ОУНБ ім. К.А. Тімірязєва
  
Наша адреса:
Україна, м. Вінниця,
21100, Соборна, 73
Тел. (0432) 56-27-92
Факс (0432) 67-03-41
 

E-Mail: inform@library.vn.ua

Ми працюємо:

Понеділок - четвер з 10.00 до 19.00,
Субота та неділя з 10.00 до 18.00
П'ятниця - вихідний день
Остання середа кожного місяця - санітарний деньBiblioteka Publiczna im. Zygmunta Jana Rumla w Dzielnicy Praga Południe m.st. Warszawy 
Офiцiйне представництво Президента України
Корпорація Інком
Урядовий портал
Урядова телефонна «гаряча лінія»
Офіційний портал Верховної Ради України
Вінницька ОДА
Вінницька обласна Рада - офіційний інтернет-сайт
Вінницька міська рада
Управління культури і мистецтв Вінницької облдержадміністраціїНаша сила в нашій єдності

(До дня Соборності України)

Віртуальна виставка 

«Соборність може бути осягнена тільки гармонійним взаємним перехрещуваням двох сил: доосередкової сили — матеріяльно і морально авторитетної, єдиної і всенаціональної — центральної державної Влади, і відосередкової сили як найширших автономій одиноких українських країв, спаяних в єдину цілість цею сильною державною Владою».

В. Липинський 

 

День Соборності України – свято, що відзначається щороку в день проголошення Акту возз’єднання Української Народної Республіки та Західно-Української Народної Республіки, що відбулося 22 січня 1919 року на Софійській площі в Києві.

Йому передувало підписання (22 січня 1918 р.) Четвертого універсалу Центральної Ради, яким Українську Народну Республіку проголошено суверенною і незалежною державою. Західно-Українську Народну Республіку було проголошено в листопаді 1918 року. Процес об’єднання України завершився 22 січня 1919 року. 

Сьогодні, після більш ніж двох десятків років Незалежності, проблема соборності України є, на жаль, не менш актуальною. Культурні та ментальні відмінності між українцями Сходу й Заходу існували завжди, вони отримали назву "синдром Збруча", однак завжди наші співвітчизники прагнули єдності. Акт возз’єднання УНР та ЗУНР – історичний факт, який показав безсилля будь-яких спроб роз’єднати український народ, протиставити українців один одному. 

На полях Першої світової війни відбувалося братання Українських січових стрільців, що воювали у складі війська Австро-Угорщини, та українців-вояків армії Російської імперії. Згодом усвідомлена необхідність єдності змусила українські західні регіони до проголошення самостійності з метою возз’єднання з Українською Народною Республікою. 

21 січня 1990 року жителі багатьох населених пунктів по дорозі між Києвом і Львовом утворили живий ланцюг, відзначивши цю історичну дату. Офіційно в Україні День Соборності відзначається з 1999 року. 

 

Пропонуємо Вашій увазі видання, що висвітлюють ходу України на шляху до соборності:

  

Винниченко, В. Відродження нації. Заповіт борця за визволення. - К. Книга роду, 2008. - 800 с.

Про перемоги й поразки Української революції 1917-1920 років та її відомих учасників розповідає у своїх працях «Відродження нації» та «Заповіт борцям за визволення» голова першого уряду УНР, автор чотирьох доленосних універсалів.

Вілсон, Е. Українці : несподівана нація / Е. Вілсон. - К. : К.І.С., 2004. - 552 с.

Оригінальне видання книжки відомого британського дослідника Ендрю Вілсона ставило за мету ознайомити західного читача з минулим і сучасним України. Приблизно половина книжки присвячена українській історії, інша - різним аспектам життя сучасної незалежної України: політиці, економіці, релігійному життю, культурі й мистецтву тощо.  

Історія України та її державності: навч. посіб.  / Л. Є. Дещинський, С. В. Терський, І. Я. Хома, В. М. Тарабан, Р. Д. Зінкевич, Я. Я. Денісов, І. О. Гаврилів, І. В. Буковський, А. Я. Нагірняк. - Львів: Видавництво Львівської політехніки, 2009. 476 с.

Розглянуто основні етапи формування й розвитку української державності від найдавніших часів до сьогодення. Видання доповнено стислими біографічними відомостями про знакові постаті української історії – починаючи від князя Олега й до провідників національних змагань ХХ ст. Є. Коновальця, А. Мельника, С. Бандери.

Курас, І. Соборництво і регіоналізм в українському державотворенні (1917-1920 рр.) / І. Курас, В. Солдатенко. - К., 2001. - 245 с.

Досліджуються складні, суперечливі проблеми формування території, кордонів модерної України в процесі боротьби за державність у революційну добу. Увагу сконцентровано на трьох ключових моментах історичного досвіду 1917-1920 pp.: на з'ясуванні суспільних тенденцій, що зумовили відкол і дистанціювання від національного середовища кубанської гілки українців; на відтворенні історичних детермінант краху авантюрних, антинаціональних спроб вичленення із живого тіла України Донецько-Криворізької області; на аналізі внутрішнього конфлікту соборницьких прагнень українців з регіональними політичними орієнтаціями і діями лідерів Західно-Української Народної Республіки, що призвів до руйнації єдиного українського фронту у 1919 p., став одним із вирішальних чинників поразки Української революції, державотворчих зусиль. 

Сергієнко, П. Соборна Україна: від ідеї до життя / П. Сергієнко. - К. : Знання, 1993. - 64 с.

Аналізується зміст поняття «соборність». Простежується розвиток ідеї соборності на різних історичних етапах. Розглядаються шляхи розбудови соборної України всучасних умовах. 

Сергійчук, В. Етнічні межі і державний кордон України / П. Сергієнко. - К.: Укр. видавнича спілка, 2000. - 430 с.

На великому архівному матеріалі доктор історичних наук Володимир Сергійчук досліджує, як століттями царська, а потім більшовицька Росія, панська Польща, Австро–Угорська монархія, боярська Румунія здійснювали експансію щодо України, загарбували її історичні землі, нищили культуру, душу, мову. І сьогодні окремі політичні сили наших сусідів, розраховуючи на економічні і політичні труднощі в Україні, прагнуть ставити перед нею територіальні претензії.  

Сергійчук, В. Українська соборність : відродження українства в 1917-1920 роках / В. Сергійчук. - К. : Укр. видавнича спілка, 1999. - 413 с.

На великому архівному матеріалі автор книги засвідчує: українська душа невмируща, де б українці не були, вони завжди тягнуться до своєї Матері-Батьківщини, їхні серця б’ються в одному ритмі з Києвом.

Особливо це виявилося у 1917 році, коли українство взялося творити власну долю на своїй етнічній території. 

Степико, М. Українська ідентичність : феномен і засади формування : моногр. / М. Степико. - К. : НІСД, 2011. - 336 с.

Монографія є комплексним науковим дослідженням української ідентичності у взаємообумовленості усіх її складників – національного, етнічного, а також ідентичності держави та країни. Аналіз історико-культурних засад становлення української нації досліджується у взаємозв’язку із сучасними завданнями розбудови незалежності Української Держави. Важливим складником роботи є авторське бачення теоретико-методологічних проблем осмислення феномену етносу й нації, чинників і механізмів етно- та націє генезу.  

Українська державницька ідея : антологія політичного традиціоналізму / уклад. й передм. О. Шокало, Я. Орос. - К. : МАУП, 2007. - 520 с.

В антології зібрано лише фрагменти потужного масиву української державницької ідеї від давнини до сьогодення. Представлені тут її визначні творці й подвижники пов’язані між собою духовною причетністю до творення української державницької ідеології, а дехто й безпосередньою співпрацею в царині національного вiдродження і державотворення.  

Також до вашої уваги додатковий список документів з даної тематики, що представлені у фондах нашої бібліотеки: 

Вивід прав України : документи і матеріали до історії україської політичної думки / упоряд., вступ. ст. Б. Кравцева. - Нью-Йорк, 1964. - 247 с.

Вівчарик, М. Українська нація : шлях до самовизначення / М. Вівчарик, П. Панченко, В. Чмихова. - К. : Вища шк., 2001. - 287 с.

Гончарук, П. Історичні погляди Кирило-Мефодіївців / П. Гончарук. - К. : КСУ, 2002. - 180 с.

Горєлов, М. Ідеологічні моделі української державності в ХХ ст., як цивілізаційний чинник // Держава і цивілізація в історії України / М. Горєлов. - Х., 2011. - С. 468-520.

Горєлов, М. Українська етнична нація / М. Горєлов, О. Рафальський, О. Моця,. - К. : ЕКО-ПРАДАКШИН, 2012. - 192 с.

Здійснення соборности українських земель // Тисяча років української суспільно-політичної думки : в 9 т. Т. 6 : (90-ті роки ХІХ — 20- роки ХХ ст.) / упоряд. і примітки Т. Гунчака, Р. Сольчаника. - К., 2001. - С. 390-391.

Костомаров, Н. Малороссийский гетман Зиновий-Богдан Хмельницкий / Н. Костомаров. - К. : Радуга, 2005. - 80 с.

Мицик, Ю. Іван Виговський / Ю. Мицик ; худож.-оформлювач Є. Вдовиченко. - К. : Світоч, 2012. - 127 с.

Нариси історії Української революції 1917-1921 рр. : у 2 кн.- К. : Наук. Думка, 2012.

Кн. 1. - 387 с.

Кн. 2. - 461 с.

Плохій, С. Великий переділ : незвичайна історія Михайла Грушевського / В. Плохій. - К. : Критика, 2011. - 597 с.

Проголошення соборної Української Народної Республіки і її боротьба за незалежність // Історія України та її державності : курс лекцій / Л. Дещинський, С. Терський, І. Хома, В. Тарабан. - Л., 2009. - С. 276-278.

Проект “Украина”. Галерея национальных героев / сост. А. Хорошевский ; худож.-оформитель Ю. Романика. - Х. : Фолио, 2012. - 411 с.

Радянський режим в Україні 1919 р. : становлення, особливості, крах // Політична історія України. ХХ століття : в 6 т. Т. 2 / гол. ред. І. Курас. - К., 2003. - С. 341-371.

Солдатенко, В. Проект “Україна”. 1917-1920 рр. Постаті / В. Солдатенко ; худож.-оформлювач О. Артеменко. - Х. : Фоліо, 2011. - 511 с.

Степико, М. Українська ідентичність : феномен і засади формування : моногр. / М. Степико. - К. : НІСД, 2011. - 336 с.

Тагліна, Ю. Михайло Грушевський / Ю. Тагліна. - Х. : Фоліо, 2010. - 121 с.

Україна : повна енцикл. / авт.-упоряд. В. Скляренко, В. Мірошнікова, Т. Іовлева, М. Панкова ; худож. Л. Киркач-Осипова. - Х. : Фоліо, 2006. - 463 с.

Чухліб, Т. Пилип Орлик / Т. Чухліб. - К.,2008. - 64 с. - (Великі українці).

Шаповал, Ю. Директорія УНР і Західноукраїнська Народна Республіка / Ю. Шаповал // Держава : ілюстрована енцикл. України / Ю. Шаповал. - К., 2008. - С. 106-113.

Яневський, Д. Загублена історія втраченої держави / Д. Яневський ; худож-оформлювач Ю. Романика.- Х. : Фоліо, 2009. - 252 с. - (Історичне досьє).

Яневський, Д. Проект “Украина” : Грушевський. Скоропадський. Петлюра :таємна історія української державності / Д. Яневський. - Х. : Прапор, 2012. - 921 с.


Віртуальні виставки:

З минулого в майбутнє (з історії української архітектури)

Петро Конашевич-Сагайдачний – непереможний гетьман

Яскрава сторінка української музики. К. Стеценко

Cinema is the art of imagination

Medical reference books for women

Philosophy

The Treasures of Poetry

The USA: Long Way to Independence

Without Meat It Can Be Tasty, Healthy and Sweet!

«Бібліотека – територія сімейного читання»

«Планета Україна» Олександра Гордієвича

Євген Гуцало - письменник-сподвижник

Європейська освіта – це реально

Європейський інтер’єр: від проекту до реалізації

І звичаї, і мова, і давнина свята... (з історії культури народів слов'янських країн)

Іван Волошенюк – майстер художнього слова і публіцистики (2013р.)

Іван Дзюба – талант і доля

Інвестиційна привабливість аграрного виробництва

ІННОВАЦІЙНА ЕКОНОМІКА: СВІТОВИЙ ДОСВІД ТА УКРАЇНА

Інформаційна безпека в глобальному світі

Інформаційний простір України

Іполит Чеславович Зборовський – патріот і подвижник

Історії торкнутися рукою (мовою книг і документів про голодомор)

Історія і час: в пошуках втраченого

Історія та функції Книжкової палати України імені Івана Федорова

Історія української мови

Авторське право в електронному середовищі

Авторське право: національні та міжнародні стандарти (2013)

Авторське право: цивільно-правовий захист та охорона

Агроекологія: концептуальні складові розвитку

АПК: ПРІОРИТЕТНІ НАПРЯМИ РОЗВИТКУ

Афганістан: миттєвості війни

Бібліокруїз Європою

Біль Чорнобиля з роками не зникає

Біля джерел книгодрукування

Безсмертя подвигу Абрама Мойсейовича Зіндельса

Безсмертя подвигу Василя Никифоровича Баранюка

Бунт на кораблі, або Хай живе фемінізм!?

В його поезії - любов до нас, до України...

В сяйві Божої любові

В цілім світі найрідніша

Від Героїв Крут до Героїв Небесної Сотні

Від декларації – до незалежності

Відвага та мужність

Відлуння далеких літ Тульчина (до 400-річчя від дня заснування міста)

Відчаєм зірваний голос. До 70-річчя з дня народження В. Висоцького

Вінниччина – край партизанської слави

Вінниччина: природа, екологія, людина

Віртуальна виставка "Британія без туманів"

Віртуальна виставка «Фондовий ринок України: тенденції розвитку»

Віртуальна виставка Малий бізнес – сходинка до великого успіху

Віртуальна виставка: «Цивільне право в системі права України»

Віртуальний колаж «Героям Небесної Сотні присвячується…»

Віртуальний колаж «Незримі охоронці України»

Віртуальний перегляд «Славу козацьку несем крізь віки»

Василь Стус

Василь Стус – людина, поет, легенда

Великі книги

Великодня кулінарія

Верховенство Конституції у правовій системі держави

Весна перемоги

Визволитель трьох столиць, або Доля генерала

Витоки баховського мистецтва

Власні імена, або Як обрати ім’я

Герой Поділля - Опанас Гнатович Свинар

Григорій Якович Усатий

Гроно нескорених (цензурна історія української літератури ХVIII-XX ст.)

Данило Апостол - політичний довгожитель

Декларацію про державний суверенітет України

Державна мова: правовий статус

Децентралізація в Україні: нові можливості територіальних громад та участі громадян

Децентралізація влади – шлях до народовладдя

Децентралізація: зміни заради майбутнього

ДЛЯ ДОМУ, ДЛЯ ДУШІ, ДЛЯ ДОЗВІЛЛЯ

Дмитро Шостакович: Велич музики і долі

Довкілля і соціум: гармонізація відносин

Душа народу

Екологія довкілля: економіко-правовий аспект

Екологія – Право – Людина (2013)

Енергозбереження - державний пріоритет України

Зінаїда Тулуб: тернії творчого духу

Заарештована книга

Закони екології – закони людства

Законодавчий простір охорони навколишнього середовища

Здоров’я від Авіценни

Зоряна траса: до 50- річчя польоту першої людини в космос

Карбівничий козацької слави

Климент Аркадійович Тімірязєв – вчений зі світовим ім’ям

Книги – лауреати

Книги – лауреати: Твори письменників-земляків, відзначені літературними преміями

Козацтво: лицарський орден України

Коли говорять портрети. З циклу «Подорож за жанрами мистецтва»

Колокола собора чувств

Консалтинговий бізнес: основи професіоналізму

Конституція України – фундамент державності та прав людини.

КОНСТИТУЦІЯ УКРАЇНИ: ІЗ ГЛИБИНИ ВІКІВ ДО СЬОГОДЕННЯ

Корпоративна культура «як формула успіху» організації

Корупція: борітесь – поборете!

Краєзнавчі ресурси на веб-сайті Вінницької ОУНБ ім. К.А. Тімірязєва

Крок за кроком

Культура читання в епоху цифрових комунікацій

Культурна політика в Україні: історія і сучасність

КУХНЯ УКРАЇНСЬКОГО КОЗАЦТВА

Лідерство - фактор економічного розвитку

Місцева демократія – орієнтири на європейські стандарти

Мандрівка світом: країни та народи

Менеджмент: сучасні концепції розвитку

Микола Рябий – нащадок козацького роду

Мовою слова про козацьку славу

На Україну повернусь…: життя і творчість Івана Багряного

Набридло читати? СЛУХАЙ!

Над світом українська вишивка цвіте...

Натхненної музики творець. До 130-річчя від дня народження М. Леонтовича

Наука перемагати (2013)

Наукова періодика України

Наша сила в нашій єдності

Не заклик до помсти, а пам’яті дзвін

Незалежна Україна – у мріях виплекана, в боротьбі народжена

О.Попов (1859–1905) – винахідник радіо

Основний Закон України в історії державотворення

Охорона довкілля: економічний та правовий аспект

П.І. Чайковський — великий і невідомий

Підбірка самовчителів

Переяславська рада у контені сучасності

Перлини Європейської архітектури

Перша світова війна

Погляд у минуле: до 360-річчя з часу битви війська Богдана Хмельницького під Батогом

Подібне притягує подібне

Подвигу жити у віках

Подорожуємо Польщею: цікаво та пізнавально

Поляки у світовій культурі

ПОСТАТІ СВІТОВОЇ ЕКОНОМІЧНОЇ ДУМКИ

Права і свободи дитини в сучасній правовій державі

Права людини: шлях у сучасність

Правове забезпечення прав і свобод дитини в Україні

ПРО КОЗАЦЬКІ ЧАСИ НА УКРАЇНІ

Про що шумить батьківський ліс

Рідкісні видання творів М.В. Гоголя та літератури про його життя і діяльність у фондах ВОУНБ ім. К.А. Тімірязєва»

Реформа з децентралізації – ключ до успіху України

Світ маркетингових комунікацій

Світ належить тим, хто йому радіє

Світ рівних можливостей для всіх

Село - оберіг держави

Слово, живе джерело натхнення! До Дня української писемності та мови

Сміх наш насущний. Гумор в мистецтві

Старовинне і юне місто Вінниця

Тих днів не змовкне слава (Преса останніх років про партизанський рух на Вінниччині)

Тої слави козацької повік не забудем...

ТОЙ ШЛЯХ ВАЖКИЙ, ТЕРНИСТИЙ...

Торгівля України у дзеркалі світових тенденцій розвитку галузі

Трипільська культура

Трохи сонця у холодній воді. Жінки у мистецтві

Туризм як соціально-економічна категорія в житті суспільства

Туризм: економічний аспект галузі

У СЛОВІ ДРУКОВАНОМУ – СВІТ УЧЕНОГО ( До 70-річчя з дня народження академіка А.О.Бабича)

Україна в світі

Україна Незалежна - віхи становлення

Україна – держава європейська

Україна – незалежна держава Європи і світу

Україна – незалежна, демократична, правова держава(2013)

Україна: інформаційний простір

УКРАЇНА: ВІХИ НЕЗАЛЕЖНОСТІ

Україна: шлях до Європи через Євромайдан

Українська революція 1917-1921 рр. в постатях

Українське козацтво в мистецтві

Українське слово проситься до тебе...

Український вчений із світовим іменем

Український шлях до об’єднаної Європи

Управління персоналом: мистецтво чи наука?

Усна історія: теорія, метод, джерело

Учений космічного виміру

Філософія економіки від античності до наших днів

Філософія просування сайта

Ференц Ліст – філософія життя

Хрещення Русі – духовний стержень нашої культури

Цивілізація: розвиток чи самознищення?

Час відпочинку і оздоровлення. Країнами Європи

Через минуле в майбутнє (до 95 річниці відкриття трамвайного руху у Вінниці)

Читай книги, що стали подією

Чорнобильська катастрофа: дії, результати та уроки

Я народився і жив для добра і любові...

“Земле моя, запашна, барвінкова...” Вінницькій області – 75!

Rambler's Top100    
Copyright © ОУНБ ім. К.А.Тімірязєва 1998-2022
Дизайн:Березюк Сергій
Програмування:Мачушенко Дмитро
Всі матеріали на цьому сайті розміщені на умовах ліцензії Creative Commons Attribution 4.0 International, якщо не зазначене інше