ОУНБ ім. К.А. Тімірязєва
  
Наша адреса:
Україна, м. Вінниця,
21100, Соборна, 73
Тел. (0432) 56-27-92
Факс (0432) 67-03-41
 

E-Mail: inform@library.vn.ua

Ми працюємо:

Понеділок - четвер з 10.00 до 19.00,
Субота та неділя з 10.00 до 18.00
П'ятниця - вихідний день
Остання середа кожного місяця - санітарний деньBiblioteka Publiczna im. Zygmunta Jana Rumla w Dzielnicy Praga Południe m.st. Warszawy 
Офiцiйне представництво Президента України
Корпорація Інком
Урядовий портал
Урядова телефонна «гаряча лінія»
Офіційний портал Верховної Ради України
Вінницька ОДА
Вінницька обласна Рада - офіційний інтернет-сайт
Вінницька міська рада
Управління культури і мистецтв Вінницької облдержадміністраціїКнижкова виставка «Світ маркетингових комунікацій».

РозділКомплекс маркетингових комунікацій

 

Коммуникации – это не только 

 инструмент  маркетинга,

но и важнейший фундамент любой культуры

                                                                                    С. Блэк

Акимова, О. Е. Особенности комплекса маркетинговых коммуникаций на рынке труда // Экономические науки. - 2008. - № 1. -  С. 208-212.

Беркутова, Т.А. Маркетинговые коммуникации  : учеб. пособие для студ. вузов / Т. А. Беркутова. - Ростов н./Д: Феникс, 2008. - 254 с.

Бойко, Р. В. Використання маркетингових комунікацій у банківській діяльності // Вісник наукових досліджень: актуальні регіональні проблеми економіки, права, управління і соціальної сфери. - 2006. - № 4. -  С. 52-55.

Васюткіна, Н.В. Маркетинг: навч. посіб. для студ. вузів / Н. В. Васюткіна. - К.: Європ. ун-т, 2007. - 228 с.

Войчак, А. В. Маркетингові комунікації у внутрішньому середовищі підприємства: психологічний аспект/ А. В. Войчак, Т. О. Примак // Маркетинг в Україні. - 2003. - № 1. -  С. 29-33.

Войчак, А. В. Маркетингові комунікації у концепції відносин / А.В. Войчак, Т.О. Примак // Маркетинг в Україні. - 2003. - № 3. -  С. 14-17.

Гайдаенко, Т. Разработка плана маркетинговых коммуникаций  // Менеджмент и менеджер. - 2008. - № 3/4. -  С. 35-37.

Голова, А. Г. Интегрированные маркетинговые коммуникации // Маркетинг в России и за рубежом. - 2006. - № 6. -  С. 37-46

Головкіна, Н.    Оцінювання програм інтегрованих маркетингових комунікацій: світові дослідження методів оцінювання повідомлень // Маркетинг в Україні. - 2007. - № 3. -  С. 16-21.

Головкіна, Н.    Інтегральні маркетингові комунікації: методи оцінювання поведінки респондентів // Маркетинг в Україні. - 2007. - № 4. -  С. 9-13.

 Жаркин, Е.  Ключ к механизму продвижения бренда // Маркетинг в России и за рубежом. - 2007. - № 4. -  С. 43-48.

Головкіна, Н.    Персоналізація маркетингових комунікацій: новий стратегічний простір  // Маркетинг в Україні. - 2008. - № 2. -  С. 27-33.

Головкіна, Н. В. Європейський досвід регулювання маркетингових комунікацій: короткий огляд// Маркетинг в Україні. - 2002. - № 2. -  С. 20-24.

Есипова, И. Коммуникационные стратегии и управление информацией  // Менеджмент и менеджер. - 2008. - № 3/4. -  С. 13-17.

Ивашова, Н. Построение системы эффективных коммуникаций промышленных предприятий // Маркетинг и реклама. - 2006. - № 9. -  С. 56-59.

Іртлач, М.  Маркетингові комунікації в управлінні курортно-рекреаційним комплексом Автономної Республіки Крим // Вісник КНТЕУ. - 2009. - № 1. -  С. 73-79.

Карпенко Ю. М. Розвиток інтегрованих маркетингових комунікацій у місці продажу // Актуальні проблеми економіки. - 2004. - № 12. -  С. 84 – 89.

Кетова, Н. П. Теоретические аспекты формирования современных маркетинговых коммуникаций // Экономические науки. - 2007. - № 8 . -  С. 83-89:

Коммуникации в маркетинге и их роль / Завьялов, П.С. Маркетинг в схемах, рисунках, таблицах: учеб. пособие  - М., 2008. – С. 329 – 368.

Комплекс маркетинговых коммуникаций / Ким, С.А. Маркетинг: учеб. пособие - М.:  2007. – С. 175 – 196.

Комунікації в маркетингу послуг / Мальченко, В.М. Маркетинг послуг  : навч. посіб. / - К.: КНЕУ, 2006. – 360 с.

Кучеренко, М. А. Применение нетрадиционных коммуникаций на рынке медицинских товаров и услуг  // Маркетинг в России и за рубежом. - 2007. - № 2. -  С. 64-69.

 Лосев, С. В. Равнение на клиента: основные принципы построения клиентно-ориентированной организации  // Маркетинг в России и за рубежом. - 2007. - № 6. -  С. 31- 41.

Маркетингові комунікації фірми // Економічна енциклопедія. К - П.: у 3-х т. Т.2 / Ред. Мочерний С.П.- К., 2001. – С. 253 – 255.

Маркетинговые коммуникации / Дубровин И.А. Маркетинг продовольственных товаров : учеб. для студ. вузов- М. , 2008. – С. 309 – 350.

Маркетинговые коммуникации / Минько  Э.В. Маркетинг: учеб. пособие для студ. вузов /  - М., 2007. – С. 282 – 320.

Петруня, Ю. Маркетингові комунікації в роздрібній торгівлі: передумови ефективності // Маркетинг в Україні. - 2006. - № 2. -  С. 15-19.

Попкова, Е. Г. Классификация маркетинговых коммуникаций. Как избежать терминологической путаницы? / Е. Г. Попкова, О. Е. Акимова // Маркетинг в России и за рубежом. - 2008. - № 6. -  С. 50-56.

Примак, Т. О. Аналіз українського ринку маркетингових комунікацій // Маркетинг в Україні. - 2003. - № 2. -  С. 8-13.

Примак, Т.О. Маркетингові комунікації в системі управління підприємством  : Монографія / Т.О.Примак. - К.: Експерт, 2001. - 383 с.

Примак, Т.О. Маркетингові комунікації на сучасному ринку: навч. посіб. / Т.О. Примак, А.Г. Зюнькін, А.В. Калина. - К.: МАУП, 2003. - 200 с.

Ромат, Е. Интегрированные маркетинговые коммуникации в местах продажи // Маркетинг и реклама. - 2000. - № 2. - С.36-40.

Сахарова Т. В. Товарна аргументація в системі маркетингових комунікацій // Актуальні проблеми економіки. - 2006. - № 4. -  С. 91- 96.

Синяева, И.М. Маркетинговые коммуникации : учеб. для студ. вузов / И.М. Синяева, С.В. Земляк, В.В. Синяев. - М.: Дашков и К., 2006. - 304 с. - Библиогр.: с. 300-303.

Скотт, Д.. Бренд-билдинг: Создание бизнеса, раскручивающего бренд / С. Дэвис, М. Данн; Пер. с англ. В. Домнин. - СПб.: Питер, 2005. - 320 с.

Супрун, П. І. Нові стратегічні альянси (кластери) та маркетингові комунікації - шлях до підвищення конкурентоздатності економіки в регіонах // Формування ринкових відносин в Україні. - 2004. - № 10. - С. 84-89.

Тульчинська, С.  Інтегрована система маркетингових комунікацій у галузі транспорту // Актуальні проблеми економіки. - 2002. - № 4 . -  С. 44-46.

Ульяновский, А.В. Маркетинговые коммуникации: 28 инструментов миллениума с учетом новейших тенденций, диктуемых современным рынком / А. В. Ульяновский. - М.: Эксмо, 2008. - 432 с.

Челенко, Ю. В. Побудова моделі маркетингового комунікаційного процесу  // Актуальні проблеми економіки. - 2008. - № 6. -  С. 257- 261.

Шарков, Ф.И. Современные маркетинговые коммуникации: Словарь-справочник / Ф.И. Шарков. - М.: Альфа-Пресс, 2006. - 352 с.

Шрамко, И.  Сладкое будущее коммуникации // Маркетинг и реклама. - 2007. - № 11. -  С. 39-45.

Шульгіна, Л. М. Дослідження комунікаційної складової комплексу "4Р" туристичних підприємств України // Менеджер. Вісник Донецького державного університету управління. - 2005. - № 4. С. 134-139.

Эйдинов, М.  Интегрированные маркетинговые коммуникации в местах продаж  // Маркетинг и реклама. - 2005. - № 7-8. - С.80-85.

http://www.grinchuk.lviv.ua/referat/1/2178.html

http://www.refine.org.ua/pageid-2903-1.html

 

Розділ 2  Реклама – як елемент маркетингових комунікацій

Реклама — это средство заставить

людей нуждаться в том,

о чем они раньше не слыхали

Марти Ларни 

Антипов, К. Кругооборот и оборот капитала в рекламном процессе // РИСК. - 2009. - № 1. -  С. 185-188.

Божко, В. П. Порівняння аналітичної та фактичної моделей для оцінки рекламних витрат  // Економіка. Фінанси. Право. - 2008. - № 10. -  С. 18-20.

Буданова, А.  Когнитивный диссонанс в коммуникации «производитель – потребитель» // Маркетинговые исследования в Украине. - 2008. - № 6 . -  С. 68-71.

Владимирська, Г.О. Реклама : навч. посіб. / Г.О. Владимирська, П.А. Владимирский. - К.: Кондор, 2006. - 334 с.

Джефкінс, Ф. Реклама: Практ. посіб. / Ф. Джефкінс. - 4-е вид. - К. : Знання, 2001. - 456 с.

Добровольська, К.  Три правила для продавців. Успішний телевізійний рекламний ролик: який він?  // Консалтинг в Україні . - 2008. - № 5-6. -  С. 41-42.

Дурович, А.П. Реклама в туризме: учеб. пособие / А.П. Дурович. - М.: Новое знание, 2003. - 254 с.

Дяченко, Т. О. Етичні питання в рекламній практиці // Формування ринкових відносин в Україні. - 2008. - № 9. -  С. 87-91.

Захаров, С. В. Анализ текстовых контекстных объявлений по модели Г. Лассвелла   // Маркетинг в России и за рубежом. - 2008. - № 6. -  С. 57.

Ионкин, Н. Н. Эволюция развития маркетинга: от массовой рекламы к социальным сообществам // Экономические науки. - 2008. - № 2. -  С. 92-95.

Кацал, І.  Зробити світ кращим. Бренд-арт: через мистецтво до комерційного успіху  // Консалтинг в Україні . - 2008. - № 5-6. -  С. 28-30.

Косинов, А.  Охват и частота - теперь и в наруже  // Маркетинговые исследования в Украине. - 2008. - № 3 . -  С. 54-59.

Кузякин, А. П. Реклама и РR в мировой экономике: Учеб. пособие / А.П.Кузякин, М.А.Семичев. - М.: ТК Велби, 2002. - 320 с.

Кутлалиев, А. Эффективность рекламы: наукове видання / А. Кутлалиев. - М.: Эксмо, 2005. - 416 с.

Лазебник, М. Обсяг рекламно-комунікаційного ринку України у 2008 році та прогноз на 2009 рік. Експертна оцінка Всеукраїнської рекламної коаліції // Маркетинг в Україні. - 2008. - № 6. -  С. 28-32.

Лук'янець, Т.І. Рекламний менеджмент: учбовий посібник / Т.І. Лук'янець. - К.: КНЕУ, 1998. - 276 с.

Мартин, А. Ефективність і креативність  // Маркетинг в Україні. - 2008. - № 6. -  С. 8.

Мельникович, Е. Н. Маркетинговые исследования взаимоотношений рекламных агентств и клиентов: взгляд рекламистов // Маркетинговые исследования в Украине. - 2008. - № 2 . -  С. 58-62.

Морозова, Н.С. Реклама в социально-культурном сервисе и туризме: Учеб. для студ. вузов / Н. С. Морозова, М. А. Морозов. - 3-е изд., испр. и доп. - М. : Академия, 2007. - 288 с.

Овчинникова, Н.Н. Рекламное дело : учеб.пособие / Н. Н. Овчинникова. - М.: Дашков и К., 2008. - 368 с.

Оністрат, О. В. Ефективність рекламної діяльності підприємств // Актуальні проблеми економіки. - 2008. - № 7. -  С. 127- 132.

Орищенко, М.  Розсмішити, щоб продати. Гумор у рекламному бізнесі  // Консалтинг в Україні . - 2008. - № 5-6. -  С. 31-33.

Пашутин, С. Б. «Интригующий» маркетинг // Маркетинг в России и за рубежом. - 2008. - № 3. -  С. 35-42.

Песоцкий, Е.А. Реклама: учеб.-практ. пособие / Е.А. Песоцкий. - М.: Дашков и К., 2007. - 368 с. - Библиогр.: с. 361-364.

Попова, Ж. Г. Идеи психоанализа в современной рекламе // Маркетинг в России и за рубежом. - 2002. - № 1. - С.102-106

Реклама: Словник термінів / Всеукр. фонд сприяння розвитку книговид. та преси; Уклад. Р.Г. Іванченко. - К.: , 1998. - 208 с.

Ромат, Е.В. Реклама в системе маркетинга: Учеб. пособие / Е.В. Ромат. - Х.: Студцентр, 1995. - 229 с.

Ромат, Є.  Основні тенденції розвитку глобального ринку реклами // Вісник КНТЕУ. - 2008. - № 5. -  С. 47-53.

Росситер, Дж. Реклама и продвижение товаров: учбовий посібник / Д. Р. Росситер, Л. Перси; Ред.  Л.А. Волкова ; Пер. с англ. - 2-е изд. - СПб. : Питер, 2001. - 656 с.

Семенченко, Ж. Реклама і рекламні послуги: виробничо-практичне видання / Ж. Семенченко. - Х.: Фактор, 1999. - 38 с.

Серегина, Т.К.Реклама в бизнесе: Учеб. пособие / Т.К. Серегина, Л.М. Титкова; Ред. Л.П. Дашкова. - М.: Маркетинг, 1995. - 112 с.

Теория и практика рекламы: учеб. для студ. вузов / ред. : В. В. Тулупов. - СПб.: Изд-во Михайлова В.А., 2006. - 528 с.  

Третьякова, Т.Н. Реклама в социально-культурном сервисе и туризме  : учеб. пособие для студ. вузов / Т. Н. Третьякова. - М.: Академия, 2008. - 272 с. 

Уткин, Э.А. Рекламное дело: учеб. пособие / Э. А. Уткин, А. И. Кочеткова ; Ассоциация авторов и издателей "Тандем". - М.: ЭКМОС, 1999. - 272 с.

Уэллс, У. Реклама: принципы и практика / У. Уэллс, Дж. Бернет, С. Мориарти. - СПб.: Питер, 2001. - 736 с.

Феофанов, О. А. Реклама: новые технологии в России: монографія / О.А. Феофанов. - СПб.: Питер, 2000. - 384 с.

Хопкинс, К. Реклама. Научный подход / К. Хопкинс. - М.: Альфа-Пресс, 2005. - 80 с.

Черноусов, В. Отдать PR на аутсорс или выгоднее пополнить штат? // Менеджмент и менеджер. - 2008. - № 3/4. -  С. 55-59.

Шарков, Ф.И. Разработка и технологии производства рекламного продукта: Учеб. пособие для студ. вузов / Ф.И. Шарков, В.И. Гостенина. - М.: Дашков и К., 2007. - 340 с.

Шарков, Ф.И. Технологии рекламы: Учеб. пособ. для студ. вузов / Ф.И. Шарков, В.И. Гостенина. - М.: РИП-холдинг, 2006. - 215 с.

Ярмоленко, О. Обережно: нові вимоги до реклами // Діловий вісник. - 2008. - № 7. -  С. 18-19.

http://tpc-price.com.ua/kontekstna-reklama-yak-dobytysya-efektyvnosti.html

http://buklib.net/component/option,com_jbook/task,view/Itemid,99999999/catid,123/id,3436/

http://mediainform.com.ua/rus/catalog/cat_453-sp_0.html

 

Розділ 3  PRефективна комунікація в маркетингу

«Паблік  рілейшнз» - це зусилля,

направлені на те, щоб переконати

суспільство змінити свій підхід або свої дії,

а також зусилля, спрямовані

на гармонізацію діяльності організації

у відповідності з інтересами суспільства, і навпаки

Едуард Бернайз

PR – управление связями с общественностью / Иванов, А.В. Настольная книга маркетолога: науково-популярна література / - СПб., 2004. – С.155-200.

Бианки, В.А. Убрать конкурента: PR атака / В. А. Бианки, А. И. Серавин. - СПб.: Питер, 2007. - 240 с.

Варшавская, Е.  О тенденциях развития паблик рилейшинз  // Маркетинг. - 2002. - № 5. -  С. 62-69.

Григорьев, М. Интегрированные коммуникации: стратегический PR, маркетинг или что-то еще?  // Менеджмент и менеджер. - 2008. - № 3/4. -  С. 2-12.

Громадські зв’язки та їх місце у маркетинговій комунікаційній діяльності / Маркетинг для магістрів. Т. 2 : навч. посіб. / за заг. ред. : М. М. Єрмошенка. - К., 2007. – С.289-292.

Иванова, К. А. Бесценные советы для настоящего РR-менеджера: Устная коммуникация / К.А. Иванова. - СПб.: Питер, 2006. - 144 с.: ил. - (Маркетинг для профессионалов).

История и корни PR  // Зеркало рекламы. - 2003. - № 2. -  С. 41.

Капля, Д. Исследования украинского PR-рынка: тенденции развития и векторы специализации операторов // Маркетинговые исследования в Украине. - 2008. - № 6 . -  С. 54-58.

Ключковская, Я.  PR - стремительный маркетинг  // Зеркало рекламы. - 2003. - № 2. -  С. 44-47.

Курейко, В.  Практический паблик рилейшинз в вопросах и ответах // Маркетинг и реклама. - 2001. - № 9 . -  С. 22-23.

Моисеев, В.  Проведение кампанией Паблик Рилейшнз // Антикризисный менеджмент. - 2005. - № 2. -  С. 42-46.

Пабліситі і паблік рилейшинз у комунікаційній політиці підприємства / Балабанова, Л.В. Маркетинг: Підручник / - 2-е вид., доп. і перероб. - К., 2004. – С.451-456.

Панкратьєва, Є. Ринок PR у Європі. Європейське дослідження ринку PR у 2007 році: тенденції в управлінні комунікаціями з громадськістю  // Маркетинг в Україні. - 2008. - № 5. -  С. 37-39.

Связи с общественностью (РR) / Форсит, Патрик. Малобюджетный маркетинг: Развитие бизнеса, не требующее больших затрат: Пер. с англ. / П. Форсит. - Д., 2005. – С.51-60.

Синяева, И.М. Сфера РR в маркетинге : учеб. пособие для студ. вузов / И. М. Синяева, В. М. Маслова, В. В. Синяев. - М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2007. - 383 с.

Спірна, Л. Б. Паблік рілейшнз та його методи у формуванні репутації банку // Формування ринкових відносин в Україні. - 2008. - № 11. -  С. 31-35.

Формирование общественного мнения – PR / Федько, В.П. Основы маркетинга: Учеб. пособие для студ. вузов / 4-е изд., доп. и перераб. - Ростов н./Д., 2005. – С. 416-420.

http://www.uapp.org/uk/pub_pr.htm

http://www.proreklamu.com/content/view/8808/81/

http://propr.com.ua/ru/public/view/13739

 

Розділ 4  Нове покоління маркетингових комунікацій

 

Аакер, Д. Стратегия управления портфелем брендов / Дэвид А. Аакер ; пер. с англ.: Т. В. Виноградовой. - М.: Эксмо, 2008. - 320 с.

Барлоу, Дж. Сервис, ориентированный на бренд: Новое конкурент. преимущество / Д. Барлоу, П. Стюарт; Пер. с англ. Г. Сахацкий. - М.: Олимп-Бизнес, 2006. - 288 с.

Бачило, С. В. Директ-маркетинг: учеб.-практ. пособие / С. В. Бачило, И. В. Есинова, Л. А. Мишина. - М.: Дашков и К., 2008. - 212 с.

Бургела, И. Ключевая тенденция выставочного бизнеса - ориентированность на клиента // Маркетинг и реклама. - 2007. - № 9. -  С. 28-30.

Випперфюрт, А. Вовлечение в бренд. Как заставить покупателя работать на компанию / Алекс Випперфюрт ; пер. с англ.: А. Кириченко. - М.: Коммерсантъ ; СПб. : Питер, 2007. - 384 с.

Годин, А.М. Брендинг: учеб. пособие / А.М. Годин. - 2-е изд., перераб. и доп. - М. : Дашков и К., 2006. - 424 с.

Дмитрук, М. Виставки в системі маркетингових комунікацій підприємства // Маркетинг и реклама. - 2001. - № 5-6 . -  С. 48-51.

Карпова, С.В. Брендинг : учеб. пособие для студ. вузов / С. В. Карпова. - М.: КноРус, 2008. - 224 с.

Коноплянникова, М.А. Послуговування Інтернетом як каналом маркетингових комунікацій // Маркетинг в Україні. - 2002. - № 4. -  С. 19-21.

Лейни, Т. А. Бренд-менеджмент : учеб.-практ. пособие / Т. А. Лейни, Е. А. Семенова, С. А. Шилина. - М.: Дашков и К., 2008. - 228 с

Льюис, Э. Великая ИКЕА. Бренд для всех / Элен Льюис; пер. с англ. : О. Перфильева. - М.: Олимп-Бизнес, 2008. - 224 с.

Мазилкина, Е.И. Условия успешного продвижения товара: практ. пособие / Е. И. Мазилкина. - М.: Дашков и К., 2008. - 172 с.

Маркетинг и управление брендом: пер. с англ. - М.: Альпина Бизнес Букс, 2007. - 174 с.

Матвійчук-Соскіна, Н. Розвиток маркетингових комунікацій в Інтернет-просторі України // Маркетинг в Україні. - 2006. - № 6. -  С. 14-16.

Новичихина, М.Е. Как вы фирму назовете ... / М. Е. Новичихина. - М.: АСТ: Восток-Запад, 2007. - 160 с.

Окландер, М. Комплекс Інтернет-комунікацій у маркетингу  / М. Окландер, І. Литовченко // Маркетинг в Україні. - 2008. - № 3. -  С. 29-35.

Пашутин, С. Б. "Флеш-моб" - лекарство от скуки или интригующий маркетинг? // Маркетинг в России и за рубежом. - 2008. - № 2. -  С. 68-72.

Пашутин, С. Б. "Ажиотажный" маркетинг  // Маркетинг в России и за рубежом. - 2008. - № 5. -  С. 73-78.

Пекар, В. Выставка - разноплановый инструмент маркетинговых коммуникаций // Маркетинг и реклама. - 2007. - № 9. -  С. 26-27.

Раупов, Р. Телекомунікаційні технології на ринку маркетингових комунікацій України // Маркетинг в Україні. - 2007. - № 1. -  С. 23-27.

Рожков, И.Я. Бренды и имиджи: Страна. Регион, город. Отрасль. Предприятие. Товары, услуги / И.Я. Рожков, В.Г. Кисмерешкин. - М.: РИП-холдинг, 2006. - 256 с.

Романова, В. С.  Виставки у міжнародній маркетинговій діяльності підприємства: проблеми організації та управління // Зовнішня торгівля: право та економіка. - 2007. - № 6. -  С. 30-40.

Рудая, Е А. Основы бренд-менеджмента : учеб. пособие для студ. вузов / Е.А. Рудая. - М.: Аспект Пресс, 2006. - 256 с.

Сироткина, И.В. Как приготовить вкусный бренд: науково-популярна література / И.В. Сироткина. - М.: Альфа-Пресс, 2005. - 200 с.

Стоун, Б. Директ-маркетинг: эффективные приемы / Б. Стоун, Р. Джейкобс. - М.: Изд. Дом Гребенникова, 2005. - 616 с.

Тульчинский, Г.Л. Бренд-интегрированный менеджмент: каждый сотрудник в ответе за бренд: монографія / Г.Л. Тульчинский, В.И. Терентьева. - М.; СПб.: Вершина, 2007. - 352 с.

Хашковский, А.В.      Скандал - стратегия успеха в бизнесе / А.В. Хашковский. - М.: Вершина, 2006. - 448 с.: ил, табл.

Чуровский, С. Р. Дегустация как метод продвижения продовольственных товаров // Маркетинг в России и за рубежом. - 2002. - № 2. - С.82-88.

Шарков, Ф.И.Магия бренда: Брендинг как маркетинговая коммуникация: Учеб. пособие / Ф.И. Шарков. - М.: Альфа-Пресс, 2006. - 268 с.

Юсов, В.   Віртуальне представництво: корпоративний сайт як ефективний засіб маркетингових комунікацій  // Консалтинг в Україні. - 2008. - № 1/2 . -  С. 48-50.

http://korolenko.kharkov.com/brand.htm

http://www.gfk.ua/marketing_solutions/market_communication/index.ua.html

http://www.dmdays.com.ua/

http://www.delta-m.com.ua/rus/direct

http://www.management.com.ua/notes/net_based_marketing.html


Віртуальні виставки:

З минулого в майбутнє (з історії української архітектури)

Петро Конашевич-Сагайдачний – непереможний гетьман

Яскрава сторінка української музики. К. Стеценко

Cinema is the art of imagination

Medical reference books for women

Philosophy

The Treasures of Poetry

The USA: Long Way to Independence

Without Meat It Can Be Tasty, Healthy and Sweet!

«Бібліотека – територія сімейного читання»

«Планета Україна» Олександра Гордієвича

Євген Гуцало - письменник-сподвижник

Європейська освіта – це реально

Європейський інтер’єр: від проекту до реалізації

І звичаї, і мова, і давнина свята... (з історії культури народів слов'янських країн)

Іван Волошенюк – майстер художнього слова і публіцистики (2013р.)

Іван Дзюба – талант і доля

Інвестиційна привабливість аграрного виробництва

ІННОВАЦІЙНА ЕКОНОМІКА: СВІТОВИЙ ДОСВІД ТА УКРАЇНА

Інформаційна безпека в глобальному світі

Інформаційний простір України

Іполит Чеславович Зборовський – патріот і подвижник

Історії торкнутися рукою (мовою книг і документів про голодомор)

Історія і час: в пошуках втраченого

Історія та функції Книжкової палати України імені Івана Федорова

Історія української мови

Авторське право в електронному середовищі

Авторське право: національні та міжнародні стандарти (2013)

Авторське право: цивільно-правовий захист та охорона

Агроекологія: концептуальні складові розвитку

АПК: ПРІОРИТЕТНІ НАПРЯМИ РОЗВИТКУ

Афганістан: миттєвості війни

Бібліокруїз Європою

Біль Чорнобиля з роками не зникає

Біля джерел книгодрукування

Безсмертя подвигу Абрама Мойсейовича Зіндельса

Безсмертя подвигу Василя Никифоровича Баранюка

Бунт на кораблі, або Хай живе фемінізм!?

В його поезії - любов до нас, до України...

В сяйві Божої любові

В цілім світі найрідніша

Від Героїв Крут до Героїв Небесної Сотні

Від декларації – до незалежності

Відвага та мужність

Відлуння далеких літ Тульчина (до 400-річчя від дня заснування міста)

Відчаєм зірваний голос. До 70-річчя з дня народження В. Висоцького

Вінниччина – край партизанської слави

Вінниччина: природа, екологія, людина

Віртуальна виставка "Британія без туманів"

Віртуальна виставка «Фондовий ринок України: тенденції розвитку»

Віртуальна виставка Малий бізнес – сходинка до великого успіху

Віртуальна виставка: «Цивільне право в системі права України»

Віртуальний колаж «Героям Небесної Сотні присвячується…»

Віртуальний колаж «Незримі охоронці України»

Віртуальний перегляд «Славу козацьку несем крізь віки»

Василь Стус

Василь Стус – людина, поет, легенда

Великі книги

Великодня кулінарія

Верховенство Конституції у правовій системі держави

Весна перемоги

Визволитель трьох столиць, або Доля генерала

Витоки баховського мистецтва

Власні імена, або Як обрати ім’я

Герой Поділля - Опанас Гнатович Свинар

Григорій Якович Усатий

Гроно нескорених (цензурна історія української літератури ХVIII-XX ст.)

Данило Апостол - політичний довгожитель

Декларацію про державний суверенітет України

Державна мова: правовий статус

Децентралізація в Україні: нові можливості територіальних громад та участі громадян

Децентралізація влади – шлях до народовладдя

Децентралізація: зміни заради майбутнього

ДЛЯ ДОМУ, ДЛЯ ДУШІ, ДЛЯ ДОЗВІЛЛЯ

Дмитро Шостакович: Велич музики і долі

Довкілля і соціум: гармонізація відносин

Душа народу

Екологія довкілля: економіко-правовий аспект

Екологія – Право – Людина (2013)

Енергозбереження - державний пріоритет України

Зінаїда Тулуб: тернії творчого духу

Заарештована книга

Закони екології – закони людства

Законодавчий простір охорони навколишнього середовища

Здоров’я від Авіценни

Зоряна траса: до 50- річчя польоту першої людини в космос

Карбівничий козацької слави

Климент Аркадійович Тімірязєв – вчений зі світовим ім’ям

Книги – лауреати

Книги – лауреати: Твори письменників-земляків, відзначені літературними преміями

Козацтво: лицарський орден України

Коли говорять портрети. З циклу «Подорож за жанрами мистецтва»

Колокола собора чувств

Консалтинговий бізнес: основи професіоналізму

Конституція України – фундамент державності та прав людини.

КОНСТИТУЦІЯ УКРАЇНИ: ІЗ ГЛИБИНИ ВІКІВ ДО СЬОГОДЕННЯ

Корпоративна культура «як формула успіху» організації

Корупція: борітесь – поборете!

Краєзнавчі ресурси на веб-сайті Вінницької ОУНБ ім. К.А. Тімірязєва

Крок за кроком

Культура читання в епоху цифрових комунікацій

Культурна політика в Україні: історія і сучасність

КУХНЯ УКРАЇНСЬКОГО КОЗАЦТВА

Лідерство - фактор економічного розвитку

Місцева демократія – орієнтири на європейські стандарти

Мандрівка світом: країни та народи

Менеджмент: сучасні концепції розвитку

Микола Рябий – нащадок козацького роду

Мовою слова про козацьку славу

На Україну повернусь…: життя і творчість Івана Багряного

Набридло читати? СЛУХАЙ!

Над світом українська вишивка цвіте...

Натхненної музики творець. До 130-річчя від дня народження М. Леонтовича

Наука перемагати (2013)

Наукова періодика України

Наша сила в нашій єдності

Не заклик до помсти, а пам’яті дзвін

Незалежна Україна – у мріях виплекана, в боротьбі народжена

О.Попов (1859–1905) – винахідник радіо

Основний Закон України в історії державотворення

Охорона довкілля: економічний та правовий аспект

П.І. Чайковський — великий і невідомий

Підбірка самовчителів

Переяславська рада у контені сучасності

Перлини Європейської архітектури

Перша світова війна

Погляд у минуле: до 360-річчя з часу битви війська Богдана Хмельницького під Батогом

Подібне притягує подібне

Подвигу жити у віках

Подорожуємо Польщею: цікаво та пізнавально

Поляки у світовій культурі

ПОСТАТІ СВІТОВОЇ ЕКОНОМІЧНОЇ ДУМКИ

Права і свободи дитини в сучасній правовій державі

Права людини: шлях у сучасність

Правове забезпечення прав і свобод дитини в Україні

ПРО КОЗАЦЬКІ ЧАСИ НА УКРАЇНІ

Про що шумить батьківський ліс

Рідкісні видання творів М.В. Гоголя та літератури про його життя і діяльність у фондах ВОУНБ ім. К.А. Тімірязєва»

Реформа з децентралізації – ключ до успіху України

Світ маркетингових комунікацій

Світ належить тим, хто йому радіє

Світ рівних можливостей для всіх

Село - оберіг держави

Слово, живе джерело натхнення! До Дня української писемності та мови

Сміх наш насущний. Гумор в мистецтві

Старовинне і юне місто Вінниця

Тих днів не змовкне слава (Преса останніх років про партизанський рух на Вінниччині)

Тої слави козацької повік не забудем...

ТОЙ ШЛЯХ ВАЖКИЙ, ТЕРНИСТИЙ...

Торгівля України у дзеркалі світових тенденцій розвитку галузі

Трипільська культура

Трохи сонця у холодній воді. Жінки у мистецтві

Туризм як соціально-економічна категорія в житті суспільства

Туризм: економічний аспект галузі

У СЛОВІ ДРУКОВАНОМУ – СВІТ УЧЕНОГО ( До 70-річчя з дня народження академіка А.О.Бабича)

Україна в світі

Україна Незалежна - віхи становлення

Україна – держава європейська

Україна – незалежна держава Європи і світу

Україна – незалежна, демократична, правова держава(2013)

Україна: інформаційний простір

УКРАЇНА: ВІХИ НЕЗАЛЕЖНОСТІ

Україна: шлях до Європи через Євромайдан

Українська революція 1917-1921 рр. в постатях

Українське козацтво в мистецтві

Українське слово проситься до тебе...

Український вчений із світовим іменем

Український шлях до об’єднаної Європи

Управління персоналом: мистецтво чи наука?

Усна історія: теорія, метод, джерело

Учений космічного виміру

Філософія економіки від античності до наших днів

Філософія просування сайта

Ференц Ліст – філософія життя

Хрещення Русі – духовний стержень нашої культури

Цивілізація: розвиток чи самознищення?

Час відпочинку і оздоровлення. Країнами Європи

Через минуле в майбутнє (до 95 річниці відкриття трамвайного руху у Вінниці)

Читай книги, що стали подією

Чорнобильська катастрофа: дії, результати та уроки

Я народився і жив для добра і любові...

“Земле моя, запашна, барвінкова...” Вінницькій області – 75!

Rambler's Top100    
Copyright © ОУНБ ім. К.А.Тімірязєва 1998-2022
Дизайн:Березюк Сергій
Програмування:Мачушенко Дмитро
Всі матеріали на цьому сайті розміщені на умовах ліцензії Creative Commons Attribution 4.0 International, якщо не зазначене інше