ОУНБ ім. К.А. Тімірязєва
  
Наша адреса:
Україна, м. Вінниця,
21100, Соборна, 73
Тел. (0432) 56-27-92
Факс (0432) 67-03-41
 

E-Mail: inform@library.vn.ua

Ми працюємо:

Понеділок - четвер з 10.00 до 19.00,
Субота та неділя з 10.00 до 18.00
П'ятниця - вихідний день
Остання середа кожного місяця - санітарний деньBiblioteka Publiczna im. Zygmunta Jana Rumla w Dzielnicy Praga Południe m.st. Warszawy 
Офiцiйне представництво Президента України
Корпорація Інком
Урядовий портал
Урядова телефонна «гаряча лінія»
Офіційний портал Верховної Ради України
Вінницька ОДА
Вінницька обласна Рада - офіційний інтернет-сайт
Вінницька міська рада
Управління культури і мистецтв Вінницької облдержадміністраціїВіртуальна довідка


Код: 5939  Доброго дня! Підскажіть будь ласка чи є у Вас література на тему "Інноваційна політика. Європейський досвід. Рекомендації для України".  Вгору  

Інноваційна політика. Європейський досвід. Рекомендації для України

1.      65.9(4)І-66І Інноваційний розвиток ЄС: сучасні тенденції та перспективи для України : матеріали, повідомлення, реферати / упоряд. П. С. Смертенко. – Київ : Кінько Т. А., 2007. – 64 с.

2.      65.9(4) 65.9(4УКР) І-66 Інноваційні підходи до регіонального розвитку в Україні : аналіт. доп. / Нац. ін-т стратег. дослідж. ; за ред. С. О. Білої. – Київ : НІСД, 2011. – 80 с.

3.      65.9(4УКР) І-66 Інноваційна політика: європейський досвід та рекомендації для України : [в 3 т.]. – Київ : Фенікс, 2011. – (Проект ЄС «Вдосконалення стратегій, політики та регулювання інновацій в Україні»).

4.      Т. 1 : Ключові особливості інноваційної політики в якості основи для розробки заходів сприяння інноваціям, що спрямовують Україну до заснованої на знаннях конкурентоспроможної економіки - порівняння ситуації в ЄС і Україні / ред.: Г. Румпф, Дж. Строгілопулос, І. Єгоров. – 214 с.

5.      Т. 2 : Аналіз законодавстваУкраїни у сфері досліджень, розробок та інноваційної діяльності та пропозиції щодо доповнень до законодавства (станом на жовтень 2011 року). – 352 с.

6.      Т. 3 : Інновації в Україні: пропозиції до політичних заходів / [уклад.]: Дж. Строгілопулос, Г. Румпф. – 74 с.

7.      Баляснікова, Є. В. Передумови створення інноваційної моделі розвитку економіки України / Є. В. Баляснікова // Актуальні проблеми економіки. – 2004. – № 10. – С. 127–134.

8.      Демьохін, В. А. Інноваційна політика держави і проблеми інтелектуальної власності / В.А. Демьохін // Економіка і прогнозування. – 2005. – № 2. – С. 37–44.

9.      Кириченко, О. А. Інноваційний розвиток економіки в контексті сучасної теорії модернізації / О. А. Кириченко, Ю. І. Вигівська // Економіка та держава. – 2011. – № 7. – С. 13–16.

10.  Лазутін, Г. Форми, методи та інструменти реалізації інноваційної політики / Г. Лазутін // Актуальні проблеми економіки. – 2003. – № 6. – С. 50–58.

11.  Малицкий, Б. А. Стратегия инновационного развития Украины: от разработки к реальной практике / Б. А. Малицкий // Наука та наукознавство. – 2011. – № 2.– С. 6–20.

12.  Момінулхок, М. Д. Інноваційні процеси розвитку економіки України / М.Д. Момінулхок // Формування ринкових відносин в Україні. – 2016. – № 7/8. – С. 46–49.

13.  Московкин, В. Европейская инновационная политика: адаптация к условиям стран СНГ / В. Московкин // Проблемы теории и практики упр. – 2009. – № 10.– С. 24–33.

14.  Саліхова, О. Б. П’ять кроків до створення та успішної реалізації національної інноваційної стратегії досвід Європи / О. Б. Саліхова, О. В. Крехівський // Економіка та держава. – 2010. – № 1. – С. 9–15.

15.  Федірко, О. А. Національні моделі державної підтримки інноваційної діяльності в ЄС / О. А. Федірко // Економіка та держава. – 2017. – № 5. – С. 65–69.

16.  Чечель, О. М. Основні стратегічні пріоритети інноваційної складової економічної політики держави / О. М. Чечель // Економіка та держава. – 2011. – № 1. – С. 118–120.

17.  Шатило, О. А. Інноваційна політика у системі забезпечення національних економічних інтересів / О. А. Шатило // Економіка та держава. – 2010. – № 4. – С. 135–137.

Розділ: Економіка. Управління. Фінанси

Код: 5938  Прошу надати мені інформацію на тему: "Мораль і право". Дякую!  Вгору  

Мораль і право

1.                67.9(4Укр) Б40 Комарова, А. В. Співвідношення права і моралі як засіб управління безпекою / А. В. Комарова // Безпекотворення: питання теорії і практики та правові аспекти. – Київ, 2007. –Ч. 1. – С. 381–385.

2.                67.0К 80 Крестовська, Н.М. Теорія держави і права : підруч., практикум, тести / Н. М. Крестовська, Л. Г. Матвєєва ; Одес. держ. ун-т внутріш. справ. – Київ : Юрінком Інтер, 2015. – 584 с.

3.                67.02Ф 94 Фуллер, Л. Мораль права / Л. Фуллер ; под ред. : А. Куряева ; пер. с англ. : Т. Даниловой. – Москва : ИРИСЭН, 2007. – 308 с.

4.                Готін, О. Діалектика моралі і права як проблема сучасної кримінально-правової політики України / О. Готін // Юридич. Україна. – 2004. – № 10. – С. 58–63.

5.                Гоцуляк, Ю. В. Мораль та право у природно-правовій доктрині П. І. Новгородцева / Ю. В. Гоцуляк // Часоп. Київ. ун-ту права. – 2011. – № 2. – С. 48–51.

6.                Домбровський, Є. Мораль і право як специфічні форми / Є. Домбровський // Філос. думка. – 2003. – № 5. – С. 92–101.

7.                Єрмоленко, І. Співвідношення категорій «право», «закон», «моральність» у теоретико-правовій концепції Б. О. Кістяківського / І. Єрмоленко // Юридич. Україна. – 2009. – № 7. – С. 7–11.

8.                Калетник, О. М. До питання про вплив права на мораль (теоретико-правовий аспект) / О. М.Калетник // Держава і право. – 2013. – Вип. 60. – С. 58–63.

9.                Калетник, О. М. Теоретико-правовий аналіз відмінностей права і моралі / О.М.Калетник // Часоп. Київ. ун-ту права. – 2013. –№ 1. – С. 52–55.

10.           Оніщенко, Н. М. Право і мораль як соціальні регулятори в контексті розвитку громадянського суспільства: сучасні реалії / Н. М. Оніщенко, С. В. Стоєцький, С. О. Сунєгін // Бюл. М-ва юстиції України. – 2014. – № 10. – С. 64–70.

11.           Припхан, І. І. Суспільна мораль у системі правового регулювання суспільних відносин / І. І. Припхан // Держава і право. – 2008. – Вип. 39. – С. 256–262.

12.           Сігріянська, В. О.Право і мораль: запити громадянського суспільства / В. О. Сігріянська // Держава і право. – 2016. –Вип. 74. – С. 16–26.

13.           Темченко, В. Особливості співвідношення моралі і права у концепції «чистого права» Г. Кельзена / В. Темченко // Право України. – 2005. – № 1. – С. 36–38.

Розділ: Держава і право

Код: 5937  Здрастуйте! Допоможіть підібрати матеріал для написання курсової роботи за темою: Афоризми у сучасному медійному дискурсі. Дякую з допомогу! Можливе використання англомовних джерел.  Вгору  

Афоризми в сучасному медійному дискурсі

 1. 94.8 А 14 Абельмас, Н. В. Великие афоризмы. Крылатые выражения / Н. В. Абельмас ; сост. О. В. Завязкин. – Донецк : БАО, 2013. – 160 с. : ил.
 2. 94.8 А 94 Афоризми відомих українців / голов. ред. О. В. Красовицкий. – Харків : Фоліо, 2015. – 31 с.
 3. 82.09 К 56 Коваленко, Г. П. Методи аналізу і синтезу афоризмів та їх застосування : монографія / Г. П. Коваленко. – Суми : Університетська книга, 2017. – 798 с.
 4. 81.0 В 48 Бірюкова, О. Особливості метафоризації концепту «family» в афористичному дискурсі / Олена Бірюкова // Наукові записки Вінницького державного педагогічного університету ім. Михайла Коцюбинського. Серія: Філологія (мовознавство) / Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла Коцюбинського. – Вінниця, 2013. – Вип. 17. – С. 169–172.
 5. Коротко, А. Коротко Александр: «Друзья шутили: «И ты жалуешься, что тебя не печатают? Любую газету открой, там – «Коротко о разном» : в Киеве автор презентовал книгу афоризмов «Будущее вернулось в прошлое» / Александр Коротко ; беседовала Ольга Сметанская // Факты и комментарии. – 2016. – 16 июня. – С. 9.
 6. Бабенко, О. В. Афоризм як тип тексту в аспекті функціональності та прагматики (на матеріалі англомовного політичного дискурсу) / О. В. Бабенко // Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія : Філологічна. – 2014. – Вип. 43. – С. 26–27.
 7. Козуб, Л. C. Лінгвостилістичні особливості афоризмів у сучасній англомовній пресі / Л. C. Козуб // Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія : Філологічна. – 2014. – Вип. 44. – С. 130–132.
 8. Григорович, Ю. М. Основні підходи до витлумачення поняття «політичний афоризм» / Ю. М. Григорович // Філологічні студії. Науковий вісник Криворізького державного педагогічного університету. – 2017. – Вип. 16. – С. 69–77.
 9. Афоризми про уряд // Історія+. – 2014. – Червень, № 6. – С. 23 ; Серпень, № 8. – С. 23 .
 10. Бреславська, С. Книга притч Євгенових : [подається об'єктивна оцінка, літературний аналіз на книжку з двох частин: «Недописана книга... Щоденникові медитації, афоризми» та «Недописана книга... Частина инча» автора Євгена Барана. Ці книги – невеликі збірники думок, щоденних спостережень, своєрідних філософських висновків, так чи інакше пов'язаних із соціальними мережами. Автор мислить, формує в емпіричних пластах власне ставлення до всього, що відбувається. Створює словоформи, відповідно відчуттям] / Світлана Бреславська // Слово Просвіти. – 2017. – 3–9 серпня. – С. 3 : іл.
 11. Вольвач, П. 89 травня / П. Вольвач // Країна. – 2015. – № 15. – С. 31.
 12. Кіт, С. «Ідеальний уряд неможливий, бо люди наділені пристрастями» / Симон Кіт // Історія+. – 2014. – Грудень, № 12. – С. 23.
 13. Кореновська, Л. Консистенція афоризмів : рецензия / Леслава Кореновська // Дзвін. – 2012. – № 8. – С. 136–139. – Рец. на кн. : Божик Є. Сховане у білі аркуші / Є. Божик. – Львів : Сполом, 2012.
 14. Крупко, О. І. Художньо-стилістичні фігури у творах малих форм / О. І. Крупко // Проблеми семантики, прагматики та когнітивної лінгвістики : зб. наук. пр. / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ : Логос, 2010. – Вип. 17. – С. 210–218.
Розділ: Культура. Мистецтво. ЗМІ

Код: 5936  Хасиди на Поділлі у XXI ст. та їх релігійні погляди. Дякую за увагу!  Вгору  

Хасиди на Поділлі у XXI ст. та їх релігійні погляди

1.    Вінницька міська єврейська громада // Подільські барви. Інформаційно-методичний збірник. – 2003. – Вип. 1. – С. 22.

2.    Гусак, Р. Традиції клезмерів у сучасній музичній культурі Поділля : [єврейський фольклор] / Р. Гусак // Єврейське краєзнавство та колекціонування: Збірник наукових праць. Матеріали конф. 24–26 серп. 2004 р. – Київ, 2005. – С. 323–331.

3.    Кононенко, В. В. Чисельність і структура єврейського населення в Україні та на Поділлі за доби незалежності / В. В. Кононенко // Наукові записки. Серія Історія : зб. наук. пр. / Вінниц. держ. пед. ун-т ім. М. Коцюбинського; за заг. ред. П. С. Григорчука. – Вінниця, 2013. – Вип. XXI. – С. 68–74.

4.    Кононенко, В. В. Національна освіта єврейських громад Поділля / В. В. Кононенко // Освіта на Поділлі: минуле та сьогодення : матеріали ХХІІІ Всеукр. наук. іст.-краєзн. конф. 20–21 жовт. 2011 р.: до 100-річчя заснування ВДПУ ім. М. Коцюбинського. – Вінниця, 2011. – С. 177–181.

5.    Кушнір, М. Понад шість століть спільної історії : (короткий нарис історії євреїв Поділля) / М. Кушнір // Подільські джерела : альманах / голов. ред. Л. М. Загородня. – Вінниця, 2012. – № 2. – С. 5–22.

6.    Ліпська А. Єврейські некрополі Східного Поділля : збірка наукових праць / А. Ліпська // Подільська старовина : наук. зб. – Вінниця, 2003. – С. 174–176.

7.    Ліпська, А. Вінницька Атлантида : історія євреїв на Поділлі, виникнення хасидизму / А. Ліпська // Русалка Дністровая : літ.-краєзн. зб. / голов. ред. Михайло Каменюк. – Вінниця, 2013. – С. 59–63.

8.    Ліпська, А. Образи подільської Атлантиди : з історії єврейських громад Вінниччини / Алла Ліпська // Міста і містечка Поділля від доби Середньовіччя до початку ХХ ст. : матеріали наук. конф. 24–25 верес. 2015 р. / Вінниц. обл. краєзнавчий музей. – Вінниця, 2016. – С. 430–449.

9.    Притчи. Хасидские, египетские, суфийские / гл. ред. : Н. Е. Фомина, 2010. – 192 с.

10.    Элиаде, М. История веры и религиозных идей. От Магомета до Реформации : пер. с фр. / Мирча Элиаде, 2012. – 463 с.

11.    Балинська, Л. Дванадцятьом вінничанам присвоєно звання «Праведника народів світу» : [заступник голови місії посольства держави Ізраїль в Україні, пані Іріс Сапір відзначила дипломами і медалями наших земляків за те, що вони в період Другої світової війни рятували євреїв від Холокосту] / Л. Балинська // Поділ. зоря. – 2004. – 30 квіт. – С. 8.

12.    Вільчинська, О. 10000 паломників-євреїв на цьому тижні побували у Брацлаві. Учителем і вождів брацлавських хасидів в усі часи буде Раббі Нахман / О. Вільчинська // 33-й канал. – 2007. – 19 верес. – С. 7.

13.    Волошенюк, І. Хранитель хасидського мавзолею : [Ю. Цирульников на Замковій горі у Брацлаві] / І. Волошенюк // Вінниччина. – 2004. – 16 жовт. – С. 4, 5: фот.

14.    Кавун, М. Знає світ брацлавських хасидів / М. Кавун // Вінниччина. – 2003. – 21 січ.

15.    Кізка, В. На єврейському цвинтарі у Порогах поховані духовні лідери хасидизму. Ямпіль може стати центром паломництва як Умань і Меджибіж / В. Кізка // Поділ. порадниця. – 2004. – 7 лип. – С.3.

16.    Клапій, В. «Пуп землі» знаходиться у Брацлаві про це знав перший учень ясновидця Нахмана – Рабин Натан : [про приїзд євреїв в період свята Рош Гашан в українські міста, в тому числі і в Брацлав Немирівського району] / В. Клапій // Поділ. порадниця. – 2010. – 8 верес. – С. 3.

17.    Остапенко, Т. Сімдесят східців до легенди : [про єврейського провидця, цілителя рабина Натана Штенгарца Бена Нафталі Герца] / Т. Остапенко // Прибуз. новини. – 2005. – 5 жовт.

18.    Скрипник, В. У Вінницю прилітав діамантовий король : [перший міжнародний пасажир Вінницького аеропорту – з Ізраїлю] / В. Скрипник // RIA. – 2009. – 2 верес. – С. 1, 4 : фот.

Розділ: Вінниччина

Код: 5935  Доброго дня! Цікавить література по темі "Жіноче єврейське училище у Вінниці в кінці ХІХ ст. (1898р.)". Дякую за допомогу.  Вгору  

Жіноче єврейське училище у Вінниці в кінці ХІХ ст. (1898р.)

1. 79.14(4УКР–4ВІН) П 44 Анохіна, Л. С. З історії освіти у м. Вінниці (II пол. ХIХ – поч. ХХ ст.) / Л. С. Анохіна // Подільська старовина : наук. зб. – Вінниця, 1998. – С. 91–117.

2. 63.3(4УКР) В 48 Вороліс, М. Г. Стан початкової освіти в деяких регіонах України наприкінці ХІХ – поч. ХХ ст. : [згадуються навч. закл. Поділ. губернії ] / М. Г. Вороліс, О. М. Вороліс // Наук. зап. Вінниц. держ. пед. ун-ту ім. Михайла Коцюбинського. Серія : Історія : зб. наук. пр. / за заг. ред. П. С. Григорчука. – Вінниця, 2009. – Вип. 15. – С. 59–61.

3. 63.3 (4УКР)+63.2 (4УКР) П 44 Вороліс, М. Г. Особливості розвитку жіночої освіти на Вінниччині (друга половина ХІХ – поч. ХХ ст.) / М. Г. Вороліс, О. М. Вороліс // Поділля у контексті української історії : матеріали Всеукр. конф. 29–30 листоп. 2001 р. – Вінниця, 2001. – С. 134–137.

4. 74.03(4УКР) О-72 Кононенко, В. В. Національна освіта єврейських громад Поділля / В. В. Кононенко // Освіта на Поділлі: минуле та сьогодення : матеріали ХХІІІ Всеукр. наук. іст.-краєзн. конф. 20–21 жовт. 2011 р. : до 100-річчя заснування ВДПУ ім. Михайла Коцюбинського. – Вінниця, 2011. – С. 177–181.

5. 63.3(4 Укр–4 Він) М 34 Конькова, Т. І. Жіноча гімназична освіта на Поділлі у другій половині ХІХ ст. / Т. І. Конькова, І. В. Сесак // Матеріали ІХ-ї Подільської історико-краєзнавчої конференції. – Кам’янець-Подільський, 1995. – С. 197–199.

6. 37 П15 Памятная книжка Киевского учебного округа : (с прилож. карты учеб. заведений М. Н. П. Подольской губ.). Ч. 2. Подольская губерния / сост. А. А. Луцкевич. – Киев : Тип. М. В. Кульженко, 1889. – 143, ХІІ с. + 1 карта. – Список учеб. заведений М. Н. П. Подольской губ. – Алфавитный указатель.

7. 9(03) Е22 Подольская губерния // Еврейская энциклопедія : сводъ знаній о еврействе и его культуре въ прошломъ и настоящемъ. Т. 12 : Обычай – Проказа / ред. : А. Гаркави, Л. Каценельсонъ. – Санкт-Петербург  : Изд. О-ва для Науч. Еврей. Изданій и Изд-ва Брокгаузъ–Ефронъ, [1912]. – С. 647–651.

8. 74.03(4УКР) О-72 Пугач, В. Стан освіти на Поділлі у другій половині ХІХ ст. / В. Пугач // Освіта на Поділлі: минуле та сьогодення : матеріали ХХІІІ Всеукр. наук. іст.-краєзн. конф. 20–21 жовт. 2011 р. : до 100-річчя заснування ВДПУ ім. Михайла Коцюбинського. – Вінниця, 2011. – С. 123–124.

9. 63.3 (4 Укр-4 Він) В 48 Тростогон, А. Єврейські та німецькі училища на Поділлі / А. Тростогон, М. Тростогон // Тези доповідей тринадцятої Вінницької обласної історико-краєзнавчої конференції. 6 верес. 1994 р. – Вінниця, 1994. – С. 35–36.

10. 63.3 (4 Укр–4 Він) В 48 Тростогон, М. А Початкова єврейська освіта у Вінниці в кінці ХІХ – на початку ХХ століття / М. А. Тростогон // Матеріали другої історико-краєзнавчої конференції «Вінниця: минуле і сучасне», присвяч. 50-річчю визволення м. Вінниці від німецько-фашистських загарбників. – Вінниця, 1994. – С. 16–18.

За більш детальною інформацією звертайтесь до відділу краєзнавства Вінницької ОУНБ ім. К. А. Тімірязєва за адресою вул. Соборна, 73, ІV поверх.
Розділ: Вінниччина

Код: 5934  Добрий день. Яка є література про життя і діяльність Героя Соціалістичної Праці, директора радгоспу Носківці Дегтярьова С.С.   Вгору  

Література про життя і діяльність Героя Соціалістичної Праці, директора радгоспу «Носківці» Дегтярьова С. С.

 1. Про присвоєння звання Героя Соціалістичної Праці передовикам картоплярства, овочівництва, садівництва і виноградарства Української РСР по Вінницькій області : [у т. ч. Дегтярьову Сергію Савватійовичу – дир. радгоспу «Носківці» Жмерин. р-ну] : Указ Президії Верховної Ради СРСР // Вінниц. правда. – 1966. – 7 трав. ; Вінниц. правда. – 1967. – 15 верес.
 2. 63.3(4УКР-4ВІН) Г 17 Гальчак, С. Д. Дегтярьов Сергій Савватійович : [Герой Соціалістичної Праці. З 1957–1970 рр. – директор садівничого радгоспу ім. 50-річчя Великого Жовтня с. Носківці Жмерин. р-ну Вінниц. обл.] // Герої Вінниччини / С. Д.Гальчак. – Вінниця, 2016. – С. 198–199.
 3. Новикова, В. Один из комсомольцев 20-х годов : [про дир. радгоспу «Носківці», Героя Соціалістичної Праці С. С. Дегтярьова] / В. Новиков // Садоводство. – 1967. – № 8. – С. 36.
 4. 333(С2) Т 16 Остапчук, Д. Земля в цвіту : [розповідь про дир. радгоспу «Носківці», Жмерин. р-ну, Героя Соціалістичної Праці С. С. Дегтярьова] / Д. Остапчук // Талант організатора : [нариси про Героїв Соц. Праці – голів колгоспів і радгоспів / передм. М. Посмітного. – Одеса, 1967. – С. 162–171.

За більш детальною інформацією звертайтесь до відділу краєзнавства Вінницької ОУНБ ім. К. А. Тімірязєва за адресою вул. Соборна, 73, ІV поверх.

Розділ: Вінниччина

Код: 5933  Вітаю! Зверталася до Вас з питанням за Кодом: 5932 Також, зверталася до районної бібліотеки - сказали, що потрібно мати 500 читачів та 10 00 видачі. Опалення є, бібліотека переможець проекту "Бібліотека - громада: відкритий простір". Що ще потрібно? Які законні методи, дії та документи для оформлення потрібні? Дякую!   Вгору  

Шановна пані Олено!

З цими питаннями звертайтеся, будь ласка, безпосередньо до зав. науково-методичним відділом Вінницької ОУНБ ім. К. А. Тімірязєва Тетяни Миколаївни Марченко за телефоном 0432 67–29–76, або ж пишіть на E-mail: metod@library.vn.ua

Розділ: Бібліотеки. Архіви

Код: 5932  Вітаю!Чи може бібліотекар сільської бібліотеки вимагати від сільської ради ставку. Бібліотекар працює 30 год. на тиждень на 0,75 ставки при населенні села 690 осіб в тому числі школярі з інших сіл, обслуговує 375 осіб, також веде дитячий гурток та блог бібліотеки. Має двоє неповнолітніх дітей. Дякую!  Вгору  

Може претендувати. Потрібні опалюване приміщення ( взимку не менше 18–20),  пронормований план роботи затверджений  гол. сільської ради,  у який входить об'єм роботи  у відповідності до «Типових норм часу на основні процеси бібліотечної роботи» режим доступу: http://consultant.parus.ua/?doc=05G46727E7 на річний робочий час на повну ставку. Також з врахуванням Постанови КМУ «Про мінімальні соціальні нормативи забезпечення населення публічними бібліотеками в Україні» режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/510-97-%D0%BF. Окрім того, варто враховувати, що бібліотекар надає бібліотечно-інформаційні послуги жителям села за використання новітніх технологій і процент охоплення складає 54%. Вибачте, сімейний стан у посадових вимагах не враховується.

Розділ: Бібліотеки. Архіви

Код: 5931  Добрый день. Посоветуйте, на какую литературу обратить внимание, если у меня тема прибрежно-водная растительность г. Винница  Вгору  

Прибережно-водна рослинність м. Вінниці

 1. 20.1(4УКР-4ВІН) Е 88 Загальна характеристика біотичного різноманіття Східно-Подільського регіону // Еталони природи Вінниччини : монографія / Вінниц. акад. не перерв. освіти. – Вінниця, 2015. – Розд. 4. – С. 73–192.
 2. 28.591.2(4УКР-4ВІН) К 13 Кадастр водоростей : [поширених у водоймах м. Вінниці] / П. М. Царенко [та ін.] // Кадастр водоростей водойм міста Вінниці. – Вінниця : О. Власюк, 2006. – С. 21–69.
 3. 20.1(4УКР-4ВІН) Е 88 Особливості природних умов Вінниччини // Еталони природи Вінниччини : монографія / Вінниц. акад. неперерв. освіти. – Вінниця, 2015. – Розд. 3. – С. 53–72.
 4. 28.591.2(4УКР-4ВІН) К 13 Різноманіття водоростей водойм міста Вінниці. Систематична структура та склад : [про проведення гідробіологічного аналізу водойм Вінниці та виявлення видового різноманіття водоростей у цих водоймах] / П. М. Царенко [та ін.] // Кадастр водоростей водойм міста Вінниці. – Вінниця : О. Власюк, 2006. – С. 15–20.
 5. Рябоконь, С. В. Водні ресурси Вінниччини: проблеми збереження та раціонального використання : [характеристика водних ресурсів Вінниччини] / С. В. Рябоконь, О. В. Мудрак // Екол. вісн. – 2011. – Трав.-черв. – С. 18–19 : фот.
 6. 28.591.2(4УКР-4ВІН) К 13 Фізико-географічна та гідрохімічна характеристика району досліджень : [про фізико-географічну характеристику м. Вінниці та гідрохімічний склад водойм міста] / П. М. Царенко [та ін.] // Кадастр водоростей водойм міста Вінниці. – Вінниця : О. Власюк, 2006. – С. 6–8.
 7. 20.1(4УКР-4ВІН) Е 88 Характеристика територій та об’єктів природно-заповідного фонду Вінниччини // Еталони природи Вінниччини : монографія / Вінниц. акад. неперерв. освіти. – Вінниця, 2015. – С. 193–333.
 8. Безуглий, Ю. Стежина в чарівні болотні угіддя : [про дослідження водно-болотних угідь Вінниччини] / Ю. Безуглий // Вінниц. газ. – 2010. – 24 груд. – С. 4.
 9. День водно-болотних угідь // Вісн. «Кармелюкового Поділля». – 2016. – Лют. (№ 2). – С. 1.
 10. Кононова, І. У наших боліт – справжнє золоте дно : [про водойми та болота України та Вінниччини зокрема] / спілкувався Ю.Сегеда // Вінниччина. – 2010. – 22 груд.. – С. 6 : фот.
 11. Сегеда, Ю. Міжнародний день... болота : [про болотне багатство Поділля] / Ю. Сегеда // Вінниччина. – 2008. – 15 лют. – С. 6.
Розділ: Вінниччина

Код: 5930  Доброго ранку. Допоможіть з літературою по первісній історії України. Дякую за приділений час.  Вгору  

Первісна історія України

 1. 63.4(4УКР)3 А 72 Античные государства Северного Причерноморья: источники, искусство, монеты, Херсонес Таврический, Ольвия, Боспорское царство, Античная Тира / С. Д. Крыжицкий [и др.]. – Николаев : Возможности Киммерии, 2004. – 172 с.
 2. Бабенко, А. Суспільна організація первісних часів : історія України. Всесвітня історія (інтегрований курс), 6 клас / А. Бабенко // Історія в рідній шк. – 2014. – № 7/8. – С. 9–11.
 3. 63.3(4УКР) Б 14 Багалій, Д. І. Нарис історії України : доба натурал. госп-ва / Д. І. Багалій. – Київ: Час, 1994. – 288 с.
 4. 63.4(4УКР)2 Б 90 Буйских, С. Б. Античные земледельцы Нижнего Побужья : історична література / С.Б. Буйских. – Николаев : Возможности Киммерии, 1997. – 24 с.
 5. 63.4(4УКР) К 59 Бунятян, Е. П. Древнейшие скотоводы украинских степей / Е. П. Бунятян. – Николаев : Возможности Киммерии, 1997. – 27 с.
 6. Буян, І. Первісне суспільство – першопроходець у формуванні джерел, умов, чинників задоволення людської нужденності [Електронний ресурс] / І. Буян // Психологія і суспільство. – 2015. – № 4. – С. 53-65. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Psis_2015_4_9
 7. Василенко , А. Э. История и соционика: племена раннего палеолита / А.Э. Василенко // Соционика, ментология и психология личности. – 2006. – № 5. – С. 76–81.
 8. 902.6 В 49 Винокур, І. С. Історія та культура черняхівських племен Дністро-Дніпровського межиріччя ІІ–V ст. н.е. / І. С. Винокур ; АН УРСР, Ін-т археології, Кам'янець-Подільський держ. пед. ін-т ім. В. П. Затонського. – Київ : Наук. думка, 1972. – 180 с.
 9. 63.4(4УКР) Г 12 Гаврилюк, Н. А. Хозяйство и быт Степной Скифии / Н. А. Гаврилюк. – Николаев : Возможности Киммерии, 1997. – 23 с.
 10. Гарбуз, Л. Життя людей за первісних часів: дидактичні ігри. Інтегрований курс «Всесвітня історія. Історія України. 6-й класс» / Л. Гарбуз // Історія України. – 2014. – Верес., (№ 17). – С. 13–24.
 11. 63.3(4УКР)2 Г 55 Глушко, Ю. В. Омріяна країна дітей Одина / Ю. Глушко. – Київ : Наш час, 2008. – 208 с.
 12. 902.6 Г 75 Граков, Б. М. Скіфи / Б. М. Граков. – Київ : Вид-во АН УРСР, 1947. – 95 с.
 13. 63.4 (0) Н 36 Даниленко , В. Космогония первобытного общества / В. Даниленко // Начала цивилизации. – 1999. – С. 5 – 216.
 14. 63.3(4УКР)2я73 З–23 Залізняк, Л. Л. Первісна історія України : навч. посіб. / Л.Л. Залізняк. – Київ : Вища шк., 1999. – 263 с.
 15. Залізняк, Л. То звідки ж пішла людина / Л. Залізняк // Укр. тиждень. – 2013. – № 44. – С. 42–44.
 16. 63.4(4УКР)2 З–91 Зубарь, В. М. Боспорское царство: історична література / В.М. Зубарь. – Николаев : Возможности Киммерии, 1997. – 25 с.
 17. 63.4(4УКР) К 59 Козак, Д. Н. Военное дело древних славян / Д. Н. Козак. – Николаев : Возможности Киммерии, 1997. – 24 с.
 18. 63.4(4УКР) К 59 Козак, Д. И. Готы / Д. И. Козак. – Николаев : Возможности Киммерии, 1997. – 29 с.
 19. 63.4(4УКР) К 59 Козак, Д. Н. Гунны / Д. Н. Козак. – Николаев : Возможности Киммерии, 1997. – 26 с.
 20. 63.4(4УКР) К 59 Козак, Д. Н. Древние славяне / Д. Н. Козак. – Николаев : Возможности Киммерии, 1997. – 24 с.
 21. Лучик, В. До проблеми україно-трипільських етномовних і культурних зв'язків / В. Лучик // Українська мова. – 2008. – № 2. – С. 31–38.
 22. Майорова, С. Основні стоянки та пам’ятки первісних людей на території України : історія України, всесвітня історія (інтегрований курс), 6 клас / С. Майорова // Історія в рідній шк. – 2014. – № 2. – С. 13.
 23. 63.4(4УКР) М 36 Махортых, С. В. Киммерийцы / С. В. Махортых. – Николаев : Возможности Киммерии, 1997. – 28 с.
 24. Миронов, А. В. Ракурс индивидуального обособления в архаических культурах / А. В. Миронов // Практична філософія – 2012. – № 2. – С. 148–153.
 25. 63.4(4УКР)2 М 86 Моця, А. П. Кочевники Причерноморья на рубеже тысячелетий (венгры, печенеги, торки) : історична література / А.П. Моця. – Николаев : Возможности Киммерии, 1997. – 25 с.
 26. 63.4(4УКР)2 М 86 Моця, А. П. Хазары: історична література / А.П. Моця. – Николаев : Возможности Киммерии, 1997. – 24 с.
 27. 63.4(4УКР)2 М 91 Мурзин, В. Ю. История скифов : історична література / В.Ю. Мурзин. – Николаев : Возможности Киммерии, 1997. – 24 с.
 28. 63.4(4УКР) Н 19 Назаров, В. В. Древнегреческое поселение на острове Березань / В. В. Назаров. – Николаев : Возможности Киммерии, 1997. – 29 с.
 29. Нелін, О. До питання про історичну спадщину перших державних утворень на теренах України / О. Нелін // Підприємництво, господарство і право. – 2007. – № 10. – С. 52–55.
 30. Павленко, Ю. Ключові проблеми соціального розвитку найдавнішого населення України / Ю.Павленко // Соціологія: теорія, методи, маркетинг. – 2002. – № 4. – С. 81–97; Соціологія: теорія, методи, маркетинг. – 2003. – № 1. – С. 24–44.
 31. Савчук, А. До підсумків вивчення первісної епохи на Київщині / А. Савчук // Укр. іст. журн. – 1973. – № 6. – С. 111–115.
 32. 63.4(4УКР)3 С 17 Самойлова, Т. Л. Античная тира : історична література / Т.Л. Самойлова. – Николаев : Возможности Киммерии, 1997. – 25 с.
 33. Сегеда, С. Первісне заселення Європи. Найдавніша людність на теренах України та Польщі / С. Сегеда // Народна творчість та етнографія. – 2008. – № 1. – С. 107–113.
 34. 63.4(4УКР) С 37 Симоненко, А. В. Сарматы в степях Северного Причерноморья / А. В. Симоненко. – Николаев : Возможности Киммерии, 1997. – 27 с.
 35. 63.4(4УКР) С 45 Скржинская, М. В. Античные писатели о северном причерноморье / М. В. Скржинская. – Николаев : Возможности Киммерии, 1997. – 27 с.
 36. 63.4(4УКР) Т 35 Терпиловский, Р. В. Склавины и анты (раннеисторические славяне) / Р. В. Терпиловский. – Николаев : Возможности Киммерии, 1997. – 28 с.
 37. 63.3(4УКР)2 О–56 Ольговський, С. Я. Володарі степу. Військова справа й озброєння скіфів VII ст. до н. е. – ІІІ ст. н. е. / Сергій Ольговський. – Київ : Наш час, 2010. – 128 с.
 38. 63.4(4УКР) Ч–49 Черненко, Е. В. Военное дело скифов : історична література / Е.В. Черненко. – Николаев : Возможности Киммерии, 1997. – 24 с.
Розділ: Історія

Код: 5929    Вгору  

Вікінги

(наукові та аналітичні видання, електронні ресурси з мережі інтернет)

1.        Алексеев, А. Викинги, варяги, Русь / А. Алексеев // Наука и жизнь. – 2008. – № 5. – С. 90–92.

2.                  63.4(0) К 78 Андрощук, А. Ф. Мечи и некоторые проблемы хронологии эпохи викингов : научное издание / А. Ф. Андрощук // Краеугольный камень. Археология, история, искусство, культура России и сопредельных стран. – Москва: Ломоносовъ, 2010. – Т. 1. – С. 72–93.

3.        63.3 (4) 3. Р 90 Андрощук, Ф. Скандинавские древности в социальной топографии древнего Киева / Ф. Андрощук // Ruthenica / Національна Академія Наук України, Інститут історії України. – Київ, 2004. – Т. 3. – С. 7–47.

4.        Бегичева, В. Варяг / В. Бегичева // Наука и религия. – 2012. – № 9. – С. 4–9.

5.        Беспалова, Н. Эпоха викингов / Н. Беспалова // Наука и техника – 2011. – № 11. – С. 86–93.

6.        Блюменталь, П. Викинги / П. Блюменталь // GEO. – 2004. – № 11. – С. 223–238.

7.        Богоявленский, Б. Викинги глазами современников и потомков / Б. Богоявленский, К. Митрофанов // История. – 1997. – Февр., (№ 8). – С. 1–4.

8.        Богоявленский, Б. Скандинавы на Руси / Б. Богоявленский, К. Митрофанов // История. – 1997. – Сентябрь, (№ 35). – С. 1–5.

9.        Будур, Н. Люди эпохи викингов / Н. Будур // История. – 1996. – Ноябрь, (№ 45). – С. 6–10.

10.    63.3(2)4 В 19 Васильев, А. О древнейшей истории северных славян до времен Рюрика. Откуда пришел Рюрик и его варяги / А. Васильев. – Изд. 2–е, испр. – Москва: ЛИБРОКОМ, 2011. – 176 с.

11.    Весилинд Прит Дж. Проклятие средних веков / Весилинд Прит Дж. // National Geographig Россия. – 2007. – № 11. – С. 76 – 93.

12.    Відейко, М. Коли імперії занепадають / М. Відейко // Голос України. – 2006. – 12 лип. – С. 12–13.

13.    Войтович, Л. Русь: поморські слов’яни чи варяги? [Електронний ресурс] / Л. Войтович // Проблеми слов'янознавства. – 2011. – Вип. 60. – С. 33–46. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/ps_2011_60_5

14.    66.49 Н 34 Гаврилов, О. В. Перший досвід скандинавського єднання: шведсько-норвезька унія 1319 року / О. В. Гаврилов // Науковий вісн. Дипломат. академії України. – Київ, 2003. – Вип. 8. – С. 433–443.

15.    Горский, А. А. Возникновение русской государственности и «призвание варягов» / А. А. Горский // Вестн. Московского ун-та. Серия 8, История – 2012. – № 5. – С. 10–19.

16.    Горский, А. В дыму варяжских баталий / А. Горский // Вокруг света. – 2011. – № 10. – С. 152–160.

17.    Грищук, Б. Знову до вікінгів? / Б. Грищук // Літ. Україна. – 2006. – 20 квіт. – С. 1, 3.

18.    Грот, Л. П. Гносеологические корни норманизма / Л. П. Грот // Вопросы истории. – 2008. – № 8. – С. 111–117.

19.    Дерябин, Ю. Аландские острова: особая автономия потомков викингов / Ю. Дерябин // Современная Европа. – 2009. – № 1 . – С. 124–131.

20.    Дэвидсон, Х. Э. Древние скандинавы. Сыны северных богов / Х. Э. Дэвидсон ; пер. с англ. А. Б. Давыдова. – Москва : Центрполиграф, 2008. – 186с.

21.    63.3 Е 30 Егоров, В. У истоков Руси: меж варягом и греком / В. Егоров. – Москва : Алгоритм: Эксмо, 2010. – 304 с.

22.    Эберле, У. Покорители волн и ветра : в IX веке викинги становятся безраздельными хазяевами европейских морей / У. Эберле // GEO. – 2013. – № 5. – С. 132–139.

23.    63.3(2) З–45 Звягин, Ю. Ю. Путь из варяг в греки. Тысячелетняя загадка истории / Ю. Звягин. – Москва : Вече, 2009. – 240 с.

24.    63.3 (4) Р 90 Зоценко, В. Скандинавские древности и топография Киева «дружинного пери ода» / В. Зоценко // Ruthenica / Національна Академія Наук України, Інститут історії України. – Київ, 2003. – Т. 2. – С. 26–52.

25.    Іванченко, М. Історія праукраїни. Рух праукраїнців на Північну Прибалтику / М. Іванченко // Український засів. – 1995. – № 3. – С. 77–83.

26.    63.3 (4УКР) Н 34 Казакевич, Г. М. Етнокультурні зв'язки Київської Русі з кельтськими народами Західної Європи / Г. М. Казакевич // Науковий часопис НПУ ім. М.П. Драгоманова. Сер. 6. Історичні науки . – Київ, 2010. – Вип.7. – С. 244–250.

27.    63.3(4УКР)46 К 71 Косенко, Л. О. Вільні військові спільноти у світовій історії / Л. О. Косенко // Козаки: Лицарський орден України : Факти. Міфи. Коментарі. – 2007. – С. 9 –42.

28.    Котляр, М. Русь і вікінги: проблеми наукові і вигадані / М. Котляр // Всесвіт. – 1987. – № 1. – С. 175–182.

29.    Литвинцев, Д. Викинги Ладоги: находки археологов на месте древнерусских городов доказывают: викинги освоили пути по русским рекам раньше, чем отправились завоевывать Европу / Д. Литвинцев // GEO. – 2013. – № 5. – С. 140–145.

30.    Лук'янченко, І. В. Скандинавія в добу Середньогвіччя. Походи вікінгів та їхні завоювання : всесвітня історія. 7 клас / І. В. Лук'янченко // Історія та правознавство – 2017. – № 31/32. – С. 58–63.

31.    Мельник, О. Земля Вінланд, або як вікінги опередили Колумба / О. Мельник // Історія+. – 2015. – Жовт., (№ 10). – С. 6.

32.    Мельникова , Е. Формирование сети раннегородских центров и становление государства (Древняя Русь и Скандинавия) / Е. Мельникова // История СССР. – 1986. – № 5. – С. 64–78.

33.    Мишин, Д. Е. Викинги в мусульманской Испании / Д. Е. Мишин // Восток. – 2003. – № 5. – С. 32–41.

34.    Новиков, А. Морская пехота викингов: несколько эпизодов из истории морского десанта / А.Новиков // Юность. – 2002. – № 1. – С. 93–191.

35.    Остапенко, М. А. Меч епохи князя Святослава на шляху з варяг в греки [Електронний ресурс] / М. А. Остапенко, В. В. Нефьодов // Підводні дослідження: Археологія. Історія. Дайвінг. – 2013. – Вип. 5. – С. 51–62. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Pdaid_2013_5_7

36.    Пастушенко, А. Подорож до краю світу / А. Пастушенко // Географія для допитливих. – 2011. – № 4. – С. 14–17.

37.    Перевезенцев, С. В. К истории российской государственности / С. В. Перевезенцев // Вестник Московского университета. Сер. 12, Политические науки. – 2012. – № 6. – С. 35–46.

38.    Перунін, В. Києворуська державність і особливі слов’яно-скандинавські відносини – рік 947 / В. Перунін // Вісн. Книжкової палати. – 2016. – № 8. – С. 40–43.

39.    Петков, С. Варяги: Государства викингов в Северо-Восточной Европе : монография / С. Петков ; Классический приватный ун-т. – Запорожье : КПУ, 2009. – 88 с.

40.    Петрухин, В. Кто и зачем призывал варягов? / В. Петрухин // Родина. – 2012. – № 9. – С. 27–29.

41.    Петрухин , В. Призвание варягов на Руси. Было или не было? / В. Петрухин  // Знание–сила. – 2006. – № 8. – С. 57–63.

42.    Половинська, В. В. Давня Русь і Скандинавія: політичні і соціокультурні відносини (XI – перша половина XII ст.) : автореф. дис. ... канд. іст. наук : 07.00.01 / Половинська Віта Віталіївна ; Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова. – Київ, 2015. – 20 с.

43.    Половинська, В. В. Скандинавія і Русь: діалог держав і культур : монографія / В. Половинська ; Київ. міжнар. ун-т. – Київ : Київ. міжнар. ун-т, 2016. – 304 с.

44.    Прингл, Х. Приключения викингов в Америке / Х. Прингл // National Geographic. Россия. – 2012. – № 11. – С. 154–167.

45.    Пріцак, О. Походження Русі : стародавні скандинавські джерела (крім ісландських caг) / О. Пріцак. – Київ : НАН України, Ін-т сходознавства ім. А. Кримського, 1997 . Т. 2 : Стародавні скандинавські саги і Стара Скандинавія. – Київ : [б.в.], 2003. – 1304 с.

46.    63.3(2)4 П 79 Прозоров, Л. Р. Варяжская Русь. Наша славянская Атлантида / Л. Прозоров. – Москва : Эксмо : Яуза, 2012. – 256 с.

47.    Рахно, К. Одвічні мандрівники морів / К. Рахно // Український тиждень. – 2013. – № 42. – С. 38–42.

48.    Россошанский, К. Загадка Гренландии / К. Россошанский // Знание–сила. – 2013. – № 10. – С. 55–63.

49.    28.08 Л 93 Скандинавські уявлення про терени України доби вікінгів // Людина і довкілля. – 1995. – Т. 1. – С. 218–227.

50.    Скляренко, В. Г. Русь і варяги. Історико-етимологічне дослідження : [монографія] / В. Г. Скляренко ; НАН України, Ін-т мовознав. ім. О. О. Потебні. – Київ: Довіра, 2006. – 118 c.

51.    Смирнов, С. Новое время – новые песни / С. Смирнов // Знание–сила. – 2004. – № 5. – С. 100–110.

52.    Стрельникова, О. Любовь викинга / О. Стрельникова // Караван историй. – 2005. – № 9. – С. 182–199.

53.    Толочко, П. П. Витоки давньоруської державності / П. П. Толочко // Археологія. – 2013. – № 1. – С. 7–15.

54.    Толчакова, Н. Правовий звичай і система скандинавського права / Н. Толчакова // Вісн. КНУ Шевченка: Серія Юридичні науки. – 2004. – Вип. 56/59. – С. 11–15 ; Вип. 57. – С. 58–62.

55.    Трусов, С. В. Чалдоны: история народа в свете Евразийской истории: [ст. по кн.] / С. В. Трусов. – СПб., 2012 . – (Запретные темы истории).Т. 4 : Варяги. Русь и Рюриковичи. Топонимы Киева. Топонимика Восточной Европы. – 2012. – 404, [20] с.

56.    Хведченя, С. Історико-картографічний аспект дослідження «шляху із Варягів у Греки» [Електронний ресурс] / С. Хведченя // Історико-географічні дослідження в Україні. – 2012. – Ч. 12. – С. 163–189. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Igdu_2012_12_15

57.    Хведченя, С. «Шлях із Варягів у Греки»: з давніх-давен і до сьогодення [Електронний ресурс] / С. Хведченя // Історико-географічні дослідження в Україні. – 2015. – Чис. 13. – С. 151–174. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Igdu_2015_13_10

58.    Чирук, С. Шлях iз варягiв ... у турки [Електронний ресурс] / С. Чирук // Вопросы германской истории. – 2007. – 2007(2). – С. 312–317. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Pni_2007_2007(2)__36

59.    63.1(4) Ч–84 Чудинов, В. А. Вагрия. Варяги Руси Яра : очерк деполитизированной истории / В. А. Чудинов. – Москва : ФАИР, 2010. – 624 с.

60.    83.3(4РОС)3 Ш 31 Шахматов, А. А. Сказание о призвании варягов. Исследование / А. А. Шахматов. – Изд. 2–е. – Москва: ЛИБРОКОМ, 2011. – 88 с.

61.    Шевченко, Н. Варяги і початки Русі у наукових студіях М. О. Максимовича [Електронний ресурс] / Н. Шевченко // Укр. історич. зб. – 2013. – Вип. 16. – С. 281–295. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Uiz_2013_16_26

62.    Шпаковский, В. Шлемы викингов / В. Шпаковский, А. Шепс // Левша. – 2008. – № 3. – С. 6–7.

63.    Штайнхильбер, Б. Когда викинги пугали Европу: скандинавские мореплаватели, с 790 года грабившие английские и французкие монастыри, почти триста лет держали в страхе Западную Европу / Б. Штайнхильбер // GEO. – 2013. – № 5. – С. 118–131.

64.    Шутов, Е. В. Скандинавская Русь / Е. В. Шутов. – Харків : НТМТ, 2009. – 76

65.    63.3(4РОС–2ЛЕ)5 Я 60 Янгфельдт, Б. От варягов до Нобеля. Шведы на берегах Невы / Б. Янгфельдт ; пер. со швед. Юрия Беспятых. – Москва : Ломоносовъ, 2010. – 392 с.

Розділ: Історія

Код: 5928  Список Героїв Соціалістичної Праці СРСР із Вінницької області.  Вгору  

63.3(4УКР-4ВІН) Г 17 Гальчак, С. Д. Герої Вінниччини / Сергій Гальчак ; Центр дослідження історії Поділля Ін-ту історії України НАН України при Кам'янець-Подільському нац. ун-ті ім. І. Огієнка, Вінниц. філія, Вінниц. обл. орг. Нац. спілки краєзнавців України. – Вінниця : Вид. Балюк І. Б., 2016. – 340 с.

Герої Соціалістичної Праці

Вдовенко Петро Федорович (Двічі Герой Соціалістичної Праці)

Желюк Пилип Олексійович (Двічі Герой Соціалістичної Праці)

Марцин Тетяна Пилипівна (Двічі Герой Соціалістичної Праці)         

Надкирничний Юліан Антонович (Двічі Герой Соціалістичної Праці)

Романенко Прокіп Каленикович (Двічі Герой Соціалістичної Праці)

Пеллер Володимир Ізраїльович (Герой Соціалістичної Праці, повний кавалер ордена Слави)

Яровий Михайло Савович (Герой Соціалістичної Праці, повний кавалер ордена Слави)

Андреев Євген Васильович

Андрусь Іван Фрезонович

Бабенко (Скакодуб) Марфа Пилипівна

Бабина Феофіла Г аврилівна

Бабицький Іван Антонович

Байда Іван Мойсейович

Бакуль Валентин Миколайович

Барабані Мотря Андріївна

Бангганар Любов Іванівна

Бичок Іван Іванович

Білінська Г анна Г ригорівна

Біліченко Віктор Григорович

Білоус Мечислав Дмитрович

Боєчко Агафія Гордивна

Бойко Михайло Якимович

Бойко Павло Семенович

Бойчук Василь Софронович

Бондар Олександр Васильович

Бондарчук Іван Афанасійович

Борщевська (Шостак) Марфа Макарівна

Брацлавська (Ніколаєнко) Марія Харитонівна

Бубновський Микита Дмитрович

Бубчиков Іван Йосипович

Бучацька Марія Іванівна

Бушинський Аполлінарій Іванович

ВалявськийПетро Олександрович

Василик Тетяна Антонівна

Васильківський Дмитро Іванович

Верес (Пікула) Варвара Яківна

Веселий Іван Артемович

Видиш Ганна Юхимівна

Вільчинський Володимир Тадейович

Вітвіцький Олександр Павлович

Вовк Варвара Овсіївна

Вознюк Василь Іванович

Врасій Микола Карпович

Гаврилюк Станіслав Іванович

Галушка Марія Максимівна

Галущак Сава Кирилович

Гарматюк Г анна Павлівна

Герасько Степан Володимирович

Глущенко Галина Євдокимівна

Гнидюк Іван Сидорович

Годованець Петро Аврамович

Голотюк Карпо Петрович

Гонаженко Ольга Калістратівна

Гончарук Антон Миколайович 

Гончарук Мотря Захарівна

Гордійчук Текля Омелянівна

Гринишина Ганна Дмитрівна

Гуляренко Степан Никифорович

Гуменний Іван Микитович

Гурик Йосип Васильович

Дегтярьов Сергій Савватійович

Деньдобра Антоніна Пилипівна

Десяк Ольга Федорівна

Дзюба Павло Денисович

Димінський Іван Йосипович

Діброва Микита Якович

Домбровський Гаврило Васильович

Дяченко Іван Омелянович

Заболотна Марфа Трохимівна

Заверюха Антоніна Іванівна

Завойський Євгеній Костянтинович

Заворотня (Заболотна) Агафія Абрамівна

Загоруйко Анатолій Григорович

Задворний Павло Гаврилович

Задніпрянець Мотря Макарівна

Зальцман Ісаак Мойсейович

Захаревич (Ковальчук) Феодосія Федорівна

Захарчук Катерина Назарівна

Зварич Наталя Володимирівна

Звєрєв Микола Пилипович

Іваніцький Федір Григорович

Іванова Яніна Григорівна

Ігнатов Олександр Дмитрович

Ілик Горпина Максимівна

Їжаківський Станіслав Якович

Кавун Василь Михайлович

Калинник Михайло Іванович

Кальницький Іван Сергійович

Каракой Тихін Кирилович

Карбовський Семен Романович

Кардаш Надія Мартиянівна

Карман Катерина Петрівна

Касько Марія Степанівна

Качур Василь Захарович

Киналь Надія Лаврентіївна

Климбовський Олександр Андрійович

Ковальчук Ганна Василівна

Козир Павло Пантелейович

Козяр Ганна Степанівна

Кокарека Наталія Логвинівна

Комасюк Ніна Оникіївна

Кондель Олексій Єрмолайович

Консовський Михайло Владиславович

Корсун Ніна Олексіївна

Костіков Андрій Григорович

Коцюруба Марія Іванівна

Кошик Ганна Арсентіївна

Кравчик Яків Євстафійович

Кравчук Катерина Олексіївна

Кравчук Наталія Петрівна

Крещенецький Микола Оверкович

Кузик Григорій Йосипович

Кундиловський Антон Федорович

Кундиловська (Мароховець) Марія Антонівна

Кучеренко (Ревунова) Євгенія Маркіянівна

Кушнір Петро Назарович

Легкий Адам Платонович

Лук’янов Олексій Іванович

Лук’янчиков Павло Михайлович

Лятавський Анатолій Васильович

Магдич Степан Володимирович

Маєвський Венедикт Романович

Малярчик Євдокія Матвіївна

Маринич Марія Микитівна

Маркітан Анатолій Васильович

Марценюк Пилип Петрович

Матіяш Галина Дем’янівна

Матусяк Андрон Онисимович

Меєр (Добрянська) Олександра Тимофїївна

Мельницький Андрій Петрович

Михайлик Пелагія Олександрівна

Мотель Фросина Денисівна

Музика Микола Олексійович

Мулярчук Дорофій Овсійович

Мушенко Марія Іларіонівна

Мушинський Антон Олександрович

Найколюк Лаврентій Дмитрович

Наумчак Ольга Іллівна

Ніцак Антон Євменович

Новак Устина Омелянівна

Одеський Федір Ісаакович

Олексюк Лаврентій Денисович

Олійник Єфрем Касянович

Ольховик Петро Макарович

Орел Дмитро Родіонович

Осаулко Василь Іванович

Осипчук Володимир Васильович

Остапчук Дем’ян Федорович

Островська Олександра Петрівна

Осьмушко (Малашнюк) Любов Петрівна

Очеретнюк Степанида Сафронівна

Павленко Ганна Павлівна

Павленко Дмитро Полікарпович

Паламарчук Іван Дементійович

Пасічник Іван Микитович

Пасічник (Прокопишена) Раїса Василівна

Патлатюк Олександр Лремович

Перковський Іван Люціанович

Перкун Анатолій Софронович

Плахотна Олена Савівна

Плахотник Мотря Юхимівна

Повар Ганна Степанівна

Повідало Петро Карпович

Поворознюк Віктор Лукич

Пойдюк Григорій Карпович

Полішук (Вовчок)Тетяна Семенівна

Попов Віктор Іванович

Порхун Микола Іванович

Поштар Василь Кирилович

Приймак Федір Львович

Ратушний Іван Іванович

Реп’ях Тимофій Арсенович

Родич Олена Федорівна

Розборський Олександр Андрійович

Романенко Євдокія Іллівна

Романенко Тилимон Іванович

Ромащук Євдокія Іванівна

Рубель Петро Іванович

Рудяк Григорій Софронович

Садова Олександра Семенівна

СапчукКарпоМихайлович

Сапчук Пелагея Пилипівна

Семенчук Лариса Григорівна

Сенчишина (Люльчак) Ганна Яківна

Серафенюк Анатолій Олександрович

Середа Олександра Яківна

Слободянюк (Франчук) Любов Федотівна

Слободянюк Маркіян Сергійович

Снідевич Марія Карпівна

Собідко Федір Васильович

Сорочинська Тетяна Онуфріївна

Стельмах Михайло Панасович

Столяр Тимофій Федорович

Струмилін Станіслав Густавович

Судачок Тимофій Миколайович

Сухина Мефодій Дементійович

Теплицький Віктор Маркович

Тимошенко Євдокія Терентіївна

Тихорський Василь Дмитрович

Ткач Олександр Мефодійович

Томашевський Петро Казимирович

Топчій Дмитро Гаврилович

Трусь Михайло Захарович

Федорчук Марія Тимофіївна

Фещук Павло Пилипович

Фомова Наталія Карпівна

Хіміч Василь Петрович

Хоменко Федір Пантелеймонович

Хом’як Софія Кузьмівна

Хрипливий Василь Іванович

Цвігун Семен Кузьмич

ЦмокалюкІсаакМиколайович

Цяпенко Федір Захарович

Черкасова Марія Петрівна

Чернега Микола Євдокимович

Чешенко Лідія Г ригорівна

Чорнобаєва (Гринчик) Марія Пилипівна

Чумак Авраам Пилипович

Чухнюк Олена Миронівна

Шаргало Віра Мартинівна

Швець (Сулима) Ганна Дмитрівна

Швець Євдокія Андріївна

Шморгун Митрофан Полікарпович

ПІнирук Фросина Артемівна

Шпак Анастасія Анатоліївна

Щербатий Іван Микитович

Щербатюк Євдокія Остапівна

Щербенюк Василь Михайлович

Щербина Володимир Васильович

Яцик (Швець) Параска Іонівна

Ящук Феодосій Логвинович

Розділ: Вінниччина

Код: 5927  Холокост та сучасність.  Вгору  

Голокост і сучасність

1.      63.3(9=ЄВР) Б 89 Брукфельд, С. Передайте об этомдетям вашим... История Холокоста в Европе 1933–1945 / С. Брукфельд, А. Левин. – Москва : Текст, 2000. – 103 с.

2.      63.3(4УКР-4ВІН)6 К 29 Катастрофа (ШОА) и Сопротивление. Винницкая область: Свидетельства евреев-узников концлагерей и гетто, участников партизанского движения и подпольной борьбы / ред. : П. Агмон , А. Степаненко ; сост. : И. Маляр, Ф. Винокурова. – Київ : РИФ ; Тель-Авив : Бейт ЛохамейхаГеттаот, 1994. – 191 с.

3.      63.3(4УКР)6 Г 61 Голокост і сучасність. Студії в Україні і світі : наук. часоп. Вип. 1 (9) / Укр. центр вивчення історії Голокосту. – Київ : [б. в.], 2011. – 193 с. : іл.

4.      63.3(4УКР)6 Г 61 Голокост і сучасність. Студії в Україні і світі : наук. часоп. № 1 (11) / відп. ред. М. Тяглий. – Київ : Укр. центр вивчення історії Голокосту, 2012. – 217 с. : іл.

5.      63.3(4УКР) Д 22 ХХ століття –етнонаціональний вимір та проблеми Голокосту : зб. наук. пр. за матеріалами міжнар. наук.-практ. конф., Житомир, 22–23 жовт. 2010 р. / М-во освіти і науки, молоді та спорту України та ін. ; ред. І. Я. Щупак. – Дніпропетровськ : Ткума, 2011. – 500 с.

6.      63.3(9=ЄВР)З-12 За гранью понимания. Богословы и философы о Холокосте / под ред.: Дж. К. Рота, М. Беренбаума. – Київ : Дух і Літера, 2003. – 522 с.

7.      63.3(9=ЄВР) І-90 Історичні уроки Голокосту та міжнаціональні відносини : до 70-річчя початку Другої світової війни: матеріали міжнар. наук.-практ. конф. для викладачів та студентів, 23–24 жовт. 2009 р. / Ін-т політичних та етнонаціональних досліджень ім. І. Ф. Кураса НАН України, Житомир. держ. ун-т ім. І. Франка, Іст. ф-т, Центр юдаїки, Всеукр. Центр вивчення Голокосту «Ткума». – Дніпропетровськ : Ткума, 2010. – 412 с.

8.      63.3(9=ЄВР)К 53 Кнопп, Г. Холокост. Неизвестные страницы истории / Г. Кнопп. – Харьков : Клуб СемейногоДосуга, 2007. – 336 с.

9.      63.3(4УКР) К 84 Круглов, А. И. Энциклопедия Холокоста. Еврейская энциклопедия Украины / А. И. Круглов ; под ред. И. М. Левитаса ; Еврейский советУкраины, Фонд «Память жертв фашизма». – Київ : [б. в.], 2000. – 224 с. : портр. – (Еврейский сонет Украины).

10.  63.3(9=ЄВР)П 43 Погончик, Г. А. Кровоточащая рана. Холокост в Транснистрии 1941–1944 гг. / Г. Погончик, Изя Кацап ; НАН Украины, Ин-т истории Украины при Каменец-Подол. нац. ун-те им. И. Огиенко, Центр исслед. истории Подолья, Винниц. филиал, Американский НИИ истории Холокоста и Российского еврейства. – Винница ; Нью-Йорк : Меркьюрі-Поділля, 2014. – 564 с. : фот.

11.  63.3(9=Євр)+ 87.632 П 47 Поза межами розуміння : богослови та філософи про Голокост / ред. Дж. К. Рота. – Київ : Дух і Літера, 2001. – 434 с. – (Бібліотека Інституту юдаїки).

12.  63.3(9=ЄВР) П 78 Проблемы Холокоста : науч. журн. Вып. 1. – Запорожье : Премьер, 2002. – 200 с.

Розділ: Історія

Код: 5926  Доброго дня! Що у Вас є на тему "Кредитна політика банків України". Дякую.  Вгору  

Кредитна політика банків України

 1. 65.9(4УКР)26 А 28 Адамик, Б. П.Центральний банк і грошово-кредитна політика : підручник / Б. П. Адамик. – 2-е вид., доп. і переробл. – Киев : Кондор, 2011. – 416 с.
 2. 336 В 36 Верхуша, Н. П.Механізм управління кредитним ризиком банку: питання теорії та практики: монографія / Н. П. Верхуша. – Суми : Унів. Кн., 2017. – 91 с.
 3. 65.9(4УКР)26 К 56 Коваленко, В. В.Центральний банк і грошово-кредитна політика : навч.-метод. посіб. для самост. вивч. дисципліни / В. В. Коваленко. – Суми : Університетська книга, 2009. – 224 с.
 4. 65.58 К 56 Ковальчук, К.Ф.Міжнародні кредитно-розрахункові та валютні операції: навч. посіб. для студ. ВНЗ / К. Ф. Ковальчук, Д. Є. Козенков, Ю. Г. Момот. – Київ : ЦУЛ, 2013. – 150 с.
 5. 65.9(4УКР)26 К Колодізєв, О. М. Гроші і кредит: підручник / О. М. Колодізєв, В. Ф. Колесніченко. – Киев : Знання, 2010. – 615 с.
 6. 65.26 К 79 Кредитування та ризики: навч. посіб. для студ. вузів / М. П. Денисенко [та ін.] ; КНУ технологій та дизайну. – Київ : Професіонал, 2008. – 480 с.
 7. 336 С 16 Сало, І. В.Формування та реалізація кредитної політики банку: монографія / І. В. Сало, І. В. Карбівничий. – Суми : Унів. кн., 2017. – 176 с.
 8. 65.26 Ш 19 Шамова, І. В.Грошово-кредитні системи зарубіжних країн: навч.-метод. посіб. для самост. вивч. дисципліни / І. В. Шамова. – Київ : КНЕУ, 2007. – 160 с.
 9. Камінський, С. І. Моделювання оптимальної кредитної політики підприємства торгівлі / С. І. Камінський // АгроСвіт : Науково-практичний журнал. –2013. – № 16. – С. 72-76
 10. Коваль, Світлана. Особливості фінансової політики банківських установ в контексті сучасних реалій / Світлана Коваль // Вісник Тернопільського нац. економ. ун. : Науковий журнал. – 2015. № 4. – С. 65-73
 11. Марцин, В. С. Проблеми законодавчого регулювання кредитного ринку України / В. С. Марцин // Економіка. Фінанси. Право. – 2010. – № 3. –С. 25-29.
 12. Правдюк, О. Л. Кредит і кредитна політика: пряма та зворотня залежність / О. Л. Правдюк, О. О. Любар // Економіка АПК. – 2012. – № 7. – С. 80-83 :
 13. Ткаченко, О. І. Кредитна політика банків України] / О. І. Ткаченко, Ю. С. Фоменко // Зовнішня торгівля: економіка, фінанси, право  : Науковий журнал. – 2015. – № 2. – С. 158-165.
Розділ: Економіка. Управління. Фінанси

Код: 5925  Підкажіть, будь ласка, які матеріали є у фондах бібліотеки на тему "Режим інтернування армії УНР у Польщі". Заздалегідь вдячна  Вгору  

Режим інтернування армії УНР у Польщі

1.      63.3(4УКР) У 45 Голубко, В. Варшавська угода 1920 року та її перспективи у візії західноукраїнських політиків / В. Голубко // Україна модерна / Львів. нац. ун-т ім. І. Франка, Ін-т іст. дослідж. – Київ ; Львів, 2002. – Число 7. – С. 91–102.

2.      Голубнича, Ю. «В боротьбі виростає сила...». Культурно-освітня діяльність вояків інтернованої Армії УНР в Польщі як чинник боротьби за українську державність (1921-1924 рр.) [Електронний ресурс] / Ю. Голубнича // Studia politologica Ucraino-Polona. – 2014. – Вип. 4. – С. 216–223.

3.      Голубнича, Ю. В. З ім’ям Грінченка до світла знань… (освітні осередки та фундації у таборах полонених та інтернованих вояків-українців у Німеччині та Польщі у 1915–1924 рр.) [Електронний ресурс] / Ю. В. Голубнича // Вісн. Черкас. ун-ту. Серія : Історичні науки. – 2014. – № 19. – С. 93–97.

4.      Голубнича, Ю. Репатріація інтернованих вояків армії УНР з Польщі (1921–1922 рр.): причини та наслідки [Електронний ресурс] / Ю. Голубнича // Київські історичні студії. – 2016. – № 2. – С. 147–152.

5.      Забзалюк, Д. Є. Діяльність військових капеланів у таборах інтернування українських військ у Польщі (1918–1924 рр.): історико–правовий аспект [Електронний ресурс] / Д. Є. Забзалюк // Право і Безпека. – 2009. – № 2. – С. 122–127.

6.      Зарецька, Т. І. Юзеф Пілсудський і Україна : монографія / Т. І. Зарецька. – Київ : Ін-т історії України НАН України, 2007. – 288 c. – У бібліотеці немає.

7.      Карпус, З. Формування з’єднань Армії УНР у Польщі в 1920 р. / З.Карпус // Укр. іст. журн. – 2000. – № 1 . – С. 80–95.

8.      Колянчук, О. М. Українська військова еміграція у Польщі (1920–1939) : автореф. дис. ... канд. іст. наук : 20.02.22 / О. М. Колянчук ; Держ. ун-т «Львів. політехніка». – Львів, 2000. – 20 c. – У бібліотеці немає.

9.      Колянчук, О. Українська військова еміграція у Польщі (1920–1939) / О. Колянчук ; Ін-т українознавства ім. І. Крипякевича НАН України, Наук. т-во ім. Т. Шевченка. Львів : [б.в.], 2000. 278 с.: іл. – Книга є у фонді Національної бібліотеки України ім. В. І. Вернадського.

10.  63.3(4УКР)61-8 Л 64 Литвин, С. Х. Суд історії: Симон Петлюра і петлюріана / С. Литвин. – Київ : Вид-во ім. Олени Теліги, 2001. – 640 с.

11.  Наріжний, С. Українська еміграція. Культурна праця української еміграції між двома світовими війнами / С. Наріжний. – Прага, 1942. – 372 с. : іл. – Електрон. версія вид.: http://diasporiana.org.ua/wp-content/uploads/books/2648/file.pdf (дата звернення: 23.01.2018). – Назва з екрана. – Зі змісту: Культурно-просвітня праця в українських таборах інтернованих в б. Польщі 1920–1923 р. р. – С. 33–52.

12.  Павленко, М. І. Українські військовополонені й інтерновані у таборах Польщі, Чехословаччини та Румунії: ставлення влади і умови перебування (1919 - 1924 рр.) : автореф. дис. ... д-ра іст. наук : 07.00.02 / М. І. Павленко; НАН України. Ін-т історії України. – Київ, 2000. – 34 c. – У бібліотеці немає.

13.  Павленко, М. І. Українські військовополонені й інтерновані у таборах Польщі, Чехословаччини та Румунії: ставлення влади і умови перебування (1919–1924 рр.) / М. І. Павленко; НАН України. Ін-т історії України. – Київ, 1999. – 352 c. – У бібліотеці немає.

14.  Роговий, В. Українське студентство в таборах інтернованих у Польщі в 19201924 роках / В. Роговий // Київ. старовина. 2008. № 1. С. 5061.

15.  63.3(4УКР)6 Р 84 Руккас, А. О. «Разом з польським військом» : Армія Української Народної Республіки 1920 р. (структура, організація, чисельність та уніформа) / А. О. Руккас ; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Іст. ф-т. – Київ : Вид. Філюк О., 2015. – 480 с. : іл., табл.

16.  Руккас, А. О. Українські емігранти в польських школах підхорунжих (1926–1939 рр.) / А.О. Руккас // Укр. іст. журн. – 2016. – № 2. – С. 97–118.

17.  Скорич, Л. В. Українська військова еміграція у Польщі (1921–1924 рр.) / Л. В. Скорич // Вісн. Нац. ун-ту «Львів. політехніка». Держава та армія. – 2013. – № 752. – С. 136–139.

18.  63.3(4УКР)62 С 75 Срібняк, І. В. Обеззброєна, але нескорена. Інтернована Армія УНР у таборах Польщі і Румунії (1921–1924 рр.) / І. Срібняк ; Ін-т дослідж. модерної історії України. – Київ ; Філядельфія : Вид-во ім. Олени Теліги, 1997. – 128 с. : іл.

19.  Срібняк, І. З історії діяльності військово-освітніх закладів інтернованої в Польщі армії УНР у 1921 р.: «Юнацька школа прискореного випуску для підготовки старшин військового часу в таборі Каліш» [Електронний ресурс] / І. Срібняк // Вісн. Чернігів. нац. пед. ун-ту. Серія : Історичні науки. – 2015. – Вип. 134. – С. 105–108.

20.  Стопчак, М. Армія Української Народної Республіки (1921–1924 рр.). Історіографічний нарис : [монографія] / М. Стопчак. – Вінниця : Вид.-ред. від. ВТЕІ КНТЕУ, 2016. – 448 c. – У бібліотеці немає.

21.  Стопчак, М. В. Інтернована армія УНР у таборах країн Центральної Європи (історіографія проблеми) [Електронний ресурс] / М. В. Стопчак //Наук. зап. Вінниц. держ. пед. ун-ту ім. Михайла Коцюбинського. Серія : Історія. – 2008. – Вип. 13. – С. 374–384.

22.  Стопчак, М. Інтернована армія УНР у таборах країн Центральної Європи в повоєнній українській зарубіжній історіографії [Електронний ресурс] / М. Стопчак // Україна–Європа-Світ... Серія : Історія, міжнародні відносини : міжнар. зб. наук. пр. – 2013. – Вип. 11. – С. 219–225.

23. Стопчак, М. Режим інтернування армії УНР у таборах Польщі та Румунії (1921–1924 рр.) в сучасній вітчизняній історіографії [Електронний ресурс] / М. Стопчак // Україна–Європа–Світ. Серія: : Історія, міжнародні відносини : міжнар. зб. наук. пр. – 2015. – Вип. 16(2). – С. 203–210.

Розділ: Історія


Розділи:
Інтернет і телекомунікації [39]
Історія [296]
Бібліотеки. Архіви [342]
Біологія. Медицина [39]
Бухгалтерський облік та аудит [135]
Військове справа. ОБЖ [11]
Вінниччина [197]
Географія. Країнознавство [28]
Держава і право [188]
Екологія [24]
Економіка. Управління. Фінанси [1709]
Електронні бібліотеки, сайти [19]
Етнографія [27]
Кіно. Театр [7]
Комп'ютери і програми [29]
Кулінарія [6]
Культура. Мистецтво. ЗМІ [95]
Літературознавство [190]
Математика. Кібернетика [20]
Мовознавство. Іноземні мови [144]
Музика [22]
Не в тему! (offtopics) [10]
Педагогіка. Освіта. Професії [200]
Політика. міжнародні відносини [54]
Психологія. Психіатрія [55]
Сільське господарство [138]
Словники. Довідники. Енциклопедії [9]
Статистика [6]
Тексти книжок [44]
Техніка. Виробництво. Стандарти [60]
Туризм [12]
Фізика. Астрономія [8]
Філософія. Соціологія. Релігія [67]
Физкультура и спорт [11]
Хімія [8]

Rambler's Top100    
Copyright © ОУНБ ім. К.А.Тімірязєва 1998-2020
Дизайн:Березюк Сергій
Програмування:Мачушенко Дмитро
Всі матеріали на цьому сайті розміщені на умовах ліцензії Creative Commons Attribution 4.0 International, якщо не зазначене інше