ОУНБ ім. К.А. Тімірязєва
  
Наша адреса:
Україна, м. Вінниця,
21100, Соборна, 73
Тел. (0432) 56-27-92
Факс (0432) 67-03-41
 

E-Mail: inform@library.vn.ua

Ми працюємо:

Понеділок - четвер з 10.00 до 19.00,
Субота та неділя з 10.00 до 18.00
П'ятниця - вихідний день
Остання середа кожного місяця - санітарний деньBiblioteka Publiczna im. Zygmunta Jana Rumla w Dzielnicy Praga Południe m.st. Warszawy 
Офiцiйне представництво Президента України
Корпорація Інком
Урядовий портал
Урядова телефонна «гаряча лінія»
Офіційний портал Верховної Ради України
Вінницька ОДА
Вінницька обласна Рада - офіційний інтернет-сайт
Вінницька міська рада
Управління культури і мистецтв Вінницької облдержадміністраціїВіртуальна довідка

Сторінка 4 з 22 < 123456789 > До останньої »

Код: 5573  Доброго дня! Допоможіть підібрати літературу до теми "Довідково-бібліографічний апарат бібліотеки як пошукова система". Дякую.  Вгору  
Довідково-бібліографічний апарат бібліотеки як пошукова система
 1. 78.582.6я73 Д 55 Добко, Т. В. Бібліографічна довідка в системі довідково-бібліографічного обслуговування : практ. посіб. / Т. В. Добко, М. А. Чиж, О. М. Василенко. – Київ : НБУВ, 2004. – 91 с.
 2. 78.5 М 79 Моргенштерн, И. Г. Справочно-библиографическое обслуживание: теория и практика / И. Г. Моргенштерн. – Москва : Либерея-Бибинформ, 2011. – 170 с. : портр. – (Библиотекарь и время. ХХІ век ; вып. № 131).
 3. Илюшина, И. Виртуальный СБА: новые принципы организации производственных процесов / И. Илюшина // Библиотека. – 2012. – № 9. – С. 15–19.
 4. Илюшина, И. Виртуальный СБА: новые принципы организации производственных процессов / И. Илюшина // Библиотека. – 2012. – № 10. – С. 14–18.
 5. Ісаєнко, О. О. Технологічна модель інформаційного обслуговування читачів сучасної бібліотеки / О.О. Ісаєнко // Бібліотекознавство. Документознавство. Інформологія. – 2008. – № 2. – С. 38–44.
 6. Котляров, И. Д. Совершенствование справочно-библиографического аппарата научной статьи / И. Д. Котляров // Бібліотекознавство. Документознавство. Інформологія. – 2011. – № 1. – С. 73–77.
 7. Краева, А. Г. Когнитивный потенциал систематического каталога библиотеки / А. Г. Краева // Библиография. – 2008. – № 5 . – С. 84–87.
 8. Мілясевич, І. До питання про дефініцію назви «каталог місцевих видань» та відбір  матеріалу до нього / І. Мілясевич // Вісник Книжкової палати. – 2010. – № 6. – С. 13–16.
 9. Ніколайчук, Н. Довідковий апарат – основа бібліотеки / Н. Ніколайчук // Пам'ять століть. – 2010. № 1/2. – С. 42–45.
 10. Остапчук, Ю. А. Розвиток визначення «Довідково-бібліографічний апарат бібліотеки» / Ю. А. Остапчук // Шкільна бібліотека. – 2012. – № 7/8. – С. 39.
 11. Остапчук, Ю. Обгрунтування терміна «Довідково-бібліографічний апарат бібліотеки» / Ю. Остапчук // Бібліотечний вісник. – 2009. – № 4. – С. 33–37.
 12. 78.34(4Укр) Н 34 Остапчук, Ю. Визначення понять «віртуальний довідково-бібліографічний апарат» і «електронний довідково-бібліографічний апарат» бібліотеки / Юліан Остапчук // Наукові праці Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського. – 2010. – Вип. 27. – С. 200–206.
 13. Сукиасян, Э. Р. Практика каталогизации: повседневные проблемы и пути их решения.  / Э. Р. Сукиасян // Научные и технические. – 2011. – № 1. – С. 95–100.
 14. Трачук, Л. Вебліографічні посібники бібліотек як джерела електронного довідково-бібліографічного обслуговування / Л. Трачук // Бібліотечний вісник. – 2011. – № 5. – С. 29–32.
 15. Тюнина, Н. Сохранить информационное богатство : создание справочно-библиографического аппарата / Н. Тюнина // Библиотека. – 2010. – № 9. – С. 56–60.
 16. Шкаріна В. А. Теоретичні аспекти дослідження довідково-бібліографічного апарату бібліотеки  / В.А. Шкаріна // Бібліотекознавство. Документознавство. Інформологія. – 2007. – № 2. – С. 34–43.
 17. 78.34(4Укр) Н 34 Шкаріна, В. Вивчення проблематики довідково-бібліографічного апарату бібліотеки у ХХ ст. / Віталіна Шкаріна // Наукові праці Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського. – 2009. – Вип. 25. – С. 261–272.

 

Розділ: Бібліотеки. Архіви

Код: 5566  Психологічні особливості комунікативної сфери особистості в студентському віці.  Вгору  
 1. 88.5я73 В 24 Введение в практическую социальную психологию : учеб. пособие для вузов / ред. Ю. М. Жуков. – 3–е изд., испр. – Москва : Смысл, 1999. – 377 с. – (Психология для студента).
 2. 88.52 Г 80 Грецов, А. Г. Психология жизненного успеха для старшеклассников и студентов / Андрей Грецов. – Санкт-Петербург : Питер, 2008. – 208 с.
 3. 88.59я73+88.53я73+81.411.1–7 К 72 Костриця, Н. М. Методика навчання студентів спілкуванню в управлінській діяльності : навч. посіб. / Н.М. Костриця, В.І. Свистун, В.В. Ягупов. – Київ : Центр навчальної літератури, 2006. – 272 с.
 4. 88.53 Л 47 Леонтьев, А. А. Психология общения : учеб. пособие для студ. вузов / А.А. Леонтьев. – 4-е изд. – Москва : Смысл: Академия, 2007. – 368 с. – (Психология для студента).
 5. 88.53 С 81      Столяренко, Л. Д. Психология делового общения для студентов вузов / Л. Д. Столяренко, С. И. Самыгин. – Ростов н/Д : Феникс, 2012. – 218 с. – (Шпаргалки).
 6. 88.4 С 88 Студент как субъект саморазвития и отношения к учебно-профессиональной деятельности / под ред. В. Г. Маралова. – Москва : Академ. Проект : Мир, 2011. – 190 с. – (Gaudeamus).
 7. 88.53 Л 47 Леонтьев, А. А. Психология общения : учеб. пособие для студ. вузов / А.А. Леонтьев. – 3-е изд. – Москва : Смысл : Академия, 2005. – 368 с. – (Психология для студента).
 8. 72 А 43 Клоченок, Д. К. Організація самостійної роботи студентів в умовах інформаційного освітнього середовища / Д. К. Клоченок // Актуальні проблеми сучасної науки та наукових досліджень : зб. наук. пр. / голов. ред. Р. С. Гуревич. – Вінниця, 2012. – Вип. 3. – С. 47–51.
 9. 88 А 43 Нікітчина, С. Мотивація дидактичного спілкування студентів з викладачами як умова ефективності сучасних комунікативних технологій / С. Нікітчина // Актуальні проблеми психології: зб. наук. праць. – Київ, 2009. – Т. 9, ч. 4. – С. 303–311.
 10. 88 А 43 Нікітчина, С. Мотивація дидактичного спілкування студентів з викладачами як умова ефективності сучасних комунікативних технологій / С. Нікітчина // Актуальні проблеми психології: зб. наук. праць. – К., 2009. – Т. 9, ч. 4. – С. 303–311.
 11. 95.2 Н 34 Деркач, М. Результати перевірки ефективності програми психологічного супровіду розвитку особистості студента з обмеженими можливостями в інтегрованій групі / М. Деркач // Науковий вісник Чернівецького університету. Педагогіка та психологія : зб. наук. пр. – Чернівці, 2011. – Вип. 589. – С. 52–57.
 12. Іващенко, М. Використання засобів інтернет-спілкування в процесі організації самостійної роботи студентів / М. Іващенко // Інформатика та інформаційні технології в навчальних закладах. – 2014. – № 2. – С. 30–34..
 13. Іващенко, М. Використання засобів інтернет-спілкування в процесі організації самостійної роботи студентів / М. Іващенко // Інформатика та інформаційні технології в навчальних закладах. – 2014. – № 2. – С. 30–34.
 14. Корніяка, О. М. Емпіричне вивчення культури спілкування як структурного компонента психологічної готовності студента до педагогічної діяльності / О.М. Корніяка // Практична психологія та соціальна робота. – 2008. – № 10. – С. 59– 64.
 15. Лебедик, І. Соціально-професійна комунікація як фактор розвитку професійної самореалізації студента / І. Лебедик // Рідна школа. – 2007. – № 4. – С. 17–20.
 16. Лотова, И. П. Психологические условия личностно-профессионального развития студентов вуза. / И. П. Лотова // Педагогика. – 2008. – № 5. – С. 59 – 63.
 17. Малахова, Н. Н. Развитие у студентов интереса к межкультурной коммуникации во внеучебной деятельности / Н. Н. Малахова // Искусство и образование. – 2012. – № 6. – С. 39–43.
 18. Наумчик, Н. В. Інтимно – особистісне спілкування у просторі буття сучасного студента / Н. В. Наумчик, Р. О. Бібіков, М. О. Козел // Практична психологія та соціальна робота. – 2010. – № 9. – С. 6–11.
 19. Остапенко, Г. Інформаційно-комунікаційне середовище мережі Інтернет як засіб соціалізації студентської молоді / Г. Остапенко // Вісник Книжкової палати. – 2014. – № 1. – С. 41–45.
 20. Павлова, О. П. Формирование коммуникативной компетенции студентов в сети Интернет / О. П. Павлова, О. Б. Капичникова // Alma mater. – 2013. – № 11. – С. 117–118.
 21. Погоріла, І. О. Емоційна культура особистості студента як фактор соціалізації і професійного становлення майбутнього фахівця / І. О. Погоріла ; О. В. Романенко // Безпека життєдіяльності. – 2006. – № 2. – С. 44 – 45.
 22. Трубачова, Д. Шляхи підвищення ефективності комунікативної діяльності студентів / Д. Трубачова // Українська мова і література в школі. – 2013. – № 3. – С. 34–38.
 23. Хаирова, Т. Н. Воспитание навыков межличностного общения студентов в процессе занятий физической культурой и спортом / Т. Н. Хаирова, Л. Б. Дижонова, С. Л. Дижонов // Alma mater :. – 2013. – № 2. – С. 116–118.
Розділ: Бібліотеки. Архіви

Код: 5544  Потрібна інформація "Перспективи розвитку сільської бібліотеки" Дякую.  Вгору  

Перспективи розвитку сільських бібліотек

 1. 78.34 М 47 Мелентьева, Ю. П. Сельская библиотека и ее читатель в современном социокультурном пространстве села : науч.-практ. пособие / Ю. П. Мелентьева. – М. : Литера, 2009. – 144 с. : портр. – (Современная библиотека ; вып. 63).
 2. 78.34 С 36 Сільська бібліотека на етапі розвитку суспільства знань : зб. ст. та повідомл. / Рівнен. держ. обл. б-ка ; відп. ред. Р. М. Щербан ; уклад. Л. Г. Сахнюк. – Рівне : Вид. Брегін Андрій Романович, 2008. – 112 с.
 3. Бачинська, Н. Кадри сільських бібліотек: проблеми та перспективи / Н. Бачинська, В. Несін // Вісник Книжкової палати. – 2013. – № 12. – С. 45–47.
 4. Баюш, О. Сучасний стан бібліотечних ресурсів сільських бібліотек Півдня України : проблеми та перспективи / О. Баюш // Вісник Книжкової палати. – 2014. – № 5. – С. 29–31.
 5. Вітенко, В. Стан і перспективи розвитку сільських бібліотек України: із досвіду роботи бібліотек Тернопільської області / В. Вітенко // Бібліотечний форум України. – 2005. – № 4. – С. 48–51.
 6. Вилегжаніна, Т. І. Бібліотечне обслуговування в сільській місцевості: стан і перспективи / Т. І. Вилегжаніна // Бібліотечна планета. – 2012. – № 1. – С. 4–5.
 7. Димитров, М. Обрії сільської бібліотеки. Поступ у майбутнє : [вперше в Україні, на Миколаївщині 3 червня 2008 року відбувся І Форум сільських бібліотекарів «Сільська бібліотека: стратегія поступу в майбутнє». Форум має на меті визначити перспективи розвитку сілських б–к в регіоні, привернути увагу органів місцевого самоврядування до вирішення їх проблем, підвищити імідж бібл. професії] / М. Димитров // Культура і життя. – 2008. – 16 липня. – С. 2.
 8. Дубровін, С. Сільська бібліотека: останні барикади? / С. Дубровін // Віче. – 2011. – № 15/16. – С. 60–61.
 9. Козлова, В. Стан і перспективи розвитку сільських бібліотек Кіровоградщини / В. Козлова // Бібліотечна планета. – 2006. – № 4. – С. 39–41.
 10. Мастіпан, О. Сільські бібліотеки України: реальний стан, проблеми, перспективи : (За результатами дослідження) / О. Мастіпан // Бібліотечна планета. – 2009. – № 1. – С. 7–11.
 11. Стасенко, Б. Сільські бібліотекарі в парламенті... : [у стінах Верховної Ради України відбулися представницькі парламентські слухання на тему: «Розвиток сільських бібліотек як інформаційних і культурних центрів»] / Б. Стасенко // Літературна Україна. – 2011. – 26 травня. – С. 5.
Розділ: Бібліотеки. Архіви

Код: 5541  Доброго дня! Допоможіть зайти літературу до теми "Розвиток бібліотечної статистики у 20-30-х рр. XX ст. Дякую.  Вгору  

Розвиток бібліотечної статистики у 20-30-х рр. XX ст.

 1. 02 А16 Абрамов, К. И. История библиотечного дела в СССР : [підручник] / К. И. Абрамов. – 3-е изд., перераб. и доп. – Москва : Книга, 1980. – 352 с.
 2. 79.3 А87 Архівна та бібліотечна справа в Україні доби визвольних змагань (1917–1921 рр.) : зб. наук. пр. / відп. ред. В. С. Лозицький [та ін.]. – Київ, 1998. – 275 с.
 3. 02 В17 Ванеев, А. Н. Развитие библиотечной мысли в СССР / А. Н. Ванеев. – Москва : Книга, 1980. – 232 с.
 4. 78.33(4УКР) Д 79 Дубровіна, Л. А. Бібліотечна справа в Україні в ХХ ст. / Л. А. Дубровіна, О. С. Онищенко ; НАН України, Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського. – Київ : НБУВ, 2009. – 530 с.
 5. 02 (09) И 90 История библиотечного дела в СССР : документы и материалы, нояб. 1920–1929. – Москва : Книга, 1979. – 294 с.
 6. 65.051 Н 28 Нариси з історії статистики України /  голов. ред. В. І. Карпов. – Київ : Держкомстат України, 1997. – 197 с.
 7. Василенко, О. Бібліотечна статистична інформація: досвід і новації / О. Василенко // Наук. пр. Нац. б-ки України ім. В.І. Вернадського. – 2010. – Вип. 28. – С. 55–63.
 8. Василенко, О. Визначальний етап розвитку бібліотечної статистики України (друга половина XIX – початок XX ст.) [Електронний ресурс] / Ольга. Василенко // Бібліотечний вісник. – 2010. – № 1. – С. 22–31. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/j-pdf/bv_2010_1_4.pdf
 9. Василенко, О. З історії формування та розвитку методології бібліотечної статистики [Електронний ресурс] / Ольга. Василенко // Бібліотечний вісник. – 2009. – № 3. – С. 24–29. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/j-pdf/bv_2009_3_4.pdf
 10. Василенко, О. М. Діяльність С. О. Сірополка в галузі бібліотечної статистики [Електронний ресурс] / О. М. Василенко // Наукові праці Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка. Серія : Бібліотекознавство. Книгознавство. – 2013. – Вип. 3. – С. 67–73. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/j-pdf/npkpnuiobk_2013_3_10.pdf
 11. Губенко, Н. П. Особовий фонд С. О. Сірополка ЦДАВО України / Н. П. Губенко // Архіви України. – 2000. – № 1/3. – С. 55–58.

 

Розділ: Бібліотеки. Архіви

Код: 5515  Доброго дня! Допоможіть віднайти літературу для написання курсової роботи з теми: "Народний танець-основа хореографічного мистецтва". Дякую!  Вгору  

Народний танець-основа хореографічного мистецтва

1.      Иноземцева, Г. В. Народный танец / Г. В. Иноземцева. – Москва : Знание, 1971. – 48 с. : ил. – (Новое в жизни, науке, технике. Искусство ; № 4).

2.      Василенко, К. Е. Украинский народный танец / К. Е. Василенко. – Москва : Искусство, 1981. – 160 с. : ил. ; ноты. – (Самодеятельный театр : репертуар и методика ; № 23).

3.      Ткаченко, Т. С. Народный танец / Т. С. Ткаченко. – Москва : Искусство, 1954. – 684 с. : ил. – (в пер.) :

4.      Ткаченко, Т. С. Народный танец : учеб. пособие / Т. С. Ткаченко. – Изд. 2-е. – Москва : Искусство, 1967. – 655 с. : ил. ; ноты.

5.      Зайцев, Є. В. Основи народно-сценічного танцю : навч. посіб. для студ. вузів / Євген Зайцев, Юрій Колесниченко. – Вид. 2-е, доопр. і доп. – Вінниця : Нова Книга, 2007. – 416 с.

6.      Полятикін, М. А. Народні танці Волині і Волинського Полісся  / Микола Полятикін. – Луцьк : Волинська обласна друкарня, 2008. – 100 с.

7.      Верховинець, В. М. Теорія українського народного танцю / В. М. Верховинець. – 5-е вид., доп. – Київ : Музична Україна, 1990. – 150 с. : іл. ; ноти.

8.      Елементи рухів українського народного танцю / упорядкув.: П. О. Григор'єв, І. М. Антипова. – Київ : Держ. вид-во образотворчого мистец. і муз. л-ри, 1961. – 75 с. : іл. – (Бібліотечка художньої самодіяльності).

9.      Два українські народні танці. – Київ : Мистецтво, 1963. – 75 с. : іл. ; ноти.

10. Мартиненко, О. Український парний танок / Олена Мартиненко // Позашкілля. – 2013. – Квітень, № 4. – С. 19–22.

11. Курінна, М. А. З історії танцювальної культури Гуцульщини: друга половина XX – початок XXI століття / М. А. Курінна // Народна творчість та етнологія. – 2014. – № 1. – С. 117–122.

12. Серікова, О. Народно-характерний танець: підсумкове заняття / Оксана Серікова // Позашкілля. – 2014. – Жовтень, № 10. – С. 75–77.

13. Мерлянова, О. Вплив функцій народного танцю на виховання особистості / О. Мерлянова // Рідна школа. – 2006. – № 3. – С. 27–29.

14. Ковальська, В. Український народний танець як невід'ємна частина світової хореографії в українознавстві / В. Ковальська // Українознавство. – 2012. – № 1. – С. 120–125.

Розділ: Бібліотеки. Архіви

Код: 5510  Доброго дня! Скажіть будь ласка, чи є у фондах бібліотеки наукові статті, роботи чи подібного плану матеріали, що пов`язані з темою: Гі де Мопассан "Життя". Дякую!  Вгору  
Доброго дня! В нашій бібліотеці про роман Г. де Мопасана "Життя" є лише матеріал, який ми надали у попередній довідці. Наукові статті рекомендуємо вам пошукати на сайті "Наукова періодика України" за адресою http://www.nbuv.gov.ua/node/1539
Розділ: Бібліотеки. Архіви

Код: 5508  Доброго дня. Підкажіть, будь ласка, яка у вас є інформація про історичне минуле с. Клембівка. Дякую.  Вгору  

Історичне минуле Клембівки

 1. Slownik geograficzny Krolestwa Polskiego i innych krajow slowianskich : словарь / red.: F. Sulimierski, B. Chlebowski, W. Walewski. – Warszawa : Nakladem Wladyslawa Walewskiego (Druk «Wieku»), 1883. – T. 4 – 963 s. – Зі змісту: [Klebowka]. – С. 142 ; http://dir.icm.edu.pl/pl/Slownik_geograficzny/Tom_IV/142.
 2. Білозерова, Л. Вишивальниці з Клембівки / Л. Білозерова. – Одеса : Маяк, 1970. – 28 с. : кольор. іл.
 3. Історія міст і сіл УРСР : в 26 т. / голова редкол. П.Т. Тронько. – Київ : Укр. рад. енциклопедія, 1967-1974. – Т. 1 : Вінницька область / голова редкол. А.Я. Пащенко. – 1972. – 958 с. : іл., карти. – Зі змісту: [Клембівка]. – С. 736.
 4. Колесник, В. Відомі поляки в історії Вінниччини : біограф. слов. / Вікторія Колесник ; Вінниц. обл. краєзнав. музей, Вінниц. обл. універ. наук. б-ка ім. К.А.Тімірязєва, Краєзнавче т-во «Поділля». – Вінниця : Розвиток, 2007. – 1008 с. : іл. – Зі змісту: [с. Клембівка]. – С. 390, 710, 727, 733, 734.
 5. Приходы и церкви Подольской епархии / под ред.: Евфимия Сецинского. – Біла Церква : О. Пшонківський, 2009. – 996 с. : портр. – Из содерж.: [с. Клембовка]. – С. 843.
 6. Труды Подольскаго Епархіальнаго историко-статистическаго комитета : информ. письмо / подъ ред. свящ. Евфимія Сецинскаго. – Каменецъ-Подольскъ : Тип. С.П. Киржацкаго, 1901. – Вып. 9. Приходы и церкви Подольской Епархіи. – 1064 с. – Зі змісту: [с. Клембівка Ямпіл. р-ну]. – С. 1016.
 7. Белозерова, Л. Подольские были : [про с. Клембівка] / Л. Белозерова // Правда Украины. – 1974. – 5 дек.
 8. Білозерова, Л. Серце подільської вишивки : [с. Клембівка Ямпіл. р-ну] / Л. Білозерова // Народне мистецтво. – 2002. – № 3-4. – С. 18-20 ; Панорама. – 2002. – 16, 20, 23 лют.
 9. Єрмолаєв, О. Материнство землі : [минуле та сучасне с. Клембівка Ямпіл. р-ну] / О. Єрмолаєв // Комс. плем’я. – 1985. – 9 лют.
 10. Зізнання в любові : [«Історія рідного села. 1700 рік заснування» – таку назву носить нова книга про с. Клембівка, авторами якої є М. Головатий та К. Безверхня] // Ямпіл. вісті. – 2011. – 19 жовт.
 11. Рутковська, О. Сім див Клембівки : [Ямпіл. р-ну] / О. Рутковська // Народне мистецтво. – 2002. – № 3-4. – С. 21-22.
 12. Сінкевич, Б. Широкий плин : [з історії с. Клембівка] / Б. Сінкевич // Молодь України. – 1966. – 13 квіт.

За більш детальною інформацією звертайтеся, будь ласка, до відділу краєзнавства Вінницької ОУНБ ім. К.А. Тімірязєва.

Розділ: Бібліотеки. Архіви

Код: 5503  Допоможіть, будь ласка, підібрати літературу на курсову роботу за темою "Основні процеси бібліографічної діяльності". Дякую.  Вгору  

Бібліографічні процеси

 1. 78.5 Д 46 Диомидова, Г. Н. Библиографоведение : учеб. для сред. проф. учеб. заведений / Г. Н. Диомидова. – Санкт-Петербург : Профессия, 2002. – 288 с. – (Библиотека).
 2. 78 Б 59 Библиотековедение, библиографоведение и информатика : терминолог. путеводитель / [сост. : М. Г. Вохрышева]. – Москва : Либерея-Бибинформ, 2007. – 104 с. – (Библиотекарь и время. ХХІ век ; вып. № 61).
 3. 78.5 К 68 Короткий термінологічний словник із бібліографознавства та соціальної інформатики : словник. – Київ : Книжкова палата України, 1998. – 116 с.
 4. 78.5 К 70 Коршунов, О. П. Библиографоведение : общий курс / О. П. Коршунов ; ред. : Е. А. Масалитина. – Москва : Кн. палата, 1990. – 232 с.
 5. 78.5 М 79 Моргенштерн, И. Г. Общее библиографоведение : учеб. пособие / И. Г. Моргенштерн. – СПб. : Профессия, 2006. – 208 с. – (Библиотека).
 6. 78 Ф 75 Фокеев, В. А. Библиографическая наука и практика : терминолог. слов. / В. А. Фокеев ; науч. ред. Г. В. Михеева. – Санкт-Петербург : Профессия, 2008. – 272 с.
 7. 78.5 Ш 35 Швецова-Водка, Г. М. Вступ до бібліографознавства : навч. посіб. / Г. М. Швецова-Водка. – Київ : Кондор, 2008. – 216 с.
 8. 78.34(4УКР) М 65 Жабін, О. І. Інформаційні технології в бібліотеці: від бібліографування до наукометрії / О. І. Жабін // Місце і роль бібліотек у формуванні національного інформаційного простору : матеріали міжнар. наук. конф., Київ, 21-23 жовт. 2014 р. / НАН України, Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського, Асоц. б-к України, Рада директорів наук. б-к та інформ. центрів - членів МААН. – К., 2014. – С. 408–410.
 9. Коршунов, О.П. Как создать общую теорию библиографии / О.П.Коршунов // Библиография. – 2000. – № 3. – С. 37–41.
 10. Лисенко, Л. Автоматизація процесів групового бібліографічного інформування викладачів : автоматизація бібліотечних процесів  / Л. Лисенко // Бібліотечний форум України : Інформаційний щоквартальний журнал. – 2010. – № 2. – С. 13–14 : мал.
 11. 78.34(4Укр) Н 34 Пальчук, В. Інформаційно-аналітична структура сучасної бібліотеки / Валентина Пальчук // Наукові праці Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського. – 2009. – Вип. 25. – С. 116–124.
 12. Заморіна, Т. Бібліографія бібліографії – важливе джерело інформації про бібліографічні ресурси / Т. Заморіна // Вісник Книжкової палати. – 2008. – № 2. – С. 11 – 12.
 13. Лобузіна, К. Інформаційні технології створення національних бібліографічних ресурсів / К. Лобузіна // Бібліотечний вісник. – 2013. – № 1. – С. 9–14.
 14. Скворцов, В. В. Библиографическое окружение: современные тенденции развития / В. В. Скворцов // Современная библиотека. – 2012. – № 2. – С. 28–31.
 15. Фокеев, В. А. Библиографическая информация: экспликация понятия / В. А. Фокеев // Мир библиографии. – 2003. – № 4. – С. 14–18.
Розділ: Бібліотеки. Архіви

Код: 5501  Доброго дня! Допоможіть, будь ласка, підібрати літературу по темі: " Бібліографічні ресурси: визначення, структура, особливості". Наперед дякую  Вгору  

Бібліографічні ресурси: визначення, структура, особливості

 1. 78.582.6я73 Д 55 Добко, Т. В. Бібліографічна довідка в системі довідково-бібліографічного обслуговування / Т. В. Добко, М. А. Чиж, О. М. Василенко. – Київ : НБУВ, 2004. – 91 с.
 2. 78.5 К 70 Коршунов, О. П. Библиографоведение : общий курс / О. П. Коршунов ; ред. : Е. А. Масалитина. – Москва : Кн. палата, 1990. – 232 с.
 3. 78.5 К 57 Коготков, Д. Я. Библиографическая деятельность библиотеки: организация, управление, технология : учебник / Д. Я. Коготков. – Санкт-Петербург. : Профессия, 2005. – 304 с.
 4. 78.5 К 68 Короткий термінологічний словник із бібліографознавства та соціальної інформатики : словник. – Київ : Книжкова палата України, 1998. – 116 с.
 5. 78.5 С 37 Симон, К. Р. Библиография. Основные понятия и термины / К. Р. Симон. – Изд. 3-е. – Москва : ЛКИ, 2011. – 160 с.
 6. 78.5я73 Ш 35 Швецова-Водка, Г. М. Вступ до бібліографознавства : навч. посіб. / Г. М. Швецова-Водка. – Київ : Кондор, 2004. – 216 с.
 7. 78.5 Ш 35 Швецова-Водка, Г. М. Вступ до бібліографознавства : навч. посіб. / Г. М. Швецова-Водка. – Київ : Кондор, 2008. – 216 с.
 8. 78.34(4Укр) Н 34 Антоненко, І. Ефективність організації інформації про бібліографічний ресурс у каталогізаційному аспекті / І. Антоненко // Наукові праці Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського. – 2013. – Вип. 38. – С. 185–195.
 9. 78.3 К 96 Глазунова, Л. В. ХДНБ ім. В. Г. Короленка як центр виробництва бібліографічної інформації з питань бібліотечної справи / Л. В. Глазунова // Українське бібліотекознавство в історичному вимірі : за матеріалами Міжнародних наукових читань з нагоди 105 річниці відділу бібліотекознавства. – 2012. – С. 121–129. – Бібліогр. в кінці ст. – (До 140-річчя від дня народження Л. Б. Хавкіної).
 10. Добко, Т. Бібліографія в електронному середовищі / Т. Добко; В. Шкаріна // Бібліотечний вісник. – 2013. – № 6. – С. 42–43.
 11. Добко, Т. Довідково–бібліографічне обслуговування в електронному середовищі: віртуальне чи реальне / Т. Добко // Бібліотечний вісник. – 2011. – № 4. – С. 11–23.
 12. 78.34(4УКР) М 65 Каліберда, Н. Ю. Інформаційне обслуговування відділених користувачів: тенденції та перспективи / Н. Ю. Каліберда // Місце і роль бібліотек у формуванні національного інформаційного простору : матеріали міжнар. наук. конф., Київ, 21–23 жовт. 2014 р. / НАН України, Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського, Асоц. б-к України, Рада директорів наук. б–к та інформ. центрів – членів МААН. – К., 2014. – С. 43–44.
 13. Кононенко, В. Нове джерело інформації про бібліографічні ресурси України / В. Кононенко, І. Ігнатецька // Вісник Книжкової палати. – 2010. – № 8. – С. 15 – 16.
 14. Левин, Г. Л. Библиографические ресурсы библиотеки : на примере РГБ / Г. Л. Левин // Библиография. – 2010. – № 5. – 16–27.
 15. Лобузина, Е. В. Интернет-комплекс научной библиотеки как средство интеграции информационніх ресурсов / Е. В. Лобузина // Научные и технические библиотеки : Ежемесячный научно–практический журнал для специалистов библиотечно–информационной и смежных отраслей. – 2012. – № 12. – С. 20–27.
 16. Патрушева, Т. Бібліографічна продукція Наукової бібліотеки Національного університету "Києво-Могилянська академія": традиційна та електронна / Т. Патрушева // Бібліотечний форум України. – 2010. – № 4. – С. 20–23.
 17. Постельжук, Е. Н. Основные информационные продукты областных универсальных научных библиотек Украины / Е. Н. Постельжук // Библиотековедение : научно–практический журнал. – 2013. – № 3. – С. 86–91.
 18. 78.34(4Укр) Н 34 Солоіденко, Г. Електронні інформаційні ресурси бібліотек НАН України: проблеми інтеграції / Г. Солоіденко // Наукові праці Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського. – К., 2013. – Вип. 38. – С. 90–103. – Бібліогр. в кінці ст.
 19. Стронська, Н. Створення інформаційного ресурсу "Українська бібліографія в особах": структура інформаційної моделі / Наталія Стронська // Бібліотечний вісник : Науково–теоретичний та практичний журнал. – 2015. – № 1. – С. 17–21.
 20. Трачук, Л. Вебліографічні посібники бібліотек як джерела електронного довідково-бібліографічного обслуговування / Л. Трачук // Бібліотечний вісник. – 2011. – № 5. – С. 29–32.
Розділ: Бібліотеки. Архіви

Код: 5495  Термінологічний аналіз поняття «національний друк».  Вгору  
 1. 76.17 Б 81 Бондар, Ю. В. Енциклопедія для видавця та журналіста / Ю. В. Бондар, М. Ф. Головатий, М. І. Сенченко ; МАУП, Книжкова палата України. – Київ : Персонал, 2010. – 400 с.
 2. 76.17 Е 64 Енциклопедія видавничої справи : навч. посіб. / В. П. Ткаченко [та ін.]. – Харків : Прапор, 2008. – 320 с.
 3. 37.8 Н 83 Норми української науково-технічної мови. Тлумачний словник термінів у видавничої, поліграфічної та пакувальної справи : навч. посіб. для студ. вузів / П. М. Таланчук [та ін.]. – Київ–Львів : Університет "Україна", 2006. – 664 с.
 4. 76.1 П 78 Проблеми розвитку українського книговидавництва, книгорозповсюдження та перспективи підтримки книгочитання в Україні : матеріали парламент. слухань у Верховній Раді України 15 трав. 2013 р. / упоряд. Т. М. Галюк. – Київ : Парламентське вид-во, 2014. – 224 с.
 5. 76.17 У 45 Український тлумачний словник видавничо-поліграфічної справи / уклад. П. О. Киричок [та ін.] ; за заг. ред. П. О. Киричка. – Київ : НТУУ КПІ, 2011. – 896 с.
 6. 76.17 Х 70 Хойнацький, М. С. Основи стандартизації і використання стандартів у видавництві : навч. посіб. для студ. вузів / М. С. Хойнацький ; за ред. В. П. Тараника. – Київ : Вища шк., 1993. – 151 с.
 7. 76.1 Ч-49 Черниш, Н. І. Основи бібліології : навч. посіб. / Наталія Черниш. – Київ : Наша культура і наука, 2014. – 220 с.
 8. 76.17 Ч-49 Черниш, Н. І. Основи культури видання : навч.-метод. посіб. для студ. спец. "Видавнича справа та редагування" / Наталія Черниш. – Львів : Укр. акад. друкарства, 2013. – 144 с.
 9. 32.973 Ш 37 Шевченко, В. Е. Англо-український тлумачний словник редакційно-видавничої комп'ютерної термінології / В. Е. Шевченко. – Київ : Либідь, 2006. – 320 с.
Розділ: Бібліотеки. Архіви

Код: 5493  Подскажите, что у Вас есть по теме "Исследователи истории библиотечного дела начала ХХ века". Спасибо.  Вгору  

Дослідники історії бібліотечної справи початку 20 ст.

 1. 78.33(4УКР) Д 79 Дубровіна, Л. А. Бібліотечна справа в Україні в ХХ ст. / Л. А. Дубровіна, О. С. Онищенко ; НАН України, Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського. – Київ : НБУВ, 2009. – 530 с.
 2. 78.3 К 91 Кунанець, Н. Е. Бібліотечна справа на західноукраїнських землях (ХІІІ ст. – 1939 р.): консолідований інформаційний ресурс : монографія / Н. Е. Кунанець. – Львів : Львівська політехніка, 2011. – 448 с.
 3. 78.3(4УКР)657.11 М 99 Мяскова, Т. Є. Бібліотека Імператорського університету Св. Володимира: з історії комплектування (1834–1927 рр.) : монографія / Т.Є. Мяскова. – Київ : НБУВ, 2005. – 184 с.
 4. Мережа бібліотек Півдня України: формування та тенденції розвитку (XIX – початок XX ст.) : автореф. дис... канд. іст. наук: 07.00.08 / Г.Г. Бородіна ; Київ. нац. ун-т культури і мистец. – Київ, 2003. – 21 с. 
 5. Бібліотечна, книговидавнича та культурно-просвітницька діяльність М. П. Балліна (1829 – 1904): автореф. дис... канд. іст. наук: 07.00.08 / В.М. Ковальчук ; НАН України. Нац. б-ка України ім. В.І.Вернадського. – Київ, 2005. – 18 с. 
 6. Видавнича, архівно-археографічна та бібліотечно-бібліографічна діяльність Івана Огієнка (митрополита Іларіона) : автореф. дис... д-ра іст. наук: 07.00.08 / В. П. Ляхоцький; НАН України. Нац. б-ка України ім. В.І.Вернадського. – Київ, 2001. – 28 c.
 7. Василенко, О. Визначальний етап розвитку бібліотечної статистики України (друга половина ХІХ – початок ХХ ст.) / О. Василенко // Бібліотечний вісник. – 2010. – № 1. – С. 22–31.
 8. Зворський, С. Л. Покажчик з історії бібліотечної справи і бібліографії в Україні / С. Л. Зворський // Бібліотечна планета. – 2010. – № 3. – С. 37–38.
 9. Маслакова, Н. Історія бібліотек та історичних бібліотечних зібрань України на сторінках журналу "Бібліотечний вісник" (1993–2003) / Надія Маслакова // Бібліотечний вісник. – 2004. – № 2. – С. 36–48.
 10. Онищенко, О. Бібліотечна справа в Україні наприкінці ХІХ – у 10-х роках ХХст.: стан і основні напрями розвитку / О. Онищенко, Л. Дубровіна // Бібліотечний вісник. – 2005. – № 2. – С. 3–13.
Розділ: Бібліотеки. Архіви

Код: 5471  Добрий вечір. Щиро вдячний за попередню інформацію. Мені ще потрібна інфа "Видавнича та книготоргівельна діяльність України у 1960-80 рр. та Бібліографічний список Амбарцумяна Захарія Миколайовича. Дякую!  Вгору  

Видавнича та книготоргівельна діяльність України у 1960-80 рр.

 1. 002 А 27 Агуф, М. А. Книгу – в маси. Книжкова торгівля в Радянській Україні. 1918-1964. – Харків : Ред. відділ Книжкової палати УРСР, 1965. – 165 с.
 2. 002 А 79 Арбузов, м. ф. Книжная торговля в СССР / М. Ф. Арбузов. – Москва : Книга, 1976. – 156 с.
 3. Афонін, О. В. Українська книга в контексті світового книговидання / О. В. Афонін, М. І. Сенченко. – Київ : Кн. палата України, 2009. – 277 с.
 4. 002 Г 56 Гнатюк, Д. І. Книговидавнича справа на Україні в післявоєнні роки / Д. І. Гнатюк. – Київ : Політвидав України, 1965. – 190 с.
 5. 91.9:76 І 90 Історія півдня України в книгах : [бібліограф. покажч. вид-ва «Маяк» 1945-1990]. – Одеса : Маяк, 2004. – 349 с.
 6. 002 К 38 Киев книжный : справ.-путеводитель. – Киев : Реклама, 1985. – 40 с.
 7. Марціняк, Н. Видавничий репертуар і книготорговельний асортимент України: особливості функціонування в умовах централізованої системи управління (друга половина 40-х – кінець 80-х років минулого століття) / Н. Марціняк // Вісник Книжкової палати. – 2011. – № 7. – С. 31–35.
 8. Марціняк, Н. Форми та методи книжкової торгівлі в Україні (друга половина 1940-х-кінець 1980-х років) / Н. Марціняк // Вісник Книжкової палати. – 2013. – № 3. – С. 38–41.
 9. Тимошик, М. Видавнича справа в Україні за радянської доби (1920–1990): ідеологічний та творчий аспект / М. Тимошик // Вісник Книжкової палати. – 2003. – № 9. – С. 32–34.
 10. Тимошик, М. Видавнича справа в Україні за роки радянської доби (1920 – 1990): організаційний аспект / М. Тимошик // Вісник Книжкової палати. – 2004. – № 2. – С. 40–45.

 

Бібліографічний список Амбарцумяна Захарія Миколайовича

025 А 61 Амбарцумян, З. Н. Методика классификации общественно-политической литературы в массовых библиотеках / З. Н. Амбарцумян ; ред. Ю.И. Масанов. – Москва : Изд-во Всесоюз. кн. палаты, 1962. – 36 с.

025 А 61 Амбарцумян, З. Н. Читателям о библиотечных каталогах / З. Н. Амбарцумян ; ред. Ю.И. Масанов. – Москва : Изд-во Всесоюз. кн. палата, 1962. – 46 с.

025 Б 59 Библиотечные каталоги : учеб. для студ. библиотеч. фак. ин-тов культуры / под ред. З. Н. Амбарцумяна. - М. : Просвещение, 1967. - 328 с.

025 Ж 22 Жак, Д. К. Система каталогов областной библиотеки : практ. пособие / Д. К. Жак, С. Е. Шамурина ; под ред. З. Н. Амбарцумяна ; М-во культуры РСФСР. - М. : Гос. б-ка СССР им. В. И. Ленина, 1961. - 90 с.

Ці два видання є в нашій бібліотеці. Для підготовки бібліографічного списка праць З. Н. Амбарцумяна скористайтесь імідж-каталогом НБУВ ім.. В. І. Вернадського

http://irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_img/cgiirbis_64.exe?C21COM=T&I21DBN=GAK_EX&P21DBN=GAK&T21TRM=%D0%90&S21FMT=fullwebr&Z21ID=&T21PRF=BX=&T21CNR=20&S21CNR=10&S21REF=10

Шановний користувачу! Зверніть увагу на обмеження в "Правилах користування он-лайн (віртуальною) довідкою" нашої бібліотеки. В подальшому запити, які не відповідатимуть нашим правилам, будуть ігноруватися.

Розділ: Бібліотеки. Архіви

Код: 5469  Доброго вечора. Потрібна інформація за темами:1. Програма УБА з адвокації "Через бібліотеки - до знань!" та 2."Система поточних покажчиків бібліографії Великої Британії." Дякую.  Вгору  
Програма УБА з адвокації «Через бібліотеки – до знань!»
 1. 78.34 З-14 Загуменна, В. В. Адвокація: представлення інтересів бібліотек : посіб. для бібліотекарів за прогр. підвищ. кваліфікації / В. В. Загуменна ; Українська бібліотечна асоціація, Нац. акад. керівних кадрів культури і мистецтв, Центр безперервної інформаційно-бібліотечної освіти, Голов. тренінг. центр для бібліотекарів. – Київ : Самміт–Книга, 2013. – 80 с. – (Бібліотек@: інформація – знання – успіх).
 2. 78.34л5(4УКР) З-43 Звіт Президії Української бібліотечної асоціації про роботу у 2010–2012 роках / Українська бібліотечна асоціація. – Київ : УБА, 2012. – 70 с.
 3. 78.3(4УКР) У 45 Українська бібліотечна асоціація : док. і матеріали (2001–2009 рр.) / уклад.: В. С. Пашкова, Т. В. Добко, В. Г. Дригайло. – Вид. 5, допов. і переробл. – Київ : Самміт–Книга, 2010. – 144 с.
 4. Лисицкий, А. Из состояния «Как сейчас» в состояние «Как должно быть» : [що таке адвокація та як створити систему бібліотечної адвокації] / А. Лисицкий // Современная библиотека. – 2010. – № 3. – С. 10–17.
 5. Розміровська, О. Регіональний конкурс «Правові орієнтири»: адвокація бібліотеки / Оксана Розміровська // Вісник Книжкової палати. – 2012. – № 3. – С. 51–52.
 6. Українська бібліотечна асоціація – 20 років разом! // Бібліотечна планета. – 2015. – № 1. – С. 36–37.
 7. http://ula.org.ua/fileadmin/uba_documents/Programa_Ukrajinskoji_b_bl_otechnoji_asoc_ac_ji__UBA__z_advokas_.pdf
 8. http://ula.org.ua/ua/news/2016-mizhnarodna-profesiyna-naukovo-osvitnya-programa-uba-metodologiya-ta-praktika-advokaciynoyi-diyalnosti

 

Система поточних покажчиків бібліографії Великої Британії

1. 01 Г 93 Гудовщикова, И. В. Общая иностранная библиография / И. В. Гудовщикова, К. В. Лютова. – Москва : Книга, 1978. – 224 с.

2. 01 К 82 Кричевский, Г. Г. Общая библиография зарубежных стран / Г. Г. Кричевський. – Москва : Изд-во ВКП, 1962. – 290 с.

3. 78.5 С 37 Симон, К. Р. История иностранной библиографии / К. Р. Симон ; под ред. С. А. Фейгиной. – Изд. 2-е, испр. – Москва : ЛКИ, 2010. – 736 с.

4. http://www.hi-edu.ru/e-books/xbook021/01/part-003.htm#i175

5. http://www.hi-edu.ru/e-books/xbook212/01/part-004.htm#i251

Розділ: Бібліотеки. Архіви

Код: 5462  Добрий день! Допоможіть будь-ласка мені із списком літератури на тему" Тенденції світового ринку іграшок з полімерних мас для дітей"  Вгору  

Тенденції світового ринку іграшок з полімерних мас для дітей

Кон'юнктура ринку іграшок з полімерних мас в Україні
Товарознавча характеристика та класифікація іграшок, виготовлених з полімерних матеріалів
 1. 65.9(4УКР)42 І-74 Інфраструктура товарного ринку. Непродовольчі товари : підруч. для студ. вузів / за ред. О. О. Шубіна. – Київ : Знання, 2009. – 702 с.
 2. 30.6 В 58 Власова, А. В. Основи товарознавства непродовольчих товарів : навч. посіб. для студ. вузів / А. В. Власова. – Київ : Центр навчальної літератури, 2006. – 208 с.
 3. 30.6 Г 55 Глушкова, Т. Г. Товари культурно-побутового призначення : підручник / Т. Г. Глушкова. – Київ : КНТЕУ, 2004. – 550 с.
 4. 30.609 Г 62 Голубенко, О. А. Товароведение непродовольственных товаров : учеб. пособие для студ. сред. проф. образования / О. А. Голубенко, В. П. Новопавловская, Т. С. Носова. – Москва : Альфа-М : ИНФРА-М, 2010. – 336 с.
 5. 30.609 К 14 Казанцева, Н. С. Товароведение непродовольственных товаров : учеб. для студ. эконом. колледж. и сред. спец. учеб. заведений / Н. С. Казанцева. – Изд. 2-е, перераб. и доп. – Москва : Дашков и Київ, 2009. – 400 с.
 6. 30.609 Т 50 Товарознавство. Непродовольчі товари: вироби господарського та культурно-побутового призначення : навч.-наоч. посіб. для студ. вузів / І. С. Полікарпов [та ін.]. – Львів : Магнолія 2006, 2011. – 296 с. : рис., табл. – (Вища освіта в Україні).
 7. Белущенко, О. Визначення токсичних елементів у продуктах та іграшках. Методи та обладнання / О. Белущенко, В. Друзюк, І. Полюжин // Стандартизація. Сертифікація. Якість. – 2008. – № 1. – С. 57–63.
 8. Исследование украинского рынка детских игрушек // Маркетинговые исследования в Украине. – 2012. – № 1. – С. 48–51.
 9. Лавандовська, А. Обережно: дитячі іграшки / А. Лавандовська // Вечірній Київ. – 2011. – 22 грудня. – С. 5.
 10. Поліщук, І. Територія дитинства не завжди безпечна : неякісні іграшки спричиняють травми і отруєння / Ірина Поліщук // Урядовий кур'єр. – 2013. – 1 червня. – С. 5.
 11. Ротай, Н. Смердючі забавки : як уберегти дитину від токсичних подарунків і навчитися вибирати іграшки,безпечні як для тіла,так і для психіки / Н. Ротай // Україна молода. – 2010. – 14 жовтня. – С. 13.
 12. Семеркова, Л. И. Характеристика и перспективы развития мирового и Российского рынка игрушек / Л. И. Семеркова // Маркетинг в России и за рубежом. – 2005. – № 3. – С. 126–137.
 13. Цушко, І. Обережно, небезпечні іграшки / Ірина Цушко // Надзвичайна ситуація. – 2013. – № 1. – С. 30–31.
Розділ: Бібліотеки. Архіви

Код: 5450  Добрий день! Чи виписуєте ви Офіційний вісник України? Мене цікавить наказ Міністерства оборони України № 402?  Вгору  

Доброго дня! Бібліотека отримує законодавчі документи в друкованому та електронному вигляді. Ми рекомендуємо вам скористатись базою даних "Законодавствтво України" на сайті Верховної Ради України за посиланням  http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/z1109-08

Розділ: Бібліотеки. Архіви

Сторінка 4 з 22 < 123456789 > До останньої »

Розділи:
Інтернет і телекомунікації [39]
Історія [296]
Бібліотеки. Архіви [342]
Біологія. Медицина [39]
Бухгалтерський облік та аудит [135]
Військове справа. ОБЖ [11]
Вінниччина [197]
Географія. Країнознавство [28]
Держава і право [188]
Екологія [24]
Економіка. Управління. Фінанси [1709]
Електронні бібліотеки, сайти [19]
Етнографія [27]
Кіно. Театр [7]
Комп'ютери і програми [29]
Кулінарія [6]
Культура. Мистецтво. ЗМІ [95]
Літературознавство [190]
Математика. Кібернетика [20]
Мовознавство. Іноземні мови [144]
Музика [22]
Не в тему! (offtopics) [10]
Педагогіка. Освіта. Професії [200]
Політика. міжнародні відносини [54]
Психологія. Психіатрія [55]
Сільське господарство [138]
Словники. Довідники. Енциклопедії [9]
Статистика [6]
Тексти книжок [44]
Техніка. Виробництво. Стандарти [60]
Туризм [12]
Фізика. Астрономія [8]
Філософія. Соціологія. Релігія [67]
Физкультура и спорт [11]
Хімія [8]

Rambler's Top100    
Copyright © ОУНБ ім. К.А.Тімірязєва 1998-2021
Дизайн:Березюк Сергій
Програмування:Мачушенко Дмитро
Всі матеріали на цьому сайті розміщені на умовах ліцензії Creative Commons Attribution 4.0 International, якщо не зазначене інше