ОУНБ ім. К.А. Тімірязєва
  
Наша адреса:
Україна, м. Вінниця,
21100, Соборна, 73
Тел. (0432) 56-27-92
Факс (0432) 67-03-41
 

E-Mail: inform@library.vn.ua

Ми працюємо:

Понеділок - четвер з 10.00 до 19.00,
Субота та неділя з 10.00 до 18.00
П'ятниця - вихідний день
Остання середа кожного місяця - санітарний деньBiblioteka Publiczna im. Zygmunta Jana Rumla w Dzielnicy Praga Południe m.st. Warszawy 
Офiцiйне представництво Президента України
Корпорація Інком
Урядовий портал
Урядова телефонна «гаряча лінія»
Офіційний портал Верховної Ради України
Вінницька ОДА
Вінницька обласна Рада - офіційний інтернет-сайт
Вінницька міська рада
Управління культури і мистецтв Вінницької облдержадміністраціїВіртуальна довідка

Сторінка 3 з 22 < 12345678 > До останньої »

Код: 5644  Доброго дня! Допоможіть, будь ласка, підібрати літературу на тему:"Виникнення бібліографії та її розвиток до початку IX століття". Буду дуже вдячна.  Вгору  

1. 01 С 37 Симон, К. Р. История иностранной библиографии / К. Р. Симон. – Москва : Изд-во ВКП, 1963. – 736 с.

2. 78.5 С 37 Симон, К. Р. История иностранной библиографии / К. Р. Симон ; под ред. С. А. Фейгиной. – Изд. 2-е, испр. – Москва : ЛКИ, 2010. – 736 с.

Розділ: Бібліотеки. Архіви

Код: 5643  Чи є у Ваших фондах література на тему:"Бібліографічна освіта:проблеми вдосконалення". Дуже дякую.  Вгору  
 1. 78.34 Г 61 Головко, С. И. Специалист: образование, компетентность, новаторство : науч.-практ. пособие / С. И. Головко. – Москва : Либерея, 2005. – 144 с. – (Библиотекарь и время. ХХІ век ; вып. № 21).
 2. 74.57 П 27 Перспективи співпраці циклової комісії бібліотечних дисциплін та діловодства із закладами бібліотечно-інформаційної галузі Вінниччини щодо підготовки фахівців. Вип. 2 : матеріали наук.-практ. конф., 08 жовт. 2015 р., м. Тульчин / ред. кол. Л. Д. Трачук [та ін.] ; відп. за вип. Л. В. Артюхова. – Тульчин, 2015. – 26 с. : кол. фот.
 3. 78 П 30 Петрова, Л. Г. Сучасні технології вищої бібліотечно-інформаційної освіти / Л. Г. Петрова. – Київ : НПБУ, 2005. – 67 с.
 4. 65.24 Т 80 Труханович, Л. В. Кадры учреждений образования, библиотек : сб. должност. и произв. инструкций / Л. В. Труханович, Д. Л. Щур. – Москва : Финпресс, 2003. – 160 с.
 5. 78 Ц 18 Царёва, А. В. Библиотечно-информационное образование во Франции : науч.-метод. пособие / А. В. Царёва. – Москва : Либерея-Бибинформ, 2007. – 184 с. : портр. – (Библиотекарь и время. ХХІ век ; вып. № 62).
 6. 74.58 Ч-88 Чуканова, С. О. Професійна підготовка фахівців із бібліотекознавства та інформології у системі вищої освіти США : автореф. дис. / Світлана Олександрівна Чуканова ; Київ. ун-т ім. Бориса Грінченка. – Київ, 2016. – 22 с.
 7. Баніна, М. Шляхи оптимізації системи бібліотечно-бібліографічної освіти / М.Баніна // Вісник Книжкової палати. – 2001. – № 4. – С. 20–23.
 8. Білик, О. Бібліотеки та питання професіоналізації кадрів / О. Білик // Бібліотечна планета. – 2011. – № 2. – С. 26–30.
 9. Государственный образовательный стандарт высшего профессионального образования. Специальность: 052700 –  Библиотековедение и библиография. Квалификация: библиотекарь-библиограф  : проект // Библиография. – 2000. – № 5. – С. 10–24.
 10. Добко, Т. Кадри довідково-бібліографічних служб у контексті вимог інформаційного суспільства / Т. Добко // Бібліотечний вісник. – 2012. – № 5. – С. 35–44.
 11. Зинкявичене, Ю.  Библиографоведение в Вильнюсском университете / Ю. Зинкявичене // Научные и технические библиотеки. – 2007. – № 3. – С. 29–33.
 12. Кваліфікаційні характеристики працівників бібліотек // Кадровик України. – 2011. – № 1. – С. 90–100.
 13. 78.3 Б 59 Колегаева, С. Д. Компетентностный подход к дополнительному образованию библиотечных кадров / Светлана Дмитриевна Колегаева // Библиотечное дело – ХХI  век : науч.-практ. сб. – 2010. – № 2. – С. 232–241.
 14. Кушнаренко, Н. Н. Научные школы книговедческого и библиотечно-информационного профиля: признаки идентификации / Н. Н. Кушнаренко, А. А. Соляник // Научные и технические библиотеки. – 2011. – № 12. – С. 45–54.
 15. Лиховид, Т. Ф. Кадровое обеспечение краеведческой библиографической деятельности / Т. Ф. Лиховид, Н. З. Шатохина // Библиография. – 2009. – № 1 . – С. 30–37.
 16. Пасічник, Л. Бібліографічна робота із спецвидами технічних документів у системі підготовки бібліотекарів-бібліографів / Л. Пасічник // Вісник Книжкової палати. – 2003. – № 8. – С. 20–21.
 17. Соляник, А. Підготовка наукових кадрів у галузі книгознавства, бібліотекознавства та бібліографознавства в Україні / А. Соляник // Вісник Книжкової палати. – 2002. – № 7. – С. 33–35.
 18. Шейко, В. Харківська наукова школа книгознавства, бібліотекознавства та бібліографознавства: система комунікаційних зв'язків / В. Шейко, Н. Кушнаренко, А. Соляник // Вісник Книжкової палати. – 2012. – № 10. – С. 45–48 ; № 11. – С. 40–45.
Розділ: Бібліотеки. Архіви

Код: 5627  Добрий день! Підкажіть у якому відділі бібліотеки я зможу ознайомитися з найстарішими газетами, і за які роки? Дякую.  Вгору  
У відділі рідкої і цінної книги та у краєзнавчому відділі збергаються газети кінця 19 ст.
Розділ: Бібліотеки. Архіви

Код: 5626  Допоможіть знайти статті за темою "Інновації у бібліотеках України", бажано за останні 3 роки. Дякую.  Вгору  
 1. Іванова, Я. Удосконалення традиційних та формування інноваційних фахових навичок шкільного бібліотекаря / Я. Іванова // Бібліотечний форум України. – 2014. – № 2. – С. 24–25.
 2. Білоус, В. Інноваційний клімат – обов'язкова умова розвитку бібліотеки вищого навчального закладу : мережа бібліотек / В. Білоус // Бібліотечний форум України. – 2015. – № 1. – С. 32–34.
 3. Бова, І. Сучасні форми обслуговування користувачів бібліотек вишів в умовах електронного середовища / І. Бова, Т. Марун // Бібліотечний форум України . – 2014. – № 2. – С. 9–12.
 4. Вилегжаніна, Т. І. Публічні бібліотеки України: різноманітність форм діяльності та єдність цілей / Т. І. Вилегжаніна // Бібліотечна планета. – 2015. – № 3. – С. 4–6.
 5. Волкова, Г. Проектна діяльність як передумова інноваційного розвитку бібліотеки Полтавського університету економіки і торгівлі / Ганна Волкова // Бібліотечний форум України . – 2015. – № 1. – С. 19–22.
 6. Волян, Н. Сучасні бібліотеки змінюють життя: успішні практики бібліотек Рівненщини : мережа бібліотек / Н. Волян // Бібліотечний форум України . – 2015. – № 1. – С. 35–37.
 7. Каліберда, Н. Інноваційні аспекти обслуговування читачів / Н.  Каліберда // Наукові праці Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського. – Київ, 2004. – Вип. 12. – Ст. 143–155.
 8. Коффман, С. Сучасні бібліотеки? : досвід зарубіжних країн / С. Коффман // Бібліотечний форум України . – 2015. – № 1. – С. 44–46.
 9. Кульчицька, Т. В. Бібліотека – сучасний інформаційний центр / Т. В. Кульчицька // Шкільна бібліотека. – 2015. – № 5. – С. 31–36 .
 10. Лалак, О. "Жива бібліотека" як інноваційна соціально–комунікаційна технологія міжкультурної інтеракції / О.  Лалак // Бібліотечний вісник : науково–теоретичний та практичний журнал. – 2016. – № 2. – С. 17–21.
 11. Лупіка, Л. Сучасні бібліотеки – відкритий простір для освіти, спілкування і дозвілля / Людмила Лупіка // Бібліотечний форум України . – 2015. – № 2. – С. 27–28.
 12. Майдак, Т. Творчі бібліотечні акції як основа позитивного іміджу бібліотеки / Тетяна Майдак // Бібліотечний форум: історія, теорія і практика. – 2016. – № 1. – С. 22–25.
 13. Медведєва, В. Інноваційні технології – майбутнє бібліотеки / В. Медведєва // Вісник Книжкової палати. – 2015. – № 8. – С. 28–32.
 14. Польовик, С. Інноваційна роль бібліотек у сучасному соціумі / С. Польовик // Вісник Книжкової палати. – 2015. – № 4. – С. 13–15.
 15. Середа В. М. Бібліотечна справа майбутнього / В. М. Середа // Шкільна бібліотека. – 2015. – № 5. – С. 37–39.
 16. Скаченко, О. Перспективи та інновації у бібліотеках ХХІ століття / О. Скаченко // Вісник Книжкової палати. – 2015. – № 8. – С. 51–52.
 17. Сорока, О. В. Скрайбінг у бібліотечній роботі з дітьми з особливими потребами / О. В. Сорока // Шкільний бібліотекар. – 2016. – № 3. – С. 2–4.
 18. Уринцова, О. Виртуальная справка: бесплатно и без хлопот! / О.  Уринцова // Библиотека. – 2014. – № 12. – С. 27–30.
 19. Філіппенко, О. Б. Розвиток творчих здібностей учнів інноваційними засобами бібліотечної роботи / О. Б. Філіппенко // Шкільний бібліотекар. – 2015. – № 11. – С. 9–13.
 20. Цяпало, Л. Перша львівська медіатека як інноваційний бібліотечний простір / Л. Цяпало, Н. Білута, Д. Данильченко // Бібліотечна планета. – 2016. – № 1. – С. 21–22
 21. Шамрай, Л. Є. Бібліотека XXI століття / Л. Є. Шамрай // Шкільна бібліотека. – 2015. – № 11. – С. 42–43.
Розділ: Бібліотеки. Архіви

Код: 5623  Доброго дня, порадьте, будь ласка, літературу до теми: "Архівознавство як наукова система і навчальна дисципліна". Дякую  Вгору  
 1. 79.3 А 87 Архівознавство : підручник / ред. : Я. Калакура, І. Матяш. – 2-е вид., випр. і допов. – Київ : Академія, 2002. – 356 с.
 2. Боряк, Т. Г. Формування сучасного напрямку розвитку архівної україніки: програма «Архівна та рукописна україніка...(1991)» / Т. Г. Боряк // Бібліотекознавство. Документознавство. Інформологія. – 2011. – № 4. – С. 4–9.
 3. Боряк, Т. Г. Формування сучасного напрямку розвитку архівної україніки: розробка академічних та архівних проектів (1992–1998) / Т. Г. Боряк // Бібліотекознавство. Документознавство. Інформологія. – 2012. – № 3/4. – С. 9–16.
 4. Васильченко, М. Організаційно-функціональні трансформації архіву як структури системи соціальних комунікацій / М. Васильченко // Вісник Книжкової палати. – 2012. – № 6. – С. 47–51.
 5. Горбачова, Г. Ю. Теоретичні аспекти дослідження питання доступу до архівних документів / Г.Ю.  Горбачова // Бібліотекознавство. Документознавство. Інформологія. – 2014. – № 1. – С. 33–36.
 6. Матяш, І. Б. Методологічні засади й понятійний апарат архівознавства / І.Б. Матяш // Український історичний журнал. – 2009. – № 2. – С. 124–135.
 7. Меньківська, Н. С. Правове регулювання інформаційної діяльності державних архівів у сучасній Україні / Н. С. Меньківська // Бібліотекознавство. Документознавство. Інформологія. – 2011. – № 1. – С. 86–94.
 8. Меньківська, Н. Види інформаційної діяльності державних архівів України / Наталія Меньківська // Вісник Книжкової палати. – 2011. – № 9. – С. 28–32.
 9. Січова, О. В. Науково-довідковий апарат архівних фондів установ НАН України / О. В. Січова // Бібліотекознавство. Документознавство. Інформологія. – 2011. – № 1. – С. 78–85.
Розділ: Бібліотеки. Архіви

Код: 5622  Доброго дня! Допоможіть підібрати літературу на тему "Сучасна бібліографія: тенденції і розвиток". Дякую.  Вгору  

Сучасна бібліографія: тенденції і розвиток

 1. 78 Б 59 Библиотековедение, библиографоведение и информатика : терминолог. путеводитель / [сост.  М. Г. Вохрышева]. – Москва : Либерея-Бибинформ, 2007. – 104 с. – (Библиотекарь и время. ХХІ век ; вып. № 61).
 2. 78.5 Д 46 Диомидова, Г. Н.. Библиографоведение : учеб. для сред. проф. учеб. заведений / Г. Н. Диомидова. – Санкт-Петербург : Профессия, 2002. – 288 с. – (Библиотека).
 3. 78.5 К 70 Коршунов, О. П. Библиографоведение : общий курс / О. П. Коршунов ; ред. : Е. А. Масалитина. – Моква : Кн. палата, 1990. – 232 с.
 4. 78.5 М 79 Моргенштерн, И. Г. Информационный и книжный мир. Библиография : избр. / И. Г. Моргенштерн. – Санкт-Петербург : Профессия, 2007. – 440 с. – (Библиотека).
 5. 78.5 С 59 Соколов, А. В. Библиографоведение: Terra incognita. Диалог о библиографической науке : науч.-практ. пособие / А. В. Соколов, В. А. Фокеев. – Москва : Литера, 2010. – 206 с. : портр. – (Современная библиотека ; вып. 73).
 6. 78 Ф 75 Фокеев, В. А. Библиографическая наука и практика : терминолог. слов. / В. А. Фокеев ; науч. ред. : Г. В. Михеева. – Санкт-Петербург. : Профессия, 2008. – 272 с.
 7. 78.5 Ф 75 Фокеев, В. А. Библиографоведение. Информатика : терминолог. слов. / В. А. Фокеев. – Москва : Литера, 2009. – 488 с. : портр. – (Современная библиотека ; вып. 46).
 8. 78.5 Ш 35 Швецова-Водка, Г. М. Вступ до бібліографознавства : навч. посіб. / Г. М. Швецова-Водка. – Київ : Кондор, 2008. – 216 с.
 9. Добко Т. В. Развитие библиографоведения в Украине: этапы и тенденции / Т. В. Добко // Библиотеки национальных академий наук: проблемы функционирования, тенденции развития. – 2006. – Вып. 4. – С. 295–308.
 10. Загуменна, В. Концепції розвитку книготорговельної бібліографії / В. Загуменна О // Вісник Книжкової палати. – 2004. – № 7. – С. 19–23.
 11. Литвинова Л. А. Массив украинских диссертаций по книговедению, библиотековедению и библиографоведению как фактор выявления основных направлений и тенденций развития научной дисциплины (1998–2007) / Л. А. Литвинова // Библиотеки национальных академий наук: проблемы функционирования, тенденции развития. – Киев, 2010. – Вып. 8. – С. 43–53.
 12. Лиханова, І. Національна бібліографія України на сучасному етапі / І Лиханова  // Київська старовина. – 2003. – № 3. – С. 84–99.
 13. Моргенштерн, И. Г. У библиографии есть будущее / И. Г. Моргенштерн // Библиография. – 2001. – № 1. – С. 3–9.
 14. Моргенштерн, И. Г. Электронная библиография: сущность и проблемы развития / И.Г. Моргенштерн // Библиография. – 2003. – № 5. – С. 13–22.
 15. Теплицкая А. В. Мировые тенденции развития библиографии / А. В. Теплицкая // Библиография. – 2003. – № 6. – С. 126–130.
 16. Теплицкая, А. В. Мировой библиографический учет: состояние и перспективы / А.В. Теплицкая // Библиография. – 2007. – № 4. – С. 129–132.
Розділ: Бібліотеки. Архіви

Код: 5597  Доброго вечора)у мене курсова робота на тему: "Формування культури читання дітей у бібліотеці" бібліографічний огляд 2000-2010 рр. чи є якийсь матеріал по даній темі у Вашій бібліотеці....завчасно щиро дякую  Вгору  

Формування культури читання дітей у бібліотеці

 1. 60.5 М 23 Мангуэль, А. История чтения / Альберто Мангуэль ; пер. с англ. : М. Юнгер. – Екатеринбург : У-Фактория, 2008. – 381 с.
 2. Борисов, В. Культура читан – культура самостійної дослідницької діяльності / В. Борисов // Бібліотечний вісник. – 2010. – № 2. – С. 26–29.
 3. Виноградова, Н. В. Культура читання / Н. В. Виноградова // Шкільна бібліотека. – 2013. – № 7/8. – С. 92–94 : іл.
 4. Власов, П. Книга друкована і книга електронна: розмова бібліотекаря з книгарем / П. Власов, І. Журавльова // Бібліотечний вісник. – 2013. – № 3. – С. 16–22.
 5. Гендина, Н. И. Формирование информационной культуры личности в библиотеках и образовательных учреждениях / Н.И. Гендина // Шкільна бібліотека. – 2006. – № 3. – С. 57–65.
 6. Джаджа, Н. Читання – найкраще навчання : Як відновити інтерес українців до читання? / Н. Джаджа // Українська мова й література в сучасній школі. – 2013. – № 6. – С. 47–60.
 7. Огар, Е. І. Читання в структурі сучасних культурних практик (за матеріалами всеукраїнського соціологічного опитування) [Електронний ресурс] / Е. І. Огар // Наукові записки Інституту журналістики. – 2014. – Т. 55. – С. 35–39.
 8. Поліщук, К. П. Книга як інформаційний посібник / К.П. Поліщук // Шкільна бібліотека. – 2004. – № 1. – С. 83.
 9. Серажим, К. С. Культура читання в Україні [Електронний ресурс] / К. С. Серажим // Наукові записки Інституту журналістики. – 2014. – Т. 55. – С. 44–52.
 10. Скокова, Л. Читання у структурі культурно-дозвілевих практик населення України [Електронний ресурс] / Л. Скокова // Бібліотечна планета. – 2010. – № 1. – С. 14–17. Сучасний учень і культура читання // Шкільна бібліотека. – 2008. – № 3. – С. 6–8 ; № 5. – С. 13–16 ; № 6. – С. 29–34.
 11. Шамрай, Л. Є. Читання – ось найкраще навчання / Л. Є. Шамрай // Шкільна бібліотека. – 2014. – № 9. – С. 57.
Розділ: Бібліотеки. Архіви

Код: 5594  Допоможіть, будь ласка, підібрати літературу за темою "Електронні бібліотеки".  Вгору  

Електронні бібліотеки

1.      78 А 72 Антопольский, А. Б. Электронные библиотеки: принципы создания : науч.-метод. пособие / А. Б. Антопольский, Т. В. Майстрович. – Москва : Либерея-Бибинформ, 2007. – 288 с. – (Библиотекарь и время. ХХІ век ; вып. № 56).

2.      78.084я73+73.068.4я73 А 83 Армс, В. Электронные библиотеки : учбовий посібник / В. Армс. – Люберцы : ПИК ВИНИТИ, 2002. – 275 с. – (Пушкинская б-ка).

3.      78.36 З-55 Земсков, А. И. Электронная информация и электронные ресурсы: публикации и документы, фонды и библиотеки / А. И. Земсков, Я. Л. Шрайберг ; под ред. Л. А. Казаченковой. – Москва : ФАИР, 2007. – 528 с. : ил. – (Специальный издательский проект для библиотек).

4.      78 З-55 Земсков, А. И. Электронные библиотеки : учеб. для вузов / А. И. Земсков, Я. Л. Шрайберг. – Москва : Либерея, 2003. – 352 с. – (Альманах «Приложение к журналу «Библиотека»).

5.      78.3 Я 77 Ярошенко, Т. О. Електронні журнали в системі інформаційних ресурсів бібліотеки : монографія / Т. О. Ярошенко. – Київ : Знання, 2010. – 215 с. : портр.

6.      Аліференко, І. М. Електронна бібліотека Черніговської ОУНБ ім. В. Г. Короленка / І. М. Аліференко // Бібліотечна планета. – 2015. – № 3. – С. 27–29.

7.      Бондаренко, В. Електронні бібліотеки в контексті дистантного обслуговування користувачів / В. Бондаренко // Вісник Книжкової палати. – 2015. – № 6. – С. 15–18.

8.      Журавльова, А. Концепція бібліотеки в контексті проекту Onleihe Гете-Інституту в Україні / А. Журавльова // Бібліотечна планета. – 2015. – № 2. – С. 23–24.

9.      Іванова, С. М. Наукова електронна бібліотека НАПН України як засіб інформаційно-аналітичної підтримки педагогічних досліджень / С. М. Іванова // Комп’ютер у школі та сім’ї. – 2015. – № 6. – С. 38–43.

10.  Ісаєнко О. Проект Національної історичної бібліотеки України: краєзнавчий електронний мультиресурс «Історія міст і сіл України» / О. Ісаєнко // Вісник Книжкової палати. – 2015. – № 8. – С. 25–28.

11.  Костюк, К. Н. Электронно-библиотечные системы: есть ли альтернатива? / К. Н. Костюк // Библиотековедение. – 2013. – № 3. – С. 53–58.

12.  Курская, А. Электронные библиотеки Рунета / Анна Курская // Планета Internet. – 2001. – № 12. – С. 60–63 : ил.

13.  Лещук, Р. Електронні бібліотеки як компонент інформаційного середовища вчителя / Роман Лещук // Трудове навчання. – 2015. – Жовтень, № 10. – С. 4–10.

14.  Лобузіна, К. Електронна наукова періодика відкритого доступу: семантичні веб-технології для бібліотек / К. Лобузіна // Бібліотечний вісник. – 2015. – № 3. – С. 18–23.

15.  Марі'їна, О. Моделювання поведінки користувачів електронних бібліотек : із досвіду реалізації зарубіжних проектів / О. Марі'їна // Вісник Книжкової палати. – 2015. – № 2. – С. 19–21.

16.  78.34(4Укр) Н 34 Павлуша, І. Електронні бібліотеки: новий рівень одержання, розповсюдження та використання інформації / І. Павлуша // Наукові праці Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського. – 2003. – Вип. 11. – Ст. 167–176.

17.  Попик, В. Створення фундаментальної електронної бібліотеки «Україніка» як складник формування національного гуманітарного інформаційного простору / В. Попик // Бібліотечний вісник. – 2014. – № 6. – С. 3–7.

18.  78.34(4УКР) М 65 Самохіна, Н. Ф. Формування зібрань електронних інформаційних ресурсів у Національній бібліотеці України імені В. І. Вернадського / Н. Ф. Самохіна // Місце і роль бібліотек у формуванні національного інформаційного простору : матеріали міжнар. наук. конф., Київ, 21–23 жовт. 2014 р. / НАН України, Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського, Асоц. б-к України, Рада директорів наук. б-к та інформ. центрів – членів МААН. – Київ, 2014. – С. 433–436.

19.  Серова, О. В. «Фонды библиотек в цифровую эпоху: традиционные и электронные ресурсы, комплектование, использование» / О. В. Серова // Библиотековедение. – 2013. – № 3. – С. 40–42.

20.  Трачук, Л. Електронні бібліотеки та колекції документів на сайтах обласних універсальних бібліотек України / Л. Трачук // Вісник Книжкової палати. – 2015. – № 7. – С. 33–37.

21.  78.34(4Укр) Н 34 Чупріна, В. Тенденції змін у використанні електронної інформації / В. Чупріна // Наукові праці Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського. – 2003. – Вип. 11. – С. 78–83.

Розділ: Бібліотеки. Архіви

Код: 5591  Доброго дня, порадьте, будь ласка, літературу до теми: "Образ ворога в радянському суспільстві 20-30 ті рр."  Вгору  

Образ ворога в радянському суспільстві 20-30 ті рр.

 1. 84.4УКР6 В 54 Вітковський, В. М. Вороги народу: вигадані і справжні : повість-реквієм / Вадим Вітковський. – Вінниця : Вид. Рогальська І. О., 2012. – 256 с.
 2. 63.3(4УКР)6 К 64 Конквест, Р. Великий терор. Сталінські чистки тридцятих років = The Great Terror / Роберт Конквест ; пер. з англ.: Н. Волошинович, З. Корабліної. – Луцьк : Терен, 2009. – 880 с.
 3. 63.3(4УКР–4ВІН)6–49 М 20 Малигін, А. Червона акула (Єжовщина на Вінниччині) : док.-публіцист. нариси / А. Малигін. – Вінниця, 1995. – 96 с.
 4. 63.3(4УКР–4ВІН)62 М 38 Машталер, С. Л. Без вини звинувачені. Про репресії працівників ветеринарної медицини Вінниччини в період тоталітарного режиму ХХ століття / С. Л. Машталер. – Вінниця : Вінницька газета, 2013. – 112 с. : іл.
 5. 63.3(4УКР)6 Н 56 Нестеренко, В. А. Злочин проти розуму і совісті: репресії сталінізму проти української інтелігенції та Церкви на Поділлі : нариси / Валерій Нестеренко ; Центр дослідження історії Поділля Ін-ту історії України НАН України, Кам’янець-Подільський держ. іст. музей-заповідник. – Кам’янець-Подільський : Медобори–2006, 2013. – 104 с. : фот.
 6. 83.3(4УКР)6-8 П 30 Петров, В. Діячі української культури, (1920–1940). Жертви більшовицького терору / В. Петров ; Київ. наук. т-во ім. Петра Могили. – Київ : Воскресіння, 1992. – 80 с.
 7. 63.3(4УКР)62 П 50 Політичні репресії в Українській РСР 1937–1938 рр.: дослідницькі рефлексії та інтерпретації : до 75-річчя «Великого терору» в СРСР: матеріали Всеукр. наук. конф., 15 берез. 2012 р. / упоряд.: О. Г. Бажан, Р. Ю. Подкур. – Київ : Ін-т історії України НАНУ, 2013. – 456 с.
 8. 63.3(4УКР)6 Т 15 Так хто ж вороги народу? : документальні новели й роздуми із серії «Голгофа мільйонів» / уклад. і ред. Г. Т. Гайовий. – Київ : Просвіта, 2011. – 136 с.
 9. 63.3 Ч–45 Червоні жорна : спогади репресованих, членів їх родин, свідків репресій / відп. ред. С. К. Гіренко. – Вінниця : Держ. обл. вид-во «Вінниця», 1994. – 80 с. : іл. – (З архівів ВЧК–ДПУ–МДБ–КДБ ; вип. 2).
 10. 63.3(2)6 Э 17 Эгге, О. Загадка Кирова. Убийство, развязавшее сталинский террор / Осмунд Эгге ; авт. пер. с англ.: А. А. Пешкова, Г. И. Германенко. – Москва : РОССПЭН : Президентский центр Б.Н. Ельцина, 2011. – 287 с. – (История сталинизма).
 11. 63.3(4УКР)62 П 50 Вронська, Т. В. Механізм цілеспрямованої маргіналізації в контексті державного терору в Україні (1917–1953 рр.) / Т. В. Вронська // Політичні репресії в Українській РСР 1937–1938 рр.: дослідницькі рефлексії та інтерпретації : до 75-річчя «Великого терору» в СРСР: матеріали Всеукр. наук. конф., 15 берез. 2012 р. / упоряд.: О. Г. Бажан, Р. Ю. Подкур. – Київ : Ін-т історії України НАНУ, 2013. – С. 107–128.
 12. Жук, О. Повернення «ворогів народу» : у Києві вперше презентували заборонене мистецтво 30-х років, творців якого садили до тюрми та розстрілювали / Ольга Жук // Україна молода. – 2015. – 27 січня. – С. 14.
 13. Кавун, О. Сергій Корольов: академік космосу, він же «ворог народу» / О. Кавун // Голос України. – 2007. – 23 січня. – С. 10.
 14. Савчин, М. Учений-кристалограф з Острога / М. Савчин // Біологія і хімія в школі. – 2006. – № 6. – С. 39–43.
Розділ: Бібліотеки. Архіви

Код: 5590  Щира дяка за розгорнуту і повну відповідь, на моє велике запитання ! Прекрасний сервіс котрим можна скористатись з вашою допомогою. Бібліотека крокує в ногу з часом і це дуже, дуже добре!   Вгору  
Дякуємо за високу оцінку роботи бібліотеки. З повагою бібліографи відділу наукової інформації та бібліографії.
Розділ: Бібліотеки. Архіви

Код: 5588  Доброго дня! шукаю інформацію про "переоблік в бібліотеці" можете допомогти? Дуже дякую.  Вгору  

Інвентаризація в бібліотеці

 1. 78.3 Н 73 Новікова, Г. М. Збереження документів у бібліотеках і архівах : метод. рек. / Г. М. Новікова. – Київ : НПБУ, 2006. – 56 с.
 2. 78.36 Т 35 Терешин, В. И. Библиотечный фонд : учеб. пособие / В. И. Терешин. – 2-е изд., испр., доп. – Москва : Профиздат, 2001. – 176 с.
 3. Бондар, Л. Облік фондів у педагогічних бібліотеках України: сучасний стан і перспективи : бібліотечно-інформаційні ресурси бібліотек / Л. Бондар // Бібл. форум України. – 2014. – № 1. – С. 22–27.
 4. Інструкція з обліку документів, що знаходяться в бібліотечних фондах // Бібл. планета. – 2007. – № 3. – С. 41–42.
 5. Король, В. Інвентаризація бібліотечних фондів / В. Король // Бібл. планета. – 2008. – № 4. –С. [1-4 додатку].
 6. Петренко, Н. В. Інвентаризація бібліотечного фонду Донецької ОУНБ із застосуванням автоматизованої технології / Н. В. Петренко // Бібл. планета. – 2012. – № 4. – С. 15–16.
 7. Польовик, С. Облік документних фондів бібліотек: історія, сучасний стан, проблеми / С. Польовик  // Бібл. планета. – 2004. – № 1. – С. 22–24. – Бібліогр.: 26 назв.
 8. Ртищева, Т. М. Инвентаризация фонда библиотеки с помощью АБИС Li berMedia / Т. М. Ртищева // Науч. и техн. б-ки. – 2011. – № 5. – С. 47–51.
Розділ: Бібліотеки. Архіви

Код: 5585  Допоможіть будь ласка з пошуком літератури за темою "Стан і перспективи розвитку бібліотечних стратегій 21 ст.: львівський бібліофорум"  Вгору  

Стан і перспективи розвитку бібліотечних стратегій 21 ст.: львівський бібліофорум

 1. Громадське обговорення проекту Концепції якісних змін бібліотек задля забезпечення сталого розвитку України (до 2025 року) та проекту Стратегії розвитку бібліотечної справи в Україні до 2025 року «Якісні зміни бібліотек задля забезпечення сталого розвитку України» [Електронний ресурс] // Міністерство культури України : офіц. сайт / розробник Корпорація Софтлайн (Україна). – Електрон. дані та прогр. – Київ, 2016.
 2. Концепція якісних змін бібліотек задля забезпечення сталого розвитку України (до 2025 року) [Електронний ресурс] : схвалено Президією УБА 17 лип. 2015 р. // Українська бібліотечна асоціація : [офіц. веб-сайт]. – Електрон. дані та прогр. – Київ, 2014–2016.
 3. Матеріали до стратегії розвитку бібліотечної справи в Україні до 2025 року «Якісні зміни бібліотек задля забезпечення сталого розвитку України» / Укр. бібл. асоц. ; [авт.-упоряд.: О. М. Бруй, О. В. Воскобойнікова-Гузєва, В. С. Пашкова, Я. Є. Сошинська, І. О. Шевченко]. – Київ : УБА, 2015. – 57 с.
 4. Сьогодні у Львові розпочався масштабний бібліотечний форум [Електронний ресурс] // Львівський портал : [веб-сайт]. – Електрон. дані та прогр. – 2003–2016.
 5. VI Львівський бібліотечний форум «Бібліотек@ – стратегія розвитку» [Електронний ресурс] : підсумки // Харківська обласна бібліотека для юнацтва : [веб-сайт]. – Електрон. дані та прогр. – Хрків, 2016.
 6. Бруй, О. Перспективи каталогізації в «Стратегії розвитку бібліотечної справи до 2025 року». – Київ, 2015. – [20 с.]. – Електрон. версія. – Режим доступу: http://www.library.gov.ua/images/files/NBUV_catalog.pdf (дата звернення: 13.02.16). – Назва з екрана.
 7. Воскобойнікова-Гузєва, О. В. Вироблення консолідованої стратегії розвитку бібліотечно-інформаційної сфери – вимога сучасності [Електронний ресурс] / О. В. Воскобойнікова-Гузєва // Вісн. Харків. держ. акад. культури. – 2012. – Вип. 38. – С. 214–223.
 8. Воскобойнікова-Гузєва, О. Розвиток бібліотечно-інформаційної сфери в контексті пріоритетів національної та міжнародної інформаційної політики [Електронний ресурс] / О. Воскобойнікова-Гузєва // Наукові праці Національної бібліотеки України ім. В. І. Вернадського. – 2013. – Вип. 35. – С. 289–301.
 9. Гранчак, Т. «Стратегічний» погляд на майбутнє бібліотечного розвитку / Т. Гранчак // Вісник Книжкової палати. – 2014. – № 6. – С. 13–14. – Рец. на кн. : Воскобойнікова-Гузєва, О. Стратегії розвитку бібліотечно-інформаційної сфери України : генезис, концепції, модернізація : монографія / О. Воскобойнікова-Гузєва. – Київ : Академперіодика, 2014. – 362 с.
Розділ: Бібліотеки. Архіви

Код: 5584  Абонемент - основна ланка обслуговування читачів.  Вгору  
 1. 78.34 А 80 Арзуханов, А. С. Эффективность обслуживания в научно-технической библиотеке : метод. пособие / А. С. Арзуханов. – Москва : Либерея-Бибинформ, 2007. – 144 с. – (Библиотекарь и время. ХХІ век ; вып. № 74).
 2. 78.3 Б 83 Бородина, В. А. Библиотечное обслуживание : учеб.-метод. пособие / В. А. Бородина. – Москва : Либерея-Бибинформ, 2004. – 168 с. – (Библиотекарь и время. ХХІ век ; вып. № 7).
 3. 78.3 Б 88 Брофи, Питер. Оценка деятельности библиотек: принципы и методы / Питер Брофи ; науч. ред. пер. : Я. Л. Шрайберг ; пер. с англ. : А. И. Земскова. – Москва : ОМЕГА-Л, 2009. – 357 с. : ил., табл. – (Электронные ресурсы в библиотеках и образовании).
 4. 78.3 К 70 Коряковцева, Н. А. Техники информационно-библиотечной работы : учеб.-практ. пособие / Н. А. Коряковцева. – Москва : Либерея-Бибинформ, 2004. – 136 с. – (Библиотекарь и время. ХХІ век ; вып. № 6).
 5. 78.58 П 19 Пасмор, Н. П. Бібліотечно-інформаційне забезпечення самостійної роботи студентів : наукове видання / Н. П. Пасмор. – Київ : Кондор, 2007. – 116 с.
 6. Белоногова, М. Автоматизируем работу с формуляром : [про розробку програмного забезпечення робочого місця бібліотекаря-бібліографа на абонементі] / М. Белоногова, А. Белоногов // Библиотека. – 2007. – № 10. – С. 19–21.
 7. Горн, Л. Современный абонемент: анализ состояния и вектор развития  / Л. Горн // Библиотека. – 2012. – № 3. – С. 20–21.
 8. Кордонюк, О. А. Проект Гете-Інституту «Заочний абонемент» / О. А. Кордонюк // Бібліотечна планета. – 2014. – № 3. – С. 25–27 : ілюстр.
 9. Коржик, Н. Автоматизований абонемент вищого навчального закладу / Н. Коржик // Вісник Книжкової палати. – 2006. – № 4. – С. 36 – 37.
 10. Коротеева, Р. Абонемент проводит исследование... / Р. Коротеева // Библиотека. – 2009. – № 5. – С. 51–52.
 11. Недашковская, Т. Библиобусы спешат в коммуны : роль центральных абонементов в обслуживании населения / Т. Недашковская // Библио–поле. – 2013. – № 9. – С. 15–19 ; № 10. – С. 13–17.
Розділ: Бібліотеки. Архіви

Код: 5582  Доброго дня, допоможіть будь ласка підібрати літературу до теми "Тридцятилітня війна".  Вгору  
 1. 9(3) Б87 Брайс, Д. Священная Римская империя / Д. Брайс ; Изд. М. Коммиссарова. – Москва : Тип. А. И. Мамонтова и К*, 1891. – 382 с.
 2. 63.3(0)+63.3(0)5 Е 28 Егер, О. Всемирная история. В 4 т. Т. 3 : Новая история  / Оскар Егер. – Москва : АСТ, 2000. – 720 с.
 3. 9(43) Ш 58 Шиллер, Ф. История тридцатилетней войны : в 3 ч. : пер. с нем. / Ф. Шиллер. – Санкт-Петербург : В Типографии Правительствующего Сената, 1815. – 3 ч.
 4. 63.3(4УКР) У 45 Баран О. Валленштайн і козаки: [XVI – XVII ст.] / О. Баран // Український історик. – 1978. – № 1/3. – С. 40–51.
 5. 63.3(4УКР) У 45 Баран О. Козаки на імператорській службі в роках 1635–1636 / О. Баран // Український історик. – 1974. – № 1/3. – С. 5–23.
 6. Махун, С. Козаки-найманці у тридцятилітній війні (1618–1648) / С. Махун // Дзеркало тижня. – 2004. – 24 квітня (№16). – С. 21.
 7. Фоменко, А. Выход – был! Наследие Франца-Фердинанда / А. Фоменко // Международная жизнь. – 2009. – № 2/3. – С. 206–215.
Розділ: Бібліотеки. Архіви

Код: 5574  Доброго дня! Підкажіть, будь-ласка, чи є у фонді бібліотеки видання "Бюлетень Подільського Губсоюзу" (Вінниця, 1921 — 1922). Дякую!   Вгору  
Цього видання у бібліотеці немає.
Розділ: Бібліотеки. Архіви

Сторінка 3 з 22 < 12345678 > До останньої »

Розділи:
Інтернет і телекомунікації [39]
Історія [296]
Бібліотеки. Архіви [342]
Біологія. Медицина [39]
Бухгалтерський облік та аудит [135]
Військове справа. ОБЖ [11]
Вінниччина [197]
Географія. Країнознавство [28]
Держава і право [188]
Екологія [24]
Економіка. Управління. Фінанси [1709]
Електронні бібліотеки, сайти [19]
Етнографія [27]
Кіно. Театр [7]
Комп'ютери і програми [29]
Кулінарія [6]
Культура. Мистецтво. ЗМІ [95]
Літературознавство [190]
Математика. Кібернетика [20]
Мовознавство. Іноземні мови [144]
Музика [22]
Не в тему! (offtopics) [10]
Педагогіка. Освіта. Професії [200]
Політика. міжнародні відносини [54]
Психологія. Психіатрія [55]
Сільське господарство [138]
Словники. Довідники. Енциклопедії [9]
Статистика [6]
Тексти книжок [44]
Техніка. Виробництво. Стандарти [60]
Туризм [12]
Фізика. Астрономія [8]
Філософія. Соціологія. Релігія [67]
Физкультура и спорт [11]
Хімія [8]

Rambler's Top100    
Copyright © ОУНБ ім. К.А.Тімірязєва 1998-2021
Дизайн:Березюк Сергій
Програмування:Мачушенко Дмитро
Всі матеріали на цьому сайті розміщені на умовах ліцензії Creative Commons Attribution 4.0 International, якщо не зазначене інше