ОУНБ ім. К.А. Тімірязєва
  
Наша адреса:
Україна, м. Вінниця,
21100, Соборна, 73
Тел. (0432) 56-27-92
Факс (0432) 67-03-41
 

E-Mail: inform@library.vn.ua

Ми працюємо:

Понеділок - четвер з 10.00 до 19.00,
Субота та неділя з 10.00 до 18.00
П'ятниця - вихідний день
Остання середа кожного місяця - санітарний деньBiblioteka Publiczna im. Zygmunta Jana Rumla w Dzielnicy Praga Południe m.st. Warszawy 
Офiцiйне представництво Президента України
Корпорація Інком
Урядовий портал
Урядова телефонна «гаряча лінія»
Офіційний портал Верховної Ради України
Вінницька ОДА
Вінницька обласна Рада - офіційний інтернет-сайт
Вінницька міська рада
Управління культури і мистецтв Вінницької облдержадміністраціїДовкілля і соціум: гармонізація відносин

Твердження, що людина врятує світ, відомо всім, бо людина стала людиною, коли побачила яскраве різнобарв’я рідної природи, коли почула спів жайворонка й тьохкання солов’я, коли відчула тонкі пахощі бузкового цвіту й медові розливи білої акації. Але людина інколи забуває, що вона є лише часткою природи, із законами й силами якої необхідно рахуватися. Не володарювати над природою, а співпрацювати з нею, бути не «царем природи», а її невіддільною частиною.

З того часу, як людина стала господарем планети Земля, її діяльність обумовила зміни довкілля та почала діяти на умови життя тварин. Сторіччями люди вирубували ліси, забруднювали довкілля, полювали на тварин, ловили рибу, жодної хвилини не замислюючись над наслідками своїх дій. Тільки тепер ми починаємо розуміти, що лише зміни в діяльності людини можуть врятувати Землю від катастрофи. Наш спосіб життя серйозно порушив рівновагу природного середовища. Колосальні зміни, які відбуваються у наш час, можуть скінчитися негативно і для довкілля, і для людини.

Буян, І. Взаємозв’язок, взаємозумовлення та взаємодія природи і людини як чинники задоволення нужд / І. Буян // Психологія і суспільство. – 2015. – № 2. – С. 84–102.

Ватченко, О. Б. Дослідження феноменів «екологізація» та «сталий розвиток» в аспекті розвитку біосоціальної системи «людина–природа» / О. Б. Ватченко, Б. С. Ватченко // Економічний простір. – 2015. – № 101. – С. 250–263.

Висоцька, О. Етика відповідальності у контексті відносин «людина–природа» / О. Висоцька // Гілея: науковий вісник. – 2013. – № 73. – С. 200–202.

Горбань, Ю. С. Еволюція наукових підходів щодо відносин людини та довкілля: державно-управлінський аспект / Ю. С. Горбань // Університет. наук. зап. : часоп. Хмельниц. ун-ту управління та права. – 2016. – Вип. 1. – С. 262–272.

Горміз, О. В. Проблеми взаємовідносин суспільства і природи в контексті переходу до сталого розвитку / О. В. Горміз // Наук. зап. Вінниц. держ. пед. ун-ту ім. Михайла Коцюбинського. Серія : Географія. – Вінниця, 2015. – Вип. 27, № 1/2. – С. 128–134.

Захаржевська, В. О. Людина і природа. Символ троянди у художньому світі слов’ян ХХ століття / В. О. Захаржевська // Компаративні дослідження слов’янських мов і літератур. Пам’яті академіка Леоніда Булаховського. – 2010. – Вип. 12. – С. 246–253.

Злупко, С. Наука про органічний розвиток людини і довкілля / С. Злупко // Вісн. Нац. акад. наук України. – 2002. – № 10. – С. 15–20.

Касьянов Д. В. Нанотехнологічні засади оптимізації системи «наука – людина – природа» / Д. В. Касьянов // Мультиверсум : філософський альманах. – 2013. – № 7. – С. 105–115.

Кірюхін, Д. Людина та природа: проблема справедливості / Д. Кірюхін //Наукові записки [Національного університету «Острозька академія»]. Серія : Філософія. – 2012. – Вип. 10. – С. 165–174.

Коржнєв, М. М. Чинники впливу антропогенних змін геологічного середовища України на біорізноманіття і людину / М. М. Коржнєв // Екологія довкілля та безпека життєдіяльності. – 2003. – № 1. – С. 59–69.

Костючков, С. К. Філософське осмислення процесів гармонізації взаємозв’язку, взаємовпливу та взаємозумовленості у системі «Людина – Суспільство –Природа» / С. К. Костючков // Вісн. Черкас. ун-ту. Серія : Філософія. – 2014. – № 31. – С. 15–21.

Ліванова, Т. О. Екологічна етика А. Швейцера як пошук гармонії в стосунках: людина–природа / Т. О. Ліванова // Проблеми соціальної роботи: філософія, психологія, соціологія. – 2015. – № 1. – С. 29–32.

Лобанова, А. С. Людина – Інформація – Природа: ризики та шанси взаємовпливу / А. С. Лобанова, О. Ку Зьор // Соціальні технології: актуальні проблеми теорії та практики. – 2016. – Вип. 69–70. – С. 137–146.

Мартич, Р. Філософсько-релігійна концепція живого в системі поглядів Григорія Сковороди / Р. Мартич // Укр. мова і літ. в шк. України. – 2015. – № 4. – С. 7–10.

Озьмінська, І. Самосвідомість як усвідомлення людиною себе та свого місця у природі і суспільстві / І. Озьмінська // Мультиверсум : філософський альманах. – 2013. – № 7. – С. 79–90.

Остринська, Л. Людина vs Природа: діалог чи протистояння? / Л. Остринська, О. Цинтила // Наук. зап. [Нац. ун-ту «Острозька академія»]. Серія : Культурологія. – 2013. – Вип. 11(1). – С. 195–199.

Паранько, І. С. Людина і природа – партнери чи антагоністи / І. С. Паранько // Соціальні технології: актуальні проблеми теорії та практики. – 2014. – Вип. 61. – С. 61–66.

Тагліна, Ю. С. Фактори екологічної етики: відповідальність як аспект розвитку взаємодії «людина – природа» / Ю. С. Тагліна // Вісн. Харків. нац. ун-ту ім. В. Н. Каразіна. Серія : Теорія культури і філософія науки. – 2011. – № 958(2), вип. 45. – С. 124–129.

Тихомірова, Ф. Людина vs природа: екологічна інтерпретація творів літератури початку ХХ століття / Ф. Тихомірова // Докса. – 2015. – Вип. 2. – С. 225–236.

Філіпчук, Г. Природо - і людиноцентризм у контексті екоосвіти сталого розвитку / Г. Філіпчук // Українознавство. – 2010. – № 3. – С. 144–147.

Цаповська, М. Новий формат теорії сталого розвитку / М. Цаповська // Економіст. – 2014. – № 6. – С. 73–74.

Шпак, А. Гармонізуючи відносини соціуму з довкіллям : до 40-річчя програми ЮНЕСКО «Людина і біосфера» / А. Шпак, П. Черінько, Т. Полторацька // Вісн. Нац. акад. наук України. – 2011. – № 2. – С. 23–36.

Ягодзінський, С. М. Людина і природа: система, коеволюція, потенціал / С. М. Ягодзінський // Вісн. Нац. авіаційного ун-ту. Серія : Філософія. Культурологія. – 2012. – Вип. 1. – С. 39–42.

***

Азьомов, В. Філософія триєдності природи, міфу про неї та цивілізованої людини у поезіях Тараса Шевченка «Садок вишневий коло хати» та Миколи Чернявського «Сільський вечір» / В. Азьомов // Укр. літ. в загальноосвіт. шк. – 2013. – № 12. – С. 5–8.

Артюх, Н. Світ природи та місце людини в ньому (за оповіданням Євгена Гуцала «Лось») : урок з української літератури, 5 клас / Н. Артюх // Укр. слово і сучасність. – 2015. – № 10. – С. 3–7.

Байдалова, Ю. Йоганн Вольфганг Гете. «Нічна пісня подорожнього» : зображення взаємозв’язку різних сфер природи й людини в поетичному творі / Ю. Байдалова // Всесвітня література в сучасній школі. – 2013. – № 10. – С. 77–78.

Бондаренко, Н. Природа і людина в драмі-феєрії Лесі Українки «Лісова пісня» / Н. Бондаренко // Укр. літ. в загальноосвіт шк. – 2012. – № 11. – С. 30–31.

Гузь, О. О. Система уроків з вивчення повісті Ясунарі Кавабата «Тисяча журавлів» : [3 уроки] / О. О. Гузь // Всесвітня літ. та культура в навч. закл. України. – 2013. – № 1. – С. 26–36.

Гузь, О. Тема: «Поєднання світу людини й світу природи у відображенні найкращих людських почуттів у вірші Генріха Гейне «Коли настав чудовий май...» : [урок] / О. Гузь // Всесвітня літ. та культура в навч. закл. України. – 2016. – № 12. – С. 28–29.

Гузь, О. О. Художнє втілення ідеї єдності людини й природи у повісті Е. Сетона-Томпсона «Маленькі дикуни» : [урок] / О. О. Гузь, С. О. Тіхоненко // Всесвітня літ. та культура в навч. закл. України. – 2015. – № 12. – С. 23–24.

Гуменюк, Г. Н. О.Довженко «Зачарована Десна». Осмислення краси людини й природи у творі. 11 клас / Г. Н. Гуменюк // Вивчаємо укр. мову та літ. – 2014. – № 9. – С. 16–21.

Заболотна, Т. Метафоризація концептів «природа» і «людина» у творі Ернеста Хемінгуея «Старий і море» / Т. Заболотна // Теоретична і дидактична філологія. – 2015. – Вип. 20. – С. 179–188.

Кордонська, А. В. Єдність людини і природи : (за повістю Михайла Коцюбинського «Тіні забутих предків») / А. В. Кордонська // Все для вчителя. – 2011. – № 34/36. – С. 85–89.

Ляшенко, З. М. Єдність буття людини і природи в повісті М. Коцюбинського «Тіні забутих предків» / З. М. Ляшенко // Все для вчителя. – 2016. – Верес. (№ 9). – С. 34–35.

Ніколюк, Л. Велич і краса людини – у поєднанні з природою та творчою працею за оповіданням «Король Карл» Олеся Ільченка : урок української літератури : 5 клас / Л. Ніколюк // Укр. мова й літ. в сучасній шк. – 2012. – № 7/8. – С. 59–66.

Система уроків з вивчення творчості Дж. Кітса, Й. В. Гете, Г. Гейне та С. І. Васильківського / Л. П. Могильовцева // Зарубіжна літ. в шк.. України. – 2015. – № 11. – С. 34–40. – Зміст: Тема. Джон Кітс. «Про коника та цвіркуна». Поетизація образу природи у вірші, його ідея ; Тема. Йоган Вольфганг Гете. «Нічна пісня подорожнього». Зображення взаємозв’язку різних сфер природи й людини в поетичному творі ; Тема. Генріх Гейне. «Задзвени із глибини...» . Втілення краси весняної природи у вірші. Зв’язок із фольклором ; Тема. Твір-опис природи за картиною С.І.Васильківського «Ловлять снігура».

Привалова, С. Людина і природа у творчості Т. Шевченка-поета і Т. Шевченка-художника / С. Привалова, О. Мова // Укр. літ. в загальноосвіт. шк. – 2014. – № 9. – С. 12–15.

Хороб, М. Людина й природа у просторі малих епічних форм Євгена Гуцала / М. Хороб // Наук. вісн. Ужгород. ун-ту. Серія : Філологія. Соціальні комунікації. – 2013. – Вип. 1. – С. 199–204.


Віртуальні виставки:

З минулого в майбутнє (з історії української архітектури)

Петро Конашевич-Сагайдачний – непереможний гетьман

Яскрава сторінка української музики. К. Стеценко

Cinema is the art of imagination

Medical reference books for women

Philosophy

The Treasures of Poetry

The USA: Long Way to Independence

Without Meat It Can Be Tasty, Healthy and Sweet!

«Бібліотека – територія сімейного читання»

«Планета Україна» Олександра Гордієвича

Євген Гуцало - письменник-сподвижник

Європейська освіта – це реально

Європейський інтер’єр: від проекту до реалізації

І звичаї, і мова, і давнина свята... (з історії культури народів слов'янських країн)

Іван Волошенюк – майстер художнього слова і публіцистики (2013р.)

Іван Дзюба – талант і доля

Інвестиційна привабливість аграрного виробництва

ІННОВАЦІЙНА ЕКОНОМІКА: СВІТОВИЙ ДОСВІД ТА УКРАЇНА

Інформаційна безпека в глобальному світі

Інформаційний простір України

Іполит Чеславович Зборовський – патріот і подвижник

Історії торкнутися рукою (мовою книг і документів про голодомор)

Історія і час: в пошуках втраченого

Історія та функції Книжкової палати України імені Івана Федорова

Історія української мови

Авторське право в електронному середовищі

Авторське право: національні та міжнародні стандарти (2013)

Авторське право: цивільно-правовий захист та охорона

Агроекологія: концептуальні складові розвитку

АПК: ПРІОРИТЕТНІ НАПРЯМИ РОЗВИТКУ

Афганістан: миттєвості війни

Бібліокруїз Європою

Біль Чорнобиля з роками не зникає

Біля джерел книгодрукування

Безсмертя подвигу Абрама Мойсейовича Зіндельса

Безсмертя подвигу Василя Никифоровича Баранюка

Бунт на кораблі, або Хай живе фемінізм!?

В його поезії - любов до нас, до України...

В сяйві Божої любові

В цілім світі найрідніша

Від Героїв Крут до Героїв Небесної Сотні

Від декларації – до незалежності

Відвага та мужність

Відлуння далеких літ Тульчина (до 400-річчя від дня заснування міста)

Відчаєм зірваний голос. До 70-річчя з дня народження В. Висоцького

Вінниччина – край партизанської слави

Вінниччина: природа, екологія, людина

Віртуальна виставка "Британія без туманів"

Віртуальна виставка «Фондовий ринок України: тенденції розвитку»

Віртуальна виставка Малий бізнес – сходинка до великого успіху

Віртуальна виставка: «Цивільне право в системі права України»

Віртуальний колаж «Героям Небесної Сотні присвячується…»

Віртуальний колаж «Незримі охоронці України»

Віртуальний перегляд «Славу козацьку несем крізь віки»

Василь Стус

Василь Стус – людина, поет, легенда

Великі книги

Великодня кулінарія

Верховенство Конституції у правовій системі держави

Весна перемоги

Визволитель трьох столиць, або Доля генерала

Витоки баховського мистецтва

Власні імена, або Як обрати ім’я

Герой Поділля - Опанас Гнатович Свинар

Григорій Якович Усатий

Гроно нескорених (цензурна історія української літератури ХVIII-XX ст.)

Данило Апостол - політичний довгожитель

Декларацію про державний суверенітет України

Державна мова: правовий статус

Децентралізація в Україні: нові можливості територіальних громад та участі громадян

Децентралізація влади – шлях до народовладдя

Децентралізація: зміни заради майбутнього

ДЛЯ ДОМУ, ДЛЯ ДУШІ, ДЛЯ ДОЗВІЛЛЯ

Дмитро Шостакович: Велич музики і долі

Довкілля і соціум: гармонізація відносин

Душа народу

Екологія довкілля: економіко-правовий аспект

Екологія – Право – Людина (2013)

Енергозбереження - державний пріоритет України

Зінаїда Тулуб: тернії творчого духу

Заарештована книга

Закони екології – закони людства

Законодавчий простір охорони навколишнього середовища

Здоров’я від Авіценни

Зоряна траса: до 50- річчя польоту першої людини в космос

Карбівничий козацької слави

Климент Аркадійович Тімірязєв – вчений зі світовим ім’ям

Книги – лауреати

Книги – лауреати: Твори письменників-земляків, відзначені літературними преміями

Козацтво: лицарський орден України

Коли говорять портрети. З циклу «Подорож за жанрами мистецтва»

Колокола собора чувств

Консалтинговий бізнес: основи професіоналізму

Конституція України – фундамент державності та прав людини.

КОНСТИТУЦІЯ УКРАЇНИ: ІЗ ГЛИБИНИ ВІКІВ ДО СЬОГОДЕННЯ

Корпоративна культура «як формула успіху» організації

Корупція: борітесь – поборете!

Краєзнавчі ресурси на веб-сайті Вінницької ОУНБ ім. К.А. Тімірязєва

Крок за кроком

Культура читання в епоху цифрових комунікацій

Культурна політика в Україні: історія і сучасність

КУХНЯ УКРАЇНСЬКОГО КОЗАЦТВА

Лідерство - фактор економічного розвитку

Місцева демократія – орієнтири на європейські стандарти

Мандрівка світом: країни та народи

Менеджмент: сучасні концепції розвитку

Микола Рябий – нащадок козацького роду

Мовою слова про козацьку славу

На Україну повернусь…: життя і творчість Івана Багряного

Набридло читати? СЛУХАЙ!

Над світом українська вишивка цвіте...

Натхненної музики творець. До 130-річчя від дня народження М. Леонтовича

Наука перемагати (2013)

Наукова періодика України

Наша сила в нашій єдності

Не заклик до помсти, а пам’яті дзвін

Незалежна Україна – у мріях виплекана, в боротьбі народжена

О.Попов (1859–1905) – винахідник радіо

Основний Закон України в історії державотворення

Охорона довкілля: економічний та правовий аспект

П.І. Чайковський — великий і невідомий

Підбірка самовчителів

Переяславська рада у контені сучасності

Перлини Європейської архітектури

Перша світова війна

Погляд у минуле: до 360-річчя з часу битви війська Богдана Хмельницького під Батогом

Подібне притягує подібне

Подвигу жити у віках

Подорожуємо Польщею: цікаво та пізнавально

Поляки у світовій культурі

ПОСТАТІ СВІТОВОЇ ЕКОНОМІЧНОЇ ДУМКИ

Права і свободи дитини в сучасній правовій державі

Права людини: шлях у сучасність

Правове забезпечення прав і свобод дитини в Україні

ПРО КОЗАЦЬКІ ЧАСИ НА УКРАЇНІ

Про що шумить батьківський ліс

Рідкісні видання творів М.В. Гоголя та літератури про його життя і діяльність у фондах ВОУНБ ім. К.А. Тімірязєва»

Реформа з децентралізації – ключ до успіху України

Світ маркетингових комунікацій

Світ належить тим, хто йому радіє

Світ рівних можливостей для всіх

Село - оберіг держави

Слово, живе джерело натхнення! До Дня української писемності та мови

Сміх наш насущний. Гумор в мистецтві

Старовинне і юне місто Вінниця

Тих днів не змовкне слава (Преса останніх років про партизанський рух на Вінниччині)

Тої слави козацької повік не забудем...

ТОЙ ШЛЯХ ВАЖКИЙ, ТЕРНИСТИЙ...

Торгівля України у дзеркалі світових тенденцій розвитку галузі

Трипільська культура

Трохи сонця у холодній воді. Жінки у мистецтві

Туризм як соціально-економічна категорія в житті суспільства

Туризм: економічний аспект галузі

У СЛОВІ ДРУКОВАНОМУ – СВІТ УЧЕНОГО ( До 70-річчя з дня народження академіка А.О.Бабича)

Україна в світі

Україна Незалежна - віхи становлення

Україна – держава європейська

Україна – незалежна держава Європи і світу

Україна – незалежна, демократична, правова держава(2013)

Україна: інформаційний простір

УКРАЇНА: ВІХИ НЕЗАЛЕЖНОСТІ

Україна: шлях до Європи через Євромайдан

Українська революція 1917-1921 рр. в постатях

Українське козацтво в мистецтві

Українське слово проситься до тебе...

Український вчений із світовим іменем

Український шлях до об’єднаної Європи

Управління персоналом: мистецтво чи наука?

Усна історія: теорія, метод, джерело

Учений космічного виміру

Філософія економіки від античності до наших днів

Філософія просування сайта

Ференц Ліст – філософія життя

Хрещення Русі – духовний стержень нашої культури

Цивілізація: розвиток чи самознищення?

Час відпочинку і оздоровлення. Країнами Європи

Через минуле в майбутнє (до 95 річниці відкриття трамвайного руху у Вінниці)

Читай книги, що стали подією

Чорнобильська катастрофа: дії, результати та уроки

Я народився і жив для добра і любові...

“Земле моя, запашна, барвінкова...” Вінницькій області – 75!

Rambler's Top100    
Copyright © ОУНБ ім. К.А.Тімірязєва 1998-2022
Дизайн:Березюк Сергій
Програмування:Мачушенко Дмитро
Всі матеріали на цьому сайті розміщені на умовах ліцензії Creative Commons Attribution 4.0 International, якщо не зазначене інше