ОУНБ ім. К.А. Тімірязєва
  
Наша адреса:
Україна, м. Вінниця,
21100, Соборна, 73
Тел. (0432) 56-27-92
Факс (0432) 67-03-41
 

E-Mail: inform@library.vn.ua

Ми працюємо:

Понеділок - четвер з 10.00 до 19.00,
Субота та неділя з 10.00 до 18.00
П'ятниця - вихідний день
Остання середа кожного місяця - санітарний деньBiblioteka Publiczna im. Zygmunta Jana Rumla w Dzielnicy Praga Południe m.st. Warszawy 
Офiцiйне представництво Президента України
Корпорація Інком
Урядовий портал
Урядова телефонна «гаряча лінія»
Офіційний портал Верховної Ради України
Вінницька ОДА
Вінницька обласна Рада - офіційний інтернет-сайт
Вінницька міська рада
Управління культури і мистецтв Вінницької облдержадміністраціїПрава людини: шлях у сучасність

 Розділ 1. Права людини як феномен світової культури і цивілізації

 

Природні права – це ті, що належать людині в силу її існування. До них палежать інтелектуальне право, або право вільно мислити, а також усі права особи діяти на користь собі та своєму щастю, які не утискають природних прав

Т. Пейн

Заблоцька, Л. Виникнення та формування міжнародних стандартів у галузі прав людини // Український часопис прав людини. – 1995 .– № 1. – С. 37–42

Історія розвитку прав, свобод та обов’язків людини і громадянина // Колодій, А. М. Права людини і громадянина в Україні: Навч. посіб. / А.М. Колодій, А.Ю. Олійник. – К. : Юрінком Інтер, 2003. – 336 с.

Калініченко, О. Теоретико-правові ідеї захисту прав, свобод та обов'язків людини і громадянина / О. Калініченко // Право України. – 2005. – № 5. – С.21–24

Клименко, О. Еволюція прав людини: на прикладі Лівобережної України у першій половині XIX ст. / О.Клименко // Право України. – 2002. – № 6. – С.140–143

Козулин, С. Об источниках прав человека // Государство и право. – 1994. – № 2. ­– С. 144 – 152

Левина, М.И. Первая российская декларация прав и свобод: мечты и реальности // Государство и право. – 1995. – № 11. – С. 134–143

Магновський, І.  Відображення гарантій прав і свобод людини та громадянина у поглядах М.Драгоманова і М.Ковалевського / І.Магновський // Право України. – 2002. – № 5. – С.137–139

Права людини у додержавну та ренньодержавну добу історії України (спроба порівняння реальності їхнього захисту та прогнозу на майбутнє) // Право України. – 1997. – № 3. – С. 73–77

Прокопов, Д. Є. Права людини і теорія конституціоналізму С. Котляревського: громадсько-політична література / Д.Є. Прокопов // Держава і право. – 2007. – Вип. 14. – С. 56–63

Самбор, М. Ідея прав і свобод людини і громадянина в українській теоретико-правовій думці / Микола Самбор // Підприємництво, господарство і право. – 2004. – № 7. – С. 95–98

Скуратівський, А. Правова культура як чинник дотримання та захисту прав і свобод людини: історія і сучасність / А.Скуратівський // Збірник наукових праць Української Академії державного управління при Президентові України. – 2002. – № 1. – С.415–424

Сутність людини // Бачинін, В. А. Філософія права: Підруч. для студ. юрид. спец. / В.А. Бачинін, М.І. Панов. – К. : Ін Юре, 2002. – С. 285–288

Теоретичні основи прав людини в працях Михайла Драгоманова // Право України . – 1993. – № 1. – С. 33–35

 

Розділ 2. Права людини в незалежній Україні

 

Права людини і основні свободи є правами, що даються кожній людини з народження; їх захист і заохочення є найпершим обов’язком урядів

Ст. 1 Венської декларації і Програми дій

Віденська декларація від 9 жовтня 1993 року http://zakon.rada.gov.ua/

Всеобщая декларация прав человека от 10 декабря 1948 года http://zakon.rada.gov.ua/

Всесвітня декларація про забезпечення виживання, захисту та розвитку дітей від 30 вересня 1990 року http://zakon.rada.gov.ua/ 

Декларация прав ребенка от 20 ноября 1959 года http://zakon.rada.gov.ua/

Декларація глав держав - учасниць Співдружності Незалежних Держав про міжнародні зобов'язання в галузі прав людини та основних свобод від  24 вересня 1993 року http://zakon.rada.gov.ua/ 

Декларація прав національностей України від 1 листопада 1991 року № 1771 http://zakon.rada.gov.ua/

Декларація прав національностей України від 1 листопада 1991 року N 1771-XII http://zakon.rada.gov.ua/ 

Декларація про захист усіх осіб від катування та інших жорстоких, нелюдських або принижуючих гідність видів поводження та покарання  від 9 грудня 1975 року. http://zakon.rada.gov.ua/

Декларація про основні принципи, що стосуються внеску засобів масової інформації у зміцнення миру та міжнародного взаєморозуміння, у розвиток прав людини та у боротьбу проти расизму та апартеіду та підмовництва до війни від 28 листопада 1978 року http://zakon.rada.gov.ua/ 

Декларація про права інвалідів від 9 грудня 1975 року http://zakon.rada.gov.ua/

Декларація про права людини у відношенні до осіб, які не є громадянами країни, в якій вони проживають від 13 грудня 1985 року http://zakon.rada.gov.ua/

Декларація про права осіб, що належать до національних або етнічних, релігійних та мовних меншин від 18 грудня 1992 року http://zakon.rada.gov.ua/

Загальна декларація про геном людини та права людини від 11 листопада 1997 року http://zakon.rada.gov.ua/

Закон України «Про біженців» від 21 червня 2001 року № 2557 http://zakon.rada.gov.ua/

Закон України «Про національні меншини в Україні» від 16 липня 1992 року  № 2494 http://zakon.rada.gov.ua/

Закон України «Про ратифікацію Європейської конвенції про здійснення прав дітей» від 3 серпня 2006 року № 69 http://zakon.rada.gov.ua/ 

Закон України «Про ратифікацію Європейської угоди про осіб, які беруть участь у процесі Європейського суду з прав людини» від 23 червня 2004 року № 1846 http://zakon.rada.gov.ua/

Каїрська декларація про права людини в ісламі від 5 серпня 1990 року http://zakon.rada.gov.ua/

Конвенція про захист прав людини і основоположних свобод від 4 листопада 1950 року http://zakon.rada.gov.ua/

Постанова Пленум Верховного Суду України "Про посилення судового захисту прав і свобод людини і громадянина" від 30 травня 1997 року № 7  http://zakon.rada.gov.ua/ 

Резолюция № 428 (1970) Консультативной ассамблеи Совета Европы
"Относительно Декларации о средствах массовой информации и правах  человека"  от 23 января 1970 года http://zakon.rada.gov.ua/

Антонович, М. Еволюція поняття прав людини / М. Антонович // Право України. – 2005. – № 12. – С.16–20

Бакірова, І.  Зміст конституційного права людини і громадянина на судовий захист / І. Бакірова // Право України. – 2006. – № 12. – С.23–28

Гураленко, Н. А. Судовий прецедент у механізмі захисту прав людини / Н. А. Гураленко // Юриспруденція: теорія і практика. – 2008. – № 9. – С. 8–14

Добрянський, С. Права людини: деякі проблеми загальної теорії / С. Добрянський // Юридична Україна. – 2003. – № 5. – С.35–41

Заворотченко, Т. М.  Поняття і види організаційно–правових гарантій конституційних прав і свобод людини і громадянина / Т.М. Заворотченко // Часопис Київського університету права. – 2006. – № 4. – С. 75–78

Івершенко, Л. Зміст конституційного права людини та громадянина на приватну власність / Л. Івершенко // Підприємництво, господарство і право. – 2007. – № 7. – С. 88–91

Конституційні права, свободи та обов’язки людини і громадянина в Україні // Шляхтун, П. П. Конституційне право України: підручник / П. П. Шляхтун. – К. : Освіта України, 2008. – С. 167–196

Конституційні права, свободи та обов’язки людини і громадянина в Україні // Совгиря, О. В. Конституційне право України: навч. посіб. / О. В. Совгиря, Н. Г. Шукліна. – К. : Юрінком Інтер, 2007. – С. 136–138

Кузьменко, П.  Класифікація конституційних прав і свобод людини  та громадянина за Конституцією України / П. Кузьменко // Підприємництво, господарство і право. – 2003. – № 3. – С. 95–97

Мілова, Т. М. Поняття та зміст конституційного права людини і громадянина на свободу наукової творчості / Т.М. Мілова // Часопис Київського університету права. – 2006. – № 3. – С. 53–58

Поняття громадянських прав і свобод людини в Україні // Право України. – 1999. – № 10. – С. 14–16

Пустовіт, Ж. Поняття соціальних гарантій прав і свобод людини і громадянина в Україні / Ж.Пустовіт // Право України. – 2000. – № 3 . – С. 28–30

Рабінович, П. М. Права людини і громадянина: Навч. посіб. / П.М.Рабінович, М.І.Хавронюк. – К.: Атіка, 2004. – 464 с

Савченко, О.  До визначення поняття обмеження прав і свобод людини та громадянина у діяльності міліції / О. Савченко // Право України. – 2004. – № 8. – С.40–42

Свобода релігії та віросповідання в Україні в контексті дотримання міжнародних стандартів з прав людини та основних свобод: монографія / Уклад. В.М. Яворський. – Х.: Центр правових та політ. досліджень, 2005. – 92 с

Селіванов, А. Публічна влада і громадянин в умовах застосування судової адміністративної юрисдикції (проблеми теорії і практики) / А. Селіванов // Право України. – 2006. – № 9. – С.28–33

Сланов, О. Т. Проблема классификации прав и свобод человека, гражданина, личности: место соматических прав и свобод в системе и в теории права / О. Т. Сланов // Право и политика. – 2008. – № 7 . – С. 1707–1714

Темченко, В. Право у механізмі забезпечення прав і свобод людини / В. Темченко // Підприємництво, господарство і право. – 2005. – № 3. – С. 44–47

Шаповал, В. Загальні характеристики конституційних статусів людини і громадянина в Україні / В. Шаповал, Т. Шаповал // Право України. – 2006. – № 9. – С.47–51 

Розділ 3. Гарантія забезпечення захисту прав і свобод людини в Україні

 

Рівність прав не в тому, що всі ними користуються, а в тому, що вони всім надані

Сенека

Аверьянов, В. Забезпечення прав і свобод людини – пріоритетна орієнтація адміністративної реформи в Україні / В.Аверьянов // Юридический вестник. – 2000. – № 2. – С.68–72

Антонович, М. Україна в міжнародній системі захисту прав людини: Монографія / М. Антонович. – К.: Києво–Могилянська академія, 2000. – 262 с

Бакірова, І. Державно–правовий механізм забезпечення конституційного права людини і громадянина на судовий захист та місце органів юстиції України у здійсненні правосуддя / І. Бакірова // Судоустрій і судочинство в Україні. – 2007. – № 4. – С. 89–99

Бакірова, І. Зміст конституційного права людини і громадянина на судовий захист / І. Бакірова // Право України. – 2006. – № 12. – С.23–28

Баранов, А. А. Права человека и защита персональных данных: монографія / А. А. Баранов, В. М. Брыжко, Ю. К. Базанов. – К.: Гос. комитет связи и информатизации Украины, 2000. – 280 с

Болотіна, Н. Право людини на соціальне забезпечення в Україні: проблема термінів і понять / Н.Болотіна // Право України. – 2000. – № 4. – С.35–39

Бородін, І. Функціональні обов'язки прокуратури у сфері забезпечення прав людини і громадянина: (загальний нагляд, представництво інтересів громадян) / І.Бородін // Право України. – 2000. – № 7. – С. 46–48

Головін, А. Гарантії права людини і громадянина на соціальний захист: деякі питання законодавчого регулювання та здійснення конституційного судочинства / А. Головін // Вісник Конституційного Суду Украіни. – 2008. – № 2. – С. 84–92

Гуренко–Вайцман, М.  Забезпечення основних свобод людини і громадянина: теоретико-правовий аспект / М. Гуренко–Вайцман, О. Юриста // Право України. – 2008. – № 9. – С.160–161

Гусарєв, С. Актуальне дослідження проблематики основних свобод людини і громадянина в Україні: / С. Гусарєв // Право України. – 2008. – № 1. – С.166–167

Давидова, М. Конституціоналізм як гарантія забезпечення прав і свобод людини і громадянина в Україні / М.Давидова // Людина і політика. – 2001. – № 5 . – С. 105–112

Жаровська, І. Міжнародно–правовий і національний рівень забезпечення права на знання прав та обов'язків / І. Жаровська // Підприємництво, господарство і право. – 2007. – № 12. – С. 3–6

Мінюков, А. Теоретичні та історико–правові засади забезпечення органами державної влади прав і свовод людини і громадянина в Україні / А. Мінюков // Право України. – 2007. – № 5. – С.15–19

Назаров, В. В. Механізм забезпечення і захисту прав людини в кримінальному провадженні / В.В. Назаров // Наше право. – 2007. – № 4. –  С. 40–46

Неліп, М. І. Силовий захист прав людини: Питання легітимності в сучасному міжнар. праві: Навч. посіб. / М.І. Неліп, О.О. Мережко. – 2-е вид. – К. : Наук. думка, 1999. – 187 с

Огородник, А. Механізм забезпечення прав і свобод людини та принципи законності в Україні / А. Огородник // Право України. – 2008. – № 6. - С.14-18

Олійник, А. Ю. Конституційно-правовий механізм забезпечення основних свобод людини і громадянина в Україні: монографія / А. Ю. Олійник. – К. : Алерта: КНТ: Центр навчальної літератури, 2008. – 472 с

Скрипнюк, О. Правове забезпечення прав і свобод людини та громадянина в процесі реалізації державного управління / О.  Скрипнюк // Право України. – 2007 . – № 4. – С. 3 – 8

Сташків, Б. І. Теорія права соціального забезпечення: Навч. посіб. / Б.І. Сташків. – К. : Знання, 2005. – 405 с.

Сташків, Б. Механізм забезпечення прав людини у сфері соціального захисту: проблеми  гарантій / Б.  Сташків  // Право України. – 2007 . – № 9 . – С. 21 – 24

Сташків, Б. Поняття права соціального забезпечення / Б.Сташків // Право України. – 2000. – № 5. – С. 24–26

Строков, І. Забезпечення прав і свобод людини у кримінальному судочинстві / І.Строков  // Право України. – 2001. – № 3. – С. 106–107

Темченко, В. Право у механізмі забезпечення прав і свобод людини / В. Темченко // Підприємництво, господарство і право. – 2005. – № 3. – С. 44–47

Тесленко, М. Обов'язки людини і громадянина як складова конституційного механізму забезпечення правової охорони Конституції / М. Тесленко // Вісник Конституційного Суду Украіни. – 2007. – № 2. – С. 70–76

Фролов, Ю. Держава – основний організаційно-правовий гарант забезпечення реалізації, охорони та захисту економічних прав і свобод людини та громадянинина в Україні / Ю. Фролов // Підприємництво, господарство і право. – 2007. – № 4. – С. 57–60

 

Розділ 4. Механізм забезпечення прав людини на міжнародному рівні

 

Вибрані справи Європейського суду з прав людини / Уклад. Ю. Зайцев, О. Павліченко.– К. : Фенікс, 2004 –  Вип. 1. – 2004. – 224 с.

Вибрані справи Європейського суду з прав людини / Ред. Ю. Зайцев, О. Павліченко. – К. : Фенікс, 2004 – Вип. 2. – 273 с.

Вибрані справи Європейського суду з прав людини / уклад. Ю. Зайцев, О. Павліченко. – К. : Фенікс, 2004 – Вип. 3. – 2005. – 144 с.

Вибрані справи Європейського суду з прав людини / уклад. Ю. Зайцев, О. Павліченко. – К. : Фенікс, 2004 – Вип. 4. – 2005. – 400 с.

Вибрані справи Європейського суду з прав людини / уклад. О. Павліченко. – К. : Фенікс, 2004 – Вип. 5. – 2007. – 656 с.

Вибрані справи Європейського суду з прав людини / уклад. О. Павліченко. – К. : Фенікс, 2006 – Т. 2 : Стаття 10 Європейської конвенції з прав людини. – 128 с.

Вибрані справи Європейського суду з прав людини. Стаття 10 Європейської конвенції з прав людини. – К. : Фенікс, 2004. – 96 с

Гом'єн, Д. Короткий путівник Європейською конвенцією з прав людини / Д. Гом'єн; пер. з англ. С. Ткачук. – 3–є вид. – К. : Фенікс, 2006. – 192 с.

Гориславський, К. Гарантії права людини на самозахист життя та здоров'я / К.Гориславський // Право України. – 2001. – № 12. – С.35–38

Донеллі, Д. Права людини у міжнародній політиці [Текст] : науково–популярна література / Дж. Донеллі; Пер.з англ. Т. Завалій. – Л. : Кальварія, 2004. – 280 с

Європейська конвенція з прав людини (Рим 4.ХІ.1950): закони і законодавчі акти. – К. : Фенікс, 2004. – 40 с

Європейська конвенція про запобігання катуванням чи нелюдському або такому, що принижує гідність, поводженню чи покаранню: закони і законодавчі акти. – К. : Фенікс, 2004. – 20 с.

Європейська соціальна хартія (Страсбург, 3 трав. 1996 р.): закони і законодавчі акти. – К. : Фенікс, 2004. – 40 с.

Європейська хартія регіональних мов або мов меншин: закони і законодавчі акти. – К. : Фенікс, 2004. – 24 с.

Верланов, С. Європейська соціальна хартія: нові можливості захисту прав людини в Україні / С. Верланов // Підприємництво, господарство і право. – 2007. – № 6. – С. 7–10

Жаровська, І. Міжнародно-правовий і національний рівень забезпечення права на знання прав та обов'язків / І. Жаровська // Підприємництво, господарство і право. – 2007. – № 12. – С. 3–6

Засади правового становища особи. Конституційні права і свободи громадян у зарубіжних країнах // Георгіца, А. З. Конституційне право зарубіжних країн: Підручник / А.З. Георгіца. – Т. : Астон, 2003.– С. 81–125

Конвенция о правах инвалидов: резолюция Генеральной Ассамблеи ООН №61/106, принята на 61 сессии ГА ООН. – К. : Гранд–прес, 2007. – 39 с

Конвенція ООН про права дитини: громадсько-політична література / Держ. ком. України у справах сім'ї та молоді. – К. : [б.в.], 2003. – 32 с

Кушнір, Н. Закріплення прав і основних свобод людини і громадянина у законодавстві першої Чехословацької республіки (1918–1938 рр.) / Н. Кушнір // Юридична Україна. – 2005. – № 8. – С. 12–15

Олійник, А. Поняття та структура механізму забезпечення конституційної свободи особи на міжнародному та регіональному рівнях / А Олійник // Право України. – 2004. – № 12. – С.37–41

Паращич, І. М. Організаційно–правові аспекти забезпечення та захисту прав пацієнтів в Україні / І. М. Паращич // Економіка та держава. – 2008. – № 2. – С. 93–95

Пейн, Т. Права людини: наукове видання / Т. Пейн; Пер. з англ. І. Савчак.– Л. : Літопис, 2000. – 288 с.

Права людини в контексті західньоєвропейського права // Філософія права: Навч. посіб. / Ред. М.В. Костицький, Б.Ф. Чміль. – К. : Юрінком Інтер, 2000. – С. 185–195

Рабінович, П. Європейські стандарти прав людини: онтологічні, гносеологічні та праксеологічні аспекти / П. Рабінович // Вісник Академії правових наук України. – 2004. – № 2/3. – С.114–132

Рамкова конвенція про захист національних меншин: закони і законодавчі акти. – К. : Фенікс, 2004. – 16 с

Строган, А. Ю. Право громадянина на свободу слова та думки в національних та міжнародних нормативно-правових актах: порівняльний аналіз / А. Ю. Строган // Економіка та держава. – 2008. – № 6. – С. 91–93

Фабрициус, Ф. Права человека и европейская политика: Политико-правовое положение трудящихся в Европейском Сообществе: Пер. с англ. / Ф. Фабрициус. – М. : МГУ, 1995. – 176 с.

Хартия Европейского Союза об основных правах: Комментарий / Ред. С.Ю.Кашкин. – М. : Юриспруденция, 2001. – 208 с.

Яковенко, О. Факультативний протокол до міжнародного пакту про економічні, соціальні і культутрні права - новий міжнародний договір у сфері захисту прав людини / О. Яковенко // Юридичний журнал. – 2008. – № 6. – С. 71–73


Віртуальні виставки:

З минулого в майбутнє (з історії української архітектури)

Петро Конашевич-Сагайдачний – непереможний гетьман

Яскрава сторінка української музики. К. Стеценко

Cinema is the art of imagination

Medical reference books for women

Philosophy

The Treasures of Poetry

The USA: Long Way to Independence

Without Meat It Can Be Tasty, Healthy and Sweet!

«Бібліотека – територія сімейного читання»

«Планета Україна» Олександра Гордієвича

Євген Гуцало - письменник-сподвижник

Європейська освіта – це реально

Європейський інтер’єр: від проекту до реалізації

І звичаї, і мова, і давнина свята... (з історії культури народів слов'янських країн)

Іван Волошенюк – майстер художнього слова і публіцистики (2013р.)

Іван Дзюба – талант і доля

Інвестиційна привабливість аграрного виробництва

ІННОВАЦІЙНА ЕКОНОМІКА: СВІТОВИЙ ДОСВІД ТА УКРАЇНА

Інформаційна безпека в глобальному світі

Інформаційний простір України

Іполит Чеславович Зборовський – патріот і подвижник

Історії торкнутися рукою (мовою книг і документів про голодомор)

Історія і час: в пошуках втраченого

Історія та функції Книжкової палати України імені Івана Федорова

Історія української мови

Авторське право в електронному середовищі

Авторське право: національні та міжнародні стандарти (2013)

Авторське право: цивільно-правовий захист та охорона

Агроекологія: концептуальні складові розвитку

АПК: ПРІОРИТЕТНІ НАПРЯМИ РОЗВИТКУ

Афганістан: миттєвості війни

Бібліокруїз Європою

Біль Чорнобиля з роками не зникає

Біля джерел книгодрукування

Безсмертя подвигу Абрама Мойсейовича Зіндельса

Безсмертя подвигу Василя Никифоровича Баранюка

Бунт на кораблі, або Хай живе фемінізм!?

В його поезії - любов до нас, до України...

В сяйві Божої любові

В цілім світі найрідніша

Від Героїв Крут до Героїв Небесної Сотні

Від декларації – до незалежності

Відвага та мужність

Відлуння далеких літ Тульчина (до 400-річчя від дня заснування міста)

Відчаєм зірваний голос. До 70-річчя з дня народження В. Висоцького

Вінниччина – край партизанської слави

Вінниччина: природа, екологія, людина

Віртуальна виставка "Британія без туманів"

Віртуальна виставка «Фондовий ринок України: тенденції розвитку»

Віртуальна виставка Малий бізнес – сходинка до великого успіху

Віртуальна виставка: «Цивільне право в системі права України»

Віртуальний колаж «Героям Небесної Сотні присвячується…»

Віртуальний колаж «Незримі охоронці України»

Віртуальний перегляд «Славу козацьку несем крізь віки»

Василь Стус

Василь Стус – людина, поет, легенда

Великі книги

Великодня кулінарія

Верховенство Конституції у правовій системі держави

Весна перемоги

Визволитель трьох столиць, або Доля генерала

Витоки баховського мистецтва

Власні імена, або Як обрати ім’я

Герой Поділля - Опанас Гнатович Свинар

Григорій Якович Усатий

Гроно нескорених (цензурна історія української літератури ХVIII-XX ст.)

Данило Апостол - політичний довгожитель

Декларацію про державний суверенітет України

Державна мова: правовий статус

Децентралізація в Україні: нові можливості територіальних громад та участі громадян

Децентралізація влади – шлях до народовладдя

Децентралізація: зміни заради майбутнього

ДЛЯ ДОМУ, ДЛЯ ДУШІ, ДЛЯ ДОЗВІЛЛЯ

Дмитро Шостакович: Велич музики і долі

Довкілля і соціум: гармонізація відносин

Душа народу

Екологія довкілля: економіко-правовий аспект

Екологія – Право – Людина (2013)

Енергозбереження - державний пріоритет України

Зінаїда Тулуб: тернії творчого духу

Заарештована книга

Закони екології – закони людства

Законодавчий простір охорони навколишнього середовища

Здоров’я від Авіценни

Зоряна траса: до 50- річчя польоту першої людини в космос

Карбівничий козацької слави

Климент Аркадійович Тімірязєв – вчений зі світовим ім’ям

Книги – лауреати

Книги – лауреати: Твори письменників-земляків, відзначені літературними преміями

Козацтво: лицарський орден України

Коли говорять портрети. З циклу «Подорож за жанрами мистецтва»

Колокола собора чувств

Консалтинговий бізнес: основи професіоналізму

Конституція України – фундамент державності та прав людини.

КОНСТИТУЦІЯ УКРАЇНИ: ІЗ ГЛИБИНИ ВІКІВ ДО СЬОГОДЕННЯ

Корпоративна культура «як формула успіху» організації

Корупція: борітесь – поборете!

Краєзнавчі ресурси на веб-сайті Вінницької ОУНБ ім. К.А. Тімірязєва

Крок за кроком

Культура читання в епоху цифрових комунікацій

Культурна політика в Україні: історія і сучасність

КУХНЯ УКРАЇНСЬКОГО КОЗАЦТВА

Лідерство - фактор економічного розвитку

Місцева демократія – орієнтири на європейські стандарти

Мандрівка світом: країни та народи

Менеджмент: сучасні концепції розвитку

Микола Рябий – нащадок козацького роду

Мовою слова про козацьку славу

На Україну повернусь…: життя і творчість Івана Багряного

Набридло читати? СЛУХАЙ!

Над світом українська вишивка цвіте...

Натхненної музики творець. До 130-річчя від дня народження М. Леонтовича

Наука перемагати (2013)

Наукова періодика України

Наша сила в нашій єдності

Не заклик до помсти, а пам’яті дзвін

Незалежна Україна – у мріях виплекана, в боротьбі народжена

О.Попов (1859–1905) – винахідник радіо

Основний Закон України в історії державотворення

Охорона довкілля: економічний та правовий аспект

П.І. Чайковський — великий і невідомий

Підбірка самовчителів

Переяславська рада у контені сучасності

Перлини Європейської архітектури

Перша світова війна

Погляд у минуле: до 360-річчя з часу битви війська Богдана Хмельницького під Батогом

Подібне притягує подібне

Подвигу жити у віках

Подорожуємо Польщею: цікаво та пізнавально

Поляки у світовій культурі

ПОСТАТІ СВІТОВОЇ ЕКОНОМІЧНОЇ ДУМКИ

Права і свободи дитини в сучасній правовій державі

Права людини: шлях у сучасність

Правове забезпечення прав і свобод дитини в Україні

ПРО КОЗАЦЬКІ ЧАСИ НА УКРАЇНІ

Про що шумить батьківський ліс

Рідкісні видання творів М.В. Гоголя та літератури про його життя і діяльність у фондах ВОУНБ ім. К.А. Тімірязєва»

Реформа з децентралізації – ключ до успіху України

Світ маркетингових комунікацій

Світ належить тим, хто йому радіє

Світ рівних можливостей для всіх

Село - оберіг держави

Слово, живе джерело натхнення! До Дня української писемності та мови

Сміх наш насущний. Гумор в мистецтві

Старовинне і юне місто Вінниця

Тих днів не змовкне слава (Преса останніх років про партизанський рух на Вінниччині)

Тої слави козацької повік не забудем...

ТОЙ ШЛЯХ ВАЖКИЙ, ТЕРНИСТИЙ...

Торгівля України у дзеркалі світових тенденцій розвитку галузі

Трипільська культура

Трохи сонця у холодній воді. Жінки у мистецтві

Туризм як соціально-економічна категорія в житті суспільства

Туризм: економічний аспект галузі

У СЛОВІ ДРУКОВАНОМУ – СВІТ УЧЕНОГО ( До 70-річчя з дня народження академіка А.О.Бабича)

Україна в світі

Україна Незалежна - віхи становлення

Україна – держава європейська

Україна – незалежна держава Європи і світу

Україна – незалежна, демократична, правова держава(2013)

Україна: інформаційний простір

УКРАЇНА: ВІХИ НЕЗАЛЕЖНОСТІ

Україна: шлях до Європи через Євромайдан

Українська революція 1917-1921 рр. в постатях

Українське козацтво в мистецтві

Українське слово проситься до тебе...

Український вчений із світовим іменем

Український шлях до об’єднаної Європи

Управління персоналом: мистецтво чи наука?

Усна історія: теорія, метод, джерело

Учений космічного виміру

Філософія економіки від античності до наших днів

Філософія просування сайта

Ференц Ліст – філософія життя

Хрещення Русі – духовний стержень нашої культури

Цивілізація: розвиток чи самознищення?

Час відпочинку і оздоровлення. Країнами Європи

Через минуле в майбутнє (до 95 річниці відкриття трамвайного руху у Вінниці)

Читай книги, що стали подією

Чорнобильська катастрофа: дії, результати та уроки

Я народився і жив для добра і любові...

“Земле моя, запашна, барвінкова...” Вінницькій області – 75!

Rambler's Top100    
Copyright © ОУНБ ім. К.А.Тімірязєва 1998-2022
Дизайн:Березюк Сергій
Програмування:Мачушенко Дмитро
Всі матеріали на цьому сайті розміщені на умовах ліцензії Creative Commons Attribution 4.0 International, якщо не зазначене інше