 32 від 31.01.2001 р. // Відкритий урок: розробки, технології, досвід. - 2003. - № 21/22. - С. 17-24.

6. ЮНЕСКО: защита нематериального культурного наследия // Обсерватория культуры. - 2004. - № 2. - С. 92-98.

7. Украина в ЮНЕСКО: новости и события // Відкритий урок: розробки, технології, досвід. - 2005. - № 1/4. - С. 178-181.

8. Кравцова, О. Бібліотечні ресурси ЮНЕСКО: структура та специфіка інформаційного доступу / О. Кравцова // Бібліотечна планета : щоквартальний науково-виробничий журнал. - 2009. - № 1. - С. 35.

9. Савченко, І. М. Міжнародна конференція «Професійна освіта в умовах глобальних викликів» / І. М. Савченко // Професійно-технічна освіта. - 2013. - № 2. - С. 49-52.

10. Андрухович, Ю. Для них ми знову в «сірій зоні» / Ю. Андрухович // Урок української. - 2007. - № 1. - С. 62.

11. Ковальчук , Г. Прграма ЮНЕСКО «Память світу»: діяльність бібліотек, архівів, музеїв зі збереження документального надбання / Г. Ковальчук , Л. Муха // Бібліотечний вісник. - 2007. - № 2. - С. 42-47.

Розділ: Бібліотеки. Архіви

Код: 5286  Доброго дня!!! Допоможіть знайти л-ру за темою "Технології Веб-2.0 як інструмент інтеграції бібліотек до сучасного інформаційного середовища". Дякую.  Вгору  

Технології Веб-2.0 як інструмент інтеграції бібліотек до сучасного інформаційного середовища

 1. Білик, О. Відображення методичної діяльності публічних бібліотек в українському сегменті Інтернету / О. Білик // Бібл. планета. – 2010. – № 4. – С. 12-16.
 2. Красножон, В. М. Електронна мозаїка краєзнавчих бібліографічних ресурсів / В. М. Красножон // Шкіл. бібліотека. – 2012. – № 3. – С. 38.
 3. Мішакіна, Ю. Використання сервісів Web 2.0 та Web 3.0 у навчальному процесі / Ю. Мішакіна // Вісн. Кн. палати. – 2012. – № 9. – С. 31-33.
 4. Соколинский, К. Е. Реализация клиент-ориентированной концепции поиска и корпоративной интеграции в системе построения библиотечного сайта J-ИРБИС WEB 2.0 / К. Е. Соколинский //Науч. и техн. библиотеки. – 2011. – № 11. – С.99-107
 5. Сопіна, І. Технологія WEB-2.0 : сайти, блоги, фотосервіси, карти знань / І. Сопіна // Інформатика. – 2011. – № 37. – С. 16-22.
 6. Фёдоров, А. О. Управление знаниями 2.0 / А. О. Фёдоров // Современ. библиотека. – 2012. – № 1. – С. 45-48.
 7. Якушко, Т. Технології веб 2.0 для бібліотек і користувачів: нові можливості розвитку бібліотечного середовища : посіб. для тренерів за прогр. підвищ. кваліфікації / Т. Якушко, Т. Ярошенко. – К. : Самміт-книга, 2012. – 88 с. – Електрон. версія. – Режим доступу: http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:TR4S8LIbuokJ:www.ekmair.ukma.kiev.ua/bitstream/123456789/1916/1/Yakushko_Yaroshenko_Tekhnolohii%2520Veb%25202.0.pdf+&cd=8&hl=ru&ct=clnk&gl=ua (дата звернення: 24.07.14). – Назва з титул. екрана.
 8. Ярошенко, Т. О. Бібліотека, бібліотекарі та користувачі бібліотек в епоху Веб 2.0: виклики часу / Т. О. Ярошенко // Бібл. планета. – 2011. – № 1. – С. 17-22.
Розділ: Бібліотеки. Архіви

Код: 5285  Як можна отримати єлектронну версію Жуберъ, Ж. "Основы ученія объ электричестве"?  Вгору  

У нашій бібліотеці робота з рідкісними і цінними книгами (до 1940 р. видання) здійснюється безпосередньо у відділі рідкісних і цінних видань.

Розділ: Бібліотеки. Архіви

Код: 5280  Доброго дня. Допоможіть, будь ласка, підібрати матеріали на тему: "Податкова політика радянської влади в подільському селі 1921 - 1929 рр." Заздалегідь дякую.  Вгору  

На Ваш запит щодо інформації про «Податкову політику радянської влади в подільському селі 1921-1929рр.» повідомляємо, що у фонді Вінницької ОУНБ ім. К.А. Тімірязєва є такі матеріали:

Григор’єв, К. Сільський авангард Поділля: [про діяльність комнезамів на Поділлі] / К. Григор’єв // Рабочо-крестьянская газета. – 1924. – 13-14 февраля.

ЗінченкоА.А. Проблеми історії подільського селянства / А.А. Зінченко // Тези доповідей десятої Вінницької обласної історико-краєзнавчої конференції. – Вінниця, 1991. – С.6-7.

Зінченко, А. Як подільських селян перетворили на колгоспників / А. Зінченко // Поділля: навч. посіб. з іст. рідного краю, 1990. – С.127-128.

Зінченко, А. Східне Поділля у 30-і роки ХХ століття / А. Зінченко // Наш край – Поділля, 1992. – С.71-72.

Стадник О. О. Деякі особливості суспільно-політичних процесів у подільському селі в період нової економічної політики: [про створення комнезамів, частин особливого призначення для боротьби з повстанцями та збирання податків] / О. О. Стадник // Наукові записки : зб. наук. пр. Сер. Історія / за заг. ред. П. С. Григорчука. – Вінниця, 2009. – Вип. 15. – С. 224-228.

Поділля в період непу в 1921-1927рр. // Нариси історії Поділля: на допомогу вчителю / Л. В. Баженов [та ін.], 1990. – С.220-241.

 Але радимо також звернутися у Вінницький державний обласний архів.

 

Розділ: Бібліотеки. Архіви

Код: 5264  Доброго дня... Допоможіть знайти інформацію (публікації) про створення електронних каталогів у бібліотеках. Дуже дякую.  Вгору  

Створення електронних каталогів

 1. 78.37 В 37 Вершинин М.И. Электронный каталог: проблемы и решения : [учеб.-практ. пособие] / М. И. Вершинин. – СПб. : Профессия, 2009. – 232 с. : ил. – (Библиотека).
 2. 78.37 К 44 Кисловская, Г. А. Ретроспективная конверсия карточных каталогов : практ. пособие / Г. А. Кисловская. – М. : Либерея–Бибинформ, 2009. – 144 с. : портр. – (Библиотекарь и время. ХХІ век ; вып. № 109).
 3. 78.37 М 67 Митчел, Э. М. Каталогизация и организация электронных ресурсов : практ. пособие для библиотекарей / Энн М. Митчел, Брайан Э. Саррэтт ; науч. ред. пер. Я. Л. Шрайберг ; пер. с англ.: Е. В. Малявской, Э. Г. Азгальдова. – М. : ОМЕГА–Л, 2008. – 231 с. : ил., табл.
 4. 78.37 С 89 Сукиасян, Э. Р. Каталогизация и классификация. Электронные каталоги и автоматизированные библиотечные системы : избр. ст. / Э. Р. Сукиасян. – СПб. : Профессия, 2009. – 536 с. – (Библиотека).
 5. Антоненко, І. Електронні ресурси як об'єкт каталогізації: історія питання, термінологія, форматне забезпечення / І. Антоненко, О. В. Баркова // Бібліотечний вісник. – 2004. – № 2. – С. 11–22.
 6. Берестова, Т.Ф. Поисковые инструменты библиотеки / Т. Ф. Берестова // Библиография. – 2006. – № 6. – С. 18–30.
 7. Довбня, Е. Интернет-версия: удобно, быстро, надёжно : о преимуществах электронного каталога перед карточным / Е. Довбня, И. Митрошин // Библиотека. – 2012. – № 2. – С. 28–30.
 8. Новакова Л. О. Інформаційні продукти і послуги універсальної наукової бібліотеки / Л. О. Новакова // Бібліотечна планета. – 2012. – № 3. – С. 20–23.
 9. Осаула, В. Бібліотечна картково–каталожна ера: класика інформаційно-пошукових систем в електронному середовищі сучасних бібліотек / В. Осаула // Вісник Книжкової палати. – 2009. – № 3. – С. 19 – 22.
 10. Сизых, И. Лингвистическое обеспечение электронного каталога / И. Сизых // Библиотека. – 2009. – № 6. – С. 35–38.
 11. Сукиасян, Э.Р. Квалификационный (систематический) поиск в эпоху электронных каталогов  / Э. Р. Сукиасян // Научные и технические библиотеки. – 2009. – № 9. – С. 47–54.
 12. Татарчук, Л. Трансформація традиційних каталогів в електронну форму для інформаційного забезпечення аграрної науки: з досвіду роботи Державної наукової сільськогосподарської бібліотеки УААН / Л. Татарчук // Вісник Книжкової палати. – 2008. – № 12. – С. 26 – 28.
 13. Терещенко, О. А. Электронный каталог глазами читателя / О. А. Терещенко; Н. А. Яковлева // Библиография. – 2003. – № 3. – С. 23–25.
 14. Шемаєва, Г. Електронні ресурси бібліотек України в інформаційному забезпеченні науки: стан та перспективи розвитку / Г. Шемаєва // Бібліотечна планета. – 2006. – № 4. – С. 21–25.
Розділ: Бібліотеки. Архіви

Код: 5246  формування бібліотечного фонду публічних бібліотек курсова робота  Вгору  

Бібліотечні фонди

1. Осталецька, О. Формування тематичної бази даних стародрукованих картографічних видань XVI-XVIII ст. / І. Осталецька // Бібліотечний вісник. - 2013. - № 4. - С. 32-34.

2. Болдырев, П. А. Функциональная модель управления процесом формирования фонда библиотеки вуза / П. А. Болдырев // Научные и технические библиотеки : Ежемесячный научно-практический журнал для специалистов библиотечно-информационной и смежных отраслей. - 2012. - № 4. - С. 22-29.

3. Самохіна, Н. Архівування інформаційних ресурсів у системі формування електронної бібліотеки / Н. Самохіна // Бібліотечний вісник. - 2012. - № 5. - С. 27-31.

4. Попик, В. Формування вітчизняних ресурсів біографічної інформації: від витоків Національного відродження до здобуття Україною незалежості / В. Попик // Бібліотечний вісник. - 2012. - № 3. - С. 21-31.

5. Костенко, М. Формування вітчизняних електронних інформаційних ресурсів з проблем художньої культури та мистецтва на регіональному рівні / М. Костенко // Бібліотечний вісник. - 2012. - № 3. - С. 37-41.

6. Смаглова, Н. Формування та використання бібліотечно-інформаційних ресурсів: проблеми, досвід, перспективи / Н. Смаглова // Бібліотечний вісник. - 2010. - № 5. - С. 56-59.

7. Юхименко, Ю. Формування електронної документно-інформаційної бази вищого закладу освіти - важливий чинник його розвитку : Міжнародна наукова конференція "Бібліотечно-інформаційний комплекс у контексті розвитку суспільства знань" / Ю. Юхименко // Бібліотечний вісник. - 2009. - № 6. - С. 43-47.

8. Смаглова, Н. Семінар "Бібліотечно-інформаційні ресурси НАН України: формування, збереження , використання" : хроніка наукових подій / Н. Смаглова // Бібліотечний вісник. - 2007. - № 3. - С. 44-46.

9. Омельчук, В. Технології формування інформаційних ресурсів рукописної, друкованої, електронної україніки : міжнародна наукова конференція "Інтелектуальні інформаційні технології у бібліотечній справі" / В. Омельчук, Т. Міцан // Бібліотечний вісник. - 2005. - № 6. - С. 18-21.

10. Чепуренко, Я. Структура , формування та збереження документних фондів президентських бібліотек США / Я. Чепуренко // Бібліотечний вісник. - 2002. - № 2. - С. 22-37.

11. Сорока, М. Інформаційні продукти бібліотек: проблеми  кооперативного формування та суспільного використання / М. Сорока // Бібліотечний вісник. - 2002. - № 1. - С. 27-30.

12. Єрмолаєва, Г. Формування сучасних вимог до менеджера бібліотечних систем відповідно до процесів в українській освітній практиці / Г. Єрмолаєва // Рідна школа. - 2002. - № 5. - С. 54-56.

13. Ковальчук, Г. Традиційні колекції відділів стародруків та рідкісних видань. Проблеми формування. / Г. Ковальчук  // Бібліотечний вісник. - 2001. - № 5. - С. 20-30.

Розділ: Бібліотеки. Архіви

Код: 5243  ОРГАНІЗАЦІЯ РОБОТИ БІБЛІОТЕК З НАДАННЯ ПЛАТНИХ ПОСЛУГ  Вгору  

Бібліотека може надавати платні послуги відповідно до «Бюджетного кодексу України», Законів України «Про культуру», «Про місцеве самоврядування в Україні», на підставі ст. 29 Закону України «Про бібліотеки і бібліотечну справу» (зі змінами, остання редакція від 01.01.2010), Постанови Кабінету Міністрів України №1271 від 12.12.2011 «Про затвердження переліку платних послуг, які можуть надаватися закладами культури, заснованими на державній  та комунальній формі власності», статуту чи положення про бібліотеку, правил користування, затверджених засновником бібліотеки. Також значне місце посідає ряд нормативних документів, що регулюють питання обліку та планування доходів, видатків та витрат бюджетних установ. Їх враховує бухгалтерська служба при визначенні тарифу (вартості) платних послуг та складанні калькуляції. При цьому потрібно врахувати можливості бібліотеки (особливо сільської), платоспроможність населення, кількість читачів, які відносяться до категорії соціально незахищених (дітей, пенсіонерів), для яких традиційно встановлюються пільги. Варто пам'ятати, що введення платних послуг не повинно обмежувати користувачів бібліотеки у їх конституційному праві на отримання інформації.

На основі цих документів готується:

Наказ засновника бібліотеки Про введення платних послуг.

Положення про платні послуги бібліотеки,

Калькуляція цін на кожну платну послугу тощо.

Радимо додатково прочитати:

Кириченко, Г. Вільний доступ до інформації та платні послуги в бібліотеках / Г. Кириченко // Сучасний читач і бібліотека : зб. матеріалів круглого столу, 15-18 верес. 2008 р., м. Сімферополь – К. : Нац. Парламент. б-ка Україна, 2008. – С. 42-58.

Розколупа, Н. Платні послуги в бібліотеках / Н. Розколупа // Бібл. планета. – 2012. – № 1. – С. 25–27.

Добко, Т. Платні послуги довідково-бібліографічні послуги бібліотек: історія і сучасність / Т. Добко // Бібл. вісн. – 2013. – №1. С. 19-28.

Розділ: Бібліотеки. Архіви

Код: 5241  Доброго дня, надайте мені будь-ласка літературу на тему "Бібліотечно-інформаційне обслуговування у бібліотеці користувачів-спеціалістів". Дякую.  Вгору  

Бібліотечно-інформаційне обслуговування у бібліотеці користувачів-спеціалістів

 1. 78.381.9:28 А 43 Актуальні проблеми екологічного інформування громадськості у роботі бібліотек : матеріали Всеукр. конф. для працівників б-к 24-25 берез. 2004 р., м. Чернігів / Всеукраїнська екологічна ліга. – К. : Центр екологічної освіти та інформації, 2005. – 160 с.
 2. 78.34 А 80 Арзуханов, А. С. Эффективность обслуживания в научно–технической библиотеке : метод. пособие / А. С. Арзуханов. – М. : Либерея–Бибинформ, 2007. – 144 с. – (Библиотекарь и время. ХХІ век ; вып. № 74).
 3. 78.3 Б 83 Бородина, В. А. Библиотечное обслуживание : учеб.–метод. пособие / В. А. Бородина. – М. : Либерея–Бибинформ, 2006. – 168 с. – (Библиотекарь и время. ХХІ век ; вып. № 7).
 4. 78.5 Б 87 Брежнева, В. В. Информационное обслуживание: продукты и услуги, предоставляемые библиотеками и службами информации предприятий : учеб.-практ. пособие / В. В. Брежнева, В. А. Минкина. – СПб. : Профессия, 2004. – 304 с. – (Библиотека).
 5. 78.3 К 70 Коряковцева, Н. А. Техники информационно–библиотечной работы : учеб.–практ. пособие / Н. А. Коряковцева. – М. : Либерея–Бибинформ, 2004. – 136 с. – (Библиотекарь и время. ХХІ век ; вып. № 6).
 6. 78.5 М 79 Моргенштерн, И. Г. Справочно–библиографическое обслуживание: теория и практика / И. Г. Моргенштерн. – М. : Либерея–Бибинформ, 2011. – 170 с. : портр. – (Библиотекарь и время. ХХІ век ; вып. № 131).
 7. 78.5 Н 35 Національна сільськогосподарська бібліографія як складова програми інформатизації аграрної галузі Украни : матеріали Всеукр. наук.-практ. конф., м. Київ, 2009 р. – К. : ДНСГБ УААН, 2009. – 229 с.
 8. 78.5 С 13 Савина, И. А. Библиографический язык и глобализирующееся информационное общество : науч.–практ. пособие / И. А. Савина. – М. : Литера, 2008. – 240 с. – (Современная библиотека ; вып. 34).
 9. 78.5 С 21 Сафиуллина, З. А. Информация: ценность и оценка : науч.–практ. пособие / З. А. Сафиуллина. – М. : Либерея–Бибинформ, 2006. – 224 с. – (Библиотекарь и время. ХХІ век ; Вып. 40).
 10. Арсірій, О. Автоматизація спеціалізованого інформаційного обслуговування класів читачів публічної бібліотеки / Олена Арсірій, Людмила Саєнко, Анна Саєнко // Вісник Книжкової палати. – 2011. – № 10. – С. 24–28.
 11. Орлеанська, Н. Тенденції розвитку та використання інформаційних технологій в бібліографічно–інформаційному обслуговуванні фахівців медичної галузі / Орлеанська Н. // Вісник Книжкової палати. – 2004. – № 3. – С. 14 – 18.
 12. Середюк, В. Бібліотека – спеціалістам АПК / В. Середюк // Бібліотечна планета. – 2006. – № 1. – С. 37.
 13. Туровська, Л. Організація спеціалізованого обслуговування читачів Національної бібліотеки імені В. І. Вернадського (1923–2011) / Туровська // Вісник Книжкової палати. – 2012. – № 3. – С. 32–36.
Розділ: Бібліотеки. Архіви

Код: 5239  Доброго дня. У вас є література на тему "Поняття про бібліотечні послуги"? Дякую.  Вгору  

Поняття про бібліотечні послуги

1.      78.5 М 79 Моргенштерн, И. Г. Справочно-библиографическое обслуживание: теория и практика / И. Г. Моргенштерн. – М. : Либерея–Бибинформ, 2011. – 170 с. : портр. – (Библиотекарь и время. ХХІ век ; вып. № 131).

2.      78.3 Б 83 Бородина, В. А. Библиотечное обслуживание : учеб.–метод. пособие / В. А. Бородина. – М. : Либерея–Бибинформ, 2006. – 168 с. – (Библиотекарь и время. ХХІ век ; вып. № 7).

3.      78.3 С 74 Справочник библиотекаря / науч. ред. : А. Н. Ванеев, В. А. Минкина. – Изд. 3–е, испр. и доп. – СПб. : Профессия, 2007. – 496 с. – (Библиотека).

4.      78.5 С 74 Справочник библиографа / ред. : А. Н. Ванеев, В. А. Минкина. – 2–е изд., перераб. и доп. – СПб. : Профессия, 2003. – 560 с. – (Библиотека).

5.      Вилегжаніна, Т. Бібліотечна послуга в сучасному суспільстві: визначення пріоритетів для гарантованого державного фінансування / Т. Вилегжаніна // Бібліотечна планета. – 2005. – № 3. – С. 4–6.

6.      Кашкаров, А. Эффективный менеджмент... Что это значит? : [про додаткоі послугах бібліотеки, що покликані привернути читачів ] / А. Кашкаров // Библиотека. – 2011. – № 1. – С. 20–25.

7.      Симончик, А. Н. Информационный центр поллеского университета / А. Н. Симончик // Современная библиотека. – 2011. – № 3. – С. 88–92.

8.      Трачук, Л. Віртуальна виставка: нова послуга бібліотеки / Трачук Л. // Вісник Книжкової палати. – 2007. – № 11. – С. 36 – 38.

9.      Шепетуха, Л. Онлайнові послуги в бібліотеці / Л. Шепетуха // Бібліотечний форум України : Інформаційний щоквартальний журнал. – 2013. – № 1. – С. 20–21.

Розділ: Бібліотеки. Архіви


Розділи:
Інтернет і телекомунікації [39]
Історія [296]
Бібліотеки. Архіви [342]
Біологія. Медицина [39]
Бухгалтерський облік та аудит [135]
Військове справа. ОБЖ [11]
Вінниччина [197]
Географія. Країнознавство [28]
Держава і право [188]
Екологія [24]
Економіка. Управління. Фінанси [1709]
Електронні бібліотеки, сайти [19]
Етнографія [27]
Кіно. Театр [7]
Комп'ютери і програми [29]
Кулінарія [6]
Культура. Мистецтво. ЗМІ [95]
Літературознавство [190]
Математика. Кібернетика [20]
Мовознавство. Іноземні мови [144]
Музика [22]
Не в тему! (offtopics) [10]
Педагогіка. Освіта. Професії [200]
Політика. міжнародні відносини [54]
Психологія. Психіатрія [55]
Сільське господарство [138]
Словники. Довідники. Енциклопедії [9]
Статистика [6]
Тексти книжок [44]
Техніка. Виробництво. Стандарти [60]
Туризм [12]
Фізика. Астрономія [8]
Філософія. Соціологія. Релігія [67]
Физкультура и спорт [11]
Хімія [8]

Rambler's Top100    
Copyright © ОУНБ ім. К.А.Тімірязєва 1998-2020
Дизайн:Березюк Сергій
Програмування:Мачушенко Дмитро
Всі матеріали на цьому сайті розміщені на умовах ліцензії Creative Commons Attribution 4.0 International, якщо не зазначене інше