ОУНБ ім. К.А. Тімірязєва
  
Наша адреса:
Україна, м. Вінниця,
21100, Соборна, 73
Тел. (0432) 56-27-92
Факс (0432) 67-03-41
 

E-Mail: inform@library.vn.ua

Ми працюємо:

Понеділок - четвер з 10.00 до 19.00,
Субота та неділя з 10.00 до 18.00
П'ятниця - вихідний день
Остання середа кожного місяця - санітарний деньBiblioteka Publiczna im. Zygmunta Jana Rumla w Dzielnicy Praga Południe m.st. Warszawy 
Офiцiйне представництво Президента України
Корпорація Інком
Урядовий портал
Урядова телефонна «гаряча лінія»
Офіційний портал Верховної Ради України
Вінницька ОДА
Вінницька обласна Рада - офіційний інтернет-сайт
Вінницька міська рада
Управління культури і мистецтв Вінницької облдержадміністрації«Корупція: борітесь – поборете!»

Розділ 1. Корупція як соціальне явище

 

     Корупція є явищем, що присутнє в

     людському суспільстві практично

    з моменту виникнення найперших

    організованих за допомогою певних

   правил, форм його існування.

О.М. Бандурка

Гуриев, С. Что известно о коррупции в России и можно ли с ней бороться? // Вопросы экономики.– 2007.– №1.– С.11–18.

Коруля, І. В. Соціально-політична сутність корупції в сучасних умовах  // Митна справа. - 2007. - № 3. –  С. 35–40.

Коруля, І. В. Суспільна сутність корупції // Митна справа. – 2007. – № 4. –  С. 56–62.

Мельник, М. Корупційні злочини: сутність і поняття // Право України. – 2000. – № 11. –  С. 126–130

Мельник, М. І. Корупція: сутність, поняття, заходи протидії: монографія. – К. : Атіка, 2001. – 304 с.

Омельченко, С. Етапи розвитку корупції як негативного явища суспільства // Предпринимательство, хозяйство и право. – 2000. – № 7. – С.72–73

Чепелюк, В. Корупція та хабарництво: проблеми співвідношення понять // Право України. – 2004. – № 10. – С.110–114.

http://mndc.naiau.kiev.ua/Gurnal/10text/g10_03.htm

http://www.pravda.com.ua/news/2005/8/8/32247.htm

http://www.rusnauka.com/4._SVMN_2007/Pravo/19643.doc.htm

http://dialogs.org.ua/print.php?part=opinion&op_id=928

http://kpk.org.ua/2006/08/07/viznachennja_ponjattja_korupc_ta_aspekti_vplivu_na_susplstvo_ta_derzhavu.html

Розділ 2. Економічний аспект корупції

«Хто любить срібло, той не наїсться             

сріблом, і хто любить багатство,

тому нема користі від нього»                              

Соломон

Верстюк, С. Корупція: визначення, причини появи, вплив на економіку // Економіка України. – 2001. – № 3. –  С. 66–74

Длугопольський, О. Політична рента і корупція у сфері державного управління: теоретико – методологічний та прикладний аспект // Вісник Тернопільського національного економічного університету. – 2007. – № 2. –  С. 46–56

Керея, І. Корупція  як основна  причина  економічної  кризи // Економіка. Фінанси. Право. – 2000. – Вип. 3. – С.26–28

Ковальчук, Т. Т. Економічна безпека і політика: із досвіду професійного аналітика. – К. : Знання, 2004. – 638 с.

Мазур, І. Корупція як інститут тіньової економіки // Економіка України. – 2005. – № 8. –  С. 68–75

Невмержицький, Є. Корупція як економічне явище // Вісник прокуратури. – 2007. – № 11. – С. 10–20

Предборський, В. А. Детінізація економіки у контексті трансформаційних процесів: питання теорії та методології.– К. : Кондор, 2005. – 614 с.

Предборський, В. А. Економічна безпека держави. - К. : Кондор, 2005. – 391 с.

Предборський, В. А. Корупція як системне явище в механізмі тіньового розвитку соціально-економічних процесів // Формування ринкових відносин. – 2007.– №2.– С.23 –27.

Прутська, О. Економічні аспекти боротьби з корупцією // Економіка. Фінанси. Право. – 2002. – № 3. – С. 8–10

Скрипник, А. В. Державне регулювання економіки (податки, бюджет, корупція, вибори): посіб. для вузів. – К. : ЦУЛ, 2002. –296 с.

Тіньова економіка: сутність, особливості та шляхи легалізації : монографія. – К. : НІСД, 2006. –576 с.

http://www.day.kiev.ua/7963/

http://www.inter.criminology.org.ua/modules.php?name=Content&file=print&pid=85

http://www.niss.gov.ua/Table/ks26112003/012.htm

http://www.epravda.com.ua/columns/47a2e0d926c63/

http://www.soskin.info/ea.php?pokazold=20031003&n=10&y=2003

http://dialogs.org.ua/dialog.php?id=56&op_id=928

 Розділ 3. Корупція як політична проблема

 

Корупція – це неправомірне використання особами,

уповноваженими на виконання функцій держави,

наданої їм влади, посадових повноважень,

відповідних можливостей з метою задоволення

особистих інтересів чи інтересів третіх осіб

                     М. Мельник.

Денисова, О. В. Проблема коррупции в органах судебной власти Украины // Економіка. Фінанси. Право. –2006. – № 5. – С. 17–20.

Кривобоков, В. А. Коррупция вчера и сегодня: монография. – Х. : Фолио, 2001. – 205 с.

Оробець, К. Вимагання хабара як кваліфікуюча ознака одержання хабара // Підприємництво, господарство і право. – 2006. – № 5. – С. 129–131.

Політична корупція перехідної доби: скептичний погляд: Пер. з англ.. – К. : К.І.С., 2004. – 440 с.

Роуз-Екерман, С. Корупція та урядування: причини, наслідки та зміни: монографія . – К. : К.І.С., 2004. – 296 с.

Тодика, О. Політична корупція у сфері здійснення народовладдя // Вісник Академії правових наук України. – 2005. – № 4. – С. 86–93

http://www.obozrevatel.com/news/2007/6/4/173726.htm

http://banker.kiev.ua/bank_news/credits/2007/01/06/1168040316

http://dialogs.org.ua/ua/dialog.php?id=56&op_id=934

http://svatovo.lg.ua/zakon/news/new1.htm

Розділ 4. Законодавче забезпечення боротьби з корупцією

Держава починається із закононів,                 

а корупція з їх порушення

 

Закон України «Про боротьбу з корупцією» від 1 грудня 2006 року N 424-V / http://zakon.rada.gov.ua/

Законодавство України про боротьбу з корупцією: закони і законодавчі акти. – Х. : Одіссей, 2007. – 440 с.

Закон України «Про ратифікацію Кримінальної конвенції про боротьбу з корупцією» від 18 жовтня 2006 року N 252-V /  http://zakon.rada.gov.ua/

Мельник, М. І. Науково-практичний коментар Закону України "Про боротьбу з корупцією": закони і законодавчі акти. – К. : Атіка, 2004. – 320 с.

 Міжнародні правові акти та законодавство окремих країн про корупцію: збірка. – К. : Школяр, 1999. – 480 с.

«На шляху до доброчесності»: план заходів щодо реалізації Концепції подолання корупції в Україні на період до 2010 року. Розпорядження Кабінету Міністрів України від 15 серпня 2007 р. N 657-р / http://zakon.rada.gov.ua/

«На шляху до доброчесності»: Про Концепцію подолання корупції в Україні.Указ Президента України від 11 вересня 2006 року N 742/2006 / http://zakon.rada.gov.ua/

Про схвалення Концепції розвитку системи запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, і фінансуванню тероризму на 2005-2010 роки. Розпорядження Кабінету Міністрів України від 3 серпня 2005 р. N 315-р / http://zakon.rada.gov.ua/

Про стан фінансово-бюджетної дисципліни, заходи щодо посилення боротьби з корупцією та контролю за використанням державного майна і фінансових ресурсів. Постанова Кабінету Міністрів України від 29 листопада 2006 р. N 1673 / http://zakon.rada.gov.ua/

Драган, О. Нагляд за додержанням і застосуванням законів у сфері боротьби з корупцією // Вісник прокуратури. – 2006.– № 2.– С.44 – 49.

Мельник, М. І. Антикорупційне законодавство України: досвід застосування та проблеми вдосконалення // Юридична Україна. – 2003.– № 6.– С. 64–69.

Чепелюк, В. Корупція та хабарництво: проблеми співвідношення понять // Право України. – 2004.– № 10.– С. 110–114.

http://kpk.org.ua/2006/12/22/rada_vropi_zaklika_ukranu_zmniti_antikorupcjjne_zakonodavstvo.html

http://www.pravda.com.ua/news/2008/1/30/70661.htm

  Розділ 5. Корупція: стратегія і тактика протидії

Корупція – пряме використання

службовою особою свого службового

становищаз метою легкої наживи.

Як правило, супроводжується

порушенням законності

О.М. Бандурка

Бандурка, О. М. Формування громадської думки щодо державного управління у сфері боротьби із корупцією // Наше право. – 2004. – № 3. – С. 12–15

Головкін, О. Боротьба з корупцією - пріоритет на шляху зміцнення законності // Вісник прокуратури. – 2007. – № 3. – С. 80–84

Гвоздецький, В. Нормативно-правова база щодо протидії корупції в Україні: напрями удосконалення // Право України. – 2007. – № 2. – С.105–108.

Губенко, І. Протидія корупції як засіб захисту прав і свобод людини та громадянина // Вісник державної служби. – 2004.– №1. – С. 17–22

Добродумов, П. Антикорупційна політика як функція держави // Підприємництво, господарство і право. – 2007. – № 9. – С. 54–58.

Йосифович, Д. Функціональне управління у сфері боротьби та протидії корупції // Право України. – 2004. – № 8. – С.79–81.

Киренко, С. Г. Проблеми боротьби з організованою злочинністю та корупцією в Україні // Юриспруденція: теорія і практика. – 2007. – № 7. – С. 26–36.

Кулаковський, Р. Сучасні проблеми боротьби з організованою злочинністю та корупцією // Юридичний журнал. – 2005. – № 6. – С.96–97

Литвак, О. М. Держава і злочинність: монографія. – К.: Атіка, 2004. – 304 с.

Михайленко, О. Про подолання корупції в Україні // Вісник прокуратури. – 2007. – № 10. – С. 57–62

Никифорчук, Д. Й. Протидія злочинам, що пов'язані з порушенням бюджетного законодавства (статті 210, 211, 175 КК): наук-практ. Посібник. – К.: КНТ, 2006. – 88 с

Ніколаюк, С. І. Протидія злочинам, що пов'язані з відкриттям валютних рахунків та використанням валютних коштів  (статті 207, 208 КК України): наук.- практ. посіб. – К.: КНТ, 2006. – 296 с.

Ніколаюк, С. І.  Розкриття та розслідування злочинів у сфері економіки: зразки док. – К.: КНТ, 2006. – 108 с.

Одінцова, О. Цивілізований лобізм як форма боротьби з корупцією // Право України. – 2006. – № 6. – С.110–114.

Проблеми запобігання службовим злочинам у сфері господарської діяльності: матеріали наук.-практ. семінару. 9 лист. 2004 р. м. Харків / Ред. В.В. Сташис. – К.–Х.: Юрінком Інтер, 2005. – 184 с.

Протидія незаконному обігу наркотиків: історія, практика, законодавство: навч. посіб. / Ред. О.М. Джужа. – К.: КНТ, 2006. – 240 с.

Рябенко, В. Позитивні тенденції у протидії організованій злочинності і корупції // Вісник прокуратури. – 2006. – № 12. –  С. 12–14

Тертишна О. Робота органів влади щодо запобігання проявам корупції: регіональний досвід // Вісник державної служби України. – 2007. –№ 4. – С. 37–39

http://www.naiau.kiev.ua/tslc/pages/biblio/visnik/2003_1/_zmist01/lubchenko.htm

http://www.guds.gov.ua/control/ru/publish/printable_article;jsessionid=1A8FDEAC0126102D065C97D25F9B0DF9?art_id=73269

http://www.banker.com.ua/bank_news/credits/2007/01/06/1168040316

 Розділ 6. Міжнародний досвід подолання корупції.

Корупція є однією із гострих

проблем сьогодення, розв’язання

якої для багатьох держав –

питання надзвичайної важливості

О. Горан

 

Горан, В. Україна на шляху до міжнародних стандартів боротьби з корупцією // Прокуратура. Людина. Держава. – 2005. – № 4. –  С. 14–17

Куліш, А. Досвід боротьби з корупцією в політиці Великої Британії // Право України. – 2005. – № 12. – С.141–145.

Нуруллаєв, І. Правова природа рекомендацій міжнародних контрольних органів (на прикладі групи держав проти корупції)  // Юридична Україна. – 2007. – № 11. –  С. 76–80

Нуруллаєв, І. Роль ООН у формуванні глобальної міжнародно-правової антикорупційної стратегії // Юридична Україна. – 2007. – № 12. –  С. 93–96

Савченко, А. Досвід боротьби з корупцією в правоохоронних органах США // Міліція України. – 2002. – № 1. – С.24–25

http://ru.mondediplo.com/article647.html

http://www.fin.org.ua/newws.php?i=559310

http://24.ua/news/show/id/27204.htm

http://ua.textreferat.com/referat-6235-1.html

http://www.2000.net.ua/b/46443

http://www.kackad.com/article.asp?article=1145

http://www.centrasia.ru/newsA.php4?st=1086207540

http://www.kommersant.ru/doc.aspx?DocsID=803073

http://www.epochtimes.ru/content/view/14086/64/

http://www.flb.ru/info/32925.html

http://www.diamatik.org/a-news/news.php?id=1102&groupid=5

ПОЛІТИЧНА КОРУПЦІЯ В БОЛГАРІЇ - ГОЛОВНА ПРОБЛЕМА СУСПІЛЬСТВА - РЕЗУЛЬТАТИ ЦЕНТРУ ДОСЛІДЖЕННЯ ДЕМОКРАТІЇ В БОЛГАРІЇ


Віртуальні виставки:

З минулого в майбутнє (з історії української архітектури)

Петро Конашевич-Сагайдачний – непереможний гетьман

Яскрава сторінка української музики. К. Стеценко

Cinema is the art of imagination

Medical reference books for women

Philosophy

The Treasures of Poetry

The USA: Long Way to Independence

Without Meat It Can Be Tasty, Healthy and Sweet!

«Бібліотека – територія сімейного читання»

«Планета Україна» Олександра Гордієвича

Євген Гуцало - письменник-сподвижник

Європейська освіта – це реально

Європейський інтер’єр: від проекту до реалізації

І звичаї, і мова, і давнина свята... (з історії культури народів слов'янських країн)

Іван Волошенюк – майстер художнього слова і публіцистики (2013р.)

Іван Дзюба – талант і доля

Інвестиційна привабливість аграрного виробництва

ІННОВАЦІЙНА ЕКОНОМІКА: СВІТОВИЙ ДОСВІД ТА УКРАЇНА

Інформаційна безпека в глобальному світі

Інформаційний простір України

Іполит Чеславович Зборовський – патріот і подвижник

Історії торкнутися рукою (мовою книг і документів про голодомор)

Історія і час: в пошуках втраченого

Історія та функції Книжкової палати України імені Івана Федорова

Історія української мови

Авторське право в електронному середовищі

Авторське право: національні та міжнародні стандарти (2013)

Авторське право: цивільно-правовий захист та охорона

Агроекологія: концептуальні складові розвитку

АПК: ПРІОРИТЕТНІ НАПРЯМИ РОЗВИТКУ

Афганістан: миттєвості війни

Бібліокруїз Європою

Біль Чорнобиля з роками не зникає

Біля джерел книгодрукування

Безсмертя подвигу Абрама Мойсейовича Зіндельса

Безсмертя подвигу Василя Никифоровича Баранюка

Бунт на кораблі, або Хай живе фемінізм!?

В його поезії - любов до нас, до України...

В сяйві Божої любові

В цілім світі найрідніша

Від Героїв Крут до Героїв Небесної Сотні

Від декларації – до незалежності

Відвага та мужність

Відлуння далеких літ Тульчина (до 400-річчя від дня заснування міста)

Відчаєм зірваний голос. До 70-річчя з дня народження В. Висоцького

Вінниччина – край партизанської слави

Вінниччина: природа, екологія, людина

Віртуальна виставка "Британія без туманів"

Віртуальна виставка «Фондовий ринок України: тенденції розвитку»

Віртуальна виставка Малий бізнес – сходинка до великого успіху

Віртуальна виставка: «Цивільне право в системі права України»

Віртуальний колаж «Героям Небесної Сотні присвячується…»

Віртуальний колаж «Незримі охоронці України»

Віртуальний перегляд «Славу козацьку несем крізь віки»

Василь Стус

Василь Стус – людина, поет, легенда

Великі книги

Великодня кулінарія

Верховенство Конституції у правовій системі держави

Весна перемоги

Визволитель трьох столиць, або Доля генерала

Витоки баховського мистецтва

Власні імена, або Як обрати ім’я

Герой Поділля - Опанас Гнатович Свинар

Григорій Якович Усатий

Гроно нескорених (цензурна історія української літератури ХVIII-XX ст.)

Данило Апостол - політичний довгожитель

Декларацію про державний суверенітет України

Державна мова: правовий статус

Децентралізація в Україні: нові можливості територіальних громад та участі громадян

Децентралізація влади – шлях до народовладдя

Децентралізація: зміни заради майбутнього

ДЛЯ ДОМУ, ДЛЯ ДУШІ, ДЛЯ ДОЗВІЛЛЯ

Дмитро Шостакович: Велич музики і долі

Довкілля і соціум: гармонізація відносин

Душа народу

Екологія довкілля: економіко-правовий аспект

Екологія – Право – Людина (2013)

Енергозбереження - державний пріоритет України

Зінаїда Тулуб: тернії творчого духу

Заарештована книга

Закони екології – закони людства

Законодавчий простір охорони навколишнього середовища

Здоров’я від Авіценни

Зоряна траса: до 50- річчя польоту першої людини в космос

Карбівничий козацької слави

Климент Аркадійович Тімірязєв – вчений зі світовим ім’ям

Книги – лауреати

Книги – лауреати: Твори письменників-земляків, відзначені літературними преміями

Козацтво: лицарський орден України

Коли говорять портрети. З циклу «Подорож за жанрами мистецтва»

Колокола собора чувств

Консалтинговий бізнес: основи професіоналізму

Конституція України – фундамент державності та прав людини.

КОНСТИТУЦІЯ УКРАЇНИ: ІЗ ГЛИБИНИ ВІКІВ ДО СЬОГОДЕННЯ

Корпоративна культура «як формула успіху» організації

Корупція: борітесь – поборете!

Краєзнавчі ресурси на веб-сайті Вінницької ОУНБ ім. К.А. Тімірязєва

Крок за кроком

Культура читання в епоху цифрових комунікацій

Культурна політика в Україні: історія і сучасність

КУХНЯ УКРАЇНСЬКОГО КОЗАЦТВА

Лідерство - фактор економічного розвитку

Місцева демократія – орієнтири на європейські стандарти

Мандрівка світом: країни та народи

Менеджмент: сучасні концепції розвитку

Микола Рябий – нащадок козацького роду

Мовою слова про козацьку славу

На Україну повернусь…: життя і творчість Івана Багряного

Набридло читати? СЛУХАЙ!

Над світом українська вишивка цвіте...

Натхненної музики творець. До 130-річчя від дня народження М. Леонтовича

Наука перемагати (2013)

Наукова періодика України

Наша сила в нашій єдності

Не заклик до помсти, а пам’яті дзвін

Незалежна Україна – у мріях виплекана, в боротьбі народжена

О.Попов (1859–1905) – винахідник радіо

Основний Закон України в історії державотворення

Охорона довкілля: економічний та правовий аспект

П.І. Чайковський — великий і невідомий

Підбірка самовчителів

Переяславська рада у контені сучасності

Перлини Європейської архітектури

Перша світова війна

Погляд у минуле: до 360-річчя з часу битви війська Богдана Хмельницького під Батогом

Подібне притягує подібне

Подвигу жити у віках

Подорожуємо Польщею: цікаво та пізнавально

Поляки у світовій культурі

ПОСТАТІ СВІТОВОЇ ЕКОНОМІЧНОЇ ДУМКИ

Права і свободи дитини в сучасній правовій державі

Права людини: шлях у сучасність

Правове забезпечення прав і свобод дитини в Україні

ПРО КОЗАЦЬКІ ЧАСИ НА УКРАЇНІ

Про що шумить батьківський ліс

Рідкісні видання творів М.В. Гоголя та літератури про його життя і діяльність у фондах ВОУНБ ім. К.А. Тімірязєва»

Реформа з децентралізації – ключ до успіху України

Світ маркетингових комунікацій

Світ належить тим, хто йому радіє

Світ рівних можливостей для всіх

Село - оберіг держави

Слово, живе джерело натхнення! До Дня української писемності та мови

Сміх наш насущний. Гумор в мистецтві

Старовинне і юне місто Вінниця

Тих днів не змовкне слава (Преса останніх років про партизанський рух на Вінниччині)

Тої слави козацької повік не забудем...

ТОЙ ШЛЯХ ВАЖКИЙ, ТЕРНИСТИЙ...

Торгівля України у дзеркалі світових тенденцій розвитку галузі

Трипільська культура

Трохи сонця у холодній воді. Жінки у мистецтві

Туризм як соціально-економічна категорія в житті суспільства

Туризм: економічний аспект галузі

У СЛОВІ ДРУКОВАНОМУ – СВІТ УЧЕНОГО ( До 70-річчя з дня народження академіка А.О.Бабича)

Україна в світі

Україна Незалежна - віхи становлення

Україна – держава європейська

Україна – незалежна держава Європи і світу

Україна – незалежна, демократична, правова держава(2013)

Україна: інформаційний простір

УКРАЇНА: ВІХИ НЕЗАЛЕЖНОСТІ

Україна: шлях до Європи через Євромайдан

Українська революція 1917-1921 рр. в постатях

Українське козацтво в мистецтві

Українське слово проситься до тебе...

Український вчений із світовим іменем

Український шлях до об’єднаної Європи

Управління персоналом: мистецтво чи наука?

Усна історія: теорія, метод, джерело

Учений космічного виміру

Філософія економіки від античності до наших днів

Філософія просування сайта

Ференц Ліст – філософія життя

Хрещення Русі – духовний стержень нашої культури

Цивілізація: розвиток чи самознищення?

Час відпочинку і оздоровлення. Країнами Європи

Через минуле в майбутнє (до 95 річниці відкриття трамвайного руху у Вінниці)

Читай книги, що стали подією

Чорнобильська катастрофа: дії, результати та уроки

Я народився і жив для добра і любові...

“Земле моя, запашна, барвінкова...” Вінницькій області – 75!

Rambler's Top100    
Copyright © ОУНБ ім. К.А.Тімірязєва 1998-2022
Дизайн:Березюк Сергій
Програмування:Мачушенко Дмитро
Всі матеріали на цьому сайті розміщені на умовах ліцензії Creative Commons Attribution 4.0 International, якщо не зазначене інше