ОУНБ ім. К.А. Тімірязєва
  
Наша адреса:
Україна, м. Вінниця,
21100, Соборна, 73
Тел. (0432) 56-27-92
Факс (0432) 67-03-41
 

E-Mail: inform@library.vn.ua

Ми працюємо:

Понеділок - четвер з 10.00 до 19.00,
Субота та неділя з 10.00 до 18.00
П'ятниця - вихідний день
Остання середа кожного місяця - санітарний деньBiblioteka Publiczna im. Zygmunta Jana Rumla w Dzielnicy Praga Południe m.st. Warszawy 
Офiцiйне представництво Президента України
Корпорація Інком
Урядовий портал
Урядова телефонна «гаряча лінія»
Офіційний портал Верховної Ради України
Вінницька ОДА
Вінницька обласна Рада - офіційний інтернет-сайт
Вінницька міська рада
Управління культури і мистецтв Вінницької облдержадміністраціїНаука перемагати

Книжково-ілюстративна виставка «Наука перемагати» презентує видання військової тематики з фонду відділу рідкісних і цінних видань. Це – раритети XVIII – поч. ХХ ст. з теорії та історії військового мистецтва, військові та морські устави, тематичні навчальні, довідкові та періодичні видання російською, українською та зарубіжними мовами. Чимало серед них подарункових та ювілейних видань з історії військових частин і установ Російської імперії, зокрема тих, що розташовувалися у Вінниці. Увагу привертають збірники поточної документації Південно-Західного фронту, що зберігалися у штабах військових частин 1914-1917 років. Більшість книг походять із бібліотеки 11-го стрілецького полку, який розташовувався у Жмеринці, розрізнених військових частин, що опинилися у прифронтовій зоні в революційні 1917-1918 роки, а також приватних книгозбірень відомих польських та російських дворянських родів: Потоцьких, Ярошинських, Руссановських, Строганових, бібліотек вінницького товариства «Просвіта» та Фундаментальної бібліотеки Немирівської гімназії. Особливо цінну колекцію представляють видання з бібліотеки родини Гейденів, представників імперської військової еліти, які завдяки своїм посадам отримували зразки всієї російської фахової літератури.

Привертають увагу книги з автографами, авторськими та власницькими дарчими записами відомих військових діячів. Серед них – підпис-автограф учасника Семирічної та Російсько-турецької воїн адмірала Вілліїма Петровича Дезіна (1740-1826), дарчі записи Платона Яковича Гамалії (1766-1817) – українського моряка, капітан-командора, педагога, перекладача, ученого, почесного члена Російської академії та Петербурзької академії наук, Едуарда Івановича Тотлебена (1818-1884) ­– генерал-ад'ютанта, знаменитого військового інженера, Євгена Васильовича Богдановича (1829-1914) та Миколи Миколайовича Сухотіна – відомих російських військових діячів, авторів багатьох публікацій та книг військово-історичної тематики, Михайла Івановича Драгомірова (1830-1905) – російського генерала українського походження, військогового письменника, професора тактики і військової історії Академії Генерального штабу та ін. 

З історії військового мистецтва 

Перемога залежить від доблесті легіонів.

 Гай Юлій Цезар 

May, M. Histoire militaire de la Suisse, et celle des Suisses dans les differens services de l'Europe / M. May. – Lausanne : Chez J.P. Heubach et Comp, 1788. – 471, [4] c.

Dupin, C. Force militaire de la Grande-Bretagne. T. 1 / C. Dupin. – Paris : Bachelier libraire, Quai des Augustins, 1820. – 280 p.

Sue, E. Histoire de la marine française XVII siecle. T. 1. / E. Sue. – Paris : Félix Bonnaire, éditeur, 1835. – 394 p. : il.

Рудторферъ, Ф. Военная географія Европы въ таблицахъ. Тетрадь 1 / Ф. Рудторферъ ; пер. съ нем. по соизволенію его императорскаго высочества великаго князя Михаила Павловича. – СПб. : Въ тип. Конрада Вингебера, 1837. – табл.

Сборникъ известий, относящихся до настоящей войны. – СПб. : Тип. Эдуарда Веймара, 1856. – 166 с. : ил., карты.

Сборникъ известий, относящихся до настоящей войны. Кн. 1 / изд. съ Высочайшего соизволенія Н. Путиловымъ. – СПб. : Тип. Эдуарда Веймара, 1854. – ІІІ, 56, 22, 26, 24, 20, 36 с.

Голицынъ, Н. С. Всеобщая военная исторія древнихъ временъ. Ч. 1. Отъ древнейшихъ временъ до смерти Александра Великаго (323 г. до Р. Х.) / Н. С. Голицынъ. – СПб. : Тип. А. Траншеля, 1872. – 481 с.

Голицынъ, Н. С. Всеобщая военная исторія древнихъ временъ. Ч. 2. Отъ начала 2-й Пунической войны до начала войны Юлія Цезаря въ Галліи (218 г. – 58 г. до Р. Х.) / Н. С. Голицынъ. – СПб. : Тип. «Общественная польза», 1874. – 407 с. : планы.

Голицынъ, Н. С. Всеобщая военная исторія древнихъ временъ. Ч. 4. Отъ начала войнъ Юлія Цезаря до Августа (58 г. – 30 г. до Р. Х.) / Н. С. Голицынъ. – СПб. : Тип. П. Меркульева, 1875. – 423 с. : карты, портр.

Голицынъ, Н. С. Всеобщая военная исторія древнихъ временъ. Ч. 5. Отъ Августа до паденія Западной Римской имперіи (30 г. до Р. Х. – 475 г. по Р. Х.) / Н. С. Голицынъ. – СПб. : Тип. т-ва «Общественная польза», 1876. – 544 с. : карты.

Голицынъ, Н. С. Всеобщая военная исторія среднихъ временъ. Ч. 1-2. Отъ паденія Западной Римской имперіи до введенія огнестрельнаго оружія (476 –1350) / Н. С. Голицынъ. – СПб. : Тип. т-ва «Общественная польза», 1876. – 278 с. : карты.

Газенкампфъ, М. Военное хозяйство въ нашей и въ иностранныхъ арміяхъ въ мирное и военное время / М. Газенкампфъ; Издано при содействіи Николаевской академіи Генеральнаго штаба. – СПб. : Тип. штаба войскъ гвардіи и Петербургскаго военнаго округа, 1880.

  Т. 1. – ХVII, 341 с.

  Т. 2. – ХІІІ, 348 с.

Сухотинъ, Н.Н. Рэйды, набеги, наезды, поиски конницы въ американской войне 1861-1865 гг. : изследованіе / Н. Н. Сухотинъ. – СПб. : Издалъ В. Березовскій, 1887. – ХLII, 322 с. : портр., рис. + 16 листов карт.

 Пузыревскій, А. Развитіе постоянныхъ регулярныхъ армій и состояніе въ векъ Людовика ХIV и Петра Великаго / А. Пузыревскій. – СПб. : Тип. В. С. Балашева , 1889. – ІІІ, 347 с. : ил.

Цыбульскій, С. Военное дело у древнихъ грековъ. Ч. 1. Вооруженіе и составъ греческаго войска / С. Цыбульскій. – СПб. ; М. : Изд. Автора, 1889. – 53 с. : ил.

Kolaczkowski, K. Wspomnienia jenerala Klemensa Kolaczkowskiego. Ks. I. Od roku 1793 do 1813 / K. Kolaczkowski. – W Krakowie : Spolka wydawnicza Polska, 1898. – 168 s. : il.

Dzieje wojen i wojskowosci w Polsce. T. 1. – Krakow : Akademia Umiejetnosc, 1912. – 387 s. : il.

Иностранные армии : справочник / ред. А. М. Никоновъ, авт. предисл. А.Никонов. – М. : Гос. воен. изд-во, 1934. – 602 с.  

*** 

Російський героїзм має за собою такі блискучі сторінки, перед якими розчулюються і схиляються зі сльозами поваги і любові.

 М.С.Галкін

Біографіи Російскихъ генералиссимусовъ и генералъ-фельдмаршаловъ съ 48 потретами. – СПб. : Тип. Третьяго Департамента Министерства Государственныхъ имуществъ, 1840. – 268 с.

Исторія кавалергардовъ и Кавалергардскаго ея Величества полка, съ 1724 по 1 іюля 1851 года. – СПб. : Печатано въ Военной тип., 1851. – 158, CXXXV с.

Голицынъ, Н. С. Русская военная исторія: до Іоанна ІІІ / Н.С. Голицынъ. – СПб. : Тип. Т-ва «Общественная польза», 1877. – ХХХІ, 208 с. : карты, план.

Богдановичъ, Е. В. Гвардія Русскаго Царя на Софійской дороге : 12 октября 1877 г. / Е. В. Богдановичъ. – СПб. : Тип. В. Киршбаума, 1879. – VII, 136, 24 с. : карты, планы.

Обзоръ войнъ Россіи отъ Петра Великаго до нашихъ дней: пособіе для изученія военной исторіи въ военныхъ училищахъ. Ч. 1 / под общ. ред. Генералъ-лейтенанта Леера. – СПб. : Изд. Главн. упр. Военно-учебн. завед., 1885. – ХХІІ, 459 с. : вкл. арк, карты, планы.

Русская библіографія Морскаго дела за 1701-1882 годъ включительно : спеціальный каталогъ русских книг по всем отраслямъ знаній, относящихся до морскаго дела съ двумя поробными алфавитными указателями / Изданъ коммиссіонеромъ ученаго и кораблестроительнаго отделеній морскаго министерства Н. Г. Мартыновымъ. – СПб. : [б. и.], 1885. – 220 с.

Ахматовъ. Исторія для нижнихъ чиновъ 47-го пехотнаго Украинскаго Его Императорскаго Высочества Великаго Князя Владиміра Александровича полка / Ахматовъ. – К. : Тип. Штаба Кіев. воен. окр., 1892. – 162 с.

Русская военная сила : исторія развитія воен. дела отъ начала Руси до нашего времени. Съ рис. одеждъ и вооруж., картами, планами сраженій и укрепленій: Съ портр. Г-на Воен. Министра. / ред. : П. С. Ванновскій, А. Н. Петровъ ; изд. И. Н. Кушнерева и А. Е. Пирогова. – 2-е изд., испр. и доп. – М. : Типо-литогр. Высоч. утвержд. т-ва И. Н. Кушнерева и К°, 1892.

Т. 1. – ХVI, 420 с. : вкл. арк., рис., карты, портр.

Т. 2. – VIII, 569 с. : ил.

Веселый, Ф. Краткая исторія Русскаго флота / Ф. Веселый . – СПб. : [б. и.], 1893. – 302 с.

Военные флоты и Морская Справочная Книжка на 1894 г. / В. К. А. М. – СПб. : Тип. Эдуарда Гоппе, 1894. – XIV, 391 с. : табл.

Масловскій, Д. О. Записки по исторіи военнаго искусства въ Россіи. Царствованіе Екатерины Великой 1762-1794 годъ / Д.О. Масловскій. – СПБ. : [б. и.], 1894. – 507 с. : планы, карты, схемы.

Потоцкій, П. Столетіе Россійской конной артиллеріи (1794-1894 г.) / П. Потоцкій. – СПб. : Тип. В. С. Балашева и Ко, 1894. – ХІ, 194, 62 с. : портр.

Орловъ, Н. А. Суворовъ на Треббій въ 1799 году / Н.А. Орловъ. – 2-е изд. – СПб. : Складъ у В.А. Березовскаго, 1895. – 124 с. : ил.

Кащенко, А. Оповідання про славне військо Запорозьке низове / А. Кащенко ; худож. М. Погребняк. – Катеринослав : [б. в.], 1917. – 367 с. : іл. 

Регламент військової служби

Кто к знамени присягал единожды,

 тот у оного до смерти стоять должен.

Петро І 

Книга Уставъ Морскій на россійскомъ и голландскомъ языкахъ о всемъ, что касается к доброму управленію, в бытность флота на море: Печатанный повеленіемъ Его Величества Петра Великаго Императора и Самодержца Всероссійскаго. – Пятое тисненіе. – СПб. : Тип. Мор. Шляхет. Кадет. Корпуса, 1785. – 541 с. : 2 вкл. л.

Уставъ Военнаго Флота по Высочайшему повеленію Государя Императора Павла Перваго. – СПб. : Тип. Мор. Шляхет. Кадет. Корпуса , 1797. – 360 с.

Морской Уставъ. 1885. – СПб. : Тип. Мор. Мин-ва, въ Главн. Адмиралтействе, 1885. – VIII, 463 с. : ил.  

Воинскій Уставъ о строевой кавалерійской службе: эскадронное ученье : альбом. / Издано по Высочайшему повеленію. – 1843. – 58 с. : ил.

Воинскій Уставъ о строевой кавалерійской службе. Ч. 1. Одиночное, шереножное и взводное ученье. – СПб. : [б. и.], 1886. – ХІІ, 236 с. : ил.   

Сводъ военныхъ постановленій 1869 года. Уставъ военно-судебный. – СПб. : Гос. тип., 1913. – VIII, 235 с.

Статутъ Императорскаго Военнаго Ордена Святаго Великомученика и Победоносца Георгія, принадлежащаго къ сему Ордену Георгіевскаго Креста и причисляемыхъ къ тому-же Ордену Георгіевскаго оружія и Георгіевской медали. – СПб. : Издалъ В. Березовскій, 1914. – 114 с. : ил.

Огневъ, Д. Ф. Воинскій уставъ о наказаніяхъ: разъясненный решеніями Правит. Сената и Главн. Воен. Суда, приказами по Воен. Ведомству, циркулярами Главн. Штаба и Главн. Военно-Суднаго Упр. и проч. по 15 марта 1916 г. / Д. Ф. Огневъ. – 6-е изд., испр. и доп. / А.С. Лыкошинъ ; Одобр. Главн. Военно-Суднымъ Упр. – Петроградъ : Издалъ В. Березовскій, 1916. – VIII, 355 с.

«Тяжело в учении – легко в бою!»

(підручники з військової справи) 

Відправляти на війну ненавчених

значить зраджувати їх.

Конфуцій

Гамалея, П. Теорія и практика кораблевожденія, содержащая географическія средства кораблевожденія, или собственно называемую навигацію / Сочинилъ Капитанъ-Командоръ, Государственнаго Адмиралтейскаго Департамента Членъ, Морскаго Кадетскаго Корпуса Инспекторъ и Императорской Академіи Наукъ Членъ Платонъ Гамалея. – СПб. : Морская тип., 1806. – 378 с. : 12 л. черт.

Инманъ, Я. Руководство къ Морской артиллнріи : для воспитывающихся въ Морскомъ Кадетскомъ Корпусе / Я. Инманъ. – СПб. : Тип. при Морскомъ Кадетскомъ Корпусе, 1832. – 93 с. : ил., табл.

Ученіе действію орудіями морской артиллеріи. – СПб. : Морская тип., 1837. – 136 с.

Медаліоны в память военныхъ событій 1812, 1813, 1814 и 1815 годов, изобретенные графом Ф. Толстымъ и выгравированные на стали по способу Бета Н. Менцовымъ : альбом / Съ Высочайшаго соизволенія изданы археографическою комиссію. – СПб. : Военная тип., 1838. – 45 л.

Драгомировъ, М. Учебникъ тактики / М. Драгомировъ. – СПб. : Тип. В. С. Балашева, 1879. – XV, 459 с.

Терпиловскій. Справочная книжка для фейерверковъ полевой артиллеріи / Терпиловскій. – 3-е изд. – СПб. : Типо-литогр. Д. И. Шеметкина и К°, 1886. – 946 с.

Драгомировъ, М. Опытъ руководства для подготовки частей къ бою. Подготовка роты / М. Драгомировъ. – 6-е изд., доп. – СПб. : Издалъ В. Березовскій, 1890. – 100 с.

Изборникъ Разведчика. Т. ІІ. – СПб. : Тип. Тренке и Фюсно, 1896. – 140 с.

Клокачевъ, П. Краткій курсъ атаки и обороны крепостей и миннаго искусства по программамъ артиллерійскихъ, пехотныхъ и кавалерійскихъ училищъ / П. Клокачевъ. – 3-е изд., доп. – СПб. : Тип. П. П. Сойкина, 1903. – IV, 66 с.

Яцына, И. А. Курсъ морской артиллеріи. Ч. 1. Баллистика, порохъ, снаряды, и трубки / И. А. Яцына. – 3-е изд., испр. и доп. – СПб. : Тип. Мор. Мин-ва, въ Главномъ Адмиралтействе, 1906. – VI, 190 с. : рис.

Анисимовъ, Н. В. Элементарная тактика. Инженерныя войска / Н. В. Анисимовъ. – 4-е изд. – СПб. : Издалъ В. Березовскій, 1911. – 32 с.

Адариди, К. Учебникъ для пехотныхъ учебныхъ командъ: рук-во для унтер-офицеровъ / К. Адариди, А. Детловъ. – СПб. : Издалъ В. Березовскій, 1913. – 53, 18, 77, 46, 52, 20, 7, 55, 6 с. : ил.

Зайцевъ, В. Н. Руководство для адъютантовъ / В. Н. Зайцевъ. – 14-е изд. испр. и дополн. всеми измененіями, объявленными въ газ. «Русскій инвалидъ» по 15-е іюля 1915 г. – СПб. : Издалъ В. Березовскій, 1915. – ХVI, 888, 138 с.

Полевая справочная книжка офицера для маневровъ, полевыхъ поездокъ, военной игры и тактическихъ задачъ / сост. К. А. Вицнуда. – 9-е изд., безъ переменъ противъ 6-го изд. – О. : Тип. Акц. Юж.-Рус. о-ва печат. дела, 1915. – VI, 397 с.

Суворовъ, А. Н. Основы преподавания военных предметов / А. Н. Суворовъ. – М. : Военный вестник, 1923. – ХІ, 67 с. 


Віртуальні виставки:

З минулого в майбутнє (з історії української архітектури)

Петро Конашевич-Сагайдачний – непереможний гетьман

Яскрава сторінка української музики. К. Стеценко

Cinema is the art of imagination

Medical reference books for women

Philosophy

The Treasures of Poetry

The USA: Long Way to Independence

Without Meat It Can Be Tasty, Healthy and Sweet!

«Бібліотека – територія сімейного читання»

«Планета Україна» Олександра Гордієвича

Євген Гуцало - письменник-сподвижник

Європейська освіта – це реально

Європейський інтер’єр: від проекту до реалізації

І звичаї, і мова, і давнина свята... (з історії культури народів слов'янських країн)

Іван Волошенюк – майстер художнього слова і публіцистики (2013р.)

Іван Дзюба – талант і доля

Інвестиційна привабливість аграрного виробництва

ІННОВАЦІЙНА ЕКОНОМІКА: СВІТОВИЙ ДОСВІД ТА УКРАЇНА

Інформаційна безпека в глобальному світі

Інформаційний простір України

Іполит Чеславович Зборовський – патріот і подвижник

Історії торкнутися рукою (мовою книг і документів про голодомор)

Історія і час: в пошуках втраченого

Історія та функції Книжкової палати України імені Івана Федорова

Історія української мови

Авторське право в електронному середовищі

Авторське право: національні та міжнародні стандарти (2013)

Авторське право: цивільно-правовий захист та охорона

Агроекологія: концептуальні складові розвитку

АПК: ПРІОРИТЕТНІ НАПРЯМИ РОЗВИТКУ

Афганістан: миттєвості війни

Бібліокруїз Європою

Біль Чорнобиля з роками не зникає

Біля джерел книгодрукування

Безсмертя подвигу Абрама Мойсейовича Зіндельса

Безсмертя подвигу Василя Никифоровича Баранюка

Бунт на кораблі, або Хай живе фемінізм!?

В його поезії - любов до нас, до України...

В сяйві Божої любові

В цілім світі найрідніша

Від Героїв Крут до Героїв Небесної Сотні

Від декларації – до незалежності

Відвага та мужність

Відлуння далеких літ Тульчина (до 400-річчя від дня заснування міста)

Відчаєм зірваний голос. До 70-річчя з дня народження В. Висоцького

Вінниччина – край партизанської слави

Вінниччина: природа, екологія, людина

Віртуальна виставка "Британія без туманів"

Віртуальна виставка «Фондовий ринок України: тенденції розвитку»

Віртуальна виставка Малий бізнес – сходинка до великого успіху

Віртуальна виставка: «Цивільне право в системі права України»

Віртуальний колаж «Героям Небесної Сотні присвячується…»

Віртуальний колаж «Незримі охоронці України»

Віртуальний перегляд «Славу козацьку несем крізь віки»

Василь Стус

Василь Стус – людина, поет, легенда

Великі книги

Великодня кулінарія

Верховенство Конституції у правовій системі держави

Весна перемоги

Визволитель трьох столиць, або Доля генерала

Витоки баховського мистецтва

Власні імена, або Як обрати ім’я

Герой Поділля - Опанас Гнатович Свинар

Григорій Якович Усатий

Гроно нескорених (цензурна історія української літератури ХVIII-XX ст.)

Данило Апостол - політичний довгожитель

Декларацію про державний суверенітет України

Державна мова: правовий статус

Децентралізація в Україні: нові можливості територіальних громад та участі громадян

Децентралізація влади – шлях до народовладдя

Децентралізація: зміни заради майбутнього

ДЛЯ ДОМУ, ДЛЯ ДУШІ, ДЛЯ ДОЗВІЛЛЯ

Дмитро Шостакович: Велич музики і долі

Довкілля і соціум: гармонізація відносин

Душа народу

Екологія довкілля: економіко-правовий аспект

Екологія – Право – Людина (2013)

Енергозбереження - державний пріоритет України

Зінаїда Тулуб: тернії творчого духу

Заарештована книга

Закони екології – закони людства

Законодавчий простір охорони навколишнього середовища

Здоров’я від Авіценни

Зоряна траса: до 50- річчя польоту першої людини в космос

Карбівничий козацької слави

Климент Аркадійович Тімірязєв – вчений зі світовим ім’ям

Книги – лауреати

Книги – лауреати: Твори письменників-земляків, відзначені літературними преміями

Козацтво: лицарський орден України

Коли говорять портрети. З циклу «Подорож за жанрами мистецтва»

Колокола собора чувств

Консалтинговий бізнес: основи професіоналізму

Конституція України – фундамент державності та прав людини.

КОНСТИТУЦІЯ УКРАЇНИ: ІЗ ГЛИБИНИ ВІКІВ ДО СЬОГОДЕННЯ

Корпоративна культура «як формула успіху» організації

Корупція: борітесь – поборете!

Краєзнавчі ресурси на веб-сайті Вінницької ОУНБ ім. К.А. Тімірязєва

Крок за кроком

Культура читання в епоху цифрових комунікацій

Культурна політика в Україні: історія і сучасність

КУХНЯ УКРАЇНСЬКОГО КОЗАЦТВА

Лідерство - фактор економічного розвитку

Місцева демократія – орієнтири на європейські стандарти

Мандрівка світом: країни та народи

Менеджмент: сучасні концепції розвитку

Микола Рябий – нащадок козацького роду

Мовою слова про козацьку славу

На Україну повернусь…: життя і творчість Івана Багряного

Набридло читати? СЛУХАЙ!

Над світом українська вишивка цвіте...

Натхненної музики творець. До 130-річчя від дня народження М. Леонтовича

Наука перемагати (2013)

Наукова періодика України

Наша сила в нашій єдності

Не заклик до помсти, а пам’яті дзвін

Незалежна Україна – у мріях виплекана, в боротьбі народжена

О.Попов (1859–1905) – винахідник радіо

Основний Закон України в історії державотворення

Охорона довкілля: економічний та правовий аспект

П.І. Чайковський — великий і невідомий

Підбірка самовчителів

Переяславська рада у контені сучасності

Перлини Європейської архітектури

Перша світова війна

Погляд у минуле: до 360-річчя з часу битви війська Богдана Хмельницького під Батогом

Подібне притягує подібне

Подвигу жити у віках

Подорожуємо Польщею: цікаво та пізнавально

Поляки у світовій культурі

ПОСТАТІ СВІТОВОЇ ЕКОНОМІЧНОЇ ДУМКИ

Права і свободи дитини в сучасній правовій державі

Права людини: шлях у сучасність

Правове забезпечення прав і свобод дитини в Україні

ПРО КОЗАЦЬКІ ЧАСИ НА УКРАЇНІ

Про що шумить батьківський ліс

Рідкісні видання творів М.В. Гоголя та літератури про його життя і діяльність у фондах ВОУНБ ім. К.А. Тімірязєва»

Реформа з децентралізації – ключ до успіху України

Світ маркетингових комунікацій

Світ належить тим, хто йому радіє

Світ рівних можливостей для всіх

Село - оберіг держави

Слово, живе джерело натхнення! До Дня української писемності та мови

Сміх наш насущний. Гумор в мистецтві

Старовинне і юне місто Вінниця

Тих днів не змовкне слава (Преса останніх років про партизанський рух на Вінниччині)

Тої слави козацької повік не забудем...

ТОЙ ШЛЯХ ВАЖКИЙ, ТЕРНИСТИЙ...

Торгівля України у дзеркалі світових тенденцій розвитку галузі

Трипільська культура

Трохи сонця у холодній воді. Жінки у мистецтві

Туризм як соціально-економічна категорія в житті суспільства

Туризм: економічний аспект галузі

У СЛОВІ ДРУКОВАНОМУ – СВІТ УЧЕНОГО ( До 70-річчя з дня народження академіка А.О.Бабича)

Україна в світі

Україна Незалежна - віхи становлення

Україна – держава європейська

Україна – незалежна держава Європи і світу

Україна – незалежна, демократична, правова держава(2013)

Україна: інформаційний простір

УКРАЇНА: ВІХИ НЕЗАЛЕЖНОСТІ

Україна: шлях до Європи через Євромайдан

Українська революція 1917-1921 рр. в постатях

Українське козацтво в мистецтві

Українське слово проситься до тебе...

Український вчений із світовим іменем

Український шлях до об’єднаної Європи

Управління персоналом: мистецтво чи наука?

Усна історія: теорія, метод, джерело

Учений космічного виміру

Філософія економіки від античності до наших днів

Філософія просування сайта

Ференц Ліст – філософія життя

Хрещення Русі – духовний стержень нашої культури

Цивілізація: розвиток чи самознищення?

Час відпочинку і оздоровлення. Країнами Європи

Через минуле в майбутнє (до 95 річниці відкриття трамвайного руху у Вінниці)

Читай книги, що стали подією

Чорнобильська катастрофа: дії, результати та уроки

Я народився і жив для добра і любові...

“Земле моя, запашна, барвінкова...” Вінницькій області – 75!

Rambler's Top100    
Copyright © ОУНБ ім. К.А.Тімірязєва 1998-2022
Дизайн:Березюк Сергій
Програмування:Мачушенко Дмитро
Всі матеріали на цьому сайті розміщені на умовах ліцензії Creative Commons Attribution 4.0 International, якщо не зазначене інше