ОУНБ ім. К.А. Тімірязєва
  
Наша адреса:
Україна, м. Вінниця,
21100, Соборна, 73
Тел. (0432) 56-27-92
Факс (0432) 67-03-41
 

E-Mail: inform@library.vn.ua

Ми працюємо:

Понеділок - четвер з 10.00 до 19.00,
Субота та неділя з 10.00 до 18.00
П'ятниця - вихідний день
Остання середа кожного місяця - санітарний деньBiblioteka Publiczna im. Zygmunta Jana Rumla w Dzielnicy Praga Południe m.st. Warszawy 
Офiцiйне представництво Президента України
Корпорація Інком
Урядовий портал
Урядова телефонна «гаряча лінія»
Офіційний портал Верховної Ради України
Вінницька ОДА
Вінницька обласна Рада - офіційний інтернет-сайт
Вінницька міська рада
Управління культури і мистецтв Вінницької облдержадміністраціїМіжнародний день рідної мови було проголошено на ХХХ сесії Генеральної конференції ЮНЕСКО, що проходила 26 жовтня – 17 листопада 1999 року в Парижі. Відзначається він 21 лютого, починаючи з 2000 року. Згідно з рішенням ЮНЕСКО це перш за все день «підтримки мовного та культурного різноманіття та багатомовності».

Оскільки з 6 000 розмовних мов світу близько половині загрожує зникнення, ЮНЕСКО прагне підтримувати мову як ознаку культурної приналежності нації та її громадян. Окрім того, організація вважає, що вивчення іноземних мов та багатомовність є ключами до взаєморозуміння та взаємоповаги.

З 10 лютого по 5 березня в секторі правової інформації експонується книжкова виставка «Державна мова: правовий статус», на якій представлені документи, що висвітлюють державно-правові фактори відродження української мови на теренах України, реалізації мовної політики в усіх сферах суспільного життя: громадської, трудової, судової системи та законодавства, приватного використання й офіційного закріплення.

 

Мова – це наша національна ознака,

в мові – наша культура, сутність нашої свідомості.

    Іван Огієнко

Розділ 1. Українська мова: державно-правові фактори відродження

Конституція України [Електронний ресурс] : (із змінами, внесеними згідно із Законами № 2222-IV від 08.12.2004, ВВР, 2005, № 2, ст.44 № 2952-VI від 01.02.2011, ВВР, 2011, № 10, ст.68 № 586-VII від 19.09.2013, ВВР, 2014, № 11, ст.142 № 742-VII від 21.02.2014, ВВР, 2014, № 11, ст.143) [Розділ 1. ст.ст.10,11,12; Розділ 2. ст.ст.24,53,103; Розділ 12. Ст. 148].

Про засади державної мовної політики [Електронний ресурс]. Закон України від 03.07.2012 № 5029-VI (із змінами, внесеними згідно з Кодексом № 4651-VI від 13.04.2012, ВВР, 2013, № 9-10, № 11-12, № 13, ст.88 Законами № 5475-VI від 06.11.2012, ВВР, 2013, № 44-45, ст.634 № 245-VII від 16.05.2013, ВВР, 2014, № 12, ст.178 № 709-VII від 21.11.2013, ВВР, 2014, № 22, ст.794 № 1556-VII від 01.07.2014, ВВР, 2014, № 37-38, ст.2004).

Про Концепцію державної мовної політики [Електронний ресурс] : Указ Президента України від 15 лютого 2010 р. № 161/ 2010.

Про національні меншини [Електронний ресурс]. Закон України від 12.12.2012. – № 2494-12 (із змінами, внесеними згідно із Законами № 5029-VI ( 5029-17 ) від 03.07.2012, ВВР, 2013, № 23, ст.218 № 5461-VI ( 5461-17 ) від 16.10.2012, ВВР, 2014, № 5, ст.62).
Балакішиєв, У. Соціально-політична суть мовної політики держави [Електронний ресурс] / У. Балакішиєв // Гілея: науковий вісник. – 2013. – № 75. – С. 330-333. 
Безотосний, М. Без мови немає нації, а без нації – держави [Електронний ресурс] / М. Безотосний // Рідн. край. – 2013. – № 1. – С. 45-48. 

Галенко, В. Одноосібність державності – абсолютне право української мови / В. Галенко // Віче. – 2006. – № 3/4. – С. 58-59.

Євсєєва, Г. П. Вплив соціокультурних факторів на формування державної мовної політики в Україні [Електронний ресурс] / Г. П. Євсєєва // Актуал. пробл. держ. упр. – 2010. – № 1. – С. 37-44.

Євсєєва, Г. П. Державна мова – необхідна складова національної ідеї в контексті європейського історичного досвіду [Електронний ресурс] / Г. П. Євсєєва // Теорія та практика держ. упр. – 2009. – Вип. 1. – С. 445-452.

Євсєєва, Г. П. Українська термінологія як об’єкт державної мовної політики України [Електронний ресурс] / Г. П. Євсєєва // Наук. зап. [Нац. ун-ту «Острозька академія»]. Сер. : Філологічна . – 2013. – Вип. 36. – С. 19-22.

Євсєєва, Г. П. Формування механізмів державного управління державною мовною політикою в Україні [Електронний ресурс] / Г. П. Євсєєва // Університет. наук. зап. – 2011. – № 1. – С. 332-340.

Жовтяк-Тараскіна, Д. С. Громадянське суспільство і проблеми державної мови [Електронний ресурс] / Д. С. Жовтяк-Тараскіна // Ефективність держ. упр. – 2012. – Вип. 33. – С. 104-110.

Коваль, З. Механізми удосконалення державного управління захисту української мови як стратегічного чинника інформаційно-психологічної стійкості [Електронний ресурс] / З. Коваль. // Теоретич. та прикладні питання державотворення. – 2013. – Вип. 12.

Лопушанська, О. В. Перспективи розвитку інституту юридичної відповідальності за порушення законодавства з питань мови [Електронний ресурс] / О. В. Лопушанська // Форум права . – 2013. – № 1. – С. 622-625.

Лопушанська, О. В. Адміністративно-правове регулювання мовної політики: питання теорії та стан реалізації / О. В. Лопушанська // Адвокат. – 2013. – № 4. – С. 46-48.

Мацкевич, М. Мова як фактор національного відродження / М. Мацкевич // Право України. – 2000. – № 5. – С. 97-100.

Мацькевич, М. М. Державно-правові фактори відродження української мови в Галичині в складі Австрії / М. М. Мацькевич // Юриспруденція: теорія і практика. – 2008. – № 6. – С. 9-12.

Попович, Н. Розвиток мови як віддзеркалення впливової ролі держави [Електронний ресурс] / Н. Попович // Вісн. Нац. акад. держ. упр. при Президентові України. – 2011. – Вип. 2. – С. 267-275.

Потьомкін, А. Українська мова: юридичний статус, проблеми застосування / Потьомкін А. // Персонал. – 2006. – № 1. – С. 38-43.

Ткаченко, О. Б. Українська мова як державна у труднощах її становлення [Електронний ресурс] / О. Б. Ткаченко // Мовознавство. – 2010. – № 6. – С. 3-10.

Ткаченко, Є. Принципи мовної політики України: державно-правовий аспект / Є. Ткаченко // Юридич. Україна. – 2010. – № 8. – С. 32-38.

Усенко, І. Мовно-термінологічні проблеми в нормотворчій діяльності Української Держави (гетьманату П.П. Скоропадського) / І. Усенко // Часоп. Київ. ун-ту права. – 2005. – № 1. – С. 17-22.

Шишкін, В. І. Мова як складник державотворення [Електронний ресурс] / В. І. Шишкін // Мовознавство. – 2013. – № 2-3. – С. 221.

Шишкін, В. Гарантування конституційного права на функціонування української мови як державної / В. Шишкін // Вісн. Конституційн. Суду України. – 2013. – № 3. – С. 54-60.

 

Розділ 2. Застосування державної мови: конституційно-правові засади

Голобор, Н. Особливості нормативно-правового забезпечення державної політики щодо мовної освіти національних меншин України / Н. Голобор // Зб. наук. праць Нац. акад. держ. упр. при Президентові України. – 2009. – Вип. 1. – С. 231-240.

Горбань, Н. С. Мова, якою здійснюється нотаріальна діяльність: актуальні проблеми / Н. С. Горбань // Держава і право. – 2013. – Вип. 60. – С. 292-298.

Городовенко, В. Принцип державної мови судочинства і діловодства в судах України: проблеми правозастосування / В. Городовенко // Вісн. Акад. правов. наук України. – 2011. – № 4. – С. 161-169.

Євсєєва, Г. П. Питання державної мовної політики у діяльності парламентських партій та блоків [Електронний ресурс] / Г. П. Євсєєва // Університет. наук. зап. – 2010. – № 1. – С. 196-202.

Євсєєва, Г. П. Українська термінологія як об’єкт державної мовної політики України [Електронний ресурс] / Г. П. Євсєєва // Наук. зап. [Нац. ун-ту «Острозька академія»]. Сер. : Філологічна . – 2013. – Вип. 36. – С. 19-22.

Євсєєва, Г. П. Питання державної мовної політики у діяльності парламентських партій та блоків [Електронний ресурс] / Г. П. Євсєєва // Університет. наук. зап. – 2010. – № 1. – С. 196-202.

Костишин, Р. В. Конституційно-правові засади застосування української мови як важливої складової у передвиборчій агітації / Р. В. Костишин // Держава і право. – 2012. – Вип. 58. – С. 168-173.

Кузьменко, В. Б. Нормативно-правова регламентація мови судочинства в Українській РСР у 1920-1930-х роках : громадсько-політична література / В.Б. Кузьменко // Держава і право. – 2007. – Вип. 35. – С. 111-116.

Кукіна, З. О. Правове регулювання телерадіомовлення: досвід зарубіжних країн та України / З. О. Кукіна // Держава і право. – 2012. – Вип. 57. – С. 479-484.

Легка, О. В. Юридична техніка законодавчих та правозастосовних актів [Електронний ресурс] / О. В. Легка // Наук. вісн. Дніпропетровськ. держ. ун-ту внутрішніх справ. – 2012. – № 1. – С. 101-107.

Лопушанська, О. В. Мовна політика у галузі освіти: теоретико-правові основи / О. В. Лопушанська // Часоп. Київ. ун-ту права. – 2011. – № 1. – С. 363-366.

Лопушинський, І. Державна мовна політика України та право національних меншин на освіту / І. Лопушинський // Вісн. акад. держ. упр. при Президентові України. – 2005. – № 4. – С. 401-407.

Мархевка, О.В. Підстави та залучення перекладача до участі в кримінальному провадженні / О.В. Мархевка // Митна справа. – 2011. – №2. – С. 259-265.

Мацько, Н. Державна мова як засіб підвищення рівня природничо-математичної освіти та оцінювання знань [Електронний ресурс] / Н. Мацько, Д. Ситник // Педагогічні інновації: ідеї, реалії, перспективи. – 2014. – Вип. 1. – С. 35-41.

Cвірський, Б. М. Конституційно-правове положення мови та релігії, як духовних аспектів основ конституційного ладу України / Б. М. Cвірський // Держава і право. – 2010. – Вип. 48. – С. 144-150.

Шишкін, В. І. Конституційно-висхідні гарантії реалізації права громадян України на послуговування державною мовою як складником державотворення / В. І. Шишкін // Держава і право. – 2013. – Вип. 61. – С. 77-84.

Ялова, О. Деякі аспекти застосування державної мови у судочинстві України / О. Ялова // Право України. – 2010. – № 3. – С. 266-271.

Ясень, М. Верховенство української мови як єдиної державної – таким має бути юридичний режим її функціонування й застосування в рідній країні / М. Ясень // Віче. – 2013. – № 5. – С. 64-65.

 

Розділ 3. Мовна політика країн світу

Клименко, Л. С. Законодавче регулювання мовної політики країн світу (порівняльно-правовий аналіз) [Електронний ресурс] / Л. С. Клименко // Університет. наук. зап. – 2011. – № 1. – С. 40-46.

Омельчук, В. Державна мовна політика як чинник єдності гуманітарного простору: зарубіжний досвід [Електронний ресурс] / В. Омельчук // Вісн. Нац. акад. держ. упр. при Президентові України. – 2010. – Вип. 2. – С. 215-223.

Ткаченко, Є. В. Конституційно-правовий статус державної мови у зарубіжних країнах / Є.В. Ткаченко // Держава і право. – 2007. – Вип. 37. – С. 234-240.

Підготувала зав. сектору правової інформації К.М. Осадчук


Віртуальні виставки:

З минулого в майбутнє (з історії української архітектури)

Петро Конашевич-Сагайдачний – непереможний гетьман

Яскрава сторінка української музики. К. Стеценко

Cinema is the art of imagination

Medical reference books for women

Philosophy

The Treasures of Poetry

The USA: Long Way to Independence

Without Meat It Can Be Tasty, Healthy and Sweet!

«Бібліотека – територія сімейного читання»

«Планета Україна» Олександра Гордієвича

Євген Гуцало - письменник-сподвижник

Європейська освіта – це реально

Європейський інтер’єр: від проекту до реалізації

І звичаї, і мова, і давнина свята... (з історії культури народів слов'янських країн)

Іван Волошенюк – майстер художнього слова і публіцистики (2013р.)

Іван Дзюба – талант і доля

Інвестиційна привабливість аграрного виробництва

ІННОВАЦІЙНА ЕКОНОМІКА: СВІТОВИЙ ДОСВІД ТА УКРАЇНА

Інформаційна безпека в глобальному світі

Інформаційний простір України

Іполит Чеславович Зборовський – патріот і подвижник

Історії торкнутися рукою (мовою книг і документів про голодомор)

Історія і час: в пошуках втраченого

Історія та функції Книжкової палати України імені Івана Федорова

Історія української мови

Авторське право в електронному середовищі

Авторське право: національні та міжнародні стандарти (2013)

Авторське право: цивільно-правовий захист та охорона

Агроекологія: концептуальні складові розвитку

АПК: ПРІОРИТЕТНІ НАПРЯМИ РОЗВИТКУ

Афганістан: миттєвості війни

Бібліокруїз Європою

Біль Чорнобиля з роками не зникає

Біля джерел книгодрукування

Безсмертя подвигу Абрама Мойсейовича Зіндельса

Безсмертя подвигу Василя Никифоровича Баранюка

Бунт на кораблі, або Хай живе фемінізм!?

В його поезії - любов до нас, до України...

В сяйві Божої любові

В цілім світі найрідніша

Від Героїв Крут до Героїв Небесної Сотні

Від декларації – до незалежності

Відвага та мужність

Відлуння далеких літ Тульчина (до 400-річчя від дня заснування міста)

Відчаєм зірваний голос. До 70-річчя з дня народження В. Висоцького

Вінниччина – край партизанської слави

Вінниччина: природа, екологія, людина

Віртуальна виставка "Британія без туманів"

Віртуальна виставка «Фондовий ринок України: тенденції розвитку»

Віртуальна виставка Малий бізнес – сходинка до великого успіху

Віртуальна виставка: «Цивільне право в системі права України»

Віртуальний колаж «Героям Небесної Сотні присвячується…»

Віртуальний колаж «Незримі охоронці України»

Віртуальний перегляд «Славу козацьку несем крізь віки»

Василь Стус

Василь Стус – людина, поет, легенда

Великі книги

Великодня кулінарія

Верховенство Конституції у правовій системі держави

Весна перемоги

Визволитель трьох столиць, або Доля генерала

Витоки баховського мистецтва

Власні імена, або Як обрати ім’я

Герой Поділля - Опанас Гнатович Свинар

Григорій Якович Усатий

Гроно нескорених (цензурна історія української літератури ХVIII-XX ст.)

Данило Апостол - політичний довгожитель

Декларацію про державний суверенітет України

Державна мова: правовий статус

Децентралізація в Україні: нові можливості територіальних громад та участі громадян

Децентралізація влади – шлях до народовладдя

Децентралізація: зміни заради майбутнього

ДЛЯ ДОМУ, ДЛЯ ДУШІ, ДЛЯ ДОЗВІЛЛЯ

Дмитро Шостакович: Велич музики і долі

Довкілля і соціум: гармонізація відносин

Душа народу

Екологія довкілля: економіко-правовий аспект

Екологія – Право – Людина (2013)

Енергозбереження - державний пріоритет України

Зінаїда Тулуб: тернії творчого духу

Заарештована книга

Закони екології – закони людства

Законодавчий простір охорони навколишнього середовища

Здоров’я від Авіценни

Зоряна траса: до 50- річчя польоту першої людини в космос

Карбівничий козацької слави

Климент Аркадійович Тімірязєв – вчений зі світовим ім’ям

Книги – лауреати

Книги – лауреати: Твори письменників-земляків, відзначені літературними преміями

Козацтво: лицарський орден України

Коли говорять портрети. З циклу «Подорож за жанрами мистецтва»

Колокола собора чувств

Консалтинговий бізнес: основи професіоналізму

Конституція України – фундамент державності та прав людини.

КОНСТИТУЦІЯ УКРАЇНИ: ІЗ ГЛИБИНИ ВІКІВ ДО СЬОГОДЕННЯ

Корпоративна культура «як формула успіху» організації

Корупція: борітесь – поборете!

Краєзнавчі ресурси на веб-сайті Вінницької ОУНБ ім. К.А. Тімірязєва

Крок за кроком

Культура читання в епоху цифрових комунікацій

Культурна політика в Україні: історія і сучасність

КУХНЯ УКРАЇНСЬКОГО КОЗАЦТВА

Лідерство - фактор економічного розвитку

Місцева демократія – орієнтири на європейські стандарти

Мандрівка світом: країни та народи

Менеджмент: сучасні концепції розвитку

Микола Рябий – нащадок козацького роду

Мовою слова про козацьку славу

На Україну повернусь…: життя і творчість Івана Багряного

Набридло читати? СЛУХАЙ!

Над світом українська вишивка цвіте...

Натхненної музики творець. До 130-річчя від дня народження М. Леонтовича

Наука перемагати (2013)

Наукова періодика України

Наша сила в нашій єдності

Не заклик до помсти, а пам’яті дзвін

Незалежна Україна – у мріях виплекана, в боротьбі народжена

О.Попов (1859–1905) – винахідник радіо

Основний Закон України в історії державотворення

Охорона довкілля: економічний та правовий аспект

П.І. Чайковський — великий і невідомий

Підбірка самовчителів

Переяславська рада у контені сучасності

Перлини Європейської архітектури

Перша світова війна

Погляд у минуле: до 360-річчя з часу битви війська Богдана Хмельницького під Батогом

Подібне притягує подібне

Подвигу жити у віках

Подорожуємо Польщею: цікаво та пізнавально

Поляки у світовій культурі

ПОСТАТІ СВІТОВОЇ ЕКОНОМІЧНОЇ ДУМКИ

Права і свободи дитини в сучасній правовій державі

Права людини: шлях у сучасність

Правове забезпечення прав і свобод дитини в Україні

ПРО КОЗАЦЬКІ ЧАСИ НА УКРАЇНІ

Про що шумить батьківський ліс

Рідкісні видання творів М.В. Гоголя та літератури про його життя і діяльність у фондах ВОУНБ ім. К.А. Тімірязєва»

Реформа з децентралізації – ключ до успіху України

Світ маркетингових комунікацій

Світ належить тим, хто йому радіє

Світ рівних можливостей для всіх

Село - оберіг держави

Слово, живе джерело натхнення! До Дня української писемності та мови

Сміх наш насущний. Гумор в мистецтві

Старовинне і юне місто Вінниця

Тих днів не змовкне слава (Преса останніх років про партизанський рух на Вінниччині)

Тої слави козацької повік не забудем...

ТОЙ ШЛЯХ ВАЖКИЙ, ТЕРНИСТИЙ...

Торгівля України у дзеркалі світових тенденцій розвитку галузі

Трипільська культура

Трохи сонця у холодній воді. Жінки у мистецтві

Туризм як соціально-економічна категорія в житті суспільства

Туризм: економічний аспект галузі

У СЛОВІ ДРУКОВАНОМУ – СВІТ УЧЕНОГО ( До 70-річчя з дня народження академіка А.О.Бабича)

Україна в світі

Україна Незалежна - віхи становлення

Україна – держава європейська

Україна – незалежна держава Європи і світу

Україна – незалежна, демократична, правова держава(2013)

Україна: інформаційний простір

УКРАЇНА: ВІХИ НЕЗАЛЕЖНОСТІ

Україна: шлях до Європи через Євромайдан

Українська революція 1917-1921 рр. в постатях

Українське козацтво в мистецтві

Українське слово проситься до тебе...

Український вчений із світовим іменем

Український шлях до об’єднаної Європи

Управління персоналом: мистецтво чи наука?

Усна історія: теорія, метод, джерело

Учений космічного виміру

Філософія економіки від античності до наших днів

Філософія просування сайта

Ференц Ліст – філософія життя

Хрещення Русі – духовний стержень нашої культури

Цивілізація: розвиток чи самознищення?

Час відпочинку і оздоровлення. Країнами Європи

Через минуле в майбутнє (до 95 річниці відкриття трамвайного руху у Вінниці)

Читай книги, що стали подією

Чорнобильська катастрофа: дії, результати та уроки

Я народився і жив для добра і любові...

“Земле моя, запашна, барвінкова...” Вінницькій області – 75!

Rambler's Top100    
Copyright © ОУНБ ім. К.А.Тімірязєва 1998-2022
Дизайн:Березюк Сергій
Програмування:Мачушенко Дмитро
Всі матеріали на цьому сайті розміщені на умовах ліцензії Creative Commons Attribution 4.0 International, якщо не зазначене інше