ОУНБ ім. К.А. Тімірязєва
  
Наша адреса:
Україна, м. Вінниця,
21100, Соборна, 73
Тел. (0432) 56-27-92
Факс (0432) 67-03-41
 

E-Mail: inform@library.vn.ua

Ми працюємо:

Понеділок - четвер з 10.00 до 19.00,
Субота та неділя з 10.00 до 18.00
П'ятниця - вихідний день
Остання середа кожного місяця - санітарний деньBiblioteka Publiczna im. Zygmunta Jana Rumla w Dzielnicy Praga Południe m.st. Warszawy 
Офiцiйне представництво Президента України
Корпорація Інком
Урядовий портал
Урядова телефонна «гаряча лінія»
Офіційний портал Верховної Ради України
Вінницька ОДА
Вінницька обласна Рада - офіційний інтернет-сайт
Вінницька міська рада
Управління культури і мистецтв Вінницької облдержадміністраціїВ сяйві Божої любові

( до Дня хрещення Київської Русі)

Введення християнства в Київській Русі як державної релігії було цілком закономірним явищем і стало переломним моментом у житті народу.

З 988 р. християнство стало державною релігією  Київської Русі. Єдина віра давала підданим держави нове відчуття єдності та спільності. Поступово складалася загальноруська самосвідомість – важливий елемент єдності давньоруської народності. Хрещення Русі перетворило її в рівного партнера середньовічних християнських держав і тим самим посилило зовнішньополітичне становище в тодішньому світі.

Духовне і культурне значення прийняття християнства величезне. На Русь з Болгарії та Візантії прийшли богослужбові книги слов'янською мовою, зросла кількість тих, хто володів слов'янською писемністю і грамотою. Безпосереднім наслідком хрещення Русі став розвиток живопису, іконопису, кам'яного і дерев'яного зодчества, церковної та світської літератури, системи освіти.

Православ'я, залучивши Русь до давньої греко-римської та християнської традиції, стало водночас одним з факторів, що визначили особливості економічної, соціальної, політичної, релігійної, культурної, духовної історії нашої країни серед християнських держав і тим самим посилило зовнішньополітичне становище в тодішньому світі.

З приводу прийняття християнства в Стародавній Русі можна сказати однозначно тільки одне: воно стало новим витком у розвитку суспільних відносин східних слов'ян.

Християнство : сторінки історії

Біблія : Ветхій Завет і Новій Завет Господа нашого Іисуса Хріста. – [М.],[1898]. – [1320] с.

Библия в церкви : толкование Нового Завета на Востоке и Западе. – М. : ББИ, 2011. – 208 с.

Гілл, Дж. Історія християнства / Дж. Гілл. – К. : Темпора, 2010. – 560 с.

Робота Дж. Гілла являє собою поданий у захопливій формі огляд історії християнства з її натхненними, вражаючими, жорстокими, трагічними, комічними й навіть виразно ексцентричними поворотами.

Автор простежує, як нелегальна секта з периферії Римської імперії, яка спочатку складалася з купки селян, стала релігією імператорів, королів і президентів та поширилася по всій планеті. Читач дізнається про утвердження християнства у різних куточках земної кулі, його вплив на культури інших народів та пристосування до цих культур.

Оргиш, В. Истоки христианства : культурно-исторический генезис / В. Оргиш. – Минск : Навука і Тэхніка, 1991. – 279 с.

Санніков, С. Популярна історія християнства : двадцять століть у дорозі / С. Санніков. – К. : Самміт-Книга, 2012. – 480 с.

Кучер, О. Христианство : история и современность / О. Кучер. – Ростов-на Дону : Феникс ; Х. : Торгинг, 2007. – 320 с.

Крупин, В. Святая Земля : там, где прошли стопы Его / В. Крупин. – М. : Вече, 2009. – 288 с. – (Православие. Традиции. Люди).

Иисус Христос в документах истории / сост., ст. и коммент. Б. Деревенского. – Спб.: Алетейя, 2001. – 274 с. – (Античное христианство. Источники).

Религии мира : православие / авт.-сост. Ю. Иванов. – Мн. : Кн. Дом, 2006. – 384 с. – (Религии мира).

Іларіон (Алфеск) Таїнство віри : вступ до православного богослов’я / Архієпіскоп Іларіон. – К. : Адеф- Україна, 2009. – 336 с. – (Золотий фонд христианства).

Праця архієпископа Іларіона є широко відомим вступом до християнського віровчення, традиції, молитви та богослужіння. Вона вражає своєю глибиною і водночас звернена до пересічного читача, навіть того, що не вірує, і вводить його в осередок православного життя. Що дає людині віра? Хто такий Бог і як розуміє Його православна церква? Як Бог може бути водночас єдиним і троїчним? Яким є православне вчення про людину? У чому значення особистості, вчення і відкупительного подвигу Ісуса Христа? Для чого потрібні церква й таїнства? У чому сенс смерті і що очікує людину за гробом? На ці та багато інших питань дає відповіді ця книжка.

Непознаный мир веры. – М. : Изд-во Сретенского монастиря, 2003. – 351 с.

Осипов, А. Православное понимание смысла жизни / А. Осипов. – К. : Изд-во им. святителя Льва, папы Римского, 2001. – 239 с.

Цендровский, В. Время быть и время выбирать : чистая риза Христа. Откуда и куда мы идем. И снова бой / В. Цендровский. – К. : Техніка, 2000. – 192 с.

Креховецький, Я. Богослов’я та духовність ікони / Я. Креховецький. – Л. : Свічадо, 2005. – 196 с.

Тернистий шлях до Бога

Асов, А. Мир славянских богов / А. Асов. – М. : Вече, 2002. – 528 с. – (Тайны Земли Русской).

Носовский, Г. Царь Славян / Г. Носовский, А. Фоменко. – СПб. : Нева, 2004. – 640 с.

Власто, А. Запровадження християнства у славян : вступ до середньовічної історії слов’янства / А. Власто ; пер. з анг. Р. Ткачук, Ю. Терех. – К. : Юніверс, 2004. – 496 с.

У творі видатного британського славіста Алексіса Власто проаналізовано ранню історію слов'янських народів з точки зору поступового формування християнських держав. Особливу увагу автор приділяє політичному та культурному протистоянню між Сходом і Заходом у боротьбі за прихильність окремих слов'янських народів, а також рівневі культурного обміну в межах слов’янського світу, пов’язаного із застосуванням церковнослов’янської мови.

 

Принятие християнства народами Центральной и Юго-Восточной Европы и крещение Руси / отв. ред. Г. Литаврин. – М. : Наука, 1988. – 272 с.

Ларионов, В. От царской Скифии к Святой Руси / В. Ларионов. – М. : Яуза, Эксмо, 2005. – 640 с.

Бычков, А. Новый взгляд на историю государства Киевская Русь / А. Бычков. – М. : Астрель, 2009. -444 с.

Мойсеєнко, В. Шлях до нової віри. Хрещення Русі : міфи й реальність /

В. Мойсеєнко // Сила м’якого знака, або Повернення Руської правди / за заг. ред. Л. Івшиної. – К., 2012. – С. 132-144.

Фроянов, И. Загадка крещения Руси / И. Фроянов. – М : Алгоритм, 2007. – 333 с.

Иоанн (Курмояров) Крещение Руси / диякон Иоанн. – К. : Книгоноша, 2013. – 336 с.

Табов, Й. Когда хрестилась Киевская Русь? / Й. Табов. – СПб. : Нева ; М. : ОЛМА-ПРЕСС Образование, 2003. – 416 с.

Акимович, Є. Хаган Аскольд / Є. Акимович // Українська культура в історичному вимірі : (ІХ-ХVІІ ст.) / Є. Акимович. – О., 2009. – С. 32-34.

Брайчевський, М. Літопис Аскольда / М. Брайчевський. – К. : Укр. Центр духовної культури, 2001. – 132 с.

Ричка, В. Княгиня Ольга / В. Ричка. – К. : Альтернатива, 2004. – 336 с.

Шахматов, А. Корсунская легенда о крещении Владимира / А. Шахматов. – М. : Кн. дом «ЛИБРОКОМ», 2011. – 128 с.

Босович, В. Володимир, син Святослава / В. Босович. – К. : Рад. письм., 1989. – 383 с.

Моця, О. Київська Русь : від язичництва до християнства / О. Моця. – К. : Глобус, 1996. – 218 с.

Відейко, М. Україна : від Русі до Святої Русі / М. Відейко. – К. : Кріон, 2010. – 256 с.

Книга “Україна: Від Русі до Святої Русі”, яка охоплює період з середини ІХ до початку ХІ ст. продовжує розповіді про сторінки минулого нашого краю, початок яким поклали видання “Україна: Від Трипілля до Антів” та “Від Антів до Русі”.

Півтори сотні років знадобилося для того, аби Русь пройшла тернистий шлях до Святої Русі. Та історія давно оповита легендами, і у рядках літописів, билин та саг, археологічних знахідках сучасні історики намагаються віднайти відгомін реальних подій.

Православ’я : український вимір : навч. посіб. / под. ред. П. Саух. – К. : Кондор, 2004. – 384 с.

Крисаченко, В. Християнство на теренах України І-ХІ ст. / В. Крисаченко. – К. : Наук. думка, 2000. – 486 с.

Дулуман, Е. Введение християнства на Руси : легенды, события, факты / Е. Дулуман, А. Глушак. – Симферополь : Таврия, 1988. – 184 с.

Духопельников, В. Крещение Руси / В.Духопельников. – Х. : Фолио, 2009. – 122 с. – (Знаменитые события истории Украины).

988 год стал знаменательным в истории Руси. В этом году великий князь Владимир Святославич крестил киевлян. Он положил начало дальнейшему и всеобъемлющему процессу христианизации всех русских земель. С принятием христианства также связано появление славянского письма, богослужебных христианских книг, рождение системы образования; начинает развиваться архитектура, иконопись, литература и духовная музыка, то есть происходит становление традиционной культуры Руси. С этого времени Киевская Русь как равноправный партнер входит в число христианских государств.

Трофимов, А. Святые жены Руси / А. Трофимов. – М., 1994. – 229 с.

Маринович, М. Українська ідея і християнство або коли гарцюють кольорові коні апокаліпсису / М. Маринович. – К. : Дух і літера, 2003. – 544 с.

Світло духовності і культури

Рыбаков, Б. Из истории культуры древней Руси 6 исследования и заметки / Б. Рыбаков. – М. : Изд-во Моск. ун-та, 1984. – 340 с.

Горський, В. Любомудріє Давньої Русі / В. Горський Біля джерел : нариси з історії філософської культури Укаїни / В. Горський. – К., 2006. –

С. 67-136.

Давньоруське любомудріє : тексти і контексти / упоряд. О. Вдовина,

Ю. Завгородній. – К. : Вид. дім «КМ Акаддемія», 2006. – 398 с.

Давньоруськеі любомудри / В. Горський та інш. – К. : Вид. дім «КМ Акаддемія», 2004. – 304 с.

Замалеев, А. Мыслители Киевской Руси / А. Замалеев, В. Зоц. – К. : Вища шк., 1981. – 158 с.

Кагамлик, С. Світло духовності і культури : з історії Києво-Печерської лаври ХVІІ-ХVІІІ ст. / С. Кагамлик. – К. : Наш час, 2008. – 327 с. – (Невідома Україна).

Побутує твердження, що найбільший розквіт Печерського монастиря і формування його впливовості на суспільство припадає на час Київської Русі. Проте авторка книги «Світло духовності і культури» намагається сповна ознайомити читача із маловідомим періодом історії Лаври, що має назву «Золотий вік» і припадає він на XVII-XVIII століття. А саме в цей час Києво-Печерська лавра набула найбільшого духовного авторитету і найвищого розвитку культурно-просвітницької діяльності.

У такому розвиткові Печерського монастиря С. Кагамлик віднаходить унікальність української святині. Силами її церковної еліти, передусім вихованців Києво-Могилянської академії, які пройшли лаврську чернечу школу, у ній творився особливий внутрішній світ, силу і глибину впливів якого на тогочасне суспільство важко переоцінити. І, як стверджує автор книги, завдяки церковній діяльній еліті світло духовності й ідейні, культурні впливи ширилися й на інші православні народи.

Доусин, К. Религия и культура / К. Доусин ; пер. с англ. К. Кожурина. – СПб. : Алетейя, 2000. – 281 с. – (Миф, релігія, культура).

Данная книга представляет собой курс джиффордских лекций, прочитанных в Эдинбургском университете в 1947 г., и посвящена проблеме взаимоотношений между религией и культурой в истории. Ключевая мысль всего произведения состоит в том, что религия является динамическим элементом в культуре и что важнейшие культурные изменения обязаны своим происхождением именно религии.

Філософія

Целік, Т. Особистісне начало у філософській культурі Київської Русі / Т. Целік. – К. : ПАРАПАН, 2005. – 310 с.

Горский, В. Философские идеи в культуре Киевской Руси ХІ-начала ХІІ в. / В. Горский. – К. : Наук. думка, 1988. – 212 с.

Олексюк, В. Християнська основа української філософії : (вибрані твори) / В. Олексюк. – К. :Соборна Україна, 1996. – 236 с. – (Мислителі української діаспори).

Філософська думка періоду Київської Русі (Х-ХІІІ ст.) // Історія філософії на Україні : в 3 т. Т. 1 : Філософія доби феодалізму / голов. ред.

В. Шинкарук. – К., 1987. – С. 55-117.

Література

Бернштей, С. Константин-философ и Мефодий : начальные главы из истории славянской письменности / С. Бернштейн. – М. : Изд-во Моск.ун-та, 1984. – 167 с.

Брайчевський, М. Походження слов’янської писемності / М. Брайчевський. – К. : Вид. дім «КМ Академія», 2002. – 154 с.

Сперанский, М. История древней русской литературы / М. Сперанский. – СПб. : Лань, 2002. – 544 с. – (Мир культуры, истории и философии).

Давыдова, Н. Евангелие и древнерусская литература / Н. Давыдова. – М. : Мирос, 1992. – 256 с.

Мирзоев, В. Былины и летописи : памятники русской исторической мысли / В. Мирзоев. – М. : Мысль, 1978. – 254 с.

Демин, В. Русь летописная / В. Демин. – М. : Вече, 2002. – 448 с. – (Тайны Земли русской).

Слово Древней Руси / сост. вступ. ст. О. Гладковой. – М. : Панорама, 2000. – 496 с. – (Библиотека славянской литературы).

Образ Христа в українській культурі / В. Горський та інш. – К. : Вид. дім «КМ Академія», 2001. – 200 с.

Києво-Печерський патерик / пер. з церковносл. М. Кашуба, Н. Пікулик. – Л. : Свічадо, 2001. – 192 с.

Путилов, Б. Древняя Русь в лицах : боги, герои, люди / Б. Путилов. – СПб. : Азбука, 2000. – 368 с.

Сліпушко, О. Софія київська. Українська література середньовіччя : доба Київської Русі (Х-ХІІІ ст.) / О. Сліпушко. – К. : Аконіт, 2002. – 399 с.

Книга Оксани Сліпушко – одне з перших видань в українському літературознавстві, присвячена виключно добі українського літературного Середньовіччя. Це цікава науково-популярна розповідь про літературу, витворену протягом трьох віків у Києві, зокрема у таких осередках книжників, як Софійський собор, Києво-Печерський і Видубицький монастирі.

Куземська, Г. Дорога додому : православна читанка / Г. Куземська. – К. : Фенікс, 2003. – 200 с.

– Мистецтво

Угринович, Д. Искусство и религия : (теоретический очерк) /Д. Угринович,. – М. : Политиздат, 1982. – 286 с.

Марголіна, І. Київська обитель святого Кирила / І. Марголіна, В. Ульяновський. – К. : Либідь, 2005. – 352 с.

Мензатюк, З. Наші церкви : історія, дива, легенди / З. Мензатюк. – К. : Соняшник, 2002. – 120 с.

Нікітенко, Н. Собор святої Софії в Києві / Н. Нікітенко. – К. : Техніка, 2008. – 232 с.

Православные иконы / сост. В. Сингаевский. – М. : АСТ ; СПб. : Полигон, 2006. – 319 с.

Кураев, А. Кино : пере загрузка богословием / диакон А. Кураев. –М. :

Фома, 2004. – 78 с.


Віртуальні виставки:

З минулого в майбутнє (з історії української архітектури)

Петро Конашевич-Сагайдачний – непереможний гетьман

Яскрава сторінка української музики. К. Стеценко

Cinema is the art of imagination

Medical reference books for women

Philosophy

The Treasures of Poetry

The USA: Long Way to Independence

Without Meat It Can Be Tasty, Healthy and Sweet!

«Бібліотека – територія сімейного читання»

«Планета Україна» Олександра Гордієвича

Євген Гуцало - письменник-сподвижник

Європейська освіта – це реально

Європейський інтер’єр: від проекту до реалізації

І звичаї, і мова, і давнина свята... (з історії культури народів слов'янських країн)

Іван Волошенюк – майстер художнього слова і публіцистики (2013р.)

Іван Дзюба – талант і доля

Інвестиційна привабливість аграрного виробництва

ІННОВАЦІЙНА ЕКОНОМІКА: СВІТОВИЙ ДОСВІД ТА УКРАЇНА

Інформаційна безпека в глобальному світі

Інформаційний простір України

Іполит Чеславович Зборовський – патріот і подвижник

Історії торкнутися рукою (мовою книг і документів про голодомор)

Історія і час: в пошуках втраченого

Історія та функції Книжкової палати України імені Івана Федорова

Історія української мови

Авторське право в електронному середовищі

Авторське право: національні та міжнародні стандарти (2013)

Авторське право: цивільно-правовий захист та охорона

Агроекологія: концептуальні складові розвитку

АПК: ПРІОРИТЕТНІ НАПРЯМИ РОЗВИТКУ

Афганістан: миттєвості війни

Бібліокруїз Європою

Біль Чорнобиля з роками не зникає

Біля джерел книгодрукування

Безсмертя подвигу Абрама Мойсейовича Зіндельса

Безсмертя подвигу Василя Никифоровича Баранюка

Бунт на кораблі, або Хай живе фемінізм!?

В його поезії - любов до нас, до України...

В сяйві Божої любові

В цілім світі найрідніша

Від Героїв Крут до Героїв Небесної Сотні

Від декларації – до незалежності

Відвага та мужність

Відлуння далеких літ Тульчина (до 400-річчя від дня заснування міста)

Відчаєм зірваний голос. До 70-річчя з дня народження В. Висоцького

Вінниччина – край партизанської слави

Вінниччина: природа, екологія, людина

Віртуальна виставка "Британія без туманів"

Віртуальна виставка «Фондовий ринок України: тенденції розвитку»

Віртуальна виставка Малий бізнес – сходинка до великого успіху

Віртуальна виставка: «Цивільне право в системі права України»

Віртуальний колаж «Героям Небесної Сотні присвячується…»

Віртуальний колаж «Незримі охоронці України»

Віртуальний перегляд «Славу козацьку несем крізь віки»

Василь Стус

Василь Стус – людина, поет, легенда

Великі книги

Великодня кулінарія

Верховенство Конституції у правовій системі держави

Весна перемоги

Визволитель трьох столиць, або Доля генерала

Витоки баховського мистецтва

Власні імена, або Як обрати ім’я

Герой Поділля - Опанас Гнатович Свинар

Григорій Якович Усатий

Гроно нескорених (цензурна історія української літератури ХVIII-XX ст.)

Данило Апостол - політичний довгожитель

Декларацію про державний суверенітет України

Державна мова: правовий статус

Децентралізація в Україні: нові можливості територіальних громад та участі громадян

Децентралізація влади – шлях до народовладдя

Децентралізація: зміни заради майбутнього

ДЛЯ ДОМУ, ДЛЯ ДУШІ, ДЛЯ ДОЗВІЛЛЯ

Дмитро Шостакович: Велич музики і долі

Довкілля і соціум: гармонізація відносин

Душа народу

Екологія довкілля: економіко-правовий аспект

Екологія – Право – Людина (2013)

Енергозбереження - державний пріоритет України

Зінаїда Тулуб: тернії творчого духу

Заарештована книга

Закони екології – закони людства

Законодавчий простір охорони навколишнього середовища

Здоров’я від Авіценни

Зоряна траса: до 50- річчя польоту першої людини в космос

Карбівничий козацької слави

Климент Аркадійович Тімірязєв – вчений зі світовим ім’ям

Книги – лауреати

Книги – лауреати: Твори письменників-земляків, відзначені літературними преміями

Козацтво: лицарський орден України

Коли говорять портрети. З циклу «Подорож за жанрами мистецтва»

Колокола собора чувств

Консалтинговий бізнес: основи професіоналізму

Конституція України – фундамент державності та прав людини.

КОНСТИТУЦІЯ УКРАЇНИ: ІЗ ГЛИБИНИ ВІКІВ ДО СЬОГОДЕННЯ

Корпоративна культура «як формула успіху» організації

Корупція: борітесь – поборете!

Краєзнавчі ресурси на веб-сайті Вінницької ОУНБ ім. К.А. Тімірязєва

Крок за кроком

Культура читання в епоху цифрових комунікацій

Культурна політика в Україні: історія і сучасність

КУХНЯ УКРАЇНСЬКОГО КОЗАЦТВА

Лідерство - фактор економічного розвитку

Місцева демократія – орієнтири на європейські стандарти

Мандрівка світом: країни та народи

Менеджмент: сучасні концепції розвитку

Микола Рябий – нащадок козацького роду

Мовою слова про козацьку славу

На Україну повернусь…: життя і творчість Івана Багряного

Набридло читати? СЛУХАЙ!

Над світом українська вишивка цвіте...

Натхненної музики творець. До 130-річчя від дня народження М. Леонтовича

Наука перемагати (2013)

Наукова періодика України

Наша сила в нашій єдності

Не заклик до помсти, а пам’яті дзвін

Незалежна Україна – у мріях виплекана, в боротьбі народжена

О.Попов (1859–1905) – винахідник радіо

Основний Закон України в історії державотворення

Охорона довкілля: економічний та правовий аспект

П.І. Чайковський — великий і невідомий

Підбірка самовчителів

Переяславська рада у контені сучасності

Перлини Європейської архітектури

Перша світова війна

Погляд у минуле: до 360-річчя з часу битви війська Богдана Хмельницького під Батогом

Подібне притягує подібне

Подвигу жити у віках

Подорожуємо Польщею: цікаво та пізнавально

Поляки у світовій культурі

ПОСТАТІ СВІТОВОЇ ЕКОНОМІЧНОЇ ДУМКИ

Права і свободи дитини в сучасній правовій державі

Права людини: шлях у сучасність

Правове забезпечення прав і свобод дитини в Україні

ПРО КОЗАЦЬКІ ЧАСИ НА УКРАЇНІ

Про що шумить батьківський ліс

Рідкісні видання творів М.В. Гоголя та літератури про його життя і діяльність у фондах ВОУНБ ім. К.А. Тімірязєва»

Реформа з децентралізації – ключ до успіху України

Світ маркетингових комунікацій

Світ належить тим, хто йому радіє

Світ рівних можливостей для всіх

Село - оберіг держави

Слово, живе джерело натхнення! До Дня української писемності та мови

Сміх наш насущний. Гумор в мистецтві

Старовинне і юне місто Вінниця

Тих днів не змовкне слава (Преса останніх років про партизанський рух на Вінниччині)

Тої слави козацької повік не забудем...

ТОЙ ШЛЯХ ВАЖКИЙ, ТЕРНИСТИЙ...

Торгівля України у дзеркалі світових тенденцій розвитку галузі

Трипільська культура

Трохи сонця у холодній воді. Жінки у мистецтві

Туризм як соціально-економічна категорія в житті суспільства

Туризм: економічний аспект галузі

У СЛОВІ ДРУКОВАНОМУ – СВІТ УЧЕНОГО ( До 70-річчя з дня народження академіка А.О.Бабича)

Україна в світі

Україна Незалежна - віхи становлення

Україна – держава європейська

Україна – незалежна держава Європи і світу

Україна – незалежна, демократична, правова держава(2013)

Україна: інформаційний простір

УКРАЇНА: ВІХИ НЕЗАЛЕЖНОСТІ

Україна: шлях до Європи через Євромайдан

Українська революція 1917-1921 рр. в постатях

Українське козацтво в мистецтві

Українське слово проситься до тебе...

Український вчений із світовим іменем

Український шлях до об’єднаної Європи

Управління персоналом: мистецтво чи наука?

Усна історія: теорія, метод, джерело

Учений космічного виміру

Філософія економіки від античності до наших днів

Філософія просування сайта

Ференц Ліст – філософія життя

Хрещення Русі – духовний стержень нашої культури

Цивілізація: розвиток чи самознищення?

Час відпочинку і оздоровлення. Країнами Європи

Через минуле в майбутнє (до 95 річниці відкриття трамвайного руху у Вінниці)

Читай книги, що стали подією

Чорнобильська катастрофа: дії, результати та уроки

Я народився і жив для добра і любові...

“Земле моя, запашна, барвінкова...” Вінницькій області – 75!

Rambler's Top100    
Copyright © ОУНБ ім. К.А.Тімірязєва 1998-2022
Дизайн:Березюк Сергій
Програмування:Мачушенко Дмитро
Всі матеріали на цьому сайті розміщені на умовах ліцензії Creative Commons Attribution 4.0 International, якщо не зазначене інше