ОУНБ ім. К.А. Тімірязєва
  
Наша адреса:
Україна, м. Вінниця,
21100, Соборна, 73
Тел. (0432) 56-27-92
Факс (0432) 67-03-41
 

E-Mail: inform@library.vn.ua

Ми працюємо:

Понеділок - четвер з 10.00 до 19.00,
Субота та неділя з 10.00 до 18.00
П'ятниця - вихідний день
Остання середа кожного місяця - санітарний деньBiblioteka Publiczna im. Zygmunta Jana Rumla w Dzielnicy Praga Południe m.st. Warszawy 
Офiцiйне представництво Президента України
Корпорація Інком
Урядовий портал
Урядова телефонна «гаряча лінія»
Офіційний портал Верховної Ради України
Вінницька ОДА
Вінницька обласна Рада - офіційний інтернет-сайт
Вінницька міська рада
Управління культури і мистецтв Вінницької облдержадміністраціїПРО КОЗАЦЬКІ ЧАСИ НА УКРАЇНІ

 У роздумах над віком і добою

Становлення національної державності ніде і ніколи не було швидким і безболісним.

Тому, мабуть, особливо доцільно нині осягнути поглядом минуле і спробувати з’ясувати, яким виявився віковічний шлях українського народу ,як розвивалась його самосвідомість, якими ідеями надихались, керувались його проводирі

В. Солдатенко

 

1. Антонович В.Б. Козаччина. Гайдамаччина / Антонович В.Б.Моя сповідь. Вибрані історичні та публіцистичні твори.-К.:Либідь,1995 – С.251 – 456.

2. Аркас М.М. Історія України-Русі – К.: Вища шк.,1993.-414с.

3. Герасимчук В. Матеріали до історії козаччини ХVIIв.-Львів,1994.-153с.

4. Коли земля стогнала: друга половина ХVI - перша половина ХVII ст.-К.:Україна,1995.-432с.-(Серія „Історія України в прозових творах та документах”).

5. Лицарська гіпотеза утворення Запорозької Січі // Київська старовина.-2003.-№5-С.29-46.

6. Максимович М. Исторические письма о козаках Приднестровских //У пошуках омріяної України (Вибрані українознавчі твори)-К.:Либідь,2003.-С.144-149.

7. Мицик Ю. Історія українського козацтва. Актуальні проблеми досліджень//Київська старовина,1992-№3-С.2-6.

8. Між двох вогнів: друга половина ХVI - перша половина ХVIIст.-К.: Україна,1996.-413с.-(Серія “Історія України в прозових творах та документах).

9. Руїна: друга половина ХУ11ст.-К.:Україна,1996.-431с.-(„Історія України в прозових творах та документах”).

10. Смолій В., Степанков В.Переддень Руїни (1650-1670) // Київська старовина,1993.-№6-С.3-16.

11. Шумов С., Андреев А. История Запорожской Сечи. -Киев-осква,Евролинц,2003.-630с.

12. Яковлева Т. Руїна Гетьманщини: Від Переяславської Ради-2 до Андрусівської угоди(1659-1667).-К.:Основи,2003.-644с.

 Жили собі запорожці та й на Запорожжі

 

Неозорі степи України,

Чарівливі Дніпра береги.

Синя хвиля за хвилею  рине

Крізь розлоги квітчасті луги. 

Там і Січ Запорізька стояла...

Ю.Завадович

 

1. Антонович В.Б. Про козацькі часи на Україні. - К.:Дніпро,1991.-238с.

2. Дан О.Ю. Козацтво Брацлавщини у боротьбі за свободу і незалежність(1648-1676).-К.: Видавничий дім “Стилос”,2004.-287с.

3. Запорожці: До історії козацької культури.: Мистецтво,1993.-400с.

4. Коваленко С., Пугач О. Опис козацької України 1649 року: Довідник. - К.: Видавничий центр “Просвіта”,2004.-151с.

5. Костомаров Н.И. Казаки. Исторические монографии и исследования.(Серия “Актуальная история России).-М.:”Чарли”,1995.-608с.

6. Кривошея В. Генеалогія українського козацтва: Нариси історії козацьких полків.-К.:Стилос,2002.-396с.

7. Леп'явко С. Козацькі війни кінця ХVIст. В Україні – Чернігів, Сіверянська думка,1996.-284с.

8. Наливайко Д.С. Козацька християнська республіка /Запорозька Січ у західноєвропейських історико-літературних пам”ятках.-К.:Дніпро,1992.-495с.

9. Скальковський А.О. Історія Нової Січі, або останнього Коша Запорозького.-Дніпропетровськ:Січ,1994.-678с.

10. Страна козаков: (К 350-летию Переяславской рады).-К.:Радуга,2004.-215с.

11. Фігурний Ю.С. Історичні витоки військової культури українського козацтва. - К.: Київське братство,1997.-124с.

Згадаймо праведних гетьманів

 

Я знаю, смерть чека того,

Хто постає проти гнобителів народу.

Але скажи мені, коли і хто

Без жертв здобув собі свободу?

К.Рилєєв

 

1. Володарі гетьманської булави: Історичні портрети. - К.:”Варта”,1994.-560с.

2. Дорошенко Д. Гетьман Петро Дорошенко. Огляд його життя і політичної діяльності. - Нью-Йорк, Видання Української Вільної Академії Наук у США,1985.-712с.

3. Костомаров Н.И. Богдан Хмельницкий. В 3-х т..-К.: „Радуга”,2004.-664с.: ил.

4. Крупницький Б.Д. Гетьман Мазепа та його доба. - К.:Україна,2001.-240с.:іл.

5. Павленко С.О. Міф про Мазепу. - Чернігів: „Сіверянська думка”,1998.-248с.

6. Сагайдачний П. Історико-документальна книга.-К.:Веселка,1992.-62с.:іл.-(Гетьмани України).

7. Сергійчук В.І. Дмитро Вишневецький .-К.: Україна, 2003.-192с.:іл.

8. Сушинський Б.І. Гетьман Виговський: погляд з ХХІ століття. -Львів: Добра справа,2002.-288с.:іл.

9. Сушинський Б.І. Козацькі вожді України. Історія України в образах її вождів та полководців ХV-ХІХ століть: Історичні есе.-Одеса:Альфа-Омега,1998.-682с.:іл.

10. Шаров І. Розумовський К.Г.// Шаров І.Ф.100 видатних імен України.-К.: Видавничий дім “Альтернативи”,1999.-С.354-358.

 Прочитайте тую славу

 Аби наша піснь і слава

Повік гомоніла

І нас далі зігрівала,

Як досі нас гріла

Ю.Федькович

1. Загребельний П.А. Я, Богдан (Сповідь у славі): Роман.-Харків:Фоліо,2001.-654с.

2. Кащенко А.Ф. Під Корсунем: Іст. повісті. - К.: Молодь, 1992.-320с.:іл.

3. Костенко Л.В. Берестечко: Історичний роман. - К.: Укр. Письменник,1999.-157с.

4. Кулаковський В.М. Іван Сірко: Роман.-К.: Молодь, 1992.-320с.:іл.

5. Куліш П.О. Чорна рада.-Харків:Євроекспрес,2000.- 384с.

6. Лазорський М. Гетьман Кирило Розумовський. Роман-хроніка 18 віку.- К.: Український Центр духовної культури,1996.-592с.-(Укр. Іст. роман).

7. Лепкий Б. Сотниківна: Історична картина з часів Івана Виговського. - Тернопіль: Редакційно-видавничий відділ управління по пресі,1991.-115с.

8. Малик В.К. Таємний посол.Роман.-К.:Дніпро,2002.-395с.

9. Мордовець Д. Кримська неволя; Сагайдачний.- К.: Український Центр духовної культури,1994.-246с.-(Укр.іст.роман).

10. Нечуй-Левицький І.С. Князь Єремія Вишневецький. Гетьман Іван Виговський.-К.:Дніпро,1991.-511с.

11. Старицький М. Молодість Мазепи. Руїна: Дилогія. - К.: Укр. Центр дух.культури,1997.-984с.(Укр.іст.роман)

12. Українські козацькі пісні: Збірник. - Одеса: Маяк, 2003.-116с.

 

http://kozak.donetsk.ua/encikloped/encikl.html - Ілюстрована енциклопедія українського козацтва

http://www.zsu.zp.ua/euk/  – Енциклопедія українського козацтва

http://vn.iatp.org.ua/kozak/index.htm – Козацтво Вінниччини

http://www.infoukes.com/ukremb/history/HRUSHEVS/Part4.html – Доба козацька (Михайло Грушевський Ілюстрована Історія України (репринт видання 1913 року).

http://www.geocities.com/ua_ukraine/ukrayinarus111.html –  Українська гетьманська республіка

http://litopys.narod.ru/coss1/shch.htm Віталій ЩЕРБАК УКРАЇНСЬКЕ КОЗАЦТВО: формування соціального стану Друга половина XV — середина XVII ст.

http://cossackdom.com/indexu.html – Козацтво XV-XXI ст. 

http://distance.edu.vn.ua/books/bogun/inter.htm – Internet про українське козацтво

http://www.kp.km.ua/online/kozaki/ – Подільське козацтво війська запорізького України

http://kozaky.iatp.org.ua/dopovidi.htm Матеріали науково-практичної конференції "Українське козацтво: історія, сучасність, майбутнє "травень 2002 року

http://www.rus-sky.org/history/library/dikiy/diky03.htm – Андрей Дикий „Неизвращенная история Украины-Руси” том I

http://myslenedrevo.com.ua/studies/berkdiss/3030hetman.html – Період від 1648 до 1795 року в історії України (Бібліографія)


Віртуальні виставки:

З минулого в майбутнє (з історії української архітектури)

Петро Конашевич-Сагайдачний – непереможний гетьман

Яскрава сторінка української музики. К. Стеценко

Cinema is the art of imagination

Medical reference books for women

Philosophy

The Treasures of Poetry

The USA: Long Way to Independence

Without Meat It Can Be Tasty, Healthy and Sweet!

«Бібліотека – територія сімейного читання»

«Планета Україна» Олександра Гордієвича

Євген Гуцало - письменник-сподвижник

Європейська освіта – це реально

Європейський інтер’єр: від проекту до реалізації

І звичаї, і мова, і давнина свята... (з історії культури народів слов'янських країн)

Іван Волошенюк – майстер художнього слова і публіцистики (2013р.)

Іван Дзюба – талант і доля

Інвестиційна привабливість аграрного виробництва

ІННОВАЦІЙНА ЕКОНОМІКА: СВІТОВИЙ ДОСВІД ТА УКРАЇНА

Інформаційна безпека в глобальному світі

Інформаційний простір України

Іполит Чеславович Зборовський – патріот і подвижник

Історії торкнутися рукою (мовою книг і документів про голодомор)

Історія і час: в пошуках втраченого

Історія та функції Книжкової палати України імені Івана Федорова

Історія української мови

Авторське право в електронному середовищі

Авторське право: національні та міжнародні стандарти (2013)

Авторське право: цивільно-правовий захист та охорона

Агроекологія: концептуальні складові розвитку

АПК: ПРІОРИТЕТНІ НАПРЯМИ РОЗВИТКУ

Афганістан: миттєвості війни

Бібліокруїз Європою

Біль Чорнобиля з роками не зникає

Біля джерел книгодрукування

Безсмертя подвигу Абрама Мойсейовича Зіндельса

Безсмертя подвигу Василя Никифоровича Баранюка

Бунт на кораблі, або Хай живе фемінізм!?

В його поезії - любов до нас, до України...

В сяйві Божої любові

В цілім світі найрідніша

Від Героїв Крут до Героїв Небесної Сотні

Від декларації – до незалежності

Відвага та мужність

Відлуння далеких літ Тульчина (до 400-річчя від дня заснування міста)

Відчаєм зірваний голос. До 70-річчя з дня народження В. Висоцького

Вінниччина – край партизанської слави

Вінниччина: природа, екологія, людина

Віртуальна виставка "Британія без туманів"

Віртуальна виставка «Фондовий ринок України: тенденції розвитку»

Віртуальна виставка Малий бізнес – сходинка до великого успіху

Віртуальна виставка: «Цивільне право в системі права України»

Віртуальний колаж «Героям Небесної Сотні присвячується…»

Віртуальний колаж «Незримі охоронці України»

Віртуальний перегляд «Славу козацьку несем крізь віки»

Василь Стус

Василь Стус – людина, поет, легенда

Великі книги

Великодня кулінарія

Верховенство Конституції у правовій системі держави

Весна перемоги

Визволитель трьох столиць, або Доля генерала

Витоки баховського мистецтва

Власні імена, або Як обрати ім’я

Герой Поділля - Опанас Гнатович Свинар

Григорій Якович Усатий

Гроно нескорених (цензурна історія української літератури ХVIII-XX ст.)

Данило Апостол - політичний довгожитель

Декларацію про державний суверенітет України

Державна мова: правовий статус

Децентралізація в Україні: нові можливості територіальних громад та участі громадян

Децентралізація влади – шлях до народовладдя

Децентралізація: зміни заради майбутнього

ДЛЯ ДОМУ, ДЛЯ ДУШІ, ДЛЯ ДОЗВІЛЛЯ

Дмитро Шостакович: Велич музики і долі

Довкілля і соціум: гармонізація відносин

Душа народу

Екологія довкілля: економіко-правовий аспект

Екологія – Право – Людина (2013)

Енергозбереження - державний пріоритет України

Зінаїда Тулуб: тернії творчого духу

Заарештована книга

Закони екології – закони людства

Законодавчий простір охорони навколишнього середовища

Здоров’я від Авіценни

Зоряна траса: до 50- річчя польоту першої людини в космос

Карбівничий козацької слави

Климент Аркадійович Тімірязєв – вчений зі світовим ім’ям

Книги – лауреати

Книги – лауреати: Твори письменників-земляків, відзначені літературними преміями

Козацтво: лицарський орден України

Коли говорять портрети. З циклу «Подорож за жанрами мистецтва»

Колокола собора чувств

Консалтинговий бізнес: основи професіоналізму

Конституція України – фундамент державності та прав людини.

КОНСТИТУЦІЯ УКРАЇНИ: ІЗ ГЛИБИНИ ВІКІВ ДО СЬОГОДЕННЯ

Корпоративна культура «як формула успіху» організації

Корупція: борітесь – поборете!

Краєзнавчі ресурси на веб-сайті Вінницької ОУНБ ім. К.А. Тімірязєва

Крок за кроком

Культура читання в епоху цифрових комунікацій

Культурна політика в Україні: історія і сучасність

КУХНЯ УКРАЇНСЬКОГО КОЗАЦТВА

Лідерство - фактор економічного розвитку

Місцева демократія – орієнтири на європейські стандарти

Мандрівка світом: країни та народи

Менеджмент: сучасні концепції розвитку

Микола Рябий – нащадок козацького роду

Мовою слова про козацьку славу

На Україну повернусь…: життя і творчість Івана Багряного

Набридло читати? СЛУХАЙ!

Над світом українська вишивка цвіте...

Натхненної музики творець. До 130-річчя від дня народження М. Леонтовича

Наука перемагати (2013)

Наукова періодика України

Наша сила в нашій єдності

Не заклик до помсти, а пам’яті дзвін

Незалежна Україна – у мріях виплекана, в боротьбі народжена

О.Попов (1859–1905) – винахідник радіо

Основний Закон України в історії державотворення

Охорона довкілля: економічний та правовий аспект

П.І. Чайковський — великий і невідомий

Підбірка самовчителів

Переяславська рада у контені сучасності

Перлини Європейської архітектури

Перша світова війна

Погляд у минуле: до 360-річчя з часу битви війська Богдана Хмельницького під Батогом

Подібне притягує подібне

Подвигу жити у віках

Подорожуємо Польщею: цікаво та пізнавально

Поляки у світовій культурі

ПОСТАТІ СВІТОВОЇ ЕКОНОМІЧНОЇ ДУМКИ

Права і свободи дитини в сучасній правовій державі

Права людини: шлях у сучасність

Правове забезпечення прав і свобод дитини в Україні

ПРО КОЗАЦЬКІ ЧАСИ НА УКРАЇНІ

Про що шумить батьківський ліс

Рідкісні видання творів М.В. Гоголя та літератури про його життя і діяльність у фондах ВОУНБ ім. К.А. Тімірязєва»

Реформа з децентралізації – ключ до успіху України

Світ маркетингових комунікацій

Світ належить тим, хто йому радіє

Світ рівних можливостей для всіх

Село - оберіг держави

Слово, живе джерело натхнення! До Дня української писемності та мови

Сміх наш насущний. Гумор в мистецтві

Старовинне і юне місто Вінниця

Тих днів не змовкне слава (Преса останніх років про партизанський рух на Вінниччині)

Тої слави козацької повік не забудем...

ТОЙ ШЛЯХ ВАЖКИЙ, ТЕРНИСТИЙ...

Торгівля України у дзеркалі світових тенденцій розвитку галузі

Трипільська культура

Трохи сонця у холодній воді. Жінки у мистецтві

Туризм як соціально-економічна категорія в житті суспільства

Туризм: економічний аспект галузі

У СЛОВІ ДРУКОВАНОМУ – СВІТ УЧЕНОГО ( До 70-річчя з дня народження академіка А.О.Бабича)

Україна в світі

Україна Незалежна - віхи становлення

Україна – держава європейська

Україна – незалежна держава Європи і світу

Україна – незалежна, демократична, правова держава(2013)

Україна: інформаційний простір

УКРАЇНА: ВІХИ НЕЗАЛЕЖНОСТІ

Україна: шлях до Європи через Євромайдан

Українська революція 1917-1921 рр. в постатях

Українське козацтво в мистецтві

Українське слово проситься до тебе...

Український вчений із світовим іменем

Український шлях до об’єднаної Європи

Управління персоналом: мистецтво чи наука?

Усна історія: теорія, метод, джерело

Учений космічного виміру

Філософія економіки від античності до наших днів

Філософія просування сайта

Ференц Ліст – філософія життя

Хрещення Русі – духовний стержень нашої культури

Цивілізація: розвиток чи самознищення?

Час відпочинку і оздоровлення. Країнами Європи

Через минуле в майбутнє (до 95 річниці відкриття трамвайного руху у Вінниці)

Читай книги, що стали подією

Чорнобильська катастрофа: дії, результати та уроки

Я народився і жив для добра і любові...

“Земле моя, запашна, барвінкова...” Вінницькій області – 75!

Rambler's Top100    
Copyright © ОУНБ ім. К.А.Тімірязєва 1998-2022
Дизайн:Березюк Сергій
Програмування:Мачушенко Дмитро
Всі матеріали на цьому сайті розміщені на умовах ліцензії Creative Commons Attribution 4.0 International, якщо не зазначене інше