ОУНБ ім. К.А. Тімірязєва
  
Наша адреса:
Україна, м. Вінниця,
21100, Соборна, 73
Тел. (0432) 56-27-92
Факс (0432) 67-03-41
 

E-Mail: inform@library.vn.ua

Ми працюємо:

Понеділок - четвер з 10.00 до 19.00,
Субота та неділя з 10.00 до 18.00
П'ятниця - вихідний день
Остання середа кожного місяця - санітарний деньBiblioteka Publiczna im. Zygmunta Jana Rumla w Dzielnicy Praga Południe m.st. Warszawy 
Офiцiйне представництво Президента України
Корпорація Інком
Урядовий портал
Урядова телефонна «гаряча лінія»
Офіційний портал Верховної Ради України
Вінницька ОДА
Вінницька обласна Рада - офіційний інтернет-сайт
Вінницька міська рада
Управління культури і мистецтв Вінницької облдержадміністраціїВіртуальна довідка

Сторінка 6 з 22 < 1234567891011 > До останньої »

Код: 5363  Доброго дня! Підкажіть, будь ласка, які нові послуги запроваджує Ваша бібліотека?   Вгору  

Доброго дня! Перелік додаткових послуг бібліотек приведено в проекті постанови Кабінету Міністрів України «Про внесення змін до Переліку платних послуг, які можуть надаватися бюджетними закладами культури, заснованими на державній та комунальній формі власності» за 2014, а саме:

Додаткові бібліотечні послуги:

·          формування бібліографічних списків для курсових, дипломних та наукових робіт, каталогів для особистих бібліотек і бібліотек підприємств, установ та організацій;

·          підготовка та надання тематичних, фактографічних, аналітичних, адресно-бібліографічних та інших довідок для фізичних та юридичних осіб;

·          користування міжбібліотечним абонементом (пересилання документів), електронна доставка документів;

·          надання послуг з оформлення (комплектування) реєстраційно-облікових документів користувачів бібліотек (квитків, формулярів);

·          позачергове користування літературою підвищеного попиту, рідкісними і цінними книгами і довідниками, продовження терміну користування документами, резервування документів, нічний абонемент та надання у користування документів з читальних залів та бібліотечних фондів у неробочий час (вихідні, неробочі і святкові дні);

·          інформаційно-бібліотечне обслуговування підприємств, установ і організацій;

·          продаж організаціям і громадянам невикористаної літератури з резервних і обмінних фондів бібліотек;

·          пошук інформації в каталогах та базах даних бібліотеки на замовлення користувача;

·          самостійна робота користувача у текстовому редакторі на бібліотечному комп’ютерному обладнанні;

·          запис інформації на електронні носії (СД, флеш-носії тощо);

·          роздрукування інформації з електронних носіїв користувача на бібліотечному обладнанні;

·          надання доступу до Інтернету (якщо інше не встановлено договором з інтернет-провайдером);

·          надання доступу до передплачених баз даних (якщо інше не передбачено договором з власником баз даних);

·          використання електронної пошти;

·          індивідуальне та колективне тематичне інформування про нові надходження документів у вигляді бібліографічних списків;

·          електронна доставка документів, яка здійснюється відповідно до чинного законодавства України в галузі авторського права;

·          ламінування документів користувача;

·          експонування рекламних матеріалів сторонніх організацій в приміщеннях бібліотеки;

·          експонування художніх та фотовиставок, предметів декоративно-ужиткового мистецтва в приміщеннях бібліотеки;

·          організація і проведення в приміщеннях бібліотеки конференцій, симпозіумів, семінарів, концертів, фестивалів, інших заходів культурно-просвітницького характеру;

·          розповсюдження інформаційних матеріалів культурно-просвітницького, наукового, освітнього характеру.

Розділ: Бібліотеки. Архіви

Код: 5362  Провідні українські історики бібліографії: основні напрями досліджень.  Вгору  
 1. 78.53 Б 59 Бібліографічні студії пам’яті бібліографа Ігоря Корнєйчика 20 жовт. 2004 р. : бібліографія / Харк. держ. наук. б-ка ім. В. Г. Короленка ; уклад. В. О. Ярошик. – Х. : ХДНБ, 2004. – 108 с.
 2. 78.53 Б 59 Бібліографічні читання пам’яті українського бібліографа Федора Максименка / Харк. держ. наук. б-ка ім. В. Г. Короленка ; уклад. Т. О. Сосновська. – Х. : ХДНБ, 2002. – 118 с.
 3. 78.54(4УКР)761 С 31 Сенченко, М. І. Книжкова палата України : історія і сьогодення / М.І. Сенченко. – К. : Кн. палата України, 2004. – 164 с. : іл.
 4. 78.5 У 45 Українські бібліографи : біографічні відомості, професійна діяльність, бібліографія. Вип. 3 / М-во культури України, Нац. парлам. б-ка України ; авт.-уклад. Н. І. Абдуллаєва ; наук. ред. В. О. Кононенко. – К. : НПБУ, 2011. – 190 с.
 5. 78.5 У 45 Українські бібліографи : біографічні відомості, професійна діяльність, бібліографія. Вип. 1/ М-во культури і туризму України, Нац. парлам. б-ка України. – К. : НПБУ. – 2008– 232 с.
 6. 78.5 У 45 Українські бібліографи : біограф. відом., проф. діяльн., бібліогр. / М-во культури і туризму України, Нац. парлам. б-ка України. – К. : НПБУ. – 2008. – 240 с.
 7. Березюк, Н. М. Історик і бібліограф Ольга Дмитрівна Багалій-Татаринова / Н. М. Березюк // Бібліотечний форум України. – 2009. – № 4. – С. 39–44.
 8. Вітаємо з ювілеєм! : [ Михайлу Васильовичу Геращенку – 60 років ] // Вісник Книжкової палати. – 2006. – № 9. – С. 48– 49.
 9. Геращенко, М. В. Український бібліограф Нінель Федорівна Королевич : до 75-річчя від дня народження / М.В.Геращенко // Календар знаменних і пам'ятних дат. – К., 2000. – С. 41–47.
 10. Згадуючи про вчителя і колегу // Бібліотечна планета. – 2010. – № 1. – С. 37.
 11. Патока, В. Дослідження спадщини українських бібліографів: історія і сучасність / В. Патока // Вісник Книжкової палати. – 2003. – № 1. – С. 21–23.
Розділ: Бібліотеки. Архіви

Код: 5352  Доброго дня! Допоможіть, будь ласка, знайти літературу для курсової роботи на тему "Інноваційна діяльність бібліотеки". Завчасно дякую!  Вгору  

Інноваційна діяльність бібліотеки

 1. 78.3 Б 59 Бібліотека і розвиток доступу до правової та соціально значущої інформації : зб. матеріалів міжнар. наук. конференції «Інноваційна модель наукової бібліотеки ХХІ століття»: дод. до зб. наук. пр. «Наукові праці Національної бібліотеки України ім. В. І. Вернадського. Вип. 33» / НАН України, Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського, Асоц. б-к України ; наук. ред. Т. Гранчак. – К. : НБУВ, 2012. – 184 с.
 2. 78.3 І-66 Інноваційна діяльність бібліотек в умовах інформатизації та соціально-економічних перетворень суспільства : матеріали обл. міжвід. наук.-практ. конф. 29 листоп. 2011 р.: тези доп. / упоряд. Т. О. Абраїмова ; коректор: О. М. Літуча, Г. Р. Макаревич ; відп. за вип. Н. М. Тітова. – Д. : ДОУНБ, 2012. – 152 с.
 3. 78.38 І-85 Ісаєнко, О. О. Інноваційні бібліотечні технології інформаційного обслуговування : монографія / Олександр Ісаєнко. – К. : НБУВ, 2011. – 158 с.
 4. 78.3 К 30  Качанова Е. Ю. Инновации в библиотеках/ Е.Ю. Качанова. – СПб.: Профессия, 2003. – 318 с. – (Библиотека). – Библиогр.: с. 219–226
 5. 78.34 М 54  Методична діяльність бібліотек: традиції, інновації. перспективи : матеріали регіон. наук.-практ. конференції, присвяченої 100-річчю відділу бібліотекознавства, 2 листоп. 2004 р./ Уклад. О.П. Кунич; Харк. держ. наук. б–ка ім. В.Г.Короленко. –Х. : ХДНБ, 2005. –148 с.
 6. 78.34(4Укр) Н 34 Гарагуля, С. Бібліотека та веб 2.0: зміна фахової парадигми / Сергій Гарагуля // Наукові праці Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського. – К., 2012. – Вип. 34. – С. 91–94.
 7. 78.3 В 42 Глазунова Л. В. Професійні комунікаційні канали для бібліотечних фахівців: ресурси віртуальної служби «Колегам бібліотекарям» Харківської державної наукової бібліотеки ім. В. Г. Короленка / Л. В. Глазунова // Від ХІХ до ХХІ ст. Трансформація бібліотек у контексті розвитку суспільства : матеріали Міжнародної науково-практичної конференції. Харків, 12014 жовтня 2011 р. / Державний заклад «Харківська державна наукова бібліотека ім. В. Г. Короленка ; уклад. О. П. Куніч. – Х., 2011. – (До 125-річчя Харківської державної наукової бібліотеки ім. В. Г. Короленка).
 8. 78.34(4Укр) Н 34 Гриценко, Н. Дистанційна зайнятість працівників бібліотек як один зі шляхів підвищення ефективності інформаційно–аналітичного виробництва / Наталія Гриценко // Наукові праці Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського. – К., 2012. – Вип. 33. – С. 554–561.
 9. 78.34(4Укр) Б 59 Гусева, Е. Н. Инновационный менеджмент для управления библиотекой: возможности и ограничения / Е. Н. Гусева // Библиотеки национальных академий наук: проблемы функционирования, тенденции развития : научно-практический и теоретический сборник / Международная ассоциация Академий наук. – К., 2012. – Вып. 10. – С. 38–43.
 10. 78.3 В 42 Давидова, І. О. Метасистемні трансформації бібліотек України і напрямки їх інноваційного оновлення / І. О. Давидова // Від ХІХ до ХХІ ст. Трансформація бібліотек у контексті розвитку суспільства : матеріали Міжнародної науково-практичної конференції. Харків, 12014 жовтня 2011 р. / Державний заклад «Харківська державна наукова бібліотека ім. В. Г. Короленка ; уклад. О. П. Куніч. – Х., 2011. – С. 146–150.
 11. Зайцева, Л. Н. Маркетинг вашей библиотеки: клиентоориентированный подход / Зайцева Л.Н., А. В. Калинкина // Библиотековедение : научно-практический журнал. – 2013. – № 2. – С. 78–87.
 12. 78.3 В 42 Николаенко, Н. Н. Управление инновационной деятельностью библиотеки. Проблемы и решения / Н. Н. Николаенко // Від ХІХ до ХХІ ст. Трансформація бібліотек у контексті розвитку суспільства : матеріали Міжнародної науково-–практичної конференції. Харків, 12014 жовтня 2011 р. / Державний заклад «Харківська державна наукова бібліотека ім. В. Г. Короленка ; уклад. О. П. Куніч. – Х., 2011. – С. 244–251.
 13. 78.3 Б 59 Осипова И. П. Инновации в библиотеках : (реферат) / И. П. Осипова // Библиотечное дело – ХХI  век : научно–практический сборник. – 2010. – № 2. – С. 63–72.
 14. 78.3 В 42 Прохорова, В. Г. З історії створення та розвитку відділу науково-інформаційного забезпечення інноваційних процесів Харківської державної наукової бібліотеки ім. В. Г. Кололенка / В. Г. Прохорова, Т. С. Антипова // Від ХІХ до ХХІ ст. Трансформація бібліотек у контексті розвитку суспільства : матеріали Міжнародної науково-практичної конференції. Харків, 12014 жовтня 2011 р. / Державний заклад «Харківська державна наукова бібліотека ім. В. Г. Короленка ; уклад. О. П. Куніч. – Х., 2011. – С. 93–101. – (До 125-річчя Харківської державної наукової бібліотеки ім. В. Г. Короленка).
 15. 78.34(4Укр) Н 34 Шемаєва Г. Упровадження інновацій бібліотеками України та їх трансфер / Г. Шемаєва // Наукові праці Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського. – К., 2013. – Вип. 38. – С. 8–17.
 16. Бражникова С.А. Инновации в библиотеках: теоретические и методические аспекты/ С.А. Бражникова // Библиография. – 2003. – № 4. – C. 35–47
 17. Шевченко І. Роздуми про сутність та значення бібліотечних інновацій у процесі змін/ І. Шевченко // Бібліотечна планета. – 2007. – № 3. – С.6–8. –Бібліогр.: 2 назви
 18. Василишина В. Сучасними методами бібліотечної роботи формуємо у студентів потяг до інновацій/ В. Василишина // Бібліотечна планета. – 2007. – № 3. – С.15–17
 19. Марченко Т. Інновації в обслуговуванні користувачів: здобутки і проблеми/ Т. Марченко // Бібліотечна планета. – 2007. – № 2. – С.31–32.

Шановний користувачу! Пропонуємо вам також скористатись віртуальним бібліографічним списком http://old.library.vn.ua/includes/inform_prostir_biblioteku

Розділ: Бібліотеки. Архіви

Код: 5340  Доброго дня, шановні колеги! Чи є у Вашій бібліотеці історична повість Василя Туркевича "Тіара скіфського царя". Дякуємо.  Вгору  

84.4УКР6-4 Т 88 Туркевич, В. Д. Тіара скіфського царя : Повісті / В.Д. Туркевич. - К. : Укр. письменник, 2003. - 160 с. - (Проза XXI)

Розділ: Бібліотеки. Архіви

Код: 5337  Доброго вечора ! Допоможіть, будь ласка, зібрати літературу для курсової на тему : "Православна традиція війська запорозького".  Вгору  

Православна традиція війська запорозького

 1. 63.3(4УКР)46 Наливайко, Д. Козацька християнська республіка (Запорозька Сiч у західноєвропейських літературних пам'ятках) / Д. Наливайко. – К. : Днiпро, 1992. – 496 с.
 2. 63.3(4УКР)46 Ч-96 Чухліб, Т. Козаки та Яничари. Україна у християнсько-мусульманських війнах 1500-1700 років / Т. Чухліб. – К. : Києво-Могилянська академія, 2010. – 446 с.
 3. 63.3(2УК)4 Я 22 Яворницький, Д. І. Історія запорізьких козаків. У 3 т. Т. 1 / Д. І. Яворницький ; з рос. пер. І. Сварник. – Л. : Світ, 1990. – 319 с. : іл.
 4. Багдасаров, Р. Земний образ ангельского воїнства. Запорозька Січ як православний лицарський орден / Р. Багдасаров // Людина і світ. – 1997. – № 3. – С. 15–24 : іл.
 5. Згурец, Г. Гетьман Сагайдачний та Ієзекіїл Курцевич у взаємодії на славу козацтву / Г. Згурец // Армія України. – 1997. – 5, 14 січ.
 6. Лимар, І. Лицарі православ'я чи «єретичні сини»? / І. Лимар // Людина і світ. – 2004. – № 9. – С. 43–51.
 7. Сас, П. М. Посольство Війська Запорозького до московського царя Михайла Федоровича (1620 р.) : наукове видання / П. М. Сас // Український історичний журнал. – 2004. – № 1. – С. 3–20. – (Закінчення. Початок див.: Укр. іст. журн.2003.№ 6).
 8. Сергієнко, Г. Православна віра і церква в духовній культурі запорожців / Г. Сергієнко // Історія України. – 1998. – № 16. – С. 1–3.
 9. Супруненко, П. «Лицарі православ'я» чи «єретичні сини»? : про ставлення запорожців до релігії / П. Супруненко // Людина і світ. – 1966. – № 10. – С. 56–57.
Розділ: Бібліотеки. Архіви

Код: 5327  Допоможіть знайти біографію Бурдейного - це професор Каліфорнійського університету.  Вгору  
На жаль, такої інформації у бібліотеці немає. Радимо вам звернутись до Вінницької загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 4 ім. Д. І. Менделєєва.
Розділ: Бібліотеки. Архіви

Код: 5325  Допоможіть знайти л-ру, за темою: "Роль і завдання публічних бібліотек у допомозі людям з обмеженими можливостями" Дякую!!!  Вгору  

Бібліотеки

1. 88.59 Б 86 Бочелюк, В. Й. Психологія людини з обмеженими можливостями : навч. посіб. для студ. вузів / В. Й. Бочелюк, А. В. Турубарова. - К. : ЦУЛ, 2011. - 264 с.

2. 32.973 Е 50 Електронні інформаційні ресурси: створення, використання, доступ : до 50-річчя створення ВНТУ: зб. матеріалів Республ. наук.-практ. Інтернет-конф., м. Вінниця, 12 - 18 квіт. 2010 р. - К. : Кондор, 2010. - 330 с

3. Лівінська Н. Інтернет-технології в бібліотеці для дітей: нові можливості сприяння освіті / Н. Лівінська // Бібліотечна планета. - 2004. - № 2. - С. 22-25.

4. Посвистак О. Інформаційний простір бібліотеки: нові технології - нові можливості / О. Посвистак // Персонал. - 2005. - № 4. - С. 42 - 45.

5. Шестопал І. Широкі можливості для спілкування / І. Шестопал // Бібліотечна планета. - 2004. - № 3. - С. 12-14.

6. Киося О. Опыт немецких коллег / О. Киося // Здоровье детей. - 2010. - 1-15 вересня, №17 . - С. 37-40. - газ.

7. Київська В. В. Інклюзивна освіта. Проект «Рівний - рівному» / В. В. Київська, Ю. В. Пастухова // Управління школою: основа професійного зростання. - 2013. - № 13/15. - С. 71-80.

Розділ: Бібліотеки. Архіви

Код: 5323  Добрый день! Меня интересует зарождение и развитие спорта (точнее, в первую очередь - футбола) в Виннице и области. Газетные публикации, архивные материалы, рукописи (например, Брилинга и других). Что бы вы мне посоветовали? В Виннице не живу уже более 15 лет, бываю наездами. Куда, помимо Тимирязевки, можно обратиться, где могут храниться архивы облспорткомитета, горспорткомитета, областной федерации футбола? Огромное спасибо за помощь!  Вгору  

Історія футболу

1.     Барський, М. Перші 50 років вінницького футболу : [про ювілей вінниц. команди майстрів з футболу] / М. Барський // 20 хвилин. – 2008. – 9 черв. – С. 22-23 : фото.

2.     Брилинг, Г. Воспоминания о Вячеславе Кореневе / Г. Брилинг // Вінниц. альб. 1999 : літ.-худож. та історико-краєзн. альм. – Вінниця, 2000. – С. 303-312.

3.     Даниелян, С. И грянул бой... Футбольный бой! : [до 40-річчя Вінниц. футбол. команди «Локомотив»] / С. Даниелян // 9 вал. – 2003. – 16 квіт. – С. 4.

4.     Кавун, М. Ковалівському футболу – 80 років : [Футбол. центр в Немирів. р-ні] / М. Кавун // Вінниччина. – 2005. – 25 лют.

5.     Котов, В. Вінницький футбол відсвяткував 50-річчя / В. Котов // RIA. – 2008. – 11 черв. – С. 30.

6.     Котов, В. Вінницькому футболу – 100 років! : [про VI звітно-виборну конф. Вінниц. спорт. громад. орг. «Обласна федерація футболу»] / В. Котов // Вінниц. газ. – 2011. – 18 лют. – С. 13. – (Спец. вип. газ. «П’ятниця»).

7.     Лозовський, І.Р. Олімпійці та зірки спорту Вінниччини: історія, факти, люди : зб. нарисів : в 2 т. Т. 1 / І.Р. Лозовський. – Вінниця : Логос, 2001. – 816 с.

8.     Ярославський, В. Бар футбольний : [огляд розвитку футболу в Бар. р-ні] / В. Ярославський // Барчани. – 2007. – 21, 28 лип. – С. 14 : фото.

9.     Лесик, А. Все о футболе : энцикл. / А. Лесик, Е. Шейкина. – Х. : Ранок : Веста, 2011. – 160 с. : цв. ил.

10. Ружицький, С. Футбол зашел в тупик : [про проблеми та перспективи розвитку футболу на Вінниччині] / С. Ружицький // 20 хвилин. – 2005. – 22 квіт. – С. 19.

11. Футбольний клуб «Нива» не зникне, якщо з’явиться спонсор : [про історію Вінниц. футбол. клубу, та пробл. місцев. футбол. команди «Нива»] // RIA. – 2012. – 6 черв. – С. 10 : кол. фото.

Організації

Державний архів Вінницької області--

Адреса: м. Вінниця, вул. Соборна, 17 (1 корпус), Пирогова, 12 (2 корпус), тел. (0432) 53-06-17, тел. (0432)35-81-32

Електронна пошта: vinn_archive@ukr.net

Вінницька спортивна громадська організація Обласна Федерація Футболу

Адреса: м. Вінниця, вул. 50-річчя Перемоги, 7, кімната 302-304.

Тел./факс: +38 (0432) 27-27-92, +38 (0432) 27-64-50;

Електронна пошта: vinoff7@ukr.net

Вінницький обласний краєзнавчий музей

Адреса: м. Вінниця вул. Соборна, 19

тел.: 8 (0432) 35-31-30

Тел./факс: 8 (0432) 35-31-28

Електронна пошта: vkm@inbox.vn.ua

http://vinnytsia-museum.in.ua/

За більш детальною інформацією звертайтеся, будь ласка, до відділу  краєзнавства Вінницької ОУНБ ім. К.А. Тімірязєва. 

Розділ: Бібліотеки. Архіви

Код: 5322  Доброго дня!!! Допоможіть знайти літературу, за темою: Галузеві книгозбірні загальнодержавного значення: функціональне призначення. Дякую.  Вгору  

Галузеві книгозбірні загальнодержавного значення: функціональне призначення.

 1. 78.34(4УКР) Б 59 Бібліотеки України загальнодержавного значення: історія і сучасність : зб. ст. / НАН України, НБУ ім. В.І. Вернадського ; ред. : О. С. Онищенко. – К. : НБУВ, 2007. – 253 с.
 2. 78.3 В 42 Від ХІХ до ХХІ ст.: трансформація бібліотек у контексті розвитку суспільства [Текст] : до 125-річчя Харківської державної наукової бібліотеки ім. В.Г. Короленка: матеріали Міжнар. наук.-практ. конф., Харків, 12–14 жовт. 2011 р. / уклад. О. П. Куніч ; відп. за вип. В. Д. Ракитянська. – Х. : ІРІС, 2011. – 368 с.
 3. 91.9:78 Д 36 Державна історична бібліотека України (1939–2009) : бібліограф. покажч. / укл. : В. П. Кисельова, Т. С. Кудласевич, О. В. Михайлова ; ред. : С. І. Смілянець. – К. : Арістей, 2009. – 132 с.
 4. 4(4УКР) Д 36 Державна історична бібліотека України: історія, сучасність, майбутнє : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф., приуроченої до 70-річчя засн. Держ. істор. б-ки України 24–25 верес. 2009 р. – К. : Арістей, 2009. – 276 с.
 5. 91.9:78 Д 36 Державна науково-педагогічна бібліотека України імені В. О. Сухомлинського (1999–2009) : бібліограф. покажч. вид. б-ки та л-ри про її діяльність / Нац. акад. пед. наук України, ДНПБ України ім. В. О. Сухомлинського ; упоряд. Т. Ф. Букшина [и др.] ; наук. ред.: П. І. Рогова, Т.Ф Букшина ; бібліограф. ред. Л. І. Самчук ; літ. ред. І. П. Білоцерківець. – К. : [б. в.], 2010. – 208 с. : портр.
 6. 78.34(4УКР) В 76 Воскобойнікова-Гузева, О. Наукові видання у фонді Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського : монографія / О. Воскобойнікова–Гузева. – К. : НБУВ, 2004. – 177 с.
 7. 78.34(4УКР) Л 64 Літопис Національної парламентської бібліотеки України : монографія. Ч. IV : 1967–1991 рр. / М-во культури України, Нац. парлам. б-ка України ; авт. кол.: П. Гапченко, С. Зворський ; наук. ред. З. Савіна. – К. : НПБУ, 2011. – 136 с.
 8. 78.34(4УКР) Р 59 Рогова, П. І. Модель всеукраїнського галузевого інформаційного ресурсу на базі Державної науково–педагогічної бібліотеки України імені В. О. Сухомлинського (описова) / П. І. Рогова, Н. В. Вараксіна ; Нац. акад. пед. наук України, ДНПБ України ім. В. О. Сухомлинського. – К. ; Вінниця : Нілан-ЛТД, 2010. – 80 с.
Розділ: Бібліотеки. Архіви

Код: 5316  Доброго дня. Допоможіть будь ласка підібрати літературу до теми "Магдебурзьке право на Поділлі". Дякую.  Вгору  

Магдебурське право на Поділлі

 1. 67.3(4УКР) Г 74 Гошко, Т. Д. Нариси з історії магдебурзького права в Україні (ХVІ – початок ХVІІ ст.) : монографія / Т. Д. Гошко. – Л. : Афіша, 2002. – 255 с.
 2. 67.3(4УКР) К 78 Крамар, С. І. Місто Кам'янець на Поділлі у XIV–XVIII століттях: магдебурзьке право, судочинство та самоврядування громад : іст.-прав. нарис / С. І. Крамар. – Кам'янець-Подільський : Медобори–2006, 2010. – 336 с. : іл.
 3. 63.3(4УКР–4ВІН)4 О–80 Отамановський, В. Д. Вінниця в XIV–XVII століттях / В. Д. Отамановський. – Вінниця : Континент–ПРИМ, 1993. – 464 с.
 4. 91.9:67+67.3(4УКР) І 90 Історія магдебурзького права в Україні : бібліогр. покажч. / Вінниц. обл. універ. наук. б-ка ім. К.А.Тімірязєва ; уклад. О. Подзолкіна. – Вінниця, 2003. – 17 с.
 5. 63.3(4УКР) В 48 Бакалець, О. А. Магдебурзьке право на території України в дослідженнях українських науковців і краєзнавців ХІХ – початку ХХІ ст. : [в т.ч. включено інформацію і про Поділля] / О. А. Бакалець // Наукові записки : зб. наук. пр. Сер. Історія / Вінниц. держ. пед. ун-т ім. М. Коцюбинського; за заг. ред. П. С. Григорчука. – Вінниця, 2011. – Вип. ХІХ. – С. 295–301.
 6. 63.3(0) В 48 Мельничук, О. Магдебурзьке право міста Вінниці в дослідженнях В. Д. Отамановського / О. Мельничук  // Вінниц. держ. педагог. у-т ім. М. Коцюбинського. Наук. записки. Сер. Історія : зб. наук. пр. – Вінниця : ВДПУ ім. М. Коцюбинського, 2005. – С. 242 –244.
 7. 63.3(0) В 48 Мельничук, І. П. Магдебурзьке право на Вінниччині / І. П. Мельничук // Наукові записки Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського. Серія: Історія. – Вінниця, 2003. – Вип. 6. – С. 122–125.
 8. Відкриття пам’ятного знаку біля міської ради : [до 470-ї річниці надання м.Бару Магдебурзького права. Є фото] // Барчани. – 2010. – 8 жовтня. – С. 1.
 9. Дорош, М. Що таке Магдебурзьке право ? : [краєзнавець про феодальне міське право та надання його м. Хмільнику в 1448 році] / М. Дорош // Подолія. – 2004. – 28 вересня.
 10. Йолтуховський, М. Магдебурзьке право у нашому краї : [з історії м. Бар, є фото] / М. Йолтуховський // Барчани. – 2010. – 2 квітня. – С. 6.
 11. Лисий, А. Вінницька магдебургія очима Валентина Отамановського : [історія Вінниці  у XIV– XVII століттях] / А. Лисий // Вінницька газета. – 2008. – 11 вересня. – С. 1.
 12. Медведєва, І. Величні століття : [в 2013 року виповниться 565 літ відтоді, як Хмільник – перший на сучасній Вінниччині й раніше за Київ – отримав Магдебурзьке право] / І. Медведєва // Вінниччина. – 2013. – 13 березня. – С. 7 : фотогр.
 13. Отамановський, В. Д. Развитие городского строя на Украине в ХІV–ХVІІІ вв. и магдебургское право / В. Д. Отамановський // Вопросы истории. – 1958. – № 3. – С. 122–135.
 14. Пам'ятний знак на честь надання магдебурзького права встановлять у мерії // Новини Вінниччини. – 2008. – 30 квітня. – С. 2.
 15. Соломонова, Т. Р. "SAXON" як звід законів Магдебурського права : [у відділі рідкісних і цінних видань ОУНБ ім. К.А.Тімірязєва зберігається один з ранніх варіантів зводу] / Т. Р. Соломонова // Пульсуючі джерела. – 2008. – 24 липня. – С. 6.
Розділ: Бібліотеки. Архіви

Код: 5315  Доброго дня! Допоможіть підібрати літературу, за темою: "Еволюція письма та оформлення рукописної книги на українських землях". Дякую.  Вгору  

Еволюція письма та оформлення рукописної книги на українських землях

 1. 81.4 Б 87 Брайчевський, М. Ю. Походження слов'янської писемності / М. Ю. Брайчевський. – 3-е вид. – К. : Києво-Могилянська академія, 2007. – 154 с.
 2. 81.411.1-0 В 53 Висоцький, С. О. Київська писемна школа Х–ХІІ ст.  : до історії української писемності / С.О. Висоцький. – Л. : М.П. Коць, 1998. – 247 с.
 3. 81.41 Д 60 Додонов, И. Ю. Истоки славянской письменности / Игорь Додонов. – М. : Вече, 2008. – 384 с.
 4. 76.115.2+76.116.3(4УКР) Г 17 Гальченко, О. М. Оправа східнослов'янських рукописних книг та стародруків в Україні: історія, структура, опис : наукове видання / О.М. Гальченко. – К. : НБУВ, 2005. – 376 с.
 5. 78.34(4УКР) Г 56 Гнатенко, Л. А. Слов’янська кирилична рукописна книга XIV ст. з фондів інституту рукопису Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського : каталог: кодиколого-орфограф. дослідж. Палеограф. альб. / Л. А. Гнатенко. – К. : НБУВ, 2007. – 266 с.
 6. 78.34(4УКР) Г 56 Гнатенко, Л. А. Слов'янська кирилична рукописна книга XV ст. з фондів інституту рукопису Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського : каталог / Л. А. Гнатенко. – К. : НБУВ, 2003. – 193 с.
 7. 78.34(4УКР) Г 56 Гнатенко, Л. А. Слов’янська кирилична рукописна книга ХІІ–ХІІІ ст. з фондів Інституту рукопису Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського : каталог, кодиколого-палеографічне та графіко-орфоргаф. дослідження, палеограф. альб. / Людмила Гнатенко ; голов. ред. Л. А. Дубровіна ; НАН України, Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського. – К. : НБУВ, 2012. – 154 с.
 8. 76.115.3(4УКР) З–30 Запаско, Я. П. «Доброписці тоді славні Були» : (нариси з історії укр. рукопис. мистецтва) / Я.П. Запаско. – Л. : Афіша, 2003. – 176 с.
 9. 76.11 З–30 Запаско, Я. П. Пам'ятки книжкового мистецтва. Українська рукописна книга / Я. П. Запаско. – Л. : Світ, 1995. – 480 с. : іл.
 10. 91.9:78 К 43 Кириличні рукописні книги у фондах Львівської наукової бібліотеки ім. В. Стефаника НАН України. Т. 1 : XI–XVI ст. : каталог. / уклад. М. М. Кольбух [та ін.]. – Л. : ОРІЯНА–НОВА, 2007. – 522 с.
 11. 76.11 К 53 Книжкова та рукописна культура: історія, методологія, джерельна база : тези доп. і повідомл.: міжнар. наук. конф. (Львів, 17–18 трав. 2012 р.) / Центр незалежних історичних студій, Ін-т історії України НАН України, Канадський ін-т укр. студій Альбертського ун-ту, Нац. ун-т «Львівська політехніка» ; упорядкув. і наук. ред. Л. Головатої. – Л. : ЦНІС, 2012. – 168 с.
 12. 76.115.3 О–75 Осокина, Е. А. Описание обиходного переплета кириллических рукописных книг : VI Школа-семинар повышения квалиф. сотрудников, начинающих работу с кириллическими рукопис. и печат. книжн. памятниками XV–XVII вв. : метод. рек. / Е.А. Осокина ; Гос. музей-заповедник «Ростовский Кремль». – Ростов, 2006. – 22 с.
 13. 81.4 П 17 Папина, А. Ф. Происхождение славянской письменности / А. Ф. Папина. – Изд. 4–е. – М. : ЛИБРОКОМ, 2009. – 208 с.
 14. 76.11 Р 85 Рукописна та книжкова спадщина Украіни : археограф. дослідж. унікальних архів. та бібл. фондів. Вип. 14 / НАН України, Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського, Ін-т рукопису Нац. б-ки Укр. ім. В. І. Вернадського ; відп. ред. Л. А. Дубровіна. – К. : НБУВ, 2010. – 420 с.
 15. 76.11 Р 85 Рукописна та книжкова спадщина Украіни : археограф. дослідж. унікальних архів. та бібл. фондів. Вип. 16 / НАН України, Нац. б-а України ім. В. І. Вернадського, Ін-т рукопису Нац. б-ки Укр. ім. В. І. Вернадського ; відп. ред. Л. А. Дубровіна. – К. : НБУВ, 2012. – 548 с.
 16. 76.11 Р 85 Рукописна та книжкова спадщина України : археограф. дослідж. унікальних архів. та бібл. фондів. Вип. 8 / НАН України, Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського, Ін-т рукопису Нац. б-ки Укр. ім. В. І. Вернадського ; відп. ред. Л. А. Дубровіна. – К. : НБУВ, 2003. – 283 с.
 17. 76.11 С 25 Святиня українського народу : до 450-річчя Пересопницького Євангелія: довід.-інформ. вид. / уклад. В. О. Мельник. – Хмельницький : Хмельниц. ОУНБ ім. М. Островського, 2011. – 12 с.
Розділ: Бібліотеки. Архіви

Код: 5311  Дайте, будь ласка, список бібліографічних посібників, випущених вашою бібліотекою за 2014 рік.  Вгору  
З бібліографічними посібниками, які видала ОУНБ ім. К. А. Тімірязєва у 2014 р., можна ознайомитись на  сайті бібліотеки у розділі "Наші видання" за посиланням http://old.library.vn.ua/publications/ .
Розділ: Бібліотеки. Архіви

Код: 5305  Доброго дня, допоможіть знайти публікації про діяльність та розвиток Української бібліотечної асоціації.  Вгору  

Українська бібліотечна асоціація

 1. 78.34 З-14 Загуменна, В. В. Адвокація: представлення інтересів бібліотек : посіб. для бібліотекарів за прогр. підвищ. кваліфікації / В. В. Загуменна ; Українська бібліотечна асоціація, Нац. акад. керівних кадрів культури і мистецтв, Центр безперервної інформаційно-бібліотечної освіти, Голов. тренінг. центр для бібліотекарів. – К. : Самміт–Книга, 2013. – 80 с.
 2. 78.34л5(4УКР) З-43 Звіт Президії Української бібліотечної асоціації про роботу у 2010–2012 роках / Українська бібліотечна асоціація. – К. : УБА, 2012. – 70 с.
 3. 78.3 П 22 Пашкова, В. С. Інтелектуальна свобода та доступність інформації в демократичному суспільстві. Етика бібліотечного працівника : посіб. для бібліотекарів за прогр. підвищ. кваліфікації / В. С. Пашкова, О. М. Пашков ; Українська бібліотечна асоціація, Центр безперервної інформаційно–бібліотечної освіти, Голов. тренінг. центр бібліотекарів. – К. : Самміт–Книга, 2013. – 96 с.
 4. 78.3(4УКР) У 45 Українська бібліотечна асоціація : док. і матеріали (2001–2009 рр.) / уклад.: В. С. Пашкова, Т. В. Добко, В. Г. Дригайло. – Вид. 5, допов. і переробл. – К. : Самміт–Книга, 2010. – 144 с.
 5. Бояринова, О. Читач–закон–бібліотека : [про проект Української бібліотечної асоціації "Інформація органів влади для громадян у публічній бібліотеці] / О. Бояринова // Урядовий кур'єр. – 2010. – 10 квітня. – С. 8.
 6. Бояринова, О. Читач–закон–бібліотека : [про проект Української бібліотечної асоціації "Інформація органів влади для громадян у публічній бібліотеці] / О. Бояринова // Урядовий кур'єр. – 2010. – 10 квітня. – С. 8.
 7. Жмурков, В. Білл Гейтс подбає про наше бібліотечне майбутнє : [фонд Біллі та Мелінди Гейтс переказав українській бібліотечній асоціації на фінансування програми «Бібліоміст» 25 мільйонів доларів] / В. Жмурков // Голос України. – 2009. – 8 жовтня (№ 189). – С. 7.
 8. Кодекс етики бібліотекаря : сторінка Української бібліотечної асоціації // Бібліотечний форум України : Інформаційний щоквартальний журнал. – 2014. – № 1. – С. 57.
 9. Пашкова, В. Українська бібліотечна асоціація: аналіз реалізації стратегічних напрямів розвитку в 2006 – 2009 роках / В. Пашкова // Вісник Книжкової палати. – 2010. – № 2. – С. 19 – 25.
 10. Сошинська, Я. Є. Бібліотечна подія року – конференція Української бібліотечної асоціації / Я. Є. Сошинська // Бібліотечна планета. – 2012. – № 4. – С. 30–31.
 11. Шевченко, І. О. Міжнародна співпраця – важливий напрям роботи української бібліотечної асоціації : нотатки з Форуму бібліотекарів у Австрії / І. О. Шевченко // Бібліотечна планета. – 2012. – № 4. – С. 6–8.
 12. Шевченко, І. "Бібліотека відкриває шлях до суспільства знань" : [інтерв'ю з Президентом Української бібліотечної асоціації, професором Національної академії керівних кадрів культури і мистецтв, заслуженим працівником України Іриною Шевченко] / розмову вела Наталя Бородюк // Урядовий кур'єр. – 2010. – 30 вересня. – С. 5.
 13. Шевченко, І. Бібліотечна асоціація – Прем'єр-міністру : [УБА надіслала листа Прем'єр-міністру України М. Азарову, в якому йдеться про включення до держбюджету на 2010 р. захищеної статті фінансування на придбання книг, передплату періодичних видань, підключення бібіліотек до світових інформаційних ресурсів через мережу Інтеренет] / І. Шевченко // Голос України. – 2010. – 23 квітня. – С. 8.
 14. Шевченко, І. Професійне вдосконалення – насамперед! / І. Шевченко // Культура і життя. – 2010. – № 33/37. – С. 11.
Розділ: Бібліотеки. Архіви

Код: 5301  Доброго дня! Як можна отримати електронну версію Миронюк М.В. Професор права О.М. Богдановський і Вінниччина. Наукові записки ВДПУ імені М.Коцюбинського. Серія: Історія. - 2006. - Вип. ХІ. - С. 99-101.  Вгору  
Доброго дня! Послуга по надсиланню електронних копій статей із наукових збірників сервісом On-line довідка не передбачена. Зверніться, будь ласка, за посиланням для електронної доставки документів http://www.nbuv.gov.ua/node/25
Розділ: Бібліотеки. Архіви

Код: 5300  Доброго дня, надайте мені, будь ласка, літературу на тему : " Літописи" як провідний жанр літописної книги. ДЯКУЮ.  Вгору  
 1. 83.3(4РОС)3 Д 58 Довелесова книга. Древнейшие сказания Руси [Текст] / подгот. текстов, пер. и коммент. : Ю. В. Гнатюк, В. С. Гнатюк. - 2-е изд. - М. : Амрита-Русь, 2007. - 192 с.
 2. 63.3(4УКР)2+63.3(4УКР)4+84.4УКР В 54 Витоки: від найдавніших часів до першої половини ІХ ст. : монографія / упор. О. І. Гуржій. - К. : Україна, 1995. - 416 с. - (Історія України в прозових творах та документах).
 3. 63.3(4УКР)46,01 З-41 Збірник козацьких літописів: Густинський, Самійла Величка, Грабянки : збірка / Упоряд. В. Крекотень,  В. Шевчук,  Р. Іванченко. - К. : Дніпро, 2006. - 976 с.
 4. 63.3(4УКР) І-90 Історія України. Джерельний літопис / за ред. : В. І. Червінського, М. І. Обушного. - К. : Дирекція ФВД, 2008. - 800 с. : іл.
 5. 63.2 І-90 Історичне джерелознавство : підруч. для студ. вузів / Я. С. Калакура, І. Н. Войцехівська, С. Ф. Павленко. - К. : Либідь, 2002. - 488 с.
 6. 78.33(4УКР) І-90 Історія бібліотечної справи в Україні [Текст] : до 1000-річчя літописання і книжкової справи в Україні: зб. наук. пр. Вип. 3 / М-во культури і мистецтв України, Нац. парлам. б-ка України ; уклад. С. Навродська. - К. : НПБУ, 1999. - 136 с.
 7. 83.3(4УКР)4 С 47 Сліпушко, О. М. Софія Київська : українська література середньовіччя: доба Київської Русі ( Х-ХІІІ століття) / Оксана Сліпушко. - К. : Аконіт, 2002. - 399 с.
 8. 63.3(2УК) С 68         Софонович, Ф. Хроніка з літописців стародавнів / Ф. Софонович. - К. : Наук. думка, 1992. - 336 с.
 9. Лебедєва, Л. Прадавнє слово українське / Л. Лебедєва // Науковий світ. - 2007. - № 10. - С. 14 - 16.
 10. Синюк, С. Літописний список книг князя Володимира Васильковича як один з перших в Україні бібліографічних документів / С. Синюк // Вісник Книжкової палати. - 2010. - № 1. - С. 36 - 38.
 11. Федоренко, О. Велесова книга-літопис античної літератури / О. Федоренко // Рідна школа. - 2004. - № 1. - С. 67-69.
Розділ: Бібліотеки. Архіви

Сторінка 6 з 22 < 1234567891011 > До останньої »

Розділи:
Інтернет і телекомунікації [39]
Історія [296]
Бібліотеки. Архіви [342]
Біологія. Медицина [39]
Бухгалтерський облік та аудит [135]
Військове справа. ОБЖ [11]
Вінниччина [197]
Географія. Країнознавство [28]
Держава і право [188]
Екологія [24]
Економіка. Управління. Фінанси [1709]
Електронні бібліотеки, сайти [19]
Етнографія [27]
Кіно. Театр [7]
Комп'ютери і програми [29]
Кулінарія [6]
Культура. Мистецтво. ЗМІ [95]
Літературознавство [190]
Математика. Кібернетика [20]
Мовознавство. Іноземні мови [144]
Музика [22]
Не в тему! (offtopics) [10]
Педагогіка. Освіта. Професії [200]
Політика. міжнародні відносини [54]
Психологія. Психіатрія [55]
Сільське господарство [138]
Словники. Довідники. Енциклопедії [9]
Статистика [6]
Тексти книжок [44]
Техніка. Виробництво. Стандарти [60]
Туризм [12]
Фізика. Астрономія [8]
Філософія. Соціологія. Релігія [67]
Физкультура и спорт [11]
Хімія [8]

Rambler's Top100    
Copyright © ОУНБ ім. К.А.Тімірязєва 1998-2021
Дизайн:Березюк Сергій
Програмування:Мачушенко Дмитро
Всі матеріали на цьому сайті розміщені на умовах ліцензії Creative Commons Attribution 4.0 International, якщо не зазначене інше