ОУНБ ім. К.А. Тімірязєва
  
Наша адреса:
Україна, м. Вінниця,
21100, Соборна, 73
Тел. (0432) 56-27-92
Факс (0432) 67-03-41
 

E-Mail: inform@library.vn.ua

Ми працюємо:

Понеділок - четвер з 10.00 до 19.00,
Субота та неділя з 10.00 до 18.00
П'ятниця - вихідний день
Остання середа кожного місяця - санітарний деньBiblioteka Publiczna im. Zygmunta Jana Rumla w Dzielnicy Praga Południe m.st. Warszawy 
Офiцiйне представництво Президента України
Корпорація Інком
Урядовий портал
Урядова телефонна «гаряча лінія»
Офіційний портал Верховної Ради України
Вінницька ОДА
Вінницька обласна Рада - офіційний інтернет-сайт
Вінницька міська рада
Управління культури і мистецтв Вінницької облдержадміністраціїВіртуальна довідка


Код: 5974  Добого дня! Хотіла б прочитати книги по дослідженню подій 1917-1920рр. Це Бондаренко О.Г.,Бондаренко І.Г. - "Повернення з небуття", та Коваль Роман "Отаман Зелений". Знаю що перша книга точно є в Білоцерківській бібліотечній системі. А у Вашій бібліотеці на жаль не знайшла. Чи є в бібліотеці послуга, скоиставшись якою можна отримати ці книги? Дякую. З повагою.  Вгору  

Добрий день! У нашій бібліотеці є книги, які вас цікавлять

63.3(4УКР)5 Б 81 Бондаренко, О. Г. Повернення із забуття / Олександр Бондаренко, Іван Бондаренко. – Київ : Укр. пріоритет, 2012. – 511 с.

63.3(4УКР)6 К 56 Коваль, Р. М. Отаман Зелений : іст. нарис / Роман Миколайович Коваль ; Іст. клуб «Холодний Яр». – Вінниця : Державна картографічна фабрика ; Київ : Діокор, 2008. – 200 с. : фот.

Розділ: Бібліотеки. Архіви

Код: 5973  Наука адміністративного права: предмет, методологія, основні категорії  Вгору  

Наука адміністративного права: предмет, методологія, основні категорії

1. 67.9(4УКР)301А 31Адміністративне право України. У 2 т. Т. 1. Загальне адміністративне право : навч. посіб. / Херсон. юрид. ін-т, Харків. нац. ун-т внутріш. справ ; за заг. ред. В. В. Галунька. – Херсон : Херсон. міська друк., 2011 – 320 с.

2. 67.9(4УКР)301А 31Адміністративне право України в сучасних умовах (виклики початку ХХІ століття) : монографія / за заг. ред. В. В. Галунька. – Херсон : Херсон. міська друк., 2010. – 376 c.

3. 67.9(4УКР)301А 31Адміністративне право України. Академічний курс: підруч. У 2 т. Т. 1 / редкол.: В. Б. Авер’янов (голова) [та ін.]. – Київ: Юрид. думка, 2004. – 584 с.

4. 67.9(4УКР)301А 31Адміністративне право України. Загальна частина. Академічний курс: [підручник] / за заг. ред. О. М. Бандурки. – Харків : Золота миля, 2011. – 584 с.

5. 67.9(4УКР)301А 31Адміністративне право України. Т.1. Загальне адміністративне право: навч. посіб. / [В. В. Галунько , В. І. Курило , С. О. Короєд та ін.] ; за ред. В. В. Галунька. – Херсон : Грінь Д.С., 2015. – 272 с.

6. 67.9(4УКР)301Г 95Гуржій, Т. О.Адміністративне право : навч. посіб. / Т. О. Гуржій. – Київ : КНТ ; Харків : Бурун і К, 2011. – 680 с.

7. 67.9(4УКР)301 К 44 Кісіль, З. Р. Адміністративне право: навч. посіб. / З. Р. Кісіль, Р. В. Кісіль. – Київ : Алерта ; ЦУЛ, 2011. – 696 с.

8. Бевзенко, В.М. Особливості правового статусу суб’єктів владних повноважень в адміністративному процесі / В.М. Бевзенко // Вісн. господар. судочинства. – 2007. – № 4. – С. 99–105.

9. Гуржій, Т. О. Сучасний погляд на предмет адміністративного права/ Т. О. Гуржій // Університет. наук. зап. – 2012. – № 1. – С. 516–519.

10. Маковська, О. В. Поняття і класифікація адміністративних режимів у теорії адміністративного права [Електронний ресурс] / О. В. Маковська // Прикарпат. юрид. вісн. – 2015. – Вип. 3. – С. 196–199.

11. Максименко, О. В. Адміністративні правовідносини в теорії адміністративного права України [Електронний ресурс] / О. В. Максименко // Бюлетень М-ва юстиції України. – 2014. – № 8. – С. 106–110.

12. Мельник, Р. С. До питання про співвідношення системи адміністративного права, системи адміністративного законодавства, системи науки адміністративного права та системи навчальної дисципліни «Адміністративне право» [Електронний ресурс] / Р. С. Мельник // Форум права. – 2011. – № 1. – С. 652–656.

13. Мельник, Р. С. Сучасна адміністративно-правова доктрина та управлінська термінологія: як узгодити їх між собою? / Р. С. Мельник // Юрид. Україна. – 2010. – № 5. – С. 40–44.

14. Мельник, Р. С. Яким бути циклу адміністративно-правових дисциплін у юридичному навчальному закладі? / Р. С. Мельник // Вісн. Нац. ун-ту внутріш. справ. – 2004. – Вип. 27. – С. 309–402.

15. Орлова, В. О. Законність у галузі адміністративного права: спроба аналізу на основі параметричної теорії систем А. Уйомова [Електронний ресурс] / В. О. Орлова // Наук. вісн. Ужгород. нац. ун-ту. Серія : Право. – 2017. – Вип. 44(2). – С. 51–54.

16. Пирожкова, Ю. В. Теорія функцій адміністративного права: деякі питання становлення й розвитку наукових поглядів [Електронний ресурс] / Ю. В. Пирожкова // Наук. вісн. Ужгород. нац. ун-ту. Серія : Право. – 2015. – Вип. 35(2.2). – С. 177–181.

17. Свиридюк, Н. П. Забезпечення законності та дисципліни в державному управлінні економікою засобами адміністративно-правового регулювання [Електронний ресурс] / Н.П. Свиридюк // Південноукр. правничий часоп. – 2015. – № 1. – С. 125–128.

18. Стеценко, С. Сучасний погляд на предмет адміністративного права [Електронний ресурс] / С. Стеценко // Публiчне право. – 2016. – № 1 (21). – С. 22–32.

19. Фролов, Ю. М. Суб’єкти адміністративного права: сутність та підстави класифікації [Електронний ресурс] / Ю.М. Фролов // Актуальнi проблеми права : теорiя i практика. – 2012. – № 25. – C. 549–557.

20. Янків, О. Б. Теорія управління та адміністративне право: проблеми методології [Електронний ресурс] / О. Б. Янків // Трипільська цивілізація. – 2012. – № 7. – С. 33–37.

Розділ: Держава і право

Код: 5972  Детальна історія драматичного театру імені М. Садовського?  Вгору  

Вінницький державний академічний музично-драматичний театр ім. М. Садовського

Безуглий, А. І. Деякі особливості становлення Вінницького муздрамтеатру та його вплив на формування культурного середовища міста в першій чверті ХХ ст. / А. І. Безуглий, П. В. Слотюк // Наук. зап. ВДПУ ім. М. Коцюбинського. – 2001. – Вип. 3. – С. 63–67.

Вінницький обласний український музично-драматичний театр ім. М. К. Садовського. – Чернівці : Облполіграфвидав, 1983. – 46 с. : іл.

Зонова, І. Вінницькому драмтеатру більше 100 років / І. Зонова // 33-й канал. – 2013. – 16 жовтня. – С. 13.

Клевцова, Л. Д. Вогні рампи / Л. Д. Клевцова. – Київ : Реклама, 1977. – Зі змісту: [Вінниц. муз.-драм. театр ім. М. Садовського]. – С. 162–164.

Мороз, О. Життя на сцені : історія Вінницького музично-драматичного театру ім. М. Садовського / О. Мороз // Вінниц. газ. – 2016. – 25 берез. – С. 9.

Подкур, Р. Коли лунає «Браво!»… : [з історії створення театру ім. М. Садовського] / Р. Подкур. // Вінниц. газ. – 1995. – 30 лист.

Фицайло, С. Знайомтесь: обласний український музично-драматичний театр ім. М. Садовського : [з історії театру] / С. Фицайло // Вінниц. відом. – 2003. – 13 серп. – С. 19.

Юра, Г. Молодість театру : [з історії створення театру ім. М. Садовського] / Г. Юра. // Вінниц. правда. – 1965. – 28 січ.

За більш детальною інформацією звертайтеся до відділу краєзнавства Вінницької ОУНБ ім. К. А. Тімірязєва
Розділ: Кіно. Театр

Код: 5971  Історія Тиврівського району?  Вгору  

Історія Тиврівського району

Кудря, Л. Скільки нас : [про кількість та склад населення Тиврів. р-ну за підсумками Всеукрн. перепису 2001 р.] / Л. Кудря // Маяк. – 2003. – 1 лют.

Культурно-мистецька спадщина Тиврівського району // Світлиця. – 2016. – № 2. – С. 44– 45.

Маліновський, Ю. Тиврівський церковний літопис  / Ю. Маліновський // Перша Тиврів. наук.-краєзнавч. конф., 1 груд. 2015 р. / голова редкол. С. Д. Гальчак. – Вінниця, 2015. – С. 44–49.

Мачай, Л. Тиврівщина : минуле та сучасність / Л. Мачай // Перша Тиврів. наук.-краєзнавч. конф., 1 груд. 2015 р. / голова редкол. С. Д. Гальчак. – Вінниця, 2015. – С. 5–10.

Огороднік, В. Побратим Оратова : [про історію Тиврова і Тиврів. р-ну] / В. Огороднік // Нема миліш святого краю... / В.  Огороднік. – Вінниця, 2008. – С. 20–24 : фот.

Рудий, В. Тричі розп'ята Тиврівщина / В. Рудий, 2005. – 168 с.

Стебелєв, А. Рідна Тиврівщина / Андрій Стебелєв // Русалка Дністровая : літ.-краєзнав. зб. / голов. ред. М. Ф. Каменюк. – Вінниця, 2014. – [Вип. 2]. – С. 253–273.

Суверток, Г. Ми – тиверці! : іст.-публіц. нарис / Геннадій Суверток, 2016. – 112 с.

Тамтура, А. В. Історія Тиврівщини / Анатолій Тамтура, Олександр Коваль, 2012. – 444 с.

Тиврівщина : альбом / авт.-уклад.: А. Стебелєв, Є. Очеретяний, 2015. – 80 с.

Тиврівщина : краєзнавчі нариси / ред. кол.: О. Ф. Помацький, Я. Й. Красовський, В. Л. Чехместрук, 2012. – 306 с.

За більш детальною інформацією звертайтеся до відділу краєзнавства

Вінницької ОУНБ ім. К. А. Тімірязєва
Розділ: Вінниччина

Код: 5970  Доброго дня! Мене цікавить, чи є у Вашій бібліотеці книги по темі:"Інформаційно-пошукові системи мережі Інтернет". Дякую.  Вгору  

Інформаційно-пошукові системи мережі Інтернет

1. 32.973.26 А 16 Абрамзон, М. Г. Яндекс для всех / Михаил Абрамзон. – Санкт–Петербург. : БХВ–Петербург, 2007. – 544 с.

2. 32.973.2 Б 87 Брикайло, Л. Ф. Інформаційні технології пошуку, підготовки та обробки документів у юриспруденції: СИСТЕМА «ЛІГА:ЗАКОН» : навч. посіб. / Л. Ф. Брикайло. – Киев : Вид. Паливода А. В., 2008. – 102 с.

3. 65.9(7СПО) В 14 Вайз, Д. А. Google. Прорыв в духе времени / Дэвид А. Вайз, Марк Малсид ; пер. с англ. : О. В. Мацак. – Москва. : Эксмо, 2007. – 368 с.

4. 32.973.26Г 61 Голощапов, А. Л. Google Android. Создание приложений для смартфонов и планшетных ПК : наиболее полн. рук. / Алексей Голощапов. – Санкт–Петербург : БХВ–Петербург, 2013. – 832 с.

5. 32.973.26 Д 94 Дэрси, Л. Android за 24 часа. Программирование приложений под операционную систему Google / Лорен Дэрси, Шейн Кондер. – Москва : Рид Групп, 2011. – 464 с.

6. 65.39 Е 74 Ермолова, Н. Продвижение бизнеса в социальных сетях Facebook, Twitter, Google+ / Н. Ермолова. – 2-е изд., испр. и доп. – Москва : Альпина Паблишер, 2014. – 403 с.

7. 65.42 Ж 66 Живенков, К. М. Эффективная реклама в Яндекс.Директ: практ. рук. для тех, кто хочет получить максимальную прибыль от контекстной рекламы / Константин Живенков. – Москва : Манн, Иванов и Фербер, 2015. – 272 с.

8. 32.973.202 З-93 Зуев, М. Б. Продвижение сайтов в поисковых системах: Спасательный круг для малого бизнеса / М. Б. Зуев, П. А. Маурус, А. Г. Прокофьев. – 2-е изд. – Москва : БИНОМ. Лаборатория знаний, 2007. – 299 с

9. 32.973.26 М 38 Машнин, Т. С. Google App Engine Java и Google Web Toolkit: разработка Web-приложений  / Тимур Машнин. – Санкт–Петербург : БХВ-Петербур, 2014. – 352 с.

10. 32.973.202 М 53 Месюра, В. І. Інформаційно-пошукові системи мережі Інтернет: навч. посіб. / В. І. Месюра, І. Р. Арсенюк, О. М. Роїк. – Вінниця : ВДТУ, 2002. – 86 с.

11. 32.973.202 М 54 Методичні вказівки і завдання до контрольної роботи та лабораторного практикуму з дисципліни «Інформаційно–пошукові системи мережі Інтернет» для студентів заочної форми навчання напряму підготовки "Комп'ютерні науки" / уклад. : І. Р. Арсенюк, В. І. Месюра, А. А. Яровий. – Вінниця : ВНТУ, 2009. – 46 с.  

12. 65.24 П 21 Паундстоун, У. Достаточно ли вы умны, чтобы работать в Google? / Уильям Паундстоун ; пер. с англ. В. Егоров. – Москва : Карьера Пресс, 2013. – 400 с.

13. 32.973.202 П 27 Перевозчикова, О. Л. Інформаційні системи і структури даних: навч. посіб. для студ. ВНЗ / О. Л. Перевозчикова. – Київ : Києво-Могилян. акад., 2007. – 287 с.

14. 32. 32.973.26 П 29 Петин, В. А. API Яндекс, Google и других популярных веб-сервисов. Готовые решения для вашего сайта / Виктор Петин. – Санкт-Петербург : БХВ–Петербург, 2012. – 480 с.

15. 32.973.202 Р 51 Римша, Т. Бесплатно качаем из Интернета: программы, игры, музыка, фильмы, книги / Т. Римша. – Санкт–Петербург. : Лидер, 2007. – 176 с.

16. 32.973.202 С 28 Севостьянов, И. О.Поисковая оптимизация. Практическое руководство по продвижению сайта в Интернете / И. Севостьянов. – 2-е изд. – Санкт–Петербург : Питер : ВебПроекты, 2015. – 272 с.

17. 74.202 С 34 Сидорова, Е. В. Используем сервисы Google: электронный кабинет преподавателя / Е. В. Сидорова. – Санкт–Петербург : БХВ-Петербург, 2010. – 288 с.

18. 973.2 Х 72 Холмогоров, В. Поиск в Интернете и сервисы Яндекс / В. Холмогоров. – Санкт–Петербург. : Питер, 2006. – 123 с.           

19. 32.973.202 Ш 73 Шмидт, Э. Как работает Google / Эрик Шмидт, Джонатан Розенберг, Алан Игл ; пер. с англ. Д. Барретт. – Москва : Изд-во «Э», 2016.– 384 с.

20. 32.973.202 Ш 73 Шмідт, Е. Новий цифровий світ. Як технології змінюють державу, бізнес і наше життя] / Е. Шмідт, Дж. Коен ; пер. з англ. Г. Лелів. – Львів : Літопис, 2015.– 368 с.

Розділ: Інтернет і телекомунікації

Код: 5969  Доброго дня. Підскажіть, будь ласка, літературу до теми: Система освіти в Україні друга половина 19 - початку 20 ст.  Вгору  

Система освіти в Україні: друга половина 19 – початку 20 ст.

1.      63.3 (4УКР) В 48 Вороліс, М. Г. Особливості розвитку середньої освіти на Поділлі в другій половині ХІХ на початку ХХ століття / М. Г. Вороліс // Наук. зап. Вінниц. держ. пед. ун-ту ім. Михайла Коцюбинського. Серія: Історія / Вінниц. держ. пед. ун-т ім. Михайла Коцюбинського. – Вінниця, 2000. – Вип. 2. – С. 55–56.

2.      63.3 (0) В 48 Вороліс, М. Г. Розвиток початкової освіти на Поділлі в 1861–1918 рр. / М. Г. Вороліс // Наук. зап. Вінниц. держ. пед. ун-ту ім. Михайла Коцюбинського. Серія: Історія / Вінниц. держ. пед. ун-т ім. Михайла Коцюбинського. – Вінниця, 1999. – Вип. 1. – С. 42–45.

3.      63.3 (4УКР) В 48 Вороліс, М. Г. Стан початкової освіти в деяких регіонах України наприкінці ХІХ – початку ХХ ст. / М. Г. Вороліс, О. М. Вороліс // Наук. зап. Вінниц. держ. пед. ун-ту ім. Михайла Коцюбинського. Серія: Історія / Вінниц. держ. пед. ун-т ім. Михайла Коцюбинського. – Вінниця, 2009. – Вип. 15. – С. 59–61.

4.      74.03(4УКР) Г 50 Гіптерс, З. В. Розвиток економічної освіти дітей та дорослих на західноукраїнських землях (ХІХ – перша половина ХХ століття) : автореф. дис. / З. В. Гіптерс ; Ін-т пед. освіти і освіти дорослих. – Київ : ДКС центр, 2016. – 43 с.

5.      37 Г 95 Гуріч, З. В. Розвиток художньої освіти в початкових та середніх навчальних закладах Херсонської губернії (друга половина ХІХ – початок ХХ ст.) : автореф. дис. / З. В. Гуріч ; НАПН України, Ін-т пед. освіти і освіти дорослих. – Київ : Ін-т пед. освіти і освіти дорослих НАПН України, 2017. – 21 с.

6.      74 В 48 Демченко, Н. М. Тенденції розвитку освіти другої половини ХІХ століття в педагогічних концепціях слов’янознавців Лівобережжя / Н. М. Демченко // Наук. зап. Вінниц. держ. пед. ун-ту ім. Михайла Коцюбинського. Серія: Педагогіка і психологія / Вінниц. держ. пед. ун-т ім. Михайла Коцюбинського. – Вінниця, 2012. – Вип. 38. – С. 306–311.

7.      Демченко, Н. М. Теорія та практика освіти в історіографії славістів лівобережжя другої половини ХІХ – початку ХХ ст. [Електронний ресурс] / Н. М. Демченко // Наук. зап. [Ніжин. держ. ун-ту ім. Миколи Гоголя]. Серія : Психолого-педагогічні науки. – 2012. – № 2. – С. 169–172.

8.      Дем’яненко, Н. Парадигмальний вимір історії вищої освіти України (ХІХ – початок ХХІ ст.) [Електронний ресурс] / Н. Дем’яненко // Педагогічні науки. – 2015. – Вип. 63. – С. 96–107.

9.      Ковальов, А. Становлення національної школи в добу Центральної Ради / А. Ковальов // Вісн. КНУ ім. Тараса Шевченка. Історія. – 2002. – Вип. 63/64. – С. 55–56.

10.  Ковчан, І. Становлення державної середньої жіночої освіти і місті Києві у XIX столітті / І. Ковчан // Українознавство. – 2013. – № 3/4. – С. 147–151.

11.  Купрійчук, В. Становлення національної шкільної освіти як напрям гуманітарної політики в добу української національної революції (1917–1920 рр.) / В. Купрійчук // Зб. наук. пр. Нац. акад. держ. упр. при Президентові України. – 2012. – Вип. 2. – С. 179–188.

12.  74.03(4УКР) М 42 Медвідь, Л. А. Історія національної освіти і педагогічної думки в Україні : навч. посіб. / Л. А. Медвідь. – Київ : Вікар, 2003. – 335 с. – (Вища освіта ХХІ століття).

13.  Миколаєнко, І. Становлення національної системи освіти в Україні за доби Центральної Ради / І. Миколаєнко // Вісн. КНУ ім. Тараса Шевченка. Історія. – 2003. – Вип. 68/70. – С. 33–36.

14.  37 Н 34 Наукові записки Т. VII. Питання історії освіти і школи на Україні / НДІ педагогіки ; відп. ред. М. М. Грищенко. – Київ : Рад. шк., 1958. – 261 с. – (Педагогічна).

15.  74.03(2УКР) Р 64 Розвиток народної освіти і педагогічної думки на Україні : нариси (Х – початку ХХ ст.) / відп. ред. М. Д. Ярмаченко. – Київ ; Львів : Рад. школа, 1991. – 381 с.

16.  74.58 Г 94 Нікітчин, О. Розвиток математичної освіти в Україні (кінець XIX – початок XX ст) / О. Нікітчин // Гуманітар. вісн. ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет ім. Григорія Сковороди». Педагогіка. Психологія. Філософія : зб. наук. пр. / М-во освіти і науки, молоді та спорту України. – Переяслав-Хмельницький, 2013. – Вип. 28., т. 2. – С. 222–227.

17.  74.03(4УКР-4ХМЕ) О-72 Освіта, наука і культура на Поділлі. Т. 11 : Матеріали сьомого круглого столу «Культура, освіта і просвітницький рух на Поділлі. Присвячено 90-річчю Кам’янець-Подільського національного університету» : зб. наук. пр. / голов. ред. П. Т. Тронько. – Кам’янець-Подільський : Оіюм, 2008. – 520 с.

18.  63.3 (4УКР) В 48 Плахотнюк, С. С. Політика українізації освіти в Україні в 20–30-х роках ХХ ст. / С. С. Плахотнюк // Наук. зап. Вінниц. держ. пед. ун-ту ім. Михайла Коцюбинського. Серія: Історія / Вінниц. держ. пед. ун-т ім. Михайла Коцюбинського. – Вінниця, 2001. – Вип. 3. – С. 95–98.

19.  373 П 35 Питання початкової освіти на Україні : матеріали республік. пед. читань / за ред. В. І. Помагайби. – Київ : Рад. шк., 1958. – 164 с. : іл. – (Педагогічні читання).

20.  74.03(4УКР) С 40 Сірополко, С. Історія освіти в Україні : монографія / С. Сірополко. – Київ : Наук. думка, 2001. – 912 с.

21.  Шаравара, Т. О. Освітні реформи в Російській імперії другої половини ХІХ – початку ХХ століття: історіографія [Електронний ресурс] / Т. О. Шаравара // Історична пам’ять. - 2015. - Вип. 32. - С. 128-145.

22.  Шевчук, Г. До історії освіти в Наддніпрянській Україні у ХІХ – на початку ХХ століття [Електронний ресурс] / Г. Шевчук // Вісн. Львів. ун-ту. Серія : Педагогічна. – 2011. – Вип. 27. – С. 228–237.

23.  72 А 43 Щербань, В. І. Земська реформа в розвитку народної освіти в Україні (друга половина ХІХ ст.) / В. І. Щербань // Актуальні проблеми сучасної науки та наукових досліджень : зб. наук. пр. / голов. ред. Р. С. Гуревич. – Вінниця, 2013. – Вип. 1. – С. 260–262.

 

 

 

Розділ: Історія

Код: 5968  Вирощування кизилу.  Вгору  

Вирощування кизилу

1. Волкова, Н. П. Кизиловий сад / Н. П. Волкова // Сад, виноград і вино України. – 2012. – № 3/4. – С. 24–25.

2. Золотарева, И. Кизил – и неприхотлив, и полезен / И. Золотарева // Овощеводство. –2018. – № 1. – С. 60–62.

3. Інтенсивне розмноження саджанців кизилу // Агросвіт України. – 2012. – № 6. – С. 7–9.

4. Кудрявцев, М. Особенности и свойства кизила / М. Кудрявцев // Наша дача. – 2012. – № 21. – С. 37.

5. Магомедшерифов, Р. Кизил – золотое дерево / Р. Магомедшерифов // Наша дача. – 2012. – № 6. – С. 41.

6. Малахова, Т. Кизил у вашому саду / Т. Малахова // Агросвіт України. – 2012. – № 5. – С. 14–15.

7. Меженский, В. Таинственный кизил / В. Меженский // Огородник. – 2016. – № 10. – С. 18–20.

8. Надточій, І. П. Сад лікує. Кизил / І. П. Надточій // Дім, сад, город. – 2014. – № 10. – С. 16–17.

9. Постоленко, Є. П. Сорти кизилу для заморожування / Є. П. Постоленко // Овощи и фрукты. – 2018. – № 3. – С. 86–89.

10. Постоленко. Є. П. Уміст компонентів хімічного складу плодів кизилу (Cornus mas. L.) залежно від особливостей сорту та погодних умов / Є. П. Постоленко // Вісн. аграр. науки. – 2017. – № 5. – С. 23–27.

11. Постоленко, Є. Сортимент кизилу / Євгеній Постоленко // Садівництво по-українськи. – 2017. – № 6. – С. 42–44.

12. Простенко, В. Закладка кизилового сада / В. Простенко // Наша дача. – 2011. – № 23. – С. 52–53.

Розділ: Сільське господарство

Код: 5967  Вирощування спаржі.  Вгору  

Вирощування спаржі

1. Івченко, Т. Поради фермерам щодо вирощування спаржі / Т. Івченко // Пропозиція. – 2017. – № 10. – С. 108–110.

2. Выращиваем рассаду спаржи // Наша дача. – 2012. – № 5. – С. 12.

3. Ивченко, Т. Как выращивание спаржи может сделать ваш бизнес прибыльнее / Т. Ивченко // Овощеводство. – 2013. – № 11. – С. 42–44.

4. Ивченко, Т. Спаржа – работа над ошибками / Т. Ивченко // Овощи и фрукты. – 2018. – № 3. – С. 44–47.

5. Малиновский, Б. Нишевая культура для ресторанного бизнеса / Б. Малиновский // Овощеводство. – 2016. – № 7/8. – С. 58–61.

6. Ревякин, В. Спаржа: выращивание, применение / В. Ревякин // Наша дача. – 2013. – № 17. – С. 22–23.

7. Самойленко, І. «Вітамінні олівці», або Культура навиворіт : як заробити 400 тисяч гривень з 1 гектара / І. Самойленко // Зерно. – 2017. – № 12. – С. 40–44.

8. Сердюк, О. Белое золото Нидерландов / О. Сердюк // Овощи и фрукты. – 2013. – № 11. – С. 38–43.

9. Слободяник, Г.Я. Технология выращивания спаржи / Г. Я. Слободяник, В. И. Войцеховский // Овощи и фрукты. – 2012. – № 11. – С. 30–35.

10. Слободяник, Г. Прибутковий «холодок» Asparagus : технологія вирощування спаржі / Г. Слободяник // Зерно. – 2017. – № 12. – С. 46–54.

11. Хромов, Н. В. Царская пища – спаржа / Н. В. Хромов // Овощи и фрукты. – 2013. – № 10. – С. 40–44.

Розділ: Сільське господарство

Код: 5966  Доброго дня! Мене цікавлять книги по видам менеджменту. Якщо у Вас щось є, повідомте мене будь ласка. Дякую. Чекаю.  Вгору  

Менеджмент в різних галузях наук

1. 65.9(4УКР)26 А 46 Александров, А. Банковский менеджмент частного крупного капитала. Теория и практика Private Banking / Алексей Александров. – 2-ге изд., доп. – Днепропетровск : Баланс Бизнес Букс, 2016. – 320 с.

2. 65.050.214 А 72 Антикризовий менеджмент: навч. посіб. для студ. ВНЗ / Л. І. Скібіцька [та ін.] ; Нац. авіац. ун-т. – Київ : ЦУЛ, 2014. – 584 с.

3. 65.9(4УКР)42 Б 20 Балабанова, Л. В. Рекламний менеджмент : підруч. для студентів ВНЗ / Л. В. Балабанова, Л. О. Юзик ; Донец. нац. ун-т економіки і торгівлі ім. М. Туган-Барановського, Ін-т економіки і управління. – Київ : ЦУЛ, 2013. – 392 с.

4. 65.9(4УКР)26 Б 68 Благун, І. Г. Бюджетний менеджмент : навч. посіб. / І. Г. Благун, Р. М. Воронко, М. Л. Бучкович. – Львів : Магнолія 2006, 2015. – 224 с.

5. 65.28 Б 72 Бобровський, А. Л. Екологічний менеджмент: підруч. для студ. ВНЗ / Анатолій Л. Бобровський. – Суми : Університетська книга, 2015. –586 с.

6. 65.050.214 В 52 Виробничий менеджмент: підруч. для студентів ВНЗ / Чернігів. нац. технол. ун-т ; за заг. ред. М. П. Бутка. – Київ : ЦУЛ, 2015. – 424 с.

7. 88.59 Д 67 Донченко, О. А. Архетиповий менеджмент : монографія / О. А. Донченко ; Ін-т соц. та політ. психології НАПН України. –Київ. ; Кіровоград : Імекс-ЛТД, 2012. – 264 с.

8. 336 З-17 Зайцев, О. В. Податковий менеджмент : підручник / О. В. Зайцев ; Сумський держ. ун-т. – Київ : Ліра–К, 2017. – 308 с.

9. 65.050.214 І-44 Ілляшенко, С. М. Інноваційний менеджмент : підруч. для студентів ВНЗ / С. М. Ілляшенко. – Суми : Універ. кн. 2015. – 334 с.

10. 005 І-44 Ілляшенко, С. М. Інноваційний менеджмент : підруч. для студентів ВНЗ / С. М. Ілляшенко. – Суми : Універ. кн. 2017. – 334 с.

11. 65.050.214 І-26 Ігнатьєва, І. А. Стратегічний менеджмент: підруч. для студентів ВНЗ / І. А. Ігнатьєва. – Київ : Каравела, 2016. 480 с.

12. 65.050.214 І-26 Ігнатьєва, І. А. Стратегічний менеджмент : підруч. для студентів ВНЗ / І. А. Ігнатьєва ; Київ. нац. ун-т технологій та дизайну. – Київ : Каравела, 2012. – 480 с.

13. 65.050.214 І-58 Інвестиційний менеджмент : навч. посіб. / Н. В. Ткаленко [та ін.] ; Чернігів. нац. технолог. ун-т. – Київ : Кондор, 2016. – 232 с.

14.  65.050.214 К 20 Капінос, Г. І. Операційний менеджмент: навч. посіб. для студ. ВНЗ / Г. І. Капінос, І. В. Бабій. – Київ : ЦУЛ, 2013. – 352 с.

15.  65.050.214 К 55 Кобилін, А. М. Інформаційний менеджмент : навч. посіб. / А. М. Кобилін, Б. В. Самородов. – Львів : Новий світ–2000, 2014. – 216 с.

16. 65.050.214 К 56 Коваль, З. О. Менеджмент персоналу : навч. посіб. / З. О. Коваль. – Львів : Львів. політехніка, 2014. – 452 с.

17. 65.050.214 К 71 Косач, І. А. Ділове адміністрування: менеджмент організацій та управління змінами : навч. посіб. / І. А. Косач, Л. С. Ладонько, І. В. Калінько ; Чернігів. держ. ін-т економіки і управління. – Київ : Кондор, 2016. – 217 с.

18. 65.9(4УКР)29 К 54 Князь, С. В. Підприємництво та менеджмент : навч. посіб. / С. В. Князь, В. А. Данько, Н. Б. Ярошевич ; Нац. ун-т «Львів. політехніка». – Львів : Львів. політехніка, 2016. – 124 с.

19. 65.26 К 89 Кузнецова, С. А. Фінансовий менеджмент: навч. посіб. для студ. ВНЗ / С. А. Кузнецова. – Київ : ЦУЛ, 2014. – 124 с.

20.  65.050.214 Л 84 Лук’янихін, В. О. Менеджмент персоналу = Management of Staff : навч. посіб. для студ. ВНЗ / В. О. Лук’янихін. – Суми : Універ. кн., 2016. – 592 с.

21. 338 М 50 Менеджмент ресторанного господарства : навч. посіб. / Л. М. Яцун [та ін.] ; Харків. держ. ун-т харчування та торгівлі. – Харків : Світ Книг, 2017. – 486 с.

22. 65.050.214 М 58 Міжнародний менеджмент : навч. посіб. для студ. ВНЗ / Донец. нац. ун-т економіки і торгівлі ім. М. Туган-Барановського ; за ред. О. Б. Чернеги. – 2-ге вид., оновл. і допов. –Львів : Магнолія 2006, 2016. – 544 с.

23. 65.050.214 М 50 Менеджмент: графічна і таблична візуалізація : навч. посіб. / О. Є. Кузьмін [та ін.] ; Нац. ун-т «Львів. політехніка». – 2-ге вид., випр. та допов. – Львів : Львів. політехніка, 2015. – 208 с.

24. 329 М 50 Менеджмент громадських організацій: вибрані питання теорії та практики : навч. посіб. для студ. ВНЗ / за заг. ред.: О. Ф. Балацького, О. М. Теліженка, О. А. Лук'янихіної. – Суми : Універ. кн., 2017. – 366 с.

25. 66.79(4УКР) М 50 Менеджмент громадських організацій: вибрані питання теорії та практики : навч. посіб. для студентів ВНЗ / за заг. ред.: О. Ф. Балацького, О. М. Теліженка, О. А. Лук'янихіної. – Суми : Універ. кн., 2016. – 366 с.

26. 65.43 М 50 Менеджмент ресторанного господарства: навч. посіб. / Л. М. Яцун [та ін.] ; Харків. держ. ун-т харчування та торгівлі. – Харків : Світ Книг, 2016. – 486 с.

27. 005H 86 HR-менеджмент у публічному управлінні : навч. посіб. / О. М. Руденко [та ін.] ; Чернігів. нац. технолог. ун-т. – Київ : Кондор, 2017. – 124 с.

28. 336 М 70 Мицак, О. В. Фінансовий менеджмент : навч. посіб. / О. В. Мицак, І. Р. Чуй. – 2-ге вид., допов. і перероб. – Львів : Магнолія 2006, 2017. – 216 с.

29. 005 М 58 Мізюк, Б. М. Стратегічний менеджмент : навч. посіб. / Б. М. Мізюк, І. І. Тучковська, І. В. Артищук.– Львів : Магнолія 2006, 2017. – 376 с.

30. 65.050.214 М 58 Мізюк, Б. М. Стратегічний менеджмент: навч. посіб. / Б. М. Мізюк, І. І. Тучковська, І. В. Артищук. – Львів : Магнолія 2006, 2013. – 376 с.

31. 65.050.214 О-60 Операційний менеджмент : навч. посіб. для студентів ВНЗ / В. Г. Воронкова [та ін.]. – Львів : Магнолія 2006, 2016. – 438 с.

32. 65.050.214 О-91 Офісний менеджмент : навч. посіб. для студентів ВНЗ / Л. І. Скібіцька [та ін.] ; Нац. авіац. ун-т. – Київ : ЦУЛ, 2014. – 616 с.

33. 65.050.214-91 О 91 Офісний менеджмент. Практикум : навч. посіб. для студентів ВНЗ / Л. І. Скібіцька [та ін.] ; Нац. авіац. ун-т, Ін-т економіки і менеджменту. – Київ : ЦУЛ, 2016. – 360 с.

34. 005 П 24 Пекар, В. О. Різнобарвний менеджмент. Еволюція мислення, лідерства та керування / Валерій Пекар. – 2-ге вид., допов. – Харків : Фоліо, 2017. – 191 с.

35. 336 П 44 Податковий менеджмент : підручник / Львів. держ. фін. акад. ; уклад. Б. П. Ярема [та ін.]. – Львів : Магнолія 2006,2017. – 352 с.

36. 65.9(4УКР)26 П 44 Податковий менеджмент : підручник / Львів. держ. фін. акад. ; уклад. Б. П. Ярема [та ін.]. – Львів : Магнолія 2006, 2016. – 352 с.

37. 65.9(4УКР)26 П 44 Податковий менеджмент : підручник / Львів. держ. фін. акад. ; уклад. Б. П. Ярема [та ін.]. – Львів : Магнолія 2006, 2013. – 352 с.

38. 65.9(4УКР)30 П 44 Подольчак, Н. Ю. Менеджмент управлінських конфліктів у діяльності машинобудівних підприємств: монографія / Н. Ю. Подольчак, Г. Р. Ковальчук. – Львів : Львів. політехніка, 2015. – 192 с.

39. 65.050.214 П 79 Проектний менеджмент: регіональний зріз: навч. посіб. / Чернігів. нац. технолог. ун-т ; за заг. ред. М. П. Бутка. – Київ : ЦУЛ, 2016. – 416 с.

40. 65.050. 65.050.214 Р 25 Ратушняк, О. Г. Операційний менеджмент: навч. посіб. Ч. 1 / О. Г. Ратушняк. – Вінниця : ВНТУ, 2015. – 99 с.

41. 65.050.214 Р 25 Ратушняк, О. Г. Операційний менеджмент: навч. посіб. Ч. 2 / О. Г. Ратушняк. – Вінниця : ВНТУ, 2015. – 128 с.

42. 214 С 17Самокиш, О. В. Креативний менеджмент: навч. посіб. / О. В. Самокиш. – Київ : Кондор, 2016. – 204 с.

43. 336 С 16 Сало, І. В. Фінансовий менеджмент банку : навч. посіб. для студ. ВНЗ / І. В. Сало, О. А. Криклій. – Суми : Універ. кн., 2017. – 314 с.

44. 65.26 С 16 Сало, І. В. Фінансовий менеджмент банку: навч. посіб. для студ. ВНЗ / І. В. Сало, О. А. Криклій. –Суми : Універ. кн., 2015. –314 с.

45. 65.9(4УКР)29 С 22 Сахно, Є. Ю. Менеджмент малих та середніх підприємств: навч. посіб. / Є. Ю. Сахно, С. І. Пономаренко, М. С. Дорош ; Чернігів. держ. ін-т економіки і управління. – Київ : Кондор, 2016. – 342 с.

46. 336 С 65 Сороківська, М. В.Фінансовий менеджмент (математичний інструментарій) : навч. посіб. / М. В. Сороківська, О. І. Юсипович. – Львів : Новий Світ–2000, 2018. – 284 с.

47. 65.050.214 С 77 Старченко, Г. В. Операційний менеджмент : навч. посіб. / Г. В. Старченко, І. В. Калінько, І. А. Косач ; Чернігів. держ. ін-т економіки і управління. – Київ : Кондор, 2015. – 232 с.

48. 65.050.214 С 83 Стратегічний менеджмент: навч. посіб. / Чернігів. нац. технол. ун-т ; за заг. ред. М. П. Бутка. – Київ : ЦУЛ, 2016. – 376 с.

49. 368С 89 Супрун, А. А. Страховий менеджмент : навч. посіб. / А. А. Супрун, Н. В. Супрун ; Київ. нац. екон. ун-т ім. В. Гетьмана, Криворіз. екон. ін-т. – Львів : Магнолія 2006, 2017. – 301 с

50. 65.9(4УКР)27 С 89 Супрун, А. А. Страховий менеджмент: навч. посіб. / А. А. Супрун, Н. В. Супрун ; Київ. нац. екон. ун-т ім. В. Гетьмана, Криворіз. екон. ін-т. – Львів : Магнолія 2006, 2015. – 301 с.

51. 659 Т 31 Тєлєтов, О. С. Рекламний менеджмент : підруч. для студ. ВНЗ / О. С. Тєлєтов. – 3-тє вид., випр. – Суми : Універ. кн., 2017.– 367 с.

 52. 336 Ф 59 Фінансовий менеджмент : практикум : навч. посіб. / Г. М. Азаренкова [та ін.]. – Львів : Новий Світ–2000, 2017. – 306 с.

53. 65.26 Ф 59 Фінансовий менеджмент : навч. посіб. / Нац. ун-т «Львів. політехніка» ; за наук. ред. С. В. Князя. – Львів. політехніка, 2014. – 224 с.

54. 336 Ф 59 Фінансовий менеджмент : підруч. для студ. ВНЗ / Нац. ун-т харч. технологій ; за заг. ред. Т. А. Говорушко. – Львів : Магнолія 2006, 2017. – 344 с.

55. 338 Х 52 Хитра, О. В. Менеджмент продуктивності : навч. посіб. / О. В. Хитра. – Львів : Новий Світ-2000, 2017. – 440 с.

56. 65.9(4УКР)30 Х 65 Хмельнюк, М. Г. Енергетичний менеджмент і аудит = Energy Management and Audit. 1 ч. / М. Г. Хмельнюк, О. Ю. Яковлева, О. В. Остапенко. – Херсон : Грінь Д. С., 2016. – 224 с.

57. 65.050.214 Х 66 Хмурова, В. В. Менеджмент підприємницької діяльності : навч. посіб. для студ. ВНЗ / В. В. Хмурова ; Київ. нац. ун-т технологій та дизайну. – Київ : ЦУЛ, 2013. – 286 с.

58. 65.050.214 Ч-46 Череп, А. В. Інноваційний менеджмент : підручник / А. В. Череп, Т. В. Пуліна, О. Г. Череп. – Київ : Кондор, 2015. – 452 с.

59. 65.40 Ш 20 Шандрівська, О. Є. Логістичний менеджмент. Теоретичні основи: навч.-метод. посіб. / О. Є. Шандрівська, В. В. Кузяк, Н. І. Хтей ; за наук. ред. Є. В. Крикавського ; Нац. ун-т «Львів. політехніка». – Львів : Львів. політехніка, 2014. – 196 с.

60. 65.050.214 Ш 34 Швед, В. В. Міжнародний менеджмент : навч. посіб. / В. В. Швед, В. В. Боковець ; Вінниц. фін.-екон. ун-т. – Вінниця : Вінниц. міськ. друк., 2012. – 228 с.

61. 336 Ш 67 Школьник, І. О. Фінансовий менеджмент : навч. посіб. для студентів ВНЗ / І. О. Школьник, І. М. Боярко, Б. І. Сюркало. – Суми : Універ. кн., 2017. – 301 с.

62. 66.01 Ш 95 Шульга, М. А. Політичний менеджмент: навч. посіб. / М. А. Шульга, О. А. Зубчик. – Київ : Академвидав, 2013. – 160 с.

63. 65.9(4УКР)26 Я 72 Ярема, Б. П. Податковий менеджмент : навч. посіб. / Б. П. Ярема, В. П. Маринець. – Львів : Магнолія 2006, 2013. – 224 с.

 

 

 

 

 

Розділ: Економіка. Управління. Фінанси

Код: 5965  Добрий вечір! Потрібна книга "Загальна теорія зайнятості, процента та грошей" Дж. Кейнса, чи є вона у бібліотеці?  Вгору  

Пропонуємо вам наступні видання:

65.02 М 21 Мальтус, Т. Опыт о законе народонаселения / Т. Мальтус. Общая теория занятости, процента и денег / Дж.М. Кейнс. Частный капитал в СССР / Ю. Ларин ; сост. И. А. Столяров. – Москва : Эконов-Ключ, 1993. – 486 с. – (Антология экономической классики).

65.02(4ВЕЛ)6+65.011.312 К 33 Кейнс, Д. М. Трактат про грошову реформу. Загальна теорія зайнятості, процента та грошей : реферат-дайджест / Д.М. Кейнс. – Київ : АУБ, 1999. – 189 с. – (Вершини економічної  думки).

Розділ: Економіка. Управління. Фінанси

Код: 5964  Доброго дня! Скажіть, будь ласка, які праці по історіографії війни СССР з Афганістаном (1979-1989 рр) є в бібліотеці. Мене цікавлять більш праці, які написані на основі книг 1980-1990 -хх років. Дякую за увагу!  Вгору  

Історіографія війни СРСР в Афганістані (1979–1989)

Шановний користувачу!

У списку наведені книги відсутні в обласній бібліотеці. Ви їх можете замовити через послугу міжбібліотечного абонемента (відділ попереднього замовлення, МБА та видачі літератури, вул. Соборна, 73, І поверх).

1.  91.9:63 А94 Афганська неоголошена війна: вінницький вимір : бібліограф. покажч. / Вінниц. ОУНБ ім. К. А. Тімірязєва ; уклад.: Г. М. Авраменко, О. І. Кізян. – Вінниця : Вінниц. ОУНБ ім. К. А. Тімірязєва, 2004. – 124 с.

2.  Костиря, А. Українська історіографія про воєнно-політичну спецоперацію СРСР в Афганістані 1979–1989 років / А. Костиря // Політ. менеджмент. – 2008. – № 1. – С. 26–39.

3.  ВА720023 Костыря, А. А. Историография, источниковедение, библиография спецоперации СССР в Афганистане (1979–1989 гг.) : монография / А. А. Костыря. – Изд. 2-е доп. и испр. – Донецк : Промінь, 2009. – 600 с. – Є у Національній бібліотеці України ім. В. І. Вернадського.

4.  Островик, Д. А. Організація побуту радянських військ під час воєнно-політичної спецоперації СРСР в Афганістані 1979–1989 рр. (за матеріалами «Военно-медицинского журнала») [Електронний ресурс] / Д. А. Островик // Переяславський літопис. – 2017. – Вип. 12. – С. 128–134.

5. ВА688036 Червонописький, С. В. Історіографія війни в Афганістані (25 груд. 1979 – 15 лют. 1989 рр.) / С. В. Червонописький, А. А. Костиря. – Київ : Медінформ, 2006. – 92 с. – Є у Національній бібліотеці України ім. В. І. Вернадського.

***

6.  68.35 А15 Аблазов, В. И. Афганистан. Четвертая война / В. И. Аблазов. – Киев : Марко Пак, 2002. – 206 с. : фот.

7.  68.35(2)73 Б83 Боровик, А. Г. Афганистан: еще раз про войну / А. Г. Боровик. – Москва : Междунар. отношения, 1990. – 253 с.

8. 68.4 В65 Война в Афганистане. – Москва : Воениздат, 1991. – 367 с.

9. 68.4 Г14 Гай, Д. И. Вторжение : неизвестн. страницы необъявл. войны / Д. И. Гай, В. Н. Снегирев. – Москва : ИКПА, [1990]. – 380 с.

10. 63.3 (4УКР-4ВІН)6 Г65 Гончар, А. Г. Повірка, або «Афганці» Вінниці :в 2 т. : кн. про воїнів-інтернаціоналістів / А. Г. Гончар. – Вінниця : Книга-Вега, 2000 –  .

Т. 1. – 2000. – 416 с.

Т. 2. – 2002. – 504 с.

11. Ковальков, О. Реакція світової спільноти на радянське вторгнення до Афганістану [Електронний ресурс] / О. Ковальков // Наук. зап. [Кіровоград. держ. пед. ун-ту ім. Володимира Винниченка]. Серія : Історичні науки. – 2013. – Вип. 18. – С. 59–67.

12. 63.3(4УКР–4ВІН)6 Г65 Ковч, Ю. П. Афган / Ю.П. Ковч. – Вінниця : Книга-Вега, 2003. – 168 с. : фот.

13. 68.35(2) К66 Корж, Г. П. Афганское досье. Война СССР в Афганистане / Г. П. Корж ; худож. Б. Ф. Бублик. – Харьков : Фолио, 2002. – 559 с. : ил.

14. Костиря, А. Спецоперація СРСР в Афганістані 1979–1989 років: історіософська інтерпретація [Електронний ресурс] / А. Костиря // Політ. менеджмент. – 2010. – № 1. – С. 180–188.

15. 68.4 Л98 Ляховский, А. А. Тайны афганской войны / А. А. Ляховский. – Москва : Планета, 1991. – 270 с. : ил.

16. Сіропол, В. Повсякдення радянських військовослужбовців під час війни в Афганістані 1979–1989-х рр. (за матеріалами усних свідчень та спогадів) [Електронний ресурс] / В. Сіропол, Д. Островик // Переяславський літопис. – 2016. – Вип. 10. – С. 53–60.

17. 63.3(2)6 С77 Стародымов, Н. Боевой дневник Афганской войны / Н. Стародымов. – Москва : Яуза : Эксмо, 2009. – 384 с. : ил.

 

Розділ: Історія

Код: 5963  Здорова людина - здорова нація.  Вгору  

Здорова людина – здорова нація

1.51.20 А 76 Апанасенко, Г. Л. Путь к планете здоровья / Г. Л. Апанасенко. – Киев :Медкнига, 2015. – 152 с. : табл., ил. – (Здоровья Вашему дому).

2.51.23 В 80 Вплив харчування на здоров’я людини : підручник / за ред. М. М. Радька. – Чернівці : Книги-ХХІ, 2006. – 500 с.

3. 87.6Г 34 Геник, С. М. Скарби здоров’я навколо нас / С. М. Геник. – Івано-Франківськ : Нова Зоря, 2002. – 680 с.

4.20.1Г 65 Гончаренко, М. С. Екологіялюдини : навч. посіб. для студ. ВНЗ / М. С. Гончаренко, Ю. Д. Бойчук ; за ред. Н. В. Кочубей. – 2-ге вид., випр. і доп. – Суми : Унів.кн., 2016. – 391 с. : рис., табл.

5. 56.1Г 68 Гордон, Н. Хроническое утомление и двигательная активность / Н. Гордон. – Київ : Олимп. лит., 1999. – 128 с. : ил.

6.28.9Е 62 Ендерс, Д. Внутрішня історія. Кишечник – найцікавіший орган нашого тіла / Д. Ендерс ;іл. Джилл Ендерс. – Харків : Клуб Сімейного Дозвілля, 2015. – 288 с. : портр., іл.

7.51.20М 69 Міхеєнко, О. І. Валеологія: основи індивідуального здоров’я людини : навч. посіб. для студ. ВНЗ / О. І. Міхеєнко. – 2-ге вид., перероб. і доп. –Суми : Унів.кн., 2016. – 448 с.

8.614О-92 Охорона здоров’я вУкраїні : навч. посіб. / підзаг. ред. В. П. Пєткова. – Київ :Скіф, 2017. – 288 с.

9.51.23  П 12 Павлоцька, Л. Ф. Основи фізіології, гігієни харчування та проблеми безпеки харчових продуктів : навч. посіб. для студ. вузів / Л. Ф. Павлоцька, Н. В. Дуденко, Л. Р. Димитрієвич. – Суми : Унів. кн., 2007. – 441 с. : табл

10.51.20я73 П 34 Пістун, І. П. Працездатність та здоров’я людини : навч. посіб. / І. П. Пістун, М. К. Хобзей, Г. В. Сілін. – Львів : Афіша, 2003. – 280 с.

11.51.20 Т 51 Токман, А. А. Психологія способу життя : навч. посіб. Ч. 1 / А. А. Токман, Н. В. Немченко ; МАУП. –Київ : Персонал, 2015. – 344 с.

12.56.14 Ч-83 Чугунов, С. П. Перемагаємо депресію / С. Чугунов. – Тернопіль : навч. кн.-Богдан, 2012. –136 с. – (Живіть сто літ!).

13.51.1(4УКР)59Ю 49Юнак, В. Ю. Наркоманія– дорога в безодню/ В.Ю. Юнак. – Київ : Здоров’я, 2001. – 160 с.

14.74.100.5  Х 25  Хаткіна, М. О. Веселі уроки здоров'я : для розумних хлопчиків та дівчаток / М. О. Хаткіна. – Донецьк : БАО, 2014. – 80 с.

Розділ: Біологія. Медицина

Код: 5962  Доброго дня. Яка є література в бібліотеці про писанки, а конкретно книга Марини Верхової "Писанки Східного Поділля"?. Буду вдячна за відповідь.  Вгору  

Писанки

1. 63.52(4УКР) В36 Верхова, М. Писанки Поділля / М. Верхова. – Львів : Колесо, 2013. – 192 с.

2. 63.52(4УКР) Б61 Білоус, О. Символічна мова писанок, від кам’яної доби до сьогодення / О. Білоус. – Київ : Едельвейс і К, 2012. – 43 с.

3. 85.12 В27 Великодня писанка. – Вінниця : [Консоль, 2010]. – 48 с.

4. 745 В50 Вінтоняк, Г. Г. Ганна Вінтоняк : альбом / Г. Г. Вінтоняк. – Київ : Мистецтво, 1983. – 87 с.

5. 85.12 В58 Влененко, Т. В. Фарбуємо писанки природними барвниками / Т. Влененко, Л. Ктіторова. – Львів : Свічадо, 2015. – 128 с.

6. 85.12 І-19 Іванишин, М. По білому яйці воскові взори : посіб. з писанкарства / М. Іванишин. – Львів : Гердан-Графіка, 2006. – 96 с.

7. 63.52(4УКР) М23 Манько, В. Українська народна писанка / В. Манько. – Львів : Свічадо, 2008. – 47 с.

8. 85.12 М27 Маркович, П. Українські писанки Східної Словаччини / П. Маркович. – Братислава : Словацьке пед. вид-во ; Пряшев : Відділ укр. літ., 1972. – 136 с.

9. 85.123(4УКР) П36 Пише писанки бабуня, пише мама, пишу я : альбом. – Київ : Укр. центр нар. творчості, 1992. – 48 с.

10. 745 П34 Писанки Ірини Вах / ред. В. Манько. – Вид. 2-ге, допов. – Львів : Колесо : Свічадо, 2017. – 112 с.

11. 85.126.9 П44 Подаруй ми писаночку = PresentanEggtoMe : альбом / уклад. М. Бойко, худож. Б. Губаль. – Львів : Каменяр ; [Б. м.] : Гердан-Графіка, 2001. – 94 с.

12. 85.12 С24 Світ у писанках Тараса Городецького/ упоряд. В. Манько. – Львів : Свічадо, 2012. – 128 с.

13. 63.52(4УКР) С24 Світ української писанки / уклад.: С. П. Сітько, Т. Є. Русанова. – Київ : Кондор, 2005. – 96 с.

14. Атаманюк, Ю. Віра Манько: писанка оновлюється / Ю. Атаманюк // Укр. культура. – 2016. – № 1. – С. 14–23.

15. Дьомін, М. Культорологічний погляд на творчість Миколи Писанка / М. Дьомін // Укр. культура. – 2015. – № 7/9. – С. 12–15.

16. Заяць, Н. З. Писанка мальована / Н. З. Заяць // Мистецтво в школі. – 2016. – № 2. – С. 36–38.

17. Пожоджук, Д. Українська патріотична писанка / Д. Пожоджук // Укр. культура. – 2016. – № 3/4. – С. 4–7.

Розділ: Культура. Мистецтво. ЗМІ

Код: 5961  Доброго дня. Допоможіть, будь-ласка, знайти будь-яку літературу про американську співачку українського походження Квітку Цісик. Дякую завчасно.  Вгору  

Квітка Цісик американська співачка українського походження

1. 85.313 Ж 74 Житкевич, А. С. Цісик Квітка Володимирівна / А. С. Житкевич // Розсіяні світами : нариси з життя та творчої діяльності відомих укр. діячів муз. мистецтва на заокеан. берегах Америки. – Тернопіль, 2015. – Т. 1. – С. 208215.

2. 85.313 Ж 74Житкевич, А. С. Як квітла Квітка / А. С. Житкевич // Розсіяні світами : нариси з життя та творчої діяльності відомих укр. діячів муз. мистецтва на заокеан. берегах Америки – Тернопіль, 2015. – Т. 2. – С. 209214: фот.

3. 84.4 М 79 Мордатенко, К. Квітка Цісик: прославень / К. Мордатенко. – Київ : Просвіта, 2010. – 16 с.

4. Адаменко, В. Український всесвіт Квітки Цісик : сценарій муз.-культуролог. вечора для старшокласників / В. Адаменко // Укр. мова й літ. в серед. шк., гімназіях, ліцеях та колегіумах. – 2011. № 3. – С. 9194.

5.Будич, П. Славетні співачки / П. Будич // Укр. слово. – 2013. – 11-17 верес. – С. 14.

6. Голос Америки, душа –України // Укр. слово. – 2015. – 410 берез. – С. 9.

7.Дітчук, В. Незабутня Квітка / В. Дітчук // Дзвін. – 2009. – № 8. – С. 156157.

8. Коломієць, Л. А. Незабутня Квітка Цісик / Л. А. Коломієць // Класному керівнику усе для роботи. – 2017. – № 7. – С. 2428.

9. Кравчук, Р. Квітка, що торкнулась серця та душі українців у всьому світі / Р. Кравчук // Гетьман – 2013. –№ 4/5. – С. 6061.

10. Лахман, Г. «Полонені квітки» / Г. Лахман // Україна. – 2009. – № 2. – С. 7477.

11. Пастернак, Н. Її голос – душа України / Н. Пастернак // Культура і життя. – 2013. – 12 квіт. – С. 5.

12. Самійленко, Л. Квітка Цісик. Вічний голос срібно сивої ностальгії... / Л. Самійленко // Музика – 2017. – № 6. – С. 4546: кольор. фот.

13. У Львові відкрили музей співачки Квітки Цісик // Музеї України. – 2011. – № 2. – С. 29.

14. Цей голос знали мільярди людей : в Українському домі відбувся творчий вечір, присвяч. пам’яті американської співачки українського походження–  Квітки Цісик під назвою «Незабутня Квітка» // Уряд. кур'єр. – 2008. – 1 листоп. – С. 11.

15. Шелест, М. Співала, як янгол / М. Шелест // Укр. муз. газ. – 2009. – Жовт.-Груд. (№ 4). – С. 11.
Розділ: Музика

Код: 5960  Константинов А.В. Парикмахерское дело: Практическое пособие - 1987   Вгору  
У бібліотеці є така книга  : 38.93 К 65 Константинов, А. В. Парикмахерское дело : учеб. для сред. ПТУ / А. В. Константинов. – Изд. 2-е, перераб. и доп. – Москва : Высш. шк., 1987. – 336 с.
Розділ: Не в тему! (offtopics)


Розділи:
Інтернет і телекомунікації [39]
Історія [296]
Бібліотеки. Архіви [342]
Біологія. Медицина [39]
Бухгалтерський облік та аудит [135]
Військове справа. ОБЖ [11]
Вінниччина [197]
Географія. Країнознавство [28]
Держава і право [188]
Екологія [24]
Економіка. Управління. Фінанси [1709]
Електронні бібліотеки, сайти [19]
Етнографія [27]
Кіно. Театр [7]
Комп'ютери і програми [29]
Кулінарія [6]
Культура. Мистецтво. ЗМІ [95]
Літературознавство [190]
Математика. Кібернетика [20]
Мовознавство. Іноземні мови [144]
Музика [22]
Не в тему! (offtopics) [10]
Педагогіка. Освіта. Професії [200]
Політика. міжнародні відносини [54]
Психологія. Психіатрія [55]
Сільське господарство [138]
Словники. Довідники. Енциклопедії [9]
Статистика [6]
Тексти книжок [44]
Техніка. Виробництво. Стандарти [60]
Туризм [12]
Фізика. Астрономія [8]
Філософія. Соціологія. Релігія [67]
Физкультура и спорт [11]
Хімія [8]

Rambler's Top100    
Copyright © ОУНБ ім. К.А.Тімірязєва 1998-2021
Дизайн:Березюк Сергій
Програмування:Мачушенко Дмитро
Всі матеріали на цьому сайті розміщені на умовах ліцензії Creative Commons Attribution 4.0 International, якщо не зазначене інше