ОУНБ ім. К.А. Тімірязєва
  
Наша адреса:
Україна, м. Вінниця,
21100, Соборна, 73
Тел. (0432) 56-27-92
Факс (0432) 67-03-41
 

E-Mail: inform@library.vn.ua

Ми працюємо:

Понеділок - четвер з 10.00 до 19.00,
Субота та неділя з 10.00 до 18.00
П'ятниця - вихідний день
Остання середа кожного місяця - санітарний деньBiblioteka Publiczna im. Zygmunta Jana Rumla w Dzielnicy Praga Południe m.st. Warszawy 
Офiцiйне представництво Президента України
Корпорація Інком
Урядовий портал
Урядова телефонна «гаряча лінія»
Офіційний портал Верховної Ради України
Вінницька ОДА
Вінницька обласна Рада - офіційний інтернет-сайт
Вінницька міська рада
Управління культури і мистецтв Вінницької облдержадміністраціїКозацтво: лицарський орден України  

Українське козацтво – складне і багатогранне явище. Про козаків і козацтво написано багато праць – художніх і наукових, великого і малого формату, про них згадували середньовічні хроніки і літописи, вони оспівані у народних піснях і думах. Згадки про героїчну козацьку добу зберегли для нащадків численні пам’ятки історії і культури. Йому належить особливе місце в історії України ХУІ-ХУІІІ ст. Воно визначене тим , що в часи пробудження українського народу та виборювання ним свободи й незалежності козацтво виступило провідною силою визвольних змагань, навколо якої згуртувалися інші верстви і групи суспільства.

Однак цьому передувало понад століття напруженої внутрішньої еволюції козацької спільноти, коли вона з громади вояків-уходників перетворювалася на представника національних інтересів. Саме цьому періоду, першим ста рокам існування козацтва, присвячена книжково-ілюстративна виставка з циклу заходів «Козацтво як український феномен», розроблених на виконання «Національної програми відродження та розвитку українського козацтва на 2007-2012 р. р. ».

У запорожців було чимало попередників і сучасників в різних кінцях світу, які багато в чому нагадували їх. Спираючись на загальновідомий матеріал про життя , звичаї  традиції козаків ми зробили спробу порівняти їх з аналогічними явищами всесвітньо-історичного процесу.

Козацтво – це своєрідний прояв військово-лицарської культури середньовічної Європи, який своїм корінням сягає сивої давнини. З лицарством Європи козацтво зв’язують сімейно-родинний принцип організації братства; морально-етичний лицарський кодекс поведінки; інститут кобзарів-труверів; специфічне відношення до жінки; релігійність, культ Діви Марії Покрови. Давніми елементами лицарської культури, що сягають корінням у ІУ-ІІІ тисячоліття до н. е. і простежуються також у козаків є культ меча (шаблі), коня, червоного кольору, перевертні, характерники-берсеркри і т. ін.

Запорізьке лицарське братство, ті засади, на яких воно діяло, мало великий вплив на формування української нації. Січ була своєрідною «лабо -раторією» козацької демократії не тільки для України, а й для усієї Східної Європи.

«Лицарство України… Висвячене віками і традиціями, воно прийшло до нас із лицарства княжих дружин; із духовно-просвітницької святості літописно-монастирських келій;  від звитяжного – в блиску і славі – істинно лицарського  служіння народу своєму невмирущих козаків.»

                                                                    Б.Сушинський.

Поява нового – чи не цього найбільш

    за все шукає наш дух у минулому!

 Й. Хейзінга 

Середньовічна Європа: погляд у вир віків 

Блок, Марк. Феодальне суспільство. – К.: ВД «Всесвіт», 2002. - 528 с.

Блок, Марк. Рицарство // Блок М.Феодальне суспільство. – К.: ВД «Всесвіт», 2002. – С. 322-330

Вандич, П. Ціна свободи: історія Центрально-Східної Європи від   Середньовіччя до сьогодення. – К.: Критика, 2004. –  463 с.

Дейвіс, Н. Європа. Історія. – К.: Освіта, 2001. – 1463 с.

Кардини, Ф. Истоки средневекового рыцарства. –  М.: Прогресс, 1987. – 367 с.

Косенко, Л. Вільні військові спільноти у світовій історії // Косенко Л. Козаки: лицарський орден України: Факти, Міфи. Коментарі. – Х., 2007. – С. 9-42

Порьяз, А. Мировая культура: Средневековье. – М.: ОЛМА-ПРЕСС, 2001. – 479 с.: ил.

Сушинський, Б. Всесвітня історія лицарства. – Одеса: ВД ЯВФ, 2005. – 635с.  

Тайны, скрытые забралом: энциклопедический путеводитель по истории рыцарства. – М., 2002. – 416 с.

Хайзинга, Й. Осень Средневековья. – М.: Наука, 1988. – 54 с.

         Україна і Європейський світ Середньовіччя

Україна  силою  свого географічного і  геополітичного

становища перебувала під перехресними впливами

азійсько-кочового, орієнтально-візантійського та

європейського світів, по-різному інтегруючи впливи

кожного з них. І все ж  вирішальним вектором її

соціокультурної і політичної орієнтації була

Європейська цивілізація.

Боротьба Південно-Західної Русі і України проти експансії Ватикану та унії (Х - поч. ХУІІ ст.): зб. док. і матеріалів / упоряд. Є.А. Гринів. – К.: Наук.думка, 1988. – 288 с.

Війни і мир, або «Українці – поляки: брати / вороги, сусіди…» / за  ред. Л.   Івшиної. – К.: Факт, 2004. – 560 с.

Ілюстрована енциклопедія України: в 3 т. / авт. тексту О. Кучерук. – К.: Спалах, 2004. – Т. 1:  Від найдавнішого часу до кінця 18 ст.  – 216 с.: іл.

Люблінська унія 1569 р. – шлях куди? // Війни і мир, або «Українці – поляки: брати / вороги, сусіди…» / за   ред. Л. Івшиної – К.,2004. – С. 17-  68.

Наливайко, Д. Очима Заходу: рецепція України в Західній Європі ХІ - ХУІІІ ст. – К.: Основи, 1998. – 578 с.

Наливайко, Д. Козацька християнська республіка (Запорізька Січ у західноєвропейських літературних пам’ятках). – К.: Дніпро, 1992. – 495 с.

Нудьга, Г. Республіка козаків. – К.: Варта, 2005. – 199 с.

Русина, О. Україна  під татарами і Литвою. – К.: Альтернативи, 1998. – 320 с.

Сушинський, Б.І. Всесвітня козацька енциклопедія: ХУ – початку ХХІ століть. – Одеса: ВД «ЯВФ», 2007. – 570с.

Терещенко, Ю. І. Україна і європейський світ: нариси історії від утворення Старокиївської держави до кінця ХУІ ст. – К.: Перун, 1996. – 496 с.

Україна ХУІІ ст. між Заходом та Сходом Європи. Матеріали 1-го українсько-італійського симпозіуму 13-16 вересня 1994 р. – Київ - Венеція, 1996. – 600 с.

Фігурний, Ю. С. Паралелі між культурою козаків та пізньоседньовічного лицарства Західної Європи // Ю.Фігурний. Історичні витоки військової культури українського козацтва. – К., 1997. – С. 100-106.

Чухліб, Т. В. Правобережна  Україна у сфері геополітичних інтересів країн Східної та Південно-Східної Європи (60-ті роки ХУІІ - поч. ХУІІІ ст.). – К.: Б. в., 1995. – 24 с.

Яковенко, Н. Нарис історії середньовічної та ранньомодерної України. – Вид. 2-ге, перероб. та  розшир. – К.: Критика, 2005.– 582 с. 

             Лицарі Дикого поля: Степ та Воля – козацька доля                                

                         … поява козаків – це свого роду компроміс із Полем, де саме

                          життя витворило буферну смугу, на якій поєдналися навички

                         виживання в Полі з орієнтацією на цінності осілого світу…

Яковенко Н.

Балушок. В. Україна флібустьєрська? //  Наука і суспільство. – 2004. – № 3-4. –  С. 37-41.

Бантыш-Каменский, Д. Н. История Малой России от водворения славян в сей стране до уничтожения гетманства. – К.: Час, 1993. – 656 с.: ил.

Боєчко, В.Ф., Чабан, А.Ю. Роль порубіжних територій у процесі ґенезису козацтва // Укр. іст. журн. – 1999. – № 2. – С. 48-62.

Віліна, Альберто. Реляція про походження та звичаї козаків // Київська старовина. -– 1999. – № 5. – С.64-69

.Вілінов, Ю. Хортиця – острів у філіграні епох і шляхів. – Запоріжжя: Поліграф, 2005. – 208 с.

Вілсон, Е. Козаки: оборонці Дикого поля, оборонці віри // Е.Вілсон. Українці: несподівана нація. – К., 2004. – С. 102-123.

Голубоцький, В. Поява козацтва // В.Голубоцький. Гомін, гомін по діброві: історичні розвідки про Запорізьких козаків. – Дніпропетровськ, 2003. – С. 21-31.

Залізняк, Л. Історичні корені українського козацтва як різновиду європейського лицарства // Л.Залізняк. Нариси стародавньої історії України. – К., 1994. – С. 163-180.

Залізняк, Л. Про козаків, аріїв та їхню прабатьківщину // Старожитності. – 1992. – № 5. – С. 1,3.

Залізняк, Л. Українське лицарство княжої доби та козацьких часів // Л.Заліз-няк. Нариси стародавньої історії України. – К.,1994. – С. 180-188.

Залізняк, Л. Чи були запорожці європейським лицарством? // Старожитності. – 1991. – № 4. – С. 9.

Істрія українського козацтва: нариси: у 2-х т. / ред. В.Смолій. – К.: ВД «Києво-Могилянська академія», 2006-2007.

Т.1. – 800 с.: іл.

Т.2. – 724 с.: іл.

Косенко, Л. Виникнення Запорізької спільноти // Л.Косенко. Козаки: лицарський орден України: Факти. Міфи. Коментарі. – Х., 2007. –  С. 43-58.

Козацька цивілізація // М.Горєлов,  О. Моця, О. Рафальський. Цивілізаційна історія України. – К., 2005. – С. 238-262.

Леп’явко, С. Обози на південь, або Польсько-українські відносини в світлі теорії Великого Кордону // Війни і мир, або «Українці – поляки: брати/вороги, сусіди…» /за  ред. Л. Івшиної. – К., 2004. – С. 29-39.

Маркевич, М. Історія Малоросії. – К.: Ін Юре, 2003. – 664 с.

Моця, О.П. Дружинники – козаки – лицарі //Археологія. – 2004. - № 1. – С. 99-110.

Нудьга, Г. Питання походження козацтва // Г. Нудьга. Республіка козаків. – К., 2005. – С. 6-14.

Стороженко, І. Перша Запорозька (Базавлуцька) січ кінця ХУІ – перш. пол. ХУІІ ст. // Київська старовина. – 2005. – №1. – С. 35-59.

Сушинський, Б. Всесвітня історія лицарства / Б.Сушинський. – Одеса, 2005. – Із змісту: [Лицарство України]. – С. 360-560.

Українське козацтво: мала енциклопедія. – К.: Ґенеза; Запоріжжя: Прем’єр, 2002. – 568 с.: іл.

Фігугний, Ю.С. Історичні витоки українського лицарства: нариси про зародження і розвиток козацької традиційної культури та національне військове мистецтво в українознавчому вимірі. – К.: Стилос, 2004. – 308с.

Шудря, М. За тридев’ять земель…(Запоріжжя і Мальтійський орден) //Запорожці: до історії козацької культури. – К.,1993. – С. 242-252.

Яковлєва, Н. Перші сто літ козаччини // Ґенеза. – 1914. – № 2. – С. 108-119.

Яворницький, Д. Із української старовини. – К.: Веселка, 2001. – 176 с.: іл. 

                         Світ Запорізький та його цінності 

Запорізька Січ – суто українська модель

середньовічного лицарського Ордену, в якій

войовничість народу й потреби самозахисту

найідеальніше поєднувалися з його жертовною

волелюбністю і природним аристократизмом духу.

                                        Сушинський Б.

Апанович, О. Козацькі літописці // Неопалима купина. – 1995. – № 5-6. –       С. 171-186.

Апостолов, А. Запорожье. Страна и народ // С.Шумов, А.Андреев.  История Запорожской Сечи. – Киев – Москва, 2003. – С. 132-189.

Артюх, Л. «Хліб та вода – козацька їда » // Український світ. – 1993. – № 3. – С. 18-19.

Балушок, В. Ініціації Запорізьких козаків // Слово і час. – 1994. – № 6.–         С. 69-76.

Бадьо, О.Традиція українського бойового мистецтва // Український світ. – 1996. – №1-3. – С. 18.

Гайдай, Г. Козацький суд // Український світ. – 1996. – №-3. – С. 20-21.

Гайдук, С. Козацькі двобої на лицарських традиціях // Берегиня. – 2007. – №2. – С. 20-24.

Голубоцький, В. Запорізьке козацтво. – К.: Вища школа, 1994. – 539 с.

Драгоманов, М. Про українських козаків, татар та турків. – К.: Дніпро1994.–  45 с.

Зайченко, В. Вишивка козацької старшини // Родовід. – 1995. – № 3. –          С. 91-98.

Залізняк, Л. Образ воїна-звіра в козацькій міфології // Пам’ятки України. – 1991. – № 5. – С.40-46.

Запорожці: до історії козацької культури. – К.: Мистецтво, 1993. – 400 с.: іл.

Косенко, Л. Козаки: Лицарський орден  України: Факти. Міфи. Коментарі. – Х.: ВД «Школа», 2007. – 576 с.

Лавров, Ф.І. Кобзарі: нариси з історії кобзарства України. – К.: Мистецтво, 1980. – 254 с.

Леп’явко, С. Козацькі війни кінця ХУІ ст. в Україні. – Чернігів: Селянська думка, 1996 – 284 с.

Лицом к лицу с огненным смерчем Востока: борьба украинского казачества с  Крымским ханством и Османской империей. – К.: Б. в.,  1993. – 65 с.

Макаров, А. Лицарі бароко //А. Макаров. Світло українського бароко. – К., 1994. – С. 105-143.

Макульський, К. Шаровари – не просто штани. Це бойовий обладунок  // Пік – 2000. – № 21. – С. 29-30.

Махун, С. Козаки - найманці на службі європейських держав // Наука і суспільство. – 2003. – № 5-6. – С. 12-13.

Мосіяшенко, В.А. Козацька система тілесного виховання //В. Мосіяшенко. Українська етнопедагогіка. – Суми: ВТД  «Університецька книга», 2005. –   С. 71-73.

Нудьга, Г. Листування запорожців з турецьким султаном. – К.: Вид. АН України, 1963.– 68 с.

Пастернак, А. Козацьке чорнило // Наука і суспільство. – 1992. – № 10-12. – С.39.

Пастернак, А. Ще як були ми козаками…[козацькі розваги]  // Наука і суспільство. – 1998. – № 7-8. – С. 53-56.

Плохій, С. Наливайкова віра: козацтво та релігія в ранньомодерновій Україні. – К.: Критика, 2005. – 496 с.

Попович, М. Козаччина як культурне явище // М.Попович. Нариси історії культури України. – К., 1999. – С.159-170.

Скальковський, А.О. Походження та устрій  запорозького військового товариства // А.О. Скальковський Історія Нової Січі, або останнього  Коша Запорозького. – Дніпропетровськ: Січ,  1994. – С.23-217.

Тоїчкин, Д. Українська козацька шабля ХУІІ-ХУІІІ ст.: морфологічні типи й осередки виробництва // Військово-історичний альманах. – 2006. – № 2. – С.104-138.

Фігурний, Ю.С. Історичні витоки військової культури українського  козацтва – К.: Братство, 1997. – 122 с.

Чуб і чуприна // Український світ. – 1996. – № 1-3. – С.19.

Чайковський, А.Я. Запоріжжя: історична розвідка // А. Чайковський. Сагайдачний. – К., 1993. – С. 531-561.

Шокало, О. Козак-Мамай: образ українського лицаря // Український світ. – 1996. – № 1-3. – С. 26.

Щербак, В. Козацтво і православ’я // Київська старовина. – 1993. –№ 5. – С. 71-77

Яворницький, Д. Вольності Запорізьких козаків. – Дніпропетровськ: Січ, 2002. – 359 с. 

Снагою у них  причаститись…  Апологія лицарства

 Було життя осяяне красою,

Любов і честь цінились над життя.

І що там смерть з великою косою?

Мужчина, лицар, сонячне дитя!..

Л. Костенко

Андрущенко, В., Федосов, В.Запорізька Січ як український феномен. – К.: Заповіт, 1995. – 172 с.

Булфинг, Т. Средневековые легенды и предания о рыцарях. – Екатеринбург: У-Фактория, 2006. – 528 с.

Григор’єв-Наш. Істрія України в народних думах та піснях. – К.: Веселка, 1993. – 271 с.: іл.

Збірник козацьких літописів: Густинський; Самійла Величка; Граб’янки. - К.: Дніпро, 2006. – 976 с.: іл.

Кащенко, М.П. Хортиця в героїці і легендах. – Дніпропетровськ: Січ, 1991. – 150 с.

Наливайко, Д.С. Козацька християнська республіка (Запорізька Січ у західноєвропейських літературних пам’ятках). – К.: Дніпро, 1992. – 495 с.

Плісецький, М.М. Українські народні думи. Сюжети, образи. – К.: Кобзар, 1994. – 362 с.

Савур -Могила: Легенди та перекази нижньої Наддніпрянщини. – К.: Дніпро, 1990. – 261 с.

Словінський, М. І сьогодні – Хортиця! // Віче. – 2007. – №17 (вересень). – C. 68-76.

Супруненко, В. По козацькому сліду // Міжнародний туризм. – 2005. – № 4. – С. 86-91.

Україна – козацька держава: ілюстрована історія українського козацтва у 5175 фотосвітлинах / керівник проекту  В.Недяк. – К.: ПП «ЕММА», 2004. – 1216 с.

Українські козацькі пісні / упоряд. О.С.Олійників. – Одеса: Маяк, 2003. – 116 с.


Віртуальні виставки:

З минулого в майбутнє (з історії української архітектури)

Петро Конашевич-Сагайдачний – непереможний гетьман

Яскрава сторінка української музики. К. Стеценко

Cinema is the art of imagination

Medical reference books for women

Philosophy

The Treasures of Poetry

The USA: Long Way to Independence

Without Meat It Can Be Tasty, Healthy and Sweet!

«Бібліотека – територія сімейного читання»

«Планета Україна» Олександра Гордієвича

Євген Гуцало - письменник-сподвижник

Європейська освіта – це реально

Європейський інтер’єр: від проекту до реалізації

І звичаї, і мова, і давнина свята... (з історії культури народів слов'янських країн)

Іван Волошенюк – майстер художнього слова і публіцистики (2013р.)

Іван Дзюба – талант і доля

Інвестиційна привабливість аграрного виробництва

ІННОВАЦІЙНА ЕКОНОМІКА: СВІТОВИЙ ДОСВІД ТА УКРАЇНА

Інформаційна безпека в глобальному світі

Інформаційний простір України

Іполит Чеславович Зборовський – патріот і подвижник

Історії торкнутися рукою (мовою книг і документів про голодомор)

Історія і час: в пошуках втраченого

Історія та функції Книжкової палати України імені Івана Федорова

Історія української мови

Авторське право в електронному середовищі

Авторське право: національні та міжнародні стандарти (2013)

Авторське право: цивільно-правовий захист та охорона

Агроекологія: концептуальні складові розвитку

АПК: ПРІОРИТЕТНІ НАПРЯМИ РОЗВИТКУ

Афганістан: миттєвості війни

Бібліокруїз Європою

Біль Чорнобиля з роками не зникає

Біля джерел книгодрукування

Безсмертя подвигу Абрама Мойсейовича Зіндельса

Безсмертя подвигу Василя Никифоровича Баранюка

Бунт на кораблі, або Хай живе фемінізм!?

В його поезії - любов до нас, до України...

В сяйві Божої любові

В цілім світі найрідніша

Від Героїв Крут до Героїв Небесної Сотні

Від декларації – до незалежності

Відвага та мужність

Відлуння далеких літ Тульчина (до 400-річчя від дня заснування міста)

Відчаєм зірваний голос. До 70-річчя з дня народження В. Висоцького

Вінниччина – край партизанської слави

Вінниччина: природа, екологія, людина

Віртуальна виставка "Британія без туманів"

Віртуальна виставка «Фондовий ринок України: тенденції розвитку»

Віртуальна виставка Малий бізнес – сходинка до великого успіху

Віртуальна виставка: «Цивільне право в системі права України»

Віртуальний колаж «Героям Небесної Сотні присвячується…»

Віртуальний колаж «Незримі охоронці України»

Віртуальний перегляд «Славу козацьку несем крізь віки»

Василь Стус

Василь Стус – людина, поет, легенда

Великі книги

Великодня кулінарія

Верховенство Конституції у правовій системі держави

Весна перемоги

Визволитель трьох столиць, або Доля генерала

Витоки баховського мистецтва

Власні імена, або Як обрати ім’я

Герой Поділля - Опанас Гнатович Свинар

Григорій Якович Усатий

Гроно нескорених (цензурна історія української літератури ХVIII-XX ст.)

Данило Апостол - політичний довгожитель

Декларацію про державний суверенітет України

Державна мова: правовий статус

Децентралізація в Україні: нові можливості територіальних громад та участі громадян

Децентралізація влади – шлях до народовладдя

Децентралізація: зміни заради майбутнього

ДЛЯ ДОМУ, ДЛЯ ДУШІ, ДЛЯ ДОЗВІЛЛЯ

Дмитро Шостакович: Велич музики і долі

Довкілля і соціум: гармонізація відносин

Душа народу

Екологія довкілля: економіко-правовий аспект

Екологія – Право – Людина (2013)

Енергозбереження - державний пріоритет України

Зінаїда Тулуб: тернії творчого духу

Заарештована книга

Закони екології – закони людства

Законодавчий простір охорони навколишнього середовища

Здоров’я від Авіценни

Зоряна траса: до 50- річчя польоту першої людини в космос

Карбівничий козацької слави

Климент Аркадійович Тімірязєв – вчений зі світовим ім’ям

Книги – лауреати

Книги – лауреати: Твори письменників-земляків, відзначені літературними преміями

Козацтво: лицарський орден України

Коли говорять портрети. З циклу «Подорож за жанрами мистецтва»

Колокола собора чувств

Консалтинговий бізнес: основи професіоналізму

Конституція України – фундамент державності та прав людини.

КОНСТИТУЦІЯ УКРАЇНИ: ІЗ ГЛИБИНИ ВІКІВ ДО СЬОГОДЕННЯ

Корпоративна культура «як формула успіху» організації

Корупція: борітесь – поборете!

Краєзнавчі ресурси на веб-сайті Вінницької ОУНБ ім. К.А. Тімірязєва

Крок за кроком

Культура читання в епоху цифрових комунікацій

Культурна політика в Україні: історія і сучасність

КУХНЯ УКРАЇНСЬКОГО КОЗАЦТВА

Лідерство - фактор економічного розвитку

Місцева демократія – орієнтири на європейські стандарти

Мандрівка світом: країни та народи

Менеджмент: сучасні концепції розвитку

Микола Рябий – нащадок козацького роду

Мовою слова про козацьку славу

На Україну повернусь…: життя і творчість Івана Багряного

Набридло читати? СЛУХАЙ!

Над світом українська вишивка цвіте...

Натхненної музики творець. До 130-річчя від дня народження М. Леонтовича

Наука перемагати (2013)

Наукова періодика України

Наша сила в нашій єдності

Не заклик до помсти, а пам’яті дзвін

Незалежна Україна – у мріях виплекана, в боротьбі народжена

О.Попов (1859–1905) – винахідник радіо

Основний Закон України в історії державотворення

Охорона довкілля: економічний та правовий аспект

П.І. Чайковський — великий і невідомий

Підбірка самовчителів

Переяславська рада у контені сучасності

Перлини Європейської архітектури

Перша світова війна

Погляд у минуле: до 360-річчя з часу битви війська Богдана Хмельницького під Батогом

Подібне притягує подібне

Подвигу жити у віках

Подорожуємо Польщею: цікаво та пізнавально

Поляки у світовій культурі

ПОСТАТІ СВІТОВОЇ ЕКОНОМІЧНОЇ ДУМКИ

Права і свободи дитини в сучасній правовій державі

Права людини: шлях у сучасність

Правове забезпечення прав і свобод дитини в Україні

ПРО КОЗАЦЬКІ ЧАСИ НА УКРАЇНІ

Про що шумить батьківський ліс

Рідкісні видання творів М.В. Гоголя та літератури про його життя і діяльність у фондах ВОУНБ ім. К.А. Тімірязєва»

Реформа з децентралізації – ключ до успіху України

Світ маркетингових комунікацій

Світ належить тим, хто йому радіє

Світ рівних можливостей для всіх

Село - оберіг держави

Слово, живе джерело натхнення! До Дня української писемності та мови

Сміх наш насущний. Гумор в мистецтві

Старовинне і юне місто Вінниця

Тих днів не змовкне слава (Преса останніх років про партизанський рух на Вінниччині)

Тої слави козацької повік не забудем...

ТОЙ ШЛЯХ ВАЖКИЙ, ТЕРНИСТИЙ...

Торгівля України у дзеркалі світових тенденцій розвитку галузі

Трипільська культура

Трохи сонця у холодній воді. Жінки у мистецтві

Туризм як соціально-економічна категорія в житті суспільства

Туризм: економічний аспект галузі

У СЛОВІ ДРУКОВАНОМУ – СВІТ УЧЕНОГО ( До 70-річчя з дня народження академіка А.О.Бабича)

Україна в світі

Україна Незалежна - віхи становлення

Україна – держава європейська

Україна – незалежна держава Європи і світу

Україна – незалежна, демократична, правова держава(2013)

Україна: інформаційний простір

УКРАЇНА: ВІХИ НЕЗАЛЕЖНОСТІ

Україна: шлях до Європи через Євромайдан

Українська революція 1917-1921 рр. в постатях

Українське козацтво в мистецтві

Українське слово проситься до тебе...

Український вчений із світовим іменем

Український шлях до об’єднаної Європи

Управління персоналом: мистецтво чи наука?

Усна історія: теорія, метод, джерело

Учений космічного виміру

Філософія економіки від античності до наших днів

Філософія просування сайта

Ференц Ліст – філософія життя

Хрещення Русі – духовний стержень нашої культури

Цивілізація: розвиток чи самознищення?

Час відпочинку і оздоровлення. Країнами Європи

Через минуле в майбутнє (до 95 річниці відкриття трамвайного руху у Вінниці)

Читай книги, що стали подією

Чорнобильська катастрофа: дії, результати та уроки

Я народився і жив для добра і любові...

“Земле моя, запашна, барвінкова...” Вінницькій області – 75!

Rambler's Top100    
Copyright © ОУНБ ім. К.А.Тімірязєва 1998-2022
Дизайн:Березюк Сергій
Програмування:Мачушенко Дмитро
Всі матеріали на цьому сайті розміщені на умовах ліцензії Creative Commons Attribution 4.0 International, якщо не зазначене інше