ОУНБ ім. К.А. Тімірязєва
  
Наша адреса:
Україна, м. Вінниця,
21100, Соборна, 73
Тел. (0432) 56-27-92
Факс (0432) 67-03-41
 

E-Mail: inform@library.vn.ua

Ми працюємо:

Понеділок - четвер з 10.00 до 19.00,
Субота та неділя з 10.00 до 18.00
П'ятниця - вихідний день
Остання середа кожного місяця - санітарний деньBiblioteka Publiczna im. Zygmunta Jana Rumla w Dzielnicy Praga Południe m.st. Warszawy 
Офiцiйне представництво Президента України
Корпорація Інком
Урядовий портал
Урядова телефонна «гаряча лінія»
Офіційний портал Верховної Ради України
Вінницька ОДА
Вінницька обласна Рада - офіційний інтернет-сайт
Вінницька міська рада
Управління культури і мистецтв Вінницької облдержадміністраціїВіртуальна довідка


Код: 5956  Доброго дня! Я шукаю статті - англійською та укр. мовами - на тему "Гаджети при вивченні іноземних мов". Заздалегідь вдячна.  Вгору  

Гаджети при вивченні іноземних мов

1.      Баніт, О. Використання сучасних інформаційних технологій у процесі самостійного вивчення дорослими іноземних мов [Електронний ресурс] / О. Баніт // Освіта дорослих: теорія, досвід, перспективи. – 2013. – Вип. 6. – С. 225–234.

2.      74 В 48 Білоус, В. І. Упровадження інноваційно-комунікативних процесів за методом активізації можливостей особистості та колективу під час вивчення іноземної мови / В. І. Білоус // Наук. зап. Вінниц. нац. аграр. ун-ту. Серія : Соціально-гуманітарні науки / Каф. укр. та інозем. мов; голов. ред. Г. М. Калетнік. – Вінниця, 2013. – Вип. 1. – С. 15–25.

3.      Гресь, А. А. Особливості застосування інформаційно-комунікаційних технологій у процесі вивченні іноземної мови [Електронний ресурс] / А. А. Гресь, В. Г. Фатєєва // Наук. пр. [Чорномор. держ. ун-ту ім. Петра Могили комплексу «Києво-Могилянська академія»]. Серія : Педагогіка. – 2016. – Т. 270, вип. 258. – С. 108–111.

4.      74 В 48 Кадемія, М. Ю. Використання високотехнологічного інформаційного середовища у вивченні іноземних мов / М. Ю. Кадемія, О. В. Шестопал // Наук. зап. Вінниц. держ. пед. ун-ту ім. Михайла Коцюбинського. Серія: Педагогіка і психологія. – 2010. – Вип. 31. – С. 279–284.

5.      Канівець, O. M. Mетоди викладання практичного курсу іноземної мови з використанням новітніх інформаційних технологій [Електронний ресурс] / O. M. Канівець // Наук. вісн. Нац. ун-ту біоресурсів і природокористування України. Серія : Філологічні науки. – 2016. – Вип. 257. – С. 188–192.

6.      Конік, Г. В. Інформаційні технології у викладанні іноземної мови у початковій школі [Електронний ресурс] / Г. В. Конік // Мовні і концептуал. картини світу. – 2014. – Вип. 50(1). – С. 395–399.

7.      Крамаренко, Т. В. Використання інформаційних технологій у процесі вивчення іноземної мови [Електронний ресурс] / Т. В. Крамаренко. // Наук. вісн. Донбасу. – 2010. – № 2.

8.      Лазаренко, С. В. Використання сучасних засобів інформаційно-комунікативних технологій у процесі викладання іноземних мов у вищих навчальних закладах [Електронний ресурс] / С. В. Лазаренко, А. Шамсітдінов // Наук. зап. Нац. ун-ту «Острозька академія». Серія : Філологічна. – 2015. – Вип. 52. – С. 157–159.

9.      Мавріді, Т. Ю. Використання інформаційно-комунікаційних технологій навчання на уроках іноземних мов [Електронний ресурс] / Т. Ю. Мавріді // Таврійський вісник освіти. – 2013. – № 3. – С. 202–205.

10.  Ольхович-Новосадюк, М. Можливості інформаційних технологій у навчанні іноземних мов [Електронний ресурс] / М. Ольхович-Новосадюк // Вісн. Львів. ун-ту. Серія : Міжнародні відносини. – 2013. – Вип. 32. – С. 240–245.

11.  Побережна, Н. О. Удосконалення педагогічної майстерності викладачів іноземної мови щодо організації навчального процесу на основі інноваційних інформаційних технологій [Електронний ресурс] / Н. О. Побережна // Педагогіка вищ. та серед. шк. – 2013. – Вип. 37. – С. 116–121.

12.  Радзієвська, О. В. Формування професійної компетентності майбутніх викладачів іноземної мови засобами сучасних інформаційних технологій [Електронний ресурс] / О. В. Радзієвська // Наук. зап. [Нац. ун-ту «Острозька академія»]. Серія : Філологічна. – 2011. – Вип. 19. – С. 404–408.

13.  Рожкова, Н. Використання інформаційно-комп’ютерних технологій як інноваційного методу в навчанні іноземних мов [Електронний ресурс] / Н. Рожкова // Наук. зап. [Кіровоград. держ. пед. ун-ту ім. Володимира Винниченка]. Серія : Педагогічні науки. – 2014. – Вип. 132. – С. 121–125.

Розділ: Педагогіка. Освіта. Професії

Код: 5955  Доброго дня! Мене цікавить література з теми "Political Sciences with the Focus on the USA". Дякую!  Вгору  

Political Sciences with the Focus on the USA

Політичні науки з акцентом на США

1.  66.3(7СПО) А 39 The Almanac of American Politics 1994. – NewYork : Vacmillan Publishing, 1994. –1538 p.

2.  66.0 С 95 Curtis, M. Comparative Government And Politics : AnIntroductory Essay In Political Science / M. Curtis. – NewYork : Harperand Row, 1968. – 266 p.

3.  92.2 C 74 CQ's Politicsin America 2004 : the 108 the Congress. Congressional Profiles. Contact Information. District Data. Key Votes / Ed. David Hawkings, Ed. Brian Nutting. – Washington, D.C. : Congressional Quarterly INC., 2003. – 1196 p.

4.  66.3(7СПО) D 71 Domhoff, G. W. Who Rules America (Power, Politics, and Social Change) / G. W. Domhoff. – 5th ed. –Boston : McGraw HillIrwin, 2006. – 265 p. : il.

5.  76.0(7СПО) G 71 Graber, D. Mass Mediaand American Politics / Doris Graber. – Washington, D.C. : A Divisionof Congressional Quarterly Inc., 2002. – 441 p.

6.  67.9 (7СПО) К 28 Keefe, W. J. Parties, Politics, and Publicy in America / William J. Keefe, Marcb J. Hetherington. – 9 th. ed. – Washington, D. C. : A Division of Congressional Quarterly Inc., 2003. – 269 с.

7.  67.9(7СПО) Р 32 Patterson, Th. E.  We The People : a Concise Introduction To American Politics / Thomas E. Patterson. –3th. ed. – Boston : The McGraw-Hill Companies, 2000. –525 p. : photo, geneologic. tabl.

8.  67.9(7СПО)D 53 Points of View : readingsin American Government and Politics / Allan S. Hammock. –11 th. ed. –NewYork : McGraw Hill, 2009. – 324 p.

9.  92.2 Р 80 Politicsin America 2002 : The 107th Congress / ред. B. Nutting, ред. H. A. Stern. – Washington : Congressional Quarterly INC., 2001. – 1188 p. : портр, карти.

10.  66.4(0) R 83 Rourke , J. T. International Politics on the World Stage / John T. Rourke . – 7th. ed.  – NewYork : Dushkin/McGraw-Hill, Inc., 1999. –5 62 p. : photo, pict.

11.  66.0S 70 Sodaro, M. J.  Comparative Politics : A Global Introduction / Michael J. Sodaro. – Boston : McGraw-Hill , 2001. – 870 p.

12.  66.01S 53 Shapiro, I. The Moral Foundations of Politics / I and Shapiro. – New Haven ; London : Yale University Press, 2003. – 289 p.

13.  81.432.1-9Д 41Джиоева, А. А. Insightsin to Politics and the Language of Politics: a Course of  English / А. А. Джиоева. – Москва : КноРус, 2010. – 384 с. : ил.

14. American Government // English language&culture. Weekly. – 2002. – № 25/28. – P. 60–62.

15. PoliticsandPoliticians // English Learner's Digest. –2006. –№ 24. – P. 3.

16. Thepolitics of despair: wallStreet's meltd own read justs ther ace inunexpected ways // The Economist . – 2008. –№ 38. –P. 45–46.

17. Thompson, M. Pentagon Warlord / M. Thompson, M. Duffy // Time. – 2003. – № 4. – P. 16–23.

Розділ: Політика. міжнародні відносини

Код: 5954  Доброго дня! Допоможіть знайти тему: Розвиток компетентності в аудіюванні в учнів старшої школи англійська та німецька мова. Дякую!   Вгору  

Розвиток компетентності в аудіюванні учнів старшої школи

1. 81.432.1-9 А 93 Аудіювання. Тексти та завдання для 5-11 класів : рекомендовано галузевим мін-вом / ред. Т.Н. Ушаньова. – Харків : Основа, 2003. – 141 с.

2. 74.261.7 В 55 Вишневський, О. І. Методика вивчення іноземних мов : навч. посіб. / О. І. Вишневський. – 2-ге вид., перероб. і доп. – Київ : Знання, 2011. – 206 с.

3. 74.58 Г 34 Геніч, Л. В. Формування комунікативних стратегій у процесі навчання англомовного аудіювання / Л. В. Геніч // Гуманізм та освіта : зб. матеріалів VIII міжнар. наук.-практ. конф., м. Вінниця, 19–21 верес. 2006 р. – Вінниця, 2006. – С. 345–346.

4. 74.261.7НІМ Г 67 Горбач, Л. Тексти для аудіювання з тестовими завданнями / Л. Горбач. – Київ : Шкільний світ, 2006. – 128 с.

5. 74.261.7ВЕЛ Г 74 Готуємося до тестування з англійської. Аудіювання / упоряд. : Тернопіль. Михайленко. – Київ : Шк. світ, 2008. – 112 с.

6. 74.261.7АНГЛ З-89 Зразки тестів з англійської - читання і аудіювання / упоряд. : Л. Кулакова, Н. Реуцька. – Київ : Шк. світ, 2009. – 128 с.

7. 81.2 К 55 Кохтарева, Н. Я. Пособие по развитию навыков аудирования для иностранных студентов-филологов : (на материале науч., общественно-публицист. и нейтрал. стилей речи) / Н. Я. Кохтарева. – Москва : Изд-во Москов. ун-та, 1989. – 83 с.

8. 74.261.7 М 54 Методика обучения иностранным языкам в начальной и основной общеобразовательной школе : учеб. пособие для студ. пед. колледжей / В. М. Филатов ; ред. В. М. Филатов. – Ростов-на-Дону : Феникс, 2004. – 416 с.

9. 74.261.7Анг Н 33 Натальїн, В. П. Тексти для аудіювання англійською мовою в 5–8 класах : посіб. для вчителів / В. П. Натальїн, С. А. Натальїна. – Київ: Рад. шк., 1989. – 158 с.

10. Бєляєва, А. І. «Aудіювання – це цікаво» : метод. матеріал / А. І. Бєляєва // Англ. мова та літ. – 2008. – № 30. – С. 20–21.

11. Григорьева, Е. Я. Особенности обучения аудированию по УМК «OBJECTIF» : метод. матеріал / Е. Я. Григорьева // Иностр. языки в шк. – 2007. – № 4. – С. 15–18

12. Заворицька, А. П. Створення сприятливих умов для розвитку навичок аудіювання і вільного усного мовлення та впевненості учнів : метод. матеріал / А. П. Заворицька // Англ. мова та літ. – 2008. – № 28. – С. 2–5.

13. Карпій, О. Б. Розвиток особистості старшокласника у процесі аудіювання : метод. матеріал / О. Б. Карпій // Англ. мова та літ. – 2008. – № 19/21. – С. 10–11.

14. Косенко, О. І. Упровадження стратегій критичного мислення для розвитку навичок аудіювання та створення ситуації успіху на уроках англійської мови : метод. матеріал / О. І. Косенко // Англ. мова та літ. – 2009. – № 5. – С. 2–10.

15. Максименко, Л. М. Система вправ, спрямованих на розвиток навичок аудіювання / Л. М. Максименко // Англ. мова та літ. – 2011. – № 9. – С. 2–4.

16. Москаленко, Ю. А. Розвиток навичок аудіювання на уроках іноземної мови у школі другого ступеня / Ю.А. Москаленко // Англ. мова та літ. – 2006. – № 22/23. – С. 15–16.

17. Онопко, Т. В. Навчання аудіювання / Т. В. Онопко // Англ. мова та літ. – 2011. – № 26. – С. 4–9.

18. Соломатина, А. Г. Развитие умений говорения и аудирования учащихся посредством учебных подкастов  / А. Г. Соломатина // Иностр. языки в шк. – 2012. – № 9. – С. 71–74.

Розділ: Мовознавство. Іноземні мови

Код: 5953  Доброго дня! Прошу список англомовних монографій, в тому числі електронна версія, з питань краєзнавства України,бібліотечної справи, історії України, історії науки, географії України. Якщо є, звичайно. Можливо, є двомовні варіанти. Це було б чудово.Дякую!  Вгору  
 1. 26.890(4УКР-4ВІН) В 48 Вінниччина туристична : краєзнав. довід. / Управління культури і туризму Вінниц. ОДА, Вінниц. ОУНБ ім. К. А. Тімірязєва ; упоряд. О. І. Кізян ; ред. М. Г. Спиця ; відп. за вип. Н. І. Морозова. – Вінниця : Державна картографічна фабрика, 2009. – 432 с. – Кн.-"переверт". – В одній обкл. з кн.: Tourist Vinnychyna: ethnography guide.
 2. 28.08 З-33 Заповідні куточки Вінниччини = Protected Areas of Vinnytsya Region / під заг. ред. М. Ткачука. – Вінниця : Нілан ЛТД, 2016. – 100 с.
 3. 63.3(4УКР-4ВІН) Ф 33 Федоришен, О. Вінниця. Історія іншого часу  : історичний хроноскоп = Vinnytsia. The history of olden days : historical chronoscope / О. Федоришен. – Київ : Майстер Книг, 2015. – 112 с.
 4. 85.113(4УКР) С 77 Старовинні маєтки України = The old estates of Ukraine / текст, упоряд. О. І. Родічкіна. – Київ : Мистецтво, 2015. – 384 с. : кол. іл,
 5. 26.890 У 45 Украина. 30 замков и дворцов = Ukraine. The 30 castles and palaces / авт.-сост. О. Беликов. – Харків : Альбатрос, 2011. – 64 с.
 6. 26.890 У 45 Украина. 30 лучших мест = Ukraine. The 30 best places / авт.-сост. О. Беликов. – Харків : Альбатрос, 2011. – 64 с.
 7. 63.3(4УКР-4ВІН)8 D 80 Dragan, A. Vinnytsia: a Fofgotten Holocaust : історична література / A. Dragan. – Jersy City : Svoboda Press, 1986. – 52 с. : фот.
 8. 63.3 (4 Укр) H 86 Hrushevsky, M. A History of Ukraine : історична література / Michael Hrushevsky;  O.J. Frederiksen. – [S. l.] : Yale University Press, 1970. – 629 с. : карти.
 9. 63.3(4УКР)6 Н 86 Hryshko, V. The Ukrainian Holocaust of 1933 : монографія / Vasyl Hryshko; Ред., Пер. M. Carynnyk . – Toronto : Bahriany Foundation, 1983. – 165 с.
 10. 63.3 (4 Укр) Н 92 Hunczak, T. The Ukraine, 1917–1921 : A Study of Revolution / T. Hunczak. – Cambridge : Harvard Ukrainian Research Institute, 1977. – 424 с.
 11. 63.3(4УКР) L 63 Lewytzkyj, B. Politics and Society in Soviet Ukraine, 1953–1980 / B. Lewytzkyj. – Edmonton ; Toronto : Canadian Institute of Ukrainian Studies Press, 1984. – 219 с.
 12. 63.3(4УКР) G 77 The Great Famine In Ukraine: the unknown holocaust : історична література. – Jersey City : Ukrainian National Association for the National Committee to Commemorate Genocide Victims in Ukraine 1932–33, 1983. – 88 p.
 13. 63.3 (4Укр) T 82 The Tragedy of Vinnytsia : Materials of Stalin's Policy of Extermination in Ukraine During the Great Purge, 1936–1938 /  Ihor Kamenetsky. – Toronto–New York : Ukrainian Historical Association, 1989. – 265 с. : photo, maps. – (Window on America).
 14. 63.3(4Укр)62.08 V 30 Vassylenko, V. The Ukrainian Holodomor of 1932–1933 as a Crime of Genocide: A Legal Assessment / V. Vassylenko. – [S. l.] : Olena Teliha Publishing House, 2009. – 48 с.
 15. 72 Y 39 Yegorov I. Ukraine: A Science and Technology Profile / I. Yegorov. – Kiev : British Council, 2000. – 77 p. : табл., граф.
 16. 63.3 (4Укр) T 82 The Tragedy of Vinnytsia : Materials of Stalin's Policy of Extermination in Ukraine During the Great Purge, 1936–1938 /  Ihor Kamenetsky. – Toronto–New York : Ukrainian Historical Association, 1989. – 265 с. : photo, maps. – (Window on America).
 17. 63.3(2)61 W 46 Weiner, A. Making Sense of War : The Second World War And the Fate of the Bolshevik Revolution / Amir Weiner. – Princeton ; Oxford : Princeton University Press, 2001. – 416 p.

За більш детальною інформацією зветайтесь безпосередньо у відділ літератури іноземними мовами (вул. Соборна, 70, ІІ поверх)

Розділ: Історія

Код: 5952  Становлення і розвиток історичної повісті в українській літературі 19 століття  Вгору  

Становлення і розвиток історичної повісті в українській літературі 19 століття

1.  83.3 (4Укр) В53 Габдрахманова, Л. В. Історична проза І. Нечуя-Левицького: жанрово-стильові особливості / Л. В. Габдрахманова // Вісн. Запоріз. нац. ун-ту. Філологічні науки : зб. наук. пр. – Запоріжжя, 2010. – № 2. – С. 41–44.

2.  8У1 З58 Зеров, М. К. Лекції з історії української літератури (1798–1870) / М. К. Зеров ; Канад. ін-т укр. студій. – Торонто : Мозаїка, 1977. – 271 с.

3.  83.3 (4Укр) В53 Козачук, К. О. Історія і право в повісті О. Левицького «Ганна Монтовт» / К. О. Козачук // Вісн. Запоріз. нац. ун-ту. Філологічні науки : зб. наук. пр. – Запоріжжя, 2010. – № 2. – С. 137–140.

4.  83.3(4УКР)5 І-90 Історія української літератури ХІХ ст. : у 2 кн. : підручник / за ред. І. Жулинського. – Київ : Либідь, 2005–2006.

5.  8У1 М71 Міщук, Р. С. Українська оповідна проза 50–60-х років ХІХ ст. / Р. С. Міщук. – Київ : Наук. думка, 1978. – 256 с.

6. 83.3 (4Укр) Н34 Нахлік, Є. К. Козацька тема крізь призму народних інтересів: фольклор.-іст. повість Марка Вовчка «Маруся» / Є. К. Нахлік // Українська романтична проза 20–60 рр. ХІХ ст. / Є. К. Нахлік. – Київ, 1988. – С. 143–152.

7. 83.3 (4Укр) В53 Потіпак, Ю. А. «Ярополк I» : невідома проза Є.Мандичевського / Ю. А. Потіпак // Вісн. Запоріз. нац. ун-ту. Філологічні науки : зб. наук. пр. – Запоріжжя, 2010. – № 2. – С. 259–262.

8. ВА658954 Шумило, Н. М. Під знаком національної самобутності : укр. худож. проза і літ. критика ХІХ – поч. ХХ ст. / Н. М. Шумило ; відп. ред. П. М. Федченко ; НАН України, Ін-т літ. ім. Т. Г. Шевченка. – Київ : Задруга, 2003. – 354 с. – Книга зберігається у Національній бібліотеці України ім. В. І. Вернадського.

9. Андрусів, С. Мости між часами: про типологію історичної прози // Укр. мова і літ. в шк. – 1987. – № 8. – С. 14–20.

10. Баран, Є. Історична повість М. Костомарова «Чернігівка» : (сюжет, проблематика, характери) / Є. Баран // Дивослово. – 1994. – № 5/6. – С. 9–11.

11. Баран, Є. «...Над іншими джерелами ставлю матеріал документовий» : (іст. проза Ореста Левицького) / Є. Баран // Слово і час. – 1998. – № 2. – С.31–34.

12. Бойко, Н. Типи жіночих образів в історичних повістях Михайла Старицького [Електронний ресурс] / Н. Бойко // Літературознавство. Фольклористика. Культурологія. – 2015. – Вип. 21/22. – С. 179–189.

13. Бондаренко, Ю. Про першопочатки історії людства у повісті «Тіні забутих предків» Михайла Коцюбинського : розвиток історичної свідомості школярів засобами літератури / Ю. Бондаренко // Дивослово. – 2006. – 12. – С. 4–10.

14. Ганюкова, К. О. Еволюція історичної повісті в українській літературі ХІХ – поч. ХХ ст. : автореф. дис. ... канд. філол. наук : 10.01.01 / К. О. Ганюкова ; Дніпропетров. нац. ун-т. – Дніпропетровськ, 2003. – 19 c. – Перегляд автореф. дис. – Режим доступу: http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe (дата звернення: 01.03.2018).

15. Ганюкова, К. Розвиток образу вимишленого головного героя в українській історичній повісті ХІХ – поч. ХХ ст. / К. Ганюкова // Вісн. Запоріз. нац. ун-ту. Філологічні науки : зб. наук. пр. – Запоріжжя, 2001. – № 3. – С. 48–51. – Електрон. версія. – Режим доступу: http://web.znu.edu.ua/herald/issues/archive/articles/708.pdf (дата звернення: 01.03.2018). – Назва з екрана.

16. Гармата, Г. Особливості образної системи в історичній прозі 40-60-х років ХІХ століття (на прикладі творів Г. Квітки-Основ’яненка та Є. Гребінки) / Г. Гармата // Література. Фольклор. Проблеми поетики : зб. наук. пр. / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – Вип. 35. – С. 123–128. – Електрон. версія. – Режим доступу: http://philology.knu.ua/files/library/folklore/35/ (дата звернення: 01.03.2018). – Назва з екрана.

17. Гречанюк, Ю. А. Жанрово-тематичні обрії української історичної прози Х1Х ст. Проблематика / Ю. А. Гречанюк, А. Є. Нямцу // Проблеми історизму і традиції в літературі Х1Х-ХХ ст. / Ю. А. Гречанюк, А. Є. Нямцу. – Чернівці, 1997. – С.45–61. – У бібліотеці немає.

18. Гуляк, А. Художня модель героїчної минувшини у прозі Адріана Кащенка / А. Гуляк, Ф. Кейда // Дивослово : Укр. мова й літ. в навч. закл. – 2004. – 6. – С. 62–68.

19. Іванченко, Р. П. Суспільно-політичні особливості творення української історичної прози [Електронний ресурс] / Р. П. Іванченко // Вісн. Запоріз. нац. ун-ту. Філологічні науки : зб. наук. пр. – 2012. – № 3. – С. 90–99.

20. Кара, Т. С. Змістовні і структурні ознаки історичної повісті [Електронний ресурс] / Т. С. Кара // Вісн. Маріупол. держ. ун-ту. Серія : Філологія. – 2013. – Вип. 8. – С. 38–45.

21. Кирильчук, О. М. Образ поляка в українській історичній прозі кінця ХІХ сторіччя [Електронний ресурс] / О. М. Кирильчук // Наук. зап. Нац. ун-ту «Острозька академія» Серія : Філологічна. – 2014. – Вип. 50. – С. 125–130.

22. Кирильчук, О. Семантика простору в польській та українській історичній прозі другої половини ХІХ століття [Електронний ресурс] / О. Кирильчук // Вісн. Львів. ун-ту. Серія філологічна. – 2014. – Вип. 60 (2). – С. 198–207.

23. Козачук, К. Смаки і права в історичних повістях М. Старицького з життя Києва XVI–XVII ст. [Електронний ресурс] / К. Козачук // Сучасні літературознавчі студії. – 2012. – Вип. 9. – С. 244–253.

24. Красавіна, В. В. Мовний образ українського козацтва в історичній повісті М. Гоголя «Тарас Бульба» [Електронний ресурс] / В. В. Красавіна // Література та культура Полісся. - 2009. – Вип. 50. – С. 10–18.

25. Лімборський, І. Цінуючи чуттєву природу людини : український літературний сентименталізм у контексті західно-європейських культур / І. Лімборський // Українська мова й літ. в серед. шк.., гімназіях, ліцеях та колегіумах. – 2002. – № 5. – С. 32–38.

26. Маслій, І. А. Художня інтерпретація історичних подій у повісті Г. Квітки-Основ'яненка «1812 год в провинции» [Електронний ресурс] / І. А. Маслій // Вісн. Запоріз. національного ун-ту. Філологічні науки. – 2012. – № 4. – С. 119–122.

27. Нахлік, Є. Історична проза Євгена Гребінки / Є. Нахлік // Укр. мова і літ. в шк. – 1987. – № 2. – С. 10–16.

28. Нестеренко, Н. П. Українська історична проза ХІХ – І пол. ХХ ст.: становлення й розвиток жанру / Н. П. Нестеренко // Вивчаємо укр. мову та літ. – 2012. – № 27. – С. 2–7.

29. Нікітенко, В. О. Філософські засади українського історичного романтизму ХІХ століття (на прикладі повісті Є. Гребінки «Ніжинський полковник Золотаренко») [Електронний ресурс] / В. О. Нікітенко, Е. К. Нікітенко // Гуманітар. вісн. Запоріз. держ. інженер. акад. – 2016. – Вип. 65. – С. 269–275.

30. Новик, О. Історична ретроспектива в повісті Тараса Шевченка «Близнецы» [Електронний ресурс] / О. Новик // Волинь – Житомирщина. – 2010. – № 21. – С. 122–132.

31. Поліщук, В. До питання про історіософію Михайла Старицького (на матеріалі повістей письменника) / В. Поліщук // Київ. старовина. – 2004. – № 1. – С. 58–67.

32. Поліщук, Я. Історична проза як націєтворчий проект / Я. Поліщук // Укр. слово і сучасність. – 2015. – № 12. – С. 66–71.

33. Родіонова, І. Г. Хотинська війна в ідейно-естетичному вимірі повісті Осипа Маковея «Ярошенко» [Електронний ресурс] / І. Г. Родіонова // Наук. вісн. Миколаїв. держ. ун-ту ім. В. О. Сухомлинського. Серія : Філологічні науки. – 2013. – Вип. 4.11. – С. 215–219.

34. Романишина, Н. Методична специфіка уроку й практичного заняття з вивчення художньої малої прози історичної тематики / Н. Романишина // Укр. мова і літ. в шк. – 2013. – № 5. – С. 51–55.

35. Сур’як, М. Поетика образу Запорізької Січі в історичній повісті Адріана Кащенка «Зруйноване гніздо» : соціокультурний і семантико-стилістичний виміри [Електронний ресурс] / М. Сур’як // Волинь філологічна: текст і контекст. – 2015. – Вип. 19. – С. 261–270.

36. Сюй, Ліша. Жанрово-тематична палітра україномовної художньої прози Пантелеймона Куліша / Ліша Сюй // Слово і час. – 2014. – № 12. – С. 71–78.

37. Україна в історичних повістях [Електронний ресурс] // Київ. полоніст. студії. – 2012. – Т. 21. – С. 103–129.

38. 8У1 Ч-59 Чижевський, Д. Історія української літератури від початків до доби реалізму / Д. Чижевський. – Нью-Йорк : Укр. вільна акад. наук у США, 1956. – 511 с.

39. Шамаєва, А. Українська історична проза: яскраве минуле чи перспективне майбутнє? / А. Шамаєва // Дніпро. – 2011. – № 2. – С. 108–113.

 

Розділ: Літературознавство

Код: 5949  Доброго дня. Допоможіть будь ласка підібрати літературу на тему "Загальнодержавна виконавча еліта. Теоретичний аспект."  Вгору  

Загальнодержавна виконавча, законодавча, судова еліти. Теоретичний аспект

Шановний користувачу!

Окремо по кожній із зазначених Вами тем  інформації не виявлено. Вам необхідно безпосередньо ознайомитися з матеріалами, включеними до довідки, і самостійно здійснити пошук про виконавчу, законодавчу і судову еліти.

 1. 63.3(4УКР) Н 34 Войтенко, Ю. Еліта як суспільне явище: політико-історичний вимір / Ю. Войтенко // Наук. зап. з укр. історії : зб. наук. ст. / Переяслав-Хмельниц. держ. пед. ун-т ім. Григорія Сковороди. – Переяслав-Хмельницький, 2009. – Вип. 23. – С. 164–168.
 2. 66.3(4УКР) К 67 Корнієнко, В. О. Формування політичної культури сучасної владної еліти в Україні : монографія / В. О. Корнієнко, В. В. Добіжа. – Вінниця : ВНТУ, 2009. – 160 с.
 3. 66.2(4УКР) С 83 Корнієвський, О. А. Громадянське суспільство та правляча еліта: проблеми взаємовідносин у сучасній Україні / О. А. Корнієвський // Стратегічні пріоритети : наук.-аналіт. щоквартал. зб. / Нац. ін-т стратег. дослідж.. – Київ, 2014. – № 3. – С. 115–120.
 4. 66.2(4УКр) С 91 Коротков, Д. С. Становлення політичної еліти України в контексті переходу від тоталітаризму до демократії / Д. С. Коротков // Сучасна українська політика. Політика і політологи про неї. – Київ, 2010. – Вип. 19. – С. 85–95.
 5. 66.2(4УКр) С91 Кочубей, Л. Теорія еліт: зарубіжний досвід для України / Л. Кочубей // Сучасна українська політика. Політики і політологи про неї. – Київ ; Миколаїв, 2008. – Вип. 14. – С. 10–18.
 6. 60.5 К 85 Крюков, О. І. Політико-управлінська еліта України: особливості становлення та розвитку в умовах суспільної трансформації : автореф. дис. ... д-ра наук з держ. упр. : 25. 00. 01 / О. І. Крюков. – Київ : [б. в.], 2007. – 36 с.
 7. 66.49 Н 34 Куліш, В. В. Про концепцію підготовки національної еліти в Україні / В. В. Куліш, Л. С. Тупчієнко // Наук. вісн. Дипломат. акад. України. – Київ, 2003. – Вип. 8. – С. 4–25.
 8. 66.01 К 95 Кухта, Б. Політична еліта (кратократичний аспект) / Б. Кухта. – Вид. 3-тє, переробл. й доп. – Львів : ЦПД, 2011. – 420 с.
 9. 65.9(4УКР) П 41 Малоголовчук, Д. В. Значення громадського суспільства в формуванні сучасної української еліти / Д. В. Малоголовчук, Н. Р. Самойленко, Д. Г. Тимофєєв // Побудова нової моделі взаємовідносин влади і громадянського суспільства: участь молоді : тези учасників IX Міжнар. наук.-практ. конф. студентів, магістрантів, аспірантів та молодих науковців / Вінниц. кооперативний ін-т. – Вінниця, 2015. – С. 44–45.
 10. 67.9(4Укр)300 A43 Наконечна, К. Історія виникнення теорії еліт та її значення в сучасному світі / К. Наконечна // Актуальні проблеми правотворення в сучасній Україні : зб. матеріалів ІV Всеукр. наук.-практ. конф. 19 квіт. 2013 р. – Київ, 2013. – Вип. 4. – С. 95–98.
 11. 95.4 Г 47 Равлик, І. О. Характер та форми екскорпорації політичної еліти України / І. О. Равлик // Гілея: науковий вісник : зб. наук. пр. – 2011. – Вип. 47, № 5. – С. 556–562.
 12. 66.2(4УКр) С 91 Рудич, Ф. Політичний клас в сучасній Україні: методологічний контекст / Ф. Рудич // Сучасна українська політика. Політики і політологи про неї. – Київ, 2009. – Вип. 16. – С. 5–14.
 13. (4УКр-4Дні) Н 17 Суздалєва, Ю. І. Генеза та сутність поняття політичної еліти у потрактуванні В. Винниченка / Ю. І. Суздалєва // Наддніпрянська Україна: історичні процеси, події, постаті: зб. наук. праць. – Дніпропетровськ, 2008. – Вип.6. – С. 195–202.
 14. Афонін, Е. Проблеми становлення політико-управлінської еліти в попередніх суспільствах (деякі підсумки 2007 р.) / Е. Афонін // Сучасна українська політика. Політики і політологи про неї. – Київ, 2008. – Вип. 12. – С. 25 – 33.
 15. Ашин, Г. К. Понятие «элита» и его роль в политических исследованиях / Г.К. Ашин // Филос. науки. – 2005. – № 7. – С. 23–44.
 16. Баранцева, К. Трансісторичні підстави буття еліти: соціально-філософський аспект : (ст. перша) / К. Баранцева // Філос. думка. – 2005. – № 1. – С. 23–43.
 17. Баранцева, К. Трансісторичні підстави буття еліти: соціально-філософський аспект : (ст. друга) / К. Баранцева // Філос. думка. – 2005. – № 2. – С. 13–29.
 18. Барна, О. С. Професійна компетентність та національна ідентифікація політико-владної еліти – базова цінність суспільно-політичних змін у сучасній Україні / О. С. Барна // Вісн. Нац. акад. держ. упр. при Президентові України. – 2016. – № 3. – С. 63–68.
 19. Білошицький, С. Відчуження національних еліт від цінностей та інтересів суспільства / С. Білошицький // Політ. менеджмент. – Спец. вип. – 2008. – С. 183–192.
 20. Бойко, Н. Соціально-психологічні особливості владної еліти у вимірі суспільної життєтворчості / Н. Бойко // Соціологія: теорія, методи, маркетинг. – 2015. – № 1. – С. 192–195.
 21. Вовканич, С. Пріоритет еліт – служіння правдою розвиткові людини, нації й людства / С. Вовканич // Світогляд. – 2016. – № 4. – С. 14–18.
 22. Гарань, О. Еліти в історії України ХХ століття / О. Гарань // Сучасність. – 1993. – № 12. – С. 78–82.
 23. Гетьманчук, П. М. Проблеми ефективності політичних управлінських еліт в умовах демократичного транзиту / П. М. Гетьманчук // Гілея: науковий вісник :зб. наук. пр. – 2013. – № 3. – С. 705–711.
 24. Гетьманчук, П. М. Шляхи трансформації системи політичного управління на сучасному етапі розвитку України / П. М. Гетьманчук // Університет. наук. зап. : часоп. Хмельниц. ун-ту управління та права. – 2013. – Вип. 1. – С. 514–518.
 25. Гончарук, Н. Портрет керівника в державному управлінні: соціально-психологічний аспект / Н. Гончарук, І. Сурай // Вісн. Нац. акад. держ. упр. при Президентові України. – 2010. – № 2. – С. 57–65.
 26. Гошовська, В. Методичне забезпечення формування і функціонування Президентського кадрового резерву «Нова еліта нації» / В. Гошовська, М. Орлів // Вісн. Нац. акад. держ. упр. при Президентові України. – 2012. – № 2. – С. 54–60.
 27. Гошовська, В. Роздуми про нову еліту нації / В. Гошовська // Віче. – 2013. – № 21. – С. 16–18.
 28. Грабіна, Г. В. Політична еліта України як уособлення субкультури влади / Г. В. Грабіна // Грані : наук.-теорет. і громад.-політ. альм. – 2016. – № 3. – С. 55–61.
 29. Грибовська, М. В. Еліта як суб'єкт державотворення в доктрині В’ячеслава Липинського / М. В. Грибовська // Гілея: науковий вісник : зб. наук. пр. – 2017. – № 9. – С. 131–134.
 30. Григорчак, І. Еліта як суспільний феномен / І. Григорчак // Вісн. Нац. акад. держ. упр. при Президентові України. – 2010. – № 4. – С. 41–48.
 31. Грінівецька, Н. М. Проблема формування сучасного типу державного службовця в Україні : автореф. дис. ... канд. наук з держ. упр. : 25.00.01 / Н. М. Грінівецька ; Укр. акад. держ. упр. при Президентові України. – Київ, 1998. – 18 c. – Перегляд автореф. дис. – Режим доступу: http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe (дата звернення: 27.02.2018).
 32. Дмитренко Г. Стратегія формування управлінської еліти в Україні в сучасних умовах / Г. Дмитренко, Т. Ріктор // Персонал. – 2007. – № 6. – С. 64–9.
 33. Дмитренко, Г. А. Управлінська еліта: можливості формування в сучасній Україні / Г. А. Дмитренко // Економіка та держава. – 2007. – № 5. – С. 74–76.
 34. Добіжа, В. В. Етико-моральні та правові чинники формування політичної культури владної еліти / В. В. Добіжа // Держава і право. – 2013. – Вип. 60. – С. 478–484.
 35. Залізняк, Л. Державна еліта України. Постколоніяльний синдром / Л. Залізняк // Визвол. шлях. – 2003. – № 8. – С. 14–22.
 36. Кальянов, А. Ера лідерства: нові виклики для соціальної політики України / А. Кальянов // Персонал. – 2010. – № 2. – С. 71–75.
 37. Камінський, А. Національна еліта й політична культура / А. Камінський // Наук. світ. – 2007. – № 6. – С. 8–9.
 38. Козаков, В. Ціннісний імператив державного управління в сучасній Україні / В. Козаков // Упр. сучас. містом. – 2006. – № 3–4/7–12. – С. 22–28.
 39. Козловець Л. Національна еліта як фактор державотворення: уроки минулого й реалії сьогодення / Л. Козловець // Персонал. – 2007. – № 10. – С. 21–29.
 40. Козловець, М. А. Політична еліта як суб’єкт державотворення в умовах трансформації українського суспільства [Електронний ресурс] / М. А. Козловець // Вісн. Нац. ун-ту «Юридична академія України імені Ярослава Мудрого». Серія : Політологія. – 2017. – № 2. – С. 74–87.
 41. Козловская, О. Н. Формирование юридической элиты в Украине / О. Н. Козловская  // Юрид. вісн. – 2012. – № 1. – С. 67–71.
 42. Комар, Ю. М. Атрибутивна концепція формування повноцінної державно-управлінської еліти [Електронний ресурс] / Ю. М. Комар // Менеджер. – 2017. – № 3. – С. 26–37.
 43. Костенок, І. В. Державні службовці та посадові особи органів місцевого самоврядування: основні соціально-демографічні параметри / І. В. Костенок // Університет. наук. зап. : часоп. Хмельниц. ун-ту упр. та права. – 2013. – Вип. 2. – С. 60–68.
 44. Кочубей, Л. «Політична еліта» і «політичний клас»: класичні та сучасні підходи до визначення понять / Л. Кочубей // Політ. менеджмент. – 2008. – Спец. вип. – С. 24–32.
 45. Кривицька, О. Інтелектуальна еліта у державотворчому процесі / О. Кривицька // Учитель. – 1999. – № 7/8. – С. 8–17.
 46. Крюков, О. Про визначення поняття політико-управлінська еліта / О. Крюков // Вісн. Нац. акад. держ. упр. при Президентові України. – 2005. – № 1. – С. 374–378.
 47. Крюков, О. Процес політичної елітаризаціії та соціальні умови становлення політико-управлінської еліти України / О. Крюков // Зб. наук. пр. Нац. акад. держ. упр. при Президентові України. – 2005. – Вип. 1. – С. 270–276.
 48. Крюков, О. Розвиток політико-управлінської еліти згідно з концепцією «універсального епохального циклу» / О. Крюков // Зб. наук. пр. Нац. акад. держ. упр. при Президентові України. – 2006. – Вип. 2. – С. 194–206.
 49. Кузь, В. Г. Плекаймо сучасну інтелектуальну еліту / В. Г. Кузь // Педагогіка і психологія. – 2013. – № 3. – С. 31–36.
 50. Лазоренко, О. Модернізаторська еліта і розбудова громадянського суспільства в Україні / О. Лазоренко // Сучасність. – 2004. – № 2. – С. 54–58.
 51. Мадрига, Т. Б. Імідж політичного лідера: теоретичні і практичні аспекти / Т. Б. Мадрига // Гілея: науковий вісник : зб. наук. пр. – 2016. – № 6. – С. 316–321.
 52. Маслак, О. Пристрасті за елітою / О. Маслак // Сучасність. – 2009. – № 10. – С. 182–189.
 53. Мацієвський, Ю. Еліти в Україні до і після «помаранчевої революції» / Ю. Мацієвський // Політ. менеджмент. – 2010. – № 2. – С. 38–55.
 54. Митко, А. Специфіка формування нових політичних еліт в інформаційну епоху [Електронний ресурс] / А. Митко, Н. Шуляк // Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії. – 2017. – № 1. – С. 80–89.
 55. Михненко, А. А. Інститут Президента України як елемент управлінської еліти: стан та перспективи розвитку / А. А. Михненко // Економіка та держава. – 2011. – № 5. – С. 136–139.
 56. Можновладці та громадянське суспільство: виклики для України : [круглий стіл «Філософської думки» / А. Лой [та ін.] // Філос. думка. – 2016. – № 1. – С. 6–55.
 57. Монастирський, В. Обов’язок еліти перед нацією / В. Монастирський // Дзвін. – 2016. – № 5. – С. 129–135.
 58. Морарь, М. В. Політичний портрет сучасного партійного лідера: теоретико-методологічний аспект / М. В. Морарь // Грані : наук.-теорет. і громад.-політ. альм. – 2016. – № 6. – С. 12–19.
 59. Новакова, О. «Помаранчева революція» як криза легітимності владної еліти / О. Новакова // Політ. менеджмент. – 2005. – № 4. – С. 29–37.
 60. Новакова, О. Політична еліта України: проблеми демократичної консолідації / О. Новакова // Політ. менеджмент. – 2007. – Спец. вип. – С. 72–78.
 61. Олещенко, В. М. Вплив політичної еліти на державну політику в Україні [Електронний ресурс] / В. М. Олещенко // Актуальні проблеми держ. упр. – 2012. – № 1. – С. 326–334.
 62. Олещенко, В. Політичні еліти: особливості формування у період незалежності України / В. Олещенко // Вісн. Нац. акад. держ. упр. при Президентові України. – 2012. – № 3. – С. 175–182.
 63. Олійник, В. В. Феномен формування управлінської еліти у парадигмі неперервної освіти : про управлінську еліту взагалі та про формування управлінської еліти зокрема / В. В. Олійник // Теорія і практика управління соціальними системами: філософія, психологія, педагогіка, соціологія. – 2013. – № 2. – С. 114–119.
 64. Олійник, О. Традиції врядування у національному державотворенні: міфи й реальність / О. Олійник // Вісн. Нац. акад. держ. упр. при Президентові України. – 2012. – № 1. – С. 49–56.
 65. Опрятний, С. М. Культура влади представників еліти, зокрема тих, хто претендує на право вважати себе історичною особистістю / С. М. Опрятний // Держава та регіони. Серія : Державне управління. – 2011. – № 1. – С. 92–96.
 66. Орлов, О. В. Проблеми формування та розвитку управлінської еліти / О.В. Орлов // Вісн. Нац. акад. держ. упр. при Президентові України. – 2014. – № 2. – С. 75–79.
 67. Осельська, О. С. Проблеми та перспективи формування української державності в контексті структурування глобального політичного простору / О. С. Осельська // Історичні та політологічні дослідж. – 2014. – № 3/4. – С. 276–285.
 68. Петрук, Н. Українська національна еліта як носій національної ідеї  / Н. Петрук // Освіта і упр. – 2009. – № 2. – С. 56–62.
 69. Піддубчак, О. Суспільна трансформація і проблема омолодження політикуму / О. Піддубчак // Політ. менеджмент. – 2009. – № 1. – С. 55–63.
 70. Пірен, М. І. Перезавантаження мислення владної еліти України в процесі реалізації демократичного врядування / М. І. Пірен // Вісн. Нац. акад. держ. упр. при Президентові України. – 2016. – № 1. – С. 126–131.
 71. Пірен, М. Подолання бюрократизму як чинник перезавантаження управлінської діяльності політико-владної еліти України в кризовий період / М. Пірен // Психологія і сусп-во. – 2009. – № 4. – С. 153–159.
 72. Пірен, М. Політико-управлінська еліта України – носій національної ідеї / М. Пірен // Психологія і сусп-во. – 2012. – № 1. – С. 21–26.
 73. Пірен, М. Проблеми духовності в системі управлінської культури політико-владної еліти в сучасній Україні / М. Пірен // Вісн. Нац. акад. держ. упр. при Президентові України. – 2006. – № 4. – С. 157–167.
 74. Пірен, М. Проблеми професійної відповідальності політико-владної еліти в Україні / М. Пірен // Соціальна психологія. – 2007. – № 3. – С. 29–35.
 75. Політична еліта України: проблеми трансформації // Політ. менеджмент. – 2007. – № 4. – С. 168–172.
 76. Пономарьов, О. С. Морально-ціннісні аспекти підготовки еліти / О. С. Пономарьов // Теорія і практика управління соціальними системами: філософія, психологія, педагогіка, соціологія. – 2010. – № 1. – С. 223–229.
 77. Попадюк, Н. Імплементація сучасних механізмів формування державно–управлінської еліти в українську практику / Н. Попадюк // Вісн. Нац. акад. держ. упр. при Президентові України. – 2011. – № 4. – С. 84–92.
 78. Предборський, В. А. Ефективна еліта як ключова складова стратегії вітчизняної трансформації  / В. А. Предборський // Формування ринкових відносин в Україні. – 2011. – № 3. – С. 52–56 : табл.
 79. Предборський, В. Формування ефективної еліти Українського суспільства / Валентин Предборський // Підприємництво, господарство і право. – 2005. – № 9. – С. 15–20.
 80. Пухкал, О. Політична еліта і громадянське суспільство в Україні: становлення і взаємодія / О. Пухкал // Вісн. Нац. акад. держ. упр. при Президентові України. – 2009. – № 4. – С. 193–201.
 81. Рибалка, С. В. Особливості формування і функціонування регіональних політичних еліт в сучасній Україні / С. В. Рибалка // Грані : наук.-теорет. і громад.-політ. альм. – 2015. – № 10. – С. 63–68.
 82. Ріктор, Т. А. Управлінська еліта як стратегічний ресурс побудови держави: проблеми та перспективи / Т. А. Ріктор // Економіка та держава. – 2009. – № 2. – С. 76–78.
 83. Росенко, М. І. Щодо питання дослідження феномена політичної еліти: теоретико-методологічні засади, основні риси та класифікація / М. І. Росенко // Економіка та держава. – 2010. – № 10. – С. 139–143.
 84. Ротар, Н. Партія влади як модель функціонування політичної еліти України у трансформаційний період / Н. Ротар // Історичний журнал. – 2009. – № 4. – С. 95–101.
 85. Рудич, Ф. Правляча еліта: її місце і роль в утвердженні української держави [Електронний ресурс] / Ф. Рудич // Політ. менеджмент. – 2008. – № 2. – С. 3–14.
 86. Ручка, А. Владні еліти як головні рушійні сили сучасного суспільства [Електронний ресурс] / А. Ручка. // Вісн. Нац. акад. наук України. – 2011. – № 6. – С. 65–67.
 87. Сенченко, М. Національна еліта в умовах глобалізації / М. Сенченко // Освіта і упр. – 2004. – Т. 7, число 2. – С. 18–24.
 88. Ситник, О. Проблеми формування нової української національної еліти / О. Ситник // Визвол. шлях. – 2007. – № 10. – С. 3–10.
 89. Скакальська, І. Еліта: методологія дослідження [Електронний ресурс] / І. Скакальська // Україна-Європа-Світ : міжнар. зб. наук. пр. Серія: : Історія, міжнародні відносини. – 2012. – Вип. 9. – С. 256–260.
 90. Сурай, І. Еліти в державному управлінні: феномен лідерства [Електронний ресурс] / І. Сурай // Вісн. Нац. акад. держ. упр. при Президентові України. – 2011. – № 4. – С. 70–76.
 91. Сурай, І. Сутність професіоналізму еліт у державному управлінні / І. Сурай // Зб. наук. пр. Нац. акад. держ. упр. при Президентові України. – 2010. – Вип. 1. – С. 40–49.
 92. Токовенко, В. Взаємодія корпоративного й особистісного вимірів політичного керівництва / В. Токовенко // Зб. наук. пр. Нац. акад. держ. упр. при Президентові України. – 2004. – Вип. 2. – С. 471–480.
 93. Томашевська, Т. В. Теоретичні засади поняття політико-управлінська еліта / Т. В. Томашевська // Інвестиції: практика та досвід. – 2015. – № 1. – С. 153–156.
 94. Управлінська еліта для президентського кадрового резерву // Людина і праця. – 2013. – № 3. – С. 16–18.
 95. Харченко, Л. Консолідація політичної еліти як фактор розвитку політичної системи України / Л. Харченко // Вибори та демократія. – 2010. – № 4. – С. 82–89.
 96. Циба, В. М. «Декомунізація» і легітимація правлячої еліти в Україні [Електронний ресурс] / В. М. Циба // Вісн. Дніпропетров. ун-ту. Серія : Філософія. Соціологія. Політологія. – 2017. – № 1. – С. 152–171.
 97. Черленяк, І. І. Державне управління та державницька еліта [Електронний ресурс] / І. І. Черленяк // Аналітика і влада. – 2012. – № 6. – С. 186–193.
 98. Шерстобаєв, А. Регіональні еліти як чинник формування політичної складової регіонального управління / А. Шерстобаєв // Упр. сучас. містом. – 2007. – № 1/12. – С. 66–74.
 99. Шульга, М. Етапи становлення політичної еліти в Україні в роки незалежності / М. Шульга // Соціологія: теорія, методи, маркетинг. – 2006. – № 4. – С. 24–37.
 100. Ярова, Є. Політична культура владної еліти в Україні: регіональний аспект / Є. Ярова // Персонал. – 2008. – № 2. – С. 30–38.
Розділ: Політика. міжнародні відносини

Код: 5948  Доброго дня! Допоможіть, будь ласка, підібрати джерела та літературу до теми магістерської роботи: "Українська розвідка" від найдавніших часів і до сьогодні. Як про чоловічу так і про жіночу участь в розвідці.  Вгору  

Українська розвідка

1.      67.9(4УКР)301 В 26 Веденеев, Д. В. Украинский фронт в войнах спецслужб : ист. очерки / Дмитрий Веденеев ; Укр. ин-т военной истории. – Київ : К.И.С., 2008. – 432 с.

2.      63.3(4УКР)6 В 26 Вєдєнєєв, Д. В. Повстанська розвідка діє точно й відважно... : документальна спадщина підрозділів спеціального призначення Організації українських націоналістів та Української повстанської армії. 1940–1950-і роки / Д. В. Вєдєнєєв, Г. С. Биструхін ; Нац. акад. СБУ. – Київ : К.І.С., 2008. – 568 с.

3.      63.3(4УКР-4ВІН)6 В 54 Вітковський, В. М. На вістрі часу. Органи державної безпеки України на Вінниччині (Поділлі) 1917–2007 рр. / В.М. Вітковський. – Вінниця : Континент–ПРИМ, 2007. – 464 с.

4.      9(С2)27 К 35 Кеніна, М. І. Серце кликало до бою : спогади партизанської розвідниці / М. І. Кеніна ; лит. запис. Анатолія Михайленка. – Вид. 2-е. – Київ : Політвидав України, 1985. – 172 с

5.      9(С2)27 К 90 Куманев, Г. А. Чекисты стояли насмерть : [діяльність на території України під час ІІ Світової війни] / Г. А. Куманев, А. С. Чайковский. – Киев : Изд-во полит. лит. Украины, 1989. – 237 с.

6.      67.621.1 М 14 Маймескулов, Л. Н. Всеукраинская чрезвычайная комиссия (1918–1922) / Л. Н. Маймескулов, А. И. Рогожин, В.В. Сташис. – Харьков : Основа, 1990. – 344 с.

7.      67.9(4УКР)301 Р 15 Радянські органи державної безпеки в Україні (1918–1991 рр.): історія, структура, функції : матеріали круглого столу, 19 груд. 2013 р. / упоряд.: О. Г. Бажан, Р. Ю. Подкур. – Київ : Ін-т історії України НАНУ, 2014. – 469 с.

8.      67.9(4УКР)301 Р 15 Радянські органи державної безпеки у 1939 – червні 1941 р. : документи ГДА СБ України / упоряд. : В. Даниленко, С. Кокін. – Київ : Києво-Могилянська академія, 2009. – 1311 с. – (Більше не таємно ; т. 3).

9.      67.9(4УКР)301 Р 15 Радянські органи державної безпеки у 1939 – червні 1941 р. Ч. 1 / Ін-т Укр. археографії та джерелознавства ім. М. С. Грушевського НАН України, Галузевий держ. архів СБУ ; упоряд.: В. Даниленко, С. Кокін. – Вид. 2-е, переробл. – Київ : Києво-Могилянська академія, 2013. – 720 с.

10.  67.9(4УКР)301 Р 15 Радянські органи державної безпеки у 1939 – червні 1941 р. Ч. 2 / упоряд.: В. Даниленко, С. Кокін. – Вид. 2-е, переробл. – Київ : Києво-Могилянська академія, 2013. – 608 с. – (Радянські органи державної безпеки під час Другої світової війни 1939–1945. Документи ГДА СБ України).

11.  67.9(4УКР)301 С 34 Сідак, В. С. Національні спецслужби в період Української революції 1917– 1921 рр. (невідомі сторінки історії) / В. С. Сідак ; Ін-т історії України Нац. акад. наук України, Акад. Служби безпеки України. – Київ : Альтернативи, 1998. – 320 с.

12.  67.9(4УКР)301 С 77 Старжинський, В. С. Розвідка, контррозвідка та фінансова розвідка України : (навч. посіб. – скороч. огляд) / В. С. Старжинський. – Харків : Бурун Книга, 2007. – 112 с.

13.  63.3(4УКР)46 С 79 Степанков, В. С. Розвідка і контррозвідка Богдана Великого (1648-1657 рр.) : монографія / Валерій Степанков. – Вид. 3-є, переробл. та розшир. – Кам'янець-Подільський : Медобори 2006, 2008. – 264 с.

14.  67.9(4УКР)301 У 69 Уривалкін, О. М. Таємниці розвідок. Діяльність таємних служб на території України / О.М. Уривалкін. – Київ : КНТ, 2007. – 352 с.

15.  66.2(4УКР) C 83 Пилипчук, В. Г. Проблеми дослідження новітньої історії органів безпеки та розвідки в контексті розвитку сектору безпеки України / В. Г. Пилипчук // Стратегічні пріоритети : наук.-аналіт. щоквартал. зб. / Нац. ін-т стратег. дослідж. – Київ, 2012. – № 3. – С. 114–119.

16.  Сергійчук, В. Розвідка Богдана Хмельницького / В. Сергійчук // Дніпро. – 1982. – № 8. – С. 119–122.

17.  Скрипник, О. Про це вже можна розповісти : хто керував розвідкою в Україні? / О. Скрипник // День. – 2010. – 17–18 грудня. – С. 8.

18.  Вінцковський, Т. С. Українське самостійницьке підпілля у Трансністрії (1941–1944 рр.) / Т. С. Вінцковський, І. Я. Нікульча // Укр. іст. журн. – 2007. – № 5. – С. 123–134.

19.  Вітковський, В. М. Українська розвідка і контррозвідка на Поділлі в період національно-визвольних змагань (90-ті рр. ХVІ – першій половині ХVІІ ст. та 1917–1919 рр.) [Електронний ресурс] / В. М. Вітковський // Наук. зап. Вінниц. держ. пед. ун-ту ім. Михайла Коцюбинського. Серія : Історія. – 2008. – Вип. 13. – С. 226–230. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nzvdpu_ist_2008_13_53

20.  Вєдєнєєв Д. В. Новітня вітчизняна історіографія діяльності розвідки та контррозвідки руху українських націоналістів і Української повстанської армії у 1920–1950–х рр. [Електронний ресурс] / Д. В. Вєдєнєєв, О. С. Лісов // Військ.-наук. вісн. – 2016. – Вип. 26. – С. 81–94. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/vnv_2016_26_9

21.  Ліщук Д. С. Розвідувальне забезпечення військової діяльності Війська Запорозького у кінці XVI – першій чверті XVII ст. [Електронний ресурс] : автореф. дис. ... канд. іст. наук : 20.02.22 / Д. С. Ліщук; Нац. ун-т оборони України. – Київ, 2010. – 20 c. – Переглянути автореф. дис. – Режим доступу: http://www.irbis–nbuv.gov.ua/cgi–bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe (дата звернення: 26.02.2018).

22.  Тищенко, С. В. Розвідувальна діяльність періодів Нової Запорізької Січі та Української революції: історичний аспект [Електронний ресурс] : автореф. дис. канд. іст. наук : 20.02.22 / С. В. Тищенко; Нац. акад. оборони України. – Київ, 2004. – 18 c. – Переглянути автореф. – Режим доступу: http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe (дата звернення: 26.02.2018).

 

Рекомендуємо Вам також звернутись до Національної бібліотеки України Імені В. Вернадського:

23.  ВА677402 Вєдєнєєв Д. В. Меч і тризуб. Розвідка і контррозвідка руху українських націоналістів та УПА (1920 – 1945) : монографія / Д. В. Вєдєнєєв, Г. С. Биструхін ; Нац. акад. СБУ. – Київ : Генеза, 2006. – 408 c. – (Таємниці війни: історія та сучасність).

24.  Вовк, Н. С. Спеціальні служби секретності Української Галицької Армії як складові системи інформаційного забезпечення війська / Н. С. Вовк // Вісн. Нац. ун-ту "Львів. політехніка". – 2014. – № 809. – С. 57–61.

25.  ВА582493 З історії розвідки та контррозвідки України. 1918–1919 р.р. : зб. документів і матеріалів / Академія Служби безпеки України ; упоряд. Д. В. Вєдєнєєв, О. А. Стаднік ; ред. В. С. Сідак. – Київ : [б.в.], 1996. – 159 с.

26.  ВА589411 З історії спеціальних служб України (1918–1920 р.р.) : зб. док. і матеріалів / Державний архів Служби Безпеки України, Академія Служби безпеки України ; упоряд. Вєдєнєєв. Д, О. Стаднік ; ред. В. Сідак, О. Пшенніков. – Київ : [б.в.], 1999. – 70 с.

27.  Ліщук Д. С. Нариси з історії розвідки і контррозвідки Війська Запорозького (кінець XVI – перша чверть XVII ст.) / Д. С. Ліщук. – Чернівці : Прут, 2011. – 179 c.

28.  ВА582570 Розвідка і контррозвідка України. 1917–1921 рр. : зб. документів і матеріалів / Інститут Служби безпеки України ; упоряд. Д. В. Вєдєнєєв, О. А. Стадник ; ред. В. С. Сідак. – Київ : [б.в.], 1995. – 167 с.

29.  ВА640875 Сідак, В. С. Спецслужба держави без території: люди, події, факти : військова розвідка та контррозвідка ДЦ УНР в екзилі 1926–1936 рр. / В. С. Сідак, Т. В. Вронська. – Київ : Темпора : Вид-во Нац. акад. СБ України, 2003. – 240 с.: іл.

30.  ВА563590 Сідак, В. С. З історії української розвідки та контрозвідки : нариси / В. С. Сідак, В. С. Степанков. – 2. вид. – Київ : Ін-т СБ України, 1995. – 201 с. 

31.  Р82068 Сідак, В. С. Українські землі кінця ХІХ– початку ХХ ст. – арена таємної боротьби провідних європейських держав (історико-правовий аналіз діяльності спецслужб) / В. С. Сідак ; Нац. акад. наук України, Ін-т історії України. – Київ : Вид-во акад. СБ України, 1997. – 39 с.

32.  В356738/2 Спеціальні служби України від найдавніших часів і до сьогодення. У 5 т. Т. 2 : Українські спецслужби доби національно-визвольних змагань 1917–1921 рр. / НАН України, Ін-т історії України, Нац. акад. Служби безпеки України ; В. С. Сідак ; редкол.: Грицак В. С. [та ін.]. – Київ : Прометей, 2017. – 471 с.

Розділ: Історія

Код: 5947  Доброго дня, допоможіть будь ласка підібрати літературу до теми Міграція. Трудова міграція.  Вгору  

Міграція. Трудова міграція

 1. 60.5 А 40 Акопов, С. В. Идентичности в эпоху глобальных миграций / Сергей Акопов, Марья Розанова. – Санкт-Петербург : ДЕАН, 2010. – 272 с.
 2. 60.7 Д 33 Денисенко, М. Б. Миграциология / М. Б. Денисенко. – Москва : Изд-во Моск. ун-та, 1989. – 96 с.
 3. 67.9(4УКР)301 М 59 Мікула, Н. А. Транскордонне співробітництво України в контексті євроінтеграції : монографія / Н. А. Мікула, В. В. Засадко ; Нац. ін-т стратег. дослідж. – Київ : НІСД, 2014. – 316 с. : табл.
 4. 67.9(4УКР)300 М 19 Малиновська, О. А. Міграційна політика України: стан і перспективи розвитку : аналіт. доп. / О. А. Малиновська ; Нац. ін-т стратег. дослідж. – Київ : НІСД, 2010. – 32 с.
 5. 65.9(4УКР)24 М 19 Малиновська О. А. Трудова міграція: соціальні наслідки та шляхи реагування : аналіт. доп. / О. А. Малиновська ; Нац. ін-т стратег. дослідж. – Київ : НІСД, 2011. – 40 с. : мал., табл.
 6. 60.7 Н 31 Населення України. Демографічні складові людського розвитку : монографія / за ред. О. М. Гладуна. – Умань : Вид. Сочінський, 2015. – 180 с. : карти, граф., табл.
 7. 60.5 Р 58 Ровенчак, О. А. Міжнародна міграція: теорія та практика : монографія / О. А. Ровенчак, В. В. Володько ; М-во освіти і науки України, Львів. нац. ун-т ім. І. Франка. – Львів : ЛНУ ім. І.Франка, 2015. – 412 с.
 8. 88.5 С 49 Слюсаревський, М. М. Психологія міграції : навч. посіб. для студ. вузів / М. М. Слюсаревський, О. Є. Блинова ; Нац. акад. пед. наук України, Ін-т соціал. та політ. психології. – Кіровоград : Імекс-ЛТД, 2013. – 244 с.
 9. 60.5 С 69 Соціально-економічні та етнокультурні наслідки міграції для України : зб. матеріалів наук.-практ. конф. (27 вересня 2011 р., м. Київ) / упоряд. О. А. Малиновська. – Київ : НІСД, 2011. – 344 с. : рис.
 10. Білецька, Т. В. Сучасні міграційні процеси: теоретичні аспекти та емпіричний аналіз / Т. В. Білецька, А. Л. Богуцька // Мультиверсум : філос. альм. – 2014. – № 3. – С. 13–21.
 11. Біль, М. М. Ефективність механізму регулювання міграції населення: теоретико-методичні основи оцінювання / М. М. Біль // Регіональна економіка. – 2017. – № 2. – С. 73–79.
 12. Бараняк, І. Є. Українсько-німецька територіальна міграційна система: сучасний стан і тенденції розвитку / І. Є. Бараняк // Регіональна економіка. – 2016. – № 4. – С. 66–74.
 13. Безтелесна, Л. І. Міграція населення як індикатор інноваційного розвитку регіонів України / Л. І. Безтелесна // Актуальні проблеми економіки. – 2017. – № 2. – С. 169–175 : табл.
 14. Бурак, С. В. Висококваліфіковані спеціалісти як категорія трудових мігрантів у праві Європейського Союзу / Степан Володимирович Бурак // Університетські наукові записки : часопис Хмельницького університету управління та права. – 2016. – Вип. 3. – С. 310–320.
 15. 66.49 Н 34 Веремієнко Т. С. Глобальні тенденції міжнаціональної міграції / Т. С. Веремієнко // Науковий вісник Дипломатичної Академії України. – Київ, 2016. – Вип. 23: Зовнішня політика і дипломатія: традиції, тренди, досвід, ч. 3. – С. 38–45. – (Економічні науки).
 16. Камінська, Н. Теоретико-правові проблеми міграційної політики в умовах глобалізації та євроінтеграції / Наталія Камінська, Галина Васильченко // Публічне право. – 2016. – № 2. – С. 41–47.
 17. Касьянова, М. М. Кількісні характеристики українських мігрантів до країн Східної Європи / М. М. Касьянова // Гілея: наук. вісн. : зб. наук. пр. – 2016. – № 2. – С. 369–374.
 18. Касьянова, М. М. Нелегальна міграція українських громадян в країни Східної Європи (кінець ХХ – початок ХХІ ст.) / М. М. Касьянова // Гілея: наук. вісн. : зб. наук. пр. – 2016. – № 6. – С. 365–369.
 19. Касьянова, М. М. Соціально-політичні передумови міграції українських громадян до країн Східної Європи (кінець ХХ – початок ХХІ ст.) / М. М. Касьянова // Гілея: наук. вісн. : зб. наук. пр. – 2016. – № 5. – С. 261–265.
 20. Касьянова, М. М. Українці в міграційних процесах до Європи: порівняльний аналіз / М. М. Касьянова, А. О. Линник // Гілея: науковий вісник : збірник наукових праць. – 2016. – № 4. – С. 120–125.
 21. Касьянова, М. М. Формування міграційного законодавства щодо українських трудових мігрантів у кінці ХХ – початку ХХІ ст. / М. М. Касьянова // Гілея: наук. вісн. : зб. наук. пр. – 2016. – № 1. – С. 201–206.
 22. Касьянова, М. М. Якісні характеристики українських мігрантів до країн Східної Європи у кінці ХХ – початку ХХІ ст. / М. М. Касьянова // Гілея: наук. вісн. : зб. наук. пр. – 2016. – № 3. – С. 345–348.
 23. Колесник, І. А. Ефективність політики у сфері трудової міграції в контексті євроінтеграційних прагнень України / І. А. Колесник // Економіка та держава. – 2017. – № 1. – С. 25–28.
 24. Малиновська О. А. Українсько–польський міграційний коридор: особливості та значення / О. А. Малиновська // Демографія та соціальна економіка. – 2015. – № 2. – С. 31–40 : табл.
 25. Малиновська, О. Зовнішня міграція громадян України в контексті скасування візового режиму поїздок до ЄС / Олена Малиновська // Вісник пенсійного фонду України. – 2017. – № 8. – С. 44–49.
 26. 26.8 В 48 Маркун В. Р. Сучасні тенденції зовнішньої трудової міграції в Україні, її причини та оцінка наслідків / В. Р. Маркун, Л. В. Атаман // Наукові записки Вінницького державного педагогічного університету ім. Михайла Коцюбинського. Серія: Географія. – Вінниця, 2016. – Вип. 28, № 1/2. – С. 177–186 : рис.
 27. Мостова, І. О. Деякі параметри міграційного руху населення України в 2010–2014 рр.: динаміка змін / І. О. Мостова // Демографія та соціальна економіка. – 2016. – № 2. – С. 195–207 : рис.
 28. Ніколаєць, К. Трудовий потенціал внутрішньо переміщених осіб в Україні / Катерина Ніколаєць // Вісник Київського Національного торговельно-економічного університету. – 2017. – № 4. – С. 42–53.
 29. 63.3(4УКР) В 48 Полек (Момот), Т. В. Фактори міграції сільської молоді до міст в пострадянській України / Т. В. Полек (Момот) // Наукові записки Вінницького державного педагогічного університету ім. Михайла Коцюбинського. Серія: Історія / Вінницький державний педагогічний університет ім. Михайла Коцюбинського. – Вінниця, 2015. – Вип. 23. – С. 228–234.
 30. Романюк, М. Д. Закордонна трудова міграція та рееміграція в контексті національної безпеки України / М. Д. Романюк // Регіональна економіка. – 2016. – № 4. – С. 22–30.
 31. Рощина, Н. В. Особливості міграційних процесів у сучасних економічних умовах / Н. В. Рощина, Л. С. Борданова // Економіка та держава. – 2017. – № 1. – С. 32–36.

 

Розділ: Словники. Довідники. Енциклопедії

Код: 5946    Вгору  

Система освіти в Наддніпрянській Україні кінець 19 початок 20 ст.

1.  Волошенко, В. О. Книжкові склади у просвіті селян: суспільні очікування та практики у Наддніпрянській Україні на зламі ХІХ–ХХ ст. [Електронний ресурс] / В. О. Волошенко // Гуржіївські іст. читання. – 2017. – Вип. 11. – С. 47–56.

2.   63.3 (4УКр–4Дні) Г 20 Гарбузова, І. В. Розвиток кооперативного шкільництва в Наддніпрянській Україні (20–ті рр. XX ст.) / І. В. Гарбузова // Наддніпрянська Україна: історичні процеси, події, постаті. – 2008. – Вип.6. – С. 272–278.

3.  Гарбузова, І. Історіографія розвитку кооперативного шкільництва в Наддніпрянській Україні (друга половина ХІХ – початок ХХ ст.) у радянський період [Електронний ресурс] / І. Гарбузова // Психолого-педагогічні проблеми сільської школи. – 2011. – № 38. – С. 160–165.

4.  Грицик, Л. Ю. Боротьба за відкриття українознавчих кафедр в університетах Наддніпрянщини (1905–1907 рр. ): вітчизняна історіографія [Електронний ресурс] / Л. Ю. Грицик. // Історія науки і біографістика. – 2015. – № 2.

5.   Грицик, Л. Іноземна складова студентського руху в Наддніпрянській Україні у другій половині ХІХ – на початку ХХ ст.: історіографія [Електронний ресурс] / Л. Грицик // Часоп. укр. історії. – 2017. – Вип. 35. – С. 56–63.

6.   Грицик, Л. Київське студентство в суспільно-політичному житті Наддніпрянщини (др. пол. ХІХ – поч. ХХ ст.): сучасна українська історіографія [Електронний ресурс] / Л. Грицик // Часоп. укр. історії. – 2015. – Вип. 31. – С. 86–93.

7.   Грицик, Л. Повсякденність студентства Наддніпрянщини другої половини ХІХ – початку ХХ ст. в українській історіографії [Електронний ресурс] / Л. Грицик // Наук. зап. з укр. історії. – 2015. – Вип. 37. – С. 149–155.

8.   63.3(4УКР) Н 34 Демуз, І. Наддніпрянська «Просвіта» початку XX ст. у висвітленні очевидців, радянських дослідників і представнпиків діаспори / І. Демуз // Наук. зап. з укр. історії / Переяслав-Хмельниц. держ. пед. ун-т ім. Григорія Сковороди. – Переяслав-Хмельницький, 2010. – Вип. 24. – С. 167–175.

9.    Додонова, Г. В. Аудиторна та позааудиторна робота науково-педагогічних працівників університетів Наддніпрянської України другої половини ХІХ – початку ХХ ст. [Електронний ресурс] / Г. В. Додонова // Південний архів. Серія : Історичні науки. – 2008. – Вип. 28–29. – С. 55–60.

10.   Додонова, Г. В. Державна та вузівська політика в сфері формування академічних штатів університетів Наддніпрянської України в другій половині ХІХ – на початку ХХ ст. [Електронний ресурс] / Г. В. Додонова // Наук. пр. іст. ф-ту Запоріз. нац. ун-ту. – 2013. – Вип. 35. – С. 74–80.

11.  Додонова, Г. В. Наукові школи у контексті загального поступу університетської науки Наддніпрянської України другої половини ХІХ – початку ХХ ст. [Електронний ресурс] / Г. В. Додонова // Наук. пр. іст. ф-ту Запоріз. нац. ун-ту. – 2013. – Вип. 37. – С. 73–77.

12.  Дутко, О. М. М. Костомаров в історії розвитку українського підручникотворення у Наддніпрянській Україні ХІХ століття [Електронний ресурс] / О. М. Дутко // Педагогічна освіта: теорія і практика. – 2012. – Вип. 12. – С. 53–61.

13.  63.3 (4УКР-4ДНІ) Н 17 Дяченко, О. В. Освітянська діяльність О.Я. Кониського (початок 1860 рр.) / О. В. Дяченко // Наддніпрянська Україна: історичні процеси, події, постаті. – Дніпропетровськ, 2008. – Вип.6. – С. 120–132.

14.   Жук, В. В. Педагогічна діяльність професорсько-викладацького складу університетів Наддніпрянської України у першій половині ХІХ століття [Електронний ресурс] / В. В. Жук // Гілея. – 2014. – Вип. 84. – С. 41–47.

15.  63.3 (4УКр–4Дні) З–13 Завальнюк, О. М. Наукове товариство Кам'янець-Подільського університету – осередок наукового життя в добу Української революції (1919–1920) / О. М. Завальнюк // Наддніпрянська Україна: історичні процеси, події, постаті. – Дніпропетровськ, 2008. – Вип.6. – С. 316–326.

16.  63.3(49) С 47 Іваненко, О. Зв'язки університетів наддніпрянської України з болгарськими науковими центрами (друга половина ХІХ – початок ХХ ст.) / О. Іваненко // Славістична збірка / НАН України, Інститут української археології та джерелознавства ім. М. С. Грушевського ; за ред. Д. Гордієнка та В. Корнієнка. – Київ, 2015. – Вип. 1: Зб. ст. за матеріалами Перших Міжнародних наукових Соханівських читань (м. Київ, 18 листоп. 2014 р.). – С. 346–353.

17.  Іваненко, О. А. Німці в культурно-освітньому просторі Наддніпрянської України (друга половина ХІХ – початок ХХ ст.) [Електронний ресурс] / О. А. Іваненко // Укр. іст. журн. – 2014. – № 4. – С. 109–127.

18.   94(477) У 45 Кобченко, К. Освіта жінок як форма емансипації: приклад Наддніпрянської України (середина XIX–XX поч. століття) / К. Кобченко // Українські жінки у горнилі модернізації / Укр. асоц. дослідників жіночої історії, НАН України, Ін-т народознавства. – Харків, 2017. – С. 52–78.

19.   Коляда, І. А. Вчительська інтелігенція Наддніпрянської України: порівняльний аналіз матеріального та побутового становища (друга половина ХІХ – початок ХХ сторіччя) [Електронний ресурс] / І. А. Коляда // Зб. наук. пр. Харків. нац. пед. ун-ту ім. Г. С. Сковороди. Серія : Історія та географія. – 2012. – Вип. 43. – С. 104–108.

20.   Коляда, І. Методика вивчення теми: Наддніпрянська Україна в період 1907–1914 рр. (історія України, 10 клас) / І. Коляда, В. Милько // Історія в шк. – 2011. – № 7/8. – С. 27–36.

21.   Коляда, І. Сільський вчитель Наддніпрянської України (друга половина XIX –початок XX ст.): соціально–професіійний портрет / І. Коляда // Історія в шк. – 2010. – № 10. – С. 23–26.

22.  63.3 (4УКР–4ДНІ) К 62 Коляда, Н. М. Іван Панасович Соколянський (1889–1960) – теоретик дитячого руху а Україні (20–ті рр. XX ст.) / Н. М. Коляда // Наддніпрянська Україна: історичні процеси, події, постаті – Дніпропетровськ, 2008. – Вип.6. – С. 278–284.

23.  Коміренко,Ю. А. Моральне виховання в кадетських корпусах Наддніпрянської України другої половини ХІХ – початку ХХ ст. у контексті формування військової педагогіки як нової науково-практичної галузі [Електронний ресурс] / Ю. А. Коміренко // Пед. дискурс. – 2013. – Вип. 15. – С. 349–355.

24.   Крик, Н. В. Навчально-методичне забезпечення загальноосвітніх шкіл Наддніпрянської України (1917–1921 рр.) в історичній літературі [Електронний ресурс] / Н. В. Крик, А. І. Машталір // Освіта, наука і культура на Поділлі. – 2015. – Т. 22. – С. 308–329.

25.   Кругляк, М. Е. Мотивація вступу до вищої школи абітурієнтів з Наддніпрянської України в другій половині ХІХ – на початку ХХ ст. [Електронний ресурс] / М. Е. Кругляк // Гуржіївські іст. читання. – 2014. – Вип. 7. – С. 110–113.

26.   Левицька, Н. М. Аналіз змісту вищої гуманітарної освіти Наддніпрянської України (друга половина ХІХ – початок ХХ ст.) [Електронний ресурс] / Н. М. Левицька // Вісн. Черкас. ун-ту. Серія : Історичні науки. – 2013. – № 29. – С. 44–51.

27.   Левицька, Н. Дозвілля студентів-гуманітаріїв Наддніпрянської України у другій половині ХІХ – на початку ХХ ст. [Електронний ресурс] / Н. Левицька // Гілея. – 2013. – № 77. – С. 28–33.

28.  Левицька, Н. Соціальний склад та чисельність студентів-гуманітаріїв Наддніпрянської України (друга пол. ХІХ – поч. ХХ ст.) [Електронний ресурс] / Н. Левицька // Наук. зап. з укр. історії. – 2012. – Вип. 31. – С. 112–119.

29.  Левицька, Н. Становлення та розвиток вищої гуманітарної освіти Наддніпрянської України: історіографія проблеми (ІІ пол. ХІХ – поч. ХХ ст.) [Електронний ресурс] / Н. Левицька // Наук. зап. з укр. історії. – 2012. – Вип. 32. – С. 237–242.

30.   Левицька, Н. М. Студенти-гуманітарії Наддніпрянської України: чисельність та походження (друга половина ХІХ – початок ХХ ст.) [Електронний ресурс] / Н. М. Левицька // Вісн. Черкас. ун-ту. Серія : Історичні науки. – 2014. – № 19. – С. 55–59.

31.  Левицька, Н. Університетські статути Наддніпрянської України (ХІХ – початок ХХ ст.) / Н. Левицька // Київ. старовина. – 2011. – № 5. – С. 44–55.

32.  63.3 (4УКР–4ДНІ) Н 17 Ляпина, О. В. Інститути народної освіти (1920–ті – початок 1930–х рр.): порівняльний аспект / О. В. Ляпина // Наддніпрянська Україна: історичні процеси, події, постаті. – Дніпропетровськ, 2008. – Вип.6. – С. 263–271.

33.  63.3 (4УКР–4ДНІ) Н 17 Маслюченко, С. П. Сергій Подолинський в культурно–науковому житті України / С. П. Маслюченко // Наддніпрянська Україна: історичні процеси, події, постаті. – Дніпропетровськ, 2008. – Вип.6. – С. 171–181.

34.  63.3 (4УКр–4Дні) Н 17 Милько, В. І. Науково-культурницька і громадська діяльність О.О. Русова у контексті дослідження Наддніпрянської України Південно-Західним відділом імператорського Російського Географічного товариства (70–ті рр. XIX ст.) / В. І. Милько // Наддніпрянська Україна: історичні процеси, події, постаті. – Дніпропетровськ, 2008. – Вип. 6. – С. 133–142.

35.  Морозова, О. С. Боротьба «Просвіт» Наддніпрянської України за освіту рідною мовою [Електронний ресурс] / О. С. Морозова // Наук. пр. Миколаїв. держ. гуманітар. ун-ту ім. Петра Могили комплексу «Києво-Могилянська академія». Серія : Історичні науки. – 2008. – Т. 96, вип. 83. – С. 184–187.

36.  Морозова, О. С. Розбудова національної початкової освіти з рідною мовою викладання в Наддніпрянській Україні наприкінці ХІХ – на початку ХХ століття [Електронний ресурс] / О. С. Морозова // Наук. пр. Чорномор. держ. ун-ту ім. Петра Могили комплексу «Києво-Могилянська академія». Серія : Історичні науки. – 2009. – Т. 100, вип. 87. – С. 39–43.

37. 63.3 (4УКР–4ДНІ) Н 17 Неліпа, Г. С. Культурно-наукова діяльність Олександра Федоровича Кістяківського / Г. С. Неліпа // Наддніпрянська Україна: історичні процеси, події, постаті. – Дніпропетровськ, 2008. – Вип.6. – С. 142–151.

38. Носенко, О. В. Внесок української інтелігенції у національне відродження Наддніпрянської України у другій половині XIX ст. / О. В. Носенко // Гілея. – 2013. – № 4. – С. 80–84.

39.  63.3 (4УКр–4Дні) Н 17 Остропольська, М. В. Формування світогляду Михайла Федоровича Комарова: українські та зарубіжні чинники / М. В. Остропольська // Наддніпрянська Україна: історичні процеси, події, постаті. – Дніпропетровськ, 2009. – Вип.7. – С. 316–322.

40.  Петренко, Н. В. Чинники розвитку системи комерційної освіти в наддніпрянській Україні наприкінці ХІХ – початку XX століття [Електронний ресурс] / Н. В. Петренко // Педагогіка формування творчої особистості у вищій і загальноосвітній школах. – 2013. – Вип. 28. – С. 24-29.

41. 63.3 (4УКР–4ДНІ) Н 17 Посохова, Л. Ю. Європейська університетська культура та православні колегіуми України / Л. Ю. Посохова // Наддніпрянська Україна: історичні процеси, події, постаті. – Дніпропетровськ, 2009. – Вип.7. – С. 131–142.

42. 63.3 (4УКР) В48 Потапенко, М. В. Діяльність польських студентських організацій на території Наддніпрянської України у березні 1917 – квітні 1918 рр. / М. В. Потапенко // Наук. зап. Вінниц. держ. пед. ун–ту ім. Михайла Коцюбинського. Серія : Історія. – Вінниця, 2008. – Вип. 14: За матеріалами Міжнародної наукової конференції «Національна інтелігенція в історії та культурі України». – С. 153–158.

43. 63.3 (4УКР–4ДНІ) Н 17 Радчук, А. Михайло Старицький та Михайло Драгоманов: до історії взаємин / А. Радчук // Наддніпрянська Україна: історичні процеси, події, постаті. – Дніпропетровськ, 2009. – Вип.7. – С. 307–316.

44.  Смоляр, Л. Історія середньої професійної освіти жінок Наддніпрянської України в другій половині ХІХ – початку ХХ століття [Електронний ресурс] / Л. Смоляр // Етнічна історія народів Європи. – 2000. – Вип. 4. – С. 16–22.

45.  Стрілецька, Н. Концептуальні засади шкільної математичної освіти в Наддніпрянській Україні (кінець ХІХ – початок ХХ ст.) [Електронний ресурс] / Н. Стрілецька // Рід. шк. – 2012. – № 8/9. – С. 64–70.

46. Тарасов, А. До питання про зв’язки української молоді Наддніпрянської України з Галичиною: гурток Київських вищих жіночих курсів (80–ті рр. XIX ст.) / А. Тарасов // Мандрівець. – 2013. – № 2. – С. 20–23.

47.  Ховрич, С. М. Актуалізація проблеми інтегрування освітян у міжнародний соціум інтелектуалів (на прикладі вишів Наддніпрянської України наприкінці ХІХ — на початку ХХ ст.) [Електронний ресурс] / С. М. Ховрич // Проблеми історії України XIX – поч. XX ст. – 2013. – Вип. 22. – С. 280–288.

48.  Чортенко, А. М. Політизація студентства Наддніпрянської України наприкінці ХІХ – на початку ХХ ст. (причини, суть, наслідки) [Електронний ресурс] / А. М. Чортенко // Вісн. Луганськ. нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка. Історичні науки. – 2010. – № 19. – С. 23–238.

49.  Шевчук, Г. До історії освіти в Наддніпрянській Україні у ХІХ - на початку ХХ століття [Електронний ресурс]  / Г. Шевчук // Вісн. Львів. ун-ту. Серія : Педагогічна. – 2011. – Вип. 27. – С. 228–237.  – Режим доступу: http://bit.ly/2BOMMAE

50.  Шип, Н. А. Київська духовна академія – центр вищої духовної освіти Наддніпрянської України (XIX – початок XX ст.) / Н. А. Шип // Укр. іст. журн . – 1999. – № 2. – С. 63–76.

51.  63.3 (4УКР–4ДНІ) Н 17 Шляхов, О. Б. Освіта в Україні в умовах становлення раннєіндустріального суспільства (кінець XIX – початок XX ст.) / О. Б. Шляхов // Наддніпрянська Україна: історичні процеси, події, постаті. – Дніпропетровськ, 2008. – Вип.6. – С. 210–217.

52.  Яременко, І. Земська реформа 1864 р. : народні школи та вчительство Наддніпрянської України російської імперії / І. Яременко // Історія в шк. – 2014. – № 8/9. – С. 11–15.

Розділ: Історія

Код: 5945  Доброго дня! Прошу переліки літератури з тем: 1.Особливості зародження філософії.Філософія і міфологія. 2. Роль філософії в індивідуальному розвитку людини. Дякую!  Вгору  

Особливості зародження філософії. Філософія і міфологія

1.    Адаменко, Н. Світові практики методики викладання філософії: історія та сучасний стан [Електронний ресурс] / Н. Адаменко // Вісн. Ін-ту розвитку дитини. Серія : Філософія, педагогіка, психологія. – 2013. – Вип. 28. – С. 5–11.

2.   Арабаджиєв, Д. Ю. Проблема методології дослідження політичної міфології / Д. Ю. Арабаджиєв // Практ. філософія. – 2004. – № 3. – С. 54–60. 

3.   Бевзенко, Л. Д. Регіон як явище соціальної самоорганізації / Л. Д. Бевзенко // Практ. філософія. – 2006. – № 2. – С. 166–173.

4.   Білик, С. Міф, міфологія, містерії – ключ до розуміння Античності / С. Білик // Психологія і сусп-во. – 2013. – № 3. – С. 65–71.

5.   Бобков, І. Історія вітчизняної філософії сьогодні: опитування часописів «Гуманитарные науки» та «Філософська думка» [Електронний ресурс] / І. Бобков, М. Р. Вабалайте, Д. Вілюнас, М. Громов, І. Захара, Г. Кабелка // Філос. думка. – 2013. – № 1. – С. 5–14.

6.  Бойченко, О. І. Держава заради держави: зародження філософії легізму [Електронний ресурс] / О. І. Бойченко // Вісн. Нац. техн. ун-ту України «Київський політехнічний інститут». Філософія. Психологія. Педагогіка. – 2011. – № 1. – С. 21–25.

7.  Веремьев, А. Культурно-исторические формы познания / А. Веремьев // Искусство и образование. – 2005. – № 5. – С. 4–16.

8.  Гриненко, М. А. Історія української філософії як предмет "історико-філософського українознавства" (на основі робіт Вілена Горського) [Електронний ресурс] / М. А. Гриненко // International scientific journal. – 2016. – № 3. – С. 114–117.

9.  Йосипенко, С. Історія філософії України у ХХ сторіччі: віднайдення предмета чи винайдення дисципліни? [Електронний ресурс] / С. Йосипенко // Філос. думка. – 2013. – № 1. – С. 26–36.

10.  Йосипенко, С. Історія філософії України як галузь наукового дослідження і академічна дисципліна в 1950–2000 роках [Електронний ресурс] / С. Йосипенко, О. Вдовина, М. Симчич // Sententiae. – 2011. – № 2. – С. 108–119.

11.  Кітов, М. Г. Сутність основного питання філософії / М. Г. Кітов // Практ. філософія. – 2012. – № 2. – С. 38–44.

12.  Кравченко, П. Історія, філософія, історія філософії — ретроспективна актуалізація ідей та рефлексій [Електронний ресурс] / П. Кравченко, В. Петрушов // Філос. обрії. – 2010. – Вип. 24. – С. 236–247.

13.  Куликова, Л. Міфологія і класична література у школах античної доби / Л. Куликова // Вісн. Нац. акад. наук України. – 2007. – № 8. – С. 30–35.

14.  Лаврова, Л. В. Категоріальна репрезентація духовного в людині / Л. В. Лаврова // Гілея. – 2016. – № 12. – С. 192–194.

15.  Лисий, І. Міфоборство як міфотворчість? / І Лисий // Філос. думка. – 2000. – № 4. – С. 57–70.

16.  Манойло, Н. Г. Визначеність правосвідомості мотиваційними чинниками міфологічного світогляду / Н. Г. Манойло // Практ. філософія. – 2008. – № 1. – С. 87–92.

17.   Прокопов, Д. Історія філософії і проблеми визначення історико-філософського дискурсу [Електронний ресурс] / Д. Прокопов // Філос. думка. – 2013. – № 5. – С. 81–93.

18.   Руденко, С. В. Історія української філософії: методологічні стратегії дослідження [Електронний ресурс] / С. В. Руденко // Вісн. Київ. нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка. Філософія. Політологія. – 2013. – Вип. 1. – С. 25–29.

19.   Руденко, С. Історія української філософії: недескриптивна методологія дослідження [Електронний ресурс] / С. Руденко // Філос. думка. – 2013. – № 5. – С. 94–102.

20.    Рушанян А. Соціальна міфологія як феномен культури та його пропаганда засобами масової інформації / Рушанян А. // Вісн. Книжкової палати. – 2006. – № 12. – С. 40–42.

21.   Хаддад, К. Філософія міфу / К. Хаддад // Вивчаємо укр. мову та літ. – 2009. – № 29. – С. 6 – 9.

22.   Чудовець, В. Антична міфологія та її вираження в ранній античній філософії / В. Чудовець // Вісн. Київ. ін-ту бізнесу та технологій. – 2017. – № 2. – С. 151–152.

23.   Шоріна, Т. Г. Сучасна міфологія: алогізм традиції / Т. Г. Шоріна // Практ. філософія. – 2004. – № 3. – С. 48–53.

24.  Ярошовець, В. Філософія як історія філософії / В. Ярошовець // Психологія і суспільство. – 2012. – № 1. – С. 36–46.

 

Розділ: Філософія. Соціологія. Релігія

Код: 5944  Допоможіть будь ласка підібрати літературу до теми : "Історія української розвідки: гендерний аспект".  Вгору  

Історія української розвідки, гендерний аспект

1. 67.9(4УКР)301 У 69 Уривалкін, О. М. Таємниці розвідок. Діяльність таємних служб на території України / О. М. Уривалкін. – Київ. : КНТ, 2007. – 352 с. : іл. – (Таємниці століть).

2. 63.3(4УКР)46 С 79  Степанков, В. С. Розвідка і контррозвідка Богдана Великого (1648–1657 рр.) : монографія / В. Степанков. – Вид. 3-є, перероб. та розшир. – Кам’янець-Подільський : Медобори 2006, 2008. – 264 с.

3. 67.301 В 26 Веденеев, Д. В. Закулисный актер истории: очерки истории разведки и контрразведки / Д. В. Веденеев, Д. В. Будков. – Киев : К.И.С., 2015. – 392 с. : фот. – (Тайные войны – история и современность ; кн. 10).

4. 63.3(4УКР)6  Л 87 Луців, Є. Лицарі червоної калини : діяльність Галицьких спецслужб у роки визвольних змагань / Є. Луців ; Івано-Франківськ : Лілея-НВ, 2016. – 144 с. : іл.

5. 67.301 П 12 Павлов, В. Г. Женское лицо разведки / В.Г. Павлов. – Москва : ОЛМА-ПРЕСС Образование, 2003. – 383 с.

6. 63.3(4УКР)46 Д 40 Джеджула, Ю. А. Таємна війна Богдана: іст.-докум. оповідь / Ю. А. Джеджула. – Київ. : Молодь, 1995. – 224 с.

7. 63.3(4УКР)46 С 32 Сергійчук, В. І. Розвідка / В. І. Сергійчук // Армія Богдана Хмельницького : монографія / В. І. Сергійчук ; худож. Л. В. Демчишин. – Київ, 1996. – С. 199–208.

8. 63.3(0) П 56 Пономарев, В. Т. Женский шпионаж во времена средневековья: «Премудростные коварства» княгини Ольги / В. Т. Пономарев // Женщины-шпионы / В. Т. Пономарев. – Донецк, 2006. – С. 123–130.

9. 63.3(4УКР)6  Л 87 Луців, Є. Лицарі червоної калини : діяльність Галицьких спецслужб у роки визвольних змагань / Є. Луців. – Івано-Франківськ : Лілея-НВ, 2016. – 144 с. : іл.

10. 63.3(4УКР)  В 48  Білай, Ю. В. Інституційний інструментарій державоохоронних структур Білого руху на півдні України (1918–1920 рр.) / Ю. В. Білай // Наук. зап. Вінниц. держ. пед. ун-ту ім. Михайла Коцюбинського. Серія: Історія / Вінниц. держ. пед. у-т ім. Михайла Коцюбинського. – Вінниця, 2017. – Вип. 25. – С. 97–102.

11. Кузьменко, А. Розвідувальна діяльність як суспільно-політичне явище / А. Кузьменко // Юрид. журн. – 2006. – № 3. – С. 46–56.

Розділ: Історія

Код: 5943  Добрий день! Цікавить література за темою: "Правовий статус дитини". Дякую!  Вгору  

Правовий статус дитини

1.     67.51К 64 КонвенціяООН про права дитини. – Київ : ЮНІСЕФ, [2011]. – 47 с.

2.     67.9(4УКР)304У 45 Україна. Закони. Закон України «Про охорону дитинства». Конвенція про права дитини:чинне законодавство зізмін. та допов. станом на 25 лют. 2015 р. : офіц. текст / Україна. Закони. – Київ : Вид. Паливода А. В., 2015. – 52 с.

3.     67.9(4УКР)300К 88 Кудрявцева, О.М.        Конституційно-правові основизахисту прав дитини в Україні / О. Кудрявцева. – Київ : АртЕкономі, 2015. – 268 с.

4.     347Н 34Науково-практичнийкоментарСімейного кодексу України. Судова практика з питаньсімейнихстосунків: станом на 5 верес. 2017 р. / С. М. Кавун [та ін.]. – Київ : Професіонал, 2017. – 360 с.

5.     347С 37Сімейне право України : навч. посіб. для підгот. до іспитів / упоряд.: І. В. Тетарчук, Т. Є. Дяків. – Київ : ЦУЛ, 2017. – 176 с.

6.     Бандурка, І. Правовий статус у світлікримінально-правового захистудитинства / І.Бандурка // Віче. – 2015. – № 14. – С. 22–25.

7.     Китайка, О. Генезис конституційно-правового статусу дитини в Україні / О. Китайка // Юрид. вісн. – 2012. – № 2. – С. 138–144.

8.     Клекоцюк, Р. Р.Правовий статус дитини: взаємозв'язокміжнародного та національного права / Р. Р.Клекоцюк // Часоп. Київ. ун-ту права. – 2012. – № 4. – С. 372–376.

9.     Конончук, Н. Правова природа категорії «інтерес дитини» у сімейному праві України / Н.Конончук // Підприємництво, госп-во і право. – 2012. – № 12. – С. 57–60.

10.    Макійчук, Т. Правове забезпечення соціальної підтримки дітей, які не мають належного батьківського піклування, до надання їм юридичного статусу дитини-сироти чи дитини, позбавленої батьківського піклування / Т. Макійчук // Підприємництво, госп-во і право. – 2008. – № 9. – С. 107–112.

11.    Найман, Н. Сімейно-правовий статус дитини / Н.Найман // Підприємництво, госп-во і право. – 2016. – № 6. – С. 38–43.

12.    Принципи правового статусу дитини  / С.А. Саблук // Держава і право. – 2007. – Вип. 37. – С. 115–121.

13.    Чорна, В. Г.Правовийстатусдитинив Україні [Електронний ресурс] / В. Г. Чорна, Б. Т.Огли. Юсіфлі // Митна справа. – 2013. – № 6(2.1). – С. 229–234.

14.    Швець, І. В. Конституційно-правовий статус дитини: поняття, елементи, види / І. В. Швець // Бюл. М-ва юстиції України. – 2012. – № 3. – С. 116–123.

Розділ: Держава і право

Код: 5942  Доброго дня чи є у фондах вашої бібліотеки література за такою темою: Сучасне храмобудування в Україні.  Вгору  

Сучасне храмобудування України

1.      85.11 С 47 Слєпцов, О. С. Архітектурне проектування і реконструкція православних храмів : підруч. для студ. ВНЗ / Олег Слєпцов ; Укр. Академія Архітектури, Київ. нац. ун-т будівництва і архітектури, Науково-проектне архітектурне бюро ЛІЦЕЗіАРХ. – Київ : А+С, 2014. – 272 с.

2.      Гнідень, Р. Б. Поєднання структурних компонентів сакрального простору в храмобудуванні України / Р. Б. Гнідень // Будівництво України. – 2012. – № 6. – С. 41–45.

3.      Гнідець, Р. Б. Конструктивне вираження форми як особливість формування сакрального простору храмових будівель України / Р. Б. Гнідець // Будівництво України. – 2010. – № 2. – С. 18–23.

4.      Куцевич, В. В. Екологічні напрямки проектування об'єктів культури і духовності / В. В. Куцевич // Будівництво України. – 2001. – № 5. – С. 13–19.

5.      Куцевич, В. В. Київ сакральний. Традиції і сучасність в архитектурі / В. В. Куцевич // Будівництво України. – 2013. – № 4. – С. 2–6.

6.      Куцевич, В. В. Проблеми сучасного храмобудування західних християнських конфесій. Етапи розвитку / В. В. Куцевич // Будівництво України. – 2011. – № 4. – С. 26–36 : фот.

7.      Куцевич, В. В. Храмобудування в поселеннях української діаспори. Історія і сучасність / В. В. Куцевич // Будівництво України. – 2008. – № 10. – С. 21–28 : кол. іл

8.      Рудницький, А. М. Конструкція як засіб втілення архітектурної форми в українському  храмобудуванні / А. М. Рудницький, Р. Б. Гнідець // Будівництво України. – 2001. – № 5. – С. 19–23.

9.      Слободян, В. Культурна традиція і сучасне храмобудування в Україні / В. Слободян // Пам’ятки України: історія та культура. – 2005. – № 1. – С. 3–16.

10.  Чень, Л. Я. Етапи формування сучасного типу василіанських монастирських комплексів / Л. Я. Чень // Будівництво України. – 2010. – № 2. – С. 23–27.

Розділ: Культура. Мистецтво. ЗМІ

Код: 5941  Доброго дня. Чи не моги б ви допомогти з пошуком такої теми: Методика викладання бальних танців.  Вгору  

Методика викладання бальних танців

1. 792.5Б 21 Бальные танцы / сост. А. Н. Беликова. – Москва : Сов. Россия, 1983. – 118 с.

2. 85.32Б 87Браиловская, Л. В.Самоучитель по танцам: вальс, танго, самба, джайв / Л. В. Браиловская. – Ростов н/Д : Феникс, 2003. – 224 с.

3. 85.32 Г 12 Гавликовский, Н. Л. Руководство для изучения танцев / Н. Л. Гавликовский. –Москва ; Краснодар : Лань: Планета Музыки, 2010. – 256 с.

4. 792.5З-45 Згурський, А. С. Методика викладаннябальнихтанців у школі : посіб. / А. С. Згурський. –Київ : МузичнаУкраїна, 1978. – 112 с.

5. 85.32 М 69 Михайлова-Смольнякова, Е. С. Старинные бальные танцы. Эпоха Возрождения / Е. С. Михайлова-Смольнякова. – Москва ; Краснодар : Лань : Планета музыки, 2010. – 176 с. : ил. + 1 эл. опт.диск (DVD-ROM).

6.7 92.5 Н 76 Новые бальные танцы / сост. Л. Степанова. – Москва : Сов. Россия, 1969. – 123 с.

7. 792.5Р 55 Ритми. Збірникбальнихтанців. Вип.1 / упоряд. В. В. Островський. – Вид. 2-е, випр. і доп. – Київ :Мистецтво, 1973. –135 с.

8. 792.5С 56 Современный бальный танец / ред.: В. М. Стриганов, В. И. Уральская. – Москва: Просвещение, 1978. – 431 с.

9. 85.32С 88 Стуколкин, Л. П. Преподаватель и распорядитель бальных танцев/ Л. П. Стуколкин. – Санкт-Петербург ; Москва ; Краснодар : Лань : Планета музыки, 2010. – 384 с.

10. Егорова, И. П. Организация самостоятельной работы студентов младших курсов / И. П. Егорова // Инновации в образовании. – 2013. – № 2. – С. 32–46.

11. Емельянова, М.Балльно-рейтинговая система оценки знания будущих педагогов / М. Емельянова // Дошкольное воспитание. – 2013.– № 4. – С. 72–77.

12. Золотарьова, О. І. Царство Бальних Танців / О. І. Золотарьова // Мистецтво в школі. – 2015. – № 7. – С. 2–4.

13. Єжаченко, Я. Вивченнявпливу занять бальними танцями на показники здоров'яд ітей 5-6 років / Я. Єжаченко // Фізична культура, спорт та фізичнареабілітація в сучасномусуспільстві : зб. наук. пр. студ. та магістрантів VIII Всеукр. студ. наук.-практ. конф., 14-15 трав. 2015 р. / Вінниц. держ. пед. ун-т ім. М. Коцюбинського. – Вінниця, 2015. – С. 7275.

Розділ: Культура. Мистецтво. ЗМІ

Код: 5940  Скажіть, будь ласка, чи є в електронному доступі журнал 20-х років "Вісник сільськогосподарської науки"  Вгору  

Шановна Світлано!

Журналу "Вісник сільськогосподарської науки" 20-х рр. в електронній версії не виявлено.

Розділ: Сільське господарство


Розділи:
Інтернет і телекомунікації [39]
Історія [296]
Бібліотеки. Архіви [342]
Біологія. Медицина [39]
Бухгалтерський облік та аудит [135]
Військове справа. ОБЖ [11]
Вінниччина [197]
Географія. Країнознавство [28]
Держава і право [188]
Екологія [24]
Економіка. Управління. Фінанси [1709]
Електронні бібліотеки, сайти [19]
Етнографія [27]
Кіно. Театр [7]
Комп'ютери і програми [29]
Кулінарія [6]
Культура. Мистецтво. ЗМІ [95]
Літературознавство [190]
Математика. Кібернетика [20]
Мовознавство. Іноземні мови [144]
Музика [22]
Не в тему! (offtopics) [10]
Педагогіка. Освіта. Професії [200]
Політика. міжнародні відносини [54]
Психологія. Психіатрія [55]
Сільське господарство [138]
Словники. Довідники. Енциклопедії [9]
Статистика [6]
Тексти книжок [44]
Техніка. Виробництво. Стандарти [60]
Туризм [12]
Фізика. Астрономія [8]
Філософія. Соціологія. Релігія [67]
Физкультура и спорт [11]
Хімія [8]

Rambler's Top100    
Copyright © ОУНБ ім. К.А.Тімірязєва 1998-2020
Дизайн:Березюк Сергій
Програмування:Мачушенко Дмитро
Всі матеріали на цьому сайті розміщені на умовах ліцензії Creative Commons Attribution 4.0 International, якщо не зазначене інше