ОУНБ ім. К.А. Тімірязєва
  
Наша адреса:
Україна, м. Вінниця,
21100, Соборна, 73
Тел. (0432) 56-27-92
Факс (0432) 67-03-41
 

E-Mail: inform@library.vn.ua

Ми працюємо:

Понеділок - четвер з 10.00 до 19.00,
Субота та неділя з 10.00 до 18.00
П'ятниця - вихідний день
Остання середа кожного місяця - санітарний деньBiblioteka Publiczna im. Zygmunta Jana Rumla w Dzielnicy Praga Południe m.st. Warszawy 
Офiцiйне представництво Президента України
Корпорація Інком
Урядовий портал
Урядова телефонна «гаряча лінія»
Офіційний портал Верховної Ради України
Вінницька ОДА
Вінницька обласна Рада - офіційний інтернет-сайт
Вінницька міська рада
Управління культури і мистецтв Вінницької облдержадміністраціїУсна історія: теорія, метод, джерело

(каталог виставки)

 

Усна історія в Україні: досвід, перспективи 

Грінченко, Г. Г. Усна історія в пострадянських дослідницьких практиках (на прикладі сучасних Білорусії, Росії, та України) / Г. Г. Грінченко // Укр. іст. журн. – 2012. – № 4. – С. 172–188.

Гуцули у Визвольній боротьбі. Спогади січового стрільця Михайла Горбового / за ред. Р. Коваля. – Київ : Холодний Яр ; Вінниця : Держ. картограф. ф-ка, 2009. – 472 с. : іл. – (Українська воєнна мемуаристика ; т. 4).

З Україною в серці. Збірка публікацій про учасників національно-визвольного руху на Калинівщині у ХХ ст. : 20 річниці незалежності України присвячується / упоряд.: В. В. Бабій, К. І. Васюк. – Вінниця : Кн.-Вега, 2011. – 40 с. : іл. – (Краєзнавча література).

Курковська-Будзан, М. Хто врятує історію: вчені чи краєзнавці? / М. Курковська-Будзан // Роль краєзнавства у соціально-економічному і культурному розвитку регіону : матеріали ІІІ Міжнар. наук.-практ. конф., 10–12 жовт. 2012 р. / Упр. культури і туризму Вінниц. ОДА, Вінниц. обл. універ. наук. б-ка ім. К. А. Тімірязєва, Нац. спілка краєзнавців України, Асоц. б-к Вінниччини. – Вінниця, 2013. – С. 22–24.

Радянська повсякденність у культурній пам’яті суспільства : матеріали ІІІ Всеукр. наук.-теорет. семінару, 7–8 квіт. / Вінниц. держ. пед. ун-т ім. М. Коцюбинського, Ф-т історії, етнології і права ; відп. ред. О. А. Коляструк. – Вінниця : Корзун Д. Ю., 2017. – 356 с.

Радянськість: спроба діагностики крізь призму повсякденності : матеріали наук.-теорет. семінару, 7–8 квіт. 2016 р., м. Вінниця / Вінниц. держ. пед. ун-т ім. М. Коцюбинського, Ін-т історії, етнології і права, НАН України, Ін-т історії України, НАН України, Ін-т мистецтвознавства, фольклористики та етнології ім. М. Т. Рильського, Держ. архів Вінниц. обл. ; відп. ред. О. А. Коляструк. – Вінниця : Нілан-ЛТД, 2017. – 152 с.

Рарицький, О. Усна оповідь: жанр у системі художньо-документального метажанру / О. Рарицький // Мандрівець. – 2015. – № 4. – С. 8–13.

Свіца, В. Творець своєї долі : спогади / В. Свіца. – Вінниця : Данилюк В. Г., 2013. – 222 с.

У спогадах козаків і старшин Армії Української Народної Республіки, повстанців і отаманів розповідається про становлення українського війська, воєнні кампанії Армії УНР і партизанську боротьбу у 19171920-х рр., драматичне завершення збройної боротьби регулярними збройними формаціями УНР. Події відбуваються у Києві, Криму, на території сучасних Вінницької, Дніпропетровської, Запорізької, Івано-Франківської, Київської, Львівської, Рівненської, Тернопільської, Хмельницької та Черкаської областей. Спогади допомагають глибше пізнати історію свого народу. 

«Так творилося українське військо»: 10 спогадів учасників Визвольної війни 1917–1920-х років / ред.-упоряд. Р. М. Коваль. – Вінниця : Держ. картограф. ф-ка, 2008. – 200 с. : фото. – (Українська воєнна мемуаристика ; т. 3).

Тиліщак, В. 1930. У.С.Р.Р. Повстання / В. Тиліщак. – Київ : Смолоскип, 2016. – 208 с. : іл.

Трачук, О. Винним себе не визнав. Спогади про 1937–1940 роки / О. Трачук ; літ. запис, передм. та післямова Б. Буяльського. – Вид. 3-тє, випр. і доп. – Вінниця : [б. и.], 2008. – 175 с.

Фоули, Дж.-М. Усна теорія: підхід до студій у царині усної традиції / Дж.-М. Фоули ; пер. з англ.: О. Бріцина, Г. Довженок // Нар. творчість та етнологія. – 2012. – № 5. – С. 8–12.

Шевчук, Т. Українська усна снотлумачна традиція початку ХХ століття (розвідки та тексти) / Т. Шевчук, Я. Ставицька ; НАН України, Ін-т мистецтвознавства, фольклористики та етнології ім. М. Т. Рильського. – Київ : Дуліби, 2017. – 224 с. : фото.

У книзі вперше публікуються польові записи українських традиційних снотлумачень, що були здійснені протягом 1925–1928 років на території Волинської губернії (у 14 районах сучасної Житомирської та 6 – Хмельницької областей) за «Програмою збирання матеріялів до українського народнього сонника» Катерини Грушевської. Записи здійснювалися з ініціативи Королівського антропологічного інституту Великобританії та Ірландії, частину з них 1925 року було надіслано до Лондона, де вони й зберігаються у рукописній колекції британського антрополога Чарльза Габріеля Селіґмана. У збірнику також вміщені фольклористичні розвідки про особливості функціонування української усної снотлумачної традиції початку XX ст. 

Радянська та пострадянська доба в усній історії 

Благословенні душі, що вміють випромінювати... (Зеновій Красівський і Олена Антонів) / Ін-т українознавства ім. І. Крип’якевича НАН України, Укр. катол. ун-т ; авт. ідеї Є. Сверстюк ; упоряд.: Л. Маринович, Ю. Зайцев. – Львів : Свічадо, 2015. – 960 с. : іл.

Борисенко, В. К. Свіча пам’яті: усна історія про геноцид українців у 1932–1933 роках / В. Борисенко. – Київ : Стилос, 2007. – 288 с. : фото.

На основі матеріалів усної історії розкривається глибина трагедії українського народу під час Голодомору-геноциду у 1932–1933 роках. Усні свідчення неспростовно доводять, що акція геноциду українських селян була чітко спланованою більшовицькою владою Кремля. 

Васильєв, С. «Серед нас були і справжні герої, і негідники...» / С. Васильєв // Військо України. – 2016. – № 9 – С. 46–49.

Волошенюк, І. С. І Крим, і Рим, і мідні труби / І. С. Волошенюк. – Вінниця : Власюк О., 2005. – 272 с.

Гримич, Г. М. Усна історія села Тарасовичі (1940–1950-ті рр.) / Г. Гримич ; за наук. ред. М. Гримич. – Київ : Дуліби, 2013. – 96 с. – (XX століття крізь шпарини пам’яті).

Дорош, М. Н. Зламані колоски : публіцистика, документи / М. Н. Дорош. – Вінниця : ВЕЛЕС, 2003. –128 с.

Жіночі долі : автобіогр. нариси / уклад. : Л. М. Балаканова, Т. С. Ковальчук. – Вінниця : Кн.-Вега, 2008. – 176 с.

Літопис героїв пише молодь : зб. пошук.-дослідн. робіт учнів навч. закл. обл. / Вінниц. обл. центр туризму, спорту, краєзнавства та екскурсій ; упоряд. О. Гладун ; відп. за вип. В. Строкаченко. – Вінниця : Нілан-ЛТД, 2015. – 264 с.

Олещенко, Є. Час і досі не загоїв рану – цей одвічний біль Афганістану : нариси історії / Є. Олещенко, О. Осьмачко. – 2-ге вид., змін. і доп. – Вінниця : Рогальська І. О., 2013. – 376 с.

«Палає пам’яті свіча. Вогонь – не згас» : хрестоматія діалект. текстів очевидців Голодоморів / упоряд. І. В. Гороф’янюк. – Вінниця : Едельвейс і К, 2014. – 148 с.

Польовий, В. Пережите й перебуте : спогади звичайної людини / В. Польовий ; авт. прим. Ю. Брилинський // Дзвін. – 2015. – № 6. – С. 104–115.

Потоцька, М. Терновий вінок завжди зі мною / записав спогад З. Торський // Дзвін. – 2012. – № 8. – С. 95–100. 

Синицький, В. Г. Їх поріднив Афганістан / В. Г. Синицький. – Монастирище : Мрія, 2002. – 75 с. : фото.

Через страхітливі жорна Афганської війни пройшло більше 3 тисяч уродженців Вінниччини – офіцерів, прапорщиків, рядових, вільнонайманих. За останніми даними, ця війна забрала понад 170 життів вінничан. 

Спогади бійців УПА / відп. за вип. В. Хомів. – Львів : Апріорі, 2015. – 132 с.

Сувора правда про 14-й партизанський. Документи радянських і трофейних архівів, факти, публікації, свідчення учасників Немирівського партизанського підпілля та очевидців подій / упоряд. І. Назаренко. – Вид. 3-тє, випр. і доп. – Вінниця : [б. и.], 2015. – 304 с.

1933: «І чого ви ще живі?» / НАН України, Ін-т історії України ; упоряд. Т. Боряк. – Київ : Кліо, 2016. – 720 с.

Український хліб на експорт: 1932–1933 / ред., авт. передм. В. Сергійчук. – Київ : Сергійчук М. І., 2006. – 432 с.

Файзулін, Я. Україна у вогні минулого століття. Постаті. Факти. Версії / Я. Файзулін, В. Гінда. – Харків : Клуб Сімейного Дозвілля, 2015. – 352 с. : іл.

Халюк, Л. М. Усні наративи про переселення 1947 року українців у Польщі: тематична специфіка / Л. М. Халюк // Нар. творчість та етнологія. – 2012. – № 3. – С. 98–107.

Явожно. Спогади в’язнів польського концентраційного табору / упоряд.: Б. Гук, М. Іваник. – Перемишль ; Торонто ; Львів : Львів. політехніка, 2007. – 368 с. : іл., фото. – (Бібліотека Закерзоння. Спогади ; т. 1).

Ястремський, М. М. Під чорним крилом Чорнобиля : фотонарис учасника подій / М. М. Ястремський. – Вінниця : Кн.-Вега, 2002. – 192 с.

Ястремський, М. М. Полинові шляхи вінничанок / М. Ястремський. – Вінниця : Консоль, 2014. – 280 с.

Усе далі в історію йдуть трагічні Чорнобильські події квітня 1986 року. Та в пам’яті народній вони не мають минулого часу. У серці кожного українця «мирний» атом залишив болючий слід і нагадує про себе повсякчас.

Кажуть, у цієї битви не жіноче обличчя. Та своє плече чоловікам підставили і жінки: лікарі, телефоністи, кухарки, представники інших спеціальностей. Про них і йде мова у цій книзі.

Видання – це чергова Книга Пам’яті про вінничанок, які виявили щирий патріотизм, високий професіоналізм, самопожертву в боротьбі з наслідками Чорнобильської катастрофи. Їх подвиг – це приклад молодому поколінню у самовідданому служінню українському народу, своїй Вітчизні. 

Наративи постреволюційного та воєнного сьогодення: суспільні виклики та можливості 

94 дні. Євромайдан очима ТСН / авт. ідеї Т. Пушнова ; голов. ред. А. Чех. – Київ : Основи, 2014. –172 с. : кольор. фото.

АД 242. Історія мужності, братерства і самопожертви / авт. проекту та уклад. І. Штогрін ; фото С. Лойка. – Харків : Клуб Сімейного Дозвілля, 2016. – 352 с. : іл.

Березовець, Т. Анексія: Острів Крим. Хроніки «гібридної війни» / Т. Березовець. – Київ : Брайт Стар Паблішинг, 2015. – 392 с. : іл.

Богдан, И. Мариуполь – 2014 : документ.-хронолог. обзор / И. Богдан. – Мариуполь : КИТ, 2016. – 200 с. : ил.

Вести. Репортер : [сб. ст.] / отв. за вып. С. Крюкова. – Киев : Саммит-Книга, 2014. – Кн. 1. Дневник Евромайдана. Ноябрь – декабрь 2013 г. – 184 с. : фото.

Жолтікова, Г. Пекло луганського аеропорту / Г. Жолтікова // Військо України. – 2016. – № 3. – С. 10–13.

Знедолені? Нездоланні! Історії переселенців / Ін-т демократатії ім. П. Орлика ; ред.-упоряд. І. В. Черниченко. – Житомир : Рута, 2017. – [Кн. 2]. – 167 с. : іл.

Ивлева, В. Мандрівка, или Путешествие фейсбучного червя по Украине : альбом / В. Ивлева. – Киев : Дух і літера, 2014. – 120 с. : ил. – (Встречный взгляд).

Кашпор, О. Війна очима ТСН. 28 історій по той бік камери / О. Кашпор ; голов. ред. А. Чех. – Київ : Основи, [2015]. – 219 с.

Коли грянув грім / під заг. ред. М. Поплавського. – Вінниця : Крила України : Консоль, 2016. – Ч. 2 : Такий народ не перемогти. – 480 с. : іл. – (Станем, браття, в бій кривавий).

Коли грянув грім. / під заг. ред. М. Поплавського. – Вінниця : Крила України : Консоль, 2016. – Ч. 1 : Український прапор – значить мир. – 480 с. : іл. – (Станем, браття, в бій кривавий).

Курков, А. Ми позбулися комплексу меншовартості / А. Курков ; записала Ю. Близнюк // Країна. – 2018. – № 38. – С. 14–16.

Люди «сірої зони» : свідки російської анексії Криму 2014 року / упоряд. та вступ. А. Андрієвська, О. Халімон. – Київ : К.І.С., 2018. – 264 с.

Майдан від першої особи. 45 історій Революції гідності / Укр. ін-т нац. пам’яті ; упоряд.: Т. Ковтунович, Т. Привалко. – Київ : К.І.С., 2015. – 320 с. : іл.

Миронова, В. Люди Донбасса. Жизнь сначала / В. Миронова. – Харьков : Фолио, 2015. – 175 с. : ил.

Эта книга рассказывает о переселенцах с Донбасса. С первых же страниц перед читателем предстают люди, опровергающие расхожие представления о беженцах, или, как их еще называют, «внутренне перемещенных лицах». Они не жалуются, не требуют и не хнычут, они хотят строить новую Украину, ради которой поддерживали майданы в Киеве и Донецке, помогали украинским воинам и пытались образумить людей, поверивших вражеской пропаганде.

Перед нами 31 рассказ о людях позитивных, сильных, сумевших не только добиться самореализации в непростых обстоятельствах, но и стремящихся помогать другим. Ведь и автор книги такая же нетипичная переселенка с Донбасса, которая продолжает заниматься любимым делом в новом городе. 

Наш Крим = Our Crimea = Bizim Qirimimiz : зб. ст. за матеріалами Першої Міжнар. наук. конф. «Крим в історії України». / Ін-т Укр. археографії та джерелознавства ім. М. С. Грушевського НАН України, М-во культури України, Нац. заповідник «Софія Київська» ; голова редкол. Г. В. Папакін ; за ред.: Д. Гордієнка, В. Корнієнка. – Київ ; Кам’янець-Поділ. : Рута, 2015. – Вип. 1. – 264 с.

Нові сторінки історії Донбасу : зб. ст. / Донец. нац. ун-т ім. Василя Стуса ; гол. ред. д-р іст. наук, проф. О. В. Стяжкіна. – Вінниця, 2017. – Кн. 26. – 202 с.

Стражний, О. Майдан. Події – свідчення – менталітет / О. Стражний. – Київ : Дух і літера, 2016. – 360 с.

Усна історія російсько-української війни (2014–2015 роки) / Укр. ін-т нац. пам’яті, Запоріз. нац. ун-т, іст. ф-т, Запоріз. обл. держ. адмін., департамент культури, туризму, національностей та релігій ; за ред. В. Мороко. – Київ : К.І.С., 2015. – Вип. 1. – 176 с. : іл.

Усна історія російсько-української війни (2014–2015 роки) / Укр. ін-т нац. пам’яті [та ін.] ; ред.: Г. Васильчука, В. Мороко. – Київ : К.І.С., 2016. – Вип. 2 : 55-та окрема артилерійська бригада. – 464 с. : іл.

До другого випуску серії увійшли спогади бійців 55-ї окремої бригади Збройних сил України – найбільшого з’єднання, що базується в Запоріжжі. У спогадах, зокрема, розповідається про специфіку участі у війні артилерійських підрозділів. Інтерв’ю доповнені світлинами із зони бойових дій. 

Шила, А. Жінка війни / А. Шила ; літ. ред. О. Сліпушко. – Харків : Фоліо, 2018. – 316 с.

Широкинська операція. Спогади учасників наступу / Полк «Азов» ; упоряд. М. Хомерікі. – Київ ; Маріуполь ; Мена : Домінант : Орієнтир, 2016. – 72 с. : іл. – (Азовські спогади).


Віртуальні виставки:

З минулого в майбутнє (з історії української архітектури)

Петро Конашевич-Сагайдачний – непереможний гетьман

Яскрава сторінка української музики. К. Стеценко

Cinema is the art of imagination

Medical reference books for women

Philosophy

The Treasures of Poetry

The USA: Long Way to Independence

Without Meat It Can Be Tasty, Healthy and Sweet!

«Бібліотека – територія сімейного читання»

«Планета Україна» Олександра Гордієвича

Євген Гуцало - письменник-сподвижник

Європейська освіта – це реально

Європейський інтер’єр: від проекту до реалізації

І звичаї, і мова, і давнина свята... (з історії культури народів слов'янських країн)

Іван Волошенюк – майстер художнього слова і публіцистики (2013р.)

Іван Дзюба – талант і доля

Інвестиційна привабливість аграрного виробництва

ІННОВАЦІЙНА ЕКОНОМІКА: СВІТОВИЙ ДОСВІД ТА УКРАЇНА

Інформаційна безпека в глобальному світі

Інформаційний простір України

Іполит Чеславович Зборовський – патріот і подвижник

Історії торкнутися рукою (мовою книг і документів про голодомор)

Історія і час: в пошуках втраченого

Історія та функції Книжкової палати України імені Івана Федорова

Історія української мови

Авторське право в електронному середовищі

Авторське право: національні та міжнародні стандарти (2013)

Авторське право: цивільно-правовий захист та охорона

Агроекологія: концептуальні складові розвитку

АПК: ПРІОРИТЕТНІ НАПРЯМИ РОЗВИТКУ

Афганістан: миттєвості війни

Бібліокруїз Європою

Біль Чорнобиля з роками не зникає

Біля джерел книгодрукування

Безсмертя подвигу Абрама Мойсейовича Зіндельса

Безсмертя подвигу Василя Никифоровича Баранюка

Бунт на кораблі, або Хай живе фемінізм!?

В його поезії - любов до нас, до України...

В сяйві Божої любові

В цілім світі найрідніша

Від Героїв Крут до Героїв Небесної Сотні

Від декларації – до незалежності

Відвага та мужність

Відлуння далеких літ Тульчина (до 400-річчя від дня заснування міста)

Відчаєм зірваний голос. До 70-річчя з дня народження В. Висоцького

Вінниччина – край партизанської слави

Вінниччина: природа, екологія, людина

Віртуальна виставка "Британія без туманів"

Віртуальна виставка «Фондовий ринок України: тенденції розвитку»

Віртуальна виставка Малий бізнес – сходинка до великого успіху

Віртуальна виставка: «Цивільне право в системі права України»

Віртуальний колаж «Героям Небесної Сотні присвячується…»

Віртуальний колаж «Незримі охоронці України»

Віртуальний перегляд «Славу козацьку несем крізь віки»

Василь Стус

Василь Стус – людина, поет, легенда

Великі книги

Великодня кулінарія

Верховенство Конституції у правовій системі держави

Весна перемоги

Визволитель трьох столиць, або Доля генерала

Витоки баховського мистецтва

Власні імена, або Як обрати ім’я

Герой Поділля - Опанас Гнатович Свинар

Григорій Якович Усатий

Гроно нескорених (цензурна історія української літератури ХVIII-XX ст.)

Данило Апостол - політичний довгожитель

Декларацію про державний суверенітет України

Державна мова: правовий статус

Децентралізація в Україні: нові можливості територіальних громад та участі громадян

Децентралізація влади – шлях до народовладдя

Децентралізація: зміни заради майбутнього

ДЛЯ ДОМУ, ДЛЯ ДУШІ, ДЛЯ ДОЗВІЛЛЯ

Дмитро Шостакович: Велич музики і долі

Довкілля і соціум: гармонізація відносин

Душа народу

Екологія довкілля: економіко-правовий аспект

Екологія – Право – Людина (2013)

Енергозбереження - державний пріоритет України

Зінаїда Тулуб: тернії творчого духу

Заарештована книга

Закони екології – закони людства

Законодавчий простір охорони навколишнього середовища

Здоров’я від Авіценни

Зоряна траса: до 50- річчя польоту першої людини в космос

Карбівничий козацької слави

Климент Аркадійович Тімірязєв – вчений зі світовим ім’ям

Книги – лауреати

Книги – лауреати: Твори письменників-земляків, відзначені літературними преміями

Козацтво: лицарський орден України

Коли говорять портрети. З циклу «Подорож за жанрами мистецтва»

Колокола собора чувств

Консалтинговий бізнес: основи професіоналізму

Конституція України – фундамент державності та прав людини.

КОНСТИТУЦІЯ УКРАЇНИ: ІЗ ГЛИБИНИ ВІКІВ ДО СЬОГОДЕННЯ

Корпоративна культура «як формула успіху» організації

Корупція: борітесь – поборете!

Краєзнавчі ресурси на веб-сайті Вінницької ОУНБ ім. К.А. Тімірязєва

Крок за кроком

Культура читання в епоху цифрових комунікацій

Культурна політика в Україні: історія і сучасність

КУХНЯ УКРАЇНСЬКОГО КОЗАЦТВА

Лідерство - фактор економічного розвитку

Місцева демократія – орієнтири на європейські стандарти

Мандрівка світом: країни та народи

Менеджмент: сучасні концепції розвитку

Микола Рябий – нащадок козацького роду

Мовою слова про козацьку славу

На Україну повернусь…: життя і творчість Івана Багряного

Набридло читати? СЛУХАЙ!

Над світом українська вишивка цвіте...

Натхненної музики творець. До 130-річчя від дня народження М. Леонтовича

Наука перемагати (2013)

Наукова періодика України

Наша сила в нашій єдності

Не заклик до помсти, а пам’яті дзвін

Незалежна Україна – у мріях виплекана, в боротьбі народжена

О.Попов (1859–1905) – винахідник радіо

Основний Закон України в історії державотворення

Охорона довкілля: економічний та правовий аспект

П.І. Чайковський — великий і невідомий

Підбірка самовчителів

Переяславська рада у контені сучасності

Перлини Європейської архітектури

Перша світова війна

Погляд у минуле: до 360-річчя з часу битви війська Богдана Хмельницького під Батогом

Подібне притягує подібне

Подвигу жити у віках

Подорожуємо Польщею: цікаво та пізнавально

Поляки у світовій культурі

ПОСТАТІ СВІТОВОЇ ЕКОНОМІЧНОЇ ДУМКИ

Права і свободи дитини в сучасній правовій державі

Права людини: шлях у сучасність

Правове забезпечення прав і свобод дитини в Україні

ПРО КОЗАЦЬКІ ЧАСИ НА УКРАЇНІ

Про що шумить батьківський ліс

Рідкісні видання творів М.В. Гоголя та літератури про його життя і діяльність у фондах ВОУНБ ім. К.А. Тімірязєва»

Реформа з децентралізації – ключ до успіху України

Світ маркетингових комунікацій

Світ належить тим, хто йому радіє

Світ рівних можливостей для всіх

Село - оберіг держави

Слово, живе джерело натхнення! До Дня української писемності та мови

Сміх наш насущний. Гумор в мистецтві

Старовинне і юне місто Вінниця

Тих днів не змовкне слава (Преса останніх років про партизанський рух на Вінниччині)

Тої слави козацької повік не забудем...

ТОЙ ШЛЯХ ВАЖКИЙ, ТЕРНИСТИЙ...

Торгівля України у дзеркалі світових тенденцій розвитку галузі

Трипільська культура

Трохи сонця у холодній воді. Жінки у мистецтві

Туризм як соціально-економічна категорія в житті суспільства

Туризм: економічний аспект галузі

У СЛОВІ ДРУКОВАНОМУ – СВІТ УЧЕНОГО ( До 70-річчя з дня народження академіка А.О.Бабича)

Україна в світі

Україна Незалежна - віхи становлення

Україна – держава європейська

Україна – незалежна держава Європи і світу

Україна – незалежна, демократична, правова держава(2013)

Україна: інформаційний простір

УКРАЇНА: ВІХИ НЕЗАЛЕЖНОСТІ

Україна: шлях до Європи через Євромайдан

Українська революція 1917-1921 рр. в постатях

Українське козацтво в мистецтві

Українське слово проситься до тебе...

Український вчений із світовим іменем

Український шлях до об’єднаної Європи

Управління персоналом: мистецтво чи наука?

Усна історія: теорія, метод, джерело

Учений космічного виміру

Філософія економіки від античності до наших днів

Філософія просування сайта

Ференц Ліст – філософія життя

Хрещення Русі – духовний стержень нашої культури

Цивілізація: розвиток чи самознищення?

Час відпочинку і оздоровлення. Країнами Європи

Через минуле в майбутнє (до 95 річниці відкриття трамвайного руху у Вінниці)

Читай книги, що стали подією

Чорнобильська катастрофа: дії, результати та уроки

Я народився і жив для добра і любові...

“Земле моя, запашна, барвінкова...” Вінницькій області – 75!

Rambler's Top100    
Copyright © ОУНБ ім. К.А.Тімірязєва 1998-2022
Дизайн:Березюк Сергій
Програмування:Мачушенко Дмитро
Всі матеріали на цьому сайті розміщені на умовах ліцензії Creative Commons Attribution 4.0 International, якщо не зазначене інше